Çatı Şekilleri ve Adları: Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimarî tarzına göre değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çatı Şekilleri ve Adları: Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimarî tarzına göre değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek"

Transkript

1 ÇATILAR Binayı üstten gelen kar, yağmur, rüzgâr, sıcak, soğuk gibi dış tesirlere karşı korumak, estetik bir güzellik ve bütünlük kazandırmak amacıyla inşa edilen yapı elemanlarına çatı denir. Çatılar, ahşap, çelik, betonarme malzemelerden veya bu malzemelerin birlikte kullanılması ile inşa edilebilirler. Çatılar, meyillerine, meyilli yüzeylerine, yağmur oluklarının durumuna ve inşa şekillerine göre sınıflandırılabilirler. Çatının şekline yörenin iklim durumu tesir eder. Binanın şekli, cinsi ve oturacağı mesnet durumu, çatının şekil ve cinsinin tesbit edilmesinde dikkat edilecek hususlardır.

2 Çatı Şekilleri ve Adları: Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimarî tarzına göre değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek olan çatılar teras çatı şeklinde yapılır. Üzerinde gezilmeyecek çatılar ise meyilli yüzeyli yapılır. Binanın yeri, şekli ve büyüklüğü, çatının meyilli yüzeylerinin şekil ve sayısına tesir eder. Binanın kullanım amacı ve ışık alma durumuna göre de çatıya şekil verilir. Çatı Çeşitleri Sundurma Çatı, Kırma Çatı, Kule Çatı, Şet Çatı, Beşik Çatı, Mansard Çatı, Fenerli Çatı, Kombine Çatı.

3 Sundurma Çatı Tek yüzeyli çatıda denilen sundurma çatının yapımı kolay ve maliyeti azdır. Çamaşırlık, garaj, odunluk-kömürlük, bahçıvan odası gibi açıklığı az olan yerlerde uygulanırlar. Müstakil binalarda, ayrık olarak uygulandığı gibi, başka bir binanın duvarına dayalı şekilde de yapılabilmektedir. Tek Satıhlı Çatı Sundurma çatı adı verilen bu çatı yağmur sularını tek yönde toplayarak akıtır. Küçük evlerde, dağ evlerinde, küçük satış kulübelerinde, sergi salonlarında, geçici şantiye binalarında ve depolarda, büyük binalara yaslanan küçük binaların çatıları tek satıhlı yapılır.

4 Beşik Çatı İki tarafa meyilli ve iki yüzeyi olan çatıdır. Küçük tesislerde, evlerde, depo binalarında, sıra bloklarda, gizli dereli olarak bitişik binalarda çok uygulanan bir çatı şeklidir.

5 Kırma Çatı Dört yöne akıntısı olan çatı şeklidir. Ev, apartman, büro binaları, otel ve resmi binalarda uygulanır. Dört yüzeyli olursa basit kırma çatı, dörtten fazla yüzeyli olursa mürekkep veya birleşik çatı adını alır.

6 Tepeden Işık Alan Özel Çatılar Bina içerisindeki çalışma alanlarına ışık vermek amacı ile düzenlenen ve pencereli olarak inşa edilen değişik şekillerdeki çatılardır. Fabrika, atölye, hangar, çiftlik binalarının çatıları bu şekilde inşa edilir.

7 Mahyaları Bir Noktada Birleşen Çatılar Bu çatılara sivri çatı adı da verilir. Minare, kule, türbe, şadırvan, ve camilerin kubbe çatıları bu şekilde yapılır.

8 Mansard ve Şevli Çatılar Yüzeylerinde birden fazla eğim kullanılarak inşa edilen çatılardır. Çatının kar tutmaması ve çatı arasından yararlanılması için eğim dik tutulur. Çatının ikinci eğimi çatı katından itibaren azaltılır.

9 Haçvari Çatı Kare veya kareye yakın dikdörtgen planlı binalarda yapılan ve her cepheden beşik çatı görünüşü veren bir çatı şeklidir. Sekiz adet meyilli yüzü vardır.

10 Basit Kırma Çatı Birleşik Kırma Çatı Kule Çatı Kombine Çatı

11 Fenerli Çatı Mansard Çatı Şet Çatı

12 ÇATI PLANI ÇİZİMİ

13 Çatı Yüzeylerini Sınırlayan Hatlar 1. Saçak kenarı: damlalık, oluk. 2. Bina yüzeyi hattı 3. Meyilli yüzey 4. Düz mahya 5. Dere mahya 6. Düşük mahya 7. Tepe noktası 8. Eğik mahya, sırt

14 Çatıyı Meydana Getiren Elemanlar 1. Yastık kirişi 7. Gergi kirişi 13. Rüzgârlık tahtası 2. Damlalık aşığı 8. Yanlama 14. Yağmur oluğu 3. Çatı örtüsü 9. Göğüsleme 15. Dikme 4. Örtü altı kaplaması 10. Askı 16. Bırakma kirişi 5. Mertek 11. Payanda 17. Yastık 6. Aşık 12. Kuşaklama 18. Mahya Aşığı

15 Çatı örtüsü Çatının en üstünde bulunan kısımdır. Çatıyı kar, yağmur, rüzgâr gibi harici tesirlere karşı korur. Kar ve yağmur sularını çatı yüzeyinden yağmur oluk ve borularına nakleder. Örtü cinsi çatının meyline ve cinsine göre değişir. Örtü olarak kiremit, eternit, oluklu veya düz madeni levhalar, arduvaz, bitüm Örtü Altı Kaplaması Çatı örtüsünün üzerine döşendiği kısımdır. Örtü altı kaplaması için 1,5-2,5 cm kalınlığında tahtalar veya 3x5 cm lik çıtalar kullanılır. Tahtalar ya bitişik veya 5-15 cm aralıkla çakılır. Çıtalar ise kiremit aralığına göre belirli aralıklarla merteklerin üzerine 7 lik çiviyle çakılır. Mertekler Çatı örtüsü ve örtü altı kaplamasını taşır. Çatının iskeletini meydana getirir. Çatının meyline göre eğimde çatıya tespit edilir. Boyutları 5/8-5/10-6/10-6/12-4/12-5/12 cm dir cm ara ile yerleştirilir.

16 Aşıklar Merteklerin yükünü alan elemanlardır. Çatıda bulunduğu yere göre isim alır. Damlalık aşığı saçak kısmında, mahya aşığı veya tepe aşığı mahya altında bulunur m yatay aralıkla yerleştirilir. Açıklıkları ise 3-4 m arasında değişir. Boyutları 10/14-12/16-14/18 cm arasında alınır. Dikmelere ve uçlarından duvarlara oturur. Dikmeler Aşıklardan gelen yükleri alan düşey elemanlardır. Kirişlere, yastıklara, taşıyıcı duvar ve döşemelere otururlar. Kesitleri kare şeklinde ve 8x8-10x10-12x12 cm arasındadır. Göğüslemeler Aşıkların yatay durmalarını ve sehim yapmamalarını sağlamak amacıyla aşık altlarından dikmelere 45 meyille tespit edilen desteklerdir. Kesitleri 8x8-10x10-8x10 5x10-6x10 cm arasındadır.

17 Yanlamalar Askılı çatı sisteminde asma makaslarda, aşıklardan dikmelere gelen yükleri alarak mesnetlere nakleden taşıyıcı çubuklardır. Boyutları 8x16-10x16 cm arasında alınır. Payandalar Askılı çatı sisteminde asma makaslarda, dikmelere gelen yükleri çatı makası ortasındaki düğüm noktasına ileten meyilli konumdaki çubuklardır. Kesitleri yanlamalarda olduğu gibi alınır. Kuşaklamalar Çatının enine açılmasını önlemek, mertek, yanlama payanda ve dikmeleri her iki yandan kavrayarak birbirine bağlamak için orta aşık altlarından geçecek şekilde yatay uzatılan çubuklardır. Kesitleri 2,5x15-2,5x20-5x10-5x20 cm ebadında alınır. Rüzgar Kirişleri Çatı makaslarının rüzgar tesiri ile devrilmesini önlemek ve birbirine bağlamak gayesi ile iki baştaki makası çapraz bağlayan kirişlerdir.

18 Kiremitler Düz, oluklu (alaturka), marsilya tipi olmak üzere üç ayrı şekil ve ölçüde imal edilir. Düz kiremitler 4x6-5x8 cm kesitli, cm aralıklarla çakılmış çıtaların üzerine döşenir. Döşenme şekilleri beslemeli, bindirmeli ve çift sıralı örtü şekillerinde yapılır. Düz kiremit örtü için çatı meyli 1/3 olmalı. Alaturka kiremitle örtüde, kiremitler bir ters, bir düz olarak dizilir. Kiremit boyları 40 cm ve yamuk şeklindedir. Bir metrekare çatı yüzeyine 60 adet alaturka kiremit kullanılır. Mahya kiremidi olarak bir metretül için 4 adet kullanılır.

19 Marsilya tipi kiremitler diğer kiremitlere göre daha hafiftir. Örtü kabiliyeti daha iyidir. 33,5 cm ara ile 4x6 cm kesitli çıtalar üzerine dizilir. Bir metrekare çatı yüzeyine 17 adet kiremit hesap edilir. Bir metretül için 3 adet mahya kiremit kullanılır. Kiremitlerin dizilmesine saçak kenarından başlanılır. İlk sıra bağlama teli ile, çatı üzerine çakılan çivilere bağlanır. İkinci sıra serbest dizilir, tek sayılı sıralar birinci sıra gibi bağlanarak mahyaya döşenir, mahya, özel yapılmış mahya kiremidi ile kapatılır.

20 Eternit Levha Örtü Depo ve atölyelerin çatı örtülerinde kullanılır. Türkiye de 92x250 cm boyutunda imal edilir. Çatı örtüsü altına su ve rutubete karşı yalıtım için katranlı veya bitümlü kartonla örtü yapılır. Ruberoit denilen bu örtü 1 m genişlikte, m uzunlukta, gr/m2 ağırlıkta bulunur. Tecrübe için üzerine doldurulan 3 cm yüksekliğindeki suyu 72 saat geçirmemeli, 3 cm çaplı yuvarlak çubuğa sarılınca kırılmamalı ve çatlamamalı.

21 Madeni Çatı Örtüleri Bu örtüler kullanılacak ise eğimi az çatılar yapılabilir. Galvanizli, oluklu saç, düz levha, çinko, kurşun ve bakır levhalar kullanılır. Oluklu saçlar 80x240 cm boyutunda imal edilir. Levhaların birbirine eklenmeleri çıtalı veya çıtasız olarak yapılır.

22 Çatı İnşa Şekilleri Dikmesiz Oturtma Çatı Bırakma kirişi ve merteklerle yapılır. Mertekler 50 ile 90 cm arasında atılır.

23 Sundurma Çatılar Tek yüzeyli olan sundurma çatının en basit olanı kapı üzerlerine yapılan sundurma şeklidir. Sundurma, üst aşık kuşaklama sevi-yelerinden duvara bağlanır. Ayrıca dikmelerin oturtması için duvar-da 2-3 m ara ile taş konsollar bırakılır.

24 Dikmeli İki Yöne Meyilli Çatı Makasları (tek dikmeli)

25 Dikmeli İki Yöne Meyilli Çatı Makasları (çift dikmeli)

26

27

28

Öğr. Gör. Cahit GÜRER

Öğr. Gör. Cahit GÜRER YAPI TEKNOLOJİLERİ-II Konu-3 SIVALAR Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 14 Mart 2008 SIVALAR Duvarın ısı geçirgenlik direncini azaltarak dışarıdaki soğuk veya sıcağın içeri girmesini ve içerdeki sıcağın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KAPLAMA VE BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I I Dersi Konu-3 a) Planın Zemine Aplikasyonu. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar Ekim-2007 ÖZET

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I I Dersi Konu-3 a) Planın Zemine Aplikasyonu. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar Ekim-2007 ÖZET YAPI TEKNOLOJİLERİ-I I Dersi Konu-3 a) Planın Zemine Aplikasyonu b) Kazı ve Tahkimat İşleri Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar Ekim-2007 ÖZET Bu derste planın zemine aplikasyonu ve birçok inşaatta kullanılan

Detaylı

Öğr. Gör. Cahit GÜRER

Öğr. Gör. Cahit GÜRER YAPI TEKNOLOJİLERİ-II Konu-2 a)çatılarda Yağmur Suyu Tesisatı (Tenekecilik İşleri) b) Bacalar Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 7 Mart 2008 Çatılarda Yağmur Suyu Tesisatı (Tenekecilik İşleri) Binalarda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK ÇİZİMLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Temelin Yapımında Uygulanacak Kurallar

Temelin Yapımında Uygulanacak Kurallar TEMELLER Üst yapıyı etkileyen, sabit ve hareketli, yatay ve düşey yükleri taşıyan, kolon ve taşıyıcı duvarların altına inşa edilen ve bu yükleri emniyetle taşıyarak üniform bir şekilde zemine aktaran yapı

Detaylı

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YAPI Canlıların beslenme ve barınma gibi doğal ihtiyaçlarını

Detaylı

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Merdivenler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 002 İÖ YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

KAPLAMA ASIK BORU. ELEKTRiK KABLOLARI ASIK AYDINLATMA

KAPLAMA ASIK BORU. ELEKTRiK KABLOLARI ASIK AYDINLATMA UZAY KAFES SİSTEMLER TANIMLAMA Üç ayrı düzlemdeki çubuk elemanların bir noktada birleşmesinden oluşan ve statik olarak üç doğrultuda da çalışan modüler sistemlerdir. Avrupa orijinli olan ve tüm dünyada

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Arş. Gör. Zeynep ALGIN Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2010 İçindekiler 1. Yapının Tanımı ve Sınıflandırılması 2. Yapıya Hazırlık 3. Zemin Çalışmaları 4. Tahkimat

Detaylı

Ni-Ka Turizm Gıda Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İzmir'de 30 Aralık 2003 tarihinde kurulmuştur. Firmanın ana faaliyet konusu olan oluklu & düz

Ni-Ka Turizm Gıda Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İzmir'de 30 Aralık 2003 tarihinde kurulmuştur. Firmanın ana faaliyet konusu olan oluklu & düz Ni-Ka Turizm Gıda Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İzmir'de 30 Aralık 2003 tarihinde kurulmuştur. Firmanın ana faaliyet konusu olan oluklu & düz çatı ve cephe kaplama levhası üretim fabrikası; 2 Torbalı-İzmir

Detaylı

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U KALEL, çevreyolundaki yeni yerinde hizmetinizde... Çatı kaplama, mantolama, ısı ve su yalıtımı sorunlarınızda en kaliteli ürünleri, en ekonomik biçimde hizmetinize sunuyoruz.

Detaylı

Bacaların Düzenlenmesi ve Yapım Kuralları Bacalar özellikle iç duvarlarda düzenlenmelidir. Bacanın iyi çekmesi; baca içindeki hava yoğunluğunun dış

Bacaların Düzenlenmesi ve Yapım Kuralları Bacalar özellikle iç duvarlarda düzenlenmelidir. Bacanın iyi çekmesi; baca içindeki hava yoğunluğunun dış BACALAR Bina içerisinde değişik araçlarla yakılan yakıtların gazlarını, oluşan ağır hava ve kokuları bina dışına çıkarmak, kullanılan gereçlerin artıklarını bina dışına atmak veya bina içindeki tesisat

Detaylı

Restore Edilen Binalarda Çatı Tasarımı, İstanbul da Çelik Taşıyıcı Sistemli Bir Çatı Örneği

Restore Edilen Binalarda Çatı Tasarımı, İstanbul da Çelik Taşıyıcı Sistemli Bir Çatı Örneği Restore Edilen Binalarda Çatı Tasarımı, İstanbul da Çelik Taşıyıcı Sistemli Bir Çatı Örneği Fatih Yazıcıoğlu 1 Konu Başlık No: 8 Tarihi Yapılarda Çatı ve Cepheler ÖZET İstanbul daki yeni konut ihtiyacının

Detaylı

DUVARCI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0048-3

DUVARCI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0048-3 1 DUVARCI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0048-3 HAZIRLAYAN DR. AHMET GÖKDEMİR GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2 İçindekiler Sayfa 1.Giriş...4 2. Kişisel Güvenlik ve Çevre

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ DERS NOTU

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ DERS NOTU BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ DERS NOTU ÖĞR. GÖR. BERİVAN POLAT 1) Taban alanı: Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki

Detaylı

PREFABRİK YAPILAR ÖĞR GÖR BERIVAN POLAT KAYNAK: ÖĞR GÖR CAHIT GÜRER DERS NOTU

PREFABRİK YAPILAR ÖĞR GÖR BERIVAN POLAT KAYNAK: ÖĞR GÖR CAHIT GÜRER DERS NOTU PREFABRİK YAPILAR ÖĞR GÖR BERIVAN POLAT KAYNAK: ÖĞR GÖR CAHIT GÜRER DERS NOTU 5. DERS ÇELİK PREFABRİK YAPILAR Taşıyıcı sistemi çelik malzemeden yapılan, özel atölyelerde üretilip inşaat mahallinde çeşitli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATILARDA ISI YALITIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATILARDA ISI YALITIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATILARDA ISI YALITIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI PANEL ÇATI KAPLAMACISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0251-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI PANEL ÇATI KAPLAMACISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0251-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI PANEL ÇATI KAPLAMACISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0251-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: PANEL ÇATI KAPLAMACISI

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seraların Planlanması) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seraların Planlanması) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seraların Planlanması) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seraların planlanmasında dikkate alınacak ilkeler Seralar tarım işletmesinin

Detaylı

PANEL KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0050-3

PANEL KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0050-3 PANEL KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0050-3 HAZIRLAYAN YUSUF ŞAHİNER İnşaat Teknik Öğretmeni 1 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ.. 4 2.BETONARME KALIP PLANLARI.. 4 3.PANEL KALIP YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar 8 Kasım-2007. Özet

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar 8 Kasım-2007. Özet YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 8 Kasım-2007 Özet Bu haftaki dersimizde, hem malzemelerine göre hem de yapım yöntem ve tekniklerine göre kalıpların

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇELİK YAPI TABLOLARI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇELİK YAPI TABLOLARI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇELİK YAPI TABLOLARI Tablo 1:Çelik yapı kısımları için emniyet gerilmeleri(kg/cm 2 ) Yapı Cinsi Gerilme Çeşidi Malzeme St.7 St.52 Yükleme H (I.yük.)

Detaylı

13. ORMAN YOLU SANAT YAPILARI 2. LİTERATÜR ÖZETİ. 2.1. Tanımlar

13. ORMAN YOLU SANAT YAPILARI 2. LİTERATÜR ÖZETİ. 2.1. Tanımlar 13. ORMAN YOLU SANAT YAPILARI 2. LİTERATÜR ÖZETİ 2.1. Tanımlar Genel anlamda yolları korumak amacıyla yapılan büz, menfez ve köprü gibi hidrolik yapılarla herhangi bir nedenle kazı ve dolgu şevlerinin

Detaylı

6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ

6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ 6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ Isı, bir enerjidir ve farklı sıcaklıklara sahip mekânlarda; sıcaklığın yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru geçme eğilimi gösterir. Isı,

Detaylı

Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı Türkiye nin katılım sağladığı sınır ötesi işbirliği programlarından biri olan Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi işbirliği programı 2014-2020 döneminde de devam edecektir. Bir önceki dönemde olduğu gibi,

Detaylı