1-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir?"

Transkript

1 T Ü R L E R İ B İR E Y S A Y IS IN A G Ö R E T E M E L İŞ L E V L E R İN E G Ö R E H İZ M E T A L A N L A R IN A G Ö R E P R O B L E M A L A N L A R IN A G Ö R E E Ğ İT İM K A D E M E L E R İN E G Ö R E B İR E Y S E L U Y U M S A Ğ L A Y IC I E Ğ İT İM A L A N IN D A E Ğ İT S E L O K U L Ö N C E S İ G R U P R E H B E R L İĞ İ Y Ö N E L T İC İ S A Ğ L IK A L A N IN D A M E S L E K İ R E H B E L İK İL K Ö Ğ R E T İM D E A Y A R L A Y IC I S O S Y A L Y A R D IM A L A N IN D A K İŞ İS E L O R T A Ö Ğ R E T İM D E G E L İŞ T İR İC İ E N D Ü S T R İD E Y Ü K S E K Ö Ğ R E T İM D E Ö N L E Y İC İ T A M A M L A Y IC I 1-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir? Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresiyle dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır. 1

2 2- Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ne Değildir? Psikolojik danışma ve rehberlik yardımı, bireye tek yönlü olarak doğrudan yapılan bir yardım değildir. Psikolojik danışma ve rehberliğin temelinde bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kanat germek gibi bir anlayış yoktur. Psikolojik danışma ve rehberlik bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez. Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan bütün yöntemler ve teknikler amaç değil, sadece araçtır. Psikolojik danışma ve rehberlik bir disiplin görevi değildir; rehberlik yargılamaz ve ceza vermez. Rehberlik yardımı sadece sorunlu öğrencilere verilen bir yardım değildir. Psikolojik danışma ve rehberlik her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güç değildir. 4-Psikolojik Danışma Ve Rehberliğin Dayandığı Temel İlkeler Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir. Rehberlik, bireye seçme özgürlüğü tanıyan çevrelerde var olabilir. Rehberliğin görevi, bireyin bu özgürlüğünü kullanabilmesi için seçenekleri algılayabilmesine ve doğru tercihler yapmasına yardımcı olmaktır. 2

3 İnsan Saygıya Değer Bir Varlıktır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimimiz bütün öğrencileri eşit kabul eder, onlara değer verir ve özen gösterir. ÇÜNKÜ İNSAN DEĞERLİDİR. Rehberlik Hizmetlerinde Gönüllülük Esastır. Rehberlik hizmetlerimiz, birinci derecede bireyi hedef alır. Öğrencilerin iç dünyasının daha iyi anlaşılması amacını güden hizmetlerdir. Bu nedenle bu hizmetten yararlanmak kişinin isteğine bırakılmalıdır. Rehberlik Hizmetleri Bir Süreçtir. Gelişim doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte her gelişim basamağının kendine özgü görevlerinin yerine getirilmesinde bireyler zaman zaman yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle rehberliği sadece belli yaş dönemlerine özgü bir hizmet olarak görmemek, ihtiyacı olan herkese hangi gelişim döneminde bulunursa bulunsun yardım sağlamak gerekir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmada gizlilik esastır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin verilişi sırasında danışanın mahremiyetine saygı duyulur, onun sırlarını saklamaya özen gösterilir. Psikolojik danışmanın sağladığı güven ortamı içinde danışan, bazen kendisine itiraf 3

4 edemediklerini, söyleyemediklerini danışmanla paylaşabilir. Rehberlik Tüm Öğrencilere Açık Bir Hizmettir. Rehberlik yardım isteyen herkese yapılan bir yardımdır. 5- Problem Alanlarına Göre Rehberlik Eğitsel Rehberlik Mesleki Rehberlik Kişisel Rehberlik Eğitsel rehberlik hizmetlerimizin genel amaçları, öğrencinin okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum sağlaması, etkin ders çalışma becerilerini kazanması, eğitsel kararlar vermesi ve seçimler yapması, başarıyı engelleyen etmenleri azaltması ya da ortadan kaldırması, öğrencilerin ilgi, yetenek ve eğitim özelliklerine uygun bir eğitsel ortam oluşturması, okul yaşamı ile mesleki yaşamı arasındaki ilişkiyi sağlamasıdır. Mesleki rehberlik bu anlamda öğrenciyi tanıma, meslek alanlarını tanıma ve öğrencinin kişisel özellikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasındaki bağlantıyı kurarak kendine en uygun mesleği seçmesine yardım etme olarak üç aşamada gerçekleştirilmektedir. Kişisel rehberlik öğrencilerin kişisel- sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen hizmetlerdir. 4

5 Kişisel Rehberlik Hizmetlerimizin Kapsamı Atılganlık becerilerini geliştirme Günlük yaşam becerilerini geliştirme İletişim becerilerini geliştirme Sorun çözme becerilerini geliştirme Öfkeyle baş etme becerilerini geliştirme Kaygıyla baş etme becerilerini geliştirme Çatışmayı çözme becerilerini geliştirme Karar verme becerilerini geliştirme Zaman yönetimi becerilerini geliştirme Öz saygıyı geliştirme Sorumluluk ve görev bilincini geliştirme Otokontrol becerilerini geliştirme Özgüven becerilerini geliştirme 6-Rehberlik Servisimizde Hangi Hizmetler Verilir? İzleme değerlendirme Yöneltme ve yerleştirme Psikolojik Danışma Oryantasyon Bilgi toplama ve yayma Müşavirlik Bireyi tanıma 5

6 Psikolojik Danışma Hizmetimiz Öğrencinin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla öğrenciyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir. Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetimiz Öğrencimizin gerek duyabileceği her türlü bilgiyi onun yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır. Oryantasyon Hizmetimiz (Yeni Ortama Alıştırma) Bu hizmet bir okula yeni başlayan öğrencilere, eğitim yılı başında, okulu, kurallarını, işleyişini tanıtmak, okul ve o çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi vermek ve böylece yeni girdikleri ortama kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak üzere yapılan çalışmalardır. Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetlerimiz Öğrencimizin kendine uygun bir eğitim kurumuna, branşa, işe ya da mesleğe yönelmesi ve o konuma yerleşmesi için yapılabilecek yardım hizmetleridir Bireyi Tanıma Hizmetimiz Öğrencimizin gelişimine ve uyumuna yardımcı olabilmek için onu tanımak gerekir. Öğrenciyi tanımada amaç, öğrencinin kendini tanıması, kendi özellikleri hakkında bilinçlenmesi, kendini zayıf ve kuvvetli yönleriyle görüp kabul etmesini sağlamaktır. Tanıma hizmetlerinde en önemli görev sınıf öğretmenine düşer. İzleme ve Değerlendirme Hizmetimiz Yapılan önceki hizmetlerin bir devamı gibi düşünülebilir. Psikolojik danışma yardımı alan öğrencimizde bu hizmetin sonucu beklenen değişiklik gerçekleşmiş midir? Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetimiz Okuldaki rehberlik uzmanının, öğretmen ve yöneticilerin ortak bir rehberlik anlayışı kazanmaları, bu alanlardaki bilgi ve becerilerini artırmaları için onlara yardımcı olmasıdır. 6

7 SEMİNERLERİMİZ ORYANTASYON SEMİNERİMİZ eğitim-öğretim döneminde okulum-uza yeni başlayan öğrencilerimize okulu ve okulun Rehberlik Servisi ni tanıtmak için oryantasyon semineri verilmiştir. Seminerimizde; Rehberlik servisinin tanıtımı, Önceki yıllarda yapılan çalışmaların sunumu, Bu yıl yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme, yapılarak öğrencilerin soruları cevaplandırılmıştır. Rehber Öğretmenlerimiz Sevim Yıkılmaz ve Özlem Tosun Başar, daha etkili olması amacıyla semineri her sınıfa ayrı ayrı vermişlerdir. Semineri destekleyici panomuz da hazırlanarak öğrencinin Rehberlik Servisini daha etkili bir şekilde tanıması sağlanmıştır. YGS BİLGİLENDİRME SEMİNERİMİZ 11 ve 12.sınıf öğrencilerine YGS sistemi, bu sınavdan elde edilen puan türlerin anlamı, derslerin yüzdelik etkileri, YGS puan türüyle yerleşilen üniversite bölümleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin okumakta oldukları derslere nasıl çalışmaları gerektiği hakkında bilgilendirme yapıldı. Slayt eşliğinde yapılan semineri öğrenciler ilgi ile dinlediler. Seminerin sonunda akıllarına takılan sorular cevaplandırıldı. YGS hakkında hazırlanan panonun da öğrenciler için faydalı olduğu gözlemlendi. 7

8 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA SEMİNERİMİZ Çağımızda tüm insanlar, yetenekleri doğrultusunda çaba göstererek yaşadığı toplumun kalkınması için çalışmak zorundadır. Ne var ki verimli bir sonuç alabilmek için çalışmak tek başına yeterli değildir. Çalışmaya hazır olmak, amaç belirlemek, nasıl çalışılacağını bilmek daha önemlidir. Boş yere emek ve zaman yitirmemek için bazı çalışma tekniklerini bilmek zorundayız. Bunun için öğrenciye verimli ders çalışma alışkanlığı kazandırmak gerekmektedir. Bu amaçla 9 ve 10. sınıf öğrencilerine Rehber Öğretmen Özlem Tosun Başar tarafından Verimli Ders Çalışma semineri verilmiştir. Seminerimizde; Verimli ders çalışma nedir? Öğrenme stilleri nelerdir? Verimli ders çalışma engelleri nelerdir? Hedef Çalışma ortamı nasıl olmalıdır? Verimli ders çalışma ile ilgili ipuçları başlıklı konular slayt sunumu eşliğinde öğrencilere verilmiştir. Ayrıca verimli ders çalışmayla ilgili hazırlanan pano da öğrencileri motive etmiştir. TEST TEKNİKLERİ SEMİNERİMİZ Cuma günü 11 ve 12. sınıf öğrencilerine Bilgi Üniversitesinden Haluk Bilal Bey tarafından Test Teknikleri semineri verilmiştir. Test çözerken öğrencilerin nelere dikkate etmeleri gerektiği hakkında bilgi verilmiştir. Öğrencilerin ilgiyle dinlediği seminer verimli olmuştur. 8

9 SINAVA HAZIRLANIRKEN VELİ SEMİNERİMİZ Cuma günü saat da konferans salonunda 11 ve 12.sınıf öğrencilerimizin velilerine Sınav Yaklaşırken Anne-Baba Olmak adlı seminer verilmiştir. Semineri Bilgi Üniversitesinden Haluk Bilal Bey vermiştir. Ebeveynin, Sınava hazırlanan çocuklarına nasıl yaklaşması, Meslek seçiminde nelere dikkat etmesi, Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat etmesi, gerektiği hakkında bilgilendirme yapıldı. Velilerin dikkatle dinlediği seminer verimli geçti. Sunumun sonunda velilere ikram da yapıldı. VELİ GÖRÜŞMELERİMİZ Her öğrencinin başarısında ve kişisel gelişiminde okul-aile işbirliği önemlidir. Bu düşünce ışığında veli görüşmelerine ağırlık verilmektedir. Velilerimizle görüşmelerimiz yüz yüze olduğu gibi ihtiyaç halinde telefonla da olmaktadır. Böylece işbirliği sürekli hale gelmekte ve öğrencilerden daha olumlu sonuçlar alınmaktadır. BİREYSEL GÖRÜŞMELERİMİZ Her öğrencimizin ayrı ayrı takip edilmesi, öğretmenlerimizin istekleri ve ailelerimizden aldığımız bilgiler ışığında öğrencilerimizle bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmeler eğitsel, mesleki ve kişisel olarak gerçekleşmekte ve düzenli olarak sürdürülmektedir. 9

10 GEZİLERİMİZ HUZUREVİ GEZİSİ Rehberlik servisi tarafından düzenlenmiş olan Huzurevi Ziyareti, tarihinde saat 1.30 da 9/A, 9/B VE 9/FEN sınıflarının katılımıyla gerçekleşmiştir. Huzurevinde bulunan yaşlılarımız için çeşitli hediyeler belirlenmiştir. Her öğrenci, birer karanfil ve bunun yanında çikolata götürmüştür. Öğrenciler üzerlerine sorumluluk almış olmanın bilinciyle insanların gönlünü almaya çalıştılar. Bunun sonucunda da öğrencilerde insanlara karşı olumlu düşünme, insanlara saygı ve sevgi duyma duyguları gelişti. Huzurevi ziyareti sonrasında huzur çay bahçesinde çay içildi ve günün değerlendirmesi yapıldı. Öğrenciler, iyi bir davranışta bulunmanın ve insanları mutlu etmenin vermiş olduğu huzuru dile getirdiler. Bilinçlenerek okula döndüler. 10

11 ANKARA ÜNİVERSİTE TANITIM GEZİSİ 8 Kasım 2013 Cuma günü 21 öğrenci üç öğretmen ile birlikte Ankara ya üniversite tanıtım gezisi yapıldı. Hızlı tren ile gerçekleştirilen gezimize, Ankara da servis aracı ile devam edildi. Gezimize Hacettepe deki seminer sunumu ile başlandı. TOBB Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ gezilerek ve tanıtım rehberlerinden bilgi alınarak gezimiz verimli bir şekilde tamamlanmıştır. Öğrencilerimiz, tanıtımda bize eşlik eden tanıtım görevlilerine merak ettikleri birçok soruyu sorma imkanı da bulmuşlardır. Üniversite gezilerimizden sonra, öğrencilerle Gençlik Parkına gidildi. Gençlik Parkında istedikleri gibi eğlenen öğrencilerin gezisi Konya ya hızlı trenle dönerek tamamlandı. 11

12 KTO ÜNİVERSİTESİ GEZİSİ 18 Kasım 2013 pazartesi günü saat te KTO Karatay Üniversitesine, 38 öğrenci 4 öğretmen ile Üniversite Tanıtım gezisi düzenlendi. Hukuk Fakültesi asistanı Hukuk Fakültesi ve Duruşma Salonu hakkında bilgi verdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakülteleri hakkında da bilgilendirmeler yapıldı, öğrencilerin bu bölümler hakkında soruları cevaplandırıldı. KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin öğretmenlerin yardımıyla yaptıkları güneş enerjisi ile çalışan arabanın tanıtımı yapıldı. Arabanın deneme sürüşü yapıldıktan sonra, bir öğrencimizde arabaya binme fırsatı buldu. 12

13 EDUCATURK FUARINDA ENVAR STANDI Özel Envar Lisesi Dedeman da düzenlenmiş olan Educaturk fuarında Kasım 2013 tarihinde stant açmıştır. Stantta öğretmenlerimiz görev almışlardır. İki günde farklı saatlerde 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizin katılımıyla Educaturk fuar gezisi gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler farklı yerlerden gelmiş olan üniversitelerin açtığı stantları dolaşarak üniversiteler hakkında bilgi almışlar, merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulmuşlar ve yeni üniversiteleri tanıyarak geleceğe yönelik farklı bakış açıları geliştirmişlerdir. Bunun yanında öğrencilerde üniversiteye yönelik daha çok çalışma azmi oluşmuş ve bu gezi öğrencileri derslerine daha çok motive olmalarını sağlamıştır. KARİYER GÜNLERİ 15 Kasım 2013 Cuma günü, öğrencilerin meslekler ve üniversite bölümleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla yapılan Kariyer Günleri çalışmamızın ilki gerçekleştirildi. Türkçe Matematik (TM) puan türünden sınava girecek öğrencilere yönelik hazırlanan programa Avukat Mustafa Acar ve Sosyal Hizmet Uzmanı Hasan Tekin katıldı. Hukuk Fakültesi ve Sosyal Hizmetler Bölümünde okumak ve bu alanlarda çalışmak isteyenlerin özellikleri, alınan eğitim, mezunların çalışma alanları, bölümün bulunduğu üniversiteler hakkındaki bilgiler sunum eşliğinde aktarıldı. 13

14 GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARI Denetleme eğitim Programı başlatılmıştır. Program 10 oturum olarak planlanmıştır. Kendini Denetleme Becerileri Eğitimi Öğrencilerimizin duygusal ve fizyolojik tepkilerle başa çıkma ve problem çözme becerilerini artırarak öğrenilmiş güçlülükleri yükseltmek amacıyla 10 ve 11. sınıf öğrencilerine Kendini Birinci Oturum Bu oturumda, grup üyelerine bilgi vermek ve birbirlerini tanımalarına yardımcı olmak ile ilgili etkinlikler planlanmıştır. Amaç: Grup üyelerine grup çalışması hakkında bilgi vermek, grup kurallarını açıklamak; üyelerin birbirlerini tanımalarını, birbirlerinin bilmedikleri özelliklerini öğrenmelerini sağlamak ve grup içi etkileşimi artırmaktır. İkinci Oturum Bu oturumda önceki oturumla ilgili izlenimler paylaşılıp, özetleme yapıldıktan sonra, duyguları tanıma ve ifade etme ile ilgili tutum ve becerileri artırmaya yönelik etkinliklere yer verilmiştir. Amaç: Grup üyelerinin duygularını tanımalarını ve ifade edebilmelerini sağlamak. UYGULADIĞIMIZ TESTLER VE ENVANTERLERİMİZ Öğrencilerimize uygulanan test ve envanterlerin sonuçları, öncelikle sınıf rehber öğretmenlerimizle gerektiğinde aileyle ve daha sonra da öğrencilerimizle paylaşılmaktadır. Bu testlerin ve envanterlerin sonuçlarına göre rehberlik servisi olarak ihtiyaç dâhilinde öğrencilerimiz ile bireysel veya grup olarak önleyici rehberlik uygulaması yapılmaktadır. 14

15 PANOLARIMIZ eğitim öğretim yılı Rehberlik Servisi çalışmalarını destekleyici olarak planlanan Rehberlik Servisi Panoları hazırlanmıştır. 15

16 YAPACAKLARIMIZ GEZİLER 12. Sınıflara İstanbul üniversite tanıtım gezisi 11.sınıflara Selçuk Üniversitesi ve Mevlana Üniversite tanıtım gezisi 9 ve 10.sınıflara engellilere yönelik gezi yapılacaktır. SEMİNERLER Ergenlik semineri Öğrenmeyi öğrenme semineri, Sınav motivasyon semineri Sınav kaygısına ne yapabilirim semineri Ders seçimi semineri, Lys bilgilendirme, İletişim becerileri semineri verilecektir. TESTLER 9.sınıflara Kendini Değerlendirme anketi, 9.sınıflara Başarısızlık nedenleri anketi, 9 ve 10.sınıflara Problem Tarama envanteri, 9,10,11,12. Sınıflara Devamsızlık Nedenleri anketi, 11.sınıflara Ulusal Mesleki Bilgi envanteri, 12.sınıflara Sınav Kaygısı Testi uygulanacak. GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMASI Başlatılan grup rehberliği çalışması devam edilecek. İhtiyaca göre diğer sınıflara da bu çalışma yapılacaktır. KARİYER GÜNLERİ Bu dönem MF alanından meslek tanıtımını içeren kariyer günleri aralık ayında yapılacaktır. 16

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER TARSUS AMERİKAN KOLEJİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI 2014-2015 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri...1 Misyonumuz...2 Ekibimiz...3 Görevimiz...5 Toplantılarımız...9

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

BÖLÜM IX İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK, ÖLÇME- DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME

BÖLÜM IX İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK, ÖLÇME- DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME BÖLÜM IX İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK, ÖLÇME- DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME Prof. Dr. Serdar ERKAN Çok kapsamlı görünen yukarıdaki başlığı oluşturan konuların birlikte ele alınma nedeni, bu konular arasındaki

Detaylı

REHBE İ Z M İ R J İ K O SAYI 1

REHBE İ Z M İ R J İ K O SAYI 1 REHBE ERLiKSERViSi İ Z M İ R K O L E J İ B Ü L T E N i SAYI 1 ÖZEL İZMİ R K OLEJİ İçindekiler PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 1. DÖNEM ÇALIŞMALARIMIZ 2 ÇOCUKLARDASALDIRGANLIK 4 ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE

Detaylı

TÜRKİYE DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ. Sultanberk HALMATOV

TÜRKİYE DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ. Sultanberk HALMATOV TÜRKİYE DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ Sultanberk HALMATOV Doktora Tezi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜLBAHÇE 2014 (Her Hakkı Saklıdır) T. C. ATATÜRK

Detaylı

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları 1

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları 1 Elementary Education Online, 10(2), tp: 10-21, 2011. İlköğretim Online, 10(2), ou:10-21, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr ÖĞRETİM UYGULAMASI Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında

Detaylı

Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni

Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni Sayı 2 Subat 201 4. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyonu Yayınıdır. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Detaylı

Aile Gereksinimi AİLE GEREKSİNİMLERİ VE İLGİLİ HİZMETLER. Gereksinimlerin Belirlenmesi. Gereksinimi Belirleyen Unsurlar 03.01.2008

Aile Gereksinimi AİLE GEREKSİNİMLERİ VE İLGİLİ HİZMETLER. Gereksinimlerin Belirlenmesi. Gereksinimi Belirleyen Unsurlar 03.01.2008 AİLE GEREKSİNİMLERİ VE İLGİLİ HİZMETLER Aile Gereksinimi Engelli çocukların eğitimlerinde aile gereksinimi dendiğinde; aile eğitim programına temel oluşturacak gereksinimlerden söz edilmektedir (Blackhurst,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

Çok Heyecanlıyız! Öğrencilerimizle birlikte yeni bir döneme daha başladık.

Çok Heyecanlıyız! Öğrencilerimizle birlikte yeni bir döneme daha başladık. Okulunuza Hoş geldiniz! Çok Heyecanlıyız! Öğrencilerimizle birlikte yeni bir döneme daha başladık. Öğrencimizin eğitim ve öğretim hayatına iyi bir başlangıç yapabilmesi için Okul Yönetimi, Öğretmenlerimiz

Detaylı

2015-2016 AİLE EL KİTABI

2015-2016 AİLE EL KİTABI 2015-2016 AİLE EL KİTABI 1 İLETİŞİM Okul Adresi : Süleyman Demirel Mh. 1059 Sk. No: 4/8 Ödemiş/İZMİR Telefon : (Sabit) 546 34 34 (GSM) 0 544 467 17 18/ 0546 467 34 34 Faks : 546 34 24 Web Adresi : www.dünyakoleji.com

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 B. ORGANİZASYON YAPISI a. Yönetim Kurulu... 6 b. Okul Yönetim Kadrosu... 6 c. Bölüm Başkanları... 6 7 d. Bölüm

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY ÖZEL KADIKÖY/BAKIRKÖY DİL VE KONUŞMA TEMEL LİSESİ Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

İTA OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ EL KİTABI

İTA OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ EL KİTABI İTA OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ EL KİTABI İçindekiler Hoş Geldiniz 1. Okulumuzun Temelleri Misyonumuz ve Amaçlarımız 2. Eğitim Felsefemiz Eğitim Yaklaşımımız Günlük Zaman Çizelgemiz Dil Eğitimimiz Psikolojik

Detaylı

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU.

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 2015-2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 3 OKYANUS KOLEJLERİ VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Akademik Çalışma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Programı 14.04.2011 tarih ve 37 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 1 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 Acıbadem Avrupa İnovasyon

Detaylı

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...4 GENEL TANITIM-FİZİKSEL YAPI...7 ANAOKULU...13 İLKOKUL VE ORTAOKUL...17 DESTEK BİRİMLER...26 2

Detaylı

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 34-56 [Nisan 2014] Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi E-Guidance and Counseling

Detaylı

Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Sorunlar

Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Sorunlar Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Sorunlar TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Sorunlar TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ X. EĞİTİM TOPLANTISI 2 0-21 Kasım 1986 SFFFM SgefcîSg Necattbay Cad.

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARINA VE UYGULAMALARDA

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı