Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Son Güncelleme: ) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 Danışma ve Rehberlik ABD Y. Lisans Eğitim Bilimleri /Eğitim Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1993 Yönetimi Doktora/S.Yeterlik/ Eğitim Bilimleri/Psikolojik Tıpta Uzmanlık Danışma Ve Rehberlik ABD İstanbul Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : A Study of The Motivation of Teachers and Administrators of Handicapped Children. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Koyuncu Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Okul Başarısızlığının Algılanan Nedenleri Tez Danışmanı: Prof. Dr. Haluk Yavuzer Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri Yüksek Lisans Tezleri Olgun. A. (2005) Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Fen Bilgisi Tutumları, Bilişüstü Becerileri Ve Başarılarına Etkisi. Esogü Fen Bilimleri Enstitüsü. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği 1

2 ABD.Eskişehir. Yukselgün, Y. (2007) İlköğretim Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanım Durumlarına Göre Saldırganlık Ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ABD. Eskişehir. Çakmakcı, E. (2009) İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Günlük Yaşam Problemlerini Çözmek İçin Karar Verme Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma. ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ABD. Eskişehir. Karagöz, N. (2006) Öğrenme Stillerinin Fen Ve Teknoloji Bilgisi Dersine İlişkin Motivasyon Ve Başarı Düzeylerine Etkisi. Esogü Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD.Eskişehir. (2. danışman) Kaya, F. (2007) İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine dayalı Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Düzeylerinin İncelenmesi.. Esogü Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD..Eskişehir (2. danışman) Bayhan, D. (2007) İlköğretim öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Durumlarına İlişkin Bilgilerin İnternet üzerinden İletilmesine İlişkin Görüşler. Esogü Sosyal Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ABD.Eskişehir (2. danışman) Yeşilkaya, E. (2011) Çevresel Risk Faktörleri ve Çocukların Umutsuzluk Düzeyleri. ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Sınıf Öğretmenliği.ABD.Eskişehir Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Psikolojik İstanbul Özel Bilgi Lisesi Danışman İngilizce İstanbul Paşabahçe Ferit İnal Lisesi Öğretmeni Ar.Gör. Edebiyat Fakültesi İstanbul Üniversitesi Dr.Ar.Gör. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İstanbul Üniversitesi Yar. Doç. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İstanbul Üniversitesi Yar.Doç. Eğitim Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Doç. Eğitim Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Eğitim Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Projelerde Yaptığı Görevler : Gençlerin Ahlaki Yargı Yetenekleri ile Duygusal Zeka Düzeyleri ve Aile Geçmişleri üzerine bir inceleme. (Proje Yürütücüsü) BAP Projesi ESOGÜ (Eylül 2012-) Psikolojik Danışmanlar Okulda Şiddetle Baş Etmeye Hazırlar mı? Anadolu üniversitesi BAP Projesi, (Proje No: 1104E071) Proje Çalışanı, Nisan Nar Taneleri Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Boyner A.Ş. Ortak Projesi, Mentör,

3 Küçük Adımlar Erken Eğitim Projesi, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje çalışanı, Sokak Çocukları Projesi, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Çalışanı, Gölcük Depremzede Çocuklara yönelik Okulöncesi (Çadır Okul) Eğitim projesi, Çağdaş Yaşamı destekleme Derneği- İstanbul Üniversitesi ortak Projesi, Proje Çalışanı, İdari ve Diğer Görevler : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD Başkanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölüm Başkanlığı ( ). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ( ). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği Eskişehir Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Eskişehir Şubesi İlk Başkanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Sorunları Merkezi (ESKAM) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ( ) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Sorunları Merkezi (ESKAM) Müdür Yardımcısı ( ) Uluslararası Sistemik Birey ve Aile Terapisti ( Wheinheim Enstitütüsü-Almanya) (2012) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği IFTI Aile ve Evlilik Terapileri Derneği Almanya- Weihnheim Aile Terapisi Derneği Dergi Hakemlikleri Hakem,Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C:25 (2007) Hakem, International Journal of Instruction (2008) Hakem,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) Hakem, Anadolu Üniversitesi İBBF Dergisi (2009) Hakem, Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi ÇOMÜ Eğitim Fakültesi ( ) Hakem, Children and Youth Services Review. December

4 Hakem, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi C: 6 (2009) Hakem Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi ( ) Hakem, Intenational Nursing Review (2011) Hakem, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2012) Hakem, Kastomonu Üniversitesi Eğitim Dergisi (2012) Hakem,TED Eğitim ve Bilim Dergisi (2012) Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Dönem Güz Bahar Dönem Güz Bahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Gelişim Psikolojisi Rehberlik Psikolojiye Giriş Ergenlik Psikolojisi (yüksek Lisans) Yetişkin Psikolojisi (Doktora) Eğitim Psikolojisi Rehberlik Ergenlik Psikolojisi Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Psikolojiye Giriş Rehberlik Kişilik Kuramları Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Aile Danışmanlığı İleri Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri (Doktora) PDR İlke Teknikler (Yüksek Lisans) Eğitim Psikolojisi Rehberlik Psikolojik Danışma Kuramları Okulda Şiddet Aile ve Evlilik Danışmanlığı Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi 3 0-4

5 ESERLER A. ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER A.1.Social Science Citation Index (SSCI) te Taranan Dergilerdeki Yayınlar A.1.1. Ozabacı,N. (2011) Turkish Students Metaphorical Conceptualisations of School Counsellors South African Journal of Psychology, 41(1)pp A.1.2. Ozabacı,N. (2011) Words Related to Emotional Situations: An Investigation of Concepts and Words Used By Turkish Children and Teenagers to Define Their Perceptions Regarding Events Involving Emotional Situation.Coll.Antropol. 35 (2), pp A.1.3. Ozabacı,N. (2011) Cognitive behavioural therapy for violent behaviour in children and adolescents: A meta-analysis Children and Youth Services Review, In Press, Accepted Manuscript, Available online 24 May 2011 A.1.4. Ozabacı,N. (2011) İlişki Niteliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Eğitim ve Bilim 36 (162). A.1.5. Özabacı,N., Ergün-Başak, B. (2013) A Metaphor Analysıs Of Teachers Perceptıons Of Students Wıth Learnıng Dısabılıtıes Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 28[44](2013) A.2. SSCI Dışındaki Uluslar arası Indexler Tarafından Yayınlanan Makaleler A.2.1. Özabacı, N.Ş. "A Reformal Approach for Turkey: Emotional and Social Oriented Teacher Education International Journal of Educational Reform, (2006) A.2.2. Acat B.M.; Özabacı,N. Learning Motivation of Teacher Candidates. World Applied Sciencies Journal 4 (2); (2008). A2.3. Kaya, F.; Özabacı, N.; Tezel, Ö Investigating The Primary School Second Grade Students Learning Styles According To The Kolb Learning Style Model in Terms Of Demographic Variables Journal of Turkish Science Education 6 (1) (2008). A.2.4. Kosgeroglu,N.; Acat,M.B.; Ayranci, U.; Ozabaci,N.; Erkal,S. An investigation on nursing, midwifery and health care students learning motivation in Turkey Nurse Education in Practice 9 ( 5) (2009). 1 A.2.5.Karagöz,N.; Tezel,Ö.; Özabacı,N. (2009) Fen ve teknoloji Dersindeki Öğrenme Biçimlerinin Güdülenme ve Başarıya Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dergisi 10(2) p A.2.6. Özabacı, N. (2010). The Effectiveness of Teachers to Recognize the Symptoms of Depression for Their Depressive Students Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), p A.2.7. Özabacı, N. (2010) Quality Of Life as a Predictor Of Depression Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), p A.2.8 Özabacı,N. (2010) Cognitive-Behavioral Therapy Programs For Violence in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. Depressive Students Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5

6 A.2.9. Özabacı, N; Gamsız, Ö;Büşra Biçen,Ş; Altınok,A; Dursun,A;Sandıkçı,Ç; Altunbaş,T; Ağcagil Y (2015) Boşanmış kadınların umutsuzluk düzeyleri ve sosyal destek alma durumları (Divorced womens hopelessness and social support), International Journal of Human Sciences, Vol 12, No 1 (2015). A Özabacı, N; Eryılmaz A. (2015) The sources of self-esteem: Initating and maintaining romantic intimacy at emerging adulthood in Turkey. International Journal of Human Sciences, Vol 12, No 1 (2015). A Özabacı,N; Erkan Z (2015) Metaphors about vıolence by preservıce teachers..coll.antropol. Vol 39 (1), pp A Aybek, E C; Çavdar,D; Mutlu, T; Özabacı N (2015) University Students Moral Judgment and Emotional Intelligence Level: A Model Testing Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 191, 2 June 2015, Pages B.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: B.1. Özabacı N.; Ergin H. T h e E v a l u a t i o n O f T h e S m a l l S t e p s E a r l y E d u c a t i o n P r o g r a m «Манас» университети КООМДУК ИЛИМДЕР ЖУРНАЛЫ (Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi) 53 (10), (2004). B.2. Özabacı N. E m o t i o n a l I n t e l l i g e n c e a n d F a m i l y E n v i r o n m e n t «Манас» университети КООМДУК ИЛИМДЕР ЖУРНАЛЫ (Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (6), (2006). D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D-1.. Özabacı Tiryakioğlu N., Okul Başarısızlığı. Yaşadıkça Eğitim, 47, (1996). D-2. Özabacı N., Öğrencilerin Kişisel Özellikleri Okuldaki Başarılarını Beliler mi? Yaşadıkça Eğitim, 65, ( 2000). D-3. Özabacı N., Yıldız A.; Bireyler Neden İşleriyle İlgili Yılgınlık Yaşarlar? Yaşadıkça Eğitim, 65, (2000). D-4.Özabacı, N. Demografik Özellikler İle Okul Başarısızlığına Neden Olan Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi,1, (2001)(Doktora Tezinden üretilmiştir.) D-5. Yenilmez, K., Özabacı, N., Yatılı Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Matematik İle İlgili Tutumları ve Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, (2003). D-6.Özabacı,N., İşmen, E., Yıldız, A. Psikolojik Danışmanların İdeal Özellikleri ile Yılgınlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi., 10 (37) (2004). D-7. Özabacı, N., Acat, M.B. Öğretmen Adaylarının Kendi Özellikleri İle İdeal Öğretmen Özelliklerine Dönük Algılarının Karşılaştırılması Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetim 11 (42) (2005). D-8. Özabacı,N.,Acat, M.B., Sosyo-ekonomik Çevreye göre İlköğretim Öğrencilerinin Başarısızlık Nedenleri Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1) (2005). D-9. Özabacı, N.,Özmen, M. Tüketici Olmayı Nasıl Öğreniyoruz? Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.6 (2) (2005) D-10.Özabacı, N. Çocukların Sosyal Becerileri ile Ebeveynlerin Sosyal Becerileri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), (2006). 6

7 D.11. Özabacı N., Sakarya, N., Doğan,M. Okul Yöneticilerinin Okuldaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (19) (2008). D.12. Özabacı, N., Olgun,A. Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Fen Bılgısı Dersıne Ilışkın Tutum, Bılışüstü Becerıler Ve Fen Bılgısı Başarısı Üzerine Bir Çalışma Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), 10 (37) (2011). D.13.Çakmakçı, E., Özabacı, N. Drama Yolu İle Karar Verme Becerilerinin Kazandırılması Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), 12 (44) (2013) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Özabacı Tiryakioğlu N.,. Özürlü Çocuklar ile Çalışan Yönetici ve Öğretmenlerin Motivasyonlarının Karşılaştırılması. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 58-62, İstanbul (1996) (Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.) E2. Özabacı, N, Kılıç, Ö. Trafikteki Bireyin Psikolojisi ve Denetim I. Ulusal Trafik Sempozyumu, Polis Dergisi. 41 (10), (2004). E.3. Kaya,F.,Tezel,Ö., Özabacı, N. İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Cinsiyet, başarı ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelenmesi Lisansüstü Eğitim sempozyumu ve Çözüm Önerileri Bildirileri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Eskişehir (2007). E4. Özabacı, N., Yukselgün, Y. İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanım Durumlarına Göre Saldırganlık Ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildirileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, (2008). F. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: F1. Özabacı,N. Saldırgan davranışın İlişki Niteliği ve Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi International Symposıum of Emotional Inteligence and Communication May 2007.İzmir, Turkey. Diğer yayınlar : F. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler F1.Ergin, D.; İşmen, E. Özabacı N.; EQ of Gifted Youths: A Comparative Study. The World Council for Gifted and Talented Children. 13 th Biennial World Conference. 2-6 August 1999.İstanbul, Turkey. F2. Özabacı N.,Yıldız A., Kılıçaslan A., Türe R. ; Attitudes of High and Low Creative Gifted Students for the Causes of Underachievement. The World Council for Gifted and Talented Children. 13 th Biennial World Conference. 2-6 August 1999.İstanbul, Turkey. F3. Özabacı,N.; Başak, B. A Metaphor Analysis of Primary School Teachers Perceptions of Students with Learning Disabilities. The Conference of Special Education May Marmaris, Turkey. F4. Özabacı, N. Quality Of Life as a Predictor Of Depression WCES World Conference On Educational Sciences, February 2010.İstanbul, Turkey. F5. Özabacı, N. The Effectiveness of Teachers to Recognize the Symptoms of Depression for Their Depressive Students WCES World Conference On Educational Sciences, February 2010.İstanbul, Turkey. 7

8 F.6. Türküm,S; Özabacı,N.; Hamamcı,Z.; Mutlu,T.(2012) Do Turkish Psychological Counseling Students Ready To Cope With Violence In The School? What Do Academicians Think About Their Students? New Trends on Global Education Conference, New Trends on Global Education Conference, Kyreniea, Kıbrıs. F.7. Özabacı,N.(2013) Cognitive and Family Therapies for Adolescent Depression: Meta Analysis. International Conference Psychology Education, Guidance & Counselling (ICPEG 2013) May İstanbul. F.8. Özabacı,N, (2013) The effectiveness of systemic family therapy for children and adolescents. International Conference Psychology Education, Guidance & Counselling (ICPEG 2013) May İstanbul. F.9. Özabacı,N. (2013) The Role of Emotional Intelligence, Family Background in Moral Development for University Youth. The 13 th European Congress of Psychology (ECP 2013) July Stockholm- Sweden. G. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler: G1.Özabacı, N.,Yıldız A.; İşmen, E.; Rehber Öğretmenlerin İdeal Özellikleri ile Yılgınlık Düzeylerinin karşılaştırılması. V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Eylül Ankara. (Makale olarak yayınlanmıştır D1 no lu Yayın) G2.Özabacı, N.; Üstün Zekalı Ergenler ile Üstün olmayanların Okul Başarısızlığının Nedenlerine dönük algılarının karşılaştırılması. 9. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Kasım Eskişehir. G3.Özabacı, N.; Okul Başarısızlığı Nedenleri Ölçeğinin (OBN) Geliştirilme Çalışması IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eylül 2000, Erzurum..(Doktora Tezinden derlenmiştir.) G4. Özabacı, N., Acat M. B. Öğretmen Adaylarının Kendi Özellikleri İle Bir Öğretmende Olmasını Bekledikleri İdeal Özelliklerin Karşılaştırılması XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Malatya 2004.(Makale olarak yayınlanmıştır D4 no lu Yayın). G5. Özabacı, N. Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka düzeyleri ile Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Malatya 2004 Makale olarak yayınlanmıştır (Makale olarak yayınlanmıştır A 1 no lu Yayın). G6. Özabacı, N. İlişki Niteliği Ölçeği Bir Uyarlama Çalışması V. Evlilik ve Aile Terapileri Kongresi, İstanbul G.7.Özabacı,N.;Haşit,M.,Öztürk,C.Doğan,M.,Ogan,Ş.Sakarya,N.Başak Ergün,B., Öğretmen ve Öğrencilerin Okul Psikolojik Danışmanına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yolu ile İncelenmesi IX. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi Ekim Çeşme-İzmir. G.8.Özabacı,N., Öztürk,F. Çocuk ve Ergenlerde Duygu İfade eden Sözcüklerin Analizi IX. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi Ekim Çeşme-İzmir. G9. Özabacı, N., Erkan Z. Gençlerin Şiddet kavramını algılama düzeylerinin Metafor analizi yoluyla İncelenmesi X. Ulusal Psikolojik danışma ve Rehberlik Kongresi Ekim 2009 Adana. G.10. Gürlü,H. Özabacı,N. Çavdar, D. ; Sosyoekonomik Düzeyi Düşük Bölgedeki Kadınların Evlilik, Eş Ve Şiddet Kavramları İle İlgili Algılarının Değerlendirilmesi: Bir Sivrihisar Örneği. 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu. 6-8 Mart 2012, Eskişehir. G.11. Aydın, M., Çavdar,, D., Özabacı N. İnternet Haberciliğinde Yer Almış Kadın Cinayetlerinin İncelenmesi 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu. 6-8 Mart 2012, Eskişehir. G.12. Dursun,A.,Sandıkçı,Ç., Altınok,A.,Özabacı,N (2014) Kadın Açısından Boşanmış ve Boşanmamış Olmak Yaşam Doyumunu ve Umutsuzluk Durumlarını Etkiler mi? II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu. 2-4 Mayıs 2014, Eskişehir. 8

9 G.13. Çavdar,D., Mutlu,T., Aybek, E. C. Özabacı, N. (2014) Ahlak ve Duygusal Gelişimde Ebeveyn Rolüne Yönelik Görüşler: Gilligan ve ahlak Gelişiminde Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları Çerçevesinde Nitel Bir Çalışma. II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu. 2-4 Mayıs 2014, Eskişehir. G.14. Altınok,A.,Biçen, B:Ş., Gamsız, Ö.,Özabacı,N. (2014) Boşanmış ve Boşanmamış Kadınların Umutsuzluk Yaşayıp Yaşamamaları Algıladıkları Sosyal Destek Durumlarına Göre Değişiklik Gösterir mi? II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu. 2-4 Mayıs 2014, Eskişehir. H. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler : H1. Özabacı, N. Sınıfta Sorunlu ve Özel Öğrencilerin Yönetimi.(Sınıf Yönetimi Ed.,Şişman, M.,Turan S..), Ankara: Pegema Yayıncılık H. 2. Özabacı,N. Evlilik Öncesi İlişkiler. (Evlilik Okulu. Ed. Yavuzer, H.) İstanbul: Remzi Kitabevi H.3. Özabacı, N. (2008)Rehberlik Türleri (Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Rehberlik. Ed. İşmen Gazioğlu,E., İlgar, Ş.) Ankara: Pegema Akademi H.4. Özabacı, N.(2013) Sosyal Ahlaki ve Duygusal Gelişim (Eğitim Psikolojisi Robert Slavin Çeviri Ed. Galip Yüksel) Ankara: Nobel yayınevi. H.5. Özabacı, N. ; Erkan,Z. (2013) Aile Danışmanlığı, Kuram ve Uygulamaya Genel Bir Bakış. Ankara: Pegem Yayınevi. H.6. Özabacı, N; Çoşkun, H.(Editör) (2013). Psikolojiye Giriş. İstanbul: Lisans Yayıncılık. K. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan posterler: K.1. Özabacı, N. A Relational Study Of Attachment Styles, Emotional İntelligence And Quality Of Relationship. XXIX International Congress Of Psychology. 25 July 2008, Berlin, Germany. K.2.Basak B.; Turkum,S.; Ozabaci, N. The Relatıonship Between Tendency Towards Vıolence And The Self- Esteem Of Female Unıversıty Student Based Of Theır Gender Role Orıentatıons. 6th International Congress of Cognitive Psychotherapy. 19th-22nd June Rome (Italy), K.3. Turkum,S.;Basak B.; Ozabaci, N. The Relatıonship Between The Experıence Of Exposed Vıolence And The Socıal Self-Effıcacy Of Female Unıversıty Student Based Of Theır Gender Role Orıentatıons. 6th International Congress of Cognitive Psychotherapy 19th-22nd June Rome (Italy). K.4. Özabacı,N. (2013). Exposure to Domestic Violence: A Meta-analysis for Depression. The 13 th European congress of Psychology (ECP 2013) July Stockholm- Sweden. L. Görev Aldığı Seminer, Konferans, Panel Ve Benzeri Etkinlikler Özabacı N. Okul Başarısında Anne-Babanın Rolü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Etkinlikleri : Ana- Baba Okulu Eğitim Programı. Beyazıt-İstanbul.21. Şubat

10 Özabacı N. Evlilik Öncesi İlişkiler İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Evlilik Okulu Projesi. İstanbul. 5 Haziran Özabacı N. Okul Başarısızlığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Etkinlikleri : Ana- Baba Okulu Eğitim Programı. Batman. Ağustos Özabacı N. Okul Başarısızlığında Ailenin Etkisi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Etkinlikleri : Ana- Baba Okulu Eğitim Programı. Gazi Osman Paşa İstanbul. Kasım Özabacı N. Okul Olgunluğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Etkinlikleri : Batman da Görevli Öğretmenlere yönelik Eğitim Programı..İstanbul. Nisan,1999. Özabacı N. Gölcük Çadır Kent Okul Öncesi Eğitim Çalışmaları Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Etkinlikleri. Gölcük Özabacı, N. Sorun Çözme Grup Çalışması 21. Çocuk Kurultayı. İstanbul. Haziran Özabacı, N. Çocuklarda Okul Başarısızlığı Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü. Bilecik Mart Özabacı,N. Öğretmen Yetiştirmede İnsancıl Yaklaşım Öğretmen Yetiştirmede Alternatif Yaklaşımlar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. 16 Mart (Panelist) Özabacı, N. Özürlülerin Eğitimi Her Yönüyle Özel Eğitim Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Panelist) Özabacı, N. Öğrenme Sorunları Öğrenmenin değişik Faktörler açısından İncelenmesi Uluslar arası Beyin haftası 20 Mart 2008.( Panelist) Özabacı, N. Sınav Kaygısı Eğitim Hattı Programı(Konuşmacı) Ankara: TRT Mayıs Özabacı,N. Eğitim, Okul ve Toplumu Yeniden Düşünmek Eskişehir: Kanal 26 Haziran-2008 Özabacı, N."Polis memuru Adaylarının Eğitim Programı" Düzenleyen :Emniyet Genel Müdürlüğü (Eğitimci) (2008) Özabacı,N. Duygusal Zeka. Uluslararası Beyin Haftası Mart 2009 Eskişehir Türkiye (Konferans) Özabacı, N. Sakatlar Haftası programı Eskişehir: Kanal 26 Haziran Özabacı, N. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Düzenleme Kurulu Üyeliği (Mayıs 2009). Özabacı N. Kadın ve Bilim Eskişehir Kanal 3. Ağustos Özabacı,N. Başarılı Öğretmen Nasıl Olunur? Özel Altın Nesil Okulları. İnegöl/Bursa. Ağustos (Konferans) Özabacı, N. Kadın Akademisyen Buluşmaları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESKAM: Düzenleyen (Ekim 2010). Özabacı, N. Değişim Öncüleri Programı Eskam : Düzenleyen (Kasım 2010). Özabacı, N. III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği (Aralık 2010). Özabacı, N. Bilimde ve Sanatta Kadın Esogü Tv. Kanalı (Aralık 2010). Özabacı, N. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği (Ekim2011). 10

11 Özabacı, N. Değerler Eğitimi Sempozyumu : Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi Düzenleme Kurulu üyeliği ( Ekim 2011). Özabacı,N. 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu (Düzenleyen) Eskam(Ekişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi)Eskişehir. 6-8 Mart 2012 Özabacı,N. 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu Birey Olma Yolunda Kadın (Panelist) Eskam(Ekişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi)Eskişehir. 6-8 Mart Özabacı,N. Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Olan Çocuklar Fen Fakültesi Fizik Kulübü. Mayıs Özabacı,N. Lider Öğretmen Semineri Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü. Eylül 2013 Özabacı,N. Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Koordinatör, Eğitici. Eskişehir ESOGÜSEM. Şubat-Haziran 2013 Özabacı,N.. Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, Eğitici. Manisa. ESOGÜSEM. Mart-Haziran 2013 Özabacı,N.. Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, Eğitici.İzmit.ESOGÜSEM. Mart-Haziran Özabacı,N. Çocuklarımızı tanıyalım. Özel Seğmen Eğitim kurumları. İzmit. Mart Özabacı,N. Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, Eğitici.Eskişehir.ESOGÜSEM.2014 Kasım-Mart Özabacı,N. İyi Bir Evlilik için Ne Gerekir? TRT Radyosu Gecenin İçinden Programı. Nisan Özabacı, N. Sınav Kaygısı. Şehir Gaffar Okan Ortaokulu. Nisan Özabacı, N. 12. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ulusal Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Akademik Danışman Temmuz

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Yrd. Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melek Kalkan Doğum Tarihi: 02 Mart 1973 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994-2002 Dr.Ar.Gör. Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans ÖZGEÇMİŞ 1.GENEL ÜNVANI ADI SOYADI Yrd. Doç. Dr. Hüdayar CİHAN GÜNGÖR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü YAZIŞMA ADRESİ Cinnah Caddesi Çankaya-ANKARA GSM

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013-

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013- 1 1. Adı Soyadı : Aysın Turpoğlu Çelik 2. Doğum Tarihi : 1958 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Ana-Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

Prof. iozcelik2003@yahoo.com iozcelik2003@gmail.com ismail@pamukdedem.com www.avrasya.edu.tr. Görevi

Prof. iozcelik2003@yahoo.com iozcelik2003@gmail.com ismail@pamukdedem.com www.avrasya.edu.tr. Görevi Prof Adı ve Soyadı E-Posta Dr. Ahmet İsmail ÖZÇELİK iozcelik2003@yahoo.com iozcelik2003@gmail.com ismail@pamukdedem.com www.avrasya.edu.tr Telefon Görevleri Bulunduğu Kampus Bulunduğu Bina Yomra Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı