KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ]"

Transkript

1 KUVVET ve HAREKET Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] Sıvıların kaldırma kuvveti : Bütün sıvılar, içerisine atılan cisimlere kaldırma kuvveti uygulayarak cisimleri yukarıda tutmaya çalışırlar. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin nedeni : Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti, cismin sıvı içerisine batırılmadan önceki ağırlığı ( G ) ile cismin sıvı içerisine batırıldıktan sonraki ağırlığının ( G ı ) farkına eşittir. 1

2 Kaldırma kuvvetini etkileyen faktörler : a. Cismin sıvı içerisine batan hacminin büyüklüğü : Cismin battığı sıvının içerisinde kalan kısmın hacmi ne kadar fazlaysa taşan suyun ağırlığı da o kadar fazla olacağından cismin batan kısmının hacmi ile sıvının cisme etki eden kaldırma kuvveti arasında doğru orantı vardır. b. Cismin batırıldığı sıvının hacminin büyüklüğü : Cismin batırıldığı sıvının hacmi ne olursa olsun taşan sıvı miktarı değişmeyeceğinden batırılan sıvının hacmi cisme etki eden kaldırma kuvvetini etkilemez. 2

3 c. Cismin batırıldığı sıvının türü (yoğunluğu) : Cismin batırıldığı sıvının yoğunluğu arttıkça taşan sıvının ağırlığı da o kadar fazla olacağından cisme etki eden kaldırma kuvveti ile cismin batırıldığı sıvının yoğunluğu arasında doğru orantı vardır. d. Batırılan cismin türü (yoğunluğu) : Batan kısmın hacmi sabit kalmak koşuluyla batırılan cismin türü (yoğunluğu) nasıl olursa olsun taşan sıvının ağırlığı aynı olacağından batırılan cismin türü (yoğunluğu) cisme etki eden kaldırma kuvvetini etkilemez. Arşimed ilkesi : Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü daima, batırılan cismin taşırdığı sıvının ağırlığına eşittir. Buna Arşimed ilkesi denir. Bu ilkeden faydalanılarak sıvılardaki kaldırma kuvvetinin büyüklüğü hesaplanabilir. 3

4 Etkinlik : Bir cismin ağırlığı, sırasıyla A,B ve C sıvılarının içerisinde ayrı ayrı tartılıyor. Dinamometreler sırasıyla 50 N, 45 N ve 55 N değerlerini gösterdiğine göre A,B ve C sıvılarının yoğunlukları arasındaki ilişki nasıldır? Etkinlik : Eşit hacim bölmeli K cisminin ağırlığı I durumunda 60 N, II durumunda 40 N olarak ölçülüyor. Her bir bölmenin hacmi 25 ml olduğuna göre, aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Durum Dinamometre değeri (N) Kaldırma kuvveti (N) Cismin batma miktarı (ml) Yer değiştiren sıvı miktarı (ml) I 60 II 40 III 4

5 Bazı cisimler neden yüzer? [Anahtar kavramlar : yüzme, batma, yoğunluk] Suda hafif olan cisimler yüzer, ağır olan cisimler batar genellemesininn tam olarak doğru bilgi içermesi için suda yoğunluğu sudan az olan cisimler yüzer, yoğunluğu sudan fazla olan cisimler batar şeklinde düzeltilmesi gerekir. Aynı ağırlıktaki tahtaa kurşun kalem ile dolma kalemden yoğunluğu suyun yoğunluğun dan az olan kurşun kalem su üzerinde yüzerken, yoğunluğuu suyun yoğunluğun dan fazla olan metal dolma kalem suyun dibine batar. Birbirine karışmayan birden fazla sıvı madde bir kap içerisine konulduğunda yoğunluğu en fazla olan altta, en az olan üstte olacak şekilde bulunur. Yoğunluk (özkütle) : Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk (özkütle) denir. Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özellik olduğu için maddelerin yoğunlukları birbirinden farklıdır. Etkinlikk : Eşit kollu terazinin uçlarındaki kefelerde K, L ve T cisimleri varken, şekildeki gibi dengede duruyorlar. Cisimler eşit hacimli olduğuna göre, cisimlerin yoğunlukları d k, d L ve d T arasında nasıl bir ilişki vardır? 5

6 Yüzme şartı : Bir cisim sıvı içerisine bırakıldığında hacminin bir kısmı sıvının içerisinde duruyorsa cisim yüzüyor demektir. Yüzen bir cisme etki eden sıvı kaldırıma kuvveti ve cismin ağırlığı eşit büyüklüktedir. Yüzen cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçüktür. Askıda kalma şartı : Bir cisim sıvı içerisine bırakıldığında sıvı içerisinde dengede duruyorsa cisim askıda kalıyor demektir. Askıda kalan cisme etki eden kaldırma kuvveti ve cismin ağırlığı eşit büyüklüktedir. Askıda kalan cismin yoğunluğu ile sıvının yoğunluğu birbirine eşittir. Batma şartı : Bir cisim sıvı içerisine bırakıldığında cisim sıvının tabanına yapışıyorsa cisim batmış demektir. Batan cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük olduğu için kaldırma kuvveti cismi yüzdürmeye yetmez. Batan cismin yoğunluğu, battığı sıvının yoğunluğundan fazladır. 6

7 Bir geminin suda yüzmesi, onun geniş bir yüzey haline getirildiğinde sanki yoğunluğu suyun yoğunluğuna göre daha az olan bir madde ile benzer özellikteymiş gibi olmasıyla açıklanır. Bu durumda geniş yüzey haline getirildikten sonra kaldırma kuvveti, geminin geniş yüzey haline getirilmeden önceki blok haline etki eden kaldırma kuvvetinden daha büyük olur. Bu da blok halindeyken yüzemeyen geminin yüzeyi genişletildikten sonra yüzebilmesini sağlar. Deney : 4 x 4 x 7 cm boyutlarında bir tahta parçası dinamometreye bağlanıp ağırlığı ölçüldükten sonra yüzmesi sağlanacak şekilde yavaş yavaş su içerisine daldırılıyor. Yüzerken ağırlığı tekrar ölçülüyor. Sonuç : Yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı arasında nasıl bir ilişki vardır? [Dinamometrenin sıfır değerini göstermesi cisme etki eden kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığının birbirini dengelediğini gösterir. Yüzen bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğu için cismin ağırlığı cisme etki eden kaldırma kuvvetine eşittir.] 7

8 Bir cismin bir sıvıda dibe batması,cisme etki eden kuvvetleri göz önüne alarak nasıl açıklanır?[cismin ağırlığı, cisme etki eden kaldırma kuvvetinden fazlaysa cisim batar] Kendimizi değerlendirelim : 1. Tamamı sıvı içerisine batmış olan bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı arasındaki ilişki nasıl olur? Eğer cisim sıvının dibine batmamışsa cismin ağırlığı cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğüne eşit olur. Eğer cisim tamamen dibe batmışsa cismin ağırlığı cisme etki eden kaldırma kuvvetinden büyük olur. 2. Yoğunluğu 1,7 g/cm 3 olan bir cisim 1700 g gelmektedir. Bu cisim 0,8 g/cm 3 yoğunluğa sahip bir sıvı içerisine bırakıldığında tamamen batıyor. Buna göre ; a. Cismin hacmi ne kadardır? b. Yeri değişen sıvının hacmini hesaplayınız? Cisim tamamen battığı için V batan =V cisim = 1000 cm 3 c. Yeri değişen sıvının kütlesini hesaplayınız? Batan cismin hacmi taşan cismin hacmine eşit olur. 3. Denizin belli bir derinliğindeki iki balık adamın ellerinde, birbiriyle aynı ağırlıkta ve yoğunlukları suyun yoğunluğundan küçük olan birer top bulunmaktadır. Toplardan birinin hacmi diğerinin iki katıdır. Balık adamlar ellerindeki topları serbest bırakırlarsa bu toplar su yüzeyine çıkar mı? Çıkarsa hangisi daha kısa sürede çıkar? Neden? Hacmi büyük olan topun yoğunluğu hacmi küçük olan topun yoğunluğundan daha azdır. Hacmi büyük olan top hacmi küçük olana göre suyun içerisine batırıldığında taşıracağı su miktarı daha fazla olur. Bu yüzden hacmi büyük olan topa etki eden kaldırma kuvveti hacmi küçük olana göre daha fazladır. Ağırlıklar aynı olduğu için bileşke kuvveti (net kuvvet) büyük olan büyük hacimli topu su üzerine çıkarkenki süratlenme miktarı küçük olan topa göre daha fazladır. Bu yüzden hacmi büyük olan top su üzerine hacmi küçük olan topa göre daha kısa sürede ulaşır. 4. Alkolle doldurulmuş bir kaba, şekildeki gibi bu sıvıda yüzebilen bir cisim bırakılıyor. Bu sırada bir miktar alkolün taştığı gözleniyor. Buna göre ; I. Kaldırma kuvveti, taşan sıvının ağırlığına eşittir. II. Cismin ağırlığı, taşan sıvının ağırlığına eşittir. III. Kaldırma kuvveti, cismin ağırlığına eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 8

9 Havanın kaldırma kuvveti : Açık hava da tıpkı sıvılar gibi cisimlere kaldırma kuvveti uygular. Zeplinler ve balonlar havanın kaldırma kuvveti ile çalışır. Havanın kaldırma kuvvetinin sebebi de cisim üzerine etki eden basınç kuvvetlerinin bileşkesinin yukarı doğru olmasıdır. 9

10 BASINÇ [Anahtar kavram: basınç] Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüne basınç denir. Birimi Paskal dır (Newton/m 2 ). Bir bıçağın daha iyi kesebilmesi için bilenmesi, sivri topuklu ayakkabı ile karda zor yürünebilmesi, balta ile odunun ikiye ayrılabilmesi, makasın kağıdı kesebilmesi, sivri uçlu bir raptiyenin ele daha kolay batması gibi olaylar basınç ile açıklanabilen kavramlardır. (Ders kitabı 65,66,67. sayfadaki örnekler)(çalışma kitabı 42. sayfadaki 13. Etkinlik, ve 44. Sayfadaki 14. Etkinlik) Örnek : 60 kg kütleli anne 30 kg kütleli kızıyla kumda yürümektedir. Annenin taban alanının alanı 2 dm 2, kızınınki ise 1 dm 2 dir. Anne ve kızın kuma batmaları ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Anne daha ağır olduğu için daha çok batar B) Annenin taban alanı daha büyük olduğu için daha çok batar C) Annenin ağırlığının taban alanına oranı ile kızın ağırlığının taban alanına oranı aynı olduğundan, anne kız kumda aynı oranda batar D) Kızın ayağının taban alanı az olduğundan daha çok batar (Ders kitabı 66.sayfa 5.etkinlik, 67.sayfadaki balon şişirme örneği, çalışma kitabı 42. sayfadaki 13. etkinlik, 43. sayfadaki 14. etkinlik bilinmeli!) Örnek : Aynı maddeden yapılmış R ve R/2 yarıçaplı yarımkürelerin tabanlara yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2 dir. P 1 ve P 2 basınçlarının büyüklükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) P 1 =P 2 /2 B) P 1 =2P 2 C) P 1 =4P 2 D) P 1 =8P 2 10

11 Örnek : Şekildeki K ve L silindirlerinin özkütlesi, 2d ve d dir. Bu silindirlerin bulundukları yüzeye yaptıkların basınçların oranı (P K /P K ) kaçtır? A) 1/2 B) 1/3 C) 2/3 D) 3/2 Örnek :Şekildeki prizma biçimindeki türdeş bir cismin yatay düzlemde şekil I deki konumunda iken yaptığı basınç P dir. Cisim II konumuna getirildiğinde basınç ne olur? A) P/3 B) P/2 C) 2/3 P D) 2P Örnek : Özdeş ve türdeş tuğlalardan oluşan cisim, I. konumda iken düzleme uyguladığı basınç P 1, II. konumdayken P 2 dir. P 1 /P 2 oranı nedir? A) 1/2 B) 1 C) 2/3 D) 2 Örnek : Özdeş ve türdeş 16 küp birbirine yapıştırılarak şekildeki cisim oluşturuluyor. Yatay bir düzlemde taralı S 1, S 2, S 3 yüzeyleri üzerine ayrı ayrı oturtulan bu cismin tabana uyguladığı basınçlar, sırasıyla P 1,P 2 ve P 3 oluyor. Buna göre P 1,P 2 ve P 3 arasındaki ilişki nasıldır? A) P 1 = P 2 = P 3 B) P 1 = P 2 > P 3 C) P 1 < P 2 < P 3 D) P 1 > P 2 = P 3 Sıvılarda basınç Deniz veya havuz içerisinde derinlere doğru dalındıkça kulaklarda oluşan baskının nedeni sıvı basıncıdır. Sıvılar akışkan oldukları için konuldukları kabın şeklini alırlar ve kabın içerisinde temas ettiği tüm yüzeylere basınç uygular. 11

12 Sıvılarda basınç kuvveti : Sıvıların basınç oluşturdukları yüzeye dik olacak şekilde uyguladıkları kuvvete basınç kuvveti denir. *Aynı derinlikte tüm noktalarda oluşan basınç kuvvetleri birbirine eşittir. *Bir kap içerisinde oluşan basınç kuvvetlerinin (toplamı) bileşkesi sıfır olduğu için sıvı kap içerisinde hareketsiz kalır. *Sıvılarda basınç kuvvetleri sıvının derinliği arttıkça artar Sıvı basıncını etkileyen faktörler : (Ders kitabı 68. sayfadaki 6. Etkinlik iyi bilinmeli! ) Derinliğin etkisi : İçerisine su konulmuş bir kaba farklı derinliklerdeki noktalardan delindiği zaman en derinde bulunan delikten çıkan suyun üzerinde kalan su miktarı daha fazla ve daha ağır olduğu için daha hızlı ve daha uzağa aktığı gözlenir. Bu durum sıvı basıncının derinlikle doğru orantılı olduğunu gösterir. (çalışma kitabı 43. sayfadaki 15. Etkinlik) 12

13 a) Sıvı türünün etkisi : Farklı tür yoğunluktaki iki sıvı içerisine batırılan balonların hacimleri, yoğunluğu fazla olan sıvı içinde daha fazla küçülür. Bunun sebebi balon üzerinde kalan, yoğunluğu fazla olan sıvının daha ağır olmasıdır. Bu durum sıvı basıncının sıvının yoğunluğu ile doğru orantılı olduğunu gösterir. Örneğin içi civa dolu bir kaba parmağı daldırmak içi su dolu bir kaba parmağı daldırmaktan daha zordur. Bunun nedeni civanın yoğunluğunun sudan 13 kat daha fazla olmasıdır. (labda civa dolu kaba parmağı daldırma etkinliği) c) Kabın şeklinin etkisi : İçinde aynı tür sıvı bulunan farklı şekillerdeki kaplar aynı derinlikteki noktalardan delindiği zaman sıvı bütün noktalardan aynı uzaklığa fışkırır. Bu durum kabın şeklinin basıncı etkilemediğini gösterir. 13

14 d) Çekim ivmesinin etkisi : Bir balon çekim ivmesi farklı iki ortamda aynı derinlikte, aynı cins iki sıvı içerisine daldırıldığında çekim ivmesi fazla olan ortamda daha fazla küçülme göstermiştir. Bunun sebebi çekim ivmesi fazla olan ortamda balonun üstünde kalan sıvının daha ağır olmasıdır. Bu durum sıvı basıncının çekim ivmesinin büyüklüğü ile doğru orantılı olduğunu gösterir. Sıvılarda basınç bağıntısı (formülü) : Sıvı basıncını etkileyen derinlik, sıvı türü ve yerçekimi ivmesi ile yapılan deneyler sonucunda sıvı basıncının ; şeklinde hesaplanıp ifade edilebileceği bulunmuştur. Örnek : Düşey kesiti şekildeki gibi olan su dolu kabın, K,L,M noktalarındaki sıvı basınçları P K,P L ve P M arasındaki ilişki nasıldır? A) P K = P L = P M B) P K = P L > P M C) P K = P L < P M D) P K < P L < P M Örnek : Şekildeki farklı biçimde üç kap farklı yoğunlukta sıvı içermektedir. Bu kaplara şekildeki gibi farklı derinlikte delikler açılmıştır. Aynı büyüklükte olan bu deliklerden akan suyun fışkırma mesafeleri A,B ve C arasındaki ilişki nasıl olur? A) A=B=C B) A>B>C C) A=B>C D) A< B=C 14

15 Örnek : Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir kap K yüzeyine kadar sıvı ile doludur. L noktasındaki sıvı basıncı P ise, M,N,R noktalarındaki P m,p N ve P R sıvı basınçları ne olur? P M P N P R A) P P P B) 2P 2P 3P C) 0 2P 3P D) 2P 2P 2P Örnek : Düşey kesiti şekildeki gibi olan kesik koni biçimli kapalı kap, Şekil-I deki gibi yüksekliğinin yarısına kadar sıvı ile doludur. Kap Şekil II deki gibi ters çevrilirse sıvının yüksekliği ve sıvının tabana yaptığı basınç nasıl değişir? Yükseklik (h) Basınç (P) A) Artar Değişmez B) Artar Artar C) Azalır Artar D) Değişmez Azalır Örnek : Düşey kesiti görünen kap, K musluğu kapalı iken 4h yüksekliğine kadar su ile doludur. Bu durumda suyun tabana yaptığı basınç P ise, musluk açıldığında sıvı basıncı en fazla ne kadar azalır? Örnek : Şekildeki sürahiye bir bardak su koyulunca tabana etkiyen su basıncı P oluyor. Sürahiye bir bardak daha su koyulunca basınç ne olur? A) P den az B) P C) P den fazla 2P den az D) 2P 15

16 Önemli not : Örnek : İki bölmeden oluşmuş bir kabın düşey kesiti şekildeki gibidir. L noktasına etkiyen sıvı basıncı hangi zaman aralığında sabit kalır? A) t-2t B) t-3t C)3t-4t D) 2t-4t Örnek : Dik kesiti şekilde görülen kap boşken K musluğu açılıyor. Kaba dolan sıvının tabana yaptığı basınç kap doluncaya kadar zamanla nasıl değişir? Not : İçinde yoğunlukları birbirinden farklı ve birbirine karışmayan birden fazla sıvı içeren bir kabın tabanındaki sıvı basıncı bu sıvıların basınçlarının ayrı ayrı toplamına eşittir. 16

17 Paskal prensibi (Ders kitabı 69. sayfaki 7. etkinlik) : Sıvılar çok çok az sıkıştırılabildikleri için sıkıştırılamaz olarak kabul edilir. Bu nedenle kapalı bir kaptaki sıvının her hangi bir noktasına uygulanan basınç kabın şekli nasıl olursa olsun, kabın iç yüzeylerinin her noktasına sıvı tarafından aynı büyüklükte iletilir. Buna paskal prensibi denir. Hidrolik sistemler ya da Sıvı cendereleri ve bileşik kaplar paskal prensibinin günlük hayattaki uygulamalarındandır. Hidrolik sistemler (Sıvı cendereleri) : Araç tamirhanelerinde kullanılan araç krikoları, emme basma tulumba ve araçlarda bulunan hidrolik frenler hidrolik sistemlere örnek verilebilir. Hidrolik sistemler, dışarıdan etki eden bir kuvvetin etki yönünü ve büyüklüğünü değiştirerek basıncın her yere eşit olarak iletilmesini sağlar. (Çalışma kitabı 44. sayfadaki 16. etkinlik) (Örnek olarak suyun kaldırma kuvveti ve Paskal prensibine göre çalışan Panama kanalı ders kitabı sayfa 74.) 17

18 Örnek : Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir kabın pistonlarının ağırlığı önemsiz, kesit alanları S,3S ve S dir. F 1, F 2 ve F 3 uygulandığında bu pistonlar aynı düzeyde kalıyor. F1= 150 N ise, F2 ve F3 kaç N dur? F2 F3 A) B) C) D) Örnek : Şekildeki düzenekte kalın silindirik boruların kesiti S, sağdaki ince boruların kesiti S/3 tür. Piston 20 cm aşağıya itilirse, diğer koldaki su düzeyi kaç cm yükselir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 Örnek : Şekildeki kabın kollarının kesit alanları S 1 ve S 2 dir. Kabın içinde d özkütleli sıvı vardır. I. kola M kütleli bir piston konunca kollardaki sıvı düzeyi farkı h oluyor. h yüksekliği aşağıdaki büyüklüklerden hangisine bağlı değildir? A) S 1 B) S 2 C) d D) M Örnek : Şekildeki su cenderesinde 20 N luk kuvvet şekildeki gibi yükü dengelediğine göre yükün ağırlığı kaç N dur? Örnek : Şekildeki su cenderesinde 2 m kütleli 10 cm 2 kesitindeki piston, 10 m kütleli 100 cm 2 kesitindeki pistonun üzerindeki M kütlesi ile dengelenmiştir. m/m oranı nedir? A) 1 B) 1/5 C) 1/10 D) 2/7 18

19 Bileşik kaplar : Bileşik kaplar, yoğunluğu bilinmeyen sıvıların yoğunluklarının hesaplanmasında ve şehirlerdeki su dağıtım şebekelerinde suyun yerleşim birimlerindeki binalara ulaştırılmasında kullanılır. Bileşik kaplarda eşitlenen su seviyeleri Şehirlerdeki su dağıtım şebekesinin çalışma prensibi Bileşik kaplar yardımıyla yoğunluğu bilinen bir sıvı kullanılarak yoğunluğu bilinmeyen bir sıvının yoğunluğunun bulunması 19

20 Örnek : Şekildeki K musluğu kapalı iken I. kaptaki su yüksekliği 3h dır. II. kap ise boştur. K musluğu açılıp sıvı dengesi sağlandıktan sonra, II. kaptaki su yüksekliği ne kadar olur? A) h ile 2h arası B) 2h C) 2h ile 3h arası D) 3h Örnek : Şekildeki bileşik kap K musluğundan akan su ile dolduruluyor. Kabın X,Y ve Z noktalarında oluşan su basınçları sırasıyla P x, P Y ve P Z oluyor. Aralarındaki ilişki nasıldır? Örnek : Şekildeki her iki kolda su varken K musluğu kapalıdır. K musluğu açılırsa kollardaki su seviyeleri için ne söylenebilir? A) I artar, II azalır B) I azalır, II artar C) Su seviyelerindeki eşit olma durumu değişmez D) II değişmez, I artar Örnek : Bileşik kaba konulan ve karışmayan iki sıvı şekildeki gibi dengededir. Birinci sıvının öz kütlesi d 1 =2 g/cm 3 ise, ikinci sıvının öz kütlesi d 2 kaç g/cm 3 tür? A) 1 B) 1,2 C) 1,3 D) 1,4 Örnek : Şekildeki U borusunda su varken üzerine h 2 = 2 cm yüksekliğinde yağ ilave ediliyor. Denge sağlandığında diğer koldaki suyun yüksekliği, h 1 kaç cm olur?(d yağ =0,8 g/cm 3, d su = 1g/cm 3 ) A) 0,8 B) 1,2 C) 1,6 D) 2 Örnek : Bir U borusunun kollarından birine yoğunluğu 0,8 g/cm 3 olan yağ, diğerine ise yoğunluğu 1,2 g/cm 3 olan sıvı konuluyor. Sıvıların bulundukları seviyeler şekildeki gibi olduğuna göre kollardaki yağın yüksekliği kaçtır? A) 6 B) 8 C) 12 D) 18 20

21 Açık hava basıncı (atmosfer basıncı) : Yeryüzünde bulunan atmosfer tabakasının ağırlığından dolayı yeryüzüne uygulamış olduğu basınca atmosfer basıncı ya da açık hava basıncı denir. P 0 ya da P atm sembolüyle ifade edilir. Atmosfer basıncı yerden yükseklik arttıkça azalır, azaldıkça artar. Bunun sebebi yüksekte kalan bir noktadaki atmosfer tabakasını ağırlığının alçakta kalan bir noktadaki atmosfer tabakasının ağırlığından daha az olmasıdır. Yükseklik ve atmosfer basıncı arasında ters orantı vardır. (Ders kitabı 72. sayfadaki resim) İçi su dolu bir bardak ağzına kağıt kapatılıp ters çevrilirse bardaktaki suyun dökülmediği gözlenir. Bunun nedeni bardaktaki suyun basıncını dengeleyen atmosfer basıncıdır. (Çalışma kitabı 44. sayfadaki 17. etkinlik)(açık hava basıncının etkisine örnek olarak ders kitabı 70. sayfadaki 8. etkinlik ve 45. sayfadaki 18. etkinlik çok iyi bilinmeli! ) 21

22 Açık hava basıncının ölçülmesi : Açık hava basıncı barometreler ile ölçülür. Civalı, sifonlu ve metal barometre olmak üzere üç çeşit barometre bulunur. Toriçelli deneyi ve sıvılı barometreler (civalı barometreler) : Deneyde civa yerine su kullanılsaydı barometredeki cam tüp uzunluğunun 10,3 m olması gerekir, çünkü civanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan 13 misli daha fazladır. (Ders kitabı 71. sayfa) Sifonlu barometreler : Çalışma prensibi civalı barometrelerle aynıdır. Farkı civa içeren cam tüpün J şeklinde olmasıdır. Amaç civadan tasarruf yapmaktır. 22

23 Önemli not : Civalı barometrelerde atmosfer basıncı azalacağı için her 105 metreye çıkıldığında civa yüksekliği 1 cm düşer. Örnek : Deniz kenarında 76 cm-hg yi gösteren bir barometre, yüksekliği 525 m olan bir dağa götürülürse, civa seviyesi kaç cm olur? A) 71 B) 73 C) 75 D) 77 Örnek : Deniz seviyesinde hava basıncı 76 cm-hg yı gösteren bir barometre, deniz seviyesinden 1050 m yükseklikte kaç cm Hg yi gösterir? A) 76 B) 72 C) 66 D) 58 Metal ya da sıvısız barometreler : Metal barometrelerde havası boşaltılmış yaylı bir kutu düzeneği farklı atmosfer basıncı altında ezilerek ya da genişleyerek bağlı bulunduğu bir mekanizmayla açık hava basıncını gösteren bir ibreyi hareket ettirir. Metal barometreler civalı barometrelere göre çok az yer kapladıklarından daha çok tercih edilir. Örnek : Şekildeki civalı barometrede tüpte boşluk yerine bir gaz sıkıştırılırsa, ölçülenle ilgili olarak; I. Açık hava basıncı artar II. Civanın yüksekliği artar III. Civa yüksekliği azalır ifadelerinden hangisi ya da hangileri söylenebilir? A) I B) II C) III D) I-II-III 23

24 Örnek : Şekildeki düzenek açık havada kurulmuştur. Açık hava basıncını bulmak için aşağıdakilerden hangisi bilinmelidir? A) h 2 ve sıvının yoğunluğu B) h 1 ve h 2 C) h 1 ve sıvının öz ağırlığı D) h 2 ve h 3 Örnek : Şekiller aynı yerde yapılan Toriçelli deneylerini göstermektedir. Deneyde h 1 > h 2 şeklinde ölçülüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) I de kullanılan sıvının yoğunluğu, II dekinden büyüktür B) I de kullanılan sıvının yoğunluğu, II dekinden küçüktür C) I de kullanılan sıvının miktarı, II dekinden fazladır D) I de kullanılan sıvının miktarı, II dekinden azdır Açık hava basıncından faydalanma : Çubukla içecek içme, emme tulumbası, emme ve basma tulumbası açık hava basıncının faydalanıldığı yerlerden bir kaçıdır. 24

25 25

26 Gaz basıncının ölçülmesi : Kapalı kaplardaki gaz basıncı manometrelerle ölçülür. Kapalı uçlu, açık uçlu ve metal manometre olmak üzere değişik çeşitleri vardır. a. Kapalı uçlu manometreler : Bu tip manometrede her zaman civa sütunu boşluğun bulunduğu tarafta yükselmiş haldedir ve kabın içindeki gaz basıncı civa sütununun yüksekliğine eşittir. b. Açık uçlu manometreler : Bu tür manometrelerde kabın içerisindeki gaz basıncı atmosfer basıncı ve civa sütununun yüksekliğine bakılarak hesaplanır. c. Metal manometreler (aneroid manometreler) : İçerisinde bir tüp ve bu tüpe bağlı olan dişli çarklar ve bu çarklara bağlı bir ibreden oluşur. Gaz basıncının büyüklüğüne bağlı olarak tüpün ucu, bağlı bulunduğu dişli çarklar yardımıyla ibreyi hareket ettirir ve manometrede gaz basıncının okunmasını sağlar. Metal manometreler hastanelerde kullanılan oksijen tüpleri, bazı LPG ve yangın söndürme tüpleri gibi tüplerde bulunur ve kapalı kap içerisindeki gazın basınç değerini gösterir. (Ders kitabı 72. sayfadaki resimler) 26

27 Gaz basıncından faydalanma : Gazların sıkıştırıldıklarında ısınır, genleştirildiklerinde de soğur. Günlük hayatta sıkça kullanılan klima ve buzdolapları gazların bu özelliğinden yararlanarak çalışır. 27

28 Örnek : I. Atmosfer basıncına II. Sıvının özkütlesine III. Balondaki gazın sıcaklığına Şekildeki manometrede h yüksekliği yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine bağlıdır? A) I B) I-II C)II-III D)I-II-III Örnek : Şekildeki manometrede K musluğu açılıp kapanıyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Civa ağzı açık kola doğru yükselir B) Civa ağzı kapalı kola doğru yükselir C) Civa seviyesinde bir değişim olmaz D) Civa önce açık kola sonra kapalı kola doğru yükselir Örnek : Açık hava basıncının 68 cm-hg olduğu bir yerde manometredeki civanın yüksekliği 12 cm olarak ölçülüyor. Gazın basıncı kaç cm-hg dir? A) 56 B) 72 C) 80 D) 90 Örnek : Kapalı uçlu manometrede ölçülen gazın hacmi kaç cm-hg dir? A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 Örnek : Oksijen tüplerinin üzerinde, doğal gaz sayaçlarında bulunan ve benzinliklerde lâstiklerin iç basıncını ölçmeye yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir? A) Açık uçlu manometre B) Kapalı uçlu manometre C) Metal manometre D) Civalı barometre 28

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin Hünerli, F.Buket HIZARCI, Rıdvan Meriç, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) A- KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) 1- Kütle Kazanım: 1.7 Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m 3 ve g/cm 3 kullanılmalıdır. 1.7 Katıların

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI ADIRA UVVETİ OĞUNU ÇAIŞA SORUARI 1. 4. oğunluk(g/cm 3 ) 3 2 1 Z, ve cisimlerinin yoğunluklarını gösteren tablo şekildeki gibidir. Bu cisimler yoğunluğu 2g/cm 3 olan bir sıvıya bırakıldıklarında aşağıdaki

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2 6 Kaldırma Kuvveti 1 est 1 in Çözümleri 1. Kütle-hacim grafiklerinde eğim özkütleyi verir. Buna göre cisimleri özkütleleri; 4 dx = = 4 g/ cm 1 4 dy = = g/ cm dz = = 1 g/ cm bulunur. Buna göre X ve Y cisimleri

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET E LARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı 1 E LARIN BASINCI : 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı : Dünya nın

Detaylı

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler?

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? 1. BASINÇ Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? Yeryüzündeki tüm maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları

Detaylı

TEOG Sonrası Kuvvet ve Hareket Kazanım Kontrol Testleri 4-

TEOG Sonrası Kuvvet ve Hareket Kazanım Kontrol Testleri 4- 1- TEOG Sonrası Kuvvet ve Hareket Kazanım Kontrol Testleri 4- Yukarıdaki gibi sıvı dolu olan taşma kabında yoğunluğu 1 /ml olan sıvı vardır, bu sıvı içerisine yoğunluğu 3 g/ml olan K cismi atılıyor. Taşma

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

Konu: Kuvvet ve Hareket

Konu: Kuvvet ve Hareket 1- Üç adet özdeş küpün ağırlığını sırasıyla birerli, ikişerli ve üçerli olarak dinamometre ile ölçen öğrenci, aynı küpleri sırasıyla su dolu kapta ölçüyor ve dinamometrelerde gördüğü değer-leri kaydediyor

Detaylı

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale HACİM Hacim; bir maddenin kapladığı yerdir. Hacim; a. V harfi ile gösterilir. b. Skaler büyüklüktür. c. Maddeler için ayırt edici

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Basıncın derinlikle değişimi Aynı derinlikteki bütün noktalar aynı basınçta y yönünde toplam kuvvet

Detaylı

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri II Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; iş-enerji, basit makina, sıvı ve gazların basıncı, Boyle-Mariotte ve Gay-Lussac yasaları ile ilgili

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

Bütün cisimler, üzerinde durdukları yüzeye ağırlıklarından dolayı bir basınç uygular.

Bütün cisimler, üzerinde durdukları yüzeye ağırlıklarından dolayı bir basınç uygular. KUVVET VE BASINÇ Ekmek keserken, meyve soyarken, bıçağın keskin kısmını kullanırız. Aynı kuvveti uygulasak da bıçağın kalın tarafıyla ekmeği kesemez, meyveyi soyamayız. Zeytine kaşık batırmak çok zordur,

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

HİDROSTATİK. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

HİDROSTATİK. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com HİDRSTTİK Hidrostatik, hareketsiz yada durgun durumda bulunan sıvıların ve diğer ivmelerden doğan basınç ve kuvvetleri ile uğraşan bilim dalıdır. Hidrostatik, denge durumunda bulunan sıvıların denge koşullarını

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLAIMLI 1. ÜNİE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVEİ EKİNLİK ve ES ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 1 Madde ve Özellikleri 1. Ünite 2. Konu (Kaldırma Kuvveti) A nın Çözümleri 4. K 1. Suya batan

Detaylı

Kütle. Kütle, bir cismin sahip olduğu madde miktarıdır. m (mass ) harfi ile gösterilir.

Kütle. Kütle, bir cismin sahip olduğu madde miktarıdır. m (mass ) harfi ile gösterilir. Kütle Kütle, bir cismin sahip olduğu madde miktarıdır. m (mass ) harfi ile gösterilir. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Birimi kg, gr veya tondur. Madde miktarını değiştirerek kütleyi de değiştirebilirsiniz.

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. Sıvı basıncı, kapta bulunan sıvının hacmine, kabın şekline

Detaylı

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır. Her soru eşit değerde olup puanlama yapılırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEMEL KAVRAMLAR. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN KÜTLE: Yeryüzünde hacim kaplayan cisimlerin değişmez madde miktarıdır. ( sıcaklığa, basınca, çekim ivmesine bağlı olarak değişmez. ) Terazi ile ölçülür. Kütle birimi SI birim sisteminde Kg dır. Herhangi

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU : YOĞUNLUK

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU : YOĞUNLUK HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU : YOĞUNLUK DERS : ORTA ÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ DERS SORUMLUSU : PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL GERÇEKLEŞTĐREN : ESRA ÇECE 20338465 ANKARA 2007 PROJE HEDEF

Detaylı

Kuvvet x Kuvvet Kolu = Yük x Yük Kolu. 7.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Basit Makineler

Kuvvet x Kuvvet Kolu = Yük x Yük Kolu. 7.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Basit Makineler Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler Günlük hayatımızda iş yapma kolaylığı sağlayan pek çok araç gereç kullanılmaktadır. Makineler Genel Olarak; Uygulanan kuvveti arttırabilir. Bir kuvvetin yönünü değiştirebilir.

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE 18 3 MANOMETRELER Düşük sıvı basınçlarını hassas olarak ölçmek için yaygın bir metot, bir veya birden fazla denge kolonu kullanan piezometre ve manometrelerin kullanılmasıdır. Burada çeşitli tipleri tartışılacaktır,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi. Makine Mühendisliği Bölümü. MENG 219 Deney Föyü

Pamukkale Üniversitesi. Makine Mühendisliği Bölümü. MENG 219 Deney Föyü Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü MENG 219 Deney Föyü Deney No: Deney Adı: Deney Sorumluları: Deneyin Amacı: X Basınç Ölçümü Doç. Dr. Kadir Kavaklıoğlu ve Araş. Gör. Y Bu deneyin amacı

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti Sorularının Çözümleri

Basınç ve Kaldırma Kuvveti Sorularının Çözümleri Ünite Basınç ve Kaldırma Kuvveti orularının Çözümleri BINÇ - Basınç - Kaldırma Kuvveti Basınç Testlerinin Çözümleri Test in Çözümleri. Üç parçanın taban alanı eşit olup kadardır. Parçaların ağırlıkları

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği. Bölüm-II. Akışkanların Statiği

Akışkanlar Mekaniği. Bölüm-II. Akışkanların Statiği Akışkanlar Mekaniği Bölüm-II Akışkanların Statiği 1 2. AKIŞKANLARIN STATİĞİ 2.1. Akışkanlara Etki Eden Kuvvetler Birinci tip kuvvetler kütle (hacim) kuvvetleri ve ikinci tip kuvvetler yüzey kuvvetleri

Detaylı

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK (MZERET) SIVI 1 RLIK 213 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde, kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir. 2.

Detaylı

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY 10. Sınıf FİZİ SORU BANASI Aydın ABA Copright Evrensel İletişim ayın Dağıtım San. Tic. td. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSE İETİŞİM TD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının ya

Detaylı

TEOG ÖNCESİ FEN VE TEKNOLOJİ DENEMESİ

TEOG ÖNCESİ FEN VE TEKNOLOJİ DENEMESİ 1- Aşağıdaki şekiller farklı canlılara ait farklı bölünme şekillerini göstermektedir. 2- Kutuların üzerinde eşeysiz üreme çeşitleri ve o üreme şekli ile üreyen canlılar eşleştirilmiştir. Yukarıdaki şekillerle

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.1 11. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.5 Eksen Takımının Değiştirilmesi 11.6 Asal Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata Hata Hesabı Hata Nedir? Herhangi bir fiziksel büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka hata denir. Ölçülen bir fiziksel büyüklüğün sayısal değeri, yapılan deneysel hatalardan dolayı

Detaylı

Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı

Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı Basınç sensörleri için, farklı pazarlarda değişik önemler taşıyan pek çok uygulama vardır. Şekilde kimya endüstrisiyle ilgili bir kullanım görülmektedir. Mutlak

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Kuvvet Kuvveti göremeyiz, ancak onu etkileri ile tanırız. Kuvvet; Duran bir cismi hareket ettirebilir. Hareket eden bir cismi durdurabilir. Hareket eden bir cismin hızını değiştirebilir. Hareket

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Dr. Murat Çilli Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aristo. MÖ 300 yıllarında Aristo ( MÖ 384-322 ) hareket için gözlemlerine

Detaylı

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir.

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir. PİRAMİTLER Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir. T noktası piramidin

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir otomobile lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır. Hava sıcaklığı

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR Basit Makine Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir. Ayrıca basit makineler, küçük bir kuvvetle büyük kuvvetleri yenmek ya da dengelemek

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK SIVI KSIM 1 Saat: 09.00 FE VE TEKOLOJİ 1. Tabloda bazı canlı türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir. Tür Kromozom sayısı (n) Çekirge Meyve sineği 8 Kedi

Detaylı

Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri

Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri Maddenin 2010 Halleri-1 Gazların Genel Özellikleri 1. AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERİN DOĞRU YA DA YANLIŞ OLDUĞUNU YAZINIZ? 1. Taneciklerinin bir birinden etkilenmediği varsayılan maddenin haline gaz hali denir.

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV OEJİ ÖZE ANARA OUARI 10. SINIF FİZİ DERSİ AZ TATİİ EV ÇAIŞMASI Öevin Veriliş Tarii: 12.06.2015 Öevin Teslim Tarii:21.09.2015 1. Baş kısmının kesit alanı 0,4cm² olan bir çivi, tataya 16N luk

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER Enerji Kaynakları Hidroliğin Tanımı Sıkıştırılamaz özellikteki akışkanların kullanıldığı, akışkanın basıncının, debisinin ve yönünün kontrol edilebildiği

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ

MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ KÜTLE VE TERAZİ SORULARI Öğretmenin Adı: FAHRETTİN KALE BÖLÜM :FİZİK 1.Soru: 2 gramlık binici sağ kolda 6. bölmede iken x cismi 13 gr la dengeleniyor. Kol uzunluğu

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI 4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI Ad Soyad: Numara: 1-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1 Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz halinde değildir? A Karbondioksit

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

Bölüm 3: Basınç ve Akışkan Statiği

Bölüm 3: Basınç ve Akışkan Statiği Basınç Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvettir. Basıncın birimi pascal (Pa) olarak adlandırılan N/m 2 dir. Basınç birimi Pa,uygulamada çok küçük olduğundan daha çok kilopascal

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SERİ-PARALEL BAĞLI POMPA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

TEOG 1 FEN DENEME. x S. 4. Mehmet, M cismi ile ilgili iki farklı deney yapıyor. 1.X cisminin havadaki ve sıvıdaki ağırlığını ölçen

TEOG 1 FEN DENEME. x S. 4. Mehmet, M cismi ile ilgili iki farklı deney yapıyor. 1.X cisminin havadaki ve sıvıdaki ağırlığını ölçen TEOG 1 FEN DENEME 1.X cisminin havadaki ve sıvıdaki ağırlığını ölçen Ahmet, yaptığı ölçümlerle ilgili ; I. X cismine etki eden kaldırma kuvveti 8 N dur. II. Kaldırma kuvveti, X cismine aşağı yönde etki

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ VE ARŞİMED PRENSİNBİNİN DENEYLERLE AÇIKLANMASI

KALDIRMA KUVVETİ VE ARŞİMED PRENSİNBİNİN DENEYLERLE AÇIKLANMASI KALDIRMA KUVVETİ VE ARŞİMED PRENSİNBİNİN DENEYLERLE AÇIKLANMASI 7/B Hazırlayanlar: Cem Alper Yusuf Akşehir Cem Aksoylar Leyla Ertürk Vefa Çankaya Beste Çil Rehber Öğretmen: Adalet Doğaroğlu Bornova/2002

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi

Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi Reynolds Transport Teoremi (RTT) Temel korunma kanunları (kütle,enerji ve momentumun korunumu) doğrudan sistem yaklaşımı ile türetilmiştir. Ancak, birçok akışkanlar

Detaylı

4. Bölüm. Aerostatik, Atmosfer, Aerostatik taşıma. Aerostatik denge

4. Bölüm. Aerostatik, Atmosfer, Aerostatik taşıma. Aerostatik denge 4. Bölüm Aerostatik, Atmosfer, Aerostatik taşıma Aerostatik denge (p+ p).a h W p.a Statik halde akışkan içindeki bir kitlenin ağırlığı, bu kitlenin alt ve üst tarafından etkileyen basınç kuvvetlerinin

Detaylı

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ 1. Öğretmen kalıtım konusu için hazırlattığı, üzerinde "insan üreme hücrelerinin kromozom sayılarının" yazılı olduğu pankartları öğrencilerine aşağıdaki gibi dağıtmıştır. 22 + x

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ 1. Tabloda bazı canlı türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir. Tür Kromozom sayısı (2n) Çekirge 24 1. Araştırma sorusu: Canlı türleri arasındaki farklılık kromozom sayılarına bağlı

Detaylı

50 40 ----------30 20 10

50 40 ----------30 20 10 HACİM Maddenin uzayda kaplamış olduğu yedi.bi cismin kapladığı yei aynı anda başka bi cisim kaplayamaz.hacim biimlei m3 veya cm3 tü.ayıca sıvıla için Lite kullanılı. 1 Lite=1 dm3 1 ml=1cm3=1cc A)Katılaın

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ

BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ Kimya Mühendisi, bir prosesin belirlenen koşullarda çalışıp çalışmadığını denetlemek için, sıcaklık, basınç, yoğunluk, derişim, akış hızı gibi proses değişkenlerini

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

YOĞUNLUK DENEYİ. Kullanılacak Donanım: 1. Terazi. 2. Balon jöje ve/veya piknometre, silindir (tank) Balon jöje. Piknometre. 3. Öğütülmüş ve toz cevher

YOĞUNLUK DENEYİ. Kullanılacak Donanım: 1. Terazi. 2. Balon jöje ve/veya piknometre, silindir (tank) Balon jöje. Piknometre. 3. Öğütülmüş ve toz cevher YOĞUNLUK DENEYİ TANIM VE AMAÇ: Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle veya yoğunluk denir. Birim hacim olarak 1 cm3, kütle birimi olarak da g alınırsa, yoğunluk birimi g/cm3 olur. Bir maddenin kütlesi

Detaylı

Konu: Maddelerin Esnekliği. Ders Sorumlusu: Fahrettin KALE. Hazırlayan: Nurcihan ARICAN

Konu: Maddelerin Esnekliği. Ders Sorumlusu: Fahrettin KALE. Hazırlayan: Nurcihan ARICAN DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK DÖNEM ÖDEVİ Konu: Maddelerin Esnekliği Ders Sorumlusu: Fahrettin KALE Hazırlayan: Nurcihan ARICAN Sınıfı / Numarası: 9-B / 809 DENİZLİ ŞUBAT-2005

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU MAKİNE PARÇALARINI ETKİLEYEN KUVVETLER VE GERİLMELER

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU MAKİNE PARÇALARINI ETKİLEYEN KUVVETLER VE GERİLMELER MAKİNE PARÇALARINI ETKİLEYEN KUVVETLER VE GERİLMELER Dış Kuvvetler : Katı cisimlere uygulanan kuvvet cismi çekmeye, basmaya, burmaya, eğilmeye yada kesilmeye zorlar. Cisimde geçici ve kalıcı şekil değişikliği

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır.

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. ÖMER ÇOPUR ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. Madde: Kimyanın konusunu

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI 2008 ANKARA ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI DERS SORUMLUSU:Prof. Dr. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN:Derya ÇAKICI 20338451 GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak

Detaylı