OLGUNLUK SINAVI. Priştine, haziran 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OLGUNLUK SINAVI. Priştine, haziran 2009"

Transkript

1 KQSHM DVSM OLGUNLUK S SINAVI LİSESİ Priştine, haziran 009

2 Öğrencinin adı ve soyadı... Okulu... Sınav kılavuzu Süre: 00 soru için 80 dakika süreniz vardır.soruları cevaplandırmaya başladığınız an süreniz başlar. Uyulması gereken kurallar!. elediye,okul,sınıf ve gündem numarasını kılavuzda belirtildiği gibi dikkatli ve doğru bir şekilde kodlayınız (yuvarlakları karalayınız).tüm bunları doğru bir şekilde yapmazsanız testiniz okunamayacaktır.. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce sakinleşin,bu size yardımcı olacaktır. 3. Her soruda tek doğru cevap vardır.soruyu dikkatlice okuduktan sonra verilen 4 şıktan doğru sandığınızı işaretleyin,birden fazla şıkkın işaretlendiği sorular yanlış olarak değerlendirilecektir. 4. Cevap kâığıdını işaretlemede yumuşak uçlu H kurşun kalem kullanınız. 5. Aşağıda verilen cevap kağıdı örneğini dikkatlice inceleyin.hangi soruyu çözüyorsanız o numaralı sorunun karşısındaki yuvarlakların içlerini taşmayacak şekilde karalayın. (bir) kâğıttaki soru numarasıdır. - H kurşun kalemiyle cevap kâğıdındaki doğru cevabı bu şekilde doldurunuz. A D 6. ir sorunun doğru cevabını bir alttaki soruya yazmamaya dikkat ediniz. 7. Cevap kağıdına ve test kitapçığına işaretleyeceğiniz doğru cevap dışında başka bir şey yazmayınız. 8. Cevap kağıdında silmek istediğiniz yuvarlağın iyice silinmesini sağlayınız. 9. Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 0. Sınav süresini tamamen kullanınız.ütün soruları cevaplamaya çalşınız. aşarılar!

3 TÜRK DİLİ VE EDEİYATI. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soyut ad yoktur? A. Artık geçti hüzün taşımanın modası.. Getir bize yeşillik, sevinç getir. C. il ki bütün umudumuz sendedir. D. Sendedir bütün ekmeğimiz.. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre bileşik, yüklemine göre eylem cümlesidir? A. en yanındayken hiç bir şeyden korkmanı istemiyorum.. Güzel şeyler de yaşanıyor buralarda. C. ulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. D. Sıradan konuşmaların dışında birbirine yabancı iki insandı onlar. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir soru cümlesidir? A. Ne zaman döndüğümüzü biliyor.. İyi notlar aldı mı çok mutlu olur. C. Ne gün görüşeceksiniz onunla? D. u çocuk başarılı mı başarılı. 4. Yazar önsözde kitabın ve adının öyküsünü kısaca anlatmış. u cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kurallı - eylem bileşik olumlu cümle. Kurallı eylem basit olumlu cümle C. Devrik isim sıralı olumsuz cümle D. Devrik eylem bileşik olumsuz cümle 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? A. İstediğim, seni mutlu görmek yalnızca.. Aradığım şey, işte buydu. C. u iş sensiz nasıl yapılır? D. ugün kimse yarınlara umutla bakmıyor. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur? A. Köyden kente göçmeyi o da istemiyor değil.. unu birtakım kurallarla önlemek olur iş değil. C. Adamcağız, sandıkları kadar paralı değil. D. Son romanın dili öyle yalın değil. 7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sanatçıların dan biri değildir? A. İbrahim Şinasi. Tevfik Fikret C. Namık Kemal D. Ziya Paşa

4 8. ir topluluğa belli düşünceleri aşılamak, o topluluğu duygulandırıp coşturmak amacı taşıyan güzel ve etkili konuşmaya söylev (nutuk) denir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen türün edebiyatımızdaki ilk bilinen örneği sayılabilir? A. Kutadgu ilig. Atabetü l Hakayık C. Divan ü Lügati t Türk D. Orhun Yazıtları 9. aşka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken, Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu muz, Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken, Sana uğurlar olsun... ayrılıyor yolumuz. u dörtlükte savunulan düşünce, aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisine uygundur? A. Milli edebiyat. Edebiyat-ı cedide C. Tanzimat D. Servet-i Fünun 0. (I)eş Hececiler den biri olmasına karşı hem aruzla hem de hece ile şiir yazmıştır.(ii) Günlük dili doğal bir anlatımla şiire yansıttığı görülen şairin şiirlerinde edebiyatta ulusal değerlere sahip çıkan bir yaklaşım egemendir. (III) Tiyatro türünde yapıtları da bulunan şairin Çoban Çeşmesi adlı şiiri, eş Hececiler topluluğunun poetikası olarak da düşünülebilir.(iv) Aruzla yazdığı şiirlleri Şarkın Sultanlar, Gönülden Gönüle, Suda Halkalar adlı yapıtlarında toplanmıştır. u parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur? A. IV. III C. II D. I. alzac, Stendhal ve Tolstoy un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? A. Yalnız hikaye tarzında eser vermeleri. Eserlerinde tesadüflere sıkça yer vermeleri C. Realizm akımının temsilcileri olmaları D. Sanat toplum içindir görüşünü savunmaları. Müzikte ses, resimde boyai mimaride taş ne ise edebiyatta da... odur. u cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hanisi getirilebilir? A. paragraf. içerik C. biçim D. sözcük 3. İkinci Dünya Savaşından sonra Kosova da gelişen Türk edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A. İskender Muzbeğ. Necati Zekeriya C. Mustafa Karahasan D. Şükrü Ramo 3

5 4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi deneme türüne uygundur? A. Kesin bir sonuca ulaşır.. Düşünceler bir olaya dayandırılır. C. Anlatım ciddi ve disiplinlidir. D. Özgürlüğe ve yaratıcılığa değer verir. 5. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin hepsi öğretici nitelikte yazı türüdür? A. Roman, öykü, anı, fıkra. Makale, deneme, anı, öykü C. Deneme, makale, fıkra, röportaj D. Mektup, eleştiri, roman, şiir 6. Halit Ziya ile ilk yetkin örneklerini veren Türk romanı( ) Yakup Kadri ile daha gelişti( ) Ömer Seyfettin ise hikâyecilikte zirvedir( )diye düşünüyorum( ) Parçada parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A. (,) (;) (,) (.). (,) (.) (,) (.) C. (.) (.) (;) (.) D. (;) (;) (.) (.) 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kendi içinde çelişkili bir anlam taşımaktadır? A. Gözünden hiçbir şey kaçmadığını söyleyen kişi,yakınında olup bitenleri fark etmedi.. u kitaptaki şiirlerin hepsini beğendim bütün şiirleride ezberleyip yarışmada okuyacağım. C. ahar gelince insanlar genellikle neşeli olur. D. Hayatı anlamlandıran insanın kendisidir. 8. Orhan Kemal de Yaşar Kemal de Güney Anadolu bölgesinde doğmuş ve büyümüş ve romanlarında iyi bildikleri o yörenin insanlarına eğilmiş, sorunlarını dile getirmişlerdir. Orhan Kemalin karakterlerini daha çok Adana daki işçilerden, memurlardan seçmesine karşılık Yaşar Kemal köylülerden, ırgatlardan seçer. Ama yazarlar arasındaki asıl ayrım yarattıkları kurmaca dünya ile gerçeklik arasındaki bağdır. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Öyküleme. Karşılaştırma C. Tartışma D. etimleme 9. En büyük zevkimiz dertlerimizle dostlarımızı acındırmak, kendimize vah vah dedirtmek. aşımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşımızdakini ağlatmak isteriz neredeyse. aşkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördük mü överiz ama soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi darılırız, kızarız. Dertlerimizi anlamaları yetmez, yanıp yakılmalarını isteriz. u paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Dostlarımızı üzmek, onları sıkıntıya sokmak en büyük zevkimizdir.. Dertlerimizi bir dosta anlatarak hafiflemek, çoğu kez bizi neşelendirir. C. Dostlarımızın, bizim dertlerimize bizden daha fazla üzülmeleri bizi keyiflendirir. D. Dostun dosta yapabileceği en büyük kötülük, dertlerini anlatmasıdır. 4

6 0. Türk romanını, ulusal alandan uluslar arası alana taşımak istiyorsak, ulusal kimliğimizi her yönüyle romanımıza yansıtmalıyız. Yukarıdaki cümleyle anlamca özdeş düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli kültürümüzün romanımıza yansıması, romanımızı uluslar arası üne kavuşturacaktır.. Türk romanının en önemli sorunu atıya açılamamış olmasıdır. C. Ulusal kültür öğelerimizi yaşatmanın tek koşulu, onları romanda anlatmaktır. D. Milli benliğinden uzaklaşan bir milletin, roman alanında başarılı olması beklenemez.. Aşağıdaki cümlelerin hangisi basit bir cümledir? A. Ağzını açtı mı konuşur da konuşur.. Onun kadar dürüst bir insan az bulunur. C. Yıldızlar gibi yalnız ve özgür olmak istiyorum. D. u evin ne zaman yapıldığını ancak babam bilebilir.. Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet ten sonraki Türk destanları bir arada verişmiştir? A. Saluk uğra Han Manas attal Gazi. Oğuz Kağan Manas Satuk uğra Han C. attal Gazi Alp Er Tunga Göç D. Türeyiş Şu Öğuz Kağan 3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kültür ve uygarlığımızdan izler yoktur? A. ilir misin köylerde akşam olunca Çekilir el ayak ortalıktan.... oz bulanık ırmaklarda çimdin mi Kulak verdin mi yürekten kavala, saza C. Seferberlik yıllarını dinlerken ürpererek Tandır başlarında uyudun mu hiç? D. Değişik değişik köyler gördüm azılarında çan sesleri geliyor. 4. Aşağıdakilerin hangisinde yapıt-sanatçı eşleştirmesinde yanlışlık yapılmamıştır? A. Milli Savaş Hikayeleri Yakup Kadri. Sonsuz Panayır Ömer Seyfettin C. Döner Ayna Halide Adıvar D. Dikmen Yıldızı Aka Gündüz 5. Aşağıdakilerden hangisinde dolaylama yoktur? A. eyaz perdeyi yıpranmadan yıkansın diye çamaşırhaneye verdim.. Yerleri gökleri yaratan için insanlara bu kadar da eziyet etmeyin. C. Dostları ve sevenleri tahta ata bindirip ölümsüzlüğe uğurladı onu. D. eyaz gömlekliler, hastane çıkışında beraberce yemeğe gittiler. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde toplamak sözcüğü biriktirmek anlamında kullanılmıştır? A. Sayıları alt alta toplayıp deftere yazdı.. Sabah kalkınca herkes yatağını toplamalı. C. Epey servet topladı;ama onu yemek nasip olmadı. D. İlkbahar gelince kırlarda çiçek toplayacağım. 5

7 7. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin hepsi öğretici nitelikte yazı türüdür? A. Deneme, makale, fıkra, röportaj. Roman, öykü, anı, fıkra C. Makale, deneme, anı, öykü D. Mektup, eleştiri, roman, şiir 8. Güğüm bir gün testiye, Yola çıkalım dedi. Testi Korkarım dedi. E vde kalmak istedi. u dör tlükteki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tevriye. İntak C. Tariz D. Kinaye 9. ilindiği gibi, Türkler IX. Yüzyıldan itibaren yavaş yavaş Müslimanlığı kabul ettiler. u süreçte toplumsal yapı büyük ölçüde değişti. Türklerin yaşama biçiminde ve bakışında, göreneklerinde önemli değişiklikler oldu. u değişimin edebiyata yansımaması düşünülemezdi.nitekim öyle de oldu. Türk edebiyatı içerik olarak da biçim olarak da Arap ve Fars edebiyatlarının yörüngesine girdi. Türkçe edebiyatta arılığını hızla kaybetmeye; Türk şiiri ö lçü, nazım birimi ve nazım biçimleri yönünden ulusal kimliğinden uzaklaşmaya başladı. u parça da söylenenlerden çıkarılabilecek en genel yargı, aşağıdakilerden hangisidir? A. Müslimanlığın kabul edilmesi, Türk toplum yaşamında bir dönüm noktası olmuştur.. Müslimanlığın kabulü, Türk edebiyatını dil, ölçü, nazım birimi ve nazım biçimleri yönünden etkileyip değiştirmiştir. C. Türk edebiyatı, IX. Yüzyıldan sonra Arap ve Fars edebiyatlarının etkisine girmiştir. D. Toplumsal yapı değiştikçe edebiyat da değişir, yeni bir kimlik kazanır. 30. İlk olarak 885 yılında yayımlanan bu kitap, yayımlandığı dönemin yasaklarından birine karşı çıkan, dönemin özellikleri açısından değerlendirildiğinde her bakımdan modern bir roman. öylesine olgun ve şaşırtıcı bir romanın yüz yıl önce yazılıp yayımlanmış olması, romanımız açısından önemli bir gelişme. Ayrıca romanın daha önemli bir özelliği var: Çok rahat ve kolay okunabilirliği, sanki bugün yazılmış gibi... Düşüncenin akışına göre, parçanın son cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? A. akıcı, anlaşır bir dile sahip.. günümüzün birçok sorununa değiniyor. C. gelecek kuşaklara örnek olabilecek nitelikte. D. geçmiş yüzyılın değerlendirmesini içeriyor. 6

8 ENGLISH LANGUAGE 3. Choose the correct alternative to complete the following sentence: Marlow's salary is,49. He earns monthly. A. two thousand, two hundred forty and nine pounds. two thousand and two hundred and forty-nine pounds C. two thousand, two hundred and forty-nine pounds D. two thousand, two hundred, forty-nine pounds 3. Read the following sentences:. For five years. It s been really difficult.. I m sure this is not your first job, is it? 3. How long have you been trying to find a job? 4. Mm. It seems to me you re an expert in changing jobs. 5. Of course not, I ve had over thirty jobs so far. The correct order of sentences to form a dialogue is: A C D You are going to travel long distance and are consid ering the most convenient means of transport. Look at the table below and choose the correct answer: Rebecca Patrick Johanna Pierre Age? Job? No Yes Yes No Likes? music, reading, cooking reading, computers, going out going to movies, music, writing, cooking, eating writing Plays(sports/instrument) the guitar, ice hockey, the piano, tennis, Languages? the drums English, Spanish i ce-skating Swedish, English baseball English, Chinese basketball Spanish, English Other information Hates dogs, cats, ducks and ants Loves all sports, and dogs and cats A. Neither Rebecca nor Johanna speaks Chinese.. Only Pierre speaks Spanish and English. C. Only Patrick loves cats and dogs and hates sports. D. oth Johanna and Patrick love cats and dogs. Loves cats and dogs and all animals Hates ducks and cats but loves ants 7

9 34. ONLY ONE of the words below CANNOT be used to complete the following sentence. Which one? Peter is very often forced to leave the classes because he is a part-time student. So he decided to a new lap-top in order to do his homework outside university and it to his professors. A. get rid of. pay for C. obtain D. purchase 35. Read this text and then choose a sentence to complete the paragraph: In September of 99, USA traders did not believe the stock market would continue its phenomenal rise. Prices fell and for many investors the drop produced a panic. They were pressed to sell before. A. the prices were stable. the prices increased more C. the prices fell even lower D. the prices were too high 36. The sentence We will have finished our exams at the university by this time next year. is in the. A. Future continuous tense. Future perfect tense C. Future simple tense D. Future perfect continuous tense 37. In the following dialogue: Kate: I expected you will come to visit us in your new car. Car la: I couldn t buy it. There were some problems with the from my account. from the following expressions:. transfer. withdrawal 3. deposit 4. daily allowance Carla should say, transfer because. A. this is the money she can spend from her account for her daily needs.. this is the money the bank should pay to the account of the car company C. this is the money she should put in her bank and save it for when she needs it. D. this is the money that should be taken from an account and paid to the other. 38. Choose the correct answer to complete the sentence: The children went to the zoo and saw many animals there, including. A. some lions. much lions C. too lions D. and lions 39. Look at the following adverbs. One of them does not exist. Which one? A. continually. progressively C. unequally D. consultedly 8

10 40. Choose the best way to join the following sentences: A foot of snow fell overnight. The trains were still running. A. A foot of snow fell overnight and so the trains were running across the country.. A foot of snow fell overnight and but the trains were running across the country. C. A foot of snow fell overnight and yet the trains were running across the country. D. A foot of snow fell overnight and because the trains were running across the country. 4. Choose the correct sentence: A. It is obvious that we have been spending too much money on the household lately.. That we have been spending on the household too much money lately it is obvious. C. It is that obvious we lately have been spending too much money on the household. D. We have been too much money spending on the household lately that it is obvious. 4. Look at the words in the box: b oots garden I muddy - are see - since in you ve - the worked - your The correct combination to form a question is: A. I see muddy your boots are since in the garden you ve worked.. I see your boots are muddy since you ve worked in the garden. C. I worked in the garden since you ve see your boots are muddy. D. I worked in your garden since see you ve the boots are muddy. 43. Which word is different? A. telephone. telemeter C. telepathy D. television 44. Choose the correct word to complete the following sentences: It was a small but very valuable for me. The teacher didn t to our coming late. A. article. thing C. oppose D. object 45. Which word below does NOT rhyme with the word sight? A. bite. flight C. faint D. write 46. In the string of words: comfortable, attractive, careful, careless, important, the word careless is different because. A. it begins in letter C. its meaning is negative C. it is an adjective D. its meaning is positive 9

11 47. Read the paragraph carefully: Cotton has been grown for over five thousand years in places so far apart as Mexico, China, Egypt, and India. It was a great luxury, more expensive than silk, because so many workers were needed to pick it. However, a huge increase in the number of slaves in the American South resulted i n much greater cotton production and a fall of price. This, and new technology of the industrial revolution, made cotton the cheapest fabric in history. Look at the highlighted part of the text and complete the following sentence: The author. A. considers that technology alone did not make cotton the cheapest fabric.. thinks that the increase of the number of slaves made cotton the cheapest fabric. C. doesn t think that the new technology made cotton the cheapest fabric. D. is not sure that cotton became the cheapest fabric. 48. The following sign means that. A. you can park your car at weekdays after 9.30 and before you can t park your car at weekends during the indicated hours C. you can park from Monday to Saturday except during the indicated hours D. you can park your car before Monday and after Saturday 49. People give parties on various occasions: when they get married, when they get a new job whe n they move to a new house, and similar. There is one special party which is organized when the youngsters finish school and it is attended by all the students of a generation. This party is called. A. wedding party. housewarming party C. freshmen party D. graduation party 50. Re ad the following paragraph: Jenny lives in a spacious flat which has two bedrooms, a kitchen, a living room and a study, a toilet and a bathroom. The total space of the flat is estimated to be 87m. However, Jenny s flat is on two floors and has a separate entrance; it s like a house really. Upstairs, the size of the bedrooms is 3m in total and the bathroom counts for additional 9m. Downstairs is the kitchen, the living room, the study, and the toilet. The upper part of the flat is smaller for. A. three square metres. five square metres C. four square metres D. six square metres 0

12 MATEMATİK x + ax x x 5. : ifadesinin kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? x + a x A. x +. x C. x + D. x 5. Aşağıdaki şekillerden hangisi a + b vektörünü ifade eder? 53. Şemaya ( Venn diyagramına) göre taralı olarak belirtilen küme aşağıdakilerden hangisidir? A. A \ ( C). ( A ) ( C \ ) C. ( A \ ) ( \ C) D. \ ( A C)

13 54. Yandaki şeklin çevre uzunluğunu veren ifade aşağıdakilerden hangisidir A. 4 a + b. a + 4b C. a + b + x D. a + b + x 55. ( x ) 4 = 0 A.. C. D. denklemimnin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 3 x =, x = 3 x =, x = 3 x =, x = 3 x =, x = 56. Şekildeki ACD paralelkenarın bir kenar uzunluğu [ A] = 8 cm ve alanı S = 6cm dir. Paralelkenarın içinde PQRS yamuğu çizilmiştir. Yamuğun alanı kaç sanimetre karedir? A.. C. D. S = 4cm S = 6cm S = 8cm S = 0cm 57. Şekilden f ( ) + 3 f (0) 4 f () değeri aşağıdakilerden hangisidir? A.. 4 C. 6 D. 8

14 58. ir küpün alanı S = 4 cm. artar? A.. C. D. 30cm 3 cm 34 cm 36 cm Eğer küpün bir ayrıtı cm artarsa alanı kaç santimetre kare 59. A // XY, MN aşağıdakilerden hangisidir?? 0 XY, ( MN, N) = 60 ve N = 8 cm ise MN uzunluğu A C. 3 D Önermeleri veriliyor: p : = = = 4 4 p : > x y = r : denklem sisteminin çözüm kümesi x =, y = dir. x + y = 0 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. y alnız p önermesi doğrudur.. p ve q önermeleri doğrudur. C. yalnız r önermesi doğrudur. D. her üç önerme de doğrudur 6. ( 3x ) 3 x ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. 7x. 7 x C. 9 6 x D. 9 4 x , 8,, x, 7, 3 sayıların aritmetik ortalaması 9 ise 5, 8, x, 3 sayıların aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir? A C. 7 D. 6 3

15 63. z = i burada i = dir. w = z + z + ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A.. i C. z = 4 6i D. z = 8 6i 64. İki zar havaya atılıyor. Zarların örnekler uzayı 36 olduğu bilindiğine göre zarların üzerindeki sayıları n toplamı 7 olması için olasılık aşağıdakilerden hangisidir? ( zarın üzerinde den 6 ya kadar sayılar vardır ). A. P ( A) = 9. P ( A) = 8 C. P ( A) = 6 D. P ( A) = x ve y sayıları veriliyor. x y = ve x sıfırdan büyük ise aşağıdaki önermelerden hangisi doğruduır? A. x büyürse y de büyür.. x büyürse, y küçülür. C. x, den büyük ise y sayısı negatifdir. D. x sayısı den büyük ise y de den büyüktür öğr enci 5 sandalyede kaç farklı şekilde oturabilir? A C. 56 D d = OP ve O (0,0) ise P ( 4,7) uzaklığının yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şekle bakınız. A C. 9 D. 4

16 68. n doğal bir sayı ve n doğal bir çift sayı ise bir tek sayının ve bu sayının ardışığı olan tek sayının kareleri farkı 4 e eşittir cümlesine karşılık gelen eşitlik aşağıdakilerden hangisidir? A. ( n + ) 4(n ) = 0. (n + ) ( n ) = 4 C. ( n + ) 4( n ) = 0 D. (n + ) (n ) = Aşağıdaki tabloda bir kurala uyan karecikler verilmiştir. Sayının n. dereceden ifadesi aşağıdakilerden hang isidir? A. 4n. 5n 3 C. n n + D. n + n a = tan 56, b = cot 56, c = tan 5 ve d = cot 6 trigonometrik fonksiyonları veriliyor. Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi doğrudur? A. a < c < d < b. b < c < a < d C. c < b < d < a D. d < b < c < a 5

17 EN FORMATİK 7. Şekildeki seçenek aşağıdaki hangi komutu gerçekleştirir? A. Slayt gösterisi başlatma. Animasyon başlatma C. Slayt gösterisi bitirme D. İsteğe bağlı animasyon düzenleme 7. ilgisyarda kayıtlı olan sesleri çalma veya bilgisayara ses kaydetmeye yarayan donanım hangisidir? A. Ağ kartı. Ses kartı C. Görüntü kartı D. Hafıza kartı 73. Aşağıdaki protokollarden hangisi web hizmetlerine erişimi sağlar? A. TCP. UDP C. HTTP D. FTP 74. Internet te hazırlanmış dosya uzantısı hangisidir? A..html..http C..ppt D..mp3 75. Aşağıda ve rilen birimlerin hangisi mikroişlemcinin (CPU) yapısal bileşeni değildir? A. Aritmetik Mantıksal irim (ALU). Kontrol irimi (CU) C. Tablolar D. Ana Kart 76. Şekildeki verilere göre D hücresinde hangi sonuç elde edilir? A. 0. C. 5 D. 6 6

18 77. Şekilde gördüğünüz donanım nedir? A. arkod okuyucusu. Yazıcı C. Ekran D. Ses kartı 78. Freeware diye nitelendirilen uygulamanın anlamı nedir? A. Ücretsiz olarak kullanılıp değiştirilebilir. Ücretsi kullanılamaz C. Süre sınırlaması olmaksızın ücretsiz kullanılabilir D. Sadece belli süre içerisinde ücretsiz kullanılabilir 79. Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir? A. Ekran. Mikrofon C. Yazıcı D. Ploter 80. Şekilde görülen MS Access programı araçları hangi eylerm için kullanılır? A. Veri sıralama. Veri filtresi uygulama C. Veri kopjaylama D. Veri silme TARİH 8. Hangi destan Göktürklerin ilk zamanlarını konu edinir? A. Şu. Ergenekon C. Manas D. Göç 8. Hamurabiyanın, abilonu çıkartmasındaki temel amaç ne idi? A. Kralın yetkilerini genişletmekti. Tüm sorun çıkaran köleleri kovmaktı C. Ülke üzerinde kendi hakimiyetni kurmaktı D. Yoksul halkın borçlarını silmekti 83. Prizren Liginin kurulmasından 3 gün sonra büyük ülkelerin kongresi: İngiltere, Fransa, Almanya, Rusiya, Avustro-Macaristan ve İtalya yer almıştır. u toplantıya Arnavutlar hariç diğer alkan ülkeleri de davet edilmiştir. u toplantı nerede yapılmıştır. A. itola Kongresi. Sveti Stefan Kongres, C. Viyana Kongresi D. erlin Kongresi 7

19 84. Komunist yönetimler ve diktator Latin Amerikalılar yönetimleri arasındaki fark nadir? A. Sosyal, sağlık ve eğitim haklarını savunmaktadır. Cumhurbaşkanı halkın seçmemesi ve demokratik seçimlerin yapılmasıdır C. Serbest dolaşım hakkı ve kendi kimliğinin belirtmesidir D. Siyasi hakların verilmesi ve özgür basının olması yılında Askeri ve Siyasi birlik olarak NATO paktı kurulmuştur. Savaş alrmı durumunda bu pakt hangi kuralları uygulamaktadır? A. AD saldırı yapılırsa bazı saldırı yapılmış gibi kabul edilir.. Rusyaya saldırı yapılırsa NATO ülkeleri onu korumalıdır C. Herhangi bir NATO paktı üyesine saldırı yapılırsa, Pakta saldırı yapılmış gibi kabul edilir D. Çine saldırı yapılırsa İngiltere ve Fransa korumakla yükümlüdür. 86. Sırp Sındığı Savaşı hangi padişah zamanında yapılmıştır? A. I. Çelebi. I. Murad C. II. Çelebi D. II. Murad 87. Teodor Ruzvelt ve Stalin dış siyaset arasindaki benzerlik ne idi? A. İşçilerin asgari ücretlerini ve haklarını koruma, hayat standartlarını yükseltmek ve sosyal yardımların dağıtılması. AD bağımsız dış siyaset yürütoyurdu, oysa SSC komunist ülkeler üzerinden aktiv bir dış siyaset yürütüyordu. C. Fabrikaların, bankaların, tarım üretimlerinin millileştirilmesi ve kişisel mallın olmaması D. Demiryollarının, bankaların ve tarım ürünlerinin millileştirilmesi 88. Piemont, 87 y. İtalyanların birleşmesi için bir direkt idi. Hangi şartlar bu birleşmeyi getirdi? A. Güçlü askeriyenin oluşması, Fransa ve Avusturuya galibiyeti. Güçlü askeriyenin oluşması, Almanya ve Avusturuya galibiyeti C. Piemontların iç birleşmesi, Fransa ile itifakı ve gönülü Garibaldiya D. Piemontların iç birleşmesi, Avusturya ile itifakı ve gönülü Garibaldiya Arap milletinin kabilelere bölünmesi onların karakteristik özelikleri idi ama. : A. Toplumsal ve ekonomil gelişimin hızlı olması. Kültürel ve dinsel iç çatışmaların meydana çıkması C. Siyaset ve Askeriyenin çatışması D. Toplumsal ve ekonomik gelişimin yavaş olması 90. Osmanlı Devletine karşı ayaklanarak bağımsızlık kazanan ilk azınlık hangisidir? A. Yunanlılar. Arnavutlar C. Sırplar D. ulgarlar 8

20 COĞRAFYA 9. Hangi tip nehirlerin akıntısından az güç vermektedir ve ardında da cisimleri bırakmaktadır? A. Stalkit. Stalgnit C. Klif D. Ade 9. Slovenya 0.53 km yüzölçümü.988 milion nüfusu bulunmaktadır. O halde bir kilometre kareye kaç kişi düşmektedir. A C. 08 D Göldeki su seviyesinin deniz seviyesinin altında ise ne ad verilir? A. Kabarma. Alçalma C. Depresyon D. Kriptodepresyon 94. Fiziki haritalarda dağlar ne renk ile gösterilir? A. Kahverengi. Mavi C. Kırmızı D. Sarı 95. Hangisi tarihi Truva atının bulunduğu şehirdir? A. İstanbul. ursa C. Çanakkale D. olu 96. üyük ve Atlas Okyanusları`nı bağlayan kanalın adı nedir? A. Cebelitarık oğazı. Panama Kanalı C. Süveyş Kanalı D. ering oğazı 97. Hangisi Steptir: A. Yüksek çimler ile kaplı tropikal bölgede bulunan alandır. Alçak çimler ile kaplı bölgede bulunan alandır C. u alanlarda hiçbir şey yetişmemektedir D. u alanlarada uzun ve yoğun ağaçlar Sibirya bölgesidir 9

21 98. Resimde Afrika görünmektedir, peki haritanın hangi bölümünde resim bulunmaktadır? A. Plan..Hidrolojik C. Topografik D. Coğrafik 99. Haritada hangi bölge karalanmış? A. Pelagoniya. Panonya C. Vlahis D. Selanik 00. Nüfus dağılımına göre genç, ortayaşta olanlar ve yaşlılar üç gruba ayrılmaktadır, bu üç tip genelde toplumu oluşturmaktadır (progresiv, stacionar ve regresiv) Regresiv hangi grubu temsil etmektedir? A. Çoğunluğunu genç nüfusu (0-4 ve 0-9 yaş) oluşturan grup. Çoğunluğunu orta yaş grubunu oluşturan grup C. Çoğunluğunu çocukların ve orta yaşın oluşturduğu grup D. Çoğunluğunu genç (0-4 ve 0-9 yaş) ve yaşlıların oluşturduğu grup 0

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPULIKA E KOSOVËS REPULIKA KOSOVO REPULIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO ORAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA REPUBLIK E KOSOVËS REPUBLIK KOSOVO REPUBLIC OF KOSOV QEVERI E KOSOVËS - VLD KOSOV - GOVERNMENT OF KOSOV MINISTRI E RSIMIT E MINISTRSTVO OBRZOVNJ MINISTRY OF EDUCTION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NUKE I

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPUBLIK E KOSOVËS REPUBLIK KOSOVO REPUBLIC OF KOSOV QEVERI E KOSOVËS - VLD KOSOV - GOVERNMENT OF KOSOV MINISTRI E RSIMIT E MINISTRSTVO OBRZOVNJ MINISTRY OF EDUCTION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NUKE

Detaylı

1988 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE BURS SIRALAMA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

1988 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE BURS SIRALAMA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI 988 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 0-0 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE BURS SIRALAMA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMA X. Bu kitapçıkta, Türkçe testi 0 soru, Sosyal Bilimler- testi 0 soru, Matematik- testi 0 soru,

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 2. Dört tabanında verilen 21 13 toplamının onluk sistemdeki eşiti nedir?

MATEMATİK TESTİ. 2. Dört tabanında verilen 21 13 toplamının onluk sistemdeki eşiti nedir? MATEMATİK TESTİ 1. Rakamları birbirinden farklı, üç basamaklı en büyük pozitif tek sayı ile rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük pozitif çift sayının toplamı kaçtır? A) 997 B) 999 C) 1000

Detaylı

AKDENİZ DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Giriş ve Burs. Sınavı - 2013

AKDENİZ DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Giriş ve Burs. Sınavı - 2013 MATEMATİK TESTİ Bu testi tüm adaylar cevaplandı racaktı r. Bu test; 17 Matematik (1 17), 3 Analitik Geometri (18 20) ve 5 Geometri (21 25) olmak üzere toplam 25 soru içermektedir. 1. Aşağıdaki işlemin

Detaylı

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 Cüneyt Bademcioğlu 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 Bölümler: Sayfa No: Açıklamalar...3 Cevap Kağıdı...4 Sınav...5 Cevap Anahtarı...9 Çözümler...10 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 Açıklama:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ FEN ve SOSYL BİLİMLER LİSELERİNE ÖĞRETMEN SEÇME SINVI 26 HZİRN 2006

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAFTA SONU DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ ÇALIŞMA FORMU 29/04/2011 Ders : MATEMATİK Sınıf : 6 Hafta İçi Hafta Sonu TEST FR.ZMR.05 / YT:12.03.2010/R.00/R.T:-- Sayfa 1 / 2 FR.ZMR.05

Detaylı

Adayın Adı Soyadı : Aday Numarası (TC Kimlik No) :

Adayın Adı Soyadı : Aday Numarası (TC Kimlik No) : T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 009-010 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI : 17 OCAK 010 Saat:10.00 Adayın Adı Soyadı : Aday Numarası (TC Kimlik No) : DİKKAT: 1. Bu oturumda, 44 derse ait test

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 C ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SINAV SALON NO :.. :.. :. :... SIRA NO: *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru Grubu Soru No

Detaylı

2014 Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı Kılavuz Kitapçığı

2014 Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı Kılavuz Kitapçığı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014 Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı Kılavuz Kitapçığı 14 Haziran 2014 Cumartesi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. Amaç 2

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Bir arka planı ve sistematiği olan ürünler hemen fark edilir.

Bir arka planı ve sistematiği olan ürünler hemen fark edilir. ... 15... y l 20 nda ciddi m a t r o m i - lam bir egit ag S. r a v r e degisiml iyaç yulan iht yay na du.. ne art yor günden gü ÜRÜN KATALOĞU 2015-2016 Bir arka planı ve sistematiği olan ürünler hemen

Detaylı

Herhangi bir sorun için iletişim tel.: 0533 834 85 00 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ VE BURS SINAVI 2014 TESTLER

Herhangi bir sorun için iletişim tel.: 0533 834 85 00 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ VE BURS SINAVI 2014 TESTLER GİRİŞ VE BURS SINAVI 2014 TESTLER Test Soru Sayısı Bulunduğu Sayfalar Matematik Testi 25 1 5 Fen Bilimleri Testi 25 6 10 Türkçe Testi 25 11 15 Sosyal Bilimler Testi 25 16 19 İngilizce Dil Testi 25 20 24

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

T.C. 2007-2008 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 3. OTURUM: 18 MAYIS 2008 Saat: 10.00

T.C. 2007-2008 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 3. OTURUM: 18 MAYIS 2008 Saat: 10.00 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI : 18 MAYIS 2008 Saat: 10.00 L-3 Adayın Adı Soyadı ve Aday Numarası : DİKKAT: 1. Bu oturumda, 30 derse ait test soruları

Detaylı

I will have finished my project by the time you graduate. (Future perfect tense) will+v

I will have finished my project by the time you graduate. (Future perfect tense) will+v GENEL OLARAK TENSE Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösterir, fiilin zamanını belirtir. Neden / Nasıl isimlendiriliyorlar? Present mevcut (şu anla ilişkili) V 1 Past geçmiş (pass fiilinin V 3 biçimi) V

Detaylı

REHBERLİK. Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir.

REHBERLİK. Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. REHBERLİK Sorumluluk kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. Sorumlu

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına

Detaylı

İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU

İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2. Cüneyt Bademcioğlu

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2. Cüneyt Bademcioğlu DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Cüneyt Bademcioğlu 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Bölümler: Sayfa No: Açıklamalar...2 Cevap Kağıdı...3 Sınav...4 Cevap Anahtarı...8 Çözümler...9 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Açıklama:

Detaylı

Ziraat Bankası Çıkmış Sınav Soruları

Ziraat Bankası Çıkmış Sınav Soruları Ziraat Bankası Çıkmış Sınav Soruları 1. Klasik Okul, Neo-Klasik Okul ve Keynesyen Okul un temel ilgi alanları, sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? İstihdam, Bölüşüm, Talebin belirleyicileri Say Kanunu,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2009-2010 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM: 15 MAYIS 2010 Saat:10.00

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2009-2010 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM: 15 MAYIS 2010 Saat:10.00 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 009-010 ÖĞRETİM YILI. DÖNEM SINAVI : 15 MAYIS 010 Saat:10.00 L1 DİKKAT: 1. Bu oturumda, 45 derse ait test soruları yer almaktadır. DERS ADI SAYFA DERS ADI

Detaylı

TURİZMDE KARİYER İMKANLARI

TURİZMDE KARİYER İMKANLARI TURİZMDE KARİYER İMKANLARI Konu: Turizmde Kariyer İmkanları Konuşmacı: Prof. Dr. Ayhan Tan Olivia Vetter Savaş Çolakoğlu Eda Arısoy Şenay Baran Tarih:09.04.2008 Yer: Atılım Üniversitesi Seyhan Cengiz Konferans

Detaylı