Faaliyet ve Proje Bilgileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet ve Proje Bilgileri"

Transkript

1 Faaliyet ve Proje Bilgileri Yönetilenlerin yönetime karşı bilme-tanıma eksikliklerini gidermek amacıyla basın mensupları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meslek odaları, üniversite, iş dünyası ve sendikacılar ile çeşitli ilgi grupları başta olmak üzere; toplum kesimlerinin Belediyemizin çeşitli yatırım ve projelerini yerinde görmelerini sağlamak amacıyla bölgesine 6 adet açıklamalı, sunumlu gezi düzenlenmiştir. Yönetime katılım uygulamaları çeşitli bilgilendirme toplantıları, proje gezileri, tartışmalı oturum, panel, söyleşi ve katılımcı toplantıların düzenlenmesiyle gerçekleştirilmiştir.

2 Performans Sonuçları Tablosu Stratejik Amaç : Stratejik Hedef : Performans Hedefi : Performans Göstergesi 1.3 Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde etkili ve verimli basın yayın faaliyetlerinin yürütülmesi Bütün canlıların ortak varlığı kabul edilen çevrenin, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin; tahribi bozulması ve yok olmasını önlemeye yönelik olarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.halkımıza, özellikle çocuklarımıza doğa ve hayvan sevgisini aşılayarak çevre bilincinin oluşmasını sağlamanın yanı sıra vatandaşlarımızın gerek sağlık ve esenlik, gerekse birlikte yaşamını paylaştığımız pet hayvanların sağlık ve refahlarını sağlamak Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin haberlerini yapmak, yazılı ve görsel basında haber çıkarılmasını sağlamak, çıkan tüm haberlerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak Bursa Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini ve Bursa yı tanıtıcı materyaller hazırlamak, basımını gerçekleştirmek, yayınlamak ve dağıtımını sağlamak Çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak, İGEP projesi kapsamında hedef gruplarına mahallelerde ve okullarda çevre ve sağlık bilincinin artırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerde bulunarak sivil toplum katılımının önleyici rolünü arttırmak yılında Kurum çalışanlarına (İç Müşteriye) Yönelik Eğitim Vermek yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini ve Bursa yı tanıtıcı materyaller hazırlamak, basımını gerçekleştirmek, yayınlamak ve dağıtımını sağlamak yılında çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak, İGEP projesi kapsamında hedef gruplarına mahallelerde ve okullarda çevre ve sağlık bilincinin artırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerde bulunarak sivil toplum katılımının önleyici rolünü arttırmak Yılı Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Basın toplantılarının gerçekleştirme Bursa Büyükşehir Belediyesi İnternet adresinden hizmetlerin sunulma süresi Tüm Belediye Birimlerinin grafik tasarım çalışmalarının gerçekleştirme Günlük %100 %100

3 Öncelikli etkinliklerin basın bülteni hazırlayarak ortak erişim alanında personelin hizmetine sunma Büyükşehir Belediyesinin tüm etkinliklerinin fotoğraflanması, kamera çekimi ve basın bülteni yazısını gerçekleştirme Belediye etkinliklerinin SMS, davetiye yoluyla duyurulmasını sağlama Belediye yatırımlarının tanıtımının sağlanması için temel atma ve açılış törenlerinin organizasyonlarının ihalesini gerçekleştirme Gerçekleştirilen basınyayın faaliyetlerinin arşivlenmesini sağlama ve gerektiğinde ilgili birimlerle paylaşma Grafik, web tasarımı ve güncel programlar ile ilgili yılda eğitilecek birim personel sayısı Kurum adına kamuoyunun şikayet ve isteklerine yazılı olarak 24 saat içinde cevap verebilme Hazırlanacak ve dağıtılacak olan Büyükşehir Belediye Dergisi sayısı Hazırlanacak ve dağıtılacak olan tanıtım kitapçığı sayısı 5 kişi / yıl 5 kişi / yıl % adet adet % adet adet %100

4 Hazırlanacak ve dağıtılacak olan broşür sayısı 14 faaliyetlerinde kullanılacak olan bilboard sayısı 15 faaliyetlerinde kullanılacak olan raket reklamları sayısı faaliyetlerinde kullanılacak 16 olan üstgeçit giydirme reklamları miktarı 17 faaliyetlerinde kullanılacak olan vinil afişlerin miktarı Tanıtım faaliyetlerinde 18 kullanılacak olan 50cmx70cm ebatlarındaki afişlerin sayısı Tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak olan 33cmx68cm 19 ebatlarındaki vagon içi afişlerin sayısı Tanıtım faaliyetlerinde 20 kullanılacak olan serigraf baskılı CD'lerin sayısı Büyükşehir Belediyesi logosu yer alan her türlü 21 promosyon ürün yapımı gerçekleştirme Çevre eğitimi için billboardları kullanmak BESAŞ la eğitim projesi yürütmek (kese kâğıdı üzerinde çevre ile ilgili bilgilere yer verilmesi adet adet % adet adet % adet adet % m² m2 % m² m2 % adet adet % adet adet % adet adet %100 Faaliyet/Proje Adı 1 Basın Bülteni Hazırlamak 2010 Yılı Performans Programında Yer Almayan Faaliyetler Açıklama Büyükşehir Belediyemizce yürütülen ve planlanan tüm plan, program ve projeler adet basın bülteni ve basın

5 2 Tanıtım Filmleri Hazırlanması Görüntülü Haber Hazırlanması Büyükşehir Faaliyetleri ile ilgili kitap ve broşür hazırlamak. Basın toplantıları düzenlemek. açıklamasıyla duyurulmuştur. Belediyemizin yatırım ve projelerinin tanıtımını sağlamak amacıyla yıl içinde 30 adet tanıtım filmi hazırlanmıştır. Belediyemizin yatırım ve projelerinin duyurulmasını sağlamak amacıyla yıl içinde 1000 adet görüntülü haber hazırlanmıştır. Belediyemizin faaliyetlerini içeren 60 adet farklı içerikli kitap ve broşürler hazırlanarak dağıtımları gerçekleştirilmiştir. Büyükşehir Belediyemizce yürütülen ve planlanan tüm plan, program ve projeler adet basın bülteni ve basın açıklamasıyla duyurulmuştur. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi HALKLA İLİŞKİLER : Hizmet etkinliğinin halkla ilişkiler çalışmalarıyla arttırılması, yerel yönetime temel dayanak noktaları oluşturulması, hemşehrilerin yerel yönetimin plan, program ve projeleri ile ilgili olarak sağlıklı bilgilendirilmesi, yönetime doğrudan katılım ve denetim olanaklarının arttırılması amacıyla halkla ilişkiler çalışmaları hem tanıma hem de tanıtmaya dayalı, yönetimin eylem ve işlemlerini yönetilenlerle etkileşerek gerçekleştirmek ve toplumsal gereksinimleri en iyi biçimde karşılamak doğrultusunda iki yönlü, belirli bir amaca yönelik ve planlı girişimler olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda; kent yönetiminde yönetsel yasalar ve kararlardan etkilenecek olan hemşehrilere ilgili kararların duyurulması ve aynı zamanda hemşehrilerin de karar verme süreçlerinde doğrudan etkili olmaları; kentin geleceğini etkileyecek her türlü önemli projede halka danışılması; yerel gönüllü kuruluşların varlığının tanınması; yönetim mekanizmalarındaki çeşitli denetim, Şikayet ve öneri sunma yollarına işlerlik kazandırılması; kamu dokümanlarına erişilebilirliğin sağlanması; projelerin yerinde tanıtılması resmi ve yerel bültenler yayımlanması hizmetlerin sunumunda çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler gibi çeşitli toplum kesimlerini de kapsayan fırsat eşitliğinin sağlanması ve önceliğin hizmetlere ulaşamayanlara verilmesi ve bilgilendirme niteliği taşıyan mesajlar yayın yoluyla iletilmiştir. Bilgilendirme ve aydınlatma işlevi ve ortaklık çağrısı Internet, CD, VCD gibi bilgi teknolojileri kullanılarak sanal ortam yoluyla; video-kaset ve çeşitli bilgisayar sunuları gibi görsel araçlarla; dev ekran, bilboard, bilgi panosu, pankart, afiş v.b. gibi kent içi oryantasyon araçlarıyla yapılmıştır. Yıl içinde 41 adet şenlik, festival, açılış ve temel atma töreni, anma günü, resmi bayram kutlamaları, eğitici program, seminer kampanya, öğrenci değişim programı, sosyo-kültürel etkinlik, yarışma spor karşılaşması ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği çalışması yapılmıştır. KİTLE ILETİŞİM ARAÇLARI İLE İLİŞKİLER : Büyükşehir Belediyemizce yürütülen ve planlanan tüm plan, program ve projeler 1120 adet basın bülteni ve basın açıklamasıyla duyurulmuş; ayrıca etkinlikler afiş, pankart el ilanı, broşür, el kitabı, dergi, yıllık çalışma raporları gibi yayınlar ile yerel ve ulusal basın kuruluşları

6 yoluyla ilgili gelişmelerle tüm kent halkına ve kamuoyuna ulaştırılmıştır. Yazılı ve görsel basında Belediye mizle ilgili olarak çıkan haber ve yorumlar değerlendirilerek, düzeltici/sağaltıcı bir halkla ilişkiler programı uygulanmış ve kurum hakkındaki olumsuz imajı düzeltici mesaj ve açıklamalar gazete yönetimleri ya da köşe yazarlarıyla yüz yüze ilişkilerle ya da yazılı açıklamalarla ilgili kişi ve kuruluşlara güncel olarak iletilmiştir. Kamuoyunu ilgilendiren olaylarla eş zamanlı olarak yalnızca düzeltici/sağaltıcı değil, bilgilendirici ve halkla ilişkiler çalışmasının gereği olarak Belediyemiz ve kent yönetimiyle ilgili olayları duyurmak, açıklık içinde belirli sorunları tartışarak doğru ve açık yanıtlar verilmesini sağlamak, kamuoyunu çıkar ve baskı gruplarını tartışmalı konularda hakemliğe çağırmak, hizmetlerin öncelikle nasıl yapıldığını değil, niçin yapıldığını anlatmak, mali portre ve karşılaştırmalı seçenekler sunmak, kararların gerekçelerini açıklamak, giderek karmaşıklaşmış olan kuruluşun iç işleyişini yönetenlere öz ve açık biçimde, aktarmak amacıyla 36 adet basın toplantısı, toplantı, basın resepsiyonu ya da gazete yöneticileri, köşe yazarları, muhabirler için düzenlenen yemekli toplantılar düzenlenmiştir HİZMET ETKİNLİKLERİNİ ARTTIRMA ÇALIŞMALARI: Kurum-içi hizmet etkinliğinin arttırılması, hizmetlerde yeterlilik ve etkinlik ölçümlerinin kullanılması ve hizmetlerde ortaklaşmacılığın sağlanmasına yönelik olarak Müdürlüğümüzce yazılı basın ve görsel basında günlük olarak yayımlanan eleştirel nitelikli haberler ve sonuçların tüm birimlere değerlendirme formları ile aylık olarak ulaştırılması sağlanmıştır. Böylece, üst yönetime arzu edilen hizmet düzeyine ya da hemşehrilerin talep ettikleri hizmet kalitesine ulaştırılıp ulaştırılmadığı istatistiksel olarak sunulabilmektedir. Ayrıca, ulusal düzeyde yürütülen örnek belediyecilik birimlerine yazılı olarak ulaştırılması çalışması başlatılmıştır. Bu kapsamda yeterlilik ve etkinlik ölçütleri geliştirilmektedir. YAYINLAR Büyükşehir Belediyemizin faaliyetlerinin anlatıldığı Bülten adlı dergi 2 ayda bir yayımlanarak dağıtılmaktadır. Geniş kitlelere, öz anlatımla belirli mesajlar veren ve çarpıcı sloganlar ve görsel tasarımla desteklenen çok sayıda broşür, kitapçık, afiş, pankart, levha, bilboard, tabela, foto-blok ve el ilanları hazırlanmıştır.

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO :12 Etimesgut Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Performans Programı Etimesgut Belediye Başkanlığı Stratejik

Detaylı

TASHİH VE İNCELEME. Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN. Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL

TASHİH VE İNCELEME. Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN. Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL 1 TASHİH VE İNCELEME Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BAŞKAN SUNUMU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim,

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYESİ İÇ KAPAK

ETİMESGUT BELEDİYESİ İÇ KAPAK ETİMESGUT BELEDİYESİ İÇ KAPAK 1 1 Etimesgut Belediye Başkanlığı Stratejik Planlama Yayın No: 10 Etimesgut Belediye Başkanlığı 2013 Bütçe Yılı Performans Programı Etimesgut Belediyesi Stratejik Planlama

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi 06.08.2010 Karar No 134 Özü: Basın Yayın ve

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler 1 İçindekiler I-GENEL BİLGİLER... 6 A) Görev, Yetki ve Sorumluluklar... 6 B) Ajansa İlişkin Bilgiler... 7 1) Fiziksel Yapı...7 2) Teşkilat Yapısı...7 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 12 4) İnsan Kaynakları...

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

2015 S E R D İ V A N B E L E D İ Y E S İ P E R F O R M A N S P R O G R A M I

2015 S E R D İ V A N B E L E D İ Y E S İ P E R F O R M A N S P R O G R A M I 2015 1 2015 SERDİVAN BELEDİYESİ PROGRAMI 2 0 1 5 2 3 SUNUŞ Kamu yönetimi açısından son derece önemli bir yönetsel araç olan stratejik planlar, 2003 yılında yayımlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu Günümüzde, gelişen ve farklılaşan iletişim ağları, teknoloji ve bilgi transferi ile bir yandan dünya ülkeleri arasında yakın bir ilişki tesisi

Detaylı

Ankara daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler* Public Relations of Public Libraries in Ankara

Ankara daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler* Public Relations of Public Libraries in Ankara Ankara daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler* Public Relations of Public Libraries in Ankara Şenol KARADENİZ** Öz Bu çalışmada Ankara daki halk kütüphanelerinin, kullanıcılarını sunulan hizmetler

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç: Madde 1- Bu yönetmelik Başakşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU 19 MAYIS HAZIRLIK TOPLANTISI

YEREL GÜNDEM 21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU 19 MAYIS HAZIRLIK TOPLANTISI TOPLANTI RAPORU 22 Nisan Perşembe akşamı katılımcıların girişleri ardından Yerel Gündem 21 Programının bugüne kadar olan çalışmaları hakkında tüm katılımcılara bilgi verildi ve toplantı programı anlatıldı.

Detaylı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kütüphane TRAFİK ÇOCUK EĞİTİM PARKI Açılış; Ümraniye Belediyesi tarafından; yaşam boyu sürecek eğitim düşüncesinden hareketle, çocuklara trafik bilincini aşılamak ve kurallara uymayı bir davranış biçimi

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Avcılar Belediyesi

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS PROGRAMI T.C. BEYOĞLU BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS 2007-2009 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GİRİŞ VE METODOLOJİ.. 4 2. ÖNGÖRÜLEN SENARYO 7 3. MİSYON.. 8 4. VİZYON. 11 5 İLKELER 14 6. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER,

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU Müdür : 1 Memur : 1 Sözleşmeli Memur : 1 Şirket Elemanı : 23 Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Belediyenin imajının ne olduğunu belirleyen, sorumluğunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başkan Sunuş.. 2. Teşkilat Yapısı 3. Misyon, Vizyon, İlkeler. 4. Performans Programı Açıklaması. 5

İÇİNDEKİLER. Başkan Sunuş.. 2. Teşkilat Yapısı 3. Misyon, Vizyon, İlkeler. 4. Performans Programı Açıklaması. 5 İÇİNDEKİLER Başkan Sunuş.. 2 Teşkilat Yapısı 3 Misyon, Vizyon, İlkeler. 4 Performans Programı Açıklaması. 5 Performans Programı Sistem Döngüsü... 6 Performans Program Şeması.. 7 Stratejik Alanlar.. 8 Özel

Detaylı