COMPUTER AIDED DESIGN OF ELEVATOR DRIVE UNIT I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COMPUTER AIDED DESIGN OF ELEVATOR DRIVE UNIT I"

Transkript

1 Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), BİLGİSAYAR DESTEKLİ ASANSÖR TAHRİK GRUBU TASARIMI I C.Erdem İMRAK ve İsmail GERDEMELİ İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Konstrüksiyon Anabilim Dalı, İstanbul. ÖZET Sürtünmeli tahrik mekanizması, yük ve dengeleme ağırlığının sürtünme kuvveti ile hareket ettirilmesinde kullanılmaktadır. Kaldırma yüksekliğinden bağımsız olarak çalışmaları, sürtünmeli tahrik grubunun yaygın kullanımını sağlamıştır. Sürtünmeli tahrik grubu, tahrik motoru, elastik kaplin, fren tertibatı, sonsuz vidalı dişli kutusu ve tahrik kasnağı ile askı halatlarından meydana gelmektedir. Bu çalışmada, sürtünmeli tahrik grubunun en bilinen ve yaygın uygulaması olan asansör tahrik grubu detaylı olarak incelenmiş ve tahrik grubunu oluşturan elemanlar ile yapıları tanıtılmış, hesap esasları ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler : asansör, tahrik grubu, sürtünmeli tahrik COMPUTER AIDED DESIGN OF ELEVATOR DRIVE UNIT I ABSTRACT Traction drive unit is used to put load and counter balance into motion with the friction force. Working without depending on the hoisting elevation has achieved common usage of the traction drive unit. The traction drive unit consists of the traction motor, the elastic coupling, the brake unit, the worm gear unit and traction sheave with ropes. In this study, elevator drive unit, which is the most known and general application of the traction drive, was examined in detailed and components of the drive unit were introduced with their structures, and fundamental principles of their calculations were considered. Key Words : elevator, drive unit, traction drive GİRİŞ Sürtünmeli tahrik prensibine göre çalışan tahrik grubu, kaldırma yüksekliğinden bağımsız olmaları yaygın kullanımını sağlamıştır. Asansör tahrik grubu gibi kaldırma makinalarının tasarımında sürtünmeli tahrik mekanizmalarından faydalanılır. Sessiz çalışması ve büyük yer kaplamaması asansör tahrik grubu olarak kullanımlarını yaygınlaştırmıştır. Sürtünmeli tahrik grubunun elemanları : a) asenkron elektrik motoru b) elastik kaplin c) dişli kutusu (sonsuz vida mekanizması) d) tahrik kasnağı (askı halatları ile)dır. Asansör makinası olarak kullanılan tahrik grubu elemanları Şekil 1 de görülmektedir. Kullanılan elemanlar modüler konstrüksiyon prensiplerine uygun olarak, standart elemanlardan seçilmiş ve montaj, tamir kolaylığı sağlanmıştır.

2 C.Erdem İMRAK ve İsmail GERDEMELİ Şekil 1. Asansör tahrik grubu ve elemanları Asansör makinaları, özel asansör elektrik motoru, fren tertibatı, tahrik kasnağı ile teçhiz edilmiş bir sonsuz vida redüktöründen oluşmaktadır. Gövde ile muhafaza edilmiş dişli grubu verimli bir güç iletimi ve tam bir çalışma güvenliği sağlamaktadır [1]. ASANSÖR DİZAYN PARAMETRELERİ Halat donanımlı asansörler, üzerinde halat sarılmış olan kasnağın karşı ağırlık ile dengelenmiş kabinleri hareket ettirmesi prensibiyle çalışırlar. Mekanik donanım olarak sürtünmeli tahrik mekanizması dışında asansör tahrik grubunda, fren donanımı, redüktör olarak bir sonsuz vida mekanizması, kabin ve karşı ağırlığın üzerinde çalıştığı kılavuz raylar, tehlike anında devreye giren paraşüt düzenleri ve tamponlar ile kapı açma-kapama mekanizmaları bulunmaktadır. Sürtünme tahrikli asansörlerde kabin ve karşı ağırlıkların bağlı olduğu çelik tel halat ile kasnak arasındaki sürtünme etkisinden yararlanılarak hareket sağlanır. Asansör tesislerinde tahrik kasnakları sahip oldukları avantajlar nedeniyle tercih edilirler. Bu avantajlar şunlardır: a) Kasnak boyutu taşıma yüksekliğinden bağımsızdır. b) Boyutlar daha küçük olabildiğinden konstrüksiyon daha hafiftir. c) Kabinin veya karşı ağırlığın herhangi bir nedenle hareketsiz kalması durumunda halat kollarında aşırı bir yüklenme veya boşalma görülmez. d) Halat sayısı çok miktarda alınabildiğinden yüksek emniyeti sağlamak ve küçük kasnak çapı kullanmak mümkündür. 36

3 Bilgisayar Destekli Asansör Tahrik Grubu Tasarımı I Asansörlerin başlıca teknik parametreleri Q yüküne (kg) ve nominal hıza v (m/s) bağlıdır. Asansör tahrik grubunun elemanları bu parametrelere göre hesaplanmakta ve seçilmektedir. Nominal hızların seçiminde R5 (Renard 5) serisinden, yükler için R10 serisinden faydalanılmaktadır. Kabin hızları Tablo 1 de, taşıma kapasiteleri ve platform alanları Tablo 2 den alınır [1]. Tablo 1. Asansör kabin hızları Nominal Hızlar v [m/s] (R5 serisinden) 0.25 ; 0.40 ; 0.63 ; 1.00 ; 1.60 ; 2.50 ; 4.00 ; 6.00 (R10 serisinden) 2.00 ; 3.15 ; R5 = 10 = 1. 6 ; R5 = 10 = 125. Tablo 2. Taşıma kapasiteleri ve platform alanları Taşıma Net Platform Alanı Taşıma Net Platform Alanı kapasitesi A17 EN81 EN81 Kapasitesi A17 EN81 EN81 [kg] [m 2 ] [m 2 ] [adet] [kg] [m 2 ] [m 2 ] [adet] Asenkron Elektrik Motoru TAHRİK GRUBU ELEMANLARI VE YAPILARI Sürtünmeli tahrik grubunda genellikle alternatif akımlı asenkron elektrik motoru kullanılmaktadır. Motorlar bilezikli, yağlama sistemini içeren kaymalı yataklanmıştır. Motor seçimi, tesisin bulunduğu yerdeki şebeke ceryanına, motor devir sayısına, moment karakteristiğine ve kaldırma hızına bağlıdır. Genellikle devir sayısı 750, 1000 ve 1500 d/dak değerlerinde seçilmektedir. Motor büyüklüğünün seçiminde tam yük rejim gücü esas alınmaktadır. Tam yük rejim gücü, tam yükün rejimde anma hızıyla kaldırılması veya indirilmesinde motorun sağladığı güçtür [2,3]. Sürtünmeli tahrik prensibine göre çalışan asansör makinalarında yarım yüke göre dengelendiği için, kabinin yükleme durumuna göre, kabin tarafı veya dengeleme ağırlığı tarafı daha ağırdır. Bundan dolayı, yük kaldırma ve indirme hallerinin her ikisinde de, motor tarafından sağlanması gereken moment, tahrik momenti veya direnç momenti olabilir. Çalışma sırasında halatların ağırlığı nedeniyle bu moment işaret değiştirebilir. Bu durumun sonucu olarak, hızları yükle pek değişmeyen ve boş yukarı çıkması halinde olduğu gibi, yük tahrik edici yönde etki yaptığı zaman bir direnç momenti meydana getirebilen tipte motorların kullanılması gerekmektedir. Elastik Kaplin Sürtünmeli tahrik grubunun en bilinen ve yaygın uygulaması olan asansör tahrik grubunun yapımında hassas işçilik gerektiren monoblok konstrüksiyonlardan kaçınılarak mil uçları elastik kaplin ile birleştirilebilir. Elastik kaplinler, bazı küçük montaj hatalarını denkleştirdikleri gibi, ani demontaj ve frenleme sırasındaki darbeleri de sönümlemektedir [4]. Pernolu elastik kaplinler kısa süreli, sınırlı şiddetteki ve yeterli yükseklikteki frekansa sahip darbe momentlerini, darbe enerjisinin bir kısmını belli bir süre için elastik olarak depolayarak azaltmaktadır. Şekil 2 de pernolu elastik kaplin görülmektedir. 37

4 C.Erdem İMRAK ve İsmail GERDEMELİ Şekil 2. Elastik kaplin Kaplinin her iki yarısı dinamik olarak dengelenmiş olmaktadır. Kaplin boyutlarının gerektiğinde büyük tutulması tam bir çalışma güvenliği sağlamaktadır. Pernolu elastik kaplini oluşturan elemanlar, lastik tampon, kavrama kasnakları, saplama, somun ve kamadır [5]. Şekil 3. Lastik tampon Tablo 3. DIN standardından lastik tampon boyutları Saplama d 1 d 2 l Elastik Kaplin Ağırlık çapları [mm] + 0, ,5 Büyüklükleri [ kg] 20 19, , 2 ve 2,5 0, , , , , , , , , , ,339 a) Lastik tampon : konstrüktif boyutları DIN standardında tanımlanan lastik tampon, yerleştirildiği deliğin içini dolduracak kadar, ancak zorlamadan sıkışırlar. Bu sıkıştırma sonunda kavrama kasnaklarının relatif hareketine müsaade ederek, lastik ile delik arasında sürtünme ve aşınmaya yer kalmamaktadır [6]. DIN standardına göre Şekil 3 de görülen lastik tamponun boyutları Tablo 3 de verilmiştir. Lastik tampon malzemesi olarak yağa ve yıpranmaya dayanıklı elastik malzeme seçilmelidir. 38

5 Bilgisayar Destekli Asansör Tahrik Grubu Tasarımı I b) Kavrama Kasnakları : frenlemenin sağlanabilmesi için kavramanın ikinci kasnağı fren kasnağı olarak kullanılmaktadır. Kaplin kasnaklarının malzemesinin seçimi imalatçıya bırakılmakla birlikte kopma emniyet mukavemeti minimum 370 N/mm 2 olacak şekilde dökme çelik, çelik veya küresel grafitli dökme demir malzemeden yapılmaktadır. Motor tarafındaki kasnak ile ilgili boyutlar Şekil 4 de şekil üzerinde gösterilmiş ve değerleri DIN e göre Tablo 4 de verilmiştir. Şekil 4. Motor tarafındaki kavrama kasnağı Tablo 4. Motor tarafındaki kavrama kasnağı boyutları Büyüklük d 3 b 2 d 9 d 10 d 12 Delik d 13 d 14 f l 6 adedi , , , , , , , , , Redüktör tarafındaki kasnak ile ilgili boyutlar Şekil 5 de şekil üzerinde gösterilmiş ve değerleri DIN e göre Tablo 5 de verilmiştir. Fren kasnaklarının malzemesinin seçimi imalatçıya bırakılmakla birlikte kopma emniyet mukavemeti minimum 600 N/mm 2 olacak şekilde dökme çelik, çelik veya küresel grafitli dökme demir malzemeden yapılmaktadır. 39

6 C.Erdem İMRAK ve İsmail GERDEMELİ Şekil 5. Redüktör tarafındaki kavrama kasnağı Tablo 5. Redüktör tarafındaki kavrama kasnağı boyutları Büyüklük d 5 b 1 d 1 d 9 d 10 d 11 Delik d 15 d 16 e f adedi , c) Kaplin Saplaması : kaplin kasnaklarında lastik tamponları tespit etmek için kullanılan ve Şekil 6 da görülen saplamalar DIN standardına uygun olarak Tablo 6 da verilen konstrüktif boyutlar ile kullanılmaktadır. Kullanılan kaplin saplamaları St 60 malzemesinden ve konik kısmı DIN standandardında tanımlanan konik tolerans bileziklerine göre işlenmiş olmalıdır. Şekil 6. Elastik kaplin saplaması 40

7 Bilgisayar Destekli Asansör Tahrik Grubu Tasarımı I Tablo 6. Elastik kaplin saplaması boyutları d 17 d 18 Vida e f 1 h 1 h ,65 M ,5 52, ,15 M ,5 63, ,65 M ,5 73, ,2 M ,0 83, ,75 M ,5 94, ,75 M ,5 115,5 215 d) Somun : kaplin kasnaklarını bir araya getiren kaplin saplamaları, TS 1021 standardına uygun altıköşe başlı somunlar ile birleştirilmektedir. e) kama : elastik kaplin ile iki milin tespit edilmesinde TS 147 / 1 standardına uygun olarak düz 1: 100 eğimli olan boyuna paralel kama kullanılmaktadır. Fren Tertibatı Asansör makinalarında, motor ile sonsuz vida mekanizması arasında yerleştirilen çift pabuçlu fren tertibatı ile frenleme sağlanır. Hareketin iletilebilmesi için, fren tertibatı doğru akım itici bir mıknatıs tarafından açılarak, fren kasnağı serbest bırakılır. Frenleme etkisini sağlayan eleman feredo veya benzeri cinste balatalarla kaplı, mafsallı iki pabuçtan ibarettir [7]. Sürtünmeli tahrik mekanizmalarında kullanılan çift pabuçlu fren tertibatı Şekil 7 de görülmektedir. Şekil 7. Çift pabuçlu fren tertibatları Fren mekanizması, tij arasında bulunan yayların etkisi altında normal olarak frenleme konumunda bulunur. Böylece hareketsiz kalan redüktör, ancak bir akım verildiği zaman hareket serbestliğine kavuşmaktadır. Verilen akım nedeniyle fren kasnağının pabuçları aralanır ve fren serbest kalır [8]. Çift pabuçlu fren tertibatı, frenleme momenti ve ona bağlı DIN standardına uygun olarak fren kasnağı boyutlarına göre seçilmektedir. Asansör tahrik grubunda, elektriğin aniden kesilmesi durumunda veya istendiği anda durdurma işini yapabilecek bir elektromekanik sürtünme etkili fren kullanılır. Çift pabuçlu olarak dizayn edilen fren, kabin % 125 yüklü halde maksimum hızda hareket ederken sistemi durdurduğu ve o konumunda tutabildiği kabulü ile hesaplanmaktadır [1]. 41

8 C.Erdem İMRAK ve İsmail GERDEMELİ Sonsuz Vidalı Redüktör Sürtünmeli tahrikte kullanılan tahrik grubunda redüktör olarak genellikle bir sonsuz vida mekanizması kullanılmaktadır. Tahrik kasnağı bu dişli çarkın mili üzerine tespit edilmiştir. Sonsuz vida mekanizması, dökme demir bir karter içinde monte edilen bir sonsuz vida ile bir dişli çarktan oluşmaktadır. Çevrim oranı genellikle 1:25 ile 1:50 mertebesindedir [9]. Bu mekanizmalar, sessiz çalışmaları ve boyutlarının küçük olmaları nedeniyle sürtünmeli tahrik gruplarında kullanılmaya son derece uygun elemanlardır. Büyük güçleri yüksek çevrim oranlarında iletebilme özellikleri arasındadır. Ayrıca değişik motor devir sayıları ve kasnak çapları kullanılarak istenilen hızlar minimum çevrim oranlarında sağlanabilmektedir. Bu mekanizmaların iki ana elemanı sonsuz vida ve karşı çarktır. Sonsuz vida malzemeleri olarak tornalanmış vidalar (St60 ve St70), frezelenmiş, taşlanmış ve sertleştirilmemiş (C45 ve 42CrMo4), frezelenmiş, taşlanmış ve sertleştirilmiş (C15 ve 16MnCr5) kullanılımaktadır. Karşı çark malzemesi olarak ise, kum veya kokil kalıba döküm (G-SnBz12) ile savurma döküm GZ-SnBz12 malzemeleri seçilmektedir. Şekil 8 de sürtünmeli hatrik mekanizmalarında kullanılan sonsuz vida mekanizması görülmektedir. Genellikle sonsuz vida mili üst konumda olan konstrüksiyonlar tercih edilmektedir. Şekil 8. Sonsuz vida mekanizması Sonsuz vida mekanizmalarında sertleştirilmiş alaşımlı çelikten yapılmış bir vida iki radyal bir eksenel bilyalı yatak ile yataklanmıştır. Karşı çark üst konumda veya alt konumda bulunabilir. Üst konumda bulunan karşı çark hafif veya orta zorluk derecesindeki makinalar için tercih edilmektedir. Büyük çevrim oranlarının sağlanmasında kullanılan tek ağızlı vidalarda verim orta mertebede bulunmaktadır. Buna karşılık sistem tersinir olmadığı için daha kolay bir şekilde dudurulabilmektedir. Sonsuz vida mekanizmaları, küçük hacim ve ağırlıkla yüksek çevrim oranlarına imkan vermektedir. Genel olarak normal evolvent dişli ve silindirik sonsuz vidadan meydana gelmektedir [10]. Sonsuz vidanın ağız sayısına bağlı olarak, mekanizmanın maksimum çevrim oranı değişimi Tablo 7 de verilmiştir [1]. Tablo 7. Ağız sayısına bağlı çevrim oranı Ağız sayısı Maksimum çevrim oranı

9 Bilgisayar Destekli Asansör Tahrik Grubu Tasarımı I Tahrik Kasnağı Sürtünmeli tahrik gruplarında kullanılan tahrik kasnakları genellikle GG-18 veya GG-22 dökme demirlerden imal edilirler. Aşınmaya karşı dayanıklı olması için dökme demire % 10 ila 50 oranında çelik katılarak Brinell sertliği HB = dan/mm 2 olan malzemeler veya molibdenli alaşımlar yaparak Brinell sertliği HB = dan/mm 2 olan malzemeler kullanılmaktadır. Tahrik kasnakları, daha yüksek sertlik değerleri için, yüzeyi sertleştirilmiş dökme çeliklerden de imal edilirler. Hafif yapıda olmaları istendiğinden genellikle destek elemanlı olarak dizayn edilirler. Tahrik kasnağının görünüşleri ve konstrüktif boyutları Şekil 9 da görülmektedir. γ Yiv eksenleri arasındaki t mesafesi: Yarım yuvarlak yivlerde t > 1,3 d Yarıklı ve kama yivlerde t > 1,6 d Şekil 9. Tahrik kasnağının görünüşleri Sürtünmeli tahrik mekanizmasında, yük ve dengeleme (karşı) ağırlığı bir tahrik kasnağı üzerinden geçirilen askı halatlarının uçlarına bağlanmaktadır. Karşı ağırlığın hesaplanmasında taşıyıcı kabin ağırlığı ile faydalı yükün genellikle % 40 ile % 50 oranında bir kısmının ağırlıkları toplamanın dengelenmesi konusu dikkate alınır. Tahrik kasnağının konstrüktif boyutlandırılması için askı halatları esas alınmaktadır [11,12]. Tahrik kasnağı mili yataklarına radyal ve sonsız vida mekanizmasının karşı çarkından eksenel yükler gelmektedir. Bu nedenle seçilecek rulmanların, bu yükleri karşılaması gerekir. Büyük yüklerin kaldırıldığı tahrik mekanizmalarında makaralı oynak rulmanlar, küçük yüklerde ise bilyalı sabit rulmanlar en uygun çözümlerdir. Askı Halatları Sürtünmeli tahrik gruplarında, tahrik elemanı olarak 6 yuvarlak kordonlu bazen de 7 veya 8 yuvarlak kordonlu çelik tel halatlar kullanılmaktadır. Halat çapı minimum 8 mm olarak seçilen çelik tel halatların kopma mukavemeti 1570 N/mm 2 veya 1770 N/mm 2 olmaktadır. Tahrik mekanizmasında genellikle 4 adet Seale tipi çelik tel halat kullanılmaktadır. Asansör makinalarında askı halatı olarak çoğunlukla paralel sarımlı halatlar kullanılmaktadır. Paralel sarımlı halatlar olarak Seale veya Warrington halatı yaygın kullanılmaktadır. Paralel sarımlı halatın kordonlarındaki eşit sarımlı halatlarda kordon içindeki teller aynı uzunluğa sahiptir. Bu tip halatlar, çapraz sarımlı veya düz sarımlı kordonlardan meydana gelmektedir. Yaygın olarak kullanılan Seale tipi halatlarda, her bir kordonda tel sayısı eşit iki kat vardır ve dış kat telleri, iç kat tellerinden daha kalın olmaktadır. Standartlaştırılmış olan Seale tipi halatlar Şekil 10 da görülmektedir [13-16]. 43

10 C.Erdem İMRAK ve İsmail GERDEMELİ 6 x 19 Seale, Elfay özlü 8 x 19 Seale, Elyaf Özlü 6 x 19 Seale, Çelik tel özlü Şekil 10. Seale tipi askı halatları Halat kesidi Şekil 8 de görüldüğü gibi bu tip halatların kordon yapılarında 3 ayrı çapta tel kullanılmaktadır. Orta çaptaki bir tel etrafında bir sıra ince tel, bunların da etrafında en kalın teller dizilidir. Bu da halatın kasnak üzerinde gezinmesinden ileri gelen sürtünmeler sonucu tellerin aşınarak kopmasını geciktirir. TS 1918 standardında yer alan Seale tipi halatların çeşitleri ve sahip oldukları tel adetleri Tablo 8 de verilmiştir. Tablo 8. Seale tipi askı halatlarının yapıları Standart Numarası Halat tel yapısı Tel adedi TS 1918 / 5 6 x 15 = 6 (1+7+7) 90 TS 1918 / 6 6 x 17 = 6 (1+8+8) 102 TS 1918 / 7 6 x 19 = 6 (1+9+9) 114 TAHRİK GRUBU ELEMANLARININ HESAP ESASLARI Sürtünmeli tahrik prensibine göre çalışmakta olan asansör tahrik grubu elemanlarının seçim ve hesaplama esaslarında taşıma kapasitesi (insan sayısı) ve asansör hızı giriş değerleri olarak alınmaktadır. Standartlarda beher insan ağırlığı 80 kg olarak esas alınarak, sisteme etki eden ağırlıklar hesaplanmaktadır [13,17,18,19]. Taşıma kapasitesi, i insan ağırlığı olmak üzere, Q = 80 i (1) Kabin ağırlığı ise, taşıma kapasitesine veya insan sayısına bağlı olarak Tablo 9 dan seçilmektedir. Tablo 9. Taşıma kapasitesine göre kabin ağırlıkları İnsan Sayısı Kabin Yükü Kabin ağılığı İnsan Sayısı Kabin Yükü Kabin ağılığı

11 Bilgisayar Destekli Asansör Tahrik Grubu Tasarımı I Karşı Ağırlığın Tayini Karşı ağırlık, kabinin ağırlığının ve seçilmiş yükün bir kısmını ( % 45 ila % 50 si cıvarı) dengelemektedir. Bu durumda karşı ağırlık, G K q = K + ψ Q + H (2) 4 Burada, Ψ : yükün karşı ağırlık tarafından karşılanan yüzdesi ( % 45-50) H : kabin tarafından alınan mesafe [m] q : hareketli halatın birim metre başına ağırlığı [kg/m] Çoğunlukta Sürtünmeli tahrik prensibine göre maksimum kapasite ile yüklü kabini dengelemek için kullanılacak karşı ağırlık, K kabin ağırlığı olmak üzere, hesaplanır. Elektrik Motoru Seçimi ve Hesabı Q G K = K + (3) 2 Tahrik grubunda kullanılan asenkron elektrik motorunun seçimi için, motor rejim gücü esas alınmıştır. Motor gücü sürtünmeli tahrikte çevre kuvvetinden hesaplanmaktadır. Bu mekanizmada çevre kuvveti (1) ve (3) eşitlikleri yardımıyla, Q Q S = ( Q + K ) ( GK ) = ( Q + K ) K + = (4) 2 2 olarak hesaplanmaktadır. Böylece karşı ağırlık bir miktar yükü dengelemiş olmakta ve hareketi sağlamak için gerekli güç azalmaktadır. Asansör hızı v olmak üzere motor rejim gücü, Q v S v N = = 2 [BG] (5) 75 η 75 η olarak hesaplanmaktadır. Motor gücü hesabında yer alan verim η, sonsuz vida mekanizmasına bağlı olarak seçilmektedir. Tahrik grubunda kullanılmak üzere motor seçiminde ihtiyaç duyulan bir diğer parametre ise motor devir sayısıdır. Asenkron elektrik motorları, 750 d/dak, 1000 d/dak veya 1500 d/dak olarak seçilmektedir. Elastik Kaplin Hesabı ve Seçimi Pernolu elastik kaplin hesabında, elektrik motorunun yarattığı döndürme momenti esas alınmaktadır. Moment iletiminde emniyet katsayısı k olmak üzere, (5) ifadesiyle bulunan motor gücü ve motor devir sayısı yardımıyla döndürme momenti hesaplanmaktadır. M d N = k (6) n 45

12 C.Erdem İMRAK ve İsmail GERDEMELİ Hesaplanan döndürme momentine göre DIN standardında boyutları verilen elastik motor kaplinlerinin ölçüleri tespit edilmektedir. Döndürme momenti ile elektrik motoru tarafındaki kavrama kasnağı çapı arasındaki ilişki Tablo 10 da verilmiştir [19]. Tablo 10. Döndürme momentine göre elastik kaplin kasnak çapları Moment [dancm] Kasnak Çapı [mm] Moment [dancm] Kasnak Çapı [mm] Tablo 9 dan yararlanarak uygun elastik kavrama kasnakları seçildikten sonra, diğer elemanların boyutları hesaplanmaktadır. Mil boyutlandırılması için, mil malzemesi seçime bağlı olarak mil çapı hesaplanmaktadır. 32 M 3 d π τb d = (7) Mil malzemelerine bağlı olarak burulma değerleri kullanılmaktadır. Tahrik grubu tasarımında kullanılan mil mazlemeleri Tablo 11 da gösterilmiştir. Hesaplanan mil çapına en yakın standart mil çapı üst değeri seçilir [4]. Tablo 11. Mil malzemeleri Alaşımsız çelikler St 34 St 37 St 42 St 50 St 60 St 70 Islah çelikleri Sementasyon çelikleri C 22 C 35 C 45 C CrMo 4 34 CrMo 4 30 Mn 5 37 MnSi 5 34 CrNiMo 6 15 Cr 3 16 MnCr 5 20 MnCr 5 15 CrNi 6 18 CrNi 8 Standart eleman olan kamalar, seçilen mil çapına göre tayin edilmektedir. Kama boyunun hesabı için ilk olarak kasnak malzemesi dökme demir, dökme çelik veya çelik malzemelerinden seçilir. Seçilen malzemenin ezilme emniyet değeri kullanılarak kama boyu bulunur. 2 M d l = d t p 2 em (8) Burada, d : mil çapı t 2 : kama yuvası boyutu p em : kasnak malzemesi ezilme emniyet değeri Fren Tertibatının Hesabı ve Seçimi Gerekli fren kuvveti, yükün tutulması ve hareketin durdurulması için yeterli olmalıdır. Bu kuvvet fren boyutlarını tespit edebilmek için gerekli temel bir büyüklüktür. Fren tertibatının hesabında başlangıç noktası frenleme momentinin bulunmasıdır. Basitleştirilmiş hesap yönteminde frenleme momenti tahrik sisteminin toplam verimi ve momenti göz önüne alınarak hesaplanır. Burada ötelenen ve dönen makina elemanları ile yüklerin atalet kuvvetleri ve momentleri ayrı ayrı hesaplanmadan bir emniyet faktörü tanımlanarak fren momenti bulunur. Yükün güvenli bir şekilde asılı tutulabilmesi için taşıma kuvvetinin 2.5 katının frenlenmesi gerektiği dikkate alınırsa, bu durumda frenleme momenti; 46

13 Bilgisayar Destekli Asansör Tahrik Grubu Tasarımı I Burada, 2 M ν M η (9) B = d M B : frenleme momenti M d : tahrik motorundan elde edilen moment η : tahrik sisteminin toplam verimi ν : emniyet faktörü (2,5) Fren kasnağının çapı, frenleme momentine göre DIN standardından seçilmektedir. Fren kasnağının seçiminin uygun olup olmadığı, fren basıncına göre kontrol edilmektedir. Fren balatasının maksimum basınç değeri p em = 1,5 N/mm 2 alındığında ve fren tertibatı ile ilgili boyutlar kullanıldığında, fren basıncı hesaplanmaktadır. p = M B 1 D µ b l o o (10) Burada, M B : frenleme momenti D : fren kasnağı çapı µ : fren balatası sürtünme katsayısı (µ = 0,4) b o : fren balatası genişliği l o : fren balatası uzunluğu olarak alınmıştır [12]. Askı Halat Çapı Hesabı Tahrik kasnağının çapını hesaplayabilmek için ilk olarak askı halatı çapının hesaplanması ve standart çap değerinin seçilmesi gerekmektedir. Askı halatlarının hesabında öncelikle, tek bir halatta oluşan maksimum çekme kuvveti hesaplanır. Asansör hızı ve kullanım şekli dikkate alınarak seçilen emniyet katsayısı ile çarpılarak, bulunan bu değere göre halat tablosundan teorik kopma yüküne bağlı halat çapı seçilir. Askı halatlarına gelen maksimum dinamik yük hesaplanır. Q + K b ΣS max = + GH 1 + (11) i g Burada, i : halatlama oranı G H : halat ağırlığı b : asansör ivmesi g : yerçekimi ivmesi (9.81 m/s 2 ) Halat ağırlığı değeri ilk hesaplarda tahmini bir değer seçilmekte, kesin halat çapı seçiminden sonra hesap yenilenmektedir. Asansör ivmesi ise, hıza bağlı olarak tanımlanmaktadır [14]. b = 0.67 v v 2 (12) Taşıyıcı halat sayısı n = 4 adet olarak seçildiğinden, tek bir halata gelen maksimum yük (11) ifadesinden elde edilir. ΣSmax Smax = (13) n Tablo 12 den seçilen halat için emniyet katsayısı υ B ile halatın kopma kuvveti bulunur. 47

14 C.Erdem İMRAK ve İsmail GERDEMELİ S B = S max ν (14) B Tablo 12. Halatların kopma emniyet katsayıları Asansör Hızı v [m/s] < >1.25 I. Tamburlu Yolcu Yük II. Tahrik Yolcu Kasnaklı Yük III. Tahrik Yolcu Kasnaklı* Yük * Kabin halatlara yaylı olarak asılı TS 1918 standardında Föy 7 de verilen 6 x 19 SEALE ve Föy 8 de verilen 8 x 19 SEALE tipi halat tablolarındaki 1570 veya 1770 N/mm 2 kopma mukavemeti değerleri için verilen F t teorik kopma yüküne uygun halat çapı seçilir [15]. Seale halatların minimum kopma yükleri ve halat çapları, halat yapılarına bağlı olarak Tablo 13 ve Tablo 14 de verilmiştir. Tahrik Kasnağı Hesabı ve Seçimi Tahrik kasnağı çapı, çelik tel halat çapına bağlı olarak seçilmektedir. Tahrik kasnağı çapı iki ayrı yöntemle elde edilmekte ve birbiriyle mukayese edilip en büyük çap esas alınmaktadır. a) I. Yöntem : tahrik kasnağı çapı, seçilen halat çapına ve işletme hızına bağlı olarak hesaplanmaktadır [14]. D T ( + 0. v) = d (15) Tablo x 19 Seale halatın minimum kopma yükleri (TS 1918 / 7) Elyaf Özlü Halat Çelik Tel Özlü Halat Halat Ağırlık Teorik kopma yükü [kn] Teorik kopma yükü [kn] Ağırlık Halat Çapı Kopma muk. [N/mm 2 ] Kopma muk. [N/mm 2 ] Çapı [mm] kg/m kg/m [mm] 8 0,238 38,7 43,6 44,9 50,6 0, ,302 48,9 55,2 56,8 64 0, ,373 60,4 68,1 70,1 79 0, , , , , , , , , , , , , ,98 22 b) II. Yöntem : tahrik kasnağı çapı, çelik tel halat ile kasnak yivi arasında meydana gelen ezilme basıncı esas alınarak hesaplanmaktadır [14]. Smax 1 D T = (16) d p sinγ / 2 Burada, p em : kasnak malzemesi ezilme emniyet basıncı (p em = 2,5 N/mm 2 ) γ : kasnak kama yiv açısı ( Şekil 11 den γ = 35 ) alınmıştır. em 48

15 Bilgisayar Destekli Asansör Tahrik Grubu Tasarımı I Tablo x 19 Seale halatın minimum kopma yükleri (TS 1918 / 8) Elyaf Özlü Halat Çelik Tel Özlü Halat Halat Ağırlık Teorik kopma yükü [kn] Teorik kopma yükü [kn] Ağırlık Halat Çapı Kopma muk. [N/mm 2 ] Kopma muk. [N/mm 2 ] Çapı [mm] kg/m kg/m [mm] 10 0,348 53,6 60,5 70,8 79,8 0, ,422 64,9 73,2 85,7 96,6 0, ,502 77,2 87, , , , , , , , , , , , , ,45 24 γ Sonsuz Vida Mekanizması Hesabı ve Seçimi Şekil 11. Kama yiv profili Sonsuz vida mekanizması motor devir sayısı, çevrim oranı ve motor anma gücüne bağlı olarak redüktör kataloglarından seçilmektedir [18]. Çevrim oranı, motor devir sayısı ile tahrik kasnağı devir sayısı arasındaki orandır. Tahrik kasnağı devir sayısı ise, işletme hızı ve (15) veya (16) ifadesinden hesaplanan tahrik kasnağı çapına bağlı olarak hesaplanmaktadır. n TK 60 v = π D T (17) Sonsuz vida mekanizmasının çevrim oranı ise, seçilmiş olan senkron motor devir sayısına bağlı olarak ifadesi ile bulunur. nmotor i = (18) n TK 49

16 C.Erdem İMRAK ve İsmail GERDEMELİ SONUÇ Hareket mesafesinden bağımsız çalışan sürtünmeli tahrik mekanizması, asansör tahrik grubu olarak yaygın kullanılmaktadır. Emniyet bakımından otoblokajlı sonsuz vida mekanizması ve her an devrede bulunan çift pabuçlu fren tertibatı, tahrik grubunun en önemli avantajlarıdır. Tahrik grubu elemanları, modüler konstrüksiyon prensiplerine uygun olarak, standart elemanlardan ve modüler ünitelerden seçilerek dizayn edilmiştir. Böylece tahrik grubunun bilgisayar ortamında hesaplanarak, teknik resimlerinin oluşturulması imkanı sağlanmıştır. KAYNAKLAR 1. İMRAK, C.E., Düşey Transport Sistemleri Ders Notları, İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, İMRAK, C.E., Asansör Elektrik Tahrik Sistemleri, Asansör Dünyası, 32, 84-94, İMRAK, C.E., Asansör Tahrikinde Kontrol Parametreleri, Asansör Dünyası, 33, 90-96, ÇAKIR, A., Bağlama Elemanları, İTÜ Yayını, İstanbul, AKKURT, M., Makina Elemanları Cilt 2, Birsen Kitabevi, İstanbul, OKDAY, Ş., Makina Elemanları Cilt 1, Kazmaz Matbaası, İstanbul, PHILLIPS, R.S., Electic Lifts, Pitman Publ., Bath, DEMİRSOY, M., Transport Tekniği Kaldırma Makinaları Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul, AKKURT, M., Makina Elemanları Cilt 3, Bursa Üniversitesi Basımevi, Bursa, OKDAY, Ş., Makina Elemanları Cilt 3, Kazmaz Matbaası, İstanbul, PFEIFER, H., Grunderlagen Der Fördertechnik, Viewegs Favhbücher der Technik, Germany, ERNST, H., Hebezeuge Bemessungsgrundlagen Bautetie Antriebe, Friedr. Vieweg+Sahn, GmbH Verlag Braunschweig, Berlin, JANOVSKY, L., Elevator Mechanical Design, Ellis Horwood Publ., New York, TEXIER, G., Asansör Tesisleri, Çev. U. KÖKTÜRK, Birsen Kitabevi, İstanbul, GERDEMELİ, İ., Asansörlerin Mekanik Hesapları, Asansör Projelendirme Kurs Notları, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 49 68, İMRAK, C.E., Asansör Halatlarının Yapısı ve Tavsiyeler, Asansör Dünyası, 11, 34-42, BARNEY, G.C., COOPER, D.A. and INGLIS, J., Elevator & Escalator Micropedia, IAEE Publ., England, İMRAK, C.E., Bilgisayar Yardımıyla Makina Konstrüksiyonu ve Asansör Tahrik Grubuna Ait CAD Programı, Y.Lisans Tezi, İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, DOSDOĞRU, G., Kaldırma Makinaları, Karaca Ofset Basımevi, İstanbul,

ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ

ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ Ali Sinan ERTÜRK Eylül, 2008 İZMİR ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Hidrolik asansörler sahip oldukları avantajlar nedeniyle bazı binalarda ve tesislerde kullanım imkanı bulmuşlardır.

Hidrolik asansörler sahip oldukları avantajlar nedeniyle bazı binalarda ve tesislerde kullanım imkanı bulmuşlardır. HİDROLİK ASANSÖRLER Hidrolik asansörler modern bir icat olmayıp prensip olarak çok eskidir. Sıvı olarak ilk önceleri su, daha sonra yağ kullanılmıştır. Önceleri sadece fabrikalarda ve depolarda kısa irtifalı

Detaylı

5. ASANSÖR MEKANİK DİZAYNI

5. ASANSÖR MEKANİK DİZAYNI 5. ASANSÖR MEKANİK DİZAYNI Yaygın olarak binalarda tesis edilen halatla tahrik edilen asansörlerin genel bölümleri ile kullanılan makina parçaları ile Şekil 44'de gösterilmiştir. Belli başlıca bölümleri

Detaylı

1. YÜRÜYEN MERDİVENLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE YAPISI

1. YÜRÜYEN MERDİVENLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE YAPISI YÜRÜYEN MERDİVENLER Yürüyen merdivenler, günümüzde insan trafiğinin bulunduğu iş merkezleri, büyük mağazalar, süper marketler, demiryolu istasyonları, havaalanları, okullar, hastaneler, fabrikalar, oteller,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI ASANSÖR KURTARMA SİSTEMİ TASARIMI ve UYGULAMASI Zafer DEDEOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI T.C EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (BİTİRME TEZİ) BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Serdal UYANIK Latif AKPINARLI Sercan

Detaylı

Vedat Temiz. Makina Elemanları I Miller ve Akslar

Vedat Temiz. Makina Elemanları I Miller ve Akslar Miller ve Akslar Vedat Temiz Miller Makinalarda, hareketi dönme hareketi olan parça ve elemanların kullanılması konstrüktif açıdan çok çeşitli avantajlar sağlar. Gerek motor elemanında, gerek güç iletim

Detaylı

YÜRÜYEN MERDĠVENLERDE KULLANILAN LAMELLĠ ZĠNCĠRLERĠN ÇEġĠTLĠ YÖNTEMLERLE GERĠLME ANALĠZĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh.

YÜRÜYEN MERDĠVENLERDE KULLANILAN LAMELLĠ ZĠNCĠRLERĠN ÇEġĠTLĠ YÖNTEMLERLE GERĠLME ANALĠZĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh. ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜRÜYEN MERDĠVENLERDE KULLANILAN LAMELLĠ ZĠNCĠRLERĠN ÇEġĠTLĠ YÖNTEMLERLE GERĠLME ANALĠZĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh. Demet ERDOĞAN Anabilim Dalı :

Detaylı

FÜNİKÜLER SİSTEMLER VE TÜRKİYE DE KULLANIMI

FÜNİKÜLER SİSTEMLER VE TÜRKİYE DE KULLANIMI FÜNİKÜLER SİSTEMLER VE TÜRKİYE DE KULLANIMI Prof.Dr. C. Erdem İMRAK 1 ve Araş.Gör. Özlem SALMAN 1, İTÜ. Makina Fakültesi, Gümüşsuyu 34437, İstanbul ÖZET Füniküler sistemler özellikle şehir merkezlerinde

Detaylı

BİLYALI ANAHTAR ŞİFRELEME MAKİNASI KONSTRÜKSİYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Umut Murat GÖK

BİLYALI ANAHTAR ŞİFRELEME MAKİNASI KONSTRÜKSİYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Umut Murat GÖK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLYALI ANAHTAR ŞİFRELEME MAKİNASI KONSTRÜKSİYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Umut Murat GÖK Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı : Makina Dinamiği,

Detaylı

YÜRÜYEN MERDĠVEN SĠSTEMLERĠNĠN SONLU ELEMANLAR METODU ĠLE ANALĠZĠ VE OPTĠMĠZASYONU. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh. Aydın ÇĠL

YÜRÜYEN MERDĠVEN SĠSTEMLERĠNĠN SONLU ELEMANLAR METODU ĠLE ANALĠZĠ VE OPTĠMĠZASYONU. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh. Aydın ÇĠL ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜRÜYEN MERDĠVEN SĠSTEMLERĠNĠN SONLU ELEMANLAR METODU ĠLE ANALĠZĠ VE OPTĠMĠZASYONU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mak. Müh. Aydın ÇĠL Anabilim Dalı : MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ

Detaylı

KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007

KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007 KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007 SERVO MOTORLAR II.1. GİRİŞ Servo sözcüğü Latincede servus sözcüğünden

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ASANSÖR KUYU DONANIMLARI 523EO0062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI

REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MALZEME PLANLAMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI Hazırlayan = Mak. Yük. Müh. Metin BIÇAKÇI MART-1999 RĠZE Ġ

Detaylı

ÜÇ EKSENLİ DOĞRUSAL HAREKET MEKANİZMASI TASARIMI VE İMALATI

ÜÇ EKSENLİ DOĞRUSAL HAREKET MEKANİZMASI TASARIMI VE İMALATI TEKNOLOJİ, Cilt, (00), Sayı 3, 50515 TEKNOLOJİ ÖZET ÜÇ EKSENLİ DOĞRUSAL HAREKET MEKANİZMASI TASARIMI VE İMALATI Cevdet GÖLOĞLU* İrfan BUNARBAŞI** *Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim

Detaylı

3. ASANSÖR GÜVENLİK SİSTEMLERİ

3. ASANSÖR GÜVENLİK SİSTEMLERİ 3. ASANSÖR GÜVENLİK SİSTEMLERİ TSE 10922 EN 81-1 güvenliği sağlanacak kişileri şöyle tanımlar. a) Kullanıcılar, b) Servis ve bakım personeli, c) Asansör boşluğu, makina dairesi ve varsa makara dairesi

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTLARI

MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTLARI MM-303 MAKİNE ELEMANLAI-I DES NOTLAI KAYNAK KİTAPLA Akkurt M., Makine Elemanları I-II, Birsen yayınları Babalık.C, Çavdar K., Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, Dora yayınları Babalık.C, Çavdar

Detaylı

ALHAN KONVEYÖR TASARIM KILAVUZU

ALHAN KONVEYÖR TASARIM KILAVUZU ALHAN KONVEYÖR TASARIM KILAVUZU KARE MİLLER Konveyör sistemlerinde kullanım amaçlarına göre kare kesitli miller sıkça tercih edilmektedir.kare millerin hassaslığı düzeltildikten sonra rulman yerleri işlenir,

Detaylı

Güç vidaları da makine parçalarından olup, onlar üzerinde de mühendisler tarafından yoğun bir araştırma sürdürülmektedir.

Güç vidaları da makine parçalarından olup, onlar üzerinde de mühendisler tarafından yoğun bir araştırma sürdürülmektedir. 10 VIDA DİŞLİ BAĞLAMA ELEMANLARI 10.1 GİRİŞ Makine mühendis olmayan kişiler bağlama elemanlarından (cıvata, somun ve vida) bahsederken son derece önemsizlermiş gibi konuşurlar. Makine mühendisleri ise

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 LABORATUVARLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Deneye gelmeden önce yapılacak deneyle ilgili föy

Detaylı

LASTİK BANTLI İLETİCİLERİN HESAP ŞEKLİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU.

LASTİK BANTLI İLETİCİLERİN HESAP ŞEKLİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU. LASTİK BANTLI İLETİCİLERİN HESAP ŞEKLİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU. Mustafa DEMİRSOY(*) ÖZET Lastik bantlı ileticiler verimi artırarak maliyeti düşürdüklerinden bugün madencilik sektöründe yaygın bir şekilde

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

2010 Ekim. www.guven-kutay.ch DİŞLİ ÇARKLAR SİLİNDİRİK DİŞLİLER 12-01. M. Güven KUTAY. www.guven-kutay.ch

2010 Ekim. www.guven-kutay.ch DİŞLİ ÇARKLAR SİLİNDİRİK DİŞLİLER 12-01. M. Güven KUTAY. www.guven-kutay.ch 010 Ekim DİŞLİ ÇARKLAR SİLİNDİRİK DİŞLİLER 1-01 M Güven KUTAY Sevgili eşim FİSUN ' a ÖNSÖZ Bir konuyu bilmek demek, onu eldeki imkanlara göre kullanabilmek demektir Dişliler konusunu bilmek, dişli üretip

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ MEKANİZMA TEKNİĞİ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

ASANSÖR HALATLARI. 2012 Temmuz. www.guven-kutay.ch. 80_1_1a. Günhan YANBAY DİKKAT:

ASANSÖR HALATLARI. 2012 Temmuz. www.guven-kutay.ch. 80_1_1a. Günhan YANBAY DİKKAT: 2012 Temmuz ASANSÖR HALATLARI 80_1_1a DİKKAT: Bu çalışma iyi niyetle ve bugünün teknik imkanlarına göre yapılmıştır. Bu çalışmadaki bilgilerin yanlış kullanılmasından doğacak her türlü maddi ve manevi

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı