SOSYAL MEDYANIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL MEDYANIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ"

Transkript

1 İ.ADIGÜZEL e- MBA. Projesi 2012 SOSYAL MEDYANIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ İBRAHİM ADIGÜZEL IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2012

2 SOSYAL MEDYANIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ İBRAHİM ADIGÜZEL Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne e-mba Bitirme Projesi olarak teslim edilmiştir IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2012

3 SOSYAL MEDYANIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ ÖZET Günümüz tüketicileri vakitlerinin büyük bir kısmını internette geçirmektedirler. Bu tüketiciler internet üzerinden satın alma kararlarına yön vermekle beraber satınaldıkları ürün ve hizmetler konusunda yine internet üzerinden geri bildirimde bulunabilmektedirler. Web 2.0 teknolojisi ile internette tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına doğru bir evrim gerçekleşmiş. İnternette insanlar birer yayıncı olarak içerik üretmeye başlamış ve bunları sosyal çevreleriyle paylaşma imkanına sahip olmuşlardır. Bu gelişmeler sonucu ortaya yeni bir mecra çıkmış ve adına sosyal medya denilmiştir. Başta da belirtildiği gibi artık tüketiciler vakitlerini bu yeni mecrada geçirmekte ve satın alma kararı verirken ve bu kararları ile ilgili geri bildirimde bulunurken bu yeni mecrayı daha çok kullanmaktadırlar. Günümüz işletmeleri de tüm bu nedenlerden dolayı müşteri ilişkileri yönetimlerini bu yeni mecraya da taşımak zorunda kalmışlardır. Bu çalışmamızda ürün ve hizmet satın aldıkları işletmeler ile sosyal medya üzerinden doğrudan iletişim kurabilen yeni nesil tüketicilerin müşteri memnuniyetlerini ve firmaların müşteri ilişkileri yönetimlerine etkilerini inceleyeceğiz. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Ağ Siteleri, Müşteri Memnuniyeti, Tüketici Satın Alma Karar Süreci i

4 İÇİNDEKİLER Özet i İçindekiler ii Tablolar Listesi iii Şekiller Listesi iii 1.Giriş 1 2.Web 2.0 Sosyal Medyanın Teknik Yönü Web 2.0 ile Web 1.0 Arasındaki Farklılıklar Web 2.0 Tanımı Web 2.0 Uygulamaları 6 3.Sosyal Medya Tanımı ve Özellikleri Sosyal Medya Tanımı Sosyal Medya Uygulamaları Sosyal Medya Araçları 9 4.Sosyal Medya Geri Bildirim Döngüsü Geleneksel Medya ve Sosyal Medya Karşılaştırması Sosyal Medya Geri Bildirim Döngüsü Sosyal Tüketici Kavramı Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi (Sosyal CRM) Sosyal Medyanın Müşteri Memnuniyetine Etkisi Araştırması Türkiye de Sosyal Medyada En Çok Konuşulan Markalar 17 5.Sonuç 19 Referanslar/Kaynakça 20 ii

5 Tablolar Listesi Tablo 1. Web 2.0 Algılamasında Öne Çıkanlar...4 Tablo 2.Günümüzün Sosyal Medya Araçları...9 Tablo 3.Geleneksel ve Sosyal Medya Karşılaştırması...11 Tablo 4. Türkiye de Sosyal Medyada En Çok Konuşulan Firmalar...18 Şekiller Listesi Şekil 1.Web 2.0 Sosyal Bilgi Haritası...5 Şekil 2.Klasik Satın Alma Hunisi ve Sosyal Geri Bildirim Döngüsü...12 Şekil 3.Müşterileri Sosyal Medyada Yorum Ya Da Şikayette Bulunan Şirketler...15 Şekil 4.Şirketlerin Şikayetlere Yanıt Verme Sıklığı...16 iii

6 1. GİRİŞ Doğru ve etkili iletişim günümüz dünyasının olmazsa olmaz kavramlarından birisi haline gelmiştir. Artık başarılar ve başarısızlıklar iletişim ve iletişimsizlikle ilişkilendirilmektedir. Büyük başkanlık seçimlerinde, hükümetleri ezip geçen halk devrimlerinde, büyük ve güçlü markaların bir gün içerisinde piyasadan silinmesinde en büyük etkenin etkili iletişim olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İletişim kavramının giderek önem kazanan, incelenen ve tartışılan bir konu olmasında sosyal medyanın rolü büyüktür. Yeni iletişim teknolojileriyle iletişimin göz bebeği haline gelen sosyal medya, internet ortamının sadece bilgilenmek için değil, iletişime geçmek için de kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Sosyal medya uygulama ve ortamları sayesinde internet erişimi olan her kullanıcı zaman ve mekandan bağımsız bir halde içerik oluşturma, değiştirme, yorumlama ve değerlendirme gibi eylemlerde bulunma veya internet olmasa haberdar bile olamayacağı topluluklara üye olma gibi ayrıcalıklar kazanmıştır. En önemli insanî vasıflardan biri olan sosyalleşme olgusu, sosyal medya sayesinde yeni boyutlar kazanmış; kullanıcılarına getirdiği özgürlük ve zaman-mekan kavramlarına getirdiği yenilikle internetin vazgeçilmezlerimizden biri haline gelmesini sağlamıştır. Sosyal medya oldukça yeni bir kavram olmasına rağmen tüm dünyayı etkisi altına almış, adeta bir virüs gibi hepimizin cebine kadar girerek insanlardan aldığı güçle insanları şaşırtmış durumdadır. Sosyal medyanın bir çığ gibi katlanarak büyümesi, bu ortamın tüm organizasyonların dikkatini çekmesini sağlamıştır. Hedef kitlelerinin reklama doymuş olması nedeniyle iletişim faaliyetlerinden istedikleri verimi alamayan firmalar, sosyal medyaya yeni kurtarıcı gözüyle bakmaktadır. Aynı şekilde adlarını maliyeti yüksek iletişim faaliyetleriyle duyurma fırsatı bulamayan firmalar da çareyi yine sosyal medya ortamlarında görmektedir. 1

7 Sürekli değişen eğilimler ve akımlarla yapısı da değişen hedef kitlelere en kolay ve etkili ulaşma yolu haline gelen sosyal medyanın tanımlanması ve sınırlarının çizilmesi de oldukça zordur. Hemen her gün yeni uygulamaların geliştirildiği, yeni ortamların oluştuğu ve yeni kavramların ortaya çıktığı sosyal medya, geleneksel iletişim faaliyetlerini bütünleyici ve destekleyici şekilde kullanılması açısından firmalar için hayati bir önem taşımaktadır. İletişim faaliyetlerini sosyal medya destekli yürütüp, firmalarına yeni bakış açıları kazandırabilen girişimler sürekli yükselirken, kendini yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medya ortamlarından soyutlayıp kendi bildiğini okuyan girişimler maalesef yok olmaya mahkumdur. Tüketicinin/müşterinin Web 2.0 ile birlikte pasif bir noktadan aktif bir konuma yükselmesi ile birlikte kavramsal olarak literatüre bazı yeni tanımlamalar da geldi. Tüketici Sosyal Tüketici olurken müşteri ilişkileri yönetimi de Sosyal CRM olarak kendini güncelledi. Bu güncelleme sadece isim güncellemesi olarak gerçekleşmedi aynı zamanda içeriğinde de ciddi değişiklikler oldu. Twitter ve Facebook başta olmak üzere sosyal ağlardan bilgi toplayan, bilmediği kaynaklardan gelen promosyon mesajları başta olmak üzere diğer mesajlara şüphe ile yaklaşan, müşterisi olduğu marka ile gerçek zamanlı iletişime geçen ve tek yönlü iletişimi sevmeyen, yeni ürüne ve bilgiye açık, var olduğu sosyal ağlarda markaları da görmek isteyen, iletişim içerisinde olduğu markalardan hızlı geri dönüş bekleyen kişiler sosyal tüketici olarak adlandırılıyor. Fiziksel varlıklarını çevrimiçi ile birleştirip sosyal tüketicilere daha kaliteli bir tüketim tecrübesi yaşatmak isteyen markaların da müşteri ilişkileri yönetimi dönüşüme uğradı. Dönüşen ve sosyalleşen müşteri ilişkileri yönetimi sosyal medya ile birlikte yaşadığı değişim ile Sosyal CRM (S-CRM) adını almaktadır. Sosyal tüketicileri markalarla sosyal ağlarda iletişime iten sebeplerden bazıları özel teşvikler, yaşanan problemleri çözme, geri bildirim alma ve eğlence gibi konulardır. 2

8 2. WEB 2.0 SOSYAL MEDYANIN TEKNİK YÖNÜ 2.1.Web 2.0 ile Web 1.0 Arasındaki Farklılıklar WWW (World Wide Web) ya da Web 1.0 1, Web 2.0 ın gelişmesi etrafında yapılan araştırmalardan sonra ortaya çıkan bir kavramdır. Bundan önce araştırmacılar Web 1.0 ı elektronik ticaret ya da elektronik iş olarak adlandırmakta idiler. Web 1.0, salt okunur web arayüzü ile bilgiyi aramaya ve onu okumaya olanak tanımaktaydı. İlk web siteleri basitçe iletişim kurmak için ya da işletmelere bilgi sağlamak için kurulmaktaydı. Tıpkı televizyon gibi, web de çok sayıda kullanıcıya bilginin iletilmesini mümkün kılmaktaydı 2. Web 1.0 da web sayfaları az sayıda yazar tarafından, daha büyük sayıda okuyucu için yaratılmaktaydı. Web 2.0 ise değerin geniş bir kullanıcı katkısı ile yaratıldığı oku-yaz web arayüzüne odaklanmaktadır. Web 2.0 da her katılımcı içerik yaratıcısı olabilir ve içerik yaratma potansiyelini maksimize etmek için çok sayıda teknolojik yardımla donatılmaktadır. Web 2.0 ın demokratik yapısı, her tür metin, ses, video içeriğini, etiketi, yorumu karşılıklı değiş tokuş edebilen ve hem iç hem dış grup sayfalarına bağlantı yapabilen çok büyük sayıdaki iş gruplarının (arkadaş topluluklarının yaratımlarıyla örneklendirilebilir. Sonuçta Web 1.0 ilgili bilgiye bağlantılar içeren elektronik bilgi webini (hipertext web), Web 2.0 ise sosyal webi ifade etmektedir 3. 1 Naik,U. Ve D.Shivalingaiah (2008), Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0, 6th International CALIBER, University od Allahabad, Allahabad, February 28-29&March 1 2 Stephens, R. T. (2009), Traditional and New Media, SAGE Publications, London 3 Kreitzberg, C.B. (2008), The Evolving Web Cognetics Corporation 3

9 2.2. Web 2.0 Tanımı Web 2.0 terimi, webin gelişiminde yeni gelişmeleri temsil eden metadolojilerin, teknolojilerin ve platformların bir araya gelmesini ifade etmektedir. Web 2.0 ın temel prensipleri içerisinden, işletim sistemi yerine uygulamaları çalıştırmak için webin bir platform olarak kullanılması, kullanıcılara içerikleriyle ilgili kontrolü verme ve içeriği daha kolay bir şekilde paylaşmak için yeni metotları kullanma vardır 4. Web 2.0, kullanıcı yaratımlı içerik ya da sosyal bilgisayar kullanımı olarak da adlandırılabilmektedir 5. Web 2.0 kavramı, O Relly ve MediaLive International arasında yapılan beyin fırtınası oturumundaki bir konferansla doğmuştur 6. İlk beyin fırtınasında formüle edilen Web 2.0 algılamasında öne çıkanlar Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1. Web 2.0 Algılamasında Öne Çıkanlar Web 1.0 Web 2.0 Platform Netspace, Explorer Google hizmetleri, AJAX Web sayfaları Kişisel Web siteleri Bloglar Kelime İşlemci Microsoft Word Google Docs (Writely) Portallar İçerik Yönetim Sistemleri Wikiler Ansiklopedi Britannica Online Wikipedia Bilgi Taksonomi Folksonomi Kaynaklar URL ler Sindikasyon, RSS Arama Alan adı spekülasyonu Arama motoru optimizasyonu Rol Yayımlama Katılım, işbirliği Medya sağlama Netmeeting Skype İçerik Akamai (içerik dağıtma) BitTorrent (P2P) Metrikler Sayfa görme Tıklama başına maliyet Kaynak : Regueras vd., (2008) E-Learning 2.0 : The Learning Community 4 Whittaker, J (2009), Producing for Web 2.0 A Student Guide, Third Edition, Routledge : London 5 Moran, M. ve B.Hunt (2008) Search Engine Marketing, Inc : Drving Search Traffic to Your Company s Web Site, Second Edition, IBM Press : Upper Saddle River, NJ 6 O Reilly, T. (2005), What is Web 2.0 Design Patterns and Business Modelsfor the Next Generation of Software 4

10 Bununla birlikte O Relly Media daki FOO Camp Konferasında beyin fırtınası oturumunda Web 2.0 ın Sosyal Bilgi Öge haritası geliştirilmiştir. Bu harita Şekil 1 de gösterilmiştir. Şekil 1.Web 2.0 Sosyal Bilgi Haritası 5

11 2.3.Web 2.0 Uygulamaları Web 2.0 toplulukları bir araya getiren, standart tasarım anlayışına yepyeni bir boyut kazandıran, daha dinamik özelliklere sahip, %100 kullanıcı odaklı olabilen ve internet anlayışını bütünüyle değiştirecek bir konsepttir. Web 2.0 konsepti ile tasarlanmış sitelerin farkı diğer sitelere göre sosyal birer ağ özelliğine sahip olabilmeleri, tasarımda kullanıcıya daha odaklı ve şık görünümde hitap edebilmeleri, hizmet ve servis konularında son derece kaliteli olabilmeleri ve proje üretiminde sınır tanımamalarıdır 7. Bu yenilik, firmaların online olarak müşterilerle ilişki kurma biçimini değiştirmektedir 8. İşletmeler müşterilerindeki değişimi doğru algılayıp doğru hareket etmek durumundadırlar. Web 2.0 teknolojilerini kullanan en iyi sosyal ağlardan biri olan Facebook e-posta gönderme, anında mesajlaşma, fotoğraf, müzik ve video paylaşma hizmetlerinin yanı sıra, yaklaşık bir milyon farklı kişi tarafından geliştirilen den fazla uygulamaya erişim sağlar. Kullanıcılar Facebook sitesinden ayrılmadan Amazon dan alış veriş yapabilmekte, OCLC nin WorldCat katalogunu tarayabilmekte, kullandıkları diğer sosyal ağlar (örneğin, LinkedIn) ve paylaşım siteleriyle (örneğin, Slideshare) Facebook arasında bağlantı sağlayabilmekte ve Facebook a gönderdikleri mesajları aynı anda diğer sosyal ağlarda ve Twitter gibi mikro-günlük (microblogs) sitelerinde de yayımlayabilmektedirler 9. 7 MESTÇİ, Aytaç (2009), Web 2.0 Teknolojisi & İnteraktif Pazarlama ve Reklam Modelleri, Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, ss TONTA, Yaşar (2009), Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği, Türk Kütüphaneciliği, Cilt: 23, Sayı: 4, ss:

12 3. SOSYAL MEDYA TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 3.1.Sosyal Medya Tanımı Sosyal medya kavramının genel kabul görmüş bir tanımı bulunmamaktadır. Sosyal medyayı, geniş anlamda, Web 2.0 teknolojileri üzerine kurulan, daha derin sosyal etkileşime, topluluk oluşumuna ve işbirliği projelerini başarmaya imkan sağlayan web siteleri olarak tanımlamak mümkündür. Web 2.0 teknolojik boyutu vurgulanarak tanımlanırken, sosyal medya, sosyal boyutu ve kullanımı ön plana çıkarılarak tanımlanmaktadır 10. Roberts ve Kraynak 11, sosyal medyayı, basitçe işbirlikçi, kullanıcı yaratımlı online içerik olarak ifade etmektedir. Blossom 12 sosyal medyayı, her bireyin diğer birey gruplarını kolaylıkla etkilemesini olanaklı kılan yüksek derecede ölçeklenebilir ve erişilebilir iletişim teknolojileri ya da teknikleri olarak tanımlamakatadır. Sosyal medya; yeni iş biçimlerini, sosyal yapıları ve teknoloji sunumlarını teşvik etmek için insanlar, içerik ve veri arasındaki verimli etkileşimi kolaylaştıran teknoloji ve uygulamalar düzenidir Sosyal medya katılımcıların fikir ve deneyimleri üzerine kurulu ortak ilgileri üzerine doğal, samimi konuşma ortamı sağlayan online platformlardır. Temeli, paylaşım ve katılımcıların ortak bir noktada bütünleşmesi ve çoğu zamanda daha iyi seçim yapabilmek için daha çok bilgi edinme imkânı tanımasıdır Bruns, A. ve M.Bahnish (2009), Socail Media: Tools for User-Generated Content Social drivers behind Growing Consumer Participation in User-Led Content Generation Vol 1, State of the Art, March 11 Roberts, R.R. ve J.Kraynak (2008), Walk Like a Giant, Sell Like a Madman, 12 Blossom,J. (2009), Content Nation-Surviving and Thriving as Social Media Changes Our Work, Our Lives and Our Future, Wiley Publishing, Inc. : Indiana 13 EVANS, Dave (2008), Social Media Marketing An Hour a Day, Wiley Publishing, Indiana 7

13 3.2. Sosyal Medya Uygulamaları Sosyal medya uygulamalarının içeriğini tamamen bireyler belirlemekte ve bireyler birbirleri ile sürekli bu uygulamalar üzerinden etkileşim kurabilmektedir. Diğer bir tanımla sosyal medya; zaman ve mekân sınırlaması olmadan (mobil tabanlı) paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir. Sosyal medya platformlarının temelinde iletişim ve paylaşım yatar 14. Sosyal medya; teknolojiyi, sosyal girişimciliği kelimeler, resimler, videolar ve ses dosyaları ile birleştirir. Sosyal medya araçlarının tanımı ve kapsamı kişiden kişiye değişmekle beraber bilgisayar ya da mobil telefon gibi araçların desteklediği ana unsurları bloglar, mikrobloglar, online chat, RSS beslemeleri, sosyal ağlar, sosyal imleme siteleri, forumlar, podcastler, video paylaşım siteleri, sanal dünyalar gibi çeşitli formlarda karşımıza çıkmaktadır. Bir uygulamanın ya da web sitesinin bu tanıma uygun olması için şu özelliklere sahip olması gerekir 15 : Yayıncıdan bağımsız kullanıcıları olması, Kullanıcı kaynaklı içerik olması, Kullanıcılar arasında etkileşim olması, Zaman ve mekân sınırlaması olmaması. 14 HATİPOĞLU, H. Burak (2009), Sosyal Medya ve Ticaret Hayatına Etkileri (1), CİO Club, ss ERKUL, R. Erdem (2009), Sosyal Medya Araçlarının ( Web 2.0 ) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği, Türkiye Bilişim Derneği, Sayı:116, ss

14 3.3.Sosyal Medya Araçları Sosyal medya araçları, çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Tablo 2 de Mangold ve Faulds 16 un günümüzün sosyal medya örneklerine ilişkin sınıflandırması gösterilmiştir. Tablo 2.Günümüzün Sosyal Medya Araçları Sosyal Medya Örnekleri Sosyal ağ siteleri ( MySpace, Facebook, Faceparty) Yaratıcı şeyler paylaşma siteleri : Video paylaşım siteleri ( Youtube) Resim paylaşım siteleri (Flickr) Müzik paylaşım siteleri (Jamendo.com) Destekle birleştirilmiş içerik paylaşımı (Piczo.com) Genel entellektüel sermaye paylaşım siteleri (Creative Commons) Kullanıcı sponsorlu bloglar (Resmi Apple Blogu, Cnet.com) Şirket sponsorlu web siteleri/bloglar (Apple.com, P&G nin Vocalpoint i) Şirket sponsorlu haklı neden/yardım siteleri (Dove un Gerçek Güzellik(Real Beauty) kampanyası, click2quit.com) Davet çağrılı sosyal ağlar (AsmallWorld.net) İş ağ siteleri (LinkedIn) İşbirliği web siteleri (Wikipedia) Sanal dünyalar (Second Life) Ticari topluluklar (ebay, Amazon.com, Craig s List, istockphoto) Podcastlar ( For Ommediate Release : The Hobson and Holtz Report) Eğitim materyallerini paylaşma (Mozilla nın spreadfirefox.com, Linux.org) Kullanıcıların online haber, hikaye, müzik, video vb. gibi öneriler yapmasını imkanlı kılan sosyal işaretleme siteleri (Digg, del.icio.us, Newsvine) 16 Mangold, W.G. ve D.J.Faulds (2009), Socail Media: The New Hybrid Element of The Promotion Mix, Business Horizons 52, 9

15 4. SOSYAL MEDYA GERİ BİLDİRİM DÖNGÜSÜ 4.1.Geleneksel Medya ve Sosyal Medya Karşılaştırması Pazarlamacılar, yakın zamana kadar potansiyel pazarda kendi ürün veya hizmetlerini tanıtırken gazete, dergi, radyo, televizyon ve bilboardları kullanmışlardır. Her bir yeni ortam diğerine bir şeyler katmıştır. Dergiler, gazetelere renk ve ulusal dağıtım, radyo, ses ve müzik, televizyon ise hareket eklemektedir. Bilboardlar, anayollar boyunca karşımıza çıkmaktadır. Yığın medyada reklam yapıldığı zaman genel olarak ulaşma niyetinde olunan potansiyel müşterilerden daha fazla insana ulaşılsa da 17 bu medya ile kişiselleştirilmiş mesajlarla spesifik alıcıların hedeflenmesi çok zordur. Çünkü geleneksel reklam çoğunlukla etkili olmayan bir şekilde oldukça geniş ve geneldir 18. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel ya da şirket kontrollü medyada iletişim veya etkileşim fazlasıyla tek yönlüdür 16. Bu durum çoğu online medya için de geçerlidir. Son kullanıcı, başkasının kontrolündeki bir şeyi seyreder ya da o şeyle temas halindedir 19. Buna karşın, bloglar gibi sosyal medya ise çok yönlüdür. Karşılıklı online konuşmalara herkesin katılmasına ve bunu yaymasına imkan vermektedir 17. Sosyal medya gerçekten katılımcıdır. Son kullanıcı, içeriği biçimlendirir, yaratır ve paylaşır. Katılım ve karşılık verme yoluyla sosyal itibar biçimlendirilir. Pazarlam bağlamında bu, aktif sosyal marka anlatımı olmaktadır. İtibarın bu katılımlı gelişimi, topluluğun kollektif hareketinin doğrudan bir sonucudur 19. Tablo 3 de geleneksel ve sosyal medya kaşılaştırmalı olarak verilmiştir. 17 Weber, L. (2007), Marketing to The Social Web, John Wiley&Sons, Inc. : New Jersey 18 Scott, D.M. (2007), The New Rules of Marketing and PR, John Wiley&Sons, Inc. : New Jersey 19 Evans, D. (2008), Social Media Marketing Inside Out, First Edition, SitePoint Pty, Ltd : Canada 10

16 Tablo 3.Geleneksel ve Sosyal Medya Karşılaştırması Kaynak : Stokes, R. (2009), emarketing the Essential guide to online marketing Geleneksel Medya Sabit, değiştirilemez Sınırlı ve gerçek zamanlı olmayan yorum Sınırlı, gecikmeli ölçüm Arşive zayıf erişim Sınırlı medya karması Bir kurulca yayımlanır Paylaşım desteklenmez Denetim Sosyal Medya Anlık güncellenebilir Sınırsız gerçek zamanlı yorum Anlık popülerlik ölçümü Arşive erişilebilir Tüm medya karma hale getirilebilir Bireysel yayımcılar vardır Paylaşım ve katılım desteklenir Özgürlük 4.2.Sosyal Medya Geri Bildirim Döngüsü Sosyal medyanın meüşteri memnuniyeti açısından en değerli yönlerinden biri, bir geri bildirim döngüsünün parçası olması ve bunu desteklemesidir. Bu geri bildirim döngüsü ile önemli sayılan sosyal konuşmaların ürün ve hizmetlerin müşteri memnuniyetini nasıl ve ne oranda etkileyebileceği öğrenilebilir. Sosyal medya araçlarının, sosyal geri bildirim döngüsü ile satın alma sürecinde nasıl bir rol oynadığına odaklanmak gerekmektedir. Basitçe sosyal geri bildirim döngüsü, bir satın alma kararı verileceği zaman, satın alma hunisinde düşünme aşamasında olan potansiyel müşterinin kullanması için mevcut müşterilerin satın alma sonrası deneyimleriyle beslenir. Geleneksel medya perspektifiyle klasik satın alma hunisi, fark etme, düşünme ve satın alma olmak üzere üç aşamadan oluşan, potansiyel müşterilerin satışa yönlenmesi amacına yardımcı olan bir yol olarak tanımlanabilir. Şekil 2 de klasik satın alma hunisi (Şekil 2A ile belirtilerek) ve sosyal geri bildirim döngüsü (Şekil 2B ile belirtilerek) gösterilmiştir. 11

17 Şekil 2.Klasik Satın Alma Hunisi ve Sosyal Geri Bildirim Döngüsü 12

18 Klasik satınalma hunisi üzerinde sosyal medyanın etkisi söz konusudur. Düşünme aşaması sürecinde tüketici üretimli medyanın etkisinin hesaba katılması gerekmektedir. Çünkü satınalma hunisinin soyal web ile birleşen modern sunumu, bir sonraki alışveriş yapacaklar için mevcut müşteriler tarafından üretilen deneyimsel verinin geri dönüşümünü sağlayan açık bir modeldir. Satın alma hunisinin arkasına satış sonrası konuşmalarını bağlayan geri bildirim döngüsünü, sosyal medya uygulaması için önemlidir. Sosyal medya, sosyal geri bildirim döngsünde satınalma sürecinin arkasına satın alma sonrası deneyimleri bağlamaktadır Sosyal Tüketici Kavramı Sosyal medya devrimi sonrasında ortaya çıkan kavramlardan birisi de sosyal tüketici kavramıdır. Sosyal tüketiciler bilgiye birçok farklı kanaldan erişir, yeni haberleri Twitter, Facebook, Friendfeed gibi sosyal ağlardan öğrenir. Sosyal tüketici, networkunde bulunan kişilerin verdikleri haberlere ve yorumlara öncelik tanır. Sosyal tüketici, markalar ve yeni ürünler hakkındaki son bilgileri sosyal kanallar vasıtasıyla alır ve hızla geribildirimde bulunur. Sosyal tüketici teknolojiyle iç içedir, kendi isteği dışında gönderilmiş SPAM mailleri, periyodik gönderilen promosyonel tweetleri açmaz, ancak ilgisi dahilindeki bilgiler sürekli açık haldedir. Sosyal tüketici markaların sosyal ağlarda olmasını, farklı kampanyalar ve güncel bilgilerle sürekli tüketicilerin ilgisini çekmesini bekler. Dolayısyla markalar, günlük olarak sosyal tüketicilerle iletişimde olmalı ve onların ilgisini çekecek aktivitelerde bulunmalıdır. Sosyal tüketici markaların kendisiyle karşılıklı etkileşimde olmasını bekler. Bu etkileşimin sadece toplu mail veya tweet gönderildiği zaman değil, ne zaman isterse o zaman olmasını ister. Markaların da sosyal ağlarda sürekli kalan ve takipçililiği yüksek sosyal ağ uzmanlarını bünyelerinde bulundurması gerekir. Sosyal tüketici markalarla birden çok platformda aynı anda konuşabildiği için, herhangi bir platformda görüştüğü marka temsilcisinin başka bir platformda sorduğu soru hakkında önceden bilgili olmasını bekler. Örneğin sosyal tüketici twitterda marka hakkında şikayette bulunduysa, çağrı merkezinde kendisini dinleyen müşteri temsilcisinin de şikayet hakkında bilgili olmasını ister. 20 Akar, E. (2010), Sosyal Medya Pazarlaması, Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri, Efil : Ankara 13

19 4.4.Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi (Sosyal CRM) Sosyal tüketici kavramı sonrasında müşteri ilişkileri yönetimi de artık Sosyal CRM (Müşteri ilişkileri Yönetimi) olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Sosyal CRM geleneksel CRM araçlarının Facebook, Twitter ve Linkedin gibi etkili sosyal ağlarla birleştirilmesi ile ortaya çıkan bir kavramdır. Geleneksel CRM müşteri ve marka arasında tek yönlü bir iletişimden oluşur. Müşteri marka ile hiçbir işbirliği ve ya da ilişkide bulunmayarak, gerçek anlamda CRM in bir parçası değildir. Sosyal CRM de ise bu durumun tamamen değiştiğini görmekteyiz. Müşteri bütün organizasyon yönetiminin odak noktasıdır. Müşteriye mesajlar göndermek ya da pazarlama yapmak yerine, markalar artık sorunlarını nasıl çözeceklerine dair müşterileri ile konuşuyor ve onlarla işbirliği yapıyor. Müşteri ilişkilerini oluşturmaları ve kendi deneyimlerini şekillendirmeleri için markalar müşterileri destekliyor ve büyük bir umutla markayı savunan müşteriler yaratmaya çalışıyorlar. Sosyal CRM kavramı oldukça yeni bir kavram olmakla beraber CRM uzmanları tarafından 4 adet bileşeni olması gerektiği vurgulanmaktadır 21. Dinlemek: Marka vaadini satın alabilecek olası ve mevcut müşteriler, web üzerindeki birçok kanal üzerinden sürekli takip edilerek, dikkatlice dinlenmelidir. Facebook, Friendfeed, Twitter gibi sosyal mecraların dışında, Linkedin, XING, Ecademy gibi iş hayatına dönük sosyal mecralar da sürekli takip edilmeli ve Google Alert gibi farklı uygulamalar yardımıyla, marka hakkında yazılan tüm yorumlardan anında haberdar olunmalıdır. Analiz: Marka hakkında yapılan yorumlar, konuşmalar, feedler analiz edilmelidir. Yapılan her bir yorumun olumlu veya olumsuz olarak işaretlenmesi, olumsuza dönebilecek konuşmaların anında tespit edilmesi gerekmektedir. Yorumları yapan kişilerin web üzerinde hangi gruplara üye oldukları, hangi sitelerde üyeliklerinin bulunduğu, daha önce hangi başka markalarla ne şekilde iletişime geçtiği analiz edilmelidir. Bağlantı Kurmak: Kullanıcı yorumlarının markanın hangi departmanıyla ilgili olduğu bulunmalıdır. Örneğin, bir hazır giyim markasından aldığı ürünün hatalı çıktığını friendfeed üzerinden duyuran kullanıcıyla iletişime geçilmeden önce, mağaza satış departmanıyla görüşülmelidir. Sosyal ağlarda yorumu yapan müşterinin markayı zedelemek için mi konuştuğu, yoksa gerçekten aldığı ürün veya hizmet hakkında bir sorunu mu olduğu bulunmalıdır. Harekete Geçmek: Analiz edilen ve bağlantı kurulan feedler ve yorumlar üzerine hızlıca harekete geçilmeli, müşteriyle en kısa sürede iletişimde olmak gereklidir. Müşterinin tatmin edilmediği her dakika, marka hakkında daha çok olumsuz yorum yazmasına neden olacaktır. Google tarafından olumsuz marka yorumları indekslendikçe, markanın online ortamdaki itibarını kurtarmak daha da güçleşecektir

20 4.5.Sosyal Medyanın Müşteri Memnuniyetine Etkisi Araştırması İşletmelerin müşteri ilişkileri yöneticileri sosyal medyanın WOMM (ağızdan ağıza pazarlama) özelliğinin öneminin farkına varmaya yeni yeni başladılar. Sosyal medya üzerinden yapılan olumlu yorumlar ve önerilerin milyonlarca kişi tarafından görülme şansı olduğu gibi bu durum tam tersi için de geçerlidir. Olumsuz geribildirimlerle nasıl başa çıkılacağı ve müşteri memnuniyetinin tekrar nasıl sağlacağı ise oldukça kritik bir nokta olarak görünmektedir. Eylül 2011 de MarketTools tarafından yapılan araştırmaya göre, bazı şirketler Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının müşterileri tarafından geribildirim amaçlı kullanılması konusunda kendilerine güveniyorlar. Ancak çalışmaya katılan şirketlerin hemen hemen yarısı, müşterilerinin online platformlarda yorum ya da şikayette bulunmadığını söylüyor. Diğer şirketler ise, müşterilerinin geribildirim yapıp, yapmadığı hakkında bilgi sahibi bile değiller. Şekil 3 te bu durum görünmektedir. Şekil 3.Müşterileri sosyal medyada yorum ya da şikayette bulunan şirketler 15

21 Araştırmanın sunduğu bir başka bilgi ise, önemli sayıda pazarlamacı bazen Facebook ya da Twitter dan gelen müşteri şikayetlerini yanıtlıyor. Gelen sorular ve olumsuz geribildirimler ise çoğu zaman yanıtsız bırakılıyor. Anket sonuçlarına göre, Twitter üzerinden gelen geribildirimler %28 lik kesim tarafından bazen ya da hiç yanıtlanmazken, Facebook üzerinde bu oran %17 ye düşüyor. Şekil 4 de bu durum görünmektedir. Şekil 4.Şirketlerin Şikayetlere Yanıt Verme Sıklığı Müşteriler, yaptıkları geribildirimlere yanıt alamamaktan rahatsızdır. Şirketlerin sosyal medyada vereceği basit bir yanıt bile müşteri ve şirket arasındaki memnuniyetsizliğinin ortadan kaldırılabilmesini mümkün kılmaktadır. Günümüzde her alanda olduğu gibi müşteri hizmetlerinde de rekabet kızışmış durumdadır. Bir şirketin itibarını koruması müşteri memnuniyetlerini artırarak mümkün olabilmektedir. Twitter, Facebook ve LinkedIn gibi sosyal medya platformları, şiketlere müşterileri ile ilişkide olmaları ve isteklerini karşılayabilmeleri için daha geniş bir alan sağlamaktadır. 16

22 4.6.Türkiye de Sosyal Medyada En Çok Konuşulan Markalar Medya Takip Merkezi (MTM) 22, gazete, dergi, TV kanalı gibi geleneksel mecralarda yüksek yansıma bulan 50 markayı ölçü alarak, bu markaların sosyal medyada ne kadar konuşulduğunu ölçümledi Eylül 2011 tarihlerini kapsayan araştırma raporuna göre, sosyal medyada hakkında en çok fısıltı tespit edilen marka, Turkcell oldu. Özellikle Twitter da hakkında sıkça yorum/ileti yazılan markanın, en çok konuşulduğu diğer platformlar ise sırasıyla Facebook, Ekşisözlük ve Friendfeed oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan ikinci marka ise iphone. Özellikle Facebook kullanıcıları tarafından sıkça yorumlanan Iphone;nun, en çok ilgi gördüğü diğer platformlar ise sırasıyla Twitter ve Friendfeed oldu. Sosyal medyada en çok yer alan diğer markalar ise sırasıyla Avea, Ford, HP, Apple, Honda, Türk Telekom, Audi, Renault, Vodafone, Sony, Samsung ve Nokia oldu. Rapora göre, Twitter kullanıcıları arasında, popüler markaların ilk üçü telekom sektöründen çıktı. 928 mesaj ile Turkcell ilk sırada yer alırken, onu 665 mesaj ile Avea ikinci ve 574 mesaj ile Türk Telekom üçüncü sırada takip etti. Gıda sektörünün ünlü markası Ülker, Twitter ın hakkında en fazla konuşulanı olurken; cep telefonu ve bilgisayar markaları da, sosyal medya sakinleri tarafından yüksek ilgi gördü. MTM raporuna göre, sosyal medyanın en popüler markaları Şekil 5 de görüldüğü gibidir

23 Şekil 5. Türkiye de Sosyal Medyada En Çok Konuşulan Firmalar 18

24 5. SONUÇ Büyük olasılıkla sosyal medyaya kadar müşterinin sesi hiç bu kadar güçlü ve etkili olmamıştır. Bu platformlarda hızlı hareket etmek, hemen cevap vermek negatif yorumların yayılmasını engelleyebilir ve pozitif geri dönüşlere olanak sağlayabilir. Kötü deneyimleri hakkında twit giren Twitter kullanıcılarının %58 inin sorun yaşadıkları firmalardan geri dönüş almadıkları bir gerçektir. Firmaların artık müşteri şikayetlerine karşı telefonla irtibata geçebilmelerinin yanında, anında cevap verip geri dönüş almalarını sağlayan ve bunu birçok kişinin görmesine olanak veren Twit yazma veya Facebook da cevap vermek gibi seçenekleri de var. Sosyal medyanın, müşteri ilişkileri yönetiminin tamamen yerine geçeceği düşünülmemekle birlikte her alanda müşteri memnuniyetini arttırmanın bir yolu olarak sosyal platformlar daha da çok kullanılmaya başlanacaktır. Sosyal medya faaliyetleri sayesinde, monolog yani tek taraflı iletişimin yerini; diyalog yani karşılıklı iletişim modeli almıştır. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmek amacına ulaşmak adına, en iyi hizmeti veren bu model sayesinde, mevcut ve potansiyel müşterilere daha hızlı ulaşılıp, sorunlar ya da beklentiler daha hızlı çözüme kavuşturulabilmektedir. Aslında sosyal medya özelinde olmasa bile zamanla değişen müşteri kavramının, sosyal medya olmasa bile kollektif paylaşıma dayanan bir müşteri hizmetleri kavramını zaten doğuracağını söylemiş olsak hata yapmamış olurduk. Bu düzlemde incelendiğinde günümüz müşterileri için şeffaf ve samimi bir ortam sunan sosyal medya kadar kendi seslerini duyurabilecekleri başka bir kanal yok. Sonuç olarak, geleneksel medya üzerinden yapılan iletişimin de devam ettiği çağımızda, dijital yani sosyal medya üzerinden yapılan karşılıklı iletişimin, hem müşteriler hem de firmalar için daha etkili olduğunu görebiliriz. 19

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler Tuba Akbaytürk Çanak Ajanda Web 2.0 Kütüphane 2.0 Sosyal Ağ ğ kavramı Sosyal Ağ Örnekleri Kütüphaneler ve Sosyal Ağlar Web 2.0 nedir? Yeni bir kavramdır, 2004 yılında ortaya

Detaylı

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, teknolojiyi ve sosyal girişimciliği tek yönlü bilgi paylaşımından, kelimeler,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ Sosyal medya zaman ve mekan sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir. Wikipedia sosyal medyanın özelliklerini

Detaylı

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com : @irmakhandan What s yours? Bulunduğumuz çağın ekosisteminin özünde «paylaşmak» ve «konuşmak» yer alıyor. TÜKETİCİ HİKAYELERİ HİKAYELERİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR? EĞLENCELİ

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 STRATEJİK DİJİTAL MEDYA PLANLAMA MEDYA SATIN ALMA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ KREATİF TASARIM ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Nedir? Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve

Detaylı

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur, Prof.Dr. Oğuz Dikenelli Serhat Safyürek, Oğuz Uz, Ahmet Melih Özcan Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Nazan ÖZENÇ UÇAK Tolga ÇAKMAK Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü {ucak, tcakmak}@hacettepe.edu.tr

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medya Uzmanlığı - Müfredat // Ders Saati: 48 Saat Orhan Akkuş - Sosyal Beyin 23 Ocak 2015 Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medyada Uzmanı Nedir? Ne İş yapar? Ders Saati ( 2 Saat) Giriş

Detaylı

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL Yeni bir dünyaya doğru 1 Milyar İnternet kullanıcısı 2 Milyar Web sayfası 2.6 Milyar Cep telefonu 3 Milyar Web araması 500 Milyar Gigabayte dijital

Detaylı

Web 2.0 ve E-Pazarlama

Web 2.0 ve E-Pazarlama Web 2.0 ve E-Pazarlama Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Umut Al tonta@hacettepe.edu.tr omadran@baskent.edu.tr umutal@hacettepe.edu.tr -1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

Ajans Sunumu İstanbul, 2015

Ajans Sunumu İstanbul, 2015 Ajans Sunumu İstanbul, 2015 Biz Kimiz? Dijital dünyanın afacanları, sorunlarınızın çözüm ortaklarıyız. Minik ofisimize sığdırdığımız kocaman dünya ile deli dolu, enerjik bir ekibiz. Tüm bu enerjimizi,

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL PAZARLAMA İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL ÇAĞ Dijitalleşme süreci internetin günlük hayatımıza girmesi ile başladı. Bu ilk dönemde şirketler tek taraflı iletişim sağlayan kurumsal

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Pazarlama

Sosyal Ağlar ve Pazarlama Sosyal Ağlar ve Pazarlama Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr BBY 465, 8 Aralık 2014-1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti Pazar payını korumak/artırmak Bağlılığı artırmak

Detaylı

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN!

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! ANIL ALTAŞ EĞİTMEN/DANIŞMAN 14 TEMMUZ 10 BÜMED AŞİYAN SALONU Sosyal Medya ile dünya artık düz! 2 Icons courtesy of Sosyal medya Katsayınızı biliyor musunuz? Test Sonucu

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com 2 3 4 5 6 7

Detaylı

2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar

2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar 2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar 2.3.1. İşbirlikli Yazarlık (Ör: Viki) 2.3.2. Çoklu Ortam Paylaşımları (Ör: YouTube, Flickr) 2.3.3. Web Günceleri (Ör: Bloglar) 2.3.4. Etiketleme ve Sosyal İmleme (Ör:

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yard. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com Fiziksel Arayüz

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Pazarlama

Sosyal Ağlar ve Pazarlama Sosyal Ağlar ve Pazarlama Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr BBY 465, 1 Aralık 2015-1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti Pazar payını korumak/artırmak Bağlılığı artırmak

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni

17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni 17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni Mobil RTB Harcamaları %459 Artış Gösterdi emarketer tahminlerine göre RTB harcamaları (tüm reklam çeşitleri dahil) 2018 yılında toplamda $12 milyar a ulaşacak.

Detaylı

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri BLOG BLOG 1 2 3 4 5 6 Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri Blog Nedir? Blog, teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde

Detaylı

MarkeFront Eğitim Hizmetleri. Aytaç Mestçi aytac@markefront.com

MarkeFront Eğitim Hizmetleri. Aytaç Mestçi aytac@markefront.com MarkeFront Eğitim Hizmetleri Aytaç Mestçi aytac@markefront.com MarkeFront Hizmetleri MarkeFront Hizmetleri MarkeFront Hizmetleri Eğitimler İnternet Pazarlama Genel Eğitimleri MarkeFront Eğitimleri İnternet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Online Kriz Yönetimi. Samet Ensar SARI 03/03/12. Sunum notları

Online Kriz Yönetimi. Samet Ensar SARI 03/03/12. Sunum notları Online Kriz Yönetimi Sunum notları Samet Ensar SARI 03/03/12 Şirketler için en önemli değer KURUMSAL İTİBAR Gerçekler ve algılar var Sosyal paydaşlarla oluşturulan rasyonel ve duygusal bağlar bulunuyor

Detaylı

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI Düzen Değişti HAMİNNE DİJİTAL MEDYA & SOSYAL AĞ PAZARLAMA Haminne, dijital medya ve sosyal ağlar üzerinde; lokal ve ulusal pazarlama çözümleri üreten, şehir hedefli yayın ve yayıncıları ile yüz binlerce

Detaylı

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik.

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital Pazarlamada 2016 Trendleri 2017 ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital pazarlamanın 2016 daki trendlerini sizler için bir araya getirdik. Böylece

Detaylı

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI-

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- -SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- Pazarlamadünyasi.com un Vodaco Agency işbirliği ile 04 Ağustos 30 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Sosyal Medya araştırması sonuçlandı. İnternet kullanıcıları sosyal

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI İNTERNET NEDİR? Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? İki ya da daha

Detaylı

Deniz Turizminde E-Ticaret ve Sosyal Medya Pazarlamaları. Barış Bozkurt

Deniz Turizminde E-Ticaret ve Sosyal Medya Pazarlamaları. Barış Bozkurt Deniz Turizminde E-Ticaret ve Sosyal Medya Pazarlamaları Barış Bozkurt Pazarlama Firmaların, hangi malların veya hizmetlerin müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri ve satış stratejileri belirlemeleri

Detaylı

Yeni Nesil Web phaneler. Web 2.0 Web 3.0 Bloglar RSS Wiki Podcasting

Yeni Nesil Web phaneler. Web 2.0 Web 3.0 Bloglar RSS Wiki Podcasting Yeni Nesil Web ve KütüphanelerK phaneler Web 2.0 Web 3.0 Bloglar RSS Wiki Podcasting. Web 2.0 Nedir? WWW aracılığı ile insanların bilgi üzerinde çevrimiçi; İşbirliği yapmasını Paylaşım sağlamasını mümkün

Detaylı

Kütüphaneler ve Sosyal Medya. Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing. @msoyulmaz

Kütüphaneler ve Sosyal Medya. Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing. @msoyulmaz Kütüphaneler ve Sosyal Medya Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing @msoyulmaz Ajanda Kütüphaneler ve Sosyal Medya Üzerine EBSCO nun Anketi Anket ile ilgili Çeşitli Çıktılar EBSCO

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ Sadece E-mail Abonelerine Özel BİLİYOR MUYDUN? Tüketicilerin %90 ı satın alma kararlarında internetteki yorumların etkili olduğunu düşünüyor.

Detaylı

EURIE TRAINING Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji. 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi

EURIE TRAINING Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji. 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi 2 SELMAN ARSLANBAŞ Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı & Aydın TÖMER Müdürü

Detaylı

Twitter Nedir? Nasıl Kullanılır? Mehmet Nuri Çankaya

Twitter Nedir? Nasıl Kullanılır? Mehmet Nuri Çankaya Twitter Nedir? Nasıl Kullanılır? Mehmet Nuri Çankaya Twitter Nedir? Twitter; 140 karakterden oluşan tweet adı verilen internet kısa mesajlarının gönderildiği ve başkalarının mesajlarının okunabildiği bir

Detaylı

Tıklamadan duramayan, Gelişmeden ilerlemeyen, Tüm hayaller gerçekleştirmek içindir diyen, Tutkuyla çalışan, Samimi, FİKİR Teknoloji delisi İLERLEYİŞ

Tıklamadan duramayan, Gelişmeden ilerlemeyen, Tüm hayaller gerçekleştirmek içindir diyen, Tutkuyla çalışan, Samimi, FİKİR Teknoloji delisi İLERLEYİŞ CLICO HAKKINDA Bilgisayarlarını sektöre heyecanla açan Clico, Tıklamadan duramayan, Gelişmeden ilerlemeyen, Tüm hayaller gerçekleştirmek içindir diyen, Tutkuyla çalışan, Samimi, FİKİR Teknoloji delisi

Detaylı

İşaretçiler Perakende Pazarlamayı Nasıl Yeniden Şekillendirebilir?

İşaretçiler Perakende Pazarlamayı Nasıl Yeniden Şekillendirebilir? İşaretçiler Perakende Pazarlamayı Nasıl Yeniden Şekillendirebilir? Yazar Peter Lewis Yayınlanan Ağustos 2016 Konular Hareketli Perakende Tüketim maddeleri İşaretçi teknolojisi, cihazları daha faydalı hale

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu

Detaylı

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız 2016 Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız Digital Signage Nedir? Hedef kitlenizi bilgilendirme ya da davranışlarında teşvik edici değişiklik yaratmak amacıyla ses, video, grafik veya

Detaylı

Sosyal Medya Kılavuzu

Sosyal Medya Kılavuzu Sosyal Medya Kılavuzu 1 DOĞRUDAN SATIŞ: ORİJİNAL SOSYAL AĞ Bizim iş modelimiz kişiden kişiye satış bazlıdır kullandığınız sözcüklerin önemi işimiz için büyüktür. Teknoloji sürekli olarak değişmeye devam

Detaylı

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler 60+ deneyimli çalışan 2.000+ yerel & küresel müşteri 6 ofis SmartMessage Marketing Platform Müşterilerinize ulaştığınız dijital kanallardan maksimum fayda almanızı

Detaylı

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık?

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Bu pazarlamacılar, sosyal medya 'uzmanları' ve PR uzmanlarının her gün konuştuğu konu; Sosyal medyanın geleceği nasıl gözüküyor? 1. Geleneksel medya,

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

E-ÖĞRENME ve WEB 2.0. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

E-ÖĞRENME ve WEB 2.0. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü E-ÖĞRENME ve WEB 2.0 Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü E-ÖĞRENME VE PLATFORMLAR E-Öğrenme: Tanımı Öğretim etkinliklerinin elektronik ortamlarda yürütülmesidir.

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA 1 Giriş Bu bölümümde günümüzde en çok kullanılan Web araçları tanıtılacak ve anlatılacaktır.bunların eğitimde, özellikle uzaktan eğitimde nasıl kullanıldığından

Detaylı

Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları

Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları Arş. Gör. Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr Atılım Üniversitesi Kütüphanesi 29.03.2012 Sunum Planı

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Kutalmış Damar Emre Uzuncakara. 07 Haziran 2012 - İstanbul

Kutalmış Damar Emre Uzuncakara. 07 Haziran 2012 - İstanbul Kutalmış Damar Emre Uzuncakara 07 Haziran 2012 - İstanbul Unica ve Netezza Hızlı analitik, etkili pazarlama Unica ve Netezza İşbirliği 2010 yılında Unica ve Netezza IBM e katıldı İlk Unica Netezza işbirliği

Detaylı

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Paragon Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Hakkımızda DENEYİM Rakipsiz YARATICILIK Takip edilen YENİLİKLER Biz Kimiz? ParagonTasarım dijital medya alanında hizmet veren İstanbul merkezli bir tasarım

Detaylı

Görüntülü Reklamcılık neden önemlidir? Google Görüntülü Reklam Ağı. Önemlidir? MURATOLMEZ.COM

Görüntülü Reklamcılık neden önemlidir? Google Görüntülü Reklam Ağı. Önemlidir? MURATOLMEZ.COM Google Görüntülü Ağı. Görüntülü ü cılıkneden ede Önemlidir? Program. Neden çevrimiçi reklamcılık? Müşteri Satın Alma Döngüsü Neden? Doğru hedefleme seçeneklerini belirleme i i denetleme Çevrimiçi reklamcılık

Detaylı

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018 www.chemlife.com.tr DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / ChemLife Kimya Teknolojileri Gazetesi nin amacı; kimya bilimi, sanayisi ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunarak,

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ. Tarih: 21 28 Mayıs 2016 Cumartesi. (2 Gün / 16 Saat / 09:00 18:00)

DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ. Tarih: 21 28 Mayıs 2016 Cumartesi. (2 Gün / 16 Saat / 09:00 18:00) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ Tarih: 21 28 Mayıs 2016 Cumartesi (2 Gün / 16 Saat / 09:00 18:00) 1) DİJİTAL PAZARLAMA Sosyal Medyanın Dayanılmaz Cazibesi 3Ders

Detaylı

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI Sosyal medya yönetimine artık diğer pazarlama aktivasyonları gibi stratejik bir bakış

Detaylı

BIG CONTENT > BIG DATA

BIG CONTENT > BIG DATA BIG CONTENT > BIG DATA Pazarlama Zirvesi 2013 Paralel Oturumlar KREA Digital 5 Aralık 2013 AKIŞ Terminoloji Bugün, Yarın ve Sonrası İçerik Doğru Soru : Nasıl? Uygulama Örnekler 1 Big Content > Big Data

Detaylı

optimisation of data/digital for communication and commerce

optimisation of data/digital for communication and commerce optimisation of data/digital for communication and commerce Biz Kimiz? Gerçek zamanlı hedefleme ve satın alma teknolojileriyle doğru yerde doğru zamanda doğru kullanıcıya ulaşmanızı sağlıyoruz Teknoloji

Detaylı

Etkinlik Yönet. Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu

Etkinlik Yönet. Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu Etkinlik Yönet Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu 02 Etkinlik Yönet Etkinlik Uygulamanız da Etkinliğiniz kadar özel olsun Etkinlik Yönet ile etkinliğinizin mobil uygulamasını

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA İşletme Bilgi Yönetimi Doç. Dr. Serkan ADA Bilgi Toplanmış, organize edilmiş, yorumlanmış ve belli bir yöntemle etkin karar vermeyi gerçekleştirmek amacıyla ilgili birime sevkedilmiş, belirli bir amaç

Detaylı

Kadın Girişimcilerimizin Yolunu Aydınlatıyoruz!...

Kadın Girişimcilerimizin Yolunu Aydınlatıyoruz!... KADIN GİRİŞİMCİ BULUŞMALARI 08 Kadın Girişimcilerimizin Yolunu Aydınlatıyoruz!... PINAR KAPRALI GÖRSEV TEKNOLOJİ KULLANIMI VE GETİRDİKLERİ Teknoloji Korkutucu mu? Teknolojik gelişme hızı artarak büyüyor.

Detaylı

Marka farkındalığını artırın. YouTube'da Tanıtılan Videolar YouTube'da Tanıtılan Videolar.

Marka farkındalığını artırın. YouTube'da Tanıtılan Videolar YouTube'da Tanıtılan Videolar. YouTube'da Tanıtılan Videolar. Video Öğelerinizdenğ Yararlanma. Neden pazarlama karmanıza video eklemelisiniz? li i i Çünkü tarihteki en hızlı büyüyen y ortamdır. YouTube'un Boyutu ve Kapsamı. #1 Çevrimiçi

Detaylı

optimisation of data/digital for communication and commerce

optimisation of data/digital for communication and commerce optimisation of data/digital for communication and commerce Klasik Tüketici Deneyimi Günümüzde Tüketici Deneyimi Gelecek programatikte.. Programatik nedir? Joe Zawadzki, CEO, MediaMath "The use of technology

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma

İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma Yayınlanan Temmuz 2016 Konular Hareketli Arama Tüketicilerin aklına takılan soruları yanıtlamanın en kolay yolu bazen gerçek

Detaylı

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları DIGINEWS 2015 Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları Anlık İleti Uygulamaları Anlık mesajlaşma, internet üzerinden gerçek zamanlı olarak ileti transferi sağlayan bir online mesajlaşma şeklidir. Mart

Detaylı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimde Teknoloji Kullanımı Durum Tespiti Uluslararası standartlar MEB in öğretmen yeterlikleri Günümüz öğrenenleri Sınıf ortamı Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri 2006 yılında oluşturulan Öğretmenlik

Detaylı

Mobilişim Ltd. Hakkında...

Mobilişim Ltd. Hakkında... Mobilişim Ltd. Hakkında... Türkiye piyasasında genç, dinamik, ciddi ve lider bir Mobil iletişim firmasıyız. 2004 yılından bu yana sizlerle birlikte gelişiyor ve büyüyoruz. "Amacımız Türkiye'de Mobil iletişimi

Detaylı

Dijital Dönüşüm Adımları

Dijital Dönüşüm Adımları Dijital Dönüşüm Adımları Başlarken 1 GÖRSEL YENİLİKLER Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının dijital dünyasının görsel olarak yenilenme süreci 2 ALTYAPI & KULLANIM Yenilenen ve aktif kullanıma geçen modellerin

Detaylı

Soru ve Yanıt Örnekler ve Teknikler

Soru ve Yanıt Örnekler ve Teknikler Soru ve Yanıt Örnekler ve Teknikler Sosyal Medya Sosyal Etkileşim, iletişim, sadakat, birliktelik Medya Eğlendirici, tatminkar, bilgilendirici Birleştirici ortam Tematik Enformatif Mesaj verici Yakınlaştırıcı

Detaylı

NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES

NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES 1 DOĞRUDAN SATIŞ; ORJİNAL SOSYAL AĞ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR İş modelimiz yüz yüze satış temeline dayanmaktadır sözlü olarak, ağızdan ağıza

Detaylı

Levent Özen. www.leothemaster.net

Levent Özen. www.leothemaster.net Levent Özen Konular: Küçük Dünya - Yakınlığın 6 Derecesi Sosyal Ağ Tarihi ve Gelişimi Web Teknolojisi (1.0 5.0) Sosyal Yazılım ve esosyal Hayat Sosyal Ağlar Etiket Kullanımı Sosyal Ağ Modelleri Sosyal

Detaylı

Pazarlamacıların 2017 de Sorması Gereken 5 Soru

Pazarlamacıların 2017 de Sorması Gereken 5 Soru Pazarlamacıların 2017 de Sorması Gereken 5 Soru Yazan: Justin Joy, Natalie Zmuda, Yayınlanma tarihi: Aralık 2016 Sephora, Starcom ve Carat gibi şirketlerde çalışan birçok pazarlama ve ajans yöneticisine,

Detaylı

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain Video Reklamlar «Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain 1 2 3 4 Türkiye deki Arama Türkiye Pazarında Arama Hacmi Türkiye de Beyazperde Nerede? Rakip Analizi, Yıllık Analiz YouTube

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 21. PAZARLAMA KONGRESİ Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Pazarlama Alanındaki Sosyal Medya Konulu Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi Examining Social Media Studies in the Field of Marketing

Detaylı

L Oréal in Dijital Dönüşümü

L Oréal in Dijital Dönüşümü L Oréal in Dijital Dönüşümü Yazan: Marie Gulin-Merle Yayınlanma tarihi: Nisan 2017 Konular Reklamcılık, Perakende, Mobil, Önemli Anlar Dijital dünyada, özellikle de mobil platformda tüketicilere gitgide

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

Sosyal Medya Pazarlama

Sosyal Medya Pazarlama Sosyal Medya Pazarlama Prof.Dr. İbrahim Kırcova Yrd.Doç.Dr. Ebru Enginkaya Beta Yayın No : 3300 İşletme-Ekonomi Dizisi : 742 1. Bası - Ekim 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-442 - 2 Copyright Bu kitabın

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

www.campaignwall.com

www.campaignwall.com #Hashtag li kampanyalar ve etkinlikler için her türlü iç/dış ekranda kullanılabilen; Tweet leri, Insagram / Facebook Post larını izleme, sayma, gereğinde filtreleme, yönetme ve infografikle raporlama sistemidir.

Detaylı

Seo Eğitimi (300 Sattlik Eğitim) Seo. Genel Amaçları. Seo da Kullanılan Terimler. Nedir? Nasıl Çalışır? Nasıl Olmalıdır?

Seo Eğitimi (300 Sattlik Eğitim) Seo. Genel Amaçları. Seo da Kullanılan Terimler. Nedir? Nasıl Çalışır? Nasıl Olmalıdır? Seo Eğitimi (300 Sattlik Eğitim) Seo Genel Amaçları Seo da Kullanılan Terimler Nedir? Nasıl Çalışır? Nasıl Olmalıdır? Sitenizi Google 'a kaydetmek. Meta Tag Meta Tag kullanımları Dinamik yapılı meta tag

Detaylı

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail JetMail, düzenli yaptığınız E-Mail gönderimlerinizi hedef kitlenizin önemsiz kutusundan çıkartarak gerçek bir satış aktivitesine dönüştürür. E- Mail

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve Gizli Müşteri Dünyasında Yeni Neler Var?

Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve Gizli Müşteri Dünyasında Yeni Neler Var? Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve Gizli Müşteri Dünyasında Yeni Neler Var? Ipsos Loyalty 26 February 2009 Nobody s Unpredictable Ne kadar söz varsa düne ait, Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Mevlana Celaleddin

Detaylı