OLGUNLUK SINAVI. Priştine, haziran 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OLGUNLUK SINAVI. Priştine, haziran 2009"

Transkript

1 KQSHM DVSM OLGUNLUK S SINAVI LİSESİ Priştine, haziran 009

2 Öğrencinin adı ve soyadı... Okulu... Sınav kılavuzu Süre: 00 soru için 80 dakika süreniz vardır.soruları cevaplandırmaya başladığınız an süreniz başlar. Uyulması gereken kurallar!. elediye,okul,sınıf ve gündem numarasını kılavuzda belirtildiği gibi dikkatli ve doğru bir şekilde kodlayınız (yuvarlakları karalayınız).tüm bunları doğru bir şekilde yapmazsanız testiniz okunamayacaktır.. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce sakinleşin,bu size yardımcı olacaktır. 3. Her soruda tek doğru cevap vardır.soruyu dikkatlice okuduktan sonra verilen 4 şıktan doğru sandığınızı işaretleyin,birden fazla şıkkın işaretlendiği sorular yanlış olarak değerlendirilecektir. 4. Cevap kâığıdını işaretlemede yumuşak uçlu H kurşun kalem kullanınız. 5. Aşağıda verilen cevap kağıdı örneğini dikkatlice inceleyin.hangi soruyu çözüyorsanız o numaralı sorunun karşısındaki yuvarlakların içlerini taşmayacak şekilde karalayın. (bir) kâğıttaki soru numarasıdır. - H kurşun kalemiyle cevap kâğıdındaki doğru cevabı bu şekilde doldurunuz. A D 6. ir sorunun doğru cevabını bir alttaki soruya yazmamaya dikkat ediniz. 7. Cevap kağıdına ve test kitapçığına işaretleyeceğiniz doğru cevap dışında başka bir şey yazmayınız. 8. Cevap kağıdında silmek istediğiniz yuvarlağın iyice silinmesini sağlayınız. 9. Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 0. Sınav süresini tamamen kullanınız.ütün soruları cevaplamaya çalşınız. aşarılar!

3 TÜRK DİLİ VE EDEİYATI. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soyut ad yoktur? A. Artık geçti hüzün taşımanın modası.. Getir bize yeşillik, sevinç getir. C. il ki bütün umudumuz sendedir. D. Sendedir bütün ekmeğimiz.. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre bileşik, yüklemine göre eylem cümlesidir? A. en yanındayken hiç bir şeyden korkmanı istemiyorum.. Güzel şeyler de yaşanıyor buralarda. C. ulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. D. Sıradan konuşmaların dışında birbirine yabancı iki insandı onlar. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir soru cümlesidir? A. Ne zaman döndüğümüzü biliyor.. İyi notlar aldı mı çok mutlu olur. C. Ne gün görüşeceksiniz onunla? D. u çocuk başarılı mı başarılı. 4. Yazar önsözde kitabın ve adının öyküsünü kısaca anlatmış. u cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kurallı - eylem bileşik olumlu cümle. Kurallı eylem basit olumlu cümle C. Devrik isim sıralı olumsuz cümle D. Devrik eylem bileşik olumsuz cümle 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? A. İstediğim, seni mutlu görmek yalnızca.. Aradığım şey, işte buydu. C. u iş sensiz nasıl yapılır? D. ugün kimse yarınlara umutla bakmıyor. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur? A. Köyden kente göçmeyi o da istemiyor değil.. unu birtakım kurallarla önlemek olur iş değil. C. Adamcağız, sandıkları kadar paralı değil. D. Son romanın dili öyle yalın değil. 7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sanatçıların dan biri değildir? A. İbrahim Şinasi. Tevfik Fikret C. Namık Kemal D. Ziya Paşa

4 8. ir topluluğa belli düşünceleri aşılamak, o topluluğu duygulandırıp coşturmak amacı taşıyan güzel ve etkili konuşmaya söylev (nutuk) denir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen türün edebiyatımızdaki ilk bilinen örneği sayılabilir? A. Kutadgu ilig. Atabetü l Hakayık C. Divan ü Lügati t Türk D. Orhun Yazıtları 9. aşka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken, Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu muz, Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken, Sana uğurlar olsun... ayrılıyor yolumuz. u dörtlükte savunulan düşünce, aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisine uygundur? A. Milli edebiyat. Edebiyat-ı cedide C. Tanzimat D. Servet-i Fünun 0. (I)eş Hececiler den biri olmasına karşı hem aruzla hem de hece ile şiir yazmıştır.(ii) Günlük dili doğal bir anlatımla şiire yansıttığı görülen şairin şiirlerinde edebiyatta ulusal değerlere sahip çıkan bir yaklaşım egemendir. (III) Tiyatro türünde yapıtları da bulunan şairin Çoban Çeşmesi adlı şiiri, eş Hececiler topluluğunun poetikası olarak da düşünülebilir.(iv) Aruzla yazdığı şiirlleri Şarkın Sultanlar, Gönülden Gönüle, Suda Halkalar adlı yapıtlarında toplanmıştır. u parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur? A. IV. III C. II D. I. alzac, Stendhal ve Tolstoy un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? A. Yalnız hikaye tarzında eser vermeleri. Eserlerinde tesadüflere sıkça yer vermeleri C. Realizm akımının temsilcileri olmaları D. Sanat toplum içindir görüşünü savunmaları. Müzikte ses, resimde boyai mimaride taş ne ise edebiyatta da... odur. u cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hanisi getirilebilir? A. paragraf. içerik C. biçim D. sözcük 3. İkinci Dünya Savaşından sonra Kosova da gelişen Türk edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A. İskender Muzbeğ. Necati Zekeriya C. Mustafa Karahasan D. Şükrü Ramo 3

5 4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi deneme türüne uygundur? A. Kesin bir sonuca ulaşır.. Düşünceler bir olaya dayandırılır. C. Anlatım ciddi ve disiplinlidir. D. Özgürlüğe ve yaratıcılığa değer verir. 5. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin hepsi öğretici nitelikte yazı türüdür? A. Roman, öykü, anı, fıkra. Makale, deneme, anı, öykü C. Deneme, makale, fıkra, röportaj D. Mektup, eleştiri, roman, şiir 6. Halit Ziya ile ilk yetkin örneklerini veren Türk romanı( ) Yakup Kadri ile daha gelişti( ) Ömer Seyfettin ise hikâyecilikte zirvedir( )diye düşünüyorum( ) Parçada parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A. (,) (;) (,) (.). (,) (.) (,) (.) C. (.) (.) (;) (.) D. (;) (;) (.) (.) 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kendi içinde çelişkili bir anlam taşımaktadır? A. Gözünden hiçbir şey kaçmadığını söyleyen kişi,yakınında olup bitenleri fark etmedi.. u kitaptaki şiirlerin hepsini beğendim bütün şiirleride ezberleyip yarışmada okuyacağım. C. ahar gelince insanlar genellikle neşeli olur. D. Hayatı anlamlandıran insanın kendisidir. 8. Orhan Kemal de Yaşar Kemal de Güney Anadolu bölgesinde doğmuş ve büyümüş ve romanlarında iyi bildikleri o yörenin insanlarına eğilmiş, sorunlarını dile getirmişlerdir. Orhan Kemalin karakterlerini daha çok Adana daki işçilerden, memurlardan seçmesine karşılık Yaşar Kemal köylülerden, ırgatlardan seçer. Ama yazarlar arasındaki asıl ayrım yarattıkları kurmaca dünya ile gerçeklik arasındaki bağdır. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Öyküleme. Karşılaştırma C. Tartışma D. etimleme 9. En büyük zevkimiz dertlerimizle dostlarımızı acındırmak, kendimize vah vah dedirtmek. aşımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşımızdakini ağlatmak isteriz neredeyse. aşkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördük mü överiz ama soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi darılırız, kızarız. Dertlerimizi anlamaları yetmez, yanıp yakılmalarını isteriz. u paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Dostlarımızı üzmek, onları sıkıntıya sokmak en büyük zevkimizdir.. Dertlerimizi bir dosta anlatarak hafiflemek, çoğu kez bizi neşelendirir. C. Dostlarımızın, bizim dertlerimize bizden daha fazla üzülmeleri bizi keyiflendirir. D. Dostun dosta yapabileceği en büyük kötülük, dertlerini anlatmasıdır. 4

6 0. Türk romanını, ulusal alandan uluslar arası alana taşımak istiyorsak, ulusal kimliğimizi her yönüyle romanımıza yansıtmalıyız. Yukarıdaki cümleyle anlamca özdeş düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli kültürümüzün romanımıza yansıması, romanımızı uluslar arası üne kavuşturacaktır.. Türk romanının en önemli sorunu atıya açılamamış olmasıdır. C. Ulusal kültür öğelerimizi yaşatmanın tek koşulu, onları romanda anlatmaktır. D. Milli benliğinden uzaklaşan bir milletin, roman alanında başarılı olması beklenemez.. Aşağıdaki cümlelerin hangisi basit bir cümledir? A. Ağzını açtı mı konuşur da konuşur.. Onun kadar dürüst bir insan az bulunur. C. Yıldızlar gibi yalnız ve özgür olmak istiyorum. D. u evin ne zaman yapıldığını ancak babam bilebilir.. Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet ten sonraki Türk destanları bir arada verişmiştir? A. Saluk uğra Han Manas attal Gazi. Oğuz Kağan Manas Satuk uğra Han C. attal Gazi Alp Er Tunga Göç D. Türeyiş Şu Öğuz Kağan 3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kültür ve uygarlığımızdan izler yoktur? A. ilir misin köylerde akşam olunca Çekilir el ayak ortalıktan.... oz bulanık ırmaklarda çimdin mi Kulak verdin mi yürekten kavala, saza C. Seferberlik yıllarını dinlerken ürpererek Tandır başlarında uyudun mu hiç? D. Değişik değişik köyler gördüm azılarında çan sesleri geliyor. 4. Aşağıdakilerin hangisinde yapıt-sanatçı eşleştirmesinde yanlışlık yapılmamıştır? A. Milli Savaş Hikayeleri Yakup Kadri. Sonsuz Panayır Ömer Seyfettin C. Döner Ayna Halide Adıvar D. Dikmen Yıldızı Aka Gündüz 5. Aşağıdakilerden hangisinde dolaylama yoktur? A. eyaz perdeyi yıpranmadan yıkansın diye çamaşırhaneye verdim.. Yerleri gökleri yaratan için insanlara bu kadar da eziyet etmeyin. C. Dostları ve sevenleri tahta ata bindirip ölümsüzlüğe uğurladı onu. D. eyaz gömlekliler, hastane çıkışında beraberce yemeğe gittiler. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde toplamak sözcüğü biriktirmek anlamında kullanılmıştır? A. Sayıları alt alta toplayıp deftere yazdı.. Sabah kalkınca herkes yatağını toplamalı. C. Epey servet topladı;ama onu yemek nasip olmadı. D. İlkbahar gelince kırlarda çiçek toplayacağım. 5

7 7. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin hepsi öğretici nitelikte yazı türüdür? A. Deneme, makale, fıkra, röportaj. Roman, öykü, anı, fıkra C. Makale, deneme, anı, öykü D. Mektup, eleştiri, roman, şiir 8. Güğüm bir gün testiye, Yola çıkalım dedi. Testi Korkarım dedi. E vde kalmak istedi. u dör tlükteki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tevriye. İntak C. Tariz D. Kinaye 9. ilindiği gibi, Türkler IX. Yüzyıldan itibaren yavaş yavaş Müslimanlığı kabul ettiler. u süreçte toplumsal yapı büyük ölçüde değişti. Türklerin yaşama biçiminde ve bakışında, göreneklerinde önemli değişiklikler oldu. u değişimin edebiyata yansımaması düşünülemezdi.nitekim öyle de oldu. Türk edebiyatı içerik olarak da biçim olarak da Arap ve Fars edebiyatlarının yörüngesine girdi. Türkçe edebiyatta arılığını hızla kaybetmeye; Türk şiiri ö lçü, nazım birimi ve nazım biçimleri yönünden ulusal kimliğinden uzaklaşmaya başladı. u parça da söylenenlerden çıkarılabilecek en genel yargı, aşağıdakilerden hangisidir? A. Müslimanlığın kabul edilmesi, Türk toplum yaşamında bir dönüm noktası olmuştur.. Müslimanlığın kabulü, Türk edebiyatını dil, ölçü, nazım birimi ve nazım biçimleri yönünden etkileyip değiştirmiştir. C. Türk edebiyatı, IX. Yüzyıldan sonra Arap ve Fars edebiyatlarının etkisine girmiştir. D. Toplumsal yapı değiştikçe edebiyat da değişir, yeni bir kimlik kazanır. 30. İlk olarak 885 yılında yayımlanan bu kitap, yayımlandığı dönemin yasaklarından birine karşı çıkan, dönemin özellikleri açısından değerlendirildiğinde her bakımdan modern bir roman. öylesine olgun ve şaşırtıcı bir romanın yüz yıl önce yazılıp yayımlanmış olması, romanımız açısından önemli bir gelişme. Ayrıca romanın daha önemli bir özelliği var: Çok rahat ve kolay okunabilirliği, sanki bugün yazılmış gibi... Düşüncenin akışına göre, parçanın son cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? A. akıcı, anlaşır bir dile sahip.. günümüzün birçok sorununa değiniyor. C. gelecek kuşaklara örnek olabilecek nitelikte. D. geçmiş yüzyılın değerlendirmesini içeriyor. 6

8 ENGLISH LANGUAGE 3. Choose the correct alternative to complete the following sentence: Marlow's salary is,49. He earns monthly. A. two thousand, two hundred forty and nine pounds. two thousand and two hundred and forty-nine pounds C. two thousand, two hundred and forty-nine pounds D. two thousand, two hundred, forty-nine pounds 3. Read the following sentences:. For five years. It s been really difficult.. I m sure this is not your first job, is it? 3. How long have you been trying to find a job? 4. Mm. It seems to me you re an expert in changing jobs. 5. Of course not, I ve had over thirty jobs so far. The correct order of sentences to form a dialogue is: A C D You are going to travel long distance and are consid ering the most convenient means of transport. Look at the table below and choose the correct answer: Rebecca Patrick Johanna Pierre Age? Job? No Yes Yes No Likes? music, reading, cooking reading, computers, going out going to movies, music, writing, cooking, eating writing Plays(sports/instrument) the guitar, ice hockey, the piano, tennis, Languages? the drums English, Spanish i ce-skating Swedish, English baseball English, Chinese basketball Spanish, English Other information Hates dogs, cats, ducks and ants Loves all sports, and dogs and cats A. Neither Rebecca nor Johanna speaks Chinese.. Only Pierre speaks Spanish and English. C. Only Patrick loves cats and dogs and hates sports. D. oth Johanna and Patrick love cats and dogs. Loves cats and dogs and all animals Hates ducks and cats but loves ants 7

9 34. ONLY ONE of the words below CANNOT be used to complete the following sentence. Which one? Peter is very often forced to leave the classes because he is a part-time student. So he decided to a new lap-top in order to do his homework outside university and it to his professors. A. get rid of. pay for C. obtain D. purchase 35. Read this text and then choose a sentence to complete the paragraph: In September of 99, USA traders did not believe the stock market would continue its phenomenal rise. Prices fell and for many investors the drop produced a panic. They were pressed to sell before. A. the prices were stable. the prices increased more C. the prices fell even lower D. the prices were too high 36. The sentence We will have finished our exams at the university by this time next year. is in the. A. Future continuous tense. Future perfect tense C. Future simple tense D. Future perfect continuous tense 37. In the following dialogue: Kate: I expected you will come to visit us in your new car. Car la: I couldn t buy it. There were some problems with the from my account. from the following expressions:. transfer. withdrawal 3. deposit 4. daily allowance Carla should say, transfer because. A. this is the money she can spend from her account for her daily needs.. this is the money the bank should pay to the account of the car company C. this is the money she should put in her bank and save it for when she needs it. D. this is the money that should be taken from an account and paid to the other. 38. Choose the correct answer to complete the sentence: The children went to the zoo and saw many animals there, including. A. some lions. much lions C. too lions D. and lions 39. Look at the following adverbs. One of them does not exist. Which one? A. continually. progressively C. unequally D. consultedly 8

10 40. Choose the best way to join the following sentences: A foot of snow fell overnight. The trains were still running. A. A foot of snow fell overnight and so the trains were running across the country.. A foot of snow fell overnight and but the trains were running across the country. C. A foot of snow fell overnight and yet the trains were running across the country. D. A foot of snow fell overnight and because the trains were running across the country. 4. Choose the correct sentence: A. It is obvious that we have been spending too much money on the household lately.. That we have been spending on the household too much money lately it is obvious. C. It is that obvious we lately have been spending too much money on the household. D. We have been too much money spending on the household lately that it is obvious. 4. Look at the words in the box: b oots garden I muddy - are see - since in you ve - the worked - your The correct combination to form a question is: A. I see muddy your boots are since in the garden you ve worked.. I see your boots are muddy since you ve worked in the garden. C. I worked in the garden since you ve see your boots are muddy. D. I worked in your garden since see you ve the boots are muddy. 43. Which word is different? A. telephone. telemeter C. telepathy D. television 44. Choose the correct word to complete the following sentences: It was a small but very valuable for me. The teacher didn t to our coming late. A. article. thing C. oppose D. object 45. Which word below does NOT rhyme with the word sight? A. bite. flight C. faint D. write 46. In the string of words: comfortable, attractive, careful, careless, important, the word careless is different because. A. it begins in letter C. its meaning is negative C. it is an adjective D. its meaning is positive 9

11 47. Read the paragraph carefully: Cotton has been grown for over five thousand years in places so far apart as Mexico, China, Egypt, and India. It was a great luxury, more expensive than silk, because so many workers were needed to pick it. However, a huge increase in the number of slaves in the American South resulted i n much greater cotton production and a fall of price. This, and new technology of the industrial revolution, made cotton the cheapest fabric in history. Look at the highlighted part of the text and complete the following sentence: The author. A. considers that technology alone did not make cotton the cheapest fabric.. thinks that the increase of the number of slaves made cotton the cheapest fabric. C. doesn t think that the new technology made cotton the cheapest fabric. D. is not sure that cotton became the cheapest fabric. 48. The following sign means that. A. you can park your car at weekdays after 9.30 and before you can t park your car at weekends during the indicated hours C. you can park from Monday to Saturday except during the indicated hours D. you can park your car before Monday and after Saturday 49. People give parties on various occasions: when they get married, when they get a new job whe n they move to a new house, and similar. There is one special party which is organized when the youngsters finish school and it is attended by all the students of a generation. This party is called. A. wedding party. housewarming party C. freshmen party D. graduation party 50. Re ad the following paragraph: Jenny lives in a spacious flat which has two bedrooms, a kitchen, a living room and a study, a toilet and a bathroom. The total space of the flat is estimated to be 87m. However, Jenny s flat is on two floors and has a separate entrance; it s like a house really. Upstairs, the size of the bedrooms is 3m in total and the bathroom counts for additional 9m. Downstairs is the kitchen, the living room, the study, and the toilet. The upper part of the flat is smaller for. A. three square metres. five square metres C. four square metres D. six square metres 0

12 MATEMATİK x + ax x x 5. : ifadesinin kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? x + a x A. x +. x C. x + D. x 5. Aşağıdaki şekillerden hangisi a + b vektörünü ifade eder? 53. Şemaya ( Venn diyagramına) göre taralı olarak belirtilen küme aşağıdakilerden hangisidir? A. A \ ( C). ( A ) ( C \ ) C. ( A \ ) ( \ C) D. \ ( A C)

13 54. Yandaki şeklin çevre uzunluğunu veren ifade aşağıdakilerden hangisidir A. 4 a + b. a + 4b C. a + b + x D. a + b + x 55. ( x ) 4 = 0 A.. C. D. denklemimnin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 3 x =, x = 3 x =, x = 3 x =, x = 3 x =, x = 56. Şekildeki ACD paralelkenarın bir kenar uzunluğu [ A] = 8 cm ve alanı S = 6cm dir. Paralelkenarın içinde PQRS yamuğu çizilmiştir. Yamuğun alanı kaç sanimetre karedir? A.. C. D. S = 4cm S = 6cm S = 8cm S = 0cm 57. Şekilden f ( ) + 3 f (0) 4 f () değeri aşağıdakilerden hangisidir? A.. 4 C. 6 D. 8

14 58. ir küpün alanı S = 4 cm. artar? A.. C. D. 30cm 3 cm 34 cm 36 cm Eğer küpün bir ayrıtı cm artarsa alanı kaç santimetre kare 59. A // XY, MN aşağıdakilerden hangisidir?? 0 XY, ( MN, N) = 60 ve N = 8 cm ise MN uzunluğu A C. 3 D Önermeleri veriliyor: p : = = = 4 4 p : > x y = r : denklem sisteminin çözüm kümesi x =, y = dir. x + y = 0 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. y alnız p önermesi doğrudur.. p ve q önermeleri doğrudur. C. yalnız r önermesi doğrudur. D. her üç önerme de doğrudur 6. ( 3x ) 3 x ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. 7x. 7 x C. 9 6 x D. 9 4 x , 8,, x, 7, 3 sayıların aritmetik ortalaması 9 ise 5, 8, x, 3 sayıların aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir? A C. 7 D. 6 3

15 63. z = i burada i = dir. w = z + z + ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A.. i C. z = 4 6i D. z = 8 6i 64. İki zar havaya atılıyor. Zarların örnekler uzayı 36 olduğu bilindiğine göre zarların üzerindeki sayıları n toplamı 7 olması için olasılık aşağıdakilerden hangisidir? ( zarın üzerinde den 6 ya kadar sayılar vardır ). A. P ( A) = 9. P ( A) = 8 C. P ( A) = 6 D. P ( A) = x ve y sayıları veriliyor. x y = ve x sıfırdan büyük ise aşağıdaki önermelerden hangisi doğruduır? A. x büyürse y de büyür.. x büyürse, y küçülür. C. x, den büyük ise y sayısı negatifdir. D. x sayısı den büyük ise y de den büyüktür öğr enci 5 sandalyede kaç farklı şekilde oturabilir? A C. 56 D d = OP ve O (0,0) ise P ( 4,7) uzaklığının yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şekle bakınız. A C. 9 D. 4

16 68. n doğal bir sayı ve n doğal bir çift sayı ise bir tek sayının ve bu sayının ardışığı olan tek sayının kareleri farkı 4 e eşittir cümlesine karşılık gelen eşitlik aşağıdakilerden hangisidir? A. ( n + ) 4(n ) = 0. (n + ) ( n ) = 4 C. ( n + ) 4( n ) = 0 D. (n + ) (n ) = Aşağıdaki tabloda bir kurala uyan karecikler verilmiştir. Sayının n. dereceden ifadesi aşağıdakilerden hang isidir? A. 4n. 5n 3 C. n n + D. n + n a = tan 56, b = cot 56, c = tan 5 ve d = cot 6 trigonometrik fonksiyonları veriliyor. Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi doğrudur? A. a < c < d < b. b < c < a < d C. c < b < d < a D. d < b < c < a 5

17 EN FORMATİK 7. Şekildeki seçenek aşağıdaki hangi komutu gerçekleştirir? A. Slayt gösterisi başlatma. Animasyon başlatma C. Slayt gösterisi bitirme D. İsteğe bağlı animasyon düzenleme 7. ilgisyarda kayıtlı olan sesleri çalma veya bilgisayara ses kaydetmeye yarayan donanım hangisidir? A. Ağ kartı. Ses kartı C. Görüntü kartı D. Hafıza kartı 73. Aşağıdaki protokollarden hangisi web hizmetlerine erişimi sağlar? A. TCP. UDP C. HTTP D. FTP 74. Internet te hazırlanmış dosya uzantısı hangisidir? A..html..http C..ppt D..mp3 75. Aşağıda ve rilen birimlerin hangisi mikroişlemcinin (CPU) yapısal bileşeni değildir? A. Aritmetik Mantıksal irim (ALU). Kontrol irimi (CU) C. Tablolar D. Ana Kart 76. Şekildeki verilere göre D hücresinde hangi sonuç elde edilir? A. 0. C. 5 D. 6 6

18 77. Şekilde gördüğünüz donanım nedir? A. arkod okuyucusu. Yazıcı C. Ekran D. Ses kartı 78. Freeware diye nitelendirilen uygulamanın anlamı nedir? A. Ücretsiz olarak kullanılıp değiştirilebilir. Ücretsi kullanılamaz C. Süre sınırlaması olmaksızın ücretsiz kullanılabilir D. Sadece belli süre içerisinde ücretsiz kullanılabilir 79. Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir? A. Ekran. Mikrofon C. Yazıcı D. Ploter 80. Şekilde görülen MS Access programı araçları hangi eylerm için kullanılır? A. Veri sıralama. Veri filtresi uygulama C. Veri kopjaylama D. Veri silme TARİH 8. Hangi destan Göktürklerin ilk zamanlarını konu edinir? A. Şu. Ergenekon C. Manas D. Göç 8. Hamurabiyanın, abilonu çıkartmasındaki temel amaç ne idi? A. Kralın yetkilerini genişletmekti. Tüm sorun çıkaran köleleri kovmaktı C. Ülke üzerinde kendi hakimiyetni kurmaktı D. Yoksul halkın borçlarını silmekti 83. Prizren Liginin kurulmasından 3 gün sonra büyük ülkelerin kongresi: İngiltere, Fransa, Almanya, Rusiya, Avustro-Macaristan ve İtalya yer almıştır. u toplantıya Arnavutlar hariç diğer alkan ülkeleri de davet edilmiştir. u toplantı nerede yapılmıştır. A. itola Kongresi. Sveti Stefan Kongres, C. Viyana Kongresi D. erlin Kongresi 7

19 84. Komunist yönetimler ve diktator Latin Amerikalılar yönetimleri arasındaki fark nadir? A. Sosyal, sağlık ve eğitim haklarını savunmaktadır. Cumhurbaşkanı halkın seçmemesi ve demokratik seçimlerin yapılmasıdır C. Serbest dolaşım hakkı ve kendi kimliğinin belirtmesidir D. Siyasi hakların verilmesi ve özgür basının olması yılında Askeri ve Siyasi birlik olarak NATO paktı kurulmuştur. Savaş alrmı durumunda bu pakt hangi kuralları uygulamaktadır? A. AD saldırı yapılırsa bazı saldırı yapılmış gibi kabul edilir.. Rusyaya saldırı yapılırsa NATO ülkeleri onu korumalıdır C. Herhangi bir NATO paktı üyesine saldırı yapılırsa, Pakta saldırı yapılmış gibi kabul edilir D. Çine saldırı yapılırsa İngiltere ve Fransa korumakla yükümlüdür. 86. Sırp Sındığı Savaşı hangi padişah zamanında yapılmıştır? A. I. Çelebi. I. Murad C. II. Çelebi D. II. Murad 87. Teodor Ruzvelt ve Stalin dış siyaset arasindaki benzerlik ne idi? A. İşçilerin asgari ücretlerini ve haklarını koruma, hayat standartlarını yükseltmek ve sosyal yardımların dağıtılması. AD bağımsız dış siyaset yürütoyurdu, oysa SSC komunist ülkeler üzerinden aktiv bir dış siyaset yürütüyordu. C. Fabrikaların, bankaların, tarım üretimlerinin millileştirilmesi ve kişisel mallın olmaması D. Demiryollarının, bankaların ve tarım ürünlerinin millileştirilmesi 88. Piemont, 87 y. İtalyanların birleşmesi için bir direkt idi. Hangi şartlar bu birleşmeyi getirdi? A. Güçlü askeriyenin oluşması, Fransa ve Avusturuya galibiyeti. Güçlü askeriyenin oluşması, Almanya ve Avusturuya galibiyeti C. Piemontların iç birleşmesi, Fransa ile itifakı ve gönülü Garibaldiya D. Piemontların iç birleşmesi, Avusturya ile itifakı ve gönülü Garibaldiya Arap milletinin kabilelere bölünmesi onların karakteristik özelikleri idi ama. : A. Toplumsal ve ekonomil gelişimin hızlı olması. Kültürel ve dinsel iç çatışmaların meydana çıkması C. Siyaset ve Askeriyenin çatışması D. Toplumsal ve ekonomik gelişimin yavaş olması 90. Osmanlı Devletine karşı ayaklanarak bağımsızlık kazanan ilk azınlık hangisidir? A. Yunanlılar. Arnavutlar C. Sırplar D. ulgarlar 8

20 COĞRAFYA 9. Hangi tip nehirlerin akıntısından az güç vermektedir ve ardında da cisimleri bırakmaktadır? A. Stalkit. Stalgnit C. Klif D. Ade 9. Slovenya 0.53 km yüzölçümü.988 milion nüfusu bulunmaktadır. O halde bir kilometre kareye kaç kişi düşmektedir. A C. 08 D Göldeki su seviyesinin deniz seviyesinin altında ise ne ad verilir? A. Kabarma. Alçalma C. Depresyon D. Kriptodepresyon 94. Fiziki haritalarda dağlar ne renk ile gösterilir? A. Kahverengi. Mavi C. Kırmızı D. Sarı 95. Hangisi tarihi Truva atının bulunduğu şehirdir? A. İstanbul. ursa C. Çanakkale D. olu 96. üyük ve Atlas Okyanusları`nı bağlayan kanalın adı nedir? A. Cebelitarık oğazı. Panama Kanalı C. Süveyş Kanalı D. ering oğazı 97. Hangisi Steptir: A. Yüksek çimler ile kaplı tropikal bölgede bulunan alandır. Alçak çimler ile kaplı bölgede bulunan alandır C. u alanlarda hiçbir şey yetişmemektedir D. u alanlarada uzun ve yoğun ağaçlar Sibirya bölgesidir 9

21 98. Resimde Afrika görünmektedir, peki haritanın hangi bölümünde resim bulunmaktadır? A. Plan..Hidrolojik C. Topografik D. Coğrafik 99. Haritada hangi bölge karalanmış? A. Pelagoniya. Panonya C. Vlahis D. Selanik 00. Nüfus dağılımına göre genç, ortayaşta olanlar ve yaşlılar üç gruba ayrılmaktadır, bu üç tip genelde toplumu oluşturmaktadır (progresiv, stacionar ve regresiv) Regresiv hangi grubu temsil etmektedir? A. Çoğunluğunu genç nüfusu (0-4 ve 0-9 yaş) oluşturan grup. Çoğunluğunu orta yaş grubunu oluşturan grup C. Çoğunluğunu çocukların ve orta yaşın oluşturduğu grup D. Çoğunluğunu genç (0-4 ve 0-9 yaş) ve yaşlıların oluşturduğu grup 0

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPULIKA E KOSOVËS REPULIKA KOSOVO REPULIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO ORAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU KASIM, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Kasım, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2011 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2012 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI (COPE) I. ve II. AŞAMA KILAVUZU EYLÜL, 2014 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Eylül, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI PROFICIENY IN ACADEMIC ENGLISH (PAE) 1. ve 2. AŞAMA KILAVUZU http:// engprepstudent.bilkent.edu.tr

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF 1. SEVİYE TESPİT SINAVI 13 OCAK 2016 ÇARŞAMBA. Sınıf :... Süre : 90dk. 2.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE

DERS YILI 4.SINIF 1. SEVİYE TESPİT SINAVI 13 OCAK 2016 ÇARŞAMBA. Sınıf :... Süre : 90dk. 2.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE Kitapçığı 2015-2016 DERS YILI 4.SINIF 1. SEVİYE TESPİT SINAVI 13 OCAK 2016 ÇARŞAMBA Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Süre : 90dk. 2.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE GENEL AÇIKLAMA TÜRKÇE- SOSYAL

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Part 2 Ünite 6 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET PART 2 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)...

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim:

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim: 1 You mustn't smoke here. It's dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 We mustn't park our car here. There's no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti

Detaylı

Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları

Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları Reading (Okuma) Isn t James playing soccer this year? Aren t they coming to the party? (Partiye gelmiyorlar mı?) (James bu sene

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF 1.SEVİYE TESPİT ve SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 26/12/2015 II.OTURUM SORU KİTAPCIĞI MATEMATİK VE İNGİLİZCE SORULARI

DERS YILI 4.SINIF 1.SEVİYE TESPİT ve SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 26/12/2015 II.OTURUM SORU KİTAPCIĞI MATEMATİK VE İNGİLİZCE SORULARI Kitapçığı 2014-2015 DERS YILI 4.SINIF 1.SEVİYE TESPİT ve SIRALAMA SINAVI Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Tarih: 26/12/2015 Süre: 90 dk. II.OTURUM SORU KİTAPCIĞI MATEMATİK VE İNGİLİZCE SORULARI GENEL

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

He eats meat. She eats meat. It eats meat.

He eats meat. She eats meat. It eats meat. SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) Simple Present Tense Türkçedeki Geniş Zaman a karşılık gelir. Simple Present Tense kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir: OLUMLU

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +?

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Reading (Okuma) I do not run. (Koşmam.) We do not go to the park. (Parka gitmeyiz.) You do not dance. (Dans etmezsin.) They do not

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Reading (Okuma) Not all my brothers are at home. Some are and some are not. ( Bütün kardeşlerim evde değil.

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative)

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Reading (Okuma) I often watch movies at the movie theater, and my cousin does too. (Sinemada sık

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

A Y I K BOYA SOBA SOBA =? RORO MAYO MAS A A YÖS / TÖBT

A Y I K BOYA SOBA SOBA =? RORO MAYO MAS A A YÖS / TÖBT 00 - YÖS / TÖBT. ve. sorularda, I. gruptaki sözcüklerin harfleri birer rakamla gösterilerek II. gruptaki sayılar elde edilmiştir. Soru işaretiyle belirtilen sözcüğün hangi sayıyla gösterildiğini bulunuz.

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

Lesson 53 : Passive Interrogative Form of Passive Voice

Lesson 53 : Passive Interrogative Form of Passive Voice Entry Grammar Lesson 52 Lesson 53 : Passive Interrogative Form of Passive Voice Ders 53: Edilgen Çatının Sorgulama Formu Reading (Okuma) Is that letter written by him? (Bu mektup onun tarafından mı yazılmış?)

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Get kelimesinin temel anlamları

Get kelimesinin temel anlamları Get kelimesinin temel anlamları Öncelikle Get kelimesinin temel anlamlarına bakalım. Get kelimesinin iki temel anlamı; Almak veya satın almak Ulaşmak, varmak ve gelmek Bu iki kullanımı bilmen, Get kelimesinin

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,?

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Reading (Okuma) I can walk. (Yürüyebilirim.) He can write an email. (Bir e-posta yazabilir.) You can dance. (Dans edebilirsin.) They can

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı.

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Reading (Okuma) I go to school by bus. ( Okula otobüs ile giderim. ) We came by car.

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki 8. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ Another Brick in the Wall (Duvardaki Bir Başka Tuğla) Pink Floyd We don't need no education Need: İhtiyaç duymak Education: Eğitim İhtiyacımız yok, eğitime hayır

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ A1 Beginners Elementary Dil Eylemleri Gramer Konuşma İşaretleri Kelime Hazinesi Konular Yönler; Alışkanlıkların ve rutin düzeninin Kendinden bahsetme (kişisel bilgilerin paylaşımı);

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI 11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 40 Dil ve Anlatım 40 MF Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Sosyal Bilimler 40 Tarih 18 Cografya

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı