Doç. Dr. Oğuz TAŞDEMĐR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Oğuz TAŞDEMĐR"

Transkript

1 SEÇĐLMĐŞ YAYIN LĐSTESĐNĐN ATIFLARI Doç. Dr. Oğuz TAŞDEMĐR Kullanılan Veritabanları : WOS Science Citation Index, 1945 Veritabanında Kullanılan Yıl Aralığı : Ocak Atıf Alan Yayın Adedi : 92 Toplam Atıf Adedi : 742 SEÇĐLMĐŞ YAYIN LĐSTESĐ 1. Dr.A.Tokcan, Dr.SD.Kamalı, Dr.O.Taşdemir: Glenn ameliyatının arterial mammarian internal-vena kava süperior anastomozu ilavesi ile modifikasyonu (deneysel çalışma): GATA Bülteni 1977;19: Dr.SD.Kamalı, Dr.O.Taşdemir, Dr.A.Tokcan, Dr.E.Duran, Dr.D.Kaya, Dr.ÖY.Öztürk: Konduracı göğsünde cerrahi tedavi. GATA Bülteni 1977;19: Dr.SD.Kamalı, Dr.A.Tokcan, Dr.O.Taşdemir, Dr.E.Duran, Dr.E.Böke, Dr.H.Tatar: Ulcus crurisin tedavisinde dairesel kesinin değeri. GATA Bülteni 1978;20:25-34.Dr.O.Taşdemir, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Expanded polytetrafluoroetylen'le aorta koroner bypass. Mavi Bülten 1978; 10:2. 4. Dr.O.Taşdemir, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Expanded polytetrafluoroetylen'le aorta koroner bypass. Mavi Bülten 1978; 10:2. 5. Dr.Ö.Bayazıt, Dr.C.Yakut, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Koroner cerrahisinde greft olarak IMA kullanımı. Mavi Bülten ;(2-1-2): Dr.Ö.Bayazıt, Dr.C.Yakut, Dr.M.Yüksel, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Semptomatik tek damar koroner arter hastalığında cerrahi tedavinin yeri. Mavi Bülten 1981:13(1); Dr.K.Babacan, Dr.O.Taşdemir, Dr.C.Yakut, Dr.M.Özdemir, Dr.C.Özbek, Dr.Ö.Bayazıt, Dr.M.Yüksel, Dr.H.Tuncer, Dr.K.Bayazıt: Refrakter iskemik ventriküler taşikardinin tedavisinde encircle endokardial ventrikülotominin yeri (1). Mavi Bülten 1981;13(2): Dr.O.Taşdemir, Dr.C.Özbek, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Koroner arter bypass cerrahisinde kombine ekstra-anatomik asensing aorta-femoral bypass. Mavi Bülten 1983;15(l): Dr.O.Taşdemir, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Koroner arter cerrahisinin bir komplikasyonu olan perioperatif miyokard infarktüsü. Mavi Bülten 1983;15(1):53-60.

2 10. Dr.O.Taşdemir, Dr.M.Yüksel, Dr.Ö.Bayazıt, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Sol ana koroner arter hastalığı cerrahi tedavisi. Mavi Bülten 1983;15(3): Dr.O.Taşdemir, Dr.E.Şener, Dr.K.Bayazıt: Kadınlarda koroner revaskülarizasyon serisinde anastomoz edilen arterin sayısı, çapı ve kalitesi ile miyokardiyal performansın sonuçlara yansıması. Mavi Bülten 1984; 16(1): Dr.O.Taşdemir, Dr.Ö.Bayazıt, Dr.K.Babacan, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Sol ventrikül anevrizmaları: Đzole anevrizmektomi ve konkomitan revaskülarizasyon serilerinde sonuçlar. Mavi Bülten 1984;16(l): Dr.Ö.Bayazıt, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Babacan, Dr.M.Balkanay, Dr.C.Özer, Dr.M.Özdemir, Dr.K.Bayazıt: Perkütanöz translüminal koroner anjioplastinin komplikasyonu sonucu oluşan miyokardial iskeminin acil cerrahi tedavisi. Mavi Bülten 1984;16(l): Dr.O.Taşdemir, Dr.C.Yakut, Dr.M.Yüksel, Dr.K.Bayazıt: Koroner arter bypass uygulananlarda gelişen greft oklüzyonlan ve postoperatif erken dönemde safen greftlerde görülen proksimal oklüzyonlann kardiopulmoner bypassa girmeksizin cerrahi tedavisi. MaviBülten 1985;17(1-2): Dr.O.Taşdemir, Dr.M.Yüksel, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Koroner arter bypass Cerrahisinde sequential greftin kullanımı. Mavi Bülten 1985;17(1-2): Dr.O.Taşdemir, Dr.Ö. Bayazıt, Dr.K. Babacan, Dr. Ö. Işık, Dr. Yakut, Dr.K.Bayazıt: Aktive edilmiş pıhtılaşma zamanı (ACT), kardiopulmoner bypass da kullanılmasının önemi. Mavi Bülten 1985;17(1-2): Dr.S. Göksel, Dr.T. Kural, Dr.M. Şağban, Dr.A. Eralp, Dr.O.Taşdemir, Dr.H. Tuncer, Dr.H. Songur: Ekokardiyografi ile teşhis edilen atrial septal anevrizma, 4 olgunun Đncelenmesi. Mavi Bülten 1985;17(1-2): Babacan MK, Taşdemir O, Zengin M, Karagöz H, Zorlutuna Y, Özer C, Şağban M, Yakut C, Bayazıt K: Fistulous communication of aortic sinuses into the cardiac chambers. Fifteen years surgical experience and a report of 23 patients. Japanase Heart Journal 1986;27: DR. MK. Babacan, Dr.H. Karagöz, Dr.Y. Zorlutuna, Dr.O.Taşdemir, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Periferik arter tıkanıklığının tedavisinde transluminal anjioplasti. Mavi Bülten 1986;18: Dr.O.Taşdemir, Dr.F. Katırcıoğlu, Dr.Ö. Bayazıt, Dr.T. Kural, Dr.C. Yakut, Dr.S. Göksel, Dr.K. Bayazıt: Mitral valv replasmanında posterior leafletin korunması. Mavi Bülten 1986;18(2):

3 21. Dr.O.Taşdemir, Dr.F. Katırcıoğlu, Dr.H. Andaç, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt, Dr.Ö. Tolunay: Kardiopulmoner bypass arterial filtresinin kullanılması. Mavi Bülten 1986;18(2); Dr.O.Taşdemir, Dr.H. Sezer. Dr.F. Katırcıoğlu, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Aort koarktasyonunda 91 olguda cerrahi tedavi sonuçları. Mavi Bülten 1986; 18(2): Dr.M. E.Özdoğan, Dr.H. Koçak, Dr.T. Yaşar, Dr.O.Taşdemir, Dr.M. Şağban, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Asendan aorta anevrizmalarının cerrahi tedavi ve sonuçları. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 1987;5(3): Karagöz H, Babacan KM, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Yakut C, Bayazıt K: Postcardiotomy right ventricular failure: Experience with pulmonary arterial balloon counterpulsation and pulmonary arterial venting. Texas Heart Đnstitute Journal 1987;14: Dr.O.Taşdemir, Dr.Y. Zorlutuna, Dr.M. K.Babacan, Dr.H. Karagöz, Dr.H. Andaç, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Kötü risk grubunda koroner arter bypass cerrahisi. GATA Bülteni 1987;29: Dr.O.Taşdemir, Dr.M. K.Babacan, Dr.H. Andaç, Dr.Ö. Bayazıt, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt Akut oluşan myokard infarktüsü için acil koroner bypass cerrahisi. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 1987;5(4): Dr.O.Taşdemir, Dr.C. L.Birincioğlu, Dr.M. K.Babacan, Dr.Y. Zorlutuna, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Koroner arter bypass cerrahisinde internal mammarian arterin önemi. Türkiye Klinikleri Hekimler Birliği Vakfı Tıp Bilimleri Dergisi 1987;7(4):319/ Dr.H. Karagöz, Dr.M. K.Babacan, Dr.O.Taşdemir, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Fallot tetrolojisinin total korreksiyonu sonrası inatçı sağ ventrikül yetmezliği nedeniyle pulmoner valve mekanik protez yerleştirilmesi. Mavi Bülten 1987;19: Dr.H. Karagöz, Dr.M. K.Babacan, Dr.M. Bayazıt, Dr.O.Taşdemir, Dr.C. Yakut, Dr.K. Bayazıt: Lokal ve sistemik fîbrinolotik tedavide streptokinaz ile ürokinazın karşılaştırılması. Mavi Bülten 1987;19: Dr.H.Karagöz, Dr.MK.Babacan, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.O.Taşdemir, Dr.F.Aktaş, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Kardiyovasküler cerrahide fibrin zamkın kullanımı. Mavi Bülten 1987;19: Dr.M.K.Babacan, Dr.C.L.Biribcioğlu, Dr.Y.Zorluruna, Dr.H.Karagöz, Dr.M.Bayazıt, Dr.O.Taşdemir, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Damar cerrahisinde bir disiplin olarak noninvaziv damar labaratuarının önemi ve doppler analizinin aortailiak femoropopliteal tıkanmalardaki değeri. Mavi Bülten 1987;19 (I-II);8, Dr.C.L.Birincioğlu, Dr.M.K.Babacan, Dr.Y.Z.Đder, Dr.H.Köymen, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Mekanik kalp kapaklarının takibinde yeni bir spektral analiz yaklaşımı. Mavi Bülten 1987;19(I-II):(2-1,2-13).

4 33. Dr.H.Karagöz, Dr.O.Taşdemir, Dr.M.K.Babacan, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Açık kalp cerrahisi sonrasında intraaortik balon uygulaması. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1988;16: Karagöz H, Taşdemir O, Yakut C, Bayazıt K: Atrial septal defect for right ventricular failure. Annals of Thoracic Surgery 1988;45: Karagöz H, Babacan MK, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Yakut C, Bayazıt K: In-vitro thrombolysis of thrombosed valve prostheses, therapeutic considerations of left-sided thrombotic lesions. European Journal of Cardiothoracic Surgery 1989;3: Babacan MK, Taşdemir O, Yakut C, Zorlutuna Y, Karagöz H, Göl MK, Bayazıt K: Heparin need of the patients with cyanotic congenital heart disease during cardiopulmonary bypass: Comparison of cyanotic, acyonatic, rheumatic and atherosclerotic subjets. Journal of Cardiovascular Surgery 1989;30: Taşdemir O, Katırcıoğlu SF, Tezcaner T, Eralp A, Yakut C, Bayazıt K: Surgical treatment of Ebstein's anomaly: Valve replacement and reconstruction. The Journal of Cardiovascular Surgery 1989;30: Đlker Y, Özgür S, Yazıcıoğlu A, Çetin S, Taşdemir O, Andaç H: Comparison of silicone and latex urethral cathaters in the development of urethral stricture following open heart surgery. Hacettepe Medical Journal 1988;21:N-4 (October). 39. Dr.O.Taşdemir, Dr.H.Koçak, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.T.Yaşar, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Ekstra-anatomik bypasslar ve sonuçları. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi Dr.H.Koçak, Dr.M.E.Özdoğan, Dr.H.Andaç, Dr.M.K.Göl, Dr.O.Taşdemir, Dr.A.Eralp, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Abdominal aort anevrizmalarının cerrahi tedavisi ve sonuçları. Türkiye Klin. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 1988;6: Dr.H.Koçak, Dr.M.E.Özdoğan,Dr.Z.Çatav, Dr.S.Özdiş,Dr.O.Taşdemir, Dr.A.Eralp, Dr.K.Bayazıt: Patent duktus arteriozusun cerrahi tedavi ve sonuçları. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi Dr.O.Taşdemir,Dr.Z.Zorlutuna,Dr.T.Tezcaner,Dr.H.Karagöz,Dr.B.Yamak,Dr.A.Sarıtaş Dr.B.Mavitaş, Dr.K.Bayazıt: Sol anterior desending arterde endarterektomili veya endarterektomisiz peç plasti ile safen veya internal mammari arter greft bypass tekniği. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1988; 1: Dr.O.Taşdemir, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.T.Tezcaner, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.M.Şağban, Dr.A.Eralp, Dr.E.Kütük, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Erişkin yaşta Fallot Tetralojisi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1988;1: Karagöz H, Taşdemir O, Babacan MK, Zorlutuna Y, Yakut C, Bayazıt K: A new approach to left ventricular aneurysms: Restoration of ventricular dynamics by pericardial patch septoplasty. Ghosh P, Unger F (eds). Cardiac Reconstructions. Springer-Verlag, Berlin Heideşberg 1989;pp

5 45. Dr.O.Taşdemir, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.S.F-Katırcıoğlu, Dr.M.Erdinç, Dr.H.Karagöz, Dr.K.Bayazıt: Kalsifik aort stenozu için balon valvüloplasti. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1989;2: Dr.Z.Zorlutuna, Dr.H.Karagöz, Dr.M.K.Babacan, Dr.O.Taşdemir, Dr.C.Yakut, Dr.K.Bayazıt: Koroner arter hastalarında reoperasyonlar. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1989;2: Kutsal A, Đbrişim E, Çatav Z, Taşdemir O, Bayazıt K: Açık Kalp Cerrahisinden sonra gelişen Mediastinit ve Cerrahi Tedavisi Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1989:2: Babacan MK, Taşdemir O, Karagöz H, Zorlutuna Y, Yamak B, Bayazıt M, Yakut C, Bayazıt K: The association of lower extremity peripheral vascular disease in patients undergoing coronary bypass surgery. VASA 1989;18: Karagöz H, Zorlutuna Y, Babacan MK, Taşdemir O, Yakut C, Kütük E, Bayazıt K: Congenital coronary artery fistulas: Diagnostic and surgical considerations. Japanese Heart Journal 1989;30: Dr.Ö.Oto, Dr.E.Đbrişim, Dr.E.Şener, Dr.M.Alten, Dr.S.Özdiş, Dr.B.Mavitaş, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Aorto koroner bypass ameliyatı sonrası erken dönemde dil altı Kaptopril uygulaması. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1989;2(3): Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.Z.Çatav, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Açık kalp ameliyatlarından sonra venöz oksijen satürasyonu ve kardiyak indeks arasındaki ilişki. Türk Kardiyol. Dern. Arş. 1990;18: Dr.M.Bayazıt, Dr.M.K.GöI, Dr.Z.Çatav, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Lomber Sempatektomi yapılması düşünülen hastalarda noninvazin damar laboratuarının önemi. Ulusal cerrahi Dergisi 1989; Zorlutuna Y, Karagöz H, Babacan K, Taşdemir O,Yakut C, Bayazıt K: Koroner Arter Hastalığı Reoperasyonlar, Türkiye Klinikleri 1989, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.T.Cumhur, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Gastroepiploik arterin koroner bypass grefti olarak kullanılması. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1990;3: Bayazıt M, Göl K, Çatav Z, Taşdemir O,Bayazıt K: Alt Extremite Tıkayıcı Hastalıklannda Femoral Arter Kalitatif Dalga Formu Analizi, Ulusal Cerrahi Dergisi Dr.A.Sarıtaş, Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.Z.Çatav, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Genç erişkinlerde (35 yaş ve altında) koroner arter hastalığı ve cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1990;3:

6 57. Karagöz H, Zorlutuna Y, Babacan K, Keçeligil T, Taşdemir O, Yakut C, Bayazıt K: Graft replacement of ascending aortic aneurysms. Surgical results in 84 consecutive patients. Vascular Surgery 1991;25: Dr.O.Taşdemir, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.C.Özer, Dr.G.Saydam, Dr.H.Andaç, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.K.Bayazıt: Türkiye Yüksek Đhtisas Hastanesi'nde miyokardiyal koruma yöntemi. Soğuk Kristalloid kardiyopleji ve kan kardiyoplejisi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1991;4: Taşdemir O, Katırcıoğlu SF, Çatav Z, Tezcaner Z, Kurak T, Zorlutuna Z, Bayazıt: Clinical results of mitral valve replacement with and without preservation of posterior mitral valve leaflet and subvalvular apparatus. The Journal of Cardiovascular Surgery 1991;32: Bayazıt M, Göl MK, Vural K, Sarıtaş A, Andaç H, Taşdemir O, Bayazıt K: Intraaortic ballon occluder application in the surgery of juxta renal aortic disease. Koşuyolu Heart Journal 1991;1: Zorlutuna Y, Birincioğlu L, Taşdemir O, Yakut C, Eralp A, Bayazıt K: Diskret Subaortik Darlık ve Cerrahi Tedavisi: Türk Kardiyoloji Dergisi Arş. 1989: Dr.H.Andaç, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.A.Sarıtaş, Dr.B.Mavitaş, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Miyokardiyal korumada antegrad-retrograd ve antegrad kardiyopleji uygulamalarının karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1992;5: Bayazıt M, Göl MK, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Bayazıt K: Bilateral triple renal arteries in a patient with iliac artery occlusion. Surgical-Radiological Anatomy 1992;14: Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.G.Saydam, Dr.M.Bozdayı, Dr.A.Kuyar, Dr.A.Sarıtaş, Dr.B.Mavitaş, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Prostasiklinin koroner bypass yapılan hastalarda reperfüzyon döneminde miyokardiyal metabolizmaya olan etkisi. T.Klin.Kardiyoloji 1992;5: Dr.B.Mavitaş, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.B.Battaloğlu, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Miyokardiyal revaskülarizasyon için arteriyel konduit: Đnferior epigastrik arter. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1992;5: Zorlutuna Y, Birincioğlu L, Taşdemir O, Yakut C, Eralp A, Bayazıt K; Hypertrofik Obstrüktif Kardiomyopati ve Cerrahi Tedavisi, Türk Kardiyoloji Dergisi Arşiv Sarıtaş A, Keçecigil T, Mavitaş B, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Bayazıt K: Postinfarktüs Ventrikül Septal Defekt Türk Kardiyoloji Dergisi Arşiv 1991:19: Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.D.S.Küçükaksu Dr.R.Vuran, Dr.Ş.Küplülü, Dr.Ö.Çakır, Dr.F.Yapıcı, Dr.M.Kurtoğlu, Dr.M.Özcan, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Sağ ventrikül yetmezliklerinin tedavisinde latissimus dorsi kasının köpeklerde kullanımı. Türk Kardiyol Dern Arş. 1992;20:33-36.

7 69. Dr.M.Bayazıt, Dr.MK.Göl, Dr.H.Andaç, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Aorta-bifemoral greft oklüzyonlarında cerrahi tedavi. Damar Cerrahisi Dergisi 1992;1: Bayazıt M, Göl K, Battaloğlu B, Taşdemir O, Bayazıt K, Abdominal Aort Anevrizma Cerrahi Girişimi Öncesi Rutin Koroner Anjiografisi. Damar Cerrahi Dergisi 1992(1) Tezcaner T, Karagöz H, Çatav Z, Tokmakoğlu H, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Bayazıt K: GKD Cerrahi Dergisi Karagöz H, Yapıcı F, Çatac Z, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Bayazıt K: Internal Torasik Arter Anastomoz Tekniklerinin Geç Dönem Sonuçları (Anjiografık Çalışm) GKD Cerrahi Dergisi 1992, 1, Yamak B, Karagöz H, Mavitaş B, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Eralp A, Bayazıt K: Long-term results of mitral valve replacement with bioprosthesis. Koşuyolu Heart Journal 1992;1(3): Bayazıt M, Göl MK, Battaloğlu B, Taşdemir O, Bayazıt K: Routine coronary angiopraphy prior to the surgical treatment of abdominal aneurysms. National Journal of Vascular Surgery 1992;1: Taşdemir O, Vural K, Sarıtaş A, Battaloğlu B, Bayazıt K: Aorto-pulmonary artery fistula: an unusual complication of ascending aortic aneurysm. Ann Thorac Surg 1992;53: Taşdemir O, Katırcıoğlu SF, Küçükaksu DS, Göl K, Hayran M, Keçeligil T, Đbrişim E, Bayazıt K: Warm blood cardioplegia: Ultrastruktural and hemodynamic study: Annals of Thoracic Surgery. 1993;56: Şener E, Göl MK, Karagöz H, Sarıtaş A, Beksac M, Taşdemir O, Bayazıt K: The efficacy of autologous transfusion of postoperastive mediastinal shed (drainage) blood. Koşuyolu Heart Journal 1993;2: Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr78.D.S.Küçükaksu, Dr.M.Bozdayı, Dr.K.Vural, Dr.B.Mavitaş, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Lökositsiz kan kardiyoplejisi. Türk Kardiyol. Dern. Arş. 1993;21: Yamak B, Karagöz K, Zorlutuna Y, Eralp A, Taşdemir O, Bayazıt K: Low-dose anticoagulant management of patients with St.Jude Medical mechanical valve prostheses. Thorac.Cardiovasc. Surgeon 1993;41: '. 80. Küçükaksu DS; Katırcıoğlu SF, Saydam G, Bozdayı M, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K: Beneficial effects of prostacyclin on pulmonary function during heparin reversal with protamine. Vascular Surgery 1993;27: Dr.B.Mavitaş, Dr.L.Birincioğlu, Dr.T.Keçecigil, Dr.A.Sarıtaş, Dr.O.Taşdemir, Dr.H.Andaç, Dr.H.Karagöz, Dr.Y.Zorlutuna, Dr.K.Bayazıt: Sol ana koroner arter ostial darlığında cerrahi anjioplasti. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1993;21:

8 82. Taşdemir O, Küçükaksu DS, Kural T, Bayazıt K: Hypertrophic obstructive cardiomyopathy in combination with anomalous insertion of papillary muscle directly into anterior mitral leaflet and "sawfısh" systolic narrowing of the left anterior descending coronary artery..texas Heart Institute Journal 1994;21: Göl MK, Bayazıt M, Emir M, Taşdemir O, Bayazıt K: Vascular complications related percutaneous insertion of intra-aortic ballon pumps. The Ann. Thorac. Surg. 1994;58: Dr.M.Bayazıt, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Abdominal aort anevrizması cerrahi tedavisinde tüp greft yeterli midir? Damar Cerrahi Dergisi 1994;3: Dr.E.Şener, Dr.A.Kuzgun, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.G.Özerdem, Dr.S.Küçükaksu, Dr.S.Ayaz, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Açık kalp cerrahisi geçirem siyanotik konjenital kalp hastalıklarında Aprotin'in hemostatik etkileri. Türk Kardiyol Dern. Arş. 1994;22: Katırcıoğlu SF, Kûçükaksu DS, Vural K, Taşdemir O, Bayazıt K: Effects of dynamic cardiomyoplasty on right ventricular ftınction. J Card. Surg. 1995;10: Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.E.Şener, Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.L.Birincioğlu, Dr.O.Tarcan, Dr.A.Sarıtaş, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Ebstein anomalisinin cerrahi tedavisinde longitudinal plikasyon tekniği. Türk Kardiyol Dern.Arş. 1995;23: Bayazıt M, Göl MK, Battaloğlu B, Tokmakoğlu H, Taşdemir O, Bayazıt K: Routine coronary angiopraphy before abdominal aortic aneurysms repair. The American Journal of Surgery 1995;170: Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.P.Gökçe, Dr.E.Özgencil, Dr.Z.Sarıtaş, Dr.E.Şener, N.Karaca, Dr.A.Sarıtaş, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Köpeklerde iskelet kas ventrikülünün kısa süreli etkinliği. Türk Kardiyol Dern. Arş. 1995;23: Vural MK, Taşdemir O, Karagöz YH, Emir M, Tarcan O, Bayazıt K: Comparison of the early results of coronary artery bypass grafting with and without extracorporeal circulation. Ann Thorac Surg 1995;43: Şener E, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Özerdem G, Karagöz H, Taşdemir O, Bayazıt K: Risk factors of reoperations for prosthetic heart valve dysfunction in the ten years Thorac. Cardiovasc. Surg 1995;43: Boran M, Göl MK, Şener E, Taşdemir O, Çetin S, Bayazıt K: Coronary artery bypass grafting in chronic renal dialysis patients: intensive perioperative dialysis and extensive usage of arteriel grafts (letter). European Journal of Cardiothoracic Surgery 1995;9: Yamak B, Şener E, Kızıltepe U, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K: Late results of mitral valve replacement with Carpentier-Edwards high profile bioprosthesis in young adults. Eur J. Cardio-Thorac. Surg. 1995;9:

9 94. Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.E.Şener, Dr.P.Gökçe, Dr.E.Özgencil, Dr.Z.Sarıtaş, Dr.H.Tokmakoğlu, Dr.M.A.Özatik, Dr.O.Tarcan, Dr.A.Sarıtaş, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Medikal yolla oluşturulan kardiyak arrestten sonra yapılan kardiyomiyoplastinin sol ventrikül basınç değerlerine katkısı. Türk Kardiyol Dern.Arş. 1995;23: Sarıtaş A, Yamak B, Birincioğlu L, Taşdemir O, Bayazıt K: Surgical treatment of the cardiac echinococcosis: Report of ten cases. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 1995;3: Yamak B, Şener E, Kızıltepe U, Göl MK, Tarcan O, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K: Low dose anticoagulation after St.Jude Medical prosthesis implantation in patients under 18 years of age. J. Heart Valve Dis. 1995;4: Katırcıoğlu SF, Şener E, Özgencil E, Gökçe P,Sarıtaş Z, Mavitaş B, Tokmakoğlu H, Özatik MA, Bayazıt M, Taşdemir O, Bayazıt K: Hemodynamic effects of acute intestinal ischemia. Minerva Gastroenterol Dietol 1996;42: Dr.B.Mavitaş, Dr.B.Yamak, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.A.Sarıtaş, Dr.T.Ulus, Dr.U.Kızıltepe, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Bakteriyel endokarditin cerrahi tedavisinde kapak replasmanının erken ve orta dönem sonuçları. Türk Kardiyol. Dern. Arş. 1996;24: Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.Ş.Küçüker, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.E.Şener, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Mitral kapak replasmanı sırasında gelişen akut sağ kalp yetersizliğinin tedavisinde prostasiklin kullanımı: 3 olgu bildirimi. Türk Kardiyol Dern. Arş. 1996;24: Taşdemir O, Vural K, Küçükaksu DS, Tarcan O, Özdemir M, Kütük M, Bayazıt K: Comparative study on cardiomyoplasty patients with the cardiomyostimulator on versus off. Ann Thorac Surg 1996;62: Katırcıoğlu SF, Bayazıt M, Taşdemir O, Bayazıt K: Prostacyclin for spinal cord protection during aortic occlusion. Ann Thorac Surg 1996;62: Vural KM, Taşdemir O, Karagöz YH, Bayazıt K: Avoiding early or late failure in "offpump" coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg 1996;62: Katırcıoğlu SF, Sarıtaş Z, Küçüker Ş, Taşdemir O, Bayazıt K: Enoximone usage for experimental spinal cord protection during aortic cross-clamping. Thorac Cardiovasc Surgeon 1996;44: Taşdemir O, Kızıltepe U, Karagöz H, YamaK B, Korkmaz Ş, Bayazıt K: Long-term results of reconstructions of the left anterior descending arlery in diffuse atherosclerotic lesions. J Thorac Cardiovasc Surg 1996;112:

10 105. Dr.B.Mavitaş, Dr.B.Yamak, Dr.MA.Özatik, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Đzole sirkumfleks arter lezyonu olan bir redo koroner bypass olgusunda sol torakotomi ile yaklaşım (Olgu sunumu). MN Klinik Bilimler 1996;2 (6): Taşdemir O, Küçükaksu DS, Karagöz H, Bayazıt K: Beneficial effects of fibrin glue on esophageal perforation. Ann Thorac Surg 1996;61: Taşdemir O, Küçükaksu DS, Vural K, Katırcıoğlu SF, Kütük E, Bayazıt K: A comparison of the early and midterm results after dynamic cardiomyoplasty in patients with ischemic or idiopathic cardiomyoplasty. J Thorac Cardiovasc Surg 1997;113: Dr.O.Taşdemir, Dr.S.F.Katırcıoğlu, Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.K.Bayazıt: Dinamik kardiyomiyoplasti uygulamaları. MN Kardiyoloji 1994;1: Katırcıoğlu SF, Grandjean PA, Küçüker Ş, Sarıtaş Z, Yavaş S, Taşdemir O, Bayazıt K: Effects of carnitine on preconditioned latissimus dorsi muscle at different burst fruquencies. MD.J.Card Surg 1997;12: Katırcıoğlu SF; Küçüker Ş, Yavaş S; Sarıtaş Z, Taşdemir O, Bayazıt K: Comparison of enoximone with dopamine after protamine reversal of heparin. Asian Cardiovasc Thoracc Ann 1997; Dr.B.Mavitaş, Dr.Z.Sarıtaş, Dr.T.Ulus, Dr.B.Yamak, Dr.SF.Katırcıoğlu, Dr.O.Taşdemir: Deneysel aortik oklüzyonda ATP-MgCI2 kullanımının spinal kord yaralanmasına olan etkisi. Türk J Cardiol 1997;1: Dr.B.Mavitaş, Dr.B.Yamak, Dr.SF.Katırcıoğlu, Dr.L.Birincioğlu, Dr.G.Uzunonat, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Romatizmal aort darlığı ve yetmezliği olan bir hastada rüptüre olmamış sol sinüs valsalva anevrizması. Türk J Cardiol 1997;1: Göl MK, Emir M, Keleş T, Küçüker Ş, Birincioğlu L, Karagöz H, Kural T, Taşdemir O, Göksel S, Bayazıt K: Septal myectomy in hypertrophic obstructive cardiomyopathy: Late results with stress echocardiography. The Annals of Thoracic Surgery 1997;64: Mavitaş B, Ulus T, Đşcan Z, Yamak B, Birincioğlu L, Sarıtaş A, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O: Twenty-five years of experience with left atrial myxoma. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1997;5: Sarıtaş A, Uzunonat G, Kural T, Nisanoğlu V, Mavitaş B, Ulus T, Katırcıoğlu F, Taşdemir O, Bayazıt K: Aort kökü genişletme yöntemleri, GKD Cerrahi Dergisi 1997:5: Dr.O.Taşdemir, Dr.DS.Küçükaksu, Dr.K.Vural, Dr.H.Karagöz, Dr.K.Bayazıt: Kalp yetersizliğinin cerrahi tedavisinde yeni bir alternatif: parsiyel sol ventrikülektomi (Batista ameliyatı) Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Derg. 1997;25: Emir M, Uzunonat G, Yamak B, Ulus T, Göl MK, Đşcan Z, Katırcıoğlu SF, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K: Effects of pregnancy on long-term follow-up of mitral valve bioprostheses. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6:

11 118. Mavitaş B, Ulus T, Yıldız Ü, Yamak B, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF, Özer C, Taşdemir O, Bayazıt K: Emergeny coronary artery bypass grafting after failed angioplasty. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6: Dr.N.Erdil, Dr.MA.Özatik, Dr.H.Bardakçı, Dr.M.Bayazıt, Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Inflamatuar abdominal aort anevrizmasında bağlı bilateral üreteral obstrüksiyon (Olgu sunumu). Damar Cerrahisi Dergisi 1998 (2); Birincioğlu L, Ulus T, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Mavitaş B, Taşdemir O: Intravenous diltiazem for treatment of supraventricular tachycardia after coronary artery bypass surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6: Dr.T.Ulus, Dr.B.Mavitaş, Dr.B.Yamak, Dr.L.Birincioğlu, Dr.Z.Sarıtaş, Dr.S.Sürücü, Dr.M.Tuncel, Dr.O.Taşdemir: Omentum içine gömülen greftin iskelet-kas ventikülerinde kullanımı. Türk J Cardiol. 1998;1: Yamak B, Mavitaş B, Sarıtaş A, Katırcıoğlu SF, Ulus T, Birincioğlu L, Karagöz H, Şener E, Taşdemir O, Bayazıt K: Ten-year results with Liotta porcine bioprostheses in the mitral position. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6: Katırcıoğlu SF, Yamak B, Ulus T, Birincioğlu L, Sarıtaş A; Taşdemir O, Bayazıt K: Mitral valve replacement with bioprosthesis in age group fifty to sixty-five years. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6: Taşdemir O, Vural K, Karagöz H, Bayazıt K: Coronary artery bypass grafting on the beating heart without the use of extracorporeal circulation: rewiev of 2052 cases. J Thorac Cardiovasc Surg 1998;116: Vural K, Şener E, Özatik MA, Taşdemir O, Bayazıt K: Left ventricular aneurysm repair: an assessment of surgial treatment modalities. European Journal of Cardiothoracic Surgery 1998;13: Vural MK, Taşdemir O, Küçükaksu DS, Tarcan O, Bayazıt K: Optimization of synchronization delay in latissimus dorsi dynamic cardiomyoplasty. Ann Thorac Surg 1998;65: Dr.Z.Đşcan, Dr.K.Göl, Dr.B.Yılmazkaya, Dr.H.Bardakçı, Dr.H.Karagöz, Dr.B.Mavitaş, Doç.Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Konjenital koroner arter fistül cerrahisi: Erken ve geç dönem sonuçlar. Göğüs Kalp ve Damar Cerr.Derg. 1998;6: Yamak B, Mavitaş B, Özatik MA, Birincioğlu L, Katırcıoğlu F, Taşdemir O, Bayazıt K, St.Jude Medikal Kalp Kapak Protezi ile Düşük Doz Antikoagülan Uygulamasının Takibi Tam Olan Hastada Uzun Dönem Sonuçlar T.Kardiyoloji Dergisi, Ulus T, Yamak B, Mavitaş B, Sarıtaş Z, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O, Köpeklerde Uzun Süreli Uyarımdan Sonra Đskelet - Kas Ventrikülünün Etkinliği, Türk Kardiyoloji

12 130. Mavitaş B, Đşcan Z, Yamak B, Ulus T, Sarıtaş Z, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O, Köpeklerde Akut Koroner Arter Oklüzyonlarında Miyokardiyal Metabolizmanın Redrograd Koroner Sinüs Perftizyonu ve L-Karnitin ile Korunması, Türk Kardiyoloji Derneği Arşiv, : Mavitaş B, Yamak B, Sarıtaş A, Đşcan Z, Erdil N, Ulus T, Katırcıoğlu SF, Şener E, Taşdemir O, Bayazıt K, St Jude Medikal Kalp kapak Protezi ile Đzolemitral Kapak Replasmanının Geç Dönem Sonuçları. GKDC Dergisi : Birincioğlu CL, Küçüker Ş, Yapar EG, Yıldız Ü, Ulus T, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O: Perinatal mitral valve interventions: A report of 10 cases. Ann Thorac Surg 1999; Doç.Dr.O.Taşdemir: Kronik koroner kalp hastalığı. III.Kronik koroner arter hastalığında bypass cerrahisi. Türk Kardiyol Dern Arş. 1999;27: Taşdemir O, Küçükaksu DS, Tarcan O, Vural K, Şener E: Successful reoperation after Batista Partial Left Ventriculectomy. Tex Heart Inst J 1999;26: Göl MK, Sarıtaş A, Küçüker Ş, Taşdemir O, Bayazıt K: Two years survival of dissecting ascending aortic aneurysm with medical treatment. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1999;7: Katırcıoğlu F, Sarıtaş Z, Mavitaş B, Yamak B, Küçüker S, Özengil E, Bumin A, Yavaş S, Taşdemir O, Bayazıt K, Đskeletkay VentriküĐlerinin Anjiografîk Değerlendirilmesi. MN Kilinikleri, Özatik MA, Vural MK, Şener E, Taşdemir O: Epiaortic ultrasound: Aortic screening in coronary revascularization. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals 1999;7(3): Dr.M.K.Göl, Dr.H.Z.Đşcan, Dr.Ö.Kandemir, Dr.A.Akgül, Dr.M.Bayazıt, Doç.Dr.O.Taşdemir, Dr.K.Bayazıt: Rüptüre Abdominal Aort Anevrizmaları. Damar Cerrahisi Dergisi 1999;8: Birincioğlu L, Bardakçı H, Ulus T, Küçüker Ş, Taşdemir O: A clinical dilemma: Cardiac and pericardiac echinococcosis. Ann Thorac 1999;68(4): Göl MK, Yılmazkaya B, Göksel S, Şener E, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K: Results of right coronary artery endarterectomy with or without patchplasty. J. Card. Surg. 1999;14: Birincioğlu L, Bayazıt M, Ulus T, Bardakçı H, Küçüker Ş, Taşdemir O: Carotid disease is a risk factor for stroke in coronary bypass operations. J Card Surg 1999;14: Birincioğlu L, Ulus T, Bardakçı H, Küçüker Ş, Kara F, Taşdemir O: Is there another type of biventricular atrio-ventricular connection? Tex Heart Inst J 1999;26:252-7.

13 143. Mavitaş B, Ulus T, Yıldız Ü, Yamak B, Birincioğlu L, Katırcıoğlu F, Taşdemir O, Bayazıt K, Masifisole Şiloperikardium, Türk J. Cardiol : Ulus T, Tütün U, Sarıtaş Z, Yamak B, Katırcıoğlu F, Taşdemir O,Spinalkord iskemisinde pentoksifilinin koruyucu etkisi. Türk J.Cardiol : Dr.S.Küçükaksu, Doç.Dr.O.Taşdemir: Hangi tip dilate kardiyomiyopatide dinamik kardiyomiyoplasti? Türk Kardiol. Dern. Arş.2000;28: Küçükaksu DS, Akgül A, Çağlı K, Taşdemir O: Beneficial effects of bioglue in repair of iatrogenic aortic dissection. Texas Heart Inst. J. 2000;27(3): Dr.N.Erdil, Dr.Ş.Küçüker, Dr.Z.Đşcan, Dr.L.Çetin, Dr.M.A.Özatik, Doç.Dr.E.Şener, Doç.Dr.O.Taşdemir: Đntemal torasik arter malperfüzyonunda distal LAD'ye ilave safen bypass. Türk J Cardiol 2000;3: Küçükaksu S, Küçüker Ş, Kale A, Göksel S, Aşkın G, Şener E, Mavitaş B, Taşdemir O. Aktif ve iyileşmiş injektif endokarditin cerrahi tedavi sonuçları, MN Kardiyoploji, 2000, 7/ Göl K, Đşcan Z, Özatik A, Yıldız Ü, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K. Paten Duktun Arteriosun Cerrahi Tedavisi Tekniklerinin Karşılaştırılması, T Klinik J. Cardiol , Đşcan Z, Göl K, Nisanoğlu V, Akgül A, Özatik MA, Küçükaksu S, Şener E, Taşdemir O, Otuz Yaş Üzeri Patent Duktus Arteriosusun Hastalıklarında Erken ve Uzun Dönem Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. T.Klinik, Kalp Damar Cerr.Dergisi 2001, Vural MK, Taşdemir O, Küçükaksu DS, Tarcan KO, Küçüker Ş, Şener E. Latissimus dorsi dinamik kardiyomyoplasti ameliyatlarının uzun dönem sonuçları. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2001; 9: Dr.K.Vural, Dr.Ş.Küçüker, Doç.Dr.Erol Şener, Doç.Dr.O.Taşdemir: Çıkan aort anevrizmalarının tamirinde stensiz domuz protezi ile aortik kök replasmanı. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001;9: Vural K, Şener E, Kale A, Taşdemir O, Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Obstrüksiyonu Yapan Membranöz Septum Anevrizması. T.Kardiyoloji Dergisi Arşiv 2001,29: Tokmakoğlu H, Vural MK, Özatik MA, Çehreli S, Şener E, Taşdemir O: Closed commissurotomy versus ballon valvuloplasty for rheumatic mitral stenosis. The Journal of Heart Valve Disease 2001;10: Dr.Z.Đşcan, Dr.K.Göl, Dr.F.Çiçekçioğlu, Dr.N.Erdil, Dr.M.Bayazıt, Dr.O.Taşdemir: Torakal aortanın ekstra-anatomik bypassında inflow kaynağı olarak kullanımı: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001;9: Biricioğlu CL, Tarcan O, Nisanoğlu V, Bardakçı H, Taşdemir O: Is it cardiac tumor or echinococcosis. Texas Heart Inst. Journal 2001;28(3):

14 157. Dr.K.Çağlı, Dr.T.Keleş, Dr.Ü.Yıldız, Dr.Đ.Hisar, Dr.K.Gürsel, Dr.B.Muşlu, Dr.A.Avcı, Dr.M.Topbaş, Dr.E.Şener, Dr.O.Taşdemir: Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken dönemde atriyal fibrilasyon gelişimi için yüksek riskli hastalara profilatik amaçlı intravenöz amiodaron uygulaması. Türk J Cardiol 2001 ;4: Uzun A, Çağlı K, Bayazıt M, Şener E, Taşdemir O, Abdominal Aort Hipoplazisi. TjT. Cardiovac. Surg : Taşdemir O, Sarıtaş A, Küçüker Ş, Özatik MA, Şener E: Aortic arch repair with right brachial artery perfusion. Ann Thorac Surg 2002;73: Doç.Dr.O.Taşdemir: Mitral kapak hastalıklarında cerrahi değerlendirme ve cerrahi yaklaşımlar. T Klin J Cardiol 2002;15(2): Dr.K.Çağlı, Dr.H.Uncu, Dr.K.E.Çağlı, Dr.G.Altıntaş, Dr.M.emir, Doç.Dr.e.Şener, Doç.Dr.O.Taşdemir: Aort koarktasyonu ve asendan aort anevrizması olan hastaya iki aşamalı cerrahi yaklaşım: Olgu Sunumu.Anadolu Kard. Derg.2002;2: Dr.H.Bardakçı, Dr.Ş.Küçüker, Dr.O.Tarcan, Dr.M.A.Özatik, Dr.M.Balcı, Doç.Dr.S.Küçükaksu, Doç.Dr.E.Şener, Doç.Dr.O.Taşdemir: Ortotopik kalp transplantasyonu yapılan hastaların takibinde sitoimmunolojik monitörizasyonun etkinliği. Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30: Özatik MA, Tarcan O, Kale A, Aşkın G, Balcı M, Ündar A, Küçükaksu DS, Şener E, Taşdemir O: Do S 100b protein level increases due to inflammation during cardiopulmonary bypass occur vvithout any neurological deficit? Perfusion 2002;17: Göl MK, Özatik MA, Kunt A, Đşcan Z, Yavaş S, Soylu M, Korkmaz Ş, Taşdemir O: coronary artery anomalies in adult patients. Med Sci Monit 2002:8(9);CR Dr.A.Uzun, Dr.K.Çağlı, Dr.M.A.Özatik, Dr.A.Akgül, Dr.Y.Çakıroğlu, Doç.Dr.O.Taşdemir: Perikardiyal timik kist (olgu sunumu). T Klin J Cardiovascular Surgery 2002;3: Doç.Dr.O.Taşdemir: Đnfarktüse bağlı ventrikül septum perforasyonunda cerrahi tedavi (Editoryal yorum). Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30: Dr.Đ.Bahar, Dr.K.Çağlı, Dr.A.Kale, Dr.M.Ulaş, Dr.Ö.K.Şener, Dr.M.Tola, Doç.Dr.E.Şener, Doç.Dr.O.Taşdemir: Sol ventrikül disfonksiyonu olan koroner bypasslı hastalarda renal fonksiyonların değerlendirilmesi. T Klin J Cardiovascular Surgery 2002;3: Fiz.Z. Kunduracılar, Dr.T.Ulus, Dr.K.Çağlı, Fiz.H.Arıkan, Dr.A.Aksöyek, Doç.Dr.O.Taşdemir: Koroner arter cerrahisi sonrası pulmoner komplikasyonlar ve nedenler. Türk J Cardiol 2002;5:

15 169. Vural KM, Özatik MA, Uncu H, Emir M, Yurdakök O, Şener E, Taşdemir O: Pregnancy after mechanical mitral valve replacement. J Heart Valve Dis 2003;12(3): Dr.M.A.Öztürk, Dr.O.Tarcan, Dr. L.Birincioğlu, Dr.E.Şener, Dr.O.Taşdemir: Böbrek transplantasyonu sonrası gelişen dissekan aort anevrizmasının cerrahi onarımı. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002; 11(2) Dr.M.A.Özatik, Dr.Ş.A.Küçüker, Dr.O.Tarcan, Dr.H.Bardakçı, Dr.G.Aşkın, N.Erdoğan, Ş.Altur, Dr.S.Küçükaksu, Dr.E.Şener, Dr.O.Taşdemir; Kalp transplantasyonu sonrası allogreft vaksülopatisinin Beam Tomografi ile değerlendirmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2003;11: Özatik MA, Göl, MK, Yıldız Ü, Göksel S, Yurdakök O, Yavaş S, Tüfekçioğlu O, Şener E, Taşdemir O: Regrassion og left ventricular hypertrophy after aortic valve replacement in patients over 55 years old with different valve types. Med Sci Monit, 2003;9(2);CN Dr.A.Boyacı, Dr.K.Çağlı, Dr.M.M.Ulaş, Dr.A:Avcı, Dr.K.Ergün. Dr.M.Emir, Dr.M.Topbaş, Dr.E.Şener,Dr.E.Kütük, Dr.O.Taşdemir: Başarılı perkütan invaziv girişim uygulanan tek damar hastalarında hemotolojik parametrelerin restenozla ilişkisi, T Klin Kardiyoloji 2004;17: Küçükaksu DS, Tarcan O, Küçüker Ş, Özatik MA, Sakaoğulları Z, Şener E, Taşdemir O: Dynamic cardiomyplasty as o biomechanic bridge to heart transplantation. Heart & Lung 2003:32(6): Akgül A, Öatik MA, Küçüker ŞA, Bahar Đ, Taşdemir O: Repair of the aortic arch with left unilateral selective cerebral perfusion. Petfision 2004:19; Küçükaksu DS, Şener E, Undar A, Noon GP, Taşdemir O: First Turkish experience with the Micro Med DeBakey VAD. Tex Heart Đnst J 2003:30(2): Taşdemir O: Editorial comment: surgical treatment of aortic coarctation. Anodolu Kardilog Derg 2002:2(3): Bayazit M, Tarcan O, Küçüker Ş, Küçükaksu S, Taşdemir O: Use of axillary artery to maintain cerebral perfiısion in a patient requiring reconstruction of the brachiocephalic trunk and coronary arteries: technical note. J Vasc Surg 2003;37(6): Birincioğlu CL, Tarcan O, Bardakçı H, Sarıtaş A, Taşdemir O: Off-pump technique for the treatment of ventricular myocardial echinococcosis. Ann Thorac Surg 2003:75(4): Çağlı K, Çağlar K, Altıntaş G, Şener E, Taşdemir O, Koroner Cerrahisi Sonrası Yaşam ve Yaşam Kalitesini Arttıran Medikal Tedavi Yaklaşımları. Türk Kardiyoloji Derneği 2002:

16 181. Özatik MA, Göl MK, Yıldız U, Göksel S, Yurdakök O, Yavaş S, Tüfekcioğlu O, Şener E, Taşdemir O: Regression of left ventricular hypertrophy after aortic valve replacement in patients over 55 years old with different valve types. Med Sci Monit 2003;9(2): MA Özatik, K.Göl, K Göl, B Budak, A Sarıtaş, B Mavitaş, E Şener, Dr.O.Taşdemir: Açık kalp ameliyatları sonrası kanama veya tamponad nedeniyle yoğun bakımda yapılan reeksplorasyonlar. Anadolu Kardiyol Dergisi 2004;4: Özatik MA, Küçüker ŞA, Tülüce H, Sarıtas A, Şener E, Karakas S, Taşdemir O. Neurocognitive fîınctions after aortic ach repair with right brachial artery perfısion Ann Thorac Surg 2004; 78: Tarcan O, Özatik M, Kale A, Akgül A, Kocakulak M, Balcı M; Ündar A, Küçükaksu S, Şener E, Taşdemir O, Camparision of Pulsatile and Non Pulsatile Cardiopulmonary bypass impatiance with chronic obstrictive pulmonary disease. Med.Sci.Monit. 2004(10) Özatik A, Tarcan O, Küçüker Ş, Şener E, Taşdemir O, Ortotopik Kalp Transplantasyonu Sonrasında Gelişen Pulmoner Aspergillus Đnfeksiyonu. T.G.K.D. Cerr. Dergisi 2004: Özatik MA, Tarcan O, Küçüker Ş, Küçükaksu S, Şener E, Taşdemir O, Kardiak Transplantasyon Sonrası Sikrospoline bağlı Hipertrikosis. T.Klinik Kalp damar Cerr Özatik MA, Uzun A, Tüfekcioğlu O, Çiçekçioğlu F, Şener E, Taşdemir O, Serbest Dolaşan Sol Atriyal Toptrombüs. Turkish J.Thor. Cardivas. Surg. 2002: Yıldız Ü, Özatik MA, Göl K, Uncu H, Yurdakök O, Sarıtaş A, Şener E, Taşdemir O, O'Brien Stansiz Kompozit Porsin Biyoprotez ile Aort Kapak Replasmanının Erken ve Orta Dönem Sol Ventrikül üzerine Etkileri. T. J. Thorac. Cardivsc. Surg. 2001/ Tarcan O, Özatik MA, Aşkın G, Tüfekçioğlu O, Küçükaksu S, Şener E, Taşdemir O. Sol Ventrikül Destek Cihazı Đmplantasyonunda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Önemi ve Etkisi T.G.D.K. Cerr. Dergisi Küçüker Ş, Özatik MA, Tarcan O, Bardakçı H, Tüfekçioğlu O, Erdil N, Fansa I, Göl K, Vural K, Küçükaksu S, Mavitaş B, Şener E, Taşdemir O, Kalp Transplantasyonunda Kullanılan Cerrahi Tekniklerinin Analizi. TDKD Cerr. Derg : Özatik A, Küçükaksu Ş, Yılmaz S, Küçüker Ş, Yıldız Ü, Şener E, Taşdemir O. Esansiyel Trombositozu olan Bir Hastada Mekanik Mitral Kapak Replasmanı. Turkish J. Thorac.Cardiovas. Surg. 2000, Göksel S, Göl K, Đşcan Z, Yıldız Ü, Özatik A, Mavitaş B, Taşdemir O. Medronic Free Style Standsiz Bioprotez'lerle yapılan Aort Kapak Replasmanlarının Erken ve Orta Dönem Sonuçları. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi 2000:

17 193. Özatik M, Küçüker Ş, Tarcan O, Bardakçı H, Balcı M, Küçükaksu S, Şener E, Taşdemir O. Kalp Transplantasyonu Sonrası Immünosüpresiv Tedavide Siklosporin Yüzeyinin Monitorizasyonu ve Önemi. Türkish J. Thorac. Cardivasc.Surg Yavaş S, Göl K, Özatik MA, Zengin N, Göksel Ş, Taşdemir O. Analysis of an explanted freestyle aortic root bioprothesis case report clinic prd. Rev. 2004, Karadeniz Ü, Erdemli Ö, Özatik M, Yamak B, Demirci A, Küçüker Ş, Sarıtaş A, Taşdemir O. Assesment of Cerebral Blood Flow with Transcranial Dopler in Right Brachial Artery Perfusion Patients. Ann. Thorac.Surg. 2005: Vural K.M, Taşdemir O: Mid-term results of partial left ventriculectomy in end-stage heart disease. Eur Cardiotoracic Surg. 2000;18: Vural K.M. Şener E. Taşdemir O ;Longterm patency of Sequenlial and individual saphenous vein coronary bypass grafts. Eur. J. Cardiotoracic Surg. 2001;19: Vural K.M, Şener E, Taşdemir O, Bayazıt K: Approach to sinus of valsalva aneurysms: A rewiew of 53 cases. Eur.J.Cardiotoracic Surg. 2001;20: Vural KM, Taşdemir O, Küçükaksu S, Tarcan O: Reply to the letters to the Editör.Reply to Đdiz et al : The appeal of preserving anterior papillary muscle should not interfere with satisfactory reduction in partial left ventriculectomy. Eur. J. Cardiotoraeic Surg ; 19: Uzun H.A, Çağlı K. Bayazıd M, Şener E, Taşdemir O: Hypoplasia of abdominal aorta: Case report. Turkısh J.Thorac Surg. 2001;9: Oğuz Taşdemir: Editöre mektup: Triple valve surgery a 25 year experience. The Anatolian Journal of Cardiology ; Vural K.M, Đşcan Z, Kunt A, Şener E, Taşdemir O : Off-Pump coronary artery bypass grafting : Longterm angiographic results. J.Card.Surg. 2005; 20: Küçüker Ş.A, Özatik M.A, Sarıtaş A, Taşdemir O: Arch repair with unilateral antegrade cerebral perfiısion. Eur.J. Cardiothorac Surg. 2005; Vural K.M, Đşcan Z, Kunt A, Şener E, Taşdemir O; Off- pump in situ internal thoracic artery grafting: A durable treatment for single-vessel coronary artery disease. Ann. Thorac.Surg ; 79: Oğuz Taşdemir: Türkiye Klinikleri Aort Cerrahisi Özel Sayısı Editörlüğü. Cerrahi Tıp Bilimleri. Kalp Damar Cerrahisi. 2005; Şeref Alp Küçüker, Okan Yurdakök, Oğuz Taşdemir: Assendan ve arkus aort cerrahisinde brakial arter yoluyla perfusion. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Aort Cerrahisi Özel Sayı. 2005; 1,2:24-28

18 207. Şeref Alp Küçüker, Aslıhan Aslan. Oğuz Taşdemir Torakal Aort Cerrahisinde Postoperatif Komplikasyonlar. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Aort Cerrahisi Özel Sayısı 2005;1.2: Oğuz Taşdemir: Editorial yorum. Küçük aortik anulus ve mekanik aort kapakları. The Anatolian Journal of Cardiology 2005:5:1: Oğuz Taşdemir, Renda Cırcı, Şeref Küçüker: Kalp Transplantasyonunda Cerrahi Teknikler. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Transplantasyon Özel Sayısı 2006;2:8: Ahmet Akgül, Lorryo Thomson, Ülkü Yıldız, Sebahattin Göksel, Umur Kervan, Mustafa Soylu, Oğuz Taşdemir: The effect of preoperative left ventricular filling patterns on prognosis in patterns with aortic valve replacement Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2006;263: Yilmazkaya B, Circi R, Circi UP, Gurkahraman S, Yukselen MA, Yondem OZ, Taşdemir O: Surgical Approaches in Left Arterior Descending Artery In-Stent Stenosis. Ann Thorac Surg 2008;85: Yilmazkaya B, Gurkahraman S, Yondem OZ, Circi UP, Circi R, Yukselen MA, Ozbakır C, Tasdemir O : One Stage Surgical Correction of the Aortic Coarctation and Concomitant Cardiac Pathology with Median Sternotomi in Adult Patients. MN Kardiyoloji 2008;15:2: Tasdemir O, Yilmazkaya B, Gurkahraman Sami, Yondem O.Z : Brachial Cannulation Instead of Axillary and Subclavian Cannulation. Ann Thorac Surg 2008;86: Yilmazkaya B, Yondem O.Z, Gurkahraman S, Yuksel M.A, Circi R, Tasdemir O: Direct Approach to Hydatid Cyst of the Interventricular Septum. Tex. Heart Inst. J 2009 : 36 (2) : Dr.S.Küçükaksu, Dr.M.M Ulaş, Dr. O Tarcan, Dr.K Çağlı, Dr.H.Bardakçı, Dr. O Tüfekçioğlu, Dr.E Şener, Dr.O Taşdemir : Kronik Pulmoner Embolisi Olan Genç Bir Hastaya Cerrahi Yaklaşım, Pulmoner Tromboendarterektomi : Olgu Sunumu : Anadolu Kardiyoloji Derg.2004:4: G.Nessar, S.Kucukaksu, N.I.Zengin, O.Tasdemir, C.Kayaalp : Ischemic necrosis of the right colon in a patient with a ventricular assist device system : Tech Coloproctol (2007) 11: B. Yılmazkaya, S. Gürkahraman, Ö. Zühtü Yöndem, M. Ali Yükselen, C. Özbakır, S. Hakan Altan, O. Taşdemir: Kardiyak Kateterizasyon sonrası gelişen yalancı anevrizmalarda cerrahi ve klinik sonuçlarımız. Türkiye Klinikleri Damar Cerrahisi Dergisi (2009) 18:10-15

19 218. P. Yaran, Ü. Yazıcı, A. Đrfan Taştepe, O. Taşdemir: Farklı Bir Yaklaşım - Nadir Bir Olgu: Aorto-Koroner By-passla Eş Zamanlı Mediyan Sternotomi Yaklaşımı ile Akciğer Rezektif Cerrahisi ( Primer Pulmoner Sinoviyal Sarkom olgusu nedeni ile ) Türkiye Klinikleri, Cardiovascular Sciences Kabul Tarih B. Yılmazkaya, S. Gürkahraman, Ö. Zühtü Yöndem, M. Ali Yükselen, O. Taşdemir: Spontaneus Coronary Artery Dissection: Two Digserent Surgical Techniques. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (2011) 19:627-30

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- )

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- ) 1. Adı Soyadı: Hüseyin Cem Alhan 2. Doğum Tarihi: 21 Eylül 1961 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Üniversite EK-4 ÖZGEÇMİŞ Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Asistan Dr.. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239.

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239. 1. Adı Soyadı: Eyüp Hazan 2. Doğum Tarihi: 19/05/1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982

Detaylı

Özgeçmiş. Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan. Doğum Yılı: 1978. Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl. Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002

Özgeçmiş. Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan. Doğum Yılı: 1978. Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl. Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002 Özgeçmiş Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan Doğum Yılı: 1978 Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl Tıp Doktoru İngilizce Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002 Uzmanlık Kalp Damar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ-CURRICULUM VITAE

ÖZGEÇMİŞ-CURRICULUM VITAE ÖZGEÇMİŞ-CURRICULUM VITAE Ad-Soyad (Name and Surname): Mehmet Birhan YILMAZ Doğum tarihi (Date of Birth): 11 Mart, 1974 Doğum yeri (Place of Birth): Torbali/İzmir/Türkiye Medeni durum (Marital Status):

Detaylı

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Araştırma Yazısı Selçuk Tıp Derg 2014;30(2): 58-63 SELÇUK TIP DERGİSİ Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Open Heart Surgery in Konya State Hospital: Review

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Yıl / Year 2011 Cilt / Volume 39 Supplementum 1 Ekim / October ISSN 1016-5169 eissn 1308-4488 Editör Editor Dr. Vedat Sansoy

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feza Nurözler Doğum Tarihi: 2 Haziran 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

DOKTOR SÖZLÜ BİLDİRİLER

DOKTOR SÖZLÜ BİLDİRİLER DOKTOR SÖZLÜ BİLDİRİLER Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi/Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Konjenital Bildiri Oturumu - [S-00] Supravalvüler aort stenozu ve sol koroner arter (LMCA) ostiyal darlığı birlikteliğinde

Detaylı

POSTER OLGU SUNUMLARI / POSTER CASE PRESENTATIONS

POSTER OLGU SUNUMLARI / POSTER CASE PRESENTATIONS POSTER OLGU SUNUMLARI / POSTER CASE PRESENTATIONS Kardiyak görüntüleme / Cardiac imaging Kardiyak görüntüleme / Cardiac imaging PO-00 Left atrial compression by a mediastinal bronchogenic cyst Mediastinal

Detaylı

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVAKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan : Dr. İ. Tanzer ÇALKAVUR, İzmir Başkan Yrd. : Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul Genel Sekreter : Dr. H. Tankut AKAY, Ankara Muhasip : Dr.

Detaylı

Aort Kökü Genişletme Yöntemleri ve Uzun Dönem Sonuçları

Aort Kökü Genişletme Yöntemleri ve Uzun Dönem Sonuçları Aort Kökü Genişletme Yöntemleri ve Uzun Dönem Sonuçları Ahmet SARITAŞ, Gürkan UZUNONAT, Tevfik KURAL, Vedat NİSANOĞLU, Binali MAVİTAŞ, Tulga ULUS, S. Fehmi KATIRCIOĞLU, Oğuz TAŞDEMİR, Kemal BAYAZIT Türkiye

Detaylı

Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi #

Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi # Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi # Belhhan AKPINAR*, Mustafa GÜDEN*, Bülent POLAT*, Ertan SAĞBAŞ*, İlhan SANİSOĞLU*, Bingür SÖNMEZ*, Cemi DEMİROĞLU** Kadir Has Üniversitesi,

Detaylı

P-301 P-301. Percutaneous treatment of the severe aortic coarctation via brachial artery

P-301 P-301. Percutaneous treatment of the severe aortic coarctation via brachial artery P-0 Ciddi aort koarktasyonunun brakiyal arter yoluyla perkütan tedavisi Murat Çelik, Barış Buğan, Uygar Çağdaş Yüksel, Serdar Fırtına, Yalçın Gökoğlan, Turgay Çelik, Atila İyisoy Van Askeri Hastanesi,

Detaylı

Review of Cardiothoracic Surgery

Review of Cardiothoracic Surgery 1 TSRA Carlos M. Mery Joseph W. Turek Review of Cardiothoracic Surgery Turkish translation is made by: (Türkçeye Çevirenler): Assoc.Prof.Zeynep Eyileten,MD Anar Aliyev,MD Prof.Adnan Uysalel, MD Prof.Rüçhan

Detaylı

Perkütan mitral balon valvüloplasti kısa dönem takip sonuçları: Tek merkez deneyimi

Perkütan mitral balon valvüloplasti kısa dönem takip sonuçları: Tek merkez deneyimi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 695-699 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0502 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Perkütan mitral balon valvüloplasti kısa dönem takip sonuçları:

Detaylı

İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi

İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi Surgical treatment of postinfarction ventricular

Detaylı

OBEZ HASTALARDA TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI

OBEZ HASTALARDA TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI TGKD Cilt: 10 Sayı: 4 Kasım 2006 The Turkish Journal of Invasive Cardiology TÜRK GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ DERGİSİ OBEZ HASTALARDA TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI TJIC Volume:10 Number:4

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ

Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ Doğum Tarihi : 16.11.1961 Doğum Yeri : Yozgat Eğitim Bilgileri Yükseköğrenim : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1979-1985, Pekiyi Tıpta Uzmanlık : İç Hastalıkları Uzmanlığı

Detaylı

Rüptüre Olmuş Konjenital Sinüs Valsalva Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi*

Rüptüre Olmuş Konjenital Sinüs Valsalva Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi* Rüptüre Olmuş Konjenital Sinüs Valsalva Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi* Kaan KIRALİ, Bahadır DAĞLAR, Mustafa GÜLER, Esat AKINCI, Mehmet BALKANAY Ali GÜRBÜZ, Turan BERKİ, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT Koşuyolu

Detaylı

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Doğum Tarihi: 12/05/1958 Doğum Yeri: İzmit 1976-1982 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985-1993 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ve Kardiyoloji Asistanı 1993-1994

Detaylı

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 32 (3) 93-97, 2006 ORİJİNAL YAZI Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi Cevdet FURAT, Halil İbrahim UÇAR, Mustafa

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TAYFUN ADANIR Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık Anesteziyoloji ve Atatürk Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ADI SOYADI: Hülya Nilgün GÜRSES 2. DOĞUM TARİHİ ve YERİ: 27 Kasım 1951, Ankara 3. UNVANI: Profesör 4. ÖĞRENİM DURUMU: Lise: TED Ankara Koleji, 1969. Derece Alan Üniversite

Detaylı

[P-081] [P-081] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu

[P-081] [P-081] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology [P-08] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu Feyza Ayşenur Paç, Mehmet Burhan Oflaz, Şevket Ballı, İbrahim Ece Ankara

Detaylı

S.B. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kl. 2002-2012

S.B. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kl. 2002-2012 Ünvan ve Görevler S.B. Çemişgezek Sağlık Merkezi Tunceli 1988-89 S.B. Ankara Numune Hastanesi İç Hastalıkları Kl. 1989-93 S.B. Ankara Numune Hastanesi Kardiyoloji Kl. 1993-1999 Selçuk Üniversitesi TF Kardiyoloji

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkadir BUT 2. Doğum Tarihi : 01.01.1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim ve Görev Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ ESERLER VE YAYIN LİSTESİ UZMANLIK TEZİM Dr. İsmail Mihmanlı. Serviks kanserinde parametrial invazyonun manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi (tez danışmanı Doç. Dr. A. Gündüz Öğüt). İstanbul

Detaylı

Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas cerrahisinin klinik sonuçları

Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas cerrahisinin klinik sonuçları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(4):918-923 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.8168 Özgün Makale / Original Article Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas

Detaylı