KURTULUŞ CEPHESİ. Zafer Bizim Olacaktır! ÖZEL SAYI 7 Haziran Polis Terörüne Karşı Halk Direnişi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURTULUŞ CEPHESİ. Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com ÖZEL SAYI 7 Haziran 2013. Polis Terörüne Karşı Halk Direnişi"

Transkript

1 Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! ÖZEL SAYI 7 Haziran 2013 Polis Terörüne Karşı Halk Direnişi Ne Oldu? Ne Oluyor? Ne Yapmalı? Proletarya Devriminin Askeri Programı V. İ. Lenin Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler V. İ. Lenin Hüseyin Cevahir Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alpaslan Özdoğan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan İbrahim Kaypakkaya Leyla Doğan, Ağadede Sarıkaya Polis Terörüne Karşı Halk Direnişi Özel Sayısı

2 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 Olağan üstü günler yaşıyoruz. 12 Eylül askeri darbesinden bugüne kadar geçen 33 yıla ve bu yılların tüm depolitizasyonuna, ideolojisizleştirmesine meydan okuyan bir halk hareketi ortaya çıktı. Bir avuç çevreci duyarlılığı yüksek genç in Taksim Gezi Parkı nda sürdürdükleri çevreci eylem e karşı gösterilen polis terörü büyük bir toplumsal tepkiye ve patlamaya yol actı. Çevreci bir eyleme AKP iktidarının uyguladığı zora ve teröre karşı örgütsüz halk kitlelerinin kendiliğinden sokağa çıkışı ülkemiz tarihinde bir ilk olmuştur. Kitle hareketi ne kadar örgütsüz ve ne kadar kendiliğinden olursa olsun, yıllardır biriken ve giderek patlama noktasına gelen öfke patlamasıdır. Bu öfke patlaması sonucu tüm Anadolu kentleri ayağa kalkmış ve polis terörüne karşı direnişe geçmiştir. Bu halk hareketi, bu direniş kimilerince AKP iktidarının insanların yaşam tarzına müdahalesi ne duyulan bir tepki olarak ifade ediliyorsa da, sözcüğün tam anlamıyla laik ve demokratik bir iktidar isteminin dışa vurumudur. Hareketin çevreci duyarlılık tan türetilen meşruiyeti ne helal gelmemesi için görmezlikten gelinen gerçek budur. Laiklik ve demokratik bir düzen istemini ulusalcı damgası yememek için bir yana atanlar, giderek Gezi Direnişi ni iki ayrı yaşam tarzı nın dışa vurulduğu bir olaya dönüştürmüştür. Bugün, halk direnişinin sekizinci gününde Taksim deki çevreci duyarlılığa sahip kesimler ile İstanbul dan Ankara ya, İzmir - den Samsun a, Adana ya, Antakya ya kadar ülkenin her yanında sokağa çıkan halk kitleleri arasında keskin bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu farklılık, yok olduğu, bittiği ilan edilen sınıfların ve sınıfsal farklılıkların en açık ifadesidir. Bir tarafın popülitesi, diğer tarafın savaşkanlığı çok tipiktir. Hareketin kendiliğindenci niteliği ve örgütsüzlüğü bu iki kesimi, özellikle küçük-burjuvazinin orta ve üst gelir grubundan olan ve de eğitim görmüş kesimlerinin Gezi Parkı ndaki şenlik ortamı hareketin en önemli özelliği ve zaafıdır. Bugün, halk hareketi Recep Tayyip Erdoğan ın iç savaş tehdidi altındadır. Bugünün en temel sorunu, örgütsüz ve kendiliğinden gelişen halk direnişinin bu iç savaş tehdidi karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğidir. Gelişen olaylar Kurtuluş Cephesi nin yeni sayısının çıkma günlerine denk gelmiştir. Olayların gelişimi ve özelliklerini dikkate alarak, olağan yayın akışımızın dışına çıkarak Polis Terörüne Karşı Halk Direnişi başlıklı özel sayı yayınlamaya karar verdik. Bu özel sayımızda, halk direnişinin niteliğini, bileşenlerin sınıfsal ve siyasal konumlarını ve en önemlisi AKP nin iç savaş tehdidini ele aldık. Şüphesiz örgütsüz ve kendiliğinden bir halk hareketi pek çok zaaflara sahiptir. Onu örgütlü ve bilinçli bir sürece dönüştürmek, demokratik devrime kanalize etmek çok kolay değildir. Sadece bu nedenle, yani bu dönüşüm sağlanamadığından halk direnişi yenilgiye uğratılabilir. Unutulmamalıdır ki, yenilen halklar, yenilgiden çıkardıkları derslerle zafere giden yolu açacaktır. KURTULUŞ CEPHESİ E-Posta Adresi: 7 Haziran 2013

3 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ Polis Terörüne Karşı Halk Direnişi [Kurtuluş Cephesi nin 3 Haziran 2013 tarihli açıklaması.] Gezi direnişi yle başlayan ve ülke çapında yayılan eylemler, direnişler yıllardır biriken öfkenin dışa vurumu olmuştur. Klasik ve alışıla gelen sözlerle, her cinsten, her dinden, her mezhepten, her görüşten insanlar, yaşadıkları ve kendilerini etkileyen olaylardan ve gelişmelerden yola çıkarak sokağa çıktılar. Olaylar kendiliğinden gelişti. Devletin polis güçlerinin şiddeti karşısında herkes tepkisini ortaya koymak için sokağa çıktı. Örgütsüz ve kendiliğinden bir kitle hareketi başladı ve gelişti. Çoğunluğu herhangi bir kitle eylemine katılmamış insanlardan oluşuyor. Polisin kitle hareketlerini bastırmak için kullandığı yöntemleri ve bunların karşısında kendisini savunma yollarını bilmeyen kitleler sözkonusu. Örgütlü olduğu varsayılan sol, yıllarca, 1 Mayıs larda ve diğer kitle eylemlerinde polis zoruna karşı direndi ve çatıştı. Pek çok deneyime sahip oldu. Ama bugün sokağa çıkan kitlenin böyle bir deneyimi yok. Belki polis terörüne karşı sokak çarpışmalarının taktik ve tekniklerini öğrenmeye gereksinmeleri var. Ancak örgütlü sol un kitle sinden farklı olarak, polis zoru karşısında geri adım atmıyorlar, yerlerinden ayrılmıyorlar. Sokak taktikleri ni de fazlaca önemsemiyorlar. Kendi somutluklarında sadece direniyorlar. Bu kitleye örgütlü sol un sokak taktiklerini öğretmek ya da örgütlü sol un sokak çatışmaları tarzına uyarlamak en son düşünülmesi gereken şeydir. Örgütlü sol un yapması gereken tek şey, kendi deneyimlerinden öğrendikleri korunma yöntemlerini kitlelere aktarmaktan ve onların yanında olmaktan ibarettir. Halk kitleleri eylem içinde hızla öğrenirler ve öğrendiklerini hızla uygularlar. Onlara akıl vermek, yol gösteriyoruz diyerek eskimiş ve başka ortamların ürünü olan taktikleri ya da teknikleri onlara öğretmeye kalkmak, gelişen olayların nedenlerini ve dinamiklerini tam olarak kavramamaktan kaynaklanır. Halk kitleleri, belki örgütlü sol un yıllarca kitle gösterilerinde kullandığı taktikleri, özellikle polis saldırısı sırasında geri çekilmek, ara sokaklara dağılmak ve ardından yeniden birleşerek eski konumlarını almak şeklindeki taktiklerini bilmeyebilirler. Ama hızla öğrenirler ve öğrenmektedirler. Bu halk hareketi, basit biçimde düzenin legal sınırları içinde, yasalara saygılı bir konuma çekilmeye çalışılmaktadır. Barışçıl eylemler, masum talepler denilerek, polis terörüne karşı direnişleri pasifize edilmeye çalışılmaktadır. Diğer yandan bu halk hareketinden bir devrim çıkarmaya çalışanlar, bu halk hareketini örgütlü hale getirmek adına, legal meslek kuruluşlarının güdümüne sokmaya çalışanlar da var. Hayır!

4 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 Düzenin sınırları içinde kalmış ve bu sınırları özenle kollamış meslek kuruluşlarının, konfederasyonların öncülüğü bu halk hareketini pasifize etmekten ve kısa vadeli birkaç tavizle geçiştirmekten başka bir sonuç vermeyecektir. Bırakın halk kitleleri bildikleri gibi ve yaşayarak öğrendikleri gibi direnişlerini sürdürsünler. Karşı taraf silah kullanmadığı sürece silahlanmak ya da silaha başvurmak asla düşünülemez. Ülkede, genel olarak ne denli sürekli milli kriz ve sürekli devrimci durum olursa olsun, ne denli silahlı mücadelenin nesnel koşulları mevcut olursa olsun, asıl önemli olan somut koşullarda silaha başvuran tarafın karşı taraf olmasıdır. Bu herşeyi karşı tarafın insafına bırakmak demek değildir. Yapılması gereken, bir yandan bu kendiliğinden ortaya çıkan, yılların biriktirdiği öfkenin dışa vurumu olan halk hareketinin sürekliliğini sağlamak, diğer yandan bu halk hareketi içinde yer alan en ileri ve en savaşkan kesimleri olası gelişmelere karşı örgütlemek ve hazırlamaktır. Üç kişi, beş kişi... sayı önemli değildir. Bir yandan sokak çatışmalarını sürdürürken, diğer yandan olası gelişmeleri öngörerek, onların karşısında neler yapılabileceğini kararlaştırmalıdırlar. Bugün karşı taraf gaz bombalarıyla, çevik kuvvetle sonuç almaya çalışmaktadır. Bunlarla istediği sonucu alamadıkça zoru, şiddeti daha da artacaktır. Halk kitlesini şu ya da bu yolla pasifize edemezlerse, yeniden evlerine kapatmayı beceremezlerse, zor, şiddet artacaktır. Bugün plastik mermilerden medet uman baskı güçleri, yarın, belki bu akşam gerçek silahlarla ve gerçek mermilerle halk kitlesini dağıtmaya ve sindirmeye çalışacaktır. Eğer sokak çatışmaları ve halk direnişi böylesine bir zor ve şiddetle karşı karşıya gelirse, onları korumanın yolları ve yöntemleri bugünden, şimdiden düşünülmelidir. Halk direnişi bir iç savaşa dönüşebilir. AKP iktidarı, Suriye de cepheye sürdüğü şeriatçıları hiç çekinmeksizin sokağa salabilir. Belki ilk anlarda eli sopalı, bıçaklı, satırlı şeriatçı çeteler görülecektir. Ama bilinmelidir ki, bu ilk adımdır. Bunların yetersiz kaldığı yerde, silahlı sivil faşist şeriatçı çeteler harekete geçirilecektir. Faşist şeriatçı çetelere karşı kitlenin özsavunma güçleri şimdiden hazırlanmalıdır. Kimlerin bu özsavunma güçlerinde yer alacağı, ne zaman ve nasıl hareket edecekleri, iletişimlerini nasıl kuracakları şimdiden belirlenmeye çalışılmalıdır. Bu özsavunma güçleri, faşist şeriatçı çetelerin saldırılarını püskürtmek ve bu saldırılardan halkı korumak için gerekli araçları el altında bulundurmalıdırlar. İlk aşamada bu araçlar, faşist şeriatçı çetelerin kullandığı saldırı araçlarını bertaraf etmeye yetecek sayıda ve boyutta olmalıdır. Barikat teknikleri geliştirilmelidir. Karşı tarafın silahlı saldırısı olmadığı sürece bu barikatlar tahkim edilmeli ve kalıcılaştırılabilmelidir. Bugün karşı taraf ın olayları ne kadar tırmandıracağı, silaha, gerçek silahlara ne zaman ve nasıl başvuracağı belirsizdir. Bu belirsizlik ortamında silah en son kullanılacak araçtır. Bırakın silahı ilk kullanan karşı taraf olsun! Karşı taraf, kitle direnişini bir iç savaşa dönüştürerek ezmek isterlerse, o zaman ve o an geldiğinde hızla iç savaş koşullarına göre halk kitleleri örgütlemelidir. İç savaş koşulları ortaya çıktığında, bilinmelidir ki, Türkiye devrimci hareketinin zengin ve geniş savaş deneyimleri vardır. Bugün meydanlarda, sokaklarda polis güçlerinin zoruna direnen halk örgütsüzdür, öncüsüzdür. Böyle olsalar da, onlara öncülük dayatmak, örgütlü yapılara tabi olmalarını istemek büyük bir hata olacaktır. Unutulmamalıdır ki, halk kitleleri, mücadele içinde hızla öğrenirler. İşte o zaman ne yapacaklarını ve nasıl örgütleneceklerini de bileceklerdir.

5 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ Ne Oldu? Ne Oluyor? Ne Yapmalı? Bir hafta öncesine kadar Türkiye deki her şey olağan akışı içinde gidiyordu. Borsa rekor üzerine rekor kırıyor, özelleştirme ya da yeni projeler adı altında kamu arazilerinin yağmalanmasına dayanan büyük ihaleler yapılıyordu. Satan memnundu, alan memnundu. Milyar dolarlar telaffuz ediliyor, milyarlar ortalıkta uçuşuyordu. Medya, Recep Tayyip Erdoğan dan bir Abraham Lincoln çıkartmaya çalışırken, İmralı görüşmeleri ne dayanan barış havaları çalınıyordu yılında yapılacak olan yerel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine anketler yayınlanıyor, AKP nin yeni seçim zaferinden söz ediliyordu. İmralı süreci ve buna bağlı olarak PKK nin silahlı güçlerini ülke dışına çıkarma kararı AKP nin seçim zaferinin garantisi olarak görülüyordu. İmralı süreci yle BDP hızla AKP ye yakınlaşırken, Recep Tayyip Erdoğan ın başkanlık arzusu nun Kürt sorununun çözümü için bulunmaz bir fırsat olduğu ileri sürülüyordu. Medya nın, daha tam ifadeyle yandaş medya nın, olmadığını söylediği muhalefet, her zamanki söylemleriyle, iç çelişkileriyle ve Recep Tayyip Erdoğan ın belirlediği polemiklerle oyalanıyordu. Sendikalar, sendika federasyonları, kendi dünyalarında ve kendilerince önemli saydıkları rutin işlerin peşinden giderken, yönetimler kimlerle ittifak kuracaklarının hesaplarını yapıyordu. Ülke yavaş yavaş tatil havasına girerken, küçük-burjuva aydınları, her zamanki karamsarlıklarıyla, ikircikli tutumlarıyla, kararsızlıklarıyla rutin yaşamlarını sürdürüyordu. Kadın hakları savunucuları, feministler ve çevreciler, bulabildikleri birkaç sorun etrafında, çalgılarıyla, halaylarıyla ve yeşilmor sloganlarıyla zamanı geçirirken, en büyük duyarlılığı barış süreci ne veriyorlardı. Medya da Kürt sorunu ndan, barış süreci nden başka bir şey konuşulmuyordu. Kalemi ya da mikrofonu eline alan herkes barış süreci nin ülkeye huzur getireceğinden, Türkiye nin uçacağından söz ediyordu. Ve birden ortalık karıştı. Herkesin bildiği ve yaşayıp gördüğü gibi, çok masum bir çevreci duyarlılık tan milyonlarca insanın sokaklara döküldüğü bir başkaldırı, bir direniş ortaya çıktı. Yıllardır biriken öfke, Gezi Parkı ndaki bir avuç orta sınıfın üst gelir grubundan bireylerin çok masum çevreci eylemi ne yönelik polis terörüyle sokaklara yansıdı. Herkesin çok iyi bildiği gibi, her cinsten, her yaştan, her inançtan ve her siyasal düşünceden insanlar, milyonlar sokağa çıktı. Orta sınıfın üst gelir grubuna mensup bir avuç bireyin çevreci eylemi ne karşı gösterilen şiddet karşısında biriken öfke, sözcüğün tam anlamıyla, devletin resmi zor güçlerine karşı bir sokak direnişine yol açtı. Hızla ülkenin tüm kentlerine yayıldı. Sosyolojik tanımla yeni orta sınıf bireyleri, kendilerinin ve çocuklarının çevre duyarlılığı na karşı AKP iktidarının gösterdiği tepki karşısında halkın sokaklara dökül-

6 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 mesi ve polis terörüne karşı direnişe geçmesi karşısında, önce sevindi, ardından şaşkınlığa düştü. Sevinç ve şaşkınlık arasında sokak direnişlerinin devam etmesi onları umut landırdı. Bugün tüm medya da korku duvarının aşılması olarak tanımlanan halk kitlelerinin cüreti onları da korkusuz laştırdı, pervasızlaştırdı. AKP nin yasal ve yasalara dayalı baskısı ile ürkmüş, korkmuş ve kendi köşesine çekilmiş küçük-burjuva aydınları, sanatçılar vb. toplumsal katmanlar korku duvarını aştılar. Ellerinde cep telefonlarıyla, twitleriyle Taksim e koştular. Ve Taksim Meydanı birden halk direnişinin simgesi olurken, yeni orta sınıf bireylerinin kurtarılmış bölgesi haline geldi. Aydınların, sanatçıların, muhalif gazetecilerin, ofis kadın ve erkeklerinin polis teröründen azade edilmiş bir alanda kendilerini bulmaları, kendilerini özgür hissetmeleri, yıllarca içinde yaşadıkları yalıtılmışlıktan ve depresif konumlarından çıkmalarını sağladı. Kurtarılmış Taksim tam bir karnaval, festival havasına bürünürken, aşağıdakiler, Beşiktaş ta, Dolmabahçe de polis terörüne karşı direniyordu. Ülkenin tüm kentlerinde Her yer Taksim, her yer direniş sloganlarıyla sokaklara dökülen milyonlarca insanın polis terörüne karşı direnişi ile Kurtarılmış Taksim tam bir zıtlık oluşturdu. İstanbul Taksim Meydanı nda steril bir ortamda özgürlük rüzgarları estirilirken, aşağıdakiler Beşiktaş ta, Dolmabahçe de polis terörüyle savaşırken, Ankara ve İzmir direnişin en geniş ve en sıcak olduğu kentler olarak öne çıktı. Nerede, hangi kentte, hangi semtte neler olduğunu herkes gördü ve biliyor. Hareketin kendiliğinden niteliği, kitlelerin örgütsüzlüğü, AKP iktidarına karşı duyulan öfkenin boyutları her gün ve her saat konuşuldu, yazıldı-çizildi. Birkaç televizyon ekranında konuşabilen küçük-burjuva aydınları, akademisyenleri harektin örgütsützlüğü, kendiliğindenliği ve AKP iktidarına karşı birikmiş tepkinin dışa vurumu olduğuna ilişkin tespitler yaparken, CHP ye vurmayı marifet sayanlar da boş durmadılar. Kendi dışındaki herkesi açıkgöz ilan eden, fırsatçılıkla suçlayan S. S. Önder gibi ortayolcu ve eyyamcıların dışında, Kürt sorunu nu herşeyin üzerinde tutan kişiler ve hiç şüphesiz BDP, yükselen halk direnişini ulusalcılar ın, kafatascılar ın barış sürecini sabote etme girişimi olarak ilan ettiler ve AKP nin safında yer alarak bir kenara çekildiler. Evet, ama yetmez ciler, neo-liberal solcular, kendilerini dışlayan ve aşağılayan Recep Tayyip Erdoğan a haddini bildiren halk direnişinden hoşnut oldular. AKP nin bir kez daha kendilerine ihtiyacı olabileceği bir ortamın oluştuğunu düşündüler. Bu duygu ve düşüncelerle Gezi Parkı direnişi - ne koştular ve yeni orta sınıf ın duygularını okşayan sözler etmeye koyuldular. Taksim Meydanı, yeni orta sınıf ın ve son yıllarda aşağılanan, küçümsenen, adam yerine konulmayan neo-liberal solcuların Mekkesi haline geldi. ABD dahil olmak üzere her ülkeden destek mesajları aldılar, gönderilen yiyecek paketleriyle duvar inşa ettiler, açılan Devrim Market te güzide baylara ve bayanlara hiç işe yaramayan gaz maskeleri, aksesuarlar satılmaya başlandı. Ama öte yandan tüm Anadolu illerinde polis terörüne karşı direnen milyonlar sokaklardaydı. Polisle çatışıyorlar ve direniyorlardı. Taksim Meydanı, şarkılar ve türkülerle, halaylarla festival havasına bürünmüşken, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Anadolu kentlerinin sokaklarında kan akıyordu. Kendiliğinden sokağa çıkmış, polis terörünü protesto ederken polis terörüyle ilk kez tanışmış halk kitleleri yavaş yavaş sokak çatışmalarını öğrenmeye yönelirken, Kurtarılmış Taksim in aslanları, her türlü şiddetten uzak durulması ndan, kamu mallarına zarar verilmemesi nden, hareketin barışçıl kalmasından söz etmeye başladılar. Polis saldırısına karşı en önemli direniş aracı olan taş atma yı, hareketin meşruiyetine gölge düşüren eylem olarak ilan ettiler. Yerini ve ortamını bulduklarında kendilerini 68 liler diye allayıp-pullayıp ortaya atanlar, 1968 Mayısında Paris kaldırım taşlarının nasıl bir direniş simgesi olduğunu bile unutuverdiler. 3 Haziran Pazartesi gününe gelindiğinde, borsa çöktü. Recep Tayyip Erdoğan ın Kuzey Afrika gezisi öncesinde halk direnişinin ekonomik sonuçlarını ne kadar önemsiz görühmüş olursa olsun, borsanın çöküşü yeni orta sınıfı huzursuzlaştırdı. Ülke çapında yayılan halk direnişinin ne

7 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ yöne gideceği ve nasıl sonuçlanacağı (kaygı ve korkuyla karışık) sorulmaya başlandı. Böylece halk direnişinin sokak çatışmalarına dönüşmesini engelleme çabaları, birden görüşme girişimlerine yol açtı. 1 Haziran günü CHP yi ambulans arkasından giden uyanık taksi şöförüne benzeterek halk direnişini sahiplenmeye kalkışmakla suçlayan Sırrı Süreyya Önder, birden görüşmeci olarak yeniden piyasaya çıktı. Önce itfayeci başbakan vekili Bülent Arınç la, ardından Abdullah Gül le görüştü. Amaç, Gezi Parkı direnişi yle başlayan ülke çapında polis terörüne karşı eyleme dönüşen halk hareketini barışçıl biçimde bitirmek ve insanları evlerine göndermekten ibaretti. Ama Sırrı Süreyya Önder, BDP yle ters düşmesine rağmen, sokaklarda çatışan ve direnen halka evinize dönün demeye cesaret edemedi. Yüzlerce yaralı haberlerini ölüm haberleri izledi. Ama bu haberler bile Taksim Meydanı ndaki festival havası nı değiştirmeye yetmedi. Üç ağaç için duyarlılık gösterenler, bu duyarlılığı paylaşmak için Taksim e akın edenler, ülke çapındaki direnişleri ve çatışmaları görmezlikten gelmeye başladılar. Yapacak bir şey yokmuşcasına, ellerine mor boyalar alanlar sapık duvar yazılarını silmeye koyuldular ve yaptıkları eylem le manşetlere çıktılar. Kurtarılmış Taksim de, sabahları çöp toplayarak ne kadar çevreci olduklarını gösteren yeni orta sınıf gençleri nin eylemi bolca övülürken, doğrudan hedef gözetilerek atılan binlerce gaz bombası fişekleriyle dolu sokaklardaki çöpler görmezlikten gelindi. Taşsız, sopasız, kendi çöpünü kendisi toplayan, kamu mallarına zarar vermeyen, erkek egemen söyleme başkaldıran barışçıl eylemcilere övgüler düzüldü. Ama Ankara da, İzmir de, İstanbul da, Adana da, Mersin de, Antakya da, Samsun da, bilcümle Anadolu da çatışan, yaralanan, ölen insanlar üzücü ve huzur bozucu olay olarak sunuldu. Durumdan vazife çıkaran, duyarlı ve sorumlu bir milletvekili olarak kendisini ortaya atan Sırrı Süreyya Önder in halk direnişini (Recep Tayyip Erdoğan ın gezi den dönmesinden önce) sona erdirmek amacıyla başlattığı görüşme sürecine, kendi nüfuzu altında olduğu varsayılan Taksim Bileşenleri ortak edilmeye çalışıldı. Ama onlar, kendilerine ne misyon biçilmiş olursa olsun, kendiliğinden gelişen kitle hareketini durdurabilecek gücü kendilerinde görmediler. Legal Kürt hareketi nin sözcüsü olan BDP ise, tüm bu süreçte miliyetçiler ve kafatasçılar dan ayrı olmak adına, barış süreci zarar görür söylemleriyle kendisini dışladı. Bu dışta kalmayı da, gelişen halk direnişini, bazı ulusalcı, ırkçı ve milliyetçi kesimlerin Kürt sorununu nasıl baltalayabiliriz arayışına dayandırarak haklı ve mazur göstermeye çalıştı. Açıktır ki, ulusal sorunların öne çıkması, her zaman ve her yerde sınıf mücadelesinin ikincil plana itilmesine yol açar. Doğaldır ki, yükselen bir sınıf mücadelesi de ulusal sorunları ikincil hale getirir. Saf milliyetçiler ve şovenistler dışında hiç kimse sınıf mücadelesinin gelişmesinin ve yükselmesinin ulusal sorunu ikincil hale getirmesinden kaygı duymazlar. Tarihte her zaman görüldüğü gibi, bu kaygıyı duyan milliyetçiler ve şovenistler, her durumda ezen ulus la ittifak kurmaya çalışırlar. İttifakın temeli, gelişen ve yükselen sınıf mücadelesini durdurmaktır. Öte yandan gelişen ve yükselen sınıf mücadelesi egemen ulusun burjuvazisinin (egemen sınıflarının) yeni ittifaklar arayışına yol açar. Bu da, milliyetçi ve şovenist kesimler için bulunmaz bir fırsat olarak görülür. Daha da önemlisi, ezilen ulus un milliyetçileri, gelişen ve yükselen sınıf mücadelesinin kendi ulusal topluluğuna yansımasını engellemeye çalışır. Onlar, sınıfsız, kaynaşmış bir ulusal bütün isterler. Sınıf mücadelesi ve sınıf bilinci onların emellerine ulaşmalarını önleyen en önemli güçtür. Bu yüzden, gelişen sınıf mücadelesine karşı ezen ulus un burjuvazisiyle ittifak kurarlar. Bugün BDP böylesine bir yol ayrımına gelmiştir. Ya Kürt halkının gelişen ve yükselen halk direnişine katılmasının önünde engel olmaktan uzak duracak ve böylece Kürt toplumundaki sınıf çelişkilerinin görünür hale gelmesine neden olacak; ya da T. C. yle, onun en gerici kesimini oluşturan AKP yle uzlaşacak ve halk hareketine karşı konumlanacaktır. Bu da, onların her türlü sol görünümlerinin ve söylemlerinin sonu olacak-

8 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 tır. Tarih, sınıf mücadelelerinin tarihidir. Toplumlar, ne kadar görmezlikten gelinirse gelinsin, ne kadar önemsizleştirilmeye çalışılırsa çalışılsın, sınıflardan oluşur. Gelişen olaylar karşısında her sınıf kendi konumuna ve çıkarlarına göre tutum belirler ve tavır alır. Tekil bireylerin bireysel düşüncelerini mensup olduğu sınıfın özellikleri ve düşünceleri belirler. Üstekiler ya da orta sınıf ne derse desin, aşağıdakiler, işçi sınıfı, genel olarak emekçi halk er ya da geç kendi sınıf bilincine ulaşır. Bugün kendiliğinden, daha açık ifadeyle, Gezi Parkı ndaki küçük bir çevreci eylem e karşı gösterilen tahammülsüzlük ve polis terörü halk kitlelerini sokağa dökmüştür. Hareket ne denli kendiliğinden olursa olsun, sokağa çıkanlar belli bir bilince sahip kitlelerdir. Şüphesiz bu sosyalist siyasal bilinç değil, ama demokratik bilinçtir. Örgütsüz oldukları, merkezi bir yönetime sahip olmadıkları, belli ve belirgin bir programları olmadığı bir gerçektir. Ama belli bir bilinçleri olmadığı asla söylenemez. Küçük ve masum bir çevreci eylem e karşı uygulanan polis terörünü protesto etmek için sokağa çıkanlar, çok açık biçimde eskisi gibi yönetilmek istememektedirler. Üstekiler, AKP iktidarı ise, alttakileri eskisi gibi yönetmek için polis terörünü alabildiğine kullanmakta ve yaygınlaştırmaktadır. Bunlar soyut saptamalar değil, somut gerçeklerdir. Bu gerçeklerin politikadaki karşılığı milli kriz ve devrimci durum dur. Örgütlü sol un tüm keskinliğine rağmen kolayca telaffuz edemediği gerçeklik de budur. Burada ikirciklenmeye gerek yoktur. Kendiliğinden gelişen ve örgütsüz olan halk kitlelerinin polis terörüne karşı başlattıkları direniş, sözcüğün tam anlamıyla alttakiler - in eskisi gibi yönetilmek istemediklerinin dışa vurumudur. Yoğunlaşan polis terörü de bu halk kitlesinin eskisi gibi yönetilemeyeceğini göstermektedir. Bu bir devrim durumudur. Ama Lenin in çok net biçimde ifade ettiği gibi, her devrim durumu devrime yol açmaz. Rusya da 1905 te ve Batıdaki bütün devrimler çağında bu durum görüldü; ama bu durum, o sıralarda devrimler olmamasına karşın, geçen yüzyılın 60 yıllarında Almanya da, ve ile de Rusya da da vardı. Neden o sıralarda devrim olmadı? Çünkü devrim her devrimci durumdan değil, ama yalnız yukarıda sayılan nesnel değişikliklere öznel bir değişikliğin, yani: devrimci sınıfa ilişkin olarak, hatta bunalımlar çağında bile, eğer düşürülmez se, hiçbir zaman düşmeyecek olan eski hükümeti tamamen (ya da kısmen) yıkacak denli güçlü kitlesel devrimci eylemler yürütme yeteneğinin de gelip eklendiği durumdan doğar. Güçlü kitlesel eylemler yürütme yeteneği ise, doğrudan halk kitlelerinin bilinçli ve örgütlü olmasına ve de devrimci öncünün varlığına bağlıdır. Halk kitlelerinde belli bir bilinç varolsa bile, mücadeleyi yönetecek ve belli hedeflere yöneltebilecek devrimci öncü olmadığı sürece, ortaya çıkan devrimci durum bir devrimle sonuçlanmaz. Eğer bugün gelişen halk hareketi, düşürülmez se, hiçbir zaman düşmeyecek olan hükümeti yıkamazsa, bunun tek nedeni devrimci öncünün etkisizliğidir. Devrimci öncünün etkisizliği, aynı zamanda gelişen kitle hareketinin örgütsüzlüğünün de bir ifadesidir. Gelişen ve yayılan halk hareketinin en büyük zaafı, devrimci öncüden yoksun oluşu ve buna bağlı örgütsüzlüğüdür. Bu durum her türlü saptırmaya ve farklı kanallara yöneltilmeye uygun bir ortam oluşturmaktadır. Diğer yandan halk hareketinin örgütsüzlüğü ve devrimci öncüden yoksunluğu, yeni orta sınıf denilen küçük-burjuvazinin demokrat ( modern ve laik ) kesimlerinin sınıf özelliklerinin harekete damgasını vurmasının önünü açmaktadır. Buradaki en büyük tehlike, bu küçükburjuva demokratlar ının, ilk ve yakın taleplere ulaşılır ulaşılmaz hareketi durdurmaya yönelecek olmasıdır. Tüm toplumu devrimci proleterler için devrimcileştirmeyi arzulamaktan çok uzak bulunan demokratik küçük-burjuvazi, toplumsal koşulların mevcut toplumu kendisi için olabildiğince katlanılabilir ve rahat

9 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ hale getirecek bir değişiklik için çabalar. (Marks) Bu küçük-burjuva demokratları karşısında alınacak tutumu Marks şöyle özetler: Devrimci işçi partisinin küçükburjuva demokratlar karşısındaki tutumu şöyledir: devirmeyi amaçladığı kesime karşı, onlarla birlikte ilerler; kendi çıkarları uğruna konumlarını pekiştirmeye çalıştıkları her şeyde onlara karşı çıkar. Elbette Marks ın bu saptaması devrimci öncülüğe ilişkin tarihsel deneyimlerin ürünüdür. Örgütsüz ve devrimci öncülükten yoksun halk kitleleri açısından bu saptama devrimci bilinçlerinin gelişmesi ve pekişmesi açısından önemlidir. Küçük-burjuva ya da yeni orta sınıf demokratlarının bu özelliği kavranılmazsa, ortaya çıkacak başarısızlık halk kitlelerinde bir satılmışlık duygusu uyandırarak küçükburjuva demokratara karşı düşmanlık duygusuna dönüşebilir. Bu da gelecekteki halk hareketinin zaferini engelleyen bir ayrışmaya yol açacaktır. Bugün gelişen halk direnişinin nasıl evrileceği ve nasıl sonlanacağı tam olarak saptanamaz. Direnişin boyutlarını ve küçük-burjuva aydınlarının ya da yeni orta sınıf mensuplarının tutumunu belirleyecek olan karşı taraf ın, devletin baskı gücünü kullanarak şiddeti ne kadar tırmandıracağına bağlıdır. AKP iktidarı, sınıfsal olarak ürkek ve kaypak yapıya sahip olan küçük-burjuve aydınlarının şiddetin dozunun artmasına paralel olarak hareketten uzaklaşacaklarını düşünmektedir. Ancak Gezi Parkı eylemi ne karşı uygulanan polis terörüyle halk kitlelerinin sokaklara dökülmüş olması bu aydın kesimi cesaretlendirmiştir. Dillerinden düşürmedikleri sözlerle, korku duvarını aşmışlardır. Bu nedenle yalın bir polis terörüyle, klasik toplumsal olayları önleme araçları yla bu kesimi korkutabilmeleri ve geri çekilmeye zorlamaları olanaksızdır. Recep Tayyip Erdoğan bu kesimleri bir iç savaş la tehdit etmektedir. Evlerinde zor zaptettiği %50 yi sokağa çıkarmakla tehdit etmektedir. Bu açık bir iç savaş tehdidi ve ilanıdır. Bunun tek amacı, küçük-burjuva aydınlarını, özellikle yeni orta sınıfı birkaç küçük taviz karşılığında evlerine dönmeye zorlamaktır. Medya alanında belli bir etkiye sahip olan ve sesi çok çıkan bu kesimlerin halk hareketinden ayrılması, hareketini sürdürme kararlılığı gösteren kitlelerin devletin açık zoruyla katledilerek sindirilmesinin önünü açacaktır. Gelişebilecek bir iç savaş, şüphesiz örgütsüz ve öncüsüz halk kitlelerinin uzun süre sürdürebilecekleri bir durum değildir. Kitleler mücadele içinde, savaş içinde hızla öğrenirler. Ancak iç savaş, tüm savaşlar gibi, askeri bir savaştır ve askeri savaşın yasalarına tabidir. Örgütsüz ve öncüsüz bir halk hareketinin karşı-devrimci bir iç savaş karşısında yapabileceği tek şey, savaş için hazırlanmak ve savaşarak öğrenmektir. Bu koşullarda, etkin ve fiili bir güç olmasa da, devrimci öncünün zengin gerilla savaşı deneyimi çok daha hızlı aktarılabilecektir. Devrimci işçi partisinin küçük-burjuva demokratlar karşısındaki tutumu şöyledir: devirmeyi amaçladığı kesime karşı, onlarla birlikte ilerler; kendi çıkarları uğruna konumlarını pekiştirmeye çalıştıkları her şeyde onlara karşı çıkar. Yine de, bugünden yarına, artan ve tırmanan AKP iktidarının terörüne karşı özsavunma grupları oluşturmak direnişçilerin en temel görevlerinden birisi olmaktadır. Bu özsavunma grupları, bir yandan kitleleri tırmandırılan polis terörüne karşı korurken, diğer yandan hareketin içine sızan ajanları, muhbirleri tespit etmelidir. Küçük-burjuva saf demokratlarının söylediği gibi, onların görevi provakasyona engel olmak, taş atılmasını engellemek değildir. Polis terörünün böylesine pervasızca kullanıldığı koşullarda, zorba ve terörist bir iktidarın provakasyona ihtiyacı yoktur. Ama hareketin içine sızmaya ve içten bilgi toplamaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı vardır. Sokak çarpışma teknikleri ve barikat yöntemleri devlet terörünün gelişmesine uygun olarak kullanılmaldır. Ama her durumda dayanaklı barıkat kurma yolları ve barikatları koruma teknikleri geliştirilmelidir. Diğer yandan, iç savaşın dayatılmasını öngörerek, başta özsavunma grupları olmak üzere en geniş kesimlerin silahlandırılması için gerekli planlar ve hazırlıklar yapılmalıdır. Küçük-burjuva demokratların ya da ye-

10 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 ni orta sınıf mensubu kişilerin barışçıllık çağrılarına, her türlü şiddete hayır sloganlarına kapılınmamalıdır. Halk direnişinin AKP nin başlatacağı bir iç savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizdir. Bugün için Abdullah Gül aracılığıyla yumuşak ve uzlaşıcı söylemlerle halk direnişi pasifize edilmeye çalışılmaktadır. Ama yarın bunların etkisiz ve yararsız olduğunu görüldüğünde, kendi islamcı iktidarlarını korumak ve sürdürmek için sivil-faşist şeriatçı çeteleri halk kitlelerinin üzerine sürmekte tereddüt etmeyecektir. Bu amaçla, Suriye de savaşa soktuğu şeriatççı grupları meydanlara sürebilir. Bu durumda silahlanmak ve sokak direnişlerini silahlı direnişe dönüştürmek tüm direnişçilerin hakkı ve görevidir. Silahlanmak için çok uzaklara ve farklı yönlere bakmak gereksizdir. Türkiye deki bireysel silahların sayısı 4-5 milyondur. Pek çok evde, işyerinde ve özel otomobiller-de bireysel silahlar bolca mevcuttur. Küçük çaplı bu silahlar belli bir barikatın ya da kitlenin korunması için fazla elverişli ve yeterli olmasa da, silahlı saldırıyı önleyici özelliği ile direnişe zaman kazandıracaktır. Bu zaman, daha etkin silahların sağlanması için kullanılır. Tüm bunlar, öncüsüz, örgütsüz ve deneyimsiz kitleler için hemen, bugünden yarına gerçekleştirilebilir şeyler değildir. Ama bugünden yarına, düşünülmesi ve en azından bunların gerekli olabileceğinin bilincinin yaratılması mümkündür. Bir kez daha yineleyelim: Recep Tayyip Erdoğan halk direnişini bir iç savaşla tehdit etmektedir. Bir iktidarın ölüm-kalım sorunuyla yüzyüze olduğu koşullarda bu tehdit bir blöf olarak değerlendirilemez. İç savaş olasılığı ne kadar uzak görünürse görünsün, her durumda ciddiye alınmalı ve olası bir karşı-devrimci ve şeriatçı iç savaşa hazırlanılmalıdır. İç savaş tehdidi karşısında yapılacak her türlü (maddi ve manevi) hazırlık, herşeyden önce iç savaş tehdidinin etkisizleştirilmesini sağlayacaktır. Savaştan kaçınmanın tek yolu, savaşa hazırlanmaktan geçer. Recep Tayip Erdoğan ın iç savaş tehdidinden ürken ve korkan küçük-burjuva aydınları, yeni orta sınıf mensuplarının küçük tavizler karşılığında direnişi durdurmaya ve bitirmeye yönelmeleri çok daha büyük olasılıktır. Onlar, uluslararası kamuoyunun desteğiyle elde ettikleri kazanımları koruyabileceklerine inanacaklardır. Böyle bir durumda halk direnişinin saflarında parçalanma ortaya çıkacak ve ardından legalist sol onları izleyecektir. Bu da halk drirenişinin sonunu getirecektir. Bu kader e boyun eğmemenin tek yolu, örgütlü ve iç savaşa hazırlanmış bir kitlenin yaratılmasıdır. Ama bunun bugünden yarına gerçekleştirilemeyeceği de açıktır. Bu halk direnişi, şu ya da bu biçimde sona erdiğinde umutsuzluğa kapılmamak gerekir. Bu bir deneyimdir. Kitlelerin zihninde yer eden ve kalıcılaşan bir deneyimdir. Gelecekteki kitle çarpışmalarında bu deneyimin dersleri yol gösterici olacaktır. İkinci olarak, kitleler, örgütsüz bile olsalar sokaklara çıkabileceklerini ve direneceklerini göstermişlerdir. Bu direniş küçük tavizlerle sona erdirilmiş olsa bile, her zaman egemen sınıfların ve siyasal iktidarların kabusu olmaya devam edecektir. Onlar, daha bilinçli, daha örgütlü ve devrimci öncüye sahip bir halk hareketinin korkusuyla yaşamak zorunda kalacaklardır. İşte bu, küçük-burjuvazinin uzlaşmacılığıyla ya da iç savaş korkusuyla sona erdirebileceği bu halk direnişinin en büyük kazanımı olacaktır. 10

11 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ Proletarya Devriminin Askeri Programı V. İ. Lenin Bugünkü emperyalist savaşta anayurdun savunulması üzerine söylenen sosyal-şoven yalana karşı savaşan Hollandalı, İskandinavyalı ve İsviçreli devrimci sosyal-demokratlar arasında, eski sosyal-demokratik asgari programdaki milis ya da silahlı ulus yerine bir yenisinin, silahsızlanma isteminin konulması Iehinde sesler duyulmaktadır. Jugend-Internationale, bu konu üzerinde bir tartışma açtı ve n 3 te silahsızlanma lehinde bir başyazı yayınladı. R. Grimm in son tezlerinde silahsızlanma fikrine ödün verildiğini üzüntüyle görüyoruz. Neues Leben ve Vorbote dergilerinde de tartışmalar başladı. Bunların başlıca iddiaları, silahsızlanma isteğinin her türlü militarizm ve savaşa karşı mücadelenin en açık, en kararlı ve en tutarlı ifadesi olduğudur. Ama silahsızlanma savunucularının en büyük yanılgıları da bu temel iddialarında bulunuyor. Sosyalistler, sosyalistlikten vazgeçmeksizin her türlü savaşa karşı olamazlar. Birincisi, sosyalistler, devrimci savaşlara hiçbir zaman karşı olmamışlardır ve asla karşı olamazlar Büyük devletlerin burjuvazisi tepeden tırnağa gericileştiler ve biz, bu burjuvazinin şimdi sürdürdüğü savaşa, gerici, köleci ve canice bir savaş gözüyle bakıyoruz. Ama, bu burjuvaziye karşı verilecek savaşa ne denir? Örneğin, bu burjuvazinin ezdiği ve bu burjuvaziye bağımlı halkların ya da sömürge halklarının kurtuluş için yürüttükleri bir savaşa ne denir? Enternasyonal grubunun tezlerinin 5. paragrafında şöyle deniyor: Bu başıboş emperyalizm çağında, ulusal savaşlar artık olanaklı değildir. Bu, apaçık bir yanılgıdır. 20. yüzyıl tarihi, bu başıboş emperyalizm yüzyılı, sömürge savaşlarıyla dolu. Ama biz Avrupalıların; dünya halklarının çoğunluğunu ezen biz emperyalistlerin, alışkın olduğumuz o lanet Avrupa şovenliğimizle, sömürge savaşları adını verdiğimiz savaşların çoğu bu ezilen halkların ulusal savaşları ya da ulusal isyanlarıdır. Emperyalizmin temel özelliklerinden biri, en geri ülkelerde kapitalist gelişmeyi hızlandırması ve ulusal baskıya karşı verilen mücadeleyi yaygınlaştırması ve yoğunlaştırmasıdır. Bu, bir gerçektir. Bundan şu sonuç çıkar ki, emperyalizm, çoğu zaman ulusal savaşları körükler. Yukarıya aktarılan tezler i savunan broşüründe, Junius [R. Luxemburg] emperyalist dönemde, emperyalist büyük devletlerin birisine karşı verilen her ulusal savaşın, başka bir rakip emperyalist büyük devletin müdahalesine yol açtığını ve böylece her ulusal savaşın bir emperyalist savaşa dönüştüğünü söylüyor. Ama bu iddia da yanlıştır. Bu, olabilir, ama her zaman değil arasındaki birçok sömürge savaşları bu yolu izlemedi. Örneğin, şöyle bir şey söy- 11

12 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran lersek yalnızca gülünç olur: Bugünkü savaştan sonra, eğer bu savaş bütün hasım tarafların tam bir tükenmişliği ile sona ererse, herhangi bir ulusal, ilerici, devrimci savaş verilemez ; diyelim, Hindistan, İran ve Siyam vb. ile ittifak içinde olan Çin tarafından büyük devletlere karşı böyle bir savaş verilemez. Emperyalizm altında her türlü ulusal savaş olanağını yadsımak teorik olarak yanlış, tarihsel bakımdan hatalı, ve pratikte Avrupa şovenizmiyle birdir: Avrupa da, Afrika da, Asya da vb. yüz milyonlarca insanı ezen uluslara mensup olan bizler, ezilen halklara bizim uluslarımıza karşı savaş vermenin olanaksız olduğunu söylemeye çağrılıyoruz! İkincisi, iç savaş da, diğer savaşlar gibi bir savaştır. Sınıf savaşımını kabul eden herkes, iç savaşı da kabul etmek zorundadır. Her sınıflı toplumda iç savaş doğal, ve bazı koşullarda sınıf mücadelesinin kaçınılmaz devamı, gelişmesi ve şiddetlenmesidir. Bu, her büyük devrimle doğrulanmıştır. İç savaşı kabul etmemek ya da görmezlikten gelmek, büyük bir oportünizme düşmek ve sosyalist devrimi reddetmek olur. Üçüncüsü, sosyalizmin tek bir ülkede zaferi, bir vuruşta genelde bütün savaşları ortadan kaldırmaz. Tersine, bu savaşları öngörür. Kapitalizmin gelişmesi, farklı ülkelerde son derece eşitsiz bir biçimde ilerler. Meta üretimi koşullarında başka türlü de olamaz. Bundan da reddedilemez bir biçimde şu çıkıyor ki, sosyalizm bütün ülkelerde aynı anda zafere ulaşamaz. Önce bir ya da birkaç ülkede zafere ulaşacak, ötekiler bir süre burjuva ya da burjuva-öncesi dönemde kalacaklardır. Bu, yalnız sürtüşmeler yaratmakla kalmayacak, öteki ülkelerin burjuvazisi, sosyalist devletin muzaffer proletaryasını ezmeye bile kalkışacaktır. Bu gibi durumlarda savaş, bizim için meşru ve haklı bir savaş olacaktır. Bu, hem sosyalizm için, hem öteki ulusları burjuvaziden kurtarmak için girişilmiş bir savaştır. Engels, Kautsky ye yazdığı 12 Eylül 1882 tarihli mektupta, zaferi kazanmış sosyalizmin savunma savaşları vermesinin mümkün olduğunu açıkça belirttiği zaman tümüyle haklıydı. Onun aklında olan, zafere ulaşmış proletaryanın öteki ülkelerin burjuvazisine karşı savunulmasıydı. Ancak, biz, tek ülkede değil bütün dünyadaki burjuvaziyi devirir, yener ve onları mülksüzleştirirsek, savaşlar olanaksız duruma gelir. Ve bilimsel açıdan şu en önemli şeyi görmezlikten gelmek ya da önemsememek, son derece yanlış ve hiç de devrimci olmayan sosyalizme geçişte bu en güç ve en büyük savaşı gerektiren bir görevdir. Sosyal vaizler ve oportünistler, geleceğin barışçıl sosyalizminin hayallerini kurmaya her zaman hazırdırlar. Ama bunları devrimci sosyal-demokratlardan ayıran şey, bu güzel geleceğe kavuşmak için gerekli çetin sınıf mücadeleleri ve sınıf savaşları üzerine düşünmeye yanaşmamalarıdır. Kendimizin, sözcüklerin ardısıra sürüklenmeye izin vermemeliyiz. Örneğin, anayurdun savunulması deyimi pek çok kimse için tiksindiricidir, çünkü hem iflah olmaz oportünistler, hem de kautskiciler, bu sözü, şimdiki yağma savaşı üzerine söylenen burjuva yalanlarını örtbas etmek için kullanıyorlar. Bu bir gerçek. Ama bu, bundan böyle politik sloganların anlamları üzerinde düşünmemize gerek olmadığı demek değildir. Bugünkü savaşta anayurdun savunulmasını kabul etmek, ne eksik ne fazla, bu savaşı adil bir savaş olarak, yineliyoruz, ne eksik ne fazla, proletaryanın yararına bir savaş olarak kabul etmek demektir; çünkü her savaşta istilalar olabilir. Emperyalist büyük devletlere karşı savaşlarında ezen uluslar yönünden ya da bir burjuva devletin bazı Galiffet lerine karşı savaşında muzaffer bir proletarya bakımından anayurdun savunulmasını kabul etmemek budalalık olur. Teorik olarak, her savaşın, politikanın başka araçlarla bir devamı olduğunu unutmak kesin bir yanılgıdır. Bugünkü emperyalist savaş, iki büyük dev-

13 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ let grubunun emperyalist politikalarının devamıdır ve bu politika, emperyalist dönem ilişkilerinin bütünü tarafından yaratılmış ve körüklenmiştir. Ama bu dönem, ulusal baskıya karşı mücadeleyi ve burjuvaziye karşı proletaryanın mücadelesini de kaçınılmaz olarak doğuracak ve körükleyecek, ve bunun sonucu olarak da, önce devrimci ulusal ayaklanmalar ve savaşlar; sonra, burjuvaziye karşı proletarya savaşları ve ayaklanmaları; üçüncü olarak da her iki türden devrimci savaşların bir bileşimini vb. olanaklı ve kaçınılmaz duruma getirecektir. Buna aşağıdaki genel düşüncelerin de eklenmesi gerekir. Silah elde etmeye ve bunların kullanılışını öğrenmeye çalışmayan ezilen bir sınıf, köle muamelesi görmeyi hakeder. Burjuva pasifisti ya da oportünist olmaksızın, sınıflı bir toplumda yaşadığımızı, bu toplumdan kurtulmanın tek bir çıkar yolu olduğunu, bunun da ancak sınıf mücadelesi olduğunu unutamayız. Her sınıflı toplumda, ister köleliğe, serfliğe, ister şimdi olduğu gibi ücretli emeğe dayansın, ezen sınıf her zaman silahlıdır. Yalnız modern sürekli ordu değil, modern milis kuvveti bile örneğin en demokratik burjuva cumhuriyeti İsviçre de bile, burjuvazinin proletaryaya karşı silahlanmasını temsil eder. Bu öylesine basit bir gerçektir ki, üzerinde durmanın bile gereği yoktur. Bütün kapitalist ülkelerde grevcilere karşı askeri birliklerin kullanılmasına değinmek yeter. Proletaryaya karşı silahlanmış bir burjuvazi, çağdaş kapitalist toplumun en büyük, temel ve bellibaşlı gerçeğidir. İşte bu gerçek karşısında, devrimci sosyal-demokratları, silahsızlanmayı istemeye özendirmek! Bu, sınıf mücadelesi bakış açısını büsbütün bırakmak, devrim düşüncesini tümüyle reddetmek demektir. Bizim sloganımız, burjuvaziyi yenmek, onları mülksüzleştirmek ve silahsızlandırmak için proletaryayı silahlandırmak olmalıdır. Devrimci sınıf için tek olanaklı taktik budur; bu taktik, kapitalist militarizmin tüm nesnel gelişmesinin mantıksal sonucu ve gereğidir. Proletarya, ancak burjuvaziyi silahsızlandırdıktan sonra, kendi dünya ölçüsündeki tarihsel görevine ihanet etmeden bütün silahları hurdalığa atar. Proletarya, kuşku yok ki, bunu yapacaktır, ama ancak bu koşul yerine getirildikten sonra, kesenkes önce değil. Eğer şimdi savaş, gerici hıristiyan sosyalistler ile, tir tir titreyen küçükburjuvazi arasında yalnızca korku ve dehşet yaratıyor, silahların her çeşit kullanılmasına, kan dökülmesine, ölüme vb. karşı yalnızca bir nefret uyandırıyorsa, kendilerine şunu söylemeliyiz: Kapitalist toplum her zaman ucu bucağı olmayan bir dehşettir. Ve tüm savaşların en gericisi olan bu savaş, bu topluma korkunç bir son hazırlıyorsa, umutsuzluğa düşmemiz için hiçbir neden yok. Herkesin görebildiği gibi, burjuvanın, kendi eliyle tek meşru ve devrimci savaş için, yani emperyalist burjuvaya karşı bir iç savaş için yolları hazırladığı bir sırada, silahsızlanma isteği ya da daha doğrusu silahsızlanma hayali, nesnel olarak, bir umutsuzluğun ifadesinden başka bir şey değildir. Bunun yaşamdan kopmuş bir teori olduğunu söyleyenler olabilir, bunlara dünya ölçüsündeki iki tarihsel gerçeği anımsatırız: Bir yandan tröstler ile sanayide kadınların işe alınması; öte yandan, 1871 Paris Komünü ile Rusya da 1905 Aralık ayaklanması. [...] Eylül 1916 Jugend-Internationale, V. İ. Lenin, N 9-10, Eylül-Ekim 1917 Toplu Yapıtlar, Cilt 23, s , Moskova,

14 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler V. İ. Lenin 14 Aralık 1905 te Moskova (Moskova, 1906) adlı kitabın yayınlanması için daha iyi bir zaman olamazdı. Aralık ayaklanmasının derslerini özümsemek işçi partisinin acil bir görevidir. Ne yazık ki, bu kitap, bir kaşık katran dökülmüş bir varil bala benziyor: çok iyi malzeme eksikliklerine rağmen, ama inanılmayacak kadar gevşek, inanılmayacak kadar sıradan sonuçlar. Bu sonuçlarla başka bir zaman ilgileneceğiz, şimdi tüm dikkatimizi, günümüzün yakıcı siyasal sorununa, Moskova ayaklanmasının derslerine yönelteceğiz. Moskova daki Aralık hareketinin başlıca biçimleri, barışçıl grev ve gösterilerdi; bunlar işçilerin büyük çoğunluğunun etkin biçimde yer aldığı tek mücadele biçimleriydi. Oysa, Moskova daki Aralık eylemi, bağımsız ve egemen bir mücadele biçimi olarak genel grevin zamanının geçtiğini, hareketin, bu dar sınırları dizginlenemez ve karşı konulamaz güçlerle kırdığını ve daha üst bir mücadele biçimine yükseldiğini ayaklanma çok parlak biçimde göstermiştir. Bütün devrimci partiler, bütün Moskova sendikaları grev çağrısını kabul etmişler ve hatta bunun kaçınılmaz olarak bir ayaklanmaya doğru gelişeceğini sezmişlerdir. 6 Aralıkta İşçi Temsilcileri Sovyeti, grevi silahlı bir ayaklanmaya dönüştürmeye çalışmak için karar aldı. Ancak, gerçekte bu örgütlerin hiç biri buna hazır değildi. Gönüllü Savaş Birlikleri Birleşik Konseyi bile, ayaklanmanın uzak olduğundan söz ediyordu (9 Aralıkta!) ve meydana gelen sokak savaşlarında yer almaya ya da onu denetlemeye karar veremeyeceği çok belliydi. Örgütler, hareketin büyümesine ve yayılmasına ayak uydurmayı başaramadılar. Grev, asıl olarak Ekim sonrasında ortaya çıkan nesnel koşulların baskısı sonucu bir ayaklanmaya doğru gelişiyordu. Bir genel grev, artık hükümeti habersiz yakalayamıyordu: Hükümet, karşı-devrimci güçleri çoktan örgütlemişti ve onlar da askeri eylemlere hazırdılar. Ekimden sonraki Rus devriminin bütün gelişimi ve Aralık günlerinde Moskova daki olaylar dizisi, Marks ın de-

15 Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran 2013 KURTULUŞ CEPHESİ rin önermelerinden birisini açıkça onaylıyordu: Devrim, güçlü ve birleşik bir karşı devrim yaratarak ilerler, yani düşmanı daha aşırı savunma önlemlerine başvurmaya ve bu yolda daha güçlü saldırı araçları planlamaya zorlar. 7 ve 8 Aralık: Barışçıl bir grev, barışçıl kitle gösterileri. 8 Aralık akşamı: Akvaryum un kuşatılması. 9 Aralık sabahı: Starstnaya Meydanı ndaki kalabalığa süvarilerin saldırısı. 9 Aralık akşamı: Fiedler binasına baskın. Çelik sertleşiyor. Örgütsüz sokak kalabalıkları, kendiliğinden ve ikirciklenerek ilk barikatları kuruyorlar. 10 Aralık: Sokaklardaki barikatlara ve kalabalığa top ateşi açılıyor. Barikatlar daha bilinçli olarak kuruluyor; ve artık tek tek değil, gerçekten kitlesel ölçekte. Bütün insanlar sokaklarda; kentin tüm ana merkezleri barikat ağıyla çevrili. Gönüllü savaş birlikleri, bir kaç gün askeri birliklere karşı inatçı bir gerilla savaşı yürütüyorlar; askeri birlikler güçlerini tüketince Dubasov takviye güçleri istemeye zorlanıyor. Hükümet güçleri ancak 15 Aralıkta tümüyle üstünlük sağlayabildi ve 17 Aralıkta Semyonovski Birliği, ayaklanmanın son direniş kalesi Presnya bölgesini ezdi. Grev ve gösterilerden tek tek barikatlara. Tek tek barikatlardan kitlelerin kurduğu barikatlara ve askeri birliklere karşı sokak savaşlarına. Proleter kitle mücadelesi, örgütleri aşarak, grevden ayaklanmaya doğru gelişti. Rus devriminin Aralık 1905 te ulaştığı en büyük tarihsel kazanımdır; ve tüm önceki kazanımlar gibi, bu da büyük özveriler pahasına kazanıldı. Hareket, genel siyasal bir grevden daha üst bir aşamaya yükseldi. Gericiliğin direnişini son sınırına kadar zorladı ve böylece devrimin de saldırı araçlarını uygulamada son sınıra kadar gideceği anı çok yaklaştırdı. Gericilik, barikatları, binaları ve kalabalığı bombalamaktan daha öteye gidemez. Ama devrim, Moskova gönüllü savaş birliklerinden daha da öteye gidebilir, genişliğine ve derinliğine çok çok daha öteye gidebilir. Ve devrim, Aralıktan beri çok ilerledi. Devrimci bunalımın zemini ölçülemeyecek kadar genişledi şimdi bıçak daha da keskinleştirilmelidir. Proletarya, mücadelenin nesnel koşullarının değiştiğini ve grevin bir ayaklanmaya dönüşmek zorunda olduğunu kendi önderlerinden daha hızlı anladı. Her zaman olduğu gibi, pratik teorinin önüne geçti. Barışçıl grev ve gösteriler, artık işçilere yeterli gelmemeye başladı; şöyle sordular: Bundan sonra ne yapmalı? Ve daha kararlı eylem talep ettiler. Barikat kurulması talimatı bölgelere ulaşmadan çok önce, zaten kentin merkezinde barikatlar kurulmuştu. Bunların kurulmasında çok sayıda işçi çalıştı, ama bu bile onlara yeterli gelmiyordu; bilmek istiyorlardı: Bundan sonra ne yapmalı? etkin önlemler istiyorlardı. Aralık ayında, biz, sosyal-demokrat proletaryanın önderleri, çoğunun savaşa etkin olarak katılmasını önleyecek biçimde, böylesine saçma bir biçimde birliklerini konuşlandırmış bir başkomutan gibiydik. İşçi kitleleri kararlı kitle eylemi talimatı talep ediyorlardı, ama alamadılar. Bu yüzden, tüm oportünistlerin sarıldıkları Plehanov un, grev zamansızdı, başlatılmamalıydı ve silaha sarılınmamalıydı düşüncesinden daha dar görüşlü bir düşünce olamazdı. Tersine, daha kararlı, daha enerjik ve daha saldırgan olarak silaha sarılmalıydık; korkusuz ve amansız bir silahlı savaşın zorunluluğunu kitlelere açıklamalıydık ve barışçıl bir grevin sınırları içinde bunu açıklamamız olanaksızdı. Ve şimdi en azından siyasal grevlerin yetersiz olduğunu açıkça kabul etmeliyiz; silahlı ayaklanmayı destekleyen kitlelerin arasında geniş bir ajitasyon yürütmeliyiz ve hazırlık aşamaları sözleriyle ya da herhangi bir yolla karartarak sorunu çözmeye kalkışmamalıyız. Eğer gelecekteki devrimci eylemin acil görevinin korkunç ve kanlı bir imha savaşını gerektirdiğini kitlelerden saklasaydık, hem kendimizi, hem de halkı aldatmış olurduk. Aralık olaylarının ilk dersi budur. Diğer ders de, ayaklanmanın niteliğine, 15

16 KURTULUŞ CEPHESİ Halk Direnişi Özel Sayısı 7 Haziran ayaklanmanın kullandığı yöntemlere ve askeri birliklerin halkın safına geçmelerini sağlayan koşullara ilişkindir. Bu son nokta üzerine partimizin sağ kanadında aşırı önyargılı bir görüş egemendir. Bu görüş, modern askeri birliklerle savaşmanın olanaksız olduğunu ve askeri birliklerin devrimcileştirilmesi gerektiğini iddia eder. Şüphesiz, devrim kitlesel bir karakter almadıkça ve askeri birlikleri etkilemedikçe, ciddi mücadele diye bir şey olamaz. Askeri birlikler arasında çalışma yapmamızın gerekliliğini söylemeye bile gerek yoktur. Ama onları ikna ederek ya da kendi inançlarıyla, bir seferde bizim saflarımıza geçeceklerini hayal edemeyiz. Bu görüşün nasıl klişe ve cansız olduğunu Moskova ayaklanması açıkça gösterdi. İşin doğrusu, gerçek her halk hareketinde kaçınılmaz olan askeri birliklerin kararsızlığı, devrimci mücadele keskinleştiğinde askeri birlikleri ele geçirmek için gerçek bir savaşa yol açar. Moskova ayaklanması, gericilik ile devrim arasında askeri birlikleri ele geçirmek için girişilen umutsuz, çılgın bir mücadelenin tam bir örneğiydi. Dubasov un kendisi bile, Moskova garnizonundaki on beş bin adamın sadece beş binine güvendiğini açıklamıştı. Hükümet, çok çeşitli ve umutsuz önlemlerle kararsızları saflarında tutmaya çalıştı: Onlara yalvardılar, yağ çektiler, rüşvet verdiler, saat, para vb. dağıttılar, votkayla sarhoş ettiler, yalan söylediler, tehdit ettiler, kışlalara hapsettiler ve silahsızlandırdılar, en az güvenilir olanları da şiddet ve hileyle ortadan kaldırdılar. Bu yönden hükümetin gerisinde kaldığımızı açıkça ve çekinmeden itiraf etme cesaretini göstermeliyiz. Hükümetin yaptığı gibi, kararsız askeri birlikleri kazanmak için böylesine etkin, cüretli, geniş kaynaklı ve atak bir savaş için kullanabileceğimiz güçlerden yararlanamadık ve hükümet kazandı. Ordu içindeki çalışmayı sürdürüyoruz ve gelecekte askeri birlikleri ideolojik olarak kazanmak için çabalarımızı iki misline çıkaracağız. Ama bir ayaklanma zamanında askeri birlikleri kazanmak için fiziki bir mücadele de gerektiğini unutursak, zavallı bilgiçler olup çıkarız. Aralık günlerinde Moskova proletaryası, askeri birlikleri ideolojik olarak kazanma konusunda bize büyük dersler öğrettiler. Örneğin 8 Aralıkta Strastnaya Meydanı nda Kazaklar bir kalabalığı kuşattığında, içlerine girdiler, arkadaşlık yaptılar ve onları geri dönmeye ikna ettiler. Yine 10 Aralıkta Presnya bölgesinde on bin kişilik bir kalabalık içinde kızıl bayrak taşıyan iki işçi kız Kazakların önüne fırlayıp, Öldürün bizi! Yaşadıkça bayrağı teslim etmeyeceğiz! diye bağırdılar. Ve Kazaklar dağıldılar ve dört nala oradan uzaklaştılar; kalabalık Yaşasın Kazaklar! diye bağırdı. Cesaretin ve kahramanlığın bu örnekleri, proletaryanın zihninde her zaman kalacaktır. Ama Dubasov un yanında nasıl yaya kaldığımızın örnekleri de var. 9 Aralıkta, askerler, isyancılara katılmak için Bolşaya Serpukhoskaya sokağında Marseillaise söyleyerek ilerliyorlardı. İşçiler onları karşılamak için temsilciler gönderdiler. Ma-lakhov 77 atını dört nala onlara doğru sürdü. İşçiler gecikmişti, Malakhov onlardan önce vardı. Asker-lere duygusal bir konuşma yaptı, onları kararsızlığa düşürdü, süvarilerle onları kuşattı, kışlalarına dönmelerini emretti ve kışlaya kilitledi. Malakhov askerlere zamanında ulaştı, biz ulaşamadık; oysa iki gün içinde 150 bin kişi çağrımıza koşmuştu ve bunlardan sokaklara devriyeler çıkartabilirdik ve çıkartmalıydık da. Malakhov askerleri süvarilerle kuşattı, ama biz Malakhov u bombacılarla kuşatmayı başaramadık. Bunu yapabilirdik ve yapmalıydık; ve bir zamanlar sosyal-demokrat basında (eski İskra) işaret edildiği gibi, bir ayaklanma sırasında görevimiz, sivil ve askeri şeflerin amansızca yok edilmesidir. Bolşaya Serpukhoskaya sokağında olanlar, ana hatlarıyla Nesvizskiye ve Kruttiskiye kışlalarının önünde yinelendi; ve işçiler Ekaterinoslav alayını çekme ye giriştiklerinde, Aleksandrov da istihkamcılara temsilciler gönderildiğinde, Moskova ya gitmekte olan Rostov topçu birliği geri çevrildiğinde, Kolomna da istihkamcılar silahsızlandırıldığında

KURTULUŞ CEPHESİ. Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com ÖZEL SAYI 2 17 Haziran 2013. Halk Direnişinde Med-Cezir

KURTULUŞ CEPHESİ. Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com ÖZEL SAYI 2 17 Haziran 2013. Halk Direnişinde Med-Cezir Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com ÖZEL SAYI 2 17 Haziran 2013 Halk Direnişinde Med-Cezir Moskova Ayaklanmasından Alınacak

Detaylı

Silahlı Siyasal Mücadele. Kadrolar ve Politikada Güç-Nicelik Kavrayışı

Silahlı Siyasal Mücadele. Kadrolar ve Politikada Güç-Nicelik Kavrayışı Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 23 SAYI: 128 Temmuz-Ağustos 2012 Silahlı Siyasal Mücadele Kadrolar ve Politikada

Detaylı

Kürt Ulusal Sorununda Tarihi Fırsat ve Ezber. Tarihi Fırsat ın Vanası. Kürt Ulusal Sorununda Uzlaşma ve Devrim. Dışa Bağımlılık ve Türkiye Örneği

Kürt Ulusal Sorununda Tarihi Fırsat ve Ezber. Tarihi Fırsat ın Vanası. Kürt Ulusal Sorununda Uzlaşma ve Devrim. Dışa Bağımlılık ve Türkiye Örneği Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 20 SAYI: 109 Mayıs-Haziran 2009 Kürt Ulusal Sorununda Tarihi Fırsat ve Ezber Tarihi

Detaylı

Dün, Bugün ve Yarın. Sarı 1 Mayıs. 1 Mayıs Nasıl Saydamlaştı ve Sarardı? Keynesçi Yeni Büyüme ve İstihdam Politikaları. Yunanistan: Yol Ayrımında mı?

Dün, Bugün ve Yarın. Sarı 1 Mayıs. 1 Mayıs Nasıl Saydamlaştı ve Sarardı? Keynesçi Yeni Büyüme ve İstihdam Politikaları. Yunanistan: Yol Ayrımında mı? Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 23 SAYI: 127 Mayıs-Haziran 2012 Dün, Bugün ve Yarın Sarı 1 Mayıs [Kurtuluş Cephesi

Detaylı

Nasılsınız? Nicesiniz? İçiniz nasıl, içiniz? Referandumun Sayısal Sonuçları. İstanbul Kimi Bekliyor?

Nasılsınız? Nicesiniz? İçiniz nasıl, içiniz? Referandumun Sayısal Sonuçları. İstanbul Kimi Bekliyor? Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 21 SAYI: 117 Eylül-Ekim 2010 Nasılsınız? Nicesiniz? İçiniz nasıl, içiniz? Referandumun

Detaylı

Fotokopi Seçimler. Zor, Şiddet ve Bilinç. 30 Mart Yerel Seçimlerinin Sayısal Sonuçları. Eski Tas Eski Hamam. Bir Anımsatma.

Fotokopi Seçimler. Zor, Şiddet ve Bilinç. 30 Mart Yerel Seçimlerinin Sayısal Sonuçları. Eski Tas Eski Hamam. Bir Anımsatma. Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 24 SAYI: 137 Mart-Nisan 2014 Fotokopi Seçimler Zor, Şiddet ve Bilinç 30 Mart Yerel

Detaylı

100. Sayı. 100 Sayı Üzerine. Yayın Politikamız Mahir Çayan. Terör, Milliyetçilik, Sınır Ötesi Harekât ve Kürt Sorununa Feodal-Tacir Çözümü

100. Sayı. 100 Sayı Üzerine. Yayın Politikamız Mahir Çayan. Terör, Milliyetçilik, Sınır Ötesi Harekât ve Kürt Sorununa Feodal-Tacir Çözümü Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 18 SAYI: 100 Kasım-Aralık 2007 100. Sayı 100 Sayı Üzerine Yayın Politikamız Mahir

Detaylı

GEZİ DİRENİŞİ ile ERDOĞAN IN YIKILAN HAYALLERİ KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ YAYINLARI

GEZİ DİRENİŞİ ile ERDOĞAN IN YIKILAN HAYALLERİ KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ YAYINLARI lizmi ortadan kaldırabilecek gerçek güç ise toplumun sermaye tarafından sömürülen temel sınıfı işçi sınıfıdır. Bu yüzden Suriye üzerinde şekillenen emperyalist talana karşı gelebilecek yegâne güç de işçi

Detaylı

Ah!... tam ülkenin gerçek gündemini yakalamışken... Nereden çıktı bu olaylar... AKP yi Kapatmak ya da Gayrı-Meşru Olmak

Ah!... tam ülkenin gerçek gündemini yakalamışken... Nereden çıktı bu olaylar... AKP yi Kapatmak ya da Gayrı-Meşru Olmak Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 18 SAYI: 102 Mart-Nisan 2008 Ah!... tam ülkenin gerçek gündemini yakalamışken...

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan İç Savaşa Hazırlanıyor. Paralı Milisler: Özel Güvenlikçiler. Unutulmaya Yüz Tutan Kobanê Savaşı. Kobanê ve Enternasyonalizm

Recep Tayyip Erdoğan İç Savaşa Hazırlanıyor. Paralı Milisler: Özel Güvenlikçiler. Unutulmaya Yüz Tutan Kobanê Savaşı. Kobanê ve Enternasyonalizm Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 25 SAYI: 141 Kasım-Aralık 2014 Recep Tayyip Erdoğan İç Savaşa Hazırlanıyor Paralı

Detaylı

Düzen cephesi ve rejim krizi

Düzen cephesi ve rejim krizi Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! Sayı: 290, Haziran 2013 Düzen cephesi ve rejim krizi 4 Haziran 2011 (12 Haziran 2011 seçimleri öncesi) H. Fırat Burada sunduğumuz rejim krizi konulu konferans, 2013

Detaylı

Açılım... Açılım... Açılım. Kürt Açılımı ndan... Demokratik Açılım a. Ulusal Sorunda Konumlar ve Tutumlar. Ayrılmayı Düşünmek, Referandum ve Ezber

Açılım... Açılım... Açılım. Kürt Açılımı ndan... Demokratik Açılım a. Ulusal Sorunda Konumlar ve Tutumlar. Ayrılmayı Düşünmek, Referandum ve Ezber Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 20 SAYI: 111 Eylül-Ekim 2009 Açılım... Açılım... Açılım Kürt Açılımı ndan... Demokratik

Detaylı

Siyasi mücadele, bir sınıfın, diğerine

Siyasi mücadele, bir sınıfın, diğerine Yeni Evrede SİYASİ SAVAŞIM VE DEVRİM Başyazı Devrimci teori, somut koşullara, pratiğe doğrudan uygulanmaz. Teorik ilkeler, politika aracılığıyla, politik mücadele yoluyla pratiğe uygulanır. Devrimci ilkelerin

Detaylı

Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz! Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar birleşiniz! SÜRELİ MARKSİST-LENİNİST YAYIN ORGANI (TÜRKİYE)

Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz! Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar birleşiniz! SÜRELİ MARKSİST-LENİNİST YAYIN ORGANI (TÜRKİYE) Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz! Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar birleşiniz! B O L Ş E V İ K SÜRELİ MARKSİST-LENİNİST YAYIN ORGANI (TÜRKİYE) Tüm karşı devrimci saldırılara rağmen, dünya

Detaylı

SOSYALİZMİN TEK YANLI ÖRNEĞİ Kapitalizmin dünya bunalımı bir süre önce Asya ve Latin Amerika da belirginleştikten sonra, giderek dünyanın bütün

SOSYALİZMİN TEK YANLI ÖRNEĞİ Kapitalizmin dünya bunalımı bir süre önce Asya ve Latin Amerika da belirginleştikten sonra, giderek dünyanın bütün SOSYALİZMİN TEK YANLI ÖRNEĞİ Kapitalizmin dünya bunalımı bir süre önce Asya ve Latin Amerika da belirginleştikten sonra, giderek dünyanın bütün kıtalarında belirginleşmeye başladı. Bu bunalımın, kapitalizmin

Detaylı

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız!

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız! Şartsız çekilme Marksizmin kuyumcusunu yitirdik THY işçileri 15 Mayıs ta grevde! Bosch un direnişçi işçileri, Koç Üniversitesi direnişi, İzelman işçileri... Mayıs 2013 / Sayı: 43 www.gercekgazetesi.net

Detaylı

[25 Ağustos 1911-4 Ekim 2013] Seçim Sath-ı Mailine Girilirken 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerine Doğru. Legalleştirilmenin Manzara-i Umumiyesi

[25 Ağustos 1911-4 Ekim 2013] Seçim Sath-ı Mailine Girilirken 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerine Doğru. Legalleştirilmenin Manzara-i Umumiyesi Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 24 SAYI: 135 Kasım-Aralık 2013 [25 Ağustos 1911-4 Ekim 2013] Seçim Sath-ı Mailine

Detaylı

İstanbul da büyük halk direnişi

İstanbul da büyük halk direnişi İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! Sayı: 117, 15 Mart 95 İstanbul da büyük halk direnişi Devletin karanlık güçler bölümü olan kontr-gerilla çetesi bu

Detaylı

Tarihi Karışmış Yazı Sol da ve Sol da Dayanılmaz ve Bulunmaz Seçim Taktikleri. Tarihi Karışmamış Yazı. Ekonomik Krizi Neden Hissetmiyoruz?

Tarihi Karışmış Yazı Sol da ve Sol da Dayanılmaz ve Bulunmaz Seçim Taktikleri. Tarihi Karışmamış Yazı. Ekonomik Krizi Neden Hissetmiyoruz? Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 19 SAYI: 107 Ocak-Şubat 2009 Tarihi Karışmış Yazı Sol da ve Sol da Dayanılmaz ve

Detaylı

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org İçindekiler - Burjuva Siyasetin Yeniden Dizaynı ve Seçimler...1 - Toplumsal ve Siyasal Gündem den,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...7 - Örgütlenme Sorunları, Yerel Çalışma ve Hedefler - İ.Can...17

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin

İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin 2 Kızıl Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/12 30 Mart 2007 İÇİNDEKİLER Birleşik, kitlesel ve devrimci 1 Mayıs için ileri!.......... 3 Sermaye devleti kendini tahkim ediyor. 4 Düzen siyaseti keskin bir

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 19 / Sayı: 226 / Ekim 2000

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 19 / Sayı: 226 / Ekim 2000 SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 19 / Sayı: 226 / Ekim 2000 Z a f e r d i r e n e n Ortado u halklar n n olacak Uluslararas komploya karfl bafllatt m z yeni mücadele hamlesine

Detaylı

CEPHE. CeHePe değil. Kılıçdaroğlu ndan hayır gelmez!

CEPHE. CeHePe değil. Kılıçdaroğlu ndan hayır gelmez! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Kılıçdaroğlu ndan hayır gelmez! CeHePe değil 8 yıllık AKP iktidarı, 8 yıllık Baykal muhalefeti Bir darbe ya da askeri müdahale dışında hiç

Detaylı

HAYIR! seferde zafere. Suriye ye sefere, Sonbaharda isyanın ilk kıvılcımı Ankara dan... Bir ayağı çukurda şerif!

HAYIR! seferde zafere. Suriye ye sefere, Sonbaharda isyanın ilk kıvılcımı Ankara dan... Bir ayağı çukurda şerif! Sonbaharda isyanın ilk kıvılcımı Ankara dan... Türk-İş te Kumlu istifa etti! Kazova da işçi yönetimi! Tekstil, Darphane ve THY grevlerinden haberler... Eylül 2013 / Sayı: 47 www.gercekgazetesi.net Devrimci

Detaylı

Yeni dönem ve gelişmeler

Yeni dönem ve gelişmeler Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! Sayı: 278, Ocak 2012 Yeni dönem ve gelişmeler Dünya: Çok yönlü kriz ve büyüyen sosyal mücadeleler Dünya ölçüsünde yaşanan gelişmeler, özellikle de son bir yılın

Detaylı

Kapitalizm ve Kömür Madenleri. Gelişen Siyasal Olaylar ve Egemen Sınıflar. Yeni Orta Sınıf. Toprak Reformuyla İstihdam Yaratmak

Kapitalizm ve Kömür Madenleri. Gelişen Siyasal Olaylar ve Egemen Sınıflar. Yeni Orta Sınıf. Toprak Reformuyla İstihdam Yaratmak Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 21 SAYI: 115 Mayıs-Haziran 2010 Kozlu 1971 Kapitalizm ve Kömür Madenleri Gelişen

Detaylı

2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan...

2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan... Asgari ücret mücadelesi ve sendikalar Sermayenin kölesi, diplomal iflsiz olmayaca z! Bitmedi, sürüyor o kavga!.. Pinochet: Kapitalizmin, dünü, bugünü, yar n, özü 2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2006/49

Detaylı

Mevcut Durum. Ademe Mahkum Etmek ve Mutlak Savaş. Silahlı Propaganda Ademe Mahkum Edilebilir mi? Gazeteci! Bir İhtimal Daha Var! Ernesto Che Guevara

Mevcut Durum. Ademe Mahkum Etmek ve Mutlak Savaş. Silahlı Propaganda Ademe Mahkum Edilebilir mi? Gazeteci! Bir İhtimal Daha Var! Ernesto Che Guevara Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 23 SAYI: 129 Eylül-Ekim 2012 Mevcut Durum Ademe Mahkum Etmek ve Mutlak Savaş Silahlı

Detaylı

Kasım 2006/10 FİYATI 2 YTL (KDV DAHİL) ISSN 1302-692X105

Kasım 2006/10 FİYATI 2 YTL (KDV DAHİL) ISSN 1302-692X105 AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! l l l l l l SA Dünyaya yeni Ekimler gerek! Irak-Güney Kürdistan: Bağdat tan

Detaylı

Seçim emekçilerin sorunlarını çözmüyor Bir sonrakini beklemeden sözümüzü söyleyelim

Seçim emekçilerin sorunlarını çözmüyor Bir sonrakini beklemeden sözümüzü söyleyelim Aylık işçi gazetesi 4 Nisan 2014 Sayı: 190 Fiyatı: 1 TL B Ü T Ü N Ü L K E L E R İ N İ Ş Ç İ L E R İ, B İ R L E Ş İ N! Seçim emekçilerin sorunlarını çözmüyor Bir sonrakini beklemeden sözümüzü söyleyelim

Detaylı