YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİNİ GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞTAYI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİNİ GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞTAYI RAPORU"

Transkript

1

2 YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİNİ GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞTAYI RAPORU Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Rektörü Yrd. Doç. Dr. Ayla KEÇECİ Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı

3 İÇİNDEKİLER** Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Çalıştayı Yönetici Özeti... 5 Çalıştayın Amaç ve Kapsamı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin in Konuşması Açılış Konuşmaları Panel I: Yükseköğretimde Kadın Liderliği Panel II: Yükseköğretimde Kadın Liderliğinin Geliştirilmesine İlişkin Stratejiler Grup Çalışması I: Yükseköğretimde Kadın Liderliği: Sorunlar Grup Çalışması II: Yükseköğretimde Kadın Liderliği: Öncelikler ve Stratejiler Yükseköğretimde Kadın Liderliği: Sorunlar ve Öneriler Konulara Göre Özet Tablolar Yapılması Beklenen Düzenlemeler Sosyal Program Katılımcılar... Error! Bookmark not defined. Grup Çalışması Grupları

4 TABLOLAR LİSTESİ** Tablo 1. Çalışma gruplarının yükseköğretimde kadın liderliği ile ilgili belirledikleri sorunlar Tablo 2. Çalışma gruplarının yükseköğretimde kadın liderliği ile ilgili belirledikleri öncelikler ve stratejiler Tablo 3. Konulara göre derlenmiş sorunlar listesi Tablo 4. Konulara göre derlenmiş öneri ve stratejiler... 29

5 YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİNİ GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞTAYI YÖNETİCİ ÖZETİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 29 Kasım 2012, DÜZCE Ülkemizin yükseköğretim alanında önemli bir ikilem mevcuttur: Türkiye de yükseköğretim kurumlarında kadın akademisyen oranlarının Batılı ülkelere kıyasla oldukça yüksek olmasına ve kadın akademisyenlerin akademik kariyer basamaklarını tırmanırken cam tavan ile karşılaşmamalarına rağmen, kadınlar ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının yöneticilik/liderlik pozisyonlarında çok az temsil edilmektedirler. Ülkemizde kadın akademisyenler için cam tavan akademik kariyerde değil yöneticilik pozisyonlarına yükselirken mevcuttur. Çalıştay da yer alan iki panelde ve grup çalışması oturumunda bu ikileme yol açan nedenler ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Açılış panelinin başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Gülsün SAĞLAMER yürütmüş olup, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer KOMSUOĞLU, ; UNESCO Cinsiyet Eşitliği Birimi Başkanı Saniye Gülser CORAT ve Wissema Danışmanlık Şirketi kurucusu, Towards Third Generation Universities Kitabının yazarı Prof.Dr. Johan G. WISSEMA panelist olarak yer almışlardır. Yükseköğretimde Kadın Liderliğinin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler başlıklı kapanış panelinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldız ECEVİT in panel başkanlığında Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feride ACAR ile Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna DENGİZ yer almışlardır. Çalıştay a katılan tüm katılımcılar, her masada bir rektör, bir rektör yardımcısı ve bir kadın araştırmaları merkezi müdürü olacak şekilde beş ayrı masada gruplanarak iki ayrı grup çalışması yürütülmüştür. İl grup çalışması oturumunda yükseköğretimde kadın liderliğini engelleyen sorunlar, ikinci grup çalışmasında ise bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve stratejiler tartışılmıştır.

6 Panel ve grup çalışmalarında yürütülen tartışmalarda, kadınların yükseköğretim kurumlarında yöneticilik pozisyonlarında az görülmeleriyle ilgili olarak aşağıdaki ana sorunlar dile getirilmiştir: Kadın liderliğini teşvik eden politika/mevzuat eksikliği, yetersizliği, yaptırım gücünün olmaması Çalışma hayatında kadının iş-aile yaşamı dengesini sağlamasına yönelik destek mekanizmalarının (kreş, yarı-zamanlı çalışma, esnek çalışma, vb) eksikliği/yetersizliği Kadınlar arası işbirliği ağlarının, destek mekanizmalarının (koçluk) ve örgütlenmenin eksikliği Akademik yaşamda erkek egemen karar alma süreçleri, kurallar ve eğilimler Kadın lider rol modellerinin az sayıda olması ve görünür olmaması Kadınların yöneticilik pozisyonlarına aday olmaması, özgüven eksikliği Yükseköğretim kurumlarında kadın liderliğinin gelişmesi ve güçlenmesi için önerilen politika ve stratejiler de şunlardır: HÜKÜMET VE TBMM DEN BEKLENTİLER Yeni yükseköğretim yasasında her düzey için en az yüzde 30 kadar kadın yönetici kuralı getirilmesi Yeni yükseköğretim yasasında toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerin yer alması Mevcut 2547 sayılı Yasa da üniversitelerin yönetim organlarına yönelik maddelerde (Madde 13-Madde 19) kadınlar lehine yüzde 30 kota konması Akademik ve idari kurullarda ve komisyonlarda kadın oranları için 2023 e kadar yüzde 50 hedefinin belirlenmesi Kadının annelik rolüne ilişkin sorumluluklarından kaynaklanan sorunların çözülmesinde kreş, yaz okulu, etüt evleri, oyun evleri, lojman olanakları vb. destek mekanizmalarının arttırılması ve işyerleri için yasal zorunluluk haline getirilmesi 08/10/1996 Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesi nde yer alan kuruluşların tatil günlerinde de hizmet verebilmelerinin zorunlu olması 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 192. Maddesinin yoruma açık olduğu, evlilik birliğinin huzur ve yararının gözetilmesinde subjektif değerlendirmelerin yapılabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle ilgili kanun maddesinin daha açık ifade edilmesi

7 önerilmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 207. Maddesinde yer alan doğum yardımı ödeneğinin anne-babaya ayrı ayrı verilmesi önerilmektedir. Ödeneğin yalnızca babaya verilmesinin kadın-erkek eşitsizliğini derinleştireceği düşünülmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 104. Maddesine kadın memurlar için yarı-zamanlı çalışma olanağının eklenmesi ve babanın çocuk bakımına daha fazla zaman ayırmasına olanak sağlanması Kadın yöneticilerin yasaların üretilmesinde aktif rol alması 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 105 te cinsel tacize yönelik yaptırımların arttırılması 15/02/2011 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun un Yayın Hizmeti İlkeleri Bölümünde yer alan Madde 8 e ve Yayın Hizmeti İçeriği bölümünde yer alan Madde 14 e ek bir madde ile kadın liderliğine yönelik programların hazırlanması önerilebilir/vurgulanabilir. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NDAN BEKLENTİLER Müfredatın ve eğitim kitaplarının aile içi rollerin paylaşımı, erkek-kadın rolleri, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından gözden geçirilmesi ve yenilenmesi Aile içi rollerin paylaşımı, erkek-kadın rolleri, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğiticilerin eğitimi çalışmalarının yürütülmesi YÖK TEN BEKLENTİLER Yeni yükseköğretim yasasında her düzey için en az yüzde 30 kadar kadın yönetici kuralı getirilmesi Yeni yükseköğretim yasasında toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerin yer alması Kurumsal yapılarda eşit temsil hakkı, kadın adayların pozisyon başvurularına teşvik mekanizmaları, çalışma etiğine yönelik mevzuatın yürürlüğe konması Öğretim üyesi yetiştirme programları benzeri kadın lider yetiştirme programlarının geliştirilmesi Mevcut 2547 sayılı Yasa da üniversitelerin yönetim organlarına yönelik maddelerde (Madde 13-Madde 19) kadınlar lehine yüzde 30 kota konması Akademik ve idari kurullarda ve komisyonlarda kadın oranları için 2023 e kadar yüzde 50 hedefinin belirlenmesi Kadınların akademik yaşamda daha fazla yer almasını sağlayacak uygulamaların (yarı zamanlı çalışma, evden çalışma, vb) mevzuatta yer alması

8 Her yıl düzenli olarak Kadın konulu sempozyum, kongre vb. bilimsel toplantıların yapılması, periyodik toplantılarda rol modeller olarak başarılı kadınların davet edilmesi Üniversitelerdeki kadın araştırma ve uygulama merkezlerinin YÖK bünyesinde genel bir koordinasyon biriminin oluşturulması Kadın konulu sempozyum, kongre vb. bilimsel toplantılar konusunda üniversitelerin kaynaklarının arttırılması Kadınların yöneticiliğin alt kademelerinden itibaren cesaretlendirilmesi Kadın yöneticilerin yükseköğretimle ilgili yasaların üretilmesinde aktif rol alması Üst düzey erkek yöneticilere yönelik farkındalık eğitimlerinin verilmesi ÜNİVERSİTELERDEN BEKLENTİLER Üniversitelerde kreş oluşturularak çalışma hayatının kolaylaştırılması Akademisyen Kadınlar Birliği nin kurulması Kadın araştırma ve uygulama merkezleri arası işbirliği, her yıl düzenli olarak Kadın konulu sempozyum, kongre vb. bilimsel toplantıların yapılması, periyodik toplantılarda rol modeller olarak başarılı kadınların davet edilmesi Web sayfası, ilişki ağları (network) kurulması, kadın yöneticilerin diğer kadınlara koçluk (mentor) yapması Rol modellerin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayan ağların oluşturulması Kadınların yöneticiliğin alt kademelerinden itibaren cesaretlendirilmesi Kadın lider yetiştirme eğitimlerinin kurumsallaşması, kadın liderlik becerilerinin geliştirilmesi için çeşitli eğitim programlarının sunulması (İletişim becerileri, çatışma çözümü, zor insanlarla başa çıkma, kriz yönetimi) Çalıştay da kadın yöneticilerin içeriden bakış açısıyla değerlendirilen sorunlar ve çözümler, yükseköğretim kurumlarının tüm üst düzey yöneticilerinin ve ilgili diğer paydaşların katılımıyla düzenlenecek ikinci bir toplantıya temel teşkil edecektir. Kadın akademisyenlerin yöneticilik pozisyonlarına aday olmalarını desteklemek, kadın liderliğini geliştirmek ve güçlendirmek üzere bir dizi kişisel gelişim ve liderlik eğitimleri de düzenlenecektir.

9 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN ve Düzce Valisi Adnan YILMAZ ile birlikte katılımcılar TBMM Eşitlik Komisyonu Başkanı, Kocaeli Milletvekili Azize Sibel GÖNÜL ile birlikte katılımcılar

10 ÇALIŞTAYIN AMAÇ VE KAPSAMI Ülkemizin yükseköğretim alanında önemli bir ikilem mevcuttur: Türkiye de yükseköğretim kurumlarında kadın akademisyen oranlarının Batılı ülkelere kıyasla oldukça yüksek olmasına ve kadın akademisyenlerin akademik kariyer basamaklarını tırmanırken cam tavan ile karşılaşmamalarına rağmen, kadınlar ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının yöneticilik/ liderlik pozisyonlarında çok az temsil edilmektedirler. Kısaca, ülkemizde kadın akademisyenler için cam tavan akademik kariyerde değil yöneticilik pozisyonlarına yükselirken mevcuttur. İstatistikler bu gerçeği çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yüzde 45 i, akademisyenlerin yüzde 40,8 i ve profesörlerin yüzde 27,6 sı kadındır (Türkiye de Kadın ın Durumu Raporu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Nisan 2012). Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında sadece Romanya ve Letonya bu kadar yüksek oranda kadın profesöre sahiptir; AB ortalamaları yüzde 17 seviyesindedir (She Figures 2009, Statistics and Indicators on Gender Equality in Science, European Commision, 2009). Doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji ile tıp bilimleri alanlarında ülkemizdeki kadın profesör oranları AB ortalamalarının iki katından fazla seviyelere ulaşmaktadır. AB nin bilimde cinsiyet eşitliğiyle ilgili olarak kullandığı bir cam tavan endeksi göstergesi olan GCI (Glass Ceiling Index); tüm öğretim üyeleri (profesör, doçent ve yardımcı doçent) nüfusu içindeki kadınların oranının, profesörler içindeki kadın oranına bölümü olarak tanımlanmıştır. Endeks 1 den büyüktür ve 1 değerini alması akademik kariyerde cam tavanın var olmadığını göstermektedir. Türkiye için bu endeks tüm AB ülkeleri arasında en düşük değere (1,3) sahiptir (She Figures, 2009); diğer bir deyişle, kadın akademisyenlerin yardımcı doçentlikten profesörlüğe yükselmede en az zorlukla karşılaştığı ülke Türkiye dir. Yükseköğretim kurumlarında kadın lider (rektör) oranlarına bakıldığında ise durum tam tersi bir görünüm sergilemektedir: Ülkemizde mevcut olan 168 üniversiteden sadece 12 sinde kadın rektör görev yapmaktadır. Bu da yüzde 7 oranına karşılık gelmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde çalışan araştırmacılara yönelik olarak Avrupa Komisyonu tarafından 2012 yılında hazırlanan rapora göre; AB de kadın profesör oranı yüzde 18 gibi Türkiye dekine göre çok düşük bir seviyede olmasına rağmen kadın rektör oranı yüzde 13 seviyesinde görünmektedir;

11 bu oran Norveç te yüzde 32 yi, İsveç te yüzde 27 yi ve Finlandiya da yüzde 25 i bulmaktadır (Researchers' Report, European Commission, 2012). Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Çalıştayı ya da kısaca Yükseköğretimde Kadın Liderliği Çalıştayı, yükseköğretim alanında liderlik pozisyonlarında kadın akademisyenlerin yer almaları konusundaki engelleri irdeleyebilmek, sebepleri ortaya koyabilmek ve kadın akademisyenlerin yöneticilik görevlerinde daha fazla yer almasını sağlayacak adımları tartışmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Elginkan Vakfı nın destekleriyle düzenlenmiş olan Çalıştay a Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU ev sahipliği yapmıştır. Çalıştaya; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Azize Sibel GÖNÜL, UNESCO Cinsiyet Eşitliği Birim Başkanı Saniye Gülser CORAT, Elginkan Vakfı Müdürü İlhan ÜTTÜ, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer KOMSUOĞLU, Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz KILIÇ, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Aygün ATTAR, Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Şule KUT, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sıddıka Semihat DEMİR ve çeşitli üniversitelerden dokuzu rektör yardımcısı olmak üzere yöneticiler ve akademisyenlerden oluşan toplam 36 kişi katılmıştır. Çalıştay da kadın yöneticilerin içeriden bakış açısıyla değerlendirilen sorunlar ve çözümler, yükseköğretim kurumlarının tüm üst düzey yöneticilerinin ve ilgili diğer paydaşların katılımıyla düzenlenecek ikinci bir toplantıya temel teşkil edecektir. Kadın akademisyenlerin yöneticilik pozisyonlarına aday olmalarını desteklemek, kadın liderliğini geliştirmek ve güçlendirmek üzere bir dizi kişisel gelişim eğitimleri de düzenlenecektir.

12 AİLE VE SOSYALPOLİTİKALAR BAKANI FATMA ŞAHİN İN KONUŞMASI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN Çalıştay a katılarak yükseköğretim alanında da kadın varlığına verdiği önemi göstermiştir. Bakan Fatma ŞAHİN; kadın rektörler, rektör yardımcıları ve yöneticiler ile tanışmış ve önemli bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında; dünya ile rekabet etmek için özellikle kadın-erkek eşitliği ve kadın liderliğinin önemine değinmiştir. Bu konularda Bakanlık nezdinde ilgili çalışmaları yürüttüklerini dile getirmiştir. Her aşamada bilimin üstünlüğüne inanmak gerektiğini belirten Bakan ŞAHİN, yenidünya düzenine ulaşabilmek için bilimsel verilerden ve kaynaklardan yararlanılması gerektiğini ifade etmiştir. Kadın liderliği konusunun ülkemizde geri planda kaldığının altını çizen Bakan ŞAHİN; kadın liderliği için her alanda, çiftçi, işçi, esnaf ve iş hayatında yapılan her türlü etkinliğin oldukça önemli olduğunu vurgulamıştır. Bakanlık olarak Çalıştay raporlarını önemsediklerini belirtmiştir. Kadın rektörlerin oranının ülkemizde yüzde yedi civarında olduğunu söyleyen Fatma ŞAHİN, bu oranın arttırılması yönündeki çalıştay önerilerini değerlendirerek YÖK, Hükümet ve Meclis nezdinde ilgili girişimleri başlatacaklarını ifade etmiştir.

13 AÇILIŞ KONUŞMALARI Açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU, amacın kadın-erkek tüm akademisyenlerin birlikte ürettikleri, kadınların kullanılmayan kapasitelerini gerçekleştirmelerini destekleyen çalışma ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etmiştir. Ülkemizde akademik alanda kadınların varlığının Avrupa ortalamalarının üstünde olduğunu; ancak karar alma mekanizmalarında yeterince temsil edilemediklerini istatistiklerle göstermiş ve bu durumu Yükseköğretimde kadın ikilemi olarak adlandırmıştır. Bu duruma sebep olan faktörler arasında; kadının üst pozisyonlara aday olma konusundaki isteksizliği, kadının performans-bazlı kültürde rekabet etme konusundaki gönülsüzlüğü (aile-çocuk sorumlulukları, kreş/anaokulu yetersizliği, eşin kariyeri, araştırma yeterliliğinde sorun, özgüven eksikliği, rol model eksikliği,.. gibi sebeplerle), rol modellerin sayıca az oluşu ve görünür olmayışı, kadının tanınma ve yükselme için daha fazla çaba harcamasının gerekmesi, değerlendiricilerin erkek ve değerlendirme süreçlerinin erkek egemen çevreler olması, ayrımcılığın gizli kalması, kadının kendi hakları konusundaki eğitimsizliği ve bilgisizliği ile ataerkil düşünce yapısını saymıştır. Yükseköğretimde kadın liderliğini geliştirmek ve güçlendirmek için; kadının üst pozisyonlara aday olmasını kolaylaştıracak destek sistemlerinin kurulmasını, esnek - aile dostu istihdam koşullarının oluşturulmasını, okulöncesinden itibaren eğitim sistemi ve eğitim malzemesinin kadının ev dışı rollerini tanıtan şekilde değiştirilmesini, akran eğitimi, mentorluk ve iletişim ağları yoluyla kadın lider adaylarının desteklenmesini, olumlu rol modellerin tanıtımıyla kadınların yöneticilik görevlerine özendirilmesini önermiştir. Değişimin gerçekleşmesi için, erkeksi yönetim modellerinden uzaklaşılarak transformasyonel/dönüşümsel liderlik anlayışının benimsendiği bir paradigma değişimi gerektiğini vurgulamıştır.

14 Çalıştaya katkı ve destek sağlayan Elginkan Vakfın Müdürü İlhan ÜTTÜ, Vakıf olarak bu türlü etkinlikler için her zaman destek sağlayacaklarını ifade etmiştir. Özellikle kadınların eğitim olanaklarının desteklenmesini önemsediklerini belirten ÜTTÜ, kadınların çalışma hayatına daha fazla katılmalarının kaliteyi arttıracağına dikkat çekmiştir. Ülkemizde seçme ve seçilme hakkının birçok Avrupa ülkesinden daha önce kazanıldığını söyleyen ÜTTÜ, geçen süreyi çok iyi değerlendiremediğimizi belirtmiş, Çalıştay ın ise özellikle yükseköğretim alanında oldukça önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek sözlerini sonlandırmıştır. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Azize Sibel GÖNÜL ise 2009 yılında kurulmuş olan Komisyon un çalışmalarından bahsederek, erkeklerin bu tür toplantılara katılımlarını sağlamakta güçlük yaşadıklarını ifade etmiştir. Kadın varlığının Meclis ten Bakanlıklara kadar yeterli olmadığını belirtmiştir. Anayasa da Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür maddesinin yer aldığını, kadına pozitif ayrımcılığın uygulanmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Ülke olarak özel sektörde kadın yöneticiliği oranında ikinci sırada olduğumuzu, ancak ataerkil yapı nedeniyle yükseltilmelerde performansın çok fazla ön plana alınmadığını belirtmiştir. GÖNÜL bu sorunun çözümü için gayretli, istekli, kararlı ve mücadeleci olunması gerektiğini ifade etmiştir. Parlamentoda yüzde 14 lük kadın oranının her yıl yüzde 5 lik bir artış gösterdiğini, bunu diğer alanlarda da görmek istediklerini belirtmiştir. Kadın oranlarının arttırılması için; pozitif ayrımcılık, performansa dayalı değerlendirme ve liderlik pozisyonlarında isteğin arttırılması gerektiğini belirterek sözlerini tamamlamıştır.

15 PANEL I: YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİ Panel Başkanı Prof.Dr. Gülsün SAĞLAMER, İstanbul Teknik Üniversitesi eski rektörü, EUA/IEP Yönetim Kurulu Üyesi Konuşmacılar Saniye Gülser CORAT, UNESCO Cinsiyet Eşitliği Birimi Başkanı Prof. Dr. Sezer KOMSUOĞLU, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Johan G. WISSEMA, Wissema Danışmanlık Şirketi Kurucusu, Towards Third Generation Universities Kitabının Yazarı Yükseköğretimde Kadın Liderliği konulu panelde; İstanbul Teknik Üniversitesi eski rektörü, Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı (EUA-IEP) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülsün SAĞLAMER açılış konuşmasını gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Gülsün SAĞLAMER; kadın liderliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin günümüz için oldukça büyük bir önem taşıdığını belirtmiştir. Ülkemizde liderlik kavramından söz edilirken tek kişi ve onun yeteneklerine ve birikimlerine yönelik tanımlar yapıldığını, bu durumun ise otoriteyi pekiştirdiğini, aslında Liderlik ten çok Lider Takımı kavramının ön plana çıkması gerektiğini vurgulamıştır. Kaotik bir yaşam alanı olan dünyamızda patronlara değil fakat liderlere ve lider takımlara ihtiyacımız olduğunu vurgulamıştır. Yükseköğretimde kadın akademisyenlerin karar verme süreçlerine talip olmaları için daha fazla Rol Model e gereksinim olduğunu ve Cam Tavan ın ötesine geçmeyi başarmış kadın akademisyenlerin görünürlüğünün arttırılmasının gerektiğini belirtmiştir. Kadın akademisyenler için ödüllendirme mekanizmalarının oluşturulması ve araştırma olanaklarının dağılımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden SAĞLAMER, pozitif ayrımcılık kavramının Avrupa da yıl önce kullanıldığını ancak pozitif ayırımcılığın liyakate göre yapılması gereken atama ve yükseltmelerde yoğun eleştiri aldığını bu nedenle de günümüzde daha az kabul gördüğünü belirtmiştir. Yaşam ve iş dengesinin kurulabilmesi için kreş, anaokulu vb. olanakların

16 geliştirilerek kadınların çalışma hayatının kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gülsün SAĞLAMER; yükseköğretimde kadının temsili konusunda Yükseköğretim Kurulu nun aktif rol alması gerektiğini ve konu ile ilgili toplantılara daha fazla katılım sağlamasının ve çeşitli projelerle konunun gündemde kalmasının sağlanmasının önemini vurgulayarak sözlerini sonlandırmıştır. UNESCO Cinsiyet Eşitliği Birim Başkanı Saniye Gülser CORAT; UNESCO nun kadın ve kızların eğitimleri ile ilgili projelerinden söz etmiş, kadının akademik alan dâhil tüm alanlarda ihmal edildiğini belirtmiştir. OECD, AB ve ABD den istatistikler veren CORAT; ABD de yükseköğretim kurumu rektörleri içinde kadın oranının yüzde 26 olduğunu göstermiştir. Kadınların bu pozisyonlara gelirken ortalama olarak erkeklerden daha fazla yıl eğitim verdiklerini ve önce başka bir yöneticinin yanında çalıştıklarını belirtmiştir. Kadınların erkekler tarafından belirlenmiş olan ve onların standart ve kriterlerini yansıtan sistemler içinde değerlendirildiklerini, ortalama olarak daha az ücret aldıklarını ifade etmiştir. Türkiye de kadın akademisyen oranının yüksek olmasının ülkemiz açısından değerli olduğunu, ancak dünya ölçeğini yansıtmadığını ifade etmiştir. Pozitif ayrımcılığı önemsediğini belirten CORAT; kota sistemlerinin oldukça gerekli olduğunu, mentorluk, rol model vb. uygulamaların engellerin kaldırılmasında önemli bir araç olduğunu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin dünyanın her yerinde görülebildiğini ve kararlı bir şekilde konuyu sürekli gündemde tutmak gerektiğini vurgulamıştır. Yükseköğretimde Kadın Liderliği konulu Panelde konuşmacı olarak yer alan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer KOMSUOĞLU; sözlerine Türkiye deki yerel

17 yönetimlerdeki ve üniversitelerdeki durumu değerlendirerek başlamıştır. Yükseköğretim alanında kadın rektör oranının çok düşük olduğunu vurgulayan KOMSUOĞLU, batıda rol model olan kadın sayısının doğu ve güneydoğu bölgelerinden daha yüksek olduğuna dikkat çekmiştir. Genç akademisyenlerin ülkenin bu bölgelerine de giderek hizmet etmelerinin önemine değinmiştir. Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarında olduğu gibi kadınların yaşama katılmasını sağlayan etkinlikleri örneklemiştir. Dünyadan ve ülkemizden kadına özgü olarak kabul edilmeyen (Savunma Bakanlığı gibi) alanlarda dahi çok başarılı olan ve rol model olabilecek kadın liderlerden örneklerden vermiştir. Kadınların çoğunlukla seçim yarışına girmekten çekindiğini, eşlerin ve çocukların bu süreçte destek olmasının liderlik yolunda önemli bir katkı sağlayacağını belirterek konuşmasını sonlandırmıştır. Üçüncü Kuşak Üniversitelere Doğru kitabının yazarı, Wissema Danışmanlık Şirketi kurucusu Johan G. WISSEMA panelde yaptığı konuşmada, kadınların liderlik pozisyonlarında yer almak istememe nedenlerini iddialı olmama, iş yaşamının ikinci planda tutulmasına ilişkin bilinçaltı düşünceler, terfi aşamalarını yeteri kadar bilmeme, iş hayatında liderlik pozisyonları için erkekleri daha çok destekleme olarak açıklamıştır. Örgütlerdeki liderlik pozisyonlarını elde edebilmek için öncelikle yapılan işte iyi olunması ve işin peşinin bırakılmaması gerektiğini vurgulayan WISSEMA; kadın dayanışmasının çok önemli olduğunu, mentorluk yapılması gerektiğini, üniversitelerde kadın liderliği bölümlerinin kurulması gerektiğini belirterek konuşmasını tamamlamıştır.

18 PANEL II: YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN STRATEJİLER Panel Başkanı Prof. Dr. Yıldız ECEVİT, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Konuşmacılar Prof. Dr. Feride ACAR, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna DENGİZ, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Yükseköğretimde Kadın Liderliğine İlişkin Stratejilerin Değerlendirilmesi konulu panelde; Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız ECEVİT ve Prof. Dr. Feride ACAR, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna DENGİZ yer almışlardır. Panelin açılış konuşmasını yapan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız ECEVİT; Çalıştayın ilk oturumunda da yer alan pozitif ayrımcılık kavramının değerini düşürmeye çalışan akımların var olduğunu; ancak kadın-erkek eşitliğini sağlamak ve arzu edilen yönetici kadrolarında yer almak bakımından bu kavrama eskiden olduğu gibi değer vermek gerektiğini belirtmiştir. Toplumsal cinsiyet yargılarıyla mücadele etmede Kadından kadına köprü olarak tanımladığı mentoring kavramını çok önemli bulduğunu belirten ECEVİT, daha üst kademelerde yer almış akademisyenlerin yükseköğretim alanında ilerlerken daha alt kademedeki meslektaşlarının ellerini tutmaları gerektiğini ifade etmiştir. Yükseköğretimde kadın liderliğine yönelik önemli bir engel olarak görülen iş-aile yaşamı dengesinin kurulabilmesi için çocuk ve yaşlı bakımı vb. konularda devlet desteğinin sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Yükseköğretimde toplumsal eşitliği sağlayabilmek için üniversitelerde kadın-erkek eşitliği ikliminin yaratılmasının, üniversitelerin kadın dostu

19 olmasının ve bu düşüncenin akademik ve idari tüm personele yayılmasının gerektiğine dikkat çekerek sözü diğer panelistlere devretmiştir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Feride ACAR, Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAV) sözleşmesi ile ilgili bilgiler vermiştir yılından itibaren Sözleşmeye Türkiye nin taraf olduğunu belirten ACAR; sözleşmenin dokuz (9) temel insan hakları sözleşmesinden biri olduğuna dikkat çekmiştir. CEDAV a taraf olmanın kadınlara karşı -dolaylı ya da dolaysız- her türlü ayrımcılığa yönelik mücadele etmek ve bu ayrımcılıkları ortadan kaldırmak amacıyla çalışmaların yürütülmesini kabul etmek anlamını taşıdığını ifade etmiştir. CEDAV denetim organlarının eğitim (10. Madde), eşitlik (7.Madde) ve istihdamda eşitlik (11.Madde) bakımından ülke raporlarını değerlendirdiğini, son 10 yılda akademide kadın konusunda birçok ülkenin sıkıntı yaşadığını dile getirmiştir. Sıkıntı yaşayan ülkelerin beklenenin aksine ekonomik göstergeler bakımından üst sıralarda olan ülkeler olduğunu ifade etmiştir. Pek çok ülkede akademik yaşamda kadınların seçtikleri alanların toplumun kalıp yargılarının çok fazla etkisi olduğunu, özellikle mühendislik, matematik, fen bilimleri vb. alanları erkekler, daha kadınsı görülen sosyal, tıp vb. alanların kadınlar tarafından tercih edildiğini belirtmiştir. CEDAV tarafı ülkelerden gelen raporlarda kadın liderlerin az olduğunun, kadın akademisyenlerin araştırma fonlarına ve kaynaklarına sınırlı ölçüde erişebildiklerinin, öğrencilerin toplumsal kalıp yargılara göre alan seçiminde bulunduklarının yer aldığına dikkat çeken ACAR; CEDAV ın topyekûn kültürel değişime gidilmesi yönünde önerileri bulunduğunu belirtmiştir. CEDAV dilinde pozitif ayrımcılık kavramı yerine geçici özel önlemler kavramının yer aldığını belirten Prof. Dr. Feride ACAR, işe alımda, alan seçimlerinde, işte yükselmede eşitliğin sağlanabilmesi için somut tarih, oran vb. belirtilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bununla birlikte devlet teşviklerinin arttırılması, kaynak kullanım açısından araştırma fonu sağlayan kuruluşların denetlenerek cinsiyet eşitliği konusunda teminat vermelerinin gerekliliği

20 ortaya konmuştur. Türkiye de akademide kadın konusunda olumlu bir tablo olduğunu belirten ACAR; bu durumu Cumhuriyet dönemi reformlarıyla gelişen devlet ideolojisi, sosyal ve kültürel olarak akademisyenliğin kadınlara uygun görülen meslek olması ve erkekler tarafından boş bırakılan alanlar olmasına bağlamıştır. Prof. Dr. Feride ACAR üniversitelerde her türlü ayrımcılığın kadınlar lehine bile olsayapılmaması, girişimlerin üniversite yapısının feminizasyonuna yol açmaması gerektiğini vurgulamıştır lı yıllardan sonra Yükseköğretim Kurumu (YÖK) nun yapısının değişmesiyle birlikte terfilerin standardize edilmesinin, her kurumun içyapısı ve kültüründen ziyade rakamlarla tanımlanan liyakat ölçülerine dayandırılmasının kadınların lehine işlediğini belirtmiştir. Ancak YÖK ün toplumsal cinsiyete bağlı olan güçlüklerle mücadele etmede özel önlemler almadığını, tam tersine herkes için eşit olan bir yaklaşım getirdiğini ifade etmiştir. Türkiye de toplumsal cinsiyeti temel alan eylem planları ve stratejik planların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan ACAR, üniversitelerde yaşanan iç evliliğe yönelik (kadın akademisyen-erkek akademisyen) olarak eşlerin kariyer planlamalarını göz önünde bulundurmak gerektiğini de belirterek sözlerini sonlandırmıştır. Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna DENGİZ; Başkent Üniversitesi ndeki kadın akademisyen oranının yüzde 56, idari personel oranını yüzde 52 olduğunu belirterek Amerika daki kadın akademisyen oranı ile karşılaştırıldığında kendilerini bu konuda oldukça ilerlemiş gördüğünü ifade etmiştir. Ülkemizde Mühendislik Fakültelerinde çalışan kadın akademisyen oranının yüzde 28 olduğunu ifade eden DENGİZ, bu oranla ilgili düşüşe yönelik bir kaygı taşıdığını belirtmiştir. Prof. Dr. Feride ACAR ın belirttiği üzere Cumhuriyet döneminin mirasını tükettiğimizi ifade eden DENGİZ, bu mirası tüketmemek için farklı politikalar üretilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Ülkemizde kadınların yükseköğretim alanına daha fazla katılımını sağlamak için kurumsal desteklerin yaratılması gerektiğini belirterek; siyasilerin bunun üzerinde düşünmelerini, hukuksal düzenlemelerin gerekli olduğunu, yeni YÖK yasasında bazı değişikliklerin yapılmasını önermiştir. Aile ve Sosyal

21 Politikalar Bakanlığı ile kadın akademisyenlere rol model olacak öğretim üyelerinin kadınların akademik hayata kazandırılmasında ve liderlerin yetiştirilmesinde her bir akademisyenin sorumluluğu olduğunu ve konunun peşini bırakmamamız gerektiğini vurgulamıştır. Daha çok lider yaratabilmek için hukuki boyutuyla Üniversitelerdeki yapılanmalarda (bölüm başkanlıkları, kurullar, çeşitli yönetim kademeleri vb.) belli oranların konması gerektiğini belirten DENGİZ, özellikle yönetim alanına girmeye çekinen akademisyenler için sürekli destek mekanizmalarının sağlanması gerektiğini, çeşitli dernekler, kuruluşlar vb. kurulması gerektiğini ifade ederek sözlerini sonlandırmıştır.

22 GRUP ÇALIŞMASI I YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİ: SORUNLAR Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Çalıştayı na katılan tüm katılımcılar; her masada bir rektör, bir rektör yardımcısı ve bir kadın araştırmaları merkezi müdürü olacak şekilde beş ayrı masada gruplanarak iki ayrı grup çalışması yürütmüştür. Bu grup çalışmalarının birincisinde, yükseköğretimde kadın liderliğinin önündeki engeller ve yaşanan sorunlar tartışılmıştır. Her grubun listelediği ve aşağıdaki tabloda yer verilen sorunlar, oturumun sonunda tüm gruplarla paylaşılmıştır. TABLO 1. Çalışma gruplarının yükseköğretimde kadın liderliği ile ilgili belirledikleri sorunlar GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 1. Akademik kültürün bilimsel rekabete uygun olmaması 2. Erkek egemen kültür (güven eksikliğinin oluşması)/ Toplumsal cinsiyet konusunda kalıp yargıların bulunması 3. Hedeflerin yüksek olmaması ve rol model eksikliği 4. Biyolojik indirgemecilik anlayışının bulunması 1. Çalışma hayatında destek mekanizmalarının eksikliği 2. Kadın liderliğini teşvik eden politika/ mevzuat eksikliği ve yaptırımın olmaması 3. Ailesine yeterli zaman ayıramayacağı endişesinin bulunması 1. YÖK Yasasında ve yeni yasa taslağında toplumsal cinsiyet eşitliliği ile ilgili herhangi bir etik kavramının, ilkelerin ve maddelerin olmaması/ uygulamayı teşvik edecek yasal etik anlayışının bulunmaması, kadınların ekonomik yoksunluk ve dışlanma nedeniyle öğrenim-öğretim hayatından dışlanması, devletin sistemli kaynak ve desteğinin olmaması 2. Baskı ve ayrımcılık uygulanması (Mevcut eşitlik gözeten yasal uygulamada hakların gaspı, yükselme eşit ücret vb. yetersizliği, kadınların çalışma hayatını kolaylaştıracak değil vazgeçirecek uygulamaların bulunması, evlendirme çocuk sahibi olma vb.) 3. Kadınların bilgilendirilerek güçlendirilmesine ilişkin teşvik/ destek mekanizmasının ve araçlarının geliştirilmemesi, çalışma-aile/çocuk yaşamı dengesinin kurulamaması ve bunun için gerekli düzenlemelerin yetersiz olması 4. Mücadele, direnme, dayanışma zayıflığı (Kadınların ilişki ağlarının olmaması, bilgi kaynak israfının olması) 5. Çevrenin etkisi ve kadınların özgüven isteğinde kültürel engellerin bulunması (Kadınların yöneticiliğe talip olması yolunda önündeki engellerin adlandırılıp gerekli bilgi/konuşma/ifade özgürlüğünün meşru ortamının bulunmaması, çevrenin kadını yönetici pozisyonda görmemesi, yeterli rol model olmaması

23 GRUP 4 GRUP 5 1. Rol çatışması 2. Kurum içi erkek egemen eğilimlerin bulunması 3. Liderliğe ilişkin kişisel/ kişiler arası tercihlerde farklılıkların yaşanması 1. Kadının çok fazla rolünün olması, annelik rolünü destekleyecek kurumsal desteğin yeterli olmaması 2. Kadınlar arası desteğin ve örgütlenmenin eksik olması 3. Hedefe odaklanma ve hedef (dava) yetersizliği, toplumsal bilinçaltı oluşturmada medyanın olumsuz bir etki yaratması

24 GRUP ÇALIŞMASI II YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİ: ÖNCELİKLER VE STRATEJİLER Grup çalışmalarının ikincisinde, yükseköğretimde kadın liderliğini geliştirebilmek ve güçlendirebilmek üzere, bir önceki grup çalışmasında listelenen sorunlara çözüm önerileri ve stratejiler tartışılmıştır. Her grup, kendi gruplarının listelediği sorunları veya diğer katılımcıların listelediği sorunları veya sorunların bütününü göz önünde bulundurarak çözüm önerileri ve stratejiler geliştirmekte serbest bırakılmıştır. Grupların listelediği ve aşağıdaki tabloda yer verilen öneriler, oturumun sonunda tüm gruplarla paylaşılmıştır.

25 Tablo 2. Çalışma gruplarının yükseköğretimde kadın liderliği ile ilgili belirledikleri öncelikler ve stratejiler GRUP 1 GRUP 2 1. Kadınların daha fazla yer almasını sağlayacak uygulamaların (part time-home ofis) yaratılması (Bu sayede kadın akademisyen havuzu geliştirilebilir ve liderlik programı için fırsat yaratılabilir) 2. Ev işleri, yemek vb. kolaylaştırmak için ekonomik katkı payı arttırılırak ekstra ücretlendirmenin sağlanması. 3. Akademisyen Kadınlar Birliğinin kurulması (Özellikle kadın hakları alanında çalışan kişilerin katılımının sağlanması) 4. Mentorlük uygulamalarının yapılması 5. Kadın yöneticilerin yasaların üretilmesinde aktif rol almasının sağlanması 6. Başarıya yönelmeyi sağlamak için erken yaşta kız çocukların eğitilmesi 7. Rol modellerin daha görünür olması için medyadan destek alınması, medyada farkındalık oluşturulması 8. Yasal düzenlemeler (Üniversitede kreş oluşturulmasında kolaylıklar vb.), iyileştirme çalışmalarının yapılması 9. Kadınların çalışma hayatını kolaylaştıracak önlemlerin alınması (kreş vb.) 1. İyi örnekler ve rol modellerle buluşmaların sağlanması 2. Toplumsal önyargıları giderici girişimlerin geliştirilmesi 3. Anaokulundan itibaren eşitlik eğitiminin (cinsiyet eşitliği, yurttaşlık eğitimi) verilmesi 4. Yeni yükseköğretim yasasında her düzey için minimum yüzde 30 kadar kadın yönetici kuralı getirilmesi 5. Genç kadın akademisyenlere idari görevlere gelebilmeleri için zaman tanıyarak destek mekanizmalarının yasal kurumsal zorunluluk haline getirilmesi (Kreş, esneklik vb.) 6. Akademik veya idari komisyon veya kurullarda kadınların belli oranda (2023 e kadar yüzde 50 ) belirlenmesinin yasal olarak zorunlu bulunması/ uygulanmadığı durumlarda yaptırım uygulanması 7. Kadın liderliği kültürünün gelişmesi için çalıştaylar, projeler, ve programlar geliştirilmesi, uygulanması, kadınların bunlara katılımının teşvik edilmesi 8. Üniversiteler tarafından kadın liderlik becerilerinin geliştirilmesi için özel eğitim imkanlarının sunulması (iletişim becerileri, çatışma çözümü, zor insanlarla başa çıkma, kriz yönetimi, müzakere vb.)

26 GRUP 3 GRUP 4 1. Mevcut yasalarda, YÖK 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasında, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili herhangi bir düzenlemenin olmaması; bu düzenlemenin yeni yasa taslağında yer alması 2. Kreşlerin açılması, çalışma saatleri konusunda esneklik sağlanması, süreçlerin şeffaflığı ve kontrolü, lojman vs. 3. Karar mekanizmalarının hesap verilebilirliğinin olması 4. Mentorlük, eğitim programları, farkındalık yaratılması için eğitim programlarının düzenlenmesi, rol modellerin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların paylaşılması ve bu yönde kadınlar arası ağların geliştirilmesi 1. Aile paylaşımının geliştirilmesi ve desteklenmesi, erkek-kadın rollerinin açıkça ortaya konması, program değişikliklerinin yapılması, eğiticilerin eğitimi uygulamalarının yapılması, kitapların cinsiyet eşitliği açısından gözden geçirilmesi 2. Kreş ve anaokullarının kurumlarda yeteri miktarda olması ve ekonomik olarak elverişli olması (Kampüs için sayıca yeterli) 3. Etüt evleri-oyun evleri, lojman olanaklarının bulunması 4. Kurumsal yapılarda eşit temsil hakkının olması, kadın adayların pozisyon başvurularına teşvik edilmesi, çalışma etiğine yönelik mevzuatın yürürlüğe konulması (cinsel taciz dahil) 5. Akademide kadın lider yetiştirme eğitimlerinin kurumsallaşması 6. Öğretim üyesi yetiştirme programlarına kadın lider yetiştirme modülünün eklenmesi 7. Mentoning, networking uygulamalarının yapılması 8. Rol modellerin görünür kılınması (İyi örneklerin öne çıkarılması) 9. Kadınların yöneticiliğin alt kademelerinden itibaren cesaretlendirilmesi 10. Üst düzey erkek yöneticilerin kadınları cesaretlendirmek için farkındalık eğitimi alması GRUP 5 1. Kadınlar arası ilişki ağının güçlendirilmesi (Kadın merkezleri arası işbirliği, her yıl düzenli olarak kadın konulu sempozyum türü bilimsel toplantıların yapılması, periyodik toplantılarda rol modeller olarak başarılı kadınların davet edilmesi, web sayfası-network kurulması, kadın bilim adamları derneğinin kurulması) 2. Medyada başarılı kadın rol modellerin güncel tutulması (sohbet programları, dizilerde cinsiyet ayrımcılığının denetlenmesi) 3. Kadının annelik rolünden kaynaklanan sorumluluk çözülmesinde kreş, yaz okulu vb. destek merkezlerinin arttırılması 4. Göreve yükselme ve girişte standartların olması, yasal uygulamaların olması

27 YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİ: SORUNLAR VE ÖNERİLER KONULARA GÖRE ÖZET TABLOLAR Grup çalışması oturumlarında katılımcılar tarafından gruplar halinde listelenen sorunlar ve çözüm önerileri, aşağıdaki tablolarda konulara göre derlenmiş ve özetlenmiştir.

28 Tablo 3. Konulara göre derlenmiş sorunlar listesi ANA TEMA AKADEMİK KÜLTÜR/ ÇALIŞMA ORTAMI YASAL DÜZENLEMELER SOSYO-KÜLTÜREL ETKENLER KİŞİSEL ÖZELLİKLER SORUNLAR Bilimsel rekabete uygun olmayan kültür Çalışma hayatında destek mekanizmalarının eksikliği/yetersizliği Kadınların bilgilendirilerek güçlendirilmesine ilişkin destek mekanizmasının ve araçlarının geliştirilememesi, çalışma-aile-çocuk yaşamı dengesinin kurulamaması, rol çatışması ve bunun için gerekli düzenlemelerin (kreş, anaokulu vb.) eksikliği Mücadele-direnme-dayanışma zayıflığı, ilişki ağlarının yeterince kurulamaması, kadınlar arası desteğin ve örgütlenmenin eksikliği, bilgi kaynak israfı Kurum içi erkek egemen eğilimler Kadın liderliğini teşvik eden politika/mevzuat eksikliği, yetersizliği, yaptırım gücünün olmaması YÖK yasasında ve yeni taslakta toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili herhangi bir etik kavramının, ilkelerin, maddelerin bulunmayışı Devletin sistemli kaynak ve desteğinin olmaması Baskı ve ayrımcılık uygulanması, eşitlik gözeten mevcut yasal uygulamalarda hakların gaspı, yükselme, eşit ücret vb. yetersizliği, Kadınları çalışma hayatına özendirecek, kolaylaştıracak değil vazgeçirecek uygulamaların (erken yaşta evlendirme, çocuk sahibi olma vb.) bulunması Biyolojik indirgemecilik Çevrenin etkisi ve kadınların özgüven isteğinde kültürel engellerin bulunması, kadınların yöneticiliğe talip olmaması, önündeki engellere yönelik bilgi/konuşma/ifade özgürlüğünün meşru ortamının bulunmaması, çevrenin kadını yönetici pozisyonda görmek istememesi, yeterli rol model bulunmaması Toplumsal bilinçaltı oluşturmada medyanın rolü Hedeflerin yüksek olmaması Kişisel/kişilerarası tercihler Hedefe odaklanma ve hedef (dava) yetersizliği

29 Tablo 4. Konulara göre derlenmiş öneri ve stratejiler ANA TEMA ÇALIŞMA KOŞULLARI MALİ DESTEKLER ÖRGÜTLENME İLİŞKİ AĞLARI YASAL DÜZENLEMELER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1. Kadınların yükseköğretim alanında daha fazla yer almasını sağlayacak uygulamaların oluşturulması (örneğin part time çalışma, home-ofis vb.) 2. Kadının annelik rolüne ilişkin sorumluluklarından kaynaklanan sorunların çözülmesinde kreş, yaz okulu, etüt evleri, oyun evleri, lojman olanakları vb. destek mekanizmalarının arttırılması ve yasal zorunluluk haline getirilmesi 3. Ev işleri, yemek vb. kolaylaştırmak için ekstra ücretlendirmelerle ekonomik katkı payının arttırılması 4. Akademisyen Kadınlar Birliği nin kurulması 5. Kadınlararası ilişki ağlarının güçlendirilmesi (Kadın merkezleri arası işbirliği, her yıl düzenli olarak Kadın konulu sempozyum, kongre vb. bilimsel toplantıların yapılması, periyodik toplantılarda rol modeller olarak başarılı kadınların davet edilmesi) 6. Web sayfası-networking kurmak, Mentoring 7. Rol modellerin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayan ağların oluşturulması 8. Kadınların yöneticiliğin alt kademelerinden itibaren cesaretlendirilmesi 9. Üniversitelerde kreş oluşturulmasında kolaylıklar sağlanarak çalışma hayatının kolaylaştırılması 10. Kadın yöneticilerin yasaların üretilmesinde aktif rol alması 11. Yeni YÖK yasasında her düzey için minimum yüzde 30 kadar yönetici kuralı getirilmesi 12. Akademik-İdari komisyonlar ya da kurullarda kadınların belli oranda (2023 e kadar yüzde 50) belirlenmesinin yasal olarak zorunlu tutulması, uygulanmadığı durumlarda yaptırım uygulanması 13. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yeni yasa taslağında düzenlemelerin yapılması 14. Göreve yükselme ve girişte standartların olması, yasal uygulamaların bulunması 15. Kurumsal yapılarda eşit temsil hakkı, kadın adayların pozisyon başvurularına teşvik, çalışma etiğine yönelik mevzuatın yürürlüğe konması (Cinsel taciz dahil)

30 EĞİTİM MEDYA DESTEĞİ 16. Yaşanan/yaşanabilecek hak gasplarına yönelik ilgili mekanizmaların hesap verebilirliğinin olması 17. Öğretim üyesi yetiştirme programlarına Kadın lider yetiştirme modülünün eklenmesi 18. Akademide kadın lider yetiştirme eğitimlerinin kurumsallaşması 19. Üst düzey erkek yöneticilere yönelik farkındalık eğitimlerinin verilmesi 20. Aile paylaşımı, erkek kadın rolleri, program değişikliği, eğiticilerin eğitimi, kitapların cinsiyet eşitliği açısından gözden geçirilmesi 21. Mentörlük, eğitim programları, farkındalık yaratılması için eğitim programlarının düzenlenmesi, 22. Üniversiteler tarafından kadın liderlik becerilerinin geliştirilmesi için özel eğitim imkanlarının sunulması (İletişim becerileri, çatışma çözümü, zor insanlarla başa çıkma, kriz yönetimi vb.) 23. Erken yaştaki kız çocuklara cinsiyet eşitliği, yurttaşlık eğitim vb. verilmesi 24. Medyada başarılı kadın rol modellerin güncel tutulması, sohbet programları ve dizilerde cinsiyet ayrımcılığının denetlenmesi 25. Medyada farkındalık oluşturacak programların yapılması, toplumsal önyargıları giderici girişimlerin geliştirilmesi

31 YAPILMASI BEKLENEN DÜZENLEMELER Çalıştaydaki oturumlarda katılımcılar tarafından dile getirilen ve tablolarda özetlenen hususlarla ilgili olarak yükseköğretim alanında düzenlemeler yapma erkine sahip tüm kurum ve kuruluşlara görevler düşmektedir. Aşağıdaki tabloda ana başlıklar halinde bu beklentiler sıralanmıştır. HÜKÜMET VE TBMM DEN BEKLENTİLER Yeni yükseköğretim yasasında her düzey için en az yüzde 30 kadar kadın yönetici kuralı getirilmesi Yeni yükseköğretim yasasında toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerin yer alması Mevcut 2547 sayılı Yasa da üniversitelerin yönetim organlarına yönelik maddelerde (Madde 13-Madde 19) kadınlar lehine yüzde 30 kota konması Akademik ve idari kurullarda ve komisyonlarda kadın oranları için 2023 e kadar yüzde 50 hedefinin belirlenmesi Kadının annelik rolüne ilişkin sorumluluklarından kaynaklanan sorunların çözülmesinde kreş, yaz okulu, etüt evleri, oyun evleri, lojman olanakları vb. destek mekanizmalarının arttırılması ve işyerleri için yasal zorunluluk haline getirilmesi 08/10/1996 Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesi nde yer alan kuruluşların tatil günlerinde de hizmet verebilmelerinin zorunlu olması 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 192. Maddesinin yoruma açık olduğu, evlilik birliğinin huzur ve yararının gözetilmesinde subjektif değerlendirmelerin yapılabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle ilgili kanun maddesinin daha açık ifade edilmesi önerilmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 207. Maddesinde yer alan doğum yardımı ödeneğinin anne-babaya ayrı ayrı verilmesi önerilmektedir. Ödeneğin yalnızca babaya verilmesinin kadın-erkek eşitsizliğini derinleştireceği düşünülmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 104. Maddesine kadın memurlar için yarı-zamanlı çalışma olanağının eklenmesi ve babanın çocuk bakımına daha fazla zaman ayırmasına olanak sağlanması Kadın yöneticilerin yasaların üretilmesinde aktif rol alması 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 105 te cinsel tacize yönelik yaptırımların arttırılması

32 15/02/2011 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun un Yayın Hizmeti İlkeleri Bölümünde yer alan Madde 8 e ve Yayın Hizmeti İçeriği bölümünde yer alan Madde 14 e ek bir madde ile kadın liderliğine yönelik programların hazırlanması önerilebilir/vurgulanabilir. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NDAN BEKLENTİLER Müfredatın ve eğitim kitaplarının aile içi rollerin paylaşımı, erkek-kadın rolleri, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından gözden geçirilmesi ve yenilenmesi Aile içi rollerin paylaşımı, erkek-kadın rolleri, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğiticilerin eğitimi çalışmalarının yürütülmesi YÖK TEN BEKLENTİLER Yeni yükseköğretim yasasında her düzey için en az yüzde 30 kadar kadın yönetici kuralı getirilmesi Yeni yükseköğretim yasasında toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerin yer alması Kurumsal yapılarda eşit temsil hakkı, kadın adayların pozisyon başvurularına teşvik mekanizmaları, çalışma etiğine yönelik mevzuatın yürürlüğe konması Öğretim üyesi yetiştirme programları benzeri kadın lider yetiştirme programlarının geliştirilmesi Mevcut 2547 sayılı Yasa da üniversitelerin yönetim organlarına yönelik maddelerde (Madde 13-Madde 19) kadınlar lehine yüzde 30 kota konması Akademik ve idari kurullarda ve komisyonlarda kadın oranları için 2023 e kadar yüzde 50 hedefinin belirlenmesi Kadınların akademik yaşamda daha fazla yer almasını sağlayacak uygulamaların (yarı zamanlı çalışma, evden çalışma, vb) mevzuatta yer alması Her yıl düzenli olarak Kadın konulu sempozyum, kongre vb. bilimsel toplantıların yapılması, periyodik toplantılarda rol modeller olarak başarılı kadınların davet edilmesi Üniversitelerdeki kadın araştırma ve uygulama merkezlerinin YÖK bünyesinde genel bir koordinasyon biriminin oluşturulması Kadın konulu sempozyum, kongre vb. bilimsel toplantılar konusunda üniversitelerin kaynaklarının arttırılması Kadınların yöneticiliğin alt kademelerinden itibaren cesaretlendirilmesi Kadın yöneticilerin yükseköğretimle ilgili yasaların üretilmesinde aktif rol alması Üst düzey erkek yöneticilere yönelik farkındalık eğitimlerinin verilmesi

33 ÜNİVERSİTELERDEN BEKLENTİLER Üniversitelerde kreş oluşturularak çalışma hayatının kolaylaştırılması Akademisyen Kadınlar Birliği nin kurulması Kadın araştırma ve uygulama merkezleri arası işbirliği, her yıl düzenli olarak Kadın konulu sempozyum, kongre vb. bilimsel toplantıların yapılması, periyodik toplantılarda rol modeller olarak başarılı kadınların davet edilmesi Web sayfası, ilişki ağları (network) kurulması, kadın yöneticilerin diğer kadınlara koçluk (mentor) yapması Rol modellerin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayan ağların oluşturulması Kadınların yöneticiliğin alt kademelerinden itibaren cesaretlendirilmesi Kadın lider yetiştirme eğitimlerinin kurumsallaşması, kadın liderlik becerilerinin geliştirilmesi için çeşitli eğitim programlarının sunulması (İletişim becerileri, çatışma çözümü, zor insanlarla başa çıkma, kriz yönetimi)

34 SOSYAL PROGRAM Yükseköğretimde Kadın Liderliği Çalıştayı nın oturum aralarında KOSGEB Girişimcilik Kursu nu başarıyla tamamlayıp hibe destekle pastane işletmeye başlamış olan bir kadın girişimcinin ürettiği kurabiyeler, öğle yemeği arasında ise Nilüfer Kadın Kooperatifi üyesi kadınların ürettiği ve Düzce nin yöresel yemeklerinden oluşan bir mönü sunulmuştur.

35

36 KATILIMCILAR 1 Fatma ŞAHİN Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 2 Azize Sibel GÖNÜL TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, Kocaeli Milletvekili 3 Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Rektörü 4 İlhan ÜTTÜ Elginkan Vakfı Müdürü 5 Prof. Dr. Gülsün SAĞLAMER İstanbul Teknik Üniversitesi Eski Rektörü, EUA-IEP Yönetim Kurulu Üyesi 6 Prof. Dr. Sezer KOMSUOĞLU Kocaeli Üniversitesi Rektörü 7 Prof. Dr. Yıldız ECEVİT Ortadoğu Teknik Üniversitesi 8 Prof. Dr. Berna DENGİZ Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 9 Prof. Dr. Feride ACAR Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 10 Prof. Dr. J.G. WISSEMA Wissema Danışmanlık Ltd. 11 Saniye Gülser CORAT UNESCO Cinsiyet Eşitliği Birimi Başkanı 12 Prof. Dr. Aygün ATTAR Giresun Üniversitesi Rektörü 13 Prof. Dr. Filiz KILIÇ Nevşehir Üniversitesi Rektörü 14 Prof. Dr. Ayşe Şule KUT Okan Üniversitesi Rektörü 15 Prof. Dr. Sıddıka Semihat DEMİR İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü 16 Prof Dr. Zeynep Çiğdem KAYACAN İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı 17 Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı 18 Prof. Dr. Meral ÖZBEK BOSTANCIOĞLU Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı 19 Prof. Dr. Sondan DURKANOĞLU FEYİZ Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı 20 Prof. Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı 21 Prof. Dr. Şule ALTUN Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı 22 Prof. Dr. Sonay ÇEVİK Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı

37 23 Prof. Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı 24 Prof. Dr. Nigar Demircan ÇAKAR Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı 25 Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 26 Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 27 Yrd. Doç. Dr. Ayla KEÇECİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü 28 Prof Dr. Münevver TEKCAN Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 29 Doç. Dr. İncilay CANGÖZ Anadolu Üniversitesi Kadın Kadın Çalışmaları Merkezi Müdür Yardımcısı 30 Yrd. Doç. Dr. Ayla BERKİTEN ERGİN Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 31 Yrd. Doç. Dr. Şule AY Düzce Üniversitesi Kadın Sorunları ve Araştırmaları Merkezi Müdürü 32 Öğr.Gör. Aysun KARAAHMET Giresun Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 33 Yrd. Doç. Dr. Fahriye HAYIRSEVER Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 34 Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KUYUMCU VARDAR Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 35 Araş. Gör. Serpil YAZICI ŞAHİN Kocaeli Üniversitesi 36 Murat ÖZEN Elginkan Vakfı 37 Nihan YAŞAR Elginkan Vakfı 38 Nagehan ÇELEBİ Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

38 GRUP ÇALIŞMASI GRUPLARI Prof. Dr. Gülsün SAĞLAMER İstanbul Teknik Üniversitesi, EUA/IEP Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün ATTAR Giresun Üniversitesi Rektörü Yrd. Doç. Dr. Ayla BERKİTEN ERGİN Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fahriye HAYIRSEVER Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Özbek BOSTANCIOĞLU Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezer KOMSUOĞLU Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sonay ÇEVİK Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU Düzce Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münevver TEKCAN Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şule AY Düzce Üniversitesi Kadın Sorunları ve Araştırmaları Merkezi Müdürü

39 Prof. Dr. Ayşe Şule KUT Okan Üniversitesi Rektörü Saniye Gülser CORAT UNESCO Cinsiyet Eşitliği Birimi Başkanı Prof. Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Berna DENGİZ Başkent Üniversitesi Aysun KARAAHMET Giresun Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Filiz KILIÇ Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız ECEVİT Ortadoğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şule ALTUN Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sondan DURKANOĞLU FEYİZ Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. İncilay CANGÖZ Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkez Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayla KEÇECİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

40 Prof. Dr. Sıddıka Semihat DEMİR İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Zeynep Çiğdem KAYACAN İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. J.G. WISSEMA Wissema Danışmanlık Ltd. Prof. Dr. Feride ACAR Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KUYUMCU VARDAR Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi

41

42

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

Kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek vizyonuyla kurulduk.

Kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek vizyonuyla kurulduk. KAGIDER 2020 KAGİDER KİMDİR? Kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek vizyonuyla kurulduk. Kadının üreterek ve varlığını özgürce ortaya koyarak

Detaylı

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 48.Kütüphane Haftası Kütüphanecilik Zirvesi 2012: Çözüm ve Dönüşüm - Üniversite Kütüphanelerinin Geleceğine Yön Vermek panelinde sunulmuştur.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması Ankara da Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara 17 Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI 23 Aralık 2014, TACSO Türkiye Tunus Caddesi 85/8 Kavaklıdere 06690 t:/f +90 312 426 4451

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi

Detaylı

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları İTÜ II. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları Yakın Dönem Projelerimiz İTÜ I. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 11 üniversite 13 uzman 4 farklı çalışma konusu İTÜ

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 3. BÜYÜK BULUŞMASI 4-5 KASIM 2016 TARİHLERİNDE ANTALYA DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 3. BÜYÜK BULUŞMASI 4-5 KASIM 2016 TARİHLERİNDE ANTALYA DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 3. BÜYÜK BULUŞMASI 4-5 KASIM 2016 TARİHLERİNDE ANTALYA DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ UTMK Genel Kurul Başkanı ve Millî Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ ın onurlandırdığı Buluşmaya

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi Özet Bilgi Notu Haz rlayan AB leri Uzman Yrd. Gök en

Detaylı

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır)

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce Eylül 2010-Mart 2012 döneminde yürütülmüş olan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında,

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği. 11 Aralık 2014

TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği. 11 Aralık 2014 TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği 11 Aralık 2014 TÜBİTAK 1000 Üniversitelerin ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) Tarafından

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012)

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) 2012 yılı akademik personel memnuniyetini değerlendirmek amacıyla 171 akademik personelle görüşülmüştür. Çalışmada çeşitli hizmetlerden memnuniyet

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu Katılımcılar: 24-25 Mayıs 2010 Bakü/Azerbaycan Leyla COŞKUN (Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı) Şengül ALTAN ARSLAN (Dış

Detaylı

BİRLİKTE TOPLANTILARI- ÇİMSA

BİRLİKTE TOPLANTILARI- ÇİMSA BİRLİKTE TOPLANTILARI- ÇİMSA 4/20/2017 White Paper / PERYÖN Yayınlar 2017.19 2015-2016 PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri, Fark Yaratan İK Projeleri kategorisinde başarı ödülü alan Çimsa nın, 2017 yılında

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar 01 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal cinsiyet, kadın veya erkek olmaya ve kadın ile erkek arasındaki ilişkiye dair toplumsal olarak

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM 08.00 9.00 : KAHVALTI MODERATÖR : MEHMET ATASEVER RAPORTÖRLER: ZAFER KARACA, FATMA

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Yayına Hazırlayan: Tuğçe Demir Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Fatma YÜCEL Toplumsal

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

ÇALIŞTAY II ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI NELER YAPILABİLİR? ÇALIŞTAYI II 04 EKİM 2012 ÇALIŞTAY RAPORU GİRİŞ

ÇALIŞTAY II ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI NELER YAPILABİLİR? ÇALIŞTAYI II 04 EKİM 2012 ÇALIŞTAY RAPORU GİRİŞ ÇALIŞTAY II ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI NELER YAPILABİLİR? ÇALIŞTAYI II 04 EKİM 2012 ÇALIŞTAY RAPORU GİRİŞ Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi tarafından

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ

BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ VOLKAN İTFAİYE ARAÇLARI

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016 YILI ETKİNLİKLERİ SONUÇ RAPORU Giriş Engellilik insanların yaşam sürecinde karşılaşabilecekleri bir deneyimdir. Herkes yaşamının bir döneminde geçici veya kalıcı biçimde engelli olabilir veya ilerleyen

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı