BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM"

Transkript

1 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 1 Gürdoğan YURTSEVER 2 Özet Son yıllarda giderek artan rekabet ortamı ve teknolojideki büyük atılımlar bankacılık sektöründeki iģ riskini daha da arttırmıģtır. Sektörün düzenlenmesine yönelik artan yasal ve kurumsal düzenlemeler nedeniyle uluslararası yöntem ve metodolojileri kullanma zorunluluğunun ortaya çıktığı görülmektedir. Banka bünyesinde gerçekleģtirilen bütün faaliyetlerin etkin ve efektif bir Ģekilde denetim ve gözetimi için Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (Computer Assisted Audit Techniques CAATs) bu bakımdan önemli bir yöntem ve metod olarak karģımıza çıkmaktadır. Bilgisayar Destekli Denetim yöntemi ile denetçiler veri yığınlarıyla uğraģmaktan kurtulmakta aksine özümsenmiģ, süzülerek ve belli kontrollerden geçirilerek elde edilen sonuçlar üzerinden denetimlerini tamamlama imkanı bulmaktadırlar. Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin Türk Bankacılık sistemi içerisinde yeri, önemi ve geliģim noktalarını belirlemek çalıģmanın amacını oluģturmaktadır. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Denetim, Sürekli Denetim, Denetim Teknikleri, Bankacılık Abstract(Computer Assisted Audit Techniques in Banking Sector) Increasing competition environment and big strides in technology in recent years increased business risk further in banking sector. It is observed that using inrternational methods and methodologies are required due to increasing legal and corporate arrangements in regulation of the sector. Therefore computer assisted audit techniques appear as an important method for effective and efficient auditing and supervising of all activities carried out within the bank. With computer assisted audit methods, auditors, avoid working with data clusters, contrarily they have possibility of completing their audits based on the results that are absorbed filtrated an undergone certain controls. The aim of this study is to determine the place, importance and development points of computer assisted audit techniques in Turkish Banking System. Key Words:Computer Assisted Audit, Continious Audit, Audit Techniques, Banking 1 Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 2 Tekstil Bankası A.ġ. Ġç Kontrol Merkezi ve Uyum BaĢkanı 1

2 Giriş Günümüzün giderek değiģen iģ dünyası gerek bankalar gerekse bankaların denetim birimleri açısından önemli geliģmeler göstermektedir. Rekabet ortamının artması, katı mali ve yasal düzenlemeler, ticari faaliyetler ve teknolojideki büyük atılımlar iģ riskini artırmakta ve yanlıģ mali analizlere neden olabilmektedir. Günümüzde bankacılık sisteminin mali ve operasyonel yapısının güçlendirilmesine yönelik uygulamalar ile birlikte bankacılık sektöründe gözetim ve denetimin etkinliğini artıracak, sektörü daha etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuģturacak yasal ve kurumsal düzenlemelerin arttığını görmekteyiz. Uluslararası Muhasebe Standartları, Uluslararası Denetim Enstitüsü (IIA) standartları, Bankacılık alanında Basle Komitesinin Accord'ları ve bu normlar esas alınarak hazırlanan Bankacılık Kanunu ve BDDK Yönetmelikleri de bu geliģmeye iģaret etmektedir. Bu çerçevede Bankaların ve özel finans kuruluģlarının piyasa disiplini içerisinde, sağlıklı etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir yapıda iģleyiģi için uluslararası yöntem ve metodolojileri kullanma zorunluluğu doğmuģtur. Banka bünyesinde gerçekleģtirilen bütün faaliyetlerinin etkin ve efektif bir Ģekilde denetim ve gözetimi için Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (Computer Assisted Audit Techniques CAATs ) önemli bir yöntem ve metod olarak karģımıza çıkmaktadır. Bilgisayar Destekli Denetim yöntemi ile denetçiler veri yığınlarıyla uğraģmaktan kurtulmakta aksine özümsenmiģ, süzülerek ve belli kontrollerden geçirilerek elde edilen sonuçlar üzerinden denetimlerini tamamlama imkanı bulmaktadırlar. ÇalıĢmamızın amacı Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin Türk Bankacılık sistemi içerisinde yeri, önemi ve geliģim noktalarını belirlemektir. 2

3 1. Bilgisayar Destekli Denetimin Tanımı Bilgisayar destekli denetim teknikleri; denetimi yapılan iģletmenin muhasebe sistemini, bilgisayar imkânlarını kullanarak denetleme sürecidir. Diğer bir ifadeyle, denetçilerin Ģahsi üretkenliklerinin denetim fonksiyonlarıyla birlikte artmasını sağlayan bilgisayar tekniklerine bilgisayar destekli denetim teknikleri denilmektedir (Pamukçu, 2004; 75). Bilgisayar Destekli Denetim, denetimi yapılan organizasyonun ve dolayısıyla bilgisayarlı muhasebe sisteminin güvenilirliğinin, bilgisayar imkânları kullanılarak denetlenmesi süreci olarak tanımlanabilir (Aksoy,2002; 796). Denetimi yapan denetçi açısından ele alındığında ise bilgisayar destekli denetim, denetlemede verimliliği artıran araç ve teknikler olmanın yanı sıra denetçilerin kiģisel verimliliğini artıran teknikler olarak da tanımlanmaktadır. Bilgisayar destekli denetimler uygulamada, çok çeģitli bilgisayar programları ile gerçekleģtirilmektedir. Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri, denetçilerin sistemsel bilgilere bilgisayar yardımı ile ulaģarak, denetim kanıtları ve destekleyici bilgileri temin ettikleri bir yoldur. (Vasarhelyi, Alles ve Kogan, 2004; 84) BaĢka bir ifade ile Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri, denetçilerin denetimler sırasında kullandığı önemli araçlardır. BDDT ler; genelleģtirilmiģ denetim yazılımı, yardımcı program, test verileri, uygulama yazılımı izleme(tracing) ve eģleme (mapping) ve denetim uzmanı sistemleri gibi pek çok tipte araç ve teknikleri içerir (TĠDE,2008; 127). 2. Bilgisayar Destekli Denetimin Tarihçesi 1960 larda ilk ana bilgisayarların ortaya çıkmasıyla çok sayıda bilginin elektronik olarak saklaması mümkün hale geldi. Veri giriģine/elde edilmesine iliģkin metodlar oluģturuldu. Ayrıca büyük dosyaların hızla incelenmesi de olanaklı hale geldi. Denetim raporlarından, bir dosyanın güvenilirliğinin kanıtlanmasında yararlanılmaya baģlandı. Ayrıca endeksleme, toplam alma ve istisnaî raporlama gibi verilerin basit Ģekilde incelenmesi/belli amaçlar için kullanılması da olanaklı hale geldi. Veri transferinin geliģmesiyle bu uygulamalar daha fazla yaygınlaģtı. Denetlenen kuruluģun verilerini uzaktan inceleme olanağı doğdu. Veri saklama (manyetik teypler, 3

4 disketler (floppy), bir modem bağlantısı yoluyla ana bilgisayarda incelenmesi gereken Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri farklı dosyalar oluģturulmasını sağladı lerde, masa baģı kiģisel bilgisayarların ortaya çıkması, muhasebe amaçlı yazılımların geliģmesini sağladı. Muhasebe ile ilgili bütün defterler elektronik olarak tutulabildi ve endeksleme, toplam alma, istisnaî raporlama gibi karmaģık uygulamalar daha kolaylıkla yürütülebildi. MS-DOS gibi iģletim sistemlerinden yararlanan kiģisel bilgisayarların uyumluluğu, dosyanın daha kolay transfer edilebilirliğini sağladı ve denetçiler denetim dosyalarına daha kolay eriģebildi. KiĢisel bilgisayarların hızı ve kapasitesi daha fazla arttığından çok daha fazla sayıda dosya iģlenebiliyordu. Dosyaların sistemden sisteme ve bilgisayardan bilgisayara aktarılabilesi amacıyla yazılım ve donanım geliģtirildi. Muhasebe yazılımına paralel olarak dosya inceleme yazılımı geliģtirildi lerin sonunda IDEA ve ACL gibi araçlar kiģisel bilgisayardaki dosyaların incelenmesi için geliģtirildi. ġirketler de bilgisayar programlama dillerinden yararlanarak daha önceki ana bilgisayar incelemelerine benzeyen inceleme yolları yazmaya baģlamıģlardı. Bu eğilim, kiģisel bilgisayarların muhasebe ve dosya incelemesine yönelik baģlıca araç haline geldiği 1990 lara dek sürdü. Dosya uyumluluğu, çoğu dosya formatına ulaģabilen Windows ve Win95 programlarının geliģmesiyle birçok paketi standart hale getirmeyi sürdürdü (Yarar, 2000; 28) li yıllarda sistem üzerinden spesifik denetim yapılmasına imkan veren özel denetim yazılımları ve paketleri geliģtirildi. Bugün dünya bankacılık sisteminde bilgisayar destekli denetim yazılımlarının kullanımı hızla artmaktadır. Hızlı etkin ve verimli bir denetim gerçekleģtirilmesinde Bilgisayar Destekli Denetim teknikleri çok büyük katkılar sağlamaktadır. 3. Muhasebe Denetiminde Kullanılabilecek BDTT Türleri 3.1.Ticari Yazılımlar Microsoft Excel,Word gibi ticari yazılımlar müģteri veritabanı bilgilerinin aktarılarak analiz edilmesi için kullanılmaktadır Sistem Gömülü Denetim Yazılımları Bu yazılımlar kullanıcı programlarına eklenen ve iģleyiģi kontrol eden sonuçları denetçilere aktaran devamlı denetim ve gözetim iģlevi yürüten yazılımlardır. 4

5 3.3.Bütünleşik Test Yazılımları MüĢteri programlarına eklenen ve gerçek datanın denetçiler tarafından test edilebilmesine imkan veren yazılımlardır. BütünleĢik test tekniği (Integrated Test Facility) ile denetçi, iģletme uygulama programlarının mantığını ve kontrollerini tüm muhasebe bilgi sistemini içerecek biçimde test edebilir. Veri testinin bir türü olan bu teknikte denetçi hayali kayıtlar oluģturup bu kayıtları süreğen bir temelde kukla (dummy) verilerle çalıģtırabilir ve testin etkinliği önemli ölçüde artırılmıģ olur. Örneğin hayali bölüm, satıcı, müģteri, iģçi gibi muhasebe verisinin birikebileceği bir temelde verinin iģlenebileceği bir yığın yaratılabilir. Bu yığın oluģturulduktan sonra denetçi verileri iģletmenin bilgisayar sisteminde iģleyerek sonuçlarını alır. Önceden belirlenmiģ iģlem sonuçları, bütünleģik test tekniği verileri ile elde edilen sonuçlarla karģılaģtırır (Erdoğan, 1999; 4). 3.4.Simülasyon MüĢteri verileri üzerinde denetçiler tarafından karģılaģtırmalı analizler ve geleceğe yönelik tahminler yapılabilmesine imkan veren yazılımlardır. BaĢka bir ifade ile simülasyon, gerçek bir sistemin modelini tasarlama süreci ve sistemin iģlemesi için sistemin davranıģlarını anlamak veya değiģik stratejileri değerlemek amacıyla bu model üzerinde denemeler yapmaktır Ģeklinde tanımlayabiliriz (Helms, Mancino, 1998;52). 3.5.Program Kodlarının Analizi MüĢteri yazılım kodlarının yönetmeliklere ve kurallara uygun Ģekilde gerçekleģtirildiğinin denetçiler tarafından sistem dökümanları kullanılarak tanımlanmasıdır. 3.6.Veri Analizi Denetçiler tarafından hazırlanan verilerin bilgisayarlı analizi bir bilgisayar destekli denetim tekniğidir. ĠĢlemler üzerinde inceleme yapılarak beklenen Ģekilde proses edilip edilmediklerine iliģkin kanıtlar toplanır. 3.7.Özel Denetim Yazılımları Spesifik görevler ve amaçlar için hazırlanmıģ ve sistemde dataları iģleyen ve inceleyen sonuçları değerlendirilmek üzere denetçilere sunan yazılımlardır. 5

6 Bu programlar, birikmiģ verilerden denetim için önemli verilerin bilinçli veya tesadüfî seçiminde, hesaplama sonuçları ve verilerin karģılaģtırılması v.b. tekdüze ve Ģekli denetim iģlemlerinin yapılmasında kullanılırlar. Özel denetim programları, denetçinin kendisince yazılabileceği gibi, müģteri veya denetçinin sipariģi üzerine bilgi iģlem danıģmanlık firmaları tarafından da hazırlanabilir. Ayrıca bunlar, belirli bir denetim iģi için hazırlanmalarına rağmen, esnek bir yapıda programlandığında diğer müģteriler için de kullanılabilirler (Yılmaz, 2007; 82). 3.8.Genel Amaçlı Denetim Yazılımları Ġlk olarak Amerikan denetim firmalarınca geliģtirilen ve uygulanan standart programlardır. Bunlar, denetçi tarafından istenen denetim iģlemlerinin alt programlar Ģeklinde bir araya getirilmesinden oluģurlar. Standart denetim programları olarak tasarlandıklarından her kullanım için denetimin özel Ģartlarına uyarlanabilirler. Ancak burada, farklı bilgi iģlem sistemlerinin özellikleri ve müģterinin muhasebe organizasyonu dikkate alınmalıdır. Genel denetim programları yardımıyla denetim verileri bilinçli ya da tesadüfî olarak seçilebilirler ve ihtiyaca göre yeniden düzenlenebilirler (Porter, Burton, 1971; 253). 4. Bilgisayar Destekli Denetimin Uygulama Aşamaları 4.1.Planlama Bir BDDT yi oluģturmaya baģlamadan önce, o tekniğin gerektirdiği Ģekilde planlanması gerekir. BDDT nin hedefi denetçinin bir hesabı doğrulamada gerek duyduğu güvenceyi elde etmesinde denetçiye yardımcı olmaktır (Yılmaz, 2007; 94). BDDT incelemeleri için en uygun dosya/dosyaların seçilmesi denetçi için çok önemlidir ve mevcut veri dosyaları incelenirken özen gösterilmelidir. Denetçi, hangi dosyaların kullanıldığını tetkik etmek üzere denetlenen kuruluģun sistemindeki akıģ Ģemalarından yararlanmalıdır. Orijinal veri giriģ sürecinden en az farklı olan verilerin seçilmesi gerekir (TĠDE, 2008; 94) BDDT lerinin Kullanımı İçin Karar Faktörleri Denetim planlanırken, manuel tekniklerin ve BDDT lerin uygun bir kombinasyonu kullanılmalıdır. BDDT ler kullanılırken Ģu faktörler dikkate alınır: (TĠDE, 2008; 128) -Denetçinin bilgisayar bilgisi, uzmanlığı ve tecrübesi -Manuel tekniklere kıyasla BDDT leri kullanmanın etkinliği ve verimliliği 6

7 -Zaman kısıtı -BiliĢim sistemi ve bilgi teknolojisi ortamının bütünlüğü -Denetim risklerinin düzeyi BDDT Planlama Adımları BDDT lerin uygulanması hazırlanırken yapılması gereken temel noktalar Ģunlardır: -BDDT lerin denetim hedeflerini belirlemek -Uygulanacak prosedürleri(istatiksel örneklem, yeniden hesaplama, teyit/doğrulama, vb) tanımlamak. -Çıktı ihtiyaçlarını tanımlamak -Personel, BDDT ler ve iģleme ortamı gibi kaynak ihtiyaçlarını saptamak -Kullanılacak BDDT ler ile ilgili hedefler, üst düzey akıģ Ģemaları ve iģletim talimatları da dahil dökümanların hazırlanması Denetlenen İle Yapılacak Düzenlemeler: BDDT incelemeleri için gerekli bilgiler belirlendikten sonra, veri formatı ve bu verileri saklama yöntemi konusunda anlaģma sağlanması gereklidir (Janruca, 1987; 89). Ayrıntılı iģlem dosyaları gibi veri dosyaları, genellikle, sadece kısa bir süre saklanmaktadır; bundan dolayı, denetçi, ilgili verilerin denetim için gerekli olan süre boyunca saklanması için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Denetimin, kurumun üretim ortamı üzerindeki etkilerini asgari düzeye indirmek için BS olanakları, programları ve verilerine eriģimle ilgili düzenlemeler, eriģime ihtiyaç duyulan zamandan çok önce yapılmalıdır. Denetçi, üretim programlarında oluģan değiģikliklerin BDDT lerin kullanımı üzerinde yapabileceği etkiyi değerlendirmelidir. Bunu yaparken, denetçi, bu değiģikliklerin hem BDDT lerin bütünlüğü ve faydası üzerindeki hem de denetçinin kullandığı programlar/sistem ve verilerin bütünlüğü üzerindeki etkisini dikkate almalı ve değerlendirmelidir BDDT lerin Test Edilmesi Denetçi; uygun planlama, tasarım, test etme, iģleme ve belge incelemesi yoluyla, BDDT lerin bütünlüğü, güvenilirliliği, faydalılığı ve güvenliği hakkında makul seviyede bir güvence sağlamalıdır. BDDT lere güvenmeden ve onları dayanak olarak kabul etmeden önce 7

8 bu güvencenin elde edilmesi gerekir. Bu testin niteliği, zamanlaması ve kapsamı, BDDT lerin ticari piyasada mevcudiyetine ve istikrarına bağlıdır BDDT ler ve Verilerin Güvenliği Denetçi ve BDDT uzmanı veri tamlığının ve dosya güvenilirliğinin sağlanmasında rol oynar. Genellikle BDDT uzmanının görevi verileri denetçilerin bilgisayarlarına yüklemektir. BDDT uzmanı Ģunları yapmalıdır: - Veriler, floppy diskten aktarıldıysa, verilerde virüs kontrolü yapmak. Veriler floppy diskte bulunuyorsa, tüm verilerin virüs kontrolüne alınması uygun olur. - Veriler, bir manyetik teypte bulunuyorsa kayıt sayıları hesaplanmalıdır. Bundan genellikle, BDDT uzmanı sorumludur. Bu hesaplama, dosyadaki tüm kayıtların dönüģtürüldüğünü/yüklendiğini göstermek bakımından her zaman yapılmalıdır. Denetçi eksiksiz bir dosyayı incelemelidir.(taylor, Glezen, 1994; 495) -BDDT lerin veri analizinde kullanılmak üzere bilgi elde etmek için kullanıldığı durumlarda denetçi, verilerin elde edildiği biliģim teknolojileri ortamının ve biliģim sisteminin bütünlüğünü teyit etmelidir. - Denetçi, üretim verilerini ve program/sistsem bilgilerini uygun bir gizlilik ve güvenlik düzeyinde tutmalı ve korumalıdır. -Denetçi, BDDT lerin bütünlüğü, güvenilirliği, faydalılığı ve güvenliğinden sürekli emin olmak için uygun prosedürler uygulamalı ve prosedürlerin sonuçlarını kaydetmelidir. -BDDT ler denetçinin kontrolü altında olmayan bir ortamda bulunuyorsa, BDDT lerdeki değiģiklikleri tespit etmek amacıyla uygun kontroller yapmalıdır. BDDT lerde bir değiģiklik yapıldığında denetçi, bu BDDT leri dayanak almadan önce uygun planlama, tasarım, test etme, iģleme ve belge incelemesi yoluyla, BDDT lerin bütünlüğü, güvenilirliği, faydalılığı ve güvenliği hakkında güvence sağlamalıdır. 4.2.DENETİM ÇALIŞMASININ YAPILMASI BDDT lerin ayrıntılı tanımlamalar ve denetim hedeflerini karģıladığı hususunda makul güvence elde edilmesi için, BDDT lerin kullanımı denetçi tarafından kontrol edilmelidir. Denetçi: -Uygunsa, kontrol toplamları arasında bir mutabakat çalıģması yapmalıdır. -Çktıların makul olup olmadığını incelemelidir. 8

9 -BDDT lerin mantığını, parametrelerini veya ilgili diğer özelliklerini incelemelidir. -Ġlgili kurumunu, BDDT lerin bütünlüğüne katkıda bulunabilecek genel BS kontrollerini (örneğin, program değiģiklik kontrolleri ve sisteme, programa veya veri dosyalarına eriģim) incelenmelidir. 4.3.BDDT LERİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÖKÜMANTASYONU BDDT nin kavramlaģtırıldığı aģamadan uygulanmasına kadar geçen tüm aģamaların belgelenmesi önemlidir. AĢağıdaki ayrıntıların belgelenmesi gereklidir. Denetimin hedefi nedir? Bu bilgi denetimin ihtiyaçlarını ve denetlenen kurumun hesaplarından çıkarılabilecek güvenceleri gösteren denetim planında yer alır. Bir BDDT bu hedefi gerçekleģtirebilir mi? Denetim ekibi, incelemenin büyüklüğü ve karmaģıklığının BDDT den yararlanılmasına uygun olup olmadığına karar verecektir. Örneğin küçük bir kuruluģun bir yılda bir kaç bin iģlemi olabilir, bu yüzden bir BDDT maliyeti etkin olmayacaktır (Yılmaz, 2007; 107). Yeterli denetim bulgusu ve delili sağlamak için, BDDT süreci adım adım ve yeterince kaydedilmelidir. Özellikle, BDDT uygulamasını tanımlamak için denetim çalıģma kağıtları planlama, uygulama, denetim bulguları ve delilleri baģlıkları altında aģağıda belirtilen unsurları içermelidir. Planlama -BDDT lerin hedefleri -Kullanılacak BDDT ler -Uygulanacak kontroller -Personel ve zamanlama Uygulama -BDDT hazırlama ve test prosedürleri ve kontrolleri -BDDT ler tarafından yapılan testlerin ayrıntıları -Girdiler(örneğin, kullanılan veriler, dosya düzenleri), iģlemler(örneğin, BDDT lerle ilgili üst düzey akıģ Ģemaları, mantık) ve çıktılar(örneğin, günlük dosyaları, raporlar) hakkında ayrıntılar -Ġlgili parametreler veya kaynak kodu listesi 9

10 Denetim Bulgu ve Delilleri -Üretilen çıktılar -Çıktı üzerinde yapılan denetim analiz çalıģmalarının tanımı -Denetim bulguları -Denetim sonuçları -Denetim tavsiyeleri 4.4.RAPORLAMA Raporun hedefler, kapsam ve metodoloji bölümü, kullanılan BDDT lerin açık bir tanımını içermelidir. Bu tanım aģırı ayrıntılı olmamalı, fakat okuyucu için yeterli bir genel bilgi vermelidir. Kullanılan BDDT lerin tanımı raporun, BDDT lerin kullanımıyla ilgili somut bulguların tartıģıldığı bölümüne de konulmalıdır. Kullanılan BDDT lerin tanımı birden fazla bulgu için geçerli ise ya da aģırı ayrıntılı ise, bu tanım, raporun hedefler, kapsam ve metodoloji bölümünde kısaca açıklanmalı ve okuyucu daha ayrıntılı bir tanım içeren bir ekle yönlendirilmelidir. 4.5 BDDT İLE İLGİLİ ULUSLARARASI DÜZENLEMELER Uluslararası düzeyde, elektronik bilgi ortamında denetim ile ilgili dört ulusal kuruluģun çalıģmaları mevcuttur (Özbilgin, 2003; 17). -IFAC Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu(International Federation of Accounts) -AICPA Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountant -ISACA Bilgi Sistemleri Denetimi ve Kontrolü Derneği (Information System Auditing Control Association) -IIA Amerikan Ġç Denetçiler Enstitüsü (Institute of Internal Auditors) dır. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), dünyada uluslararası muhasebe uygulamalarına yön veren en önemli muhasebecilik meslek örgütü olup 118 ülkeden 159 kurumsal üyesi ile yaklaģık 2.5 milyon kamu ve özel sektör çalıģan ve akademisyenden oluģan muhasebeciyi kapsamına almaktadır de kurulan bu örgüt muhasebeciler için meslek yasası (ethic code), Uluslararası Denetim Standartları, Uluslararası Eğitim 10

11 Standartları, Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe standartları geliģtirmekte ve yayınlamaktadır. IFAC tarafından elektronik bilgi ortamlarında denetim ile ilgili 401 no lu Bilgi ĠĢlem Sistemleri Ortamında Denetim (Auditing in a Computer Information System Environment) denetim standardı yayımlanmıģtır. Bu standart Aralık 2004 de yerini 315 no lu ĠĢletmeyi ve çevresini tanıyarak maddi hata risklerinin değerlenmesi (Understanding the entity and its environment and assesing the risks of material misstatements), 330 no lu Değerlenen riskler karģısında denetçinin uygulayacağı prosedürler (The auditors procedures in response to assessed risks) ve 500 no lu Denetim kanıtları standardı gelmiģtir (Özbilgin, 2003; 18). Bu kurumlardan AICPA 1887 de kurulmuģ olup bugün ABD nin muhasebe alanında faaliyet gösteren en büyük meslek örgütüdür. Esas amacı meslek mensuplarının haklarını korumak, yetki belgesi vermek mesleğe giriģ ve eğitimle ilgili esasları düzenlemek olan AICPA nın en önemli görevlerinden bir tanesi de ülke çapında muhasebe uygulamalarına yön veren genel kabul görmüģ muhasebe standartları ile bağımsız denetime iliģkin denetim ilke ve standartlarını düzenlemektir (AICPA, ). AICPA SAS 80 no lu standardı yayınlamıģtır. Bu standart elektronik bir formatta denetim iģlemlerini gerçekleģtirebilmelerinde önemli bir konu olan delile dayanma konusunda bir kavram geliģtirilmesini sağlamıģtır. 94 no lu standart, denetçilerin bilgi teknolojilerini ve tüm iç kontrol sistemini anlaması gerektiğini ifade etmektedir. Denetçilerin, finansal bilginin doğruluğunun belirlenmesi ve risk tespiti gibi konularla ilgili olarak veri iģleme sürecini iyi analiz etmeleri gerekmektedir. Amerikan Ġç Denetçiler Enstitüsü iç denetim mesleğinin geliģmesi, iç denetçilerin eğitimi mesleki geliģimlerinin sağlanması, iç denetimle ilgili dünya çapında kabul gören standartların oluģturulmasını sağlamak amacıyla ABD de 1941 yılında kurulmuģ olup bugün 100 ülkeden üyesi bulunan uluslararası bir örgüt haline gelmiģtir. Amerikan iç denetçiler enstitüsüne göre bütün iç denetçilerin, asıl sorumluluğu bilgi teknolojileri denetimi olan denetçiler kadar uzmanlığa sahip olması beklenmediği belirtilmektedir. 4.6.TÜRKİYE DE BDDT İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 213 sayılı VUK da BDDT ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır tarihinde, 3239 sayılı kanunla, özel izin alma zorunluluğu kaldırılarak, tutulması zorunlu olan defterlerin ayrık yapraklı olarak tutulabilmesi mükelleflerin isteğine bırakılmıģtır. Buna göre, ayrık yapraklı defter tutulduğunda, açılıģ ve kapanıģ tasdiklerinin yapılması ve kapanıģ 11

12 tasdikinden sonra, kullanılmayan sayfalarla birlikte ciltlenmesi gerekmektedir. (Kutlan, 1995;20). Ayrıca 4108 Sayılı kanunla Maliye Bakanlığı, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kiģilerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgari hususlar ile standartları ve uygulamaya iliģkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir Ģeklinde bir fıkra eklenmiģtir (Vural, 1993; 27). Ayrıca 1995 yılında kurulan Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü ülkemizde iç denetimin bir meslek disiplini haline gelmesinde önemli bir rol üstlenmiģtir. Enstitü nün çeģitli sektörlerden ülkenin belli baģlı kuruluģlarında görev yapan 700 civarında üyesi bulunmaktadır. Düzenlediği mesleki toplantılar, kongreler, seminerler, sempozyumlar, eğitimler ve uluslararası meslek standartlarının dilimize çevrilmesi gibi etkinlikleri ile Enstitü meslek bilinci etiğinin oluģturulmasında önemli katkılar sağlamaktadır. 5.TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM UYGULAMASI Bilgisayar destekli denetim uygulamalarının ortaya çıkardığı sonuçları görebilmek amacıyla özel denetim yazılımları kullanan 4 banka örneği incelenmiģtir. Ġncelenen bankalardan A ve C Bankası yabancı, B ve D Bankası ise özel sermayeli bankalardır. Bu bankalardan bilgisayar destekli denetim uygulamalarına iliģkin alınan cevaplar aģağıdaki tabloda özetlenmiģtir. Kullanılan program Kullanılmaya başlama yılı Kullanım Amacı A Bankası B Bankası C Bankası D Bankası Webfocus Denetim ve analiz ACL (Audit Analytics Siron AML çalıģmaları için and Continous ağırlıklı olarak Monitoring Software). ACL, ayrıca Ayrıca Operasyonel Microstrategy ve Risk Yönetimi, Toad Denetim ve ERM Risk Yönetimi, Uyumluluk konularında Paisley programının da yakın zamanda kullanılması planlanmaktadır ACL Suistimal tespiti Scope belirlenmesi Aykırı/hatalı Microstrategy 2008 Suistimal tespiti Karapara tespiti ġube teftiģi Suiistimal tespiti Hesapların mutabakatının Karapara tespiti 12

13 iģlemlerin yakalanması Analiz esnasında kullanılan raporlama ve analiz taplolarının oluģturulması ve örneklem seçimi Hesap Hareket incelemeleri ĠĢlem kontrollerinin otomatize edilmesi sağlanması, ġube denetim ekiplerine gerekli bilgi/belge talebinin karģılanması, Mali kontrol Bölümü raporlamaları Program ile denetlenen kütlenin tüm kütleye oranı Programı kullanan Birimler Programı kullanan personel sayısı Kullanım kolaylığı Kullanılan senaryo adedi Yeni senaryo entegrasyonu yapılabilmesi Raporlama sıklığı Programın test edilmesi ve test sıklığı Proses edilen günlük tüm iģlemler denetlenmektedir. Risk odaklı çalıģılmakta olup, denetlenen kütle ile tüm kütle arasındaki oran konuya göre değiģmektedir. Banka bünyesinde üretilen tüm bilgiler denetlenebilmektedir. TeftiĢ / Ġç Kontrol TeftiĢ / Ġç Kontrol TeftiĢ/ Ġç Kontrol/ Mali Kontrol Manager olarak 6 user olarak 60 Kolay anlaģılabilir ve kullanılabilir 5 YaklaĢık 20 kiģi 2 Kolay anlaģılabilir ve kullanılabilir olmakla birlikte daha komplike (döngüler ve ileri seviyede değiģkenler kullanılarak yapılan) sorgular da bulanmaktadır. Script yazımı ve programın etkin kullanımı konularında belli bir birikim ve tecrübe gerektirmektedir Yeni senaryolar ilave edilebilmektedir. Bilgi iģlem desteği ile yapılabilmektedir. Yeni senaryolar, yazılan script ler vasıtasıyla kolaylıkla programa ilave edilebilmekte ve kullanılmaktadır. Günlük tüm iģlemler Ġç Kontrol Kolay anlaģılabilir ve kullanılabilir Günlük/Haftalık/Aylık Günlük, dönemsel Günlük, dönemsel Günlük Günlük incelemeler esnasında kontrol edilmekte, altı ayda bir defa da genel değerlendirme yapılmaktadır. Yazılım sonrasında bir süre kontrol edildikten sonra çıkan sonuçların doğruluğu ya da doğruya yakınlığı kabul edilirse, yazılımda veya data da değiģiklik olana kadar test yapılmamaktadır. Program tarafından üretilen bilgiler, beklenmedik bir sonuç ile karģılaģıldığı veya bilginin tutarlılığı konusunda tereddüt yaģanılan durumlarda test edilmektedir. Yeni senaryolar ilave edilebilmektedir. Bilgilerin tutarlılığı konusunda tereddüt yaģanan durumlarda test edilmektedir. 13

14 Teknik destek yeterliliği Elde edilen sonuçlar Yeterli Yeterli Yeterli Yeterli ġube ve birimlerin günlük olarak takip edildiklerini bilmeleri denetim etkinliğini arttırmıģtır. Daha az zamanda daha fazla kontrol ile denetim etkinliği artmıģtır. Örneklem seçimi ile teftiģ/iç kontrol çalıģmaları kolaylaģmıģ ve doğru kütle seçimi ile etkinlik artmıģtır. Çok büyük boyutta dataların iģlenip raporlanabilmesi Suistimal tespiti, Denetimin etkinliğinin artıģı, Hataların/kuraldıĢı uygulamaların tespitleri Kontrol ve denetim çalıģmalarının etkinliğinin artıģı Bu tablonun değerlendirilmesi sonucunda; Dört bankanın ikisinde aynı, diğerlerinde farklı bilgisayar destekli denetim programlarının kullanıldığı, B Bankası nda birden fazla program kullanıldığı, C Bankasında ikinci programın kullanımının planlandığı, Bilgisayar destekli denetim programlarının kullanımına A bankasında 2004, B ve C Bankası nda 2005, D Bankası nda 2007 yılında baģlandığı, Üç bankada suiistimalleri tespit edebilmek amacının bu programların kullanılmasında ortak amaç olduğu, bunun dıģında aykırı hatalı iģlemlerin yakalanması, mutabakat, karapara uygulamaları ve analiz amaçlarının da söz konusu olduğu, D Bankası nda ise yalnızca karapara tespiti amacının söz konusu olduğu, Üç bankada tüm faaliyetlerin denetim alanına alınabildiği, B Bankası nda ise risk odaklı çalıģıldığı, denetlenen kütle ile tüm kütle arasındaki oranın kontrol konusuna göre değiģtiği, Bilgisayar destekli denetim yazılımlarının dört bankanın tamamında Ġç Kontrol Birimleri tarafından kullanılırken, aynı zamanda üç bankada TeftiĢ Kurulu, bir bankada da Mali Kontrol Birimi tarafından kullanıldığı, 14

15 Programları yönetici ve kullanıcı olarak A Bankası nda yaklaģık 66 kiģi kullanırken, bu sayının B Bankası nda 5, C Bankası nda 20, D Bankası nda da 2 kiģi olduğu, programların kullanıcı sayılarının her bankada farklı olduğu, A ve D Bankalarınca, programların kullanım kolaylığına sahip olduğunu ifade ederken, B ve C Bankalarınca kullanım için belirli bir birikim ve tecrübe gerektirdiğinin ifade edildiği, Aynı programı kullanan B ve C Bankası nda 40 senaryo kullanılırken, A Bankası nda 1200 senaryo, D Bankası nda ise 25 senaryo kullanıldığı, Üç banka, yeni senaryoların kolaylıkla programa dahil edilebildiğini ifade ederken, B Bankası nda bunun bilgi iģlem desteği ile yapılabildiği, Raporlamaların genellikle günlük ve dönemsel nitelikte üretildiği, A Bankasında programın düzenli aralıklarla test edilmesine rağmen, diğer bankalarda gerek görüldüğünde test yapıldığı, Her dört bankanın da programlar ile ilgili yeterli teknik destek alabildiği, Bilgisayar destekli denetim programlarının kullanılmasıyla, kontrol ve denetim çalıģmalarının etkinliğinin arttığı görülmektedir. Bilgisayar Destekli Denetim Programları kullanan dört banka ile ilgili yapılan çalıģmalarda elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; Bu programlar genel olarak 3-4 yıl gibi yakın dönemde kullanılmaya baģlanmıģ, Bankanın tüm iģlemlerinin denetlenebilmesi mümkün olmuģ, Denetim etkinliği büyük oranda artmıģtır. 15

16 SONUÇ Türk Bankacılık sektörüne baktığımızda Bilgisayar Destekli Denetim faaliyetlerinin temel olarak Bilgi Sistemleri tarafından sağlanan raporların kontrolü çerçevesinde gerçekleģtirildiği görülmektedir. Banka denetim birimleri sistemsel veriler kullanarak analizler yapmakla birlikte, denetim birimleri tarafından tasarlanan bu sorguların yazımı genellikle Bilgi Sistemleri (IT) personeli tarafından gerçekleģtirilmektedir. Bununla birlikte son yıllarda özel denetim yazılımlarının kullanımının arttığı görülmektedir. Bankalarda Bilgisayar Destekli Denetim faaliyetleri genel olarak TeftiĢ Kurulu ve Ġç Kontrol Merkezleri bünyesinde yürütülen faaliyetlerdir. Bu faaliyetler Merkezi Denetim / Uzaktan Gözetim vb. adlandırılan denetim ekipleri tarafından gerçekleģtirilmektedir. Bu ekiplerde görev yapan personelin formasyonları incelendiğinde, bilgisayar yazılımları konusunda uzman olmadığı, daha çok mevcut personelin bu konuda hizmet içi yetiģtirilerek bilgisayar destekli denetim uygulamalarının yürütülmesinde kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla denetim formasyonu yeterli ancak teknik formasyonu zayıf personel ile bu faaliyet yürütülmektedir. Bu konudaki en büyük eksikliklerden biri bilgisayar ve denetim alanında ortak formasyona ve teknik bilgi birikimine sahip personel eksikliğidir. Ayrıca özellikle TeftiĢ Kurullarında görevli denetim personelinin belirli dönem sonunda baģka birimlerde görevlendiriliyor olması bilgi, tecrübenin kaybolmasına ve faaliyetlerin etkin Ģekilde devam etmemesine yol açmaktadır. Bu nedenle mevcut yazılımların etkin ve verimli Ģekilde kullanılabildiğini söylemek de mümkün değildir. Bilgisayar Destekli Denetim çalıģmalarında elde edilen tecrübeler ve yaklaģımların diğer birimlere özellikle izleme ve kontrol birimlerine aktarılması önem arz etmektedir. Denetim birimlerinin kapalı organizasyonu nedeni ile raporlama ve veriye ulaģma konusunda edinilen önemli bilgilerin organizasyonun diğer birimleri ile paylaģılmasında eksiklikler mevcuttur. Diğer bir eksiklik bilgisayar destekli banka denetimi konusunda bankaları yönlendirici ve eğitici literatür ve bilgi birikimi eksikliğidir. Bilgisayar Destekli Denetim faaliyetlerinin geliģtirilmesi için her banka farklı bir yazılım ve yöntem arayıģı içindedir. Fayda maliyet analizlerinin iyi yapılamaması nedeniyle, bu durum sektörde yüksek maliyetler ile kalitesiz/etkin olmayan yazılımlar alınmasına yol açabilmektedir. 16

17 Bilgisayar Destekli Denetim çalıģmalarında özellikle bilgi güvenliği açısından Bilgi Teknolojileri Bölümlerinin sistem verileri ve spesifik yazılımların bünyesinde kalması ve geliģtirilmesi yönünde direnci olmaktadır. Dolayısıyla Bilgi Teknolojileri Bölümleri genellikle Bilgisayar Destekli Denetimin ayrılmaz bir bacağı konumuna gelmektedir. Sonuç olarak etkin ve efektif bir denetim faaliyeti için bilgisayar destekli denetim teknikleri ve yaklaģımlarının vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu açıktır. Uygun formasyona sahip personel, fayda/maliyet oranı makul bir denetim yazılımı, devamlılığı olan etkin bir denetim organizasyonu bu faaliyetin beklenen yararları sağlayacak Ģekilde gerçekleģtirilmesi için önem taģımaktadır. Yürütülmesi planlanan Bilgisayar Destekli Denetim faaliyetleri bu noktalar göz önüne alınarak tasarlanmalıdır. Ekonomimizin lokomotifi konumunda bulunan bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve büyük ölçekli ifade edebilecek bankaların dahi özel denetim yazılımları kullanımına 3-4 yıl gibi yakın sayılabilecek dönemlerde baģlamaları dikkate alındığında, bu uygulamalarının bankacılığımızda yaygınlaģmaya baģladığını ifade etmek mümkün görünmektedir. Bu uygulamaların bankalarımız baģta olmak üzere özellikle finans sektöründe yaygınlaģması önemli katma değer ve kazanımlara imkan sağlayacaktır. Makale Vergi Sorunları Dergisinin 251. sayısında yayınlanmıştır. ( ) KAYNAKÇA AKSOY, Tamer. Tüm Yönleriyle Denetim, AB ile Uyum Sürecinde Denetimde Yeni BirParadigma, Yetkin Basımevi, Ankara 2002 The American Institute of Certified Public Accountants, Consideration of the Internal Control Structure in a Financial Audit, SAS No.55, April G.Eise, Janruca. Elektronik Bilgi ĠĢlem ve Resmi Denetleme T.C. Sayıştay Yayınları, Yayın No:25/7, Ankara 1987 Helms, G.L, Mancino, J., The Electronic Auditor, Journal of Accountancy, April 1998 ERDOĞAN, Melih. Bilgisayar Ortamında Muhasebe Denetimindeki GeliĢmeler, 4. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Ġstanbul,

18 KUTLAN, Serhat. Bilgisayar Ortamında Muhasebe Denetimi Esasları, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:155, Temmuz 1995 ÖZBĠLGĠN, Ġzzet Gökhan. Bilgi Teknolojileri Denetimi ve Uluslararası Standartları Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personeli Derneği Dergisi, Kasım-Aralık 2003 PAMUKÇU, AyĢe. Muhasebede Bilgisayar Destekli Denetim Düzeni, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ġstanbul, 2004 PORTER, Thomas ve BURTON, John. Auditing: A Conceptual Aproach, Wadworth Publishing, Belmont, 1971 TAYLOR, H. Donald, GLEZEN, G. William; Auditing: IntegratedConcepts and Procedure, 6.Edition, John Wiley & Sons Inc, New York, 1994 Türkiye Ġç Denetm Enstitüsü, Uluslararası Ġç Denetim Standartları, Mesleki Uygulama Çerçevesi(2007 deki DeğiĢikliklerle),2008 VASARHELYĠ. M.A., M.G. Alles, and A. Kogan [2004], Principles of Analytic Monitoring for Continuous Assurance, Journal of Emerging Technologies in Accounting, Vol. 1. VURAL, Mehmet. Vergi Hukukumuzda Bilgisayar Ortamında Muhasebe, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 144, ğustos 1993 YARAR, Emine. Instosai Elektronik Bilgi ĠĢlem Komitesi BiliĢim Teknolojisi Denetim Eğitimi, Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri, Kurs Notları, Nisan 2000, Ankara YILMAZ, Gökhan. Muhasebe Denetiminde Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin İncelenmesi ve Bir Uygulama,(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Anabilim Dalı, Muhasebe Denetimi Bilim Dalı, Ġstanbul 2007 The American Institute of Certified Public Accountants,

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm DENETİM İLE İLGİLİ

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı BTYD 2011 ANKARA COSO YAKLAġIMI ÇERÇEVESĠNDE ĠÇ KONTROL FAALĠYETLERĠNĠN ANALĠZĠ Haziran 2011 BTYD 2011 BTYD 2011 Gündem Gündem 1. Ġç Kontrol Modelleri

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF

DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2. SÜREKLİ DENETİME İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

2. SÜREKLİ DENETİME İLİŞKİN GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... v TABLO LİSTESİ... xi ŞEKİL LİSTESİ... xiii KISALTMALAR... xiv 2. SÜREKLİ DENETİME İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 4 2.1. SÜREKLİ DENETİMİN TANIMI... 4 2.2. SÜREKLİ DENETİM İLE GELENEKSEL

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

XBRL. Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi

XBRL. Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi XBRL dünya çapında iş dünyasıyla finansal veriler arasında elektronik iletişimi sağlayan devrimsel nitelikte bir dildir. Hazırlık aşamasında,

Detaylı

ELEKTRONİK BİLGİ ORTAMLARINDA MUHASEBE DENETİMİ

ELEKTRONİK BİLGİ ORTAMLARINDA MUHASEBE DENETİMİ ELEKTRONİK BİLGİ ORTAMLARINDA MUHASEBE DENETİMİ Doç.Dr.Yakup SELVİ Arş.Grv.Ahmet TÜREL Arş.Grv.Bora ŞENYİĞİT İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Giriş Günümüzde birçok işletmede, başta muhasebe bölümünde

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder.

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder. ÖDEME HĠZMETLERĠ VE ELEKTRONĠK PARA ĠHRACI ĠLE ÖDEME KURULUġLARI VE ELEKTRONĠK PARA KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠN 8 ĠNCĠ MADDESĠNĠN 1 ĠNCĠ FIKRASININ (Ç) BENDĠ UYARINCA BAĞIMSIZ DENETĠM ġġrketlerġnce

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

Kurum ve İşletmelerde. İnceleme-Soruşturma & Raporlama Teknikleri

Kurum ve İşletmelerde. İnceleme-Soruşturma & Raporlama Teknikleri Kurum ve İşletmelerde İnceleme-Soruşturma & Raporlama Teknikleri Eğitim Programının Amacı Genel yolsuzluk teorisi ile çeşitli yolsuzluk türlerinin ve yolsuzlukların önlenmesine yönelik önlemlerin aktarılması.

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU (Kamu idaresi tarafından cevaplandırılmak üzere gönderilen rapor) Nisan 2015 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇORUM ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI PERFORMANS

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM Kayıt Saklama Gereksinimleri Kapsama giren mükellefler MADDE 3 - (1) AĢağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ekinde yer alan konular

ĠKĠNCĠ BÖLÜM Kayıt Saklama Gereksinimleri Kapsama giren mükellefler MADDE 3 - (1) AĢağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ekinde yer alan konular 01.01.2015 TARĠHĠNDE YÜRÜRLÜĞE GĠREN KAYIT SAKLAMA ZORUNLULUĞU HAKKINDAKĠ MEVZUAT, BĠRAZ UZUN AMA CEZALI DURUMA DÜġMEMELERĠ ĠÇĠN ĠLGĠLĠLERĠN OKUMALARINI ÖNERĠRĠM. BU DÜZENLEME ÖTV. MÜKELLEFLERĠNĠ, TÜTÜN

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:YÖN.PR.01 Yayın Tarihi:Eylül 2011 Revizyon Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon No:03 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesinde kullanılan yazılı dokümanların formatının belirlenmesi. 2. Kapsam:

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

Genel Eğitim Planı

Genel Eğitim Planı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014-2018 Genel Planı Denetim Geliştirme ve Merkezi ŞUBAT 2014 GENEL EĞİTİM PLANI (2014-2018) 2014-2018 Genel Planı, Denetim Geliştirme ve Merkezi (DEGEM) bünyesinde bulunan Hizmet

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ. (Sıra No :431)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ. (Sıra No :431) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 30.12.2013 Sirküler No : 2013 / 50 VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ (Sıra No :431) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ; 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ EK-G T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ [TARİH] İÇİNDEKİLER I II III IV YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Giriş 2. Amaç ve Kapsam 3. Uygulanan Metodoloji 4. Bulguların

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

X. Çözüm Ortaklığı Platformu

X. Çözüm Ortaklığı Platformu www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş İçerik 1. Yeni Türk Ticaret Kanunu na Genel Bakış 2. Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası 3. Finansal Raporlama Süreci ve Teknik Altyapı

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi.

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi. Davut PEHLİVANLI, Dr. ÖZGEÇMİŞ İŞ DENEYİMİ İç Denetim Yöneticisi, ASİL Denetim (2010 2011 Yarı Zamanlı; 2011 -... Tam Zamanlı) Maltepe Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr. (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Denetim

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Denetim Komitesi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Detaylı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ, ZĠRAAT VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK

Detaylı

ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International

ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK MEVZUATI KAPSAMINDA HAZIRLANAN 31 ARALIK 2010

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

YEDİTEPE FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

YEDİTEPE FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠÇĠN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU VE FĠNANSAL TABLOLAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA ve Yeditepe Faktoring

Detaylı

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan işbu Kalite Güvence Raporu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ

1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ 11 1.1. Denetim Kavramı 12 1.2. Denetimin Tarihsel Gelişimi 13 1.3. Muhasebe Denetimi 14 1.3.1. Muhasebe Denetimi Kavramı ve Özellikleri 14 1.3.2.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:ġirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz 11.11.2011 tarih ve 166 sayılı aģağıdaki kararları almıģtır.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:ġirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz 11.11.2011 tarih ve 166 sayılı aģağıdaki kararları almıģtır. Şirkette Kurulan Komiteler Hakkında Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:ġirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz 11.11.2011 tarih ve 166 sayılı aģağıdaki kararları almıģtır. 1) Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ĠTÜ ĠNġAAT FAKÜLTESĠ GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ (Lisans Öğretimi) ÖDEV-PROJE-ÇALIġMA RAPORU YAZMA DÜZENĠ

ĠTÜ ĠNġAAT FAKÜLTESĠ GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ (Lisans Öğretimi) ÖDEV-PROJE-ÇALIġMA RAPORU YAZMA DÜZENĠ ĠTÜ ĠNġAAT FAKÜLTESĠ GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ (Lisans Öğretimi) ÖDEV-PROJE-ÇALIġMA RAPORU YAZMA DÜZENĠ HAZIRLAYAN: JFM EĞĠTĠM GELĠġTĠRME KOMĠSYONU Kasım 2003 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu çalıģma ĠTÜ Jeodezi

Detaylı

30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85

30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85 30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85 KONU: : Maliye Bakanlığınca Belirlenen Mükelleflerden Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbraz

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

Revizyon Tarihi: 04.04.2015

Revizyon Tarihi: 04.04.2015 Revizyon Tarihi: 1 Bu dökümanda GAB 2014 ve Revize GAB 2014 (rev_05) arasındaki farklar yer almaktadır. 2 www.tuad.org.tr Tüm kılavuzları www.tuad.org.tr adresinden indirebilirsiniz. ESOMAR kod ve yönetmeliklerini

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-73 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

11.DERS Yazılım Testi

11.DERS Yazılım Testi 11.DERS Yazılım Testi 1 Yazılım Testi Bir programda hata bulma amacıyla icra edilen bir süreçtir. İyi bir test koşulu henüz ortaya çıkarılmamış bir hatayı tespit eden test koşuludur. Yazılım testinin önemi

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016-4 KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler Gündem Bilgi Sistemlerine İlişkin Yasal Düzenlemeler & COBIT AB Seminer 2009 Bankacılıkta Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI 1.1. DENETİM KAVRAMI... 1 1.2. DENETİM TÜRLERİ... 2 1.2.1. Faaliyet Denetimi... 2 1.2.2. Uygunluk Denetimi... 3 1.2.3. Finansal Tablo Denetimi...

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

ġubat Temmuz 2015, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Ġstanbul Koordinatör Portföy Yönetim Ģirketi kuruluģ çalıģmaları

ġubat Temmuz 2015, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Ġstanbul Koordinatör Portföy Yönetim Ģirketi kuruluģ çalıģmaları T A Y F U N Ö Z K A N ERĠġĠM BĠLGĠLERĠ Cep: +90 531 105 3626 E-posta: tayfun.ozkan@kuveytturk.com.tr Iġ DENEYIMI 20 yıllık bankacılık ve finans deneyimi: Banka ve finansal iģtirakler denetimi, Kurumsal

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı