BSBEEP E-Bülten Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Projesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BSBEEP E-Bülten Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Projesi"

Transkript

1 BSBEEP E-Bülten Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Projesi Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Projesi E-Bülten Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 2013 / No.1 BSBEEP Projesi: az enerji ile çok iş adına verimli bir başlangıç Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı, kısaca BSBEEP Projesi, Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Operasyonel Programı çerçevesinde faaliyetlerine Karadeniz Havzasında yer alan altı belediye, üç üniversite ve bir vakfın katılımyla 1 Haziran 2013 tarihi itibariyle başlamıştır. Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Operasyonel Programı nın Yönetim Makamı Romanya Bölgesel Kalkınma ve Turizm Bakanlığı olup bu yapılanmanın Türkiye ayağında Ulusal Otorite olan Avrupa Birliği Bakanlığının yanı sıra Sözleşme Makamı olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi yer almaktadır. ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği sürecinde Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü sınır ötesi işbirliği programlarından biridir. Bu çok taraflı işbirliği programında Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 7 katılımcı ülke daha yer almaktadır. Söz konusu Programa Avrupa Birliği bütçesinden sağlanan yardım Türkiye için IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı) fonlarıyla temin edilirken, diğer 7 ülke için ENPI (Avrupa Komşuluk Politikası Aracı) tahsisatı aracılığıyla aktarılmaktadır. Karadeniz Havzasında yer alan ülkelerde daha güçlü ve sürdürülebilir kalkınmayla daha güçlü bölgesel işbirliği ve ortaklık sağlamayı amaçlayan bu program kapsamında Program Alanında yer alan bölgelerden finanse edilmek üzere seçilen projelerde, diğer ülkelerden belirlenecek ortaklarla işbirliği içinde yapılması ve sınır ötesi etki doğuracak nitelikte olması koşulları aranmaktadır. Toplam uygulama süresi 24 ay olan BSBEEP Projesi nin genel amacı; Karadeniz Havzasında yerel makamların ve kurumların idari kapasitelerinin güçlendirilmesi yoluyla güçlü bölgesel ortaklıklar ve işbirliği programları tesis etmek olarak özetlenebilir. BSBEEP Projesi nin özel amacı ise; Yerel ve küresel ölçekte büyük çevresel ve ekonomik etkileri olan binalarda enerji verimliliği gibi çok önemli sektörde yerel yönetimler ve kuruluşlarının idari kapasitelerinin güçlendirilmesidir. BSBEEP Projesi nin Hedef Grupları arasında Belediyeler (Teknik ve Mali Hizmet Bölümleri), Üniversiteler (İlgili Fakülte, Meslek Yüksek Okulları ve Laboratuvarlar), Belediye görevlileri (idari ve teknik personel açısından), İnşaat Sektörü ve Uzman gazeteciler yer almaktadır. BSBEEP Projesi nin Nihai faydalanıcıları; başta Belediyeler, Ticaret ve Sanayi BSBEEP E-Bülten / Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım Odaları, Mühendis Odaları, finansal kuruluşlar gibi kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları; Binalarda enerji verimliliğine yönelik olarak faaliyet gösteren mimar, mühendis, müteahhit, uzman gazeteciler gibi belirli meslek grupları; Kamu ve özel sektörde enerji ve enerji verimliliği ile ilgili faaliyet gösteren enerji üretim ve dağıtım şirketleri, inşaat şirketleri, inşaat malzemeleri üreticileri ve finansal kurumlar ve son olarak aktif enerji tüketicisi olan genel faydalanıcılar ve potansiyel yatırımcılar olarak sıralanmaktadır. BSBEEP Projesi Başvuru Sahibi ve Ortakları: Başvuran Kurumun adı ve ülkesi: Kavala Belediyesi, Yunanistan IPA Finansal Lider Faydalanıcısının adı ve ülkesi: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ENPI ortağı 1 ve ülkesi: Thrace Democritus Üniversitesi, Yunanistan ENPI ortağı 2 ve ülkesi: Galati Belediyesi, Romanya ENPI ortağı 3 ve ülkesi: DunareaGalati Üniversitesi, Romanya ENPI ortağı 4 ve ülkesi: Ermenistan Amerikan Üniversitesi, Erivan, Ermenistan ENPI ortağı 5 ve ülkesi: Yenilenebilir Kaynaklar ve Enerji Verimliliği Vakfı, Erivan, Ermenistan ENPI ortağı 6 ve ülkesi: Cahul Belediyesi, Cahul, Moldova ENPI ortağı 7 ve ülkesi: Mykolayiv Belediyesi, Ukrayna IPA ortağı 1 ve ülkesi: Tekirdağ Belediyesi, Tekirdağ, Türkiye

2 BSBEEP Projesi nden beklenen sonuçlar: Binalarda enerji verimliliği konusunda derlenen bilgi ve tecrübelerin karşılıklı paylaşımı ve Karadeniz Havzası nda teknik bilginin sistemli bir şekilde yayılması Belediye binaları ve belediye düzeyinde enerji tüketimi hakkında enerji verimliliğine yönelik geçerli verileri toplamak ve sağlam analizler üretmek Enerji verimliliği konusunda kısa ve orta vadeli planlama için temel oluşturacak güvenilir çalışmalar yapmak Binalarda enerji verimliliği konularında projenin hedef gruplarını eğitmek ve konu hakkında daha geniş bir kitlede farkındalık oluşturmak Binalarda enerji verimliliği konusunda projenin oluşturacağı ortak veri tabanını ve pilot uygulamaları yerelde kurulacak iletişim kanalları sayesinde daha geniş kitlelere yayarak projenin sonuçlarından yararlandırmak ve ortaklıkları somutlaştırmak suretiyle projenin sürdürülebilirliğini güçlendirmek. Kaliteli finansal izleme ile sağlam ve sağlıklı proje yönetimi elde etmek ve AB üyesi olmayan proje ortaklarına AB projeleri yönetimi için bilgi aktarmak olarak sıralanmaktadır. Ana faaliyetler: Bilgi ve enformasyon toplamak ve yaymak - Harici mevcut durum analizi Proje uygulamaları için hazırlık - Dâhili mevcut durum analizi Entegre proje planlama süreç ve yaklaşımları: Planlama, uygulama ve eğitim Projenin görünürlüğü Proje yönetim ve koordinasyonu BSBEEP PROJE ORTAKLARININ AKTİVİTELERİ BSBEEP Projesi Açılış ve İlk Yürütme Kurulu Toplantısı proje ortaklarının katılımıyla Samsun da başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliğine yönelik geliştirilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre Accession) IPA nın Sınır Ötesi İşbirliği bileşeni kapsamında daha güçlü bir bölgesel işbirliği ve ortaklık sağlanması amacıyla Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği programı geliştirilmiştir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen hibe programı ülkemizde Avrupa Birliği Bakanlığı koordinesinde Merkezi Finans ve İhale Birimi ile birlikte uygulanmaktadır. Proje lider ortağının Yunanistan dan Kavala Belediyesi nin, proje ortakları arasında Türkiye den Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Belediyesi nin yanı sıra Romanya dan Galati Belediyesi, Moldova dan Cahul Belediyesi, Ukrayna dan Mykolayiv Belediyesi, Yunanistan dan Democritus Üniversitesi, Romanya dan Dunarea De Jos Üniversitesi, Ermenistan dan Ermenistan Amerikan Üniversitesi ve Yenilenebilir Kaynaklar ve Enerji Verimliliği Vakfı nın yer aldığı Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı - BSBEEP Projesiyle Karadeniz Havzası nda Binalarda Enerji Verimliliği konusunda proje ortağı ülkeler ve kurumlar arasında sınır ötesi etki doğuracak nitelikte daha güçlü bölgesel işbirliği sağlanması ve ortaklık kurulması hedeflenmektedir. Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında, 1 Haziran 2013 tarihi itibariyle uygulamaya başlanan BSBEEP Projesi nin Türkiye ayağı, IPA proje lider ortağı olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından proje ortağı olarak Tekirdağ Belediyesi nin katılımıyla yürütülmektedir. BSBEEP Projesi'nin Türkiye ayağı toplam bütçesi 215, Avro olup bu tutarın 194, Avro su Avrupa Birliği, 21, Avro su ise Türkiye Cumhuriyeti katkısıdır. Toplam proje bütçesinin 128, Avro kısmı Samsun Büyükşehir Belediyesi, kalan 87, Avro kısmı ise Tekirdağ Belediyesi tarafından kullanılmaktadır. Uluslararası kurum ve kuruluşların ortak katılım ve işbirliğiyle iki yıl süresince uygulanacak BSBEEP Projesi nin uluslararası yönetim kurulu ilk toplantısı proje ortağı ülkelerin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarından temsilcilerinin katılımıyla 5 ve 6 Ağustos 2013 tarihlerinde Samsun da yapılmıştır. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz ve Kavala Belediye Başkanı Sayın Simitsis Konstantinos katılımları ile BSBEEP Projesi nin açılış toplantısını onurlandırmışlardır. Binalarda enerji verimliliği konusu hakkında Avrupa Birliği ve Türkiye nin sahip oldukları mevcut müktesebat ve hukuki mevzuatların BSBEEP Projesi çerçevesinde gözden geçirilip değerlendirilmesi neticesinde Avrupa Birliği ve Karadeniz Havzası nda yer alan Türkiye nin de dâhil olduğu ülkelere yönelik Enerji Verimliliği Durum Analizi hazırlanacaktır. BSBEEP Projesi ortağı tüm kurum ve kuruluşların etkin katılımlarıyla proje ortağı ülkelerdeki enerji verimliliği mevcut veri tabanlarının güncellenerek optimize edilmesi neticesinde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre kurgulanacak iyi uygulama örnekleri ile sanayi, ulaşım ve özellikle konut alanlarında enerji verimliliği pilot projeleri geliştirilerek uygulanması planlanmaktadır. Samsun Büyükşehir Belediyesi, BSBEEP Projesi çerçevesinde binalarda enerji verimliliği konusunda sahip olacağı bilgi birikimi ve tecrübelerini ülkemizdeki belediyelerin yanı sıra Karadeniz Havzası ndaki komşu ülkelerin belediyeleri ile de paylaşır konuma yükselerek gerek ülkemizde gerekse Karadeniz Havzası nda enerji verimliliği konusunda referans alınan bir Büyükşehir Belediyesi konumuna gelecektir. Enerji verimliliğiyle ilgili BSBEEP Projesi kapsamında geliştirilip uygulanacak pilot projelerde alınan bilimsel sonuçların, projenin sürdürülebilirliği anlamında Türkiye ve Karadeniz Havzası nda proje ortağı ülkelerdeki tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra kamuoyları tarafından da benimsenerek, ivedilikle uygulanmasını teşvik edici nitelikte etkili farkındalık faaliyetleri düzenlenecek ve yayınlar hazırlanacaktır. BSBEEP Projesi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için internet adresini ziyaret ediniz. 2 BSBEEP E-Bülten / Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 2013

3 Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi arasında İyi Niyet ve Teknik İşbirliği Protokolü imzalandı Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi arasında BSBEEP Projesi çerçevesinde binalarda enerji verimliliğine yönelik BSBEEP İyi Niyet ve Teknik İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokol, Karadeniz Havzası nda bulunan proje ortağı 6 ülkenin ilgili kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında BSBEEP projesi kapsamında imzalanan ilk teknik işbirliği protokolüdür. Teknik İşbirliği Protokolü ile binalarda enerji verimliliği konusunda teknik alanda mevcut bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasındaki işlevselliği nedeniyle diğer proje ortağı ülkelerin kurum ve kuruluşlarının kendilerine örnek alabilecekleri teknik bir platformu Samsun da hayata geçirmek amaçlanmıştır. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mak. Müh. Yusuf Ziya Yılmaz ve MMO Samsun Şubesi Başkanı Sayın Mak. Müh. Kadir Gürkan ın katılımlarıyla gerçekleşen imza töreninin hemen ardından yapılan ortak basın toplantısında Samsun da sivil toplum kuruluşlarının girişimleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi nin desteğiyle Samsun Enerji Verimliliği Platformu nun kurulacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kavala Belediye Başkanı Sayın Simitsis Konstantinos, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya Yılmaz ve Kavala ve Samsun gönüllüsü İş Kadını Sayın Leyla Üstel Çağatay 19.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Samsun da yapıldı Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği öncülüğünde 1977 den bu yana her iki yılda bir farklı üniversitelerde düzenlenen Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi nin on dokuzuncusu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde, OMÜ Makine Mühendisliği Bölümü, TIBTD, Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ve ortak organizasyonu ile Samsun da düzenlenmiştir. Kongre de, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Sadık Kakaç ın onur konuğu olarak katıldığı sempozyumlara akademisyenler tarafından sunulan çok sayıdaki makale ve bildirilerle ulusal ve uluslararası düzeyde enerji verimliliği alanındaki en son bilimsel gelişmeler ve yenilikçi teknolojiler tartışılarak değerlendirilmiştir. BSBEEP projesi, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden birçok akademisyen, doktora ve lisans öğrencisinin yoğun katılımıyla Samsun da gerçekleştirilen kongre ile özellikle akademik çevrelere ve öğrencilerine başarıyla tanıtılmıştır. Kongre vesilesiyle yapılan görüş alışverişleri ve değerlendirmeler neticesinde BSBEEP Projesi nin başarıyla uygulanmasını destekleyici yeni ve kalıcı akademik işbirlikleri kurulmasına katkı sağlamıştır. Kavala Belediyesi nin Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı na resmi onay verildi Kasım 2013 ün sonlarında, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi, Kavala nın Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı nın (SEAP) tam analizinin başarıyla geçtiğini onayladı. (Detaylı Bilgi için bakınız: signatories_en.html?city_id=2557&seap). Kavala Belediyesi nin ilk yerel BSBEEP paydaş toplantısı için hazırlık faaliyetleri Kasım ayının ortalarında, ilk BSBEEP paydaş toplantısının hedeflerini belirlemek, hazırlık faaliyetlerini açığa kavuşturmak ve konuya dâhil olan muhtelif kişi ve aktörlerin görevini belirlemek için belediye binasında Kavala Belediyesi nin yönetici kadrosunun ve uzmanlarının yer aldığı toplantı gerçekleştirildi. Bir sonraki toplantının 2014 yılı Ocak ayı ortalarında yapılması planlanmıştır. Thrace Democritus Üniversitesi: Komotini üniversite kampüsü öğrenci yurdunda enerji iyileştirme çalışmaları MED Programı tarafından finanse edilen, enerji verimliliğini arttırmayı amaçlayan bu çalışmalar ile MED bölgesinde düşük gelirli konutlarda enerji tasarrufunu teşvik etmek hedeflenmektedir. DUTH 5 öğrenci binasında 630 dairenin iyileştirilmesinden yararlanmış olacak. Teknik çalışmalar; duvarlarda dış yalıtım, ısınma kontrol cihazları, mevcut şebeke altyapılarına bağlı Termal Güneş Sistemi, odalardaki akkor lambaların CFL (enerji tasarruflu ampül) ile değiştirilmesi. (Detaylı Bilgi için bakınız: anabathmish-twn-foithtikwn-estiwnsthn-komothnh) DUTH kampüsünde öğrenci yurtları Gümülcine, Yunanistan BSBEEP E-Bülten / Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım

4 Thrace Democritus Üniversitesi LEMIE Laboratuvarı Çevre Yönetimi ve Endüstriyel Ekoloji Laboratuvarı (LEMIE), Doçent Gaidajis George un yöneticisi olduğu, yazılı ve sözlü bilgilerin toplanması ve yayınlanması ile ilgili Gurup Faaliyeti 1 in (GA1) sorumlu ortağı olan LEMIE, tüm ekibiyle BSBEEP projesine katılıyor. Buna ek olarak, GA2 de ve özellikle enerji tüketiminin değerlendirilmesinde ve Kavala Belediyesi nin diğer çevresel verilerinde aktif bir şekilde yer alan LEMIE, ayrıca son verilere ve yöntemlere dayalı yapılar için yenilikçi enerji tüketimi değerlendirme aracı olan ve e- tool adı verilen cihazı geliştirmektedir. Laboratuvar diğer bütün grup aktivitelerine bağlı konularda uzmanlık ve bilgi birikimlerini sunmaktadır. LEMIE bilimsel çalışmalar yapan ve finanse edilmiş araştırma projelerine ve uluslararası konferanslara katılan bir kuruluştur. LEMIE ve araştırma aktiviteleri hakkında daha fazla bilgiyi kendi web sayfalarında bulabilirsiniz: gr/en/ Sayın Costel Hanta, Galati Belediyesi BSBEEP Proje Koordinatörü ve Sayın Viorel Popa, Galati "Dunarea de Jos" Üniversitesi BSBEEP Proje Koordinatörü LABORATORY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND INDUSTRIAL ECOLGY Yerel Eylem Grubu Galati Belediyesi nin Galati BSBEEP ekibi Yerel Eylem Grubu- BSBEEP Ekibinin yerel düzeyde oluşturulduğu 03 Ekim 2013 tarihinde Galati Belediyesi ile Lower Danube Üniversitesi nin beraber düzenledikleri iş toplantısı yapıldı. Üstlenilen hedeflere ulaşmak için gerek duyulan proje aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde yer alacak olan Galati Yerel Aktivite Grubu kamu ve özel sektör temsilcileri tarafından oluşturuldu. Karadeniz Havzası Binalarında Enerji Verimliliği Projesi nin (BSBEEP) bu ilk toplantısında: amaçlar, ortaklar, hedef kitleleri, nihai faydalanıcılar, sonuçlar ve paydaşların kategorileri ve onların katılım metodolojileri sunuldu. Galati BSBEEP Ekibinin bir sonraki toplantısının Şubat 2014 de yapılması kararlaştırıldı. Galati Belediyesi: 4. Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Sempozyumu nda (ISEEE) BSBEEP projesinin sunumu 4. Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Sempozyumu (ISEEE) Ekim de Romanya nın Galati Dunarea de Jos Üniversitesi nde düzenlendi. Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve Ortak Operasyonel Programı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için lütfen internet sayfamızı ziyaret ediniz. Galati BSBEEP Temsilcileri Sempozyum, bütün dünyadan araştırmacıların, yöneticilerin, uzmanların, master ve doktora öğrencilerinin tecrübe ve fikirlerini diğer uzmanlarla paylaştığı geleneksel bir toplantıdır. Sempozyum, son trend sunumların versiyonunun, bu alandaki en ileri teknoloji seviyesine ulaşılması için kapsamlı bilginin oluşturulduğu uluslararası bir foruma dönüşmesi amacını taşımaktadır. Sempozyumun keyifli atmosferinde katılımcılar için çeşitli çalıştaylar, görüşmeler ve sergiler yapıldı. Sempozyum kapsamında dahil olan konular: Güç elektroniği ve elektrik sürücüleri; Sinyal işleme teorisi ve algoritmalar; Güç sistemleri; Elektronik devreler ve sistemler; Hibrit sistemleri; Görüntü, konuşma ve ses sinyal işleme; Yenilenebilir enerji; İletişim; enstrümantasyon ve ölçme; Kontrol mühendisliği; Elektromanyetik uyumluluk; Entegre sistemler; Elektriksel devreler ve sistemleri; İşlemsel zeka; Modelleme ve simülasyon; Bağımsız ve akıllı sistemler; Model tanıma; Bilgi işlem ve mühendislik; Eşzamanlı ve tersine mühendislik; Mühendislik eğitimi; Elektrikli makineler ve transformatörler (dönüştürücüler); Yazılım mühendisliği ve aletler. 4 BSBEEP E-Bülten / Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 2013

5 Galati Belediyesi BSBEEP Projesi sunumu Merkezin personeli aktiviteleri yerine getirebilecek yeterli tecrübeye sahiptir. Personel ayrıca Kentsel enerji tedarik sisteminin geliştirilmesi (enerji etüdü, bölgesel enerji tasarruf programlarının geliştirilmesi ve enerji tedarik sisteminin en iyi seviyeye getirilmesi, ekolojik inceleme, projelerin teknik ve ekonomik fizibilitesinin geliştirilmesi ve enerjiyle ilgili programların düzenlenmesi, elektronik enerji tedarik planlarının geliştirilmesi vs.) ve belediyenin su tedarik sistemiyle ilgili sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamaktadır. Merkez in personeli kişisel özellikleriyle uygun olarak, hem yereldeki hem de yurt dışındaki eğitim kurslarına katılmaktadır. Merkez, yeterlilik ve kalite bakımından bölgesel bir endüstri lideridir. Kurulduğundan bu yana Merkez yukarıda bahsi geçen konularda 50 nin üzerinde bilimsel çalışma yapmıştır. Personel 5 uluslararası anlaşmada ve IFC (Dünya Bankası Grubu nun bir üyesi) ile yapılan bir anlaşmada yer almıştır. Uluslararası organizayonda BSBEEP Projesi tanıtımı Kentsel enerji: Sorunlar ve Çözümleri hakkında: Mykolayiv Belediyesi nin hazırladığı uluslararası bilimsel ve teknik konferansı Amiral Makarov Gemi Yapımı Ulusal Üniversitesi nin uygulanan araştırmalar merkezinde (bundan sonra merkez olarak geçecek) (Nikolayev in BSBEEP projesi ortağı) Kentsel enerji: Sorunlar ve Çözümleri adlı uluslararası bilimsel ve teknik konferanslar düzenledi. Konferansta 30 kurum ve kuruluşun katılımıyla 65 adet rapor sunuldu. Sırası ile Rusya-5, Belarus-3, Çin Halk Cumhuriyeti- 1, Polonya-2, Almanya-1, Libya-1 yı içeren yabancı ülkelerin temsilcilerinin katılımı ile 13 adet rapor sağlandı. Konferansta 49 adet yayınlanan konferans bildirisi yer aldı. Elektrik mühendisliğinde uygulanan araştırmalar merkezi, bölgesel enerji gelişimi ve belediyenin su sağlama sistemindeki bazı teorik ve pratik sorunlarını çözmek için 1998 yılında başbakanın emriyle kuruldu. Merkez in kurucusu ve Araştırma müdürü, mühendislik akademisi ve Ukrayna Enerji Akademisi nin, Ukrayna bölgesel inşaat ve konutlaşma bakanlığı nın uzman komitesinin üyesidir. Samsun da Binalarda Enerji Verimliliği Çalıştayı Binalarda Enerji Verimliliği Çalıştay ı Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi koordinasyonu ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (Ankara) işbirliği ile İl İl Enerji Verimliliği Projesi çerçevesinde Samsun da başarıyla düzenlenmiştir. Ev sahibi sıfatıyla açılış konuşması MMO Samsun Şubesi Başkanı Mak. Müh. Sayın Kadir Gürkan tarafından yapılan, Samsun Vali Yardımcımız Sayın Hakan Kubalı nın konuşma yapmak suretiyle onurlandırdığı, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı Yük. İnş. Müh. Sayın Süreyya Yücel Özden in moderatörlüğünde yapılan Binalarda Enerji Verimliliği Çalıştay ına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü nden Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erdal Çalıkoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Binalarda Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı uzmanlarından Mak. Müh. Sayın Esra Tombak ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi nden uzmanlar Mak. Müh. Sayın Tülin Keskin ve Mak. Müh. Sayın Ömer Kedici konuşmacı olarak katılmışlardır. BSBEEP E-Bülten / Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım

6 Samsun daki kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerden ilgili akademisyenlerin yoğun katılımlarıyla gerçekleşen Çalıştay da 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanunu destekleyici mahiyette olan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği gibi hukuksal düzenlemeler gözden geçirilerek değerlendirilmiştir. Türkiye deki enerji verimliliği ile ilgili mevcut durumun Avrupa Birliği nin enerji verimliliği sloganı olan doing more with less in (az enerji ile çok iş) tam tersi bir durumda doing less with more (çok enerji ile az iş) olduğu tespiti SBB BSBEEP Projesi koordinatörü Sayın Hakan Sezgin tarafından yapılarak, Türkiye genelinde ve yerelde Samsun da Enerjinizi Bereketlendirin sloganıyla daha yapılacak çok iş olduğu vurgulanmıştır. Çalıştay ile binalarda enerji verimliliği hususunda yerel kamuoyunda farkındalık oluşturulmasının yanı sıra konuyla ilgili yerel aktörlerin bir araya getirilmesi suretiyle binalarda enerji verimliliği hususunda karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin karşılıklı tartışılması açısından önemli bir işlev yerine getirilmiştir. BSBEEP projesi çerçevesinde, binalarda enerji verimliliği konusunda Samsun da gerçekleştirilen panel, çalıştay, seminer ve sempozyum gibi çeşitli aktivitelere şehir dışından katılan gerek kamu kurumları gerekse sivil toplum kuruluşları ile Samsun Büyükşehir Belediyesi nin mevcut ilişkilerinin geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi amacıyla MMO Samsun Şubesi Başkanı Sayın Mak. Müh. Kadir Gürkan ve SBŞB BSBEEP proje koordinatörü Sayın Hakan Sezgin tarafından Ankara da yapılan iade-i ziyaretlerdir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Sadık Kakaç ın ziyaretiyle başlayan Ankara programı, üç gün süresince Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ne; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ne; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Binalarda Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı na ve son olarak Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ne yapılan iş ziyaretleri ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Ziyaretler vesilesiyle yapılan tüm görüşmelerde BSBEEP projesi çerçevesinde Samsun da gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz bütün aktiviteler detaylı bir şekilde gözden geçirilmiş ve değerlendirilmiştir. Projenin sürdürebilirliğinin sağlanması anlamında uyguladığımız ve uygulamakta olduğumuz mevcut proje aktivitelerimizin yanı sıra enerji verimliliğine yönelik olarak gelecekte uygulayacağımız projelere zemin teşkil edebilecek tarzda hangi aktivitelerin, kimlerin katılımıyla, nerede, ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğine dair hususlarda tüm muhataplarımızla yapıcı ve faydalı görüş alışverişleri yapılmıştır. Yurtiçinden ve yurtdışından çeşitli iyi uygulama örneklerinin yanı sıra Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi girişimleri neticesinde 2016 yılında Türkiye de yapılacak olan Dünya Enerji Kongresi nin bir ayağının Samsun a kaydırılması için iyi niyet beyanları yapılan bu toplantılarda gündeme gelmiştir. BSBEEP Projesi Lider Başvuru Sahibi Kavala Belediyesi Koordinatörü Sayın Menelaos Hatziapostolidis, BSBEEP Projesi IPA Lider Finansal Faydalanıcısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Sayın Hakan Sezgin ve Tekirdağ Belediyesi temsilcisi Sayın Mehtap Akkuş BSBEEP Projesi Samsun Açılış Toplantısında Uzman katılımcılar, Samsun Binalarda Enerji Verimliliği Çalıştayı 6 BSBEEP E-Bülten / Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 2013

7 Editör Samsun Binalarda Enerji Verimliliği Çalıştay Katılımcıları Bu bülten proje başvuru sahibi ve lider ortağı Kavala Belediyesi tarafından koordine edilmek ve Galati Belediyesi, Cahul Belediyesi, Mykolayiv Belediyesi, Tekirdağ Belediyesi, Trakya Demokritos Üniversitesi, Galati Dunarea de Jos Üniversitesi, Ermenistan Amerikan Üniversitesi, ve Ermenistan Yenilenebilir Kaynaklar ve Enerji Verimliliği Fonu katılımı ile yönetilen Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği, BSBEEP Projesi kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Bu bültenin hazırlanması içeriklerin temini bakımından yerel proje ekiplerinin ve ilgili tarafların aktif katılımı olmadan mümkün olamazdı. Binalarda enerji verimliliği ile ilgili yerel proje ekipleri tarafından gönderilen tüm veri, içerik ve bilgiler, tercüman Volkan Arslan ve Mithat Ulcay, tasarımcı Abdulkerim Turkaya ve editör Hakan Sezgin'den oluşan BSBEEP projesi Türkiye yayın kurulu tarafından yayına hazır hale getirilmiştir. Yayın kurulu değerli görüş ve katkılarından dolayı Sayın Menelaos Hatziapostolidis ve Sayın Stratos Manos a özel olarak teşekkür etmek istemektedir. Son olarak vermiş oldukları destek ve tavsiyeler nedeniyle MFİB ve AB Bakanlığı yetkililerine Yayın Kurulu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hakan Sezgin BSBEEP SBB Proje Koordinatörü SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2013 Bu yayın Avrupa Birliği ve Türk Cumhuriyeti yardımı ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türk Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır."

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.5

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.5 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

ILMM-BSE Karadeniz Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetiminin Modellenmesi Projesi Final Kongresi 5 Kasım 2015 - İstanbul, Türkiye

ILMM-BSE Karadeniz Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetiminin Modellenmesi Projesi Final Kongresi 5 Kasım 2015 - İstanbul, Türkiye ILMM-BSE Karadeniz Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetiminin Modellenmesi Projesi Final Kongresi 5 Kasım 2015 - İstanbul, Türkiye Karadeniz Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetiminin Modellenmesi

Detaylı

BSBEEP Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan. BlackSeaBasinJointOperationalProgramme2007-2013

BSBEEP Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan. BlackSeaBasinJointOperationalProgramme2007-2013 İçerik 02 Galati de Enerji Verimliliği Galati Belediyesi, Romanya Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı E-Bülten V 04 RA Jeotermal Projesi R2E2 Vakfı, Ermenistan 05 Çiftlik Caddesi Alışveriş

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

BSBEEP BlackSeaBuildings EnergyEfficiencyPlan. Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları BSBEEP ile Gelişiyor

BSBEEP BlackSeaBuildings EnergyEfficiencyPlan. Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları BSBEEP ile Gelişiyor 2014 a Elveda, 2015 e Merhaba!!! Karadeniz Binaları Enerji Verimliliği Planı Bülten IV Hoşgeldin Yeni Yıl... Yeni yıl sizlere mutluluk, başarı ve refah getirsin Yeni yılda Verimlilik hep aklınızda olsun...

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.4

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.4 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Odaları / KOBİ ler için EĞİTİM I-1 Projenin

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Sonuç Bildirgesi.

Sonuç Bildirgesi. Sonuç Bildirgesi www.unidokap.org DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Üst Kurul Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Dönem Başkanı) Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Prof. Dr.

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:10)

12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:10) 12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:10) 12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:11) 12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

BACADER e-bülten EYLÜL 2014

BACADER e-bülten EYLÜL 2014 BACADER e-bülten EYLÜL 2014 011 İSTANBUL DA BACACI SEVİYE 3-4 EĞİTİMLERİ YAPILDI Baca firmalarının ihtiyacı olan BACACI Seviye 3 ve BACACI Seviye 4 Eğitimleri 01-11 Eylül 2014 ve 15-25 Eylül 2014 tarihlerinde

Detaylı

Proje Tanışma Toplantısı

Proje Tanışma Toplantısı TR07C1.01-02/26 (BS CAP) Karadeniz Kültür Canlandırma Programı, Karadeniz Havzası'nda Yaratıcı Hedef Yönetimi İçin Ortak Kültürel Özellikleri Harekete Geçirilmesi Pilot Modeli AVRUPA BİRLİĞİ KARADENİZ

Detaylı

BSBEEP. Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan. E-Bülten III. Kazanmaya Giden Yolda Enerji Verimliliğini Yeniden Düşünmek

BSBEEP. Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan. E-Bülten III. Kazanmaya Giden Yolda Enerji Verimliliğini Yeniden Düşünmek Project funded by the Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Projesi E-Bülten III Kazanmaya Giden Yolda Enerji Verimliliğini Yeniden Düşünmek Binalarda enerji verimliliğine yatırım yapmak hem finansal

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

BACADER e-bülten OCAK 2015

BACADER e-bülten OCAK 2015 BACADER e-bülten OCAK 2015 ENERJİ VE TESİSAT HABER PORTALI NDA VE TERMO KLİMA DERGİSİ NDE "DOĞRU BACALAR İLE ZEHİRLENMELER ÖNLENEBİLİR" BAŞLIKLI YAZIMIZ YAYINLANDI.. 05 Ocak 2015 tarihinde Enerji ve Tesisat

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı 7 11 Aralık 2005 Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar

Detaylı

İmar Hakkı Transferi Çalıştayı 29 Kasım'da!

İmar Hakkı Transferi Çalıştayı 29 Kasım'da! İmar Hakkı Transferi Çalıştayı 29 Kasım'da! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası ile imar hakkı transferini masaya yatırıyor. İmar mevzuatındaki imar hakkı transferi hükümlerinde değişiklik yapmayı

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) 26 ARALIK 2011, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk Ilıcak

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :05.12.2014 Sayfası : 7.syf Yayın Tarihi :05.12.2014 Sayfası : 6.syf BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :05.12.2014 Sayfası : 9.syf Yayın Tarihi :05.12.2014 Sayfası : 5.syf BASIN

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER & AVAN PROJE ÇALIŞMALARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARKEM, İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına Duvarlarla bölünmüş bir Avrupa değil, ancak sınırlarının ayırıcı özelliğini bertaraf etmiş bir kıta sınırlar ötesi bir uzlaşma sağlayabilir. Richard von Weizsäcker, 1985 Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstraße

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler 24 Aralık 2015 Türkiye nin AB ye Üyelik Süreci Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı SAMSUN IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş.

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. PROJE ADI: PROJE KODU: AVRUPA DA İŞ BAŞINDA EĞİTİM MODELLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ 2014-1-TR01-KA200-013401 KOORDİNATÖR KURUM:

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014 Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu..

Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu.. Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu.. Yapex 2014, 22 nci Uluslararası Yapı ve Restorasyon Fuarı, 13-16 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya Expo Center Salonlarında büyük bir ticari başarıyla

Detaylı

1 Şubat 2015 Karadeniz İpek Yolu Koridoru projesine ilişkin ilerleme raporu Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Bakanlığı`na gönderildi.

1 Şubat 2015 Karadeniz İpek Yolu Koridoru projesine ilişkin ilerleme raporu Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Bakanlığı`na gönderildi. 2015 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 7 Ocak 2015 Karadeniz İpek Yolu Koridoru projesi, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile yapılan görüşmeler sonrasında 7 Nisan 2015 tarihine kadar uzatıldı. ŞUBAT 1 Şubat 2015

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı Proje No: TR2009-0136.01-02-136 (HRE-136) Bu yayının

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Eğitim Önerisi (Çalışmaları)

Eğitim Önerisi (Çalışmaları) Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.2

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.2 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer Uluslararası 06 TürkiyeEnerjiForumu 12. Yıl Club Med Palmiye, Kemer 2014 ANTALYA 15-19 Nisan 2014 Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! Antalya da unutulmuz tarihi zirve için geriye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi. Onur Bektaş (ULAKBİM) Sistem Yöneticisi

Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi. Onur Bektaş (ULAKBİM) Sistem Yöneticisi Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi Onur Bektaş (ULAKBİM) Sistem Yöneticisi İçerik Giriş Nereden nereye? Proje aşamaları IPv6-GO IPv6 Durum Tespit Anketi Nereden Nereye? (ULAKNET)

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

Sıcak Noktalarda Yatırımların Planlanması Eğitimi, 28-29 Kasım 2013, İstanbul

Sıcak Noktalarda Yatırımların Planlanması Eğitimi, 28-29 Kasım 2013, İstanbul Sıcak Noktalarda Yatırımların Planlanması Eğitimi, 28-29 Kasım 2013, İstanbul Sıcak Noktaların Entegre Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması Projesi (Hot Black Sea) kapsamında TÜBİTAK MAM Çevre

Detaylı

TED OKULLARI 14. MÜDÜRLER TOPLANTISI ESKİŞEHİR DE YAPILDI

TED OKULLARI 14. MÜDÜRLER TOPLANTISI ESKİŞEHİR DE YAPILDI TED OKULLARI 14. MÜDÜRLER TOPLANTISI ESKİŞEHİR DE YAPILDI TED Okulları müdürleri arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen TED Okulları Müdürler Toplantıları nın on dördüncüsü,

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (1-7 Ekim 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (1-7 Ekim 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (1-7 Ekim 2012) 1 EKİM 2012, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı Meltem

Detaylı

2013 KASIM FAALİYET RAPORU

2013 KASIM FAALİYET RAPORU 2013 KASIM FAALİYET RAPORU www.howtoistanbul.com Tanıtım Toplantısı 12 Kasım 2013 A. Murat Ersoy İstanbul Valiliği'nin, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü Ortaklığı, TÜRSAB

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 3. Ayağı 8-9 Eylül de Bursa da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU. Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU. Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.1

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.1 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

2014 OCAK-ŞUBAT FAALİYET RAPORU

2014 OCAK-ŞUBAT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK-ŞUBAT FAALİYET RAPORU 08 Ocak 2014 - (A. Murat Ersoy - Hande Tibuk) 2014 CATHIC organizasyonu PR hazırlıklarını yürüten Alkaş firmasından Esra Dalgıç ile Dernek Başkanımız Sayın Murat Ersoy ve

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

BACADER e-bülten NİSAN 2014

BACADER e-bülten NİSAN 2014 BACADER e-bülten NİSAN 2014 011 BACACI SEVİYE 3 VE BACACI SEVİYE 4 EĞİTİMLERİ İSTANBUL DA YAPILDI Baca firmalarının ihtiyacı olan BACACI Seviye 3 ve BACACI Seviye 4 Eğitimleri İstanbul BACADER Ofis'te

Detaylı

Mesleki Eğitim İle Büyüyoruz

Mesleki Eğitim İle Büyüyoruz Temmuz 2015/Sayı:2 Bu Proje Avrupa Birliği Ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Finanse Edilmektedir Mesleki Eğitim İle Büyüyoruz Ahmet Şerif İZGÖREN den Öğretmenlerimize Seminer 3 Sektör 3Çalıştay Projemiz

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU Bireysel, Kurumsal ve Toplumsal Sorun Çözme Becerilerini Geliştirir www.beyaznokta.org.tr BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI 2008 YILI FAALİYET RAPORU Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Simon Bolivar Cad., No 19/3, 06550

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014 Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 Erciyes Üniversitesi Genkök Genom ve Kök Hücre Merkezi Akredite Belgesi Aldı Erciyes Teknoloji

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) 2 MAYIS 2010, PAZAR Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ http://muhendislik.sdu.edu.tr/endustri Ekim, 2012 Isparta SDÜ MF Endüstri Mühendisliği Bölümü 2012 2 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-11 Temmuz 2012 * 1 TBD Avrupa da oluşturulan Eurocities"e benzer bir yapının Türkiye de kurulması için başlangıç niteliğinde olan toplantı 26

Detaylı

2014 MART-NİSAN FAALİYET RAPORU

2014 MART-NİSAN FAALİYET RAPORU 2014 MART-NİSAN FAALİYET RAPORU 04 Mart 2014 VII. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası VII. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, 4 Mart 2014 tarihinde TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde ve

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı