Gerdirilmiş Poli Propilen (tek veya çift yönlü) (OPP ve BOPP)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerdirilmiş Poli Propilen (tek veya çift yönlü) (OPP ve BOPP)"

Transkript

1 YÜZEY GERİLİMİNİN ÖNEMİ Ambalaj sanayinde, ambalaj malzemesi olarak kullanılan malzemelerin üzerine basılan mürekkebin malzemeye yapışması, ambalajın kullanım alanına ve kullanım şartlarına uygunluğunun test edilmesi aşamasında önemli bir faktördür. Mürekkebin, kullanılan polimerik yapıdaki filmlere yapışmasına etki eden faktörler incelendiğinde mürekkebin yapısından, malzemenin özelliklerine, uygulama şartlarına ve/veya ortam şartlarına göre değişen etkiler tespit edilebilir. Yapışma (adezyon) mürekkep ile polimerik film arasında oluşan etkileşimin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tümüne bağlıdır diyebiliriz. Gelişen teknoloji ve kullanım amaçları zamanla yeni ürünlerin geliştirilmesini ve tüketiciye sunulmasını desteklemekle birlikte farklı seçenekler içerisinden tercih edilebilmek için görselliğin ön plana çıktığı ambalajın da aynı oranda gelişmesini ve yenilenmesinin gerekliliğini de yanında getirmiştir. Genel anlamda ambalaj sanayinde kullanılan başlıca polimerik malzemeler; Poli Etilen (PE) Poli Propilen (PP) Gerdirilmiş Poli Propilen (tek veya çift yönlü) (OPP ve BOPP) İşlenmiş poli propilen (Metalize OPP ve Sedefli OPP) Polyester Naylon (PA) Polistiren Polivinilklorür (PVC) dir. Bu malzemelerin ortak özelliği polimerik yapıda olmalarının yanı sıra yüzeylerinin emici olmamasıdır. Bu yüzeylere uygulanan mürekkep, lak ve laminasyon tutkalı gibi kimyasallar, fiziksel ve kimyasal kuruma sonrası kürlenerek yüzeyde sürekli film oluşturmakta ve baskı malzemesine yapışmayı sağlamaktadır. Yüzey üzerinde sürekli film oluşturan mürekkep, lak ve tutkallar, polimerik yüzey malzemesi ile birlikte hareket etmekte, onunla aynı şartlarda fiziksel ve kimyasal etkilere maruz kalmaktadırlar. Bu sebeple yüzeye iyi adezyon vermeleri bu etkilere karşı koyabilmeleri için büyük önem taşımaktadır. Esnek ambalaj sanayinde kullanılan mürekkeplerin yapısında; Selülozik (NC) Poliamid (PA) Poliüretan (PU) Polivinil Butiral (PVB) Polivinilklorür (PVC) Maleik Keton aldehit Modifiye rosin

2 Termoplastik akrilik Su bazlı akrilik reçine dispersiyon ve emülsiyonları yanı sıra uygulama ve kullanım şartlarının gereklerine göre bu reçinelerin değişik kombinasyonları da yer almaktadır. Kompozit ambalaj malzemeleri, farklı ışık, nem, oksijen geçirgenliği gibi kimyasal özellikleri yanında, farklı yırtılma direnci, elastikiyet gibi fiziksel özelliklere sahip malzemelerin, ambalaj içerisine konulacak ürünün gerekliliklerini sağlayacak farklı kombinasyonlarda bir araya getirilmesiyle oluşurlar. Farklı özelliklere sahip polimerik malzemelerin bir araya getirilmesi, ambalaj malzemesine farklı özellikler katmasının yanında ekonomik oluşu nedeniyle de tercih görebilmektedir. Mürekkep, ters ve düz baskı uygulamalarının yanı sıra laminasyon işlemine de tabi tutulabilir. Yapılan bu işlemlerin kalitesi, mürekkep, laminasyon tutkalı ve polimerik film malzeme arasında oluşacak adezyon kuvveti ve dolayısıyla malzemelerin yüzey gerilim katsayıları ile doğrudan bağlantılıdır. Şekil 1: Ters baskı, düz baskı ve Laminasyon uygulamaları. Şekil 1 de görüleceği üzere ideal hal ve gerçek hal arasında fark vardır. Genelde göz ardı edilen ara faz katmanları adezyonun iyi veya kötü olmasında en önemli faktörlerdir. İyi adezyonun oluşmasını sağlayan ve yüzey işlemlerinden sonra malzeme yüzeyinde oluşan çeşitli kimyasal gruplar olabildiği gibi, adezyonu kötüleştirecek zayıf sınır katmanları da olabilir.

3 Adezyon teorisi oldukça karmaşık olup, birbirinden farklı adezyon olgularını açıklayabilecek evrensel bir formül yoktur. Yüzey alanının büyük olması ve yüzeyin pürüzlü olması mekanik adezyonun iyi olması için gerekli bir durum olmasına rağmen yeterli değildir. Pürüzlü malzemede önemli olan, pürüzlülüğü yaratan mikroskobik boşlukların doğru bir şekilde doldurulmasıdır. Bu boşluklarda kalabilecek hava moleküllerinin adezyonu olumsuz etkileyeceği unutulmamalıdır. YAYILMA VE YÜZEY ENERJİSİ Mürekkep ve polimerik malzemelerin çokça kullanıldığı ambalaj sektöründe geçerli olan adezyon teorisinin temeli, yüzey enerjisi veya adzorpsiyon teorisidir. Bu teorinin temelini yüzey enerjileri ve kendiliğinden yayılma oluşturur. Bu teorinin anlaşılabilmesi için yüzey temas açısı nın anlamının açıklanması gerekir. Şekil 2.a Şekil 2.b Katı bir yüzey üzerinde duran sıvı damlacığının, katı yüzey ile yaptığı sonlu temas açısı Şekil 2.a da görülmektedir. Sıvı-Katı, Sıvı-Gaz ve Katı-Gaz fazları arasındaki yüzey gerilimleri γ ile gösterilmektedir. Katı, sıvı ve gaz ortamları arasındaki bağıntı, Young denklemine göre

4 γ KG - γ KS = γ SG cos θ olarak verilebilir. Şekil 2.b de farklı sıvı taneciklerinin katı yüzeyiyle yaptığı değişik açılar görülmektedir. Yayılma katsayısı (S), katı, sıvı ve gaz fazların yüzey gerilimleri arasındaki farkla hesaplanır. Buna göre denklem S > 0 ise yayılma oluşur S < 0 ise yayılma oluşmaz. S= γ KG - γ SG - γ KS olarak yazılabilir. Denklemin sonucuna göre; Diğer bir deyişle sıvının katı yüzeyinde yayılabilmesi için, sıvının yüzey geriliminin katının kritik yüzey gerilimi değerine eşit veya küçük olmalıdır. Adezyon için gerekli iş miktarı; W A = γ KG + γ SG - γ KS şeklinde formüle edilebilir. Gerekli iş miktarının maksimize olması adezyonun iyi olmasını sağlayacaktır. Bunun için γ KG ve/veya γ SG değerlerinin yükseltilmesi ya da γ KS değerinin düşürülmesi gerekli iş miktarının maksimize edecektir. Bu amaçla γ KG ve/veya γ SG değerlerinin yükseltilmesi; yüksek yüzey enerjisine sahip katı yüzey veya yüksek yüzey enerjisine sahip sıvı kullanarak sağlanabilir. Ancak, γ SG değerinin yükselmesi, yayılma katsayısı S in negatif değere ulaştırması dolayısıyla kendiliğinden yayılmayı engelleyeceği için tercih edilmeyecektir. Katı ve gaz fazları arasındaki yüzey geriliminin arttırılması, yüzeyde bulunan serbest enerji miktarının arttırılmasıyla mümkün olmaktadır. Yüzey ön-işlemleri olarak tanımlanan bu işlemlerden birisi de korona işlemidir. KORONA İŞLEMİ Polipropilen, polietilen, polyester gibi polimerik malzemelerin düşük olan yüzey enerjilerini arttırmak için yüzey ön işlemleri, diğer adıyla korona işlemi uygulanır. Teflon, naylon, PET malzemelerin yüzey enerjileri düşükken, seramik, cıva, elmas gibi malzemelerin yüzey enerjileri oldukça yüksektir. Tablo 1: Bazı polimerik malzemelerin yüzey gerilim değerleri.

5 Tablo 2: Bazı sıvıların yüzey gerilim değerleri Ambalaj sektöründe sık kullanılan bazı polimerik yüzeyler ile bazı sıvıların yüzey gerilim enerjileri Tablo 1 ve 2 de görülmektedir. Korona işlemi sırasında polimerik filmlere uygulanan elektrik arkı, havadaki molekülleri aktif gruplara dönüştürerek, yüzeyde karbonil, hidroksil, nitrat ve nitrat esteri gibi iyonların oluşmasını sağlar. Oluşan bu gruplar yüzeyde ara faz katmanı oluşturarak adezyon kuvvetini arttırır. Ancak polimerik yüzeylerde antioksidan ve kayganlaştırıcılar gibi performans arttırıcılar kullanılmışsa ve korona işlemi bu maddeleri oksitleyecek ve zayıf sınır katmanlarının oluşmasına neden olacaktır ki bu da adezyonun olumsuz etkilenmesine yol açacaktır. Korona dozlamasının yüksek olması da aynı etkiyi yaratacağı için adezyon yine olumsuz etkilenecektir. Yüzeye aşırı enerji yüklemesi yapılması polimer zincirini parçalayarak düşük molekül ağırlıklı zayıf sınır katmanlarının oluşmasına sebep olacaktır. Teoride adezyonun iyi olmasına rağmen, polimer bağ kuvvetleri zayıflaması nedeniyle uygulamada zayıf adezyon veya arka verme sorunlarının yaşanmasına yol açar. Aşırı korona yüklemesi oluşacak polar moleküller nedeniyle nem direncinin ve ısıl yapışma kabiliyetinin de düşmesine yol açacaktır. Yüzeye uygulanan korona işlemi sırasında az enerji verilmesi kadar fazla enerji verilmesi de adezyon üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Baskı öncesi veya baskı sırasında korona işlemi uygulamadan, polimerik malzemenin korona değerinin yüzey enerji kontrol sıvıları ile kontrol edilmesi gereksiz yere yüzeye enerji yüklenmesini önleyerek, adezyonun olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesine yardımcı olacaktır. Korona kalamleri ile yapılacak kontrollerin yanıltabileceği, korona kontrol sıvıları kullanılmasının daha doğru sonuçlar verdiği unutulmamalıdır. Polimerik malzemeye uygulanan mürekkep veya tutkalın kuruma ve kürlenme sürecinde iç gerilimin oluşması mürekkep veya tutkalın yapısında yer değiştirmeler sonucu mikro çatlaklar oluşmasına ve adezyon kaybına neden olur. Yüzeyin fiziksel ve kimyasal yapısı, temizliği, yüzeye uygulanmış enerjinin türü ve miktarı, yüzeye uygulanan mürekkep ve tutkalların kimyasal yapıları, formülasyonları, kuruma ve kürlenme mekanizmaları ve bu esnada oluşan iç gerilimleri mürekkep ve film arasında oluşan adezyonu etkileyen faktörler olarak öne çıkmaktadır. Sonuç olarak polimerik yüzeylerde adezyonun iyileştirilmesi için, yüzeyin fiziksel ve kimyasal yapısına uygun yüzey işlemi (fiziksel veya kimyasal korona işlemi) doğru yayılmayı ve ıslanmayı sağlayacak mürekkep veya tutkal yapısı, yüzeyde oluşabilecek zayıf sınır katmanlarının yok edilmesi ve gereken durumlarda mürekkep veya tutkal üreticilerinin önerisi doğrultusunda adezyon arttırıcı katkı maddelerinin kullanılması gerekmektedir.

6 Kaynaklar: (Alfabetik sıralanmıştır)

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI DIŞ MEKANLARDA ÇALIŞAN ELEKTRONİK DEVRELERİN ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI Necdet ÖZYÖNÜM - necdet.ozyonum@c3teknoloji.com Yıllar öncesinde hayat koşulları daha ilkel, teknolojiden beklentiler

Detaylı

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Barış Özer, Nazmiye Parlak, A.Raif Sağlam Sika Yapı Kimyasalları, İstanbul M.Hulusi Özkul İstanbul Teknik

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir.

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir. 1. Tarihsel Bakış 2. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Önemi 4. Malzemelerin Sınıflandırılması 5. Malzemenin Önemi Gazlı İçecek Kapları 6. İleri Malzemeler 7. Modem Malzeme

Detaylı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı 1.HAFTA ÜST YÜZEY AMAÇLARI Üst yüzey işlemlerinin tanımı Ağaçtan hazırlanan eşyalar üzerinde yapılan boya, cila, vernik işlemlerinin tümüne Üst Yüzey İşlemleri adı verilir. Perdah gibi hazırlık çalışmaları

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler Giriş Bu çalışmanın amacı yapınızı korozyona karşı korumada en uygun Hempel

Detaylı

PİL VE BATARYALARIN ÖMÜRLERİ

PİL VE BATARYALARIN ÖMÜRLERİ PİL VE BATARYALARIN ÖMÜRLERİ Taşınabilir cihazların vazgeçilmez enerji kaynakları olan piller bünyelerindeki aktif maddelerin kaybı ve istenmeyen kimyasal veya fiziksel değişimlerin sonucunda ömürlerini

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri. Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri. İleriye yönelik fikirler.

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri. Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri. İleriye yönelik fikirler. Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri İleriye yönelik fikirler. Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Her Açıdan Avantajlı Yaşam kalitesinin tadına varın Yüksek

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

Toz Kontrolü için Püskürtme Teknolojisi Rehberi

Toz Kontrolü için Püskürtme Teknolojisi Rehberi Spray Nozzles Spray Control Spray Analysis Spray Fabrication Toz Kontrolü için Püskürtme Teknolojisi Rehberi Toz Önleme ve Toz Bastırma için Verimli ve Etkili Çözümler. İşlemleriniz için en iyi toz kontrol

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

Malzeme Seçiminin Önemi

Malzeme Seçiminin Önemi Malzeme Seçiminin Önemi Malzeme Seçiminin Önemi Malzeme seçimi önemli bir konudur. Günümüzde yetmiş bin demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere yüz binden fazla kullanılan geniş bir malzeme

Detaylı

BETONUN BAKIMI (KÜRÜ)

BETONUN BAKIMI (KÜRÜ) Giriş BETONUN BAKIMI (KÜRÜ) Beton, tüm dünyada en çok kullanılan yapı malzemesi olmayı sağlamlığı, ekonomik oluşu, çevre ve yangına karşı direnci, kolay şekil alabilmesi ve kolay temin edilebilmesi ile

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı