Davetli Derleme. Özgür KARCIOĞLU 1, Gül Özlem YILDIRIM DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 20, SAYI 3, (EYLÜL) 2006, S:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Davetli Derleme. Özgür KARCIOĞLU 1, Gül Özlem YILDIRIM 2 2006 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 20, SAYI 3, (EYLÜL) 2006, S: 135-142"

Transkript

1 Davetli Derleme Acil Tıp Sisteminde Sürüş Güvenliği Ve Acil Araç Sürücülerinin Eğitimleri DRIVING SAFETY IN THE EMERGENCY MEDICAL SERVICES AND TRAINING OF THE AMBULANCE DRIVERS Özgür KARCIOĞLU 1, Gül Özlem YILDIRIM 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 2 Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı Özgür KARCIOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 35340, İnciraltı, İZMİR Tel: (232) Fax: (232) e-posta: ÖZET Ambulanslar; hastane dışında olay yerinden hasta ve/veya yaralı taşımaya uygun özel ekip ve ekipmanla donatılmış, kendine özgü uyarıcı sitemleri ve haberleşme aygıtları bulunduran özelleşmiş araçlardır. Çeşitli yasa ve yönetmelikler ile ambulanslar sınıflandırılmış ve standartları oluşturulmaya çalışılmıştır. Ambulanslarda, hasta ve yaralılara Temel ve İleri Yaşam Desteğinin sağlanabilmesi için gerekli ekip, ekipman ve acil ilaçlar bulunur. Ambulanslar Komuta Kontrol Merkezleri tarafından aktive edilir ve çağrıyı alan ekip olay yerinde hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği vermekle sorumludurlar. Ancak; ambulansların kendileri diğer taşıtlara oranla daha sık olarak kazaya karışmakta yada kaza nedeni olmaktadır. Acil araç operasyonda iken trafik kurallarıyla ilgili bazı ayrıcalıklara, hız limitlerini aşmaya yetkili olmakla birlikte bütün bu yetkiler güvenlik sınırları içinde kullanılmalı; temel hedef personelin, hastanın ve diğer kişilerin güvenliği olmalıdır. Her çağrı rutin olarak acil kabul edilmemelidir. Ambulansların karıştığı kazalarda; kavşaklarda yavaşlamama, ışık ve kural ihlalleri, ani manevralar, yakın izleme gibi karakteristik özellikler dikkat çekmektedir. Ambulans sürücülerine trafikteki rol ve sorumluluklarını kapsayan eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Bunun için acil birimlerin güvenli sürüş teknikleri ile ilgili bir eğitim programı olmalı, bu eğitim programının ayrıntılı müfredatı, eğitim ekipmanları ve lisanslı eğitimcileri bulunmalıdır. Eğitimin kavramsal çerçevesi akademisyenlerin katkısı ile hazırlanmalı, meslek derneği temsilcilerinden görüş alınmalıdır. Ayrıca acil araçlarda sürücülük yapacak kişilerin eğitimleri gereği acil tıbbi bakım protokolleri ve ambulansın donanımını bilen tekniker (paramedik) ve/veya Acil Tıp Teknisyenleri içinden seçilmesi, acil araç ilişkili kazaların oranını azaltabilir. Anahtar sözcükler: Acil tıp sistemi, acil sağlık hizmetleri, ambulans, şoför, eğitim, sürüş güvenliği, acil araç güvenliği SUMMARY Ambulances are specialized vehicles supplied with appropriate crew and equipment to transport the ill and injured from the field to healthcare facilities, and with communication devices, sirens, lights etc. Various regulations and legal documents have been published to classify and standardize ambulances. Medical supplies necessary in an ambulance include all emergency drugs and equipment needed to be used in basic and advanced life support for both trauma and cardiac care. The vehicles are directed by dispatcher centers and the ambulance receiving the call is in charge of delivering basic and advanced life support as appropriate in the field. However, there is concrete evidence that these life-saving vehicles are involved in car accidents themselves, even more commonly than any other type of vehicles. Although there are certain privileges 2006 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 20, SAYI 3, (EYLÜL) 2006, S:

2 136 Acil tıp sisteminde sürüş güvenliği ve acil araç sürücülerinin eğitimleri defined for ambulances in emergency operations which allow them to violate speed limits and some other strict rules in traffic, these exceptions are to be used cautiously within safety limits. Safety of the crew and the victims along with emergency medical vehicle should always take the priority. Only a minority of the calls are real emergencies. Failure to slow down in corners, violations of traffic lights and other rules, sudden maneuvers, following the next vehicle too closely are some of prominent features in the accidents in which the ambulances are engaged. Ambulance drivers should receive appropriate training with special regard to their role and responsibilities in the traffic. This mandates specific training programmes adopted by emergency medical services units regarding driving safety including core curriculum, equipment needed for training and licensed trainers. Conceptual framework should be delineated by academicians, and professional associations must be consulted. Paramedic and emergency medical technicians who are trained on emergency care protocols and use of ambulances should be the first choice to be employed as drivers of emergency medical vehicles in order to alleviate the rate of untoward events involved by these vehicles. Key words: Emergency medical services, ambulance, driver, training, driving safety, emergency medical vehicle safety Hasta ve yaralıların taşınması her zaman acil bakımın en önemli konularından birisi olmuş ve tarihin her döneminde önemini korumuştur. Geçtiğimiz yüzyıl içinde hasta ve yaralıların taşınmasının yanında hastane öncesi acil bakımın önemi de anlaşılmıştır. Sözlük anlamı ölüm tehlikesinde olanları kurtarmak için kullanılan araç olan ve Latince yürümek anlamındaki ambulare fiilinden gelen ambulans (acil araç, cankurtaran), her toplumda, her yaştan insanlar için dikkat çekici, ilginç, duygulandıran, meraklandıran, umut veren, endişelendiren araçlar olmuşlardır (1). Özetle ambulanslar; hastane dışında olay yerinden hasta ve/veya yaralı taşımaya uygun özel ekip ve ekipmanla donatılmış, kendine özgü uyarıcı sitemleri ve haberleşme aygıtları bulunduran özelleşmiş araçlardır. AMBULANS STANDARTLARI Modern ambulanslar, taşıt güvenlik önlemlerini bulunduran, gerekli ekipmanı depolayabilecek, temel ve daha ileri tıbbi bakımı gerçekleştirebilecek yeterli boşluk barındıran araçlardır. Ambulans ekipmanları yasa ve yönetmelikler dışına çıkmadan ambulansın özelliği, bölgenin fizik ve ekonomik koşullarına göre oluşturulmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından (8 Temmuz 2001) Sayılı Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği yayınlanmış ve bu yönetmelikte ambulanslar hava, kara ve deniz ambulansı olarak sınıflandırılmıştır. Kara ambulansları kendi aralarında acil yardım ve hasta nakil ambulansı olarak ayrılmış, kara ve deniz ambulansları için ise bir sınıflandırılmaya gidilmemiştir (2-4). Amerika Birleşik Devletleri nde kullanılan ambulans sınıflandırmalarında bazı eyaletlerde kara ambulansları, kurtarma (rescue) ambulansları ve medikal ambulanslar olarak sınıflandırılmış, diğer lokalizasyonlarda ise medikal ambulanslar pediatrik ve yetişkin ambulanslar olarak sınıflandırılmıştır. Bu ambulanslarda çalışacak olan profesyonellerden (paramedik) alana uygun sertifiye edilmiş kişiler ambulansın sınıfına göre ayrılmaktadır. Kara ambulansları araç gövde özelliklerine göre konvansiyonel (pick up) ve standart (monoblok) tip olmak üzere ikiye ayrılmakla birlikte ülkemizde yaygın olarak hasta ve sürücü kabininin birleşik olduğu standart tip kullanılmaktadır (4,5) sayılı yönetmeliğe göre acil araç sınıfında bulunan ambulansların, zemini beyaz, acil yardım ambulanslarının çizgileri kırmızı, hasta nakil ambulanslarının ise mavi olmalı; yazıları karanlıkta görülecek şekilde reflektörize olmalı ve yazıların büyüklüğü 30 cm yi geçmemelidir. Aracın önündeki AMBULANS yazısı, ayna görüntüsüyle yazılmış olmalıdır. Yaşam yıldızı amblemi (Star of Life) aracın yanlarında, arkasında ve üstünde olmalıdır sayılı yönetmeliğe göre ambulanslarda, yaşam yıldızı amblemi yerine, hilalin bulunması zorunlu hale

3 Özel Ek 137 getirilmiştir. Yine bu yönetmeliğe göre; firma amblemleri sadece yanlarda bulunabilir. Ambulansların trafikte diğer sürücüler tarafından fark edilebilmesini sağlayan dış özellikler yanı sıra ek mekanik niteliklere de sahip olması gerekliliği ortaya konmuştur. Araçların şasi ve süspansiyon sistemleri, hidrolik fren sistemi ve fren sistemini destekleyici güvenlik sistemleri, hızlı seyir ve ani dönüşlerde aracın devrilmesinin önlenmesi için araç ağırlık merkezinin düşük tutulduğu Electronic Stability Program (ESP) gibi güvenlik sistemleri ile desteklenmiş olmalı, iklim kontrolü (klimalı) ve havalandırma sistemi, kabinin yer döşemesi kolay temizlenebilir ve antibakteriyal özellikte, haberleşme (telsiz) sistemleri, araç-gereçlerin monte edilmiş ve emniyet altına alınmış, personelin ve hastanın güvenliği için şoför kabini ile birlikte, hasta kabininde de emniyet kemerleri bulundurulması gereken standartlardan bazılarıdır (4,5). Ambulansların medikal donanımında, hasta ve yaralılara İleri Yaşam Desteğinin sağlanabilmesi için hava yolu ve solunum gereçleri (çeşitli boylarda, stabil ve mobil ünitelerle desteklenmiş), hasta muayene ekipmanları (steteskop, tansiyon aleti vb.) bulunmalı bu ekipmanlar kolay erişim ve kullanım için özellikli bir çantada toplanabilmelidir. Acil araçlarda bulunması gereken immobilizasyon ekipmanları, bölge özellikleri ve olanaklarına göre hastane öncesi acil bakım ekibi tarafından seçilmeli, erişkin, çocuk ve bebek için değişik boylarda boyunluklar (cervical collar), baş sabitleyici (baş ve boyun için), travma tahtası (back board), faraş sedye (scoop stretcher), travma yeleği (Kendrick Extrication Device KED), üçgen sargılar, basit tahta ateller, şişme (havalı) ateller ve femur traksiyon atelinden oluşturulmalıdır. Sedyeler (ana sedye, sandalye sedye) hafif ve hasta güvenliğini sağlayabilen sedyeler olmalıdır. Personelin ve hastaların enfeksiyon geçişinden korunması için; eldiven, gözlük, önlük, maske, eller ve aletler için dezenfektan solüsyon gibi kişisel korunma malzemeleri sağlanmalıdır. Damaryolu ve intra-osseöz girişim malzemeleri ve standardize edilmiş acil ilaçlar bulunmalıdır (4-8). Profesyonel ekip ve ekipmanla donatılmış ambulanslar Komuta Kontrol Merkezlerine yapılan çağrı (112) ile aktive olmaktadır. Acil çağrıyı alan ekip hastane dışı olay yerinde hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği vermekle sorumludurlar. Bu sorumlulukları olmakla birlikte ambulansların kendileri trafik kazalarına karışabilmekte hatta kendisi kazaya neden olabilmektedir. Üstelik bu araçların diğer taşıtlara oranla daha fazla oranda risk taşıdıkları ilgili yayınlarda bildirilmiştir (9-11). New York Motorlu Araç ve Trafik Yasaları acil eylem (operasyon) sırasında ambulanslara ve diğer acil araçlara özel yetki vermiştir. Yasaya göre; Yetkilendirilmiş Acil Araçlarda (ambulans hizmeti veren tüm acil araçlar), acil aracın sürücüsü acil bir operasyonda iken (114-b. Acil operasyon; yetkilendirilmiş acil aracın, yaralı yada hasta kişilerin transportunu ifade ederken, acil operasyon hizmetin bitiminden sonra, ambulansın ambulans merkezine geri dönüşünü kapsamamaktadır) trafikteki diğer araçlardan farklı olarak aşağıdaki ayrıcalıklara sahip olduğu belirtilmiştir; 1. Yasalarla belirtilen durma, duraklama yada park etme koşullarını göz ardı edebileceği, 2. Devamlı yanan kırmızı ışıkta, yanıp-sönen (flaşlı) kırmızı ışıkta yada durma işaretlerinde ancak yavaşladıktan sonra geçebileceği, 3. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaksızın trafik yasalarında belirtilmiş hız sınırını aşabileceği, 4.Özel talimatlarla belirlenmiş durma ve dönme kurallarını göz ardı edebileceği belirtilmiştir (12). Ambulans sürüş güvenliği ile ilgili ciddi çalışmalar yurt dışında 70 li yıllardan bu yana artış göstermektedir. New York Motorlu Araç Bölüm İstatistikleri bilgilerine göre yılda 400 ambulans kazasının olduğu, her gün için yaklaşık iki kişinin yaralandığı gösterilmiştir. Bu istatistiklerden elde edilen diğer önemli bir sonuç ise, bu kazaların %75 inin kontrollü kavşaklarda durmadan geçme sonucu oluştuğu ve oluşan kazaların çoğunlukla önlenebilir olduğudur (11,12). Trafikte araç kullanan herhangi bir bireyin, 10 yıllık bir süreç içerisinde en az bir kez olmak üzere motorlu bir araç kazasına karışabileceği ve bu kazaların %30 kadarında kalıcı sakatlık olabileceği hesaplanmıştır. Acil 2006 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 20, SAYI 3, (MAYIS) 2006, S: 135 -

4 138 Acil tıp sisteminde sürüş güvenliği ve acil araç sürücülerinin eğitimleri Sağlık Hizmeti veren profesyonellerde ise görevleri sırasında (acil operasyon) bu oranın %50 lerden daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Ambulansın neden olduğu kazalardan sıklıkla trafiğin diğer üyelerinin ve yayaların etkilendiği, pek çok kaza durumunda acil aracın başka bir araca çarparak yaralanmaya veya ölüme yol açtığı ilgili literatürde görülmek-tedir (11,13). Clawson un yaptığı çalışmaya göre, ABD de ambulans ilişkili yıllık kadar kaza olduğunu ve çalışmanın sonuçlarına göre her 100 kazada 1 ölüm yada yıllık olarak 120 kadar ölüm olduğuna dikkat çekilmiştir (11-14). New York ambulans kaza verilerinde her bir yıl içinde ortalama 385 ambulans kazası bulunmaktadır raporunda; 392 ambulans kazasında iki ölüm ve 707 yaralının olduğu, her çarpışmada ortalama 2 yaralının bulunduğu yazılmıştır (11). New York Şehri Acil Tıp Hizmetleri (New York City Emergency Medical Services) verilerine göre ambulans kazalarının; -%70 inin dik açılı kavşaklarda, -%77 sinin düz yolda, -%89 unun gündüz (07:00-11:00) saatlerinde, -%63 ünün olağan hava koşullarında, kuru zeminde, -%53 ünün trafik işareti bulunan alanlarda meydana geldiği bildirilmiştir (12-15). Amerikan bölgesel anayollarında yılları arasında acil araç kaza karakteristiğini inceleyen bir master tez raporuna göre; çarpışmaların büyük oranda sinyalize kavşaklarda açılı çarpışma (ambulansın geçerken sağdan yada soldan geçen araçlarla çarpışması) şeklinde oluştuğu ve sürücü yada yayanın major kaza nedeni olduğu belirtilmiştir. Kazaların nedeni olarak kötü hava koşulu bildirilmemiştir (16). Acil araç güvenliği ve ambulans kaza nedenlerinin araştırılmasına ve önlenmesine yönelik çalışmalarda birbirine benzer sonuçlar ve nedenler gösterilmektedir. Kazaların oluşum mekanizmalarında yaygın kanının aksine, sürücünün yorgunluğu yada olumsuz hava koşulları gibi faktörler kaza nedenleri arasında primer etken olarak gösterilmemiş, hava koşullarının olumsuzluğunda sürücülerin daha dikkatli davrandıkları yazılmıştır. Bu dikkatin bir sonucu olarak bu gibi koşullarda oldukça düşük oranda kaza olduğu bildirilmiştir. Literatür bilgilerine göre açık hava ve olağan yol şartlarında güvenlik önlemlerinin azaldığı ve sürücülerde hız eğilimlerinin arttığına ilişkin görüşler bulunmaktadır (11,15). Türkiye de ambulans kazalarının araştırılmasına yönelik Türkdemir ve ark.nın çalışma verilerine göre, yılları arasında 477 si sadece maddi hasarlı olmak üzere 614 ambulans kazası gerçekleşmiş, ambulansların karıştığı kazalarda toplam 3 kişi ölmüş ve toplam 367 kişi yaralanmış, kazaların %73 ü yerleşim merkezlerinde gerçekleşmiştir (17). Yine aynı çalışmada yılları arasında ise her ölümlü veya yaralanmalı kazanın 7,7 sinin ambulansların karıştığı kazalar olduğu belirtilmiş, 1994 den sonra bu oranın 30,6 ya çıktığı saptanmıştır. Ambulansların karıştığı ölümlü ve yaralanmalı kazaların; sırası ile kırmızı ışık ihlali, arkadan çarpma, yön değiştirme, kavşaklarda geçiş önceliğinden kaynaklandığı gösterilmiştir (17). Literatürde, acil araç sürücülerinin geçiş hakkı veya geçiş üstünlüğü düşüncelerinin, ambulansın karıştığı kazaların oluşumunda önemli bir etken olduğu belirtilmiştir. Acil araç sürücüleri trafikte üstünlükleri olduğunu düşünerek, kuralları daha kolay ihlal edebilmektedirler. Üstelik, acil araçlara özgü uyarıcı sistemlerinin (tepe lambaları ve siren) gerçek acil olgular dışında kullanılması, bu uyarıcı etkinin trafikteki sürücülerde beklenmedik reaksiyonlar meydana getirerek, kazalarda artışa neden olduğu da bilgiler arasında yer almaktadır (16,18,19). Işık ve sirenin kullanılması sırasında acil araç sürücüsünde adrenalin gibi stres hormonlarının salındığı ve bunun bir sonucu olarak hız yapma eğiliminde artış olduğu gösterilmiştir. Sürücülerin hız yapma eğilimlerinde artış saptanmasına karşın, sirensiz ve uyarı ışıkları kullanılmadan yapılan transportların daha uzun süreli olmadığı, gecikmeye yol açmadığı da deneysel bir çalışma ile gösterilmiştir (16,18-21). Acil araç sürücüleri sorumluluklarını gerçekleştirirken

5 Özel Ek 139 öncelikle transport ettiği hastaların, onların yakınlarının, ekibin ve acil ekipmanın güvenliğini sağlamakla sorumludurlar. Hastaneye güvenli varış ve hastanın esenliği temel hedef olmakla birlikte, bu hedefe ulaşmak için gereksiz hız yada tehlikeli sürüş uygulamalarından kaçınmak esastır. Modern acil sağlık organizasyonları incelendiğinde, Komuta Kontrol Merkezlerinin (dispatcher) ambulans ve acil tıp ekibini yönlendirmesinin (dispatch) önemi vurgulanmaktadır. Komuta Kontrol Merkezine yapılan bir çağrı sonrasında, dispatcher çağrıyı tıbbi bir acil olarak kabul edebilir yada etmeyebilir (non-emergency). Dispatcherin ambulansa bildirdiği non-emergency operasyonlarda, acil araç sürücüsü güvenli sürüş kurallarına uymalı ve yasada belirtilen ayrıcalıkları kullanmamalıdır. Komuta Kontrol Merkezleri (KKM) acil araç sürücüsüne acil operasyon kodu bildirebilir. Yada sürücü olay yerine vardığında potansiyel bir acille karşılaşabilir. Bu durumda acil operasyon ekibi olay yerinde gerekli temel tıbbi girişimleri ve stabilizasyonu gerçekleştirdikten sonra hastayı transporta hazırlamakta, KKM ye vaka hakkında bilgi vermekte ardından tahmini varış süresini ve gideceği hastaneyi bildirmektedir. Acil kabul edilen transportlarda gerekli ise siren ve diğer uyarı cihazları kullanılabilmektedir. Bu durumda acil modundaki bir araç için operasyon sırasındaki en büyük tehlike, her çağrının rutin olarak acil (urgent) kabul edilmesidir. Telsizle yapılan yönlendirme ile, sürücünün tepkisi doğrudan etkileneceğinden hastanın ve çevredeki tüm bireylerin güvenliği açısından tıbbi yönlendirmenin doğru yapılması şarttır (12). Olay yerinde yaralı yada hastaya temel tıbbi girişimlerin ve stabilizasyon tekniklerinin uygulanabilmesi, hasta mortalite ve morbiditesini direkt olarak etkiler. Bu nedenle, aynı zamanda acil araç sürücüleri olan acil tıbbi teknisyen ve teknikerlerinin, acil sağlık hizmetlerine yönelik eğitimleri iyileştirilmeli, eğitimlerde acil hasta ve gerçek bir aciliyeti olmayan hasta sınıflamaları kullanılmalı, olay yerinde uygulanması gereken acil hasta tedavi protokolleri ve girişimler bir standart olarak gösterilmelidir. Eğitimler sonucunda bu protokollerin uygulanabilmesi ve hasta sınıflandırmalarının yapılabilmesi durumunda olguların çoğunun olay yerinden acil olarak hastaneye transport edilme gereksinimi önemli ölçüde azaltılabilecektir. Ülkemizde, 1000 in üzerinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmakta, bu birimlerde 5000 in üzerinde ambulans sürücüsünün görev yapmakta olduğu tahmin edilmektedir. İstasyonlarda 500 paramedik bulunmakta, bunların 400 kadarı aktif sürücülük yapmaktadır. Kısa süre öncesine kadar ambulans sürücüleri, sadece sürücü belgesi olan kişilerden oluşmakta idi. Ambulans kullanma sorumluluğu da olan paramedikler ise ambulansın sahip olduğu özellikleri eğitimleri içerisinde almakta, sürücülük beceri eğitimlerini ise sürücü kurslarından sağlamaktadır. Ambulansların donanımını bilen ve hastaya acil girişim protokollerini uygulayabilen profesyonellerin sisteme dahil olmaları modern acil sağlık hizmetleri sistemlerinin vazgeçilmez eğilimidir. Acil sağlık hizmetlerinde görev alan sürücü ve paramediklere yönelik ilk olarak Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Paramedik Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Urla Eğitim Merkezinde Ambulans Sürücülüğü teorik ve pratik eğitimlerine başlanmış olup toplam 20 paramediğe eğitim verilebilmiştir. Bu tür beceri kurslarında dünyadaki referans kurslarda olduğu gibi standart müfredat programının uygulanması amaca ulaşmada yararlı olacaktır. Dünyadaki benzer kurslarda uygulanan müfredatlar U.S. Department of Transportation (DOT), National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) tarafından geliştirilen Acil Araç Operatörlüğü Kursu (Emergency Vehicle Operator Course-EVOC) müfredatının uygulanıyor olmasıdır. Adı geçen kurumların en önemli etkinlik amaçları; kazaların önlenmesi-azaltılması ve araç güvenliğidir. Bu kurumun müfredat geliştirme koordinatörlüğünde paramedik eğitimcilerin yer aldığı görülmektedir. Eğitimin kavramsal çatısının oluşturulmasında ayrıca Komuta Kontrol Yöneticiler Birliği, ATT Birliği ve Ambulans Birliğinden temsilcilerin yer aldığı görülmektedir (22,23). Araç ve trafik yasaları; polis, ambulans ve itfaiye araçlarını acil araç sınıfında tanımlamaktadır. Bu araçları kullanan personelin trafik kurallarının yada yasal düzenlemelerin acil araçlarını kapsamadığı yönünde genel eğilimi 2006 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 20, SAYI 3, (MAYIS) 2006, S: 135 -

6 140 Acil tıp sisteminde sürüş güvenliği ve acil araç sürücülerinin eğitimleri ve düşüncesi bulunmaktadır. Bu eğilim ve inancın, acil araç kazalarının oluşmasında temel nedenlerden olduğu bilgilerimiz arasındadır. Sürücüler trafikte güvenli olmayan tüm uygulamalardan kaçınmalıdır. Bu araçlardan halkın beklentisi olay yerine çabuk ulaşım olsa da, acil ekiplerin birincil sorumlulukları taşıdıkları hasta, personel, pahalı araç ve ekipman ve çevredeki sivil halkın can ve mal güvenliğinin korunmasıdır. Acil araçların hiçbirisinde acil kavramı ile sürat eş anlamlı gibi kullanılmamalıdır. Acil araç sürücüleri ve trafikteki diğer kişiler, ambulansların tepe lambalarının açık olması halinde, hemen her zaman kritik durumlu bir hastanın transport edildiğini düşünmektedirler. Bu düşünce yanlış inançlardan bir diğeridir. Acil araç sürücüsü taşıdığı her hastanın gerçek bir acil olup olmadığı ayrımını yapabilmelidir. Her çağrının gerçek acil olma olasılığı düşüktür. Bununla birlikte uyarı sistemlerinin (tepe lambaları ve siren) kullanılması sırasında, yayalarda ve sürücülerde beklenmedik reaksiyon görülebileceği bunun sonucu olarak da kazaların oluşabileceği bilinmelidir. Acil sağlık hizmetlerinde acil operasyonların zamanında gerçekleştirilmesi istenilen bir koşuldur. Bu koşulun yerine getirilmesi için; acil tıbbi yönlendirme, acillere ilişkin istatistik bilgileri, eğitimler, yasal düzenlemeler, acil eylem araçlarının standart bakımları sağlanmalıdır. Ancak acil araç sürücüleri öncelikle sorumluluklarının güvenli ve dikkatli sürüş olduğunu bilmelidirler. Sürüş kurallarındaki sorumluluklarında dokunulmazlıkları bulunmamaktadır. Acil araç sürücülerinin genellikle göz ardı ettiği bir konu da; acil çağrı alıp olay yerine ulaştıklarında, zaten kazazedeye yaşam kurtarıcı temel girişimleri yapabilecek, acil ilaçları uygulayabilecek ve onu stabilize edebilecek ekip ve ekipman da ulaşmış durumdadır. Acil servis koşullarında da hasta/yaralıya temel olan bu girişimler uygulanmaktadır. Dolayısı ile olay yerinde gerekli müdahalelerin yapıldığı olgularda, hastaneye dönüş yolunda hız sınırlarının gereksiz olarak zorlanması, sürücülük açısından tehlikeli bir uygulama olacaktır. YAZILI POLİTİKALAR Acil araç kullanan profesyonellerin belirlenmiş standart önlem ve kuralları birer politika olarak kabullenmesi sürüş güvenliğini önemli ölçüde arttıracaktır. Bu politikalar özetle; Acil sağlık hizmeti veren her bir araç daima güvenli sürüş yapmalı, hız limitlerini geçmemelidir. Sürücü yasada verilen izinleri oldukça ihtiyatlı kullanarak, ekibin ve çevredeki bireylerin güvenliğini öncelikle göz önünde tutmalıdır. Acil tıbbi yönlendirme birimine gelen çağrının gerçek acil yada olası gerçek bir acil olduğunu bildirdiği durumlarda acil operasyon gerçekleştirilmelidir. Acil sınıflandırması yapılan operasyonlar sırasında tepe lambaları ve acil ışıklar açılabilir. Gerekli ise siren kullanılabilir. Acil olmayan bir operasyon sırasında, acil araç uyarı sistemlerinin (siren, korna, dönen tepe lambaları yada ışık barları) kullanılmasına gerek yoktur. Acil araçlara tanınan ayrıcalıklar da kullanılmamalıdır. Tüm acil araç sürücüleri yolun sağ tarafında bulunan güvenlik şeridinin sadece kendilerine ayrıldığını düşünmemeli, bu alanı sınırlı kullanmalı, güvenlik şeridinde seyir halinde olan sürücüleri zorlamamalıdır. Kavşaklara yaklaşılırken, trafik işaretleri ile kontrol edilen kavşaklardan güvenli geçiş yapmalıdır. Kavşağa girmeden önce hız yavaşlatmalı hatta durmalı ve daha sonra geçmelidir. Kırmızı ışık veya uyarıtehlike işareti var ise tamamen durmalıdır. Her acil araç kırmızı ışıkları açık olan okul araçları ile karşılaştığında, uyarı işaretlerinin varlığında, tüm kontrollü veya kontrolsüz tren yolu geçitlerinde yada polis istemi var ise güvenli geçiş için mutlaka durmalıdır. Acil tıbbi hizmet veren araçlar, eskort kullanmaktan yada diğer acil araçların bulunduğu konvoylara katılmaktan kaçınmalıdır. Bu araçların yakın takibi özellikle araç çarpışmaları açısından risk taşımaktadır. Eskort yada konvoy zorunluluğu var ise güvenlik için izleme aralıklarını uzun tutmak uygun olacaktır.

7 Özel Ek 141 Olay yerinde uyarı ışıklarının kullanılması diğer sürücüler ve kişiler tarafından fark edilebilirliği sağladığından personelin ve hastanın kazalardan korunmasında önemlilik arz eder. Bazı özel durumlarda kullanılan çok parlak ışık minimize edilebilir. Tüm acil hizmetlerinde çalışan personelin, acil araç kullanımındaki sorumlulukları tanımlanarak yazılı hale getirilmelidir. Gerçek acil ve acil olmayan çağrı tipleri sınıflandırılmalı, sınıflandırma sonucunda yönlendirme protokolleri belirlenmelidir. Yasada belirtilen hız limitlerini aşma kuralları, izin verilen hız, kontrollü veya kontrolsüz kavşaklarda durma şartları ifade edilmelidir. Sürücülerin bireysel eğitim gereksinimlerinin nitelik ve sıklığı, acil aracın standart bakımları ve sürücünün yaşı, sürüş kayıtları-cezaları, sağlık durumu, ilaç yada madde alışkanlığı ve diğer faktörler incelenmelidir. Acil birimlerin güvenli sürüş teknikleri ile ilgili bir eğitim programı olmalı bu eğitim programının ayrıntılı müfredatı, eğitim ekipmanları ve lisanslı eğitimcileri bulunmalıdır. Acil araçların kazaya karışması durumunda bildirim politikaları bulunmalıdır. Acil araçta bulunan uyarı sistemlerinin (tepe lambaları, ışık barları, siren ve hoparlörler) kullanılmasına ilişkin şartlar belirtilmeli, kullanım protokolleri hazırlanmalı ve kullanılır hale getirilmelidir. Acil araçta tüm personel emniyet kemerleri bağlı olmalı, hasta kabininde aktif tıbbi girişim gerekmedikçe buradaki personel oturur pozisyonda kemerleri takılı halde durmalıdır. Ambulansların bulundukları istasyonlardan güvenli çıkış yapabilmeleri için, tıbbi personel acil araca çabuk ve standartlara uygun şekilde yerleşmeli, acil araç garaj içinde ise, garaj kapıları tam olarak açıldıktan sonra çıkış yapılmalıdır. Trafiğe çıkışta dikkat çekmek ve güvenlik şeridine geçiş için uyarı cihazları (siren ve ışıklar) kullanılabilir. Acil araç, servis yolunu (güvenlik şeridi) kullanıyor ise, güvenlik şeridindeki diğer araçları haberdar etmek için, acil araca özgü uyarı sistemlerini kullanmalıdır. Acil araç sürücüsü defansif (güvenli) sürüş tekniklerine uymalı, güvenli hızda, kavşaklarda yavaşlayarak yada durarak, yaklaşık varış zamanını Komuta Kontrol Merkezine bildirmelidir. Acil araç sürücüsü gideceği çağrı adresini tam olarak bilmeli, yoldaki tehlikeler (trafik yoğunluğunu, kavşak-lar, yoldaki onarım ve bakım işleri) gibi konuları önceden düşünerek yol haritası belirlenmeli, yollardaki kara noktaların doğru şekilde saptanması için yeni sistemlerden (Coğrafi Bilgi Sistemleri) faydalanılmalıdır (12,24). Sonuç olarak; Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ambulansların karıştığı kazalar bulunmaktadır. Acil araçların kendine özgü görevleri ve donanımları potansiyel olarak kaza riskini arttırmaktadır. Ambulans kazalarının nicel ve nitel olarak azaltılabilmesi için; ambulans sürücülerinin güvenli sürüş hakkında eğitim alması şarttır. Ambulansların karıştığı kazalarda; kavşaklarda yavaşlamama, ışık ihlalleri, ani manevralar, yakın izleme gibi karakteristik özellikler dikkat çekmektedir. Bu kazaların, kazaya karışan sürücülerdeki yol hakkı, geçiş üstünlüğü ve hız düşüncelerinden kaynaklandığı görülmektedir. Bu nedenle ambulans sürücülerine trafikteki rol ve sorumluluklarını kapsayan eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Acil araçlarda sürücülük yapacak kişilerin eğitimleri gereği acil tıbbi bakım protokolleri ve ambulansın donanımını bilen paramedik ve/veya ATT ler içinden seçilmesi, acil araç ilişkili kazaların oranını azaltabilir. Ancak eğitimin kavramsal çerçevesi akademisyenlerin katkısı ile hazırlanmalı, meslek derneği temsilcilerinden görüş alınmalıdır. Acil araç sürücülerine hız odaklı olmayan, güvenli sürüş teknikleri becerilerinin anlatılması, yapılan eğitimlerin amaçlarına ulaşmasını sağlamak için en önemli yoldur DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 20, SAYI 3, (MAYIS) 2006, S: 135 -

8 142 Acil tıp sisteminde sürüş güvenliği ve acil araç sürücülerinin eğitimleri KAYNAKLAR 1. Ekşi A. Dünyada ve Türkiye de Ambulans Hizmetlerinin Gelişimi. In Ekşi A: Ambulans Kullanımı, Übl Yayıncılık, 2005; T.C. Sağlık Bakanlığı, Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği, Sayı: 24456, 8 Temmuz 2001 Tarihli Resmi Gazete. 3. Ekşi A. Ambulans Standartları. In Ekşi A: Ambulans Kullanımı, Übl Yayıncılık, 2005; Ünlüoğlu İ, Ekşi A. Ambulans Standartları. Medikal Teknik Dergisi 2001; Ocak: Emergency Medical Service Vehicles, Emergency Victim Care. Module 1. Ohıo Trade and Industrial Education Service. Division of Vocational Education. Columbus, Ohio. 6. Bledsoe BE, Porter RS, Shade BR. Paramedic Emergency Care, Practice Hall, USA, 2001; First Responder Supplies Ambulance Crash-Related Injuries Among Emergency Medical Services Workers United States, URL:www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5208a3. htm 10. Elling R. Dispelling Myths on Ambulance Accidents. JEMS 1989; 14: Burns L. So You Want To Drive an Ambulance? Emergency Medical Services Magazine, 12. The Operation Of Emergency Medical Services Vehicles, New York State Department of Health. nysdoh/ems 13. The Focus of Ambulance Crash Investigation. URL: 14. Safe Driving Practices, Emergency Victim Care. Module 2. Ohıo Trade and Industrial Education Service. Division of Vocational Education. Columbus, Ohio. 15. Henry MC, Stapleton ER. EMT Prehospital Care, WB Saunders Company, 1997; Vrachnou A: An Analysis Of Emergency Vehicle Crash Characteristics, Virginia Polytechnic Institute Master of Science, Türkdemir AH, Çavuş T, Aysun A. Türkiye de Ambulans Kazalarında Değişim De Lorenzo RA, Eilers MA. Lights and Siren: A Review of Emergency Vehicle Warning Systems. Ann Emerg Med 1991; 20: Hunt RC, Brown LH, Cabinum ES, et al. Is Ambulance Transport Time With Ligts and Siren Faster Than That Without? Ann Emerg Med 1995;25: Clawson JJ, Martin RL, Cady GA, et al. The Wake Effect: Emergency Vehicle-Related Collisions. Prehosp Disaster Med, October-December 1997; Vol:12 no:4 ( ). 21. Use of Warning Ligts and Siren in Emergency Medical Vehicle Response and Patient Transport. Prehosp Disaster Med, April-June 1994, Vol:9 no:2(133-6), URL: 20PapersWarnLghtSir.html 22. Emergency Vehicle Operator Course (Ambulance) National Standard Curriculum 23. Emergency Vehicle Safety Initiative-Federal Emergency Management Agency (FEMA, August2004) 272.pdf) 24. Tuncuk M, Karaşahin M. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak (GIS) Trafik Kaza Kara Noktalarının Tespiti: Isparta Örneği 3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 6-9 Ekim 2004, İstanbul. URL: cbs2004. fatih.edu.tr/index.php?task=docbildiri_ k)

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT)

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT) Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile, ilk yardım bakımı planlama,

Detaylı

PARAMEDİĞİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

PARAMEDİĞİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARAMEDİĞİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1)Acil araç kullanma tekniklerini ve trafik kurallarını bilmek ve en az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak, 2) Kendisini ve hastaları olası kazalardan korumak

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR Sevgili Öğrenciler Yüksekokulumuz yeni ve genç bir yüksekokuldur. Alanlarında yetkin öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin, bir araya gelmesiyle oluşmuştur.. Genç ve tecrübeli bir ekiple yola çıkan

Detaylı

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının

Detaylı

59A. KurtarMa OperasyOnLarı: ArAçtAn YArALı KurtArmA. Prm. Gürkan ÖZEL BÖLÜM

59A. KurtarMa OperasyOnLarı: ArAçtAn YArALı KurtArmA. Prm. Gürkan ÖZEL BÖLÜM BÖLÜM 59A Modern araç teknolojileri, gelişen güvenlik sistemlerinin de yardımıyla sürücülerin kazalar sonrası ölümlü yaralanmaya maruz kalma risklerini oldukça azaltmıştır. Ancak 10-20 yıl öncesinin araç

Detaylı

İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği

İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği DERSİN ADI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I 725: TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER İLK VE I. YARIYIL DERS KATEGORİSİ ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS LIK OKUL BİREYSEL

Detaylı

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel Ulaşım; Deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile sağlanmaktadır. Ulaşım türleri arasında en yoğun kullanılan kara yolu ulaşımıdır. Kara yollarında çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı

Detaylı

Acil Yardım Organizasyonu. Devletler acil yardım organizasyonunu üç temel öğe üzerine yapılandırırlar: İtfaiye Polis Ambulans

Acil Yardım Organizasyonu. Devletler acil yardım organizasyonunu üç temel öğe üzerine yapılandırırlar: İtfaiye Polis Ambulans Doç. Dr. Onur POLAT Acil Yardım Organizasyonu Devletler acil yardım organizasyonunu üç temel öğe üzerine yapılandırırlar: İtfaiye Polis Ambulans 2 Tanımlar Acil durum: Erken dönemde nitelikli yardım başlatılmazsa

Detaylı

Kritik Hasta Transportu. Yrd.Doç.Dr. Latif DURAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. SAMSUN

Kritik Hasta Transportu. Yrd.Doç.Dr. Latif DURAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. SAMSUN Kritik Hasta Transportu Yrd.Doç.Dr. Latif DURAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. SAMSUN Kaynaklar Warren J,Fromm RE Jr, et al. Guidelines for the inter and intrahospital transport

Detaylı

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Motosiklet Ambulans ve Kullanımı

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Motosiklet Ambulans ve Kullanımı Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Öğrencileri ve Mezunlarına Yönelik Yazı Dizisi- 4: 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Motosiklet Ambulans ve Kullanımı I. Giriş Tüm dünyada artan trafik sorunu ülkemizde

Detaylı

KRİTİK HASTANIN HASTANELER ARASI TRANSPORTU PRM. MUSTAFA YILDIZ İSTANBUL 112 ASH

KRİTİK HASTANIN HASTANELER ARASI TRANSPORTU PRM. MUSTAFA YILDIZ İSTANBUL 112 ASH KRİTİK HASTANIN HASTANELER ARASI TRANSPORTU PRM. MUSTAFA YILDIZ İSTANBUL 112 ASH İhtiyaç Kaynakların maksimum verimlilikle kullanılabilmesi Sağlık hizmetleri sunumunda özelleşmiş merkezlerin bölgesel olarak

Detaylı

SB Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

SB Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Hoşgeldiniz Yener GÜL Uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı 1 Bu Eğitimde Neleri Gözden Geçireceğiz? Ambulans hizmetleri ile ilgili kontrol formlarını ve ilgili kayıtları, Ambulansın ve tıbbi malzemelerin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi ÖĞRENİM HEDEFLERİ Ambulanslardaki uyarı cihazlarını ve çeşitlerini tanımlayabilmek, Uyarı araçlarının sürücüye, hastaya ve trafikteki diğer elemanlara

Detaylı

Hasan Babayiğit. Yrd. Doç. Dr. Şaban Esen Bartın Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon A.B.D. Öğretim Üyesi

Hasan Babayiğit. Yrd. Doç. Dr. Şaban Esen Bartın Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon A.B.D. Öğretim Üyesi Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi ve Bartın İl Ambulans Servisine Bağlı Acil Sağlık Hizmetlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Dr. Dursun Koç THK, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık

Detaylı

DERS BĠLGĠ FORMU. Dersin Öğrenme Kazanımları. Hasta veya Yaralıların Durumlarına Uygun Pozisyon Verir

DERS BĠLGĠ FORMU. Dersin Öğrenme Kazanımları. Hasta veya Yaralıların Durumlarına Uygun Pozisyon Verir DERS BĠLGĠ FORMU Dersin Adı Saat (T+U) MESLEKĠ UYGULAMA- I 6 saat teorik, 4 saat uygulama Kredi 10 AKTS 12 Dersin Türü Dersin Amacı Dersin Ġçeriği Mesleki Enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulayarak tıbbi

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi

112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ 112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi 112 Hızır Acil Servisler için geliştirilen çözümler ile Komuta Kontrol Merkezlerinin ve bu Merkezler tarafından yönlendirilen ekiplerin yazılımlar

Detaylı

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 den itibaren NSW Eyaletinde trafik kurallarında bir takım değişiklikler yapılmaktadır. Basit şekliyle bu değişikliklerin çoğu mevcut kuralların

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Ali EKİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Ali EKİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi Yrd.Doç.Dr.Ali EKİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi Hastane öncesi acil bakımda hasta ve yaralıların transportu; olay yerinde hasta için gerekli olan incelemeler ve girişimler yapıldıktan sonra, hastanın

Detaylı

Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL BÖLÜM 1 ARAÇ MEKANİĞİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER VE BASİT ARIZALARIN TANIMLANMASI ÖĞRENİM HEDEFLERİ Aracın mekaniği ile ilgili temel bilgilere sahip olmak,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambulans Servis Eğitimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF YILLIK PLANI ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teşkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFİKLE İLGİLİ KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TARİHÇE: Müdürlüğü ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Acil Sağlık Hizmetleri 1998 yılı başında kurulma çalışmalarına başlamış olup, 01.06.1998 tarihinde

Detaylı

UYGULAMA FAALİYET RAPORU

UYGULAMA FAALİYET RAPORU UYGULAMA FAALİYET RAPORU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİNİN Programı : Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Uygulama Dersi :... MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

Karsan Dünya İçin Üretiyor AMBULANS

Karsan Dünya İçin Üretiyor AMBULANS Karsan Dünya İçin Üretiyor AMBULANS Hızır gibi olmak için hızlı olmak yetmez! Hyundai H350 ambulanslar üstlendikleri önemli ve hayati görevin altından kalkarken, hizmetinizin verimliliğini artırır, güven,

Detaylı

SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA MESLEKLERİN TANITIMI 22 Mayıs 2014. Acil Tıp Teknisyeni Oğuzhan ÖZER 112 Paramedik

SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA MESLEKLERİN TANITIMI 22 Mayıs 2014. Acil Tıp Teknisyeni Oğuzhan ÖZER 112 Paramedik SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA MESLEKLERİN TANITIMI 22 Mayıs 2014 Acil Tıp Teknisyeni Oğuzhan ÖZER 112 Paramedik PARAMEDİK? Her ne sebep ile olursa olsun, acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan hasta ve yaralılara,

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

TRAVMA VE ACİL CERRAHİ MERKEZİ NEDEN GEREKLİ?

TRAVMA VE ACİL CERRAHİ MERKEZİ NEDEN GEREKLİ? 30 Temmuz, 2008 TRAVMA VE ACİL CERRAHİ MERKEZİ NEDEN GEREKLİ? Ekteki Türkiye de Travma ve Acil Cerrahi nin güncel durumu başlıklı yazıda ayrıntıları ile açıklandığı gibi ülkemizde Travma ve Acil Cerrahi

Detaylı

2.Örnek Olay Çalışması Trafik Ortamında İletişim ve Saygı: Bir yaşlı yaralandı!

2.Örnek Olay Çalışması Trafik Ortamında İletişim ve Saygı: Bir yaşlı yaralandı! 2.Örnek Olay Çalışması Trafik Ortamında İletişim ve Saygı: Bir yaşlı yaralandı! Yazın ilk günleri başlamıştı, sınıfta ancak kapı ve pencereler açık ders yapılabiliyordu. Okulun önündeki yoldan yüksek sesle

Detaylı

TRAFĠK DENETĠMĠ VE YÖNETĠMĠNDE EĞĠTĠMĠN ÖNEMĠ

TRAFĠK DENETĠMĠ VE YÖNETĠMĠNDE EĞĠTĠMĠN ÖNEMĠ Erkin Karadayı 1 Özet Türkiye araç sahipliliği oranları bakımından Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük seviyede olmasına karşın dünyada en fazla ölümlü trafik kazaların meydana geldiği ülkeler arasında

Detaylı

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Ünite 1 1- Bu nedenle toplumdaki her bireye ilk yardım bilgi ve becerilerinin öğretilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 22 Mayıs 2002 tarihinde Resmî Gazete de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

BİSİKLET YOLLARINDA YOL GÜVENLİĞİ YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 20 KASIM 2014. Celal Tolga İMAMOĞLU ULAŞTIRMA YÜKSEK MÜHENDİSİ

BİSİKLET YOLLARINDA YOL GÜVENLİĞİ YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 20 KASIM 2014. Celal Tolga İMAMOĞLU ULAŞTIRMA YÜKSEK MÜHENDİSİ BİSİKLET YOLLARINDA YOL GÜVENLİĞİ YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 20 KASIM 2014 Celal Tolga İMAMOĞLU ULAŞTIRMA YÜKSEK MÜHENDİSİ YOL GÜVENLİĞİ Küresel çapta etkiler (Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü) Dünyada

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 26 Mart 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27181 Sağlık Bakanlığından: TEBLİĞ AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki Uygulama I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN YER HİZMETLERİ VE RAMP - I Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK ŞİDDETLİ HAVA KOŞULLARI 4 adet şiddetli hava koşulu tanımlanmıştır. Bunlar; Şiddetli Rüzgar/Fırtına: Şiddeti 40 knots ve üzerindeki rüzgarlardır.

Detaylı

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, Olay yerinde Sağlık personeli gelinceye kadar Durumun kötüleşmesini önlemek

Detaylı

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Dr.Alpaslan Türkkan İlkyardım Hastalık ya da kaza ile sağlığı tehlikeye girmiş kişi ya da kişilere; Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, Yaralının durumunun

Detaylı

GÜVENLİ SÜRÜCÜLÜK KURS PROGRAMI

GÜVENLİ SÜRÜCÜLÜK KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : GÜVENLİ SÜRÜCÜLÜK KURS PROGRAMI 4. PROGRAMIN ADI : Güvenli Sürücülük 5. PROGRAMIN DAYANAĞI : Bu program; 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi AFET (Olağan Dışı Durum) l Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve

Detaylı

BU SUNUMUN İÇERİĞİ UÇAĞIN GİDİŞİNDE YAPILAN İŞLEMLER

BU SUNUMUN İÇERİĞİ UÇAĞIN GİDİŞİNDE YAPILAN İŞLEMLER BU SUNUMUN İÇERİĞİ UÇAĞIN GİDİŞİNDE YAPILAN İŞLEMLER Push-back ve Towing işlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Karlı Buzlu Havalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Push-Back Operasyonu Başlamadan Önce

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

GÜVENLİ SÜRÜŞ. Yahya Kemal KÖSALI Kimya Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

GÜVENLİ SÜRÜŞ. Yahya Kemal KÖSALI Kimya Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı GÜVNLİ ÜRÜŞ Kimya Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı Bu doküman bilgi amacıyla hazırlanmıştır. İş ağlığı ve Güvenliği Mevzuatı sürekli ve düzenli olarak izlenmeli ve işyerinizi kapsayan konular yetkin

Detaylı

ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI. Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin,

ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI. Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin, ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI 1. AMAÇ: Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin, a. Kişisel yeteneklerinin ve bilgi seviyesinin farkına varması, b. Güvenli

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN YER HİZMETLERİ VE RAMP - I Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İŞARETLER ICAO Annex 14 Aerodromes / Havaalanları Cilt 1 - Havaalanlarının dizaynına ve işletilmesine ilişkin özellikler Cilt 2 - Helikopter iniş kalkış

Detaylı

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FIRST SEMESTER ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution I 2.00 0.00 2.00 2.00 COM 121 Bilgisayar

Detaylı

Sürücü ve Araç Güvenliği

Sürücü ve Araç Güvenliği STANDARD LME-12:001902 Utr Dzl. B İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Gereksinimler... 3 3 Araç Kullanma Yönetimi... 4 3.1 Yüksek Riskli Sürücüleri Yönetme... 4 3.2 Araca bağlı telsiz kapsama araştırmaları... 4

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine

Detaylı

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36 YÖN-TL- 1. AMAÇ: Hastanemizin birimlerinde ya da acil servisinde hizmet alan hastaların: Hastanemizde verilemeyen bir hizmete veya uzman konsültasyonuna gereksinim duyulması ve hastanede hastanın bakımımın

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KARAYOLU YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ KURS PROGRAMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KARAYOLU YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KARAYOLU YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ehliyet Alacaklar Dikkat!

Ehliyet Alacaklar Dikkat! Ehliyet Alacaklar Dikkat! MEB, motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Buna göre sınavlar 35 dakikadan az olamayacak. Kursta başarısız olanlar 45 gün içinde 3 defa daha ön sınava

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

TÜVTÜRK Akademi www.tuvturk.com.tr

TÜVTÜRK Akademi www.tuvturk.com.tr TÜVTÜRK Akademi www.tuvturk.com.tr TÜVTÜRK Hakkında Türkiye de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olarak uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği periyodik araç muayenesi hizmeti

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

ACİL YARDIM AMBULANSI DENETİM FORMU AMBULANS ŞİRKETİNİN

ACİL YARDIM AMBULANSI DENETİM FORMU AMBULANS ŞİRKETİNİN ACİL YARDIM AMBULANSI DENETİM FORMU.../.../20 Denetimi Yapan Kurum: ADI SAHİBİ TELEFON ADRESİ AMBULANS ŞİRKETİNİN PLAKASI MARKASI MODELİ RUHSAT TARİH VE NO AMBULANSIN BÖLÜM.1. TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2016-YILI AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Diş Hekimi İsmail SERDAROĞLU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Diş Hekimi İsmail SERDAROĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Diş Hekimi İsmail SERDAROĞLU Hizmet Kalite Standartlarının Amacı Hizmet Kalite Standartları AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Detaylı

ŞOFÖRSÜZ HASTA NAKİL AMBULANSI KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞOFÖRSÜZ HASTA NAKİL AMBULANSI KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞOFÖRSÜZ HASTA NAKİL AMBULANSI KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞE AİT BİLGİLER 1- İzmir ilinde hastaların sağlık kurumundan sağlık kurumuna, sağlık kurumundan eve nakli için aşağıda belirtilen miktar ve özellikte

Detaylı

AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜRE KİBAR, Funda 1, AYTAÇ, Bengi Pınar 1 ve ÇELİK, Fazıl 2 Her yıl binlerce insanın ölümü ve yaralanmasına neden olan trafik kazaları,

Detaylı

9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı!

9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı! 9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı! Doktor Haklan bey, sabah muayenesine yetişmek üzere hızla hastaneye doğru yürüyordu. Cep telefonu çaldı, arayan hemşire Ayten hanımdı.

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

Hızlı, Güvenli ve Güvenilir Yaşam Desteği

Hızlı, Güvenli ve Güvenilir Yaşam Desteği Hızlı, Güvenli ve Güvenilir Yaşam Desteği Hasta Nakil Ambulansı (A1 - A2 Tipi) İçinde stabilize edilmiş olan bir hastanın, güvenli olarak taşınabileceği kadar tıbbi cihaz bulunan ve en az bir sağlık personelinin

Detaylı

TRAFİK KAZALARI VE BİLİNÇLİ YAKLAŞIM

TRAFİK KAZALARI VE BİLİNÇLİ YAKLAŞIM TRAFİK KAZALARI VE BİLİNÇLİ YAKLAŞIM *Paramedik Ali EKġĠ **Paramedik Hamdi KABA *Öğr.Gör.Zulal KOLAÇ *Öğr.Ele.Nurcan ANIK ***Doç.Dr.Ġlhami ÜNLÜOĞLU ÖZET Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan trafik

Detaylı

TÜRÇEV Ege İlleri Mavi Bayrak Koordinatörlüğü. Hazırlayan: Uğur Burhan Yıldırım

TÜRÇEV Ege İlleri Mavi Bayrak Koordinatörlüğü. Hazırlayan: Uğur Burhan Yıldırım TÜRÇEV Ege İlleri Mavi Bayrak Koordinatörlüğü Hazırlayan: Uğur Burhan Yıldırım Açıklama Mavi Bayrak 27. kriteri (İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeler plajda bulundurulmalıdır.)

Detaylı

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrencinin Okul Numarası: Yaz Stajı Yapılan Kurumun Adı Staj Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi

Detaylı

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE Tahliye? İç veya dış etkiler nedeniyle hasta, personel ve hasta yakınları için güven vermeyen hastanelerin bir bölüm veya tamamının

Detaylı

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Gazete No. 28260 R.G. Tarihi: 10.4.2012 Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7 12 2006 tarihli

Detaylı

İŞTE YOL GÜVENLİĞİ. Hepimizin sorumluluğu

İŞTE YOL GÜVENLİĞİ. Hepimizin sorumluluğu İŞTE YOL GÜVENLİĞİ Hepimizin sorumluluğu BİZ KİMİZ? FUNDACIÓN MAPFRE(MAPFRE VAKFI) 1975 yılında MAPFRE tarafından kurulmuş olup, İspanya ve diğer ülkelerde toplum ve bireylerin refahına aşağıdaki amaçlar

Detaylı

Gürkan ÖZEL. Çiğdem Mah. 1557. Sok No:14/10 Balgat 06520 ANKARA (312) 212 3775 (530) 490 0880 rescuemedic@gmail.com

Gürkan ÖZEL. Çiğdem Mah. 1557. Sok No:14/10 Balgat 06520 ANKARA (312) 212 3775 (530) 490 0880 rescuemedic@gmail.com Gürkan ÖZEL Çiğdem Mah. 1557. Sok No:14/10 Balgat 06520 ANKARA (312) 212 3775 (530) 490 0880 rescuemedic@gmail.com Date of Birth : 27.04.1974 Place of Birth : Ankara / TURKEY Marital Status : Married with

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 Tablo 3: Yıllar İtibariyle Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI 6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI Yol Çizgileri araçların düzen ve güvenli şekilde seyretmelerini sağlamak amacı ile üzerine Çizilen çizgilerdir Ayrıca park yeri olarak ayrılmış alanlarda

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

MADDİ HASARLI KAZA SENARYOLARI

MADDİ HASARLI KAZA SENARYOLARI MADDİ HASARLI KAZA SENARYOLARI MADDİ HASARLI KAZA SENARYOLARI... 1 TRAFİK İŞARETLERİ BULUNAN KAVŞAKLARDAKİ MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARI... 3 DURUM 1... 3 DURUM 2... 4 DURUM 3... 5 DURUM 4... 5 DURUM 5...

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL Ders Kodu Türkçe Ders Adı İngilizce Ders Adı Teori Uygulama ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution

Detaylı

HASTA BAKIM HİZMETLERİ

HASTA BAKIM HİZMETLERİ HASTA BAKIM HİZMETLERİ Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır. Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakını; o Kahvaltı ve yemek saatleri, o Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları, o

Detaylı

Joint Commission International Standartlarında Tesis Güvenliği bölümü 27 Standart Maddesinden 13 Temel 78 Ölçülebilir Element

Joint Commission International Standartlarında Tesis Güvenliği bölümü 27 Standart Maddesinden 13 Temel 78 Ölçülebilir Element TESİS GÜVENLİĞİ Joint Commission International Standartlarında Tesis Güvenliği bölümü 27 Standart Maddesinden 13 Temel 78 Ölçülebilir Element Sağlık Bakanlığının Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık KAZA Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve maddi manevi zarar veren olaydır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan koşullar yasayla belirlenmiştir. (506 sayılı

Detaylı

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL 1.Kesinlikle alkollü olarak araç kullanmayınız ve kullandırmamaya çalışınız. 2. Eskimiş lastiklerle yola çıkmayınız. Kışın en az diş kalınlığı 3 mm yazın 2 mm olmalı

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) PLANLAMA

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) PLANLAMA TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) PLANLAMA HAP Başkanı Planlama İş Sürekliliği Bilgi Teknoloji Ünitesi Hizmet Sürekliliği Hizmet Taşıma Dökümantasyon Kayıt Koruma Ünitesi Durum

Detaylı

Transit trafikle yerel trafiğin çakıştığı kavşakların trafik kazalarındaki yeri ve önemi, örnek uygulama

Transit trafikle yerel trafiğin çakıştığı kavşakların trafik kazalarındaki yeri ve önemi, örnek uygulama Transit trafikle yerel trafiğin çakıştığı kavşakların trafik kazalarındaki yeri ve önemi, örnek uygulama Ercan ÖZGAN*, Serkan SUBAŞI Düzce Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Türkiye.

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

TRAFİKTE ALKOL ETKİSİNDE TAŞIT KULLANIMI. Nuri İDİZ MD, Adli Toksikoloji PhD. Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı, Ege Ü. BATI Enstitüsü.

TRAFİKTE ALKOL ETKİSİNDE TAŞIT KULLANIMI. Nuri İDİZ MD, Adli Toksikoloji PhD. Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı, Ege Ü. BATI Enstitüsü. TRAFİKTE ALKOL ETKİSİNDE TAŞIT KULLANIMI Nuri İDİZ MD, Adli Toksikoloji PhD. Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı, Ege Ü. BATI Enstitüsü. KANUN Ülkemizde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 48.

Detaylı

Döküm Sahalarında Güvenlik. Kaynak: MSHA

Döküm Sahalarında Güvenlik. Kaynak: MSHA Döküm Sahalarında Güvenlik Kaynak: MSHA Madencilik sektöründe, günde binlerce kez kamyonlar döküm sahalarından döküm yapmaktadır. ABD de, 1990larda, döküm yaparken hayatını kaybeden madenci sayısı 25 olarak

Detaylı

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar AMAÇ Hastanın tetkik/ tedavi amacıyla bir klinikten diğerine/ ameliyathaneye, tetkik/ tanı birimlerine veya hastane dışı sağlık kurumuna transferinin var olan sağlık durumunun ve bakımın sürekliliğini

Detaylı

STOK YÖNETİMİ Adem ÖZTÜRK Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı 13-14 / 08 / 2009 - Ankara Stok nedir? SUNUM PLANI Stok Yönetiminin amacı Stok Yönetiminin faydaları Stok Yönetim Sisteminin

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı