SAĞLIK AÇISINDAN AFET İN TANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK AÇISINDAN AFET İN TANIMI"

Transkript

1

2 SAĞLIK AÇISINDAN AFET İN TANIMI Doğal ya da insan yapımı afet olaylarıyla karşı karşıya kalan bir bölgedeki ya da toplumdaki sağlık hizmetlerinin gereksinimlere nazaran yetersiz kaldığı ve kapasitesini aştığı durumlardır.

3 Olağanüstü büyüklükte ve dış yardım gerektirecek şiddette oluşan ve ani gelişen ekolojik bir fenomendir. Mevcut kaynakların ve rutin müdahalelerin başa çıkmak için yetersiz kaldığı, ciddi idari ve triaj bozukluklarına yol açan acil bir durumdur.. Hasar, ekolojik yıkım, insan yaşamının kaybı, sağlık bozukluğu ve sağlık hizmetlerinin uygun sunulamamasına yol açan ve etkilenen bölge dışından yoğun yardım gerektiren olaylardır..

4 Ġnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların doğurduğu sonuçlardır.

5 Genellikle ani ve beklenmedik bir biçimde gelişen, şiddetinin tahmin edilemediği, değişkenlik gösteren olay ya da durumlardır.

6 AFET ; ETKİYE KARŞI KONULAN TEPKİNİN YETERSİZLİĞİDİR OLAYA YANITTA YETERSĠZLĠK!.. AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN AMAÇ ; MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK İNSAN HAYATI KURTARMAKTIR

7 AFET YÖNETİM SİSTEMİ Risk Değerlemesi, planlama ve tatbikat, Önleme (Zarar Azaltma), Hazırlıklı Olma, Kurtarma ve İlkyardım, İyileştirme, Yeniden yapılanma safhalarından oluşmaktadır. Bütün Tehlikeler (RİSK YÖNETİMİ) Hazırlıklı olma Zarar azaltma Bütün Acil durum ya da Afet Bütün Evreler Katılımcılar Operasyon Ekibi İyileştirme Müdahale (AFET YÖNETİMİ) Bütün Kaynaklar

8 AFETE MÜDAHALE YAKLAŞIMINDA Olası büyük bir afetin etkilerinin detaylı analizi, Afet planları ve senaryolarının hazırlanması, Halka yönelik bilgilendirme/eğitim programları, Etkileri hafifletme programları, Cevap kapasitesini artırma, Normale dönme stratejilerinin uygulanması gerekir.

9 Planlama, yapılanma Profesyonel Ekip Profesyonel yönetici Eğitim Lojistik; 1. Lojistik Yönetim Sistemi (yazılım, donanım) 2. Afet Yönetim Sistemi (yazılım, donanım) 3. Muhabere Sistemi (yedekli sistem/telli, telsiz, uydu vb) 4. Donanım 5. Stoklama 6. Ulaşım Tatbikatlar

10 SAĞLIK AFET YÖNETİMİNDEN AMAÇ; 1. Tüm güç ve kaynakların krizden önce planlanarak, 2. Olağandışı durumlarda sağlık personelinin ve gücünün olay yerine en hızlı şekilde ulaşması, 3. İnsanlara en etkin acil sağlık hizmetini sağlamak, 4. Bireyin, toplumun ve ülkenin biyolojik, fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve doğal kaynak ve zenginlik kayıplarını azaltmak, 5. Hızla iyileşmeye katkı sağlamak ve 6. Risk gruplarını korumaktır.

11 DİĞER KURUM KRİZ MERKEZLERİ BAŞBAKANLIK KRİZ MERKEZİ BAKANLIK KRİZ MERKEZİ VALİLİK KRİZ MERKEZİ DANIŞMA KURULU İL SAĞLIK KRİZ MERKEZİ AFETLERDE SAĞ. HİZ. BİRİMİ BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU EĞİTİM SORUMLUSU SEKRETERYA AFET VE KRİZ YÖNETİMİ ULUSAL MED. KUR. EKİBİ ACİL OPERASYON ÜNİTESİ M. DAĞ KURTARMA TİMİ TIBBİ DESTEK ÜNİTESİ M. SU KURTARMA TİMİ BİL. VE PSK. DEST. ÜNİTESİ M. KAR KURTARMA TİMİ LOJİSTİK DESTEK ÜNİTESİ M. HAVA KURTARMA TİMİ LOJİSTİK TİM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI GÖNÜLLÜLER

12 VALİLİK KRİZ MERKEZİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ KOORDİNATÖRÜ KRİZ DANIŞMA KURULU KRİZ MERKEZİ SEKRETERİ KOORDİNATÖR YARDIMCISI BİLGİ - İŞLEM SİVİL SAVUNMA UZMANI SEKRETARYA ACİL OPERASYONLAR ÜNİTESİ DST. OPERASYONLAR ÜNİTESİ BİL. ve PSİKOLOJİK DESTEK ÜNİTESİ LOJİSTİK DESTEK ÜNİTESİ UMKE YAT. TED. KURUMLARI PSİKOLOJİK DESTEK PERSONEL LOJİSTİK ÇEVRE SAĞLIĞI SAĞLIK OCAKLARI AR - GE TIBBİ LOJİSTİK BLŞ. HST. MÜCADELE LAB. HİZMETLERİ EĞİTİM TEKNİK LOJİSTİK

13 İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AASH ŞUBE MÜDÜRÜ UMKE SORUMLUSU EĞİTMEN / EĞT. ASİST. OPERASYON YÖNETİCİSİ M. DAĞ KUR. TİMİ M. SU KUR. TİMİ M. KAR KUR. TİMİ M. HV. KUR. TİMİ LOJİSTİK TİM GÖNÜLLÜLER

14 Örgütlenme ve hareket kalıpları önceden planlanıp çalışılmış, masa başı simülasyonların ötesinde muhtemel senaryolar bünyesinde tatbikatlar mutlaka yapılmış olmalıdır. Profesyonel personel, Güvenlik, Ulaşım, Telekomünikasyon, Beslenme, Su, ısınma ve nakliye gibi lojistik sorunlar ön plana çıkan sorunlardır.

15 Tıbbi ihtiyaçların karşılanması, Halk sağlığı ve halkı bilinçlendirme, Eğitimli profesyonel sağlık personeli görevlendirilmesi, Hasta tahliyesi, Yaralıların stabilizasyonu ve naklinin sağlanması, Hijyen ve çevre sağlığı hizmetleri, Hasta bakımı, Gıda ve ilaçların temini ve güvenliğinin sağlanması, Tıbbi malzeme, araç ve gereçlerin temini,

16 Çalışanların sağlığı ve emniyetinin sağlanması, Olay yeri güvenliği ve olay yeri yönetimi, Tehlikeli maddeler ile mücadele, Sosyal ve ruhsal sorunların ele alınması, Bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyonların kontrol edilmesi, Suların güvenliğinin sağlanması, Yaralı ve ölülerin kimliklendirilmesi ve morg görevleri, Haşere ve kemirgenlerle mücadele.

17 Afetin olduğu bölgeden hastanelere kesintisiz bir tıbbi zincirin oluşturulması gereklidir. Hafif, orta ve ağır yaralıları ayırmak, hastane ve sağlık kurumlarının hafif yaralılar tarafından hücuma uğramasını önlemek, ağır yaralıların gözden kaçırılıp bir yerde ölüme bırakılması olasılığını ortadan kaldırmak. Tıbbi zincirin her basamağında zorunlu triyaj ve ilkyardım uygulanması yapılmalıdır.

18 Ayakta kalan ve hizmet verebilecek olan hastanelerin afet planları doğrultusunda, günlük organizasyonlarının dışına çıkarak, yaralı sayısıyla paralel, tamamen ayrı bir çalışma biçimi içerisine girmesi gerekir. Bütün kurtarma, ilkyardım ve transport operasyonları komutasının tek bir yöneticide olması gereklidir (olay yeri yönetimi).

19 Amaç; yaralı toplama, triaj, yaralı stabilizasyonu, yaralı nakil merkezinin kurulması ve ayaktan tedavi edilebilecek aciller için uygun ortamı oluşturmaktır. Afetin meydana geldiği bölgeye yeterince yakın olan, Afetin yansımalarından etkilenmeyecek kadar uzak olan, Ulaşım yollarına yakın olan,

20 Ayakta kalan sağlam binaların olduğu, kurulabiliyorsa çadırlar ya da yeteri kadar açık olan, İçerisinde birbirinden ayrılmış birkaç farklı bölgenin konuşlanabildiği, Helikopter inebilecek kadar geniş, boş ve düzlük bir alandır.

21 O L A Y Anstabil Acil Stabil Acil Acil Değil YARALI TEMİZLEME ALANI Anstabil Acil Stabil Acil Acil Değil AMBULANS HASTA YÜKLEME ALANI NAKLEDİLEN HASTANE Y E R İ Ümitsiz / Ölü Ümitsiz / Ölü GEÇİCİ MORG

22 1-Triaj Alanı: Giriş bölgesine yakın yerleşimli olan, Getirilen yaralıların triajı ve sınıflandırılmasının yapıldığı, Yaralıların ve ölülerin buradan önceden belirlenmiş alanlara nakillerinin sağlandığı alandır.

23 2-Acil Müdahale Alanı: Yaşam destek işlemleri (hava yolunun açılması, gerekiyorsa ventilasyon, dışa olan kanamaların kontrolü, pnömotoraks dekompresyonu, intravenöz sıvılar, analjezi vb) uygulamaların yapıldığı, İlk işlemlerden sonra yaralıların nakil imkanlarına göre transport alanına taşındığı alandır.

24 3-Kısmi Acil Müdahale Alanı: Yara bakımı, kırık immobilizasyonu ve yaralıların soğuktan korunması gibi işlemlerin yapıldığı, Zamanı gelince, Sağlık Kriz Merkezinin yönlendirmesi ışığında transport alanına taşınma işlemlerinin yapıldığı alandır.

25 4-Yaralı Transport Alanı: Yaralıların önceliklerine göre, elde olan araçlarla, sağlık kriz merkezinin vereceği bilgiler ışığında tedavi merkezlerine nakil işlemlerinin yapıldığı alandır.

26 5-Tedavi Merkezi: Çok sayıda yaralının olduğu büyük afetlerde oluşturulan, Genellikle bir hastane, bütün bölge tahrip olmuşsa çadır ya da o anda kurulmuş geçici askeri sahra hastanelerinden meydana gelen, O anda yeni kurulan bir sağlık merkezi ise mutlaka bir havaalanı, tren istasyonu, liman ya da trafik noktasına yakın bir yerde konuşlandırılan, Temel acil cerrahi, yoğun bakım, bazen radyoloji ve laboratuvar tetkikleri yapılabilme imkanlarına sahip olan acil müdahale merkezidir.

27 MOBİL ACİL MÜDAHALE ÜNİTELERİ

28 ĠÇERĠĞĠ: Konteyner 2 Çadır 1 Ġnsan gücü 4-8 Taşıma 1 römorklu kamyon Kurulum zamanı dk. KULLANIM AMACI: Transportun yetersiz kalacağı sağlık operasyonlarında Küçük ulaşım kazalarında Küçük çaplı endüstriyel kazalarda Nüfüs hareketlerinde, toplu göç durumunda Büyük olağan dışı durumlar ve afetlerde olay yerinde Tıbbi Uç Nokta (TUN) olarak vb.

29 ĠÇERĠĞĠ: Konteyner 6-15 Çadır Taşıma 4 römorklu kamyon veya helikopter veya uçak Ġnsan gücü Hasta kapasitesi Kurulma süresi 6 Ġlk hasta kabulü 2.5 saat KULLANIM AMACI: Orta ve büyük ulaşım kazalarında Büyük çaplı endüstriyel kazalarda Büyük çaplı nüfüs hareketlerinde, toplu göç durumunda Büyük olağan dışı durumlar ve afetlerde olay yerinin hemen gerisinde acil cerrahi gereken durumlarda Cerrahi Merkez olarak vb.

30 ĠÇERĠĞĠ: Konteyner Çadır Ġnsan gücü 180 Hasta kapasitesi Kurulum süresi Ġlk hasta kabul saat 2.5 saat KULLANIM AMACI: Büyük ulaşım kazalarında Kitleleri etkileyen endüstriyel kazalarda Savaş, büyük çaplı nüfüs hareketleri ve toplu göç durumunda Büyük olağan dışı durumlar ve afetlerde olay yerinin gerisinde kalıcı sağlık tesisleri kurulana kadar Sahra Hastanesi olarak vb.

31 AMELĠYATHANE ACĠL-YOĞUN BAKIM GÖRÜNTÜLEME YOĞUNBAKIM

32 STERĠLĠZASYON LABORATUAR ECZANE LABORATUAR

33 AMELĠYATHANE JENERATÖR KONTROL ÜNĠTESĠ

34 KĠTLE DEKONTAMĠNASYON SĠSTEMĠ T E M Ġ Z ÇADIR KONTYN. ÇADIR K Ġ R L Ġ

35 ACĠL MÜDAHALE ÜNĠTELERĠNDE OLMASI GEREKEN ÜNĠTELER 1. Ġdari yönetim üniteleri, 2. Otomasyon sistemi ve haberleşme sistemleri, 3. Lojistik destek üniteleri, 4. Enerji destek ünitelerinin ve ısıtma/soğutma sistemleri, 5. Barınma üniteleri, 6. Ġaşe üniteleri, 7. Tuvalet ve duş üniteleri, 8. Tıbbi gazlar üniteleri, 9. Su arıtma, temiz ve kirli su tesisatı sistemleri, 10. Portable tıbbi ekipmanlar

36 1. Afet Öncesi Sağlık Kayıtları 2. Hastane Öncesi Sağlık Kayıtları: Sürveyans Müdahale edilen vakalar Ölüm Bildirimleri Nakil Bildirimleri 3. Hastane Sağlık Kayıtları 4. Afet Bölgesi Sağlık Kayıtları 5. Ulusal/Uluslararası Afet Sağlık Kayıtları

37 YAPILMASI GEREKENLER Olağan dışı durumlara multidisipliner yaklaşım ve yapılanmanın sağlanması Eğitim İletişim ve İşbirliği (TAY, AAK, EGM, SSGM, AFOM bilgi ve yönetim paylaşımı) Ortak Afet Yönetim ve Muhabere Sistemi (AYBİS) Ortak bütçe-milli gelir israfın önlenmesi İlgili kurum-kuruluşlarla düzenli Tatbikat

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI 2014 ANKARA 1 DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ SIRA NO: DEĞİŞİKLİK

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET MÜDAHALE PLANI BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV YAPACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA AFAD

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER ÖZET: AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER O. Ergünay 1 ve B. Özmen 2 1 Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri 2 Doktor, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Detaylı

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kasım - 2014 YAZIŞMA ADRESİ : T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI Aysun YURDAKUL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Burdur, ayurdakul@mehmetakif.edu.tr ÖZET

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 1 / 12 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde genel afet durumları,bebek kaçırma, bomba ihbarı, yangın

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL-SAP 2013

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL-SAP 2013 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL-SAP 2013 2 İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planı (İL-SAP Çerçevesi) i. Onay Sayfası ONAY SAYFASI ADI - SOYADI TARİH İMZA HAZIRLAYANLAR İNCELEYENLER Ahmet BOZDAŞ Sümeyye BUDAK Nizamettin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 TÜRKİYE DE SOSYAL HİZMET VE MEDİKAL KURTARMA AÇISINDAN YALOVA,

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

HAP VE TESİS GÜVENLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HASTANE AFET PLANLARI EĞİTİMLERİ 2009

HAP VE TESİS GÜVENLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HASTANE AFET PLANLARI EĞİTİMLERİ 2009 HAP VE TESİS GÜVENLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HASTANE AFET PLANLARI EĞİTİMLERİ 2009 AFETLER Doğrudan hasarlar varlıkları, alt yapı, sermaye, mallar ve stokları etkileyerek yok olmasına neden olur. Dolaylı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2003 YILI FAALİYET RAPORU

AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2003 YILI FAALİYET RAPORU 1868 Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü 2003 yılı faaliyet raporu; Müdürlüğümüzün yeniden yapılanma ve yönetmeliğinin yeniden hazırlanma çalışmaları ile yurtiçi ve yurtdışı afet müdahale ve yardım faaliyetlerini,

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAPISI 720S00013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

HASTANE OLAĞANDIŞI DURUM PLANLARI

HASTANE OLAĞANDIŞI DURUM PLANLARI HASTANE OLAĞANDIŞI DURUM PLANLARI İzmir- 2006 Semra ÇELİKLİ Danışman: Ali Osman Karababa Tanımlar Olağandışı Durum (ODD)... *Meydana gelebileceği herkes tarafından bilinen beklenmeyen olaylar *Doğa veya

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN HASTALARA MÜDAHALELERİNİN HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ BAKIM YETİŞKİN

Detaylı

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL İÇİNDEKİLER KONULAR : Başemir Onay Sayfası İçindekiler Dağıtım Çizelgesi Değişiklik Çizelgesi SAYFA NO: I

Detaylı

ÜNİTE. İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE. İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE İLK YARDIM, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE AFETLERDE SAĞLIK ORGANİZASYONU Giriş Dünyada ve Türkiye de ilk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Dünyada Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI 2013 AFETLER: 1. Ġç Afetler / Olağan Üstü Durumlar a. Patlama (Bomba,

Detaylı

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI Bülent ÖZMEN 1, Serpil GERDAN 2, Oktay ERGÜNAY 3 Özet Türkiye başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kaya ve çığ düşmesi, çamur akması, hortum ve fırtına

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı