KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ]"

Transkript

1 KUVVET ve HAREKET Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] Sıvıların kaldırma kuvveti : Bütün sıvılar, içerisine atılan cisimlere kaldırma kuvveti uygulayarak cisimleri yukarıda tutmaya çalışırlar. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin nedeni : Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti, cismin sıvı içerisine batırılmadan önceki ağırlığı ( G ) ile cismin sıvı içerisine batırıldıktan sonraki ağırlığının ( G ı ) farkına eşittir. 1

2 Kaldırma kuvvetini etkileyen faktörler : a. Cismin sıvı içerisine batan hacminin büyüklüğü : Cismin battığı sıvının içerisinde kalan kısmın hacmi ne kadar fazlaysa taşan suyun ağırlığı da o kadar fazla olacağından cismin batan kısmının hacmi ile sıvının cisme etki eden kaldırma kuvveti arasında doğru orantı vardır. b. Cismin batırıldığı sıvının hacminin büyüklüğü : Cismin batırıldığı sıvının hacmi ne olursa olsun taşan sıvı miktarı değişmeyeceğinden batırılan sıvının hacmi cisme etki eden kaldırma kuvvetini etkilemez. 2

3 c. Cismin batırıldığı sıvının türü (yoğunluğu) : Cismin batırıldığı sıvının yoğunluğu arttıkça taşan sıvının ağırlığı da o kadar fazla olacağından cisme etki eden kaldırma kuvveti ile cismin batırıldığı sıvının yoğunluğu arasında doğru orantı vardır. d. Batırılan cismin türü (yoğunluğu) : Batan kısmın hacmi sabit kalmak koşuluyla batırılan cismin türü (yoğunluğu) nasıl olursa olsun taşan sıvının ağırlığı aynı olacağından batırılan cismin türü (yoğunluğu) cisme etki eden kaldırma kuvvetini etkilemez. Arşimed ilkesi : Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü daima, batırılan cismin taşırdığı sıvının ağırlığına eşittir. Buna Arşimed ilkesi denir. Bu ilkeden faydalanılarak sıvılardaki kaldırma kuvvetinin büyüklüğü hesaplanabilir. 3

4 Etkinlik : Bir cismin ağırlığı, sırasıyla A,B ve C sıvılarının içerisinde ayrı ayrı tartılıyor. Dinamometreler sırasıyla 50 N, 45 N ve 55 N değerlerini gösterdiğine göre A,B ve C sıvılarının yoğunlukları arasındaki ilişki nasıldır? Etkinlik : Eşit hacim bölmeli K cisminin ağırlığı I durumunda 60 N, II durumunda 40 N olarak ölçülüyor. Her bir bölmenin hacmi 25 ml olduğuna göre, aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Durum Dinamometre değeri (N) Kaldırma kuvveti (N) Cismin batma miktarı (ml) Yer değiştiren sıvı miktarı (ml) I 60 II 40 III 4

5 Bazı cisimler neden yüzer? [Anahtar kavramlar : yüzme, batma, yoğunluk] Suda hafif olan cisimler yüzer, ağır olan cisimler batar genellemesininn tam olarak doğru bilgi içermesi için suda yoğunluğu sudan az olan cisimler yüzer, yoğunluğu sudan fazla olan cisimler batar şeklinde düzeltilmesi gerekir. Aynı ağırlıktaki tahtaa kurşun kalem ile dolma kalemden yoğunluğu suyun yoğunluğun dan az olan kurşun kalem su üzerinde yüzerken, yoğunluğuu suyun yoğunluğun dan fazla olan metal dolma kalem suyun dibine batar. Birbirine karışmayan birden fazla sıvı madde bir kap içerisine konulduğunda yoğunluğu en fazla olan altta, en az olan üstte olacak şekilde bulunur. Yoğunluk (özkütle) : Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk (özkütle) denir. Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özellik olduğu için maddelerin yoğunlukları birbirinden farklıdır. Etkinlikk : Eşit kollu terazinin uçlarındaki kefelerde K, L ve T cisimleri varken, şekildeki gibi dengede duruyorlar. Cisimler eşit hacimli olduğuna göre, cisimlerin yoğunlukları d k, d L ve d T arasında nasıl bir ilişki vardır? 5

6 Yüzme şartı : Bir cisim sıvı içerisine bırakıldığında hacminin bir kısmı sıvının içerisinde duruyorsa cisim yüzüyor demektir. Yüzen bir cisme etki eden sıvı kaldırıma kuvveti ve cismin ağırlığı eşit büyüklüktedir. Yüzen cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçüktür. Askıda kalma şartı : Bir cisim sıvı içerisine bırakıldığında sıvı içerisinde dengede duruyorsa cisim askıda kalıyor demektir. Askıda kalan cisme etki eden kaldırma kuvveti ve cismin ağırlığı eşit büyüklüktedir. Askıda kalan cismin yoğunluğu ile sıvının yoğunluğu birbirine eşittir. Batma şartı : Bir cisim sıvı içerisine bırakıldığında cisim sıvının tabanına yapışıyorsa cisim batmış demektir. Batan cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük olduğu için kaldırma kuvveti cismi yüzdürmeye yetmez. Batan cismin yoğunluğu, battığı sıvının yoğunluğundan fazladır. 6

7 Bir geminin suda yüzmesi, onun geniş bir yüzey haline getirildiğinde sanki yoğunluğu suyun yoğunluğuna göre daha az olan bir madde ile benzer özellikteymiş gibi olmasıyla açıklanır. Bu durumda geniş yüzey haline getirildikten sonra kaldırma kuvveti, geminin geniş yüzey haline getirilmeden önceki blok haline etki eden kaldırma kuvvetinden daha büyük olur. Bu da blok halindeyken yüzemeyen geminin yüzeyi genişletildikten sonra yüzebilmesini sağlar. Deney : 4 x 4 x 7 cm boyutlarında bir tahta parçası dinamometreye bağlanıp ağırlığı ölçüldükten sonra yüzmesi sağlanacak şekilde yavaş yavaş su içerisine daldırılıyor. Yüzerken ağırlığı tekrar ölçülüyor. Sonuç : Yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı arasında nasıl bir ilişki vardır? [Dinamometrenin sıfır değerini göstermesi cisme etki eden kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığının birbirini dengelediğini gösterir. Yüzen bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğu için cismin ağırlığı cisme etki eden kaldırma kuvvetine eşittir.] 7

8 Bir cismin bir sıvıda dibe batması,cisme etki eden kuvvetleri göz önüne alarak nasıl açıklanır?[cismin ağırlığı, cisme etki eden kaldırma kuvvetinden fazlaysa cisim batar] Kendimizi değerlendirelim : 1. Tamamı sıvı içerisine batmış olan bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı arasındaki ilişki nasıl olur? Eğer cisim sıvının dibine batmamışsa cismin ağırlığı cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğüne eşit olur. Eğer cisim tamamen dibe batmışsa cismin ağırlığı cisme etki eden kaldırma kuvvetinden büyük olur. 2. Yoğunluğu 1,7 g/cm 3 olan bir cisim 1700 g gelmektedir. Bu cisim 0,8 g/cm 3 yoğunluğa sahip bir sıvı içerisine bırakıldığında tamamen batıyor. Buna göre ; a. Cismin hacmi ne kadardır? b. Yeri değişen sıvının hacmini hesaplayınız? Cisim tamamen battığı için V batan =V cisim = 1000 cm 3 c. Yeri değişen sıvının kütlesini hesaplayınız? Batan cismin hacmi taşan cismin hacmine eşit olur. 3. Denizin belli bir derinliğindeki iki balık adamın ellerinde, birbiriyle aynı ağırlıkta ve yoğunlukları suyun yoğunluğundan küçük olan birer top bulunmaktadır. Toplardan birinin hacmi diğerinin iki katıdır. Balık adamlar ellerindeki topları serbest bırakırlarsa bu toplar su yüzeyine çıkar mı? Çıkarsa hangisi daha kısa sürede çıkar? Neden? Hacmi büyük olan topun yoğunluğu hacmi küçük olan topun yoğunluğundan daha azdır. Hacmi büyük olan top hacmi küçük olana göre suyun içerisine batırıldığında taşıracağı su miktarı daha fazla olur. Bu yüzden hacmi büyük olan topa etki eden kaldırma kuvveti hacmi küçük olana göre daha fazladır. Ağırlıklar aynı olduğu için bileşke kuvveti (net kuvvet) büyük olan büyük hacimli topu su üzerine çıkarkenki süratlenme miktarı küçük olan topa göre daha fazladır. Bu yüzden hacmi büyük olan top su üzerine hacmi küçük olan topa göre daha kısa sürede ulaşır. 4. Alkolle doldurulmuş bir kaba, şekildeki gibi bu sıvıda yüzebilen bir cisim bırakılıyor. Bu sırada bir miktar alkolün taştığı gözleniyor. Buna göre ; I. Kaldırma kuvveti, taşan sıvının ağırlığına eşittir. II. Cismin ağırlığı, taşan sıvının ağırlığına eşittir. III. Kaldırma kuvveti, cismin ağırlığına eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 8

9 Havanın kaldırma kuvveti : Açık hava da tıpkı sıvılar gibi cisimlere kaldırma kuvveti uygular. Zeplinler ve balonlar havanın kaldırma kuvveti ile çalışır. Havanın kaldırma kuvvetinin sebebi de cisim üzerine etki eden basınç kuvvetlerinin bileşkesinin yukarı doğru olmasıdır. 9

10 BASINÇ [Anahtar kavram: basınç] Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüne basınç denir. Birimi Paskal dır (Newton/m 2 ). Bir bıçağın daha iyi kesebilmesi için bilenmesi, sivri topuklu ayakkabı ile karda zor yürünebilmesi, balta ile odunun ikiye ayrılabilmesi, makasın kağıdı kesebilmesi, sivri uçlu bir raptiyenin ele daha kolay batması gibi olaylar basınç ile açıklanabilen kavramlardır. (Ders kitabı 65,66,67. sayfadaki örnekler)(çalışma kitabı 42. sayfadaki 13. Etkinlik, ve 44. Sayfadaki 14. Etkinlik) Örnek : 60 kg kütleli anne 30 kg kütleli kızıyla kumda yürümektedir. Annenin taban alanının alanı 2 dm 2, kızınınki ise 1 dm 2 dir. Anne ve kızın kuma batmaları ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Anne daha ağır olduğu için daha çok batar B) Annenin taban alanı daha büyük olduğu için daha çok batar C) Annenin ağırlığının taban alanına oranı ile kızın ağırlığının taban alanına oranı aynı olduğundan, anne kız kumda aynı oranda batar D) Kızın ayağının taban alanı az olduğundan daha çok batar (Ders kitabı 66.sayfa 5.etkinlik, 67.sayfadaki balon şişirme örneği, çalışma kitabı 42. sayfadaki 13. etkinlik, 43. sayfadaki 14. etkinlik bilinmeli!) Örnek : Aynı maddeden yapılmış R ve R/2 yarıçaplı yarımkürelerin tabanlara yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2 dir. P 1 ve P 2 basınçlarının büyüklükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) P 1 =P 2 /2 B) P 1 =2P 2 C) P 1 =4P 2 D) P 1 =8P 2 10

11 Örnek : Şekildeki K ve L silindirlerinin özkütlesi, 2d ve d dir. Bu silindirlerin bulundukları yüzeye yaptıkların basınçların oranı (P K /P K ) kaçtır? A) 1/2 B) 1/3 C) 2/3 D) 3/2 Örnek :Şekildeki prizma biçimindeki türdeş bir cismin yatay düzlemde şekil I deki konumunda iken yaptığı basınç P dir. Cisim II konumuna getirildiğinde basınç ne olur? A) P/3 B) P/2 C) 2/3 P D) 2P Örnek : Özdeş ve türdeş tuğlalardan oluşan cisim, I. konumda iken düzleme uyguladığı basınç P 1, II. konumdayken P 2 dir. P 1 /P 2 oranı nedir? A) 1/2 B) 1 C) 2/3 D) 2 Örnek : Özdeş ve türdeş 16 küp birbirine yapıştırılarak şekildeki cisim oluşturuluyor. Yatay bir düzlemde taralı S 1, S 2, S 3 yüzeyleri üzerine ayrı ayrı oturtulan bu cismin tabana uyguladığı basınçlar, sırasıyla P 1,P 2 ve P 3 oluyor. Buna göre P 1,P 2 ve P 3 arasındaki ilişki nasıldır? A) P 1 = P 2 = P 3 B) P 1 = P 2 > P 3 C) P 1 < P 2 < P 3 D) P 1 > P 2 = P 3 Sıvılarda basınç Deniz veya havuz içerisinde derinlere doğru dalındıkça kulaklarda oluşan baskının nedeni sıvı basıncıdır. Sıvılar akışkan oldukları için konuldukları kabın şeklini alırlar ve kabın içerisinde temas ettiği tüm yüzeylere basınç uygular. 11

12 Sıvılarda basınç kuvveti : Sıvıların basınç oluşturdukları yüzeye dik olacak şekilde uyguladıkları kuvvete basınç kuvveti denir. *Aynı derinlikte tüm noktalarda oluşan basınç kuvvetleri birbirine eşittir. *Bir kap içerisinde oluşan basınç kuvvetlerinin (toplamı) bileşkesi sıfır olduğu için sıvı kap içerisinde hareketsiz kalır. *Sıvılarda basınç kuvvetleri sıvının derinliği arttıkça artar Sıvı basıncını etkileyen faktörler : (Ders kitabı 68. sayfadaki 6. Etkinlik iyi bilinmeli! ) Derinliğin etkisi : İçerisine su konulmuş bir kaba farklı derinliklerdeki noktalardan delindiği zaman en derinde bulunan delikten çıkan suyun üzerinde kalan su miktarı daha fazla ve daha ağır olduğu için daha hızlı ve daha uzağa aktığı gözlenir. Bu durum sıvı basıncının derinlikle doğru orantılı olduğunu gösterir. (çalışma kitabı 43. sayfadaki 15. Etkinlik) 12

13 a) Sıvı türünün etkisi : Farklı tür yoğunluktaki iki sıvı içerisine batırılan balonların hacimleri, yoğunluğu fazla olan sıvı içinde daha fazla küçülür. Bunun sebebi balon üzerinde kalan, yoğunluğu fazla olan sıvının daha ağır olmasıdır. Bu durum sıvı basıncının sıvının yoğunluğu ile doğru orantılı olduğunu gösterir. Örneğin içi civa dolu bir kaba parmağı daldırmak içi su dolu bir kaba parmağı daldırmaktan daha zordur. Bunun nedeni civanın yoğunluğunun sudan 13 kat daha fazla olmasıdır. (labda civa dolu kaba parmağı daldırma etkinliği) c) Kabın şeklinin etkisi : İçinde aynı tür sıvı bulunan farklı şekillerdeki kaplar aynı derinlikteki noktalardan delindiği zaman sıvı bütün noktalardan aynı uzaklığa fışkırır. Bu durum kabın şeklinin basıncı etkilemediğini gösterir. 13

14 d) Çekim ivmesinin etkisi : Bir balon çekim ivmesi farklı iki ortamda aynı derinlikte, aynı cins iki sıvı içerisine daldırıldığında çekim ivmesi fazla olan ortamda daha fazla küçülme göstermiştir. Bunun sebebi çekim ivmesi fazla olan ortamda balonun üstünde kalan sıvının daha ağır olmasıdır. Bu durum sıvı basıncının çekim ivmesinin büyüklüğü ile doğru orantılı olduğunu gösterir. Sıvılarda basınç bağıntısı (formülü) : Sıvı basıncını etkileyen derinlik, sıvı türü ve yerçekimi ivmesi ile yapılan deneyler sonucunda sıvı basıncının ; şeklinde hesaplanıp ifade edilebileceği bulunmuştur. Örnek : Düşey kesiti şekildeki gibi olan su dolu kabın, K,L,M noktalarındaki sıvı basınçları P K,P L ve P M arasındaki ilişki nasıldır? A) P K = P L = P M B) P K = P L > P M C) P K = P L < P M D) P K < P L < P M Örnek : Şekildeki farklı biçimde üç kap farklı yoğunlukta sıvı içermektedir. Bu kaplara şekildeki gibi farklı derinlikte delikler açılmıştır. Aynı büyüklükte olan bu deliklerden akan suyun fışkırma mesafeleri A,B ve C arasındaki ilişki nasıl olur? A) A=B=C B) A>B>C C) A=B>C D) A< B=C 14

15 Örnek : Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir kap K yüzeyine kadar sıvı ile doludur. L noktasındaki sıvı basıncı P ise, M,N,R noktalarındaki P m,p N ve P R sıvı basınçları ne olur? P M P N P R A) P P P B) 2P 2P 3P C) 0 2P 3P D) 2P 2P 2P Örnek : Düşey kesiti şekildeki gibi olan kesik koni biçimli kapalı kap, Şekil-I deki gibi yüksekliğinin yarısına kadar sıvı ile doludur. Kap Şekil II deki gibi ters çevrilirse sıvının yüksekliği ve sıvının tabana yaptığı basınç nasıl değişir? Yükseklik (h) Basınç (P) A) Artar Değişmez B) Artar Artar C) Azalır Artar D) Değişmez Azalır Örnek : Düşey kesiti görünen kap, K musluğu kapalı iken 4h yüksekliğine kadar su ile doludur. Bu durumda suyun tabana yaptığı basınç P ise, musluk açıldığında sıvı basıncı en fazla ne kadar azalır? Örnek : Şekildeki sürahiye bir bardak su koyulunca tabana etkiyen su basıncı P oluyor. Sürahiye bir bardak daha su koyulunca basınç ne olur? A) P den az B) P C) P den fazla 2P den az D) 2P 15

16 Önemli not : Örnek : İki bölmeden oluşmuş bir kabın düşey kesiti şekildeki gibidir. L noktasına etkiyen sıvı basıncı hangi zaman aralığında sabit kalır? A) t-2t B) t-3t C)3t-4t D) 2t-4t Örnek : Dik kesiti şekilde görülen kap boşken K musluğu açılıyor. Kaba dolan sıvının tabana yaptığı basınç kap doluncaya kadar zamanla nasıl değişir? Not : İçinde yoğunlukları birbirinden farklı ve birbirine karışmayan birden fazla sıvı içeren bir kabın tabanındaki sıvı basıncı bu sıvıların basınçlarının ayrı ayrı toplamına eşittir. 16

17 Paskal prensibi (Ders kitabı 69. sayfaki 7. etkinlik) : Sıvılar çok çok az sıkıştırılabildikleri için sıkıştırılamaz olarak kabul edilir. Bu nedenle kapalı bir kaptaki sıvının her hangi bir noktasına uygulanan basınç kabın şekli nasıl olursa olsun, kabın iç yüzeylerinin her noktasına sıvı tarafından aynı büyüklükte iletilir. Buna paskal prensibi denir. Hidrolik sistemler ya da Sıvı cendereleri ve bileşik kaplar paskal prensibinin günlük hayattaki uygulamalarındandır. Hidrolik sistemler (Sıvı cendereleri) : Araç tamirhanelerinde kullanılan araç krikoları, emme basma tulumba ve araçlarda bulunan hidrolik frenler hidrolik sistemlere örnek verilebilir. Hidrolik sistemler, dışarıdan etki eden bir kuvvetin etki yönünü ve büyüklüğünü değiştirerek basıncın her yere eşit olarak iletilmesini sağlar. (Çalışma kitabı 44. sayfadaki 16. etkinlik) (Örnek olarak suyun kaldırma kuvveti ve Paskal prensibine göre çalışan Panama kanalı ders kitabı sayfa 74.) 17

18 Örnek : Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir kabın pistonlarının ağırlığı önemsiz, kesit alanları S,3S ve S dir. F 1, F 2 ve F 3 uygulandığında bu pistonlar aynı düzeyde kalıyor. F1= 150 N ise, F2 ve F3 kaç N dur? F2 F3 A) B) C) D) Örnek : Şekildeki düzenekte kalın silindirik boruların kesiti S, sağdaki ince boruların kesiti S/3 tür. Piston 20 cm aşağıya itilirse, diğer koldaki su düzeyi kaç cm yükselir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 Örnek : Şekildeki kabın kollarının kesit alanları S 1 ve S 2 dir. Kabın içinde d özkütleli sıvı vardır. I. kola M kütleli bir piston konunca kollardaki sıvı düzeyi farkı h oluyor. h yüksekliği aşağıdaki büyüklüklerden hangisine bağlı değildir? A) S 1 B) S 2 C) d D) M Örnek : Şekildeki su cenderesinde 20 N luk kuvvet şekildeki gibi yükü dengelediğine göre yükün ağırlığı kaç N dur? Örnek : Şekildeki su cenderesinde 2 m kütleli 10 cm 2 kesitindeki piston, 10 m kütleli 100 cm 2 kesitindeki pistonun üzerindeki M kütlesi ile dengelenmiştir. m/m oranı nedir? A) 1 B) 1/5 C) 1/10 D) 2/7 18

19 Bileşik kaplar : Bileşik kaplar, yoğunluğu bilinmeyen sıvıların yoğunluklarının hesaplanmasında ve şehirlerdeki su dağıtım şebekelerinde suyun yerleşim birimlerindeki binalara ulaştırılmasında kullanılır. Bileşik kaplarda eşitlenen su seviyeleri Şehirlerdeki su dağıtım şebekesinin çalışma prensibi Bileşik kaplar yardımıyla yoğunluğu bilinen bir sıvı kullanılarak yoğunluğu bilinmeyen bir sıvının yoğunluğunun bulunması 19

20 Örnek : Şekildeki K musluğu kapalı iken I. kaptaki su yüksekliği 3h dır. II. kap ise boştur. K musluğu açılıp sıvı dengesi sağlandıktan sonra, II. kaptaki su yüksekliği ne kadar olur? A) h ile 2h arası B) 2h C) 2h ile 3h arası D) 3h Örnek : Şekildeki bileşik kap K musluğundan akan su ile dolduruluyor. Kabın X,Y ve Z noktalarında oluşan su basınçları sırasıyla P x, P Y ve P Z oluyor. Aralarındaki ilişki nasıldır? Örnek : Şekildeki her iki kolda su varken K musluğu kapalıdır. K musluğu açılırsa kollardaki su seviyeleri için ne söylenebilir? A) I artar, II azalır B) I azalır, II artar C) Su seviyelerindeki eşit olma durumu değişmez D) II değişmez, I artar Örnek : Bileşik kaba konulan ve karışmayan iki sıvı şekildeki gibi dengededir. Birinci sıvının öz kütlesi d 1 =2 g/cm 3 ise, ikinci sıvının öz kütlesi d 2 kaç g/cm 3 tür? A) 1 B) 1,2 C) 1,3 D) 1,4 Örnek : Şekildeki U borusunda su varken üzerine h 2 = 2 cm yüksekliğinde yağ ilave ediliyor. Denge sağlandığında diğer koldaki suyun yüksekliği, h 1 kaç cm olur?(d yağ =0,8 g/cm 3, d su = 1g/cm 3 ) A) 0,8 B) 1,2 C) 1,6 D) 2 Örnek : Bir U borusunun kollarından birine yoğunluğu 0,8 g/cm 3 olan yağ, diğerine ise yoğunluğu 1,2 g/cm 3 olan sıvı konuluyor. Sıvıların bulundukları seviyeler şekildeki gibi olduğuna göre kollardaki yağın yüksekliği kaçtır? A) 6 B) 8 C) 12 D) 18 20

21 Açık hava basıncı (atmosfer basıncı) : Yeryüzünde bulunan atmosfer tabakasının ağırlığından dolayı yeryüzüne uygulamış olduğu basınca atmosfer basıncı ya da açık hava basıncı denir. P 0 ya da P atm sembolüyle ifade edilir. Atmosfer basıncı yerden yükseklik arttıkça azalır, azaldıkça artar. Bunun sebebi yüksekte kalan bir noktadaki atmosfer tabakasını ağırlığının alçakta kalan bir noktadaki atmosfer tabakasının ağırlığından daha az olmasıdır. Yükseklik ve atmosfer basıncı arasında ters orantı vardır. (Ders kitabı 72. sayfadaki resim) İçi su dolu bir bardak ağzına kağıt kapatılıp ters çevrilirse bardaktaki suyun dökülmediği gözlenir. Bunun nedeni bardaktaki suyun basıncını dengeleyen atmosfer basıncıdır. (Çalışma kitabı 44. sayfadaki 17. etkinlik)(açık hava basıncının etkisine örnek olarak ders kitabı 70. sayfadaki 8. etkinlik ve 45. sayfadaki 18. etkinlik çok iyi bilinmeli! ) 21

22 Açık hava basıncının ölçülmesi : Açık hava basıncı barometreler ile ölçülür. Civalı, sifonlu ve metal barometre olmak üzere üç çeşit barometre bulunur. Toriçelli deneyi ve sıvılı barometreler (civalı barometreler) : Deneyde civa yerine su kullanılsaydı barometredeki cam tüp uzunluğunun 10,3 m olması gerekir, çünkü civanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan 13 misli daha fazladır. (Ders kitabı 71. sayfa) Sifonlu barometreler : Çalışma prensibi civalı barometrelerle aynıdır. Farkı civa içeren cam tüpün J şeklinde olmasıdır. Amaç civadan tasarruf yapmaktır. 22

23 Önemli not : Civalı barometrelerde atmosfer basıncı azalacağı için her 105 metreye çıkıldığında civa yüksekliği 1 cm düşer. Örnek : Deniz kenarında 76 cm-hg yi gösteren bir barometre, yüksekliği 525 m olan bir dağa götürülürse, civa seviyesi kaç cm olur? A) 71 B) 73 C) 75 D) 77 Örnek : Deniz seviyesinde hava basıncı 76 cm-hg yı gösteren bir barometre, deniz seviyesinden 1050 m yükseklikte kaç cm Hg yi gösterir? A) 76 B) 72 C) 66 D) 58 Metal ya da sıvısız barometreler : Metal barometrelerde havası boşaltılmış yaylı bir kutu düzeneği farklı atmosfer basıncı altında ezilerek ya da genişleyerek bağlı bulunduğu bir mekanizmayla açık hava basıncını gösteren bir ibreyi hareket ettirir. Metal barometreler civalı barometrelere göre çok az yer kapladıklarından daha çok tercih edilir. Örnek : Şekildeki civalı barometrede tüpte boşluk yerine bir gaz sıkıştırılırsa, ölçülenle ilgili olarak; I. Açık hava basıncı artar II. Civanın yüksekliği artar III. Civa yüksekliği azalır ifadelerinden hangisi ya da hangileri söylenebilir? A) I B) II C) III D) I-II-III 23

24 Örnek : Şekildeki düzenek açık havada kurulmuştur. Açık hava basıncını bulmak için aşağıdakilerden hangisi bilinmelidir? A) h 2 ve sıvının yoğunluğu B) h 1 ve h 2 C) h 1 ve sıvının öz ağırlığı D) h 2 ve h 3 Örnek : Şekiller aynı yerde yapılan Toriçelli deneylerini göstermektedir. Deneyde h 1 > h 2 şeklinde ölçülüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) I de kullanılan sıvının yoğunluğu, II dekinden büyüktür B) I de kullanılan sıvının yoğunluğu, II dekinden küçüktür C) I de kullanılan sıvının miktarı, II dekinden fazladır D) I de kullanılan sıvının miktarı, II dekinden azdır Açık hava basıncından faydalanma : Çubukla içecek içme, emme tulumbası, emme ve basma tulumbası açık hava basıncının faydalanıldığı yerlerden bir kaçıdır. 24

25 25

26 Gaz basıncının ölçülmesi : Kapalı kaplardaki gaz basıncı manometrelerle ölçülür. Kapalı uçlu, açık uçlu ve metal manometre olmak üzere değişik çeşitleri vardır. a. Kapalı uçlu manometreler : Bu tip manometrede her zaman civa sütunu boşluğun bulunduğu tarafta yükselmiş haldedir ve kabın içindeki gaz basıncı civa sütununun yüksekliğine eşittir. b. Açık uçlu manometreler : Bu tür manometrelerde kabın içerisindeki gaz basıncı atmosfer basıncı ve civa sütununun yüksekliğine bakılarak hesaplanır. c. Metal manometreler (aneroid manometreler) : İçerisinde bir tüp ve bu tüpe bağlı olan dişli çarklar ve bu çarklara bağlı bir ibreden oluşur. Gaz basıncının büyüklüğüne bağlı olarak tüpün ucu, bağlı bulunduğu dişli çarklar yardımıyla ibreyi hareket ettirir ve manometrede gaz basıncının okunmasını sağlar. Metal manometreler hastanelerde kullanılan oksijen tüpleri, bazı LPG ve yangın söndürme tüpleri gibi tüplerde bulunur ve kapalı kap içerisindeki gazın basınç değerini gösterir. (Ders kitabı 72. sayfadaki resimler) 26

27 Gaz basıncından faydalanma : Gazların sıkıştırıldıklarında ısınır, genleştirildiklerinde de soğur. Günlük hayatta sıkça kullanılan klima ve buzdolapları gazların bu özelliğinden yararlanarak çalışır. 27

28 Örnek : I. Atmosfer basıncına II. Sıvının özkütlesine III. Balondaki gazın sıcaklığına Şekildeki manometrede h yüksekliği yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine bağlıdır? A) I B) I-II C)II-III D)I-II-III Örnek : Şekildeki manometrede K musluğu açılıp kapanıyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Civa ağzı açık kola doğru yükselir B) Civa ağzı kapalı kola doğru yükselir C) Civa seviyesinde bir değişim olmaz D) Civa önce açık kola sonra kapalı kola doğru yükselir Örnek : Açık hava basıncının 68 cm-hg olduğu bir yerde manometredeki civanın yüksekliği 12 cm olarak ölçülüyor. Gazın basıncı kaç cm-hg dir? A) 56 B) 72 C) 80 D) 90 Örnek : Kapalı uçlu manometrede ölçülen gazın hacmi kaç cm-hg dir? A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 Örnek : Oksijen tüplerinin üzerinde, doğal gaz sayaçlarında bulunan ve benzinliklerde lâstiklerin iç basıncını ölçmeye yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir? A) Açık uçlu manometre B) Kapalı uçlu manometre C) Metal manometre D) Civalı barometre 28

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI Yeryüzünde bulunan bütün maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvetler cisimler üzerinde bir basınç oluşturur.

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin Hünerli, F.Buket HIZARCI, Rıdvan Meriç, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) A- KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) 1- Kütle Kazanım: 1.7 Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m 3 ve g/cm 3 kullanılmalıdır. 1.7 Katıların

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI ADIRA UVVETİ OĞUNU ÇAIŞA SORUARI 1. 4. oğunluk(g/cm 3 ) 3 2 1 Z, ve cisimlerinin yoğunluklarını gösteren tablo şekildeki gibidir. Bu cisimler yoğunluğu 2g/cm 3 olan bir sıvıya bırakıldıklarında aşağıdaki

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ V= cismin sıvıya batan hacmi d= sıvının özkütlesi g= yerçekimi ivmesi Kaldırma kuvveti, sıvının içindeki cismin yüzeylerine

Detaylı

A) P 2 >P 1 >P 3 B) P 3 >P 2 >P 1 C) P 3 >P 1 >P 2 D) P 2 >P 3 >P 1

A) P 2 >P 1 >P 3 B) P 3 >P 2 >P 1 C) P 3 >P 1 >P 2 D) P 2 >P 3 >P 1 1. Basınç hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. B) Katı bir cismin ağırlığı artarsa zemine uyguladığı basınç artar. 4. Tek bir çivi

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2 6 Kaldırma Kuvveti 1 est 1 in Çözümleri 1. Kütle-hacim grafiklerinde eğim özkütleyi verir. Buna göre cisimleri özkütleleri; 4 dx = = 4 g/ cm 1 4 dy = = g/ cm dz = = 1 g/ cm bulunur. Buna göre X ve Y cisimleri

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 1 2 3 4 YÜZEN CİSİM Bir cisim eğer sıvının içinde şekilde görüldüğü gibi bir kısmı sıvının içinde bir kısmı sıvının üstünde olacak şekilde dengede duruyorsa buna yüzen cisim

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET E LARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı 1 E LARIN BASINCI : 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı : Dünya nın

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler?

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? 1. BASINÇ Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? Yeryüzündeki tüm maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, Sıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, Sıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. Sistem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Basıncın derinlikle değişimi Aynı derinlikteki bütün noktalar aynı basınçta y yönünde toplam kuvvet

Detaylı

Konu: Kuvvet ve Hareket

Konu: Kuvvet ve Hareket 1- Üç adet özdeş küpün ağırlığını sırasıyla birerli, ikişerli ve üçerli olarak dinamometre ile ölçen öğrenci, aynı küpleri sırasıyla su dolu kapta ölçüyor ve dinamometrelerde gördüğü değer-leri kaydediyor

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

TEOG Sonrası Kuvvet ve Hareket Kazanım Kontrol Testleri 4-

TEOG Sonrası Kuvvet ve Hareket Kazanım Kontrol Testleri 4- 1- TEOG Sonrası Kuvvet ve Hareket Kazanım Kontrol Testleri 4- Yukarıdaki gibi sıvı dolu olan taşma kabında yoğunluğu 1 /ml olan sıvı vardır, bu sıvı içerisine yoğunluğu 3 g/ml olan K cismi atılıyor. Taşma

Detaylı

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale HACİM Hacim; bir maddenin kapladığı yerdir. Hacim; a. V harfi ile gösterilir. b. Skaler büyüklüktür. c. Maddeler için ayırt edici

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri II Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; iş-enerji, basit makina, sıvı ve gazların basıncı, Boyle-Mariotte ve Gay-Lussac yasaları ile ilgili

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

1. SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

1. SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ 1. SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ Sıvının kaldırma kuvveti Kaldırma kuvveti Cismin ağırlığı Sıvı içerisine batırılan bir cisim iki kuvvet etkisinde kalır; 1. Ağırlığı nedeniyle sıvının dibine batmaya çalışır.

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18.

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM HAFTA SONU ÖDEVİ 26.09.2014 2. Aşağıdaki tabloyu ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre doldurunuz. İFADELER D Y Kromozomlar kalıtım birimi olan genleri taşırlar.

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. Sıvı basıncı, kapta bulunan sıvının hacmine, kabın şekline

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

HİDROSTATİK. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

HİDROSTATİK. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com HİDRSTTİK Hidrostatik, hareketsiz yada durgun durumda bulunan sıvıların ve diğer ivmelerden doğan basınç ve kuvvetleri ile uğraşan bilim dalıdır. Hidrostatik, denge durumunda bulunan sıvıların denge koşullarını

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

Bütün cisimler, üzerinde durdukları yüzeye ağırlıklarından dolayı bir basınç uygular.

Bütün cisimler, üzerinde durdukları yüzeye ağırlıklarından dolayı bir basınç uygular. KUVVET VE BASINÇ Ekmek keserken, meyve soyarken, bıçağın keskin kısmını kullanırız. Aynı kuvveti uygulasak da bıçağın kalın tarafıyla ekmeği kesemez, meyveyi soyamayız. Zeytine kaşık batırmak çok zordur,

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLAIMLI 1. ÜNİE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVEİ EKİNLİK ve ES ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 1 Madde ve Özellikleri 1. Ünite 2. Konu (Kaldırma Kuvveti) A nın Çözümleri 4. K 1. Suya batan

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

Kütle. Kütle, bir cismin sahip olduğu madde miktarıdır. m (mass ) harfi ile gösterilir.

Kütle. Kütle, bir cismin sahip olduğu madde miktarıdır. m (mass ) harfi ile gösterilir. Kütle Kütle, bir cismin sahip olduğu madde miktarıdır. m (mass ) harfi ile gösterilir. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Birimi kg, gr veya tondur. Madde miktarını değiştirerek kütleyi de değiştirebilirsiniz.

Detaylı

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır. Her soru eşit değerde olup puanlama yapılırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 50 N B C

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 50 N B C 1-1- 50 N 50 N 50 N A B C Şekilde özdeş dinamometrelerin ucuna asılan A, B ve C cisimlerinin ağırlıkları arasındaki doğru ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) A > B > C

Detaylı

GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLARDAKİ NİCELİKLER A. MOL SAYISI Saf maddelerin mol sayısı (n), kütlesinin, mol kütlesine bölünmesi ile bulunur. Mol Kütlesi = Kütle Mol Kütlesi Mol sayısı, tanecik sayısından da bulunur. 1 mol saf

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Kuvvet x Kuvvet Kolu = Yük x Yük Kolu. 7.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Basit Makineler

Kuvvet x Kuvvet Kolu = Yük x Yük Kolu. 7.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Basit Makineler Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler Günlük hayatımızda iş yapma kolaylığı sağlayan pek çok araç gereç kullanılmaktadır. Makineler Genel Olarak; Uygulanan kuvveti arttırabilir. Bir kuvvetin yönünü değiştirebilir.

Detaylı

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE 18 3 MANOMETRELER Düşük sıvı basınçlarını hassas olarak ölçmek için yaygın bir metot, bir veya birden fazla denge kolonu kullanan piezometre ve manometrelerin kullanılmasıdır. Burada çeşitli tipleri tartışılacaktır,

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEMEL KAVRAMLAR. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN KÜTLE: Yeryüzünde hacim kaplayan cisimlerin değişmez madde miktarıdır. ( sıcaklığa, basınca, çekim ivmesine bağlı olarak değişmez. ) Terazi ile ölçülür. Kütle birimi SI birim sisteminde Kg dır. Herhangi

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri I Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; hareket, kuvvet ve kuvvetlerin bileşkesi, sürtünme kuvveti, Newton'un II. hareket yasası, serbest

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU : YOĞUNLUK

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU : YOĞUNLUK HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU : YOĞUNLUK DERS : ORTA ÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ DERS SORUMLUSU : PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL GERÇEKLEŞTĐREN : ESRA ÇECE 20338465 ANKARA 2007 PROJE HEDEF

Detaylı

TEOG ÖNCESİ FEN VE TEKNOLOJİ DENEMESİ

TEOG ÖNCESİ FEN VE TEKNOLOJİ DENEMESİ 1- Aşağıdaki şekiller farklı canlılara ait farklı bölünme şekillerini göstermektedir. 2- Kutuların üzerinde eşeysiz üreme çeşitleri ve o üreme şekli ile üreyen canlılar eşleştirilmiştir. Yukarıdaki şekillerle

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Basit akineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri terci

Detaylı

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Aşağıdaki soruları doğru-yanlış olarak kodlayınız. 1. Maddenin en düzenli halidir. 2. Küçük hacimlere kadar sıkıştırılabilirler. 3. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi. Makine Mühendisliği Bölümü. MENG 219 Deney Föyü

Pamukkale Üniversitesi. Makine Mühendisliği Bölümü. MENG 219 Deney Föyü Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü MENG 219 Deney Föyü Deney No: Deney Adı: Deney Sorumluları: Deneyin Amacı: X Basınç Ölçümü Doç. Dr. Kadir Kavaklıoğlu ve Araş. Gör. Y Bu deneyin amacı

Detaylı

Ünite. Madde ve Özellikleri. 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar

Ünite. Madde ve Özellikleri. 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar 1 Ünite Madde ve Özellikleri 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar 1 Fizik Bilimine Giriş Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 1. Fizikteki

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği. Bölüm-II. Akışkanların Statiği

Akışkanlar Mekaniği. Bölüm-II. Akışkanların Statiği Akışkanlar Mekaniği Bölüm-II Akışkanların Statiği 1 2. AKIŞKANLARIN STATİĞİ 2.1. Akışkanlara Etki Eden Kuvvetler Birinci tip kuvvetler kütle (hacim) kuvvetleri ve ikinci tip kuvvetler yüzey kuvvetleri

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. Şekildeki makara sistemi hafif kütleli makaralardan, mükemmel ipten ve kütleleri şekilde işaretlenen cisimlerden oluşmaktadır. Sürtünmeyi ihmal ederek O noktasindaki makara ekseninin ivmesini bulunuz.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM 27 KSIM 2014 Saat: 09.00 1. Bir öğrenci, Kromozom sayısı aynı olan iki canlı, aynı türden olmayabilir. görüşünün doğru olduğunu göstermek istiyor. Bunun için aşağıdaki iki ifadeyi

Detaylı

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata Hata Hesabı Hata Nedir? Herhangi bir fiziksel büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka hata denir. Ölçülen bir fiziksel büyüklüğün sayısal değeri, yapılan deneysel hatalardan dolayı

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Dr. Murat Çilli Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aristo. MÖ 300 yıllarında Aristo ( MÖ 384-322 ) hareket için gözlemlerine

Detaylı

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY 10. Sınıf FİZİ SORU BANASI Aydın ABA Copright Evrensel İletişim ayın Dağıtım San. Tic. td. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSE İETİŞİM TD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının ya

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti Sorularının Çözümleri

Basınç ve Kaldırma Kuvveti Sorularının Çözümleri Ünite Basınç ve Kaldırma Kuvveti orularının Çözümleri BINÇ - Basınç - Kaldırma Kuvveti Basınç Testlerinin Çözümleri Test in Çözümleri. Üç parçanın taban alanı eşit olup kadardır. Parçaların ağırlıkları

Detaylı

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK (MZERET) SIVI 1 RLIK 213 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde, kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir. 2.

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.1 11. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.5 Eksen Takımının Değiştirilmesi 11.6 Asal Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 9 Eylül 00 Resmi Sınavı (Prof Dr Ventsislav Dimitrov) Konu: Termodinamik ve Enerji koruma yasası Soru Kütlesi m=0g olan suyu 00 0 C dereceden 0 0 C dereceye kadar soğuturken çıkan ısıyı tamamen işe çevirirsek,

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, 10.00-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 kışkan Statiğine Giriş kışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla

Detaylı

Düşen Elmanın Fiziği

Düşen Elmanın Fiziği Düşen Elmanın Fiziği Elma neden yere düşer? Kütle: Eylemsizliği ölçmek için kullanılan bir terimdir ve SI (Uluslararası Birim Sistemi) birim sisteminde birimi kilogramdır. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta ÇÖZÜMLÜ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI Örnek 1: 4br 2br F 1 =3N F 2 =2N F 3 =4N F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta 3 + 2 + 4 9 Örnek 2 : Moment alırken

Detaylı

Sarmal Yaylar esnek cisimler

Sarmal Yaylar esnek cisimler Sarmal Yaylar Kuvvet uygulandığında bazı cisimlerin şekillerinde değişiklikler olduğunu, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında ise bu cisimlerin ilk şekillerine dönerler. Bu tür cisimlere, esnek cisimler

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Kuvvet Kuvveti göremeyiz, ancak onu etkileri ile tanırız. Kuvvet; Duran bir cismi hareket ettirebilir. Hareket eden bir cismi durdurabilir. Hareket eden bir cismin hızını değiştirebilir. Hareket

Detaylı

Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı

Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı Basınç sensörleri için, farklı pazarlarda değişik önemler taşıyan pek çok uygulama vardır. Şekilde kimya endüstrisiyle ilgili bir kullanım görülmektedir. Mutlak

Detaylı

STATİK AĞIRLIK MERKEZİ. 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler. 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı

STATİK AĞIRLIK MERKEZİ. 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler. 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı 1 STATİK AĞIRLIK MERKEZİ 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı 3.5 Pappus-Guldinus Teoremi 3.6 Yayılı Yüke Eşdeğer Tekil Yük 3.7 Sıvı

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

Hidrolik ve Pnömatik Sistemler

Hidrolik ve Pnömatik Sistemler Hidrolik ve Pnömatik Sistemler Doç. Dr. Davut KARAYEL 1 GİRİŞ Hidrolik ve pnömatik sistemler her geçen gün uygulama alanını genişletmektedir. Günümüzde en az elektronik ve bilgisayar kadar endüstride yerini

Detaylı

Termodinamik Isı ve Sıcaklık

Termodinamik Isı ve Sıcaklık Isı ve Sıcaklık 1 Isıl olayların da nicel anlatımını yapabilmek için, sıcaklık, ısı ve iç enerji kavramlarının dikkatlice tanımlanması gerekir. Bu bölüme, bu üç büyüklük ve termodinamik yasalarından "sıfırıncı

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir.

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir. PİRAMİTLER Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir. T noktası piramidin

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.. 8. SIIF I. DÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1.. Öğretmen öğrencilerine, Çok yüksekte uçan bir kartal, koyu renkli toprağa sahip çalılık bir alanda bulunan aynı büyüklükteki kahverengi

Detaylı