ASİAD Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği. Adapazarı Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Projesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASİAD Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği. Adapazarı Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Projesi"

Transkript

1 Adapazarı Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Projesi Sayın Üyemiz; Ülkemizin ve Avrasya coğrafyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan ASİAD olarak bir ilki daha gerçekleştirerek, OSB kurma çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu amaçla Sakarya İlimize bağlı Ferizli ilçemizde kurulmuş olan Ferizli OSB'yi almak için girişimlerimizi başlatmış bulunmaktayız. OSB 750 dönümden oluşmakta ve parsel sayısı 59 dur. Hiçbir özel teşebbüsün yer almadığı alan tamamen ASİAD yönetiminde bulunacak ve idaresi tarafımızdan tayin edilecektir. Bu projemiz için ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile özel bir statüde, Sn. Alim YILMAZ başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi Komitesi kurmuş bulunuyoruz. 1 Bahsi geçen OSB İl merkezine 18 km uzaklıkta olup, Adapazarı - Karasu yolu üzerinde Ferizli İlçe Çıkışına ise 1 km mesafededir. Karasu limanına 22 km mesafesi olan alanın hemen önünden demiryolu geçecektir. Doğalgaz, elektrik, su gibi ihtiyaçları karşılanmış durumdadır. İstanbul Anadolu ekseninde 3. Boğaz Köprüsü bağlantı yolları üzerinde bulunan ilçe önemli kavşak noktalarından birisi olacaktır. Bütün bu özelliklere ek olarak arazi maliyetleri İstanbul ve Kocaeli bölgesine göre yaklaşık 1/8 seviyesinde daha ucuzdur. Ayrıca eğitilmiş insan kaynakları açısından zengin olan bölge yatırımcı için çok cazip yapı kılmaktadır. ASİAD OSB Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıdaki tarafınıza sunulmuş olup, Proje ile ilgili ASİAD OSB Komitesi Başkanı Sn. Alim YILMAZ ( )ile iletişime geçilebilir. Saygılarımla, Selçuk ERAT Genel Sekreter

2 Türkiye de OSB ler; Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli altyapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve OSB Kanunu hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak tanımlanır. Ayrıca, - Sanayinin disipline edilmesi, - Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, - Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kâr artışının sağlanması, - Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, - Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi, - Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması, - Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi, - Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması, OSB'lerin kuruluşunda temel hedef alınmıştır. 2 Tüzel kişilik kazanmış Ferizli OSB, bölgeyle ilgili tüm kamulaştırma, imar planı, proje hazırlama ve bölgenin tüm inşaat işlerini yürütme görevini üstlenmektedir. Yeri kesinleşmiş OSB alanında bulunan ve şahıslara ait arazilerin arsa sahipleri ile anlaşma yolu ile satın alınması, aksi takdirde kamulaştırma yoluna gidilmesi, OSB lerin yetki ve sorumluluğundadır. OSB ye ilişkin imar planları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. Alt yapı projeleri ise, ya Bakanlık tarafından onaylanmakta ya da OSB nin yeterli düzeyde kadrosu var ise, bu yetki OSB ye Bakanlık tarafından devredilebilmektedir. Bütün bu önemli çekme noktalarına ilave olarak devlet OSB ler için önemli teşvikler sunmaktadır. Kısaca bunlara değinirsek:

3 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE UYGULANAN VERGİ DESTEKLERİ VERGİ TÜRÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YER ALAN İŞLETMELER AÇIKLAMA EMLAK VERGİSİ (İnşaatın bitiminden itibaren 5 yıl) (İnşaatın bitiminden itibaren 5 yıl) 1319 sayılı Kanunun 5/f maddesine göre ATIKSU BEDELİ Atıksu arıtma tesisi işletenler Atıksu Arıtma Tesisi işletmeleri 4562 sayılı OSB Kanununun 21. Maddesi ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ (OSB'nin kendi binalarında tüketeceği elektrik için) DEĞİL 4562 sayılı OSB ve 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanunu. KATMA DEĞER VERGİSİ (Arsa ve işyeri dışındaki teslimleri ve bölge dışındaki arsa ve işyeri teslimleri KDV'ye tabi) DEĞİL 3065 sayılı KDV Kanununun 17/k maddesi uyarınca 3 BİNA İNŞAAT HARCI VE YAPI KULLANMA HARCI 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80. Maddesi KURUMLAR VERGİSİ (OSB'nin esas faaliyetleri dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde edeceği gelirleri kurumlar vergisine tabidir.) DEĞİL Kurumlar Vergisi Kanununun 7.maddesine eklenen 25 numaralı bent hükmüne göre NOT: Fon kaynaklı kredilerin tahsisinde, OSB içinde gerçekleştirilecek yatırımlarda, OSB dışında yapılan yatırımlara verilen kredi oranlarına 10 puan ilave edilmektedir.

4 YENİ YATIRIM TEŞVİK TASARISI Türkiye ekonomisinin son yıllarda gösterdiği yüksek performans ve hızlı değişimde, uygulanan teşvik politikalarının katkısını göz ardı etmek mümkün değildir. Ekonomimizin ve sanayimizin uluslararası piyasalara uyumu ve bu piyasalardan daha fazla pay alabilmesi amacıyla, teşvik politikaları ve bu politikaların uygulanış şekilleri sürekli olarak yeniden belirlenmekte ve günümüz koşullarına uygun hale getirilmektedir. Yürürlükte Olan Yatırım Teşvik Düzenlemesi Yürürlükte olan yatırım teşvik düzenlemesi iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde KOBİ lere ilişkin düzenlemeler, diğer bölümde de genel teşvik sistemi ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde KOBİ ler; -Yatırım İndirimi, -Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası, -Katma Değer Vergisi İstisnası, -Vergi, Resim ve Harç İstisnası, -Yatırımların Teşvik Fonundan Kredi Tahsisi nden yararlanmaktadırlar. 4 Diğer taraftan genel teşvik sistemini düzenleyen ve halen yürürlükte olan Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar çerçevesinde; -Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası, -Katma Değer Vergisi İstisnası, -Vergi, Resim ve Harç İstisnası, -Yatırım İndirimi, -Fon Kaynaklı Kredi destekleri uygulanmaktadır. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası, teşvik belgesi kapsamında bulunan ithal mallarının gümrükleme işlemleri sırasında ödenmesi gereken gümrük vergisinin ve varsa Toplu Konut Fonunun ödenmemesi anlamını taşımaktadır. Katma Değer Vergisi İstisnası, teşvik belgesi kapsamındaki ithal ve yerli makine ve teçhizat için KDV nin ödenmemesidir.

5 Vergi, Resim ve Harç İstisnası 3505 sayılı Yasa gereği ihracat taahhüdünde bulunan yatırımcıların, - şirket kuruluşu, - kredi kullanımı, - sermaye artırımı, - gayri menkullerin şirket adına tapuya tescil işlemlerinde ödemeleri gereken damga vergisi ve harçlardan muaf tutulması anlamına gelmektedir. Yatırım indirimi; yatırımcının faaliyetleri sonucu kar elde etmesi halinde, beyan ettiği kurumlar veya gelir vergisi matrahından yatırım tutarının indirilmesidir. Yürürlükte bulunan 98/10755 sayılı Karara göre, bazı vergi yasalarında değişiklik yapan 4369 sayılı Yasanın ilgili hükümleri uyarınca, - uluslar arası rekabet gücü kazandırıcı, - ileri teknoloji gerektiren, - katma değeri yüksek, - vergi gelirlerini artırıcı, - istihdam yaratıcı 5 yatırım olma özelliklerinden en az ikisini taşıyan, 250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası nı aşan sınai yatırımlarda yatırım indirimi oranı %200 dür. Diğer yatırımlarda ise, yatırım indirim oranı %100 olarak uygulanmaktadır. Yeni Yatırım Teşvik Düzenlemesi Yatırım İndirimi: Yeni Tasarı ile KOBİ yatırımlarında yatırım indirimi oranları, yörelere göre yeniden düzenlenmektedir. Yürürlükteki düzenlemede halen %100 olarak uygulanan yatırım indirim oranı; gelişmiş yörelerdeki yatırımların, küçük sanayi siteleri ile organize sanayi bölgelerine yönlendirilmesini sağlamak amacıyla, aşamalı olarak yeniden düzenlenmektedir. Buna göre, yatırım indirim oranları; - gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar için %75, - gelişmiş yörelerde mevcut veya oluşturulacak organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerinde ve tekno parklarda yapılacak yatırımlar için %100 olarak belirlenmiştir.

6 KOBİ lerle İlgili Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe konacak yeni teşvik düzenlemesi çerçevesinde Avrupa Birliği ölçütlerinde çağdaş bir KOBİ tanımı getirilmektedir. Yürürlükte olan Karar a göre; imalat sanayinde faaliyet gösteren, işyerinde en fazla 150 işçi çalıştıran ve yasal defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamının net tutarı 100 milyar Türk Lirası nı aşmayan işletmeler KOBİ kabul edilmektedir. Yeni Karar Taslağı ile bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla %25 i büyük işletmelere ait olan - en küçük, - küçük ve - orta ölçekli işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır. Bu Kararla, imalat ve tarım sanayinde faaliyette bulunan ve yasal defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamının net tutarı 400 milyar Türk Lirasını aşmayan - 1 ile 9 işçi çalıştıran işletmeler En Küçük Ölçekli, - 10 ile 49 işçi çalıştıran işletmeler Küçük Ölçekli, - 50 ile 250 işçi çalıştıran işletmeler ise Orta Ölçekli KOBİ olarak kabul edilecektir. 6 Yine yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte KOBİ yatırımlarının kapsamı genişletilmektedir. Yeni tasarı ile, imalat sanayi yatırımlarına ek olarak; - Tarımsal sanayi yatırımları, - Ege ve Akdeniz e kıyısı olan iller ile Kapadokya bölgesinde bulunan mevcut konaklama tesislerinin modernizasyonu yatırımları, - Turizm yatırımlarıyla ilgili olarak diğer yörelerde yapılacak konaklama tesisi yatırımları, - Madencilik yatırımları, - Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak eğitim ve sağlık sektörüne ait yatırımlar ve Yazılım geliştirme yatırımları KOBİ teşvik sistemine dahil edilmiştir. KOBİ kapsamında değerlendirilen yatırımlarda en az yatırım tutarının 100 milyar Türk Lirasını aşmamasına ilişkin düzenleme 400 milyar Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Fon Kaynaklı Kredi: Yürürlükteki düzenlemelerde bölgeler itibarıyla üst sınırları belirlenen Fon kaynaklı kredi tutarı, bundan böyle sabit yatırım tutarı üzerinden belirlenecektir. Krediler artık; - makine ve teçhizat alımı için yatırım kredisi, - hammadde ve işletme malzemesi için ise işletme kredisi biçiminde kullandırılacaktır.

7 Ayrıca, imalat ve tarımsal sanayide yapılacak yatırımlar için faizsiz sabit yatırım tutarı dikkate alınarak, farklı yöreler için, %20 ile %60 arasında değişen oranlarda yatırım kredisi tahsis edilebilecektir. Faiz Oranları: Yine Kararla birlikte, KOBİ yatırımlarında yatırımları teşvik fonundan kullandırılacak kredinin faiz oranları düşürülmektedir. Yatırım kredilerinin faiz oranları; - kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için %10 - normal ve gelişmiş yöreler ile organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar için %15, - KOBİ yatırımlarına ortaklık şirketlerinin KOBİ lerin sermayelerine katkı payları karşılığında fiilen yapacakları yatırımlar için %15 olarak belirlenmektedir. İşletme kredilerinin faiz oranları ise; -kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için %15 ve -normal ve gelişmiş yöreler ile organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar için %25 olarak düzenlenmektedir. 7 KOBİ lerin kredi desteğinden daha fazla oranda ve tutarda yararlanmalarına olanak sağlamak amacıyla teşvik belgesi alabilmek için sabit yatırım tutarı tavanı 100 milyar TL den 400 milyar TL ye çıkarılmaktadır. Aracı Bankalar: KOBİ yatırımlarında aracı banka sayısı artırılmaktadır. Buna göre daha önce sadece Türkiye Halk Bankası görevlendirilmiş iken, yeni düzenlemeyle Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası aracı banka olarak görevlendirilmektedir. Teminat: Yürürlükteki sistem çerçevesinde yatırımcıların en büyük sorunu kredilendirmede bankaya güvence gösterilmesi zorunluluğu olup, yeni karar ile sistemde var olan fakat yeterince etkin olamayan Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş. devreye sokulacaktır. KOBİ Şirketleri: KOBİ lerin finansman gereksinimini karşılayabilmek amacıyla, KOBİ yatırımlarına ortaklık şirketleri ne, sermayesine katıldıkları KOBİ lerin yatırımlarında kullanılmak üzere yatırım kredisi öngörülmektedir. Buna göre, bir önceki yılda KOBİ lere iştirak edilen toplam sermaye payının %20 sine kadar olan bölümü için, aracı bankalarca Yatırımları Teşvik Fonu ndan uzun vadeli ve düşük faizli kredi kullandırılabilecektir. Özkaynak: Yeni kararın öngördüğü olanaklardan yararlanmak isteyen yatırımcılar, toplam sabit yatırımlarının;

8 - gelişmiş ve normal yörelerde en az %30 unu, - kalkınmada öncelikli yörelerde ise en az %20 sini özkaynaklarından karşılamak zorunda olacaktır. Yeni tasarıyla birlikte Acil Destek Kapsamındaki İller tanımından vazgeçilmekte ve yerine Genel Teşvik Düzenlemesine göre: - kalkınmada öncelikli, - normal ve - gelişmiş yöreler biçiminde üçlü bir sınıflandırma yapılmaktadır. Genel Teşvik Mevzuatı İle İlgili Yeni Düzenlemeler Yatırım Miktarı: Teşviklerden, gelişmiş yörelerdeki en az sabit yatırım tutarı 600 milyar, normal yörelerde 400 milyar, kalkınmada öncelikli yörelerde 200 milyar lira olan yatırımlar yararlanacaklardır. Odalara Yetki: Yeni düzenlemeyle birlikte imalat ve tarımsal sanayii yatırımlarında fon kaynaklı kredi kullanmayan ve sabit sermaye miktarı 2 trilyon lirayı aşmayan yatırımlar için teşvik belgesi işlemleri TOBB a bağlı odalarca da yapılabilecektir. 8 Yatırım İndirimi: Yeni Tasarı ile birlikte yatırım indirimi gelişmiş yörelerde %75, normal yörelerde %90, kalkınmada öncelikli yöreler ile AR-GE, teknopark, çevre gibi yatırımlarda ve hassas sektörlerde %100 olarak uygulanacaktır. Yabancı sermayeli yatırımlarda bu oran %200 olacaktır. KDV İstisnası: KDV istisnası tüm makine ve teçhizatın ithaline yaygınlaştırılacaktır. Fon Kaynaklı Kredi: Yeni düzenlemeyle AR-GE, teknopark, çevre, öncelikli teknoloji ve bölgesel gelişmeyle ilgili yatırımlar ile Serbest Bölgeler e yapılacak yatırımlar Yatırımları Teşvik Fonu ndan kredilendirilecektir. Kullanılmış Komple Tesis: Yeni düzenlemeyle yaş sınırına bakılmaksızın kullanılmış komple tesislerin teşvikinden vazgeçilmiştir. Kullanılmış makine ise ithalat rejimi kapsamında ithal edilebilecektir.

'Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi

'Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE'DE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ VE DİYARBAKIR BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Yasemin ÖZDAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 29 T.C.

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI 2012 Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İÇİNDEKİLER TABLOLAR Tablolar 3 Şekiller

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

GİRİŞ... 5 BÖLÜM I- SANAYİ BÖLGELERİ... 7

GİRİŞ... 5 BÖLÜM I- SANAYİ BÖLGELERİ... 7 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 BÖLÜM I- SANAYİ BÖLGELERİ... 7 1.1. DÜNYADA SANAYİ BÖLGESİ GELİŞİMİ SÜRECİ... 7 1.2. TÜRKİYE DE ÖZELLİKLİ YATIRIM BÖLGELERİ... 8 1.2.1. KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ... 8 1.2.2. ORGANİZE

Detaylı

I N V E S T M E N T G U I D E 1

I N V E S T M E N T G U I D E 1 INVESTMENT GUIDE 1 2 YATIRIM KILAVUZU INVESTMENT GUIDE YATIRIM KILAVUZU 3 YATIRIM KILAVUZU 1. Türkiye ye Giriş 1.1 Çalışma İzni Nasıl Alınır? 1.2 Oturma İzni Nasıl Alınır? 2. Türkiye de İş Kurmak? 3. Varlık

Detaylı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKİYE BATI KARADENİZ BÖLGESİ (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa No

İÇİNDEKİLER  Sayfa No İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER..... 1 1. YÖNETİCİ ÖZETİ.. 2 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 5 2.1. Esnaf ve Sanatkâr Tanımı.... 5 2.2. Esnaf ve Sanatkârların Genel Görünümü.... 7 2.3. Esnaf ve Sanatkârlar

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ UYGULAMALARI

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ UYGULAMALARI g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ YATIRIM DESTEK ve TEŞVİK UYGULAMALARI TABLOLAR Tablo 1. Teşvik Sistemi Destek Unsurları... 2 Tablo 2. Vergi İndirimi Destek Oranları... 2 Tablo 3. Vergi İndirimi Destek

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI 1 Teşvik Tedbirleri Teşvik tedbirleri genel olarak, yatırım kararlarının alınması ve/veya gerçekleştirilmesi

Detaylı

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU Denizli Yatırım Destek Ofisi 27 Kasım 2012 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 TURİZM YATIRIMLARI... 4 YATIRIM TÜRLERİ... 6 YATIRIMIN

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE UYGULANAN TEŞVİK POLİTİKALARININ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

Detaylı

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER T esvik 1 Destek Rehberi Serisi 6 1 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER YAYlN NO: 2011-22 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I İSTANBUL DA YATIRIM İMKANLARI ji s n a a k k n i s r a i n. istanbul KALKINMA AJANSI ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Yaşam Bilimleri Ekonomik faaliyetler ve teknolojik birikim bakımından İstanbul yaşam bilimleri için

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012)

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) ŞİRKET İŞLEMLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 4 2. Sanayi Bölgeleri, Kuruluş Amaçları ve Hedefleri... 4 2.1. Organize Sanayi Bölgeleri...

Detaylı

Farklı yatırım teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Farklı yatırım teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları Türkiye deki Yatırım Teşvik Sistemi Yeni yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek

Detaylı

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

fhg YATIRIMCI KILAVUZU

fhg YATIRIMCI KILAVUZU fhg YATIRIMCI KILAVUZU 1- Türkiye de Đş Kurmak Türkiye de yapılan yasal düzenlemelerle yatırımcılara sunulan ortam iş yapmak açısından çok elverişlidir. Uyruğunuz ya da yaşadığınız yer ne olursa olsun

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı