falt statt Einfalt! Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) Rehberi Genel Eşit Muamele Yasası na ilişkin açıklamalar ve örnekler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "falt statt Einfalt! Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) Rehberi Genel Eşit Muamele Yasası na ilişkin açıklamalar ve örnekler"

Transkript

1 Federal Ayrımcılıkla Mücadele Birimi Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) Rehberi Genel Eşit Muamele Yasası na ilişkin açıklamalar ve örnekler falt statt Einfalt! ür Gleichbehandlung

2

3 Sayfa 3 Önsöz İçindekiler arkada Önsöz Değerli Okuyucular, Her insan; etnik kökeninden, cinsiyetinden, engelli olup olmamasından, dininden, dünya görüşünden, yaşından ya da cinsel kimliğinden bağımsız olarak eşit derecede önemlidir ve eşit haklara sahiptir. Çeşitliliğin hepimizi ileriye götüreceği hususunda vatandaşları ikna etmek amacımızdır. Ayrımcılıktan arınmış bir topluluk sadece daha elverişli bir yaşam sunmaz, aynı zamanda daha da verimlidir. Almanya, ayrımcılıktan arınmış bir kültür tarafından biçimlendirilmiş bir ülke olmalıdır yılında yürürlüğe girmiş olan Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) ayrımcılığa karşı standart korumanın yasal çerçevesini oluşturmuştur. O zamandan bu yana toplumsal bilinç düzeyinde, henüz yeterli olmamakla birlikte, önemli değişimler olmuştur. Önyargıların yıkılması, tutum ve bakış açılarının değişime uğraması, yasadan daha fazlasına ihtiyaç duyan uzun bir süreçtir. Genel Eşit Muamele Yasası nı yaşamla doldurmak ve günlük hayatta da uygulamaya sokmak en önemli arzumuzdur. Aşağıdaki broşür, ayrımcılığa maruz kalan veya haklarına ilişkin bilgi edinmek isteyenler için Genel Eşitlik Yasası aracılığıyla korunma hususunda giriş niteliğinde genel açıklamalar sunmaktadır. Bu hem iş ve meslek hem de günlük işler veya ev arama hususları için geçerlidir. Girişimciler ve şirketler, ayrımcılığın engellenmesine ilişkin hangi önlemlerin sunulduğu ve şirketlerinde meydana gelebilecek olası bir ayrımcılık vakasında nasıl tepki verebilecekleri hususunda bilgi edinebilirler. öteki

4 Önsöz İsteğinizin hukuki değerlendirmesini size sunabiliriz. Bize destek hattımız üzerinden telefon yoluyla veya anasayfamız üzerinden doğrudan e-posta yoluyla erişebilirsiniz. Okuyacağınız broşürün sizin için aydınlatıcı olmasını dilerim. Saygılarımla Christine Lüders Federal Ayrımcılıkla Mücadele Birimi Müdürü

5 İçindekiler İçindekiler İçindekiler I. Almanya da ayrımcılığa karşı korumanın yasal esasları Anayasa da yer alan insan hakları: Almanya da eşit muameleye ilişkin temel hak Avrupa Birliği nde insan hakları koruması Almanya daki uyarlama: Genel Eşit Muamele Yasası (AGG Allgmeines Gleichbehandlungs gesetz)... 9 II. AGG ye göre mağduriyet kavramı Haklı eşitsiz muameleler Haksız eşitsiz muameleler Dolaysız mağduriyet Dolaylı mağduriyet Taciz Cinsel taciz Duygusal taciz Mağdur etmeye yönelik talimat İspat külfeti III. Uygulama alanları Şahsi uygulama alanı Yasa kim için geçerli? Irksal ayrımcılık/etnik köken Cinsiyet Din/dünya görüşü Engelli olma Yaş Cinsel kimlik Çoklu ayrımcılık... 20

6 İçindekiler 3.2 Nesnel uygulama alanı AGG hangi durumlarda geçerlidir? İş ve meslek İş ve meslek alanında geçerli farklı muamele ve istisnalar Günlük işler Medeni hukukta geçerli farklı muameleler ve istisnalar IV. Mevcut ya da beklenen AGG ihlalleri halinde eylem olanakları Mağduriyetlerin engellenmesi Mağduriyetlerden sakınılması Olumlu önlemler V. Diğer koruma alanları Sosyal koruma Eğitim VI. Vatandaşlar ile devlet arasındaki ilişki VII. Ayrımcılık halinde destek: Federal Ayrımcılıkla Mücadele Birimi Ek Dizin... 56

7 kenar I I. Almanya da ayrımcılığa karşı korumanın yasal esasları 1.1 Anayasa da yer alan insan hakları: Almanya da eşit muameleye ilişkin temel hak Eşit muamele hükümleri ve ayrımcılığa ilişkin yasaklar millet- ler ve anayasa hukukunda yüksek öneme sahiptirler. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 10 Aralık 1948 gibi erken bir tarihte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Bu beyanname ile her bireye eşit haklar tanınmaktadır. İnsan Hakları Beyannamesi nin başlıca eşitlik hükümleri Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından, 1949 yılında yürürlüğe girmiş olan Anayasa ya (GG) alınmıştır. Anayasa nın 1. maddesi uyarınca devlet; her bir bireyin onuruna saygı göstermek ve onurunu korumakla yükümlü olup, her insan topluluğunun esası olan insan haklarını da kabul etmektedir. Tüm insanların yasa önündeki eşitliği Anayasa nın 3. maddesi ile sabittir. Kadın-erkek eşitliği ise başlı başına bir paragrafta düzenlenmiş olup, bu paragrafa 1994 yılında bir de teşvik hükmü eklenmiştir. Buna göre devlet; kadın ve erkek eşitliğinin fiilen yerine getirilmesini teşvik etmekte ve mevcut olum-

8 kenar I suzlukların giderilmesine de katkıda bulunmaktadır. Üçüncü paragraf ise, çeşitli özelliklere atıfta bulunarak, kimsenin ırksal nedenlerden ya da cinsiyet, soy, dil, vatan ve köken, inanç ve ayrıca dini ya da siyasi görüşten ötürü mağdur edilemeyeceğine veya kendisine öncelikli davranılamayacağına işaret eder. Bu mağdur etme yasağı 1994 yılında, engelli insanların mağdur edilmesine ilişkin yasak ile genişletilmiştir. Anayasa nın bu maddelerinde en önemli temel haklar belirtilmiştir. Alman devleti, en yüksek önceliğe sahip olan bu hakların ihlal edilmesini engellemekle yükümlüdür. Almanya daki eşitliğe ve ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin yasal düzenlemeler bu eşitlik hakları esas alınarak geliştirilmiştir. 1.2 Avrupa Birliği nde insan hakları koruması 1999 yılında Amsterdam Sözleşmesi vasıtasıyla ırk, cinsiyet, etnik köken, din veya dünya görüşü, engelli olma, yaş ya da cinsel eğilime dayanan ayrımcılıklara karşı, uygun görülen önlemleri oybirliği ile alma yetkisi Avrupa Birliği Konseyi ne verilmiştir. Avrupa yasa koyucusu; Avrupa Topluluğu nun Kurulmasına İlişkin Sözleşme nin sırasıyla 13. ve 141. maddelerini esas alarak (kadın ve erkekte ücret eşitliği de dâhil olmak üzere mesleki alanda eşitlik), dört yönerge çıkarmıştır: 1. Irk veya Etnik Kökene Bakılmaksızın Kişilere Eşit Muamele İlkesinin Uygulamaya Konulmasına ilişkin 29 Haziran 2000 tarihli ve 2000/43/EG sayılı yönerge (Irkçılıkla Mücadele Yönergesi).

9 kenar I 2. İş ve Mesleki Alanda Eşit Muamelenin Gerçekleştirilmesine Dair Genel Çerçevenin Belirlenmesine ilişkin 27 Kasım 2000 tarihli ve 2000/78/EG sayılı yönerge. Avrupa Birliği, İş Çerçeve Yönergesi vasıtasıyla; din veya dünya görüşü, engelli olma, yaş veya cinsel eğilime dayanan ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin genel çerçeveyi belirleme hedefini gütmektedir. 3. Mal ve Hizmet Erişimi ile Sunumunda Kadın ve Erkek Eşitliği İlkesinin Gerçekleştirilmesine ilişkin konseyin 13 Aralık 2004 tarihli ve 2004/113/EG sayılı yönergesi (Cinsiyet Yönergesi Medeni Hukuk). 4. İşe Erişim, Mesleki Eğitim ve Mesleki Yükselme ile Çalışma Şartlarına İlişkin Kadın ve Erkek Eşitliği İlkesinin Gerçekleştirilmesine ilişkin 76/207/EWG sayılı konsey yönergesi değişikliğine dair 23 Eylül 2002 tarihli ve 2002/73/EG sayılı yönerge (Cinsiyet Yönergesi İş Hukuku). AB Eşit Muamele Yönergeleri nde sayılan insan grupları, söz konusu yönergeler tarafından özellikle korunmaya muhtaç olarak görülmektedirler. Bu topluluklar iş ve işçi piyasasına daha iyi entegre edilmeli, günlük işlerdeki eşitsiz muameleler ise engellenip giderilmelidir. 1.3 Almanya daki uyarlama: Genel Eşit Muamele Yasası (AGG Allgemeines Gleichbehandlungs gesetz) Eşit Muamele Yasası bu dört AB yönergesini Alman Hukuku na uyarlamaktadır. Medeni hukukta, yani mal ve hizmet erişimi ve sunumunda, AGG nin mağdur etme yasağı söz konusu yönergelerin dışına çıkarak ırksal ayrımcılık / etnik

10 kenar I köken ve cinsiyet özellikleri yanında, din/dünya görüşü, yaş, engelli olma ve cinsel kimliği (yönelimi) de kapsamaktadır. Federal Almanya Parlamentosu AGG nin kanun gerekçesinde, Almanya daki tüm insanların eşit şansa sahip olmadıklarını belirtmiştir. Bu nedenle Genel Eşit Muamele Yasası nın amacı, mağduriyetleri engellemek veya bunları gidermektir. AGG koruması, çoklu ayrımcılık olarak adlandırılan ve birçok özelliğe dayanan eşitsiz muameleleri de kapsamaktadır.

11 kenar II II. AGG ye göre mağduriyet kavramı Aleyhte bir sonuca sebep olan her bir farklı muamele, ayrımcılık olmak zorunda olmadığından yasa, ayrımcılıktan değil mağduriyetten bahsetmektedir. Mağduriyetler, haklı bir gerekçenin olmadığı hallerde yasaktır. Haklı sebepler, yani mesleki yaşam ve günlük işlere ilişkin mağduriyetlerin istisnai olarak geçerli olduğu durumlar da AGG de belirtilmiştir. 2.1 Haklı eşitsiz muameleler Eğer gerçekleştirilecek faaliyete dair gerekli olan özellik önemli ve nerdeyse kaçınılmaz ise, mesleki yaşama ilişkin farklı muameleler çok sınırlı biçimde geçerlidir. Bir bilimsel anket çerçevesinde göçmen kadınlarla mülakat yapılacaktır. Cinsiyet ve etnik köken önemli ve belirleyici mesleki talepler olduğundan, bu faaliyet için belli bir etnik kökene sahip kadınların işe alınması geçerli olabilir. (Toplumsal gruplar) Nesnel bir sebebin var olması halinde, günlük işlerde de geçerli eşitsiz muamele olabilir.

12 kenar II Hamile bir bayan ya da engelli bir şahıs, uçak seyahati yapabileceğini teyit eden bir doktor raporu ibraz etmemektedir. Uçak rezervasyonunun reddedilmesi, ilgili kişinin uçak seyahati sırasında olası tehlike ve zararlara karşı korunmasına hizmet ettiğinden, haklı bir sebebe dayanabilir. 2.2 Haksız eşitsiz muameleler Genel Eşit Muamele Yasası mağduriyete ilişkin beş biçimden bahsetmektedir: Bir şahıs, kıyaslanan bir şahıs karşısında daha az avantaj sağlayacak bir muamele gördüğünde, görmüş veya görecek olduğunda dolaysız (direkt veya açık) mağduriyet söz konusudur. Bir kadın, aynı işi yapan erkek iş arkadaşından oldukça düşük bir ücret almaktadır. Bu nedenle, cinsiyete dayanan dolaysız mağduriyet mevcuttur. AGG nin ayrımcılığa karşı koruması dolaylı (endirekt) mağduriyeti de kapsamaktadır. Burada söz konusu olan, AGG de yer alan bir özellik nedeniyle şahısları mağdur eden, ancak tarafsız gibi görünen düzenlemelerdir.

13 kenar II Bir toplu sözleşme düzenlemesi, işe yönelik bir gerekçe gösterilmeden, yarı zamanlı (kısa süreli) çalışanların belirli olanaklardan faydalanamayacaklarını öngörmektedir. Eğer bir işletmedeki yarı zamanlı (kısa süreli) çalışanların ağırlıklı çoğunluğu kadınlardan oluşuyorsa, cinsiyete dayanan dolaylı mağduriyet mevcuttur. Genel Eşit Muamele Yasası nda belirtilen bir özelliğe dayanan taciz de yasaktır. Bir vakanın taciz olabilmesi için, aşağıdaki koşulların oluşmuş olması gerekmektedir: 1. İlgili kişinin onurunun incinmesine sebep olan veya bunu amaçlayan, istenmeyen bir davranış biçiminin var olması. 2. Taciz sonucunda; sindirme, düşmanlık, aşağılama, itibar bozma veya hakaretlerle karakterize edilen bir çevrenin oluşması. Cinsel taciz; onurun incinmesini amaçlayan veya buna sebep olan, istenmeyen, cinsel özellikli davranışlardır. Cinsel taciz, tacizden farklı olarak, itibar bozucu bir çevrenin oluşması ile sonuçlanmak zorunda değildir. Erkek çalışanlar, bir bayan çalışma arkadaşlarının huzurunda imalı sözlerde bulunmaktadırlar. Bunun dışında kendisine, pornografik içerikli e-posta göndermektedirler Duygusal taciz (mobbing), yasada belirtilen bir ayrımcılık özelliği nedeniyle yapılıyor ise, AGG manasında taciz olarak nitelendirilmektedir. İş yerindeki çalışma arkadaşlarının veya üstlerin sürekli olarak ırkçı imalarda bulunmaları veya belirli bir etnik köken nedeniyle hakaret etmeleri duygusal taciz olarak tanımlanmalıdır.

14 kenar II Aynı şekilde mağdur etmeye yönelik bir talimat zaten bir mağdur etme eylemidir. Bununla eşitsiz muameleye karşı kalıcı bir koruma amaçlanmaktadır. Yani potansiyel kurban, mağdur edilmeyi beklemeden, talimata karşı önceden önlem alabilir. Bir işveren, engelli şahısları istihdam etmemesi yönünde personel müdürüne talimat vermektedir. Genel Muamele Yasası uyarınca mağduriyetin var olduğunu ilgili kişi ispat etmek göstermek zorundadır. Ancak ilgili kişiler eşitsiz muameleleri her zaman bütünüyle ispat edecek durumda olmayacakları için, ispata ilişkin kolaylıklar da öngörülmüştür. Bu nedenle eşitsiz muameleye işaret eden ipuçlarının ibraz edilmesi başlangıç olarak yeterlidir. Bunun üzerine karşı taraf, herhangi bir eşitsiz muamelenin mevcut olmadığını ya da bu muamelenin istisnai olarak haklı sebeplere dayandığını ispat etmekle yükümlüdür.

15 kenar III III. Uygulama alanları Genel Eşit Muamele Yasası uygulama alanını şahsi ve nesnel olarak ayırmıştır. 3.1 Şahsi uygulama alanı Yasa kim için geçerli? AGG; ırkçı sebeplerden veya etnik köken, cinsiyet, din veya dünya görüşü, engellilik hali, yaş veya cinsel kimlik (eğilim) nedeniyle mağdur edilen insanları korumaktadır. Her insanın mutlaka bir cinsiyeti ve yaşı vardır. Ancak tüm insanlar benzer biçimde, mağdur edilmekle karşı karşıya kalmazlar. Yasa koyucu, medeni hukuka dayanan mağdur etme yasağını sadece ırkçı ayrımcılık/etnik köken özelliği için Avrupa Irkçılıkla Mücadele Yönergesi nin gereklilikleri doğrultusunda genişletmiştir. Söz konusu özellik, meskûn emlak da dâhil olmak üzere, mal ve hizmet erişimini düzenleyen tüm sözleşmeleri kapsamaktadır. Hiçbir ya da aynı ölçüde Avrupa yönergesi bulunmayan diğer özelliklere ilişkin ayrımcılık yasağı ise, kitlesel işler olarak adlandırılan işler/faaliyetler ile sınırlıdır. Bunlar nesnel uygulama alanlarına bağlı olarak, detaylı biçimde ele alınacaktır.

16 kenar III Bir insanın uyruğu AGG tarafından korunan özelliklere dâhil değildir. Ancak, biçimsel açıdan uyruğa bağlı olan eşitsiz bir muamelede, çoğu zaman etnik kökene dayanan dolaysız ayrımcılık söz konusu olacaktır. Bir işveren, Cezayir uyrukluları işe almak istemediğini beyan ediyorsa, etnik kökene dayanan dolaysız ayrımcılık mevcuttur. Genel Eşit Muamele Yasası nın cinsiyet özelliğine ilişkin ayrımcılık koruması kadınları, erkekleri ve Avrupa Adalet Divanı nın kararı uyarınca transseksüel ile interseksüel kişileri kapsamaktadır. Transseksüeller; doğumları anında kendilerine verilmiş olan cinsiyetlerinin karşı cinsinde yaşamak için, hormon takviyesi ve ameliyatlar ile vücutlarını değiştirme gayreti içindedirler. İnterseksüeller; vücutları hem eril hem de dişil cinsiyet özellikleri arz eden kişilerdir. Kadın çalışanların hamilelik ve analık (doğum izni) döneminde özel olarak korunmaları AGG de açık biçimde düzenlenmiştir. Bir kadın hamileliği ve analığı nedeniyle mağdur ediliyorsa, cinsiyete dayanan dolaysız mağduriyet mevcuttur. Bir kadın hamile kalmak istediği için mağdur ediliyorsa, bu durum da cinsiyete dayanan ayrımcılığı oluşturmaktadır. Kadınlar, doğum izinleri sona erdikten sonra eski işlerine dönme veya kıyaslanan şahıslardan daha az avantajlı olmayacak koşullara sahip eşdeğer bir işte çalışma hakkına sahiptirler. Bunun dışında, yoklukları sırasında meydana gelen ve kendilerinin de aslında faydalanmaları gerektiği çalışma koşullarına ilişkin tüm düzeltmelere dair haklar da kendilerine tanzim edilmelidir.

17 kenar III Bir kadın çalışanın süreli iş sözleşmesinin uzatılması hamileliği nedeniyle reddedilirse, cinsiyete dayanan dolaysız mağduriyet söz konusudur. AGG metni ayrımcılığa ilişkin din veya dünya görüşü özelliklerini birleştirmektedir. Federal Anayasa Mahkemesi nin tanımına göre din ve dünya görüşü; dünyanın bütünü ve ayrıca insan yaşamının kaynağı ve hedefi hakkındaki anlatımlara ilişkin (kesin) kanaat ile karakterize edilmiştir. Din bu esnada insanı aşan ve deneyüstü olan bir gerçekliği esas almaktadır. Dünya görüşü ise iç dünyaya bağlı kazanımlar/esaslar ile sınırlıdır. Eşit Muamele Yasası dünya görüşünden kaynaklanan mağduriyetlere karşı sadece iş hukukunda koruma sağlarken, din özelliğine ilişkin koruma iş ve medeni hukuku kapsamaktadır. Din kaynaklı ayrımcılıklarda, mağdur edilme sebebinin etnik kökene mi yoksa dine mi dayandığını ayırt edebilmek her zaman mümkün değildir. Genelde ikisinin de bir araya gelmesi mümkündür; örneğin Afrika kökenli bir Müslüman. Ancak ihtilaf durumlarında bu ayrımın yapılabilmesi önemlidir. Çünkü AGG de yer alan ve etnik kökenden kaynaklanan eşitsiz muamelelere ilişkin medeni hukuka dayalı koruma, din veya dünya görüşünden kaynaklanan ayrımcılığa karşı uygulanan hukuki korumadan daha kapsamlıdır. Dini birliklerin ve bunlara ait kuruluşların iş dünyasında eşitsiz muamelelerde bulunmalarına, belirli koşullar dâhilinde

18 kenar III izin verilmiştir. Ancak mahkemeler henüz bu eşitsiz muame- lelerin sınırlarını kesin olarak açıklığa kavuşturmamıştır. Protestan bir okul, örneğin din bilgisi öğretmeni istihdam ederken, öğretmenin Protestan kilisesine üye olmasını talep edebilir. AGG, engelli olma terimi için Sosyal Güvenlik Yasası nın (Sozialgesetzbuch) tanımını esas almaktadır. Büyük olasılıkla bulundukları yaşa bağlı tipik durumdan altı aydan daha uzun bir süre sapma gösterecek vücutsal fonksiyona, zihinsel yetiye veya ruhsal sağlığa sahip olan ve bu nedenle toplumsal yaşama katılımları etkilenen insanlar engelli sayılır. ( 2, fıkra 1; Sosyal Güvenlik Yasası - SGB IX). AGG bu bağlamda engellilik halinin derecesinde ayrım yapmamaktadır. Böylece yasal koruma sadece ağır engellileri kapsamamaktadır. Bir hastalığın engelli olma halinden ayırt edilmesi zor olabileceğinden, belirleyici olan somut münferit vakadır. Madde bağımlılığı vakalarının sınıflandırılması da tartışmaya açıktır. Bu nedenle burada da münferit vakanın kontrol edilmesi gerekmektedir. Engelli insanların teşvik edilmesi, engelli olmayan insanlara karşı ayrımcılık teşkil etmez. Tam aksine: Engelli insanlar sıkça ortalamanın üstünde işsiz olduklarından, işverenler kesin olarak teşvik önlemleri almakla yükümlüdürler. Avrupa Adalet Divanı nın son kararı uyarınca; engelli olmayan bir çalışan örneğin engelli olan çocuğu nedeniyle, diğer çalışanların benzer bir durum karşısında gördükleri muameleden daha avantajsız bir muamele gördüğü anda, engelli olma sebebine dayanan dolaysız mağduriyet oluşmuş sayılır.

19 kenar III AGG uyarınca yaşa dayanan ayrımcılıklar da yasaktır. Yasak, biyolojik yaş ile ilişkili olduğundan sadece daha yaşlı olanlara değil, daha genç olanlara da eşitsiz muamele edilmesi yasaktır. Örneğin sadece yaş ile ilişkili olan ücret düzenlemeleri ve daha büyük yaşla otomatik olarak gerçekleşen terfi düzenlemeleri, daha genç yaştaki çalışanların mağdur edilmesidir. Yaşlı ile genç arasında ayrım yapmak, kadın ile erkek veya Katolik ile Müslüman arasında ayrım yapmaktan daha zordur. Bu nedenle ayrımcılık özelliği olan yaş ile ilişkili AGG hükümlerinin uygulanması sıkça sorunlarla bağlantılıdır. AGG yaşa dayanan eşitsiz bir muamelenin gerçekleşmesi durumu için kapsamlı gerekçelendirme olanakları düzenlemiştir. Gençlerin hedefe yönelik olarak teşvik edilmesinin amacı, onları bir mesleğe entegre etmek ise, buna izin verilebilir. Aynı şekilde daha yaşlı olan çalışanların lehine asgari bir yaş haddinin belirlenmesi de haklı görülebilir. Eşit Muamele Yasası nda, cinsel kimlik (eğilim) terimi geniş kapsamda ele alınmıştır ve bir bireyin başka bir bireye karşı cinsel eğilimi ile ilgilidir. Lezbiyenler, geyler, heteroseksüel ve biseksüel kişiler haklı sebeplere dayanmayan eşitsiz muameleler karşısında AGG tarafından korunmaktadırlar yılında Güney Afrika da ırkçılık karşıtlığı çerçevesinde düzenlenen BM Dünya Konferansı nda biçimlenmiş olan

20 kenar III çoklu ayrımcılık, birçok ayrımcılık özelliğine dayanan eşitsiz muamele ile ilişkilidir. AGG çoklu ayrımcılığa maruz kalan kişilerin korunmasını düzenlemiştir. Örneğin bir kadın bir iş ya da ev ararken, göçmen ve engelli olduğu için reddedilirse çoklu ayrımcılık söz konusudur. Ayrımcılığa neden olan sebepleri birbirinden net olarak ayırt edebilmek, bu tür bir durumda her zaman mümkün değildir. Eşitsiz muameleye ilişkin bu özelliklerden bir tanesi geçerliyse, bir diğer özelliğe dayanan eşitsiz muamelenin de otomatik olarak gerekçelendiği sonucuna varılamaz. Her bir eşitsiz muamele, dayandığı gerekçesi üzerine kontrol edilmelidir. Ancak Genel Eşit Muamele Yasası, çoklu ayrımcılık fiili neticesindeki yaptırımları belirtmemiştir. Ancak iş hukukuna dayalı maddi ve manevi tazminat düzenlemesine ilişkin resmi gerekçede şu vurgulanmaktadır: Bir çalışan birçok sebepten dolayı kanunsuz biçimde mağdur edilirse, yükseltilmiş tazminat ödenmesi gerekir. 3.2 Nesnel uygulama alanı AGG hangi durum larda geçerlidir? İş ve meslek Genel Eşit Muamele Yasası koruması iş ve meslek alanında, serbest ve bağımlı meslek faaliyetini kapsamaktadır. Uzun bir süreye dayanan ve geçim yolunun yaratılmasına ve sürdürülmesine hizmet eden her faaliyet meslek faaliyeti kapsamı

21 kenar III na girer. Kısa süreli (yarı zamanlı), ikinci ve yan işler de meslek faaliyetleridir. AGG, bağımlı veya serbest meslek faaliyetine erişim ve ayrıca mesleki yükselme sırasındaki mağduriyetlere karşı koruma sağlamaktadır. Meslek faaliyeti erişimi; eleman arama ilanı, iş başvurusu evrakları ve eleman seçme yöntemine ilişkin alanları kapsamaktadır. İşe erişim ile bağlantılı olan tüm ayrımcılıklar AGG uyarınca yasaktır. Nazik ve genç bayan garson arandığını beyan eden bir eleman arama ilanı iki nedenden dolayı ayrımcıdır: Genç terimi yaşa dayanan bir ayrımcılık oluştururken, bayan garson terimi ise cinsiyete dayanan gerekçesiz mağduriyet anlamına gelmektedir. Bir iş başvurusu görüşmesi esnasında başvuruda bulanan bir bayana, örneğin kendi aile planlamasına ilişkin soru yöneltmek yasaktır. Öncelikle, bağımsız bir meslek faaliyetinde bulunan kişiler serbest çalışan sayılırlar. Bir şahıs bir ortaklığın organlarında işbirliği yapmak üzere, o ortaklığa iştirak etmişse, burada da serbest faaliyet söz konusudur. Mağduriyetten koruma burada, organ üyesi sıfatıyla iş faaliyetine erişimi ve bu faaliyet içindeki mesleki ilerlemeyi kapsamaktadır. Bir avukatın; Medeni Kanun kapsamındaki özel ortaklıklar biçimine sahip bir hukuk ortaklığına genel müdür sıfatıyla iştirak etmesi bu duruma bir örnektir. Bir şirketin yönetim kurulu üyeleri veya genel müdürleri de aynı şekilde serbest meslek çalışanı sayılırlar. Manevi amaçların bağlantılı olduğu kilise, parti ve sendikalar gibi oluşumlar için yürütülen bir faaliyet AGG koruması kapsamında değildir. Bunun dışında serbest olarak yürütülen, gönüllü faaliyetler kapsam dışıdır.

22 kenar III Serbest ve bağımlı iş görmeye erişim yanında mesleki yükselme de AGG mağdur etme yasağı kapsamındadır. Buradan, faaliyet ya da sorumluluk alanındaki değişiklik anlaşılmalıdır. Buna genelde bir terfi eşlik eder ve çalışan daha yüksek değere sahip bir görevi devralır. Çalışma ücreti bu bağlamda ayrı bir önem taşır. Terfi sorunu genelde AGG tarafından korunan cinsiyet ve yaş özellikleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkar. Çoğu kez kadınlar, aynı ya da eş değerdeki bir iş için erkeklerden daha az maaş alırlar. Bunun karşısında daha yaşlı olan çalışanların emeklilik yaşına ulaşmalarına veya emekli olmalarına kadar çalışacakları süre artık fazla uzun değilse, terfi etmeleri çoğu kez reddedilmektedir. Terfi için ayrıca, olası bir terfinin koşulu olan değerlendirme de dâhildir. İşten çıkarmalar da dâhil olmak üzere diğer çalışma koşulları da ayrımcılıktan arınmış bir şekilde düzenlenmek zorundadır. İşverenin, atama veya yer değiştirme gibi talimat ve düzenlemeleri diğer çalışma koşulları arasına girer. İş ilişkilerinin sonlandırılması açısından Almanya da geçerli olan yasalar özellikle Feshe Karşı Koruma Kanunu (Kündigungsschutzgesetz KSchG) dur veya Analığın Korunması Kanunu (Mutterschutzgesetz), Ebeveyn Parası Federal Kanunu ve Ebeveyn Süresi Federal Kanunu (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) içinde yer alan düzenlemelerdir. Buna göre AGG; fesihler için sadece genel ve özel fesih korumasına ilişkin düzenlemelerin geçerli olduğunu açıklığa kavuşturmaktadır. AGG ile KSchG arasındaki ilişki kısmen henüz açıklanmamıştır. Burada mahkemeler, münferit olaya göre karar vermek zorundadırlar.

23 kenar III Genel Eşit Muamele Kanunu nun koruması bunun dışında, mesleki eğitim hakkını da kapsamaktadır. Buna; staj, mesleki ileri eğitim ile yeniden eğitim ve pratik mesleki tecrübe de dâhil olmak üzere mesleki eğitim ile mesleki danışmanlığa ilişkin tüm biçim ve düzeylere erişim de dâhildir. Kapsamlı şekilde koruma altında olan çalışma alanının aksine AGG nin mesleki eğitime ilişkin sağladığı koruma sadece ona erişim ile sınırlıdır. Ancak bireyler mesleki eğitimleri ile bağlantılı olarak çalıştırılıyorlarsa koruma, söz konusu iş ilişkisi sırasındaki koşulları da kapsamaktadır. Bir çalışan birliği veya işveren birliği üyeliğine veya buralardaki katılımlara ilişkin haklı sebeplere dayanmayan mağduriyetler de yasaktır. Buna belirli bir meslek grubuna bağlı üyelerden oluşan teşekküller ve bu tür teşekküllerin sağladığı hizmetlerden faydalanılması da dâhildir. AGG içinde bilinçli olarak sendika teriminden vazgeçilerek, çalışan birliği terimi tercih edilmiştir. Çünkü açıkça vurgulanması gereken, sadece işçilerin değil tüm bağımlı çalışanların ilgili yasanın koruma kapsamında olduğudur. İşçi ve personel temsilcilikleri (Betriebs- u. Personalrat) çalışan birlikleri olmayıp AGG kapsamında değildirler. İşveren birlikleri, mesleki birlikler veya ticari alanda üstün hâkimiyete sahip olan teşekküller (örneğin Federal Alman Sanayiciler Birliği - Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.) ile sosyal alandakiler (örneğin Alman Kızıl Haç Deutsches Rotes Kreuz) ve spor birlikleri içindeki üyelikler ile katılımlar için de ayrımcılığa karşı koruma geçerlidir. Yukarıda anılmış olan organizasyonlardan herhangi birisine üye olmanın veya katılımda bulunmanın reddedilmesi mağdur etme yasağının ihlalini oluşturuyorsa, üye olma ve katılım hakkı halen mevcuttur.

24 kenar III İş ve meslek alanında geçerli farklı muamele ve istisnalar İş ve meslek alanıyla ilişkili olarak etnik köken, cinsiyet, din veya dünya görüşü, engelli olma, yaş veya cinsel kimliğe (eğilime) dayanan farklı muamelelere; söz konusu bu özelliklerden birisi önemli ve belirleyici bir mesleki talebi / gerekliliği teşkil ediyorsa veya başvuruda bulunan kişinin reddedilmesini haklı gösteriyorsa, geçerlidir. Bu esnada işverenin bu önlemle takip ettiği amaç yasal olmalı ve iş başvurusunda bulunana yöneltilen talep de makul olmalıdır. Etnik köken özelliğine ilişkin önemli ve belirleyici mesleki gereklilik; göçmen geçmişi olan insanlara hitaben yapılacak bir danışmanlık görevi için belli bir etnik grubun üyelerini aramak olabilir. Bu tür bir vakada, danışanlarla husumet ilişkisi içinde bulunmayan bir ülkeden gelen elemanlara erişebilmek önemlidir. Etnik aidiyet aynı zamanda, danışmanlık edenle alan arasında güven ilişkisinin geliştirilmesi için önemli bir koşul olabilir. Göreve ilişkin önemli ve belirleyici koşul cinsiyet ise, tercihe bağlı olarak kadınlar/erkekler istihdam edilebilir. Bu bağlamda erkekler için danışmalık yapan bir danışmanlık merkezi gibi, kız yurdu için de bayan eğitimci örnek verilebilir. İlgili kişi, engelli olduğundan dolayı bir görevi üstlenmeye uygun değilse, ayrımcılık söz konusu değildir. Ancak işveren sosyal güvenlik düzenlemeleri uyarınca, iş yerini uygun araçlarla yeniden düzenlemekle yükümlüdür.

25 kenar III Tekerlekli sandalyeye bağımlı çalışanlar için bir rampanın yapılması, işveren için aşırı mali ve yapısal külfet teşkil etmediği sürece, makul bir önlem olabilir. İşverenler iş başvurusunda bulunan bir kişiyi, performans yeterliliğinin genelde yaşla birlikte azaldığını gerekçe göstererek reddedemezler. Eğer işveren yaş sınırlamalarını haklı göstermek isterse, performans düşüşü istatistiklere dayanarak belgelenmelidir. Frankfurt Yüksek İş Mahkemesi kararı uyarınca, örneğin pilotlara ilişkin yaş sınırlaması gerekçelidir. Pilotların iş ilişkisi 60 yaşın sona ermesiyle sona ermektedir. Toplu yaş sınırlamaları bu vakada olduğu gibi hava trafiği güvenliğine hizmet etmekte ve artan yaşla birlikte beklenmedik hatalı reaksiyon ve yetersizlik riskinin de artabileceği durumunu hesaba katmaktadır. Cinsel kimlik (eğilim) mesleki gereklilikler üzerinde esas itibarıyla rol oynamayacaktır. Aşağıdaki örneğin gösterdiği gibi, istisnai vakalar da olabilir: Bir işveren koruma yükümlülüğünü yerine getirmek için, lezbiyen veya gey olan bir çalışanını, homoseksüelliğin yasak olduğu bir ülkeye göndermekten vazgeçebilir Günlük işler AGG, iş ve mesleki alanın dışında alışveriş, lokanta/restoran veya disko ziyaretleri, ev arama, sigorta ile banka işleri gibi günlük işlere de uygulanmaktadır. Günlük işler genelde

26 kenar III kitlesel işlerdir. Bu tür işler genellikle birey ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirilir. İki özel şahıs arasındaki münferit sözleş- meler buna dâhil değildir. Örneğin büyük bir oteller zinciri engelli insanları kabul etmiyorsa, medeni hukuka dayanan mağdur etme yasağının ihlali söz konusudur. Eğer kiraya veren 50 den fazla konut kiraya veriyorsa, meskûn emlak kiralama işi kitlesel iştir. Irkçı ayrımcılık veya etnik kökenden dolayı eşitsiz muamele için, kitlesel iş olup olmamasından bağımsız olarak, genel bir mağdur etme yasağı geçerlidir. Irkçı ayrımcılık/etnik köken özelliğine ilişkin daha kapsamlı ayrımcılık koruması; sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri, sosyal imtiyazlar ve eğitim de dâhil olmak üzere sosyal güvenliği de kapsamaktadır. Hekimler ile yapılan tedavi sözleşmeleri veya özel dil dersi bunlara örnek sayılabilir. Ancak devletin sağladığı, yasal sağlık sigortaları veya sosyal yardım gibi hizmetler buna dâhil değildir Medeni hukukta geçerli farklı muameleler ve istisnalar Irkçı ayrımcılık/etnik köken özelliklerinin aksine cinsiyet, din, engelli olma, yaş, cinsel kimlik (eğilim) özellikleri nedeniyle farklı muamele, nesnel sebep mevcutsa geçerlidir. Günlük işlerde farklılaştırma genelde olağandır ve hatta istenilen bir durumdur.

27 kenar III Örneğin yüzme havuzlarında öğrenciler için fiyat indirimine veya bayanlara özel açılış saatlerine izin verilmektedir. Bunun dışında AGG, tehlike önleme amacına hizmet eden eşitsiz muamelelere de izin vermektedir. Buna göre engellilerin lunaparklarda tehlikeye girmesinden sakınmak için, dönme dolap ve çarpışan araba gibi eğlence amaçlı araçlardan men edilmeleri ya da yanlarında refakatçi bulundurmalarının şart koşulması ilgili işin işletmecisi için zorunlu olabilir. Özel hayatın korunmasına ilişkin ihtiyacı veya şahsi güvenliği dikkate alan farklı muamele de geçerlidir. Saunada kadın ve erkek için ayrı açılış saati uygulaması geçerli istisnalar için bir örnektir. İstisnai durumlarda eşit muamelenin uygulanmasına yönelik menfaat zaten bulunmaz. Çocuklar, öğrenciler, üniversite öğrencileri veya emekliler için uygulanan özel hizmet veya indirimler genelde bu duruma örnektir, zira bu tür kişiler halen veya artık mesleki bir gelire sahip değildirler. Bir diskonun veya eş bulma merkezi işletmecisinin kadınları müşteri olarak kazanmak için, kadınlara özel fiyat indirimi uygulaması, ancak erkeklerin aynı hizmet için daha yüksek bir fiyat ödemek zorunda kalmaları da geçerlidir.

28 kenar III İlgili işletmeci şikâyet halinde ilgili indirimleri tüm bireyleri kapsayacak şekilde genişletmek yerine, indirimleri tümüyle kaldıracağından, mağdur durumda olan kişiler için indirimlerin kaldırılması herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Eşitlik esasına ilişkin istisnalar ırkçı ayrımcılık/etnik köken dışında, özel hukuka dayalı sigorta sözleşmeleri de dâhil olmak üzere tüm özellikler için mevcuttur. Cinsiyet özelliğine dayanan eşitsiz muamele sadece prim ve hizmetler ile ilişkili olabilir. Bunun karşısında yaş, engelli olma, din ve cinsel kimlik (eğilim) özellikleri ile ilgili eşitsiz muameleler, daha kapsamlı biçimde mümkündür. Eğer istatistiksel hesaplamalar farklı risk değerlendirmesini destekliyorsa, bunlar geçerlidir. Eğer hayat ve özel sağlık sigortaları engelli kişileri sigorta etmiyor veya daha yüksek bir prim bedeli karşılığında sigorta ediyorlarsa, risk değerlendirmelerini istatistiksel araştırmalara dayanarak belgelemek zorundadırlar. Konut yapı kurumları; sosyal açıdan istikrarlı mesken sakini yapıları yaratmak ya da bunları devam ettirmek için meskûn emlak kiralama sırasında konutu kiralamak için başvuran belirli kişilere öncelikli davranabilir ya da bunları reddedebilir. Ancak bu hüküm sadece büyük bir konut envanterine sahip kiralama kurumları için geçerlidir. Çünkü ancak bunlar, bir yerleşim bölgesine etki etmede hedefe yönelik ve başarı şansı yüksek olabilen kuruluşlardır.

29 kenar III Eşit Muamele Yasası nın hükümleri aile ve miras hukukuna bağlı borç ilişkileri için geçerli değildir. Bir mal varlığının mirasçılar arasındaki dağılımı miras hukukuna göre gerçekleşmektedir.

30 kenar IV IV. Mevcut ya da beklenen AGG ihlalleri halinde eylem olanakları Eşit Muamele Yasası nın amacı; ırkçı sebeplerden veya etnik köken, cinsiyet, din veya dünya görüşü, engellilik hali, yaş veya cinsel kimlik (eğilim) nedeniyle mağduriyetleri önlemek ve gidermektir. Burada çift amaç dile getirilmektedir: 4.1 Mağduriyetlerin engellenmesi İşverenlerin yasa tarafından emredilen organizasyon yükümlülükleri vardır. Mağduriyetlere karşı korumaya ilişkin gerekli önlemlerin alınması zorunluluğu bunlara bir örnektir. Bunun dışında bir şirketin çalışanlarına ayrımcılık ve tacizin yasak olduğu uyarısı verilmeli ve mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla da gerekirse eğitilmelidirler. İşçiler; örneğin müşteriler gibi üçüncü şahıslar tarafından mağdur edilmekten de korunmalıdırlar. İş ve mesleğin dışındaki alanlar için özel korunma hükümleri mevcut değildir. 4.2 Mağduriyetlerden sakınma Çalışanlar iş hayatında meydana gelen haksız bir eşitsiz muamele halinde, şirketin veya devletin yetkili mercilerinde

31 kenar IV şikâyette bulunma hakkına sahiptirler. İşverenler şirketlerinde bu tür bir şikâyet masasını oluşturmak zorundadırlar. İşveren olası taciz veya cinsel taciz durumunda bunları durdurmak için uygun önlemleri almaz ise çalışanın, kendisini korumak için ve çalışma ücretinde de kayba uğramadan, işi durdurma eyleminde bulunma hakkı vardır. Ancak işi durdurma eylemi hakkı önceden danışılarak kullanılmalıdır. İşverenler; uyarı, yer değişikliği, atama veya işten çıkarma gibi önlemleri kullanarak mağduriyetleri durdurabilirler. Haksız sebeplere dayanmayan eşitsiz muameleye ve cinsel türdekiler de dâhil olmak üzere tacize maruz kalan kurbanlar, iş ve meslek alanında maddi ve manevi tazminat hakkına sahiptirler. Ancak iş başvurusu süreçlerinde, iş ilişkisinin kurulmasına ilişkin bir hak söz konusu değildir. Haklar iki ay içinde yazılı olarak talep edilmek zorundadır. Günlük işlerde haklı sebebe dayanmayan eşitsiz muamele halinde ilgili kişiler, maddi ve manevi tazminat hakkının dışında, etkinin giderilmesini talep etme ve men davası açma hakkına sahiptirler. Bu haklar da iki ay içinde yazılı olarak talep edilmek zorundadır. Müslüman bir genç kız diskoya girmek istiyor. Akdenizli (esmer) görüntüsü ve başörtüsü nedeniyle içeriye girmesine izin verilmiyor. Burada etnik kökene ve dine dayanan dolaysız mağduriyet söz konusudur. Genç kadın iki ay içinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Bunun dışında bu muamelenin tekrarlanmaması, yani diskoya girme talebinde bulunabilir.

32 kenar IV 4.3 Olumlu önlemler Şimdiye dek mağdur edilmiş olan grupları teşvik etmek için iş yaşamında işverenler ve günlük işlerde de özel hukuka dayanan sözleşme tarafları hedefe yönelik önlemler alabilirler. Olumlu önlemlerin alınmasıyla, hem var olan bir dezavantaj giderilebilir hem de beklenen bir dezavantaj engellenebilir. Eşit Muamele Yasası teşvik olanakları vasıtasıyla, sadece bir ayrımcılık yasağı olmanın belirgin biçimde dışına çıkmaktadır. İlgili insan grubunun belirli alanlardaki normal oranına kıyasla, fark edilecek ölçüde daha az temsil edilmesi, mevcut bir mağduriyete ilişkin önemli bir karine oluşturur. Hem Alman hem de Türk kökenli gençlere staj yaptıran bir şirket, Türk kökenli çalışanların yüksek pozisyonlardaki oranını arttırmak için, Türk kökenli kadın ve erkek çalışanlarına olumlu önlem çerçevesinde özel ileri eğitim programları sunmaktadır. Bir konut yapı şirketi olumlu önlem çerçevesinde engellilere uygun konutların sayısını yükseltmektedir.

33 kenar V V. Diğer koruma alanları Sosyal sigorta, sosyal hizmet (örneğin ağır engelliler hakkı; konut, çocuk, yetiştirme parası; mesleki eğitim/staj teşviki) ve sosyal yardım alanları sosyal güvenlik hukukuna dâhildir. AGG özel düzenlemeler belirtmeden, sosyal güvenlik hukukuna dâhil olan, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere sosyal korumanın alanlarını belirtmiştir. Bu alandaki ayrımcılıklara karşı önlem alabilmek için, diğer yasaların uygulanması gerekmektedir. Sosyal güvenlik yasaları sosyal güvenlik hukukunun yasal esasını oluşturmaktadırlar. Bu yasalar ayrımcılığa karşı hükümler de içermektedirler. Irkçı sebeplere, etnik kökene veya engelli olmaya dayanan temel bir ayrımcılık yasağı geçerlidir. Federal İş Ajansı nın (Bundesagentur für Arbeit) ayrımcılık yapan eleman arama ilanlarını iletmesi yasaktır. Mesleki danışmanlık, eğitim ve ileri eğitim erişiminin de ayrımcı olması yasaktır. Eğer sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik yasaları esasında değil de özel olarak yerine getiriliyorsa, AGG düzenlemeleri geçerlidir.

34 kenar V Özel hukuka dayanan sözleşmeler söz konusu olduğunda, eğitim alanı bu durumda AGG tarafından korunmaktadır. Örneğin özel bir dil okulunda ayrımcı bir davranışın meydana gelmesi halinde, direkt olarak Genel Eşit Muamele Yasası koruması geçerlidir. Devlet eğitimi için eyaletlerin okul yasaları geçerlidir.

35 kenar VI VI. Vatandaşlar ile devlet arasındaki ilişki Bu bölümde ele alınacak olan kamu hukuku alanı Genel Eşit Muamele Yasası tarafından kapsanmamaktadır. Ancak vatandaşların devlet tarafından korunması gerektiği anayasanın bir sonucu olduğundan, burada da ayrımcılık yasakları geçerlidir. Henüz yasaların yürürlüğe konulması aşamasındayken, bunların anayasaya aykırı olmadıkları sağlanmış olmalıdır. Yasa koyucu, mahkemeler ve tüm idari makamlar, davranışlarını aynı ölçütlere göre ölçmekle ve gelişigüzel davranmamakla yükümlüdürler. İdari makamların, vatandaş ile devlet ilişkisi içindeki faaliyeti öncelikle üst ve alt hiyerarşi ilişkisi ile karakterize edilmiştir. Devlete; birkaç tanesini saymak gerekirse İltica, Ticaret/Sanayi ve Polis Yasası gibi yasalar ile belirli bir faaliyeti yapma yetkisi verilmiştir. Bu esnada yürütme gücünü elinde tutan idari makamlar anayasanın emirlerine ve burada sabitlenen eşitlik esasına bağlıdırlar.

36 kenar VII VII. Ayrımcılık halinde destek: Federal Ayrımcılıkla Mücadele Birimi Federal Ayrımcılıkla Mücadele Birimi (ADS) nin öncelikli görevi, kendilerine ayrımcılık yapıldığı hissine kapılan insanlara danışmanlık yapmaktır. Danışmanlık hizmetinin bir koşulu yoktur, ücretsizdir ve sürelere bağlı değildir. İlgili kişiler birime telefon, e-posta, mektup veya faks ile başvurabilirler. Danışmanlarla şahsi görüşme termini de kararlaştırılabilir. Ayrımcılığa maruz kalan kişiler, adresinde, doldurulup gönderilebilen elektronik bir iletişim formu da bulabilirler. ADS danışmanları yasal durum, olası haklar ve süreler hakkında bilgiler vermektedirler. İhtilaflı tarafların uzlaşarak anlaşmaları sağlanmak isteniyorsa ADS, ayrımcılığa maruz kalan tarafın da iznini alarak, ihtilafta olunan karşı taraf ile irtibata geçip çözüm yolları göstermeyi deneyebilir. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Birimi ihtiyaç duyulması halinde uzmanlaşmış yerel danışmanlık birimleri ile irtibata geçilmesinde aracı olabilir. Eğer Federal Hükümet veya Federal Almanya Parlamentosu görevlileri yetkileri açısından konuyla ilişkili iseler ADS, ayrımcılığa maruz kalan kişinin de iznini alarak talebi/başvuruyu ilgili görevlilere iletir. Birim, araştırma açıklarını belirlemek ve kapatmak için, Almanya da ayrımcılık konulu araştırmaları toplayıp analiz etmektedir. Birimin bir diğer görevi, Federal Hükümet ve

37 kenar VII Parlamento nun görevlileri ile birlikte AGG deki özelliklere dayanan mağduriyetlere ilişkin Federal Parlamento ya dört yılda bir rapor sunmaktır. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Birimi, eşit muamelenin bir insan hakkı olduğu konusunda vatandaşların duyarlılığını güçlendirmek istemektedir. Broşür ve kampanyalar vasıtasıyla amaçlanan ise AGG nin kapsamlı etki olanaklarını genişletmekte ona yardım etmektir. Hem ayrımcılığa maruz kalan hem de eşit muamele konusuna ilgi duyan vatandaşlar, birçok dilde yayınlanan internet sitesinde ADS nin sundukları hakkında bilgi edinebilirler. İşverenler, konut sahipleri, ticari birlikler, sendikalar, bilim insanları ve ayrımcılıkla mücadele birlikleri AGG nin uygulanması ve hayata geçirilmesine ilişkin bilgileri buradan temin edebilirler.

38 Ek Ek Genel Eşit Muamele Yasası (AGG Allgmeines Gleichbehandlungsgesetz) 14 Ağustos 2006 tarihli Genel Eşit Muamele Yasası (Federal Resmi Gazete I S. 1897), yasa son olarak 5 Şubat 2009 tarihli yasanın 15. maddesi 66. fıkrası ile değiştirilmiştir (Federal Resmi Gazete I S. 160) Durumu: Son olarak tarihli yasanın 15. maddesi 66. fıkrası ile değişmiştir. I 160 Metin alıntı tarihi: ; Yasa, I 1897 yasasının 1. maddesi olarak Federal Parlamento tarafından çıkarılmıştır. Bu yasanın 4. maddesi 1. paragrafı uyarınca tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bölüm 1 Genel Bölüm 1 Yasanın amacı Yasanın amacı; ırka dayanan sebeplerden veya etnik köken, cinsiyet, din veya dünya görüşü, engellilik hali, yaş veya cinsel kimlik (eğilim) nedeniyle mağduriyetleri önlemek ve gidermektir. 2 Uygulama alanı (1) İşbu yasa uyarınca 1. maddede belirtilmiş sebeplere dayanan mağduriyetler, aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak yasaktır: 1. Seçme kıstasları ve işe alma koşulları dâhil olmak üzere, faaliyet alanı ve mesleki pozisyondan bağımsız olarak, bağımlı ve bağımsız mesleki faaliyetlerin erişimine ilişkin şartlar; 2. İş ilişkisinin yerine getirilmesi ile sona erdirilmesi ve ayrıca mesleki yükselme sırasında özellikle bireysel ve müşterek hukuka ilişkin anlaşmalar ve önlemlerde yer alan, çalışma ücreti ve işten çıkarma koşulları da dâhil olmak üzere çalıştırma ve çalışma şartları; 3. Mesleki staj, mesleki ileri eğitim ile yeniden eğitim ve pratik mesleki tecrübe de dâhil olmak üzere mesleki eğitim ile mesleki danışmanlığa ilişkin tüm biçim ve düzeylere erişim;

39 Ek 4. Bir çalışan birliği veya işveren birliği veya belirli bir meslek grubuna bağlı üyelerden oluşan bir teşekküle ilişkin üyelik ve katılım ve bu tür teşekküllerin sağladığı hizmetlerden faydalanma; 5. Sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere sosyal güvenlik; 6. Sosyal imtiyazlar; 7. Eğitim; 8. Meskûn emlak da dâhil olmak yönetmelikler için de geçerlidir.üzere kamunun kullanımına sunulan mal ve hizmet erişimi ile sunumu. (2) Sosyal Güvenlik Yasası nda yer alan hizmetler için Sosyal Güvenlik Yasası Birinci Kitap maddesinin c fıkrası ve Sosyal Güvenlik Yasası Dördüncü Kitap 2 19a maddesi geçerlidir. İşyeri emeklilik güvencesi için İş Yeri Emeklilik Yasası geçerlidir. (3) Diğer mağdur etme yasakları veya eşit muamele emirlerinin geçerliliği iş bu yasa tarafından etkilenmezler. Aynısı, belirli insan gruplarının korunmasına hizmet eden kamu hukuksal (4) Fesihler için genel ve özel fesih korunmasına ilişkin düzenlemeler geçerlidir. 3 Tanımlar (1) Bir kişi, 1. maddede belirtilen bir sebep nedeniyle, başka bir kişinin benzer bir durum karşısında gördüğü muameleden daha az avantaj sağlayan bir muamele gördüğünde, görmüş veya görecek olduğunda dolaysız mağduriyet söz konusudur. 2. maddenin 1. fıkrası 1 ila 4 no.lara ilişkin cinsiyete dayanan dolaysız mağduriyet, bir kadının hamilelik veya analık nedeniyle daha az avantajlı bir muamele görmesi halinde de söz konusudur. 1 SGB I 33c: Sosyal haklardan faydalanma sırasında hiç kimse ırksal nedenlerle, etnik köken veya engelli olma nedeniyle mağdur edilemez. Haklar ancak, ilişkili koşullarının ve içeriğinin işbu kanun kitabının özel kısımlarına ait talimatlarında detaylı olarak belirlendiği kapsamda talep edilebilir veya türetilebilir. 2 SGB IV 19a: Pratik mesleki tecrübe dâhil olmak üzere, mesleki danışmanlık, mesleki eğitim, mesleki ileri eğitim, yeniden eğitime ilişkin tüm biçim ve düzeylere erişimi ilgilendiren hizmetlerden faydalanma sırasında, hiç kimse ırksal nedenlerle veya etnik köken, cinsiyet, din veya dünya görüşü, engelli olma, yaş veya cinsel kimlik nedeniyle mağdur edilemez. Haklar ancak, ilişkili koşullarının ve içeriğinin işbu kanun kitabının özel kısımlarına ait talimatlarından detaylı olarak belirlendiği kapsamında talep edilebilir veya türetilebilir.

40 Ek (2) Nötr olarak görünen talimat, kıstas veya yöntemler yasal bir hedef ile nesnel olarak gerekçelendirilmiş ve hedefin ulaşılmasına ilişkin araçlar makul ve gerekli olmadıkça, söz konusu bu talimat, kıstas veya yöntemlerin, kişileri başka kişiler karşısında 1. maddede sayılan sebeplerden birisi nedeniyle özel bir biçimde mağdur etmeleri halinde dolaylı mağduriyet söz konusudur. (3) Eğer 1. maddede sayılan sebeplerden birisi ile bağlantılı olan ve istenmeyen davranış biçimleri, bunlara maruz kalan kişinin onurunu incitmek amacını ve sindirme, düşmanlık, aşağılama, itibar bozma veya hakaretlerle karakterize edilen bir çevrenin yaratılmasını güdüyor veya buna sebep oluyorsa taciz mağduriyet niteliğindedir. (4) Eğer istenmeyen, cinsel özellikli bir davranış - ki buna bununla ilişkili istenmeyen cinsel hareket ve talepler ile cinsel özellikli fiziksel temaslar, cinsel içerikli ifadeler ve pornografik sunumların istenmemesine rağmen gösterilmesi ve görünecek şekilde iliştirilmesi de dâhildir - bunlara maruz kalan kişinin onurunu incitmek amacını güdüyor veya buna sebep oluyorsa ve hatta sindirme, düşmanlık, aşağılama, itibar bozma veya hakaretlerle karakterize edilen bir çevre yaratılıyorsa cinsel taciz 2. maddenin 1. fıkrasının 1 ila 4 no.suna ilişkin olarak mağduriyettir. (5) 1. maddede sayılan sebeplerden birisi nedeniyle bir kişinin mağdur edilmesine yönelik talimat, mağduriyettir. Bu tür bir talimat 2. maddenin 1. fıkrasının 1 ila 4 no.suna ilişkin olarak özellikle şu durumda mevcuttur: Birisi bir başka şahsa, 1. maddede sayılan sebeplerden birisi nedeniyle mağdur eden veya edebilen bir davranışta bulunmasına yönelik talimat verirse. 4 Birçok sebebe dayanan farklı muamele 1. maddede sayılan sebeplerden birçoğuna dayanan bir farklı muamelenin yapılması halinde, bu farklı muamelenin 8. ila 10. ve 20. maddeler uyarınca haklı bir gerekçeye dayandırılması, ancak ilgili haklı gerekçe farklı muamelenin sebep olduğu tüm sebepleri kapsıyorsa geçerlidir. 5 Olumlu önlemler 8. ila 10. ve 20. maddelerde sayılan sebepler dikkate alınmaksızın, uygun ve makul önlemler vasıtasıyla, 1. maddede sayılan bir sebebe dayanan mevcut olumsuzluklar engelleniyor veya

41 Ek gideriliyorsa farklı muamele geçerlidir. Bölüm 2 Çalışanların mağduriyete karşı korunması Alt Bölüm 1 Mağdur etme yasağı 6 Şahsi uygulama alanı (1) İşbu yasa manasında çalışan kapsamına girenler şunlardır: 1. Kadın ve erkek işçiler 2. Mesleki eğitimlerine ilişkin olarak çalıştırılanlar, 3. Ekonomik bağımlılıkları nedeniyle işçi benzeri kişiler olarak görülmesi gereken kişiler; bunlara evde çalıştırılanlar ve bunlarla eşit düzeyde olanlar da dâhildir. Bir iş ilişkisi için başvuruda bulunan ve ayrıca iş ilişkileri sona ermiş olan kişiler de çalışan sayılır. (2) 1. fıkra uyarınca kişileri çalıştıran, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilik kazanmış ortaklıklar bu bölüm manasında işveren (kadın ve erkek işverenler) sayılır. Çalışanların iş hizmeti sağlamaları için üçüncü şahıslara bırakılmaları halinde, üçüncü kişi de bu bölüm manasında işveren sayılır. Evde çalışanlar ve onlarla eşit düzeyde olan kişiler için işverenin yerine iş/sipariş emrini veren veya aracı geçer. (3) Mesleki faaliyete erişimi ve de mesleki yükselişi ilgilendirdiği sürece, işbu bölümde yer alan düzenlemeler serbest çalışanlar ve özellikle genel müdür ile yönetim kurulu üyesi olmak üzere organ üyeleri için de aynen geçerlidir. 7 Mağdur etme yasağı (1) Çalışanlar 1. maddede sayılan sebeplerden birisi nedeniyle mağdur edilemezler. Eğer mağdur eden kişi, mağdur etme sırasında 1. maddede sayılan sebebin mevcut olduğuna sadece ihtimal verse dahi bu geçerlidir. (2) Sözleşmelerde yer alan ve 1. fıkradaki mağdur etme yasağını ihlal eden düzenlemeler geçersizdir. (3) 1. fıkraya dayanan ve işveren veya çalışan tarafından uygulanan mağduriyetler sözleşmeye bağlı yükümlülüklerin ihlali sayılır.

42 Ek 8 Mesleksel gerekliliklere dayanan geçerli farklı muamele (1) Eğer farklı muamele, yerine getirilecek olan faaliyetin türü veya yerine getirilmesi koşulu için önemli ve belirleyici bir mesleki gereklilik teşkil ediyorsa ve amaç yasal ve gereklilik de makul ise 1. maddede sayılan sebebe dayanan farklı muamele geçerlidir. (2) Aynı veya eşdeğerdeki bir iş için 1. maddede sayılan sebebe dayanan daha az ücret uygulamasına yönelik bir anlaşma, 1. maddede sayılan bir sebep için özel koruma talimatlarının geçerli olmasına dayandırılarak haklı gösterilemez. 9 Din veya dünya görüşüne dayanan geçerli farklı muamele (1) 8. madde dikkate alınmaksızın, dini birlikler ve yasal biçimleri dikkate alınmaksızın bunlara bağlı olan kurumlar veya bir dine veya dünya görüşüne bir birlik halinde hizmet etmeyi görev edinmiş teşekküller tarafından çalıştırılma sırasında uygulanan ve din veya dünya görüşüne dayanan farklı muamele dahi, ilgili din birliğinin veya teşekkülün benlik kavramı da dikkate alınarak özgür irade haklarına ilişkin olarak veya faaliyetin türüne göre haklı bir sebebe dayanan mesleki bir gereklilik teşkil ediyorsa geçerlidir. (2) Din veya dünya görüşüne dayanan farklı muamele yasağı 1. fıkrada sayılan dini birliklere ve yasal biçimleri dikkate alınmaksızın bunlara bağlı olan kurumlara veya bir dine veya dünya görüşüne bir birlik halinde hizmet etmeyi görev edinmiş teşekküllere ait, ilgili benlik kavramları yönünde çalışanlarından sadık ve dürüst bir davranış talep etmeleri hakkını etkilemez. 10 Cinsiyete dayanan geçerli farklı muamele 8. madde dikkate alınmaksızın cinsiyete dayanan farklı bir muamele ayrıca, nesnel ve makul ise ve yasal bir hedefle haklı gösteriliyorsa geçerlidir. Söz konusu hedefin ulaşılmasında kullanılan araçlar makul ve gerekli olmalıdırlar. Bu tür farklı muameleler özellikle aşağıdakileri kapsayabilir: 1. Gençleri, yaşı ilerlemiş çalışanları ve başkalarına bakmakla yükümlü olan kişileri teşvik etmek ya da korunmalarını sağlamak amacıyla, ücretlendirmeye ve iş ilişkisinin son-

İSTİHDAMDA KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN YASAL BOYUTU ATÖLYE NOTLARI

İSTİHDAMDA KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN YASAL BOYUTU ATÖLYE NOTLARI İSTİHDAMDA KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN YASAL BOYUTU ATÖLYE NOTLARI 8-9 Aralık 2012 İstanbul KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI GİRİŞİMİ PLATFORMU 8-9 Aralık 2012 İstanbul İçindekiler 1 2 3 4 5 6 Giriş...2 Uluslararası

Detaylı

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler;

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Strasbourg, 3.V.1996 Gayri resmi tercümedir Önsöz Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Konseyi nin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan

Detaylı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI El Kitabı Nisan, 2015 I DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI Çankırı Cad. No: 28 Kat: 5-9 06030 Ulus/Ankara E-posta: bilgi@genel-is.org.tr www.genel-is.org.tr Tel: 0.312 309

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR Türkiye de Çalışma Hayatında TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR AB EŞLEŞTİRME PROJESİ AB Eşleştirme Projesi TR 08 IB SO 01 AB Eşleştirme Siyasi Proje Liderleri: Namık ATA ÇSGB Markus LOEBBERT

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı'nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA ÖZÜRLÜLÜK, SENDİKA ÜYELİĞİ VE YAŞ AÇISINDAN AYRIMCILIK YASAĞI Emin ZEYTİNOĞLU

İŞ HUKUKUNDA ÖZÜRLÜLÜK, SENDİKA ÜYELİĞİ VE YAŞ AÇISINDAN AYRIMCILIK YASAĞI Emin ZEYTİNOĞLU 10. Yıl a Armağan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2 s.177-202 İŞ HUKUKUNDA ÖZÜRLÜLÜK, SENDİKA ÜYELİĞİ VE YAŞ AÇISINDAN AYRIMCILIK YASAĞI Emin ZEYTİNOĞLU ÖZET

Detaylı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE İşsizlik Parası II/ Sosyal Para Federal İş Ajansı 1 Önsöz Federal İş Ajansı tarafından hazırlanmış olan bu broşür konu hakkında genel hatları ile bilgilendirmeye yönelik

Detaylı

Belgeler www.avrupakonseyi.org.tr adresinden alınmıştır.

Belgeler www.avrupakonseyi.org.tr adresinden alınmıştır. Belgeler www.avrupakonseyi.org.tr adresinden alınmıştır. Avrupa Sosyal Şartı... 1 Avrupa Sosyal Şartı'na Ek Protokol... 15 Avrupa Sosyal Şartını Değiştiren Protokol... 21 Avrupa Sosyal Şartına Kollektif

Detaylı

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ. I. Birinci Bölüm

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ. I. Birinci Bölüm İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ I. Birinci Bölüm Fatih BAYRAMOĞLU Osmancık Hâkimi Giriş İşçinin geleceğe güven duymasının sağlanması, sürekli olarak işini kaybetme ve dolayısıyla kendisinin ve ailesinin geçim kaynağını

Detaylı

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda kabul edilen, 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açılan ve Ülkemiz tarafından aynı tarihte 80 ülke ile

Detaylı

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kalin

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kalin ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR Walter Kalin (Bu çalışma, Temmuz 2005 de Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanmıştır. Lütfen yollamalar için bu yayını kullanınız.)

Detaylı

AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)

AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) 1 Bu belge Mayıs 2006'da Innsbruck'da düzenlenen CEMR genel kurulunda sunulmuştur. Kadın erkek eşitliği 5.

Detaylı

Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi BAŞLANGIÇ Bu Sözleşme ye Taraf Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan

Detaylı

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin Maddi Hükümleri 17,18

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin Maddi Hükümleri 17,18 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin Maddi Hükümleri 17,18 Ayrımcılığın Tanımlanması 1. Madde İşbu sözleşmeye göre, kadınlara karşı ayırım deyimi kadınların, medeni durumlarına

Detaylı

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR Walter Kälin BROOKINGS ENSTİTÜSÜ Yerinden Olma Projesi : İmaj Yayınevi Ankara, Temmuz 2005 ISBN İMAJ KİTABEVİ

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ Raporun hazırlanmasında, KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı, sonuç raportörü Av. Betül A. Yanılmaz, KADEM Hukuk Komisyonu Üyeleri Av. Esra Hatipoğlu, Av. Helin Görgül, Av. Işıl İlgin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA CİNSİYET AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA CİNSİYET AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Avrupa Birliği Hukukunda Cinsiyet Ayrımcılığına İlişkin Temel 1725 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA CİNSİYET AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ The Review of Basic Concepts of Gender Discrimination

Detaylı

MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir.

MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir. MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir.bu irade monarşilerde şah, padişah ya da kral; teokrasilerde papa ya

Detaylı

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005)

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) 18 No lu Genel Yorum ÇALIŞMA HAKKI (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER 1. Çalışma hakkı pek çok uluslararası hukuki araçta tanınan temel bir haktır. Ekonomik,

Detaylı

I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ

I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ Bu raporun hazırlıkları İnsan Hakları Konseyi nin yayınladığı rehber ilkeler esas alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilmiştir. Hazırlık sürecinde

Detaylı

Aile İçi Şiddette Daha İyi Koruma. Şiddetten Koruma Yasası na dair Bilgiler

Aile İçi Şiddette Daha İyi Koruma. Şiddetten Koruma Yasası na dair Bilgiler Aile İçi Şiddette Daha İyi Koruma Şiddetten Koruma Yasası na dair Bilgiler 1 İçindekiler Aile içi şiddet: Bir toplumsal sorun...4 Aile içi şiddetin mağdurları için ne gibi hukukî koruma mevcuttur?...4

Detaylı

Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları

Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Bu metin Sözleşme'nin İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama

Detaylı

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her

Detaylı

ALMANYA HUKUK REHBERİ

ALMANYA HUKUK REHBERİ ALMANYA HUKUK REHBERİ 1 ÖNEMLİ AÇIKLAMA İşbu Hukuk Rehberi, günlük hayatta karşılaşabilecekleri hukuki sorunlarda vatandaşlarımıza yardım sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuk Rehberi, yönlendirici mahiyette

Detaylı

ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME. Giriş. Sözleşmeye taraf Devletler,

ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME. Giriş. Sözleşmeye taraf Devletler, ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME Giriş Sözleşmeye taraf Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Kuruluş Sözleşmesi'nde yer alan ve dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olarak insanlık

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1 BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi Dağıtım: Genel 21 Ocak 2010 Orijinal Dili: Ġngilizce Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önleme

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 210 Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Đstanbul, 11.V.2011 www.coe.int/conventionviolence

Detaylı