GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 AMAÇ: YAŞMAK HOTELS tarafından; üretilen ürünlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hijyenik faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve buna bağlı olarak GGYS sisteminin uygulanmasını sağlamaktır..kapsam:bu prosedür Yaşmak Hotels, tüm çalışanlarını kapsar. TANIMLAR: Tehlike: GGYS kavramında, tehlike olarak sağlığa yönelik bir tehdit oluşturan durumlar anlaşılır. Şiddet: Tehlikenin sürekliliğinin ve büyüklüğünün ifadesidir. Kritik Kontrol Noktası: Bir gıda maddesinin üretiminde son tüketicinin sağlığına olumsuz etkisi olacak, hedeflenmiş kontrol yöntemleri ile içerdiği tehlike giderilebilen veya kabul edilebilecek bir seviyeye indirilebilen bütün noktalar, basamaklar veya adımlardır. Kritik kontrol noktasının tanımlanması için belirleyici kriter, bu noktada proses kontrol dışı kaldığı zaman, son tüketicinin sağlığına olumsuz bir etki olmasıdır. Prosesin ileri kademelerindeki önlemler bu karar mekanizmasında her zaman yardımcı olur. Kritik Hatalar: Ürün veya üretim kademelerinin emniyetini olumsuz etkileyen, tehlikeleri veya emniyetli olmayan şartları oluşturabilen hatalardır. Kritik Sınır: Ürünle ilgili bir kontrol noktasının kabul edilebilir ve edilemez değerlerini ayıran değerdir. Kontrol: Kritik bir kontrol noktasının, düzenli ve planlı gözlemler ve/veya ölçümler sonucu emniyete alınması ve kontrol şartlarının yerine getirilmesidir. Önlemler: Hatanın oluşmasından kaçınmak için tanımlanmış işlemlerdir. Gıda Emniyet Politikası: İşletme yönetiminin hijyene yönelik müşteri memnuniyetini sağlamak için taahhüdüdür. 3.SORUMLULUK: Tüm çalışanlar bu prosedürün uygulanmasından sorumludur. 4.PROSEDÜR DETAYI: GGYS sisteminde öncelikle; GGYS Uygulama Ekibinin Oluşturulması, Özgün faaliyet alanının belirlenmesi, Kullanılacak hammaddelerin, bileşenlerin ve ürünlerin tanımlanması(amaçlanan kullanım şekli de tanımlanır), Proses akım şemasının oluşturulması, Bu şemanın uygulamayı yansıtması sağlanır(akış diyagramının uygulamaya göre doğrulaması yapılır). Sonra da aşağıda belirtilen GGYS Sisteminin 7 Prensibi uygulanır: -Ürün Grupları ve Tanımları Ürünün kullanım şekli ve genel özelliklerinin belirlenmesi. Son ürün, hammadde, yarı mamul, ve yan ürünlerin tanımlarında bileşimi, kimyasal, biyolojik ve fiziksel özellikleri, sevkıyat şekli, ambalaj özellikleri ve depolama şartları ve kullanım öncesi hazırlanış bilgiler ve tehlikelerin incelenmesi ile ilgili ürünlerin özellikleri, kullanılan hammaddeler, depolama ve servis koşulları, ürünlerin potansiyel tüketici kitlesi belirtilmiştir. - Akış Şemaları ve Yerleşim Planı Prosesteki tüm üretim basamaklarını akış sırasına göre gösteren, hammadde ve diğer ara ürünlerin ilave edildiği basamakları da içeren her ürüne özgü iş akış şemaları hazırlanmıştır. Akış şeması hazırlayan ve onaylayan tarafından imzalanır, ilgili Gıda Güvenliği Ekibi tarafından doğrulanır. - Gerekli Diğer Bilgiler: Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası, mevcut ön koşullar, müşteri şartları, yasal mevzuat ve yönetmelikler, kimyasalların MSDS leri, makine katalogları. Allerjenler ürün tanımlarında belirtilmiştir. 07/04/008 1 \ 5

2 Tehlikeleri Belirle, Koruyucu Önlemleri Al: -GGYS ekibi tarafından olası tehlikeler, akış şeması yerinde incelenerek belirlenir. -GGYS ekibi tarafından fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler Tehlike Tanımlama ve Risk Analizi Planına kaydedilir. -Gıda üretiminden-tüketimine kadar bütün evrelerde, özgün potansiyel tehlikeler belirlenir, olası tehlikelerin kontrol altına alınabilmesi ve/veya engellenebilmesi için risk analizleri yapılır..kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi (KKN): Oluşturulan akış şemasındaki ve ilgili tehlikelerin ortaya çıktığı noktaların birer kritik kontrol noktası olup olmadığı Risk Analizi ve Karar Ağacı referans alınarak belirlenir. Ve bu işlemler Tehlike Tanımlama ve Risk Analizi Planında soru cevap şeklinde yapılarak KKN ler belirlenir. Risk analizi: Tehlikelerin olma olasılığı, sağlık etkisinin ciddiyetini belirlemek için aşağıdaki sınıflandırma kullanılır: ŞİDDET 4 Yüksek (Öldürücü) 3 Orta şiddet Düşük şiddet 1 Önemsiz - Clostridium botulinum, S.typhi, S.paratypi, Shigella dysenteriae,,listeria monosytogenes, E. Coli O157: H7, Vibrio cholerea, Vibrio vulnificus, Hepatit A virusu, Polio virusu(çocuk felci), Brucella melitensis,v.cholerae paralitik kabuklu deniz ürünü, amnezik kabuklu deniz ürünü, - mycotoksinler, aflatoksin, (A.flavus, A.ochraceus, Pen. Expansum) - ağır metaller, - Brucella spp.,brucella abortus, Liysteria, Campylobakter spp., Salmonella spp, Salmonella typhimurium, Shigella spp, Sh.flexneri, Sh.sonnei, Streptococcus tip A, Yersinia enteroclolitika, V.parahaemolyticus, Bacillus cereus, E.Coli (EPEC),Stafilococcus aureus,, Clostridium perfringens - ağır metaller - Kimyasal (katkı maddeleri, hormon,ambalaj materyalinden migrasyon, temizlik maddeleri, tarım ilacı kalıntısı) kalıntılarından kaynaklanan zehirlenmeler - Cam Taş gibi yabancı maddelerden kaynaklanan yaralanmalar. Norvalk virus, parazitlerin çoğu, histamin benzeri maddeler ve hafif akut hastalığa sebep olan ağır metaller, toksin üretmeyen küfler, Fus. Graminearum,mayalar - Kıl gibi yabancı maddelerden kaynaklanan yaralanmalar. -,bitki sapı, orijinal gıdadan farklı gıda bileşenleri(bitki tohumları) vb. gibi yabancı madde çıkması OLASILIK 1 Yılda 1 kez veya daha az (Gerçekleşme olasılığı olmayanlar veya çok düşük olanlar) - % 1-5 Yılda -3 kez (Nadir gerçekleşebilecek olanlar) - % Yılda 6-15 kez (Arada gerçekleşebilecek olanlar) - % Yılda 15'den fazla(sürekli gerçekleşebilecek olanlar) - % Risk puanı ise Şiddet x Olasılık formülasyonu ile hesaplanır, sonucu aşağıdaki gibi değerlendirilir: 1-6 arasında ise operasyonel ön koşul programı (zararın şiddet 4 ve üzeri ise KKN dir) 7-11 arasında ise Karar Ağacı ndan yararlanılır operasyonel ön koşul programı/kkn olabilir ve kayıt (zararın şiddet 4 ve üzeri ise KKN dir) 1 ve üzeri ise KKN dir (Prosesin diğer basamaklarında ilgili tehlikeyi yok edecek işlem yoksa; İlgili gıda mevzuatı gereği yerine getirilmesi ve kontrol edilmesi gereken, Op.ÖGP ile kontrol altına alınmayan, yetkili kamu mercilerine bilgi verilmesi gereken veya devamlı denetime tabi tutulan tehlikeler için risk puanı ne olursa olsun KKN belirlenir ve HACCP Planı hazırlanır) Tehlike analizi sırasında tecrübe, deneysel veriler, literatür araştırması gibi bilgi kaynakları kullanılabilir. 07/04/008 \ 5

3 Yapılan tehlike analizleri Tehlike Tanımlama ve Risk Analiz Formu kullanılarak dokümante edilir. Karar Ağacı S.1 Tehlike için düşünülen kontrol önlemleri uygun ve yeterli midir? Proses basamağı, proses veya ürün değiştirilir Ürün güvenliği açısından bu proses basamağında tehlike kontrolü gerekli mi? Bir KKN S. Bu proses basamağı tehlikeyi giderir veya kabul edilebilir bir düzeye indirir mi? S.3 Bulaşma kabul edilemez düzey(ler)de oluşabilir veya kabul edilemez düzeylere çıkabilir mi? Bir KKN S.4 Sonraki proses basamağı tehlikeyi giderir veya kabul edilebilir bir düzeye indirir mi? Bir KKN KKN 07/04/008 3 \ 5

4 GGYS Planında ilgili KKN ler için Kritik Sınırların(Limitler) ve toleransların belirlenmesi: Her kritik kontrol noktasındaki izleme parametreleri için kritik limitler belirlenmiştir Belirlenen kritik limitlerin tehlikeleri ortadan kaldırdığı, azalttığı veya önlendiği ispatlanabilmektedir. İzleme sistemlerinde belirtilen kayıtlarla izlenebilmektedir. CCP olamayan prosesle ortaya çıkan tehlikeler ise Operasyonel ÖGP olarak tanımlanır ve bu planda izlenir. Kritik limitler Gıda Güvenliği ekibi tarafından Türk Gıda Kodeksi ve müşteri spektleri baz alınarak belirlenmiştir. 4.Kontrol-İzleme Sisteminin Oluşturulması: KKN lerin analiz sonuçlarını veya ilgili tüm ölçüm/belirlemeleri, listeleme yoluyla sürekli ve düzenli olarak kontrol ve izleme yöntemleri belirlenir. Belirlenen KKN ler dikkate alınarak GGYS Ekibi tarafından HACCP ve Operasyonel ÖGP Planı oluşturulur ve izleme sistemi kurulur. 5.Düzeltici Eylemler: Kısmen veya tamamen kontrol altına alınamayan ya da hedef kriterlerden sapma gösteren KKN ler için gerekli önlemlerin tanımlanması ve derhal uygulanabilirliğin sağlanması için düzeltme ve düzeltici önlemler gerçekleştirilir. 6. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Devamlılığının Sağlanması: Kurulan entegre yönetim sistemi, Gıda Güvenliği ekibi ile iletişim, doğrulama sonuçları ve gıda güvenliği politikasındaki değişikliklere göre güncellenir ve devamlılığı sağlanır. 7- Geçerli Kılma : İşletmemizde kurulan Gıda Güvenlik Sisteminin geçerliliğinin onaylanması için Gıda Güvenlik Sisteminin kurulmasında direkt katılımı olan ve olmayan, tecrübeli işletme çalışanlarından, Gıda Güvenliği Ekibi Geçerli Kılma Formu ile yeterli görülen kişilerden Gıda Güvenliği Ekibi oluşturulmuştur. Geçerli kılma işlemi işletme yönetiminin onayladığı HACCP planının yürürlüğe girmesinden önce gerçekleştirilir ve işletmemizin çalışma şartlarında gıda güvenliğini olumsuz etkileyebilecek bir değişiklik olduğunda güncellenmelidir. Gıda Güvenlik Sisteminin geçerliliğini test eden Gıda Güvenliği Ekibi aşağıdakileri kanıtlamaktadır. Sistemin geçerli kılınmasıyla Gıda Güvenliği Ekibi, HACCP Planını destekleyen bilgilerin doğruluğunu ve işletmenin doğru işler yapacağı temin etmektedir. - Potansiyel tehlikeler listesi sağlam bilimsel verilere dayanarak oluşturulmuştur ve tüm tehlikeleri içermektedir - Tehlikelerin önemini belirleyen soruların tümü sağlam bilimsel verilere dayanarak cevaplanmıştır - Kontrol faaliyetleri/ ölçümleri tehlikeleri kontrol altında tutmak için uygundur. - Kontrol ölçümlerinin izlenmesinde kullanılan metot ve parametreler uygundur. - Belirlenmiş kritik limitler içerisinde olan dalgalanmalar ürün güvenliğini etkilemeyecektir. - Ürün test sonuçlarının geçerliliği - Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler uygundur, güvensiz ürünlerin serbest kalmasını/ sevk edilmesini engeller ve durumun hemen düzeltilmesini sağlayacak delilleri sağlar - Proses otoriteleri tarafından verilen bilgilerle talimatların tutması - Akış şemalarının yerinde doğrulanması - Tehlike analizleri yapılırken kullanılan Risk değerlendirme metodu uygundur - Çalışanlar tarafından verilen bilgiler güvenir ve yeterlidir. Ayrıca, son üründe ve içme suyunda yapılan mikrobiyolojik analizler, işlemlerin mikrobiyolojik açıdan uygunluğunu kanıtlamaktadır. Kontrol önlemi değişikliğinde değişen metodun uygunluğu Gıda Güvenliği Ekibi tarafından Kontrol Önlemeleri Geçerlilik Soru Formu ile incelenerek geçerli kılınır. İşletmemizde kurulan Gıda Güvenlik Sisteminin geçerliliği Geçerli Kılma Ekibi tarafından onaylanır ve GGYS Doğrulama ve Geçerli Kılma Formu ile kayıt altına alınır. 8.Doğrulama : GGYS çalışmasının doğru ve etkin uygulanabilirlik durumunu gösteren doğrulayıcı analizleri/işlemleri içeren sistem hazırlanır ve uygulanır. Doğrulama faaliyetleri GGYS Doğrulama Prosedürü doğrultusunda gerçekleştirilir. 07/04/008 4 \ 5

5 İyileştirme: Uygunsuzluk oluşumu/potansiyel risk durumunda Düzeltici veya Önleyici Faaliyet Prosedürlerine göre hareket edilir. 10. Etkinliğin Sağlanması: Etkinlik Yaşmak Hotels de GGYS Sisteminin sağlıklı ve etkin bir şekilde işleyip işlemediğinin kontrolü anlamını taşır ve tüm GGYS sistem uygulamaları ile bu sistem içerisindeki kayıtları kapsar. Doğrulama için GGYS sisteminin işleyişini ve tüm kayıtların gözden geçirilmesini KKN lerin kontrol altında olup olmadığının izlenmesini belirlenen hedef ve toleransların doğruluklarının kanıtlanması işlemleri gerçekleştirilir. 11. GGYS EKİBİYLE İLETİŞİM : GGYS Sisteminin gözden geçirilmesini zorunlu kılacak değişiklikler aşağıda belirtilmiştir: - Kritik kontrol noktaları ve ÖGP önlemleri sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar, - Yeni ürünler - Hammaddelerdeki ve/veya ürünlerdeki/hizmetlerdeki değişiklikler, - Üretim sistemlerindeki/donanımındaki değişiklikler, - Üretim tesislerinde, donanım yerinde, çevreleyen ortamdaki değişiklikler, - Temizleme ve dezenfeksiyon programlarındaki değişiklikler - Genel olarak ÖGP önlemlerindeki değişiklikler, - Ambalajlama, depolama ve dağıtım sistemlerindeki değişiklikler, - Ekipmanlarda yapılan değişiklikler, - Personelin nitelik düzeylerindeki ve/veya sorumluluk alanındaki değişiklikler, - Hijyen ve sanitasyon programında yapılan değişiklikler, - Kuruluş dışındaki ilgili taraflardan gelen sorular ve/veya ürünle bağlantılı sağlık tehlikesini belirten şikayetler, - Düzenleyici kurallar, - Kuruluşun uyma yükümlülüğünü üstlendiği müşteri kuralları, sektör kuralları ve diğer kurallar, - Tehlikelere ilişkin yeni bilgiler, - Gıda güvenliği üzerinde etkisi olan diğer şartlar/değişiklikler. Firmamızda ÖGP uygulamaları Ön Gereksinim Prosedürü ne göre uygulanmaktadır. 07/04/008 5 \ 5

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 ISO 22000: GIDA GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ UYGULAMA SÜRECĐNDE TEMEL ADIMLAR ÖZET Doç. Dr. Nilüfer KOÇAK Gıdaların güvenli

Detaylı

Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP

Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yayın No 2005/2 Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP Prof. Dr. Bülent Mutluer Ankara 2005 İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Tanımlar... 4 3. HACCP prensipleri ve uygulanışı...

Detaylı

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI Turgay BUCAK * ÖZET Yiyecek-içecek işletmeleri günümüzde sadece yiyecek ve içecek üretimini ve servisini

Detaylı

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK BĐRĐ CĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi DOKÜMAN NO: EEK 03.01.2013 : 2 / 32 ĠÇĠNDEKĠLER. Çapraz Entegre Çizelge 3 0. Firma Bilgileri 5 Firma Tanıtımı 6 1. Kapsam 9 1.1. Genel 9 1.2. Uygulama 9 2. Atıfta Bulunulan Referanslar 9 3. Terimler ve

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com RESİMDE NE GÖRMEKTESİNİZ? www.ankaraisguvenligi.com NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ? Çalışma ortamı gözle görünen veya görünmeyen tehlikelerle doludur. NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ? www.ankaraisguvenligi.com

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ Sayfa 1 YILDIRIMLAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOK. NO :ÇİSK.01 REV. NO :00 YÜR. TARİHİ :12.12.2010 FİRMAMIZIN İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ VE DAĞITILAMAZ. İÇİNDEKİLER YILDIRIMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa 2 SAYFA NO

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

CATERING KURULUŞLARI İÇİN HACCP - ISO 22000 STANDARDINA BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ YAKLAŞIMI

CATERING KURULUŞLARI İÇİN HACCP - ISO 22000 STANDARDINA BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ YAKLAŞIMI CATERING KURULUŞLARI İÇİN HACCP - ISO 22000 STANDARDINA BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ YAKLAŞIMI Yrd. Doç Dr. Ufuk CEBECİ, Özcan ÇAVUŞOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi, ufuk_cebeci@yahoo.com - cavusogluozcan@yahoo.com

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Basım Tarihi: 10.01.2011 1. 16.06.2014 2. 15.01.2015 Haziran 2014 Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Adres : Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok. No.2 Ümraniye

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

Bir Hazır Yemek İşletmesinde HACCP Sisteminin Kurulması

Bir Hazır Yemek İşletmesinde HACCP Sisteminin Kurulması Bir Hazır Yemek İşletmesinde HACCP Sisteminin Kurulması B. Bilgin 1 Ü.C. Erkan 2 1 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ 2 Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

Detaylı

Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP) ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İlişkisinin İncelenmesi

Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP) ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İlişkisinin İncelenmesi T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP)

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

HACCP UYGULAMALARI SİBEL ASLI ÖZMEN GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ KARTAL İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL 23.07.2014

HACCP UYGULAMALARI SİBEL ASLI ÖZMEN GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ KARTAL İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL 23.07.2014 HACCP UYGULAMALARI SİBEL ASLI ÖZMEN GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ KARTAL İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL 23.07.2014 Eğitimin konusu: HACCP Uygulamaları Eğitimin yeri: Birmingham Üniversitesi

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı