Stabilizer ve Sleeve Projesi İdari ve Teknik Doküman

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stabilizer ve Sleeve Projesi İdari ve Teknik Doküman"

Transkript

1 Stabilizer ve Sleeve Projesi İdari ve Teknik Doküman

2 İÇİNDEKİLER A İDARİ KISIM GENEL HUSUSLAR Proje Önerisinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesine Yönelik Hususlar Proje Önerisinin Değerlendirmesine Yönelik Hususlar PROJE KABULÜ HAKLAR ÖDEMELER GARANTİ... 7 B TEKNİK KISIM KULLANIM AMACI TEKNIK ÖZELLİKLER ANALİZ MUAYENE VE TESTLER ÇATLAK KONTROLÜ MASTAR ILE DIŞ KONTROLÜ GÖZLE MUAYENE BOYUT VE TOLERANSLARIN KONTROLÜ MALZEMENIN MEKANIK ÖZELLIKLERININ KONTROLÜ İMALATIN KONTROLÜ BÖLGE SAHASINDA TEST EDILMESI KATALOG ve EĞİTİMLER NAKLİYE VE TESLİMAT

3 A İDARİ KISIM 1. GENEL HUSUSLAR Bu döküman ve ekleri Türkiye Petrolleri A.O. petrol üretim sahalarında kullanılmak üzere ARGE çalışmalarına yönelik; teknik ve idari hususları kapsamaktadır. İdari hususlar; proje önerisinin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi ve projenin yürütülmesi başlıklarını içermektedir. Teknik hususlar ise proje konusu ürüne yönelik tasarım, analiz, prototip imalatı ve testleri ile ilgili teknik özellikleri ve projelerin genel şartlarını içermektedir. 1.1 Proje Önerisinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesine Yönelik Hususlar Proje ile Türkiye Petrolleri nin Arama ve üretim faaliyetlerinde kullandığı ve yurtiçinde imalatı bulunmayan ürünlerin Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) süreci neticesinde yerlileştirilmesi amaçlanmaktadır Yerlileştirme kapsamında belirlenen projelere yönelik, konunun uzmanlarının katıldığı Odak Toplantı neticesinde Çağrı Dokümanı hazırlanır. Çağrılara ilişkin duyuru ve çağrı dokümanı TPAO resmi internet sayfasında yayınlanır Çağrı Dokümanı; çağrının amacı, çağrıya ilişkin özel şartlar ve proje çıktılarının kısaca tanımlandığı belgedir. Çağrı Dokümanı ekinde, projeye ait detayların yer aldığı EK-1 (Teknik ve İdari Doküman) ve Proje Öneri Formu (Proje Tanımlama Dokümanı) bulunmaktadır Çağrıya başvuru, çağrı dokümanında aranan şartları sağlayan tüm firmalara açıktır. İstekli firmalar çağrı duyurusunda belirtilen süre içerisinde Teknik ve İdari Doküman dikkate alarak projeye yönelik hazırlayacakları Proje Öneri Formu na (Proje Tanımlama Dokümanı) istenilen diğer tüm belgeleri ekleyerek TPAO ya sunmaları gerekmektedir İstekli firmalar tarafından Proje Öneri Formu kapsamında hazırlanan proje bütçesi, proje ile doğrudan ilgili tüm harcamaları kapsar. Proje maliyet unsurları ve Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir. a) Proje ile doğrudan ilgili aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilebilir; - Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, (Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler proje süresiyle orantılı olarak aylık % 2 oranı ile destek kapsamına alınır.) - Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri, - Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri, - Proje kapsamında kullanılan cihazların işletme giderleri, - Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri, - Posta ve nakliye giderleri, - Proje ekibi giderleri, - Proje destekleme sözleşmesi ile kabul edilmiş diğer giderler, - Proje ile doğrudan ilgisi olan diğer giderler. 2

4 Firmalar; masraf olarak kabul edilen bu gider kalemlerini ve proje planını göz önüne alarak Proje Bütçesini oluşturup, Proje Öneri Formunda (Proje Tanımlama Dokümanı) Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formunu doldurur. Proje kapsamında yapılacak ödemeler toplam tutar üzerinden yapılacak olup masraf kalemlerinin kırılımı, projenin izlenebilmesine yöneliktir. b) Proje ile doğrudan ilgisi olmayan diğer giderler (altyapıya yönelik teçhizat, makine tezgâh alımları, inşaat giderleri, pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri vb.) masraf olarak kabul edilmez. 1.2 Proje Önerisinin Değerlendirmesine Yönelik Hususlar Proje önerilerine yönelik değerlendirme 2 aşamada yapılmaktadır Birinci aşamada proje önerileri Çağrı Dokümanında aranan şartlara uygunluk (yeterlilik kriterleri) açısından değerlendirilmekte, uygun bulunan öneriler ikinci aşamaya geçmektedir İkinci aşamada proje, Değerlendirme Komitesi tarafından aşağıda verilen teknik ve ekonomik hususlar göz önüne alınarak değerlendirilir. Çağrıya sunulan projeler; Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, Proje planı ve kuruluşun personel/teknik altyapısının uygunluğu (firmanın daha önce tamamladığı Ar-Ge projeleri, sahip olduğu uluslararası sertifikalar ve patentler, Ar-Ge personel sayısı, teknik altyapısı), Ekonomik yapılabilirlik ve kuruluş mali yapısı, ölçütleri esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirme Komitesi bu ölçütleri temel almak kaydıyla alt ölçütler geliştirebilir. Bu ölçütlerden hangilerinin hangi değerlendirme aşamasında kullanılacağına Değerlendirme Komitesi tarafından karar verilir Değerlendirme Komitesi tarafından yapılan 2. aşama değerlendirme neticesinde uygun bulunan proje önerisine sahip kuruluş ile Ar-Ge çalışmasına yönelik sözleşme imzalanır ve söz konusu kuruluş Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) olarak adlandırılır. Değerlendirme Komitesi tarafından proje bütçesi incelenerek (projeyle ilgili olmayan giderler bulunması halinde bu giderler çıkarılarak) nihai proje bütçesi firmaya bildirilir. Ar-Ge çalışmasına yönelik sözleşme, firma ile anlaşılan nihai bütçe üzerinden yapılır Proje Yürütücüsü Kuruluş, Sözleşme ile birlikte Çağrı Dokümanı ve eklerini imzalayıp, onaylayarak proje başlangıç onayı verilmesi için TP ye sunmalıdır Proje Yürütücüsü Kuruluş; Ar-Ge çalışması tamamlandıktan sonra, Prototip Birim Maliyet Formu nu proje aşamasında kullanılan ve seri imalat aşamasında eklenmeyecek gider kalemlerinin (proje kapsamında bir defaya mahsus alınan danışmanlık, hizmet alımları, fikstür, kalıp, test standı gideri vb.) çıkarılması ve yüklenicinin kârının eklenmesi sonucu elde edilen Birim Fiyatı belirledikten sonra doldurur Proje süresi, çağrı dökümanında bir sınır belirtilmediği durumlarda Proje Yürütücüsü Kuruluş tarafından belirlenir. Projelerin değerlendirilmesi aşamasında proje süresi ve proje planı dikkate alınır. Proje süresinde uzatma verilebilecek haller; a) Mücbir sebepler (doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmı veya genel seferberlik vb. gibi Proje Yürütücüsü Kuruluş kusurundan ileri gelmeyen durumlar) 3

5 b) Ayrıca TP nin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği, numune/prototip teslimi veya onayı, proje değişikliği onayı vb. gibi) Proje Yürütücüsü Kuruluşu nun kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirememesi ve bu sebeple sorumluluğu Proje Yürütücüsü Kuruluşa ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve Proje Yürütücüsü Kuruluş un bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla Proje Yürütücüsü Kuruluş un başvurusu üzerine durum TP tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir Proje sonunda Proje Yürütücüsü Kuruluş Ar-Ge Sonuç Raporu nu TP ye sunmalıdır Proje Yürütücüsü Kuruluş, projeden elde edilen bilgi ve kazanımlarının sürekliliğinin sağlanması için her türlü bilgi, rapor ve belgeyi TP ye sunmak zorundadır Projeye başlanmadan önce TP tarafından istenmesi durumunda, Proje Yürütücüsü Kuruluş sadece bu projede çalışacak Ar-Ge mühendislerini görevlendirmek zorundadır. 2. PROJE KABULÜ 2.1. Stabilizer ve Sleeve prototip imalatına başlanmadan önce üretilecek prototiplerin bilgisayar ortamında tasarım ve analizleri (Teknik Kısım da detayları verilen) yapılacaktır. Bu tasarım ve analizler ile ilgili olarak derecesi en az yarımcı doçent olan bir öğretim görevlisinden proje ile ilgili destek alınacaktır Proje kapsamında yapılan tasarım ve analizlerin sonuçları TP ye ara raporlar şeklinde sunulacaktır Bu analizlerin sonuçlarının uygun olması durumunda; proje tüm detaylı çizim, ölçüler ve analiz sonuç ve raporlarıyla beraber TP ye sunulacak ve onay alınarak prototip imalatına başlanacaktır. Çağrı dokümanında belirtilen sayıda prototip imal edilecektir. Prototip imalatına başlanmadan önce Proje Yürütücüsü Kuruluş imalat aşamalarını da gösteren Muayene ve Test Planı (ITP) nı TP ye sunmalı ve onay almalıdır İmalatı bitmiş, çalışır vaziyete getirilmiş olan prototip, Proje Yürütücüsü Kuruluşun imalat sahasında TP yetkilileri gözetiminde ilgili API standartlarında (API 7-1) bahsi geçen ve TP tarafından istenen ek testlere tabi tutulacaktır. İlgili API standardında (API 7-1) bahsedilen tüm testler, standarda uygun şekilde gerçekleştirilmelidir İlgili testlerin gerçekleştirilmesi için gerekli düzeneklerin tasarımı, imalatı ve hazır hale getirilmesi Proje Yürütücüsü Kuruluşun yükümlülüğündedir. Proje Yürütücüsü Kuruluş test düzeneklerini kendi imalat sahasına kuracaktır. Test düzeneklerinin imalatına başlamadan önce, bu düzeneklerin tasarım ve çizimleri TP ye sunulup onay alınacaktır Projenin ilerleme aşamasında TP nin öngördüğü periyodlarda (tasarım- analiz, prototip imalat, test-sertifikasyon başlıklarında) değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Bu kapsamda Proje Yürütücüsü Kuruluş iş planına göre tasarım-analiz, prototip imalat, test-sertifikasyon başlıklarında yapılan işleri detaylı olarak anlatan Ara İlerleme Raporlarını sunacaktır. Ara İlerleme Raporları zamanında verilmezse TP projeyi iptal edebilir. TP yetkilileri toplantılar haricinde ara denetimler 4

6 için Proje Yürütücüsü Kuruluş Ar-Ge ve imalat sahasını ziyaret edebilir. Projenin ilerlemesi teknik, idari ve mali açılardan izlenecek ve denetlenecektir Ara İlerleme Raporlarının incelenmesi ve yapılan ara denetimler sonucu kontrol grubunun uygun görmesi halinde dönemsel ödeme yapılır. Bir sonraki başlığa geçilebilmesi, proje planına göre yürürlükteki başlığın başarıyla tamamlanmasına bağlıdır Sunulan projenin; amaç, yöntem, kapsam ve hedeflerden saptığı veya proje planına uygun yürütülmediği Kontrol Grubu tarafından tespit edilmesi durumunda TP tarafından proje iptal edilir İmalat atölyesindeki testler başarıyla sonuçlanıp, istenen sertifikalar (API, ASME vb.) alındıktan sonra prototipler TP arama ve üretim sahalarına gönderilerek deneme sürecine tabi tutulacaktır. Prototiplerin arama ve üretim sahalarına nakliye ve geri dönüş masrafları Proje Yürütücüsü Kuruluşa aittir. Arama ve üretim sahalarında kurulum için gerekli olabilecek vinç, forklift vb. araçlar TP tarafından sağlanacak; ancak kaynakçı, elektrikçi vb. personel desteği verilmeyecektir Belirlenen deneme süreci sonunda TP personelinden oluşan Kontrol Grubu (proje sorumlusu ve kullanıcı ünite elemanı) tarafından ürünün çalışma sonuçları rapor haline getirilecek ve raporun olumlu olması durumunda proje onayı verilerek proje tamamlanacaktır Kontrol grubundan gelen raporda, projeyi geliştirme yönünde uygun tavsiyeler var ise prototip bu yönde düzeltilip iyileştirilmelidir ve gerekirse bu revizyonlardan sonra tekrar test edilmelidir Deneme süreci başarılı olmazsa, Proje Yürütücüsü Kuruluş prototipleri teslim alıp hatanın ne olduğunu, hatanın kaynağını ve nasıl giderileceğini belirten detaylı bir rapor hazırlayacaktır. Proje Yürütücüsü Kuruluş hesaplamaları düzeltip, analizleri tekrarlayarak düzeltilmiş projeyi TP ye sunacaktır. Yeni bir prototip imalatı yapılarak veya mevcut prototipdeki sorun giderilerek aynı süreç tekrarlanacaktır Yukarıda bahsedilen süreçlerin sonunda ya da herhangi bir aşamasında başarısızlık ve/veya duraksama olması durumlarında Haklar bölümünde bahsedilen maddeler uygulanır Proje tamamlana kadar tüm süreçlerde gerçekleştirilen başarılı-başarısız olan tüm testler, hesaplamalar, tasarımlar, analizler, detaylı teknik resimler, imalat resimleri, 3D çizimler (elektronik ve kağıt ortamında), ITP ve tüm ara ilerleme raporları Ar-Ge Sonuç Raporuna eklenmeli ve proje tamamlandığında tüm çalışmaları içeren bir Ar-Ge dosyası oluşturulup TP ye teslim edilmelidir. Projenin iptal edilmesi durumda da bu dosya Proje Yürütücüsü Kuruluş tarafından hazırlanıp TP ye teslim edilmelidir Proje imalat, malzeme, proje hesabı, dizayn ve testler yönünden TP yi hiçbir surette bağlayıcı nitelikte değildir. Bunlardan doğacak kusur ve her türlü mesuliyet Proje Yürütücüsü Kuruluşa aittir. TP tarafından verilen proje onayı sadece bir sonraki aşamaya geçmek içindir. 3. HAKLAR 3.1. Projelerin tüm kullanım hakları TP ye ait olacaktır Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilen prototipin uygun bulunması halinde, Proje Yürütücüsü Kuruluşun Ar-Ge teknik bilgi birikiminin korunması ve imalat sürekliliğinin sağlanması amacıyla ileriki yıllarda aynı kapsamdaki alımlar (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal Ve Hizmet Alım İhale Yönetmeliği 26. maddesinde belirtildiği üzere) azami 5 yıla kadar Ar-Ge çalışmasını gerçekleştiren Proje Yürütücüsü Kuruluştan temin edilebilecektir. 5

7 3.3. Belirtilen 5 yıl boyunca yapılacak alımlar Proje Yürütücüsü Kuruluşun belirlediği Birim Fiyat üzerinden yapılacaktır. Bu süre zarfında Proje Yürütücüsü Kuruluş ürünün satışında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kadar zam yapabilecektir. ÜFE artışının üzerinde bir artış yapılması durumunda veya ürün kalitesinin düşmesi durumunda TP proje kullanım haklarını devreye sokarak imalatı başka bir firmaya yaptırma hakkına sahiptir. Ürün kalite değerlendirilmesi uygun bulunan prototip baz alınarak yapılacaktır Proje Yürütücüsü Kuruluş TP den izin alarak proje kapsamındaki ürünlerin imalatını yaparak başka kurum ve kuruluşlara satabilir Proje Yürütücüsü Kuruluşun kusurları veya ihmalleri nedeniyle projenin öngörülen amaç, yöntem, kapsam ve hedefe uygun yürütülmediği, proje sürecinin öngörülen proje planına göre yürütülmediği ve/veya etiğe aykırı davranışların yapıldığı tespit edilen projeler TP nin kararıyla iptal edilir. İptal edilen proje için, sadece kontrol grubu tarafından uygun bulunan dönem için ödeme yapılır, uygun bulunmayan dönemler için bir ödeme yapılmaz. İptal işlemi projenin herhangi bir dönemi içerisinde yapılabilir Kusuru bulunan Proje Yürütücüsü Kuruluşlara üç (3) yıla kadar herhangi bir Ar-Ge projesinde görev verilmez Ar-Ge Sonuç Raporu değerlendirilmesi sonucu, Proje Yürütücüsü Kuruluş kusuru olmaksızın, proje önerisinde belirtilen hedeflere ulaşılamaması veya hedefe ulaşılsa bile elde edilen çıktıların kalite, performans veya ekonomik açıdan yeterli olmaması durumunda proje TP kararı ve onayıyla yürürlükten kaldırılır. Yürürlükten kaldırılan proje için, kontrol grubu tarafından Ar-Ge Sonuç Raporuna göre uygun bulunan ödemeler yapılır Projenin yürürlükten kaldırılması veya iptal edilmesi durumlarında projede üretilen bilgi ve kazanımın sürdürülebilirliği dikkate alınarak yeniden proje çağrısı yapılabilir. İptal edilen projeden elde edilen tüm bilgi TP ye aittir ve bu bilgileri projeyi alan yeni Proje Yürütücüsü Kuruluşa aktarır. Bu çağrıya bir önceki projede başarısız olan ve/veya cezalı Proje Yürütücüsü Kuruluşlar başvuramaz. 4. ÖDEMELER 4.1. Ar-Ge çalışmasının bütçesi, sözleşmede belirtilen nihai bütçedir. Projedeki gerçekleşmeler neticesinde kontrol grubu tarafından uygun bulunan giderlere yönelik ödemeler 3 dönem halinde yapılacaktır. Ayrıca TP tarafından talep edilen ek revizyonlar için de ilave ödeme yapılabilir Bu proje için avans verilmeyecektir Projeye yönelik ödemeler, iş paketleri dikkate alınarak 3 dönem halinde yapılacaktır. Proje planında 3 den fazla iş paketi olabilir fakat iş paketleri tasarım-analiz, prototip imalatı, testsertifikasyon başlıklarında değerlendirilecektir. Proje Yürütücüsü Kuruluşa; iş planına göre, ödemelerin yapılacağı dönemler sözleşmede ayrıca belirtilir Proje önerisi kabul edilen Proje Yürütücüsü Kuruluş bu üç başlıkta ara ilerleme raporu sunacaktır. Ara İlerleme Raporları proje için yapılan masrafları da içermelidir ve yapılan işlemlerin maliyetini kalem bazında göstermelidir Ara İlerleme Raporları üzerinde Kontrol Grubu tarafından gerçekleşmelere yönelik yapılan inceleme neticesinde uygun bulunan harcamalar için ödemeler dönemsel olarak yapılacaktır. 1. Dönem: Projenin hesap, tasarım ve analizleri bittiği zaman toplam proje tutarının maksimum %20 si, 6

8 2. Dönem: Prototip imalatı tamamlanıp, Proje Yürütücüsü Kuruluşun imalat atölyesinde gerekli testler gerçekleştirildikten sonra toplam proje tutarının maksimum %50 si, 3. Dönem: Arama ve üretim sahalarında istenen deneme süresi tamamlanıp, istenilen sertifikalar alınarak (API, ASME vb.) proje tamamlandığı zaman geri kalan tutar Proje Yürütücüsü Kuruluşa ödenir Prototipin arama ve üretim sahalarında deneme süreci sonunda bu dokümanın Teknik Kısmında yer alan şartlar sağlanamazsa (Madde 2.13) Proje Yürütücüsü Kuruluş prototip üzerindeki sorunları giderecektir. Proje Yürütücü Kuruluş kaynaklı bu düzeltmeler için ek bir ödeme yapılmayacaktır Yürürlükten kaldırılan projeler için TP tarafından uygun bulunan masraflar için Proje Yürütücüsü Kuruluşa ödeme yapılır İptal edilen projeler için, sadece iptal dönemine kadar yapılan ve TP tarafından uygun bulunan ödemeler yapılır Arama ve üretim sahalarında deneme süreci sonunda, TP tarafından proje çıktısının işlevini ve performansını arttırmaya yönelik ilave olarak revizyonlar istenebilir. Talep edilen bu revizyonlar için ek ödeme yapılabilir. 5. GARANTİ Proje Yürütücüsü Kuruluş başarı ile tamamlanan projelerin onay tarihinden itibaren 2 yıl boyunca kullanma hatası hariç kusurlu işçilik, imalat hatası, konstrüksiyon ve montaj hatası veya yanlış malzeme kullanılmasından dolayı meydana gelecek her türlü arızaları gidermeyi, bu nedenle arızalanan parçaların yenisini bedelsiz olarak vermeyi, bu süre zarfı içinde servis hizmeti vermeyi kabul ve garanti edecektir. 7

9 B TEKNİK KISIM 6. KULLANIM AMACI Stabilizer ve Sleeve ler BHA (Bottom Hole Assembly) sistemlerinin bir parçasıdır. Sondaj esnasında, matkap ve drill collar dizisini dengelemek, merkezlemek ve sodajın mümkün olduğunca dik bir açıyla yapılması amacı ile kullanılırlar. Böylece matkap üzerindeki yükler dengelenerek matkabın çalışma ömrü artırılır, sondaj (delme) açısı ve delme hızı kontrol edillir. Stabilizer ve Sleeve kullanımı ile kuyu çapı istenilen ölçülerde tutularak sondaj dizisindeki olası sıkışmaların önüne geçilir. Sondaj dizisinde istenmeyen sürtünmeler önlenerek dizinin ömrü önemli oranda artırılır. 7. TEKNIK ÖZELLİKLER Stabilizer ve Sleeve tasarım ve imalatı API Spec. 7-1 Specification for Rotary Drill Stem Elements e uygun olarak yapılacaktır. Teknik özellikler kısmında belirtilen şartlar API Spec. 7-1 den alınmış olup, bu kısımda belirtilmeyen özellikler imalatçı firma tarafından ayrıca gözden geçirilecektir. İmalatçı firmanın API Spec. 7/7-1 konusunda sertifikası varsa, teklif mektubu ekinde verecektir. API Spec. 7-1 sertifikası olmayan firmalar proje tamamlanana kadar bu sertifikayı almaya hak kazanmakla yükümlüdür. Sertifika almak için başvuru, takip süreci ve masraflar firmanın sorumluluğundadır. Sertifikaları almak için proje süresine ek süre verilmeyecektir. Prototip imalatı yapılacak Stabilizer tip ve sayıları Tablo 5 de belirtilmiştir. Kullanılacak malzemenin mekanik özellikleri Tablo 1 de listelenmiştir. Stabilezer ve Sleeve tasarım ve imalatında kullanılacak malzemenin çekme dayanımı (tensile strength) özellikleri Tablo 1 de verilen özelliklere uygun olacaktır. Çekme dayanımı testleri ISO 6892 ya da ASTM A 370 Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products standartlarına uygun olarak yapılacaktır. Stabilezer ve Sleeve tasarım ve imalatında kullanılacak malzemenin darbe dayanımı (impact strenght) özellikleri Tablo 1 de verilen özelliklere uygun olacaktır. Darbe dayanımı testleri ISO 6892 ya da ASTM A 370 Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products standartlarına uygun olarak 21 ± 3 ⁰C de yapılacaktır. Stabilezer ve Sleeve tasarım ve imalatında kullanılacak malzemenin sertlik değerleri Tablo 1 de verilen özelliklere uygun olacaktır. Sertlik testleri ISO yata ASTM A 370 standardına uygun olarak yapılacaktır. Mandrel Dış Çapı (inch) Akma Dayanımı (Yield Strength) minimum Mpa (psi) Çekme Dayanımı (Tensile Strength) minimum Mpa (psi) Elongation minimum % Darbe Mukavemeti (Impact Strength) Joules (ft-lbs) Brinell Sertlik Değeri HBW 8

10 4" - 6 7/8" 758 ( ) 930 ( ) (40) " - 11" 689 ( ) 827 ( ) (40) Tablo 1 : Stabilezer ve Sleeve imalatında kullanılacak malzemenin mekanik özellikleri AISI 4145H çeliği yukarıda belirtilen özellikler elde edilecek şekilde ısıl işleme tabi tutularak Stabilizer ve Sleeve imalatında kullanılabilir. Kullanılabilecek alternatif malzemeler imalatçı firma ile TPAO yetkilisi tarafından belirlenebilir. Stabilizer ve Sleeve lerin bağlantı parçalarının sahip olması gereken özellikler aşşağıda listelenmiştir: Stabilezer ve Sleeve parçalarının bağlantı dişleri fosfat kaplı olacaktır. Pin kısmında (erkek dişli) gerilim giderme oluğu olacaktır. (Stress relief Pin) Üst bağlantı (dişi dişli) API boreback şeklinde olacaktır. (API boreback box up) Box ve pin bağlantı dişlerine cold rolling işlemi uygulanacaktır. (cold rolled thread roots) Herbir stabilizer ve sleeve için bıçakların kanat genişliği ve uzunluğu ayrı ayrı belirlenecektir. Ölçüler belirlenirken Tablo 2 ve 3 de verilen boyutlara uyulacaktır. Stabilizer ve sleeve lerin bıçakları için yüzey sertleştirme (hard facing) işlemi uygulanacaktır. Tablo 5 de belirtilen tipler için kaplama türü olarak Kırılmış Tungsten Karbid tipi (HF5000- Type 300 veya muadili) ve Type 200 (veya muadili) uygulanacaktır. Kaplama, aşınmayı takiben tekrar tamir edilebilir özellikte olacaktır. Kaplama, sert ve/veya orta sert formasyonlara uygun olacaktır. Kaplama, nikel-krom bazlı matrikse sahip ve minimum %60 oranın TC içerecektir. Karbür tane büyüklüğü 0.5-1mm. aralığında olacaktır. Kaplama kalınlığı bıçaklar üzerinde her bir noktada minimum 5/32 olacaktır. Pin ve Box için dişli bağlantı tipleri teknik çizimler üzerinde herbir stabilizer ve sleeve için ayrı ayrı verilecektir. Dişler API Spec. 7-2 ye (Specification for Threading and Gauging of Rotary Shouldered Thread Connections) uygun olarak açılacaktır. İntegral tip (yekpare tip) Stabilizer için kanat ölçüleri Tablo 2 de belirtildiği gibi olmalıdır. Tüm kanatlar sağ yönlü olacaktır. Kanat Çapı (+ 0 / -0.8mm.) 130mm 187mm arası 191mm- 244mm arası 245mm-311mm arası 318mm-394mm arası Kanat sayısı Kanat Genişliği (± 6mm) 51mm 64mm 76mm 89mm Kanat uzunluğu (min) 305mm 406mm 457mm 457mm Kanat Açısı +/- 5⁰ 30⁰ 30⁰ 30⁰ 30⁰ Tablo 2 : İntegral tip Stabilezer için kanat ölçüleri 9

11 Şekil 1: Kanat açısı (1) kanat yüzeyinden 25mm mesafede 30 derece olarak uygulanır, eğer kanat derinliği 25mm yi geçerse bakiye mesafe için (2) 45 dereceye kadar kanat açısı uygulanabilir. Sleeve tip (değiştirilebilir tip) Stabilizer için kanat ölçüleri Tablo 3 de belirtildiği gibi olmalıdır. Tüm kanatlar sağ yönlü olacaktır. Kanat Çapı (+ 0 / -0.8mm.) 130mm 311mm arası Kanat sayısı 3 Kanat Genişliği (± 6mm) Kanat uzunluğu (min) Kanat Açısı +/- 5⁰ 89mm 355mm +25mm / -10mm 30⁰-45⁰ Tablo 3 : Sleeve tip Stabilezer için kanat ölçüleri Stabilizer tipleri için kanat sarımı Şekil 2 de gösterilmiştir. Toplam sarım açısı (1+2+3) 300 ile 350 derece arasında olacaktır. 10

12 Şekil 2: Stabilizer tipleri için kanat sarım açısı Şekil 3: Stabilizer tipleri için kanat ölçüleri 5 Kanat Genişliği 9 Üst Boyun Uzunluğu (Fishing Neck) 10 Alt Boyun Uzunluğu 11 Toplam Uzunluk 12 Boyun Çapı 14 İsim Plakası / Bilgilendirme Alanı Stabilizer tipleri için kanat ölçüleri Şekil 3 de gösterilmiştir. Belirtilen ölçüler istenen stabilizer tipi ve kanat dış çapına göre değişebilmektedir. Farklı stabilizer tipleri için API Spec 7-1 de belirtilen minimum boyun uzunlukları Tablo 4 de belirtilmiştir. Farklı kanat dış çapları için olması gereken boyun iç ve dış çap uzunlukları ile box ve pin bağlantı tipleri API Spec 7-1 de belirtilmiştir. Lokasyon Minimum Uzunluk (mm) Üst Boyun (Upper/Fishing Neck) 760 Alt Boyun, String Stabilizer 600 Alt Boyun, Near-Bit Stabilizer 450 Tablo 4 : Stabilizer tipleri için API Spec 7-1 de belirtilen minimum boyun uzunlukları 11

13 Sleeeve Tip İntegral Tip TÜRKİYE PETROLLERİ STABILIZER VE SLEEVE AR-GE ÇALIŞMASI ADET Yüzey Sertleştirme Tipi 8 1/2" Integral Blade String Type Stabilizer 4 ADET Tip 300 veya muadili 12 1/4" Integral Blade String Type Stabilizer 4 ADET Tip 300 veya muadili Seri 62 Değiştirilebilir Sleeve String Type Stabilizer 2 ADET - Seri 77 Değiştirilebilir Sleeve String Type Stabilizer 2 ADET - 8 1/2" Sleeve (Seri 62 Sleeve Type Stabilizer a uygun olarak üretilmiş) 12 1/4" Sleeve (Seri 77 Sleeve Type Stabilizer a uygun olarak üretilmiş) 4 ADET 4 ADET 3 Adet Tip Adet Tip Adet Tip Adet Tip 200 veya muadili veya muadili Tablo 5 : Prototip İmalatı Yapılacak olan Stabilizer Tip ve Sayıları 8. ANALİZ MUAYENE VE TESTLER Stabilizer ve Sleeve yedek parçalarının şartnamede belirtilen teknik özelliklerinin tamamı eksiksiz bir şekilde kontrol edilecektir. TPAO tasarım ve imalat sırasında projeyi, malzemeleri, sertifikasyonları ve montaj tekniklerini denetleyebilir. Şartnameye aykırı gördüğü durumların oluştuğunu tespit ettiği noktalarda idari şartname hükümlerine göre hareket eder. İmalat öncesinde firma stabilizer ve sleeve lerin tasarımlarını yapmakla ve yapılan tasarımların mukavet ve akış analizlerini yapmakla yükümlüdür. Bu tasarım ve analizler için derecesi yardımcı doçent ve üzeri olan bir öğretim görevlisinden destek alınmalıdır. İmalat sonrasında firma API 7-1 de geçen bütün testleri yapmakla ve yapılan testlerin sonuçlarını TPAO ya rapor halinde sunmakla yükümlüdür. İmal edilen Stabiler ve Sleeve lerin üzerinde okunabilecek uygun bir yerinde ISO standardına uygun olarak aşağıdaki bilgileri içeren bir bilgilendirme alanı konulacaktır. Bu alan steel stamp ya da milled lettering yolu ile işlenecektir. -İmalatçı firma -Model -Kanat Çapı -ISO ve API 7-1 standartları -Üst Bağlantı Ölçü ve Tipi -Alt Bağlantı Ölçü ve Tipi -İç Çapı -Seri numarası -Üretim tarihi 12

14 8.1 ÇATLAK KONTROLÜ Tahribatsız muayene testleri, American Society nin Recommended Practise No. SNT-TC-1A ya da ISO 9712 ye uygun olarak yapılacaktır. Testleri yapacak NDT personeli en az seviye 2 sertifikasına sahip olmalıdır. Islah işleminden gelmiş malzemelerin %100 üne, imalata geçmeden önce, ultrasonik muayene (UT) çatlak kontrolü yapılacaktır. Ultrasonik muayeneler bar halinde olan malzemeler için ASTM E 587 standardına göre, boru halindeki malzemeler için ISO 9303 standardına uygun olarak yapılacaktır. İmalat sonrasında parçanın iç ve dış yüzeyi %100 manyetik muayene (MT) işlemine tabi tutulacaktır. Manyetik muayene testleri ASTM E 709 ya da ISO standartlarına uygun olarak yapılacaktır. TPAO yetkilileri tarafından gerek görülmesi durumunda parçaya penetrant muayenesi uygulanması istenebilir. Bu durumlarda penetrant muayenesi işlemi ISO 3452 ya da ASTM E 1209 / 1219 / 1220 / 1418 standartlarına uygun olarak yapılacaktır. Kontrol raporları Ortaklığımıza verilecek veya çatlak kontrolü Ortaklığımız teknik elemanları nezaretinde yapılacaktır. Firma bu kontrolleri yapabilecek ekipmanları olmaması durumunda dışarıdan bir firmadan destek alarak kontrolleri tamamlayabilir ancak bünyesinde ilgili muayene ile ilgili en az seviye 2 sertifikaya sahip bir personel barındırmalıdır. 8.2 MASTAR İLE DİŞ KONTROLÜ İmalatçı firma dişlerin kontrolü için API Spec 5B ye uygun olarak üretilmiş sertifikalı mastarları temin etmekle yükümlüdür. Bu mastarlar ortaklığımız teknik elemanlarınca kontrol edilerek uygunluğu onaylandıktan sonra imalat kontrolünde kullanılacaktır. Bütün Stabilizer ve Sleeve lerin dişleri bu mastarlar ile kontrol edilecektir. 8.3 GÖZLE MUAYENE Stabilizer ve Sleeve lerin %100 ü gözle muayene edilecektir. 8.4 BOYUT VE TOLERANSLARIN KONTROLÜ Stabilizer ve Sleeve lerin %100 ü imalat/tasarım resminde verilen boyut ve toleranslara uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. İç çap kontrolü, Tpao yetkilileri ile birlikte herbir parça için drift testi ile yapılacaktır. Dış çap kontrolü, kanat çapı ölçüsünde ve dış çaptan geçebilecek halka mastar ile kanat çapı ölçüsünden -0.8mm. küçük ve dış çaptan geçemeyecek mastar kullanılarak yapılacaktır. Stabilizer ler için boyuna sapma oranı 0.52 mm/m den çok olamaz. Doğruluk kontrolü ayrıca yapılacaktır. 8.5 MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KONTROLÜ Parçaların imalatında kullanılan malzemelerin Malzeme Sertifikası olmak zorundadır. Bu sertifika(lar) imalata başlamadan önce ve imalatların kontrolleri esnasında TPAO yetkililerine sunulmak üzere hazır bulundurulmalıdır. Sertfikalar şartnamenin teknik özellikler kısmında 13

15 belirtilen bütün mekanik özellikleri içinde barındırmalıdır. TPAO yetkilileri gerek gördüğü durumlarda ek test ve muayeneleri yapabilir veya üçüncü bir kurumda yaptırabilir. 8.6 İMALATIN KONTROLÜ Ortaklığımızca görevlendirilecek teknik elemanlar, imalatın her safhasında işi kontrol edebileceklerdir. Bu kontrollerde işin şartname hükümlerine uygun olarak yapılmadığı görülürse imalat hemen durdurulabilecektir. İmalat kontrolü kapsamında imalatın teknik resme/tasarıma uygun olarak devam edip etmediği, malzeme sertifika ve mekanik özellik kontrolleri yapılabilecektir. 8.7 BÖLGE SAHASINDA TEST EDİLMESİ Testleri başarı ile geçen prototip TPAO bölge sahasına gönderilip burada denenerek çalışma fonksiyonları kontrol edilecektir. 9. KATALOG ve EĞİTİMLER 9.1. Teslimat sonrasında imalatçı firmanın yetkili personeli tarafından kullanıcı personelimize ilgili Bölge Müdürlüklerinde yeterli kullanım ve bakım eğitimi verilecektir İmalatçı firma Stabilizer ve Sleeve parçaları ile ilgili tüm detayları gösterir şekilde hazırlanmış işletme ve bakıma yönelik katalogları Batman, Adıyaman, Trakya ve Ankara bölgeleri için üçer adet baskı ve dijital kopya olarak Ortaklığımıza teslim edeceklerdir Stabilizer ve Sleeve imalatında kullanılan bütün malzemelerin sertifikaları ve bütün sarf malzeme ve ekipmanların belgeleri bir kalite dosyası halinde TPAO yetkililerine sunulacaktır İmalatçı firma aşağıdaki kılavuzları ve katalogları hazırlayıp vermelidir: Stabilizer ve sleeve parçalarının dolgu malzemesi ile yeniden doldurularak tekrar tekrar kullanılabilmesi için farklı çaplarda izin verilen maksimum yıpranma payı ne kadardır. Farklı kaplamaların farklı tipdeki formasyonlarda kullanıldığını gösteren resimli ve açıklamalı bir klavuz hazırlanacaktır. Stabilizer ve Sleeve lerin farklı çap ve kaplama türlerine göre sınıflandıran ve bu parçaları seri numaraları ile gösteren bir parça kataloğu hazırlanmalıdır. 10. NAKLİYE VE TESLİMAT Paketleme ve kutulama endüstri standartlarında olmalıdır. Kullanım öncesi pas ve malzeme deformasyonunu önleyici tedbirler nakliye sırasında alınmalıdır Bütün taşıma kutuları tahtadan olmalıdır. Kutuların dışı plywoodla sağlamlaştırılmalıdır. Kutularda açma ve kapama için menteşeli kapak bulunmalıdır. Kutu içerisindeki tüm nem alınacak ve nemden koruma amaçlı yalıtım yapılacaktır. Daha sonrasında kapak kapatıldıktan sonra kutular metal şeritlerle sarılmalıdır Tüm parçaların box ve pin dişleri greslenmeli ve paslanmyı önleyici yağlarla kaplanmalıdır. Pin kısımları için dişlerde nakliye sırasında oluşabilecek ezilmeleri önlemek amacıyla plastik veya çelik tip koruyucu kaplar kullanılmalıdır. Parçaların boyutlarına göre 1 ile 3 adedi bir sandığa konarak sevk edilecektir. Aynı sandıkta nakledilen parçalar arasında dolgu maddesi kullanılarak, taşıma sırasında oluşacak zararlar en aza indirilmelidir. 14

16 10.4. İmalatı ve kontrolleri yapılarak teslime uygun bulunan parçaların nakliye bedeli imalatçı firmaya ait olmak üzere Türkiye Petrolleri A.O. Batman ve Adıyaman Bölge Müdürlüklerine teslim edilecektir. 15

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı