Doç. Dr. Oğuz TAŞDEMĐR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Oğuz TAŞDEMĐR"

Transkript

1 SEÇĐLMĐŞ YAYIN LĐSTESĐNĐN ATIFLARI Doç. Dr. Oğuz TAŞDEMĐR Kullanılan Veritabanları : WOS Science Citation Index, 1945 Veritabanında Kullanılan Yıl Aralığı : Ocak Atıf Alan Yayın Adedi : 92 Toplam Atıf Adedi : 742 SEÇĐLMĐŞ YAYIN LĐSTESĐ 1. Dr.A.Tokcan, Dr.SD.Kamalı, Dr.O.Taşdemir: Glenn ameliyatının arterial mammarian internal-vena kava süperior anastomozu ilavesi ile modifikasyonu (deneysel çalışma): GATA Bülteni 1977;19: Dr.SD.Kamalı, Dr.O.Taşdemir, Dr.A.Tokcan, Dr.E.Duran, Dr.D.Kaya, Dr.ÖY.Öztürk: Konduracı göğsünde cerrahi tedavi. GATA Bülteni 1977;19: Dr.SD.Kamalı, Dr.A.Tokcan, Dr.O.Taşdemir, Dr.E.Duran, Dr.E.Böke, Dr.H.Tatar: Ulcus crurisin tedavisinde dairesel kesinin değeri. GATA Bülteni 1978;20:25-34.Dr.O.Taşdemir, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Expanded polytetrafluoroetylen'le aorta koroner bypass. Mavi Bülten 1978; 10:2. 4. Dr.O.Taşdemir, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Expanded polytetrafluoroetylen'le aorta koroner bypass. Mavi Bülten 1978; 10:2. 5. Dr.Ö.Bayazıt, Dr.C.Yakut, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Koroner cerrahisinde greft olarak IMA kullanımı. Mavi Bülten ;(2-1-2): Dr.Ö.Bayazıt, Dr.C.Yakut, Dr.M.Yüksel, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Semptomatik tek damar koroner arter hastalığında cerrahi tedavinin yeri. Mavi Bülten 1981:13(1); Dr.K.Babacan, Dr.O.Taşdemir, Dr.C.Yakut, Dr.M.Özdemir, Dr.C.Özbek, Dr.Ö.Bayazıt, Dr.M.Yüksel, Dr.H.Tuncer, Dr.K.Bayazıt: Refrakter iskemik ventriküler taşikardinin tedavisinde encircle endokardial ventrikülotominin yeri (1). Mavi Bülten 1981;13(2): Dr.O.Taşdemir, Dr.C.Özbek, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Koroner arter bypass cerrahisinde kombine ekstra-anatomik asensing aorta-femoral bypass. Mavi Bülten 1983;15(l): Dr.O.Taşdemir, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Koroner arter cerrahisinin bir komplikasyonu olan perioperatif miyokard infarktüsü. Mavi Bülten 1983;15(1):53-60.

2 10. Dr.O.Taşdemir, Dr.M.Yüksel, Dr.Ö.Bayazıt, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Sol ana koroner arter hastalığı cerrahi tedavisi. Mavi Bülten 1983;15(3): Dr.O.Taşdemir, Dr.E.Şener, Dr.K.Bayazıt: Kadınlarda koroner revaskülarizasyon serisinde anastomoz edilen arterin sayısı, çapı ve kalitesi ile miyokardiyal performansın sonuçlara yansıması. Mavi Bülten 1984; 16(1): Dr.O.Taşdemir, Dr.Ö.Bayazıt, Dr.K.Babacan, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Sol ventrikül anevrizmaları: Đzole anevrizmektomi ve konkomitan revaskülarizasyon serilerinde sonuçlar. Mavi Bülten 1984;16(l): Dr.Ö.Bayazıt, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Babacan, Dr.M.Balkanay, Dr.C.Özer, Dr.M.Özdemir, Dr.K.Bayazıt: Perkütanöz translüminal koroner anjioplastinin komplikasyonu sonucu oluşan miyokardial iskeminin acil cerrahi tedavisi. Mavi Bülten 1984;16(l): Dr.O.Taşdemir, Dr.C.Yakut, Dr.M.Yüksel, Dr.K.Bayazıt: Koroner arter bypass uygulananlarda gelişen greft oklüzyonlan ve postoperatif erken dönemde safen greftlerde görülen proksimal oklüzyonlann kardiopulmoner bypassa girmeksizin cerrahi tedavisi. MaviBülten 1985;17(1-2): Dr.O.Taşdemir, Dr.M.Yüksel, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Koroner arter bypass Cerrahisinde sequential greftin kullanımı. Mavi Bülten 1985;17(1-2): Dr.O.Taşdemir, Dr.Ö. Bayazıt, Dr.K. Babacan, Dr. Ö. Işık, Dr. Yakut, Dr.K.Bayazıt: Aktive edilmiş pıhtılaşma zamanı (ACT), kardiopulmoner bypass da kullanılmasının önemi. Mavi Bülten 1985;17(1-2): Dr.S. Göksel, Dr.T. Kural, Dr.M. Şağban, Dr.A. Eralp, Dr.O.Taşdemir, Dr.H. Tuncer, Dr.H. Songur: Ekokardiyografi ile teşhis edilen atrial septal anevrizma, 4 olgunun Đncelenmesi. Mavi Bülten 1985;17(1-2): Babacan MK, Taşdemir O, Zengin M, Karagöz H, Zorlutuna Y, Özer C, Şağban M, Yakut C, Bayazıt K: Fistulous communication of aortic sinuses into the cardiac chambers. Fifteen years surgical experience and a report of 23 patients. Japanase Heart Journal 1986;27: DR. MK. Babacan, Dr.H. Karagöz, Dr.Y. Zorlutuna, Dr.O.Taşdemir, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Periferik arter tıkanıklığının tedavisinde transluminal anjioplasti. Mavi Bülten 1986;18: Dr.O.Taşdemir, Dr.F. Katırcıoğlu, Dr.Ö. Bayazıt, Dr.T. Kural, Dr.C. Yakut, Dr.S. Göksel, Dr.K. Bayazıt: Mitral valv replasmanında posterior leafletin korunması. Mavi Bülten 1986;18(2):

3 21. Dr.O.Taşdemir, Dr.F. Katırcıoğlu, Dr.H. Andaç, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt, Dr.Ö. Tolunay: Kardiopulmoner bypass arterial filtresinin kullanılması. Mavi Bülten 1986;18(2); Dr.O.Taşdemir, Dr.H. Sezer. Dr.F. Katırcıoğlu, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Aort koarktasyonunda 91 olguda cerrahi tedavi sonuçları. Mavi Bülten 1986; 18(2): Dr.M. E.Özdoğan, Dr.H. Koçak, Dr.T. Yaşar, Dr.O.Taşdemir, Dr.M. Şağban, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Asendan aorta anevrizmalarının cerrahi tedavi ve sonuçları. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 1987;5(3): Karagöz H, Babacan KM, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Yakut C, Bayazıt K: Postcardiotomy right ventricular failure: Experience with pulmonary arterial balloon counterpulsation and pulmonary arterial venting. Texas Heart Đnstitute Journal 1987;14: Dr.O.Taşdemir, Dr.Y. Zorlutuna, Dr.M. K.Babacan, Dr.H. Karagöz, Dr.H. Andaç, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Kötü risk grubunda koroner arter bypass cerrahisi. GATA Bülteni 1987;29: Dr.O.Taşdemir, Dr.M. K.Babacan, Dr.H. Andaç, Dr.Ö. Bayazıt, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt Akut oluşan myokard infarktüsü için acil koroner bypass cerrahisi. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 1987;5(4): Dr.O.Taşdemir, Dr.C. L.Birincioğlu, Dr.M. K.Babacan, Dr.Y. Zorlutuna, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Koroner arter bypass cerrahisinde internal mammarian arterin önemi. Türkiye Klinikleri Hekimler Birliği Vakfı Tıp Bilimleri Dergisi 1987;7(4):319/ Dr.H. Karagöz, Dr.M. K.Babacan, Dr.O.Taşdemir, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Fallot tetrolojisinin total korreksiyonu sonrası inatçı sağ ventrikül yetmezliği nedeniyle pulmoner valve mekanik protez yerleştirilmesi. Mavi Bülten 1987;19: Dr.H. Karagöz, Dr.M. K.Babacan, Dr.M. Bayazıt, Dr.O.Taşdemir, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Lokal ve sistemik fîbrinolotik tedavide streptokinaz ile ürokinazın karşılaştırılması. Mavi Bülten 1987;19: Dr.H.Karagöz, Dr.MK.Babacan, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.O.Taşdemir, Dr.F.Aktaş, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Kardiyovasküler cerrahide fibrin zamkın kullanımı. Mavi Bülten 1987;19: Dr.M.K.Babacan, Dr.C.L.Biribcioğlu, Dr.Y.Zorluruna, Dr.H.Karagöz, Dr.M.Bayazıt, Dr.O.Taşdemir, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Damar cerrahisinde bir disiplin olarak noninvaziv damar labaratuarının önemi ve doppler analizinin aortailiak femoropopliteal tıkanmalardaki değeri. Mavi Bülten 1987;19 (I-II);8, Dr.C.L.Birincioğlu, Dr.M.K.Babacan, Dr.Y.Z.Đder, Dr.H.Köymen, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Mekanik kalp kapaklarının takibinde yeni bir spektral analiz yaklaşımı. Mavi Bülten 1987;19(I-II):(2-1,2-13).

4 33. Dr.H.Karagöz, Dr.O.Taşdemir, Dr.M.K.Babacan, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Açık kalp cerrahisi sonrasında intraaortik balon uygulaması. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1988;16: Karagöz H, Taşdemir O, Yakut C, Bayazıt K: Atrial septal defect for right ventricular failure. Annals of Thoracic Surgery 1988;45: Karagöz H, Babacan MK, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Yakut C, Bayazıt K: In-vitro thrombolysis of thrombosed valve prostheses, therapeutic considerations of left-sided thrombotic lesions. European Journal of Cardiothoracic Surgery 1989;3: Babacan MK, Taşdemir O, Yakut C, Zorlutuna Y, Karagöz H, Göl MK, Bayazıt K: Heparin need of the patients with cyanotic congenital heart disease during cardiopulmonary bypass: Comparison of cyanotic, acyonatic, rheumatic and atherosclerotic subjets. Journal of Cardiovascular Surgery 1989;30: Taşdemir O, Katırcıoğlu SF, Tezcaner T, Eralp A, Yakut C, Bayazıt K: Surgical treatment of Ebstein's anomaly: Valve replacement and reconstruction. The Journal of Cardiovascular Surgery 1989;30: Đlker Y, Özgür S, Yazıcıoğlu A, Çetin S, Taşdemir O, Andaç H: Comparison of silicone and latex urethral cathaters in the development of urethral stricture following open heart surgery. Hacettepe Medical Journal 1988;21:N-4 (October). 39. Dr.O.Taşdemir, Dr.H.Koçak, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.T.Yaşar, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Ekstra-anatomik bypasslar ve sonuçları. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi Dr.H.Koçak, Dr.M.E.Özdoğan, Dr.H.Andaç, Dr.M.K.Göl, Dr.O.Taşdemir, Dr.A.Eralp, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Abdominal aort anevrizmalarının cerrahi tedavisi ve sonuçları. Türkiye Klin. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 1988;6: Dr.H.Koçak, Dr.M.E.Özdoğan,Dr.Z.Çatav, Dr.S.Özdiş,Dr.O.Taşdemir, Dr.A.Eralp, Dr.K.Bayazıt: Patent duktus arteriozusun cerrahi tedavi ve sonuçları. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi Dr.O.Taşdemir,Dr.Z.Zorlutuna,Dr.T.Tezcaner,Dr.H.Karagöz,Dr.B.Yamak,Dr.A.Sarıtaş Dr.B.Mavitaş, Dr.K.Bayazıt: Sol anterior desending arterde endarterektomili veya endarterektomisiz peç plasti ile safen veya internal mammari arter greft bypass tekniği. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1988; 1: Dr.O.Taşdemir, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.T.Tezcaner, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.M.Şağban, Dr.A.Eralp, Dr.E.Kütük, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Erişkin yaşta Fallot Tetralojisi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1988;1: Karagöz H, Taşdemir O, Babacan MK, Zorlutuna Y, Yakut C, Bayazıt K: A new approach to left ventricular aneurysms: Restoration of ventricular dynamics by pericardial patch septoplasty. Ghosh P, Unger F (eds). Cardiac Reconstructions. Springer-Verlag, Berlin Heideşberg 1989;pp

5 45. Dr.O.Taşdemir, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.S.F-Katırcıoğlu, Dr.M.Erdinç, Dr.H.Karagöz, Dr.K.Bayazıt: Kalsifik aort stenozu için balon valvüloplasti. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1989;2: Dr.Z.Zorlutuna, Dr.H.Karagöz, Dr.M.K.Babacan, Dr.O.Taşdemir, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Koroner arter hastalarında reoperasyonlar. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1989;2: Kutsal A, Đbrişim E, Çatav Z, Taşdemir O, Bayazıt K: Açık Kalp Cerrahisinden sonra gelişen Mediastinit ve Cerrahi Tedavisi Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1989:2: Babacan MK, Taşdemir O, Karagöz H, Zorlutuna Y, Yamak B, Bayazıt M, Yakut C, Bayazıt K: The association of lower extremity peripheral vascular disease in patients undergoing coronary bypass surgery. VASA 1989;18: Karagöz H, Zorlutuna Y, Babacan MK, Taşdemir O, Yakut C, Kütük E, Bayazıt K: Congenital coronary artery fistulas: Diagnostic and surgical considerations. Japanese Heart Journal 1989;30: Dr.Ö.Oto, Dr.E.Đbrişim, Dr.E.Şener, Dr.M.Alten, Dr.S.Özdiş, Dr.B.Mavitaş, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Aorto koroner bypass ameliyatı sonrası erken dönemde dil altı Kaptopril uygulaması. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1989;2(3): Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.Z.Çatav, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Açık kalp ameliyatlarından sonra venöz oksijen satürasyonu ve kardiyak indeks arasındaki ilişki. Türk Kardiyol. Dern. Arş. 1990;18: Dr.M.Bayazıt, Dr.M.K.GöI, Dr.Z.Çatav, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Lomber Sempatektomi yapılması düşünülen hastalarda noninvazin damar laboratuarının önemi. Ulusal cerrahi Dergisi 1989; Zorlutuna Y, Karagöz H, Babacan K, Taşdemir O,Yakut C, Bayazıt K: Koroner Arter Hastalığı Reoperasyonlar, Türkiye Klinikleri 1989, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.T.Cumhur, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Gastroepiploik arterin koroner bypass grefti olarak kullanılması. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1990;3: Bayazıt M, Göl K, Çatav Z, Taşdemir O,Bayazıt K: Alt Extremite Tıkayıcı Hastalıklannda Femoral Arter Kalitatif Dalga Formu Analizi, Ulusal Cerrahi Dergisi Dr.A.Sarıtaş, Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.Z.Çatav, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Genç erişkinlerde (35 yaş ve altında) koroner arter hastalığı ve cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1990;3:

6 57. Karagöz H, Zorlutuna Y, Babacan K, Keçeligil T, Taşdemir O, Yakut C, Bayazıt K: Graft replacement of ascending aortic aneurysms. Surgical results in 84 consecutive patients. Vascular Surgery 1991;25: Dr.O.Taşdemir, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.C.Özer, Dr.G.Saydam, Dr.H.Andaç, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.K.Bayazıt: Türkiye Yüksek Đhtisas Hastanesi'nde miyokardiyal koruma yöntemi. Soğuk Kristalloid kardiyopleji ve kan kardiyoplejisi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1991;4: Taşdemir O, Katırcıoğlu SF, Çatav Z, Tezcaner Z, Kurak T, Zorlutuna Z, Bayazıt: Clinical results of mitral valve replacement with and without preservation of posterior mitral valve leaflet and subvalvular apparatus. The Journal of Cardiovascular Surgery 1991;32: Bayazıt M, Göl MK, Vural K, Sarıtaş A, Andaç H, Taşdemir O, Bayazıt K: Intraaortic ballon occluder application in the surgery of juxta renal aortic disease. Koşuyolu Heart Journal 1991;1: Zorlutuna Y, Birincioğlu L, Taşdemir O, Yakut C, Eralp A, Bayazıt K: Diskret Subaortik Darlık ve Cerrahi Tedavisi: Türk Kardiyoloji Dergisi Arş. 1989: Dr.H.Andaç, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.A.Sarıtaş, Dr.B.Mavitaş, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Miyokardiyal korumada antegrad-retrograd ve antegrad kardiyopleji uygulamalarının karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1992;5: Bayazıt M, Göl MK, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Bayazıt K: Bilateral triple renal arteries in a patient with iliac artery occlusion. Surgical-Radiological Anatomy 1992;14: Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.G.Saydam, Dr.M.Bozdayı, Dr.A.Kuyar, Dr.A.Sarıtaş, Dr.B.Mavitaş, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Prostasiklinin koroner bypass yapılan hastalarda reperfüzyon döneminde miyokardiyal metabolizmaya olan etkisi. T.Klin.Kardiyoloji 1992;5: Dr.B.Mavitaş, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.B.Battaloğlu, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Miyokardiyal revaskülarizasyon için arteriyel konduit: Đnferior epigastrik arter. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1992;5: Zorlutuna Y, Birincioğlu L, Taşdemir O, Yakut C, Eralp A, Bayazıt K; Hypertrofik Obstrüktif Kardiomyopati ve Cerrahi Tedavisi, Türk Kardiyoloji Dergisi Arşiv Sarıtaş A, Keçecigil T, Mavitaş B, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Bayazıt K: Postinfarktüs Ventrikül Septal Defekt Türk Kardiyoloji Dergisi Arşiv 1991:19: Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.D.S.Küçükaksu Dr.R.Vuran, Dr.Ş.Küplülü, Dr.Ö.Çakır, Dr.F.Yapıcı, Dr.M.Kurtoğlu, Dr.M.Özcan, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Sağ ventrikül yetmezliklerinin tedavisinde latissimus dorsi kasının köpeklerde kullanımı. Türk Kardiyol Dern Arş. 1992;20:33-36.

7 69. Dr.M.Bayazıt, Dr.MK.Göl, Dr.H.Andaç, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Aorta-bifemoral greft oklüzyonlarında cerrahi tedavi. Damar Cerrahisi Dergisi 1992;1: Bayazıt M, Göl K, Battaloğlu B, Taşdemir O, Bayazıt K, Abdominal Aort Anevrizma Cerrahi Girişimi Öncesi Rutin Koroner Anjiografisi. Damar Cerrahi Dergisi 1992(1) Tezcaner T, Karagöz H, Çatav Z, Tokmakoğlu H, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Bayazıt K: GKD Cerrahi Dergisi Karagöz H, Yapıcı F, Çatac Z, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Bayazıt K: Internal Torasik Arter Anastomoz Tekniklerinin Geç Dönem Sonuçları (Anjiografık Çalışm) GKD Cerrahi Dergisi 1992, 1, Yamak B, Karagöz H, Mavitaş B, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Eralp A, Bayazıt K: Long-term results of mitral valve replacement with bioprosthesis. Koşuyolu Heart Journal 1992;1(3): Bayazıt M, Göl MK, Battaloğlu B, Taşdemir O, Bayazıt K: Routine coronary angiopraphy prior to the surgical treatment of abdominal aneurysms. National Journal of Vascular Surgery 1992;1: Taşdemir O, Vural K, Sarıtaş A, Battaloğlu B, Bayazıt K: Aorto-pulmonary artery fistula: an unusual complication of ascending aortic aneurysm. Ann Thorac Surg 1992;53: Taşdemir O, Katırcıoğlu SF, Küçükaksu DS, Göl K, Hayran M, Keçeligil T, Đbrişim E, Bayazıt K: Warm blood cardioplegia: Ultrastruktural and hemodynamic study: Annals of Thoracic Surgery. 1993;56: Şener E, Göl MK, Karagöz H, Sarıtaş A, Beksac M, Taşdemir O, Bayazıt K: The efficacy of autologous transfusion of postoperastive mediastinal shed (drainage) blood. Koşuyolu Heart Journal 1993;2: Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr78.D.S.Küçükaksu, Dr.M.Bozdayı, Dr.K.Vural, Dr.B.Mavitaş, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Lökositsiz kan kardiyoplejisi. Türk Kardiyol. Dern. Arş. 1993;21: Yamak B, Karagöz K, Zorlutuna Y, Eralp A, Taşdemir O, Bayazıt K: Low-dose anticoagulant management of patients with St.Jude Medical mechanical valve prostheses. Thorac.Cardiovasc. Surgeon 1993;41: '. 80. Küçükaksu DS; Katırcıoğlu SF, Saydam G, Bozdayı M, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K: Beneficial effects of prostacyclin on pulmonary function during heparin reversal with protamine. Vascular Surgery 1993;27: Dr.B.Mavitaş, Dr.L.Birincioğlu, Dr.T.Keçecigil, Dr.A.Sarıtaş, Dr.O.Taşdemir, Dr.H.Andaç, Dr.H.Karagöz, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.K.Bayazıt: Sol ana koroner arter ostial darlığında cerrahi anjioplasti. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1993;21:

8 82. Taşdemir O, Küçükaksu DS, Kural T, Bayazıt K: Hypertrophic obstructive cardiomyopathy in combination with anomalous insertion of papillary muscle directly into anterior mitral leaflet and "sawfısh" systolic narrowing of the left anterior descending coronary artery..texas Heart Institute Journal 1994;21: Göl MK, Bayazıt M, Emir M, Taşdemir O, Bayazıt K: Vascular complications related percutaneous insertion of intra-aortic ballon pumps. The Ann. Thorac. Surg. 1994;58: Dr.M.Bayazıt, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Abdominal aort anevrizması cerrahi tedavisinde tüp greft yeterli midir? Damar Cerrahi Dergisi 1994;3: Dr.E.Şener, Dr.A.Kuzgun, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.G.Özerdem, Dr.S.Küçükaksu, Dr.S.Ayaz, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Açık kalp cerrahisi geçirem siyanotik konjenital kalp hastalıklarında Aprotin'in hemostatik etkileri. Türk Kardiyol Dern. Arş. 1994;22: Katırcıoğlu SF, Kûçükaksu DS, Vural K, Taşdemir O, Bayazıt K: Effects of dynamic cardiomyoplasty on right ventricular ftınction. J Card. Surg. 1995;10: Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.E.Şener, Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.L.Birincioğlu, Dr.O.Tarcan, Dr.A.Sarıtaş, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Ebstein anomalisinin cerrahi tedavisinde longitudinal plikasyon tekniği. Türk Kardiyol Dern.Arş. 1995;23: Bayazıt M, Göl MK, Battaloğlu B, Tokmakoğlu H, Taşdemir O, Bayazıt K: Routine coronary angiopraphy before abdominal aortic aneurysms repair. The American Journal of Surgery 1995;170: Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.P.Gökçe, Dr.E.Özgencil, Dr.Z.Sarıtaş, Dr.E.Şener, N.Karaca, Dr.A.Sarıtaş, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Köpeklerde iskelet kas ventrikülünün kısa süreli etkinliği. Türk Kardiyol Dern. Arş. 1995;23: Vural MK, Taşdemir O, Karagöz YH, Emir M, Tarcan O, Bayazıt K: Comparison of the early results of coronary artery bypass grafting with and without extracorporeal circulation. Ann Thorac Surg 1995;43: Şener E, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Özerdem G, Karagöz H, Taşdemir O, Bayazıt K: Risk factors of reoperations for prosthetic heart valve dysfunction in the ten years Thorac. Cardiovasc. Surg 1995;43: Boran M, Göl MK, Şener E, Taşdemir O, Çetin S, Bayazıt K: Coronary artery bypass grafting in chronic renal dialysis patients: intensive perioperative dialysis and extensive usage of arteriel grafts (letter). European Journal of Cardiothoracic Surgery 1995;9: Yamak B, Şener E, Kızıltepe U, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K: Late results of mitral valve replacement with Carpentier-Edwards high profile bioprosthesis in young adults. Eur J. Cardio-Thorac. Surg. 1995;9:

9 94. Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.E.Şener, Dr.P.Gökçe, Dr.E.Özgencil, Dr.Z.Sarıtaş, Dr.H.Tokmakoğlu, Dr.M.A.Özatik, Dr.O.Tarcan, Dr.A.Sarıtaş, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Medikal yolla oluşturulan kardiyak arrestten sonra yapılan kardiyomiyoplastinin sol ventrikül basınç değerlerine katkısı. Türk Kardiyol Dern.Arş. 1995;23: Sarıtaş A, Yamak B, Birincioğlu L, Taşdemir O, Bayazıt K: Surgical treatment of the cardiac echinococcosis: Report of ten cases. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 1995;3: Yamak B, Şener E, Kızıltepe U, Göl MK, Tarcan O, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K: Low dose anticoagulation after St.Jude Medical prosthesis implantation in patients under 18 years of age. J. Heart Valve Dis. 1995;4: Katırcıoğlu SF, Şener E, Özgencil E, Gökçe P,Sarıtaş Z, Mavitaş B, Tokmakoğlu H, Özatik MA, Bayazıt M, Taşdemir O, Bayazıt K: Hemodynamic effects of acute intestinal ischemia. Minerva Gastroenterol Dietol 1996;42: Dr.B.Mavitaş, Dr.B.Yamak, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.A.Sarıtaş, Dr.T.Ulus, Dr.U.Kızıltepe, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Bakteriyel endokarditin cerrahi tedavisinde kapak replasmanının erken ve orta dönem sonuçları. Türk Kardiyol. Dern. Arş. 1996;24: Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.Ş.Küçüker, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.E.Şener, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Mitral kapak replasmanı sırasında gelişen akut sağ kalp yetersizliğinin tedavisinde prostasiklin kullanımı: 3 olgu bildirimi. Türk Kardiyol Dern. Arş. 1996;24: Taşdemir O, Vural K, Küçükaksu DS, Tarcan O, Özdemir M, Kütük M, Bayazıt K: Comparative study on cardiomyoplasty patients with the cardiomyostimulator on versus off. Ann Thorac Surg 1996;62: Katırcıoğlu SF, Bayazıt M, Taşdemir O, Bayazıt K: Prostacyclin for spinal cord protection during aortic occlusion. Ann Thorac Surg 1996;62: Vural KM, Taşdemir O, Karagöz YH, Bayazıt K: Avoiding early or late failure in "offpump" coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg 1996;62: Katırcıoğlu SF, Sarıtaş Z, Küçüker Ş, Taşdemir O, Bayazıt K: Enoximone usage for experimental spinal cord protection during aortic cross-clamping. Thorac Cardiovasc Surgeon 1996;44: Taşdemir O, Kızıltepe U, Karagöz H, YamaK B, Korkmaz Ş, Bayazıt K: Long-term results of reconstructions of the left anterior descending arlery in diffuse atherosclerotic lesions. J Thorac Cardiovasc Surg 1996;112:

10 105. Dr.B.Mavitaş, Dr.B.Yamak, Dr.MA.Özatik, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Đzole sirkumfleks arter lezyonu olan bir redo koroner bypass olgusunda sol torakotomi ile yaklaşım (Olgu sunumu). MN Klinik Bilimler 1996;2 (6): Taşdemir O, Küçükaksu DS, Karagöz H, Bayazıt K: Beneficial effects of fibrin glue on esophageal perforation. Ann Thorac Surg 1996;61: Taşdemir O, Küçükaksu DS, Vural K, Katırcıoğlu SF, Kütük E, Bayazıt K: A comparison of the early and midterm results after dynamic cardiomyoplasty in patients with ischemic or idiopathic cardiomyoplasty. J Thorac Cardiovasc Surg 1997;113: Dr.O.Taşdemir, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.K.Bayazıt: Dinamik kardiyomiyoplasti uygulamaları. MN Kardiyoloji 1994;1: Katırcıoğlu SF, Grandjean PA, Küçüker Ş, Sarıtaş Z, Yavaş S, Taşdemir O, Bayazıt K: Effects of carnitine on preconditioned latissimus dorsi muscle at different burst fruquencies. MD.J.Card Surg 1997;12: Katırcıoğlu SF; Küçüker Ş, Yavaş S; Sarıtaş Z, Taşdemir O, Bayazıt K: Comparison of enoximone with dopamine after protamine reversal of heparin. Asian Cardiovasc Thoracc Ann 1997; Dr.B.Mavitaş, Dr.Z.Sarıtaş, Dr.T.Ulus, Dr.B.Yamak, Dr.SF.Katırcıoğlu, Dr.O.Taşdemir: Deneysel aortik oklüzyonda ATP-MgCI2 kullanımının spinal kord yaralanmasına olan etkisi. Türk J Cardiol 1997;1: Dr.B.Mavitaş, Dr.B.Yamak, Dr.SF.Katırcıoğlu, Dr.L.Birincioğlu, Dr.G.Uzunonat, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Romatizmal aort darlığı ve yetmezliği olan bir hastada rüptüre olmamış sol sinüs valsalva anevrizması. Türk J Cardiol 1997;1: Göl MK, Emir M, Keleş T, Küçüker Ş, Birincioğlu L, Karagöz H, Kural T, Taşdemir O, Göksel S, Bayazıt K: Septal myectomy in hypertrophic obstructive cardiomyopathy: Late results with stress echocardiography. The Annals of Thoracic Surgery 1997;64: Mavitaş B, Ulus T, Đşcan Z, Yamak B, Birincioğlu L, Sarıtaş A, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O: Twenty-five years of experience with left atrial myxoma. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1997;5: Sarıtaş A, Uzunonat G, Kural T, Nisanoğlu V, Mavitaş B, Ulus T, Katırcıoğlu F, Taşdemir O, Bayazıt K: Aort kökü genişletme yöntemleri, GKD Cerrahi Dergisi 1997:5: Dr.O.Taşdemir, Dr.DS.Küçükaksu, Dr.K.Vural, Dr.H.Karagöz, Dr.K.Bayazıt: Kalp yetersizliğinin cerrahi tedavisinde yeni bir alternatif: parsiyel sol ventrikülektomi (Batista ameliyatı) Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Derg. 1997;25: Emir M, Uzunonat G, Yamak B, Ulus T, Göl MK, Đşcan Z, Katırcıoğlu SF, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K: Effects of pregnancy on long-term follow-up of mitral valve bioprostheses. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6:

11 118. Mavitaş B, Ulus T, Yıldız Ü, Yamak B, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF, Özer C, Taşdemir O, Bayazıt K: Emergeny coronary artery bypass grafting after failed angioplasty. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6: Dr.N.Erdil, Dr.MA.Özatik, Dr.H.Bardakçı, Dr.M.Bayazıt, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Inflamatuar abdominal aort anevrizmasında bağlı bilateral üreteral obstrüksiyon (Olgu sunumu). Damar Cerrahisi Dergisi 1998 (2); Birincioğlu L, Ulus T, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Mavitaş B, Taşdemir O: Intravenous diltiazem for treatment of supraventricular tachycardia after coronary artery bypass surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6: Dr.T.Ulus, Dr.B.Mavitaş, Dr.B.Yamak, Dr.L.Birincioğlu, Dr.Z.Sarıtaş, Dr.S.Sürücü, Dr.M.Tuncel, Dr.O.Taşdemir: Omentum içine gömülen greftin iskelet-kas ventikülerinde kullanımı. Türk J Cardiol. 1998;1: Yamak B, Mavitaş B, Sarıtaş A, Katırcıoğlu SF, Ulus T, Birincioğlu L, Karagöz H, Şener E, Taşdemir O, Bayazıt K: Ten-year results with Liotta porcine bioprostheses in the mitral position. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6: Katırcıoğlu SF, Yamak B, Ulus T, Birincioğlu L, Sarıtaş A; Taşdemir O, Bayazıt K: Mitral valve replacement with bioprosthesis in age group fifty to sixty-five years. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6: Taşdemir O, Vural K, Karagöz H, Bayazıt K: Coronary artery bypass grafting on the beating heart without the use of extracorporeal circulation: rewiev of 2052 cases. J Thorac Cardiovasc Surg 1998;116: Vural K, Şener E, Özatik MA, Taşdemir O, Bayazıt K: Left ventricular aneurysm repair: an assessment of surgial treatment modalities. European Journal of Cardiothoracic Surgery 1998;13: Vural MK, Taşdemir O, Küçükaksu DS, Tarcan O, Bayazıt K: Optimization of synchronization delay in latissimus dorsi dynamic cardiomyoplasty. Ann Thorac Surg 1998;65: Dr.Z.Đşcan, Dr.K.Göl, Dr.B.Yılmazkaya, Dr.H.Bardakçı, Dr.H.Karagöz, Dr.B.Mavitaş, Doç.Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Konjenital koroner arter fistül cerrahisi: Erken ve geç dönem sonuçlar. Göğüs Kalp ve Damar Cerr.Derg. 1998;6: Yamak B, Mavitaş B, Özatik MA, Birincioğlu L, Katırcıoğlu F, Taşdemir O, Bayazıt K, St.Jude Medikal Kalp Kapak Protezi ile Düşük Doz Antikoagülan Uygulamasının Takibi Tam Olan Hastada Uzun Dönem Sonuçlar T.Kardiyoloji Dergisi, Ulus T, Yamak B, Mavitaş B, Sarıtaş Z, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O, Köpeklerde Uzun Süreli Uyarımdan Sonra Đskelet - Kas Ventrikülünün Etkinliği, Türk Kardiyoloji

12 130. Mavitaş B, Đşcan Z, Yamak B, Ulus T, Sarıtaş Z, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O, Köpeklerde Akut Koroner Arter Oklüzyonlarında Miyokardiyal Metabolizmanın Redrograd Koroner Sinüs Perftizyonu ve L-Karnitin ile Korunması, Türk Kardiyoloji Derneği Arşiv, : Mavitaş B, Yamak B, Sarıtaş A, Đşcan Z, Erdil N, Ulus T, Katırcıoğlu SF, Şener E, Taşdemir O, Bayazıt K, St Jude Medikal Kalp kapak Protezi ile Đzolemitral Kapak Replasmanının Geç Dönem Sonuçları. GKDC Dergisi : Birincioğlu CL, Küçüker Ş, Yapar EG, Yıldız Ü, Ulus T, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O: Perinatal mitral valve interventions: A report of 10 cases. Ann Thorac Surg 1999; Doç.Dr.O.Taşdemir: Kronik koroner kalp hastalığı. III.Kronik koroner arter hastalığında bypass cerrahisi. Türk Kardiyol Dern Arş. 1999;27: Taşdemir O, Küçükaksu DS, Tarcan O, Vural K, Şener E: Successful reoperation after Batista Partial Left Ventriculectomy. Tex Heart Inst J 1999;26: Göl MK, Sarıtaş A, Küçüker Ş, Taşdemir O, Bayazıt K: Two years survival of dissecting ascending aortic aneurysm with medical treatment. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1999;7: Katırcıoğlu F, Sarıtaş Z, Mavitaş B, Yamak B, Küçüker S, Özengil E, Bumin A, Yavaş S, Taşdemir O, Bayazıt K, Đskeletkay VentriküĐlerinin Anjiografîk Değerlendirilmesi. MN Kilinikleri, Özatik MA, Vural MK, Şener E, Taşdemir O: Epiaortic ultrasound: Aortic screening in coronary revascularization. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals 1999;7(3): Dr.M.K.Göl, Dr.H.Z.Đşcan, Dr.Ö.Kandemir, Dr.A.Akgül, Dr.M.Bayazıt, Doç.Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Rüptüre Abdominal Aort Anevrizmaları. Damar Cerrahisi Dergisi 1999;8: Birincioğlu L, Bardakçı H, Ulus T, Küçüker Ş, Taşdemir O: A clinical dilemma: Cardiac and pericardiac echinococcosis. Ann Thorac 1999;68(4): Göl MK, Yılmazkaya B, Göksel S, Şener E, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K: Results of right coronary artery endarterectomy with or without patchplasty. J. Card. Surg. 1999;14: Birincioğlu L, Bayazıt M, Ulus T, Bardakçı H, Küçüker Ş, Taşdemir O: Carotid disease is a risk factor for stroke in coronary bypass operations. J Card Surg 1999;14: Birincioğlu L, Ulus T, Bardakçı H, Küçüker Ş, Kara F, Taşdemir O: Is there another type of biventricular atrio-ventricular connection? Tex Heart Inst J 1999;26:252-7.

13 143. Mavitaş B, Ulus T, Yıldız Ü, Yamak B, Birincioğlu L, Katırcıoğlu F, Taşdemir O, Bayazıt K, Masifisole Şiloperikardium, Türk J. Cardiol : Ulus T, Tütün U, Sarıtaş Z, Yamak B, Katırcıoğlu F, Taşdemir O,Spinalkord iskemisinde pentoksifilinin koruyucu etkisi. Türk J.Cardiol : Dr.S.Küçükaksu, Doç.Dr.O.Taşdemir: Hangi tip dilate kardiyomiyopatide dinamik kardiyomiyoplasti? Türk Kardiol. Dern. Arş.2000;28: Küçükaksu DS, Akgül A, Çağlı K, Taşdemir O: Beneficial effects of bioglue in repair of iatrogenic aortic dissection. Texas Heart Inst. J. 2000;27(3): Dr.N.Erdil, Dr.Ş.Küçüker, Dr.Z.Đşcan, Dr.L.Çetin, Dr.M.A.Özatik, Doç.Dr.E.Şener, Doç.Dr.O.Taşdemir: Đntemal torasik arter malperfüzyonunda distal LAD'ye ilave safen bypass. Türk J Cardiol 2000;3: Küçükaksu S, Küçüker Ş, Kale A, Göksel S, Aşkın G, Şener E, Mavitaş B, Taşdemir O. Aktif ve iyileşmiş injektif endokarditin cerrahi tedavi sonuçları, MN Kardiyoploji, 2000, 7/ Göl K, Đşcan Z, Özatik A, Yıldız Ü, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K. Paten Duktun Arteriosun Cerrahi Tedavisi Tekniklerinin Karşılaştırılması, T Klinik J. Cardiol , Đşcan Z, Göl K, Nisanoğlu V, Akgül A, Özatik MA, Küçükaksu S, Şener E, Taşdemir O, Otuz Yaş Üzeri Patent Duktus Arteriosusun Hastalıklarında Erken ve Uzun Dönem Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. T.Klinik, Kalp Damar Cerr.Dergisi 2001, Vural MK, Taşdemir O, Küçükaksu DS, Tarcan KO, Küçüker Ş, Şener E. Latissimus dorsi dinamik kardiyomyoplasti ameliyatlarının uzun dönem sonuçları. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2001; 9: Dr.K.Vural, Dr.Ş.Küçüker, Doç.Dr.Erol Şener, Doç.Dr.O.Taşdemir: Çıkan aort anevrizmalarının tamirinde stensiz domuz protezi ile aortik kök replasmanı. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001;9: Vural K, Şener E, Kale A, Taşdemir O, Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Obstrüksiyonu Yapan Membranöz Septum Anevrizması. T.Kardiyoloji Dergisi Arşiv 2001,29: Tokmakoğlu H, Vural MK, Özatik MA, Çehreli S, Şener E, Taşdemir O: Closed commissurotomy versus ballon valvuloplasty for rheumatic mitral stenosis. The Journal of Heart Valve Disease 2001;10: Dr.Z.Đşcan, Dr.K.Göl, Dr.F.Çiçekçioğlu, Dr.N.Erdil, Dr.M.Bayazıt, Dr.O.Taşdemir: Torakal aortanın ekstra-anatomik bypassında inflow kaynağı olarak kullanımı: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001;9: Biricioğlu CL, Tarcan O, Nisanoğlu V, Bardakçı H, Taşdemir O: Is it cardiac tumor or echinococcosis. Texas Heart Inst. Journal 2001;28(3):

14 157. Dr.K.Çağlı, Dr.T.Keleş, Dr.Ü.Yıldız, Dr.Đ.Hisar, Dr.K.Gürsel, Dr.B.Muşlu, Dr.A.Avcı, Dr.M.Topbaş, Dr.E.Şener, Dr.O.Taşdemir: Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken dönemde atriyal fibrilasyon gelişimi için yüksek riskli hastalara profilatik amaçlı intravenöz amiodaron uygulaması. Türk J Cardiol 2001 ;4: Uzun A, Çağlı K, Bayazıt M, Şener E, Taşdemir O, Abdominal Aort Hipoplazisi. TjT. Cardiovac. Surg : Taşdemir O, Sarıtaş A, Küçüker Ş, Özatik MA, Şener E: Aortic arch repair with right brachial artery perfusion. Ann Thorac Surg 2002;73: Doç.Dr.O.Taşdemir: Mitral kapak hastalıklarında cerrahi değerlendirme ve cerrahi yaklaşımlar. T Klin J Cardiol 2002;15(2): Dr.K.Çağlı, Dr.H.Uncu, Dr.K.E.Çağlı, Dr.G.Altıntaş, Dr.M.emir, Doç.Dr.e.Şener, Doç.Dr.O.Taşdemir: Aort koarktasyonu ve asendan aort anevrizması olan hastaya iki aşamalı cerrahi yaklaşım: Olgu Sunumu.Anadolu Kard. Derg.2002;2: Dr.H.Bardakçı, Dr.Ş.Küçüker, Dr.O.Tarcan, Dr.M.A.Özatik, Dr.M.Balcı, Doç.Dr.S.Küçükaksu, Doç.Dr.E.Şener, Doç.Dr.O.Taşdemir: Ortotopik kalp transplantasyonu yapılan hastaların takibinde sitoimmunolojik monitörizasyonun etkinliği. Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30: Özatik MA, Tarcan O, Kale A, Aşkın G, Balcı M, Ündar A, Küçükaksu DS, Şener E, Taşdemir O: Do S 100b protein level increases due to inflammation during cardiopulmonary bypass occur vvithout any neurological deficit? Perfusion 2002;17: Göl MK, Özatik MA, Kunt A, Đşcan Z, Yavaş S, Soylu M, Korkmaz Ş, Taşdemir O: coronary artery anomalies in adult patients. Med Sci Monit 2002:8(9);CR Dr.A.Uzun, Dr.K.Çağlı, Dr.M.A.Özatik, Dr.A.Akgül, Dr.Y.Çakıroğlu, Doç.Dr.O.Taşdemir: Perikardiyal timik kist (olgu sunumu). T Klin J Cardiovascular Surgery 2002;3: Doç.Dr.O.Taşdemir: Đnfarktüse bağlı ventrikül septum perforasyonunda cerrahi tedavi (Editoryal yorum). Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30: Dr.Đ.Bahar, Dr.K.Çağlı, Dr.A.Kale, Dr.M.Ulaş, Dr.Ö.K.Şener, Dr.M.Tola, Doç.Dr.E.Şener, Doç.Dr.O.Taşdemir: Sol ventrikül disfonksiyonu olan koroner bypasslı hastalarda renal fonksiyonların değerlendirilmesi. T Klin J Cardiovascular Surgery 2002;3: Fiz.Z. Kunduracılar, Dr.T.Ulus, Dr.K.Çağlı, Fiz.H.Arıkan, Dr.A.Aksöyek, Doç.Dr.O.Taşdemir: Koroner arter cerrahisi sonrası pulmoner komplikasyonlar ve nedenler. Türk J Cardiol 2002;5:

15 169. Vural KM, Özatik MA, Uncu H, Emir M, Yurdakök O, Şener E, Taşdemir O: Pregnancy after mechanical mitral valve replacement. J Heart Valve Dis 2003;12(3): Dr.M.A.Öztürk, Dr.O.Tarcan, Dr. L.Birincioğlu, Dr.E.Şener, Dr.O.Taşdemir: Böbrek transplantasyonu sonrası gelişen dissekan aort anevrizmasının cerrahi onarımı. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002; 11(2) Dr.M.A.Özatik, Dr.Ş.A.Küçüker, Dr.O.Tarcan, Dr.H.Bardakçı, Dr.G.Aşkın, N.Erdoğan, Ş.Altur, Dr.S.Küçükaksu, Dr.E.Şener, Dr.O.Taşdemir; Kalp transplantasyonu sonrası allogreft vaksülopatisinin Beam Tomografi ile değerlendirmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2003;11: Özatik MA, Göl, MK, Yıldız Ü, Göksel S, Yurdakök O, Yavaş S, Tüfekçioğlu O, Şener E, Taşdemir O: Regrassion og left ventricular hypertrophy after aortic valve replacement in patients over 55 years old with different valve types. Med Sci Monit, 2003;9(2);CN Dr.A.Boyacı, Dr.K.Çağlı, Dr.M.M.Ulaş, Dr.A:Avcı, Dr.K.Ergün. Dr.M.Emir, Dr.M.Topbaş, Dr.E.Şener,Dr.E.Kütük, Dr.O.Taşdemir: Başarılı perkütan invaziv girişim uygulanan tek damar hastalarında hemotolojik parametrelerin restenozla ilişkisi, T Klin Kardiyoloji 2004;17: Küçükaksu DS, Tarcan O, Küçüker Ş, Özatik MA, Sakaoğulları Z, Şener E, Taşdemir O: Dynamic cardiomyplasty as o biomechanic bridge to heart transplantation. Heart & Lung 2003:32(6): Akgül A, Öatik MA, Küçüker ŞA, Bahar Đ, Taşdemir O: Repair of the aortic arch with left unilateral selective cerebral perfusion. Petfision 2004:19; Küçükaksu DS, Şener E, Undar A, Noon GP, Taşdemir O: First Turkish experience with the Micro Med DeBakey VAD. Tex Heart Đnst J 2003:30(2): Taşdemir O: Editorial comment: surgical treatment of aortic coarctation. Anodolu Kardilog Derg 2002:2(3): Bayazit M, Tarcan O, Küçüker Ş, Küçükaksu S, Taşdemir O: Use of axillary artery to maintain cerebral perfiısion in a patient requiring reconstruction of the brachiocephalic trunk and coronary arteries: technical note. J Vasc Surg 2003;37(6): Birincioğlu CL, Tarcan O, Bardakçı H, Sarıtaş A, Taşdemir O: Off-pump technique for the treatment of ventricular myocardial echinococcosis. Ann Thorac Surg 2003:75(4): Çağlı K, Çağlar K, Altıntaş G, Şener E, Taşdemir O, Koroner Cerrahisi Sonrası Yaşam ve Yaşam Kalitesini Arttıran Medikal Tedavi Yaklaşımları. Türk Kardiyoloji Derneği 2002:

16 181. Özatik MA, Göl MK, Yıldız U, Göksel S, Yurdakök O, Yavaş S, Tüfekcioğlu O, Şener E, Taşdemir O: Regression of left ventricular hypertrophy after aortic valve replacement in patients over 55 years old with different valve types. Med Sci Monit 2003;9(2): MA Özatik, K.Göl, K Göl, B Budak, A Sarıtaş, B Mavitaş, E Şener, Dr.O.Taşdemir: Açık kalp ameliyatları sonrası kanama veya tamponad nedeniyle yoğun bakımda yapılan reeksplorasyonlar. Anadolu Kardiyol Dergisi 2004;4: Özatik MA, Küçüker ŞA, Tülüce H, Sarıtas A, Şener E, Karakas S, Taşdemir O. Neurocognitive fîınctions after aortic ach repair with right brachial artery perfısion Ann Thorac Surg 2004; 78: Tarcan O, Özatik M, Kale A, Akgül A, Kocakulak M, Balcı M; Ündar A, Küçükaksu S, Şener E, Taşdemir O, Camparision of Pulsatile and Non Pulsatile Cardiopulmonary bypass impatiance with chronic obstrictive pulmonary disease. Med.Sci.Monit. 2004(10) Özatik A, Tarcan O, Küçüker Ş, Şener E, Taşdemir O, Ortotopik Kalp Transplantasyonu Sonrasında Gelişen Pulmoner Aspergillus Đnfeksiyonu. T.G.K.D. Cerr. Dergisi 2004: Özatik MA, Tarcan O, Küçüker Ş, Küçükaksu S, Şener E, Taşdemir O, Kardiak Transplantasyon Sonrası Sikrospoline bağlı Hipertrikosis. T.Klinik Kalp damar Cerr Özatik MA, Uzun A, Tüfekcioğlu O, Çiçekçioğlu F, Şener E, Taşdemir O, Serbest Dolaşan Sol Atriyal Toptrombüs. Turkish J.Thor. Cardivas. Surg. 2002: Yıldız Ü, Özatik MA, Göl K, Uncu H, Yurdakök O, Sarıtaş A, Şener E, Taşdemir O, O'Brien Stansiz Kompozit Porsin Biyoprotez ile Aort Kapak Replasmanının Erken ve Orta Dönem Sol Ventrikül üzerine Etkileri. T. J. Thorac. Cardivsc. Surg. 2001/ Tarcan O, Özatik MA, Aşkın G, Tüfekçioğlu O, Küçükaksu S, Şener E, Taşdemir O. Sol Ventrikül Destek Cihazı Đmplantasyonunda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Önemi ve Etkisi T.G.D.K. Cerr. Dergisi Küçüker Ş, Özatik MA, Tarcan O, Bardakçı H, Tüfekçioğlu O, Erdil N, Fansa I, Göl K, Vural K, Küçükaksu S, Mavitaş B, Şener E, Taşdemir O, Kalp Transplantasyonunda Kullanılan Cerrahi Tekniklerinin Analizi. TDKD Cerr. Derg : Özatik A, Küçükaksu Ş, Yılmaz S, Küçüker Ş, Yıldız Ü, Şener E, Taşdemir O. Esansiyel Trombositozu olan Bir Hastada Mekanik Mitral Kapak Replasmanı. Turkish J. Thorac.Cardiovas. Surg. 2000, Göksel S, Göl K, Đşcan Z, Yıldız Ü, Özatik A, Mavitaş B, Taşdemir O. Medronic Free Style Standsiz Bioprotez'lerle yapılan Aort Kapak Replasmanlarının Erken ve Orta Dönem Sonuçları. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi 2000:

17 193. Özatik M, Küçüker Ş, Tarcan O, Bardakçı H, Balcı M, Küçükaksu S, Şener E, Taşdemir O. Kalp Transplantasyonu Sonrası Immünosüpresiv Tedavide Siklosporin Yüzeyinin Monitorizasyonu ve Önemi. Türkish J. Thorac. Cardivasc.Surg Yavaş S, Göl K, Özatik MA, Zengin N, Göksel Ş, Taşdemir O. Analysis of an explanted freestyle aortic root bioprothesis case report clinic prd. Rev. 2004, Karadeniz Ü, Erdemli Ö, Özatik M, Yamak B, Demirci A, Küçüker Ş, Sarıtaş A, Taşdemir O. Assesment of Cerebral Blood Flow with Transcranial Dopler in Right Brachial Artery Perfusion Patients. Ann. Thorac.Surg. 2005: Vural K.M, Taşdemir O: Mid-term results of partial left ventriculectomy in end-stage heart disease. Eur Cardiotoracic Surg. 2000;18: Vural K.M. Şener E. Taşdemir O ;Longterm patency of Sequenlial and individual saphenous vein coronary bypass grafts. Eur. J. Cardiotoracic Surg. 2001;19: Vural K.M, Şener E, Taşdemir O, Bayazıt K: Approach to sinus of valsalva aneurysms: A rewiew of 53 cases. Eur.J.Cardiotoracic Surg. 2001;20: Vural KM, Taşdemir O, Küçükaksu S, Tarcan O: Reply to the letters to the Editör.Reply to Đdiz et al : The appeal of preserving anterior papillary muscle should not interfere with satisfactory reduction in partial left ventriculectomy. Eur. J. Cardiotoraeic Surg ; 19: Uzun H.A, Çağlı K. Bayazıd M, Şener E, Taşdemir O: Hypoplasia of abdominal aorta: Case report. Turkısh J.Thorac Surg. 2001;9: Oğuz Taşdemir: Editöre mektup: Triple valve surgery a 25 year experience. The Anatolian Journal of Cardiology ; Vural K.M, Đşcan Z, Kunt A, Şener E, Taşdemir O : Off-Pump coronary artery bypass grafting : Longterm angiographic results. J.Card.Surg. 2005; 20: Küçüker Ş.A, Özatik M.A, Sarıtaş A, Taşdemir O: Arch repair with unilateral antegrade cerebral perfiısion. Eur.J. Cardiothorac Surg. 2005; Vural K.M, Đşcan Z, Kunt A, Şener E, Taşdemir O; Off- pump in situ internal thoracic artery grafting: A durable treatment for single-vessel coronary artery disease. Ann. Thorac.Surg ; 79: Oğuz Taşdemir: Türkiye Klinikleri Aort Cerrahisi Özel Sayısı Editörlüğü. Cerrahi Tıp Bilimleri. Kalp Damar Cerrahisi. 2005; Şeref Alp Küçüker, Okan Yurdakök, Oğuz Taşdemir: Assendan ve arkus aort cerrahisinde brakial arter yoluyla perfusion. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Aort Cerrahisi Özel Sayı. 2005; 1,2:24-28

18 207. Şeref Alp Küçüker, Aslıhan Aslan. Oğuz Taşdemir Torakal Aort Cerrahisinde Postoperatif Komplikasyonlar. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Aort Cerrahisi Özel Sayısı 2005;1.2: Oğuz Taşdemir: Editorial yorum. Küçük aortik anulus ve mekanik aort kapakları. The Anatolian Journal of Cardiology 2005:5:1: Oğuz Taşdemir, Renda Cırcı, Şeref Küçüker: Kalp Transplantasyonunda Cerrahi Teknikler. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Transplantasyon Özel Sayısı 2006;2:8: Ahmet Akgül, Lorryo Thomson, Ülkü Yıldız, Sebahattin Göksel, Umur Kervan, Mustafa Soylu, Oğuz Taşdemir: The effect of preoperative left ventricular filling patterns on prognosis in patterns with aortic valve replacement Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2006;263: Yilmazkaya B, Circi R, Circi UP, Gurkahraman S, Yukselen MA, Yondem OZ, Taşdemir O: Surgical Approaches in Left Arterior Descending Artery In-Stent Stenosis. Ann Thorac Surg 2008;85: Yilmazkaya B, Gurkahraman S, Yondem OZ, Circi UP, Circi R, Yukselen MA, Ozbakır C, Tasdemir O : One Stage Surgical Correction of the Aortic Coarctation and Concomitant Cardiac Pathology with Median Sternotomi in Adult Patients. MN Kardiyoloji 2008;15:2: Tasdemir O, Yilmazkaya B, Gurkahraman Sami, Yondem O.Z : Brachial Cannulation Instead of Axillary and Subclavian Cannulation. Ann Thorac Surg 2008;86: Yilmazkaya B, Yondem O.Z, Gurkahraman S, Yuksel M.A, Circi R, Tasdemir O: Direct Approach to Hydatid Cyst of the Interventricular Septum. Tex. Heart Inst. J 2009 : 36 (2) : Dr.S.Küçükaksu, Dr.M.M Ulaş, Dr. O Tarcan, Dr.K Çağlı, Dr.H.Bardakçı, Dr. O Tüfekçioğlu, Dr.E Şener, Dr.O Taşdemir : Kronik Pulmoner Embolisi Olan Genç Bir Hastaya Cerrahi Yaklaşım, Pulmoner Tromboendarterektomi : Olgu Sunumu : Anadolu Kardiyoloji Derg.2004:4: G.Nessar, S.Kucukaksu, N.I.Zengin, O.Tasdemir, C.Kayaalp : Ischemic necrosis of the right colon in a patient with a ventricular assist device system : Tech Coloproctol (2007) 11: B. Yılmazkaya, S. Gürkahraman, Ö. Zühtü Yöndem, M. Ali Yükselen, C. Özbakır, S. Hakan Altan, O. Taşdemir: Kardiyak Kateterizasyon sonrası gelişen yalancı anevrizmalarda cerrahi ve klinik sonuçlarımız. Türkiye Klinikleri Damar Cerrahisi Dergisi (2009) 18:10-15

19 218. P. Yaran, Ü. Yazıcı, A. Đrfan Taştepe, O. Taşdemir: Farklı Bir Yaklaşım - Nadir Bir Olgu: Aorto-Koroner By-passla Eş Zamanlı Mediyan Sternotomi Yaklaşımı ile Akciğer Rezektif Cerrahisi ( Primer Pulmoner Sinoviyal Sarkom olgusu nedeni ile ) Türkiye Klinikleri, Cardiovascular Sciences Kabul Tarih B. Yılmazkaya, S. Gürkahraman, Ö. Zühtü Yöndem, M. Ali Yükselen, O. Taşdemir: Spontaneus Coronary Artery Dissection: Two Digserent Surgical Techniques. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (2011) 19:627-30

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Tevfik Tezcaner 2. Doğum Tarihi: 1.1.1960 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Hacettepe Üniveristesi 1984 Y. Lisans Kalp ve Damar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Tufan Şener 2. Doğum Tarihi: 21.03.1969 3. Unvanı: Operatör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 Y.

Detaylı

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS ADI SOYADI: HÜSEYİN BAYRAM DOĞUM YERİ TARİHİ: ANKARA-1975 UZMANLIK ALANI: KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ÜNVANI : UZMAN DOKTOR ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM: KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Anadolu Üniversitesi 1990 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Anadolu Üniversitesi 1990 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ: Adı Soyadı: Mehmet Ali Özatik Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Temmuz 1965, Kütahya Tıp Fakültesi Diploma Tarih ve No: 31. Temmuz 1990, 90-585 Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ PROF DR MEHMET ALİ ÖZATİK

ÖZGEÇMİŞ PROF DR MEHMET ALİ ÖZATİK ÖZGEÇMİŞ PROF DR MEHMET ALİ ÖZATİK Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1965 Doğum Yeri : Kütahya Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuklu Eğitim: Kütahya 30 Ağustos İlkokulu, Kurtuluş Ortaokulu, Çanakkale Lisesi Lisans,

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZATİK Yönetsel Görevler:

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZATİK Yönetsel Görevler: Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZATİK Kalp ve Damar Cerrahisi Doğum Yeri / Yılı 1965 / Kütahya Eğitim Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Alanı Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı İş Tecrübesi 1. Pratisyen Hekim,

Detaylı

İLHAN SANİSOĞLU Prof. Dr.

İLHAN SANİSOĞLU Prof. Dr. İLHAN SANİSOĞLU Prof. Dr. ilhan.sanisoglu@sbu.edu.tr Öğrenim Bilgisi Yüksek Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1982-1988 TIP FAKÜLTESİ Görevler PROFESÖR Yakin Dogu Üniversitesi / TIP / Cerrahi Bilimler / Kalp

Detaylı

CEMAL LEVENT BİRİNCİOĞLU Prof. Dr.

CEMAL LEVENT BİRİNCİOĞLU Prof. Dr. CEMAL LEVENT BİRİNCİOĞLU Prof. Dr. cemallevent.birincioglu@sbu.edu.tr Öğrenim Bilgisi Lisans-Yandal DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.) 2011-2011 HASTANELER/ ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Doç. Dr. Murat BAYAZIT

Doç. Dr. Murat BAYAZIT Doç. Dr. Murat BAYAZIT Doğum Tarihi : 1956 Doğum Yeri : Ankara Lisans : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1979) Uzmanlık Eğitimi : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. (1986) Doçentlik

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TIP İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 1987

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TIP İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 1987 1. Adı Soyadı: PROFESÖR.DR.DENİZ SÜHA KÜÇÜKAKSU 2. Doğum Tarihi: 03.11.1964 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TIP İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 1987 Tıpta KALP VE DAMAR TÜRKİYE YÜKSEK 1992

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

ARAÞTIRMA 11 Açýk kalp cerrahisi sonrasý ýntraaortik balon pompasý kullanýlan hastalarda hastane mortalitesinde risk faktörleri Ýlker Kiriþ Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi

Detaylı

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek.

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek. Dönem IV Kalp Damar Cerrahisi Stajı Konu: Periferik Arter Hastalıkları Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Periferik Arter Hastalıklarının neler olduğunu öğrenecekler. Periferik arter hastalıklığı

Detaylı

ÖZGEÇMiş ve ESERLER listesi

ÖZGEÇMiş ve ESERLER listesi ÖZGEÇMiş ve ESERLER listesi Adı Soyadı: MEHMET EZELSOY Doğum Tarihi: 27 Kasım 1982 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi istanbul Bilim Üniversitesi 2000-2007 Doktora/

Detaylı

Tek Seansta Koroner Revaskularizasyon ve Çıkan Aorta - Femoral Arter Bypass İki Olgu Sunumu

Tek Seansta Koroner Revaskularizasyon ve Çıkan Aorta - Femoral Arter Bypass İki Olgu Sunumu Tek Seansta Koroner Revaskularizasyon ve Çıkan Aorta - Femoral Arter Bypass İki Olgu Sunumu Concomitant Coronary Revascularization And Ascending Aorta-Femoral Artery Bypass Report of two cases Erdeşir

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

ULUSAL YAYINLAR: 1. Güler, M., Güler, M. Güler, M. Güler, M. Güler, M., Güler, M., M Güler, Güler, M., Güler, M., 10. Güler, M., 11. Güler, M.

ULUSAL YAYINLAR: 1. Güler, M., Güler, M. Güler, M. Güler, M. Güler, M., Güler, M., M Güler, Güler, M., Güler, M., 10. Güler, M., 11. Güler, M. ULUSAL YAYINLAR: 1. Güler, M., İpek, G.,Oğuş, T., Kırali, K., Kutlu, S.T., Işık, Ö.,Yakut, C. Aritmi ile Seyreden Sol Ventrikül Anevrizmasını Taklit Eden Kardiyak Kist Hidatik Olgusu Türkiye Klinikleri,

Detaylı

İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi

İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi Başvuru: 15.06.2013 Kabul: 04.07.2013 Yayın: 06.08.2013 Bekir İnan1,

Detaylı

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008 EK 4 ÖZGEÇMİŞ 1)Adı Soyadı: Gökhan Korkmaz 2)Doğum Tarihi: 08/041980 3)Unvanı: Doc.Dr 4)Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003 Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce KPDS 70 İYİ 1993 Güz. İngilizce TOEFL PBT 513 İYİ 1996 Bahar

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce KPDS 70 İYİ 1993 Güz. İngilizce TOEFL PBT 513 İYİ 1996 Bahar ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 47311352152 MURAT ÖZEREN 1/26/66 12:00 AM A90939 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce KPDS 70 İYİ

Detaylı

Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız

Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız Ali Kemal Gür *, Esra Eker **, Helin El ***, Aytaç Akyol ****, Serkan Akdağ ****, Can Baba Arın ****, Dolunay Odabaşı *, Hakan Uçar

Detaylı

Kalp Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Allogreft Vaskülopatisinin Bilgisayarlı Tomografik Angiografi ile Değerlendirilmesi-Prof Dr Mehmet Ali Özatik

Kalp Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Allogreft Vaskülopatisinin Bilgisayarlı Tomografik Angiografi ile Değerlendirilmesi-Prof Dr Mehmet Ali Özatik ADI SOYADI DOĞUM YERİ - TARİHİ UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM MEZUN OLDUĞU OKUL BİLDİĞİ YABANCI DİL ASLIHAN KÜÇÜKER Kırıkkale-03.02.1975 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ OP.DR. (Başasistan) KALP VE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feza Nurözler Doğum Tarihi: 2 Haziran 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Mekanik Kapak Replasmanları: Erken Dönem Sonuçlarımız

Mekanik Kapak Replasmanları: Erken Dönem Sonuçlarımız Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine Araştırma Makalesi / Research Article Mekanik Kapak Replasmanları: Erken Dönem Sonuçlarımız Mechanical Valve

Detaylı

Doç.Dr. AHMET COŞKUN ÖZDEMİR

Doç.Dr. AHMET COŞKUN ÖZDEMİR Doç.Dr. AHMET COŞKUN ÖZDEMİR ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1975 YURT DIŞI - DIŞ ÜLKELER T: 04623775055

Detaylı

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Doğum Tarihi: 12/05/1958 Doğum Yeri: İzmit 1976-1982 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985-1993 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ve Kardiyoloji Asistanı 1993-1994

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

YAŞLI HASTALARDA KORONER BYPASS CERRAHİSİ OUTCOMES OF CORONARY BYPASS SURGERY FOR ELDERLY PATIENTS

YAŞLI HASTALARDA KORONER BYPASS CERRAHİSİ OUTCOMES OF CORONARY BYPASS SURGERY FOR ELDERLY PATIENTS YAŞLI HASTALARDA KORONER BYPASS CERRAHİSİ OUTCOMES OF CORONARY BYPASS SURGERY FOR ELDERLY PATIENTS Yahya ÜNLÜ, Necip BECİT, İbrahim YEKELER, Cevdet KOÇOĞULLARI, Hikmet KOÇAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

Kompleks LAD Lezyonlarında Cerrahi Seçenekler ve Sonuçları

Kompleks LAD Lezyonlarında Cerrahi Seçenekler ve Sonuçları Kompleks LAD Lezyonlarında Cerrahi Seçenekler ve Sonuçları Hüsnü SEZER, Ahmet KUZGUN, Sırrı AKEL, Cüneyd ÖZTÜRK, Sibel KUZUCAN, Selma SEZER Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, International Hospital, İstanbul

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

Koroner Arter Bypass Operasyonu

Koroner Arter Bypass Operasyonu Koroner Arter Bypass Operasyonu Dr. Murat Uğurlucan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 10 Ocak 2014 I. AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 1930 ların başında,

Detaylı

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Extermity Following Transcatheter Aortic Stent Implantation

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr.Mehmet Hakan AKAY

ÖZGEÇMİŞ. Dr.Mehmet Hakan AKAY ÖZGEÇMİŞ Dr.Mehmet Hakan AKAY Doğum Tarihi : 22/08/1968 Doğum Yeri : Burdur İş Adresi : Büyükdere Cad. No 40, Maslak, Istanbul, 34457 Telefon: 0212 304 4895 Fax: Medeni Durumu : Evli Dr.Catherine Liebig

Detaylı

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İSKEMİK FONKSİYONEL MİTRAL YETERSİZLİĞİ Mitral kapağa girişim için sınırı nasıl çizelim? Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İskemik Mitral Yetersizliği (İMY) Kordal gerilme

Detaylı

Olgu Sunumu. Olgu-1. 85 yaşında erkek hasta Sağ ayak 1. parmak gangrenöz görünümde

Olgu Sunumu. Olgu-1. 85 yaşında erkek hasta Sağ ayak 1. parmak gangrenöz görünümde Olgu Sunumu Mustafa SAÇAR Olgu-1 85 yaşında erkek hasta Sağ ayak 1. parmak gangrenöz görünümde Diyabet, HT, hiperkolesterolemi, geçirilmiş CABG, aktif sigara kullanımı. Travma öyküsü yok, İstairahatte

Detaylı

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Beril Özdemir 1, İlkay Erdoğan 2, Nazmi Mutlu Karakaş 1, Murat Özkan 3, Mustafa Agah Tekindal 4, Kahraman Yakut

Detaylı

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 500 Olgunun Değerlendirilmesi

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 500 Olgunun Değerlendirilmesi 34 ORIGINAL INVESTIGATION Koşuyolu Heart Journal 2015;18(1):34-38 DOI: 10.5578/khj.9541 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 500 Olgunun Değerlendirilmesi Orhan Fındık

Detaylı

Koroner İskemi veya Romatizmal Kaynaklı Mitral Yetmezlikte Kay Annuloplasti Yönteminin Orta Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması

Koroner İskemi veya Romatizmal Kaynaklı Mitral Yetmezlikte Kay Annuloplasti Yönteminin Orta Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması Koroner İskemi veya Romatizmal Kaynaklı Mitral Yetmezlikte Kay Annuloplasti Yönteminin Orta Rahmi ZEYBEK*-**, İhsan İŞKESEN*, Mert KESTELLİ**, Egemen TÜZÜN*, Tayfun ADANIR** * Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Konno -Rastan Operasyonu ile Sol Ventrikül Çıkım Yolu Rekonstrüksiyonu

Konno -Rastan Operasyonu ile Sol Ventrikül Çıkım Yolu Rekonstrüksiyonu Konno -Rastan Operasyonu ile Sol Ventrikül Çıkım Yolu Rekonstrüksiyonu Tayyar SARIOĞLU, Mehmet S. BİLAL, Barbaros KINOĞLU, Ayşe SARIOĞLU, Atıf AKÇEVİN, Ahmet ÖZKARA, Rüstem OLGA, Aydın AYTAÇ İ. Ü. Kardiyoloji

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

Kronik Aort Diseksiyonlarında Retrograd Venöz Total Vücut Perfüzyonu

Kronik Aort Diseksiyonlarında Retrograd Venöz Total Vücut Perfüzyonu Kronik Aort Diseksiyonlarında Retrograd Venöz Total Vücut Perfüzyonu Bahadır DAĞLAR, Gökhan İPEK, Mehmet Balkanay, Kaan Kırali, Tuncer KOÇAK, Esat AKINCI, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT Koşuyolu Kalp ve Araştırma

Detaylı

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kalp Kapaklarına Yönelik Girişimlerin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kalp Kapaklarına Yönelik Girişimlerin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kalp Kapaklarına Yönelik Girişimlerin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Barbaros Kınoğlu, Yrd. Doç. Dr. Bülent Polat, Doç. Dr. Atıf Akçevin, Yrd.

Detaylı

Subklavyen Arter Tıkanıklığında Cerrahi Revaskülarizasyon Uygulamalarımızın Erken-Orta Dönem Sonuçları

Subklavyen Arter Tıkanıklığında Cerrahi Revaskülarizasyon Uygulamalarımızın Erken-Orta Dönem Sonuçları ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION l doi: 10.5578/kkd.4607 Subklavyen Arter Tıkanıklığında Cerrahi Revaskülarizasyon Uygulamalarımızın Erken-Orta Dönem Sonuçları Early-Midterm Results of Surgical

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde Acil Yapılan Revizyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde Acil Yapılan Revizyonlar Doi: 10.17944/mkutfd.60840 ÖZGÜN MAKALE / ORIGINAL a ARTICLE Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi Cilt: 6, Sayı:21, Yıl:2015 O Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde

Detaylı

Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu

Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine Olgu Sunumu / Case Report Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu Myxoma Which Originated

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege 1998

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege 1998 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Muharrem Koçyiğit Doğum Tarihi: 07/11/1974 Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege 1998 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta

Detaylı

Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi #

Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi # Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi # Belhhan AKPINAR*, Mustafa GÜDEN*, Bülent POLAT*, Ertan SAĞBAŞ*, İlhan SANİSOĞLU*, Bingür SÖNMEZ*, Cemi DEMİROĞLU** Kadir Has Üniversitesi,

Detaylı

İleri Yaş Grubunda Koroner Bypass Deneyimi*

İleri Yaş Grubunda Koroner Bypass Deneyimi* İleri Yaş Grubunda Koroner Bypass Deneyimi* Cem YORGANCIOĞLU, Tevfik TEZCANER, Hilmi TOKMAKOĞLU, Zeki ÇATAV, Oğuz MOLDİBİ, Kaya SÜZER, Yaman ZORLUTUNA Bayındır Tıp Merkezi Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tip Halep Tıp Fakültesi, Suriye 1980

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tip Halep Tıp Fakültesi, Suriye 1980 1. Adı Soyadı: Mehmet Tahir KAYALI 2. Doğum Tarihi: 26 / 12 / 1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tip Halep Tıp Fakültesi, Suriye 1980 Y. Lisans

Detaylı

9 th Volume Index 9. Cilt Dizini

9 th Volume Index 9. Cilt Dizini The Anatolian Journal of Cardiology 527 9 th Volume Index 9. Cilt Dizini KONU DİZİNİ-SUBJECT INDEX Şubat 2009-Aralık 2009 February 2009 - December 2009 Adaptif Servo-Ventilasyon/Adaptive Servo-Ventilation

Detaylı

Koroner bypass ameliyatlarında kullanılan radiyal arter greftlerinin orta dönem sonuçları

Koroner bypass ameliyatlarında kullanılan radiyal arter greftlerinin orta dönem sonuçları ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 7-13 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 Koroner bypass ameliyatlarında kullanılan radiyal arter greftlerinin orta dönem sonuçları Mehmet Ali Şahin (*), Adem Güler (*),

Detaylı

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler The diagnostic and

Detaylı

Atan kalpte tam revaskülarizasyon: Altı aylık anjiyografik sonuçlar

Atan kalpte tam revaskülarizasyon: Altı aylık anjiyografik sonuçlar Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Atan kalpte tam revaskülarizasyon: Altı aylık anjiyografik sonuçlar Off-pump complete revascularization: angiographic

Detaylı

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Müge Bilge 1, Remzi Sarıkaya 2, Züleyha Kaya 3, Cafer Panç 2, Ahmet Kaya Bilge 2, Gülfer Okumuş 3 1 İstanbul

Detaylı

İNTRAAORTİK BALON POMPASI: 765 HASTADA 15 YILLIK KLİNİK DENEYİM

İNTRAAORTİK BALON POMPASI: 765 HASTADA 15 YILLIK KLİNİK DENEYİM Dr. KIRALİ ve Arkadaşları / IABP Kullanımı İNTRAAORTİK BALON POMPASI: 765 HASTADA 15 YILLIK KLİNİK DENEYİM INTRAAORTIC BALOON PUMP: 15-YEARS EXPERIENCE WITH 765 PATIENTS Dr. Kaan KIRALİ, Dr. Mustafa GÜLER,

Detaylı

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı Van Tıp Dergisi: 7 (1): 01-05, 2000 Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı Şenol Yavuz, Nurcan Ayabakan, Mustafa Mavi, Cüneyt Eriş,

Detaylı

KORONER REVASKÜLARİZASYON GEREKTİREN HASTALARDA EK VASKÜLER CERRAHİ GİRİŞİMLER * Cengiz KÖKSAL, Sabit SARIKAYA, Vural ÖZCAN, Mustafa ZENGİN

KORONER REVASKÜLARİZASYON GEREKTİREN HASTALARDA EK VASKÜLER CERRAHİ GİRİŞİMLER * Cengiz KÖKSAL, Sabit SARIKAYA, Vural ÖZCAN, Mustafa ZENGİN Temmuz-Eylül 2003 KORONER REVASKÜLARİZASYON; KÖKSAL VE ARK. 127 KORONER REVASKÜLARİZASYON GEREKTİREN HASTALARDA EK VASKÜLER CERRAHİ GİRİŞİMLER * Cengiz KÖKSAL, Sabit SARIKAYA, Vural ÖZCAN, Mustafa ZENGİN

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, ANKARA, 2 Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Halk Saðlýðý AD, ANKARA

Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, ANKARA, 2 Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Halk Saðlýðý AD, ANKARA TJIC Volume:11 Number:2 May 2007 TGKD Cilt:11 Sayý:2 Mayýs 2007 KORONER ARTER BYPASS CERRAHÝSÝ PLANLANAN HASTALARDA SEMPTOMSUZ ATEROSKLEROTÝK KAROTÝD ARTER HASTALIÐININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE LÝTERATÜRÜN

Detaylı

Bentall Prosedürü Sırasında Proksimal ve Koroner Ostiyum Anastomozlarından Oluşabilecek Kanamaların Antegrad Verilen Kan Kardiyoplejisiyle Kontrolü

Bentall Prosedürü Sırasında Proksimal ve Koroner Ostiyum Anastomozlarından Oluşabilecek Kanamaların Antegrad Verilen Kan Kardiyoplejisiyle Kontrolü Bentall Prosedürü Sırasında Proksimal ve Koroner Ostiyum Anastomozlarından Oluşabilecek Kanamaların Antegrad Verilen Kan Kardiyoplejisiyle Kontrolü Dr. Ayşe Gül Kunt, Dr. Mustafa Emir, Dr. Mete Hıdıroğlu,

Detaylı

Mitral Yetmezliği. Mitral aparatus; Mitral leaflet ler Korda tendinialar Papiler kaslar Mitral annulus LV LA

Mitral Yetmezliği. Mitral aparatus; Mitral leaflet ler Korda tendinialar Papiler kaslar Mitral annulus LV LA Mitral Yetmezliği Mitral aparatus; Mitral leaflet ler Korda tendinialar Papiler kaslar Mitral annulus LV LA Akut Mitral Yetersizliğinin Nedenleri Mitral Annulus Patolojileri İnfektif endokardit (abse

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Koroner Arter Cerrahisi ile Kombine Kapak Replasmanı Uygulaması

Koroner Arter Cerrahisi ile Kombine Kapak Replasmanı Uygulaması Kapak Replasmanı Uygulaması Yrd. Doç. Dr. Atalay Mete, * Doç. Dr Ömer Bayezid, * Dr.Cengiz Türkay, * Doç. Dr. Oktay Sancaktar, ** Prof. Dr. Necmi Değer, ** Prof. Dr. Erol Işın * * ** Akdeniz Üniv. Tıp

Detaylı

Cardiovascular Surgery and Interventions Official Electronic Journal of the Turkish Society of Cardiovascular Surgery

Cardiovascular Surgery and Interventions Official Electronic Journal of the Turkish Society of Cardiovascular Surgery E-ISSN 2148-9211 Cardiovascular Surgery and Interventions Official Electronic Journal of the Turkish Society of Cardiovascular Surgery Volume: 1 / Number: 3 / November 2014 E-ISSN 2148-9211 CARDIOVASCULAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Coşkun İkizler 2. Doğum Tarihi: 1943 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Coşkun İkizler 2. Doğum Tarihi: 1943 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Coşkun İkizler 2. Doğum Tarihi: 1943 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üni.Cerrahpaşa Tıp Fak. 1968 Uzmanlık Göğüs-Kalp

Detaylı

Postinfarkt sol ventrikül anevrizmalarının cerrahi tedavisi: Yama ve lineer tamir tekniklerinin karşılaştırılması

Postinfarkt sol ventrikül anevrizmalarının cerrahi tedavisi: Yama ve lineer tamir tekniklerinin karşılaştırılması Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Postinfarkt sol ventrikül anevrizmalarının cerrahi tedavisi: Yama ve lineer tamir tekniklerinin karşılaştırılması

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Süleyman Özkan 2. Doğum Tarihi: 09.08.1972 EK-4 ÖZGEÇMİŞ 3. Unvanı:.Doçent 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi A. HAMULU, M. ÖZBARAN, Y. ATAY, H. POSACIOĞLU, İ. ARAS, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Ö. BİLKAY,

Detaylı

Koroner revaskülarizasyon ile eş zamanlı asendan aortobifemoral baypas cerrahisi

Koroner revaskülarizasyon ile eş zamanlı asendan aortobifemoral baypas cerrahisi Turk Gogus Kalp Dama 2015;23(2):366-370 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10621 Olgu Sunumu / Case Report Koroner revaskülarizasyon ile eş zamanlı asendan aortobifemoral baypas cerrahisi Ascending aortobifemoral

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

Curriculum Vitae. Degree Field University Year İ.Ü.CERRAHPAŞA MEDICAL Medical School Bachelor s Degree FACULTY

Curriculum Vitae. Degree Field University Year İ.Ü.CERRAHPAŞA MEDICAL Medical School Bachelor s Degree FACULTY Curriculum Vitae 1. Name Surname : Cüneyd Öztürk Contact Information Address E-mail :Üsküdar University :cuneyd.oztürk @uskudar.edu.tr 2. Date of Birth :26.07.1963 3. Title : Assistant professor 4. Education

Detaylı

Robot Yardımiyla Mini-torakotomiden Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Tek Damar Hastası Olgularımiz Robotically Enhanced Coronary Artery Bypass

Robot Yardımiyla Mini-torakotomiden Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Tek Damar Hastası Olgularımiz Robotically Enhanced Coronary Artery Bypass Robot Yardımiyla Mini-torakotomiden Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Tek Damar Hastası Olgularımiz Robotically Enhanced Coronary Artery Bypass Surgery Via Mini-thoracotomy In Cases With Single Vessel

Detaylı

21 23 Mart 2008, Spice Hotel, Antalya

21 23 Mart 2008, Spice Hotel, Antalya 21 23 Mart 2008, Spice Hotel, Antalya Sekundum ASD; Tüm konjenital kalp hastalıkları içinde 4. sırada: 10000 canlı doğumda 3,78 Emmanoulides GC, Allen HD, Reimenschneider FA, et al. Heart disease in infants,

Detaylı

Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu

Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu OLGU 67 Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu Mehmet Çallýoðlu, Mert Köroðlu, Naim Eriþ. Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Radyodiagnostik, Isparta.

Detaylı

KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR?

KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR? KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR? Dr. Elif Şenses Prof.Dr.Alpaslan Apan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. KVC ANESTEZİSİ FARKLIDIR Çünkü; Kardiak

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

Retrieval of The Atrial Septal Defect Closure Device Embolized To Pulmonary Artery

Retrieval of The Atrial Septal Defect Closure Device Embolized To Pulmonary Artery 1 Retrieval of The Atrial Septal Defect Closure Device Embolized To Pulmonary Artery Selim Durmaz1, Tünay Kurtoğlu1, Hasan Güngör2, Muhammet Hüseyin Erkan1, Muharrem İsmail Badak1 1 Department of Cardiovascular

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Tolga DEMİR İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Tolga DEMİR İletişim Bilgileri Adres 1. Adı Soyadı : Tolga DEMİR İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi : 15.12.1973 ÖZGEÇMİŞ : Karayolları Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, Avrupa Konutları TEM Blok: 29, Daire: 57, Gaziosmanpaşa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Ankara 1992-1997

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Ankara 1992-1997 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fisun Yüzer Doğum Tarihi: 1964 Ünvanı: Doçent Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce (İleri Düzey) Mail: fisunyuzer@hotmail.com Eğitim Durumu: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tıp Fakültesi:

Detaylı

Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler

Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler Kardiyovasküler (kalp-damar veya dolaşım) sistemi, kanı bütün vücuda dolaştıran organlar

Detaylı

Pulmoner Kapak Replasmanı: iki olgu nedeniyle*

Pulmoner Kapak Replasmanı: iki olgu nedeniyle* Pulmoner Kapak Replasmanı: iki olgu nedeniyle* Belhhan AKPINAR, Bülent POLAT, İlhan SANİSOĞLU, Mert YILMAZ, Emine CAKALI, Osman BAYINDIR, Bingür SÖNMEZ Florence Nightingale Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi

Detaylı

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET PULMONER HĠPERTANSĠYONU OLAN DOĞUMSAL KALP HASTALARINDA DOWN SENDROMUNUN POSTOPERATĠF ENTÜBASYON SÜRESĠ, YOĞUN BAKIM KALIġ SÜRESĠ VE HASTANEDE KALIġ SÜRESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI Duygu TÜRKBEY,

Detaylı

YABANCI YAYINLAR: 1) ERKAN KURALAY, ERKAN KURALAY, ERKAN KURALAY, ERKAN KURALAY, ERKAN KURALAY, ERKAN KURALAY, ERKAN KURALAY, ERKAN KURALAY,

YABANCI YAYINLAR: 1) ERKAN KURALAY, ERKAN KURALAY, ERKAN KURALAY, ERKAN KURALAY, ERKAN KURALAY, ERKAN KURALAY, ERKAN KURALAY, ERKAN KURALAY, YABANCI YAYINLAR: 1) Fatih M. Yorulmaz, ERKAN KURALAY, Harun Tatar, Hikmet Süer, Ömer Y. Öztürk, Beneficial effects of beta-adrenergic blockade in coronary artery surgery: clinical research. Cardiovascular

Detaylı

1. Gölbaþý, Z., Ö. Uçar, A.G. Yüksel, O. Gülel, S. Aydoğdu ve V. Ulusoy, Plasma brain

1. Gölbaþý, Z., Ö. Uçar, A.G. Yüksel, O. Gülel, S. Aydoğdu ve V. Ulusoy, Plasma brain 1 ULUSLARARASI İNDEKSLERE GİREN YAYINLAR: 1. Gölbaþý, Z., Ö. Uçar, A.G. Yüksel, O. Gülel, S. Aydoğdu ve V. Ulusoy, Plasma brain natriuretic peptide levels in patients with rheumatic heart disease, Eur

Detaylı

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN - UZMAN DOKTOR KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN - UZMAN DOKTOR KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ ADI SOYADI EMRAH UĞUZ DOĞUM YERİ - TARİHİ MERSİN 1976 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM MEZUN OLDUĞU OKUL BİLDİĞİ YABANCI DİL KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN - UZMAN DOKTOR KALP DAMAR CERRAHİSİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ÖZGEÇMİŞ. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı:İbrahim AKPINAR Doğum Tarihi: 19.08.1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Yüksek lisans Tıp fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004 Tıpta Uzmanlık Kardiyoloji

Detaylı

Arteriyel Kateterizasyon

Arteriyel Kateterizasyon Kitap Bölümü DERMAN Arteriyel Kateterizasyon Ahmet Çalıkan, Sinan Demirtaş, Şinasi Manduz Arteriyel Giriş Yolları: 1- Radial ve Ulnar Arterler: Kolay ulaşılabilir ve hayati organlardan uzak olmaları avantaj

Detaylı