falt statt Einfalt! Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) Rehberi Genel Eşit Muamele Yasası na ilişkin açıklamalar ve örnekler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "falt statt Einfalt! Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) Rehberi Genel Eşit Muamele Yasası na ilişkin açıklamalar ve örnekler"

Transkript

1 Federal Ayrımcılıkla Mücadele Birimi Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) Rehberi Genel Eşit Muamele Yasası na ilişkin açıklamalar ve örnekler falt statt Einfalt! ür Gleichbehandlung

2

3 Sayfa 3 Önsöz İçindekiler arkada Önsöz Değerli Okuyucular, Her insan; etnik kökeninden, cinsiyetinden, engelli olup olmamasından, dininden, dünya görüşünden, yaşından ya da cinsel kimliğinden bağımsız olarak eşit derecede önemlidir ve eşit haklara sahiptir. Çeşitliliğin hepimizi ileriye götüreceği hususunda vatandaşları ikna etmek amacımızdır. Ayrımcılıktan arınmış bir topluluk sadece daha elverişli bir yaşam sunmaz, aynı zamanda daha da verimlidir. Almanya, ayrımcılıktan arınmış bir kültür tarafından biçimlendirilmiş bir ülke olmalıdır yılında yürürlüğe girmiş olan Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) ayrımcılığa karşı standart korumanın yasal çerçevesini oluşturmuştur. O zamandan bu yana toplumsal bilinç düzeyinde, henüz yeterli olmamakla birlikte, önemli değişimler olmuştur. Önyargıların yıkılması, tutum ve bakış açılarının değişime uğraması, yasadan daha fazlasına ihtiyaç duyan uzun bir süreçtir. Genel Eşit Muamele Yasası nı yaşamla doldurmak ve günlük hayatta da uygulamaya sokmak en önemli arzumuzdur. Aşağıdaki broşür, ayrımcılığa maruz kalan veya haklarına ilişkin bilgi edinmek isteyenler için Genel Eşitlik Yasası aracılığıyla korunma hususunda giriş niteliğinde genel açıklamalar sunmaktadır. Bu hem iş ve meslek hem de günlük işler veya ev arama hususları için geçerlidir. Girişimciler ve şirketler, ayrımcılığın engellenmesine ilişkin hangi önlemlerin sunulduğu ve şirketlerinde meydana gelebilecek olası bir ayrımcılık vakasında nasıl tepki verebilecekleri hususunda bilgi edinebilirler. öteki

4 Önsöz İsteğinizin hukuki değerlendirmesini size sunabiliriz. Bize destek hattımız üzerinden telefon yoluyla veya anasayfamız üzerinden doğrudan e-posta yoluyla erişebilirsiniz. Okuyacağınız broşürün sizin için aydınlatıcı olmasını dilerim. Saygılarımla Christine Lüders Federal Ayrımcılıkla Mücadele Birimi Müdürü

5 İçindekiler İçindekiler İçindekiler I. Almanya da ayrımcılığa karşı korumanın yasal esasları Anayasa da yer alan insan hakları: Almanya da eşit muameleye ilişkin temel hak Avrupa Birliği nde insan hakları koruması Almanya daki uyarlama: Genel Eşit Muamele Yasası (AGG Allgmeines Gleichbehandlungs gesetz)... 9 II. AGG ye göre mağduriyet kavramı Haklı eşitsiz muameleler Haksız eşitsiz muameleler Dolaysız mağduriyet Dolaylı mağduriyet Taciz Cinsel taciz Duygusal taciz Mağdur etmeye yönelik talimat İspat külfeti III. Uygulama alanları Şahsi uygulama alanı Yasa kim için geçerli? Irksal ayrımcılık/etnik köken Cinsiyet Din/dünya görüşü Engelli olma Yaş Cinsel kimlik Çoklu ayrımcılık... 20

6 İçindekiler 3.2 Nesnel uygulama alanı AGG hangi durumlarda geçerlidir? İş ve meslek İş ve meslek alanında geçerli farklı muamele ve istisnalar Günlük işler Medeni hukukta geçerli farklı muameleler ve istisnalar IV. Mevcut ya da beklenen AGG ihlalleri halinde eylem olanakları Mağduriyetlerin engellenmesi Mağduriyetlerden sakınılması Olumlu önlemler V. Diğer koruma alanları Sosyal koruma Eğitim VI. Vatandaşlar ile devlet arasındaki ilişki VII. Ayrımcılık halinde destek: Federal Ayrımcılıkla Mücadele Birimi Ek Dizin... 56

7 kenar I I. Almanya da ayrımcılığa karşı korumanın yasal esasları 1.1 Anayasa da yer alan insan hakları: Almanya da eşit muameleye ilişkin temel hak Eşit muamele hükümleri ve ayrımcılığa ilişkin yasaklar millet- ler ve anayasa hukukunda yüksek öneme sahiptirler. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 10 Aralık 1948 gibi erken bir tarihte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Bu beyanname ile her bireye eşit haklar tanınmaktadır. İnsan Hakları Beyannamesi nin başlıca eşitlik hükümleri Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından, 1949 yılında yürürlüğe girmiş olan Anayasa ya (GG) alınmıştır. Anayasa nın 1. maddesi uyarınca devlet; her bir bireyin onuruna saygı göstermek ve onurunu korumakla yükümlü olup, her insan topluluğunun esası olan insan haklarını da kabul etmektedir. Tüm insanların yasa önündeki eşitliği Anayasa nın 3. maddesi ile sabittir. Kadın-erkek eşitliği ise başlı başına bir paragrafta düzenlenmiş olup, bu paragrafa 1994 yılında bir de teşvik hükmü eklenmiştir. Buna göre devlet; kadın ve erkek eşitliğinin fiilen yerine getirilmesini teşvik etmekte ve mevcut olum-

8 kenar I suzlukların giderilmesine de katkıda bulunmaktadır. Üçüncü paragraf ise, çeşitli özelliklere atıfta bulunarak, kimsenin ırksal nedenlerden ya da cinsiyet, soy, dil, vatan ve köken, inanç ve ayrıca dini ya da siyasi görüşten ötürü mağdur edilemeyeceğine veya kendisine öncelikli davranılamayacağına işaret eder. Bu mağdur etme yasağı 1994 yılında, engelli insanların mağdur edilmesine ilişkin yasak ile genişletilmiştir. Anayasa nın bu maddelerinde en önemli temel haklar belirtilmiştir. Alman devleti, en yüksek önceliğe sahip olan bu hakların ihlal edilmesini engellemekle yükümlüdür. Almanya daki eşitliğe ve ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin yasal düzenlemeler bu eşitlik hakları esas alınarak geliştirilmiştir. 1.2 Avrupa Birliği nde insan hakları koruması 1999 yılında Amsterdam Sözleşmesi vasıtasıyla ırk, cinsiyet, etnik köken, din veya dünya görüşü, engelli olma, yaş ya da cinsel eğilime dayanan ayrımcılıklara karşı, uygun görülen önlemleri oybirliği ile alma yetkisi Avrupa Birliği Konseyi ne verilmiştir. Avrupa yasa koyucusu; Avrupa Topluluğu nun Kurulmasına İlişkin Sözleşme nin sırasıyla 13. ve 141. maddelerini esas alarak (kadın ve erkekte ücret eşitliği de dâhil olmak üzere mesleki alanda eşitlik), dört yönerge çıkarmıştır: 1. Irk veya Etnik Kökene Bakılmaksızın Kişilere Eşit Muamele İlkesinin Uygulamaya Konulmasına ilişkin 29 Haziran 2000 tarihli ve 2000/43/EG sayılı yönerge (Irkçılıkla Mücadele Yönergesi).

9 kenar I 2. İş ve Mesleki Alanda Eşit Muamelenin Gerçekleştirilmesine Dair Genel Çerçevenin Belirlenmesine ilişkin 27 Kasım 2000 tarihli ve 2000/78/EG sayılı yönerge. Avrupa Birliği, İş Çerçeve Yönergesi vasıtasıyla; din veya dünya görüşü, engelli olma, yaş veya cinsel eğilime dayanan ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin genel çerçeveyi belirleme hedefini gütmektedir. 3. Mal ve Hizmet Erişimi ile Sunumunda Kadın ve Erkek Eşitliği İlkesinin Gerçekleştirilmesine ilişkin konseyin 13 Aralık 2004 tarihli ve 2004/113/EG sayılı yönergesi (Cinsiyet Yönergesi Medeni Hukuk). 4. İşe Erişim, Mesleki Eğitim ve Mesleki Yükselme ile Çalışma Şartlarına İlişkin Kadın ve Erkek Eşitliği İlkesinin Gerçekleştirilmesine ilişkin 76/207/EWG sayılı konsey yönergesi değişikliğine dair 23 Eylül 2002 tarihli ve 2002/73/EG sayılı yönerge (Cinsiyet Yönergesi İş Hukuku). AB Eşit Muamele Yönergeleri nde sayılan insan grupları, söz konusu yönergeler tarafından özellikle korunmaya muhtaç olarak görülmektedirler. Bu topluluklar iş ve işçi piyasasına daha iyi entegre edilmeli, günlük işlerdeki eşitsiz muameleler ise engellenip giderilmelidir. 1.3 Almanya daki uyarlama: Genel Eşit Muamele Yasası (AGG Allgemeines Gleichbehandlungs gesetz) Eşit Muamele Yasası bu dört AB yönergesini Alman Hukuku na uyarlamaktadır. Medeni hukukta, yani mal ve hizmet erişimi ve sunumunda, AGG nin mağdur etme yasağı söz konusu yönergelerin dışına çıkarak ırksal ayrımcılık / etnik

10 kenar I köken ve cinsiyet özellikleri yanında, din/dünya görüşü, yaş, engelli olma ve cinsel kimliği (yönelimi) de kapsamaktadır. Federal Almanya Parlamentosu AGG nin kanun gerekçesinde, Almanya daki tüm insanların eşit şansa sahip olmadıklarını belirtmiştir. Bu nedenle Genel Eşit Muamele Yasası nın amacı, mağduriyetleri engellemek veya bunları gidermektir. AGG koruması, çoklu ayrımcılık olarak adlandırılan ve birçok özelliğe dayanan eşitsiz muameleleri de kapsamaktadır.

11 kenar II II. AGG ye göre mağduriyet kavramı Aleyhte bir sonuca sebep olan her bir farklı muamele, ayrımcılık olmak zorunda olmadığından yasa, ayrımcılıktan değil mağduriyetten bahsetmektedir. Mağduriyetler, haklı bir gerekçenin olmadığı hallerde yasaktır. Haklı sebepler, yani mesleki yaşam ve günlük işlere ilişkin mağduriyetlerin istisnai olarak geçerli olduğu durumlar da AGG de belirtilmiştir. 2.1 Haklı eşitsiz muameleler Eğer gerçekleştirilecek faaliyete dair gerekli olan özellik önemli ve nerdeyse kaçınılmaz ise, mesleki yaşama ilişkin farklı muameleler çok sınırlı biçimde geçerlidir. Bir bilimsel anket çerçevesinde göçmen kadınlarla mülakat yapılacaktır. Cinsiyet ve etnik köken önemli ve belirleyici mesleki talepler olduğundan, bu faaliyet için belli bir etnik kökene sahip kadınların işe alınması geçerli olabilir. (Toplumsal gruplar) Nesnel bir sebebin var olması halinde, günlük işlerde de geçerli eşitsiz muamele olabilir.

12 kenar II Hamile bir bayan ya da engelli bir şahıs, uçak seyahati yapabileceğini teyit eden bir doktor raporu ibraz etmemektedir. Uçak rezervasyonunun reddedilmesi, ilgili kişinin uçak seyahati sırasında olası tehlike ve zararlara karşı korunmasına hizmet ettiğinden, haklı bir sebebe dayanabilir. 2.2 Haksız eşitsiz muameleler Genel Eşit Muamele Yasası mağduriyete ilişkin beş biçimden bahsetmektedir: Bir şahıs, kıyaslanan bir şahıs karşısında daha az avantaj sağlayacak bir muamele gördüğünde, görmüş veya görecek olduğunda dolaysız (direkt veya açık) mağduriyet söz konusudur. Bir kadın, aynı işi yapan erkek iş arkadaşından oldukça düşük bir ücret almaktadır. Bu nedenle, cinsiyete dayanan dolaysız mağduriyet mevcuttur. AGG nin ayrımcılığa karşı koruması dolaylı (endirekt) mağduriyeti de kapsamaktadır. Burada söz konusu olan, AGG de yer alan bir özellik nedeniyle şahısları mağdur eden, ancak tarafsız gibi görünen düzenlemelerdir.

13 kenar II Bir toplu sözleşme düzenlemesi, işe yönelik bir gerekçe gösterilmeden, yarı zamanlı (kısa süreli) çalışanların belirli olanaklardan faydalanamayacaklarını öngörmektedir. Eğer bir işletmedeki yarı zamanlı (kısa süreli) çalışanların ağırlıklı çoğunluğu kadınlardan oluşuyorsa, cinsiyete dayanan dolaylı mağduriyet mevcuttur. Genel Eşit Muamele Yasası nda belirtilen bir özelliğe dayanan taciz de yasaktır. Bir vakanın taciz olabilmesi için, aşağıdaki koşulların oluşmuş olması gerekmektedir: 1. İlgili kişinin onurunun incinmesine sebep olan veya bunu amaçlayan, istenmeyen bir davranış biçiminin var olması. 2. Taciz sonucunda; sindirme, düşmanlık, aşağılama, itibar bozma veya hakaretlerle karakterize edilen bir çevrenin oluşması. Cinsel taciz; onurun incinmesini amaçlayan veya buna sebep olan, istenmeyen, cinsel özellikli davranışlardır. Cinsel taciz, tacizden farklı olarak, itibar bozucu bir çevrenin oluşması ile sonuçlanmak zorunda değildir. Erkek çalışanlar, bir bayan çalışma arkadaşlarının huzurunda imalı sözlerde bulunmaktadırlar. Bunun dışında kendisine, pornografik içerikli e-posta göndermektedirler Duygusal taciz (mobbing), yasada belirtilen bir ayrımcılık özelliği nedeniyle yapılıyor ise, AGG manasında taciz olarak nitelendirilmektedir. İş yerindeki çalışma arkadaşlarının veya üstlerin sürekli olarak ırkçı imalarda bulunmaları veya belirli bir etnik köken nedeniyle hakaret etmeleri duygusal taciz olarak tanımlanmalıdır.

14 kenar II Aynı şekilde mağdur etmeye yönelik bir talimat zaten bir mağdur etme eylemidir. Bununla eşitsiz muameleye karşı kalıcı bir koruma amaçlanmaktadır. Yani potansiyel kurban, mağdur edilmeyi beklemeden, talimata karşı önceden önlem alabilir. Bir işveren, engelli şahısları istihdam etmemesi yönünde personel müdürüne talimat vermektedir. Genel Muamele Yasası uyarınca mağduriyetin var olduğunu ilgili kişi ispat etmek göstermek zorundadır. Ancak ilgili kişiler eşitsiz muameleleri her zaman bütünüyle ispat edecek durumda olmayacakları için, ispata ilişkin kolaylıklar da öngörülmüştür. Bu nedenle eşitsiz muameleye işaret eden ipuçlarının ibraz edilmesi başlangıç olarak yeterlidir. Bunun üzerine karşı taraf, herhangi bir eşitsiz muamelenin mevcut olmadığını ya da bu muamelenin istisnai olarak haklı sebeplere dayandığını ispat etmekle yükümlüdür.

15 kenar III III. Uygulama alanları Genel Eşit Muamele Yasası uygulama alanını şahsi ve nesnel olarak ayırmıştır. 3.1 Şahsi uygulama alanı Yasa kim için geçerli? AGG; ırkçı sebeplerden veya etnik köken, cinsiyet, din veya dünya görüşü, engellilik hali, yaş veya cinsel kimlik (eğilim) nedeniyle mağdur edilen insanları korumaktadır. Her insanın mutlaka bir cinsiyeti ve yaşı vardır. Ancak tüm insanlar benzer biçimde, mağdur edilmekle karşı karşıya kalmazlar. Yasa koyucu, medeni hukuka dayanan mağdur etme yasağını sadece ırkçı ayrımcılık/etnik köken özelliği için Avrupa Irkçılıkla Mücadele Yönergesi nin gereklilikleri doğrultusunda genişletmiştir. Söz konusu özellik, meskûn emlak da dâhil olmak üzere, mal ve hizmet erişimini düzenleyen tüm sözleşmeleri kapsamaktadır. Hiçbir ya da aynı ölçüde Avrupa yönergesi bulunmayan diğer özelliklere ilişkin ayrımcılık yasağı ise, kitlesel işler olarak adlandırılan işler/faaliyetler ile sınırlıdır. Bunlar nesnel uygulama alanlarına bağlı olarak, detaylı biçimde ele alınacaktır.

16 kenar III Bir insanın uyruğu AGG tarafından korunan özelliklere dâhil değildir. Ancak, biçimsel açıdan uyruğa bağlı olan eşitsiz bir muamelede, çoğu zaman etnik kökene dayanan dolaysız ayrımcılık söz konusu olacaktır. Bir işveren, Cezayir uyrukluları işe almak istemediğini beyan ediyorsa, etnik kökene dayanan dolaysız ayrımcılık mevcuttur. Genel Eşit Muamele Yasası nın cinsiyet özelliğine ilişkin ayrımcılık koruması kadınları, erkekleri ve Avrupa Adalet Divanı nın kararı uyarınca transseksüel ile interseksüel kişileri kapsamaktadır. Transseksüeller; doğumları anında kendilerine verilmiş olan cinsiyetlerinin karşı cinsinde yaşamak için, hormon takviyesi ve ameliyatlar ile vücutlarını değiştirme gayreti içindedirler. İnterseksüeller; vücutları hem eril hem de dişil cinsiyet özellikleri arz eden kişilerdir. Kadın çalışanların hamilelik ve analık (doğum izni) döneminde özel olarak korunmaları AGG de açık biçimde düzenlenmiştir. Bir kadın hamileliği ve analığı nedeniyle mağdur ediliyorsa, cinsiyete dayanan dolaysız mağduriyet mevcuttur. Bir kadın hamile kalmak istediği için mağdur ediliyorsa, bu durum da cinsiyete dayanan ayrımcılığı oluşturmaktadır. Kadınlar, doğum izinleri sona erdikten sonra eski işlerine dönme veya kıyaslanan şahıslardan daha az avantajlı olmayacak koşullara sahip eşdeğer bir işte çalışma hakkına sahiptirler. Bunun dışında, yoklukları sırasında meydana gelen ve kendilerinin de aslında faydalanmaları gerektiği çalışma koşullarına ilişkin tüm düzeltmelere dair haklar da kendilerine tanzim edilmelidir.

17 kenar III Bir kadın çalışanın süreli iş sözleşmesinin uzatılması hamileliği nedeniyle reddedilirse, cinsiyete dayanan dolaysız mağduriyet söz konusudur. AGG metni ayrımcılığa ilişkin din veya dünya görüşü özelliklerini birleştirmektedir. Federal Anayasa Mahkemesi nin tanımına göre din ve dünya görüşü; dünyanın bütünü ve ayrıca insan yaşamının kaynağı ve hedefi hakkındaki anlatımlara ilişkin (kesin) kanaat ile karakterize edilmiştir. Din bu esnada insanı aşan ve deneyüstü olan bir gerçekliği esas almaktadır. Dünya görüşü ise iç dünyaya bağlı kazanımlar/esaslar ile sınırlıdır. Eşit Muamele Yasası dünya görüşünden kaynaklanan mağduriyetlere karşı sadece iş hukukunda koruma sağlarken, din özelliğine ilişkin koruma iş ve medeni hukuku kapsamaktadır. Din kaynaklı ayrımcılıklarda, mağdur edilme sebebinin etnik kökene mi yoksa dine mi dayandığını ayırt edebilmek her zaman mümkün değildir. Genelde ikisinin de bir araya gelmesi mümkündür; örneğin Afrika kökenli bir Müslüman. Ancak ihtilaf durumlarında bu ayrımın yapılabilmesi önemlidir. Çünkü AGG de yer alan ve etnik kökenden kaynaklanan eşitsiz muamelelere ilişkin medeni hukuka dayalı koruma, din veya dünya görüşünden kaynaklanan ayrımcılığa karşı uygulanan hukuki korumadan daha kapsamlıdır. Dini birliklerin ve bunlara ait kuruluşların iş dünyasında eşitsiz muamelelerde bulunmalarına, belirli koşullar dâhilinde

18 kenar III izin verilmiştir. Ancak mahkemeler henüz bu eşitsiz muame- lelerin sınırlarını kesin olarak açıklığa kavuşturmamıştır. Protestan bir okul, örneğin din bilgisi öğretmeni istihdam ederken, öğretmenin Protestan kilisesine üye olmasını talep edebilir. AGG, engelli olma terimi için Sosyal Güvenlik Yasası nın (Sozialgesetzbuch) tanımını esas almaktadır. Büyük olasılıkla bulundukları yaşa bağlı tipik durumdan altı aydan daha uzun bir süre sapma gösterecek vücutsal fonksiyona, zihinsel yetiye veya ruhsal sağlığa sahip olan ve bu nedenle toplumsal yaşama katılımları etkilenen insanlar engelli sayılır. ( 2, fıkra 1; Sosyal Güvenlik Yasası - SGB IX). AGG bu bağlamda engellilik halinin derecesinde ayrım yapmamaktadır. Böylece yasal koruma sadece ağır engellileri kapsamamaktadır. Bir hastalığın engelli olma halinden ayırt edilmesi zor olabileceğinden, belirleyici olan somut münferit vakadır. Madde bağımlılığı vakalarının sınıflandırılması da tartışmaya açıktır. Bu nedenle burada da münferit vakanın kontrol edilmesi gerekmektedir. Engelli insanların teşvik edilmesi, engelli olmayan insanlara karşı ayrımcılık teşkil etmez. Tam aksine: Engelli insanlar sıkça ortalamanın üstünde işsiz olduklarından, işverenler kesin olarak teşvik önlemleri almakla yükümlüdürler. Avrupa Adalet Divanı nın son kararı uyarınca; engelli olmayan bir çalışan örneğin engelli olan çocuğu nedeniyle, diğer çalışanların benzer bir durum karşısında gördükleri muameleden daha avantajsız bir muamele gördüğü anda, engelli olma sebebine dayanan dolaysız mağduriyet oluşmuş sayılır.

19 kenar III AGG uyarınca yaşa dayanan ayrımcılıklar da yasaktır. Yasak, biyolojik yaş ile ilişkili olduğundan sadece daha yaşlı olanlara değil, daha genç olanlara da eşitsiz muamele edilmesi yasaktır. Örneğin sadece yaş ile ilişkili olan ücret düzenlemeleri ve daha büyük yaşla otomatik olarak gerçekleşen terfi düzenlemeleri, daha genç yaştaki çalışanların mağdur edilmesidir. Yaşlı ile genç arasında ayrım yapmak, kadın ile erkek veya Katolik ile Müslüman arasında ayrım yapmaktan daha zordur. Bu nedenle ayrımcılık özelliği olan yaş ile ilişkili AGG hükümlerinin uygulanması sıkça sorunlarla bağlantılıdır. AGG yaşa dayanan eşitsiz bir muamelenin gerçekleşmesi durumu için kapsamlı gerekçelendirme olanakları düzenlemiştir. Gençlerin hedefe yönelik olarak teşvik edilmesinin amacı, onları bir mesleğe entegre etmek ise, buna izin verilebilir. Aynı şekilde daha yaşlı olan çalışanların lehine asgari bir yaş haddinin belirlenmesi de haklı görülebilir. Eşit Muamele Yasası nda, cinsel kimlik (eğilim) terimi geniş kapsamda ele alınmıştır ve bir bireyin başka bir bireye karşı cinsel eğilimi ile ilgilidir. Lezbiyenler, geyler, heteroseksüel ve biseksüel kişiler haklı sebeplere dayanmayan eşitsiz muameleler karşısında AGG tarafından korunmaktadırlar yılında Güney Afrika da ırkçılık karşıtlığı çerçevesinde düzenlenen BM Dünya Konferansı nda biçimlenmiş olan

20 kenar III çoklu ayrımcılık, birçok ayrımcılık özelliğine dayanan eşitsiz muamele ile ilişkilidir. AGG çoklu ayrımcılığa maruz kalan kişilerin korunmasını düzenlemiştir. Örneğin bir kadın bir iş ya da ev ararken, göçmen ve engelli olduğu için reddedilirse çoklu ayrımcılık söz konusudur. Ayrımcılığa neden olan sebepleri birbirinden net olarak ayırt edebilmek, bu tür bir durumda her zaman mümkün değildir. Eşitsiz muameleye ilişkin bu özelliklerden bir tanesi geçerliyse, bir diğer özelliğe dayanan eşitsiz muamelenin de otomatik olarak gerekçelendiği sonucuna varılamaz. Her bir eşitsiz muamele, dayandığı gerekçesi üzerine kontrol edilmelidir. Ancak Genel Eşit Muamele Yasası, çoklu ayrımcılık fiili neticesindeki yaptırımları belirtmemiştir. Ancak iş hukukuna dayalı maddi ve manevi tazminat düzenlemesine ilişkin resmi gerekçede şu vurgulanmaktadır: Bir çalışan birçok sebepten dolayı kanunsuz biçimde mağdur edilirse, yükseltilmiş tazminat ödenmesi gerekir. 3.2 Nesnel uygulama alanı AGG hangi durum larda geçerlidir? İş ve meslek Genel Eşit Muamele Yasası koruması iş ve meslek alanında, serbest ve bağımlı meslek faaliyetini kapsamaktadır. Uzun bir süreye dayanan ve geçim yolunun yaratılmasına ve sürdürülmesine hizmet eden her faaliyet meslek faaliyeti kapsamı

21 kenar III na girer. Kısa süreli (yarı zamanlı), ikinci ve yan işler de meslek faaliyetleridir. AGG, bağımlı veya serbest meslek faaliyetine erişim ve ayrıca mesleki yükselme sırasındaki mağduriyetlere karşı koruma sağlamaktadır. Meslek faaliyeti erişimi; eleman arama ilanı, iş başvurusu evrakları ve eleman seçme yöntemine ilişkin alanları kapsamaktadır. İşe erişim ile bağlantılı olan tüm ayrımcılıklar AGG uyarınca yasaktır. Nazik ve genç bayan garson arandığını beyan eden bir eleman arama ilanı iki nedenden dolayı ayrımcıdır: Genç terimi yaşa dayanan bir ayrımcılık oluştururken, bayan garson terimi ise cinsiyete dayanan gerekçesiz mağduriyet anlamına gelmektedir. Bir iş başvurusu görüşmesi esnasında başvuruda bulanan bir bayana, örneğin kendi aile planlamasına ilişkin soru yöneltmek yasaktır. Öncelikle, bağımsız bir meslek faaliyetinde bulunan kişiler serbest çalışan sayılırlar. Bir şahıs bir ortaklığın organlarında işbirliği yapmak üzere, o ortaklığa iştirak etmişse, burada da serbest faaliyet söz konusudur. Mağduriyetten koruma burada, organ üyesi sıfatıyla iş faaliyetine erişimi ve bu faaliyet içindeki mesleki ilerlemeyi kapsamaktadır. Bir avukatın; Medeni Kanun kapsamındaki özel ortaklıklar biçimine sahip bir hukuk ortaklığına genel müdür sıfatıyla iştirak etmesi bu duruma bir örnektir. Bir şirketin yönetim kurulu üyeleri veya genel müdürleri de aynı şekilde serbest meslek çalışanı sayılırlar. Manevi amaçların bağlantılı olduğu kilise, parti ve sendikalar gibi oluşumlar için yürütülen bir faaliyet AGG koruması kapsamında değildir. Bunun dışında serbest olarak yürütülen, gönüllü faaliyetler kapsam dışıdır.

22 kenar III Serbest ve bağımlı iş görmeye erişim yanında mesleki yükselme de AGG mağdur etme yasağı kapsamındadır. Buradan, faaliyet ya da sorumluluk alanındaki değişiklik anlaşılmalıdır. Buna genelde bir terfi eşlik eder ve çalışan daha yüksek değere sahip bir görevi devralır. Çalışma ücreti bu bağlamda ayrı bir önem taşır. Terfi sorunu genelde AGG tarafından korunan cinsiyet ve yaş özellikleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkar. Çoğu kez kadınlar, aynı ya da eş değerdeki bir iş için erkeklerden daha az maaş alırlar. Bunun karşısında daha yaşlı olan çalışanların emeklilik yaşına ulaşmalarına veya emekli olmalarına kadar çalışacakları süre artık fazla uzun değilse, terfi etmeleri çoğu kez reddedilmektedir. Terfi için ayrıca, olası bir terfinin koşulu olan değerlendirme de dâhildir. İşten çıkarmalar da dâhil olmak üzere diğer çalışma koşulları da ayrımcılıktan arınmış bir şekilde düzenlenmek zorundadır. İşverenin, atama veya yer değiştirme gibi talimat ve düzenlemeleri diğer çalışma koşulları arasına girer. İş ilişkilerinin sonlandırılması açısından Almanya da geçerli olan yasalar özellikle Feshe Karşı Koruma Kanunu (Kündigungsschutzgesetz KSchG) dur veya Analığın Korunması Kanunu (Mutterschutzgesetz), Ebeveyn Parası Federal Kanunu ve Ebeveyn Süresi Federal Kanunu (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) içinde yer alan düzenlemelerdir. Buna göre AGG; fesihler için sadece genel ve özel fesih korumasına ilişkin düzenlemelerin geçerli olduğunu açıklığa kavuşturmaktadır. AGG ile KSchG arasındaki ilişki kısmen henüz açıklanmamıştır. Burada mahkemeler, münferit olaya göre karar vermek zorundadırlar.

23 kenar III Genel Eşit Muamele Kanunu nun koruması bunun dışında, mesleki eğitim hakkını da kapsamaktadır. Buna; staj, mesleki ileri eğitim ile yeniden eğitim ve pratik mesleki tecrübe de dâhil olmak üzere mesleki eğitim ile mesleki danışmanlığa ilişkin tüm biçim ve düzeylere erişim de dâhildir. Kapsamlı şekilde koruma altında olan çalışma alanının aksine AGG nin mesleki eğitime ilişkin sağladığı koruma sadece ona erişim ile sınırlıdır. Ancak bireyler mesleki eğitimleri ile bağlantılı olarak çalıştırılıyorlarsa koruma, söz konusu iş ilişkisi sırasındaki koşulları da kapsamaktadır. Bir çalışan birliği veya işveren birliği üyeliğine veya buralardaki katılımlara ilişkin haklı sebeplere dayanmayan mağduriyetler de yasaktır. Buna belirli bir meslek grubuna bağlı üyelerden oluşan teşekküller ve bu tür teşekküllerin sağladığı hizmetlerden faydalanılması da dâhildir. AGG içinde bilinçli olarak sendika teriminden vazgeçilerek, çalışan birliği terimi tercih edilmiştir. Çünkü açıkça vurgulanması gereken, sadece işçilerin değil tüm bağımlı çalışanların ilgili yasanın koruma kapsamında olduğudur. İşçi ve personel temsilcilikleri (Betriebs- u. Personalrat) çalışan birlikleri olmayıp AGG kapsamında değildirler. İşveren birlikleri, mesleki birlikler veya ticari alanda üstün hâkimiyete sahip olan teşekküller (örneğin Federal Alman Sanayiciler Birliği - Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.) ile sosyal alandakiler (örneğin Alman Kızıl Haç Deutsches Rotes Kreuz) ve spor birlikleri içindeki üyelikler ile katılımlar için de ayrımcılığa karşı koruma geçerlidir. Yukarıda anılmış olan organizasyonlardan herhangi birisine üye olmanın veya katılımda bulunmanın reddedilmesi mağdur etme yasağının ihlalini oluşturuyorsa, üye olma ve katılım hakkı halen mevcuttur.

24 kenar III İş ve meslek alanında geçerli farklı muamele ve istisnalar İş ve meslek alanıyla ilişkili olarak etnik köken, cinsiyet, din veya dünya görüşü, engelli olma, yaş veya cinsel kimliğe (eğilime) dayanan farklı muamelelere; söz konusu bu özelliklerden birisi önemli ve belirleyici bir mesleki talebi / gerekliliği teşkil ediyorsa veya başvuruda bulunan kişinin reddedilmesini haklı gösteriyorsa, geçerlidir. Bu esnada işverenin bu önlemle takip ettiği amaç yasal olmalı ve iş başvurusunda bulunana yöneltilen talep de makul olmalıdır. Etnik köken özelliğine ilişkin önemli ve belirleyici mesleki gereklilik; göçmen geçmişi olan insanlara hitaben yapılacak bir danışmanlık görevi için belli bir etnik grubun üyelerini aramak olabilir. Bu tür bir vakada, danışanlarla husumet ilişkisi içinde bulunmayan bir ülkeden gelen elemanlara erişebilmek önemlidir. Etnik aidiyet aynı zamanda, danışmanlık edenle alan arasında güven ilişkisinin geliştirilmesi için önemli bir koşul olabilir. Göreve ilişkin önemli ve belirleyici koşul cinsiyet ise, tercihe bağlı olarak kadınlar/erkekler istihdam edilebilir. Bu bağlamda erkekler için danışmalık yapan bir danışmanlık merkezi gibi, kız yurdu için de bayan eğitimci örnek verilebilir. İlgili kişi, engelli olduğundan dolayı bir görevi üstlenmeye uygun değilse, ayrımcılık söz konusu değildir. Ancak işveren sosyal güvenlik düzenlemeleri uyarınca, iş yerini uygun araçlarla yeniden düzenlemekle yükümlüdür.

25 kenar III Tekerlekli sandalyeye bağımlı çalışanlar için bir rampanın yapılması, işveren için aşırı mali ve yapısal külfet teşkil etmediği sürece, makul bir önlem olabilir. İşverenler iş başvurusunda bulunan bir kişiyi, performans yeterliliğinin genelde yaşla birlikte azaldığını gerekçe göstererek reddedemezler. Eğer işveren yaş sınırlamalarını haklı göstermek isterse, performans düşüşü istatistiklere dayanarak belgelenmelidir. Frankfurt Yüksek İş Mahkemesi kararı uyarınca, örneğin pilotlara ilişkin yaş sınırlaması gerekçelidir. Pilotların iş ilişkisi 60 yaşın sona ermesiyle sona ermektedir. Toplu yaş sınırlamaları bu vakada olduğu gibi hava trafiği güvenliğine hizmet etmekte ve artan yaşla birlikte beklenmedik hatalı reaksiyon ve yetersizlik riskinin de artabileceği durumunu hesaba katmaktadır. Cinsel kimlik (eğilim) mesleki gereklilikler üzerinde esas itibarıyla rol oynamayacaktır. Aşağıdaki örneğin gösterdiği gibi, istisnai vakalar da olabilir: Bir işveren koruma yükümlülüğünü yerine getirmek için, lezbiyen veya gey olan bir çalışanını, homoseksüelliğin yasak olduğu bir ülkeye göndermekten vazgeçebilir Günlük işler AGG, iş ve mesleki alanın dışında alışveriş, lokanta/restoran veya disko ziyaretleri, ev arama, sigorta ile banka işleri gibi günlük işlere de uygulanmaktadır. Günlük işler genelde

26 kenar III kitlesel işlerdir. Bu tür işler genellikle birey ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirilir. İki özel şahıs arasındaki münferit sözleş- meler buna dâhil değildir. Örneğin büyük bir oteller zinciri engelli insanları kabul etmiyorsa, medeni hukuka dayanan mağdur etme yasağının ihlali söz konusudur. Eğer kiraya veren 50 den fazla konut kiraya veriyorsa, meskûn emlak kiralama işi kitlesel iştir. Irkçı ayrımcılık veya etnik kökenden dolayı eşitsiz muamele için, kitlesel iş olup olmamasından bağımsız olarak, genel bir mağdur etme yasağı geçerlidir. Irkçı ayrımcılık/etnik köken özelliğine ilişkin daha kapsamlı ayrımcılık koruması; sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri, sosyal imtiyazlar ve eğitim de dâhil olmak üzere sosyal güvenliği de kapsamaktadır. Hekimler ile yapılan tedavi sözleşmeleri veya özel dil dersi bunlara örnek sayılabilir. Ancak devletin sağladığı, yasal sağlık sigortaları veya sosyal yardım gibi hizmetler buna dâhil değildir Medeni hukukta geçerli farklı muameleler ve istisnalar Irkçı ayrımcılık/etnik köken özelliklerinin aksine cinsiyet, din, engelli olma, yaş, cinsel kimlik (eğilim) özellikleri nedeniyle farklı muamele, nesnel sebep mevcutsa geçerlidir. Günlük işlerde farklılaştırma genelde olağandır ve hatta istenilen bir durumdur.

27 kenar III Örneğin yüzme havuzlarında öğrenciler için fiyat indirimine veya bayanlara özel açılış saatlerine izin verilmektedir. Bunun dışında AGG, tehlike önleme amacına hizmet eden eşitsiz muamelelere de izin vermektedir. Buna göre engellilerin lunaparklarda tehlikeye girmesinden sakınmak için, dönme dolap ve çarpışan araba gibi eğlence amaçlı araçlardan men edilmeleri ya da yanlarında refakatçi bulundurmalarının şart koşulması ilgili işin işletmecisi için zorunlu olabilir. Özel hayatın korunmasına ilişkin ihtiyacı veya şahsi güvenliği dikkate alan farklı muamele de geçerlidir. Saunada kadın ve erkek için ayrı açılış saati uygulaması geçerli istisnalar için bir örnektir. İstisnai durumlarda eşit muamelenin uygulanmasına yönelik menfaat zaten bulunmaz. Çocuklar, öğrenciler, üniversite öğrencileri veya emekliler için uygulanan özel hizmet veya indirimler genelde bu duruma örnektir, zira bu tür kişiler halen veya artık mesleki bir gelire sahip değildirler. Bir diskonun veya eş bulma merkezi işletmecisinin kadınları müşteri olarak kazanmak için, kadınlara özel fiyat indirimi uygulaması, ancak erkeklerin aynı hizmet için daha yüksek bir fiyat ödemek zorunda kalmaları da geçerlidir.

28 kenar III İlgili işletmeci şikâyet halinde ilgili indirimleri tüm bireyleri kapsayacak şekilde genişletmek yerine, indirimleri tümüyle kaldıracağından, mağdur durumda olan kişiler için indirimlerin kaldırılması herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Eşitlik esasına ilişkin istisnalar ırkçı ayrımcılık/etnik köken dışında, özel hukuka dayalı sigorta sözleşmeleri de dâhil olmak üzere tüm özellikler için mevcuttur. Cinsiyet özelliğine dayanan eşitsiz muamele sadece prim ve hizmetler ile ilişkili olabilir. Bunun karşısında yaş, engelli olma, din ve cinsel kimlik (eğilim) özellikleri ile ilgili eşitsiz muameleler, daha kapsamlı biçimde mümkündür. Eğer istatistiksel hesaplamalar farklı risk değerlendirmesini destekliyorsa, bunlar geçerlidir. Eğer hayat ve özel sağlık sigortaları engelli kişileri sigorta etmiyor veya daha yüksek bir prim bedeli karşılığında sigorta ediyorlarsa, risk değerlendirmelerini istatistiksel araştırmalara dayanarak belgelemek zorundadırlar. Konut yapı kurumları; sosyal açıdan istikrarlı mesken sakini yapıları yaratmak ya da bunları devam ettirmek için meskûn emlak kiralama sırasında konutu kiralamak için başvuran belirli kişilere öncelikli davranabilir ya da bunları reddedebilir. Ancak bu hüküm sadece büyük bir konut envanterine sahip kiralama kurumları için geçerlidir. Çünkü ancak bunlar, bir yerleşim bölgesine etki etmede hedefe yönelik ve başarı şansı yüksek olabilen kuruluşlardır.

29 kenar III Eşit Muamele Yasası nın hükümleri aile ve miras hukukuna bağlı borç ilişkileri için geçerli değildir. Bir mal varlığının mirasçılar arasındaki dağılımı miras hukukuna göre gerçekleşmektedir.

30 kenar IV IV. Mevcut ya da beklenen AGG ihlalleri halinde eylem olanakları Eşit Muamele Yasası nın amacı; ırkçı sebeplerden veya etnik köken, cinsiyet, din veya dünya görüşü, engellilik hali, yaş veya cinsel kimlik (eğilim) nedeniyle mağduriyetleri önlemek ve gidermektir. Burada çift amaç dile getirilmektedir: 4.1 Mağduriyetlerin engellenmesi İşverenlerin yasa tarafından emredilen organizasyon yükümlülükleri vardır. Mağduriyetlere karşı korumaya ilişkin gerekli önlemlerin alınması zorunluluğu bunlara bir örnektir. Bunun dışında bir şirketin çalışanlarına ayrımcılık ve tacizin yasak olduğu uyarısı verilmeli ve mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla da gerekirse eğitilmelidirler. İşçiler; örneğin müşteriler gibi üçüncü şahıslar tarafından mağdur edilmekten de korunmalıdırlar. İş ve mesleğin dışındaki alanlar için özel korunma hükümleri mevcut değildir. 4.2 Mağduriyetlerden sakınma Çalışanlar iş hayatında meydana gelen haksız bir eşitsiz muamele halinde, şirketin veya devletin yetkili mercilerinde

31 kenar IV şikâyette bulunma hakkına sahiptirler. İşverenler şirketlerinde bu tür bir şikâyet masasını oluşturmak zorundadırlar. İşveren olası taciz veya cinsel taciz durumunda bunları durdurmak için uygun önlemleri almaz ise çalışanın, kendisini korumak için ve çalışma ücretinde de kayba uğramadan, işi durdurma eyleminde bulunma hakkı vardır. Ancak işi durdurma eylemi hakkı önceden danışılarak kullanılmalıdır. İşverenler; uyarı, yer değişikliği, atama veya işten çıkarma gibi önlemleri kullanarak mağduriyetleri durdurabilirler. Haksız sebeplere dayanmayan eşitsiz muameleye ve cinsel türdekiler de dâhil olmak üzere tacize maruz kalan kurbanlar, iş ve meslek alanında maddi ve manevi tazminat hakkına sahiptirler. Ancak iş başvurusu süreçlerinde, iş ilişkisinin kurulmasına ilişkin bir hak söz konusu değildir. Haklar iki ay içinde yazılı olarak talep edilmek zorundadır. Günlük işlerde haklı sebebe dayanmayan eşitsiz muamele halinde ilgili kişiler, maddi ve manevi tazminat hakkının dışında, etkinin giderilmesini talep etme ve men davası açma hakkına sahiptirler. Bu haklar da iki ay içinde yazılı olarak talep edilmek zorundadır. Müslüman bir genç kız diskoya girmek istiyor. Akdenizli (esmer) görüntüsü ve başörtüsü nedeniyle içeriye girmesine izin verilmiyor. Burada etnik kökene ve dine dayanan dolaysız mağduriyet söz konusudur. Genç kadın iki ay içinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Bunun dışında bu muamelenin tekrarlanmaması, yani diskoya girme talebinde bulunabilir.

32 kenar IV 4.3 Olumlu önlemler Şimdiye dek mağdur edilmiş olan grupları teşvik etmek için iş yaşamında işverenler ve günlük işlerde de özel hukuka dayanan sözleşme tarafları hedefe yönelik önlemler alabilirler. Olumlu önlemlerin alınmasıyla, hem var olan bir dezavantaj giderilebilir hem de beklenen bir dezavantaj engellenebilir. Eşit Muamele Yasası teşvik olanakları vasıtasıyla, sadece bir ayrımcılık yasağı olmanın belirgin biçimde dışına çıkmaktadır. İlgili insan grubunun belirli alanlardaki normal oranına kıyasla, fark edilecek ölçüde daha az temsil edilmesi, mevcut bir mağduriyete ilişkin önemli bir karine oluşturur. Hem Alman hem de Türk kökenli gençlere staj yaptıran bir şirket, Türk kökenli çalışanların yüksek pozisyonlardaki oranını arttırmak için, Türk kökenli kadın ve erkek çalışanlarına olumlu önlem çerçevesinde özel ileri eğitim programları sunmaktadır. Bir konut yapı şirketi olumlu önlem çerçevesinde engellilere uygun konutların sayısını yükseltmektedir.

33 kenar V V. Diğer koruma alanları Sosyal sigorta, sosyal hizmet (örneğin ağır engelliler hakkı; konut, çocuk, yetiştirme parası; mesleki eğitim/staj teşviki) ve sosyal yardım alanları sosyal güvenlik hukukuna dâhildir. AGG özel düzenlemeler belirtmeden, sosyal güvenlik hukukuna dâhil olan, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere sosyal korumanın alanlarını belirtmiştir. Bu alandaki ayrımcılıklara karşı önlem alabilmek için, diğer yasaların uygulanması gerekmektedir. Sosyal güvenlik yasaları sosyal güvenlik hukukunun yasal esasını oluşturmaktadırlar. Bu yasalar ayrımcılığa karşı hükümler de içermektedirler. Irkçı sebeplere, etnik kökene veya engelli olmaya dayanan temel bir ayrımcılık yasağı geçerlidir. Federal İş Ajansı nın (Bundesagentur für Arbeit) ayrımcılık yapan eleman arama ilanlarını iletmesi yasaktır. Mesleki danışmanlık, eğitim ve ileri eğitim erişiminin de ayrımcı olması yasaktır. Eğer sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik yasaları esasında değil de özel olarak yerine getiriliyorsa, AGG düzenlemeleri geçerlidir.

34 kenar V Özel hukuka dayanan sözleşmeler söz konusu olduğunda, eğitim alanı bu durumda AGG tarafından korunmaktadır. Örneğin özel bir dil okulunda ayrımcı bir davranışın meydana gelmesi halinde, direkt olarak Genel Eşit Muamele Yasası koruması geçerlidir. Devlet eğitimi için eyaletlerin okul yasaları geçerlidir.

35 kenar VI VI. Vatandaşlar ile devlet arasındaki ilişki Bu bölümde ele alınacak olan kamu hukuku alanı Genel Eşit Muamele Yasası tarafından kapsanmamaktadır. Ancak vatandaşların devlet tarafından korunması gerektiği anayasanın bir sonucu olduğundan, burada da ayrımcılık yasakları geçerlidir. Henüz yasaların yürürlüğe konulması aşamasındayken, bunların anayasaya aykırı olmadıkları sağlanmış olmalıdır. Yasa koyucu, mahkemeler ve tüm idari makamlar, davranışlarını aynı ölçütlere göre ölçmekle ve gelişigüzel davranmamakla yükümlüdürler. İdari makamların, vatandaş ile devlet ilişkisi içindeki faaliyeti öncelikle üst ve alt hiyerarşi ilişkisi ile karakterize edilmiştir. Devlete; birkaç tanesini saymak gerekirse İltica, Ticaret/Sanayi ve Polis Yasası gibi yasalar ile belirli bir faaliyeti yapma yetkisi verilmiştir. Bu esnada yürütme gücünü elinde tutan idari makamlar anayasanın emirlerine ve burada sabitlenen eşitlik esasına bağlıdırlar.

36 kenar VII VII. Ayrımcılık halinde destek: Federal Ayrımcılıkla Mücadele Birimi Federal Ayrımcılıkla Mücadele Birimi (ADS) nin öncelikli görevi, kendilerine ayrımcılık yapıldığı hissine kapılan insanlara danışmanlık yapmaktır. Danışmanlık hizmetinin bir koşulu yoktur, ücretsizdir ve sürelere bağlı değildir. İlgili kişiler birime telefon, e-posta, mektup veya faks ile başvurabilirler. Danışmanlarla şahsi görüşme termini de kararlaştırılabilir. Ayrımcılığa maruz kalan kişiler, adresinde, doldurulup gönderilebilen elektronik bir iletişim formu da bulabilirler. ADS danışmanları yasal durum, olası haklar ve süreler hakkında bilgiler vermektedirler. İhtilaflı tarafların uzlaşarak anlaşmaları sağlanmak isteniyorsa ADS, ayrımcılığa maruz kalan tarafın da iznini alarak, ihtilafta olunan karşı taraf ile irtibata geçip çözüm yolları göstermeyi deneyebilir. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Birimi ihtiyaç duyulması halinde uzmanlaşmış yerel danışmanlık birimleri ile irtibata geçilmesinde aracı olabilir. Eğer Federal Hükümet veya Federal Almanya Parlamentosu görevlileri yetkileri açısından konuyla ilişkili iseler ADS, ayrımcılığa maruz kalan kişinin de iznini alarak talebi/başvuruyu ilgili görevlilere iletir. Birim, araştırma açıklarını belirlemek ve kapatmak için, Almanya da ayrımcılık konulu araştırmaları toplayıp analiz etmektedir. Birimin bir diğer görevi, Federal Hükümet ve

37 kenar VII Parlamento nun görevlileri ile birlikte AGG deki özelliklere dayanan mağduriyetlere ilişkin Federal Parlamento ya dört yılda bir rapor sunmaktır. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Birimi, eşit muamelenin bir insan hakkı olduğu konusunda vatandaşların duyarlılığını güçlendirmek istemektedir. Broşür ve kampanyalar vasıtasıyla amaçlanan ise AGG nin kapsamlı etki olanaklarını genişletmekte ona yardım etmektir. Hem ayrımcılığa maruz kalan hem de eşit muamele konusuna ilgi duyan vatandaşlar, birçok dilde yayınlanan internet sitesinde ADS nin sundukları hakkında bilgi edinebilirler. İşverenler, konut sahipleri, ticari birlikler, sendikalar, bilim insanları ve ayrımcılıkla mücadele birlikleri AGG nin uygulanması ve hayata geçirilmesine ilişkin bilgileri buradan temin edebilirler.

38 Ek Ek Genel Eşit Muamele Yasası (AGG Allgmeines Gleichbehandlungsgesetz) 14 Ağustos 2006 tarihli Genel Eşit Muamele Yasası (Federal Resmi Gazete I S. 1897), yasa son olarak 5 Şubat 2009 tarihli yasanın 15. maddesi 66. fıkrası ile değiştirilmiştir (Federal Resmi Gazete I S. 160) Durumu: Son olarak tarihli yasanın 15. maddesi 66. fıkrası ile değişmiştir. I 160 Metin alıntı tarihi: ; Yasa, I 1897 yasasının 1. maddesi olarak Federal Parlamento tarafından çıkarılmıştır. Bu yasanın 4. maddesi 1. paragrafı uyarınca tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bölüm 1 Genel Bölüm 1 Yasanın amacı Yasanın amacı; ırka dayanan sebeplerden veya etnik köken, cinsiyet, din veya dünya görüşü, engellilik hali, yaş veya cinsel kimlik (eğilim) nedeniyle mağduriyetleri önlemek ve gidermektir. 2 Uygulama alanı (1) İşbu yasa uyarınca 1. maddede belirtilmiş sebeplere dayanan mağduriyetler, aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak yasaktır: 1. Seçme kıstasları ve işe alma koşulları dâhil olmak üzere, faaliyet alanı ve mesleki pozisyondan bağımsız olarak, bağımlı ve bağımsız mesleki faaliyetlerin erişimine ilişkin şartlar; 2. İş ilişkisinin yerine getirilmesi ile sona erdirilmesi ve ayrıca mesleki yükselme sırasında özellikle bireysel ve müşterek hukuka ilişkin anlaşmalar ve önlemlerde yer alan, çalışma ücreti ve işten çıkarma koşulları da dâhil olmak üzere çalıştırma ve çalışma şartları; 3. Mesleki staj, mesleki ileri eğitim ile yeniden eğitim ve pratik mesleki tecrübe de dâhil olmak üzere mesleki eğitim ile mesleki danışmanlığa ilişkin tüm biçim ve düzeylere erişim;

39 Ek 4. Bir çalışan birliği veya işveren birliği veya belirli bir meslek grubuna bağlı üyelerden oluşan bir teşekküle ilişkin üyelik ve katılım ve bu tür teşekküllerin sağladığı hizmetlerden faydalanma; 5. Sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere sosyal güvenlik; 6. Sosyal imtiyazlar; 7. Eğitim; 8. Meskûn emlak da dâhil olmak yönetmelikler için de geçerlidir.üzere kamunun kullanımına sunulan mal ve hizmet erişimi ile sunumu. (2) Sosyal Güvenlik Yasası nda yer alan hizmetler için Sosyal Güvenlik Yasası Birinci Kitap maddesinin c fıkrası ve Sosyal Güvenlik Yasası Dördüncü Kitap 2 19a maddesi geçerlidir. İşyeri emeklilik güvencesi için İş Yeri Emeklilik Yasası geçerlidir. (3) Diğer mağdur etme yasakları veya eşit muamele emirlerinin geçerliliği iş bu yasa tarafından etkilenmezler. Aynısı, belirli insan gruplarının korunmasına hizmet eden kamu hukuksal (4) Fesihler için genel ve özel fesih korunmasına ilişkin düzenlemeler geçerlidir. 3 Tanımlar (1) Bir kişi, 1. maddede belirtilen bir sebep nedeniyle, başka bir kişinin benzer bir durum karşısında gördüğü muameleden daha az avantaj sağlayan bir muamele gördüğünde, görmüş veya görecek olduğunda dolaysız mağduriyet söz konusudur. 2. maddenin 1. fıkrası 1 ila 4 no.lara ilişkin cinsiyete dayanan dolaysız mağduriyet, bir kadının hamilelik veya analık nedeniyle daha az avantajlı bir muamele görmesi halinde de söz konusudur. 1 SGB I 33c: Sosyal haklardan faydalanma sırasında hiç kimse ırksal nedenlerle, etnik köken veya engelli olma nedeniyle mağdur edilemez. Haklar ancak, ilişkili koşullarının ve içeriğinin işbu kanun kitabının özel kısımlarına ait talimatlarında detaylı olarak belirlendiği kapsamda talep edilebilir veya türetilebilir. 2 SGB IV 19a: Pratik mesleki tecrübe dâhil olmak üzere, mesleki danışmanlık, mesleki eğitim, mesleki ileri eğitim, yeniden eğitime ilişkin tüm biçim ve düzeylere erişimi ilgilendiren hizmetlerden faydalanma sırasında, hiç kimse ırksal nedenlerle veya etnik köken, cinsiyet, din veya dünya görüşü, engelli olma, yaş veya cinsel kimlik nedeniyle mağdur edilemez. Haklar ancak, ilişkili koşullarının ve içeriğinin işbu kanun kitabının özel kısımlarına ait talimatlarından detaylı olarak belirlendiği kapsamında talep edilebilir veya türetilebilir.

40 Ek (2) Nötr olarak görünen talimat, kıstas veya yöntemler yasal bir hedef ile nesnel olarak gerekçelendirilmiş ve hedefin ulaşılmasına ilişkin araçlar makul ve gerekli olmadıkça, söz konusu bu talimat, kıstas veya yöntemlerin, kişileri başka kişiler karşısında 1. maddede sayılan sebeplerden birisi nedeniyle özel bir biçimde mağdur etmeleri halinde dolaylı mağduriyet söz konusudur. (3) Eğer 1. maddede sayılan sebeplerden birisi ile bağlantılı olan ve istenmeyen davranış biçimleri, bunlara maruz kalan kişinin onurunu incitmek amacını ve sindirme, düşmanlık, aşağılama, itibar bozma veya hakaretlerle karakterize edilen bir çevrenin yaratılmasını güdüyor veya buna sebep oluyorsa taciz mağduriyet niteliğindedir. (4) Eğer istenmeyen, cinsel özellikli bir davranış - ki buna bununla ilişkili istenmeyen cinsel hareket ve talepler ile cinsel özellikli fiziksel temaslar, cinsel içerikli ifadeler ve pornografik sunumların istenmemesine rağmen gösterilmesi ve görünecek şekilde iliştirilmesi de dâhildir - bunlara maruz kalan kişinin onurunu incitmek amacını güdüyor veya buna sebep oluyorsa ve hatta sindirme, düşmanlık, aşağılama, itibar bozma veya hakaretlerle karakterize edilen bir çevre yaratılıyorsa cinsel taciz 2. maddenin 1. fıkrasının 1 ila 4 no.suna ilişkin olarak mağduriyettir. (5) 1. maddede sayılan sebeplerden birisi nedeniyle bir kişinin mağdur edilmesine yönelik talimat, mağduriyettir. Bu tür bir talimat 2. maddenin 1. fıkrasının 1 ila 4 no.suna ilişkin olarak özellikle şu durumda mevcuttur: Birisi bir başka şahsa, 1. maddede sayılan sebeplerden birisi nedeniyle mağdur eden veya edebilen bir davranışta bulunmasına yönelik talimat verirse. 4 Birçok sebebe dayanan farklı muamele 1. maddede sayılan sebeplerden birçoğuna dayanan bir farklı muamelenin yapılması halinde, bu farklı muamelenin 8. ila 10. ve 20. maddeler uyarınca haklı bir gerekçeye dayandırılması, ancak ilgili haklı gerekçe farklı muamelenin sebep olduğu tüm sebepleri kapsıyorsa geçerlidir. 5 Olumlu önlemler 8. ila 10. ve 20. maddelerde sayılan sebepler dikkate alınmaksızın, uygun ve makul önlemler vasıtasıyla, 1. maddede sayılan bir sebebe dayanan mevcut olumsuzluklar engelleniyor veya

41 Ek gideriliyorsa farklı muamele geçerlidir. Bölüm 2 Çalışanların mağduriyete karşı korunması Alt Bölüm 1 Mağdur etme yasağı 6 Şahsi uygulama alanı (1) İşbu yasa manasında çalışan kapsamına girenler şunlardır: 1. Kadın ve erkek işçiler 2. Mesleki eğitimlerine ilişkin olarak çalıştırılanlar, 3. Ekonomik bağımlılıkları nedeniyle işçi benzeri kişiler olarak görülmesi gereken kişiler; bunlara evde çalıştırılanlar ve bunlarla eşit düzeyde olanlar da dâhildir. Bir iş ilişkisi için başvuruda bulunan ve ayrıca iş ilişkileri sona ermiş olan kişiler de çalışan sayılır. (2) 1. fıkra uyarınca kişileri çalıştıran, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilik kazanmış ortaklıklar bu bölüm manasında işveren (kadın ve erkek işverenler) sayılır. Çalışanların iş hizmeti sağlamaları için üçüncü şahıslara bırakılmaları halinde, üçüncü kişi de bu bölüm manasında işveren sayılır. Evde çalışanlar ve onlarla eşit düzeyde olan kişiler için işverenin yerine iş/sipariş emrini veren veya aracı geçer. (3) Mesleki faaliyete erişimi ve de mesleki yükselişi ilgilendirdiği sürece, işbu bölümde yer alan düzenlemeler serbest çalışanlar ve özellikle genel müdür ile yönetim kurulu üyesi olmak üzere organ üyeleri için de aynen geçerlidir. 7 Mağdur etme yasağı (1) Çalışanlar 1. maddede sayılan sebeplerden birisi nedeniyle mağdur edilemezler. Eğer mağdur eden kişi, mağdur etme sırasında 1. maddede sayılan sebebin mevcut olduğuna sadece ihtimal verse dahi bu geçerlidir. (2) Sözleşmelerde yer alan ve 1. fıkradaki mağdur etme yasağını ihlal eden düzenlemeler geçersizdir. (3) 1. fıkraya dayanan ve işveren veya çalışan tarafından uygulanan mağduriyetler sözleşmeye bağlı yükümlülüklerin ihlali sayılır.

42 Ek 8 Mesleksel gerekliliklere dayanan geçerli farklı muamele (1) Eğer farklı muamele, yerine getirilecek olan faaliyetin türü veya yerine getirilmesi koşulu için önemli ve belirleyici bir mesleki gereklilik teşkil ediyorsa ve amaç yasal ve gereklilik de makul ise 1. maddede sayılan sebebe dayanan farklı muamele geçerlidir. (2) Aynı veya eşdeğerdeki bir iş için 1. maddede sayılan sebebe dayanan daha az ücret uygulamasına yönelik bir anlaşma, 1. maddede sayılan bir sebep için özel koruma talimatlarının geçerli olmasına dayandırılarak haklı gösterilemez. 9 Din veya dünya görüşüne dayanan geçerli farklı muamele (1) 8. madde dikkate alınmaksızın, dini birlikler ve yasal biçimleri dikkate alınmaksızın bunlara bağlı olan kurumlar veya bir dine veya dünya görüşüne bir birlik halinde hizmet etmeyi görev edinmiş teşekküller tarafından çalıştırılma sırasında uygulanan ve din veya dünya görüşüne dayanan farklı muamele dahi, ilgili din birliğinin veya teşekkülün benlik kavramı da dikkate alınarak özgür irade haklarına ilişkin olarak veya faaliyetin türüne göre haklı bir sebebe dayanan mesleki bir gereklilik teşkil ediyorsa geçerlidir. (2) Din veya dünya görüşüne dayanan farklı muamele yasağı 1. fıkrada sayılan dini birliklere ve yasal biçimleri dikkate alınmaksızın bunlara bağlı olan kurumlara veya bir dine veya dünya görüşüne bir birlik halinde hizmet etmeyi görev edinmiş teşekküllere ait, ilgili benlik kavramları yönünde çalışanlarından sadık ve dürüst bir davranış talep etmeleri hakkını etkilemez. 10 Cinsiyete dayanan geçerli farklı muamele 8. madde dikkate alınmaksızın cinsiyete dayanan farklı bir muamele ayrıca, nesnel ve makul ise ve yasal bir hedefle haklı gösteriliyorsa geçerlidir. Söz konusu hedefin ulaşılmasında kullanılan araçlar makul ve gerekli olmalıdırlar. Bu tür farklı muameleler özellikle aşağıdakileri kapsayabilir: 1. Gençleri, yaşı ilerlemiş çalışanları ve başkalarına bakmakla yükümlü olan kişileri teşvik etmek ya da korunmalarını sağlamak amacıyla, ücretlendirmeye ve iş ilişkisinin son-

Genel Eşit Muamele Yasası

Genel Eşit Muamele Yasası Genel Eşit Muamele Yasası Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 soru 10 cevap Türkisch 1 AGG nin amacı nedir? AGG nin amacı, aşağıdaki sebeplerden dolayı mağduriyet oluşumunu engellemek ve mevcut

Detaylı

Esit Muamele Genel Yasası

Esit Muamele Genel Yasası Esit Muamele Genel Yasası Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 Soru ve YAnItLArI Landesstelle für Gleich behandlung gegen Diskrimi nierung 1 AGG nin hedefleri nelerdir? Eşit Muamele Genel Yasası

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı

2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı 2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı Doç.Dr.Kadriye BAKIRCI İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İTÜ İşletme Fakültesi, Hukuk Anabilim Dalı Email:bakirci@itu.edu.tr Avrupa Birliği

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

(Genel Eşit Muamele Kanunu)

(Genel Eşit Muamele Kanunu) Eşit Muamele İlkesinin Gerçekleştirilmesine İlişkin AB Direktiflerinin Uyarlanması Hakkında 14.08.2006 Tarihli Kanun*) (Genel Eşit Muamele Kanunu) Bölüm 1 Genel Hükümler Madde 1 Kanunun Amacı Bu Kanunun

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Federal İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 28.01.2010 Karar Sayısı: 2 AZR 764/08 Almanca diline yeterince vakıf olamama, uzun yıllardan beri çalışmakta olan bir kişinin iş ilişkisinin sona

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi: 17.02.2016 Sayısı: C-429/14 Çev: Alpay HEKİMLER * Havayolu şirketleri oluşan rötar nedeniyle, iş seyahatlerinde meydana gelen gecikmeler

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ŞUBAT AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2012 ŞUBAT AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2012 ŞUBAT AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, çalışanların sayısı Ocak 2012

Detaylı

Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı. Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi

Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı. Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi Irkçılık hepimizi ilgilendiriyor Ev yok, iş teklifi yok, sokakta hakaretler: Ayrımcılıkla ırkçılığın birçok

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi : 06.11.2012 Sayısı : C-286/12 Çev: Alpay HEKİMLER * Emeklilik yaşının, geçiş süreci öngörülmeden radikal bir biçimde düşürülmesi, yaş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ 6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ( Elektrik Öğretmeni) Tel: 0545 633 21 95 e-mail: huseyin.okelek@teias.gov.tr

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER

1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER 1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER 1.1. İş Piyasası Eylül ayında çalışanların sayısı, bir ay öncesine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak 35.000 artmıştır. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış

Detaylı

Bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitimdir.

Bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitimdir. Kimler katılmalıdır? İnsan kaynakları alanında çalışanların ve personel yönetimi uzmanlarının iş yetkinliklerinde personel özlük işlemleri ve bordro uygulamaları çok önemli yer tutmaktadır. Bu eğitime

Detaylı

Fırsat Eşitliği ve Kadınların Desteklenmesi ÖZEL ÖDÜL İDİL TÜRKMENOĞLU. İK ve Kurumsal İletişim Direktörü

Fırsat Eşitliği ve Kadınların Desteklenmesi ÖZEL ÖDÜL İDİL TÜRKMENOĞLU. İK ve Kurumsal İletişim Direktörü 2013 2013 Fırsat Eşitliği ve Kadınların Desteklenmesi ÖZEL ÖDÜL İDİL TÜRKMENOĞLU İK ve Kurumsal İletişim Direktörü İŞYERİNDE DEMOKRASİ Demokrasi Kim İçin? Boyner Grubu nda, işe alma, iş ilişkisi süreci,

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

Çev.: Alpay HEKİMLER*

Çev.: Alpay HEKİMLER* Alman Federal Mahkeme Kararları Federal İş Mahkemesi Çev.: Alpay HEKİMLER* Karar Tarihi: 12.08.2008 Sayısı : 9 AZR 632/07 İşveren tarafından düzenlenip işçiye verilecek olan çalışma belgesinin, işkolunun

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 26.4.2017 Sayısı: 5 AZR 962/13 Yunanistan daki Tasarruf Kanunları hükümleri, Alman hukukuna bağılı olarak kurulmuş

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

Çev.: Alpay HEKİMLER *

Çev.: Alpay HEKİMLER * Avrupa Adalet Divanı Çev.: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi: 20.01.2009 Sayısı : C-350/06 u. C-520/06 İşçilerin uzun süren bir hastalık döneminden sonra da yıllık ücretli izin hakları bulunmaktadır. Özü:

Detaylı

Çalışanlara yönelik bilgilendirme. Küçük çaplı işler (Minijob) hakkında bilgilendirme

Çalışanlara yönelik bilgilendirme. Küçük çaplı işler (Minijob) hakkında bilgilendirme Çalışanlara yönelik bilgilendirme Küçük çaplı işler (Minijob) hakkında bilgilendirme +++ Ücretsiz olarak evlerde iş ara ve bul +++ www.haushaltsjob-boerse.de +++ Minijobs (Küçük çaplı işler) Küçük çaplı

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Nürberg Eyalet İş Mahkemesi Karar Tarihi: 5.08.2015 Sayısı: 2 Sa 132/15 Çev: Alpay HEKİMLER * İşverenler, işyeri uygulaması oluşturmaması nedeniyle, ücretli olarak verdikleri

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır.

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. halk için Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. Bu haklar varolusumuzdan, ileri gelir. Tüm cinsel haklar / üreme hakları yasalarla koruma altına alınmıstır., Hazırlayan : Eylem Karakaya. Illüstrasyonlar

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı İlke GÜRSEL Adalet Yayınevi 1227 İÇİNDEKİLER SUNUŞ ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ I. KONUNUN ÖNEMİ II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI III. ÇALIŞMANIN PLANI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ALMANYA DA 2013 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2013 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2013 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı Aralık 2012 de bir ay öncesine göre 130.000 azalarak 41,81

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 19.03.2013 Sayısı : 1 C 12.12 Türk işçileri, diğer işçilere oranla ikamet belgeleri için belirgin oranda daha yüksek bir harç ödemek zorunda

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır)

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce Eylül 2010-Mart 2012 döneminde yürütülmüş olan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında,

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 864 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 7.6.2007 tarihli 437 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 1 İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 Bu çalışma,işyerinde annelik ve babalık konusunda ulusal hukuk ve uygulamayı 185 ülkede değerlendirirken işyeri, çocuk bakımı

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

Avrupa Adalet Divanı

Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi : 13.11.2014 Sayısı: C-416/13 Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Polisi memuru olabilmek için üst yaş sınırının 30 yaş olarak belirlenmesi Avrupa Birliği hukukuna aykırılık oluşturmaktadır.

Detaylı

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08.

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08. GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08.2013/28744 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Cafer YILMAZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkan v. Giriş Cinsiyet eşitliği konusu, Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ Ufuk ÜNLÜ 43 * ÖZ Güncel ve kanuni tabiriyle şirketler topluluğu olarak adlandırılan holdinglerin, ticari alandaki sayıları gün geçtikçe

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKÎ METİNLERDE MÜLTECİLERİN ÇALIŞMA

Detaylı

İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA. Stj. Av. Müge BOSTAN

İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA. Stj. Av. Müge BOSTAN İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA Stj. Av. Müge BOSTAN 8.2.2017 İŞE İADE DAVASI İş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu nun 18 inci maddesinde yer alan bir sebebe dayandırılmaksızın

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ CİNSEL TACİZ ve AYRIMCILIĞI ÖNLEME YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ CİNSEL TACİZ ve AYRIMCILIĞI ÖNLEME YÖNERGESİ Bu kitapçık, İTÜ Senatosunun 11.09.2014 tarih ve 602 sayılı toplantısında onaylanan İstanbul Teknik Üniversitesi Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi ile bu yönergenin uygulanmasına ilişkin esaslar

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

/itu1773. /itu1773. /itu1773. /itu1773. /itu1773. /1773itu. İTÜ Mobil. itu.edu.tr

/itu1773. /itu1773. /itu1773. /itu1773. /itu1773. /1773itu. İTÜ Mobil. itu.edu.tr /itu1773 /itu1773 Bu kitapçık, İTÜ Senatosunun 11.09.2014 tarih ve 602 sayılı toplantısında onaylanan İstanbul Teknik Üniversitesi Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi ile bu yönergenin uygulanmasına

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG. Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG. Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, hukukumuzda yeni bir

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Trans Olmak Suç Değildir!

Trans Olmak Suç Değildir! Trans Olmak Suç Değildir! Anayasa ya göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir.

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ Adli Yardım Taleplerinin Đletilmesine Đlişkin Avrupa Sözleşmesi (092 No lu Cets) ve Bu Sözleşmeye Ek Protokol (179 No lu Cets) Uyarınca Yapılacak Başvuruda Kullanılmak Üzere

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] SOSYAL GÜVENLİK. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] SOSYAL GÜVENLİK. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] 4 www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com 2 Sosyal Güvenliğin Tanımı: Gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER Ekrem KAYACI İstihdam Uzmanı 27 Eylül 2013 1 SUNUM PLANI İşgücü Piyasası Göstergeleri İŞKUR a Engelli Kaydı İş ve Meslek Danışmanlığı

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

HALK AVUKATI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK HAKLARI

HALK AVUKATI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK HAKLARI OMBUDSPERSON HALK AVUKATI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK HAKLARI Hayat insanların ortak seyahatidir. Bu seyahatin mümkün olduğu kadar güzel olması için, birbirimizin haklarına saygı duymalıyız. Bunu hem büyükler, hem

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir:

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir: BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELERİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA

Detaylı

Aile Sorumlulukları Bulunan İşçiler Hakkında Sözleşme 45,46,47

Aile Sorumlulukları Bulunan İşçiler Hakkında Sözleşme 45,46,47 Aile Sorumlulukları Bulunan İşçiler Hakkında Sözleşme 45,46,47 Aile Sorumlulukları Bulunan Kadın ve Erkek İşçilere Fırsat Eşitliği ve Eşit Muamele Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Yürürlüğe giriş tarihi:

Detaylı