KORE - TÜRKİYE ORTAK SEMPOZYUMU PROGRAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KORE - TÜRKİYE ORTAK SEMPOZYUMU PROGRAM"

Transkript

1 KORE - TÜRKİYE ORTAK SEMPOZYUMU PROGRAM Kore Hakkındaki Analizler, Çalışmalar ve Dinleyicilerin de Katılımda Bulunacağı 3 Oturum Yer: TOBB ETÜ Sosyal Tesisleri Tarih: 13 Mayıs 2015 Saat: 09:30 Ayrıntılı bilgi, program ve yol tarifi için: facebook ve twitter üzerinden #turkkoder ve #koreturkiyesempozyum hashtag lerini takipte kalınız. TÜRKKODER

2 SEMİNER PROGRAMI 09:15 Kore Geleneksel Müzik Dinle si ile Açılış ve Kayıt 09:30 10:00 Açılış Konuşmaları. Yunsoo CHO, Kore Cumhuriye Türkiye Büyükelçisi. Doç. Dr. Ozan ERGÜL, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı (V) 10:00 11:15 1. OTURUM Serbest Ticaret Anlaşması Sonrası Türkiye ve Kore Hakkındaki Değerlendirmeler Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ozan ERGÜL Doç. Dr. Ali AKKEMİK TÜRKKODER Başkanı Özlem Elif TEZER Emre Tunç SAKAOĞLU 11:15 11:30 Kahve Molası 11:30-12:30 2.OTURUM Kore ve Türkiye de Yeni Dönem Poli kaları ile Birlikte Askeri, Diploma k, Siyasi Süreçlere Dair Görüşler ve Değerlendirmeler Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Ertan GÖKMEN Yrd. Doç. Dr. Bahadır PEHLİVANTÜRK Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU Kore Büyükelçiliği Müsteşarı Dongwoo CHO 12:30 13:30 Yemek İkramı ve ardından Geleneksel Müzik Dinle si 13:30 14:45 3. OTURUM İki Ülkede Sosyal Bilimler Alanlarında Çalışma Yapanların Sunumları Oturum Başkanı: Doç. Dr. S. Göksel TÜRKÖZÜ Doç. Dr. Selçuk ÇOLAKOĞLU Prof. Dr. Jungsuk YOO Yrd. Doç. Dr. Ha ce KÖROĞLU TÜRKÖZÜ

3 1. OTURUM Doç. Dr. Ali AKKEMİK 1999 yılında ODTÜ Ekonomi bölümünde lisansını tamamlamış, Japonya Chiba Üniversitesi nde yüksek lisans ve Nagoya Üniversitesi nde doktora programını bi rmiş r. Halen Kadir Has Üniversitesi nde Doçent olarak görevine devam etmektedir. Japonya, Çin ve Kore hakkında bir çok makale, kitap ve çeşitli yayımları bulunmaktadır. Yalnızca Kore değil, Çin ve Japonya başta olmak üzere Asya ülkelerinin bölgesel gelişmeleriyle ilgili güncel çalışmalara imza atmış bulunan sunucu, her alandan Asya ile ilgili dinleyiciler için aydınla cı ve faydalı olacak bir sunum yapacak r. Emre Tunç SAKAOĞLU Sn. Emre Tunç Sakaoğlu, Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler Programı nda lisans eği mini tamamlamış r. Kendisi halihazırda Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Programı kapsamında yüksek lisans tezini yazmaktadır. Aynı zamanda Türkiye nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Uluslararası Stratejik Araş rmalar Kurumu (USAK) bünyesinde yer alan Asya-Pasifik Araş rmaları merkezi al nda çalışmalarına devam etmektedir. Rusya-Çin ilişkileri ve Kuzeydoğu Asya nın ekonomi poli ği başlıca ilgi alanları arasındadır. Güney Kore ekonomisi, büyüme hızında son dönemde gözlemlenen yavaşlamaya rağmen halen uluslararası çapta önemli bir ya rım kaynağı ve cazibe odağı olma niteliğini başarıyla sürdürüyor. Güney Kore nin sermaye ve teknoloji ağırlıklı kaynak dona mı inova f dinamizmiyle birleş ğinde, önümüzdeki yıllarda özellikle savunma, otomo v, yenilenebilir enerji ve elektronik cihazlar gibi sektörlerde teknoloji transferlerini gündemine alan, lojis k önemi ve büyüme potansiyeli i bariyle de uluslararası arenada ön plana çıkan Türkiye gibi yükselen ekonomiler için büyük rsatlar sunuyor. Asya kıtasının doğu ve ba uçlarında konumlanan Türkiye ve Güney Kore ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı niteliğinden is fade edilerek geliş rilecek orta vadeli bir işbirliği vizyonun; daha geniş bir çerçeveden bakıldığında Çin ve Orta Asya ülkelerinin tedarikçi ve köprü vazifesi üstlenebileceği geniş bir ortak refah alanının yara lması adına kilit önem taşıdığını söylemek mümkün. TÜRKKODER Başkanı Özlem Elif TEZER Özlem Elif Tezer lisans eği mini Ankara Üniversitesi nde tamamladı. Yüksek lisans tezini uluslararası hukuk ve güvenlik alanında Birleşmiş Milletler ve müdahaleler üzerine verdi, daha sonra başta yüksek lisans tezinin kitaplaş rılması olmak üzere bir çok alanda makale, çalışma ve eser verdi. Kore ve Orta Asya ilişkileri üzerine ortak bir araş rma yayımladı. Halen Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yöne mi bölümünde Kore siyasi elitleri, ekonomik elitleri ve siyasi kültürü ve

4 üzerine doktora çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye, Kore, Ticari, Kültürel ve Ekonomik İlişkileri Geliş rme Derneği yöne m kurulu üyesi ve Kore Kültür Merkezi onursal danışmanları arasında yer almaktadır. Kore Cumhuriye ve Türkiye arasında imzalanmış olan Serbest Ticaret Anlaşması, yalnızca iki ülke arasındaki ilişkilerin bir üst seviyeye taşınmasının somut bir göstergesi olarak değil; aynı zamanda her iki ülke girişimci, araş rmacı ve sakinleri için de bir çok rsatların sunulacağı bir dönemeç oldu. Bu yeni nesil anlaşma hakkında bilgilendirici ve yol açıcı çalışmaların eksikliği ise her iki ülke için de avantajlı olabilecek girişimlerin ertelenmesine ve zaman kaybına neden olabiliyor. Bu sunumda STA ile yaşanan değişimden bahsedilecek ve bu alandaki kimi soru işaretlerine cevap aranacak r. 2. OTURUM Prof. Dr. M. Ertan Gökmen Ankara Üniversitesi Kore Dili ve Edebiya Ana Bilim Dalı Başkanı ve TÖMER Merkez Müdürü dür. Kore dili, eği mi, Kore Savaşı, Türkiye deki Kore Çalışmaları ve tarih gibi alanlarda birçok kitap, yayın, makale ve çalışmaya imza atmış r. Ankara Üniversitesi nde Kore Dili ve Edebiya bölümünde ders vermeye devam etmektedir. TÖMER, aynı zamanda Sejong Ens tüsü ile işbirliği içerisinde Türkiye deki Korece eği minin yaygınlaşmasına aracılık etmektedir. Sn. Prof. Dr. M. Ertan Gökmen; yalnızca Kore dili değil, sosyal bilimler alanında yapmış olduğu çalışma ve araş rmalarının ışığında, ka lımcılara Kore ve Türkiye ile ilgili ufuk açıcı ve bilgilendirici bir sunum yapacak r. Kore Büyükelçiliği Müsteşarı Dongwoo CHO Kore Cumhuriye Büyükelçiliği Müsteşarı Dongwoo CHO, lisans eği mini Güney Kore deki Seoul Na onal University ik sat bölümünde tamamladı ve aynı üniversitede Kamu yöne mi ve Şehir Planlama alanlarında iki master programını bi rdi. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora çalışmaları yapan Dongwoo CHO, Doktora eği mine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde devam etmektedir yılından beri Güney Kore hüküme nde çalışmakta olan Dongwoo CHO, 2009 yılından i baren Kore Cumhuriye Ankara Büyükelçiliğinde Kültür, Eği m, Spor ve Basın işlerinden sorumlu Müsteşar ve Ankara da bulunan Kore Kültür Merkezi Müdürü olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda TÜRKKODER onursal üyesi olarak akademik çalışmaları desteklemektedir. AB ile Güney Kore arasında 2010 yılında yenilenerek yürürlüğe girmiş olan AB- Güney Kore Çerçeve Anlaşması ve aynı yılın Ekim ayında Stratejik Ortaklık ilişkisini ilan etmesiyle Güney Kore, bölgede AB için farklı bir öneme sahip olmaya

5 başladı. AB ve Güney Kore arasındaki ekonomi ve poli ka alanındaki hızlı işbirliğin sağlanması, AB nin dış poli ka ve dış caret poli kasının değişimi içinde gerçekleşmiş r. Bu sunumda AB nin Güney Kore ve diğer ülkelerle STA ları imzalaması ile AB poli kalarının yeni dönemi, bu dönem içerisinde Güney Kore ve Türkiye nin konumları konusunda bir değerlendirme sunulacak r. Yrd. Doç. Dr. Bahadır PEHLİVANTÜRK Lisans ve Yüksek lisans eği mini Ortadoğu Teknik Üniversitesi nde, Doktora öğrenimini Japonya Kyoto Üniversitesi nde tamamladı. Halen TOBB ETÜ de ders vermeye devam etmektedir. Bir çok alanda yayımlanmış eseri mevcu ur. Araş rma Alanları Asya-Pasifik Uluslararası İlişkileri, Japonya Dış Poli kası, Güneydoğu Asya, Kıyaslamalı Türk Dış Poli kası çalışmaları ve Demokra zasyon dur. Türk Dış Poli kasında Asya-Pasifik Poli kası Sn.Dr. Bahadır Pehlivantürk başlıca araş rma ve çalışma alanları olan Asya- Pasifik uluslararası ilişkileri ve Güneydoğu Asya nın yeni dinamikleri çerçevesinde dinleyicileri aydınla cı analizlerini sunumunda paylaşacak r. Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU 1979 yılında Bursa-İnegöl de dünyaya geldi yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi nden mezun oldu yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi ni, 2008 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Ens tüsü, Kamu Hukuku Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı nı, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens tüsü Kamu Hukuku Bilim Dalı Doktora Programı nı tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı nda öğre m üyesi olarak görev yapmakta olup, aynı üniversitede Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, Hukuka Giriş ve Genel Kamu Hukuku derslerini yürütmektedir. Kore ve Türkiye de Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Türk Hukuk Sistemi nde Bireysel Başvuru süreci yeni bir uygulamadır. Yapılan başvurular, değerlendirmeler ve bu sistemin hukuk işleyişindeki etkileri konusunda çalışmalar henüz akademik çevreye de yansımamış r. Kore de 6. Kore Cumhuriye nin değişen anayasası ile beraber bireysel başvuru yolu açılmış bulunmaktadır. İki ülke hukukçularının hem anlaşmalar hem de ortak çalışmalar vesilesiyle daha da yakınlaşacakları ve karşılaş rmalı çalışmaların da artacağı düşüncesiyle; ülke deneyimlerinin özetleneceği bir sunum planlanmaktadır.

6 3. OTURUM Doç. Dr. Selçuk ÇOLAKOĞLU Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş, Yüksek Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamış r. Doktora derecesini Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden almış r yılları arasında Güney Kore nin Başken Seul de bulunan Hankuk Yabancı Araş rmalar Üniversitesi (HUFS) Türkoloji bölümünde öğre m görevlisi olarak çalışmış r. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğre m üyesidir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araş rmalar Merkezi nde (SAM) danışmanlık yapmaktadır. Dr. Çolakoğlu, Uluslararası Stratejik Araş rmalar Kurumu (USAK)Bilim Kurulu ve Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK) üyesidir. Bir çok kitap makale ve yayıma imza atmış r. Türkiye de Asya Çalışmalarının Gelişimi Türkiye Doğu Asya ülkeleriyle tarihi ve köklü siyasi ilişkileri olmasına rağmen Asya ile ilgili bölge çalışmaları yavaş bir seyir takip etmiş r. Türkiye deki Asya çalışmaları Türk dış poli kasının yöneliminden de doğrudan etkilenmiş r sonrası Türkiye nin Asya poli kası, ABD ve Ba Avrupa eksenli kalmış r. Bu dönemde Ankara Japonya, Milliyetçi Çin ve Güney Kore ile dayanışma poli kası izlemiş r. Türkiye 1990 sonrasında uzak bölgelere daha fazla ilgi duymaya başlamış r. Orta Asya devletleriyle başlayan yoğun siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri Türkiye nin Doğu Asya ya da açılımını kolaylaş rmış r li yıllarda Asya ülkeleriyle ekonomik ve cari ilişkilerin artması beraberinde Asya ya olan akademik ilgiyi ve yapılan çalışmaları ar rmış r. Doç. Dr. S.Göksel TÜRKÖZÜ 1994 Haziranında Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Kore Dili ve Edebiya Anabilim Dalından mezun olduktan sonra Kasım ayında mezun olduğu bölümde araş rma görevlisi olarak göreve başlamış, 1995 yılında Kore Hüküme nin yüksek lisans bursunu alarak Kore ye gitmiş ve yılları arasından Ulusal Seul Üniversitesi Eği m Fakültesi Kore Dili Eği mi bölümünde yüksek lisans programını tamamlayıp, 2004 Şuba nda doktora programından mezun olup doktora derecesi alarak Türkiye ye dönmüştür. 9 Ekim 1997 tarihinde Kore, Yonsei Üniversitesi tara ndan düzenlenen 6. Yabancılar Arası Korece Şiir ve Kompozisyon Yarışması, şiir dalında büyük ödül kazanmış, 9 Ekim 2012 tarihinde Kore Hüküme tara ndan Kore Dilinin gelişimi ve tanı mına katkıda bulunanlara verilen Kore Devlet Başkanı Nişanını almış r. Halen Kore Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm başkanlığını yürütmektedir. Kore dili eğitmenliği, araş rmacılığın yanı sıra edebiyat çevirileri de yapmaktadır.

7 Türkiye de Kore Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme Sn. Doç. Dr. S. Göksel Türközü; alanında yapmış olduğu çalışma ve araş rmalarının ışığında, ka lımcılara Kore Çalışmaları ile ilgili ufuk açıcı ve bilgilendirici bir sunum yapacak r. Yrd. Doç. Dr. Ha ce KÖROĞLU TÜRKÖZÜ Lisans ve Yüksek lisans eği mini Ankara Üniversitesi, Doktora eği mini Korea(koryo) University, Liberal Arts,Department of Korean Language and Literature, Kore Dili ve Edebiya bölümünde tamamlamış r. Kore dili ve edebiya, edebiyat ve kadın çalışmaları alanlarında yur çinde ve dışında çeşitli çalışmalar yapmış r ve bu alanda yayımlanmış eserleri mevcu ur. Halen Erciyes Üniversitesi nde çalışmalarına devam etmektedir. Tarihi Süreç İçerisinde Kore Kadını Sn. Dr. Ha ce Köroğlu Türközü, lisans üstü eği minde ve daha sonra yap ğı araş rmalarında edebiyat ve kadın çalışmaları alanlarını buluşturmuş olduğu çalışmalarını dinleyicilerine aktaracağı bir sunum yapacak r. Prof. Dr. Jungsuk YOO Kore Üniversitesi, Çağdaş Kore Edebiya bölümünde 2002 yılında Lisans, 2005 yılında yüksek lisans ve 2012 doktora eği mini tamamlamış r. Türkiye ve Amerika daki çeşitli ens tü ve üniversitelerde kurslar almış ve araş rmalarda bulunmuştur. Halen Erciyes Üniversitesi, Kore Dili ve Edebiya bölümünde misafir Profesör olarak bulunmaktadır. Sn. Prof. Dr. Jung Suk YOO 80 lerdeki Kore Edebiya üzerine yapmış olduğu çalışmalarından bilgilendirici bir sunumu dinleyiciler ile paylaşacak r.

8 Düzenleyenler Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi TÜRKKODER #turkkoder #koreturkiyesempozyum

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu 07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI 26 Ocak 2015, İSTANBUL Sonuç Raporu Yardımcı Doçent Doktor Filiz Katman lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) bölümü, yüksek lisans

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ 27 Mayıs 2015, Çarşamba HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi, Maslak-İSTANBUL PANEL PROGRAMI 14:00 14:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Detaylı

EK: TASAM FAALİYET RAPORU

EK: TASAM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 PROJENİN ADI... 3 KONU... 3 KOORDİNASYON... 3 YER... 4 TARİH... 4 AMAÇ... 4 GEREKÇE... 6 KAPSAM... 11 HEDEF KİTLE... 13 METODOLOJİ... 14 PROGRAM (TASLAK)... 15 BASIN... 18 TANITIM

Detaylı

PROJE DOKÜMANI ( TASLAK )

PROJE DOKÜMANI ( TASLAK ) PROJE DOKÜMANI ( TASLAK ) SUNUŞ... 1 PROJE... 3 KONU... 3 KOORDİNATÖR... 3 TARİH... 4 YER... 4 AMAÇ... 4 YÖNTEM... 7 GEREKÇE... 7 KAPSAM... 9 HEDEF KİTLE... 19 METODOLOJİ... 20 MEDYA... 21 TANITIM MALZEMELERİ...

Detaylı

Dünya Gönüllüler Günü Konferansı 5 Aralık 2012

Dünya Gönüllüler Günü Konferansı 5 Aralık 2012 gönüllü olmak için parmak kaldır! www.gonulluolmakicinparmakkaldir.com Dünya Gönüllüler Günü Konferansı 5 Aralık 2012 Neden Gönüllülüğün Yeni Yolları? Bugün insanların gönüllü faaliyete katılmak için eskisinden

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE Rezzan Metan / KalDer Eğitmeni Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Rezzan Metan çalışma hayatına 1981-1985 yılları arasında

Detaylı

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

Detaylı

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi KONUŞMACILARIN ÖZGEÇMİŞLERİ: Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi Scott Barry Kaufman zeka, yaratıcılık, kişilik gelişimi alanlarında uzmanlaşmış bilişsel

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR Dış Politika Akademisi TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR (Enerji, Mülteciler, Güvenlik) Dış Politika Akademisi, Bilim ve Medeniyet Kulübü Organizasyonudur. Turgut Özal Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI TOPLUMDA JAPONYA VE TÜRKİYE: İŞBİRLİĞİ VE POTANSİYEL JAPAN AND TURKEY IN ThE INTERNATIONAL COMMUNITY: COOPERATION AND POTENTIAL

ULUSLARARASI TOPLUMDA JAPONYA VE TÜRKİYE: İŞBİRLİĞİ VE POTANSİYEL JAPAN AND TURKEY IN ThE INTERNATIONAL COMMUNITY: COOPERATION AND POTENTIAL Rapor No: 193, Kasım 2014 Report No: 193, November 2014 ULUSLARARASI TOPLUMDA JAPONYA VE TÜRKİYE: İŞBİRLİĞİ VE POTANSİYEL JAPAN AND TURKEY IN ThE INTERNATIONAL COMMUNITY: COOPERATION AND POTENTIAL JAPONYA

Detaylı

EKONOMİ GÜVENLİĞİ PANEL DAVETİ. 12 Nisan 2013

EKONOMİ GÜVENLİĞİ PANEL DAVETİ. 12 Nisan 2013 EKONOMİ GÜVENLİĞİ PANEL DAVETİ 12 Nisan 2013 Alışkın olduğumuz pek çok şeyin değiştiği bir dönem yaşıyoruz. Bu değişim, hayatımızın hemen her alanına etki ediyor. Dünyadaki bu hızlı dönüşümden belki de

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu İçindekiler 1 Genel Bilgiler 2 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Genel Müdür ün Mesajı 12 Şirketin Organizasyon,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

TÜRKİYE - KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ: BUGÜNDEN YARINA

TÜRKİYE - KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ: BUGÜNDEN YARINA ORSAM TUTANAKLARI No: 32, THE TUTANAKLARI No: 9 Mayıs 2013 TÜRKİYE - KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ: BUGÜNDEN YARINA RELATIONS BETWEEN TURKEY AND KYRGYZSTAN: FROM TODAY TO TOMORROW СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРЕЦКО-КИРГИЗСКИХ

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDEN YÜKSEKÖĞRETİME SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PANELİ ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

ORTAÖĞRETİMDEN YÜKSEKÖĞRETİME SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PANELİ ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ KASIM 2013 YIL 2 SAYI 17 www.iszu.edu.tr ORTAÖĞRETİMDEN YÜKSEKÖĞRETİME SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PANELİ ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİ Yeni Rektörümüz

Detaylı

SEMPOZYUM OTURUM BAŞKANLARI VE KONUŞMACILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ *

SEMPOZYUM OTURUM BAŞKANLARI VE KONUŞMACILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ * SEMPOZYUM OTURUM BAŞKANLARI VE KONUŞMACILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ * PROF. DR. FUNDA BAŞARAN YAVAŞLAR: 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olan Sayın Başaran Yavaşlar, Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI STRATEJÝK PLANI

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI STRATEJÝK PLANI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI 2010-2014 STRATEJİK STRATEJÝK PLANI PLANI Strateji Geliştirme Başkanlığı Ankara 2009 EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

Kadın gözüyle hayattan kareler

Kadın gözüyle hayattan kareler Faaliyet Raporu 2012 Kadın gözüyle hayattan kareler Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması, Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve kadınlara

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ekim-Kasım-Aralık 2012 Sayı: 55. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Rektör Prof. Dr. Hüseyin AKAN

İÇİNDEKİLER. Ekim-Kasım-Aralık 2012 Sayı: 55. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Rektör Prof. Dr. Hüseyin AKAN İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ANMA-KUTLAMA OMÜ 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni 2 Canik Başarı Üniversitesinin Akademik Yılı Törenle Başladı 5 Cumhuriyetin 89. Yılı Törenlerle Kutlandı 6

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GÜNEY KORE - JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ PROGRAMI 3 2. PROGRAM KATILIMCILARI 3 3. GÜNEY KORE VE JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİNİN AMACI 4

İÇİNDEKİLER 1. GÜNEY KORE - JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ PROGRAMI 3 2. PROGRAM KATILIMCILARI 3 3. GÜNEY KORE VE JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİNİN AMACI 4 İÇİNDEKİLER 1. GÜNEY KORE - JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ PROGRAMI 3 2. PROGRAM KATILIMCILARI 3 3. GÜNEY KORE VE JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİNİN AMACI 4 4. GÜNEY KORE VE JAPONYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 4.1. Güney

Detaylı

- özenilen üniversite - 2013 / Temmuz-Ağustos-Eylül

- özenilen üniversite - 2013 / Temmuz-Ağustos-Eylül 1 4-24 OMÜ den 2013-2014 Akademik Yılı Açılış Töreni 4 Yeni Öğrencilerimizi Kapıda Karşıladık 8 OMÜ Vak Koleji Yeni Eği m Öğre m Yılına Başladı 9 Minikler Üniversiteden Mezun Oldu 10 Akademik Bakış 13

Detaylı

Öğrencilerimizin Gözünden İZÜ

Öğrencilerimizin Gözünden İZÜ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ KASIM 2014 YIL 3 SAYI 25 www.izu.edu.tr Öğrencilerimizin Gözünden İZÜ Rektörümüz MÜSİAD 18. Uluslararası İş Forumu na Katıldı İstanbul Valisi Vasip Şahin

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3 1. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları İÇİNDEKİLER Sunuş Kırgız Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 1. Kuruluşu 2. Statüsü 3. Misyonu 4. Vizyonu 5. Ana İlkeleri ve Değerleri 6. İdari Yapı 6.1 Üniversite Yönetim

Detaylı