ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLER"

Transkript

1 KYS AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde uygulanan HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) Sisteminin kurulmasının ve uygulama aşamalarının nasıl yürütüldüğünün açıklanmasıdır. 2.0 KAPSAM VE GEÇERLİLİK Eker Süt Ürünlerinde oluşturulan tüm HACCP çalışmalarını kapsar. 3.0 REFERANSLAR VE İLGİLİ DÖKÜMANLAR ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi BRC Global Gıda Standardı Türk Gıda Kodeksi/Codex Alimenterius EYS El Kitabı Yasal Şartlar ve Dış Kaynaklı Dökümanların Listesi HACCP Dokümanları Tehlike-Risk Analizi ve Değerlendirme Talimatı Gıda Güvenliği Ekibi ve Yetkinlikleri Formu 4.0 TANIMLAR EYS: BRC, ISO 9001 ve ISO Standartlarını kapsayan Entegre Yönetim Sistemi OGP: Ön Gereksinim Programları OÖGP: Operasyonel Ön Gereksinim Programları GMP: İyi üretim uygulamaları K.K.N.: Kritik Kontrol Noktaları T.S.: Türk Standartları GGE : Gıda Güvenliği Ekibi GGEL : Gıda Güvenliği Ekip Lideri 5.0 SORUMLULAR GGE Lideri ve ekibi HACCP sisteminin prosedürde bahsedildiği şekilde kurmaktan, tüm personel HACCP sistemi kapsamında sorumluklarını yerine getirmekten sorumludur. Bu prosedürün hazırlanmasından GGE Sekreteri ve Ekibi, kontrolünden GGE Lideri, onayından Fabrika Müdürü sorumludur. Yürütülmesinden ve uygulanmasından GGE ve ilgili süreç sorumluları sorumludur. 6.0 UYGULAMA Eker Süt Ürünlerinde HACCP sistemi kurulurken ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, BRC Global Gıda Standardı, Türk Gıda Kodeksi, Codex Alimenterius ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler dikkate alınmış ve güncelliği takip edilmektedir EKER SÜT ÜRÜNLERİ, güvenli ürünleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan prosesleri süreç analiz tablolarında, üretim akış diyagramlarında, kalite planlarında, HACCP Planlarında, tehlike analizlerinde, OGP lerde ve Operasyonel OGP lerde belirlemiştir. Kuruluşumuz planlanmış olduğu bu faaliyetleri ve bu faaliyetlerdeki herhangi bir değişikliği uygulamakta, çalıştırmakta ve etkinliğini garanti altına almaktadır.

2 KYS Ön Gereksinim Programı EKER SÜT ÜRÜNLERİ; çalışma ortamı boyunca üründe gıda güvenliği tehlikesine yol açabilecek olasılığı, ürünler arasındaki çapraz bulaşma dahil, ürün(ler)e biyolojik, kimyasal, alerjen ve fiziksel bulaşma, üründe ve ürün işleme ortamında gıda güvenliği tehlike seviyelerini göz önünde bulundurarak gerekli olan ön gereksinim programlarıyla ilgili İyi Uygulamalar Prosedürünü ve bunlara bağlı olarak gerekli talimatları oluşturmuş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır. Kuruluşumuzda uygulanan ön gereksinim programları; gıda güvenliğine göre kuruluşun ihtiyaçlarına, Üretilen ve/veya işlenen ürünlerin yapısına, işleme tipine ve özelliğine uygun olacak şekilde belirlenmiş, tüm üretim ve ürün çeşitlerimize uygulanmakta ve GGE tarafından onaylanmaktadır. EKER SÜT ÜRÜNLERİ, İyi Uygulamalar Prosedürünü oluştururken ve uygularken Türk Gıda Kodeksi, Türk Standartları, müşteri şartları ve diğer yasal şartları göz önünde bulundurmuştur. İyi Uygulamalar Prosedürü ve /veya Ön Gereksinim Programı en az aşağıdaki konuları içermektedir; a ) Binalar ve ilişkili yardımcı tesislerin yapıları, yerleşimleri, b) Çalışma alanı ve sosyal alanlar dahil, bina ve eklentilerinin düzeni, c) Su ve diğer yan gereksinimlerin sağlanması, d) Atık ve kanalizasyon sistemi dahil destek hizmetleri, e) Ekipmanların uygunluğu ile temizlik, bakım ve koruyucu bakım için doğru konumlandırılması, f) Satın alınan malzemelerin (örneğin hammaddeler, ingradiyentler, kimyasal maddeler ve ambalâjlama malzemeleri), yan gereksinimler (örneğin su, hava, buhar ve buz), atıklar (çöpler ve lağım), ürünlerin kontrolünün (depolama ve taşıma) yönetilmesi yönetilmesi, g) Çapraz bulaşının önüne geçilmesi için önlemler, h) Temizlik ve sanitasyon, i) Haşere kontrolü, j) Personel hijyeni, k) Uygun olan diğer görüşler ( Eğitim, Ürün Gerçekleştirme İzlenebilirliği, Müşteri Şikayetlerinin İncelenmesi, Laboratuvar ). Ön Gereksinim Programlarının doğruluğu GMP Kontrol Planı kullanılarak Gıda Güvenliği Ekibi tarafından aylık olarak gerçekleştirilmekte ve gerek görüldüğünde GMP Kontrol Planı revize edilmektedir. Kontroller sırasında tutulan kayıtlar Kayıtların Kontrolü prosedürüne uygun olacak şekilde muhafaza edilmektedir. Ön gereksinim programları içerisinde yer alan faaliyetlerin nasıl yürütüldüğü İyi Uygulamalar Prosedüründe, Üretim ve Temizlik Talimatlarında, Kalite planlarında, Hijyen Kontrol Planında ve Ön Gereksinim Programında yazılı olarak tanımlanmıştır. 6.2 Tehlike Analizi Gerçekleştirmenin Birincil Aşamaları Tehlike analizi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan tüm ilgili bilgiler Gıda Güvenliği Ekibi tarafından toplanmakta, muhafaza edilmekte, güncellenmekte ve sistem içerisindeki kullanılan doküman yapısında tehlike analizleri yazılı hale getirilmektedir. Tutulan tüm kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak muhafaza edilmektedir.

3 KYS Gıda Güvenliği Ekibi: Kuruluşumuzda BRC Global Gıda Standardı ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturmak, geliştirmek, sürekliliğini sağlamak ve gözden geçirmek için bir Gıda Güvenliği Ekibi kurulmuştur. Gıda Güvenliği Ekibi, Gıda Güvenliği Yönetim sisteminin kapsamı ve uygulama alanındaki ürünlerimize, proseslere ve tehlikelere ilişkin bilgi ve deneyim sahibidir. Gıda Güvenliği Ekibi elemanları işletme içinde farklı alanlarda çalışmakta olup, üretim alanında kullanılan ekipman ve teknolojiyi bilen, üretim bilgisine sahip, fabrikanın iş akışını bilen, HACCP prensiplerini ve tekniklerini bilen, gıda güvenliği sistemi bilgisine sahip kişilerden oluşmaktadır. Gıda Güvenliği Ekibinin sorumluluk ve yetkileri, yetki ve görev tanımlarında, yeterlilikleri GGE ve Yetkinlikleri Formunda tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra, Gıda Güvenliği etkin olarak sağlanması için temelde belirlenen sorumlulukların bir kısmı aşağıdaki gibidir: Hammaddenin, fiziksel, kimyasal,alerjen ve mikrobiyolojik bulaşmanın engellenecek şekilde temin edilmesi, depolanması ve işletmeye nakledilmesi Yardımcı malzemelerin; belirlenen kriterlere göre sağlanması ve tedarikçiden fabrikaya kadar fiziksel, kimyasal, alerjen ve mikrobiyolojik kirlenmelere yol açmayacak şekilde nakledilmesi. Tüm ürün proseslerinin onaylı kalite planlarına ve HACCP planlarına göre gerçekleştirilmesi ve kontrol edilmesi. Üretim departmanında çalışan personele hijyen ve ürün güvenliği konusunda yeterli eğitimin verilmesi. Üretim departmanında kullanılan makine ve teçhizatın belirlenen talimatlar doğrultusunda temizlenmesi, temizliklerinin kontrol edilmesi. GMP uygulamaları doğrultusunda cihazların bakımının yapılması, Gıda güvenliğini tehdit edecek her türlü olumsuz ve uygunsuzluklardan korunmak için alt yapının iyileştirilmesi ve kontrol edilmesi Ürün proseslerinde belirlenen kritik kontrol noktalarının (KKN) izlenmesi ve kayıtlarının tutulması. Gıda Güvenliği göz önünde bulundurularak ürünlerin bölge müdürlüklerine sevk edilmesi, bölge müdürlüğü soğuk hava depolarında muhafazası, müşterilere nakledilmesi aşamalarında gerekli temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi. Gıda güvenliği ekibi Gıda Güvenliği Sisteminin genel işleyişini birinci derecede yürütmek ve kontrol etmekle yükümlüdür. Aylık yapılan HACCP toplantılarına tüm ekip katılır. Toplantılar her ayın 2. veya 3. Haftası Çarşamba günleri planlanır. Bunun dışında anlık ortaya çıkan (müşteri şikayeti, uygun olmayan ürün, HACCP mikrobiyolojik doğrulama sonuçlarındaki sapmalar nedeni ile) toplantılara tüm ekibin katılması zorunlu değildir, üretim ve kalite ve ilgili bölüm katılması yeterlidir. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin işleyişi için dışarıdan uzmanların yardımı gerekli olduğu hallerde uzman yardımına başvurulacaktır. Bu tür ihtiyaçlarda uzman yardımına başvurmadan önce, uzmanların sorumluluk ve yetkisi Gıda Güvenliği Ekip Lideri tarafından yazılı olarak belirlenecektir. 6.3 Ürün Özellikleri Ham Maddeler, İngradiyentler ve Ürünle Temasta Bulunan Malzameler: Eker Süt Ürünleri ; tehlike analizi gerçekleştirmek için gereken, bütün hammaddeler, ingradiyentler ve ürünle temas eden malzemelerin; a) Biyolojik, kimyasal ve fiziksel özellikler,

4 KYS-03 b) Katkı maddeleri c) Orijin, d) Üretim metodu, e) Ambalâjlama ve dağıtım yöntemleri, f) Depolama koşulları ve raf ömrü, g) Kullanım veya işlemden önce hazırlama ve/veya işleme, h) Tasarlanmış kullanımlarına uygun olarak, satın alınan malzemelerin ve ingrediyentlerin, gıda güvenliği ile ilişkili kabul kriterleri veya şartname, kriterlerini içeren Hammadde Ürün Tanımları, Hammadde Teknik Fişleri, Girdi Bilgi Sorgulama Formu, Malzeme Giriş Kontrol Formu1-2, Ambalaj Malzemesi Spesifikasyon Formları oluşturulmuş ve güncelliğini sağlanmıştır. Hammadde Teknik Fişleri oluşturulurken Türk Gıda Kodeksi ve Türk Standartları göz önünde bulundurulmuştur Son Ürün Özellikleri: Eker Süt Ürünleri, tehlike analizi gerçekleştirmek için gereken son (nihai ) ürüne ait ; a) Ürün ismi veya tanımı, b) Bileşim, c) Gıda güvenliği ile ilgili biyolojik, kimyasal, alerjen ve fiziksel özellikler, d) Öngörülen raf ömrü ve depolama koşulları, e) Ambalajlama, f) Gıda güvenliği ve/veya taşıma, hazırlama ve kullanma talimatları ile ilgili etiketleme, g) Dağıtım metotlarını. içeren Ürün Tanımlamaları oluşturulmuş ve güncelliğini sağlamaktadır. Ürün Tanımlamaları oluşturulurken Türk Gıda Kodeksi ve Türk Standartları da göz önünde bulundurulmuştur Tasarlanmış Kullanım : Kuruluşumuz tehlikeli analizleri gerçekleştirmek için gerekli olan kapsamda, tasarlanmış kullanım; son ürünün makul olarak beklenilen kullanımı ve makul olarak beklenen kötü ve yanlış kullanımını etiket bilgileri ( örn; çalkalayarak içiniz,.. sıcaklıkta muhafaza ediniz, son kullanım tarihinden önce tüketiniz ) ve Ürün Tanımlarında tanımlamıştır. Ürün Tanımlamalarında ve uygun olduğunda ürün etiketlerinde, her ürün için kullanıcı grupları ve tüketici grupları tanımlanmış ve özellikle, gıda güvenliği tehlikelerine özel hassasiyeti olduğu bilinen tüketici grupları belirtilmiştir ve güncelliği sağlanmaktadır. 6.4 Akış Şemaları, Proses Aşamaları ve Kontrol Önlemleri Akış Şemaları: Kuruluşumuz, gıda güvenliği yönetim sisteminin kapsadığı ürünler veya proses kategorileri için ilk adım olarak her bir ürün için ayrı ayrı Üretim Akış Şemaları oluşturmuştur. Oluşturulan Üretim Akış Şemalarında; gıda güvenliği tehlikelerinin muhtemel oluşumu, artışı ve başlangıcının değerlendirilmesi için bir temel teşkil etmektedir. Kuruluşumuzda oluşturulan Üretim Akış Şemaları ; a) İşlemdeki tüm aşamaların sırası ve etkileşimini, b) Hammaddelerin, ingradiyentlerin ve ara ürünlerin sürece dahil olduğu yerleri, c) Tekrar işleme ve geri dönüşümün gerçekleştiği yerleri, d) Son ürünlerin, ara ürünlerin, yan ürünlerin ve atıkların serbest kaldığı veya uzaklaştırıldığı yerleri. e) Risk bölgelerine göre renklendirilmiş alanları içermektedir.

5 KYS-03 Hazırlanan Üretim Akış Şemaları Gıda Güvenliği Ekibi tarafından uygulamaya sokulmadan doğrulanmaktadır. Her yıl, Gıda Güvenliği Ekibi Üretim Akış Şemalarını tekrardan gözden geçirmekte ve doğrulamasını yapmaktadır. Doğrulamalar esnasında Üretim Akış Şemalarında değişiklik ihtiyacı ortaya çıktığında akış şemaları tekrardan oluşturulmakta ve yeniden doğrulanmaktadır. Bu çalışmalar sırasında oluşturulan kayıtlar Kayıtların Kontrolü prosedürüne göre muhafaza edilmektedir Proses Basamaklarının ve Kontrol Önlemlerinin Tanımlanması : Eker Sütü Ürünleri nde tehlike analizlerinin yapılabilmesi için mevcut kontrol önlemleri, proses parametreleri ve uygulamadaki şiddeti veya gıda güvenliğini etkileyebilecek prosedürler EYS dokümantasyon yapısında kalite planları, üretim akış şemaları, ön gereksinim programı, OÖGP planı, haccp planı, tehlike analizi formları, talimatlar, prosedürler olarak oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Eker Süt Ürünleri nde EYS dokümantasyonu oluşturulurken Türk Gıda Kodeksi, ilgili mevzuatlar ve Türk Standartları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. 6.5 Tehlike Analizi Kuruluşumuzda, Gıda güvenliği ekibi, hangi tehlikelerin kontrol altında tutulması, gıda güvenliğini sağlamak için kontrol seviyesinin ne olması ve hangi kontrol önlemlerinin veya kombinasyonun kullanılması gerektiğini belirlemek için bir tehlike analizlerini yürütmekte olup Tehlike- Risk Analizi ve Değerlendirme Talimatını oluşturmuştur Tehlikelerin Tanımlanması ve Kabul Edilebilir Seviyelerin Belirlenmesi : Kuruluşumuz, ürün tipine, proses türüne, fiili üretim alanlarına ilişkin olarak, ortaya çıkması makul olarak oluşabilecek tüm gıda güvenliği tehlikelerini tanımlamış ve tehlike analizleri formunda kayıt altına almıştır. Bu tanımlama yapılırken; a) Tehlike analizi gerçekleştirmenin birincil aşamalarında toplanan bilgi ve veriler, b) Gıda Güvenliği Ekibinin Deneyimi, c) Epidemiyolojik ve diğer geçmiş verileri mümkün olduğunca içeren dış kaynaklı bilgiler, d) Son ürün, ara ürün ve tüketim aşamasındaki ürünlerin, gıda güvenliği ile ilişkili olabilecek, gıda zinciri içerisindeki bilgiler, göz önünde bulundurulmuştur. Gıda güvenliği tehlikesinin ortaya çıkabileceği, tüm aşama/aşamalar (ham maddeden üretim ve dağıtıma kadar) tehlike analizleri formunda belirtilmektedir. Tehlikeler belirlenirken, belirtilen işlemden önceki ve işlemi takip eden aşamalar, proses ekipmanları, yan gereksinimleri, yardımcı tesisler/hizmetler ve çevresel etmenler, gıda zincirinde yer alan önceki ve sonraki halkalar Gıda Güvenliği Ekibi tarafından göz önünde bulundurulmuştur. Tanımlanan her bir gıda güvenliği tehlikesi için, son üründeki kabul edilebilir gıda güvenliği tehlike seviyesi, her koşulda belirlenmiştir. Belirlenen limit, Türk Gıda Kodeksi ve ilgili yönetmelik gereklerini, müşteri gıda güvenliği şartlarını, müşteri tarafından amaçlanan kullanımı ve diğer ilgili verileri göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. Tehlikelerin akış diyagramı üzerindeki yerleri kontrol edilmektedir. GMP önlemleri açısından, tehlike oluşma olasılığı içeren noktalar kontrol edilmektedir. Limitlerin belirlenme gerekçeleri ve sonuçları Tehlike Analizleri Formunda kayıt altına alınmıştır.

6 KYS Tehlikelerin Değerlendirilmesi : Gıda güvenliği ekibi hammadde ve nihai üründe oluşabilecek tüm tehlikeleri, tehlike analizleri formu, Tehlike-Risk Analizi ve Değerlendirme Talimatında değerlendirmiştir. Tehlikeler; olumsuz sağlık etkilerinin olası ciddiyetine ve gerçekleşme olasılığına göre değerlendirilmiş olup tehlike analizleri tespit formlarında risk puanlaması yapılmıştır. Eker de yapılan risk analizlerinde risk puanı 6 Puan ve altında çıkan tehlikeler ÖGP ile yönetilir ve Tehlike Analizindeki sorulara tabi tutulmazlar. Risk puanı 6 puanın üzerinde olan tehlikeler ise tehlike analizinde ki sorulara tabi tutularak ÖGP, KKN veya OÖGP mi olduğuna karar verilir. Ürün güvenliği etkilediği düşünülen tehlikeler ( risk puanı kaç olursa olsun ) HACCP ekibinin kararı ile karar ağacına sokulur. Olasılık 1 dahi olsa şiddeti 4 olan tehlikeler geçmiş kayıtlar, sektörel bilgi, literatür, akademik yayınlar, vb. dikkate alınarak karar ağacına sokulabilir ve kritik kontrol noktası olduğuna karar verilerek yönetilir Kontrol Önlemlerinin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi : Eker Süt Ürünleri gıda güvenliği tehlikelerinin önlenmesi, elimine edilmesi veya kabul edilir seviyelere düşürülmesini sağlayabilecek yeterliliğe sahip uygun kombinasyonda kontrol önlemlerini tehlike analizleri formunda seçmiştir. Kuruluşumuz' da hazırlanmış olan Tehlike Analizleri Formunda tehlikenin tanımlanmasından sonraki adım; kontrol faaliyetlerinin belirlenmesidir. Üzerinde çalışılan ürüne ait tehlikelerin tanımından hareketle, muhtemel tehlikeyi kontrol altına almak için kontrol önlemleri tanımlanmıştır. Bu önlemler Gıda Güvenliği Ekibi tarafından belirlenmekte ve değerlendirilmektedir. Seçilen kontrol önlemleri, operasyonel OGP veya HACCP planı ile yönetilme ihtiyaçlarına göre sınıflandırılmıştır. Kontrol önlemlerinin seçilmesi ve sınıflandırılması; a) Uygulama şekline bağlı olarak belirlenen gıda güvenliği tehlikesi üzerine etkileri, b) İzleme için uygulanabilirlikleri (örneğin zamanında, acil doğrulamaları olanaklı kılabilmeye uygun izlenebilme) c) Diğer kontrol önlemlerine bağlı olarak sistem içindeki konumu, d) Önemli proses değişiklikleri veya bir kontrol önleminin işlevselliğine bağlı olarak, yanlışlık olasılığı, e) Etkinliği sırasındaki hatalar nedeniyle ortaya çıkabilecek sonuç/sonuçların şiddeti, f) Kontrol önlemlerinin, tehlike veya tehlikelerin seviyesini belirgin bir şekilde düşürmek veya tehlikeyi elimine etmek için kesin ve açık şekilde oluşturulmuş ve uygulanıyor olup olmadığı, g) Sinerjik etkiler (örneğin, iki veya daha fazla önlem arasında, her birinin etkisinin toplamından daha fazla etkiye neden olacak etkileşim). Gıda Güvenliği Ekibi tarafından göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. HACCP planı kapsamında sınıflandırılan önlemler, HACCP Planının oluşturulmasına uygun olarak yerine getirilmektedir. Diğer kontrol önlemleri, operasyonel OGP lerin oluşturulmasına uygun olarak operasyonel OGP ye göre uygulanmaktadır. Sınıflandırma için kullanılan yöntem ve parametreler yazılı olarak tehlike analizleri formlarında tanımlanmış olup, değerlendirme sonuçları kayıt altına alınmıştır.

7 KYS Operasyonel Ön Gereksinim Programlarının (OGP) Oluşturulması : Eker Süt Ürünleri operasyonel OGP leri Tehlike Analizleri Formlarında tespit etmiş; OOGP olarak tespit edilen bu tehlikeleri Operasyonel Ön Gereksinim Planlarında belirtmiş bu planda, kontrol önlemlerin Operasyonel OGP lerin uygulanmakta olduğunu gösteren izleme prosedürlerini, izleme çalışmaları operasyonel OGP lerin kontrol altında olmadığını gösteriyor ise gerçekleştirilecek düzeltmeler ve düzeltici faaliyetleri, yetki ve sorumlulukları, izleme kayıtlarını belirlemiştir 6.6 Haccp Planının Oluşturulması Haccp Planı: Eker Süt Ürünleri saptanan her bir kritik kontrol noktası (KKN) için HACCP planını yazılı hale getirmiştir. HACCP Planlarında; KKN de kontrol edilen gıda güvenliği tehlikesi/tehlikeleri, kontrol önlemi/önlemleri, kritik limit/limitleri, izleme prosedürü/prosedürleri, kritik limitlerin aşılması hâlinde uygulanacak düzeltici faaliyet/faaliyetler, sorumluluk ve yetkiler, izleme kayıt/kayıtları almaktadır Kritik Kontrol Noktalarının (KKN) Tanımlanması: Kuruluşumuz' da her bir kontrol noktası (KKN), tüm süreç aşamasında her bir adım olarak belirlenmiş ve biyolojik, kimyasal, alerjen ve fiziksel faktörler açısından kontrol altına alınmıştır. Kritik Kontrol Noktası (KKN), süreç aşamasında tam olarak kontrol altına alınamayan kontrol noktaları içerisinden belirlenmiş bir adımı tanımlar ve son ürünü etkileyecek olan, kabul edilemez ekonomik, güven ve sağlık şartları sonucunu içermektedir. Her bir kontrol noktasına ilişkin belirlenen kontroller, HACCP Planlarında izlenmekte ve kayıtları tutulmaktadır. Bütün ilgili tehlikeler için Karar Ağacı kullanılmaktadır Kritik Kontrol Noktaları İçin Kritik Limitlerin Belirlenmesi: HACCP Planlarında, belirlenen her bir KKN için kritik limitler Gıda Güvenliği ekibi tarafından belirlenmiştir. Normal durumda herhangi bir sapma olduğunda hiç zaman kaybetmeden bu sapmaya tepki verilmesini sağlamak için bu değerler çabuk ve kolayca anlaşılabilmekte ve ölçülebilmektedirler. Kritik limit, her nitelik için bir sayısal değer ya da kabul edilebilir seviyeyi, kabul edilemez seviyeden ayıran kriterdir. Kritik sınırların oluşmasında, yasal yönetmelikler, bilimsel kaynaklar, deneysel çalışmalar ve konunun uzmanlarından yararlanılmaktadır. Oluşturulan kritik limitleri destekleyici doküman yapısı EYS içerisinde oluşturulan dokümanlarda mevcuttur ve KKN ler de ki kritik limitler için gerekli eğitimler Gıda Güvenliği Ekibi tarafından verilmektedir Kritik Kontrol Noktaları (KKN) İçin İzleme Sistemi: Kuruluşumuz' da HACCP Planlarında, her bir KKN için, izleme yapılmaktadır. İzleme sisteminde, izlenecek ilgili her bir kriter belirlenir ve izlemenin nasıl yapıldığı, sıklığı ve sorumlusu belirtilmektedir. İzlemeden sorumlu kişiler, izleme yöntemleri, kayıtların doğru tutulması, rapor edilmesi ve izleme işlemlerinde objektif olunması hususunda bilgilidirler. İzlemeden sorumlu kişiler, kritik limitlerle uyuşmayan ürünü veya operasyonu kayıt etmekte ve sapma olduğunda derhal yapılacak düzeltici işlemlere geçmektedirler İzleme Sonuçları Kritik Limitleri Aştığında Yürütülecek Faaliyetler: Düzeltici faaliyetler, ciddi ve kritik bir eksikliğin değerlendirilmesi yada kritik bir sınıra ulaşıldığında yada bu sınır geçildiğinde yapılacak işlemler olarak tanımlanır. Kritik kontrol noktasındaki kritik limitler aşılırsa bu sapmadan kaynaklanan tehlikenin yok edilmesi için düzeltme işlemi yapılır. Düzeltici faaliyet gerektiği zaman Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu" doldurulur ve ilgili prosedüre göre hareket edilir.

8 KYS-03 Kritik Limitler aşıldığında üretilen ürünler, uygun olmayan ürünlerdir. Bu durumlarda potansiyel uygun olmayan ürün ve uygun olmayan ürün kontrolü prosedürüne göre hareket edilir. HACCP Planlarında her bir kritik limit aşıldığında yapılacak düzeltme ve düzeltici faaliyet ayrıca belirlenmiştir OGP ve HACCP Planlarında Belirtilen Başlangıç Bilgi ve Dökümanların Güncellenmesi: Eker Süt Ürünleri OÖGP nın ve/veya HACCP Planının oluşturulmasını takiben gerekirse bir değişiklik olduğunda ve kritik kontrol noktaları aşıldığında ürün özellikleri, tasarlanmış kullanım, akış şemaları, proses basamakları, kontrol önlemlerini güncellemektedir. HACCP Planı, OGP yi açıklayan prosedürler, kalite planları ve talimatlar gerektiğinde revize edilmektedir. EYS ile ilgili tüm dokümantasyonun güncelliği sistemin işleyişi sırasında ve iç tetkiklerden önce gözden geçirilmektedir Doğrulama Planlaması: Eker Süt Ürünleri OGP nın uygulandığını, tehlike analizi girdilerinin devamlı olarak güncellendiğini, Operasyonel OGP ve HACCP Planının içeriğinin uygulandığını ve etkili olduğunu, Tehlike seviyelerinin tanımlanmış kabul edilir limitler içerisinde olduğunu, Organizasyon için gerekli diğer prosedürlerin uygulandığını ve etkili olduğunu, GMP Kontrol Planıyla, EYS içerisinde tutmuş olduğu kayıtlarla, nihai üründe yapılan muayene deney sonuçlarında ki uygunlukla ve Kuruluş İçi İç Tetkiklerle kanıtlar. Gıda Güvenliği ekibinin doğrulaması ya da son üründe yapılan muayene deneyler sonucunda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli olan dokümantasyon yapısında ve uygulamalarda değişikliğe gidilir. Nihai ürün numuneleri üzerinden gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarının gıda güvenliği tehlikelerinin kabul edilebilir seviyelerine uygunsuzluğu hâlinde ürüne ait partiler potansiyel uygun olmayan ve uygun olmayan ürün kontrolü prosedürüne bağlı kalarak muhafaza edilmektedir İzlenebilirlik Sistemi : Eker Süt Ürünlerinde ürün partilerinin tanınmasına ve hammadde gruplarıyla ilişkisine, üretime ve dağıtım kayıtlarına ulaşılabilmeyi sağlayan bir izleme sistemi kurmuş ve uygulamaktadır. İzleme yöntemi hali hazırda bulunan tedarikçilerden gelen malzemeyi ve son ( nihai ) ürünün ilk dağıtım yollarını tanımlamaktadır. Eker Süt Ürünlerinde İzlenebilirlik Sistemi; günlük üretim iş emirleri üretim müdür tarafından ilgili birimlere verilerek üretim yapılması sağlanır. Proseslerde uygulanan iş emirleri, üretim formları, temizlik formları, kalite formları, mikrobiyolojik analiz sonuçları ile üretim safhaları izlenmektedir. Ürünlerde; ürünün üretim/son kullanım tarihi veya son kullanım tarihi ve seri numarası yazılarak geriye dönük kayıtlar izlenebilmekte ve hammaddeden nihai ürüne ve ürünün ilk dağıtım yerine kadar izlenebilirlik sağlanmaktadır. İzlenebilirlik ile ilgili ayrıntılar İzlenebilirlik Prosedüründe ayrıntılı olarak anlatılmıştır. İzlenebilirlikle ilgili kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre yönetilmektedir Uygunsuzluk Kontrolü Düzeltmeler: Eker Süt Ürünlerinde, Kritik Kontrol noktaları için kritik limitler aşıldığında veya operasyonel ÖGP da kontrol

9 KYS-03 kaybedildiğinde, etkilenen ürünlerin kullanımı ve piyasaya arzının önlenmesinin kontrol edilmesini tehlike analizlerinde, OÖGP ve HACCP planlarında belirlemiştir. Etkilenen son ürünün belirlenmesi ve değerlendirilmesi, uygun muameleye tâbi tutulması, yerine getirilen düzeltmelerin incelenmesini içeren Düzeltme Önleyici Faaliyet Prosedürü oluşturulmuş ve Potansiyel Uygun Olmayan ve Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur. Kuruluşumuzda, kritik limitlerin aşıldığı durumlarda üretilen ürünler, potansiyel uygun olmayan ve uygun olmayan ürün kontrol prosedürüne göre muameleye tabi tutulurlar. Operasyonel OGP na uygun olmayan koşullarda üretilen ürünler gıda güvenliği esas alınarak, uygunsuzluğun nedenleri ve bunun sonuç ve önemine uygun olarak değerlendirilmekte, gerekirse potansiyel uygun olmayan ve uygun olmayan ürün kontrolü prosedürüne göre muamele görmektedirler. Yapılan değerlendirmeler potansiyel uygun olmayan ve uygun olmayan ürün kontrol formunda kayıt altına alınmaktadır. Tüm düzeltmeler, sorumlu personel/personellerce onaylanmakta, uygunsuz partilerin izlenebilirliği amacıyla uygunsuzluğun yapısını, nedenlerini, sonucunu, önemini içeren bilgiler ile Potansiyel Uygun Olmayan Ürün ve Uygun Olmayan Ürün Kontrol Formları ve Düzeltici Önleyici Faaliyet formlarında kayıt altına alınmaktadır Düzeltici Faaliyetler: Eker Süt Ürünlerinde nde Kritik Limitler aşıldığında, operasyonel OGP de uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkan uygunsuzlukların sebeplerinin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması, tekrarının önlenmesi ve prosesi veya sistemi uygunsuzlukla karşılaşıldıktan sonra tekrar kontrol altına alımını sağlamak amacı ile Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedüründe aşağıdaki konular ile ilgili yöntemler tanımlanır ; Müşteri şikayetleri ve ürün uygunsuzluklarının gözden geçirilmesi, Kontrolün kaybedilmesine yönelik gelişmelerin göstergesi olan izleme sonuçlarındaki eğilimlerin gözden geçirilmesi, Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrar meydana gelmemesini sağlamak için gerekli faaliyetlere olan ihtiyacın değerlendirilmesi, Gerek duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve yerine getirilmesi, Gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin sonuçlarının kayıt altına alınması, Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin kesinleştirilmesinin gözden geçirilmesi. Düzeltici faaliyetlerle ilgili kayıtlar, düzeltici-önleyici faaliyet formunda kayıt altına alınır. 6.7 Potansiyel Güvenli Olmayan Ürün ve Uygun Olmayan Ürünlerin Kontrol Altında Tutulması Eker Süt Ürünlerinde aşağıdaki durumlardan emin olmadığı haller dışında, gerekli önlemleri alarak, uygunsuz ürünlerin gıda zinciri içerisinde yer almasını önlemek amacı ile Potansiyel Güvenli Olmayan Ürün ve Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürüne göre bu ürünleri kontrol altında tutmaktadır; a) İlgili gıda güvenliği tehlikesinin/tehlikelerinin belirlenen kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi, b) Gıda zincirine girmeden önce, ilgili gıda güvenliği tehlikelerinin belirlenen kabul edilebilir seviyelere indirilecek olması, c) Uygunsuzluğa rağmen, ürünün hâlâ ilgili gıda güvenliği tehlikesinin belirlenen kabul edilebilir seviyesinin altında olması. Eker Süt Ürünlerinde potansiyel olarak uygun olmayan ürünlerin gıda zincirine girişini önlemek amacıyla çiğ süt

10 KYS-03 kalite planlarını, hammadde teknik fişlerini, ambalaj spesifikasyonlarını ve ön koşul programlarını oluşturmuştur. Hammadde, yardımcı malzeme, proses aşamaları, son üründe ve sevkıyat aşamasında olabilecek tehlikeler, tehlike analizlerinde tanımlanmıştır. Hammadde ve yardımcı malzemenin potansiyel olarak güvenli olmadığı tespit edildiğinde Potansiyel Güvenli Olmayan Ürün ve Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürüne göre faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Eker Süt Ürünlerinde nde potansiyel olarak uygun olmayan ürünün uygun hale getirileceği aşamaya kadar bekleme süresince uygun olmayan ürünler üzerine Beklemede etiketi yapıştırılarak kontrol altında tutulmaktadır. Ürünlerin potansiyel olarak güvenli olmadığı müşteride ortaya çıkması durumunda geri çağırma prosedürü oluşturulmuş ve bu prosedürde yöntemler, yetki ve sorumluluklar belirtilmiştir Serbest Bırakma İçin Değerlendirme: Eker Süt Ürünlerinde uygunsuzluktan etkilenen ürünler; İzleme sistemi dışındaki delillerin, kontrol önlemlerinin etkin olduğunu kanıtlanması, Kanıtların, kontrol önlemlerinin hedeflenen performansa uymakta olduğunu göstermesi (örneğin Tehlikelerin tanımlanması ve kabul edilebilir seviyelerin belirlenmesi ile uyumlu olarak tanımlanan, belirlenmiş kabul edilebilir seviyeler), Numune alma, analiz ve/veya diğer doğrulama faaliyetleri sonuçlarının, etkilenen ürün partisinin, ilgili gıda güvenliği tehlikesinin tanımlanmış kabul edilebilir seviyeye uygun olduğunu kanıtlaması sonucunda; serbest bırakılmaktadır Uygunsuz Ürün Düzenlemesi: Uygun olmayan ürünün yanlışlıkla kullanımının ve teslimatının önlenmesi amacıyla gerekli yöntem, yetki ve sorumluluklar Potansiyel Güvenli Olmayan Ürün ve Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedüründe açıklanmıştır. Uygun olmayan girdiler üzerine red veya beklemede etiketi konulur. Uygun olmayan girdiye ve ürüne yapılabilecek işlemler; Tedarikçiye iade (girdi) Kuruluş içinde veya dışında, gıda güvenliği tehlikesinin elimine edilmesi veya kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için tekrar işleme veya ileri işleme, İmha etme ve/veya atık olarak elden çıkarma, Geri Çekme: Güvenli olmadığı tespit edilen son ürün partilerinin tam ve hızlı olarak geri çekilmesinin sağlanması ve kolaylaştırılması için Geri Çağırma Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Kuruluşumuz oluşturduğu bu prosedürde geri çekme faaliyetini başlatma yetkisi olan personel ve geri çekmeyi gerçekleştirmeden sorumlu personeli, geri çekilmiş ürünlerin muhafazasıyla birlikte stoklarda halen bulunan etkilenmiş ürün partilerini, geri çekme faaliyeti sırasında görüşülecek merciler ve faaliyetlerin akışını belirlemiştir. Kuruluşumuz tarafından Geri çekilen ürünler, imha edilene, başlangıçta tasarlanmış kullanım amacından farklı bir amaçla kullanımına, tasarlanmış veya başka bir kullanım için güvenli olduğu belirlenene veya güvenli hale getirecek tekrar işlemeye tabi tutulana kadar, güvence altına alınır veya denetim altında tutulur.

11 KYS-03 Geri çekme, nedeni, kapsamı ve sonuçları kayıt altına alınmakta ve yönetim gözden geçirmesinde girdi olarak kullanılmak üzere, üst yönetime rapor edilmektedir. Kuruluşumuz yılda en az bir defa (tercihen iç tetkikler öncesinde) geri çekmenin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek için sahte geri çekme tatbikatı gerçekleştirmektedir. 7.0 DAĞITIM VE DOSYALAMA Bu dökümanın uygulamasından doğan kayıtlar, kayıtların kontrolü prosedürüne göre muhafaza edilir.

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Firma tarafından; üretilen ürünlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hijyenik faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve buna bağlı olarak iso 22000 gıda güvenliği yönetim

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

HACCP SÜT İŞLETMELERİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA TEHLİKE ANALİZ SİSTEMİ HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT

HACCP SÜT İŞLETMELERİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA TEHLİKE ANALİZ SİSTEMİ HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT HACCP SÜT İŞLETMELERİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA TEHLİKE ANALİZ SİSTEMİ HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT Prof.Dr. Muammer GÖNCÜOĞLU HACCP Tüketici sağlığını tehdit edebilecek fiziksel, kimyasal

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

ISO 22000 TEHLİKE VE RİSK ANALİZİ TALİMATI

ISO 22000 TEHLİKE VE RİSK ANALİZİ TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Bu talimatta; - ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi içerisinde işletmede muhtemel olan bütün tehlikelerin veya risklerin tespit edilmesi, - Mevcut tehlike ve/veya risklerin tanımlanması,

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLER

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLER 01.11.2013 00-1-6 KYS.07 1.0 AMAÇ EKER Süt Ürünlerinde EYS gereği üretimin zamanında ve eksiksiz yapılması, gıda güvenliği, kalitesi ve yasallığı ile müşteri talep ve şartlarına uyması için gereken uygulamaları

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyaca kabul görmüş medikal cihazlar endüstrisi kalite yönetim sistemi standardı olan ISO 13485'in final versiyonu Şubat 2016 da yayınlandı.

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

ANA DOKÜMAN LİSTESİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ DÖK NO REV NO YAYIN TARİHİ REV TARİHİ SAYFA NO : LST - 03 : 00

ANA DOKÜMAN LİSTESİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ DÖK NO REV NO YAYIN TARİHİ REV TARİHİ SAYFA NO : LST - 03 : 00 DÖK NO REV NO REV TARİHİ SAYFA NO : LST - 03 : : : / 6 Doküman No ENTEK- ENTEGRE EL KITABI Doküman Adı Rev. No Yayın GM SS SPS. PR-KAL-0 DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PR-KAL-0 KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000/Nisan 2006 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 22000 Nisan 2006 ICS 03.120.10; 67.020; GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ - GIDA ZİNCİRİNDEKİ

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ 0.10.011 1.AMAÇ: YAŞMAK HOTELS tarafından; üretilen ürünlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hijyenik faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve buna bağlı olarak GGYS sisteminin uygulanmasını

Detaylı

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın ECE BAĞUÇ tarafından

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

BRC 6. Versiyon değişiklikler

BRC 6. Versiyon değişiklikler PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK BRC 6. Versiyon değişiklikler Madde içerikleri Güray zomp / Fırat ÖZEL 2/26/2012 GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 firatozel@gmail.com http://firatozel.wordpress.com/

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Örnek El Kitabı K.E.K.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Örnek El Kitabı K.E.K. SAYFA NO :1 / 44 ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Örnek El Kitabı K.E.K. BU KİTABIN HER HAKKI SAKLI OLUP FİRMA YÖNETİMİNİN İZNİ OLMADAN TAMAMI VEYA BİR KISMI ÇOĞALTILAMAZ. KONU ISO 9001:2008 ISO

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir Sayfa No: 1-5 Doküman Tarihi: 12.10.2017 Önceki Prosesler (Girdilerin Kaynakları): Diğer tüm prosesler "ne" kaynak girdi sağlamaktadırlar. Proses (BİLGİ) Girdileri: Risk Aksiyon Planları (PLAN-01) Risk

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR20/KYB Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında yerleşim

Detaylı

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi Nerede Revizyon Yapıldığı No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

ÜRÜN N GERĐ ÇAĞIRMA VODEN DANIŞMANLIK 2009

ÜRÜN N GERĐ ÇAĞIRMA VODEN DANIŞMANLIK 2009 ÜRÜN N GERĐ ÇAĞIRMA SĐSTEMĐSTEMĐ VODEN DANIŞMANLIK 2009 Ürün Geri Çağırma Sisteminin Geçmişi Geri çağırma sistemi: Tüketici sağlığını tehlikeye düşüren ürünlerin toplatılmasında kullanılan etkin bir sistemdir.

Detaylı

HACCP. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi

HACCP. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi HACCP Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi HACCP HACCP teriminin çıkış noktası Hazard Analysis Critical Control Points Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi HACCP nedir? Gıda güvenliği ve tüketici sağlığı

Detaylı

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

ÖRNEK GIDA A.Ş. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

ÖRNEK GIDA A.Ş. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ÖRNEK GIDA A.Ş. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI REVİZYON NO : 00 REV TARİHİ : --- YAYIN TARİHİ : 13.11.2015 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR KALİTE&GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM BÖLÜM 1 :

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI

SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ Bu talimatta; satın alma faaliyetlerinin belirlenmesi, tedarikçilerin tanımlanması, seçilmesi, değerlendirilmesi, yasal kriterlere ve firma; ISO 22000 Satın Alma Şartnamelerine uygun

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ. AMAÇ Bu prosedürün amacı;... İlk/okulu faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ LABORATUVARLARINDA MEVZUAT İLE KALİTE SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ŞUBAT 2015 BİLGİLENİDRME TOPLANTISI

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI 1.0 AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amacı; ürün veya proseste karşılaşabilecek potansiyel hataları ve bunların neden olabileceği sonuçları önceden analiz ederek, gerekli önlemlerin alınması için kullanılan

Detaylı

HACCP ve Gıda Güvenliği

HACCP ve Gıda Güvenliği HACCP ve Gıda Güvenliği HACCP; Hazard Analysis And Critical Control Points (Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları) kavramının kısaltılmış halidir. HACCP, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

İLAÇ RUHSAT BAŞVURULARI İÇİN STABİLİTE ÇALIŞMALARI REHBERI

İLAÇ RUHSAT BAŞVURULARI İÇİN STABİLİTE ÇALIŞMALARI REHBERI İLAÇ RUHSAT BAŞVURULARI İÇİN STABİLİTE ÇALIŞMALARI REHBERI [Dokümanlar Sayfasına Dön] GİRİŞ Farmasötik ürünlerde kalite güvenliği sağlama sisteminin önemli bir bölümünü raf ömrü boyunca daha önceden saptanan

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

CATERING KURULUŞLARI İÇİN HACCP - ISO 22000 STANDARDINA BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ YAKLAŞIMI

CATERING KURULUŞLARI İÇİN HACCP - ISO 22000 STANDARDINA BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ YAKLAŞIMI CATERING KURULUŞLARI İÇİN HACCP - ISO 22000 STANDARDINA BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ YAKLAŞIMI Yrd. Doç Dr. Ufuk CEBECİ, Özcan ÇAVUŞOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi, ufuk_cebeci@yahoo.com - cavusogluozcan@yahoo.com

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

Yetişkinlerde %1-2, çocuklarda % 5-8 olduğu bilinmektedir. Geri çağırma nedenleri içerisinde önemli bir orana sahiptir.

Yetişkinlerde %1-2, çocuklarda % 5-8 olduğu bilinmektedir. Geri çağırma nedenleri içerisinde önemli bir orana sahiptir. Alerjen ALLERJEN NEDİR? Belirli gıdaların alerjik bünyelerde bağışıklık sistemini ters yönde etkilemesi ve semptomlara neden olan kimyasalların açığa çıkması İşleme ile gıdalardan kaybolmazlar İZLENMELELİ

Detaylı

ÖN GEREKSİNİM PROGRAMLARI (ÖGP)

ÖN GEREKSİNİM PROGRAMLARI (ÖGP) Sayfa No 1/5 lerin Uygulanmakta Olduğunu Gösteren PERSONEL HİJYENİ Personel hijyeni Hijyen Denetimi El hijyeni swap analizleri Sağlık Taraması ve Portör Muayene Sonuçları 3 aylık Yılda 1 defa Destek Hizmetleri

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

DOKÜMANTE EDİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ

DOKÜMANTE EDİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ MUHAFAZA ZİNCİRİ Nº Uygunluk Kriteri Seviye MUHAFAZA ZİNCİRİ (Muhafaza zinciri standartları, hasat sonrası üretim süreci boyunca sertifikasyon durumu ile ilgili olarak İTU Sertifikalı üretim sürecinden

Detaylı

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ GIDANIN RESMİ KONTROLÜ İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBESİ 08.10.2016 EYLEM GÜLPINAR TURGUT GIDA MÜHENDİSİ GIDA TARIM VE HAYVANCLIK BAKANLIĞI GIDA HİZMETLERİ Güvenilir ve yeterli

Detaylı