BSBEEP E-Bülten Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Projesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BSBEEP E-Bülten Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Projesi"

Transkript

1 BSBEEP E-Bülten Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Projesi Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Projesi E-Bülten Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 2013 / No.1 BSBEEP Projesi: az enerji ile çok iş adına verimli bir başlangıç Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı, kısaca BSBEEP Projesi, Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Operasyonel Programı çerçevesinde faaliyetlerine Karadeniz Havzasında yer alan altı belediye, üç üniversite ve bir vakfın katılımyla 1 Haziran 2013 tarihi itibariyle başlamıştır. Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Operasyonel Programı nın Yönetim Makamı Romanya Bölgesel Kalkınma ve Turizm Bakanlığı olup bu yapılanmanın Türkiye ayağında Ulusal Otorite olan Avrupa Birliği Bakanlığının yanı sıra Sözleşme Makamı olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi yer almaktadır. ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği sürecinde Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü sınır ötesi işbirliği programlarından biridir. Bu çok taraflı işbirliği programında Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 7 katılımcı ülke daha yer almaktadır. Söz konusu Programa Avrupa Birliği bütçesinden sağlanan yardım Türkiye için IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı) fonlarıyla temin edilirken, diğer 7 ülke için ENPI (Avrupa Komşuluk Politikası Aracı) tahsisatı aracılığıyla aktarılmaktadır. Karadeniz Havzasında yer alan ülkelerde daha güçlü ve sürdürülebilir kalkınmayla daha güçlü bölgesel işbirliği ve ortaklık sağlamayı amaçlayan bu program kapsamında Program Alanında yer alan bölgelerden finanse edilmek üzere seçilen projelerde, diğer ülkelerden belirlenecek ortaklarla işbirliği içinde yapılması ve sınır ötesi etki doğuracak nitelikte olması koşulları aranmaktadır. Toplam uygulama süresi 24 ay olan BSBEEP Projesi nin genel amacı; Karadeniz Havzasında yerel makamların ve kurumların idari kapasitelerinin güçlendirilmesi yoluyla güçlü bölgesel ortaklıklar ve işbirliği programları tesis etmek olarak özetlenebilir. BSBEEP Projesi nin özel amacı ise; Yerel ve küresel ölçekte büyük çevresel ve ekonomik etkileri olan binalarda enerji verimliliği gibi çok önemli sektörde yerel yönetimler ve kuruluşlarının idari kapasitelerinin güçlendirilmesidir. BSBEEP Projesi nin Hedef Grupları arasında Belediyeler (Teknik ve Mali Hizmet Bölümleri), Üniversiteler (İlgili Fakülte, Meslek Yüksek Okulları ve Laboratuvarlar), Belediye görevlileri (idari ve teknik personel açısından), İnşaat Sektörü ve Uzman gazeteciler yer almaktadır. BSBEEP Projesi nin Nihai faydalanıcıları; başta Belediyeler, Ticaret ve Sanayi BSBEEP E-Bülten / Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım Odaları, Mühendis Odaları, finansal kuruluşlar gibi kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları; Binalarda enerji verimliliğine yönelik olarak faaliyet gösteren mimar, mühendis, müteahhit, uzman gazeteciler gibi belirli meslek grupları; Kamu ve özel sektörde enerji ve enerji verimliliği ile ilgili faaliyet gösteren enerji üretim ve dağıtım şirketleri, inşaat şirketleri, inşaat malzemeleri üreticileri ve finansal kurumlar ve son olarak aktif enerji tüketicisi olan genel faydalanıcılar ve potansiyel yatırımcılar olarak sıralanmaktadır. BSBEEP Projesi Başvuru Sahibi ve Ortakları: Başvuran Kurumun adı ve ülkesi: Kavala Belediyesi, Yunanistan IPA Finansal Lider Faydalanıcısının adı ve ülkesi: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ENPI ortağı 1 ve ülkesi: Thrace Democritus Üniversitesi, Yunanistan ENPI ortağı 2 ve ülkesi: Galati Belediyesi, Romanya ENPI ortağı 3 ve ülkesi: DunareaGalati Üniversitesi, Romanya ENPI ortağı 4 ve ülkesi: Ermenistan Amerikan Üniversitesi, Erivan, Ermenistan ENPI ortağı 5 ve ülkesi: Yenilenebilir Kaynaklar ve Enerji Verimliliği Vakfı, Erivan, Ermenistan ENPI ortağı 6 ve ülkesi: Cahul Belediyesi, Cahul, Moldova ENPI ortağı 7 ve ülkesi: Mykolayiv Belediyesi, Ukrayna IPA ortağı 1 ve ülkesi: Tekirdağ Belediyesi, Tekirdağ, Türkiye

2 BSBEEP Projesi nden beklenen sonuçlar: Binalarda enerji verimliliği konusunda derlenen bilgi ve tecrübelerin karşılıklı paylaşımı ve Karadeniz Havzası nda teknik bilginin sistemli bir şekilde yayılması Belediye binaları ve belediye düzeyinde enerji tüketimi hakkında enerji verimliliğine yönelik geçerli verileri toplamak ve sağlam analizler üretmek Enerji verimliliği konusunda kısa ve orta vadeli planlama için temel oluşturacak güvenilir çalışmalar yapmak Binalarda enerji verimliliği konularında projenin hedef gruplarını eğitmek ve konu hakkında daha geniş bir kitlede farkındalık oluşturmak Binalarda enerji verimliliği konusunda projenin oluşturacağı ortak veri tabanını ve pilot uygulamaları yerelde kurulacak iletişim kanalları sayesinde daha geniş kitlelere yayarak projenin sonuçlarından yararlandırmak ve ortaklıkları somutlaştırmak suretiyle projenin sürdürülebilirliğini güçlendirmek. Kaliteli finansal izleme ile sağlam ve sağlıklı proje yönetimi elde etmek ve AB üyesi olmayan proje ortaklarına AB projeleri yönetimi için bilgi aktarmak olarak sıralanmaktadır. Ana faaliyetler: Bilgi ve enformasyon toplamak ve yaymak - Harici mevcut durum analizi Proje uygulamaları için hazırlık - Dâhili mevcut durum analizi Entegre proje planlama süreç ve yaklaşımları: Planlama, uygulama ve eğitim Projenin görünürlüğü Proje yönetim ve koordinasyonu BSBEEP PROJE ORTAKLARININ AKTİVİTELERİ BSBEEP Projesi Açılış ve İlk Yürütme Kurulu Toplantısı proje ortaklarının katılımıyla Samsun da başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliğine yönelik geliştirilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre Accession) IPA nın Sınır Ötesi İşbirliği bileşeni kapsamında daha güçlü bir bölgesel işbirliği ve ortaklık sağlanması amacıyla Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği programı geliştirilmiştir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen hibe programı ülkemizde Avrupa Birliği Bakanlığı koordinesinde Merkezi Finans ve İhale Birimi ile birlikte uygulanmaktadır. Proje lider ortağının Yunanistan dan Kavala Belediyesi nin, proje ortakları arasında Türkiye den Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Belediyesi nin yanı sıra Romanya dan Galati Belediyesi, Moldova dan Cahul Belediyesi, Ukrayna dan Mykolayiv Belediyesi, Yunanistan dan Democritus Üniversitesi, Romanya dan Dunarea De Jos Üniversitesi, Ermenistan dan Ermenistan Amerikan Üniversitesi ve Yenilenebilir Kaynaklar ve Enerji Verimliliği Vakfı nın yer aldığı Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı - BSBEEP Projesiyle Karadeniz Havzası nda Binalarda Enerji Verimliliği konusunda proje ortağı ülkeler ve kurumlar arasında sınır ötesi etki doğuracak nitelikte daha güçlü bölgesel işbirliği sağlanması ve ortaklık kurulması hedeflenmektedir. Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında, 1 Haziran 2013 tarihi itibariyle uygulamaya başlanan BSBEEP Projesi nin Türkiye ayağı, IPA proje lider ortağı olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından proje ortağı olarak Tekirdağ Belediyesi nin katılımıyla yürütülmektedir. BSBEEP Projesi'nin Türkiye ayağı toplam bütçesi 215, Avro olup bu tutarın 194, Avro su Avrupa Birliği, 21, Avro su ise Türkiye Cumhuriyeti katkısıdır. Toplam proje bütçesinin 128, Avro kısmı Samsun Büyükşehir Belediyesi, kalan 87, Avro kısmı ise Tekirdağ Belediyesi tarafından kullanılmaktadır. Uluslararası kurum ve kuruluşların ortak katılım ve işbirliğiyle iki yıl süresince uygulanacak BSBEEP Projesi nin uluslararası yönetim kurulu ilk toplantısı proje ortağı ülkelerin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarından temsilcilerinin katılımıyla 5 ve 6 Ağustos 2013 tarihlerinde Samsun da yapılmıştır. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz ve Kavala Belediye Başkanı Sayın Simitsis Konstantinos katılımları ile BSBEEP Projesi nin açılış toplantısını onurlandırmışlardır. Binalarda enerji verimliliği konusu hakkında Avrupa Birliği ve Türkiye nin sahip oldukları mevcut müktesebat ve hukuki mevzuatların BSBEEP Projesi çerçevesinde gözden geçirilip değerlendirilmesi neticesinde Avrupa Birliği ve Karadeniz Havzası nda yer alan Türkiye nin de dâhil olduğu ülkelere yönelik Enerji Verimliliği Durum Analizi hazırlanacaktır. BSBEEP Projesi ortağı tüm kurum ve kuruluşların etkin katılımlarıyla proje ortağı ülkelerdeki enerji verimliliği mevcut veri tabanlarının güncellenerek optimize edilmesi neticesinde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre kurgulanacak iyi uygulama örnekleri ile sanayi, ulaşım ve özellikle konut alanlarında enerji verimliliği pilot projeleri geliştirilerek uygulanması planlanmaktadır. Samsun Büyükşehir Belediyesi, BSBEEP Projesi çerçevesinde binalarda enerji verimliliği konusunda sahip olacağı bilgi birikimi ve tecrübelerini ülkemizdeki belediyelerin yanı sıra Karadeniz Havzası ndaki komşu ülkelerin belediyeleri ile de paylaşır konuma yükselerek gerek ülkemizde gerekse Karadeniz Havzası nda enerji verimliliği konusunda referans alınan bir Büyükşehir Belediyesi konumuna gelecektir. Enerji verimliliğiyle ilgili BSBEEP Projesi kapsamında geliştirilip uygulanacak pilot projelerde alınan bilimsel sonuçların, projenin sürdürülebilirliği anlamında Türkiye ve Karadeniz Havzası nda proje ortağı ülkelerdeki tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra kamuoyları tarafından da benimsenerek, ivedilikle uygulanmasını teşvik edici nitelikte etkili farkındalık faaliyetleri düzenlenecek ve yayınlar hazırlanacaktır. BSBEEP Projesi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için internet adresini ziyaret ediniz. 2 BSBEEP E-Bülten / Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 2013

3 Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi arasında İyi Niyet ve Teknik İşbirliği Protokolü imzalandı Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi arasında BSBEEP Projesi çerçevesinde binalarda enerji verimliliğine yönelik BSBEEP İyi Niyet ve Teknik İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokol, Karadeniz Havzası nda bulunan proje ortağı 6 ülkenin ilgili kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında BSBEEP projesi kapsamında imzalanan ilk teknik işbirliği protokolüdür. Teknik İşbirliği Protokolü ile binalarda enerji verimliliği konusunda teknik alanda mevcut bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasındaki işlevselliği nedeniyle diğer proje ortağı ülkelerin kurum ve kuruluşlarının kendilerine örnek alabilecekleri teknik bir platformu Samsun da hayata geçirmek amaçlanmıştır. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mak. Müh. Yusuf Ziya Yılmaz ve MMO Samsun Şubesi Başkanı Sayın Mak. Müh. Kadir Gürkan ın katılımlarıyla gerçekleşen imza töreninin hemen ardından yapılan ortak basın toplantısında Samsun da sivil toplum kuruluşlarının girişimleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi nin desteğiyle Samsun Enerji Verimliliği Platformu nun kurulacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kavala Belediye Başkanı Sayın Simitsis Konstantinos, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya Yılmaz ve Kavala ve Samsun gönüllüsü İş Kadını Sayın Leyla Üstel Çağatay 19.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Samsun da yapıldı Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği öncülüğünde 1977 den bu yana her iki yılda bir farklı üniversitelerde düzenlenen Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi nin on dokuzuncusu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde, OMÜ Makine Mühendisliği Bölümü, TIBTD, Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ve ortak organizasyonu ile Samsun da düzenlenmiştir. Kongre de, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Sadık Kakaç ın onur konuğu olarak katıldığı sempozyumlara akademisyenler tarafından sunulan çok sayıdaki makale ve bildirilerle ulusal ve uluslararası düzeyde enerji verimliliği alanındaki en son bilimsel gelişmeler ve yenilikçi teknolojiler tartışılarak değerlendirilmiştir. BSBEEP projesi, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden birçok akademisyen, doktora ve lisans öğrencisinin yoğun katılımıyla Samsun da gerçekleştirilen kongre ile özellikle akademik çevrelere ve öğrencilerine başarıyla tanıtılmıştır. Kongre vesilesiyle yapılan görüş alışverişleri ve değerlendirmeler neticesinde BSBEEP Projesi nin başarıyla uygulanmasını destekleyici yeni ve kalıcı akademik işbirlikleri kurulmasına katkı sağlamıştır. Kavala Belediyesi nin Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı na resmi onay verildi Kasım 2013 ün sonlarında, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi, Kavala nın Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı nın (SEAP) tam analizinin başarıyla geçtiğini onayladı. (Detaylı Bilgi için bakınız: signatories_en.html?city_id=2557&seap). Kavala Belediyesi nin ilk yerel BSBEEP paydaş toplantısı için hazırlık faaliyetleri Kasım ayının ortalarında, ilk BSBEEP paydaş toplantısının hedeflerini belirlemek, hazırlık faaliyetlerini açığa kavuşturmak ve konuya dâhil olan muhtelif kişi ve aktörlerin görevini belirlemek için belediye binasında Kavala Belediyesi nin yönetici kadrosunun ve uzmanlarının yer aldığı toplantı gerçekleştirildi. Bir sonraki toplantının 2014 yılı Ocak ayı ortalarında yapılması planlanmıştır. Thrace Democritus Üniversitesi: Komotini üniversite kampüsü öğrenci yurdunda enerji iyileştirme çalışmaları MED Programı tarafından finanse edilen, enerji verimliliğini arttırmayı amaçlayan bu çalışmalar ile MED bölgesinde düşük gelirli konutlarda enerji tasarrufunu teşvik etmek hedeflenmektedir. DUTH 5 öğrenci binasında 630 dairenin iyileştirilmesinden yararlanmış olacak. Teknik çalışmalar; duvarlarda dış yalıtım, ısınma kontrol cihazları, mevcut şebeke altyapılarına bağlı Termal Güneş Sistemi, odalardaki akkor lambaların CFL (enerji tasarruflu ampül) ile değiştirilmesi. (Detaylı Bilgi için bakınız: anabathmish-twn-foithtikwn-estiwnsthn-komothnh) DUTH kampüsünde öğrenci yurtları Gümülcine, Yunanistan BSBEEP E-Bülten / Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım

4 Thrace Democritus Üniversitesi LEMIE Laboratuvarı Çevre Yönetimi ve Endüstriyel Ekoloji Laboratuvarı (LEMIE), Doçent Gaidajis George un yöneticisi olduğu, yazılı ve sözlü bilgilerin toplanması ve yayınlanması ile ilgili Gurup Faaliyeti 1 in (GA1) sorumlu ortağı olan LEMIE, tüm ekibiyle BSBEEP projesine katılıyor. Buna ek olarak, GA2 de ve özellikle enerji tüketiminin değerlendirilmesinde ve Kavala Belediyesi nin diğer çevresel verilerinde aktif bir şekilde yer alan LEMIE, ayrıca son verilere ve yöntemlere dayalı yapılar için yenilikçi enerji tüketimi değerlendirme aracı olan ve e- tool adı verilen cihazı geliştirmektedir. Laboratuvar diğer bütün grup aktivitelerine bağlı konularda uzmanlık ve bilgi birikimlerini sunmaktadır. LEMIE bilimsel çalışmalar yapan ve finanse edilmiş araştırma projelerine ve uluslararası konferanslara katılan bir kuruluştur. LEMIE ve araştırma aktiviteleri hakkında daha fazla bilgiyi kendi web sayfalarında bulabilirsiniz: gr/en/ Sayın Costel Hanta, Galati Belediyesi BSBEEP Proje Koordinatörü ve Sayın Viorel Popa, Galati "Dunarea de Jos" Üniversitesi BSBEEP Proje Koordinatörü LABORATORY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND INDUSTRIAL ECOLGY Yerel Eylem Grubu Galati Belediyesi nin Galati BSBEEP ekibi Yerel Eylem Grubu- BSBEEP Ekibinin yerel düzeyde oluşturulduğu 03 Ekim 2013 tarihinde Galati Belediyesi ile Lower Danube Üniversitesi nin beraber düzenledikleri iş toplantısı yapıldı. Üstlenilen hedeflere ulaşmak için gerek duyulan proje aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde yer alacak olan Galati Yerel Aktivite Grubu kamu ve özel sektör temsilcileri tarafından oluşturuldu. Karadeniz Havzası Binalarında Enerji Verimliliği Projesi nin (BSBEEP) bu ilk toplantısında: amaçlar, ortaklar, hedef kitleleri, nihai faydalanıcılar, sonuçlar ve paydaşların kategorileri ve onların katılım metodolojileri sunuldu. Galati BSBEEP Ekibinin bir sonraki toplantısının Şubat 2014 de yapılması kararlaştırıldı. Galati Belediyesi: 4. Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Sempozyumu nda (ISEEE) BSBEEP projesinin sunumu 4. Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Sempozyumu (ISEEE) Ekim de Romanya nın Galati Dunarea de Jos Üniversitesi nde düzenlendi. Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve Ortak Operasyonel Programı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için lütfen internet sayfamızı ziyaret ediniz. Galati BSBEEP Temsilcileri Sempozyum, bütün dünyadan araştırmacıların, yöneticilerin, uzmanların, master ve doktora öğrencilerinin tecrübe ve fikirlerini diğer uzmanlarla paylaştığı geleneksel bir toplantıdır. Sempozyum, son trend sunumların versiyonunun, bu alandaki en ileri teknoloji seviyesine ulaşılması için kapsamlı bilginin oluşturulduğu uluslararası bir foruma dönüşmesi amacını taşımaktadır. Sempozyumun keyifli atmosferinde katılımcılar için çeşitli çalıştaylar, görüşmeler ve sergiler yapıldı. Sempozyum kapsamında dahil olan konular: Güç elektroniği ve elektrik sürücüleri; Sinyal işleme teorisi ve algoritmalar; Güç sistemleri; Elektronik devreler ve sistemler; Hibrit sistemleri; Görüntü, konuşma ve ses sinyal işleme; Yenilenebilir enerji; İletişim; enstrümantasyon ve ölçme; Kontrol mühendisliği; Elektromanyetik uyumluluk; Entegre sistemler; Elektriksel devreler ve sistemleri; İşlemsel zeka; Modelleme ve simülasyon; Bağımsız ve akıllı sistemler; Model tanıma; Bilgi işlem ve mühendislik; Eşzamanlı ve tersine mühendislik; Mühendislik eğitimi; Elektrikli makineler ve transformatörler (dönüştürücüler); Yazılım mühendisliği ve aletler. 4 BSBEEP E-Bülten / Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 2013

5 Galati Belediyesi BSBEEP Projesi sunumu Merkezin personeli aktiviteleri yerine getirebilecek yeterli tecrübeye sahiptir. Personel ayrıca Kentsel enerji tedarik sisteminin geliştirilmesi (enerji etüdü, bölgesel enerji tasarruf programlarının geliştirilmesi ve enerji tedarik sisteminin en iyi seviyeye getirilmesi, ekolojik inceleme, projelerin teknik ve ekonomik fizibilitesinin geliştirilmesi ve enerjiyle ilgili programların düzenlenmesi, elektronik enerji tedarik planlarının geliştirilmesi vs.) ve belediyenin su tedarik sistemiyle ilgili sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamaktadır. Merkez in personeli kişisel özellikleriyle uygun olarak, hem yereldeki hem de yurt dışındaki eğitim kurslarına katılmaktadır. Merkez, yeterlilik ve kalite bakımından bölgesel bir endüstri lideridir. Kurulduğundan bu yana Merkez yukarıda bahsi geçen konularda 50 nin üzerinde bilimsel çalışma yapmıştır. Personel 5 uluslararası anlaşmada ve IFC (Dünya Bankası Grubu nun bir üyesi) ile yapılan bir anlaşmada yer almıştır. Uluslararası organizayonda BSBEEP Projesi tanıtımı Kentsel enerji: Sorunlar ve Çözümleri hakkında: Mykolayiv Belediyesi nin hazırladığı uluslararası bilimsel ve teknik konferansı Amiral Makarov Gemi Yapımı Ulusal Üniversitesi nin uygulanan araştırmalar merkezinde (bundan sonra merkez olarak geçecek) (Nikolayev in BSBEEP projesi ortağı) Kentsel enerji: Sorunlar ve Çözümleri adlı uluslararası bilimsel ve teknik konferanslar düzenledi. Konferansta 30 kurum ve kuruluşun katılımıyla 65 adet rapor sunuldu. Sırası ile Rusya-5, Belarus-3, Çin Halk Cumhuriyeti- 1, Polonya-2, Almanya-1, Libya-1 yı içeren yabancı ülkelerin temsilcilerinin katılımı ile 13 adet rapor sağlandı. Konferansta 49 adet yayınlanan konferans bildirisi yer aldı. Elektrik mühendisliğinde uygulanan araştırmalar merkezi, bölgesel enerji gelişimi ve belediyenin su sağlama sistemindeki bazı teorik ve pratik sorunlarını çözmek için 1998 yılında başbakanın emriyle kuruldu. Merkez in kurucusu ve Araştırma müdürü, mühendislik akademisi ve Ukrayna Enerji Akademisi nin, Ukrayna bölgesel inşaat ve konutlaşma bakanlığı nın uzman komitesinin üyesidir. Samsun da Binalarda Enerji Verimliliği Çalıştayı Binalarda Enerji Verimliliği Çalıştay ı Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi koordinasyonu ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (Ankara) işbirliği ile İl İl Enerji Verimliliği Projesi çerçevesinde Samsun da başarıyla düzenlenmiştir. Ev sahibi sıfatıyla açılış konuşması MMO Samsun Şubesi Başkanı Mak. Müh. Sayın Kadir Gürkan tarafından yapılan, Samsun Vali Yardımcımız Sayın Hakan Kubalı nın konuşma yapmak suretiyle onurlandırdığı, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı Yük. İnş. Müh. Sayın Süreyya Yücel Özden in moderatörlüğünde yapılan Binalarda Enerji Verimliliği Çalıştay ına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü nden Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erdal Çalıkoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Binalarda Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı uzmanlarından Mak. Müh. Sayın Esra Tombak ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi nden uzmanlar Mak. Müh. Sayın Tülin Keskin ve Mak. Müh. Sayın Ömer Kedici konuşmacı olarak katılmışlardır. BSBEEP E-Bülten / Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım

6 Samsun daki kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerden ilgili akademisyenlerin yoğun katılımlarıyla gerçekleşen Çalıştay da 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanunu destekleyici mahiyette olan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği gibi hukuksal düzenlemeler gözden geçirilerek değerlendirilmiştir. Türkiye deki enerji verimliliği ile ilgili mevcut durumun Avrupa Birliği nin enerji verimliliği sloganı olan doing more with less in (az enerji ile çok iş) tam tersi bir durumda doing less with more (çok enerji ile az iş) olduğu tespiti SBB BSBEEP Projesi koordinatörü Sayın Hakan Sezgin tarafından yapılarak, Türkiye genelinde ve yerelde Samsun da Enerjinizi Bereketlendirin sloganıyla daha yapılacak çok iş olduğu vurgulanmıştır. Çalıştay ile binalarda enerji verimliliği hususunda yerel kamuoyunda farkındalık oluşturulmasının yanı sıra konuyla ilgili yerel aktörlerin bir araya getirilmesi suretiyle binalarda enerji verimliliği hususunda karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin karşılıklı tartışılması açısından önemli bir işlev yerine getirilmiştir. BSBEEP projesi çerçevesinde, binalarda enerji verimliliği konusunda Samsun da gerçekleştirilen panel, çalıştay, seminer ve sempozyum gibi çeşitli aktivitelere şehir dışından katılan gerek kamu kurumları gerekse sivil toplum kuruluşları ile Samsun Büyükşehir Belediyesi nin mevcut ilişkilerinin geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi amacıyla MMO Samsun Şubesi Başkanı Sayın Mak. Müh. Kadir Gürkan ve SBŞB BSBEEP proje koordinatörü Sayın Hakan Sezgin tarafından Ankara da yapılan iade-i ziyaretlerdir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Sadık Kakaç ın ziyaretiyle başlayan Ankara programı, üç gün süresince Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ne; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ne; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Binalarda Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı na ve son olarak Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ne yapılan iş ziyaretleri ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Ziyaretler vesilesiyle yapılan tüm görüşmelerde BSBEEP projesi çerçevesinde Samsun da gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz bütün aktiviteler detaylı bir şekilde gözden geçirilmiş ve değerlendirilmiştir. Projenin sürdürebilirliğinin sağlanması anlamında uyguladığımız ve uygulamakta olduğumuz mevcut proje aktivitelerimizin yanı sıra enerji verimliliğine yönelik olarak gelecekte uygulayacağımız projelere zemin teşkil edebilecek tarzda hangi aktivitelerin, kimlerin katılımıyla, nerede, ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğine dair hususlarda tüm muhataplarımızla yapıcı ve faydalı görüş alışverişleri yapılmıştır. Yurtiçinden ve yurtdışından çeşitli iyi uygulama örneklerinin yanı sıra Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi girişimleri neticesinde 2016 yılında Türkiye de yapılacak olan Dünya Enerji Kongresi nin bir ayağının Samsun a kaydırılması için iyi niyet beyanları yapılan bu toplantılarda gündeme gelmiştir. BSBEEP Projesi Lider Başvuru Sahibi Kavala Belediyesi Koordinatörü Sayın Menelaos Hatziapostolidis, BSBEEP Projesi IPA Lider Finansal Faydalanıcısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Sayın Hakan Sezgin ve Tekirdağ Belediyesi temsilcisi Sayın Mehtap Akkuş BSBEEP Projesi Samsun Açılış Toplantısında Uzman katılımcılar, Samsun Binalarda Enerji Verimliliği Çalıştayı 6 BSBEEP E-Bülten / Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 2013

7 Editör Samsun Binalarda Enerji Verimliliği Çalıştay Katılımcıları Bu bülten proje başvuru sahibi ve lider ortağı Kavala Belediyesi tarafından koordine edilmek ve Galati Belediyesi, Cahul Belediyesi, Mykolayiv Belediyesi, Tekirdağ Belediyesi, Trakya Demokritos Üniversitesi, Galati Dunarea de Jos Üniversitesi, Ermenistan Amerikan Üniversitesi, ve Ermenistan Yenilenebilir Kaynaklar ve Enerji Verimliliği Fonu katılımı ile yönetilen Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği, BSBEEP Projesi kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Bu bültenin hazırlanması içeriklerin temini bakımından yerel proje ekiplerinin ve ilgili tarafların aktif katılımı olmadan mümkün olamazdı. Binalarda enerji verimliliği ile ilgili yerel proje ekipleri tarafından gönderilen tüm veri, içerik ve bilgiler, tercüman Volkan Arslan ve Mithat Ulcay, tasarımcı Abdulkerim Turkaya ve editör Hakan Sezgin'den oluşan BSBEEP projesi Türkiye yayın kurulu tarafından yayına hazır hale getirilmiştir. Yayın kurulu değerli görüş ve katkılarından dolayı Sayın Menelaos Hatziapostolidis ve Sayın Stratos Manos a özel olarak teşekkür etmek istemektedir. Son olarak vermiş oldukları destek ve tavsiyeler nedeniyle MFİB ve AB Bakanlığı yetkililerine Yayın Kurulu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hakan Sezgin BSBEEP SBB Proje Koordinatörü SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2013 Bu yayın Avrupa Birliği ve Türk Cumhuriyeti yardımı ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türk Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır."

Sunuş. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter

Sunuş. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter 1 Sunuş Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Yönetim Birimi (KYB) kendi içinde Halkla İlişkiler, İdari İşler, Bilgi İşlem, Muhasebe fonksiyonlarının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Yönetsel anlamdaki

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ İstihdam ettiği kaliteli ve enerjik kadrosunun yanında artık yerleşmiş kurumsal yapısı ile Ajansımız,

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1 İstanbul Valiliği, İstanbul

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 GENELGE 2002/14

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 GENELGE 2002/14 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 Konu : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun 24.12.2001 ve 15.4. 2002 tarihli toplantıları.

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

(TÜBİTAK) Personel Giderleri : 94.879.042 TL. Sosyal Güv. Kurumlarına Devl. Primi Gid. : 13.934.716 TL. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 92.558.

(TÜBİTAK) Personel Giderleri : 94.879.042 TL. Sosyal Güv. Kurumlarına Devl. Primi Gid. : 13.934.716 TL. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 92.558. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 2012

FAALİYET RAPORU - 2012 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (APGEM) FAALİYET RAPORU - 2012 I. KURUMSAL II. HİZMETLER III. UYGULAMALAR - FAALİYETLER IV. AKADEMİK PERFORMANS İZLEME SİSTEMLERİ

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 I. GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

SUNUŞ. İstanbul Sanayi Odası nın 1995 yılından bu yana çevre alanında verdiği ödülleri 2014 yıldan itibaren

SUNUŞ. İstanbul Sanayi Odası nın 1995 yılından bu yana çevre alanında verdiği ödülleri 2014 yıldan itibaren SUNUŞ İstanbul Sanayi Odası nın Değerli Meclis Üyeleri, İstanbul Sanayi Odası Yönetimi olarak 2013-2016 çalışma dönemimizin ikinci yılı olan 2014 te de yoğun ve verimli bir yılı daha geride bıraktık. Yönetime

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01.2012 31.12.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Vizyonumuz Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak. Misyonumuz Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı