ELER E GİRİŞ ELER MENÜSÜ. 1. Çizim:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELER E GİRİŞ ELER MENÜSÜ. 1. Çizim:"

Transkript

1 ELER E GİRİŞ ELER (Earthquake Loss Estimation Routine), Avrupa Birliği NERIES (Network of Research Infrastructures for European Seismology) Projesi kapsamında, depremin toplum üzerindeki fiziksel, sosyal ve ekonomik sonuçlarının gösterilmesini kapsayan bir araştırma projesidir. ELER programının temel amacı, depremden etkilenen yerleşim yerlerini, buralardaki tahmini hasarlı bina, ölü ve yaralı sayısı hakkında harita ve bilgi üretmektir. Bu yardım kılavuzu ELER menüsündeki fonksiyonların işlevini ve nasıl kullanacağını açıklar. ELER MENÜSÜ ELER menüsü çizim, monitör ve senaryo olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Programının çalışması için bazı veri setlerine ihtiyaç vardır. Çizim bölümünden gerekli olan veri setleri çizilmektedir. Bu verilerin güncelliği monitör bölümündeki servisler ile sağlanır. Deprem servisleri ile entegre çalışan sistem güncel deprem verilerini kullanarak analiz yapmaktadır. Üçüncü, senaryo bölümününde senaryo oluşturularak risk analizleri yapılmaktadır. Ayarlar bölümünden ise ELER menüsü ile ilgili ayarlar yapılmaktadır. ELER menüsü aşağıdaki fonksiyonlardan oluşmaktadır; 1. Çizim: Eler menüsünde ilk bölüm Çizim dir. Bu bölümde, ELER programının için gerekli verilerin çizilmesini sağlayan çizim araçları bulunur. Çizim araçları kullanılarak veri setleri oluşturulur. Deprem hasar tespiti ve risk analizlerinin yapılabilmesi için gerekli olan veriler aşağıdaki fonksiyonlar kullanılarak çizilir. Kapı Numarası Çiz Bina Çiz Yol Çiz Jeoloji Haritası Çiz Vs 30 Çiz SPT N30 Çiz Sondaj Logu Bilgisi Fay Çiz Deprem Çiz

2 Kapı Numarası Çizmek: Kapı numarası, ELER modülünde analiz yapılırken, olası bir deprem anında oluşacak can kaybının belirlenmesi için gereklidir. Bina verisi ile entegre çalışarak, bina hasar tespitinden etkilenen tahmini nüfus verisinin çıkarılmasını sağlar. NVI (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri) servisi ile eşleştirilerek, kapı numaralarının ve bunlara bağlı bağımsız bölümlerin web servisi aracılığıyla indirilmesi sağlanır. Veri tabanından Kapı katmanı açık olmalıdır. ELER menüsü altından Şekil 1 deki Kapı Numarası Çiz butonu tıklanır. Şekil 1: Kapı Numarası Çiz Butonu Kapı numarası çiz butonu tıklandıktan sonra, fare işaretçisi artı işaretine döner. Kapı numarası çizilmek istenen alana çizim ekranında yaklaşılır ve tıklanır. Tıklandıktan sonra Şekil 2 de görüldüğü gibi Nesne Gezgini ekranı açılır. KAYDET Şekil 2: Nesne Gezgini Nesne gezgini ekranındaki Öznitelikler kısmından kapı numarasının öznitelik bilgileri girilir. Şekil 2 deki Öznitelikler kısmında işaretli alana öznitelik bilgileri girilir. Bilgiler girildikten sonra üst tarafta bulunan menüdeki işaretli Kaydet butonuna basılarak yapılan işlem kaydedilir. Nesne gezgini ekranındaki İlişkisel Alanlar kısmından çizilen kapı numarasının adres bilgileri tanımlanmalıdır. Böylece kapı numarasının il, ilçe, mahalle, yol ve bina katmanları ile ilişkisi kurulmuş olacaktır.

3 Şekil 3: Nesne Gezgini-İlişkisel Alanlar Şekil 3 te il, ilçe, bucak, köy, mahalle, yol ve bina kısımları seçilerek doldurulur. Ekranın üst kısmında bulunan menüden kaydet butonuna basılarak işlem kaydedilir. Kapı numarası UAVT ile entegre olduktan sonra İlişki kısmına, kapı numarası ile ilgili kişi-kapı bilgileri gelir. Kapı numarası verileri bu şekilde çizilir. Şekil 4: Nesne Gezgini-İlişki

4 Bina Çizmek: Bina verisi ELER modülünde risk analizi yapılırken tahmini bina hasarının hesaplanması için kullanılır. Analizde bina kat sayısı, yapılış tarihi ve bina malzemesi gibi binanın öznitelik bilgileri kullanılarak yapı hasar hesaplanması yapılır. Ayrıca bina verisi, kapı numarası verisi ile entegre olduğundan tahmini can kaybı hesabının çıkarılmasını sağlar. Veri tabanından Bina katmanı açık olmalıdır. ELER menüsü altından Şekil 5 teki Bina Çiz butonu tıklanır. Şekil 5: Bina Çiz Butonu Bina çiz butonu tıklandıktan sonra, fare işaretçisi artı işaretine döner. Bina çizilmek istenen alana çizim ekranında yaklaşılır ve kapalı alan objesi çizilir. Tıklandıktan sonra Şekil 6 da görüldüğü gibi Nesne Gezgini ekranı açılır. KAYDET Şekil 6: Nesne Gezgini Nesne gezgini ekranındaki Öznitelikler kısmından binanın öznitelik bilgileri girilir. Şekil 6 daki Öznitelikler kısmında işaretli alana binanın kat sayısı, yüksekliği, malzemesi, yapılış tarihi gibi öznitelik bilgileri girilir. Bilgiler girildikten sonra üst tarafta bulunan menüdeki işaretli Kaydet butonuna basılarak yapılan işlem kaydedilir. Bina verileri bu şekilde çizilir.

5 Yol Çizmek: Yol verisi, ELER modülünde risk analizinde hangi yolların hasar göreceğinin belirlenmesi için kullanılır. Bina hasar tespiti yapıldıktan sonra, deprem sırasında hasar gören ve görmeyen yolların envanterinin çıkarılmasını sağlar. Veri tabanından Yolorta katmanı açık olmalıdır. ELER menüsü altından Şekil 7 deki Yol Çiz butonu tıklanır. Şekil 7: Yol Çiz Butonu Yol çiz butonu tıklandıktan sonra, fare işaretçisi artı işaretine döner. Yol çizilmek istenen alana çizim ekranına yaklaşılır ve çizgi objesi çizilir. Sağ tık ile çizim işlemi bitirildikten sonra Şekil 8 de görüldüğü gibi Nesne Gezgini ekranı açılır. KAYDET Şekil 8: Nesne Gezgini Nesne gezgini ekranındaki Öznitelikler kısmından yol objesinin öznitelik bilgileri girilir. Şekil 8 de Öznitelikler kısmında işaretli alana öznitelik bilgileri girilir. Bilgiler girildikten sonra üst tarafta bulunan menüdeki işaretli Kaydet butonuna basılarak yapılan işlem kaydedilir. Nesne gezgini ekranındaki İlişkisel Alanlar kısmından çizilen yolun adres bilgileri tanımlanmalıdır. Böylece yol objesinin il, ilçe, mahalle, yol ve bina katmanları ile ilişkisi kurulmuş olacaktır.

6 Şekil 9: Nesne Gezgini-İlişkisel Alanlar Şekil 9 da il, ilçe, bucak, köy, mahalle ve yol kısımları el ile girilerek doldurulur. Ekranın üst kısmında bulunan menüden kaydet butonuna basılarak işlem kaydedilir. Yol verileri bu şekilde çizilir. Jeoloji Haritası Çizmek: Jeoloji haritası verilerine, ELER modülünde risk analizinde jeolojik koşulların etkisinin hesaplanması için ihtiyaç vardır. Zemin koşullarının nasıl etkileneceğinin ve buna bağlı olarak hasar tespitinin belirlenmesini sağlar. Veri tabanından Eler_Zemin katmanı açık olmalıdır. ELER menüsü altından Şekil 10 daki Jeoloji Haritası Çiz butonu tıklanır. Şekil 10: Jeoloji Haritası Çiz Butonu Jeoloji harita çiz butonu tıklandıktan sonra, fare işaretçisi artı işaretine döner. Zemin bilgisi çizilmek istenen alana çizim ekranında yaklaşılır ve kapalı alan objesi çizilir. Sağ tık ile çizim işlemi bitirildikten sonra Şekil 11 de görüldüğü gibi Nesne Gezgini ekranı açılır.

7 KAYDET Şekil 11: Nesne Gezgini Nesne gezgini ekranındaki Öznitelikler kısmından jeoloji haritasının öznitelik bilgileri girilir. Şekil 11 de Öznitelikler kısmında işaretli alana zemin bilgileri girilir. Bilgiler girildikten sonra üst tarafta bulunan menüdeki işaretli Kaydet butonuna basılarak yapılan işlem kaydedilir. Jeoloji haritası verileri bu şekilde çizilir. VS30 Çizmek: VS30 verisi, deprem dalgalarının kaynağından yerleşim alanına giderken yerleşim alanının altında bulunan zemin özelliklerine bağlı değişimlerini gösteren veridir. Dalga geçtiği zemin ortamına ve bu ortamın kalınlığına bağlı olarak yapıları farklı etkilemektedir. Vs30 verisi, arazide sismik ölçüm, sondaj çalışması ile yapılan SPT deneyi ve jeoloji haritası yapılırken yapılan kabul ile üretilmektedir. Veri tabanından Eler_Zemin_Vs30 katmanı açık olmalıdır. ELER menüsü altından Şekil 12 deki VS30 Çiz butonu tıklanır. Şekil 12: VS30 Çiz Butonu VS30 çiz butonu tıklandıktan sonra, fare işaretçisi artı işaretine döner. VS30 noktası çizilmek istenen alana, çizim ekranında yaklaşılır ve tıklanır. Sağ tık ile çizim işlemi bitirildikten sonra Şekil 13 te görüldüğü gibi Nesne Gezgini ekranı açılır.

8 KAYDET Şekil 13: Nesne Gezgini Nesne gezgini ekranındaki Öznitelikler kısmından VS30 verisinin öznitelik bilgileri girilir. Şekil 13 te işaretlenen Öznitelikler kısmında işaretli alana öznitelik bilgileri girilir. Bilgiler girildikten sonra üst tarafta bulunan menüdeki işaretli Kaydet butonuna basılarak yapılan işlem kaydedilir. VS30 verileri bu şekilde çizilir. SPT N30 Çizmek: Spt (Standart Penetration Test), dinamik sonda deneyidir. Deney yapılırken önceden açılmış bir sondaj kuyusu kullanılır ve kaşık (bir tür kalın cidarlı örnek alıcı) belli bir enerji ile tekrarlanan şekilde yüklenerek kuyu tabanına indirilerek numune alınır. Deneyde 76 cm yükseklikten serbestçe düşen 63,5 kg ağırlığındaki tokmak kullanılır. Sonda önce 15 cm kuyu tabanındaki örselenmiş derinlik geçilir. Sonra 30 cm çakılır. Bu 30 cm lik çakılma için gerekli vuruş sayısı SPT-N olarak tanımlanır. Veri tabanından Eler_Zemin_Vs30 katmanı açık olmalıdır. ELER menüsü altından Şekil 14 teki SPT N30 Çiz butonu tıklanır. Şekil 14: SPT N30 Çiz Butonu SPT N30 çiz butonu tıklandıktan sonra, fare işaretçisi artı işaretine döner. SPT N30 noktası çizilmek istenen alana, çizim ekranında yaklaşılır ve tıklanır. Sağ tık ile çizim işlemi bitirildikten sonra Şekil 15 te görüldüğü gibi Nesne Gezgini ekranı açılır.

9 KAYDET Şekil 15: Nesne Gezgini Nesne gezgini ekranındaki Öznitelikler kısmından SPT N30 verisinin öznitelik bilgileri girilir. Şekil 15 te işaretlenen Öznitelikler kısmında işaretli alana öznitelik bilgileri girilir. Bilgiler girildikten sonra üst tarafta bulunan menüdeki işaretli Kaydet butonuna basılarak yapılan işlem kaydedilir. SPT N30 verileri bu şekilde çizilir. Sondaj Logu Bilgisi: Sondaj logu bilgisi, VS30 ve SPT N30 verilerinin girildiği bir sondaj log arayüzüdür. ELER menüsü altından Şekil 16 daki Sondaj Logu Bilgisi butonu tıklanır. Şekil 16: Sondaj Logu Bilgisi Butonu ELER menüsü altından sondaj logu bilgisi tıklandıktan sonra Şekil 17 deki Sondaj Dökümanı Listesi penceresi açılır. Bu pencerede sistemde kayıtlı olan dökümanlar listelenir, yeni bir döküman eklenebilir. Şekil 17: Sondaj Dökümanı Listesi

10 Yeni bir kayıt eklemek için Şekil 17 de işaretlenen üst menüdeki Ekle butonu tıklanır. Tıklandıktan sonra Şekil 18 deki Sondaj Logu Dökümanı penceresi açılır. Bu pencere kullanılarak yeni bir sondaj logu dökümanı hazırlanır. Şekil 18: Sondaj Logu Dökümanı SPT verisi kullanıcı tarafından sondaj logu dökümanı arayüzünden girecektir. Kullanıcı yapılmış olan sondaj verisini zemin türü, ayrışma ve yerel özellikleri, RQD, TCR, SCR değerleri, yer altı su seviyesi, numune alım derinliği, ve SPT değeri girebilecektir. Girilen bu verinin SPT değeri ile Vs30 güncellemesi yapabilecektir. Sondaj verisinin girildiği web arayüzü sadece, sondaj verisini girilebilecek şekilde düzenlenecektir. Açılan sondaj blogu bilgisi ekranından, sondajı yapan firmanın bilgileri, X Y koordinatı, sondajın başlangıç ve bitiş tarihi ve sondajı yapan sonör bilgileri de girilebilecektir. Sondaj giriş işlemleri tamalandıktan sonra kullanıcı üst menüdeki işaretli butonları kullanarak sondaj log sayfasına resim ekleyebilir, kaydedip, çıktı alabilir. Fay Çizmek: Fay verisi, ELER modülünde deprem verisi ile birlikte kullanılarak olası depremi oluşturan fayın hesaplanması sağlar. Veri tabanından Eler_Fay katmanı açık olmalıdır. ELER menüsü altından Şekil 19 da işaretli Fay Çiz butonu tıklanır. Şekil 19: Fay Çiz Butonu

11 Fay çiz butonu tıklandıktan sonra, fare işaretçisi artı işaretine döner. Fay çizilmek istenen alana, çizim ekranında yaklaşılır ve çizgi objesi çizilir. Sağ tık ile çizim işlemi bitirildikten sonra Şekil 20 de görüldüğü gibi Nesne Gezgini ekranı açılır. KAYDET Şekil 20: Nesne Gezgini Nesne gezgini ekranındaki Öznitelikler kısmından fay verisinin öznitelik bilgileri girilir. Şekil 20 de Öznitelikler kısmında işaretli alana fayın öznitelik bilgileri girilir. Bilgiler girildikten sonra üst tarafta bulunan menüdeki işaretli Kaydet butonuna basılarak yapılan işlem kaydedilir. Fay verileri bu şekilde çizilir. Deprem Çizmek: Deprem verisi, ELER modülünde risk analizinde kullanılan en önemli veridir. Veri tabanından Eler_Deprem katmanı açık olmalıdır. ELER menüsü altından Şekil 21 de işaretli Deprem Çiz butonu tıklanır. Şekil 21: Deprem Çiz Butonu Deprem çiz butonu tıklandıktan sonra, fare işaretçisi artı işaretine döner. Deprem verisi çizilmek istenen alana, çizim ekranında yaklaşılır ve nokta objesi çizilir. Nokta objesi çizildikten sonra Şekil 22 de görüldüğü gibi Nesne Gezgini ekranı açılır.

12 KAYDET Şekil 22: Nesne Gezgini Nesne gezgini ekranındaki Öznitelikler kısmından deprem verisinin öznitelik bilgileri girilir. Şekil 22 de Öznitelikler kısmında işaretli alana öznitelik bilgileri girilir. Depremin bilgileri; büyüklük, enlem, boylam, derinlik ve lokasyonu girilir. Bilgiler girildikten sonra üst tarafta bulunan menüdeki işaretli Kaydet butonuna basılarak yapılan işlem kaydedilir. Deprem verileri bu şekilde çizilir.

13 2. Monitör: ELER menüsünün ikinci bölümünde Monitör bulunmaktadır. Risk analizlerinde kullanılacak veriler oluşturulduktan sonra bu verilerin güncelliği monitör bölümündeki servisler yardımıyla sağlanır. Deprem servisleri ile entegre çalışan sistem, servislerden güncel deprem verilerini getirmektedir. Ayrıca senaryoda kullanılacak Referans Grid Bilgisi ve Zemin Grid Bilgisi bu bölümden ayarlanır. Son Depremleri Göster Deprem Monitörü Deprem Haritaları Referans Grid Bilgisi Zemin Grid Bilgisi Son Depremleri Göster: Son depremleri göster fonksiyonu, son 24 saat içinde dünyada olan depremleri harita üzerinde göstermek için olan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon verilerini en güncel veri tabanından alır ve deprem verilerinin harita üzerinde gösterilmesini sağlar. ELER menüsü altından Şekil 23 te işaretli Son Depremleri Göster butonu tıklanır. Şekil 23: Son Depremleri Göster Butonu Son depremleri göster tıklandıktan sonra Şekil 24 deki Onay penceresi açılır. Onay penceresinden Evet tıklandığında 24 saat içerisinde olan depremler, nokta objesi olarak harita üzerinde gösterilir. Şekil 24: Onay Penceresi Deprem Monitörü: Deprem monitörü, ELER modülünün birlikte çalıştığı deprem servislerini kullanarak deprem verilerinin harita üzerinde gösterilmesini sağlar. ELER modülü Kandilli Rasathanesi, Seismic Portal ve AKOM un deprem servisleri ile entegre çalışır. Bu servisler kullanılarak dünya üzerinde ve İstanbul da olan deprem verilerine ulaşılır. Deprem verileri, kaynak, tarih saat ve derinlik şiddet özelliklerine göre görüntülenebilir. ELER menüsü altından Şekil 25 de işaretli Deprem Monitörü butonuna tıklanır.

14 Şekil 25: Deprem Monitörü Butonu Deprem monitörü butonuna tıklanıldıktan sonra ekranın sağ tarafında Deprem Monitörü ekranı açılmalıdır (bkz. Şekil 26). Deprem monitöründen 3 farklı şekilde depremler görüntülenebilir: Kaynak, Tarih ve Saat ve Derinlik ve Şiddet. Kaynak Seçerek: Şekil 26 da gösterilen en üstteki açılır kutudan görüntülenmek istenen deprem verilerinin özelliği Kaynak seçilir. Kaynak seçildikten sonra deprem verisinin getirileceği servis seçilir. Şekil 26 da Kaynak kısmındaki Kandilli, Seismic Portal, AKOM ve Manuel seçeneklerinden istenilen işaretlenir. İlk üç seçenek deprem servisleridir. Üç seçenekten biri seçilip Şekil 26 da işaretlenen Yükle tıklanırsa deprem monitörüne ve çizim ekranına deprem verileri gelir. Deprem monitörüne gelen deprem verilerinin üstüne tıklandığında çizim ekranında yaklaşılır ve deprem bilgileri çizim ekranında gösterilir. Kaynak olarak manuel seçilirse, çizim ekranından seçilen bir deprem verisinin bilgileri deprem monitörüne gelir. Deprem monitörüne gelen deprem verilerinin üstüne tıklanıldığında çizim ekranında yaklaşılır. Şekil 26: Deprem Monitörü-Kaynak

15 Tarih ve Saat Seçerek: Şekil 27 de gösterilen en üstteki açılır kutudan görüntülenmek istenen deprem verilerinin özelliği Tarih ve Saat seçilir. Tarih ve saat seçildikten sonra deprem verilerinini hangi tarih aralığında görüntülenmesi isteniyorsa Tarih ve Saat kısmından işaretlenerek ayarlanır. Tarih ve saat kısmından hepsini göster seçilip Yükle butonuna tıklanırsa o zamana kadar olan bütün deprem verileri deprem monitörüne gelir. Belirli bir tarihten sonraki deprem verileri görüntülenmek isteniyorsa alt kısımdaki Tarihinden Sonrakileri Göster işaretlenir ve bu bölümdeki Yıl, Ay, Hafta, Gün ve Saat kutularından yararlanılarak belirli bir tarih ve saat girilir. Yükle butonuna basıldıktan sonra deprem monitörüne deprem verileri gelir. İki tarih arasındaki deprem verileri görüntülenmek isteniyorsa Şekil 27 deki Tarih Aralığında Göster işaretlenir ve bu bölümdeki ilk ve son kısımlarındaki takvim butonları kullanılarak tarih girilir. Yükle butonuna tıklanır. Deprem monitörüne, deprem verileri gelir. Deprem monitörüne gelen deprem verilerinin üstüne tıklanıldığında çizim ekranına yaklaşılır. Şekil 27: Deprem Monitörü-Tarih ve Saat

16 Derinlik ve Şiddet Seçerek: Şekil 28 de gösterilen en üstteki açılır kutudan görüntülenmek istenen deprem verilerinin özelliği Derinlik ve Şiddet seçilir. Derinlik ve şiddet seçildikten sonra deprem verilerinin hangi büyüklük ve derinlikte görüntülenmesi isteniyorsa bu değerler girilir. Büyüklük kısmından en büyük ve en küçük kutuları işaretlenerek ve büyüklük değerleri sağ taraflarındaki kutulardan ayarlanarak girilir. Derinlik kısmından en fazla ve en az kutuları işaretlenerek ve büyüklük değerleri sağ taraflarındaki kutulardan ayarlanarak girilir. Yükle butonuna tıklanır. Deprem monitörüne, deprem verileri gelir. Deprem monitörüne gelen deprem verilerinin üstüne tıklanıldığında çizim ekranına yaklaşılır. Şekil 28: Deprem Monitörü-Derinlik ve Şiddet Deprem Haritaları: Deprem haritaları kullanıcının kendi oluşturduğu çalışma dosyalarına ulaşmasını sağlar. ELER menüsü altından Şekil 29 daki Deprem Haritaları na tıklanır. Şekil 29: Deprem Haritaları Butonu

17 Deprem haritalarına tıklanıldığında Şekil 30 da görüldüğü gibi Çalışma Dosyaları penceresi açılır. Çalışma dosyası penceresinden kullanıcı, istediği dosyayı seçip Tamam butonuna tıklayarak çalışma dosyasını açabilir. Şekil 30: Çalışma Dosyaları Referans Grid Bilgisi: Referans grid bilgisi, ELER programı ile analiz yapılabilmesi için gerekli olan bina ve nüfus verisinin eşit aralıklı kareler ya da daireler ile bölünerek, bölünen bu kareler ya da daireler üzerinde analiz yapılabilmesini sağlamaktadır. Referans grid bilgisi, oluşturulan senaryoda kullanılır. ELER menüsü altından Şekil 31 deki Referans Grid Bilgisi butonuna tıklanır. Şekil 31: Referans Grid Bilgisi Butonu Referans grid bilgisi butonuna tıklanıldığında Şekil 32 de görünen Referans Grid Yöneticisi penceresi açılır. Referans grid yöneticisi penceresi, yeni referans grid verisi oluşturulmasını ve mevcut veriler üzerinden işlemler yapılmasını sağlar. Şekil 32 de işaretli üst menüden Ekle butonuna tıklanıldığında Referans Grid Ekle penceresi açılır.

18 Şekil 32: Referans Grid Yöneticisi Şekil 33 te açılan Referans Grid Ekle penceresinden yeni eklenecek verinin adı, mesafesi ve açıklamaları girilir. Mesafe, veride kullanılacak olan grid aralıklarını belirtir. Sağ üst X, Sağ üst Y, Sol alt X ve Sol Alt Y, referans grid verisinin kapsadığı alan değerlerini ifade eder. Referans grid ekle penceresinden değerler girilerek seçilecek alan belirlenebildiği gibi, Şekil 33 teki Haritadan Çiz butonuna tıklanarak da bu işlem yapılır. Haritadan Çiz tıklandıktan sonra fare işaretçisi artı şekline döner. Çizim ekranından referans grid verisi olarak kullanılacak alan seçilir. Seçilen alanın değerleri oluşturulan referans grid verisinde kullanılır. Tamam butonuna tıklandıktan sonra yeni oluşturulan referans grid verisi Şekil 32 deki Referans Grid Yöneticisi ne eklenmelidir. Üst menüdeki Yenile butonuna basılarak yeni eklenen veri görülür. Şekil 33: Referans Grid Ekle

19 Referans grid yöneticisi penceresinden bir veri seçilip Şekil 33 te işaretli üst menüden Sil butonuna tıklanıldığında seçilen veri, veri tabanından silinir. Referans grid yöneticisi penceresinden bir veri seçilip Varsayılan yap tıklandığında, seçilen referans grid verisi senaryoda varsayılan olarak ayarlanır. Referans grid yöneticisi penceresinden bir veri seçilip Referans Grid Göster tıklanıldığında, seçilen referans grid verisine çizim ekranında yaklaşılır. Referans Gridi Temizle tıklanıldığında, haritaya eklenen referans grid bilgisi haritadan silinir. Zemin Grid Bilgisi: Zemin Grid Bilgisi, ELER programı ile analiz yapılabilmesi için gerekli olan zemin (jeolojik haritaların) verisinin eşit aralıklı kareler ya da daireler ile bölünerek, bölünen bu kareler ya da daireler üzerinde analiz yapılabilmesini sağlamaktadır. Zemin grid bilgisi, oluşturulan senaryoda kullanılır. ELER menüsü altından Şekil 34 deki Zemin Grid Bilgisi butonuna tıklanır. Şekil 34: Zemin Grid Bilgisi Butonu Zemin grid bilgisi butonuna tıklanıldığında Şekil 35 te görünen VS30 Grid Yöneticisi penceresi açılır. VS30 grid yöneticisi penceresi, yeni zemin grid verisi oluşturulmasını ve mevcut veriler üzerinden işlemler yapılmasını sağlar. Şekil 35 te işaretli üst menüden Ekle butonuna tıklanıldığında Referans Grid Ekle penceresi açılır. Şekil 35: VS30 Grid Yöneticisi Şekil 36 da açılan Referans Grid Ekle penceresinden yeni eklenecek verinin adı, mesafesi ve açıklamaları girilir. Mesafe, veride kullanılacak olan grid aralıklarını belirtir. Sağ üst X, Sağ üst Y, Sol alt X ve Sol Alt Y, referans grid verisinin kapsadığı alan değerlerini ifade eder. Referans grid ekle penceresinden değerler girilerek seçilecek alan belirlenebildiği gibi, Şekil 36 daki Haritadan Çiz butonuna tıklanarak da bu işlem yapılır. Haritadan Çiz tıklandıktan sonra fare işaretçisi artı şekline döner. Çizim ekranından zemin grid verisi olarak kullanılacak alan seçilir. Seçilen alanın değerleri oluşturulan zemin grid verisinde kullanılır. Tamam butonuna tıklandıktan sonra yeni oluşturulan zemin grid verisi Şekil 35 teki VS30 Grid Yöneticisi ne eklenmelidir. Üst menüdeki Yenile butonuna basılarak yeni eklenen veri görülür.

20 Şekil 36: Referans Grid Ekle-Zemin VS30 grid yöneticisi penceresinden bir veri seçilip Şekil 35 te işaretli üst menüden Sil butonuna tıklanıldığında seçilen veri, veri tabanından silinir. VS30 grid yöneticisi penceresinden bir veri seçilip Varsayılan yap tıklandığında, seçilen zemin grid verisi senaryoda varsayılan olarak ayarlanır. VS30 grid yöneticisi penceresinden bir veri seçilip Referans Grid Göster tıklanıldığında, seçilen zemin grid verisine çizim ekranında yaklaşılır. Referans Gridi Temizle tıklanıldığında, haritaya eklenen zemin grid bilgisi haritadan silinir.

21 3. Senaryo: ELER menüsünde son bölüm Senaryo dur. Bu bölümde, MapCodeX Web Client ta arka planda çalışan ELER programı ile analiz yapılması için önce bir senaryo oluşturulmalıdır. Deprem hasar tespiti ve risk analizlerinin yapılabilmesi için senaryo oluşturulması önemlidir. Oluşturulan senaryonun programda çalıştırılması ile harita üzerinde hasar görmesi beklenen alanların görüntülenme işlemi yapılabilir ve müdahale edilecek alanlar belirlenebilir. Ayrıca hasarlı alanlar için önemli yer sorgulama gibi işlemler yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Böylece deprem sonrasında hasar gören kamu binaları, okullar ve hastane bilgilerine anında ulaşılabilecektir. Senaryo bölümü; Senaryo Listele Senaryo Oluştur Zamanlanmış Senaryo Oluştur Senaryo Sonuçları Senaryo Bina Arama dan oluşmaktadır. Senaryo Listele: ELER programında kullanılması için oluşturulan senaryoların görüntülendiği ve listelendiği fonksiyondur. ELER menüsü altından Şekil 37 deki Senaryo Listele butonuna tıklanır. Şekil 37: Senaryo Listele Butonu Senaryo listele butonuna tıklandıktan sonra çizim ekranında Şekil 38 de gösterilen Senaryo Listesi ekranı açılır. Listelenen senaryolardan herhangi birinin üstüne tıklanır. Seçilen senaryo ile ilgili deprem, referans grid, fay bilgileri ile ilerleme durumu Şekil 38 de işaretlenen yerden tıklanarak görülür. Oluşturulan bir senaryo silinmek isteniyorsa üst menüde işaretli kısımdaki Sil butonu kullanılır. Şekil 38: Senaryo Listesi Ekranı

22 Senaryonun deprem bilgisi için Deprem Göster butonu tıklanır. Buton tıklandıktan sonra çizim ekranında senaryo için seçilen deprem noktasına yaklaşılır. Referans grid bilgisi için ikinci buton, Referans Grid Göster tıklanır. Buton tıklandıktan sonra çizim ekranında senaryo için seçilen referans grid bilgisinin olduğu alana yaklaşılır. Senaryoda kullanılan fay veya faylar listesi için üçüncü buton kullanılır. Fay Listele tıklanıldıktan sonra çizim ekranında Senaryo ile İlişkili Faylar ekranı açılır. Bu ekrandan senaryo için seçilen fay veya faylar görüntülenebilir. Senaryonun ilerleme durumunun görüntülenmesi için İlerleme Durumunu Göster butonu kullanılır. Butona tıklanıldıktan sonra çizim ekranında Şekil 39 daki Senaryo İlerleme Durumu ekranı açılır. Bu ekranda senaryonun hangi aşamada olduğu kontrol edilebilir. Şekil 39: Senaryo İlerleme Durumu Senaryo Oluştur: ELER programı kullanılarak deprem risk analizi gerçekleştirilmesi için, analizde kullanılacak senaryo oluşturulmalıdır. Senaryo oluşturmak için, ELER menüsü altından Şekil 40 da gösterilen Senaryo Oluştur butonuna tıklanır. Şekil 40: Senaryo Oluştur Butonu Senaryo oluştur butonuna tıklanıldıktan sonra çizim ekranında Şekil 41 de gösterilen Senaryo Oluşturma Sihirbazı açılmalıdır. Senaryo oluşturma sihirbazı yardımıyla 6 ön tanımlı ve ayarlanabilir veri setleri seçilerek senaryo oluşturulur. Bu işlemler yapılmadan önce deprem ve fay katmanlarının açık olması gereklidir. Eğer katmanlar açık değilse program Deprem ve fay katmanları açık olmalıdır. diye bir uyarı mesajı verecektir. Katmanlar açıldıktan sonra sırası ile senaryo oluşturma sihirbazı doldurulmalıdır.

23 Şekil 41: Senaryo Oluşturma Sihirbazı Senaryo oluşturma sihirbazının ilk adımı olan Senaryo kısmından oluşturulan senaryonun bilgileri girilir (Bkz: Şekil 41). Senaryo Adı, Plan ve Açıklama kısımları senaryoya göre doldurulur. Bu kısımlar boş bırakılarak geçilemez. Eğer boş bırakılıp Sonraki butonuna basılırsa program uyarı mesajı verecektir. Gerekli alanlar doldurulduktan sonra Sonraki tıklanarak ikinci adıma geçilir.

24 Şekil 42: Deprem Noktası Seçimi İkinci adımda Deprem kısmından senaryoda kullanılacak deprem noktası seçilir. Şekil 42 de işaretli Deprem noktası seç tıklanarak bir deprem noktası seçilir. Deprem noktası seçildikten sonra senaryo oluşturma sihirbazında seçilen deprem verisinin bilgileri gelir. Depremin şiddeti, koordinatları, derinlik ve açıklaması ekranda yazar. Deprem noktası seçildikten sonra, senaryo oluşturma sihirbazına bilgileri gelir. Sonraki tıklanarak üçüncü adıma geçilir.

25 Şekil 43: Referans Grid Seçimi Üçüncü adımda Grid kısmından senaryoda kullanılacak olan referans grid bilgisi seçilir. Referans grid bilgileri önceden oluşturulan veriler arasından seçilir. Şekil 43 te gösterilen üst menüden seçilen referans grid bilgileri ile ilglili işlemler yapılır. Referans grid bilgisi seçilip Şekil 43 te işaretli menüden Referans Grid Göster tıklanırsa, referans grid bilgileri çizim ekranındaki haritaya eklenir. Referans Grid Değerlerini Göster tıklanırsa, referans grid değerleri çizim ekranındaki haritada gösterilir. Referans Grid Temizle tıklandığında, haritaya eklenen referans grid bilgisi haritadan silinir.

26 Şekil 44: Zemin Referans Gridi Seçimi Dördüncü adımda Zemin Gridi kısmından senaryoda kullanılacak olan zemin referans gridi bilgisi seçilir. Zemin referans grid bilgileriönceden oluşturulan veriler arasından seçilir. Şekil 44 te gösterilen üst menüden seçilen referans grid bilgileri ile ilgili işlemler yapılır. Referans grid bilgisi seçilip Şekil 44 te işaretli menüden Referans Grid Göster tıklanırsa, referans grid bilgileri çizim ekranındaki haritaya eklenir. Referans Grid Değerlerini Göster tıklanırsa, referans grid değerleri çizim ekranındaki haritada gösterilir. Referans Grid Temizle tıklandığında, haritaya eklenen referans grid bilgisi haritadan silinir.

27 Şekil 45: Fay Seçimi Beşinci adımda senaryoda kullanılacak Fay seçilir. Bu adımda eğer fay seçilmezse senaryo bütün fay hatları üzerinde bir analiz yapacaktır. Bir tane fay hattı seçilebildiği gibi birden çok fay hattı seçilebilir. Şekil 45 de işaretli Fay seç, Fay sil butonları kullanılarak fay seçilir. Seçilen fay ile ilgili bilgiler senaryo oluşturma sihirbazına gelir. Eğer bir fay hatıı seçilmezse sistem bütün fay hatları üzerinden bir analiz yapacaktır. Fay seçme işlemi bitirildikten sonra Sonraki tıklanarak son adıma geçilir.

28 Şekil 46: Tamamla Altıncı ve son adımda senaryoda kullanılanacak verilerin detayları gelir. Verilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra Son tıklanıldığında analiz yapılmış olunur. ELER menüsü altından Senaryo Listele butonu kullanılarak oluşturulan senaryo listeye eklendiği görülecektir. Senaryo sonuçlarının görüntülenmesi için ise ELER menüsü altından Senaryo Görüntüle butonu kullanılır. Zamanlanmış Senaryo Oluştur: Zamanlanmış Senaryo Oluştur, ELER de yapılan risk analiz ve hasar tespitlerinin önceden ayarlanmış bir tarihte analizin yapılmasını sağlar. Zamanlanmış senaryo oluşturmak için, ELER menüsü altından Şekil 47 de gösterilen Zamanlanmış Senaryo Oluştur butonuna tıklanır. Şekil 47: Zamanlanmış Senaryo Oluştur Butonu Zamanlanmış senaryo oluştur tıklanıldıktan sonra sağ üst köşede, kullanıcı bilgisinin altındaki yerde Deprem için nokta seçiniz! komut penceresi çıkmalıdır. Çizim ekranından bir deprem noktası seçilir. Deprem noktası seçildikten sonra Şekil 48 de gösterilen Deprem Dialog penceresi açılmalıdır. Bu pencerede deprem noktasının koordinat noktaları otomatik olarak doldurulur. Zamanlanmış deprem senaryosunun Şekil 49 da gösterilen alanları doldurulur.

29 Şekil 48: Deprem Dialog Ekranı Alanlar doldurulduktan ve senaryo için tarih ve saat belirlendikten sonra Tamam butonuna tıklanır. Böylece senaryo belirlenen tarih ve saatte analiz yapacaktır. Oluşturulan senaryo ELER menüsü altından Senaryo Listesi butonuna tıklanarak, çıkan ekranda listelenmelidir. Senaryo sonuçlarının görüntülenmesi için ise ELER menüsü altından Senaryo Görüntüle butonu kullanılır. Senaryo Sonuçları: ELER de yapılan risk analiz ve hasar tespitlerinin görüntülenmesi için Senaryo Sonuçları butonu kullanılır. ELER menüsünün altından Şekil 49 da gösterilen Senaryo Sonuçları butonuna tıklanır. Şekil 49: Senaryo Sonuçları Butonu Senaryo sonuçları tıklanıldıktan sonra çizim ekranına Şekil 50 deki Senaryo Sonuç Dialog penceresi açılmalıdır. Açılan bu pencereden oluşturulan senaryo adı ve görüntülenmek istenen analiz seçilerek görüntüleme işlemi gerçekleştirilir. Eğer görüntülenmek istenen sonuçlar ile ilgili raporlar da açılmak isteniyorsa Şekil 50 deki Sonuç Raporunu Göster ve Müdahale Raporunu Göster kısımlarındaki kutular işaretlenmelidir.

30 Şekil 50: Senaryo Sonuç Dialog Analiz tipleri hasarsız (no), hafif hasarlı (sli), orta hasarlı (mod), ağır hasarlı (ext), tamamen hasarlı (com), ext+com, mod+ext+com, önem derecesi ve ekonomik kayıp olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre görüntülenmek istenen analiz tipi seçilir. Tamam butonuna tıklandıktan sonra senaryo sonuçları ayrı bir katman olarak çizim ekranında görüntülenir. Ayrıca seçilen raporlar çizim ekranında ayrı birer pencere ile görüntülenir. Sonuç raporu, Analiz Sonucu penceresinde gösterilir. Bu pencerede senaryo sonucunda depremden etkilenen hasarlı, hasarsız binaların, bağımsız bölümlerin sayısı ile tahmini yaralı sayısı ve ekonomik kayıp miktarları da hesaplanarak yazar. Müdahale raporu ise, İlk Müdahale Edilecek Yapılar penceresinde gösterilir. Bu pencerede, senaryo sonucunda depremden etkilenen ve ilk müdahale edilmesi gereken kamu binaları yer almaktadır. Senaryo sonucunda etkilenen bölgeler renklerine göre harita üzerinde gösterilir. Harita üzerinde kırmızı renkte gösterilen alan en çok hasarı görecek, mor renkte gösterilen alan ise en az hasar görecek olan alan olarak belirtilir. Senaryo Bina Arama: Senaryo bina arama, hasar haritalarına bağlı bina sorgularının yapılması için kullanılır. ELER deprem analizi yapıldıktan sonra üretilen veriler içinden en çok ya da en az hasar gören binaların belirlenmesi için ELER menüsü altından Şekil 51 de gösterilen Senaryo Bina Arama butonuna tıklanır. Şekil 51: Senaryo Bina Arama Butonu Senaryo bina arama butonuna tıklandıktan sonra, Şekil 52 de gösterilen Bina Arama Formu açılmalıdır. Bina arama formundan sorgulanacak binanın olduğu senaryo Senaryo kısmından seçilir.

31 Şekil 52: Bina Arama Formu Analiz tipleri hasarsız (no), hafif hasarlı (sli), orta hasarlı (mod), ağır hasarlı (ext), tamamen hasarlı (com), ext+com, mod+ext+com, önem derecesi ve ekonomik kayıp olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre görüntülenmek istenen analiz tipi seçilir. En düşük ve en yüksek hasar yüzdesi ayarlanır. Ağır hasar görecek olan binalar sorgulanmak isteniyorsa en düşük hasar yüzdesi yüksek seçilir. Bina Sınıfı kısmında, ELER yazılımında belirlenen bina sınıflandırmasına göre bina sınıfları bulunur. Örnek ELER veri modeline göre, bina kat adedi, bina yapım yılı, bina malzeme türü verileri ile oluşturulan bina sınıflandırmasından yapılacak aramaya uygun olanı seçilir. Bina Tipi kısmından sorgulanmak istenen bina tipi, çeşidi seçilir. Tamam butonuna tıklandıktan sonra hasar görecek olan bina sorgulaması işlemi çizim ekranında görüntülenir. Sorgulanan binalar, çizim ekranında seçim işlemi ile işaretlenerek belirtilir. Ayarlar: ELER de yapılan analiz çalışmaları için gerekli ayarlar ELER menüsü altından Şekil 53 te gösterilen Ayarlar butonuna tıklanır. Şekil 53: Ayarlar Butonu Ayarlar butonuna tıklanıldıktan sonra Şekil 54 deki Eler Ayarlar penceresi açılmalıdır. Açılan pencereden Senaryo için en düşük deprem değeri ayarlanır. Tamam tıklanıldıktan sonra deprem senaryosu için belirlenen deprem değeri ayarlanmış olur. Böylece bu deprem değerinden küçük bir senaryo programda çalışmayacaktır.

32 Şekil 54: ELER Ayarlar

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü AKOM modülü, çağrı merkezine 7/24 gelen afet ve acil durum çağrıları karşılayan ve alınan çağrıların türlerine göre değerlendirilerek sisteme aktarılmasını

Detaylı

ELER Modülü Kılavuzu

ELER Modülü Kılavuzu ELER Modülü Kılavuzu 1 Contents 1. ELER (Earthquake Loss Estimation Routine):... 2 1.1 ELER de Kullanılan Veriler:... 5 1.1.1 Deprem Verisi:... 5 1.1.2 Fay Verisi:... 5 1.1.3 Kapı Numarası (Nüfus) Verisi:...

Detaylı

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri İçerik MapCodeX Web Client? Kullanım Alanları AKOM ELER MapCodeX Web Client MapCodeX Web Client uygulaması, MapCodeX GIS ailesinin görüntüleme, sorgulama ve gelişmiş

Detaylı

Adres sorgu ekranında harita üzerindeki katmanların listelendiği Katman Listesi ve bu katmanlara yakınlaşmak için Git düğmesi bulunmaktadır.

Adres sorgu ekranında harita üzerindeki katmanların listelendiği Katman Listesi ve bu katmanlara yakınlaşmak için Git düğmesi bulunmaktadır. YARDIM DOKÜMANI 1. Giriş Ekranı Kent Rehberi uygulaması ara yüzünde, sorgulama işlemleri bölümü, haritacılık araçları bölümü, temel araçlar bölümü, sağ tık menüsü ve navigasyon işlemleri bölümleri bulunmaktadır.

Detaylı

MapCodeX Cloud Server. Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Cloud Server. Kullanım Kılavuzu MapCodeX Cloud Server Kullanım Kılavuzu İçindekiler MapCodeX Cloud Server... 4 MapCodeX Cloud Server Hakkında... 5 MapCodeX Cloud Server Genel Özellikleri... 6 MapCodeX Cloud Server'ın Kullanıcı Arayüzü...

Detaylı

MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX İçmesuyu Hakkında MapCodeX İçmesuyu Modülü, içmesuyu borusu,

Detaylı

WEB TABANLI HTML5 API İLE DİNAMİK ÇALIŞAN AFET KOORDİNASYON SİSTEMİ DYNAMIC DISASTER COORDINATION SYSTEM WITH WEB BASED HTML5 API

WEB TABANLI HTML5 API İLE DİNAMİK ÇALIŞAN AFET KOORDİNASYON SİSTEMİ DYNAMIC DISASTER COORDINATION SYSTEM WITH WEB BASED HTML5 API ÖZET WEB TABANLI HTML5 API İLE DİNAMİK ÇALIŞAN AFET KOORDİNASYON SİSTEMİ Hamdi ÇİNAL 1, Şeyma TAŞKAN 2 1 Afet Koordinasyon Merkezi, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi İSKİ Tesisleri İçi AKOM Binası No:

Detaylı

İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3

İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3 İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3 1. Özellikler.3 2. Kullanım..3 2.1. Ana Sayfa..5 2.2. Talep Modülü.7 2.3. Takibim Modülü 9 2.4. Takipte Modülü..11 2.5. Silinen Talepler Modülü...11

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX MapLand İşlem Araçları Çalışma Dosyası Aç Haritanın ve son çalışma dosyasının

Detaylı

MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Numarataj KBS Hakkında MapCodeX Numarataj KBS; verilerin veri

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA

E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA 1 1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler.

Detaylı

SAĞLIK KURULU ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU

SAĞLIK KURULU ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU ENGELLİ RAPORU S İ SO F T S AĞ L I K BİLGİ Sİ S T EMLERİ 2 0 1 9 - AN K AR A ENGELLİ RAPORU Sayfa No : 2 / 18 DEĞİŞİKLİK NO TARİH YAYIN VE DEĞİŞİKLİK İÇERİĞİ DEĞİŞİKLİK YAPAN 00 28.03.2019 Doküman oluşturuldu.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu DEPO AMBAR MODÜLÜ

Kullanım Kılavuzu DEPO AMBAR MODÜLÜ Kullanım Kılavuzu DEPO AMBAR MODÜLÜ Sarus Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri tarafından geliştirilmiş olan Depo Ambar Modülü kullanım fonksiyonlarını içermektedir. TEKNORİTMA Koray Tolga DURMUŞ 1.09.2016

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) VERİ İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 15.07.2013 Yazılım

Detaylı

Muayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek

Muayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek Muayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek muayeneye başlanır. Anamnez Toplu Metin sekmesinde kullanıcı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Kalite Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Kalite Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu 2017 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 3. YÖNETİM... 7 3.1 SÜREÇ TANIM...7 3.2 VERİ GİRİŞİ...8 4. DOKÜMAN YÖNETİMİ...

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

MapCodeX Atıksu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Atıksu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX Atıksu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Atıksu Hakkında MapCodeX Atıksu Modülü, atıksu baca, boru ve parsel

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI YAYINLANAN RAPORLAR FORMU 1905.023.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. YAYINLANAN RAPORLAR... 5 2.1 Yayınlanan Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Yayınlanan Raporları Listeleme... 5 2.3 Yayınlanan

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı YÖNETİM WEB UYGULAMALARI EĞİTİM DOKÜMANI Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri Tarih: 11.06.2015 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Uğur KAYA Versiyon

Detaylı

PRUSA İSG KULLANIM KILAVUZU

PRUSA İSG KULLANIM KILAVUZU PRUSA İSG KULLANIM KILAVUZU Sürüm 0.0.1 İçindekiler Firma İşlemleri :. 1. Firmalar Firma Kayıt Firma Bilgisi Değiştirme 2. Tesisler Tesis Ekle Tesis Düzenle 3. Bölümler Bölüm Ekle Bölüm Düzenle 4. Birimler

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Basılı Evrak Stok Takip Sistemi ) Kullanma Kılavuzu

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Basılı Evrak Stok Takip Sistemi ) Kullanma Kılavuzu 1. Giriş Bu kılavuz; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Online İşlemler sisteminde, Basılı Evrak Stok Takip Sisteminin kullanımını anlatmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu sistem ile; - Basılı Evrak

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU 2005.0203.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. HIZLI RAPORLAR... 5 2.1 Hızlı Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Hızlı Raporları Listeleme... 5 2.3 Hızlı Rapor

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı Versiyon : 2 Tarih : 28.09.2017 1 1 SİPARİŞ PORTALİ... 3 2. SEVK BEKLEYEN SİPARİŞLER... 4 2.1. Sevk Bekleyen Siparişin Revize Edilmesi...

Detaylı

Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sayfa 1 / 33

Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sayfa 1 / 33 Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sayfa 1 / 33 Atılım Üniversitesi Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS - Student Information System - SIS 2.0) HAZIRLIK OKULU,

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 2 Tarih: 28.09.2017 1 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 2.1. Geri bildirim oluşturma... 6 3. Denetim Talebi...

Detaylı

SAĞLIK KURULU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU

SAĞLIK KURULU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU ÖZÜRLÜ RAPORU S İS O F T S AĞ L I K BİL G İ S İS T E ML E R İ 2019 - ANK AR A ÖZÜRLÜ RAPORU 1. SUNUM 1.1. Genel Hususlar Özürlü Sağlık Kurulu Raporu adlı formda, özürlü raporu verilmesi için yönlendirilmiş

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 DOKÜMAN YÖNETİMİ... 4 3.1 İÇ TETKİK EKRANI...4 İÇ TETKİK... 5 4.1 İÇ TETKİK

Detaylı

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe İspat D-8) Kullanma Kılavuzu v4

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe İspat D-8) Kullanma Kılavuzu v4 Giriş Bu kılavuz; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Online İşlemleri arasında yer alan MENŞE İSPAT D-8 Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması

Detaylı

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri A.TR) Kullanma Kılavuzu

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri A.TR) Kullanma Kılavuzu Giriş Bu kılavuz; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Online İşlemleri arasında yer alan A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sayı :B.12.2.TMO-00 77 00 03-705-99 /960 13/08/2012 Konu : 2012-2013 Alım Dönemi Mısır Ürünü Randevu Sistemi Uygulamaları İlgi

Detaylı

1.DERS AÇMA İŞLEMLERİ

1.DERS AÇMA İŞLEMLERİ İçindekiler 1.DERS AÇMA İŞLEMLERİ... 2 1.1.YENİ DERS AÇMA NASIL YAPILIR?... 3 2.ÖĞRENCİ DERS YÖNETİMİ EKRANINDA ÖĞRENCİNİN ÜZERİNE DERS NASIL EKLENİR?... 9 2.1.YENİ DERS EKLEME... 11 1.DERS AÇMA İŞLEMLERİ

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI LOGOMAPS. Ürün : TIGER2 / UNITY2 Bölüm : Finans

DESTEK DOKÜMANI LOGOMAPS. Ürün : TIGER2 / UNITY2 Bölüm : Finans LOGOMAPS LOGOmaps hizmeti, firmaların coğrafi analiz ve raporlama ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, LOGO ve INFOTECH işbirliği ile geliştirilmiştir ve LOGO ürünleri ile entegre çalışmaktadır. LOGOmaps

Detaylı

MapCodeX Yağmur Suyu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Yağmur Suyu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX Yağmur Suyu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Yağmur Suyu Hakkında MapCodeX Yağmur Suyu Modülü, yağmur

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU. /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx

ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU. /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx Enstitüye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıt işlemlerini yapabilecekleri link aşağıdadır. İnternet sitenizde öğrencilere online kayıt

Detaylı

KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU

KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU İçindekiler KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU... 0 HARİTA TOOLBAR... 5 Katman Yönetimi :... 6 Kaydır :... 8 Tüm Harita :... 8 Yaklaş :... 8 Uzaklaş :... 8 Önceki Görünüme

Detaylı

1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler. TM

1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler. TM E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA 1 1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler.

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 İçindekiler Tablosu PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 1.Özellikler.3 2.Kullanım..4 2.1. Çalışma Takvimi..5 2.2. Giriş ve Çıkışlar.6 2.3. İzin ve Tatil..7 2.4. Personel 8 2.5. Rapor 11 2.5.1. Günlük Rapor Durumu...11

Detaylı

New Project. User guide

New Project. User guide New Project User guide Table of Contents New Project... 3 Katman Yöneticisi... 4 Katman Yöneticisi Araçları... 6 Katman İşlemleri... 8 Katman Görünümü... 9 Katman Ekleme... 10 Aktif Katman Yapma... 12

Detaylı

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu IPACK LADDER Arayüz Dökümantasyonu I. Giriş Bu dökümantasyon IPack Ladder yazılımının arayüz kullanımını, kullanılan model ile ilişkilerini ve işlevsel açıklamaları kapsamak üzere hazırlanmıştır. II. Dökümantasyon

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

İmar Uygulaması. Uygulamanın Netmap Projesi Olduğunun Belirtilmesi

İmar Uygulaması. Uygulamanın Netmap Projesi Olduğunun Belirtilmesi Netmap menü altından, Yeni alt menüsü seçildikten sonra çıkan menüden Ada seçeneği seçilmesi ile imar adalarının oluşturulması gerekmektedir. İmar adaları resim üzerinden çevrildikten sonra ada kapandığında,

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri EURO-MED) Kullanma Kılavuzu v6

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri EURO-MED) Kullanma Kılavuzu v6 Giriş Bu kılavuz; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Online İşlemleri arasında yer alan EUROMED Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması

Detaylı

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3 İçindekiler Tablosu ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3 1. Özellikler.. 3 2. Kullanım...4 2.1. Elektra Fatura Aktarım Modülü.5 2.2. Mahsup Fişi Modülü.7 2.3. Bavel Fatura XML Modülü.9 2 ELEKTRA LOGO AKTARIM

Detaylı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V ) FieldGenius harita ekranı tüm menülere ulaşımın sağlandığı ana ekrandır. Çizim ekranı dinamik özelliklere sahip olup objeler grafik ekrandan seçilebilir. Bu sayede nokta aplikasyonu, mesafe ölçümü gibi

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 1 Tarih: 27.11.2016 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 3. Denetim Talebi... 14 4. Kontrol Partisi... 21 5. Görev

Detaylı

HASTA ORDER İŞLEMLERİ

HASTA ORDER İŞLEMLERİ Hasta Order İşlemleri ekranı ayaktan ve yatan hastaların tedavilerinde kullanılacak ilaçların ve hizmetlerin sistem üzerinden kaydedilmesi ve hemşireler tarafından uygulanması amacı ile kullanılmaktadır.

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Dilimleme Photoshop ta üzerinde çalışılan resim dosyaları, düzenlenen fotoğraflar veya tasarlanan sayfalar web ortamında kullanılmak üzere hazırlanabilir. Bir web sayfasını

Detaylı

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe Şahadetnamesi) Kullanma Kılavuzu v5

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe Şahadetnamesi) Kullanma Kılavuzu v5 Giriş Bu kılavuz; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Online İşlemleri arasında yer alan MENŞE ŞAHADETNAMESİ Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi,

Detaylı

İzibiz E-Defter Son Kullanıcı Kullanım Klavuzu

İzibiz E-Defter Son Kullanıcı Kullanım Klavuzu İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Açılış... 2 3. Defter Sihirbazı... 3 4. İmzalama... 7 5. Berat Oluşturma... 7 6. Berat İmzalama... 8 7. GIB e Gönder... 8 8. Berat İndir... 8 9. Görüntüle... 9 10. Görüntüle...

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) YARDIM KLAVUZU Hazırlayan: Merve GENÇKAL İçindekiler A. EBYS ANASAYFA... 2 A.1. Anasayfaya

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü 2014 2015 Güz Yarıyılı Uygulama 2 ArcGIS Yazılımı ile Mekânsal

Detaylı

DERS AÇMA İŞLEMLERİ DERS AÇMA EKRAN KULLANIMI Ders Bilgileri Yeni ders açma işlemi nasıl yapılır?

DERS AÇMA İŞLEMLERİ DERS AÇMA EKRAN KULLANIMI Ders Bilgileri Yeni ders açma işlemi nasıl yapılır? DERS AÇMA İŞLEMLERİ... 2 1.DERS AÇMA EKRAN KULLANIMI... 3 1.1.Ders Bilgileri... 5 1.1.1.Yeni ders açma işlemi nasıl yapılır?... 6 1.2.Ders Öğrenci Listeleri... 13 DERS AÇMA İŞLEMLERİ Ders açma işlemleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2 B) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İŞLEMLERİ...

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2 B) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İŞLEMLERİ... T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU İçindekiler A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2 B) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İŞLEMLERİ... 3 1.Profil Bilgilerini Düzenleme Ve Lisansüstü Başvuru Modülü..

Detaylı

İçindekiler Tablosu Nakit Akış Programı...3

İçindekiler Tablosu Nakit Akış Programı...3 İçindekiler Tablosu Nakit Akış Programı...3 1.Özellikler..3 2.Kullanım 4 2.1. Nakit Akış Programı Ana Tablo İçeriği..4 2.2. Üst Menü İçeriği..6 2.2.1. Ayarlar Menü.....6 2.2.2. Yönetim Menü...8 2.3. Alt

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme Versiyon: 2 Tarih: 24.07.2017 İÇİNDEKİLER ASELSAN Tedarikçi Portalı na Giriş... 2 Teklif Oluşturulması...

Detaylı

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı 1. Muhasebe Hesap Tanımları Asistte muhasebe kullanımını kolaylaştırmak amacıyla, Servisler/Servis Çalıştır/Muhasebe bölümüne Muhasebe Hesap Tanımları servisi eklenmiştir.

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

Afadist Kullanım Kılavuzu

Afadist Kullanım Kılavuzu Afadist Splash Ekranı Afadist Kullanım Kılavuzu Uygulama açılırken ekrana gelen, uygulamanın sahiplerini belirten ekrandır. Bu ekranda herhangi bir işlem yapılamaz. Bir kaç saniye içinde yerini login ekranına

Detaylı

1 Çevre ve Orman Bakanlığı Seveso Bildirim Sistemi Kılavuzu

1 Çevre ve Orman Bakanlığı Seveso Bildirim Sistemi Kılavuzu 1 Çevre ve Orman Bakanlığı Seveso Bildirim Sistemi Kılavuzu İçindekiler 1.Seveso Menüsü:... 2 2.Seveso Ana Sayfa:... 2 3.Bildirim Sayfası:... 4 4.Bildirime Madde Ekleme Sihirbazı:... 7 a)tehlikeli Madde

Detaylı

ALMS KOKPİT (YÖNETİCİ)

ALMS KOKPİT (YÖNETİCİ) ALMS KOKPİT (YÖNETİCİ) KULLANICI KILAVUZU KAMU HASTANELERİ Kokpit yöneticinin (veya sistem yöneticisinin) ALMS sisteminde yapı (kurum veya üniversite) oluşturmak veya mevcut yapıya eklemeler, yapıda değişiklikler

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) AGENT KULLANIM DOKÜMANI HİZMETE ÖZEL 1/21 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. AYARLAR... 3 1.2. YENİLE... 7 1.3. BİLDİRİM VE GÖREVLER... 9 1.4. ENVİSİON ANA

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Doğrudan Temin Kullanım Kılavuzu Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.01.2016 444 0 545 2014 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

AYDES PROJESİ 2B WEB UYGULAMASI EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ 2B WEB UYGULAMASI EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ 2B WEB UYGULAMASI 09.04.2015 İÇİNDEKİLER 1. AYDES MBS 2B WEB UYGULAMASI... 8 2. HARİTA ARAÇLARI... 8 2.1 Bir Önceki Görünüm... 8 2.2 Bir Sonraki Görünüm... 9 2.3 Bilgi Al Aracı... 9 2.4 Bilgi

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 2 EBYS KULLANICI MODÜLÜ ÜST MENÜ - GİRİŞ SAYFASI YAZI OLUŞTURMA ADIMLARI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 2 EBYS KULLANICI MODÜLÜ ÜST MENÜ - GİRİŞ SAYFASI YAZI OLUŞTURMA ADIMLARI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 2 EBYS KULLANICI MODÜLÜ ÜST MENÜ - GİRİŞ SAYFASI YAZI OLUŞTURMA ADIMLARI KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 Üst Menü Menü butonlarının,

Detaylı

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Portal / Ana sayfa... 3 2.1 Sisteme Giriş Yapılması... 3 2.2 Sisteme Giriş Yapılamaması...

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

Kantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9

Kantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9 İçindekiler Tablosu Kantar Otomasyonu... 3 1.Özellikler... 3 2.Kullanım... 3 2.1. Satış... 4 2.2. Kamyon Hareketleri... 8 2.2.1. Ağırlık Bilgisi... 9 2.3. Ayarlar... 10 2.3.1. Kullanıcı Tanımlama... 11

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen İcrai Haciz Terkini işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılarak ilgili bölümlere girişler yapılır. Başvuruya Ait Taşınmaz Mal (Zemin Tanım) bölümüne

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin

Detaylı

Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare

Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare 8 Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare 1 Taraf idareler, Sözleşme Öncesi->Taraf İdare İhale İşlemleri bağlantı sekmesi ile taraf oldukları ortak alım ihalesinde bulunan kısımların

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Ürün : Değişiklik tarihi: 26.07.2012 Versiyon: 1,0 Özet: TradeMasterFX Platformları. TradeMasterFX Platformları Kullanıcı Kılavuzu

Kullanıcı Kılavuzu. Ürün : Değişiklik tarihi: 26.07.2012 Versiyon: 1,0 Özet: TradeMasterFX Platformları. TradeMasterFX Platformları Kullanıcı Kılavuzu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kullanıcı Kılavuzu TradeMasterFX Platformları Ürün : TradeMasterFX Platformları Değişiklik tarihi: 26.07.2012 Versiyon: 1,0 Özet: TradeMasterFX Platformları Kullanıcı Kılavuzu

Detaylı

ÜYE FİRMA İŞLEMLERİ 1

ÜYE FİRMA İŞLEMLERİ 1 1 Hazırlayan Tarih İmza Özge Bakülüer Gözden Geçiren Tarih İmza Devrim Erdönmez Onaylayan Tarih İmza İDARE 2 Revizyon Takip Tablosu Güncel Revizyon Yayımlanma Tarihi Açıklama 1.0 İlk revizyon 3 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız.

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Sisteme giriş yapıldıktan sonra karşımıza bu ekran gelir. Burada sol üstte bulunan

Detaylı

AYDES PROJESİ ORTAK HAREKAT RESMİ (OHR) WEB UYGULAMASI EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ ORTAK HAREKAT RESMİ (OHR) WEB UYGULAMASI EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ ORTAK HAREKAT RESMİ (OHR) WEB UYGULAMASI 16.04.2015 ORTAK HAREKÂT RESMİ WEB UYGULAMASI İçindekiler DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 6 1. HARİTA ARAÇLARI... 7 1.1 Önceki Görünüm... 7 1.2 Sonraki Görünüm...

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

BEŞHEKİM GRUP AYBEL YAZILIM İBYS PROGRAMI KULLANIMI

BEŞHEKİM GRUP AYBEL YAZILIM İBYS PROGRAMI KULLANIMI BEŞHEKİM GRUP AYBEL YAZILIM İBYS PROGRAMI KULLANIMI PROGRAM İNDİRME : Beşhekim grup Aybel Yazılım İbys programımızı http://aybelsoft.com/uploads/aybelsoft-ibys.rar linkinden programı indirebilirsiniz.

Detaylı

AYBEL YAZILIM E-REÇETE PROGRAMI

AYBEL YAZILIM E-REÇETE PROGRAMI AYBEL YAZILIM E-REÇETE PROGRAMI İŞYERİ HEKİMLERİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER E-REÇETE YAZABİLMELERİ İÇİN - E-imza sahibi olmak, Elektronik imza (e-imza) usb dongle cihazınızın bilgisayarınıza tanıtılması

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2 B) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İŞLEMLERİ...

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2 B) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İŞLEMLERİ... T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU İçindekiler A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2 B) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İŞLEMLERİ... 3 1.Profil Bilgilerini Düzenleme Ve Lisansüstü Başvuru Modülü..

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı