DENİZ PLATFORMLARINDA LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI. 28 Şubat 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZ PLATFORMLARINDA LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI. 28 Şubat 2012"

Transkript

1 DENİZ PLATFORMLARINDA LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI 28 Şubat 2012

2 TAKDİM PLANI Askeri Gemilerin Özellikleri RMK MARINE Lojistik Destek Uygulaması Sözleşmelerdeki ELD İsterleri Garantiler Depo Seviyesi Bakım Sonuç ve Değerlendirmeler 2/ 22

3 ASKERİ GEMİLER Deniz platformları, özellikle askeri gemiler, birbirinden çok farklı sektörlerden birçok sistem/cihazın karmaşık akışkan, hava, gaz ve elektrik devreleri ile entegre edildiği, özel yazılımları da içeren uzun ömürlü (30-40 yıl) sistemlerdir. Askeri gemi tasarım veinşa süreci10yıla kadar sürebilmektedir. Aynı sınıf iki gemi bile özgün olarak inşa edildiğinden birbirinden farklıdır. Askeri gemilerin konfigürasyonundaki sistem/cihazların her birinin çalışma süresi birbirinden farklıdır. Sistem/cihazlar farklı ortamlarda (deniz içinde, açık havada, kapalı ortamda) çalışmaktadır. Sistem/cihazlar birbirleri ile etkileşim (fiziki ve elektromanyetik olarak) halindedir. Bu etkileşim birbirlerinin performansını etkilemektedir. Askeri gemiler belirli bir bakım yeteneğini bünyesinde taşırlar. Bu yönleriyle; askeri gemilerin gerek tasarım, entegrasyon ve inşası; gerekse de bakım/idame ve modernizasyonu seri üretim yapılan sistem/cihazlardan farklı ve karmaşıktır. 3/ 22

4 LOJİSTİK DESTEK UYGULAMASI ELD çalışmalarının geniş kapsamlı olarak gerçekleştirildiği askeri proje Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi (SG A/K) Projesidir. 4/ 22

5 LOJİSTİK DESTEK UYGULAMASI Destek paketi kapsamında gerçekleştirilen temel ELD unsurları İkmal Destek (kodlandırma dahil) Destek ve Test Ekipmanı Bakım Planlaması Güvenilirlik ve İdame edilebilirlik (R&M) Dokümantasyon Eğitim Paketleme, Ambalajlama, Sevkiyat 5/ 22

6 LOJİSTİK DESTEK UYGULAMASI Uygulanan temel ELD süreçleri Sözl.ELD İsterleri Planlama Hiyerarşik Ürün Kırılımı Ent.Dest.Pl. Dok.Planı Eğt.Planı Kullanım ve Destek Gereksinimleri Gereksinim Analizi Konfigürasyon Kırılımı ELD Sözl.Ynt. ELD Alt Yük. Sözleşmesi Veri/Bilgi Temini Emniyet Yedek Analizi Bakım Görev Analizi Parça Tanıml.ve NSN Dokümantasyon Gemi Y/P Sahil Y/P PBS Kartları Eğitim Kullanım Dok. Bakım Dok. Gemi DKÖT Eğt.Dok. Sahil DKÖT Sarf Mlz. Bakım Planı Loj.Dokümanlar Paketleme, Etiketleme 6/ 22

7 SÖZLEŞMELERDEKİ ELD İSTERLERİ ELD açısından önemli olan hususlar İsterlerin Kapsamı İsterlerin Detayı İsterlerin Takvimi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 7/ 22

8 SAĞLANAN GARANTİLER Teslimat sonrası sağlanacak garanti ve hizmetler 12 aylık hata/kusur garantisi Yedeklerin 2 yıl/1000 saat yeterlilik garantisi Garanti Mühendisliği (1 yıl süre ile) Doküman güncelleme garantisi (son geminin garanti süresi sonuna kadar) 10 Yıllık Destek Garantisi (Bakım hizmeti ve malzeme temini) 8/ 22

9 BAKIM Sistemin etkinliğinin asgari maliyet ve kaynakla sağlanabilmesi için kullanım ve arıza verilerine göre destek paketinin sürekli güncellenmesi ile sistem/cihaz bakımlarının uygun şekilde yapılması gerekir. Askeri gemi bakımları kapsamında yapılan işlemler 1. Koruyucu (Planlı) Bakım 2. Arıza Onarımı (Plansız Bakım) 3. Modernizasyon 9/ 22

10 BAKIM Koruyucu bakımlar, sistem ve cihazların kendisinden beklenen görevleri düşük arıza oranı ile yapabilmeleri için planlı olarak yapılan bakımları kapsar. Arıza onarımları, sistem/cihazın arızalanması, nedeniyle onu tekrar istenen düzeyde emniyetle çalışabilecek duruma getirmek için yapılan işlemleri kapsar. Modernizasyon, sistemin genel hazırolma seviyesini arttırmak, demode olan sistem/cihazları ve konfigürasyonu değiştirmek ve bunlara bağlı tasarımı yenilemek işlemlerini kapsar. 10 / 22

11 BAKIM Deniz Kuvvetlerinde ve Sahil Güvenlik Komutanlığında bakım BOS-1: Gemi Seviyesi BOS-2: Onarım Kuruluşu Seviyesi BOS-3: Tersane Seviyesi Depo Seviyesi bakımlar BOS-4: Endüstri Seviyesi Bakım sözleşmesi yoluyla talip olunan bakım seviyesi : Depo Seviyesi bakımlardır. 11 / 22

12 BAKIM Yaptığımız araştırmalara göre ülkemizde fırkateyn/korvet sınıfı gemilere uygulanan Tersane (Depo) Seviyesi bakım uygulamaları Yıllık olarak dalgıç marifetiyle, karina kontrol ve fırça ile karina temizliği Her 3(üç) yılda bir, 2(iki) 3(üç) haftalık süre ile geminin havuzlanması Her 5(beş) yılda bir, geminin 4(dört) 6(altı) ay süre ile Seçilmiş Bakım Uygulaması (SBU) na alınması 12 / 22

13 BAKIM Bakım işlemlerinde dikkate alınması gereken ana konular Teknik veri ve çizimlerin temini Destek ekipmanlarının temini Altyapı imkanlarının sağlanması Bakım yaptırılacak üretici ve firmalarla koordinasyon ve sözleşme yapılması Üretim/onarım malzemelerinin (boru, kaynak teli,vb) temini Sarf malzemeleri (gres, vb) ile parçaların hazır bulundurulması Test ve kalibrasyon ihtiyaçlarının sağlanacağı kaynakların koordinesi Bakım için gemiden çıkartılacak/ gemiye monte edilecek sistem/cihazların taşınma prosedür ve işlemleri Kalite kayıtları 13 / 22

14 BAKIM Bakım/onarım sözleşmelerini yürütecek tersanelerde bulunması gereken temel yetenek ve işlevler İleri seviyede planlama ve takvimleme Mühendislik Altyüklenici yönetimi Malzeme tanımlama ve tedarik ELD Yönetimi İşgücü planlama İşyeri hazırlığı Söküm ve bağlantıların çıkartılması Tehlikeli malzeme ve atıkların elleçlenmesi, çıkarılması ve elden çıkarılması 14 / 22

15 BAKIM Sökme, demonte, onarım ve tekrar toplama Yeniden montaj ve test Restorasyon ve bağlantı/arayüzlerin testi Kalite güvence Entegre sistem testi Dokümantasyon düzeltme 15 / 22

16 SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER-1 Askeri gemilerin idame maliyetlerinin zaten yüksek olan ilk kazanım/tedarik maliyetlerine kıyasla oldukça yüksek mertebelere ulaştığı bilinmektedir. Bu sebeple düzenli bakım vezamanında onarım faaliyetlerinin icra edilmesi kritik önemi haizdir. ABD örneğine bakıldığında; askeri gemi bakım, onarım ve modernizasyonunun özel sektör kanalıyla gerçekleştirildiği görülmektedir. Geminin tasarım ve inşa faaliyetlerini yürütmüş bir tersanenin, kazandığı birikim ve tecrübenin bahse konu geminin yaşam döngüsü boyunca değerlendirilmesi bütçesel ve takvim olarak faydalar sağlayacaktır. Yine bu çerçevede kazanılmış yetenek ve geliştirilmiş insan kaynağından uzun yıllar boyunca istifade edilebilecektir. Bakım/onarım işlerinin doğası gereği hızlı reaksiyon ve esnek çalışabilme dinamiklerinin tersaneler tarafından etkin olarak yönetilebilmesi için kendi bünyelerinde özelleşmiş ekipler oluşturmaları gerekmektedir. 16 / 22

17 SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER-2 Bu tip hizmet alımı (bakım/onarım) sözleşmelerinde kapsam, detay, yöntem, takvim ve kabul şartlarının işin özelliğine uygun şekilde sözleşmelere yansıtılması ve yorumlanmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir. Tedarik makamınca geliştirilecek bu duruma uygun sözleşme metinlerine tersanelerce girdi sağlaması talep edilmektedir. Kullanıcı makamın talepvetespitleriiş tanımına temel teşkil edecek olup, geminin kullanımı sırasında oluşabilecek her türlü sorun/arıza güncel olarak kayıt altına alınması modelin doğru işlemesine katkı sağlayacaktır. İş kapsamının tam olarak tanımlanamadığı bakım/onarım faaliyetleri için de; ortaya çıkabilecek acil onarımların sözleşmeye ithali mümkün olabilmelidir. Maliyet tahmini önceden yapılması mümkün olmayan büyük çaplı (örn.belli bir sınıf geminin) bakım sözleşmeleri için Maliyet Artı Sözleşme uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 17 / 22

18 SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER-3 RMK Marine olarak, askeri gemilerin, ömür devirleri boyunca plan görevlerini en üst seviyede yapabilmelerine olanak sağlayacak, uygulanmakta olan bakım konseptlerine uygun olarak sağlayabileceğimiz hizmetler Dizayn ve stabiliteye yönelik mühendislik desteği, Teknik destek (arıza analizleri, çözüm önerileri), Performans ölçümleri, tekne sörveyi, Bakım konseptlerine uygun bakım öncesihazırlık işlemleri (planlama, malzeme yönetimi, bakım ihtiyacı mal ve hizmet tedariği), Ara bakım işleri (Havuz işleri, Depo seviyesi planlı bakımlar, arıza onarımları, ilave bakım talepleri, Kullanıcı gereksinimlerine uygun küçük/orta ölçekli elektronik ve silah sistemi revizyonları ve küçük ölçekli platform tadilatları), Ana modernizasyon işlemleri (Teknolojik gelişmelere paralel, kullanıcı gereksinimlerini karşılayabilecek modernizasyon işlemleri) 18 / 22

19 SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER-4 Depo seviyesi bakım yapacak tersanelerde donatım rıhtımı ve kreyn sistemleri yanında kuru havuz ve/veya sinkrolift gibi altyapı yatırımlarının yapılması düşünülmelidir. 19 / 22

20 SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER-5 Bakım profiline göre bir suüstü gemisinin 40 yıllık ömrünün en az 5 yıllık bölümü depo seviyesi bakımlara planlıdır. Başka bir deyişle; bir suüstü gemisi 40 yıllık görev süresinin en fazla 35 yılında aktif görev yapabilir. Buna göre hazırolma durumu azami (35/40) % 88 dir. Bu hazırolma durumu ancak depo seviyesi bakımların etkin olarak yapılarak geminin görevini engelleyecek arızaların önüne geçilebilmesi ile mümkündür. 20 / 22

21 SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER-6 Özelleşmiş Ekip SSM Uygun Sözleşme Yapısı Azami Fayda ve Etkinlik DzKK / SGK Harekat Mühendislik Desteği 21 / 22

22 Teşekkür ederiz. 22 / 22

GEMİ İNŞA SANAYİMİZİN SON DURUMU İMEAK DTO / ARALIK-OCAK 2014/15 SAYISI GEMİ İNŞA EKİDİR

GEMİ İNŞA SANAYİMİZİN SON DURUMU İMEAK DTO / ARALIK-OCAK 2014/15 SAYISI GEMİ İNŞA EKİDİR GEMİ İNŞA SANAYİMİZİN SON DURUMU İMEAK DTO / ARALIK-OCAK 2014/15 SAYISI GEMİ İNŞA EKİDİR Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) tarafından,türk tersanelerinin güncel durumu ile ilgili geniş kapsamlı

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ 2011-2016 ... tekniğin ve sanatların her türlü ilerlemelerine uygun olarak yapılan silâhlar ve savaş gereç ve araçları, memleketin ekonomisiyle

Detaylı

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE ASKERİ GEMİ İNŞA VE GEMİ İNŞA YAN SANAYİYE YÖNELİK İ HEDEFLERİMİZ İ İ Serdar DEMİREL Deniz Araçları Daire Başkanı TAKDİM PLANI Neden Güçlü Bir Askeri Gemi İnşa Sanayi? Ana Yüklenici Odaklı Çalışmalar Yan

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

ŞUBAT 2013 / ISSN 1302-1435. ROKETSAN ve İLKLERİMİZ TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ ROKETSAN LI OLMAK. Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur.

ŞUBAT 2013 / ISSN 1302-1435. ROKETSAN ve İLKLERİMİZ TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ ROKETSAN LI OLMAK. Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur. SAYI 2 ŞUBAT 2013 / ISSN 1302-1435 ROKETSAN ve İLKLERİMİZ TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ ROKETSAN LI OLMAK Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur. sayı 2 şubat 2013 yayın kurulu ndan Değerli Okurlarımız Uzun

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇ RAPORU CİLT 1 DOLSAR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ DOLFEN

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

HAVELSAN Çok Bileşenli Ortamlarda Entegre Lojistik Destek Yaklaşımı Şubat 2011

HAVELSAN Çok Bileşenli Ortamlarda Entegre Lojistik Destek Yaklaşımı Şubat 2011 HAVELSAN Çok Bileşenli Ortamlarda Entegre Lojistik Destek Yaklaşımı Şubat 2011 Havelsan A.Ş. 1 Sunum Planı Kuvvet Yapısı ve ELD ELD ve PDL Harekat Ortamı ve Görev Açısından ELD Karşılaşılan Problemler

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden: SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE BAKIM SORUMLULUĞU TALİMATI (SHT-M)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden: SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE BAKIM SORUMLULUĞU TALİMATI (SHT-M) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden: SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE BAKIM SORUMLULUĞU TALİMATI (SHT-M) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, 20/12/2012

Detaylı

KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI

KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI HAZİRAN 2013 Bu proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın 2012 yılı Doğrudan Faliyet Desteği kapsamında desteklenmektedir. Batı Karadeniz

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY00..-6 Mekatronik Sistem Uzmanı ÖNSÖZ Mekatronik Sistem Uzmanı (Seviye 6) Ulusal

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ İsmail TAÇYILDIZ, Denizcilik Uzman Yardımcısı İskenderun Liman Başkanlığı Danışman

Detaylı