API Kılavuzu. Çıktı örnekli ve kodlu API isteklerinin kapsamlı tanımı.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "API Kılavuzu. Çıktı örnekli ve kodlu API isteklerinin kapsamlı tanımı."

Transkript

1 APIKılavuzu ÇıktıörneklivekodluAPIisteklerininkapsamlıtanımı.

2 İçindekiler 1. Giriş SıkçaSorulanSorular SM leriçingüvenlikduvarı Güvenlikduvarıkuralarınınlistesinialma Güvenlikduvarıkuralıdüzenleme Güvenlikduvarıkuralıekleme Güvenlikduvarıkuralısilme Varsayılangüvenlikduvarıkuralıbelirleme Ağlar Ağlarınlistesinialma Ağdetaylarınıalma Ağıdüzenleme SMağınıyenidenkurma Ağekleme Ağsilme AğArayüzleri SMağarayüzlerininlistesinialma Ağarayüzünündetaylarınıalma Ağarayüzünüdüzenleme SM yeağarayüzüekleme Ağarayüzüsilme IPAdresleri AğIPadreslerininlistesinialma IPadresekleme EklenenIPadreslerigörüntülemekiçin SM yeipadrestahsisetme SM denipadressilme Diskler Disklerinlistesinialma SMdiklerininlistesinialma Yenidiskekleme Diskidüzenleme Disksilme IOPS(SaniyedekiGiriş/Çıkışİşlemleri)diskigörüntüleme

3 7.7Diskoluşturma Diskinkilidiniaçma Diskiçinotomatikyedeklemeyidevredışıbırakma Diskplanlamalistesinialma Diskeplanekleme Disktemevcutolanyedeklemelistesinial Şablonlar Sistemşablonlarınınlistesinialma SanalMakineler SM lerinlistesinialma SMdetaylarınıalma SMyaratma SMoluşturma SMdüzenleme Rootşifresinisıfırlama SSHanahtarıbelirleme SM yiimhaetme SM yiyenidenboyutlandırma SM ninkilidiniaçma SM yibaşlatma SM yikapatma SM yidurdurma SM yiyenidenbaşlatmakiçin Kurtarmadurumundayenidenbaşlatma SMkonsoluaçma SMotomatikölçeklendirme SMiçinotomatikölçeklendirmekurallarılistesinialma SMiçinotomatikölçeklendirmekuralıyaratma SM ninotomatikölçeklendirmekuralınıdüzenleme Otomatikölçeklendirmekurallarınısilme Yükdengeleyiciler Yükdengeleyicikümlerininlistesinialma Yükdenegeleyicikümesinidetaylarınıalma Yükdenegeleyicikümesiekleme Kümeürünedüğümekleme

4 11.5Kümetüründendüğümçıkarma Otomatikölçeklendirmetürünüyapılandırma Yükdengelemekümesisilme Yükdengeleyicilerinlistesinialma Yükdengeleyicidetaylarınıalma Yükdengeleyicidüzenleme Yükdengeleyicibaşlatma Yükdengeleyicidurdurma Yükdengeleyicikapatma Yükdengeleyicikilidiniaçma Yükdengeleyiciyiyenidenoluşturma Yükdengeleyiciyiaskıyaalma Yükdengeleyicininödemeistatistiklerinigörüntüleme Yedeklemeler SMyedeklerininlistesinialma Diskinyedeğiniyaratma Yedeğişablonadönüştürme Yedeğiyenidenkurma Yedeğisilme Otomatikyedeklemeyiöncedenayarlama Öncedenayarlanmışotomatikyedeklemelistesinialma Öncedenayarlanmışotomatikyedeklemedetaylarınıalma Öncedenayarlanmışotomatikyedeklemeyidüzenleme Planlar Planlamalarınlistesinialma Planlamadetayınıalma Planlamayıdüzenleme Planlamasilme İstatistikler İşlemler SM niişlemlerininlistesinialma Günlükler Günlüköğelerininkimliğinialma

5 1. Giriş APIaracılığıilebulutunuzunbütündurumunuyönetebilirsiniz. CloudturkAPI sirahattır. BütünişlevçağrılarıxmlveJSONisteklerineyanıtvermektedirler. Bütünişlevçağrılarıkimlikdoğrulamagerektirmektedir(TemelHTTPveAPIanahtarı). Temel HTTP kullanarak kimlik denetlemek için sadece kullanıcı adı/şifre kombinasyonunuzu kullanın.curlörneği: curl uuser:userpass API anahtarını kullanarak kimlik denetlemek için sunucuya hesap mailinizi(giriş yapmadan) ve anahtarıyükleyin. XMLörneği curl uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' Jsonörneği curl H 'Accept: application/json' H'Content type:application/json'http://cp.cloudturk.net/users.json Tümörneklerde: user:userpass kullanıcıadı:şifrekombinasyonuanlamınagelmektedir. cp.cloudturk.net KontrolPaneli nizinbulunduğuadresitemsiletmektedir. Zorunlu parametreler kılavuzda yıldız (*) ile belirtilmiştir. Opsiyonel parametreler isteğe bağlı olduğuiçinatlanabilir. API,heristekiçinuygunbirHTTPdurumkodudönmektedir: 200OKİstekbaşarıylatamalandı. 201Planlanmış(Scheduled)İstekkabuledildiveişlenmesiiçinplanlandı. 403Yasaklanmış(Forbidden)İstekdoğru;fakatişlemetabitutulamadı. 404Bulunamadı(NotFound)İstenilenURLyanlışveyakaynakyok. 4

6 422İşlenemezVarlık(UnprocessableEntity)Gönderilenparametrelerhatalı. 500İçSunucuHatası(InternalServerError)Birhataoluştu.Lütfendestekileiletişimegeçin. 1.1SıkçaSorulanSorular S:HttpüzerindenAPIerişimisağlamakmümkünmü? C:Hayır.Güvenliknedenlerindendolayısizleresadecehttpsüzerindenerişimsağlıyoruzvesize debunutavsiyeediyoruz. S:Şifrelernasılsaklanıyor düzmetinolarakmı? C: Hayır, şifreler düz metin olarak saklanmaz. Bir giriş ve şifre kombinasyonu dışında, API ile girişinizi yetkilendirmek için + API anahtarı kombinasyonunu kullanabilirsiniz. API anahtarları profiliniz sayfasından kolayca oluşturulabilir ve değiştirilebilir. Güvenlik sebebiyle kullanılıcılaradoğrulamayıgirişveşifreiledeğil,apianahatarıyoluylayapmalarınıtavsiyeederiz. S:Hangiparametrelerzorunluhangileriopsiyoneldir? C:Zorunluparametrelerkılavuzdayıldızlı(*)olarakbelirtilmiştir. 2. SM leriçingüvenlikduvarı Güvenlikduvarıkuralları,bulutunuzdakiSM lerinağarayüzelerinegelenyetkisizveistenmeyen taleplereengelolmakiçinuygulanmaktadır.güvenlikduvarınızıkabul/kesistektürlerişeklinde yapılandırabilirsiniz.bütünyöntemlerbusınıfiçinuygundur. 2.1Güvenlikduvarıkuralarınınlistesinialma SM yeatanangüvenlikduvarıkurallarınılistelemekiçinaşağıdakiistekkullanılmalıdır: GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules.xml GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules.json 5

7 <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <firewall_rules> <firewall_rule> <position>1</position> <address></address> <created_at> T12:52:10+03:00</created_at> <command>accept</command> <updated_at> T12:52:10+03:00</updated_at> <port>21</port> <protocol>tcp</protocol> <id>1</id> <network_interface_id>5</network_interface_id> </firewall_rule> </firewall_rules> Burada: position kuralönceliği address kuralınaktifolacağıipadres.eğerhiçbiripbelirtilmezse,bütünip lerbukuralatabi olacaktır. created_at kaydınveritabanındaoluşturulduğutarih command address parametresitarafındanbelirlenenipilegerçekleştirilecekolaneylem updated_at kaydınveritabanındagüncellendiğitarih port bukuralınaktifolduğuport.eğeralanboşise,kuralbütünportlarauygulanacaktır. protocol bukuralınaktifolduğubiripprotokolü(tcpveyaudp) id bukaydınkimliği network_interface_id bukuralınuygulanacağıağarayüzününkimliği 2.2Güvenlikduvarıkuralıdüzenleme Güvenlikduvarıkurallınıdüzenlemekiçinaşağıdakiistekkullanılmalıdır: PUT/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules/:id.xml PUT/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules/:id.json XMLİstekörneği 6

8 curl i XPUT H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' u user:userpass d '<firewall_rule><address> </address><command>accept</command><port> 70</p ort><protocol>tcp</protocol><network_interface_id>105</network_interface_id></firewall _rule>'http://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules/:id JSONİstekörneği curl i XPUT H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' u user:userpass d '{"firewall_rule":{"address":" ","command":"accept","port":"70","protoco l":"tcp","network_interface_id":"105"}}' url Aşağıdakiparametreleridüzenleyebilirsiniz: address BukuralınaktifolduğuIPadresinibelirleyin BukuralıbütünIP lereuygulamakiçinboşalanbırakın KuralıbirIParalığınauygulamakiçintireileayrılmışIP lergirin(örn: ) Kuralı CIDR e (Sınıfsız alanlar arası yönlendirme) uygulamak için eğik çizgili IP ler girin (örn: /24) command yukarıdabelirtilenip lerinkabuletveyakeskomutunubelirler port portadresinibelirler Bukuralıbütünportlarauygulamakiçinboşalanbırakın Kuralıbirportaralığınauygulamakiçinikinoktaileayrılmışportlarıgirin(örn:1024:1028) Kuralıbirportlistesineuygulamakiçinvirgülileayrılmışportlarıgirin(örn:80,443,21) protocol protokoltipi(tcporudp) network_interface_id ağarayüzü 2.3Güvenlikduvarıkuralıekleme Güvenlikduvarıkuralıeklemekiçinaşağıdakiistekkullanılmalıdır: POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules.xml POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules.json XMLİstekörneği 7

9 curl i XPOST H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' u user:userpass d'<?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?><firewall_rule><address></address><command>DROP</command><port></port><proto col>tc P</protocol><network_interface_id>105</network_interface_id></firewall_rule>' url JSONİstekörneği curl i XPOST H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' u user:userpass d '{"firewall_rule":{"command":"drop","protocol":"tcp","network_interface_id":"105"}}' urlhttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules.json Aşağıdakiparametrelerigönderin: address BukuralınaktifolduğuIPadresinibelirleyin. BukuralıbütünIP lereuygulamakiçinboşalanbırakın KuralıbirIParalığınauygulamakiçintireileayrılmışIP lergirin(örn: ) Kuralı CIDR e (Sınıfsız alanlar arası yönlendirme) uygulamak için eğik çizgili IP ler girin (örn: /24) command* yukarıdabelirtilenip lerinkabuletveyakeskomutunubelirler port portadresinibelirler Bukuralıbütünportlarauygulamakiçinboşalanbırakın Kuralıbirportaralığınauygulamakiçinikinoktaileayrılmışportlarıgirin(örn:1024:1028) Kuralıbirportlistesineuygulamakiçinvirgülileayrılmışportlarıgirin(örn:80,443,21) protocol* protokoltipi(tcporudp) network_interface_id* ağarayüzü 2.4Güvenlikduvarıkuralısilme Güvenlikduvarıkuralınısilmekiçinaşağıdakiistekkullanılmalıdır: DELETE/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules/:id.xml DELETE/virtual_machines/:virtual_machine_id/firewall_rules/:id.json XMLİstekörneği curl i XDELETE H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' u user:userpass url 8

10 JSONİstekörneği curl i XDELETE H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' u user:userpass url 2.5Varsayılangüvenlikduvarıkuralıbelirleme SM yevarsayılangüvenlikduvarıkurallarınıayarlamakiçin(kesveyakabuletolarak),sm nin kullandığıherbirağarayüzünekuralıbelirtmenizgerekmektedir.bunuyapmakiçin,ağarayüzü kimliğinikontroledinveaşağıdakiisteğiuygulayın: POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.xml POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.json XMLİstekörneği curl i XPUT uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type: application/xml' d '<network_interface><default_firewall_rule>accept</default_firewall_rule></network_int erface>' url _int erface_id.xml JSONİstekörneği curl i XPUT uuser:userpass H'Accept:application/json' H'Content type: application/json' d'{"network_interface":{"default_firewall_rule":"drop"}}' url _int erface_id.json Burada: default_firewall_rule* belirlibirsmağarayüzünevarsayılangüvenlikduvarıkurallarınıayarlar KESveyaKABULETolarak 9

11 3. Ağlar Bu sınıf, Ağ yapılandırılmalarının değiştirilmesine imkân tanır. Bütün buluttaki ağ kaynakları, sistem Kontrol Paneli nden veya API aracılığıyla yapılandırılabilir. Belirli ağ kaynakları manuel olarakveyasmyaratılmasıesnasındaotomatikolarakdüzenlenebilir. 3.1Ağlarınlistesinialma GET/settings/networks.xml GET/settings/networks.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <networkstype="array"> <network> <label>publicnetwork</label> <created_attype="datetime"> T12:46:09+02:00</created_at> <network_group_idtype="integer">3</network_group_id> <updated_attype="datetime"> T13:20:09+02:00</updated_at> <idtype="integer">1</id> <vlantype="integer"nil="true"/> <identifier>4ikgi2ges03kma</identifier> </network> </networks> Burada: created_at [YYYY][AA][GG]T[ss][dd][ss]Zformatındatarih Id ağ Label isteğebağlıağetiketi updated_at [YYYY][AA][GG]T[ss][dd][ss]Zformatındaağıngüncellendiğitarih Vlan buağınaitolduğuvlan network_group_id buağınbağlıolduğuağbölgesininkimliği 10

12 3.2Ağdetaylarınıalma GET/settings/networks/:id.xml GET/settings.networks/:id.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <network> <label>public</label> <created_attype="datetime"> T19:55:40+07:00</created_at> <updated_attype="datetime"> T22:31:15+07:00</updated_at> <network_group_idtype="integer">2</network_group_id> <vlantype="integer">391</vlan> <idtype="integer">1</id> <identifier>hc9fut4iogxt7p</identifier> </network> Burada: label isteğebağlıağetiketi created_at [YYYY][AA][GG]T[ss][dd][ss]Zformatındatarih updated_at [YYYY][AA][GG]T[ss][dd][ss]Zformatındaağıngüncellendiğitarih network_group_id buağınbağlıolduğuağbölgesininkimliği id ağ vlan buağınaitolduğuvlan identifier ağtanımlayıcısı 3.3Ağıdüzenleme PUT/settings/networks/:id.xml PUT/settings/networks/:id.json XMLİstekörneği 11

13 curl i XPUT uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type: application/xml' d'<network><label>networkapi test</label><network_group_id>3</network_group_id><vlan>1</vlan></network>' url JSONİstekörneği curl i XPUT uuser:userpass H'Accept:application/json' H'Content type: application/json' d'{"network":{"label":"networkapi TEST","network_group_id":15,"vlan":2}}' url Parametreler: id ağkimliği label ağismi vlan buağınaitolduğuvlan network_group_id buağınbağlıolduğuağbölgesininkimliği 3.4SMağınıyenidenkurma BelirlibirSM ninağınıyenidenkurmakiçinaşağıdakiistekkullanılmalıdır: POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/rebuild_network.xml POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/rebuild_network.json XMLİstekörneği curl XPOST uuser:userpass H 'Accept: application/xml' H'Content type:application/xml' JSONİstekörneği curl XPOST uuser:userpass H 'Accept:application/json' H'Content type:application/json' 12

14 3.5Ağekleme POST/settings/networks.xml POST/settings/networks.json XMLİstekörneği curl i XPOST uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type: application/xml' d'<network><label>networkapitest 34</label><network_group_id>15</network_group_id><vlan>34</vlan></network>' url JSONİstekörneği curl i XPOST uuser:userpass H'Accept:application/json' H'Content type: application/json' d'{"network":{"label":"networkapitest 2","network_group_id":3,"vlan":true}}' urlhttp://cp.cloudturk.net/settings/networks.json Parametreler: label* ağismi vlan buağınaitolduğuvlan network_group_id buağınbağlıolduğuağbölgesininkimliği 3.6Ağsilme DELETE/settings/networks/:id.xml DELETE/settings/networks/:id.json XMLİstekörneği curl i XDELETE uuser:userpass urlhttp://cp.cloudturk.net/settings/networks/:id.xml JSONİstekörneği curl i XDELETE uuser:userpass urlhttp://cp.cloudturk.net/settings/networks/:id.json 13

15 4. AğArayüzleri Bu sınıf, Ağ Arayüzlerini yönetmek için gerekli metodları anlatır. Ağ arayüzleri SM lere ağlarla bağladır.sm yebirdenfarklıağarayüzleriatayabilirsiniz. 4.1SMağarayüzlerininlistesinialma BelirlibirSM yetahsisedilenağarayüzlerininlistesinialmakiçin: GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces.xml GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces.json Çıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <network_interfacestype="array"> <network_interface> <label>eth0</label> <usagenil="true"></usage> <created_attype="datetime"> T17:45:07+07:00</created_at> <updated_attype="datetime"> T18:57:20+07:00</updated_at> <primarytype="boolean">true</primary> <usage_month_rolled_atnil="true"></usage_month_rolled_at> <idtype="integer">502</id> <mac_address>00:16:3e:50:35:52</mac_address> <usage_last_reset_atnil="true"></usage_last_reset_at> <default_firewall_rule>drop</default_firewall_rule> <rate_limittype="integer">0</rate_limit> <virtual_machine_idtype="integer">518</virtual_machine_id> <network_join_idtype="integer">4</network_join_id> <identifier>pdfjrtpkday9e1</identifier> </network_interface>... <network_interface></network_interface>... </network_interfaces> Burada: label ağarayüzüismi created_at veritabanındakibuağarayüzününyaratıldığıtarihbilgisi 14

16 updated_at veritabanındakibuağarayüzününgüncellendiğitarihbilgisi primary eğerağarayüzübirincilisedoğru,değilseyanlışolarakbelirler id ağarayüzününkimliği mac_address ağarayüzümacadresi rate_limit Mbpscinsindenporthızı identifier ağarayüzününveritabanındakitanımlayıcısı network_join_id buağınbağlıolduğuağarayüzününkimliği virtual_machine_id buağarayüzünebağlıolansanalmakineninkimliği 4.2Ağarayüzünündetaylarınıalma Belirliağarayüzünündetaylarıalmakiçin: GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.xml GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.json Buistek,birağarayüzünündetaylarınıverir.Alanlarınınaçıklaması, SMağarayüzlerininlistesini alma metodlarınınalanlarıylaaynıdır. 4.3Ağarayüzünüdüzenleme Ağarayüzünüdüzenlemekiçin: PUT/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.xml PUT/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.json XMLİstekörneği curl i XPUT uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type: application/xml' d '<network_interface><label>eth0(test)</label><rate_limit>64</rate_limit><primary>true< /primary></network_interface>' url JSONİstekörneği curl i XPUT uuser:userpass H'Accept:application/json' H'Content type: 15

17 application/json' d'{"network_interface":{"label":"eth0(test 2)","rate_limit":"32","primary":"false"}}' url rate_limitvelabelparametrelerinideğiştirebilirsiniz. 4.4SM yeağarayüzüekleme Ağarayüzüeklemekiçin: POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces.xml POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces.json XMLİstekörneği curl i XPOST uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type: application/xml' d '<network_interface><label>qwert</label><rate_limit>64</rate_limit><network_join_id>3< /network_join_id></network_interface>' url JSONİstekörneği curl i XPOST uuser:userpass H'Accept:application/json' H'Content type: application/json' d '{"network_interface":{"label":"qwert","rate_limit":"64","network_join_id":"3"}}' urlhttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces.json Burada: label* eklemekistediğinizbirağarayüzüetiketiverir rate_limit* eklemekistediğinizbirağarayüzününporthızınıbelirler network_join_id* buağarayüzünübağlamakiçinkullananfizikselağınkimliğiniayarlar primary* eğerarayüzbirincilse1,değilseyanlışolarakbelirler 4.5Ağarayüzüsilme Sanalmakinedenağarayüzüsilmekiçin: 16

18 DELETE/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.xml DELETE/virtual_machines/:virtual_machine_id/network_interfaces/:id.json XMLİstekörneği curl i XDELETE uuser:userpass url JSONİstekörneği curl i XDELETE uuser:userpass url Eğer ağ arayüzü silinirse, HTTP 200 yanıtını döner ya da belirtilen kimlikli ağ arayüzü bulunamazsaveyaistenilenurlyanlışise,http404yanıtınıdöner. 5. IPAdresleri Bu sınıf, bulutunuzdaki bütün IP adreslerini yansıtmaktadır. Aşağıdaki metodları kullanarak bulutunuzdakiipadresleridüzenleyebilir,yeniipyaratabilirvevarolanısilebilirsiniz. 5.1AğIPadreslerininlistesinialma GET/settings/networks/:network_id/ip_addresses.xml GET/settings/networks/:network_id/ip_addresses.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <ip_addressestype="array"> <ip_address> <netmask> </netmask> <disallowed_primarytype="boolean">true</disallowed_primary> <address> </address> <created_attype="datetime"> T19:56:50+07:00</created_at> 17

19 <updated_attype="datetime"> T17:53:23+07:00</updated_at> <network_idtype="integer">1</network_id> <network_address> </network_address> <broadcast> </broadcast> <idtype="integer">2</id> <gateway> </gateway> <freetype="boolean">false</free> </ip_address>... <ip_address></ip_address>... </ip_addresses> Burada: ip_addresses seçilenağdakiipadresleriilebirdizi netmask IPadresiçinağmaskesi disallowed_primary birincilolarakkullanılmasınaizinverilmemişsedoğru(smoluşturmakiçin), değilseyanlış address IPadres created_at [YYYY][AA][GG]T[ss][dd][ss]Zformatındatarih updated_at [YYYY][AA][GG]T[ss][dd][ss]Zformatındaağıngüncellendiğitarih network_id ağkimliği network_address ağadresi broadcast yayınadresi id IPadreskimliği gateway ağgeçidiadresi free eğerserbestisedoğru,değilseyanlış 6. IPadresekleme IPadresekleme,SM yeipadrestahsisetmedir.bulutunuzdakiipadreslerigörüntülemek,tahsis etmekvesilmekiçinaşağıdakimetodlarıkullanın. 18

20 6.1EklenenIPadreslerigörüntülemekiçin BelirlibirSM yetahsisedilenipadreslerininlistesinialmakiçin: GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/ip_addresses.xml GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/ip_addresses.json IPadresleribirdizidöner: <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <ip_address_joinstype="array"> <ip_address_join> <ip_address_idtype="integer">5</ip_address_id> <created_attype="datetime"> T12:29:10Z</created_at> <updated_attype="datetime"> T12:29:10Z</updated_at> <ip_address> <netmask> </netmask> <disallowed_primarytype="boolean">false</disallowed_primary> <address> </address> <created_attype="datetime"> T15:43:09Z</created_at> <updated_attype="datetime"> T15:43:09Z</updated_at> <network_idtype="integer">1</network_id> <network_address> </network_address> <broadcast> </broadcast> <idtype="integer">5</id> <freetype="boolean">false</free> <gateway> </gateway> </ip_address> <idtype="integer">46</id> <network_interface_idtype="integer">34</network_interface_id> </ip_address_join> </ip_address_joins> Burada: ip_address_joins SM yeatananbütünipadreslerinindizini ip_address_id IPadreskimliği created_at veritabanındakibukaydınyaratıldığıtarihbilgisi updated_at veritabanındakibukaydıngüncellendiğitarihbilgisi ip_address SM yeatananipadresdizini(detaylıbilgiiçinağipadreslerininlistesinialma bölümünebakın) 19

21 id eklenenipadresininkimliği network_interface_id IPadresineatanmasıgerekenağarayüzününkimliği 6.2SM yeipadrestahsisetme SanalmakineyeIPadrestahsisetmekiçinaşağıdakisınıflarıkullanın: POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/ip_addresses.xml POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/ip_addresses.json XMLİstekörneği curl i XPOST H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' u user:userpass d '<ip_address_join><ip_address_id>13</ip_address_id><network_interface_id>84</network_i nterface_id></ip_address_join>' url JSONİstekörneği curl i XPOST H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' u user:userpass d '{"ip_address_join":{"ip_address_id":"13","network_interface_id":"84"}}' url Burada: ip_address_id*sm yeeklemekistediğinizip ninkimliğinigirin network_interface_id*ipadresinetahsisedilecekolanağarayüzününkimliğinibelirleyin 6.3SM denipadressilme BelirlisanalmakineyeatanmışolanIPadresisilmekiçin: DELETE/virtual_machines/:virtual_machine_id/ip_addresses/:id.xml DELETE/virtual_machines/:virtual_machine_id/ip_addresses/:id.json 20

22 XMLİstekörneği curl i XDELETE uuser:userpass url JSONİstekörneği curl i XDELETE uuser:userpass url 7. Diskler Diskler,sanalmakineverileriiçinalansağlar.Disk,belirlisanalmakineyetahsisedilenveri depolamanınbirbölümüdür.bütüncrud(yaratma,okuma,güncellemevesilme)işlemleri diskleriçinuygundur. 7.1Disklerinlistesinialma GET/settings/disks.xml GET/settings/disks.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <diskstype="array"> <disk> <has_autobackupstype="boolean">false</has_autobackups> <created_attype="datetime"> T12:29:10Z</created_at> <updated_attype="datetime"> T12:34:46Z</updated_at> <disk_sizetype="integer">5</disk_size> <add_to_linux_fstabnil="true"></add_to_linux_fstab> <primarytype="boolean">true</primary> <idtype="integer">64</id> <data_store_idtype="integer">1</data_store_id> <mount_pointnil="true"></mount_point> <is_swaptype="boolean">false</is_swap> <disk_vm_numbertype="integer">1</disk_vm_number> <virtual_machine_idtype="integer">34</virtual_machine_id> 21

23 <identifier>c719u80sv5mwdi</identifier> <lockedtype="boolean">false</locked> <builttype="boolean">true</built> </disk>... <disk></disk>... </disks> Burada: created_at [YYYY][MM][DD]T[hh][mm][ss]Zformatındadiskinyaratıldığıtarih disk size diskboyutu updated_at [YYYY][MM][DD]T[hh][mm][ss]Zformatındadiskingüncellendiğitarih primary diskbirincilisedoğru,değilseyanlış data_store_id diskinkonumlandığıveridepolamakimliği Id thediskid disk_vm_number diskkullanansanalmakinelerinsayısı is_swap eğertakas(swap)diskisedoğru,değilseyanlış virtual_machine_id budiskikullanansanalmakinelerinkimliği built diskoluşursadoğru,oluşmazsayanlış locked diskkilitliysedoğru,değilseyanlış has_autobackups diskinotomatikyedeklemekurulumuvarsadoğru,yoksayanlış 7.2SMdiklerininlistesinialma BelirlibirSM nindisklerininlistesinialmakiçin: GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/disks.xml GET/virtual_machines/:virtual_machine_id/disks.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <diskstype="array"> <disk> <created_attype="datetime"> T12:29:10Z</created_at> <updated_attype="datetime"> T12:34:46Z</updated_at> <disk_sizetype="integer">5</disk_size> 22

24 <add_to_linux_fstabnil="true"></add_to_linux_fstab> <primarytype="boolean">true</primary> <idtype="integer">64</id> <data_store_idtype="integer">1</data_store_id> <has_autobackupstype="boolean">false</has_autobackups> <mount_pointnil="true"></mount_point> <is_swaptype="boolean">false</is_swap> <disk_vm_numbertype="integer">1</disk_vm_number> <virtual_machine_idtype="integer">34</virtual_machine_id> <identifier>c719u80sv5mwdi</identifier> <lockedtype="boolean">false</locked> <builttype="boolean">true</built> </disk>... <disk></disk>... </disks> DönenverininaçıklamasıDisklerinlistesinialmabölümündebahsedilmektedir. 7.3Yenidiskekleme POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/disks.xml POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/disks.json XMLİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:virtual_machine_id/disks.xml d <disk><disk_size>disk_size</disk_size><data_store_id>store_id</data_store_id><mount_p oint></mount_point><is_swap></is_swap><add_to_linux_fstab></add_to_linux_fstab></dis k> uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' JSONİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:virtual_machine_id/disks.json d {disk:{disk_size: disk_size,data_store_id: data_store_id, mount_point: mount_point,is_swap:,add_to_linux_fstab: }} uuser:userpass H 'Accept:application/json' H'Content type:application/json' Yenibirdiskeklemekiçinaşağıdakigerekliparametrelerigönderin: data_store_id* diskinkonumlandığıveridepolamakimliği 23

25 disk size* GBcinsindendiskalanı is_swap Eğertakas(swap)diskisedoğruolarakbelirle mount_point rootdosyayapısıolarakkullanılandiskbölümüiçindekifizikselyer add_to_linux_fstab eklemekiçindoğruolarakbelirleyin require_format_disk diskibiçimlendirmekiçindoğruolarakbelirleyin 7.4Diskidüzenleme PUT/settings/disks/:id.xml PUT/settings/disks/:id.json XMLİstekörneği curl i XPUThttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:VM_id/disks/:disk_id.xml d <disk><disk_size>new_disk_size</disk_size></disk> uuser:userpass H'Accept: application/xml' H'Content type:application/xml' JSONİstekörneği curl i XPUThttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:VM_id/disks/disk_id.json d {disk:{disk_size: new_disk_size }} uuser:userpass H'Accept:application/json' H 'Content type:application/json' Şuanda size parametresinidüzenleyebilirsiniz. AyrıcabaşkabirURLüzerindendiskdüzenleyebilirsiniz: cp.cloudturk.net/virtual_machines/:virtual_machines_id/disks/:id 7.5Disksilme DELETE/settings/disks/:id.xml DELETE/settings/disks/:id.json XMLİstekörneği curl i XDELETE 24

26 u user:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' JSONİstekörneği curl i XDELETE u user:userpass H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' Başarılısilmeişleminde,HTTP200yanıtınıdöneryadabelirtilenkimliklediskbulunamazsaveya istenilenurlyanlışise,http404yanıtınıdöner. 7.6IOPS(SaniyedekiGiriş/Çıkışİşlemleri)diski görüntüleme DiskinizinGiriş/Çıkışistatistiklerinigörüntülemekiçin,aşağıdakiyöntemlerkullanılmalıdır: GET/settings/disks/:id/usage.xml GET/settings/disks/:id/usage.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <disk_hourly_statstype="array"> <disk_hourly_stat> <disk_idtype="integer">64</disk_id> <created_attype="datetime"> T13:00:10Z</created_at> <updated_attype="datetime"> T13:00:10Z</updated_at> <writes_completedtype="integer">345685</writes_completed> <stat_timetype="datetime"> T13:00:00Z</stat_time> <data_writtentype="integer"> </data_written> <data_readtype="integer">53840</data_read> <idtype="integer">1028</id> <user_idtype="integer">13</user_id> <virtual_machine_idtype="integer">34</virtual_machine_id> <reads_completedtype="integer">1684</reads_completed> </disk_hourly_stat>... <disk_hourly_stat></disk_hourly_stat>... </disk_hourly_stats> 25

27 Burada: disk_id diskkimliği created_at veritabanındabukaydınyaratıldığıtarihbilgisi updated_at veritabanındabukaydıngüncenlendiğitarihbilgisi data_read disktenokunanverininmiktarı data_written diskeyazılanverininmiktarı stat_time istatistiklerinüretilmişolduğutarih writes_completed tamamlananyazmaişlemlerininsayısı reads_completed tamamlananokumaişlemlerininsayısı user_id budiskikullanansanalmakinekullanıcısınınkimliği virtual_machine_id budiskikullanansm ninkimliği 7.7Diskoluşturma Diskoluşturmakiçin,aşağıdakiyöntemlerkullanılmalıdır: POST/settings/disks/:id/build.xml POST/settings/disks/:id/build.json XMLİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/build.xml uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' JSONİstekörneği curl i XGEThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/build.json uuser:userpass H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' Burada: :disk_id* oluşturmakistediğinizdiskinkimliği 26

28 7.8Diskinkilidiniaçma Birdiskinkilidiniaçmakiçin,aşağıdakiyöntemlerkullanılmalıdır: POST/settings/disks/:disk_id/unlock.xml POST/settings/disks/:disk_id/unlock.json XMLİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/unlock.xml uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' JSONİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/unlock.json uuser:userpass H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' 7.9Diskiçinotomatikyedeklemeyietkinleştirme Aşağıdakiyöntemlerkullanılarak,birdiskiçinotomatikyedeklemeetkinleştirilebilir: POST/settings/disks/:disk_id/autobackup_enable.xml POST/settings/disks/:disk_id/autobackup_enable.json XMLİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/autobackup_enable.xml u user:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' JSONİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/autobackup_enable.json u user:userpass H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' Burada: :disk_id* otomatikyedeklemeyietkinleştirmekistediğinizdiskinkimliği 27

29 7.10Diskiçinotomatikyedeklemeyidevredışıbırakma Aşağıdakiyöntemlerkullanılarak,otomatikyedeklemedevredışıbırakılabilir: POST/settings/disks/:id/autobackup_disable.xml POST/settings/disks/:id/autobackup_disable.json XMLİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/autobackup_disable.xml u user:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' Burada: :disk_id* otomatikyedeklemeyidevredışıbırakmakistediğinizdiskinkimliği 7.11Diskplanlamalistesinialma Belirlibirdiskinplanlamalistesinialmakiçinaşağıdakiyöntemlerkullanılmalıdır: GET/settings/disks/:disk_id/schedules.xml GET/settings/disks/:disk_id/schedules.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <schedules> <schedule> <duration>1</duration> <created_at> T15:16:16Z</created_at> <target_id>112</target_id> <updated_at> T15:16:18Z</updated_at> <period>days</period> <action>autobackup</action> <start_at> T15:16:16Z</start_at> <id>33</id> <user_id>1</user_id> <schedule_logs> <schedule_log> <created_at> T15:16:18Z</created_at> <updated_at> T15:16:18Z</updated_at> <schedule_id>33</schedule_id> <id>10</id> 28

30 <log_output></log_output> <status>complete</status> </schedule_log>... <schedule_log></schedule_log>... <paramsnil="true"></params> <failure_count>0</failure_count> <status>enabled</status> <target_type>disk</target_type> </schedule>... <schedule></schedule> </schedules> Burada: duration yedeklemeninnesıklıklaalınacağınıbelirten target_id hedefeyleminkimliği period zamanperiyodu(günler,haftalar,aylarveyayıllar) action gerçekleştirileneylem start_at eyleminbaşladığızaman id planlamakimliği user_id kullanıcıdiskinin(hedefeylem)kimliği schedule_logs planlamagünlükleridetayıilebirliktedizin,burada schedule_id planlamakimliği id planlamagünlüklerininkimliği log_output günlükdetaylarıilebirdizin status eylemindurumu(tamamlandı,başarız,vs.) failure_count eylemsırasındakihatalarınsayısı status plandurumu(etkinveyadevredışı) target_type hedeftürü 7.12Diskeplanekleme Aşağıdakiyöntemlerkullanılarak,diskeplanekleyebilirsiniz: POST/settings/disks/:disk_id/schedules.xml 29

31 POST/settings/disks/:disk_id/schedules.json XMLİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/schedules.xml d <schedule><action>autobackup</action><duration>1</duration><period>days</period></sc h edule> uuser:userpass H'Accept:application/xml' H'Content type: application/xml' JSONİstekörneği curl i XPOSThttp://cp.cloudturk.net/settings/disks/:disk_id/schedules.json d {schedule:{action: autobackup,duration: 1,period: days }} uuser:userpass H 'Accept:application/json' H'Content type:application/json' Burada: action*yedeklemeplanınıeklemekiçinotomatikyedeklemeyiayarlayın duration*süreyibelirler period*zamanaralığıbelirler(günlük/haftalık/aylık) 7.13Disktemevcutolanyedeklemelistesinial Birdisktemevcutolanyedeklemelistesinialmakiçin,aşağıdakiyöntemlerkullanılmalıdır: GET/settings/disks/:disk_id/backups.xml GET/settings/disks/:disk_id/backups.json Yedeklerinbirdizini,detaylarıilebirlikte,başarıdurumundadöner. XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <backupstype="array"> <backup> <disk_idtype="integer">112</disk_id> <built_attype="datetime"> T15:19:47Z</built_at> <operating_system_distro>rhel</operating_system_distro> <created_attype="datetime"> T15:16:18Z</created_at> <template_idtype="integer">1</template_id> 30

32 <operating_system>linux</operating_system> <updated_attype="datetime"> T15:19:47Z</updated_at> <backup_type>days autobackup</backup_type> <allowed_swaptype="boolean">true</allowed_swap> <allow_resize_without_reboottype="boolean">true</allow_resize_without_reboot> <idtype="integer">12</id> <allowed_hot_migratetype="boolean">true</allowed_hot_migrate> <backup_size>315552</backup_size> <min_disk_sizetype="integer">5</min_disk_size> <identifier>ytfgbj2drbs2d7</identifier> <lockedtype="boolean">false</locked> <builttype="boolean">true</built> </backup>... <backup></backup>... </backups> Burada: backup yedekdetaylarınındizini disk_id diskinkimliği built_at diskinoluşturulduğuzaman operating_system_distro işletimsistemidağıtımı template_id SM yetahsisetmekiçinkullanılanşablonunkimliği operating_system diskeayrılansanalmakineninişletimsistemi backup_type yedeklemtipi(çeşidi)(periyodtipi:günlük/haftalık/aylık/yıllık) allowed_swap eğerbutakas(swap)diskisedoğru,değilseyanlış allow_resize_without_reboot eğeryenidenbaşlamagerekmeden,işlemcivebellekyeniden boyutlandırılabiliyorsadoğru,değilseyanlış id yedeklemeninkimliği allowed_hot_migrate boşbırakılmalıdır backup_size kilobaytcinsindenyedeklemeboyutu min_disk_size GBcinsindengerekliolanminimumdiskboyutu identifier veritabanındakitanımlayıcı locked eğerdiskkilitliyse,doğru built eğerdiskoluşturulmuşsa,doğru 31

33 8. Şablonlar Şablon, bir işletim sisteminin kök dizinini içeren, tamamen önceden yapılandırılmış bir işletim sistemigörüntüsü.ikitürşablonbulunmaktadır:sistemşablonlarıvekullanıcışablonları.sistem şablonları online kütüphaneden indirilir. Kullanıcı şablonları, mevcut sanal makinenin yedeğini alarakveyedeğişablonadönüştürülerekyaratılır. 8.1Sistemşablonlarınınlistesinialma GET/templates.xml GET/templates.json Sistemşablolarınınbirdizinigeridöner.Eğerhiçbirşablonyoksa,boşbirdizingeridöner. XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <image_templatestype="array"> <image_template> <parent_template_idnil="true"></parent_template_id> <label>ubuntu lts</label> <operating_system_distro>ubuntu</operating_system_distro> <operating_system_arch>x64</operating_system_arch> <created_attype="datetime"> T22:41:29+07:00</created_at> <operating_system_tailnil="true"></operating_system_tail> <operating_system>linux</operating_system> <min_memory_sizenil="true"></min_memory_size> <updated_attype="datetime"> T15:47:48+07:00</updated_at> <operating_system_editionnil="true"></operating_system_edition> <allowed_swaptype="boolean">true</allowed_swap> <allow_resize_without_rebootnil="true"></allow_resize_without_reboot> <virtualization>xen,kvm</virtualization> <idtype="integer">7</id> <file_name>ubuntu x tar.gz</file_name> <checksum>dc a5c98dfc7fb00b531c930</checksum> <version>1.0</version> <user_idnil="true"></user_id> <template_sizenil="true"></template_size> <allowed_hot_migratetype="boolean">true</allowed_hot_migrate> <min_disk_sizetype="integer">5</min_disk_size> 32

34 <state>active</state> <cdntype="boolean">false</cdn> <disk_target_device> xen:sdakvm:hd</disk_target_device> </image_template>... <image_template></image_templates>... </image_templates> Burada: image_templates bütünsistemşablonlarınınvedetaylarınındizini parent_template_id sistemşablonuysadoğru label şablonbaşlığı operating_system_distro işletimsistemidağıtımı operating_system_arch işletimsistemimimarisi created_at [YYYY][MM][DD]T[hh][mm][ss]Zformatındatarih operating_system_tail işletimsistemininkuyruğu operating_system işletimsistemininadı min_memory_size eğerminimumbellekgerekiyorsa updated_at [YYYY][MM][DD]T[hh][mm][ss]Zformatındaağıngüncellendiğitarih operating_system_edition işletimsistemisürümü allowed_swap eğertakasa(swap)izinverilmişsedoğru,değilseyanlış allowed_resize_without_reboot eğeryenidenbaşlamagerekmeden,yenidenboyutlandırma mümkünsedoğru,değilseyanlış virtualization boşbırakılmalıdır id şablonkimliği file_name şablondosyasıadı checksum dosyadoğrulama version dosyanınversiyonu allowed_hot_migrate boşbırakılmalıdır min_disk_size buşablondaoluşturulacakolansmiçingerekliolanminimumdiskboyutu(gb) state şablonundurumu(etkin,etkindeğil) cdn boşbırakılmalıdır 33

35 (Eğerbuşablonkenarsunucularoluşturulmaküzerekullanılıyorsadoğru,değilseyanlış) disk_target_device boşbırakılmalıdır 9. SanalMakineler Cloudturk teki sanal makineler şablona dayanır. SM ler kendi root hesaplarına sahiptirler, böylecesmsahiplerimakinelerinitamolarakkontroledebilir,yapılandırabilirveyönetebilirler. Bütün CRUD (yaratma, okuma, güncelleme ve silme) işlemleri sanal makinelerin sınıfı için mümkündür. 9.1SM lerinlistesinialma SMlistesinialmakiçin,aşağıdakiistekkullanılmalıdır: GET/virtual_machines.xml GET/virtual_machines.json XMLÇıkışörneği <?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?> <virtual_machines> <virtual_machine> <add_to_marketplacenil="true"></add_to_marketplace> <aflexi_idnil="true"></aflexi_id> <admin_notenil="true"></admin_note> <allow_resize_without_reboottype="boolean">true</allow_resize_without_reboot> <allowed_hot_migratetype="boolean">true</allowed_hot_migrate> <allowed_swaptype="boolean">true</allowed_swap> <bootedtype="boolean">true</booted> <builttype="boolean">true</built> <cpu_sharestype="integer">1</cpu_shares> <cpustype="integer">1</cpus> <created_attype="datetime"> T17:11:58+03:00</created_at> <enable_autoscaletype="boolean">true</enable_autoscale> <enable_monitistype="boolean">true</enable_monitis> <hostname>autobackup</hostname> 34

36 <hypervisor_idtype="integer">2</hypervisor_id> <idtype="integer">373</id> <identifier>iskngs9dve0hdg</identifier> <initial_root_password>791791</initial_root_password> <label>yr_autobackup</label> <local_remote_access_porttype="integer">5903</local_remote_access_port> <lockedtype="boolean">false</locked> <max_memorytype="integer">2048</max_memory> <memorytype="integer">128</memory> <min_disk_sizetype="integer">5</min_disk_size> <notenil="true"></note> <operating_system>linux</operating_system> <operating_system_distro>rhel</operating_system_distro> <recovery_modetype="boolean">false</recovery_mode> <remote_access_password>os3ajolb1buj</remote_access_password> <state>new</state> <strict_virtual_machine_idnil="true"></strict_virtual_machine_id> <suspendedtype="boolean">false</suspended> <template_idtype="integer">8</template_id> <template_label>centos5.6x86</template_label> <update_billing_stattype="boolean">false</update_billing_stat> <xen_idtype="integer">12</xen_id> <ip_addressestype="array"> <ip_address><created_attype="datetime"> T12:31:12+03:00</created_at> <disallowed_primarytype="boolean">false</disallowed_primary> <idtype="integer">2</id> <network_idtype="integer">1</network_id> <updated_attype="datetime"> T17:39:13+03:00</updated_at> <user_idnil="true"></user_id> <freetype="boolean">false</free> <address> </address> <gateway> </gateway> <network_address> </network_address> <broadcast> </broadcast> <netmask> </netmask> </ip_address> </ip_addresses> <monthly_bandwidth_usedtype="integer">2613</monthly_bandwidth_used> <total_disk_sizetype="integer">6</total_disk_size> </virtual_machine>... <virtual_machine></virtual_machine>... </virtual_machine> <updated_attype="datetime"> T13:22:25+03:00</updated_at> <user_idtype="integer">5</user_id> <vipnil="true"></vip> 35

37 Burada: add_to_marketplace boşbırakılmalıdır aflexi_id boşbırakılmalıdır admin_note boşbırakılmalıdır allow_resize_without_reboot eğeryenidenbaşlamagerekmedenyenidenboyutlandırma mümkünsedoğru,değilseyanlış allowed_hot_migrate boşbırakılmalıdır allowed_swap eğertakas(swap)diskeizinverilmişsedoğru(sm ninoluşturulduğuşablona bağlı),değilseyanlış booted eğersmçalışıyorsadoğru,değilseyanlış built eğersmkurulmuşsadoğru,değilseyanlış cpus tahsisedilenişlemciçekirdeğisayısı cpu_shares boşbırakılmalıdır created_at [YYYY][MM][DD]T[hh][mm][ss]Zformatındatarih enable_autoscale eğerbusmiçinotomatikölçeklenmeyeizinverilmişsedoğru hostname makinenizinadı hypervisor_id boşbırakılmalıdır id SMkimliği identifier SMtanımlayıcısı initial_root_password SMrootşifresi ip_addresses busm yeatananipadreslerinindizinivedetayları label SMetiketi local_remote_access_port konsolerişimiiçinportkimliği locked eğersmkilitliysedoğru,değilseyanlış max_memory SM yetahsisedilenmaksimumbellekmiktarı memory busmiçintahsisedilenbellekboyutu min_disk_size belirlenmişşablondanoluşturulacakolansmiçingerekliolanminimumdisk boyutu(gb) monthly_bandwidth_used buaykullanılanbantgenişliği note kullanıcıhesabındanyapılan,smiçinopsiyonelhatırlatıcı operating_system SMtarafındankullanılanişletimsistemi 36

38 operating_system_distro busm ninoluştuğuişletimsisteminindağıtımı recovery_mode eğerkurtarmamodumümkünsedoğru,değilseyanlış remote_access_password uzaktanerişimiçinşifre state ileridekullanmakiçinayrılanparametre strict_virtual_machine_id boşbırakılmalıdır suspended boşbırakılmalıdır template_id SM nindayandığışablonunkimliği template_label busm ninoluştuğuşablonunismi total_disk_size SM yeayrılmışbütündiskleringbcinsindendiskboyutu updated_at [YYYY][MM][DD]T[hh][mm][ss]ZformatındaSM ningüncellenmiştarihi user_id busm yetahsisedilenkullanıcınınkimliği vip boşbırakılmalıdır xen_id boşbırakılmalıdır 9.2SMdetaylarınıalma GET/virtual_machines/:id.xml GET/virtual_machines/:id.json SM lerinlistesinialmaisteğindetanımlanmışolansm ninaynıözelliklerinigösterir. 9.3SMyaratma POST/virtual_machines.xml POST/virtual_machines.json XMLİstekörneği curl i XPOST H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' u user:userpass d'<?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?><virtual_machine><cpu_shares>10</cpu_shares><cpus>1</cpus><hostname>aptest2</h ostn ame><hypervisor_id>1</hypervisor_id><initial_root_password>qwe123</initial_root_passw o 37

39 rd><memory>256</memory><template_id>1</template_id><primary_disk_size>5</primary_ disk_ size><label>aptest2</label><swap_disk_size>1</swap_disk_size><primary_network_id>1</p r imary_network_id><required_automatic_backup>1</required_automatic_backup><rate_limi t>n one</rate_limit><required_ip_address_assignment>1</required_ip_address_assignment><re q uired_virtual_machine_build>0</required_virtual_machine_build><admin_note>admin comment</admin_note><note>note</note><hypervisor_group_id>2</hypervisor_group_id> </vir tual_machine>' urlhttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines.xml JSONİstekörneği curl i XPOST H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' u user:userpass d '{"virtual_machine":{"cpu_shares":"10","cpus":"1","hostname":"aptest2","hypervisor_id" :"1","initial_root_password":"qwe123","memory":"256","template_id":"1","primary_disk_s ize":"5","label":"aptest5","swap_disk_size":"1","primary_network_id":"1","required_aut omatic_backup":"1","rate_limit":"none","required_ip_address_assignment":"1","required_ virtual_machine_build":"0","admin_note":"admin comment","note":"note","allowed_hot_migrate":"true","hypervisor_group_id":"2"}}' url Aşağıdakiparametrelergönderilmelidir: Memory*SM yeatananbelleğinmiktarı. cpus*sm yeatananişlemcilerinsayısı. cpu_shares*1ile100arasındabirdeğergirilmelidir. Hostname*BuSMiçinmakineadıbelirler. label*kullanıcıuyumlusmaçıklaması. primary_disk_size*busmiçindiskalanıbelirler. swap_disk_size*takas(swap)alanıbelirler.windowstabanlısm leriçintakasdiskyoktur. primary_network_id Birincliağınkimliği.Opsiyonelparametre. required_automatic_backup eğerotomatikyedeklemeyeihtiyacınızvarsa,1belirleyin rate_limit maximumporthızıbelirleyin.opsiyonelparametre:eğerhiçbirşeybelirlenmediyse, sistemporthızınılimitsizolarakbelirler. required_ip_address_assignment*sisteminip yiotomatikatamasınıistiyorsanız1belirleyin required_virtual_machine_build*sm ninotomatikyaratılmasıiçin1belirleyin 38

40 admin_note boşbırakılmalıdır Note KullanıcınınVM eekleyebileceğikısabiraçıklama. template_id*sm ninoluşturulmasıgerekenşablonunkimliği hypervisor_group_id boşbırakılmalıdır hypervisor_id boşbırakılmalıdır initial_root_password BirSMiçinrootşifresi.Opsiyonel,eğerhiçbirşeybelirlenmemişse, sistemrastgelebirşifresağlayacak.6 32karakterlerden,harflerden[A Za z],sayılardan[0 9], kısaçizgi[ ]vealtçizgiden[_]oluşabilir.küçükvebüyükharfkullanabilirsiniz. 9.4SMoluşturma BirSMoluşturmakyadayenidenoluşturmakiçinaşağıdakiyöntemlerkullanılır: POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/build.xml POST/virtual_machines/:virtual_machine_id/build.json XMLİstekörneği curl i XPOST H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' u user:userpass d'<?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?><virtual_machine><template_id>1</template_id><required_startup>1</required_startu p ></virtual_machine>' url JSONİstekörneği curl i XPOST H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' u user:userpass d'{"virtual_machine":{"template_id":"1","required_startup":"1"}}' urlhttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:virtual_machine_id/build.json Burada: template_id*sm ninoluşturulmasıgerekenşablonunkimliği required_startupsmyaratıldıktansonraotomatikbaşlamasıiçin1,başlamamasıiçin0belirleyin. Sanalmakinekimliğiyerine(:virtual_machine_id),sanalmakinebelirleyicinikullanabilirsiniz 39

41 (:virtual_machine_identifier). 9.5SMdüzenleme PUT/virtual_machines/:id.xml PUT/virtual_machines/:id.json XMLİstekörneği curl i XPUT H'Accept:application/xml' H'Content type:application/xml' u user:userpass d'<?xmlversion="1.0"encoding="utf 8"?><virtual_machine><label>Test_API_Edit</label><memory>512</memory><cpu_shares>4 0</c pu_shares><cpus>4</cpus><allow_migration>1</allow_migration><allow_cold_resize>1</all o w_cold_resize></virtual_machine>' urlhttp://cp.cloudturk.net/virtual_machines/:id.xml JSONİstekörneği curl i XPUT H'Accept:application/json' H'Content type:application/json' u user:userpass d '{"virtual_machine":{"label":"test_api_edit","memory":"512","cpu_shares":"40","cpus":" 4","allow_migration":"1","allow_cold_resize":"1"}}' url Aşağıdakiparametreleridüzenleyebilirsiniz: label SMadı memory MbcinsindenbuSM yetahsisedilenbellekmiktarı cpus buvm inişlemcisayısı cpu_shares boşbırakılmalıdır allow_migration boşbırakılmalıdır allow_cold_resize sıcakyenidenboyutlandırmabaşarısızoluduğuzamansoğukyeniden boyutlandırmayageçmesiiçin1belirleyin EğerSMbaşarılıbirşekildedeğiştirilirse,HTTP201yanıtıdöner.Eğerdeğişikliklerinplanlaması başarısızolursa,http422yanıtıdöner. 40

1. Kılavuz Hakkında...3 2. Cloudturk e Genel Bakış...4 3. Gösterge Panosu...4 3.1 Kullanıcı Profili...6 3.1.1 API Anahtarı...6

1. Kılavuz Hakkında...3 2. Cloudturk e Genel Bakış...4 3. Gösterge Panosu...4 3.1 Kullanıcı Profili...6 3.1.1 API Anahtarı...6 KullanımKılavuzu İçindekiler 1. KılavuzHakkında...3 2. Cloudturk egenelbakış...4 3. GöstergePanosu...4 3.1KullanıcıProfili...6 3.1.1APIAnahtarı...6 4. SanalMakineler...7 4.1SM leriyönetme...7 4.1.1SM leriyaratma...8

Detaylı

Cisco 881 Router ve AirLink ES4X0, WAN Failover Tanımı

Cisco 881 Router ve AirLink ES4X0, WAN Failover Tanımı Cisco 881 Router ve AirLink ES4X0, WAN Failover Tanımı AirLink ES4X0, diğer bir router ile birlikte kullanıldığında birden fazla bilgisayar veya cihaz için esas bağlantı noktası ve internet üzerinden yedekleme

Detaylı

vsphere Client(viClient) ile ESXI Kontrolü

vsphere Client(viClient) ile ESXI Kontrolü vsphere Client(viClient) ile ESXI Kontrolü - ESXI ye Tarayıcıdan Bağlanmak - ESXI ye vsphere Client ile Bağlanmak - ESXI Üzerinde Bir Virtual Machine(Sanal Makine) Oluşturmak ESXI ye Tarayıcıdan Bağlanmak

Detaylı

www.oncuguvenlik.com.tr

www.oncuguvenlik.com.tr NETWORK YAPISINA SAHİP CCTV ÜRÜNLERİNE IP ADRESİ ATAMA KILAVUZU 1- DUNLOP IP KAMERALARA IP ADRESİ VERME AYARLARI. 2- TD-2000 VE EDVR-3000 SERİSİ DVR CİHAZLARINA IP ADRESİ VERME AYARLARI. 3- DUNLOP DVR

Detaylı

SERVİS MENÜSÜ KULLANIM REHBERİ

SERVİS MENÜSÜ KULLANIM REHBERİ D0204 HotelTV1 SERVİS MENÜSÜ KULLANIM REHBERİ 2014 Ekim 1. Doküman Geçmişi Tarih Düzenleyen Sürüm Yapılan Değişiklik 10 Temmuz 2010 Çağatay Akçadoğan A0.1 Doküman Yaratma 4 Nisan 2012 Görkem Giray A0.2

Detaylı

Disk tabanlı bir çözümdür ve bu yapısından dolayı kullanılması kolaydır. Ayrıca hızlı bir şekilde yedekleme ve geri dönüş sağlar.

Disk tabanlı bir çözümdür ve bu yapısından dolayı kullanılması kolaydır. Ayrıca hızlı bir şekilde yedekleme ve geri dönüş sağlar. VMware Data Recovery Yapılandırılması VMware Data Recovery, VMware vsphere için geliştirilmiş yeni bir yedekleme ve geri dönüş (backup / restore) uygulamasıdır. VMware Data Recovery sanal platformdaki

Detaylı

DHCP kurulumu için Client/Server mimarisine sahip bir ağ ortamı olmalıdır ki bu da ortamda bir Domain Controller olmasını zorunlu kılar.

DHCP kurulumu için Client/Server mimarisine sahip bir ağ ortamı olmalıdır ki bu da ortamda bir Domain Controller olmasını zorunlu kılar. Lab3-DHCP Server DHCP Nedir? Dynamic Host Configuration Protocol, Dinamik İstemci Ayarlama Protokolü. Sisteminizde 500 adet bilgisayar olduğunu ve bunlara tek tek ayrı ayrı IP adresi verilmesi gerektiğini

Detaylı

SMS API. KobiKom Telekomunikasyon A.Ş. SMS API Kullanım Bilgilerini İçerir. Tel: +90 224 532 0 444 Fax:+90 224 211 00 47

SMS API. KobiKom Telekomunikasyon A.Ş. SMS API Kullanım Bilgilerini İçerir. Tel: +90 224 532 0 444 Fax:+90 224 211 00 47 SMS API 16.3.2015 SMS API Kullanım Bilgilerini İçerir. KobiKom Telekomunikasyon A.Ş. Tel: +90 224 532 0 444 Fax:+90 224 211 00 47 Y.Yalova Yolu Buttim iş Mrk. C-Blok K.5 N.1462 Osmangazi / Bursa / Türkiye

Detaylı

Interact API v2.0 Belge sürümü : 2.0.0

Interact API v2.0 Belge sürümü : 2.0.0 Interact API v2.0 Belge sürümü : 2.0.0 1. Đçindekiler 1. Đçindekiler...2 2. Bu belgenin amacı...3 3. Belge sürümleri...3 4. Sistem gereksinimleri...3 5. Kullanım şekli...4 5.1 Genel...4 5.2 Hata kodları...4

Detaylı

FreeBSD Üzerinde VLAN Kullanımı

FreeBSD Üzerinde VLAN Kullanımı FreeBSD Üzerinde VLAN Kullanımı VLAN Nedir? Virtual Local Area Network (VLAN), network kullanıcılarının ve kaynaklarının bir switch üzerindeki portlara bağlanarak yapılan mantıksal bir gruplamadır. VLAN,

Detaylı

TC KİMLİK NO SMS GÖNDERİM XML API

TC KİMLİK NO SMS GÖNDERİM XML API TC KİMLİK NO SMS GÖNDERİM XML API İçindekiler 1. Bu Belgenin Amacı... 3 2. Belge Sürümleri... 3 3. Sistem Gereksinimleri... 3 4. Kullanım Şekli... 3 4.1. Genel... 3 4.2. Uyarılar... 3 4.3. Hata Kodları...

Detaylı

EFT-POS ÖZELLİKLİ MALİ YAZAR KASA CİHAZ EŞLEŞTİRME İŞLEM AKIŞLARI

EFT-POS ÖZELLİKLİ MALİ YAZAR KASA CİHAZ EŞLEŞTİRME İŞLEM AKIŞLARI EFT-POS ÖZELLİKLİ MALİ YAZAR KASA CİHAZ EŞLEŞTİRME İŞLEM AKIŞLARI 1 s 1 EFT-POS özellikli mali yazarkasa kasiyer girişi gerekiyor ekranında iken KASİYER KASİYER GİRİŞİ GEREKİYOR Gelen ekranda kasiyer girişi

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Ağları Dersi Lab. 2. İçerik. IP ICMP MAC Tracert

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Ağları Dersi Lab. 2. İçerik. IP ICMP MAC Tracert Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları Dersi Lab. 2 İçerik IP ICMP MAC Tracert 1 IP Protokolü Ağ katmanı paketlerin kaynaktan hedefe ulaşmasından sorumludur.

Detaylı

Lab7-Dinamik Yönlendirme ve RIP

Lab7-Dinamik Yönlendirme ve RIP Lab7-Dinamik Yönlendirme ve Yönlendirme Ağ yöneticileri dinamik yönlendirme protokolünü temel olarak düşünürler. Ağın büyüklüğü, kullanılan hattın bant genişliği, ağ yönlendiricilerinin güç işlemleri,

Detaylı

%20dolor%20sit%20amet&receipents=5301234569, 5301234570&sender=PROAKTIF

%20dolor%20sit%20amet&receipents=5301234569, 5301234570&sender=PROAKTIF HTTP GET API SMS Gönderimi İstek yapılacak adres: http://api.idasms.com/v1/send-sms/get/ Yapılacak olan istek örneği: http://api.idasms.com/v1/sendsms/get/?username=kullanici_adi&password=kullanici_sifresi&text=lorem%20ipsum

Detaylı

DRAYTEK VIGOR 3300V. Login(Oturum Açma)

DRAYTEK VIGOR 3300V. Login(Oturum Açma) DRAYTEK VIGOR 3300V Login(Oturum Açma) Bu bölüm V3300 ü ayarlamak ve yönetmek için üç metod göstermektedir. This chapter is divided into the following sections, Kısım 14.1: Giriş Kısım14.2: Web Kısım 14.3:

Detaylı

um%20dolor%20sit%20amet&receipents=5301234569, 5301234570&sender=ILETICELL İstekte gönderilen parametrelerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

um%20dolor%20sit%20amet&receipents=5301234569, 5301234570&sender=ILETICELL İstekte gönderilen parametrelerin açıklamaları aşağıdaki gibidir: HTTP GET API SMS Gönderimi İstek yapılacak adres: http://api.ileticell.com/v1/send-sms/get/ Yapılacak olan istek örneği: http://api.ileticell.com/v1/send- sms/get/?username=kullanici_adi&password=kullanici_sifresi&text=lorem%20ips

Detaylı

Windows Şablon Oluşturma Kılavuzu. Cloudturk içerisinde dağıtmak üzere Windows SM şablonlarınızı oluşturma rehberi.

Windows Şablon Oluşturma Kılavuzu. Cloudturk içerisinde dağıtmak üzere Windows SM şablonlarınızı oluşturma rehberi. Windows Şablon Oluşturma Kılavuzu Cloudturk içerisinde dağıtmak üzere Windows SM şablonlarınızı oluşturma rehberi. İÇİNDEKİLER: 1. Sunucuyu Hazırlama... 2 2. Windows Yükleme... 3 3. Şablon Oluşturma...

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı. 16-17 EKi. 2012 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı. 16-17 EKi. 2012 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı 16-17 EKi. 2012 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU TCP/IP PROTOKOL GRUBU Protokol belirli bir işi düzenleyen kurallar kümesidir. Ağ protokolleri

Detaylı

HTTP/HTTPS API v2.0 Belge sürümü : 2.0.0

HTTP/HTTPS API v2.0 Belge sürümü : 2.0.0 HTTP/HTTPS API v2.0 Belge sürümü : 2.0.0 1. Đçindekiler 1. Đçindekiler...2 2. Bu belgenin amacı...3 3. Belge sürümleri...3 4. Sistem gereksinimleri...3 5. Kullanım şekli...4 5.1 Genel...4 5.2 Uyarılar...4

Detaylı

Useroam Kurulum Rehberi

Useroam Kurulum Rehberi Useroam Kurulum Rehberi User roaming service İndirme Useroam güncel sürümünü www.useroam adresinden indirebilirsiniz. İndirmiş olduğunuz iso dosyasını Useroam ürününü kuracağınız platforma taşıyınız. Vmware

Detaylı

FreeBSD Üzerinde VLAN Kullanımı

FreeBSD Üzerinde VLAN Kullanımı FreeBSD Üzerinde VLAN Kullanımı VLAN Nedir? Virtual Local Area Network (VLAN), network kullanıcılarının ve kaynaklarının bir switch üzerindeki portlara bağlanarak yapılan mantıksal bir gruplamadır. VLAN,

Detaylı

Global Haberleşme API Kullanıcı Notları

Global Haberleşme API Kullanıcı Notları Global Haberleşme API Kullanıcı Notları Yazar : Global Haberleşme Son Değiştirme Tarihi : 2015-02-14 Not: API Dökümanının en güncel halini kullanınız. En güncel halini http://uye.globalhaberlesme.com/uploads/api_user.pdf

Detaylı

Free Cooling (Tibbo Ethernet Modüllü)

Free Cooling (Tibbo Ethernet Modüllü) Free Cooling (Tibbo Ethernet Modüllü) Cihaz İnternet Ayarları Cihazı ethernet kablosu kullanarak ilk olarak ayar yapacağınız bilgisayara direkt olarak bağlayınız. Cihazlar varsayılan olarak 192.168.1.40

Detaylı

JAVA API v2.0 Belge sürümü: 2.0.2

JAVA API v2.0 Belge sürümü: 2.0.2 JAVA API v2.0 Belge sürümü: 2.0.2 1. İçindekiler 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. BU BELGENİN AMACI... 3 3. BELGE SÜRÜMLERİ... 3 4. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 3 5. KULLANIM ŞEKLİ... 4 5.1. GENEL... 4 5.2. UYARILAR...

Detaylı

Đçindekiler. Paket Đçeriği

Đçindekiler. Paket Đçeriği SCSI Serisi Net DVR Kullanım Kılavuzu V2.1 Đçindekiler 1. HDD Kurulumu... 3 2. DVR Bağlantısı... 4 3. DVR ın Açılması... 6 4. DVR a Giriş... 6 5. Tarih Saat Ayarı... 7 6. IP Adres Ayarı... 7 7. HDDFormatlama...

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Hızlı Kurulum Kılavuzu Hızlı Kurulum Kılavuzu SG-1400 ADSL2+ Router Rev:1.0.0 710903642 1. Modem i bağlama Aygıtı kurmadan önce, lütfen mevcut İnternet Servis Sağlayıcınız aracılığıyla geniş bantlı hizmetinizin sağlandığından

Detaylı

AntiKor Güvenlik Sunucumu nereye yerleştirmeliyim?

AntiKor Güvenlik Sunucumu nereye yerleştirmeliyim? AntiKor Güvenlik Sunucumu nereye yerleştirmeliyim? AntiKor Güvenlik sunucusu, yerel ağ ile interneti sağlayan DSL modem veya Router arasına girerek bütün İnternet trafiğinin üzerinden geçmesini sağlar

Detaylı

SAMURAİ FRAMEWORK İLE HACKİNG-1 (FOOTPRINTING)

SAMURAİ FRAMEWORK İLE HACKİNG-1 (FOOTPRINTING) SAMURAİ FRAMEWORK İLE HACKİNG-1 (FOOTPRINTING) Merhaba arkadaşlar. Samurai Framework ile Temel Hacking makale serisinin ikinci kısmını bu ve devamında ki makalelerimizde inceleyeceğiz. Bu makalemizde temel

Detaylı

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23 Ağ Temelleri Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013 Ref: HNet.23 Ağ Nedir Ağ, iki yada daha fazla cihazın kablolu veya kablosuz olarak birbirleri ile belirli protokoller

Detaylı

Tel : 0(532) 069 0 321 Web : www.kayikcioglugrup.com E-Posta : info@kayikcioglugrup.com. İLETİ PAKETİ API (Entegrason) Dökümanı

Tel : 0(532) 069 0 321 Web : www.kayikcioglugrup.com E-Posta : info@kayikcioglugrup.com. İLETİ PAKETİ API (Entegrason) Dökümanı İLETİ PAKETİ API (Entegrason) Dökümanı HTTP GET API SMS Gönderimi İstek yapılacak adres: http://api.iletipaketi.com/v1/send-sms/get/ Yapılacak olan istek örneği: http://api.iletipaketi.com/v1/sendsms/get/?username=kullanici_adi&password=kullanici_sifresi&text=lorem%20ipsum%20dol

Detaylı

2332 NX4RT 4 KANAL TRIPLEX NETWORK DVR CİHAZI KOLAY KURULUM KILAVUZU

2332 NX4RT 4 KANAL TRIPLEX NETWORK DVR CİHAZI KOLAY KURULUM KILAVUZU 2332 NX4RT 4 KANAL TRIPLEX NETWORK DVR CİHAZI KOLAY KURULUM KILAVUZU HARDDISK BAĞLANTISININ YAPILMASI HDD MONTAJININ YAPILMASI 1. Cihaza uzaktan erişim yapmanız için mutlaka bir Harddisk bağlanması gerekmektedir.

Detaylı

FortiMail Gateway Modunda Kurulum. v4.00-build0245-2011/08

FortiMail Gateway Modunda Kurulum. v4.00-build0245-2011/08 FortiMail Gateway Modunda Kurulum v4.00-build0245-2011/08 0 FortiMail Kurulumu Gateway Modunda Kurulum Datasheet FortiMail - Gateway Modunda Kurulum Şemada görüldüğü gibi FortiMail 10.10.10.20 IP adresi

Detaylı

Yönlendiriciler ve Yönlendirme Temelleri

Yönlendiriciler ve Yönlendirme Temelleri Yönlendiriciler ve Yönlendirme Temelleri 2/66 Yönlendiricilerin çalışma prensibini öğrenmek. Yönlendirici temellerini tanımlamak. Yönlendirici tablolarını tanımlamak ve kullanımını öğrenmek. 2 1 3/66 Yönlendirme,

Detaylı

Useroam Cloud Kurulum Rehberi

Useroam Cloud Kurulum Rehberi Useroam Cloud Kurulum Rehberi for Gereksinimler 1- Statik IP adresi Önemli not: Useroam Cloud sadece statik IP adresi ile çalışmaktadır. Dinamik DNS vb. servisler ile çalışmamaktadır. Kurulum 1 Öncelikle

Detaylı

BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Ders 12 Linux OS (Uzaktan Erişim) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Genel Bakış LINUX üzerinden uzaktan erişim Uzaktan erişim, fiziksel bir bağlantı olmaksızın iki bilgisayarın ağ üzerinden birbirine bağlanması

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2010-2011 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Burdur 2011 Muhammer İLKUÇAR 1 Veri ve Veri Tabanı Nedir? Veri Bir anlamı olan ve kaydedilebilen

Detaylı

PocketRest Kullanımı

PocketRest Kullanımı PocketRest Kullanımı El Terminalinden ayarlanan parametreler sayesinde Adisyon basılabilir, İade alınabilir, Masa değiştirilebilir, Hesap alınabilir Ödeme alınabilir gibi birçok işlem yapılabilmesi mümkündür.

Detaylı

ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ

ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ İÇİNDEKİLER KAPSAM DAHİLİNDEKİ SERVİSLER ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE GEREKSİNİMLER SIKÇA SORULAN SORULAR KAPSAM DAHĐLĐNDEKĐ SERVĐSLER Her geçen gün artan bilişim envanterinde yaklaşık

Detaylı

XML API. İçindekiler. Toplu SMS Sistemlerinde Güvenilir Çözüm Ortağınız 1. AMAÇ... 2 2. KULLANIM ŞEKLİ... 2. 2.1 Genel 2 2.2 Hata Kodları.

XML API. İçindekiler. Toplu SMS Sistemlerinde Güvenilir Çözüm Ortağınız 1. AMAÇ... 2 2. KULLANIM ŞEKLİ... 2. 2.1 Genel 2 2.2 Hata Kodları. İçindekiler 1. AMAÇ...... 2 2. KULLANIM ŞEKLİ... 2 2.1 Genel 2 2.2 Hata Kodları. 2 3. SMS GÖNDERİMİ.. 3 3.1 SingleTextSMS... 3 3.2 MultiTextSMS 4 4. ID BAZINDA RAPORLAMA.... 5 [Sayfa 1/5] 1. AMAÇ Bu belge,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM Celal Bayar Üniversitesi kütüphane veritabanlarına üniversite dışından erişebilmek için kullandığınız internet tarayıcısına uygun olarak bazı ayarlar yapmanız gerekmektedir. Aşağıda tanımlanan ayarlar

Detaylı

Quedra L MON Log Yönetim ve Güvenli Kayıt Yazılımı

Quedra L MON Log Yönetim ve Güvenli Kayıt Yazılımı PC veya Server Üzerinde Quedra Kurulumu Önemli Notlar : Kurulum sırasında Quedra a vereceğiniz IP adresinin internete çıkışında bir kısıtlama olmadığından emin olunuz. Özellikle Firewall veya modem içerisindeki

Detaylı

Linux altında komut satırında...

Linux altında komut satırında... -Kabuk (Shell) Unix ve benzeri işletim sistemlerinde kullanıcının komut yazmasını sağlayan, bu komutları yorumlayarak gerekli işlemleri yapan programlara kabuk (shell) adı verilir. Linux da bir kullanıcı

Detaylı

ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI GÜVENLİĞİNDE IEEE 802.1x STANDARDININ KULLANILMASI

ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI GÜVENLİĞİNDE IEEE 802.1x STANDARDININ KULLANILMASI ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI GÜVENLİĞİNDE IEEE 802.1x STANDARDININ KULLANILMASI *Meriç ÇETİN **Murat AYDOS *Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü **TÜBİTAK Ulusal E-imza Sempozyumu 7-8 Aralık

Detaylı

Computer and Network Security Cemalettin Kaya Güz Dönemi

Computer and Network Security Cemalettin Kaya Güz Dönemi Computer and Network Security 153101010 Cemalettin Kaya Güz Dönemi 2016-2017 Giriş pfsense Nedir? Neden pfsense? Diagram Kurulum Donanım Seçimleri Minimum Gereksinimler Yapılandırma Konfigurasyon Ayarlar

Detaylı

300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ

300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ 300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-7059-2 İçindekiler Paket İçeriği... Sayfa 1 Ağ Bağlantılarını Oluşturma... Sayfa 2 Ağ Kurulumu... Sayfa 3 Paket İçeriği Bu yönlendiriciyi

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NFH-0115 VIP KONTROL SİSTEMLERİ HABERLEŞME ÜNİTESİ

KULLANIM KILAVUZU NFH-0115 VIP KONTROL SİSTEMLERİ HABERLEŞME ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU NFH-0115 VIP KONTROL SİSTEMLERİ HABERLEŞME ÜNİTESİ DOKÜMAN VERSİON: 1.0 SON GÜNCELLEME: 29.04.2013 ÜRÜN GRUBU: VIP KONTROL SİSTEMLERİ ÜRÜN KODU: NFH-0115 ÜRÜN: VIP KONTROL SİSTEMİ HABERLEŞME

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı e-bġlg 121 AĞ TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ Öğr. Gör. Bekir Güler E-mail: bguler@fatih.edu.tr Hafta 5: Ağ (Network) katmanı I 4. 1 Giriş 4.2 Sanal devre (virtual

Detaylı

NicProxy Registrar WHMCS Modül Kurulumu Versiyon 1.0

NicProxy Registrar WHMCS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 NicProxy Registrar WHMCS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 Tescil Bilgisi 2009 NicProxy. Tüm Hakları Saklıdır. Bu belge, NicProxy mülkiyetinde ve NicProxy e ait özel bilgiler içermektedir. NicProxy yetkili temsilcisinin

Detaylı

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır.

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır. PfSense, FreeBSD tabanlı bir dağıtım olarak, BSD sağlamlığını taşıyan, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oldukça gelişmiş ve yetenekli bir güvenlik duvarı dağıtımıdır. Psense kullanılmaya başlandığı

Detaylı

Aktarımı Çalıştırmak/Geri Almak 146 Alan Seçenekleri 148 Veri Tabanı Şeması 150 Veri Tabanı ile İlgili Bazı Rake Görevleri 162 Modeller 164

Aktarımı Çalıştırmak/Geri Almak 146 Alan Seçenekleri 148 Veri Tabanı Şeması 150 Veri Tabanı ile İlgili Bazı Rake Görevleri 162 Modeller 164 xi Ruby on Rails Nedir? 2 Rails Neden Farklıdır? 2 Başlamadan Önce Bilinmesi Gerekenler 4 İnternet Nasıl Çalışır? 4 İstemci-Web Sunucu İlişkisi 5 HTTP Protokolü 6 URL-Kaynak Konumlandırma Adresleri 7 HTTP

Detaylı

PHP (II) Formlar. Dosya İşlemleri. 2002, Sanem SARIEL PHP Ders Notları 2 1. Formlar

PHP (II) Formlar. Dosya İşlemleri. 2002, Sanem SARIEL PHP Ders Notları 2 1. Formlar PHP (II) Formlar Dosya İşlemleri 2002, Sanem SARIEL PHP Ders Notları 2 1 Formlar İstekçiler web sayfasılarından sunuculara formlar yoluyla bilgi yollarlar. Anketler Kullanıcı bilgilerinin alındığı ve verilerin

Detaylı

MOBILEPAX ENTERPRISE API (WEB SERVİS)

MOBILEPAX ENTERPRISE API (WEB SERVİS) MOBILEPAX ENTERPRISE API (WEB SERVİS) Versiyon: 1.0.5 İçindekiler İçindekiler... 2 1. Belgenin Amacı... 3 2. Sistem Gereksinimleri... 3 3. Belge Sürümleri... 3 4. Kullanım Şekli... 3 4.1 Web den Başlatma...

Detaylı

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici BÖLÜM I Genel Bu kılavuzda, CLR-232-ES seri sunucu kullanılarak, uzaktaki bir otomasyon sistemine nasıl bağlantı kurulacağı anlatılmaktadır. Ethernet ağ üzerinden

Detaylı

Belgenin yeni sürümlerine http://www.cehturkiye.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Belgenin yeni sürümlerine http://www.cehturkiye.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ön Söz Bu belge temel olarak Zimbra mail sunucu kurulumunu ele almaktadır. Belge mümkün olduğu kadar kısa ve basit tutulmuş ve en temel şekli ile zimbra kurulumu yaparak incelemeniz, denemeniz için gerekli

Detaylı

Sanal IPv6 Balküpü Ağı Altyapısı: KOVAN. Yavuz Gökırmak, Onur Bektaş, Murat Soysal, Serdar Yiğit

Sanal IPv6 Balküpü Ağı Altyapısı: KOVAN. Yavuz Gökırmak, Onur Bektaş, Murat Soysal, Serdar Yiğit Sanal IPv6 Balküpü Ağı Altyapısı: KOVAN Yavuz Gökırmak, Onur Bektaş, Murat Soysal, Serdar Yiğit İçerik Balküpü, Balküpü ağı, Kovan öncesi Kovan gelişim aşamaları Yeni fırsatlar / yeni problemler Kovan

Detaylı

Paloalto LDAP Yapılandırılması LDAP: Lightweight Directory Access Protocol DAP (Directory Access Protocol) API (Application Programming Interface)

Paloalto LDAP Yapılandırılması LDAP: Lightweight Directory Access Protocol DAP (Directory Access Protocol) API (Application Programming Interface) Paloalto Yapılandırılması LDAP LDAP: Açılımı Lightweight Directory Access Protocol olan LDAP, X.500 standardı ile tanımlanan dizin erişim protokolünün hafifletilmiş sürümüdür. İletişim protokolü TCP/IP

Detaylı

1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7

1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7 2 ACTIVE DIRECTORY YENİLİKLERİ 11 DCPROMO suz Bir Hayat 11 Offline Domain Join 21 PowerShell

Detaylı

Yeni Nesil Felaket Kurtarma Merkezi ve Buluta Geçiş. Ahmet TOPRAKÇI Ezgi CAN Hakan MARANGOZ

Yeni Nesil Felaket Kurtarma Merkezi ve Buluta Geçiş. Ahmet TOPRAKÇI Ezgi CAN Hakan MARANGOZ Yeni Nesil Felaket Kurtarma Merkezi ve Buluta Geçiş Ahmet TOPRAKÇI Ezgi CAN Hakan MARANGOZ İlk Cloud Solution Provider (CSP) 5 Yıl Üst Üste En İyi Bulut Bilişim İş Ortağı Ödülü 16 Gold Yetkinlik 24/7 SLA

Detaylı

Basit Bir Ofis PBX Sisteminin TekSIP ve TekIVR ile Oluşturulması

Basit Bir Ofis PBX Sisteminin TekSIP ve TekIVR ile Oluşturulması Basit Bir Ofis PBX Sisteminin TekSIP ve TekIVR ile Oluşturulması Bu dokümanda basit bir ofis PBX sisteminin TekSIP ve TekIVR ile nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır. Bu örnekte aşağıdaki bileşenler kullanılmaktadır:

Detaylı

.com. Kurumsal Java. Özcan Acar 2009. com

.com. Kurumsal Java. Özcan Acar 2009. com . urumsal J Java ile Yüksek Performanslı Web Platformları Özcan Acar acar@unitedinter.net http://www.ozcanacar. http://www.kurumsalj urumsal Özcan Acar Hakkında public class OezcanAcar { public static

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR ların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: lar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer

Detaylı

Sistem Programlama. (*)Dersimizin amaçları Kullanılan programlama dili: C. Giriş/Cıkış( I/O) Sürücülerinin programlaması

Sistem Programlama. (*)Dersimizin amaçları Kullanılan programlama dili: C. Giriş/Cıkış( I/O) Sürücülerinin programlaması Sistem Programlama Sistem programlama bilgisayar mühendisliğinin bir alanı olup karmaşık sistemlerin ve bu sistemlerin parçalarının ile ilgilenir. İşletim Sistemlerinin Programlaması Giriş/Cıkış( I/O)

Detaylı

YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI

YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI D-Link 500G Router Ayarları web arayüzüne ulaşmak için modemin standart IP adresi olan 10.1.1.1 yazıyoruz. o Modeminizin IP adresini web tarayıcınızın

Detaylı

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu Firewall Log Server Kurulum Kılavuzu 1 Kurulum Seri Port Adaptör Girişi OPT Port WAN Portu LAN Portu 1 Bağlantı: - Kutu içerisinden çıkan Coslat cihazınızı çalıştırdıktan sonra ilk kurulum için bilgisayarınızın

Detaylı

BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI

BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI ITS-101A INTERNET EĞİTİM SİSTEMİ TCP/IP THE DOMAIN NAME SYSTEM (ALAN ADI SİSTEMİ) İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araş. Gör. Can EYÜPOĞLU

Detaylı

AĞ KULLANIM KILAVUZU. Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme. Sürüm 0 TUR

AĞ KULLANIM KILAVUZU. Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme. Sürüm 0 TUR AĞ KULLANIM KILAVUZU Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme Sürüm 0 TUR Notlara ilişkin açıklama Bu Kullanım Kılavuzu boyunca aşağıda belirtilen simgeler kullanılmıştır: Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma

Detaylı

Fibridge F9-120-xxx, F9-240-xxx, F9-480-xxx serisi PDH Multiplexer cihazlarının network yönetimi, web üzerinden olduğu

Fibridge F9-120-xxx, F9-240-xxx, F9-480-xxx serisi PDH Multiplexer cihazlarının network yönetimi, web üzerinden olduğu K&K Fi-View-MP, PDH Multiplexer Yönetim yazılımı Fi-View-MP PDH Multiplexer Network Management 1. GENEL Fibridge F9-120-xxx, F9-240-xxx, F9-480-xxx serisi PDH Multiplexer cihazlarının network yönetimi,

Detaylı

.: Linux Kullanıcıları Derneği. III. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği. 13 16 Mayıs 2004. Milli Kütüphane Ankara :.

.: Linux Kullanıcıları Derneği. III. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği. 13 16 Mayıs 2004. Milli Kütüphane Ankara :. Nagios İle Sunucu İzleme Ekin Meroğlu ekin@fisek.com.tr www.nagios.org Nagios : Aktif olarak geliştirilen; Kolay konfigure edilebilir; Gelişmiş eklenti desteğine sahip; açık kaynak kodlu bir sunucu ve

Detaylı

Bir port aynı anda bir process tarafından dinlenebilir. Fakat bir process birden fazla portu dinleyebilir.

Bir port aynı anda bir process tarafından dinlenebilir. Fakat bir process birden fazla portu dinleyebilir. Port Nedir? Bir network cihazından diğerine veri gönderilirken hedef cihazın bu veri ile ilgili ne yapacağına dair bir bilgi göndermeye bir yol sağlanmamıştır. TCP ve UDP bu soruna port adı verilen bir

Detaylı

Clonera Bütünleşik İş Sürekliliği Gereksinimler ve Kurulum Dökümanı

Clonera Bütünleşik İş Sürekliliği Gereksinimler ve Kurulum Dökümanı Clonera Bütünleşik İş Sürekliliği Gereksinimler ve Kurulum Dökümanı İçindekiler 1. Yazılım Gereksinimleri 1 2. Network Gereksinimleri 1 3. Müşteri Analizi 2 4. Kurulum Adımları 2 4.1 Clonera Virtual Replication

Detaylı

Useroam Cloud Kurulum Rehberi Cyberoam

Useroam Cloud Kurulum Rehberi Cyberoam Useroam Cloud Kurulum Rehberi Cyberoam User roaming service Gereksinimler 1- Statik IP adresi 2- Cyberoam 10.6.3 + firmware Önemli not: Useroam Cloud sadece statik IP adresi ile çalışmaktadır. Dinamik

Detaylı

Exchange Server 2013 Kurulum Sonrası Yapılandırmalar

Exchange Server 2013 Kurulum Sonrası Yapılandırmalar Exchange Server 2013 Kurulum Sonrası Yapılandırmalar Exchange server 2013 CAS kurulumunu da tamamladıktan sonra Client Access Server üzerindeki Exchange Admin Center a bağlanmak için tarayıcıya https://izmir-cas/ecp

Detaylı

CHAPTER 3. ZAMANLANMIŞ GÖREVLER (Automated Tasks)

CHAPTER 3. ZAMANLANMIŞ GÖREVLER (Automated Tasks) CHAPTER 3 ZAMANLANMIŞ GÖREVLER (Automated Tasks) 3.1 Zamanlanm ış Görevler Linux ta belirli aralıklarla yapılması gereken görevler, zamanı gelince otomatik olarak çalıştırılacak şekilde yapılandırılabilir.

Detaylı

MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI

MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON YAZILIMI MBS100E/G/W MODBUS GATEWAY 04 / 2017 MIKRODEV_SM_MBS100_CG İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... 2 Önsöz... 3 Mikrodev i Tanıyalım... 4 UYARI!... 5 1 MODBUS GATEWAY KONFİGÜRASYON

Detaylı

FOUR FAİTH ROUTER LARDA IPSEC GÜVENLİ HABERLEŞME KILAVUZU

FOUR FAİTH ROUTER LARDA IPSEC GÜVENLİ HABERLEŞME KILAVUZU FOUR FAİTH ROUTER LARDA IPSEC GÜVENLİ HABERLEŞME KILAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com Tel:

Detaylı

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme S a y f a 1 antikor Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme SshClient, Putty v.s. S a y f a 2 S a y f a 3 Yönetici olarak AntiKor a girmek için SshClient veya Putty programı kullanılır. IP olarak kurum içinden

Detaylı

Başlama Rehberi Resmi ResellerClub WHMCS Modülleri

Başlama Rehberi Resmi ResellerClub WHMCS Modülleri Başlama Rehberi Resmi ResellerClub WHMCS Modülleri WHMCS nedir? WHMCS online işleriniz için müşteri yönetim, faturalandırma & destek çözümleri paketidir. Online faturalandırmaya ihtiyaç duyan her iş kurumu,

Detaylı

18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ. Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM

18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ. Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM 18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM ANET LOG COLLECTOR SAFELOG CSL SureLog SureLog(Korelasyonlu) SureSec Agent Gereksinimi Yok Yok Yok Yok Yok Yok Anlık Hash ve Zaman

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma

Yedekleme ve Kurtarma Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK/CSIRT. Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı

Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK/CSIRT. Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı IPv6 da Bir Sonraki Adım Yazarlar Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK/CSIRT Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı IPV6 Adresi Aldık Ya Sonra? ADSL vs ile bağlantı IPV4/IPV6 Kurum Personeli Đstemci IPv4

Detaylı

AHTAPOT Merkezi Güvenlik Duvarı Yönetim Sistemi Kontrol Paneli

AHTAPOT Merkezi Güvenlik Duvarı Yönetim Sistemi Kontrol Paneli AHTAPOT Merkezi Güvenlik Duvarı Yönetim Sistemi Kontrol Paneli Bu dökümanda, Ahtapot bütünleşik güvenlik yönetim sisteminde kullanılan Merkezi Güvenlik Duvarı Yönetim Sistemi uygulamasının yapılandırması,

Detaylı

Bacula Yedekleme Sistemi

Bacula Yedekleme Sistemi Bacula Yedekleme Sistemi Samed Beyribey samed@ozguryazilim.com.tr Yedek tutuyor musunuz? - O ne ki? - Düzenli olarak - Arada bir. - Aklıma eserse 40 yılda bir. Bacula Hakkında Bacula = Backup + Dracula

Detaylı

Sun Solaris Jumpstart Sistemi

Sun Solaris Jumpstart Sistemi Sun Solaris Jumpstart Sistemi Ömer Faruk Şen EnderUNIX Yazılım Geliştirme Takımı Üyesi ofsen at enderunix nokta org 4 Aralık 2007 Bu makalenin son halini http://www.enderunix.org/docs/solaris-jumpstart.pdf

Detaylı

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme S a y f a 1 antikor Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme SshClient, Putty v.s. S a y f a 2 S a y f a 3 S a y f a 4 S a y f a 5 S a y f a 6 S a y f a 7 şeklini alır. Bu durumda kullanıcı yasaklı konumdadır.

Detaylı

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) VRRP teknolojisi IEEE temel alınarak geliştirilmiştir.[13] VRRP, HSRP gibi teknolojilerde olduğu gibi birden fazla yönlendiricinin veya üçüncü seviye bir anahtarlayıcının

Detaylı

Bu dökümantasyon DomainNameAPI bayiliğinize ait alanadı işlemlerinizi, PHP ile API yi nasıl kullanmanız gerektiğini anlatmaktadır.

Bu dökümantasyon DomainNameAPI bayiliğinize ait alanadı işlemlerinizi, PHP ile API yi nasıl kullanmanız gerektiğini anlatmaktadır. Versiyon 1.0 Beta Written By Fatih ÜÇLER Bu dökümantasyon DomainNameAPI bayiliğinize ait alanadı işlemlerinizi, PHP ile API yi nasıl kullanmanız gerektiğini anlatmaktadır. Gereksinimler - PHP versiyon

Detaylı

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 1 1. İÇİNDEKİLER 1. İçindekiler 2 2. Bu Belgenin Amacı 3 3. Kullanım Şekli.3 4. Uyarılar.4 5. Hata Kodları.4 6. Kullanıcı Bilgileri Kontrolü..5

Detaylı

IP Adres Subnet Mask Default Gateway ??

IP Adres Subnet Mask Default Gateway ?? IP Adres Tablosu Cihaz Arayüz Adres Subnet Mask Default Gateway Bilisim internet Fa0/0? 255.255.255.240 n/a S0/0/0? 255.255.255.240 n/a Fa0/0? 255.0.0.0 n/a S0/1/0 128.107.0.5 255.255.255.252 n/a Fa0/0

Detaylı

Şekil 9.1 IP paket yapısı

Şekil 9.1 IP paket yapısı Bölüm 9 : IP PAKET YAPISI ve IP ADRESLEME Türkçe (İngilizce) karşılıklar Satır (word in IP) Tanıtıcı (identification) Parça no (Fragment offset) Yaşam süresi (Time-to-live) Başlık sınaması (Header checksum)

Detaylı

Mehmet Fatih Zeyveli CISSP fatih@beyaz.net. Kullanıcı Tarafı Güvenliği

Mehmet Fatih Zeyveli CISSP fatih@beyaz.net. Kullanıcı Tarafı Güvenliği Mehmet Fatih Zeyveli CISSP fatih@beyaz.net Kullanıcı Tarafı Güvenliği Giriş Güvenlik Kuralı : Client Side Security does not Work Neden? Bilgisayarların kullanıcıların kontrolünde olması, Çok sayıda kullanıcı

Detaylı

Gündem. VLAN nedir? Nasıl Çalışır? VLAN Teknolojileri

Gündem. VLAN nedir? Nasıl Çalışır? VLAN Teknolojileri VLAN Kavramı Gündem VLAN nedir? Nasıl Çalışır? VLAN Teknolojileri Paylaşılan LAN sınırlamaları Kullanıcılar fiziksel olarak sınırlı Altağlar Hub lara bağlı Kullanıcılar yerlere guruplu Bir segmette güvenlik

Detaylı

Önceki düzey. Sonraki düzey. Ana menüye ulaşmak için ESC üzerine basın. Gösterge, brülör dizisine bağlı.

Önceki düzey. Sonraki düzey. Ana menüye ulaşmak için ESC üzerine basın. Gösterge, brülör dizisine bağlı. 7 550.5 Kullanıcı kılavuzu Isıtma sistemi uzmanı düzeyi AZL5 (LMV50) Kullanım talimatı ve AZL5 açıklaması Önceki düzey İmleç İmleç Sonraki düzey Değişiklik düzeyi Dil seçimi: Param.&Gosterge Isıtma mühendisi

Detaylı

AutoCAD Inventor 2011 Kurulumu

AutoCAD Inventor 2011 Kurulumu AutoCAD Inventor 2011 Kurulumu Elinizdeki DVD lerden 1.sini, DVD-ROM sürücüsüne yerleştirdiğinizde kurulum otomatik olarak başlar. Eğer kurulum otomatik başlamazsa, DVD nin kök dizininde bulunan Setup.exe

Detaylı

SAFE LOG. ertugrul.akbas ANET YAZILIM 01.06.2013

SAFE LOG. ertugrul.akbas ANET YAZILIM 01.06.2013 2013 SAFE LOG ertugrul.akbas ANET YAZILIM 01.06.2013 İÇİNDEKİLER Log Toplama ve Analiz Programı... 3 Kurulum Aşamaları... 3 Toolbar... 7 GİRİŞ EKRANI... 8 DASHBOARD... 9 AYARLAR... 10 GENEL AYARLAR...

Detaylı

HP PROCURVE SWITCHLERDE 802.1X KİMLİK DOĞRULAMA KONFİGÜRASYONU. Levent Gönenç GÜLSOY 27.01.2014

HP PROCURVE SWITCHLERDE 802.1X KİMLİK DOĞRULAMA KONFİGÜRASYONU. Levent Gönenç GÜLSOY 27.01.2014 HP PROCURVE SWITCHLERDE 802.1X KİMLİK DOĞRULAMA KONFİGÜRASYONU Levent Gönenç GÜLSOY 27.01.2014 1. GİRİŞ 1.1 Network Access Control (NAC) Metodları MAC Doğrulaması: 802.1x ve Web Kimlik doğrulaması desteklemeyen

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm A TUR Notların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma nasıl yanıt vermeniz gerektiğini size söyler

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I Bilgisayar Ağları İşletim Sistemleri İnternet, Web ve Güvenlik Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Bilgisayar Ağları Bilgisayar Ağının Bileşenleri İletim ortamı İletim yöntemi Arayüz

Detaylı