KURTULUŞ CEPHESİ. Zafer Bizim Olacaktır! ÖZEL SAYI 7 Haziran Polis Terörüne Karşı Halk Direnişi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURTULUŞ CEPHESİ. Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com ÖZEL SAYI 7 Haziran 2013. Polis Terörüne Karşı Halk Direnişi"

Transkript

1 Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! ÖZEL SAYI 7 Haziran 2013 Polis Terörüne Karşı Halk Direnişi Ne Oldu? Ne Oluyor? Ne Yapmalı? Proletarya Devriminin Askeri Programı V. İ. Lenin Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler V. İ. Lenin Hüseyin Cevahir Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alpaslan Özdoğan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan İbrahim Kaypakkaya Leyla Doğan, Ağadede Sarıkaya Polis Terörüne Karşı Halk Direnişi Özel Sayısı

2 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 Olağan üstü günler yaşıyoruz. 12 Eylül askeri darbesinden bugüne kadar geçen 33 yıla ve bu yılların tüm depolitizasyonuna, ideolojisizleştirmesine meydan okuyan bir halk hareketi ortaya çıktı. Bir avuç çevreci duyarlılığı yüksek genç in Taksim Gezi Parkı nda sürdürdükleri çevreci eylem e karşı gösterilen polis terörü büyük bir toplumsal tepkiye ve patlamaya yol actı. Çevreci bir eyleme AKP iktidarının uyguladığı zora ve teröre karşı örgütsüz halk kitlelerinin kendiliğinden sokağa çıkışı ülkemiz tarihinde bir ilk olmuştur. Kitle hareketi ne kadar örgütsüz ve ne kadar kendiliğinden olursa olsun, yıllardır biriken ve giderek patlama noktasına gelen öfke patlamasıdır. Bu öfke patlaması sonucu tüm Anadolu kentleri ayağa kalkmış ve polis terörüne karşı direnişe geçmiştir. Bu halk hareketi, bu direniş kimilerince AKP iktidarının insanların yaşam tarzına müdahalesi ne duyulan bir tepki olarak ifade ediliyorsa da, sözcüğün tam anlamıyla laik ve demokratik bir iktidar isteminin dışa vurumudur. Hareketin çevreci duyarlılık tan türetilen meşruiyeti ne helal gelmemesi için görmezlikten gelinen gerçek budur. Laiklik ve demokratik bir düzen istemini ulusalcı damgası yememek için bir yana atanlar, giderek Gezi Direnişi ni iki ayrı yaşam tarzı nın dışa vurulduğu bir olaya dönüştürmüştür. Bugün, halk direnişinin sekizinci gününde Taksim deki çevreci duyarlılığa sahip kesimler ile İstanbul dan Ankara ya, İzmir - den Samsun a, Adana ya, Antakya ya kadar ülkenin her yanında sokağa çıkan halk kitleleri arasında keskin bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu farklılık, yok olduğu, bittiği ilan edilen sınıfların ve sınıfsal farklılıkların en açık ifadesidir. Bir tarafın popülitesi, diğer tarafın savaşkanlığı çok tipiktir. Hareketin kendiliğindenci niteliği ve örgütsüzlüğü bu iki kesimi, özellikle küçük-burjuvazinin orta ve üst gelir grubundan olan ve de eğitim görmüş kesimlerinin Gezi Parkı ndaki şenlik ortamı hareketin en önemli özelliği ve zaafıdır. Bugün, halk hareketi Recep Tayyip Erdoğan ın iç savaş tehdidi altındadır. Bugünün en temel sorunu, örgütsüz ve kendiliğinden gelişen halk direnişinin bu iç savaş tehdidi karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğidir. Gelişen olaylar Kurtuluş Cephesi nin yeni sayısının çıkma günlerine denk gelmiştir. Olayların gelişimi ve özelliklerini dikkate alarak, olağan yayın akışımızın dışına çıkarak Polis Terörüne Karşı Halk Direnişi başlıklı özel sayı yayınlamaya karar verdik. Bu özel sayımızda, halk direnişinin niteliğini, bileşenlerin sınıfsal ve siyasal konumlarını ve en önemlisi AKP nin iç savaş tehdidini ele aldık. Şüphesiz örgütsüz ve kendiliğinden bir halk hareketi pek çok zaaflara sahiptir. Onu örgütlü ve bilinçli bir sürece dönüştürmek, demokratik devrime kanalize etmek çok kolay değildir. Sadece bu nedenle, yani bu dönüşüm sağlanamadığından halk direnişi yenilgiye uğratılabilir. Unutulmamalıdır ki, yenilen halklar, yenilgiden çıkardıkları derslerle zafere giden yolu açacaktır. KURTULUŞ CEPHESİ E-Posta Adresi: 7 Haziran 2013

3 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ Polis Terörüne Karşı Halk Direnişi [Kurtuluş Cephesi nin 3 Haziran 2013 tarihli açıklaması.] Gezi direnişi yle başlayan ve ülke çapında yayılan eylemler, direnişler yıllardır biriken öfkenin dışa vurumu olmuştur. Klasik ve alışıla gelen sözlerle, her cinsten, her dinden, her mezhepten, her görüşten insanlar, yaşadıkları ve kendilerini etkileyen olaylardan ve gelişmelerden yola çıkarak sokağa çıktılar. Olaylar kendiliğinden gelişti. Devletin polis güçlerinin şiddeti karşısında herkes tepkisini ortaya koymak için sokağa çıktı. Örgütsüz ve kendiliğinden bir kitle hareketi başladı ve gelişti. Çoğunluğu herhangi bir kitle eylemine katılmamış insanlardan oluşuyor. Polisin kitle hareketlerini bastırmak için kullandığı yöntemleri ve bunların karşısında kendisini savunma yollarını bilmeyen kitleler sözkonusu. Örgütlü olduğu varsayılan sol, yıllarca, 1 Mayıs larda ve diğer kitle eylemlerinde polis zoruna karşı direndi ve çatıştı. Pek çok deneyime sahip oldu. Ama bugün sokağa çıkan kitlenin böyle bir deneyimi yok. Belki polis terörüne karşı sokak çarpışmalarının taktik ve tekniklerini öğrenmeye gereksinmeleri var. Ancak örgütlü sol un kitle sinden farklı olarak, polis zoru karşısında geri adım atmıyorlar, yerlerinden ayrılmıyorlar. Sokak taktikleri ni de fazlaca önemsemiyorlar. Kendi somutluklarında sadece direniyorlar. Bu kitleye örgütlü sol un sokak taktiklerini öğretmek ya da örgütlü sol un sokak çatışmaları tarzına uyarlamak en son düşünülmesi gereken şeydir. Örgütlü sol un yapması gereken tek şey, kendi deneyimlerinden öğrendikleri korunma yöntemlerini kitlelere aktarmaktan ve onların yanında olmaktan ibarettir. Halk kitleleri eylem içinde hızla öğrenirler ve öğrendiklerini hızla uygularlar. Onlara akıl vermek, yol gösteriyoruz diyerek eskimiş ve başka ortamların ürünü olan taktikleri ya da teknikleri onlara öğretmeye kalkmak, gelişen olayların nedenlerini ve dinamiklerini tam olarak kavramamaktan kaynaklanır. Halk kitleleri, belki örgütlü sol un yıllarca kitle gösterilerinde kullandığı taktikleri, özellikle polis saldırısı sırasında geri çekilmek, ara sokaklara dağılmak ve ardından yeniden birleşerek eski konumlarını almak şeklindeki taktiklerini bilmeyebilirler. Ama hızla öğrenirler ve öğrenmektedirler. Bu halk hareketi, basit biçimde düzenin legal sınırları içinde, yasalara saygılı bir konuma çekilmeye çalışılmaktadır. Barışçıl eylemler, masum talepler denilerek, polis terörüne karşı direnişleri pasifize edilmeye çalışılmaktadır. Diğer yandan bu halk hareketinden bir devrim çıkarmaya çalışanlar, bu halk hareketini örgütlü hale getirmek adına, legal meslek kuruluşlarının güdümüne sokmaya çalışanlar da var. Hayır!

4 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 Düzenin sınırları içinde kalmış ve bu sınırları özenle kollamış meslek kuruluşlarının, konfederasyonların öncülüğü bu halk hareketini pasifize etmekten ve kısa vadeli birkaç tavizle geçiştirmekten başka bir sonuç vermeyecektir. Bırakın halk kitleleri bildikleri gibi ve yaşayarak öğrendikleri gibi direnişlerini sürdürsünler. Karşı taraf silah kullanmadığı sürece silahlanmak ya da silaha başvurmak asla düşünülemez. Ülkede, genel olarak ne denli sürekli milli kriz ve sürekli devrimci durum olursa olsun, ne denli silahlı mücadelenin nesnel koşulları mevcut olursa olsun, asıl önemli olan somut koşullarda silaha başvuran tarafın karşı taraf olmasıdır. Bu herşeyi karşı tarafın insafına bırakmak demek değildir. Yapılması gereken, bir yandan bu kendiliğinden ortaya çıkan, yılların biriktirdiği öfkenin dışa vurumu olan halk hareketinin sürekliliğini sağlamak, diğer yandan bu halk hareketi içinde yer alan en ileri ve en savaşkan kesimleri olası gelişmelere karşı örgütlemek ve hazırlamaktır. Üç kişi, beş kişi... sayı önemli değildir. Bir yandan sokak çatışmalarını sürdürürken, diğer yandan olası gelişmeleri öngörerek, onların karşısında neler yapılabileceğini kararlaştırmalıdırlar. Bugün karşı taraf gaz bombalarıyla, çevik kuvvetle sonuç almaya çalışmaktadır. Bunlarla istediği sonucu alamadıkça zoru, şiddeti daha da artacaktır. Halk kitlesini şu ya da bu yolla pasifize edemezlerse, yeniden evlerine kapatmayı beceremezlerse, zor, şiddet artacaktır. Bugün plastik mermilerden medet uman baskı güçleri, yarın, belki bu akşam gerçek silahlarla ve gerçek mermilerle halk kitlesini dağıtmaya ve sindirmeye çalışacaktır. Eğer sokak çatışmaları ve halk direnişi böylesine bir zor ve şiddetle karşı karşıya gelirse, onları korumanın yolları ve yöntemleri bugünden, şimdiden düşünülmelidir. Halk direnişi bir iç savaşa dönüşebilir. AKP iktidarı, Suriye de cepheye sürdüğü şeriatçıları hiç çekinmeksizin sokağa salabilir. Belki ilk anlarda eli sopalı, bıçaklı, satırlı şeriatçı çeteler görülecektir. Ama bilinmelidir ki, bu ilk adımdır. Bunların yetersiz kaldığı yerde, silahlı sivil faşist şeriatçı çeteler harekete geçirilecektir. Faşist şeriatçı çetelere karşı kitlenin özsavunma güçleri şimdiden hazırlanmalıdır. Kimlerin bu özsavunma güçlerinde yer alacağı, ne zaman ve nasıl hareket edecekleri, iletişimlerini nasıl kuracakları şimdiden belirlenmeye çalışılmalıdır. Bu özsavunma güçleri, faşist şeriatçı çetelerin saldırılarını püskürtmek ve bu saldırılardan halkı korumak için gerekli araçları el altında bulundurmalıdırlar. İlk aşamada bu araçlar, faşist şeriatçı çetelerin kullandığı saldırı araçlarını bertaraf etmeye yetecek sayıda ve boyutta olmalıdır. Barikat teknikleri geliştirilmelidir. Karşı tarafın silahlı saldırısı olmadığı sürece bu barikatlar tahkim edilmeli ve kalıcılaştırılabilmelidir. Bugün karşı taraf ın olayları ne kadar tırmandıracağı, silaha, gerçek silahlara ne zaman ve nasıl başvuracağı belirsizdir. Bu belirsizlik ortamında silah en son kullanılacak araçtır. Bırakın silahı ilk kullanan karşı taraf olsun! Karşı taraf, kitle direnişini bir iç savaşa dönüştürerek ezmek isterlerse, o zaman ve o an geldiğinde hızla iç savaş koşullarına göre halk kitleleri örgütlemelidir. İç savaş koşulları ortaya çıktığında, bilinmelidir ki, Türkiye devrimci hareketinin zengin ve geniş savaş deneyimleri vardır. Bugün meydanlarda, sokaklarda polis güçlerinin zoruna direnen halk örgütsüzdür, öncüsüzdür. Böyle olsalar da, onlara öncülük dayatmak, örgütlü yapılara tabi olmalarını istemek büyük bir hata olacaktır. Unutulmamalıdır ki, halk kitleleri, mücadele içinde hızla öğrenirler. İşte o zaman ne yapacaklarını ve nasıl örgütleneceklerini de bileceklerdir.

5 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ Ne Oldu? Ne Oluyor? Ne Yapmalı? Bir hafta öncesine kadar Türkiye deki her şey olağan akışı içinde gidiyordu. Borsa rekor üzerine rekor kırıyor, özelleştirme ya da yeni projeler adı altında kamu arazilerinin yağmalanmasına dayanan büyük ihaleler yapılıyordu. Satan memnundu, alan memnundu. Milyar dolarlar telaffuz ediliyor, milyarlar ortalıkta uçuşuyordu. Medya, Recep Tayyip Erdoğan dan bir Abraham Lincoln çıkartmaya çalışırken, İmralı görüşmeleri ne dayanan barış havaları çalınıyordu yılında yapılacak olan yerel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine anketler yayınlanıyor, AKP nin yeni seçim zaferinden söz ediliyordu. İmralı süreci ve buna bağlı olarak PKK nin silahlı güçlerini ülke dışına çıkarma kararı AKP nin seçim zaferinin garantisi olarak görülüyordu. İmralı süreci yle BDP hızla AKP ye yakınlaşırken, Recep Tayyip Erdoğan ın başkanlık arzusu nun Kürt sorununun çözümü için bulunmaz bir fırsat olduğu ileri sürülüyordu. Medya nın, daha tam ifadeyle yandaş medya nın, olmadığını söylediği muhalefet, her zamanki söylemleriyle, iç çelişkileriyle ve Recep Tayyip Erdoğan ın belirlediği polemiklerle oyalanıyordu. Sendikalar, sendika federasyonları, kendi dünyalarında ve kendilerince önemli saydıkları rutin işlerin peşinden giderken, yönetimler kimlerle ittifak kuracaklarının hesaplarını yapıyordu. Ülke yavaş yavaş tatil havasına girerken, küçük-burjuva aydınları, her zamanki karamsarlıklarıyla, ikircikli tutumlarıyla, kararsızlıklarıyla rutin yaşamlarını sürdürüyordu. Kadın hakları savunucuları, feministler ve çevreciler, bulabildikleri birkaç sorun etrafında, çalgılarıyla, halaylarıyla ve yeşilmor sloganlarıyla zamanı geçirirken, en büyük duyarlılığı barış süreci ne veriyorlardı. Medya da Kürt sorunu ndan, barış süreci nden başka bir şey konuşulmuyordu. Kalemi ya da mikrofonu eline alan herkes barış süreci nin ülkeye huzur getireceğinden, Türkiye nin uçacağından söz ediyordu. Ve birden ortalık karıştı. Herkesin bildiği ve yaşayıp gördüğü gibi, çok masum bir çevreci duyarlılık tan milyonlarca insanın sokaklara döküldüğü bir başkaldırı, bir direniş ortaya çıktı. Yıllardır biriken öfke, Gezi Parkı ndaki bir avuç orta sınıfın üst gelir grubundan bireylerin çok masum çevreci eylemi ne yönelik polis terörüyle sokaklara yansıdı. Herkesin çok iyi bildiği gibi, her cinsten, her yaştan, her inançtan ve her siyasal düşünceden insanlar, milyonlar sokağa çıktı. Orta sınıfın üst gelir grubuna mensup bir avuç bireyin çevreci eylemi ne karşı gösterilen şiddet karşısında biriken öfke, sözcüğün tam anlamıyla, devletin resmi zor güçlerine karşı bir sokak direnişine yol açtı. Hızla ülkenin tüm kentlerine yayıldı. Sosyolojik tanımla yeni orta sınıf bireyleri, kendilerinin ve çocuklarının çevre duyarlılığı na karşı AKP iktidarının gösterdiği tepki karşısında halkın sokaklara dökül-

6 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 mesi ve polis terörüne karşı direnişe geçmesi karşısında, önce sevindi, ardından şaşkınlığa düştü. Sevinç ve şaşkınlık arasında sokak direnişlerinin devam etmesi onları umut landırdı. Bugün tüm medya da korku duvarının aşılması olarak tanımlanan halk kitlelerinin cüreti onları da korkusuz laştırdı, pervasızlaştırdı. AKP nin yasal ve yasalara dayalı baskısı ile ürkmüş, korkmuş ve kendi köşesine çekilmiş küçük-burjuva aydınları, sanatçılar vb. toplumsal katmanlar korku duvarını aştılar. Ellerinde cep telefonlarıyla, twitleriyle Taksim e koştular. Ve Taksim Meydanı birden halk direnişinin simgesi olurken, yeni orta sınıf bireylerinin kurtarılmış bölgesi haline geldi. Aydınların, sanatçıların, muhalif gazetecilerin, ofis kadın ve erkeklerinin polis teröründen azade edilmiş bir alanda kendilerini bulmaları, kendilerini özgür hissetmeleri, yıllarca içinde yaşadıkları yalıtılmışlıktan ve depresif konumlarından çıkmalarını sağladı. Kurtarılmış Taksim tam bir karnaval, festival havasına bürünürken, aşağıdakiler, Beşiktaş ta, Dolmabahçe de polis terörüne karşı direniyordu. Ülkenin tüm kentlerinde Her yer Taksim, her yer direniş sloganlarıyla sokaklara dökülen milyonlarca insanın polis terörüne karşı direnişi ile Kurtarılmış Taksim tam bir zıtlık oluşturdu. İstanbul Taksim Meydanı nda steril bir ortamda özgürlük rüzgarları estirilirken, aşağıdakiler Beşiktaş ta, Dolmabahçe de polis terörüyle savaşırken, Ankara ve İzmir direnişin en geniş ve en sıcak olduğu kentler olarak öne çıktı. Nerede, hangi kentte, hangi semtte neler olduğunu herkes gördü ve biliyor. Hareketin kendiliğinden niteliği, kitlelerin örgütsüzlüğü, AKP iktidarına karşı duyulan öfkenin boyutları her gün ve her saat konuşuldu, yazıldı-çizildi. Birkaç televizyon ekranında konuşabilen küçük-burjuva aydınları, akademisyenleri harektin örgütsützlüğü, kendiliğindenliği ve AKP iktidarına karşı birikmiş tepkinin dışa vurumu olduğuna ilişkin tespitler yaparken, CHP ye vurmayı marifet sayanlar da boş durmadılar. Kendi dışındaki herkesi açıkgöz ilan eden, fırsatçılıkla suçlayan S. S. Önder gibi ortayolcu ve eyyamcıların dışında, Kürt sorunu nu herşeyin üzerinde tutan kişiler ve hiç şüphesiz BDP, yükselen halk direnişini ulusalcılar ın, kafatascılar ın barış sürecini sabote etme girişimi olarak ilan ettiler ve AKP nin safında yer alarak bir kenara çekildiler. Evet, ama yetmez ciler, neo-liberal solcular, kendilerini dışlayan ve aşağılayan Recep Tayyip Erdoğan a haddini bildiren halk direnişinden hoşnut oldular. AKP nin bir kez daha kendilerine ihtiyacı olabileceği bir ortamın oluştuğunu düşündüler. Bu duygu ve düşüncelerle Gezi Parkı direnişi - ne koştular ve yeni orta sınıf ın duygularını okşayan sözler etmeye koyuldular. Taksim Meydanı, yeni orta sınıf ın ve son yıllarda aşağılanan, küçümsenen, adam yerine konulmayan neo-liberal solcuların Mekkesi haline geldi. ABD dahil olmak üzere her ülkeden destek mesajları aldılar, gönderilen yiyecek paketleriyle duvar inşa ettiler, açılan Devrim Market te güzide baylara ve bayanlara hiç işe yaramayan gaz maskeleri, aksesuarlar satılmaya başlandı. Ama öte yandan tüm Anadolu illerinde polis terörüne karşı direnen milyonlar sokaklardaydı. Polisle çatışıyorlar ve direniyorlardı. Taksim Meydanı, şarkılar ve türkülerle, halaylarla festival havasına bürünmüşken, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Anadolu kentlerinin sokaklarında kan akıyordu. Kendiliğinden sokağa çıkmış, polis terörünü protesto ederken polis terörüyle ilk kez tanışmış halk kitleleri yavaş yavaş sokak çatışmalarını öğrenmeye yönelirken, Kurtarılmış Taksim in aslanları, her türlü şiddetten uzak durulması ndan, kamu mallarına zarar verilmemesi nden, hareketin barışçıl kalmasından söz etmeye başladılar. Polis saldırısına karşı en önemli direniş aracı olan taş atma yı, hareketin meşruiyetine gölge düşüren eylem olarak ilan ettiler. Yerini ve ortamını bulduklarında kendilerini 68 liler diye allayıp-pullayıp ortaya atanlar, 1968 Mayısında Paris kaldırım taşlarının nasıl bir direniş simgesi olduğunu bile unutuverdiler. 3 Haziran Pazartesi gününe gelindiğinde, borsa çöktü. Recep Tayyip Erdoğan ın Kuzey Afrika gezisi öncesinde halk direnişinin ekonomik sonuçlarını ne kadar önemsiz görühmüş olursa olsun, borsanın çöküşü yeni orta sınıfı huzursuzlaştırdı. Ülke çapında yayılan halk direnişinin ne

7 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ yöne gideceği ve nasıl sonuçlanacağı (kaygı ve korkuyla karışık) sorulmaya başlandı. Böylece halk direnişinin sokak çatışmalarına dönüşmesini engelleme çabaları, birden görüşme girişimlerine yol açtı. 1 Haziran günü CHP yi ambulans arkasından giden uyanık taksi şöförüne benzeterek halk direnişini sahiplenmeye kalkışmakla suçlayan Sırrı Süreyya Önder, birden görüşmeci olarak yeniden piyasaya çıktı. Önce itfayeci başbakan vekili Bülent Arınç la, ardından Abdullah Gül le görüştü. Amaç, Gezi Parkı direnişi yle başlayan ülke çapında polis terörüne karşı eyleme dönüşen halk hareketini barışçıl biçimde bitirmek ve insanları evlerine göndermekten ibaretti. Ama Sırrı Süreyya Önder, BDP yle ters düşmesine rağmen, sokaklarda çatışan ve direnen halka evinize dönün demeye cesaret edemedi. Yüzlerce yaralı haberlerini ölüm haberleri izledi. Ama bu haberler bile Taksim Meydanı ndaki festival havası nı değiştirmeye yetmedi. Üç ağaç için duyarlılık gösterenler, bu duyarlılığı paylaşmak için Taksim e akın edenler, ülke çapındaki direnişleri ve çatışmaları görmezlikten gelmeye başladılar. Yapacak bir şey yokmuşcasına, ellerine mor boyalar alanlar sapık duvar yazılarını silmeye koyuldular ve yaptıkları eylem le manşetlere çıktılar. Kurtarılmış Taksim de, sabahları çöp toplayarak ne kadar çevreci olduklarını gösteren yeni orta sınıf gençleri nin eylemi bolca övülürken, doğrudan hedef gözetilerek atılan binlerce gaz bombası fişekleriyle dolu sokaklardaki çöpler görmezlikten gelindi. Taşsız, sopasız, kendi çöpünü kendisi toplayan, kamu mallarına zarar vermeyen, erkek egemen söyleme başkaldıran barışçıl eylemcilere övgüler düzüldü. Ama Ankara da, İzmir de, İstanbul da, Adana da, Mersin de, Antakya da, Samsun da, bilcümle Anadolu da çatışan, yaralanan, ölen insanlar üzücü ve huzur bozucu olay olarak sunuldu. Durumdan vazife çıkaran, duyarlı ve sorumlu bir milletvekili olarak kendisini ortaya atan Sırrı Süreyya Önder in halk direnişini (Recep Tayyip Erdoğan ın gezi den dönmesinden önce) sona erdirmek amacıyla başlattığı görüşme sürecine, kendi nüfuzu altında olduğu varsayılan Taksim Bileşenleri ortak edilmeye çalışıldı. Ama onlar, kendilerine ne misyon biçilmiş olursa olsun, kendiliğinden gelişen kitle hareketini durdurabilecek gücü kendilerinde görmediler. Legal Kürt hareketi nin sözcüsü olan BDP ise, tüm bu süreçte miliyetçiler ve kafatasçılar dan ayrı olmak adına, barış süreci zarar görür söylemleriyle kendisini dışladı. Bu dışta kalmayı da, gelişen halk direnişini, bazı ulusalcı, ırkçı ve milliyetçi kesimlerin Kürt sorununu nasıl baltalayabiliriz arayışına dayandırarak haklı ve mazur göstermeye çalıştı. Açıktır ki, ulusal sorunların öne çıkması, her zaman ve her yerde sınıf mücadelesinin ikincil plana itilmesine yol açar. Doğaldır ki, yükselen bir sınıf mücadelesi de ulusal sorunları ikincil hale getirir. Saf milliyetçiler ve şovenistler dışında hiç kimse sınıf mücadelesinin gelişmesinin ve yükselmesinin ulusal sorunu ikincil hale getirmesinden kaygı duymazlar. Tarihte her zaman görüldüğü gibi, bu kaygıyı duyan milliyetçiler ve şovenistler, her durumda ezen ulus la ittifak kurmaya çalışırlar. İttifakın temeli, gelişen ve yükselen sınıf mücadelesini durdurmaktır. Öte yandan gelişen ve yükselen sınıf mücadelesi egemen ulusun burjuvazisinin (egemen sınıflarının) yeni ittifaklar arayışına yol açar. Bu da, milliyetçi ve şovenist kesimler için bulunmaz bir fırsat olarak görülür. Daha da önemlisi, ezilen ulus un milliyetçileri, gelişen ve yükselen sınıf mücadelesinin kendi ulusal topluluğuna yansımasını engellemeye çalışır. Onlar, sınıfsız, kaynaşmış bir ulusal bütün isterler. Sınıf mücadelesi ve sınıf bilinci onların emellerine ulaşmalarını önleyen en önemli güçtür. Bu yüzden, gelişen sınıf mücadelesine karşı ezen ulus un burjuvazisiyle ittifak kurarlar. Bugün BDP böylesine bir yol ayrımına gelmiştir. Ya Kürt halkının gelişen ve yükselen halk direnişine katılmasının önünde engel olmaktan uzak duracak ve böylece Kürt toplumundaki sınıf çelişkilerinin görünür hale gelmesine neden olacak; ya da T. C. yle, onun en gerici kesimini oluşturan AKP yle uzlaşacak ve halk hareketine karşı konumlanacaktır. Bu da, onların her türlü sol görünümlerinin ve söylemlerinin sonu olacak-

8 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 tır. Tarih, sınıf mücadelelerinin tarihidir. Toplumlar, ne kadar görmezlikten gelinirse gelinsin, ne kadar önemsizleştirilmeye çalışılırsa çalışılsın, sınıflardan oluşur. Gelişen olaylar karşısında her sınıf kendi konumuna ve çıkarlarına göre tutum belirler ve tavır alır. Tekil bireylerin bireysel düşüncelerini mensup olduğu sınıfın özellikleri ve düşünceleri belirler. Üstekiler ya da orta sınıf ne derse desin, aşağıdakiler, işçi sınıfı, genel olarak emekçi halk er ya da geç kendi sınıf bilincine ulaşır. Bugün kendiliğinden, daha açık ifadeyle, Gezi Parkı ndaki küçük bir çevreci eylem e karşı gösterilen tahammülsüzlük ve polis terörü halk kitlelerini sokağa dökmüştür. Hareket ne denli kendiliğinden olursa olsun, sokağa çıkanlar belli bir bilince sahip kitlelerdir. Şüphesiz bu sosyalist siyasal bilinç değil, ama demokratik bilinçtir. Örgütsüz oldukları, merkezi bir yönetime sahip olmadıkları, belli ve belirgin bir programları olmadığı bir gerçektir. Ama belli bir bilinçleri olmadığı asla söylenemez. Küçük ve masum bir çevreci eylem e karşı uygulanan polis terörünü protesto etmek için sokağa çıkanlar, çok açık biçimde eskisi gibi yönetilmek istememektedirler. Üstekiler, AKP iktidarı ise, alttakileri eskisi gibi yönetmek için polis terörünü alabildiğine kullanmakta ve yaygınlaştırmaktadır. Bunlar soyut saptamalar değil, somut gerçeklerdir. Bu gerçeklerin politikadaki karşılığı milli kriz ve devrimci durum dur. Örgütlü sol un tüm keskinliğine rağmen kolayca telaffuz edemediği gerçeklik de budur. Burada ikirciklenmeye gerek yoktur. Kendiliğinden gelişen ve örgütsüz olan halk kitlelerinin polis terörüne karşı başlattıkları direniş, sözcüğün tam anlamıyla alttakiler - in eskisi gibi yönetilmek istemediklerinin dışa vurumudur. Yoğunlaşan polis terörü de bu halk kitlesinin eskisi gibi yönetilemeyeceğini göstermektedir. Bu bir devrim durumudur. Ama Lenin in çok net biçimde ifade ettiği gibi, her devrim durumu devrime yol açmaz. Rusya da 1905 te ve Batıdaki bütün devrimler çağında bu durum görüldü; ama bu durum, o sıralarda devrimler olmamasına karşın, geçen yüzyılın 60 yıllarında Almanya da, ve ile de Rusya da da vardı. Neden o sıralarda devrim olmadı? Çünkü devrim her devrimci durumdan değil, ama yalnız yukarıda sayılan nesnel değişikliklere öznel bir değişikliğin, yani: devrimci sınıfa ilişkin olarak, hatta bunalımlar çağında bile, eğer düşürülmez se, hiçbir zaman düşmeyecek olan eski hükümeti tamamen (ya da kısmen) yıkacak denli güçlü kitlesel devrimci eylemler yürütme yeteneğinin de gelip eklendiği durumdan doğar. Güçlü kitlesel eylemler yürütme yeteneği ise, doğrudan halk kitlelerinin bilinçli ve örgütlü olmasına ve de devrimci öncünün varlığına bağlıdır. Halk kitlelerinde belli bir bilinç varolsa bile, mücadeleyi yönetecek ve belli hedeflere yöneltebilecek devrimci öncü olmadığı sürece, ortaya çıkan devrimci durum bir devrimle sonuçlanmaz. Eğer bugün gelişen halk hareketi, düşürülmez se, hiçbir zaman düşmeyecek olan hükümeti yıkamazsa, bunun tek nedeni devrimci öncünün etkisizliğidir. Devrimci öncünün etkisizliği, aynı zamanda gelişen kitle hareketinin örgütsüzlüğünün de bir ifadesidir. Gelişen ve yayılan halk hareketinin en büyük zaafı, devrimci öncüden yoksun oluşu ve buna bağlı örgütsüzlüğüdür. Bu durum her türlü saptırmaya ve farklı kanallara yöneltilmeye uygun bir ortam oluşturmaktadır. Diğer yandan halk hareketinin örgütsüzlüğü ve devrimci öncüden yoksunluğu, yeni orta sınıf denilen küçük-burjuvazinin demokrat ( modern ve laik ) kesimlerinin sınıf özelliklerinin harekete damgasını vurmasının önünü açmaktadır. Buradaki en büyük tehlike, bu küçükburjuva demokratlar ının, ilk ve yakın taleplere ulaşılır ulaşılmaz hareketi durdurmaya yönelecek olmasıdır. Tüm toplumu devrimci proleterler için devrimcileştirmeyi arzulamaktan çok uzak bulunan demokratik küçük-burjuvazi, toplumsal koşulların mevcut toplumu kendisi için olabildiğince katlanılabilir ve rahat

9 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ hale getirecek bir değişiklik için çabalar. (Marks) Bu küçük-burjuva demokratları karşısında alınacak tutumu Marks şöyle özetler: Devrimci işçi partisinin küçükburjuva demokratlar karşısındaki tutumu şöyledir: devirmeyi amaçladığı kesime karşı, onlarla birlikte ilerler; kendi çıkarları uğruna konumlarını pekiştirmeye çalıştıkları her şeyde onlara karşı çıkar. Elbette Marks ın bu saptaması devrimci öncülüğe ilişkin tarihsel deneyimlerin ürünüdür. Örgütsüz ve devrimci öncülükten yoksun halk kitleleri açısından bu saptama devrimci bilinçlerinin gelişmesi ve pekişmesi açısından önemlidir. Küçük-burjuva ya da yeni orta sınıf demokratlarının bu özelliği kavranılmazsa, ortaya çıkacak başarısızlık halk kitlelerinde bir satılmışlık duygusu uyandırarak küçükburjuva demokratara karşı düşmanlık duygusuna dönüşebilir. Bu da gelecekteki halk hareketinin zaferini engelleyen bir ayrışmaya yol açacaktır. Bugün gelişen halk direnişinin nasıl evrileceği ve nasıl sonlanacağı tam olarak saptanamaz. Direnişin boyutlarını ve küçük-burjuva aydınlarının ya da yeni orta sınıf mensuplarının tutumunu belirleyecek olan karşı taraf ın, devletin baskı gücünü kullanarak şiddeti ne kadar tırmandıracağına bağlıdır. AKP iktidarı, sınıfsal olarak ürkek ve kaypak yapıya sahip olan küçük-burjuve aydınlarının şiddetin dozunun artmasına paralel olarak hareketten uzaklaşacaklarını düşünmektedir. Ancak Gezi Parkı eylemi ne karşı uygulanan polis terörüyle halk kitlelerinin sokaklara dökülmüş olması bu aydın kesimi cesaretlendirmiştir. Dillerinden düşürmedikleri sözlerle, korku duvarını aşmışlardır. Bu nedenle yalın bir polis terörüyle, klasik toplumsal olayları önleme araçları yla bu kesimi korkutabilmeleri ve geri çekilmeye zorlamaları olanaksızdır. Recep Tayyip Erdoğan bu kesimleri bir iç savaş la tehdit etmektedir. Evlerinde zor zaptettiği %50 yi sokağa çıkarmakla tehdit etmektedir. Bu açık bir iç savaş tehdidi ve ilanıdır. Bunun tek amacı, küçük-burjuva aydınlarını, özellikle yeni orta sınıfı birkaç küçük taviz karşılığında evlerine dönmeye zorlamaktır. Medya alanında belli bir etkiye sahip olan ve sesi çok çıkan bu kesimlerin halk hareketinden ayrılması, hareketini sürdürme kararlılığı gösteren kitlelerin devletin açık zoruyla katledilerek sindirilmesinin önünü açacaktır. Gelişebilecek bir iç savaş, şüphesiz örgütsüz ve öncüsüz halk kitlelerinin uzun süre sürdürebilecekleri bir durum değildir. Kitleler mücadele içinde, savaş içinde hızla öğrenirler. Ancak iç savaş, tüm savaşlar gibi, askeri bir savaştır ve askeri savaşın yasalarına tabidir. Örgütsüz ve öncüsüz bir halk hareketinin karşı-devrimci bir iç savaş karşısında yapabileceği tek şey, savaş için hazırlanmak ve savaşarak öğrenmektir. Bu koşullarda, etkin ve fiili bir güç olmasa da, devrimci öncünün zengin gerilla savaşı deneyimi çok daha hızlı aktarılabilecektir. Devrimci işçi partisinin küçük-burjuva demokratlar karşısındaki tutumu şöyledir: devirmeyi amaçladığı kesime karşı, onlarla birlikte ilerler; kendi çıkarları uğruna konumlarını pekiştirmeye çalıştıkları her şeyde onlara karşı çıkar. Yine de, bugünden yarına, artan ve tırmanan AKP iktidarının terörüne karşı özsavunma grupları oluşturmak direnişçilerin en temel görevlerinden birisi olmaktadır. Bu özsavunma grupları, bir yandan kitleleri tırmandırılan polis terörüne karşı korurken, diğer yandan hareketin içine sızan ajanları, muhbirleri tespit etmelidir. Küçük-burjuva saf demokratlarının söylediği gibi, onların görevi provakasyona engel olmak, taş atılmasını engellemek değildir. Polis terörünün böylesine pervasızca kullanıldığı koşullarda, zorba ve terörist bir iktidarın provakasyona ihtiyacı yoktur. Ama hareketin içine sızmaya ve içten bilgi toplamaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı vardır. Sokak çarpışma teknikleri ve barikat yöntemleri devlet terörünün gelişmesine uygun olarak kullanılmaldır. Ama her durumda dayanaklı barıkat kurma yolları ve barikatları koruma teknikleri geliştirilmelidir. Diğer yandan, iç savaşın dayatılmasını öngörerek, başta özsavunma grupları olmak üzere en geniş kesimlerin silahlandırılması için gerekli planlar ve hazırlıklar yapılmalıdır. Küçük-burjuva demokratların ya da ye-

10 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 ni orta sınıf mensubu kişilerin barışçıllık çağrılarına, her türlü şiddete hayır sloganlarına kapılınmamalıdır. Halk direnişinin AKP nin başlatacağı bir iç savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizdir. Bugün için Abdullah Gül aracılığıyla yumuşak ve uzlaşıcı söylemlerle halk direnişi pasifize edilmeye çalışılmaktadır. Ama yarın bunların etkisiz ve yararsız olduğunu görüldüğünde, kendi islamcı iktidarlarını korumak ve sürdürmek için sivil-faşist şeriatçı çeteleri halk kitlelerinin üzerine sürmekte tereddüt etmeyecektir. Bu amaçla, Suriye de savaşa soktuğu şeriatççı grupları meydanlara sürebilir. Bu durumda silahlanmak ve sokak direnişlerini silahlı direnişe dönüştürmek tüm direnişçilerin hakkı ve görevidir. Silahlanmak için çok uzaklara ve farklı yönlere bakmak gereksizdir. Türkiye deki bireysel silahların sayısı 4-5 milyondur. Pek çok evde, işyerinde ve özel otomobiller-de bireysel silahlar bolca mevcuttur. Küçük çaplı bu silahlar belli bir barikatın ya da kitlenin korunması için fazla elverişli ve yeterli olmasa da, silahlı saldırıyı önleyici özelliği ile direnişe zaman kazandıracaktır. Bu zaman, daha etkin silahların sağlanması için kullanılır. Tüm bunlar, öncüsüz, örgütsüz ve deneyimsiz kitleler için hemen, bugünden yarına gerçekleştirilebilir şeyler değildir. Ama bugünden yarına, düşünülmesi ve en azından bunların gerekli olabileceğinin bilincinin yaratılması mümkündür. Bir kez daha yineleyelim: Recep Tayyip Erdoğan halk direnişini bir iç savaşla tehdit etmektedir. Bir iktidarın ölüm-kalım sorunuyla yüzyüze olduğu koşullarda bu tehdit bir blöf olarak değerlendirilemez. İç savaş olasılığı ne kadar uzak görünürse görünsün, her durumda ciddiye alınmalı ve olası bir karşı-devrimci ve şeriatçı iç savaşa hazırlanılmalıdır. İç savaş tehdidi karşısında yapılacak her türlü (maddi ve manevi) hazırlık, herşeyden önce iç savaş tehdidinin etkisizleştirilmesini sağlayacaktır. Savaştan kaçınmanın tek yolu, savaşa hazırlanmaktan geçer. Recep Tayip Erdoğan ın iç savaş tehdidinden ürken ve korkan küçük-burjuva aydınları, yeni orta sınıf mensuplarının küçük tavizler karşılığında direnişi durdurmaya ve bitirmeye yönelmeleri çok daha büyük olasılıktır. Onlar, uluslararası kamuoyunun desteğiyle elde ettikleri kazanımları koruyabileceklerine inanacaklardır. Böyle bir durumda halk direnişinin saflarında parçalanma ortaya çıkacak ve ardından legalist sol onları izleyecektir. Bu da halk drirenişinin sonunu getirecektir. Bu kader e boyun eğmemenin tek yolu, örgütlü ve iç savaşa hazırlanmış bir kitlenin yaratılmasıdır. Ama bunun bugünden yarına gerçekleştirilemeyeceği de açıktır. Bu halk direnişi, şu ya da bu biçimde sona erdiğinde umutsuzluğa kapılmamak gerekir. Bu bir deneyimdir. Kitlelerin zihninde yer eden ve kalıcılaşan bir deneyimdir. Gelecekteki kitle çarpışmalarında bu deneyimin dersleri yol gösterici olacaktır. İkinci olarak, kitleler, örgütsüz bile olsalar sokaklara çıkabileceklerini ve direneceklerini göstermişlerdir. Bu direniş küçük tavizlerle sona erdirilmiş olsa bile, her zaman egemen sınıfların ve siyasal iktidarların kabusu olmaya devam edecektir. Onlar, daha bilinçli, daha örgütlü ve devrimci öncüye sahip bir halk hareketinin korkusuyla yaşamak zorunda kalacaklardır. İşte bu, küçük-burjuvazinin uzlaşmacılığıyla ya da iç savaş korkusuyla sona erdirebileceği bu halk direnişinin en büyük kazanımı olacaktır. 10

11 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ Proletarya Devriminin Askeri Programı V. İ. Lenin Bugünkü emperyalist savaşta anayurdun savunulması üzerine söylenen sosyal-şoven yalana karşı savaşan Hollandalı, İskandinavyalı ve İsviçreli devrimci sosyal-demokratlar arasında, eski sosyal-demokratik asgari programdaki milis ya da silahlı ulus yerine bir yenisinin, silahsızlanma isteminin konulması Iehinde sesler duyulmaktadır. Jugend-Internationale, bu konu üzerinde bir tartışma açtı ve n 3 te silahsızlanma lehinde bir başyazı yayınladı. R. Grimm in son tezlerinde silahsızlanma fikrine ödün verildiğini üzüntüyle görüyoruz. Neues Leben ve Vorbote dergilerinde de tartışmalar başladı. Bunların başlıca iddiaları, silahsızlanma isteğinin her türlü militarizm ve savaşa karşı mücadelenin en açık, en kararlı ve en tutarlı ifadesi olduğudur. Ama silahsızlanma savunucularının en büyük yanılgıları da bu temel iddialarında bulunuyor. Sosyalistler, sosyalistlikten vazgeçmeksizin her türlü savaşa karşı olamazlar. Birincisi, sosyalistler, devrimci savaşlara hiçbir zaman karşı olmamışlardır ve asla karşı olamazlar Büyük devletlerin burjuvazisi tepeden tırnağa gericileştiler ve biz, bu burjuvazinin şimdi sürdürdüğü savaşa, gerici, köleci ve canice bir savaş gözüyle bakıyoruz. Ama, bu burjuvaziye karşı verilecek savaşa ne denir? Örneğin, bu burjuvazinin ezdiği ve bu burjuvaziye bağımlı halkların ya da sömürge halklarının kurtuluş için yürüttükleri bir savaşa ne denir? Enternasyonal grubunun tezlerinin 5. paragrafında şöyle deniyor: Bu başıboş emperyalizm çağında, ulusal savaşlar artık olanaklı değildir. Bu, apaçık bir yanılgıdır. 20. yüzyıl tarihi, bu başıboş emperyalizm yüzyılı, sömürge savaşlarıyla dolu. Ama biz Avrupalıların; dünya halklarının çoğunluğunu ezen biz emperyalistlerin, alışkın olduğumuz o lanet Avrupa şovenliğimizle, sömürge savaşları adını verdiğimiz savaşların çoğu bu ezilen halkların ulusal savaşları ya da ulusal isyanlarıdır. Emperyalizmin temel özelliklerinden biri, en geri ülkelerde kapitalist gelişmeyi hızlandırması ve ulusal baskıya karşı verilen mücadeleyi yaygınlaştırması ve yoğunlaştırmasıdır. Bu, bir gerçektir. Bundan şu sonuç çıkar ki, emperyalizm, çoğu zaman ulusal savaşları körükler. Yukarıya aktarılan tezler i savunan broşüründe, Junius [R. Luxemburg] emperyalist dönemde, emperyalist büyük devletlerin birisine karşı verilen her ulusal savaşın, başka bir rakip emperyalist büyük devletin müdahalesine yol açtığını ve böylece her ulusal savaşın bir emperyalist savaşa dönüştüğünü söylüyor. Ama bu iddia da yanlıştır. Bu, olabilir, ama her zaman değil arasındaki birçok sömürge savaşları bu yolu izlemedi. Örneğin, şöyle bir şey söy- 11

12 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran lersek yalnızca gülünç olur: Bugünkü savaştan sonra, eğer bu savaş bütün hasım tarafların tam bir tükenmişliği ile sona ererse, herhangi bir ulusal, ilerici, devrimci savaş verilemez ; diyelim, Hindistan, İran ve Siyam vb. ile ittifak içinde olan Çin tarafından büyük devletlere karşı böyle bir savaş verilemez. Emperyalizm altında her türlü ulusal savaş olanağını yadsımak teorik olarak yanlış, tarihsel bakımdan hatalı, ve pratikte Avrupa şovenizmiyle birdir: Avrupa da, Afrika da, Asya da vb. yüz milyonlarca insanı ezen uluslara mensup olan bizler, ezilen halklara bizim uluslarımıza karşı savaş vermenin olanaksız olduğunu söylemeye çağrılıyoruz! İkincisi, iç savaş da, diğer savaşlar gibi bir savaştır. Sınıf savaşımını kabul eden herkes, iç savaşı da kabul etmek zorundadır. Her sınıflı toplumda iç savaş doğal, ve bazı koşullarda sınıf mücadelesinin kaçınılmaz devamı, gelişmesi ve şiddetlenmesidir. Bu, her büyük devrimle doğrulanmıştır. İç savaşı kabul etmemek ya da görmezlikten gelmek, büyük bir oportünizme düşmek ve sosyalist devrimi reddetmek olur. Üçüncüsü, sosyalizmin tek bir ülkede zaferi, bir vuruşta genelde bütün savaşları ortadan kaldırmaz. Tersine, bu savaşları öngörür. Kapitalizmin gelişmesi, farklı ülkelerde son derece eşitsiz bir biçimde ilerler. Meta üretimi koşullarında başka türlü de olamaz. Bundan da reddedilemez bir biçimde şu çıkıyor ki, sosyalizm bütün ülkelerde aynı anda zafere ulaşamaz. Önce bir ya da birkaç ülkede zafere ulaşacak, ötekiler bir süre burjuva ya da burjuva-öncesi dönemde kalacaklardır. Bu, yalnız sürtüşmeler yaratmakla kalmayacak, öteki ülkelerin burjuvazisi, sosyalist devletin muzaffer proletaryasını ezmeye bile kalkışacaktır. Bu gibi durumlarda savaş, bizim için meşru ve haklı bir savaş olacaktır. Bu, hem sosyalizm için, hem öteki ulusları burjuvaziden kurtarmak için girişilmiş bir savaştır. Engels, Kautsky ye yazdığı 12 Eylül 1882 tarihli mektupta, zaferi kazanmış sosyalizmin savunma savaşları vermesinin mümkün olduğunu açıkça belirttiği zaman tümüyle haklıydı. Onun aklında olan, zafere ulaşmış proletaryanın öteki ülkelerin burjuvazisine karşı savunulmasıydı. Ancak, biz, tek ülkede değil bütün dünyadaki burjuvaziyi devirir, yener ve onları mülksüzleştirirsek, savaşlar olanaksız duruma gelir. Ve bilimsel açıdan şu en önemli şeyi görmezlikten gelmek ya da önemsememek, son derece yanlış ve hiç de devrimci olmayan sosyalizme geçişte bu en güç ve en büyük savaşı gerektiren bir görevdir. Sosyal vaizler ve oportünistler, geleceğin barışçıl sosyalizminin hayallerini kurmaya her zaman hazırdırlar. Ama bunları devrimci sosyal-demokratlardan ayıran şey, bu güzel geleceğe kavuşmak için gerekli çetin sınıf mücadeleleri ve sınıf savaşları üzerine düşünmeye yanaşmamalarıdır. Kendimizin, sözcüklerin ardısıra sürüklenmeye izin vermemeliyiz. Örneğin, anayurdun savunulması deyimi pek çok kimse için tiksindiricidir, çünkü hem iflah olmaz oportünistler, hem de kautskiciler, bu sözü, şimdiki yağma savaşı üzerine söylenen burjuva yalanlarını örtbas etmek için kullanıyorlar. Bu bir gerçek. Ama bu, bundan böyle politik sloganların anlamları üzerinde düşünmemize gerek olmadığı demek değildir. Bugünkü savaşta anayurdun savunulmasını kabul etmek, ne eksik ne fazla, bu savaşı adil bir savaş olarak, yineliyoruz, ne eksik ne fazla, proletaryanın yararına bir savaş olarak kabul etmek demektir; çünkü her savaşta istilalar olabilir. Emperyalist büyük devletlere karşı savaşlarında ezen uluslar yönünden ya da bir burjuva devletin bazı Galiffet lerine karşı savaşında muzaffer bir proletarya bakımından anayurdun savunulmasını kabul etmemek budalalık olur. Teorik olarak, her savaşın, politikanın başka araçlarla bir devamı olduğunu unutmak kesin bir yanılgıdır. Bugünkü emperyalist savaş, iki büyük dev-

13 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ let grubunun emperyalist politikalarının devamıdır ve bu politika, emperyalist dönem ilişkilerinin bütünü tarafından yaratılmış ve körüklenmiştir. Ama bu dönem, ulusal baskıya karşı mücadeleyi ve burjuvaziye karşı proletaryanın mücadelesini de kaçınılmaz olarak doğuracak ve körükleyecek, ve bunun sonucu olarak da, önce devrimci ulusal ayaklanmalar ve savaşlar; sonra, burjuvaziye karşı proletarya savaşları ve ayaklanmaları; üçüncü olarak da her iki türden devrimci savaşların bir bileşimini vb. olanaklı ve kaçınılmaz duruma getirecektir. Buna aşağıdaki genel düşüncelerin de eklenmesi gerekir. Silah elde etmeye ve bunların kullanılışını öğrenmeye çalışmayan ezilen bir sınıf, köle muamelesi görmeyi hakeder. Burjuva pasifisti ya da oportünist olmaksızın, sınıflı bir toplumda yaşadığımızı, bu toplumdan kurtulmanın tek bir çıkar yolu olduğunu, bunun da ancak sınıf mücadelesi olduğunu unutamayız. Her sınıflı toplumda, ister köleliğe, serfliğe, ister şimdi olduğu gibi ücretli emeğe dayansın, ezen sınıf her zaman silahlıdır. Yalnız modern sürekli ordu değil, modern milis kuvveti bile örneğin en demokratik burjuva cumhuriyeti İsviçre de bile, burjuvazinin proletaryaya karşı silahlanmasını temsil eder. Bu öylesine basit bir gerçektir ki, üzerinde durmanın bile gereği yoktur. Bütün kapitalist ülkelerde grevcilere karşı askeri birliklerin kullanılmasına değinmek yeter. Proletaryaya karşı silahlanmış bir burjuvazi, çağdaş kapitalist toplumun en büyük, temel ve bellibaşlı gerçeğidir. İşte bu gerçek karşısında, devrimci sosyal-demokratları, silahsızlanmayı istemeye özendirmek! Bu, sınıf mücadelesi bakış açısını büsbütün bırakmak, devrim düşüncesini tümüyle reddetmek demektir. Bizim sloganımız, burjuvaziyi yenmek, onları mülksüzleştirmek ve silahsızlandırmak için proletaryayı silahlandırmak olmalıdır. Devrimci sınıf için tek olanaklı taktik budur; bu taktik, kapitalist militarizmin tüm nesnel gelişmesinin mantıksal sonucu ve gereğidir. Proletarya, ancak burjuvaziyi silahsızlandırdıktan sonra, kendi dünya ölçüsündeki tarihsel görevine ihanet etmeden bütün silahları hurdalığa atar. Proletarya, kuşku yok ki, bunu yapacaktır, ama ancak bu koşul yerine getirildikten sonra, kesenkes önce değil. Eğer şimdi savaş, gerici hıristiyan sosyalistler ile, tir tir titreyen küçükburjuvazi arasında yalnızca korku ve dehşet yaratıyor, silahların her çeşit kullanılmasına, kan dökülmesine, ölüme vb. karşı yalnızca bir nefret uyandırıyorsa, kendilerine şunu söylemeliyiz: Kapitalist toplum her zaman ucu bucağı olmayan bir dehşettir. Ve tüm savaşların en gericisi olan bu savaş, bu topluma korkunç bir son hazırlıyorsa, umutsuzluğa düşmemiz için hiçbir neden yok. Herkesin görebildiği gibi, burjuvanın, kendi eliyle tek meşru ve devrimci savaş için, yani emperyalist burjuvaya karşı bir iç savaş için yolları hazırladığı bir sırada, silahsızlanma isteği ya da daha doğrusu silahsızlanma hayali, nesnel olarak, bir umutsuzluğun ifadesinden başka bir şey değildir. Bunun yaşamdan kopmuş bir teori olduğunu söyleyenler olabilir, bunlara dünya ölçüsündeki iki tarihsel gerçeği anımsatırız: Bir yandan tröstler ile sanayide kadınların işe alınması; öte yandan, 1871 Paris Komünü ile Rusya da 1905 Aralık ayaklanması. [...] Eylül 1916 Jugend-Internationale, V. İ. Lenin, N 9-10, Eylül-Ekim 1917 Toplu Yapıtlar, Cilt 23, s , Moskova,

14 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler V. İ. Lenin 14 Aralık 1905 te Moskova (Moskova, 1906) adlı kitabın yayınlanması için daha iyi bir zaman olamazdı. Aralık ayaklanmasının derslerini özümsemek işçi partisinin acil bir görevidir. Ne yazık ki, bu kitap, bir kaşık katran dökülmüş bir varil bala benziyor: çok iyi malzeme eksikliklerine rağmen, ama inanılmayacak kadar gevşek, inanılmayacak kadar sıradan sonuçlar. Bu sonuçlarla başka bir zaman ilgileneceğiz, şimdi tüm dikkatimizi, günümüzün yakıcı siyasal sorununa, Moskova ayaklanmasının derslerine yönelteceğiz. Moskova daki Aralık hareketinin başlıca biçimleri, barışçıl grev ve gösterilerdi; bunlar işçilerin büyük çoğunluğunun etkin biçimde yer aldığı tek mücadele biçimleriydi. Oysa, Moskova daki Aralık eylemi, bağımsız ve egemen bir mücadele biçimi olarak genel grevin zamanının geçtiğini, hareketin, bu dar sınırları dizginlenemez ve karşı konulamaz güçlerle kırdığını ve daha üst bir mücadele biçimine yükseldiğini ayaklanma çok parlak biçimde göstermiştir. Bütün devrimci partiler, bütün Moskova sendikaları grev çağrısını kabul etmişler ve hatta bunun kaçınılmaz olarak bir ayaklanmaya doğru gelişeceğini sezmişlerdir. 6 Aralıkta İşçi Temsilcileri Sovyeti, grevi silahlı bir ayaklanmaya dönüştürmeye çalışmak için karar aldı. Ancak, gerçekte bu örgütlerin hiç biri buna hazır değildi. Gönüllü Savaş Birlikleri Birleşik Konseyi bile, ayaklanmanın uzak olduğundan söz ediyordu (9 Aralıkta!) ve meydana gelen sokak savaşlarında yer almaya ya da onu denetlemeye karar veremeyeceği çok belliydi. Örgütler, hareketin büyümesine ve yayılmasına ayak uydurmayı başaramadılar. Grev, asıl olarak Ekim sonrasında ortaya çıkan nesnel koşulların baskısı sonucu bir ayaklanmaya doğru gelişiyordu. Bir genel grev, artık hükümeti habersiz yakalayamıyordu: Hükümet, karşı-devrimci güçleri çoktan örgütlemişti ve onlar da askeri eylemlere hazırdılar. Ekimden sonraki Rus devriminin bütün gelişimi ve Aralık günlerinde Moskova daki olaylar dizisi, Marks ın de-

15 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ rin önermelerinden birisini açıkça onaylıyordu: Devrim, güçlü ve birleşik bir karşı devrim yaratarak ilerler, yani düşmanı daha aşırı savunma önlemlerine başvurmaya ve bu yolda daha güçlü saldırı araçları planlamaya zorlar. 7 ve 8 Aralık: Barışçıl bir grev, barışçıl kitle gösterileri. 8 Aralık akşamı: Akvaryum un kuşatılması. 9 Aralık sabahı: Starstnaya Meydanı ndaki kalabalığa süvarilerin saldırısı. 9 Aralık akşamı: Fiedler binasına baskın. Çelik sertleşiyor. Örgütsüz sokak kalabalıkları, kendiliğinden ve ikirciklenerek ilk barikatları kuruyorlar. 10 Aralık: Sokaklardaki barikatlara ve kalabalığa top ateşi açılıyor. Barikatlar daha bilinçli olarak kuruluyor; ve artık tek tek değil, gerçekten kitlesel ölçekte. Bütün insanlar sokaklarda; kentin tüm ana merkezleri barikat ağıyla çevrili. Gönüllü savaş birlikleri, bir kaç gün askeri birliklere karşı inatçı bir gerilla savaşı yürütüyorlar; askeri birlikler güçlerini tüketince Dubasov takviye güçleri istemeye zorlanıyor. Hükümet güçleri ancak 15 Aralıkta tümüyle üstünlük sağlayabildi ve 17 Aralıkta Semyonovski Birliği, ayaklanmanın son direniş kalesi Presnya bölgesini ezdi. Grev ve gösterilerden tek tek barikatlara. Tek tek barikatlardan kitlelerin kurduğu barikatlara ve askeri birliklere karşı sokak savaşlarına. Proleter kitle mücadelesi, örgütleri aşarak, grevden ayaklanmaya doğru gelişti. Rus devriminin Aralık 1905 te ulaştığı en büyük tarihsel kazanımdır; ve tüm önceki kazanımlar gibi, bu da büyük özveriler pahasına kazanıldı. Hareket, genel siyasal bir grevden daha üst bir aşamaya yükseldi. Gericiliğin direnişini son sınırına kadar zorladı ve böylece devrimin de saldırı araçlarını uygulamada son sınıra kadar gideceği anı çok yaklaştırdı. Gericilik, barikatları, binaları ve kalabalığı bombalamaktan daha öteye gidemez. Ama devrim, Moskova gönüllü savaş birliklerinden daha da öteye gidebilir, genişliğine ve derinliğine çok çok daha öteye gidebilir. Ve devrim, Aralıktan beri çok ilerledi. Devrimci bunalımın zemini ölçülemeyecek kadar genişledi şimdi bıçak daha da keskinleştirilmelidir. Proletarya, mücadelenin nesnel koşullarının değiştiğini ve grevin bir ayaklanmaya dönüşmek zorunda olduğunu kendi önderlerinden daha hızlı anladı. Her zaman olduğu gibi, pratik teorinin önüne geçti. Barışçıl grev ve gösteriler, artık işçilere yeterli gelmemeye başladı; şöyle sordular: Bundan sonra ne yapmalı? Ve daha kararlı eylem talep ettiler. Barikat kurulması talimatı bölgelere ulaşmadan çok önce, zaten kentin merkezinde barikatlar kurulmuştu. Bunların kurulmasında çok sayıda işçi çalıştı, ama bu bile onlara yeterli gelmiyordu; bilmek istiyorlardı: Bundan sonra ne yapmalı? etkin önlemler istiyorlardı. Aralık ayında, biz, sosyal-demokrat proletaryanın önderleri, çoğunun savaşa etkin olarak katılmasını önleyecek biçimde, böylesine saçma bir biçimde birliklerini konuşlandırmış bir başkomutan gibiydik. İşçi kitleleri kararlı kitle eylemi talimatı talep ediyorlardı, ama alamadılar. Bu yüzden, tüm oportünistlerin sarıldıkları Plehanov un, grev zamansızdı, başlatılmamalıydı ve silaha sarılınmamalıydı düşüncesinden daha dar görüşlü bir düşünce olamazdı. Tersine, daha kararlı, daha enerjik ve daha saldırgan olarak silaha sarılmalıydık; korkusuz ve amansız bir silahlı savaşın zorunluluğunu kitlelere açıklamalıydık ve barışçıl bir grevin sınırları içinde bunu açıklamamız olanaksızdı. Ve şimdi en azından siyasal grevlerin yetersiz olduğunu açıkça kabul etmeliyiz; silahlı ayaklanmayı destekleyen kitlelerin arasında geniş bir ajitasyon yürütmeliyiz ve hazırlık aşamaları sözleriyle ya da herhangi bir yolla karartarak sorunu çözmeye kalkışmamalıyız. Eğer gelecekteki devrimci eylemin acil görevinin korkunç ve kanlı bir imha savaşını gerektirdiğini kitlelerden saklasaydık, hem kendimizi, hem de halkı aldatmış olurduk. Aralık olaylarının ilk dersi budur. Diğer ders de, ayaklanmanın niteliğine, 15

16 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran ayaklanmanın kullandığı yöntemlere ve askeri birliklerin halkın safına geçmelerini sağlayan koşullara ilişkindir. Bu son nokta üzerine partimizin sağ kanadında aşırı önyargılı bir görüş egemendir. Bu görüş, modern askeri birliklerle savaşmanın olanaksız olduğunu ve askeri birliklerin devrimcileştirilmesi gerektiğini iddia eder. Şüphesiz, devrim kitlesel bir karakter almadıkça ve askeri birlikleri etkilemedikçe, ciddi mücadele diye bir şey olamaz. Askeri birlikler arasında çalışma yapmamızın gerekliliğini söylemeye bile gerek yoktur. Ama onları ikna ederek ya da kendi inançlarıyla, bir seferde bizim saflarımıza geçeceklerini hayal edemeyiz. Bu görüşün nasıl klişe ve cansız olduğunu Moskova ayaklanması açıkça gösterdi. İşin doğrusu, gerçek her halk hareketinde kaçınılmaz olan askeri birliklerin kararsızlığı, devrimci mücadele keskinleştiğinde askeri birlikleri ele geçirmek için gerçek bir savaşa yol açar. Moskova ayaklanması, gericilik ile devrim arasında askeri birlikleri ele geçirmek için girişilen umutsuz, çılgın bir mücadelenin tam bir örneğiydi. Dubasov un kendisi bile, Moskova garnizonundaki on beş bin adamın sadece beş binine güvendiğini açıklamıştı. Hükümet, çok çeşitli ve umutsuz önlemlerle kararsızları saflarında tutmaya çalıştı: Onlara yalvardılar, yağ çektiler, rüşvet verdiler, saat, para vb. dağıttılar, votkayla sarhoş ettiler, yalan söylediler, tehdit ettiler, kışlalara hapsettiler ve silahsızlandırdılar, en az güvenilir olanları da şiddet ve hileyle ortadan kaldırdılar. Bu yönden hükümetin gerisinde kaldığımızı açıkça ve çekinmeden itiraf etme cesaretini göstermeliyiz. Hükümetin yaptığı gibi, kararsız askeri birlikleri kazanmak için böylesine etkin, cüretli, geniş kaynaklı ve atak bir savaş için kullanabileceğimiz güçlerden yararlanamadık ve hükümet kazandı. Ordu içindeki çalışmayı sürdürüyoruz ve gelecekte askeri birlikleri ideolojik olarak kazanmak için çabalarımızı iki misline çıkaracağız. Ama bir ayaklanma zamanında askeri birlikleri kazanmak için fiziki bir mücadele de gerektiğini unutursak, zavallı bilgiçler olup çıkarız. Aralık günlerinde Moskova proletaryası, askeri birlikleri ideolojik olarak kazanma konusunda bize büyük dersler öğrettiler. Örneğin 8 Aralıkta Strastnaya Meydanı nda Kazaklar bir kalabalığı kuşattığında, içlerine girdiler, arkadaşlık yaptılar ve onları geri dönmeye ikna ettiler. Yine 10 Aralıkta Presnya bölgesinde on bin kişilik bir kalabalık içinde kızıl bayrak taşıyan iki işçi kız Kazakların önüne fırlayıp, Öldürün bizi! Yaşadıkça bayrağı teslim etmeyeceğiz! diye bağırdılar. Ve Kazaklar dağıldılar ve dört nala oradan uzaklaştılar; kalabalık Yaşasın Kazaklar! diye bağırdı. Cesaretin ve kahramanlığın bu örnekleri, proletaryanın zihninde her zaman kalacaktır. Ama Dubasov un yanında nasıl yaya kaldığımızın örnekleri de var. 9 Aralıkta, askerler, isyancılara katılmak için Bolşaya Serpukhoskaya sokağında Marseillaise söyleyerek ilerliyorlardı. İşçiler onları karşılamak için temsilciler gönderdiler. Ma-lakhov 77 atını dört nala onlara doğru sürdü. İşçiler gecikmişti, Malakhov onlardan önce vardı. Asker-lere duygusal bir konuşma yaptı, onları kararsızlığa düşürdü, süvarilerle onları kuşattı, kışlalarına dönmelerini emretti ve kışlaya kilitledi. Malakhov askerlere zamanında ulaştı, biz ulaşamadık; oysa iki gün içinde 150 bin kişi çağrımıza koşmuştu ve bunlardan sokaklara devriyeler çıkartabilirdik ve çıkartmalıydık da. Malakhov askerleri süvarilerle kuşattı, ama biz Malakhov u bombacılarla kuşatmayı başaramadık. Bunu yapabilirdik ve yapmalıydık; ve bir zamanlar sosyal-demokrat basında (eski İskra) işaret edildiği gibi, bir ayaklanma sırasında görevimiz, sivil ve askeri şeflerin amansızca yok edilmesidir. Bolşaya Serpukhoskaya sokağında olanlar, ana hatlarıyla Nesvizskiye ve Kruttiskiye kışlalarının önünde yinelendi; ve işçiler Ekaterinoslav alayını çekme ye giriştiklerinde, Aleksandrov da istihkamcılara temsilciler gönderildiğinde, Moskova ya gitmekte olan Rostov topçu birliği geri çevrildiğinde, Kolomna da istihkamcılar silahsızlandırıldığında

17 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ da aynı şeyler oldu. Ayaklanma sırasında kararsız askeri birlikleri ele geçirme görevimizi yerine getirmek için yetersiz kaldığımız tanıtlandı. Aralık olayları, Marks ın derin önermelerinden bir başkasını, oportünistlerin unuttuğu bir önermeyi de doğruladı, yani ayaklanma bir sanattır ve bu sanatın temel kuralı, çok büyük cesaretle ve sarsılmaz bir kararlılıkla saldırmaktır. Biz bu gerçeği yeterince özümseyememişiz. Bu sanatı, ne pahasına olursa olsun saldırmak gerektiği kuralını, ne biz yeterince öğrenebilmişiz, ne de kitlelere öğretebilmişiz. Bu eksikliği tüm enerjimizle gidermeliyiz. Siyasal sloganlar sorununda taraf tutmak yeterli değildir; silahlı ayaklanma sorununda da taraf tutmak zorunludur. Buna karşı olanlar, buna hazır olmayanlar, devrimi destekleyenlerin saflarından amansızca atılmalıdırlar, düşman saflarına, hainlerin ya da korkakların yanına gönderilmelidirler; çünkü olayların ve mücadele koşullarının dayatmasıyla bu ilkeye uygun olarak dost ile düşmanı birbirinden ayırmak zorunda kalacağımız günler yaklaşmıştır. Edilgenliği öğütleyemeyiz, askeri birlikleri üstümüze gelene kadar beklemeyelim. Hayır! Cesur ve silahlı saldırı gerektiğini, böyle zamanlarda düşmana komuta eden kişilerin yok edilmesinin gerekli olduğunu ve kararsız askeri birlikleri ele geçirmek için çok daha enerjik savaşmak gerektiğini evlerin çatılarından ilan etmeliyiz. Moskova olaylarının öğrettiği üçüncü büyük ders, bir ayaklanma için güçlerin örgütlenmesi ve taktiklerle ilgilidir. Askeri taktikler, askeri teknik düzeyine dayanır. Bu yalın gerçeği Engels göstermiş ve bütün marksistlere kabul ettirmiştir. Bugün askeri teknik, 19. yüzyılın ortalarındaki askeri teknik değildir. Toplara karşı kalabalıkla yürümek ve tabancalarla barikatları savunmak çılgınlık olur. Kautsky, Moskova olaylarından sonra, Engels in bu konudaki vargılarının yeniden gözden geçirilmesinin tam zamanı olduğunu ve Moskova da yeni barikat taktikleri nin ortaya çıktığını yazarken haklıydı. Bu taktikler, gerilla savaşı taktikleridir. Böylesi taktikler için gerekli örgüt, hareketli ve çok küçük, on kişilik, hatta iki-üç kişilik birliklerdir. Bugünlerde beş ya da üç kişilik birliklerden söz edilince alay eden sosyal-demokratlarla sık sık karşılaşıyoruz. Ama alay etmek, çağdaş askeri tekniğin dayattığı koşullar altında sokak savaşlarının ortaya çıkardığı yeni taktik ve örgütsel sorunları reddetmenin çok ucuz bir yoludur. Moskova ayaklanmasının hikayesini dikkatlice inceleyin beyler ve göreceksiniz ki, beş kişilik birlikler ile yeni barikat taktikleri arasında nasıl bir bağlantı olduğunu anlayacaksınızdır. Moskova bu taktikleri ilerletti, ama onları yeterince geniş çapta, gerçekten kitlesel çapta uygulamak için yeterince geliştirmeyi başaramadı. Gönüllü savaş birlikleri çok azdı, cüretkar saldırı sloganı işçi kitlelerine yayılmadı ve onu uygulamadılar; gerilla birlikleri, özellikleri açısından tek tipti, silahları ve yöntemleri yetersizdi, kalabalıklara önderlik etme yetenekleri neredeyse hiç gelişmemişti. Bütün bunları gidermeliyiz; ve bunu, Moskova deneyiminden öğrenerek, bu deneyimi kitleler arasında yaygınlaştırarak ve bu deneyimi daha da geliştirmeleri için onların yaratıcı çabalarını canlandırarak yapacağız. Aralıktan beri pratik olarak bütün Rusya da süregiden gerilla savaşı ve kitle terörü elbette bir ayaklanmanın doğru taktiğini öğretmekte kitlelere yardım edecektir. Sosyal-demokrasi bu terörü kabul etmeli ve onu kendi taktikleriyle birleştirmeli, elbette örgütlemeli ve denetime almalıdır; işçi sınıfı hareketini, genel devrimci mücadelenin çıkarlarına ve koşullarına tabi kılmalıdır. Diğer yandan ayaklanma boyunca Moskovalı yoldaşlarımızın ve ünlü Letonya Cumhuriyetleri günlerinde Letonyalıların görkemli ve amansızca iş gördükleri bu gerilla savaşının serseri sapkınlığını tasfiye etmeli ve amansızca budamalıdır. Son dönemde askeri teknikte yeni ilerlemeler oldu. Japon savaşı, el bombasını üretti. Hafif silah fabrikaları, pazara otomatik tüfekler sürdüler. Bu her 17

18 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 iki silah da, Rus devriminde başarıyla kullanıldı, ama yeterli olmaktan uzaktı. Teknikteki gelişmelerden yararlanabiliriz ve yararlanmalıyız; işçi birliklerine çok sayıda bomba yapmayı öğretmeliyiz, onlara ve bizim savaş birliklerimize patlayıcı, fünye ve otomatik tüfekler sağlamada yardımcı olmalıyız. Eğer kentlerdeki ayaklanmalarda işçi kitleleri yer alırsa, düşmana karşı kitlesel saldırılar başlarsa, Duma dan sonra, Sveaorg ve Kronstadt tan sonra daha fazla kararsızlaşan askeri birlikleri ele geçirmek için kararlı ve ustaca savaşılırsa ve de genel mücadeleye kırsal bölgelerin katılımını sağlayabilirsek, gelecekte Rusya çapındaki silahlı ayaklanmada zafer bizim olacaktır. O halde, Rus devriminin büyük günlerinin derslerini iyice öğrenerek işimizi daha da geliştirelim ve görevlerimizi daha cesurca ortaya koyalım. İşimizin temeli, bugünkü konjonktürde ulusun gelişiminin gereklerini ve sınıf çıkarlarını doğru biçimde değerlendirmektir. Çarlık rejimini devirme ve devrimci bir hükümet tarafından kurucu meclisin toplanması sloganı etrafında proletaryanın, köylülerin ve ordunun artan oranda bir kısmını bir araya getiriyoruz ve getirmeyi sürdüreceğiz. Şimdiye kadar olduğu gibi, işimizin temel ve başat içeriği, kitlelerin siyasal kavrayışını geliştirmektir. Ama unutmamalıyız ki, bu genel, sürekli ve temel göreve, Rusya da bugün olduğu gibi başka, özgün ve özel görevler yüklenmektedir. Bilgiç ve dar kafalı olmayalım; her zaman ve her koşulda değişmeyen sürekli ödevlerimize anlamsız göndermelerde bulunarak, bu anın özel görevlerinden, verili mücadele biçimlerinin özel görevlerinden kurtulmaya çalışmayalım. Büyük kitle mücadelesinin yaklaştığını unutmayalım. Bu, silahlı bir ayaklanma olacak. Olabildiğince zamandaş olmalıdır. Kitleler, silahlı, kanlı ve korkunç bir mücadeleye girildiğini bilmelidirler. Ölümü horgörme, onların arasında geniş ölçüde yaygınlaşmalı ve zaferden emin olmalıdırlar. Düşmana daha büyük enerjiyle saldırılmalı; kitlelerin sloganı, savunma değil, saldırı olmalıdır. Düşmanın amansızca yok edilmesi onların görevi olacaktır; mücadelenin örgütü, hareketli ve esnek olacaktır; askeri birliklerin arasındaki kararsız unsurların etkin katılımı sağlanacaktır. Ve bu büyük mücadelede, sınıf bilincine sahip proletaryanın partisi ödevini tam olarak yerine getirmelidir. Proletary, N 2, V. İ. Lenin, Toplu Yapıtlar, 29 Ağustos 1906 Cilt 11, s , Moskova,

19 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ İlk Genel Komite Üyesi HÜSEYİN CEVAHİR 1 HAZİRAN 1971 İSTANBUL/MALTEPE 1947 de Tunceli de doğdu. Yüksek öğrenim için Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. Burada devrimci gençlik hareketlerine katıldı. Dev-Genç içinde yer alan Hüseyin yoldaş, Mahir Çayan yoldaşla bu mücadele içinde tanıştı. THKP-C nin oluşum sürecinde yer aldı ve kurucularından oldu. Oluşturulan ilk Genel Komite de yer alarak, Doğu Anadolu Bölge Sorumluluğu nu üstlendi. THKP-C nin 1971 yılında başlattığı Öncü Savaşının ilk evresinde gerçekleştirilen merkezi eylemlerin içinde yer aldı. İstanbul da şehir gerillasının yaratılması amacıyla alınan karar üzerine Mahir yoldaşla birlikte buraya geçti. Has ların günlük hasılatlarının kamulaştırılması ve siyonist ajan E. Elrom un tutsak alınması eylemlerine katıldı. Elrom eylemi üzerine oligarşinin başlattığı kuşatma ve imha operasyonu sırasında, 29 Mayıs 1971 de Mahir yoldaşla birlikte İstanbul-Maltepe de kuşatıldılar. Bu iki adalı nın üç gün süren kuşatması, 1 Haziran günü başlatılan operasyonla sonlanırken, Cevahir yoldaş şehit düştü, Mahir yoldaş ağır yaralı olarak tutsak edildi. Cevahir yoldaşın sanat ve kültür üzerine yayınlanmış çeşitli yazıları yanında, Küba Devrimi üzerine bir yazısı bulunmaktadır. 19

20 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 TÜRKİYE HALK KURTULUŞ ORDUSU KURUCU VE ÖNDERLERİ KADİR MANGA ALPASLAN ÖZDOĞAN SİNAN CEMGİL 31 Mayıs 1971 / Nurhak 6 Mayıs 1972 / Ankara DENİZ GEZMİŞ YUSUF ASLAN HÜSEYİN İNAN 20

KURTULUŞ CEPHESİ. Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com ÖZEL SAYI 2 17 Haziran 2013. Halk Direnişinde Med-Cezir

KURTULUŞ CEPHESİ. Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com ÖZEL SAYI 2 17 Haziran 2013. Halk Direnişinde Med-Cezir Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com ÖZEL SAYI 2 17 Haziran 2013 Halk Direnişinde Med-Cezir Moskova Ayaklanmasından Alınacak

Detaylı

Ne Oldu? Ne Oluyor? Ne Yapmalı? Halk Direnişinde Med-Cezir. Polis Terörüne Karşı Halk Direnişinin Siyasal Niteliği ve Sınıfsal Yapısı

Ne Oldu? Ne Oluyor? Ne Yapmalı? Halk Direnişinde Med-Cezir. Polis Terörüne Karşı Halk Direnişinin Siyasal Niteliği ve Sınıfsal Yapısı Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 24 SAYI: 133 Temmuz-Ağustos 2013 Ne Oldu? Ne Oluyor? Ne Yapmalı? Halk Direnişinde

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu GÜNÜN MANŞETLERİ 23 Temmuz 2016 Cumartesi 11:52 Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu FETÖ darbe girişimi olaylarında darbecilerin hedefinde UIC Yönetim

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!..

Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!.. Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!.. Bu bir yerel seçim değil, bir kader seçimi! AKP iktidara geldiğinden bu yana son 11 yılda biri Irak ta, diğeri Suriye de olmak üzere iki Kürdistan kuruldu. Bu yerel

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar Tarihte, Günümüzde ve ERÝÞ YAYINLARI Bu broþüre yer alan yazýlardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayýsýnda; " " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Polis Taksim Meydanı'na girdi

Polis Taksim Meydanı'na girdi On5yirmi5.com Polis Taksim Meydanı'na girdi Gezi Parkı eylemlerinin 15. gününde polis, Taksim Meydanı na girdi. AKM ve Cumhuriyet Anıtı ndaki afişler söküldü, barikatlar da kaldırıldı. Yayın Tarihi : 11

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Farklı Sistemlerde Kentleşme

Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Kentleşme ve kent planları farklı ekonomik sistemlere göre değişebilir. Kapitalist ve sosyalist ülkelerin kentleşme biçimleri, (keskin olmamakla

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Neden TMMOB? Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, 2B Kanunu gibi yasal düzenlemelere, Kentlerin yağmalanmasını amaç edinen kentsel dönüşüm politikalarına,

Neden TMMOB? Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, 2B Kanunu gibi yasal düzenlemelere, Kentlerin yağmalanmasını amaç edinen kentsel dönüşüm politikalarına, Neden TMMOB? Çünkü TMMOB; Gezi Parkı direnişinin destekleyicisi, Taksim Dayanışması'nın katılımcısı olan TMMOB'nin bir gece yarısı operasyonuyla yetkilerinin alınması AKP'nin TMMOB'den intikam alma girişimidir.

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ALANLARI DEĞİRLENDİRME FİKİR PROJESİ

ATATÜRK ORMAN ALANLARI DEĞİRLENDİRME FİKİR PROJESİ ZŞ3040 ATATÜRK ORMAN ALANLARI DEĞİRLENDİRME FİKİR PROJESİ BÜTÜN KAÇAK YAPILARA BİR ÇÖZÜM! AOÇ alanları değerlendirmesi projesi denilince herkes gibi bizimde ilk aklımıza hukuk dışı yollarla yapılmış olan

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir?

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir? Değerli arkadaşlar, 7 Haziran 2015 günü yapılacak olan 25. dönem Milletvekili seçiminin nasıl sonuçlanacağı haklı olarak büyük merak konusu... Bu nedenle aylardan beri kamuoyu yoklamaları yapılıyor, anketler

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi REKABETE HAZIRLIK KENDİ YILDIZINI YAKALAMAK Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 28 Şubat 2014 MOTİVASYON Davranışa enerji ve yön veren, harekete geçiren güç Davranışı tetikleme

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, kamuoyunu yani halkın kanaatlerini karar alıcıların ve uygulayıcıların meşruiyetini sürdüren önemli bir faktör olarak görmektedir.

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01. Günlük Haber Bülteni 27.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 26.01.2015

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý 38. Sayý / 30 Mart-13 Nisan 2005 Devrimci dönemlerin kitle örgütlenme araçlarý genel olarak komitelerdir. Komiteler, komiteleþme üzerine düþünen

Detaylı

Burada öteki AKP yöneticelirenden değil, bizlerden söz ediyorum.

Burada öteki AKP yöneticelirenden değil, bizlerden söz ediyorum. Engin Erkiner: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın (RTE) zeki ve kurnaz bir insan olduğuna kuşku yok. Ne ki, zeka ve kurnazlık sağlam bilgi temelinde anlam kazanır. Doğru dürüst bilgi birikiminiz yoksa, zeka

Detaylı

MISIR IN SİYASAL HARİTASI

MISIR IN SİYASAL HARİTASI MISIR IN SİYASAL HARİTASI GÖKHAN BOZBAŞ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi MISIR IN SİYASAL HARİTASI HAZIRLAYAN GÖKHAN BOZBAŞ Kapak Fotoğrafı http://www.cbsnews.com/

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ!

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR! HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ

Detaylı

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ 15-20 Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ A. Programın Amaç ve Gerekliliği 11 Eylül gününden beri "terör" daha fazla tartışılmaya başlanmıştır.

Detaylı

Kişisel Hayatın Planlanması

Kişisel Hayatın Planlanması Kişisel Hayatın Planlanması Hasan Çoban 4 Haziran 2005 ESAGED - Ankara Kaynak: http://www.hasancoban.com 1 Kapsam KARAR AMAÇ STRATEJİ UYGULAMA Vizyon Sahibi Olmak Plana Başlangıç Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6-

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- EKİM 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye nin dört köşesindeki emekçiler iş bıraktı! Tarih : 17.06.2013 DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, Gezi Parkı yla başlayan protestolara yönelik polisin sert müdahalesi nedeniyle

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Bilişim denince Beşiktaş GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT

Beşiktaş Gazetesi. Bilişim denince Beşiktaş GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT Bilişim denince Beşiktaş BEŞİKTAŞ Belediyesi Avrasya bölgesi'nin en büyük bilişim fuarına katılıyor. Beşiktaş Belediyesi, bilişim alanında kullandığı son teknolojileri ve yenilikleri, 29 Kasım 2 Aralık

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik! Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2014 yılı bütçesinin görüşülecek olması nedeniyle görüş ve taleplerimizi paylaşmak üzere KESK'e bağlı YAPI-YOL SEN, BTS ve HABER SEN olarak bugün (12 Aralık

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

V.Đ. LENĐN SOVYET ĐKTĐDARI VE KADININ DURUMU

V.Đ. LENĐN SOVYET ĐKTĐDARI VE KADININ DURUMU SOVYET ĐKTĐDARI VE KADININ DURUMU Sovyet iktidarının ikinci yıldönümü, bu sürede ulaşılanlara bir gözatmamıza ve gerçekleştirilmiş olan devrimin anlamını ve amaçlarını gözönüne getirmemize vesile oluyor.

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

2013 YILI Faaliyet Raporu

2013 YILI Faaliyet Raporu 222 YILI Raporu YILI YILI R a proayili rpuo r u 223 İçindekiler 8 Mar t Dünya Emekçi Kadınlar Günü 10 Kasım Atatürk ü Anma G ı d a G ü v e n l i ğ i Pa n e l i ( 1 9 O c a k 2 0 1 3 ) P l a s t i k K a

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 62

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 62 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 62 i Bu sayıda; Başbakan ın Taksim Gezi Parkında vatandaş ile inatlaşmasının ekonomiye maliyeti değerlendirilmiştir. i 1 Ekonomi iç ve dış

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Lütfen Başbakan'a Doğu Silahçıoğlu'nun o makalesini hatırlatın! Marksist.org

Lütfen Başbakan'a Doğu Silahçıoğlu'nun o makalesini hatırlatın! Marksist.org Artık herkes kabul ediyor: Gezi Parkı direnişinde Başbakan Erdoğan'ın sergilediği inatçı, basiretsiz tutumun yol açtığı kitlesel gösteriler, hükümeti istifaya zorlamaya yönelik bir enerjiyle kuşatılmış

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

Türkiye nin Nükleer Silahlanmaya Bakışı

Türkiye nin Nükleer Silahlanmaya Bakışı Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 9, Güz 2013, ss.9-13 Türkiye nin Nükleer Silahlanmaya Bakışı 1 Sinan ÜLGEN* Türkiye nin özellikle askeri alandaki nükleer stratejisine baktığımızda nükleer silahlanma konusunun

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele

PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele On5yirmi5.com PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele Prof. Abbas Vali, PKK yönetiminin, aktif olarak barış sürecinde yer almak isteyeceğini söyledi. Yayın Tarihi : 4 Şubat 2013 Pazartesi (oluşturma

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Gezi Ayaklanması. Kontra Sokak Taktikleri. Biraz Teori. Ernesto Che Guevara. Serdar Soyergin Faruk Açil, Levent Ertümer, Ziya Erdönmez

Gezi Ayaklanması. Kontra Sokak Taktikleri. Biraz Teori. Ernesto Che Guevara. Serdar Soyergin Faruk Açil, Levent Ertümer, Ziya Erdönmez Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 24 SAYI: 134 Eylül-Ekim 2013 Gezi Ayaklanması Kontra Sokak Taktikleri Biraz Teori

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI 1 Haziran-30 Ağustos 2013 Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

dünyanız evinizdir doğurganlığınız da milli göreviniz dir söylemlerinin daha çok duyulur hale gelmesi bir rastlantı değildir.

dünyanız evinizdir doğurganlığınız da milli göreviniz dir söylemlerinin daha çok duyulur hale gelmesi bir rastlantı değildir. Yıl 1960 Tarihi 25 Kasım Dominik Cumhuriyetinde Mirabel kardeşler Trujillo diktatörlüğüne karşı yürütükleri mücadele sonucunda tutsak düştüler. Ve devlet güçleri tarafından önce tecavüze ugradılar sonda

Detaylı

28.12.2012. Yine tehtid ettiler

28.12.2012. Yine tehtid ettiler Yine tehtid ettiler Muhalefeti ve yönetimiyle Türkiye'nin içişlerine müdahale ettiğini söyleyen Irak'tan bir tepki daha geldi. Irak'ta Mukteda Sadr'ın Mehdi Ordusu'ndan kopan Asaib Ehl el Hak grubu, Türk

Detaylı

Haziran Direnişi'ni okullara taşıyalım 23 Ekim Son Güncelleme 07 Ocak 2014

Haziran Direnişi'ni okullara taşıyalım 23 Ekim Son Güncelleme 07 Ocak 2014 Bu yıl, okullar daha açılmadan egemenleri büyük bir korku sardı. Çünkü okullar, Haziran direnişinin coşkusuyla kapanmış, mezuniyet törenleri protesto ve gösterilerle geçmişti. Böyle bir kapanışın, çok

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM NEDİR? Gelişim, Çocuğun hareket etmeyi, Düşünmeyi, Hissetmeyi, Başkalarıyla ilişki kurmayı öğrendiği, ileriye doğru giden bir değişim sürecidir. Gelişim ana rahminde

Detaylı

GÜNGÖREN TERÖRİST SALDIRISI

GÜNGÖREN TERÖRİST SALDIRISI GÜNGÖREN TERÖRİST SALDIRISI 27.07.2008 O. Metin İlkışık Nilay Ö. Ergenç ve Murat T. Turk İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, AKOM Güngören Bombalamaları Tarih: 27 Temmuz 2008, Saat:

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

UYUŞTURUCU ÖZGÜRLÜĞÜN SONU!

UYUŞTURUCU ÖZGÜRLÜĞÜN SONU! Risk Faktörleri BİRECİK RAM Tedavi İçin Psikolojik sorunları olan ya da herhangi bir madde bağımlılığı bulunan ebeveynin çocukları daha büyük risk altındadırlar. Madde kullanan ve tedavi olmak isteyen,

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması I

Şiddete Karşı Kadın Buluşması I Şiddete Karşı Kadın Buluşması I Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 10-11 Aralık 2005, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 1 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır.

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır. TERÖR VE BEKLENTİLER Türkiye, önce 22 Temmuz genel seçimleri ve ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile yaz aylarını kendini yenileyerek geçirmiş, sonbahara ise artan terör olayları, şehitlerimiz, onların

Detaylı

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER BAŞARI İÇİN GERÇEKLER Kitlesel medya kampanyaları çok yönlü tütün kontrol programının başlıca bölümlerinden biridir. Sigara bırakma, sigarasız ortamlar için uygulanan yasal düzenleme kampanyalarının reklamını

Detaylı

DÜNYA PROLETARYASI. kent ve kýr arasýnda bölünmeyi sürdürür.

DÜNYA PROLETARYASI. kent ve kýr arasýnda bölünmeyi sürdürür. DÜNYA PROLETARYASI Proletarya Kapitalizmin geliþmesi ve sermaye birikiminde artýþ demek, proletaryanýn da büyümesi anlamýna gelmektedir. Bu büyüme, belli alanlardan, dünyaya doðrudur. Kapitalizm görüldüðü

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı Emma Goldman

Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı Emma Goldman Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı Emma Goldman SEÇİMİ BOYKOT ET! SOSYALİST DEVRİMİ ÖRGÜTLE! [B SÖMÜRÜ DÜZENİNE KARŞI ÇIKMAYAN HİÇ BİR PARTİYE VE KİŞİYE OY YOK 7 Haziran da genel seçimler

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı