Mobil Satış Dağıtım Sipariş Sistemleri / SAĞLADIĞI FAYDALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mobil Satış Dağıtım Sipariş Sistemleri / SAĞLADIĞI FAYDALAR"

Transkript

1 Mobil Satış Dağıtım Sipariş Sistemleri / SAĞLADIĞI FAYDALAR Tüm stok cari hareketlerin tam denetimi Dinamik piyasa, satıcı, müģteri CRM verilerini Yönetim ve yürütme organlarına güncel olarak aktarabilimek. Kaynak harcama planlaması için gerçekçi verileri sağlamak. Yönetimin kıstas ve tercihleri doğrultusunda kullanılan ticari sisteme uygun oluģturulan satıģ dağıtım sisteminin sahada iģlerliğinin eksiksiz sağlanması. Stok hareketlerin denetimi, anlık kontrolün sağlanabilirliği. Mal kabulü ve teslimatı sırasında olabilecek hataların önlenmesi, Ziyaret edilen nokta sayısının, Rut/kilometre veriminin artıģı, denetim altına alınması. Tesbit edilen vade, iskonto ve promosyonların cari ve/veya ürünlere sahada uygulanabilirliğinin sağlanması. SatıĢ noktalarında ürün çeģitliliğinin artıģı, saha uygulamalarının kurallarını tanımlayarak saha elemanının inisiyatifinden çıkarmak, zaman valör kayıplarını, yaģlanmıģ borç suistimallerini ortadan kaldırmak. Ziyaret edilen noktalarda önceden toplanan bilgiler sayesinde satıģ noktalarında geçmiģe yönelik karģılaģtırma yapabilmek. Saha personelinin ziyaret, satıģ ve sipariģ toplama ürün-rut müģteriplasiyer performans grafiği çıkarılması. Prim tablolarının Plasiyer-Ürün-satıĢ performans-iade-yüzdelerine göre hesabedilmesinin sağlanması. Sahadaki tahsilatların takibini düzenleyerek valör kayıplarını önlemek, yaģlanmıģ borçların takibi. Penetrasyon uygulamalarıyla ürünün raftaki gerçek durumunun belirlemesi. Ürün fiyatlandırması ve indirimlerin, promosyon malzemesi takibini kontrol altına almak kampanya yönetiminin amacına uygun uygulanmasının sağlanması. Anlık değiģebilecek satıģ politikalarını, sahadaki satıģ elemanının aynı zaman diliminde uygulayabilirliğinin sağlanması. Fatura-sipariĢ-tahsilat hatalarının azalması, form maliyetlerinin azalması, el ile yapılan bilgi giriģi hatalarının en aza indirgenmesi. Online sistemlerde anlık denetim bilgilendirme, Offline sistemlerde gün sonu denetim ve bilgilendirme olanağı Ticari program aktarımları sırasında olabilecek hatalarının ortadan kalkması.

2 Mobil Satış Dağıtım Sipariş Sistemleri / AÇIKLAMALAR ( Online - Offline ) VERĠ TRANSFER SEÇENEKLERĠ -ONLĠNE ; RFID-GPRS/EDGE-3G -OFFLĠNE; RS232-IRDA - BLUETOOTH BĠRDEN FAZLA ġġrket TAKĠBĠ -AYNI PLASĠYER VE TERMĠNALDE BĠRKAÇ ġġrket ĠġLEM TAKĠBĠNĠ YAPILABĠLMESĠ ARAÇ YÜKLEME -ÜRÜNLERĠN ARACA YÜKLENMESĠNĠN EL TERMĠNALĠYLE SĠPARĠġ VE/VEYA DEPO ĠRSALĠYE BĠLGĠLERĠYLE KONTROLLÜ OLARAK YAPILMASI. KĠLOMETRE-ZĠYARET KONTROL -YÖNETĠM KARARIYLA KM KAYITLI VEYA KAYITSIZ RUTA BAġLAYABĠLME -ZĠYARET NOKTASINA YERLEġTĠRĠLECEK SĠLĠNMEZ, KOPYALANAMAZ BARKOD, STATĠK ID LĠ BLUETOOTH VEYA RF ĠLE ZĠYARETĠN KONTROLÜ

3 RUT KONTROL -YÖNETĠM KARARIYLA RUT/GÜN SINIRLI VEYA SINIRSIZ ZĠYARET. -RUT DIġI ĠġLEMLERĠN YAPILABĠLĠRLĠĞĠNĠN SINIRLANABĠLMESĠ (Örn.Plasiyerin Rut dıģı Tahsilarları yapabilmesi, satıģ yapamaması, sipariģ alabilmesi v.b ) CARĠ-ÜRÜN BAZLI SATIġ - DĠSTRĠBĠTÖR-BAYĠĠ, KOTALI, SÖZLEġMELĠ, ZĠNCĠR MARKET, ÜRÜN CĠRO KONTROLLÜ SATIġ SĠSTEMLERĠ TAHSĠLAT -NAKĠT-ÇEK-SENET-KREDĠ KARTI TAHSĠLATLARI -ÇOKLU KAYIT YAPABĠLME, -FATURA KAPATMA VE/VEYA CARĠ BORÇ TAHSĠLATI. -TAHSĠLAT ÖNCESĠ VEYA SONRASI SATIġ-SĠPARĠġ TERCĠHĠ VALÖR-BORÇ YAġLANDIRMA KONTROLU -YAġLANMIġ BORÇ VADE FARKI HESABI -SATIġ-SĠPARĠġ ĠġLEMLERĠNDE YAġLANMIġ BORÇ TAHSĠLAT ÖNCESĠ VEYA SONRASI SINIRLANDIRMALAR- SINIRLAMALARIN MERKEZ YÖNETĠMDEN VERĠLECEK GEÇĠCĠ ġġfreyle ĠġLEM ĠÇĠN KALDIRILABĠLĠRLĠĞĠ ĠSKONTO - PROMOSYON PLASĠYER-ÜRÜN-CARĠ TANIMLI, SINIRLI-SINIRSIZ VEYA TARĠH-BÖLGE-CARĠ SINIRLI AYNI PLASĠYERĠN AYNI RUTTA FARKLI UYGULAMALARLA SATIġ-SĠPARĠġ ALIMI YAPABĠLĠRLĠĞĠ ĠSKONTO VEYA PROMOSYAN SINIRININ ANLIK ĠġLEM ĠÇĠN KALDIRILABĠLĠRLĠĞĠ PENETRASYON ÜRÜN BULUNURLUK VEYA MĠKTAR BAZLI PENETRASYON PENETRASYON ÖNCESĠ VEYA SONRASI SATIġ SĠPARĠġ YAPILABĠLĠRLĠĞĠ

4 ĠADE-DEĞĠġĠM TAKĠBĠ -ÜRÜN DEĞĠġĠMLERĠNĠN BĠREBĠR YAPILABĠLMESĠ -ĠADELERĠN MĠKTAR KONTROLLÜ OLARAK TESLĠM ALINMASI ĠADE-DEĞĠġĠM ĠġLEMLERĠNĠN PLASĠYER PERFORMANS-PRĠM TABLOLARINA YANSILITMASI TRANSFER RUT SIRASINDA MERKEZ DEPODAN VEYA ARAÇLARARASI MAL TRANSFERĠ YAPABĠLME GÜNSONU RAPORLARI VE VERĠ TRANSFERĠ -GÜNLÜK YAPILAN KM VE ĠġLEMLERĠN RAPORLARININ VERĠLMESĠ, DEPO-FĠNANS DOĞRULAMA VE TESLĠMATLARDAN SONRA TĠCARĠ PROGRAMA VERĠLERĠN AKTARILMASI. MUHASEBE KONTROLÜNÜN SAĞLANABĠLĠRLĠĞĠ.

5 EL TERMĠNALĠ-TĠCARĠ PROGRAMLAR ARASINDA ÇALIġAN MOBĠL YÖNETĠM VE ARAYÜZ PROGRAMLARIMIZDAN ALINABĠLECEK RAPORLARDAN BAZILARI; Depo Stok Durum Raporu Plasiyer Bazlı Ziyaret Raporu Plasiyer Bazlı Tahsilat Raporu Plasiyer Bazlı SipariĢ Raporu Plasiyer Bazlı Masraf Raporu Genel SatıĢ Analiz Raporu Ürün Detaylı Fatura Listesi MüĢteri Bazlı SatıĢ-Bakiye Raporu MüĢteri Bazlı Detaylı SatıĢ Raporu Ürün Bazlı SatıĢ Raporu Mal Alım Hedef Raporu Promosyon Raporu Plasiyer Bazlı Penetrasyon Raporu Plasiyer Ürün Bazlı Penetrasyon Raporu Plasiyer Ayrıntılı Ġade Raporu Plasiyer Ġade Raporu Stok YaĢlandırma Raporu Rut Bakiye Listesi Plasiyer MüĢteri Frekans Raporu Ticari sistemlerimizde yoğun kullanılmakta olan ; Programlarına çift yönlü tam entegrasyon yazılımlarımız mevcuttur.

MOBETRA TEMEL ÖZELLİKLERİ

MOBETRA TEMEL ÖZELLİKLERİ MOBETRA (Mobil Satış / Sipariş Otomasyonu) Mobetra Saha Satış/Sipariş ve Tahsilat Otomasyonu, Netsis in farklı ölçekteki firmalar için ürettiği tüm İş çözümleri yazılımları ile uyum içinde çalışabilmektedir.

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

GENEL BAKIŞ MOBILTECH

GENEL BAKIŞ MOBILTECH GENEL BAKIŞ MOBİL ÇÖZÜMÜMÜZ ile sağlanacak kazanımları sıralarsak; İşletme maliyetlerinizi azaltır, Daha verimli ve güncel bilgilerle çalışmasını sağlar, Anlık olarak merkezden hatasız bilgi alımını sağlar,

Detaylı

EnRoutePlus 5.0 MOBİL SATIŞ-DAĞITIM YAZILIMI

EnRoutePlus 5.0 MOBİL SATIŞ-DAĞITIM YAZILIMI EnRoutePlus 5.0 MOBİL SATIŞ-DAĞITIM YAZILIMI 1992 yılından bu yana satış-dağıtım sektörüne hizmet veren Univera 35 yerli ve çok uluslu büyük marka ve 2,300 den fazla bayi ve distribütörde geliştirdiği

Detaylı

Parçalı fiyat değişim fişleri

Parçalı fiyat değişim fişleri Günümüz ekonomik koşullarının sonucu oluşan rekabet ve risk ortamında, perakende sektöründeki işletmelerin tehditleri iyi analiz etmesi ve fırsatları iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Bu noktada işletmeler

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımı. Finans ve Muhasebe. Tedarik ve Üretim Yönetimi. Stok ve Sipariş Yönetimi. Depo Yönetimi

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımı. Finans ve Muhasebe. Tedarik ve Üretim Yönetimi. Stok ve Sipariş Yönetimi. Depo Yönetimi Nebim Winner Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımı Finans ve Muhasebe Tedarik ve Üretim Yönetimi Stok ve Sipariş Yönetimi Depo Yönetimi Mağazacılık Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) İş Zekası ve Kurumsal

Detaylı

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden:

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Mobil Satış Dağıtım Sistemi Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Sıcak satış yapabilir, sipariş alabilirsiniz Satış anında fatura kesebilirsiniz. Doğru ve hızlı tahsilat (nakit,

Detaylı

Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! LOGO dan İşletmelerin Büyüme Sürecini Destekleyen Yazılımlar Yazılımlarımızla Türkiye ekonomisine can

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımı. Finans ve Muhasebe. Tedarik ve Üretim Yönetimi. Stok ve Sipariş Yönetimi. Depo Yönetimi

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımı. Finans ve Muhasebe. Tedarik ve Üretim Yönetimi. Stok ve Sipariş Yönetimi. Depo Yönetimi Nebim Winner Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımı Finans ve Muhasebe Tedarik ve Üretim Yönetimi Stok ve Sipariş Yönetimi Depo Yönetimi Mağazacılık Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) İş Zekası ve Kurumsal

Detaylı

NEO - Depo ve Sevkiyat Sistemi

NEO - Depo ve Sevkiyat Sistemi NEO - Depo ve Sevkiyat Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen NEO-Depo ve Sevkiyat Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

Uygulama yazılımları pazarının lideri. iş uygulaması

Uygulama yazılımları pazarının lideri. iş uygulaması EN AKILLI KARAR! En Kolay Đş Uygulaması Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan hayatınızı kolaylaştıracak iş uygulaması Yeni iş kuranlar ve işlerinde yeni bir başlangıç yapmak

Detaylı

MİKRO PERAKENDE ÇÖZÜMLERİ

MİKRO PERAKENDE ÇÖZÜMLERİ MİKRO PERAKENDE ÇÖZÜMLERİ KULLANICI DOSTU ANLAYIŞTA YENİ YORUMLAR... GERÇEK BİR KULLANICI DOSTU Mikro Yazılımevi, kullanıcılarına tümüyle kendi çalışma ortamlarını esnek bir yapı içerisinde oluşturabilme

Detaylı

RETAIL 9000. Mikro Perakende Çözümleri. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

RETAIL 9000. Mikro Perakende Çözümleri. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. RETAIL 9000 Mikro Perakende Çözümleri 2008 Mikro Yazılımevi A.ġ. 1 RETAIL9000 Mağaza-market ve toptan dağıtım yapan firmaların yönetimi karmaşık ve kesintisiz bir süreç. Rekabet koşulları gittikçe zorlaşırken,

Detaylı

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROTOP Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKROTOP Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir. Gerek

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel bir ERP Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye

Detaylı

Bilenlerin Tercihi. Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak!

Bilenlerin Tercihi. Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ Bilenlerin Tercihi Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İşimiz, çeyrek yüzyıldır, hayatınızı kolaylaştıran yazılımlar sunmak! Yazılımlarımızla

Detaylı

Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ticari yazılım

Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ticari yazılım Nebim V3 Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ticari yazılım Nebim V3, üretimden sevkiyata, toptan ve perakende satış kanallarında

Detaylı

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRONOM Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi 1 MİKRONOM Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir.

Detaylı

AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465

AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465 AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465 AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT Wolvox; içerdiği muhasebe & finans yönetim sistemi ile ön muhasebe ve genel muhasebe sistemi kullanan bütün işletmelere

Detaylı

Nebim V3 Standart Sürüm

Nebim V3 Standart Sürüm Nebim V3 Standart Sürüm Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Ticari Yazılım Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ticari

Detaylı

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü. Orta Ölçekli Firmalar için Nebim V3 İleri Sürüm

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü. Orta Ölçekli Firmalar için Nebim V3 İleri Sürüm Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Orta Ölçekli Firmalar için Nebim V3 İleri Sürüm Nebim V3 Advanced Sürüm Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için

Detaylı

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır.

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır. Türkiye'nin en popüler muhasebe programı olan ETA Versiyon 7, üstün özellikleri baz alınarak ve geliştirilerek veritabanı platformuna ETA:V.8-SQL olarak taşındı. Muhasebeciler, Mali Müşavirler, Serbest

Detaylı

OTOMOFİS KULLANIM KLAVUZU (PC VE MOBİL) 1. FİRMA BİLGİLERİNİN BULUTTA OLUŞTURULMASI

OTOMOFİS KULLANIM KLAVUZU (PC VE MOBİL) 1. FİRMA BİLGİLERİNİN BULUTTA OLUŞTURULMASI OTOMOFİS KULLANIM KLAVUZU (PC VE MOBİL) 1. FİRMA BİLGİLERİNİN BULUTTA OLUŞTURULMASI Sistemin ilk başlangıç noktasını bu adım oluşturmaktadır. Uygulama simgesine tıkladığınızda sistem oluşturacağı veri

Detaylı

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ Geovision Group Araştırma Route To Market Geovision Group, Türkiye ve Dünyadaki lider firmalara Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı ile Satış & Dağıtım ve Pazarlama çözümleri sunan

Detaylı

B2B e-ticaret, işletmeler arasında geleneksel yollarla gerçekleştirilen iş ilişkilerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir.

B2B e-ticaret, işletmeler arasında geleneksel yollarla gerçekleştirilen iş ilişkilerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. B2B KULLANIM KLAVUZU B2b Nedir? B2B terimi İngilizce BUSINESS TO BUSINESS (B2B) kelimelerinin karşılığıdır. B2B e-ticaret, işletmeler arasında geleneksel yollarla gerçekleştirilen iş ilişkilerinin elektronik

Detaylı

HALLEY. Kobiler İçin Tam Entegre Üretim, Ticari Takip ve Muhasebe Otomasyonu. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HALLEY. Kobiler İçin Tam Entegre Üretim, Ticari Takip ve Muhasebe Otomasyonu. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş. HALLEY Kobiler İçin Tam Entegre Üretim, Ticari Takip ve Muhasebe Otomasyonu 1 HALLEY Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi

Detaylı

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Çok Uluslu Operasyonlar Hedefleyen, Çok Kanallı, Büyük Ölçekli Firmalar için Nebim V3 Enterprise Edition Nebim V3 Enterprise

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel! Dünyanın 41 den

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan geleceğin liderlerine özel! Türkiye uygulama yazılımları pazarı

Detaylı