Sivas Çifte Minareli Medrese Minarelerinin ve Taç Kapısının Restorasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sivas Çifte Minareli Medrese Minarelerinin ve Taç Kapısının Restorasyonu"

Transkript

1

2 Mine Yar, Celaleddin Küçük Sivas Çifte Minareli Medrese Minarelerinin ve Taç Kapısının Restorasyonu Sivas Madrasa With Twin Minarets Mine Yar Konservatör Celaleddin Küçük Konservatör restorasy n 95

3 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Sivas Çifte Minareli Medrese Minarelerinin ve Taç Kapısının Restorasyonu Sivas ta şehir merkezinde yer alan yapı Selçuklu hâkimiyetinin devam ettiği bir dönemde İlhanlı Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından H.670 ( ) yılında inşa ettirilmiştir.1882 yılında taç kapı ve minarelerin yer aldığı ön cephenin dışında kalan bölümleri tamamen yıkılmıştır. Yapının taç kapısı kireç taşından yapılmış olup üzeri bitkisel bezemeler ile süslenmiştir. Minareleri ise tuğladan yapılmış ve üzerine mozaik çini tekniğinde kaplama yapılmıştır. Eser geçen yıllar içerisinde bakımsızlık, kötü kullanım ve doğal sebepler ile zarar görmüştür. Yok olma noktasına gelmiş olan yapının kurtarılması için Vakıflar genel Müdürlüğü, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bir restorasyon projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında yapının orijinaline uygun olarak restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Restorasyon uygulamasının ilk aşaması bezemeli olan taşların temizliği ve konservasyonu olarak uygulanmıştır. İkinci aşamada ise minareler ve minarelerin üzerinde bulunan mozaik çini tekniğinde yapılmış olan süslemelerin restorasyonu ve konservasyonu gerçekleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Restorasyon, Konservasyon, Medrese, Taç kapı, Mozaik çini substantial part of madrasa with twin minarets built by Şemseddin Cüveyni, Vizier of Ilkhanids, in A 72 has been demolished and only portal and minarets have survived. Especially minarets of the masterpiece are ornamented with ceramic tiles. But the majority of tiles have fallen because of natural reasons and repairs in various periods. A restoration program was developed to maintain the masterpiece with its original appearance and stop deformations. In the framework of the restoration program, works were performed to protect architectural elements with their original positions and original positions of tiles. The deficient parts of the building that pose a static risk for the building were completed in harmony with the original material. As for ceramic tiles, the parts, of which designs could be determined, were completed with new tiles built with the glazing technique. As for parts, of which original condition is not known, filling was performed and a neutral colour was applied so as not to shatter the aesthetical integrity. The deformation process of Sivas Medrasa with Twin Minarets that was substantially damaged for years was stopped as a result of restoration applications and it was ensured that the masterpiece was perceived with its original form. The abovementioned work is elaborated in this article written by us. Keywords: Restoration, Conservation, Madrasa, crown door, mosaic tiles. Sivas ta şehir merkezinde yer alan yapı, Selçuklu hâkimiyetinin devam ettiği bir dönemde İlhanlı Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından H.670 ( ) yılında inşa ettirilmiştir (Karamağaralı 1971: ). Medresenin taç kapısı ile çifte minarenin yer aldığı ön cephesi günümüze ulaşmış olup diğer kısımları 1882 yılında yıkılmıştır (Denknalbant 2010: ) yılında yapılan kazılar sonrasında yapının planı ortaya çıkarılmıştır. Taç kapıda da farklı volkanik özellikte kireç taşları ve mermer kullanılmıştır. Beden duvarları ve köşe kulelerinde ise kireç taşı kullanıldığı hazırlanan analizlerden anlaşılmaktadır. Mermer ve kireç taşı yüzeylerde yoğun olarak bulunan atmosfer kirliliği, yüzeyi tamamen kapladığı için taşların orijinal yüzeyi görülmez haldedir. Yüzey kirliliği büyük bölümde yüzeylerde katman oluşturacak kadar yoğunlaşmıştır. Eski onarımlar sırasında yapının birçok yerinde çimento dolgu ve çürütmeler yapılmıştır. Bu durum yapıda yoğun çimento kullanımına bağlı bozulmaların oluşmasına yol açmıştır. Bu bozulmanın en belirgin örneğini ise yoğun tuz hareketleri oluşturmaktadır. Yapılan analizlerde kalker bünyesinde bulunan tuzlar ve bunların etkilerinden bahsedilmektedir. Çimento eklemelerin, zaten var olan tuz oranını çok fazla arttırdığı ve açık havada bulunması nedeni ile de stabil durumda olan tuzların aktif hale geçtiği kanısındayız. 96 restorasy n

4 Mine Yar, Celaleddin Küçük Fotoğraf 2. Portal de oluşan atmosfer kirlilikleri ve graffitilerin görünüşü. Fotoğraf 1. Restorason öncesi taç kapı ve minareler 1 Fotoğraf 3. Güney köşe kulesi. Özellikle kalker yüzeylerde yoğun tozuma, kavlama ve kırılmalar gözlenmektedir. Bu hareketlerin doğal k öte yapılan yanlış müdahalelerin ve yoğun atmosfer kirliliğinin asidik etkilerinden kaynaklandığı şüphesizdir. Yapıdaki aktif tuz hareketleri yukarıda sıraladığımız nedenlerin (özellikle tozuma) daha hızlı olarak gelişmesi sonucunu doğurmaktadır. Taç Kapının arka kısmında bulunan tonozlu kısımlarda ve beden duvarlarında yoğun is, atmosfer kirliliği, yangın nedeni ile oluşan kirlilik ve buna bağlı bozulmalar gözlenmektedir. Bu bölüm yer yer yeni moloz taş duvar, bazı bölümler ise orijinal kalker örgüden oluşmaktadır. Yan tonozların içinde bulunan beden duvarlarında büyük oranda sıva tabakası gözlenmektedir. Kalker ve mermer yüzeylerin temizlenmesinden sonra sözünü ettiğimiz bozulmalar daha net olarak görünür duruma gelecektir. Köşe kulelerinde yoğun olmak üzere yapının tamamında derz aralarında açılma ve taş bloklarda hareketlenme gözlenmektedir. Yapılan çürütme ve dolguların bu hareketlenmeleri tetiklediği kanısındayız. Kuzey beden duvarındaki taş eklemelerin yapıya ne ölçüde baskı yaptığı gözle görülür durumdadır. Yapılan eski onarımların ne ölçüde Fotoğraf 4. Kuzey minare Kûfi yazı. ileri gittiği ancak restorasyon aşamasında anlaşılabilecektir. Endişemiz, çatlak ve derz arası boşluklara çimento şerbeti tabir edilen harcın doldurulmuş olmasıdır. Yapıda oluşan garip derz hareketlerinin açıklanması 1 Makaledeki tüm Şekil ve Çizimler Art Restorasyon Kültür Sanat ve Araştırmacılık Tic.Ltd.Şti Firmasına aittir. restorasy n 97

5 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Sivas Çifte Minareli Medrese Minarelerinin ve Taç Kapısının Restorasyonu Fotoğraf 5. Güney minare kaide ve şebekelerin restorasyon öncesi görünümü Fotoğraf 6. Kuzey minare restorasyon öncesi gövdesinden görünüm. kalan bölümlerde sadece tuğla örgü olması dikkat çekicidir. Bu bölümlerin eski onarımlarda değiştirilmiş olduğu anlaşılmıştır. Fotoğraf 7. Güney minare restorasyon öncesi gövdesinden görünüm. zemin hareketlerinin dışında ancak bu şekilde olabilir kanısındayız. Taç kapının üzerinde yer alan minareler tuğla-çini karışık teknikte yapılmış bezemeli tuğla minarelerdir. Minare kaidelerinin iki yan cephesinde mozaik çini ile yapılmış olan geometrik ve bitkisel bezemeler yer alır. Arka cephede ise yine aynı teknikte dörtlü Allah ve Muhammed yazılı kûfi hatlar bulunmaktadır. Tuğla, turkuaz ve patlıcan moru çinilerin birlikte kullanıldığı kompozisyonların çini kısımları büyük oranda yok olmuştur. Kaide üzerindeki gövdeye geçiş kısmında bulunan onikigen bölümlerde sivri kemerli nişler oluşturulmuş bu nişlerin içlerinde mozaik çini tekniğinde yapılmış bezemeler bulunmaktadır. Bu alanlarda yoğun dökülme olması nedeni ile süsleme programı iz halinde belli olmaktaydı. Kompozisyon çok kollu yıldızdan gelişen ve içinde bitkisel motiflerin yer aldığı desenleri ile bitkisel desenlerden oluşan bordürler şeklindedir. Eski onarımlar sırasında dökülen çinilerin yerlerine çimento dolgular yapıldığı dikkati çekmektedir. Bu bölümlerde çimentoya bağlı olarak tuz hareketleri ve tuğla veya çini karolarında yoğun tozuma veya kavlamalar olduğu gözlenmektedir. Kaidenin diğer bölümlerinde tuğla çini kompozisyonlar devam ederken kûfi yazıların hemen üzerinde Gövde kısmında şerefe altına kadar devam eden bölüm, büyük oranda tahrip olmasına rağmen her iki minarede de kûfi yazılı Muhammed ismi ters olarak tekrar edilmiştir. Bu alanda tuğla, turkuaz ve patlıcan moru çinilerin birlikte kullanımından oluşan bir teknik kullanılmıştır. Derz araları tamamen turkuaz çinilerden yapılırken, tuğla birleşimlerinde patlıcan moru ve turkuaz birlikte kullanılarak yazılar oluşturulmuştur. Çini kısımları büyük oranda dökülmüştür. Kalker ve mermer bölümlerde görülen bozulmalar tuğla çini karışık yüzeylerde de karşımıza çıkmaktadır. Özellikle atmosfer kirliliği nedeni ile tuğla ve çini yüzeylerin rengi algılanamaz durumdadır. Hava kirliliğine bağlı olarak asidik etkiler ve yoğun tuz hareketleri sonucunda çini ve tuğla yüzeylerde yoğun tozuma, kavlama ve kırılma gözlenmektedir. Bu tür yapılarda süsleme kısmı minare gövdesine sonradan kaplama gibi yapıldığı için gövdede taşıyıcı ile bezeme arasında yoğun boşluklar oluşmakta ve bu durum tuğla çini karışımı süslemenin bloklar halinde gövdeden ayrılmasına yol açmaktadır. Kuzey minarede yıldırım düşmesinden kaynaklanan çatlaklar bulunmaktadır. Geçmişte önlem olarak bu minare demir çemberler ile sarılmıştır. Günümüzde demir bozulmalarından kaynaklanan pas lekeleri, çini ve tuğla yüzeyleri etkiler hale gelmiştir. Metal tuzlarının tuğla ve çiniler tarafından kapilarite yolu ile emilmesi sonucunda zaman içerisinde ilerleyen bir bozulma süreci yaşanmaktadır. Ayrıca oluşan çatlaklardaki boşluklar, zaman içerisinde içinin toprak toz v.s ile dolması ve buların genleşmesi nedeni ile çatlakların ilerleme riskini devam ettirmektedir. Şerefe altlarından başlamak sureti ile külaha kadar olan bölümler eski onarım nedeni ile yenilendiğinden, bu bölümlerde yüzey kirliliği ve imalata dayalı çimento eklemeleri risk oluşturmaktadır. 98 restorasy n

6 Mine Yar, Celaleddin Küçük Fotoğraf 8. Medreseni yıkılan bölümlerinde gözlenen çini ve süsleme kalıntıları. Fotoğraf 9. Kuzey minare kaidesi restorasyon öncesi. Fotoğraf 10. Taç kapı ve minarelerin batı yönünden görünümü. Fotoğraf 11. Minare gövdelerinde amonyum bikarbonat ile temizlik yapılması. Restorasyon Uygulamaları Minareler 1-Minarelerin yüzeyinde bulunan atmosfer kirliliğinin temizlenmesi. (bu işlem için AB 57 formülü ve su kullanılması) Minarelerin yüzeyinde öncelikle rüzgârların yardımı ile oluşan toz ve toprağın eserin yüzeyine yapışması sonucunda bir tabaka oluşmuştur. Bu tabakanın altında ise Fotoğraf 12. Eski onarımlarda yapılan çimento dolguların temizlenmesi. yıllar içerisinde oluşan atmosfer kirliliği yer almaktadır. Farlı malzemelerde yapılan ( taş gibi) uygulamalarda düşük basınçlı su ile yıkamak sureti ile toz tabakası yüzeyden alınırken, çini-tuğla karışık bir yüzey olan çifte minare yüzeylerinde çinilerin durumları göz önünde bulundurulmak sureti ile daha kontrollü bir yöntem takip edilmiştir. AB 57 formülü yüzeye dokusuz ve renksiz emici kâğıtlar vasıtası ile yumuşak fırçalar kullanılarak yapıştırılmıştır. Kirliliğin durumuna göre yaklaşık 10 dakikalık bir bekleme sürecinden sonra tırnak fırçası ve su restorasy n 99

7 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Sivas Çifte Minareli Medrese Minarelerinin ve Taç Kapısının Restorasyonu Fotoğraf 13. Kabaran ve dökülme riski olan orijinal çinilerin enjeksiyon ile sağlamlaştırılması. Fotoğraf 15. Mozaik çinilerde dökülen kısımların orijinal desenine göre tamamlanması. kullanılmak sureti ile kirlilik yüzeyden temizlenmiştir. Tırnak fırçası genel olarak güçlü tuğla yüzeylerinde kullanılırken tozuma gözlenen tuğlalar, çiniler ve çini bisküvilerinin olduğu bölümlerde yumuşak boya fırçaları veya diş fırçaları ile çalışılmıştır. Temizlik işlemi kirliliğin durumuna göre bazı bölümlerde birkaç defa tekrar edilmiştir. 2-Çimento bazlı harç kullanılmış olan kısımlarda çimentoların mekanik olarak temizlenmesi Temizlik işleminin yapılmasından sonra önceki yıllarda yapılan onarımlar daha anlaşılır hale gelmiştir. Bilindiği gibi eserlere en fazla zarar veren etmenlerin başında yanlış uygulamalar ve kullanılan yanlış malzemeler gelmektedir. Uzun vadede ciddi veri kayıpları oluşmasına, zaman zaman ise eserin tamamen kaybedilmesine yol açan özellikle çimento bazlı malzemelerin kullanılması, öncelikle bu malzemelerin yapıdan uzaklaştırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Temizlik sonrasında anlaşılır hale gelmiş olan çimento bazlı malzeme yapıdan uzaklaştırılmıştır. Çalışma esnasında mekanik yöntemler kullanılmış ve orijinal kısımlara zarar vermeden küçük keski kullanılmak sureti ile işlemler gerçekleştirilmiştir. Fotoğraf 14. Daha önce dökülmüş olan orijinal çinilerin yerlerine yerleştirilmesi. 3-Çiniler ile sır tabakalarında görülen kabarma veya çatlaklara Primal AC 33 % 20 oranında enjeksiyon yapılması Mozaik çini olarak adlandırdığımız yüzeyler klasik çini kaplamalardan farklı olarak birçok farklı malzemenin birlikte kullanıldığı eserlerdir. Çini, tuğla, alçı ve taş malzemenin birleşimi sonucu ortaya çıkan mozaik çinilerin farklı malzemelere bağlı olarak korunması da farklılık ve güçlükler içerir. Öncelikle yapı ve teknik özellik olarak bir birinden çok farklı özellikler içeren malzemelerin uyum içerisinde çalışması gerekmektedir. Herhangi birisinde ortaya çıkan bozulma diğer malzemeleri doğrudan etkilemekte ve eserin çok hızlı olarak bozulmasına neden olmaktadır. Sözünü ettiğimiz risklerin tamamı Çifte Minare de karşımıza çıkan sorunları oluşturmaktadır. Bu durumun en önemli sonucu, fiziksel olarak daha zayıf olan çinilerin sır tabakalarında gözlenen kabarma ve dökülmelerdir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi çini yüzeylerinde bulunan sır tabakaları büyük oranda dökülmüş veya zayıflamıştır. Zayıf, bisküviden ayrılmış veya yumuşamış olan sır katmanlarını güçlendirmek amacı ile sır ile bisküvi arasına % 20 oranında Primal AC 33 enjekte edilmiştir. Birkaç defa tekrar edilen bu işlem sır katmanlarının istenilen güce ulaşması aşamasına kadar yapılmıştır. Sır tabakasının döküldüğü bisküvi yüzeylerine de aynı malzeme sürülerek, yüzeyde oluşan tozuma durdurulmuştur. 4-Çiniler ile taşıyıcı veya tuğla ile taşıyıcı arasında görülen kabarma veya çatlaklara enjeksiyon yapılması Çinilerde gözlenen kabarma ve taşıyıcıdan ayrılma üç farklı aşama olarak gerçekleşmektedir. Birincisi, bisküvi ile sır tabakası arasında oluşan boşluk olarak karşımıza çıkarken ikincisi, bisküvi ile sıva arasında oluşan boşluklardır. Üçüncü aşama ise, sıva tabakası ile taşıyıcı arasında ortaya çıkan boşluklardır. Bu nedenle sağlıklı bir korumanın yapılabilmesi için her üç katman arasında gözlenen boşlukların enjeksiyon yolu ile doldurulması 100 restorasy n

8 Mine Yar, Celaleddin Küçük Fotoğraf 16. Güney minare şebekeleri restorasyon öncesi Fotoğraf 17. Güney minare şebekeleri restorasyon sonrası. Fotoğraf Güney minare kufi yazılı bölümde renkli sır tekniğinde yaptırılan çiniler ile tamamlama yapılması. gerekmektedir. Bu katmanlardan herhangi birinin atlanması, yapılan bütün işlemin boşa gitmesi anlamını taşır ki; sonuçta, söz konusu parçanın düşmesi anlamını doğurur. Bisküvi ile sır tabakası arasına yapılan enjeksiyondan farklı olarak orijinal malzemeye ve boşluğun boyutuna bağlı olarak çok ince elenmiş hidrolik kireç harcı veya Malta 6002 kullanılmaktadır. Çifte Minare çinilerinde de 2 mm nin altında olan boşluklara %50 oranında alkol enjekte edildikten sonra Malta 6002, daha geniş alanlarda ise çok ince elenmiş hidrolik kireç harcı enjekte edilmiştir. Söz konusu işlemler için 60 cc plastik enjektör kullanılmıştır. 5-Daha önce dökülmüş ve kazı sırasında bulunmuş olan çinilerin orijinal yerleri tespit edilerek takılması Bir bölümü kazılar sırasında bulunmuş, bir bölümü ise minareden dökülmüş olan çiniler Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı. Bu çinilerin yerleri tespit edilerek, tekrar yerlerine yerleştirilmiştir. Minare kaidelerinde buluna bitkisel bezemelere ait olan çinilerin yerleri kolaylıkla tespit edilirken, diğer bölümlerde bulunan çinilerin tam olarak yerlerini tespit etmek mümkün olmamıştır. Bu nedenle uygun olan bölümlere yerleştirilerek, bunlar dokümantasyona işlenmiştir. Bu şekilde gelecekte araştırmacıların dokümantasyon restorasy n 101

9 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Sivas Çifte Minareli Medrese Minarelerinin ve Taç Kapısının Restorasyonu Fotoğraf Minare gövdesinde derz olarak dolaşan veya tuğla arasında bulunan çinili kısımlara orijinal boyut ve kodunda renkli olarak polfıllaexterıor ile (polfilla) dolgu yapılması. yapının bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde nötr bir renk ile renklendirilmiştir. 7-Eksik olan çinilerin tamamlanması Çini eksiklerinin olduğu bölümler iki farklı yöntem kullanılmak sureti ile tamamlanmıştır. Minare gövdesinde üç ayrı ölçüde çini bulunmaktadır. Renkli sır tekniği ile yapılmış olan çinilerin tamamen döküldüğü bölümlerde renkli sır tekniğinde ve orijinal ölçülerinde yeni çiniler yaptırılmıştır. Fotoğraf 22. Çinilerde sırda dökülme olan bölümlerde polfilla dolgu sonrasında renklendirme yapılması. sayfasında hangi çininin bizim çalışmamız sırasında yerleştirildiğini görmesi sağlanmıştır. 6-Çimento olan bölümlerde çimentoların alınmasından sonra alttan çıkacak izler veya yapılacak araştırma sonuçlarına göre desenlerin tespitlerinin yapılması Eski onarımlarda, eksik olan bölümlere çimento bazlı harçlar ile dolgu yapılmıştır. Çimentoların temizlenmesinden sonra bazı bölümlerde çinilerin yatak harcı diyebileceğimiz harç veya alçı katmanlarına ulaşılmıştır. Bu veriler bizlere bir yandan orijinal çini desenlerinin tespit edilmesi imkanı verirken, diğer yandan çinilerin boyutları konusunda bilgi vermektedir. Sıvalar üzerinde elde edilen veriler ışığında çizimler yapılmak sureti ile çini desenleri tamamlanmıştır. Kaide ile gövdenin birleştiği bölümlerde mozaik çini panolar bulunmaktadır. Bu bölümlerde, eski onarım müdahaleleri altta orijinal veri kalmayacak derecede yapılmıştır. Tamamı mozaik çini ve bitkisel bezemeli olan bölümlerde desenleri konusunda bir yaklaşımda bulunmak mümkün olmamıştır. Bu nedenle desen tespiti yapılamayan kısımlar Çiniler Turkuaz ve patlıcan moru olarak iki farklı renkte, renkli sır tekniğinde taş çini olarak yaptırılmıştır. Orijinal zeminde herhangi bir müdahalede bulunulmadan temizlik aşamasından sonra polyfılla ile orijinal bölümlere takılmıştır. Bazı bölümlerde çinilerin bir bölümü kayba uğramışken diğer bölümü yerinde kalmıştır. Bazı alanlarda is çininin sır tabakası dökülmüş, ancak bisküvi katmanı yerinde kalmıştır. Bu durumda olan alanlarda yeni çini takılması yoluna gidilmemiş, bunun yerine orijinal çini boyutlarında polfılla dolgu yapılmıştır. Dolgu işlemi, sır kaybı olan bölümlerde sır tabakası kalınlığında bisküvi üzerine yapılırken bisküvi kaybı olan bölümlerde daha kalın tabaka olarak yapılmıştır. 8-Yapılan dolguların restorasyon olduğu anlaşılacak şekilde su bazlı asit içermeyen boyalar ile renklendirilmesi Dolgu yapımı sırasında kullanılan polfılla içerisinde çinini orijinal rengine uygun olarak toprak boya katmak sureti ile renkli bir dolgu malzemesi üretilmekte ve bu malzeme kullanılmaktadır. Ancak içerisine katılan boya ile çininin orijinal rengine tam olarak ulaşılamadığı için yapılan dolgu kuruduktan sonra düzeltme ve zımpara işlemleri yapılmaktadır. Düzgün bir yüzey elde edildikten sonra çinilerin renklerine uygun olarak yüzey su bazlı boyalar kullanılmak sureti ile renklendirilmiştir. Gelecekte bir şekilde yüzeye uygulanan boya tabakasının kayba uğraması durumunda 102 restorasy n

10 Mine Yar, Celaleddin Küçük Fotoğraf 23. Güney minare kûfi yazı, restorasyon öncesi Fotoğraf 24. Güney minare kûfi yazı, restorasyon sonrası. Fotoğraf 25. Kuzey minare kûfi yazı altta bulunan ve daha açık renkte olan polyfıllanın renkleri ortaya çıkacaktır. Bu durum gelecekte minare yüzeyinde ortaya çıkması muhtemel, boya kaybı şeklindeki istenmeyen görüntülerin oluşmasını engelleyecektir. 9-Minarelerin gövdesine geçiş bölümünde bulunan mozaik çini panoların orijinal desenlerinin tespit edilmesi Bölüm 7 ve 8 de olduğu şekilde yapılması aksi taktirde dolguların yapılmasından sonra bu bölümlerin estetik bütünlüğü sağlayacak şekilde nötr bir renk ile renklendirilmesi Geometrik desenlerin olduğu bölümlerde eksik olan kısımların tamamlanması mümkün olmakla birlikte, bitkisel bezemelerin bulunduğu bölümlerde eksiklerin tamamlanması imkânı yoktur. Bu nedenle simetrik olan bölümlerde desen tamamlaması yapılırken diğer kısımlarda eksik olan bölümler hidrolik kireç harcı ile dolgu yapıldıktan sonra yapının genel rengine uygun olarak estetik bütünlük içerisinde nötr bir renk ile renklendirilmiştir. Sonuç Fotoğraf- 26 Kuzey minare kûfi yazı restorasyon sonrası. Sonuç olarak, Kültür Varlıklarının korunması ve yaşatılması için yapılacak iyi bir restorasyon çalışması, Arkeoloji Bilimi açısından geçmiş dönemlerdeki sanat, mimari ve teknoloji konusunda günümüze kadar bilinmeyen bir çok detayın ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu, kültür varlıklarının geçmişten geleceğe taşıdıkları mesajların doğru olarak aktarılması anlamına gelmektedir. Çünkü gelişen teknoloji ile her yeni günde tarihin içerisinde kalmış sırlardan bir tanesi daha çözülmekte ve geleceğe ışık tutmaktadır. Son yıllarda kültür varlıkların önemi arkeoloji biliminin çerçevesi dışında turizm sektörünün önemli bir ayağı olan kültür turizminin alt yapısını oluşturması nedeni ile ekonomik bir boyut da kazanmıştır. Bu nedenledir ki bulundukları kentin, bölgenin ve ülkenin ekonomik gelişimi ve sosyo kültürel yapısı açısından çok önemli bir noktaya gelmişlerdir. Bundan yirmi yıl öncesine kadar sadece kültür varlığı ve ecdat yadigârı olarak değerlendirilen eserler artık günümüz ekonomisinin önemli bir sektörü olan turizm sektörünün restorasy n 103

11 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Sivas Çifte Minareli Medrese Minarelerinin ve Taç Kapısının Restorasyonu alt yapısı olarak da algılanmaktadır. Bu noktada halkın kültür varlığına bakışı ve ondan beklentisinde de farklılıklar oluşmuştur. Bu durum kültür varlığının korunması konusunda birçok avantajlar yaratırken, bazı dez avantajları da beraberinde getirmektedir Bu dezavantajlar turizm sektöründe daha fazla katma değer yaratmak adına eserlerin orijinal görüntüsünden daha gösterişli sunulması ve zaman zaman onların bir maket gibi kullanılmasıdır. Bu noktada yapılacak restorasyon çalışmasının bilimsel veriler ışığında eserin orijinal işlev ve görünümünü ortaya çıkaracak şekilde ve halkta da saygı uyandıracak duyarlılıkta yapılması eserin gelecekte korunması açısından ve korumanın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır. Sivas Çifte Minaresi gerek dönem özellikleri gerekse sanat tarihi açısından çok özel bir yere sahip olan kültür varlıklarımızdandır. Bu yönü ile eser sadece mimari bir yapı olmanın ötesindedir. Bu şekli ile eserin bir sanat objesi olarak değerlendirilmesi ve bu anlayış içerisinde restorasyon programının planlanması gerekmekte idi. Sivas çifte minare Taç kapısı ve minarelerinin restorasyon çalışmaları 2007 yılında başlamış ve 2008 yılında tamamlanmıştır. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları yukarıda anlatmaya çalıştığımız yöntemler ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan restorasyon çalışması ile eserin orijinal verileri korunarak gelecek kuşaklara iletilmesi sağlanmıştır. yönünde dünyada uygulanan en modern yöntemlerin kullanılması önem arz etmektedir. Kaynakça Denknalbant, A., 2010 Karamağaralı, Haluk, 1971 Osmanlı Öncesi Türk Mimarisinde Çifte Minareli Cephelerin Gelişimi (Anadolu, İran, Azerbaycan. Hindistan), İstanbul Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü Doktora Tezi, İstanbul, s Erzurum daki Hatuniye Medresesi nin tarihi ve banisi hakkında mülâhazalar, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, 3, s EKLER 104 restorasy n

12 Mine Yar, Celaleddin Küçük restorasy n 105

13 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Sivas Çifte Minareli Medrese Minarelerinin ve Taç Kapısının Restorasyonu 106 restorasy n

14

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Erzurum Çifte Minareli Medrese nin Çinileri ve Özellikleri

Erzurum Çifte Minareli Medrese nin Çinileri ve Özellikleri Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (2): 59-76 Erzurum Çifte Minareli Medrese nin Çinileri ve Özellikleri Nevin Ayduslu (*) Öz: Erzurum Çifte Minareli Medrese tamamlanamadığı

Detaylı

Fatih Camii ve Sultan I. Mahmut Kütüphanesi 2007-2012 Onarımı Bezeme Araştırma ve Uygulamaları

Fatih Camii ve Sultan I. Mahmut Kütüphanesi 2007-2012 Onarımı Bezeme Araştırma ve Uygulamaları Özlem Doğan Fatih Camii ve Sultan I. Mahmut Kütüphanesi 2007-2012 Onarımı Bezeme Araştırma ve Uygulamaları Researching and Applications of Ceiling Decorations in the Restoration of Fatih Mosque and I.

Detaylı

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA Ulu Cami / Malatya - Battalgazi YAPIM TARİHİ: İlk yapı muhtemelen I. Alaaddin Keykubat döneminde (1224 civarı ) yapılmıştır. Daha sonraları

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

KONSERVASYON UYGULAMALARI

KONSERVASYON UYGULAMALARI KONSERVASYON UYGULAMALARI Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi -Yazma Bağışlar 720/4 EKİM 2013 OCAK 2014 Uygulama: Birgül EFE KOLEKSİYON HAKKINDA Yazma Bağışlar

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Edirnekapı. The Mihrimah Sultan Mosque, EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN CAMİİ ve KALEMİŞİ TEZYİNATI

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Edirnekapı. The Mihrimah Sultan Mosque, EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN CAMİİ ve KALEMİŞİ TEZYİNATI EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN CAMİİ ve KALEMİŞİ TEZYİNATI The Mihrimah Sultan Mosque in Edirnekapı and its Painting Decorations İsmail Önel Restorasyon Teknikeri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu İ.Ü. Sanat

Detaylı

KONSERVASYON UYGULAMALARI

KONSERVASYON UYGULAMALARI KONSERVASYON UYGULAMALARI Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi -Yazma Bağışlar 720/1 EKİM 2013 OCAK 2014 Uygulama: Aysun CUMA KOLEKSİYON HAKKINDA Yazma Bağışlar

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Listesinde Yer Alan Harçlar

Vakıflar Genel Müdürlüğü Listesinde Yer Alan Harçlar Vakıflar Genel Müdürlüğü Listesinde Yer Alan Harçlar 1.KİREÇ HARÇLARI Örgü Harcı ve Sıva Harcı, Kireç/ Oranı : 1/2 Dişli Dere u Örgü Harcı ve Kaba Sıva Harcı, Kireç/ Oranı : 1/3 Dişli Dere u (8 mm elek

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

Koleksiyon Adı: Bağdatlı Vehbi Efendi. Koleksiyon Numarası: 858. Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok

Koleksiyon Adı: Bağdatlı Vehbi Efendi. Koleksiyon Numarası: 858. Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Koleksiyon Adı: Bağdatlı Vehbi Efendi Koleksiyon Numarası: 858 Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok BAĞDATLI VEHBİ EFENDİ 858 Eserin Tanımı Süleymaniye

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ

KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ DERS 2 DOÇ. DR. CENGİZ ÇETİN KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUMA VE ONARIMI CONSERVATİON

Detaylı

ANADOLU DA TEK ÖRNEK: RÖLYEF TUĞLALI ÇİNİ MOZAİK (ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE)

ANADOLU DA TEK ÖRNEK: RÖLYEF TUĞLALI ÇİNİ MOZAİK (ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 15 Sayı: 49 (Güz 2011) 141 ANADOLU DA TEK ÖRNEK: RÖLYEF TUĞLALI ÇİNİ MOZAİK Nevin AYDUSLU (*) Özet Hatuniye Medresesi, daha çok Çifte Minareli Medrese olarak tanınan, Anadolu

Detaylı

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ İçindekiler 1 İçindekiler ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. Seramiğin Tanımı... 1.2. Çininin Tanımı... 1.3.

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

/ / /

/ /  / 1 +90 553 002 76 43 / +90 212 568 88 95 2 www.dogaltassiva.com / www.easystoneturkiye.com / www.sivadatasdevri.com www.dogaltassiva.com EASYSTONE Adana Süs Havuzu ve Peyzaj Uygulaması 3 EASYSTONE İstanbul

Detaylı

Ahlat Arkeoloji Kazı. Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU

Ahlat Arkeoloji Kazı. Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU Ahlat Arkeoloji Kazı Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU Ahlat Arkeoloji Kazı Çini Örnekleri AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ

Detaylı

Yeni Nesil Kaplama Malzemesi Lagün Ston

Yeni Nesil Kaplama Malzemesi Lagün Ston Yeni Nesil Kaplama Malzemesi Lagün Ston Gerçek Doğal taş Hafif, esnek, ince, pürüzlü, doğal renk kombinasyonlarıyla Her türlü zeminde kullanım kolaylığı... Lagün Ston 22 çeşit desen ve renk alternatifi

Detaylı

Doğalgaz Çelik Şebekelerinde Kumlama ve Boyama Prosesi. Hazırlayan: Adnan ERDOĞAN, Bakım Mühendisi Tarih: 14.05.2013 Yer: Bursa

Doğalgaz Çelik Şebekelerinde Kumlama ve Boyama Prosesi. Hazırlayan: Adnan ERDOĞAN, Bakım Mühendisi Tarih: 14.05.2013 Yer: Bursa Doğalgaz Çelik Şebekelerinde Kumlama ve Boyama Prosesi Hazırlayan: Adnan ERDOĞAN, Bakım Mühendisi Tarih: 14.05.2013 Yer: Bursa AJANDA 1. GİRİŞ 2. KUMLAMA VE BOYAMA PROSESİNİN ÖZELLİKLERİ 3. PROSESİN UYGULAMA

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü. Baumit MVR Uni. Beyaz Çimentolu ve Perlitli El Sıvası. Ürün El ile uygulanan, fabrikada karışımı hazır kuru sıva harcı.

Teknik Bilgi Föyü. Baumit MVR Uni. Beyaz Çimentolu ve Perlitli El Sıvası. Ürün El ile uygulanan, fabrikada karışımı hazır kuru sıva harcı. Baumit MVR Uni Beyaz Çimentolu ve Perlitli El Sıvası Ürün El ile uygulanan, fabrikada karışımı hazır kuru sıva harcı. Bileşimi Kalsiyum hidrat, beyaz çimento, kum, katkı maddeleri. Kullanım Alanları Yaygın

Detaylı

BAYBURT ULU CAMİİ MİNARESİNİN ÇİNİ ÖZELLİKLERİ*

BAYBURT ULU CAMİİ MİNARESİNİN ÇİNİ ÖZELLİKLERİ* BAYBURT ULU CAMİİ MİNARESİNİN ÇİNİ ÖZELLİKLERİ* Nevin AYDUSLU** ÖZET Bayburt Ulu Camii nin asıl kitabesi günümüze ulaşamamış olmakla birlikte, üzerinde yedi tane kitabe bulunmaktadır. 1970 yılında yapının

Detaylı

Koleksiyon Adı: İsmihan Sultan Koleksiyon Numarası: 327 Uygulamayı Yapan: M. AKPINAR

Koleksiyon Adı: İsmihan Sultan Koleksiyon Numarası: 327 Uygulamayı Yapan: M. AKPINAR SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Koleksiyon Adı: İsmihan Sultan Koleksiyon Numarası: 327 Uygulamayı Yapan: M. AKPINAR İSMİHAN SULTAN 327 Eserin Tanımı Süleymaniye Yazma

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ.

ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ. ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ www.ardex.com.tr 1949 yılında kurulan ARDEX, dünyanın önde gelen yüksek kaliteli uzman inşaat malzemeleri geliştirip, üreten firmalarından biridir. Genel merkezi Witten, Almanya

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli)

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) Knauf DU Profili Knauf DU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. Knauf DC Profili Knauf TC Profiller tavan ve taban DU Profillere geçirilir. Alçıpan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

Kaynak: www.binko.com.tr ESKİ BİNALARDA RUTUBET PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜMLERİ

Kaynak: www.binko.com.tr ESKİ BİNALARDA RUTUBET PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜMLERİ Kaynak: www.binko.com.tr ESKİ BİNALARDA RUTUBET PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜMLERİ Lütfen görmek istediğiniz problemi seçiniz. Her seçenekte probleminizi doğru teşhis edebilmenize yarayacak bilgiler bulacaksınız.

Detaylı

SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Koleksiyon Adı: Ayasofya Koleksiyon Numarası: 3284 Uygulamayı Yapan: M.

SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Koleksiyon Adı: Ayasofya Koleksiyon Numarası: 3284 Uygulamayı Yapan: M. SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Koleksiyon Adı: Ayasofya Koleksiyon Numarası: 3284 Uygulamayı Yapan: M. Akpınar AYASOFYA 3284 Eserin Tanımı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Detaylı

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Seramik kesme ve delme aletleri hangi özelliklerde olmalıdır? a. Kesme ve delme aletlerin kesici kısımları keskin olmalıdır. b. Kızaklar temiz ve kolay

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

BİR SELÇUKLU ÇİNİ TEKNİĞİ; SIR KAZIMA. Nevin AYDUSLU. Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Seramik Bölümü

BİR SELÇUKLU ÇİNİ TEKNİĞİ; SIR KAZIMA. Nevin AYDUSLU. Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Seramik Bölümü BİR SELÇUKLU ÇİNİ TEKNİĞİ; SIR KAZIMA Nevin AYDUSLU Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü nayduslu@atauni.edu.tr Öz Sır kazıma tekniği, Selçuklu çini tekniklerinden

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Yapılar için çözümler

Yapılar için çözümler Yapılar için çözümler DIŞ CEPHE BOYALARI PLUSGUARD A01 PLUSGUARD A20 DIŞ CEPHE BOYALARI Akrilik esaslı, iklim şartlarına dayanıklı, teneffüs eden mat dış cephe boyasıdır. Su buharının dışarı atılmasını

Detaylı

KONSERVASYON UYGULAMALARI

KONSERVASYON UYGULAMALARI KONSERVASYON UYGULAMALARI Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Yazma Bağışlar 720/3 EKİM 2013 OCAK 2014 Uygulama: Ümit DEMİRTAŞ KOLEKSİYON HAKKINDA Yazma Bağışlar 720/3 Eyüp ilçesi, Cami-i Kebir

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA

MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA PROBLEM Otel, restoran, rezidans, ticari ve kamu projelerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri doğal taş tezgah, zemin ve yüzeylerin

Detaylı

W 611 - W624 - W631 Alçıpan Kuru Sıva

W 611 - W624 - W631 Alçıpan Kuru Sıva W 611 - W624 - W631 Alçıpan Kuru Sıva W624 Kuru Sıva (Alçıpan + Taşyünü) W631 Kuru Sıva (Alçıpan + Polistren) W611 Sisteminde Alçıpan, Knauf Yapıgips yapıştırma alçısı ile duvara yapıştırılır. Aynı yöntem

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

Özel Dekoratif Kaplamalar

Özel Dekoratif Kaplamalar Özel Dekoratif Kaplamalar DOĞANIN BÜYÜLÜ DOKULARI Capatect Isı Yalıtım Sistemi yaşadığımız mekanlara doğallık taşıyan yepyeni bir kaplama serisi sunuyor. Özel efektli dış cephe kaplama ürünleri MagicFine

Detaylı

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeler Taş, tuğla, briket vb. gibi malzemelerle değişik şekillerde, taşıyıcı veya bölme amaçlı olarak düşey şekilde örülen elemanlara duvar denir. Duvarlar

Detaylı

W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi

W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Knauf TU Profili Knauf TU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. i ler agraflara sabitlenerek tavan ve taban U Profillere geçirilir. Alçıpan Kaplama Alçıpan knauf

Detaylı

Zenon Panel Montaj Kılavuzu - Sayfa 1

Zenon Panel Montaj Kılavuzu  - Sayfa 1 Zenon Panel Montaj Kılavuzu www.zenonpanel.com - Sayfa 1 Bu kılavuz, Zenon Panel montajında dikkat edilmesi gereken önemli noktaların özetlendiği dokümandır. Aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU İSTAÇ A.Ş. Fatih Mehmet KARACA 26 Nisan 2012 ANTALYA (Sueno Otel / SİDE) YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ATIK TÜRLERİ -----------------------------------------------------------------------

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI

TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Toprak altında kalan betonarme perde yüzeylerin dıştan İZOTEX markalı Su Yalıtım Membranı ile yüzeye yapıştırılması suretiyle su yalıtımının yapılması

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

W152 Diamant Bölme Duvar

W152 Diamant Bölme Duvar W152 Diamant Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Diamant Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir.

Detaylı

Agraflı Duvar Giydirme Sistemi

Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Agraflı Duvar Giydirme Sistemi TU Profili TU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. TC Profili TC Profiller agraflara sabitlenerek tavan ve taban U Profillere geçirilir. Alçıpan Kaplama Alçıpan

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3-4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3-4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul CEPHE KAPLAMA TUĞLASININ KULLANIM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN 1 Konu Başlık No: 2 Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları ÖZET İnsan, doğaya müdahale edip, çevresini

Detaylı

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ ISSN: 2148-0273 Cilt 4, Sayı 2, 2016 Vol. 4, Issue 2, 2016 KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ Ali AKTAN 1, Düzgün ÇAKIRCA 2*, Müslim ADSAN 3, Abdurrahman ÇAKAN 4 Özet Bu çalışmada; ait

Detaylı

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME. Orta düzey

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME. Orta düzey GRAFİK VE FOTOĞRAF BÖLÜMÜ DERS PLANI DERS İLLÜSTRASYON SINIF 11 - D ÜNİTE KİTAP KAPAĞI RESİMLEME KONU KİTAP KAPAĞI İLLÜSTRASYONU RENKLENDİRME ÖĞRENCİ TANIMLAMASI 16-17 yaş ortalamasında öğrenciler Genel

Detaylı

SAHİP ATA KÜLLİYESİ RÖLÖVE ÖRNEĞİ

SAHİP ATA KÜLLİYESİ RÖLÖVE ÖRNEĞİ SAHİP ATA KÜLLİYESİ RÖLÖVE ÖRNEĞİ Murat Yakar 1, Osman Orhan 1*, Ali Ulvi 2, Abdurahman Yasin Yiğit 1, Mehmet Mesut Yüzer 1 1 Selçuk Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 42060,

Detaylı

Bu sunumda yer alan konular;

Bu sunumda yer alan konular; Bu sunumda yer alan konular; Trend Cephe hakkında. Kompakt laminat tanımı, nerelerde kullanılır. Uygulama teknikleri. Fundermax dış cephe kartela Teknik Özellikler Fundermax dış cephe referans görselleri.

Detaylı

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı Asfalt yüzeyler için dekoratif renkli kaplama Genel Bilgi : KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı asfalt ve beton yüzeylere uygulanan, dekoratif renkli yüzey kaplama sistemidir. Paket

Detaylı

W361 Vidipan Bölme Duvar

W361 Vidipan Bölme Duvar W361 Vidipan Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Vidipan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

CONIDECK. Otopark Kaplamasında Rakipsiz Çözüm

CONIDECK. Otopark Kaplamasında Rakipsiz Çözüm CONIDECK Otopark Kaplamasında Rakipsiz Çözüm İlk Savunma Hattı Otoparklar, üzerlerine dökülen yağların, asitlerin ve karbondioksit gazlarının sonucu olarak sürekli agresif kimyasalların zararlarına maruz

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI KADER REYHAN 1, BAŞAK İPEKOĞLU 2 ÖZET Osmanlı dönemi mimarisinde malzeme kullanımının; yapının işlevi, büyüklüğü ve inşa edildiği yerleşim yerinin

Detaylı

TUĞLA DUVAR ÖRME ARAÇLARI VE KURALLARI

TUĞLA DUVAR ÖRME ARAÇLARI VE KURALLARI TUĞLA DUVAR ÖRME ARAÇLARI VE KURALLARI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TUĞLA DUVAR ÖRME ARAÇLARI 1. Mimari proje:

Detaylı

kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı.

kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı. EREN ENERJİ ÇATALAĞZI 1360 MW TERMİK SANTRAL PROJESİ LİMAN İNŞAATIN DA KULLANILACAK FARKLI ÇELİK BORULAR DURATEK ÜRÜNLERİ Liman iskele ayağı olarak kullanılacak çelik borular, farklı çap, boru et kalınlığı

Detaylı

Konya Sâhip Ata Hanikahı Çinileri * The Tiles of Konya Sahip Ata Hanikah

Konya Sâhip Ata Hanikahı Çinileri * The Tiles of Konya Sahip Ata Hanikah Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der. 2017; (37): 206-221 - Sanat Tarihi / Araştırma - Konya Sâhip Ata Hanikahı Çinileri * Ayben KAYIN ** ÖZ Bu makalede Konya Sahip Ata Hanikahı nın çinileri, malzeme, renk, süsleme

Detaylı

Cepheler için silikon reçine emülsiyon boyalar. Sürekli ve uzun vadeli koruma

Cepheler için silikon reçine emülsiyon boyalar. Sürekli ve uzun vadeli koruma Cepheler için silikon reçine emülsiyon boyalar Sürekli ve uzun vadeli koruma Cepheler için modern Ağ 2 Silikon reçine emülsiyon boyalar duvarları hem Bu ağ yapısı, yağmur ve sprey suyu, kar ıslaklığı ve

Detaylı

K131 Safeboard Bölme Duvar

K131 Safeboard Bölme Duvar K131 Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Taban DU Profili Duvar U Profili arka yüzüne yapıştırılarak tabana monte edilir. Alçıpan Kaplama Derz ve Dolgu

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü İkieylül

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Önlisans Programı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Önlisans Programı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Önlisans Programı 1. Yıl I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS TUR 101 Türkçe I 2 0 2 2 TUR 102 Türkçe II

Detaylı

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. SIVA İMALATI... 3 1.1. Sıva harcının hazırlanması... 3 1.2. Sıva harcının tatbik edilmesi... 3 1.3. Sıvamada yardımcı makine ve aletler...

Detaylı

Genel Özellikleri RTV2 kalıp almakta kullanılan iki bileşenli bir elastomer olup oda sıcaklığında vulkanize olmaktadır.

Genel Özellikleri RTV2 kalıp almakta kullanılan iki bileşenli bir elastomer olup oda sıcaklığında vulkanize olmaktadır. Genel Özellikleri RTV2 kalıp almakta kullanılan iki bileşenli bir elastomer olup oda sıcaklığında vulkanize olmaktadır. Kalıp alma tekniğinin başarısı açısından malzeme tarafından sağlanması gereken tüm

Detaylı

Estetik ve Tasarrufu Birarada Yaşayın

Estetik ve Tasarrufu Birarada Yaşayın Estetik ve Tasarrufu Birarada Yaşayın IŞIKLAR YALITIM SİSTEMLERİ BRICKPLUS KANALLI / İZOKLİNKER ISI YALITIM SİSTEMLERİ Yüzeyine Işıklar Kaplama Tuğla ölçülerine uygun kanallar açılarak montaja uygun hale

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

Fatih Camii ve I. Mahmut Kütüphanesi

Fatih Camii ve I. Mahmut Kütüphanesi Sevinç Karahan Fatih Camii ve I. Mahmut Kütüphanesi Proje Değerlendirme ve Uygulamaları The Examination and Applications of Fatih Mosque and I. Mahmut Library s Drawings Sevinç Karahan Rest. Uzm. Y. Mimar

Detaylı

TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 09.10.2017 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 16.10.2017 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 23.10.2017 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

ISLAK HACİMLERDE (TUVALET-BANYO-KORİDOR-MUTFAK-SAUNA-HAMAM-DUŞ VB) KARO KAPLAMA ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI

ISLAK HACİMLERDE (TUVALET-BANYO-KORİDOR-MUTFAK-SAUNA-HAMAM-DUŞ VB) KARO KAPLAMA ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI ISLAK HACİMLERDE (TUVALET-BANYO-KORİDOR-MUTFAK-SAUNA-HAMAM-DUŞ VB) KARO KAPLAMA ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Islak hacimler gibi akışkan ve basınçlı suyun olmadığı mekanlarda İZOTEX markalı Su Yalıtım

Detaylı

MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA

MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA PROBLEM Otel, restoran, rezidans, ticari ve kamu projelerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri doğal taş tezgah, zemin ve yüzeylerin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir.

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir. Ölçüm ve İşaretleme: Mimari plana uygun tavan kotu, hortum terazisi, lazer gibi yöntemlerle alınır. Tavan U (TU) profilinin alt kotu çırpı ipi ile duvara çepeçevre işaretlenir. Askı çubuklarının yerleri

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA

Detaylı

W345 Vidipan Ses Duvarı

W345 Vidipan Ses Duvarı W345 Vidipan Ses Duvarı Çift dikmeli 75/100 mm duvar M Profili ve her iki tarafta 12,5mm kalınlığında üç kat Vidipan kullanılarak oluşturulan, içinde Profil genişliğine göre 40mm kalınlığında üç kat yalıtım

Detaylı

Baumit Vorspritzer. Ön Serpme. Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç.

Baumit Vorspritzer. Ön Serpme. Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç. Baumit Vorspritzer Ön Serpme Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç. Bileşimi Çimento, sıva kumu, katkı maddeleri Özellikler Uygulandığı yüzeyin tutucu

Detaylı

VAKIFLAR GENEL MUDURLUGU ARAŞTIRMA LABORATUARI

VAKIFLAR GENEL MUDURLUGU ARAŞTIRMA LABORATUARI VAKIFLAR GENEL MUDURLUGU ARAŞTIRMA LABORATUARI Behive ERDOĞAN İkemizde bulunan tarihi kültür varlıklarımızın % 90'ına yakın bölümünün mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün elindedir. Bu kültür varlıkları

Detaylı