Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S"

Transkript

1 4 atı, ıvı ve Gazların Basıncı 1 Test 1 in Çözümleri atı cisimlerin basınçları ağırlıkları ile doğru orantılı, yere temas yüzeyi ile ters orantılıdır. Özdeş cisimlerden nin temas alanı nınkinden büyüktür. Bu nedenle P > P dir. atı cisimlerin yere uyguladıkları basınç kuvvetleri ağırlıklarına eşittir. ve cisimlerinin ağırlıkları eşit olduğundan F = F dir. numaralı cismin basıncı; mg P = bağıntısı ile bulunur. Eğik düzlem üzerinde duran cisimlerin basıncı, ağırlık kuvvetinin yüzeye dik bileşenine eşittir. Bu nedenle; mg cos 30 P1 = mg cos 60 P3 = yazabiliriz. cos30 > cos60 olduğundan P 1 > P 3 olur. Buna göre, basınçlar arasındaki ilişki; P > P 1 > P 3 şeklindedir. Niat Bilgin Yayıncılık 4.. v 1 P 1 v P 1 Şekil I Şekil II cıva Basınç, ağırlığın yüzey alanına oranıdır. Basınç kuvveti ise doğrudan cismin ağırlığı kadardır. Şekil I deki temas alanı, Şekil II dekinden büyük olduğundan ikinci durumdaki basınç daa büyüktür. Her iki durumda da cismin ağırlığı değişmediğinden basınç kuvveti değişmez. u akarken boru kalınlığı azalırsa yun akış ızı artar. Yani v > v 1 olur. Akışkanların ızının arttığı yerde basınç azaldığından P 1 > P dir. Basıncın az olduğu yerde cıva daa fazla yükselir ve > 1 olur.

2 ATI, IVI VE GAZARIN BAINCI r Şekil I 3 yer () Y d P 1 P yer () r ŞekilI II cisminin yerle temas eden yüzey alanı, cismininki 3 dir. Bu iki cismin yere uyguladıkları basınçlar eşit olduğundan nin kütlesi nınkinin 3 katıdır. Bir başka ifadeyle, cisminin ağırlığı G ise ninki 3G dir. cismi cisminin üzerine konulduğunda toplam ağırlık 4G, temas yüzeyi olduğundan; 4G P1 = yazabiliriz. cismi cisminin üzerine konulduğunda ise; 4G P = olur. Bu iki basıncın oranı; 3 P1 = 3 bulunur. P Niat Bilgin Yayıncılık P1 P P1 P P1 P G = G+ GY Y rr g r( r) = rr rr g + r( r) dg g 4 = = g + 4 g s v s v s v 3 ıvıların sıcaklıkları eşit miktarda arttırılıyor. Bu işlemden sonra kaplarda yüksekliği kabın biçimine bağlı olarak değişir. 3. kaptaki nın ilk acmi diğerlerinden fazladır. Ayrıca 3. kap giderek daralmaktadır. Bu nedenle yüksekliği 3. kapta en fazla artar. 1. kap giderek genişlediği için yüksekliği bu kapta en az yükselir. 8. Tıpaya uygulanan F kuvveti F tıpayı aşağıya indirerek gazın acmini küçültür. Hacmi küçülen gazın basıncı artar. Gaz basıncındaki artış temasta bulunduğu ya aktarılır. ıvı, üzerine uygulanan basıncı er yönde ve aynen iletir. sıcak çay Bu yolla oluşan basınç, dışarıdaki basınçtan büyük olduğundan dışarı akar. ıvı basıncı, nın derinliği ile doğru orantılıdır. Ancak bu olayda etkili değildir.

3 ATI, IVI VE GAZARIN BAINCI 3 9. cam fanus 11. cam fanus cam fanus boşluk gazı Y gazı boşluk balon balon M ava ava Şekil I Şekil II ava Her iki kaptaki barometre borularının basıncı olup eşittir. Bunun anlamı ve Y gazlarının basıncının eşit olmasıdır. M musluğu açıldığında ve borularındaki yüksekliği değişmez. d Şekil I deki fanun içinde bulunan ava boşaltılınca kaptaki basınç azalacaktır. Bu yüzden balonun üzerindeki basınç da azalacak ve balon Şekil II deki gibi şişecektir. Balonun acmi büyüyünce iç basıncı azalır. Niat Bilgin Yayıncılık P 1 Gazın P 1 basıncı, açık ava basıncı ile yüksekliğindeki nın basınçları toplamına eşittir. Yani; P 1 = + dg dir. Buna göre, P 1 > olur. Diğer koldaki gazın basıncı da açık ava basıncına eşittir. Yani P = dır. P Yatay düzlemle temas yüzeyi olan bir cismin F yüzeye yaptığı basınç P = bağıntısı ile esaplanır. Bağıntıdaki F, cismin ağırlığı olup aynı za- manda basınç kuvveti adını alır. Bir başka ifadeyle, F = P yazabiliriz. Ayrıca düzgün dik silindirik ya da prizmatik cisimlerin basıncı, P = dg bağıntısı ile de esaplanır. Buna göre, aynı maddeden yapılmış ve yükseklikleri eşit er üç cismin yüzeye uyguladıkları basınç kuvvetleri arasındaki ilişki ise F > F 1 = F 3 olur.

4 4 ATI, IVI VE GAZARIN BAINCI Test nin Çözümleri 1. ıvının toplam yüksekliğini alalım. F F Yarıçapı r olan silindirin kesit alanı rr = alınırsa, yarıçapı 3r olan silindirin kesit alanı r(3r) = 9 olur. M musluğu açılmadan önce yun yüksekliği, musluk açıldıktan sonra 10 olur. 9 F (yer) ve 3 kesitli yüzeylere uygulanan basınç kuvveti esaplanırken, bu yüzeylerin orta noktasının nın açık yüzeyine olan dik uzaklığı alınır. Bu nedenle ve 3 yüzeyleri için ortalama derinlik = alınır. Buradan; F 1 = d F = d 1 10 Musluk açılmadan önce yüksekliği olduğundan kabın tabanındaki basıncı P = d g dir. Musluk açıldıktan sonra yüksekliği 1 10 olacağından, r yarıçaplı kabın tabanındaki basıncı 1 10 P olur. F 3 = d 3 bulunur. Buna göre, F 3 > F 1 = F dir. Niat Bilgin Yayıncılık 4. abın er iki konumunda nın acmi sabittir. ıvının acmi değişmediği için gazın acmi de değişmez. gaz. İlk durumda basıncı P 1, basınç kuvveti F 1 oln. Buradan; s v P 1 = d F 1 = d bulunur. ap şekildeki gibi ters çevrildiğinde basıncı P, basınç kuvveti F oln. P = 3 d F = 3 d / bulunur. Görüldüğü gibi, P > P 1, F 1 > F dir. boş > ap ters çevrildiğinde kabın dar kısmı alta geleceğinden yüksekliği artar. ıvı basıncı P = d olduğundan artınca P artar. ıvının kap içindeki acmi değişmediğinden gazın acmi de değişmez. Gazın acmi değişmediği için P gaz değişmez. ıvı basınç kuvveti şekil üzerinde çizilen kesikli çizgiler arasında kalan nın ağırlığına eşittir. Bu nedenle önceki duruma göre F azalır. yer

5 ATI, IVI VE GAZARIN BAINCI 5 5. F piston 7. M musluğu açıldıktan sonra lar şekildeki gibi dengeye gelir. I II s v İlk durumda noktasındaki yüksekliği kadar olup bu noktadaki basıncı P = dg dir. F kuvveti kesiti olan silindirde 3 kadar aşağı itiliyor. Bu silindirden boşalan 3 acmindeki diğer iki silindire akar. Bir başka anlatımla, ve kesitli diğer iki silindirde nın yüksekliği ilk duruma göre kadar artar. noktası üzerindeki yun yüksekliği olacağından basıncı, g = P olur. A PA = = PB + 3d 5 8. Pistonun kesit alanı A oln. 3d B 6. A 3d B Şekildeki A ve B noktalarındaki basınçları birbirine eşit olur. Buradan; Niat Bilgin Yayıncılık F 1 Şekil I İlk durumda şekildeki noktasındaki basınç P 1 = d g, basınç kuvveti de F 1 = P 1 A dır. Piston kadar itildiğinde kadar daa yükseldiğinden noktasındaki basıç P = ( + ) d g basınç kuvveti de F = P A olur. P A =. = 4d P B = P A = 4d yazabiliriz. B noktasından noktasına doğru basınç azalır. noktasındaki basınç; Şekil II P = P B ( 3d) F P = 4d 3d = d dir. noktasındaki basıncı; Bu durumda, P = olup ve noktalarındaki basınçların oranı; P = = bulunur. P d F1 F F1 F P1 A P1 = = P A P dg 1 = = 3 3 dg bulunur.

6 6 ATI, IVI VE GAZARIN BAINCI boşluk 1 1 İp ok yönünde çekildiğinde balon kabın dibine doğru areket eder. Balon kabın dibine doğru areket ettikçe üzerindeki derinliği, dolayısıyla üzerindeki basıncı artar. ıvı basıncı artınca balon küçülür. Bunun sonucunda balonun içindeki gazın basıncı artar. Balonun küçülmesi kaptaki yun yüksekliğinin azalmasına yol açar. u yüksekliği azalınca noktasındaki basıncı azalır. d Açık ava basıncının değeri olan bir ortamda 1. boru için; = 1 d g yazabiliriz. düzeyindeki toplam basınç için; P = + d g = 1 d + d g yazabiliriz. düzeyindeki basınçla. borunun içindeki basıncı eşit olduğundan; 10. F I Niat Bilgin Yayıncılık P = g = 4 d g yazabiliriz. ol tarafları P olan denklemlerin sağ tarafını eşitlersek; 1 d g + d g = 4 d g 1 = 3 1 = 3 bulunur. II s v A gaz ip < Piston I konumundan II konumuna getirildiğinde gazının acmi küçüleceğinden basıncı artar. Bu olaydan sonra esnek balon üzerine uygulanan toplam basınç artar ve buna bağlı olarak balonun acmi küçülür. Hacmi küçülen balondaki gazının basıncı artar. Balonun acmi küçüldükçe yüksekliği de azalır. Bu durumda A noktasındaki basıncı küçülür. 1. Başlangıçta P gaz ile birbirine eşittir. M musluğu açıldığında er iki kolda yüzeyine açık ava basıncı etki eder. Bu nedenle kollardaki seviyeleri eşit olur. Açık koldan bir miktar alındığında veya bir miktar ilave edildiğinde gazın bulunduğu kısmın acmi, dolayısıyla basıncı değişir. Bu iki durumda da kollardaki seviyeleri farklı olur.

7 ATI, IVI VE GAZARIN BAINCI gaz M ava 15. I gaz II s v c va M musluğu kapalıyken A ve B noktalarındaki basınçlar eşittir. Bu durumda; P A = P B P gaz = d g + bağıntısını yazabiliriz. noktasındaki toplam basınç ise; P = + d g Eğer borunun üstü boşluk olsaydı boru I konumundan II konumuna getirildiğinde = l olurdu. Borunun üstündeki gazdan dolayı II konumunda gazın bulunduğu kısmın acmi küçülür. Bu nedenle gazın basıncı ve gazın özkütlesi artar. Gazın basıncının artmasından dolayı yüksekliği azalır. Çünkü gaz basıncıyla borudaki cıva basıncının toplamı sabit olup açık ava basıncına eşittir. dir. M musluğu açıldığında gaz basıncı azalarak değerine iner. Bunun sonucundan ince koldaki nın bir kısmı kalın kolun bulunduğu tarafa geçerek seviyeleri eşit olur. Daa önce noktasındaki toplam basınç için alınan değeri azalacağından P azalır. Niat Bilgin Yayıncılık 14. ava ak nt s < s v 16. borunun üst ucunda oluşturulan ava akıntısı bu kısımda basıncın düşmesine neden olur. Bunun sonucunda boru içinde yükselir. kabındaki yüksekliği azalır. kabındaki nın yüksekliği azaldığından noktasındaki basıncı azalır. borundaki yükselmesinin noktasındaki basınca bir etkisi yoktur. Çünkü boru içindeki alt ve üst kısımda dengededir. Paskal vazonda üst kısımda yun seviyesi eşit olur. Çünkü kabın alt kısmında eşit derinlikte basıncı aynıdır. Bir başka ifadeyle, er borunun altındaki basınçları eşittir.

8 8 ATI, IVI VE GAZARIN BAINCI Test 3 ün Çözümleri 3. yağ yağ 1. I II P 1 P Borularda aynı cins olduğundan basıncı yalnızca nın yüksekliği ile doğru orantılı olur. ıvı yükseklikleri eşit olduğundan P 1 = P = P 3 tür. P 3 uyun özkütlesi yağın özkütlesinden büyük olduğundan kaplarda altta, yağ üstte bulunur. Şekil I deki kap düzgün biçimlidir. Bu kap ters çevrildiğinde yun ve yağın yüksekliği değişmeyeceğinden P 1 değişmez. II. kap ters çevrildiğinde kabın geniş kısmı alta gelecek. Böylece yun yüksekliği önceki duruma göre azalacaktır. Bu durumda P azalır.. Piston itilince düzgün yükselen nın yüksekliği değişmediği için nın oluşturduğu basınç kuvveti değişmez. Niat Bilgin Yayıncılık 4. I. ıvı ısıtıldığında genleşir. Ancak kütlesi değişmez. Bu nedenler nın potansiyel enerjisi azalmaz. II. F 1 Genişleyen kaptaki itilince yer nın toplam yüksekliği azaldığı için nın oluşturduğu basınç kuvveti de azalır. Yani F azalır. F ap yan yatırıldığında nın kütle merkezinin yerden yüksekliği azalacağı için potansiyel enerjisi azalır. III. ap ters çevrildiğinde Daralan kaptaki itilince nın toplam yüksekliği arttığı için nın oluşturduğu basınç kuvveti de artar Yani F 3 artar. nın kütle merkezinin yerden yüksekliği azalır. Buna bağlı olarak da potansiyel enerjisi azalır. F 3 yer

9 ATI, IVI VE GAZARIN BAINCI 9 5. ava 7. I II A Borudaki ava ve yüksekliğindeki yun birlikte A noktasında oluşturduğu basınç, bu noktaya dışardan gelen basınca eşit olunca denge sağlanır. Tüpün içindeki basıncı artırmak için yun yüksekliğinin artması gerekir. Yani tüpün içine biraz daa girmesi gerekir. Bunun için kaba ilave edilmeli veya tüp dik biçimde aşağıya doğru itilmelidir. M Akışkanların kesit alanlarının arttığı yerde ız azalır, I. yargı doğrudur. Hızın arttığı yerde basınç azalır, II. yargı doğrudur. Niat Bilgin Yayıncılık 6. Musluk açılınca Y kabına bir miktar daa akacak ve avanın acmini küçültecektir. Bu durumda avanın basıncı artacaktır. Artan ava basıncı kabındaki yun yaptığı basınca eşit olunca akıntısı kesilecektir. Bu durum acmi küçülen gazların basıncının arttığının kanıtıdır. ava I ve III numaralı bilgiler de doğru bilgilerdir. Ancak bu deney onları kanıtlamaz. M Y 8. 1,5 F Basınç kuvveti F = dg bağıntısıyla verilir. alanları eşit olduğundan yüzeyine olan yükseklikler oranı basınç kuvvetlerinin oranına eşit olacaktır. F 4 = = = F 35, 7 F

10 10 ATI, IVI VE GAZARIN BAINCI d gaz A B Şekil II Basıncı veren bağıntı P = d g dir. Bağıntıya dikkat edildiğinde basınç, özkütle ve yükseklikle doğru orantılıdır. Buna göre; P A = g + d g = 4P olarak verilmiştir. ap Şekil II deki gibi ters çevrildikten sonra B noktasının basıncı; A noktasındaki gaz basıncı ile yüksekliğindeki nın basınçları toplamına eşittir. Buna göre; P A = P g = + dg olur. P B = g + d g = 5P bulunur. Niat Bilgin Yayıncılık Şekil I Şekil II ıvı basıncı, yüksekliğiyle doğru orantılıdır. ap Şekil II deki konuma getirildiğinde yüksekliği dolayısıyla basıncı artar. abın yere uyguladığı basınç, kap ve içindekilerin ağırlığıyla doğru, kabın temas yüzeyi ile ters orantılıdır. ap Şekil II deki duruma getirildiğinde ağırlık değişmiyor ancak temas yüzeyi yarıya iniyor. Bu nedenle basınç iki katına çıkar numaralı delik üzerindeki yüksekliği 3, numaralık delik üzerindeki yüksekliği, 3 numaralı delik üzerindeki yüksekliği tır. 1 numaralı delikten çıkan en ızlı olduğuna göre, basıncı nın yüksekliği ile doğru orantılıdır. Bu, I numaralı bilginin ispatlandığını gösterir. ıvılar temasta bulundukları kabın tüm çeperlerine aynı zamanda deliklerin olduğu yere bir basınç uyguladığı için bu deney gerçekleşir. O âlde II numaralı bilgi de bu deneyde ispatlanır. III numaralı bilgi doğru olmasına rağmen bu deneyde doğruluğu kanıtlanamaz. v 3 v v 1

11 ATI, IVI VE GAZARIN BAINCI 11 Test 4 ün Çözümleri 1. ava muslukları 3. Verilen bilgilerin tümü doğrudur. uygulanan kuvvet s v Havanın oluşturduğu basınç, kabındaki nın yüzeyine uygulanır. ıvılar kendilerine uygulanan basıncı temasta bulundukları tüm yüzeylere aynen ilettikleri için pistonu üzerinde büyük bir itme kuvveti oluşur ve araba yükselir. III. bilgi doğru bir bilgidir ancak bu düzenekte kullanılmamıştır. 4. Newton kuvvet ölçme birimidir. Geriye kalanların tümü de basınç birimidir. Niat Bilgin Yayıncılık. 5. Z 1 3 I II III cıva Y d esit alanının büyüdüğü yerde akışkanın geçme ızı küçülür. esit alanının küçüldüğü yerde akışkanın ızı büyür. Bu nedenle akışkanın borulardan geçiş ızı arasındaki ilişki v > v 3 > v 1 olur. Akışkanın ızının arttığı yerde basınç azalır. Buna göre II. koldaki basınç en azdır. Basıncın en az olduğu yerde yüksekliği en fazladır. Yani; > 3 > 1 olur. (yer) Y ve Z silindirleri düzgün geometrik biçimli katı cisimlerdir. P = dg bağıntısından, P Y = P Z olduğu bulunur. kesik konisi ile Y silindirinin basınçları karşılaştırıldığında ağırlıklarının yüzey alanına oranı göz önüne alınır. oninin kesik olmasından dolayı P Y > P bulunur. Her üç cisim karşılaştırıldığında P Y = P Z > P olur.

12 1 ATI, IVI VE GAZARIN BAINCI M 1 M Şekil I F 1 F F 3 Y ıvıların ağırlıkları G oln. Düzgün yükselen kaplarda basınç kuvveti nın ağırlığına eşittir. Yani birinci düzenekte F = G dir. M 1 Y M Şekil II Yalnızca M 1 musluğu açıldığından seviyesi Şekil I deki gibi olur. Düzenek Şekil I deki gibi iken M 1 musluğunu kapatıp M musluğunu açarsak Şekil II deki durum oluşur. Giderek daralan kaplardaki ların ağırlığı kap tabanındaki basınç kuvvetinden küçüktür. F > G Giderek genişleyen kaplardaki ların ağırlığı kap tabanındaki basınç kuvvetinden büyüktür. G > F 3 Buna göre, basınç kuvvetleri arasındaki ilişki F 3 < F 1 < F biçiminde olur. Niat Bilgin Yayıncılık 9. pinpon topu 7. M Bernoulli prensibine göre, erangi bir akışkanın ızı artıkça, basıncı azalır. Bu bütün akışkanlar için geçerlidir. yer () Düzgün yükselen katı cisimler için basınç P = dg olduğundan P = P = P M olur. M silindirindeki parçanın tamamı M çıkarılsaydı basınç değişmezdi. Üstteki parça fazlalık olduğu için P M basıncı en büyük olacaktır. Pinpon topu durgun ava içindedir. Durgun avadaki basınç, areket eden daki basınçtan daa büyüktür. Atmosfer, topu, basıncı düşük olan bölgeye doğru iter.

13 ATI, IVI VE GAZARIN BAINCI I. Yol s v 11. boşluk gaz d F 1 I boşluk II damlacığı F, damlacığa etki eden basınç kuvveti olmak üzere; III IV F = m a dg = dva bağıntısını yazabiliriz. Bağıntıda özkütle arttığında musluğun ucunda seçilen damlacığa etkiyet kuvvet de artar. Aynı oranda kütle de artar. Bu nedenle damlacığın ivmesi ve dolayısıyla ızı değişmez. Yani musluktan çıkan nın ızı özkütlesine bağlı değildir. II. Yol v Niat Bilgin Yayıncılık III numaralı düzenekte açık ava basıncı ( ) er iki kola da uygulanıyor. Açık ava basıncı değiştiğinde er iki kolda da aynı değişiklik olduğu için sonuç değişmez. III v Şekildeki M musluğu açıldığında fışkıran en fazla kaptaki nın açık yüzeyinin seviyesine kadar çıkabilir. Buna göre kabın üst yüzeyinden serbest bırakılacak damlası musluğun izasına geldiğinde ızı, musluktan çıkan nın ızına eşit olur. Buradan; 1 mg = m v v = g bulunur. Buna göre musluktan çıkan nın fışkırma ızı nın özkütlesine bağlı değildir. ıvının da aldığı yol sadece 1 ve yüksekliklerine bağlıdır. Üstten de yandan da basıncı uygulandığı için bu basınçlar birbirini dengeler. Yani uzaklık basıncına bağlı değildir. 1. Verilen üç bilgi de doğrudur, ancak basıncının derinliği ile doğru orantılı olarak arttığına; I. bilgi kanıt olabilir.

14 14 ATI, IVI VE GAZARIN BAINCI 13. v 1 v 15. akış basınç farklılığı Akışkanların kesitinin daraldığı yerde ızı artar. Bu nedenle v > v 1 dir. Akışkanın ızının arttığı yerde basıncı azalır. Bu nedenle alttaki U borunun içinde seviyeleri farklılaşır. ıvı basıncı, nın özkütlesiyle doğru orantılıdır ancak bu deney bunu kanıtlamaz. Bu nedenle I ve II. öncüller doğru III. öncül yanlıştır. ıvı molekülleri arasındaki boşluklar çok az olduğundan sıkıştırılamaz. Bu nedenle lar, uygulanan basıncı er doğrultuda ve aynı büyüklükte iletir. ıvı basıncı, nın yüksekliği ile doğru orantılıdır ancak bu deneyle kanıtlanamaz. Niat Bilgin Yayıncılık 14. uyun deliklerden fışkırarak areket etmesi basıncın varlığını kanıtlar. Bu nedenle I. öncül bu deney için bir kanıttır. Yan yüzeyde alt noktadaki nın daa büyük ızla fışkırması, o noktadaki basıncının üstündeki noktaya göre daa büyük olduğunu gösterir. Bu deney, II. öncül için de bir kanıttır. III. yargı bilgi olarak doğrudur. Ancak bu deneyle doğruluğu kanıtlanmaz.

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, ıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, ıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. istem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, Sıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, Sıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. Sistem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 10. ınıf oru itabı. Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. onu Basınç Test Çözümleri Hidrolik Fren istemi Ünite Basınç ve aldırma uvveti Test 1 in Çözümleri. Z 1. y 1 y Y 4 (yer) 1 (ye Üç parçanın taban alanı

Detaylı

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 MADDE VE ÖZELIKLERI Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 Katılar, sıvılar ve gazlar ağırlıkları nedeni ile dokundukları her yüzeye bir kuvvet uygular. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç, bütün

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI Yeryüzünde bulunan bütün maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvetler cisimler üzerinde bir basınç oluşturur.

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti Sorularının Çözümleri

Basınç ve Kaldırma Kuvveti Sorularının Çözümleri Ünite Basınç ve Kaldırma Kuvveti orularının Çözümleri BINÇ - Basınç - Kaldırma Kuvveti Basınç Testlerinin Çözümleri Test in Çözümleri. Üç parçanın taban alanı eşit olup kadardır. Parçaların ağırlıkları

Detaylı

KATI BASINCI: Özellikler: 1. Eğer zemine uygulanan kuvvet zemine dik değilse, kuvvetin dik bileşeni alınarak basınç bulunur.

KATI BASINCI: Özellikler: 1. Eğer zemine uygulanan kuvvet zemine dik değilse, kuvvetin dik bileşeni alınarak basınç bulunur. KATI BASINCI: KATI BASINCI: Birim Tablosu: Özellikler: 1. Eğer zemine uygulanan kuvvet zemine dik değilse, kuvvetin dik bileşeni alınarak basınç bulunur. 2. Katı cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları

Detaylı

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür.

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür. MADDE E ÖZÜTE. Ünite. onu Madde ve Özkütle A nın anıtları. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altında bir sıvı için verilen özkütle-acim, özkütle-kütle, kütle-acim grafikleri aşağıdaki gibidir. özkütle özkütle

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ADIĞI NOT:... a) Bir vida iki parmak arasına alınıp sıkıştırıldığında vidanın sivri tarafındaki parmakta acıma issinin diğer taraftakine göre daa fazla

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri. Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. T bağıntısı ile bulunur. Q = m.

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri. Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. T bağıntısı ile bulunur. Q = m. 2 Isı - ıcaklık ve Genleşme 1 est 1 in Çözümleri 1.. alkol alkol tuzlu M Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. bağıntısı ile bulunur. Q = m.c.(12 10) Q = m.c.(15 10) Q = m.c M.(18 10) Bütün

Detaylı

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok Basınç arma BÖÜ 03 Test 05 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap içindeki X ve Y gazları dengededir. Esnek zar, ve noktalarındaki gaz basınçları P, P ve P arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? A)

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

SELİN CEYLAN FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU : BASINÇ KAYNAK : FDD KONU ANLATIMLI TEST KİTABI

SELİN CEYLAN FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU : BASINÇ KAYNAK : FDD KONU ANLATIMLI TEST KİTABI ELİN CEYLAN FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU : BAINÇ KAYNAK : FDD KONU ANLATIMLI TET KİTABI BAINÇ Basınç: Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetir. P ile gösterilir.birimleri gf/cm2, N/m2 (pascal), kgf/cm2 (atm).

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER. Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin.

BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER. Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin. BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin. Basınca neden olan kuvvetler çeşitli etkenlerden kaynaklanır. Balon

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler?

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? 1. BASINÇ Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? Yeryüzündeki tüm maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları

Detaylı

Sıvılarda Basınç. Sıvıların basıncı, sıvının yoğunluğuna ve sıvının derinliğine bağlıdır.

Sıvılarda Basınç. Sıvıların basıncı, sıvının yoğunluğuna ve sıvının derinliğine bağlıdır. Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. yoğunluğunun zeytin yağının yoğunluğundan büyük olduğunu görmekteyiz.

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

A) P 2 >P 1 >P 3 B) P 3 >P 2 >P 1 C) P 3 >P 1 >P 2 D) P 2 >P 3 >P 1

A) P 2 >P 1 >P 3 B) P 3 >P 2 >P 1 C) P 3 >P 1 >P 2 D) P 2 >P 3 >P 1 1. Basınç hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. B) Katı bir cismin ağırlığı artarsa zemine uyguladığı basınç artar. 4. Tek bir çivi

Detaylı

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 8 AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 2 2.1 BİR NOKTADAKİ BASINÇ Sıvı içindeki bir noktaya bütün yönlerden benzer basınç uygulanır. Şekil 2.1 deki gibi bir sıvı parçacığını göz önüne alın. Anlaşıldığı

Detaylı

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri 6 Isı - Sıcaklık ve Genleşme 1 est 1 in Çözümleri 1. Sıcak yun içine atılan metal cisimler ve ısıl dengeye geldiğinde her üçünün de sıcaklığı eşit olur. anıt D dir. 3. Bir sistemi oluşturan atom ve moleküllerin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları GENEŞE 5. Ünite 4. onu Genleşme A nın anıtları Aşağıda metal çiftlerinin soğutulması veya ısıtılması ile metal çiftlerin ilk ve son durumları şekilde belirtilmiştir., 2, 3 ve 4. sorularda verilen boşluklara

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2 6 Kaldırma Kuvveti 1 est 1 in Çözümleri 1. Kütle-hacim grafiklerinde eğim özkütleyi verir. Buna göre cisimleri özkütleleri; 4 dx = = 4 g/ cm 1 4 dy = = g/ cm dz = = 1 g/ cm bulunur. Buna göre X ve Y cisimleri

Detaylı

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; mg = S

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; mg = S atı, ıvı ve Gazların Basıncı 1 Test 1 in Çözümleri 1.. 1 atı cisimlerin basınçları ağırlıkları ile oğru orantılı, yere temas yüzeyi ile ters orantılıır. Özeş cisimleren nin temas alanı nınkinen büyüktür.

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu ATIŞ HAREETERİ TEST ÇÖZÜERİ Atış Hareketleri Test in Çözümleri II. e cisimleri düzün yaaşlayarak duran sonra düzün ızlanarak başlanıç noktasına. Aşağıdan

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu İKİ BOYUTTA HAREKET (ATIŞ HAREKETLERİ) TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu İKİ BOYUTTA HAREKET (ATIŞ HAREKETLERİ) TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu İİ BOYUTTA HAREET (ATIŞ HAREETERİ) TEST ÇÖZÜERİ İki Boyutta Hareket (Atış Hareketleri) Test in Çözümleri 3. cismi 80 m yük- seklikten serbest bı-. Aşağıdan

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ V= cismin sıvıya batan hacmi d= sıvının özkütlesi g= yerçekimi ivmesi Kaldırma kuvveti, sıvının içindeki cismin yüzeylerine

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI MEREER 0. SINI ONU ANATIMI 4. ÜNİTE: OPTİ 6. onu MEREER ETİNİ ÇÖZÜMERİ Ünite 4 Optik 4. Ünite 6. onu (Mercekler) 5.. A nın evapları d d d d d Işın şekildeki gibi bir yol izler.. Mercekler aynı maddeden

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Basıncın derinlikle değişimi Aynı derinlikteki bütün noktalar aynı basınçta y yönünde toplam kuvvet

Detaylı

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 3 Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. Ses dalgalarının hızı ortamı oluşturan moleküllerin birbirine yakın olmasına ve moleküllerin kinetik enerjisine bağlıdır. Yani ses dalgalarının

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir.

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir. 2 Hâl Değişimi 1 est 1 in Çözümleri 1. Karışımın denge sıcaklığı 5 C olduğuna göre, olay sırasında buzun tamamı erimiştir. Diğer iki bilginin doğruluğu kesin değildir. 5. Kaynama noktası, donma noktası

Detaylı

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir.

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir. MADDE ve ÖZELLİKLERİ Madde Uzayda yer kaplayan, kütlesi, hacmi olan ve eylemsizliğe uyan varlıklara madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Maddenin şekil almış haline de cisim denir.

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 Açıklama: Bu deneme sınavında 14 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 14 dakikadır. 2017 yılı fizik öğretimi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. YGS konu dağılımına eşdeğer

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları 7 Ünite Dalgalar 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları SES DALGALARI 3 Test 1 Çözümleri 3. 1. Verilen üç özellik ses dalgalarına aittir. Ay'da hava, yani maddesel bir ortam olmadığından sesi

Detaylı

Ödev 1 ve Cevapları. K. mol

Ödev 1 ve Cevapları. K. mol Ödev 1 ve Cevapları 04 Mart 2005 1) a)1 atmosfer basıncının 101325 N/m^2 olduğunu ispatlayın. İpucu: Toricelli deneyinden yararlanabilirsin. b)evrensel gaz sabitinin olduğunu ispat edin. Cevap: R=0.082057

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri Ünite Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri 1- Elektrostatik - Elektrik Akımı, Potansiyel Fark ve Direnç - Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç 4- Manyetizma 1 Elektrostatik Testlerinin Çözümleri

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET E LARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı 1 E LARIN BASINCI : 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı : Dünya nın

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı

Hareket Kanunları Uygulamaları

Hareket Kanunları Uygulamaları Fiz 1011 Ders 6 Hareket Kanunları Uygulamaları Sürtünme Kuvveti Dirençli Ortamda Hareket Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Sürtünme Kuvveti Çevre faktörlerinden dolayı (hava,

Detaylı

V =, (V = hacim, m = kütle, d = özkütle) Bu bağıntı V = olarak da yazılabilir G: ağırlık (yerçekimi kuvveti) G = mg p = özgül ağırlık p = dg dir.

V =, (V = hacim, m = kütle, d = özkütle) Bu bağıntı V = olarak da yazılabilir G: ağırlık (yerçekimi kuvveti) G = mg p = özgül ağırlık p = dg dir. Geometrik Cisimlerin Hacimleri Uzayda yer kaplayan (üç boyutlu) nesnelere cisim denir. Düzgün geometrik cisimlerin hacimleri bağıntılar yardımıyla bulunur. Eğer cisim düzgün değilse cismin hacmi cismin

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER GAZ BASINCI

TEST 1 ÇÖZÜMLER GAZ BASINCI ES 1 ÇÖZÜER AZ BASINCI 1. umurta şişenin içine açık ava basıncı sebebiyle düşmüştür. Şişenin içinde yakılan ateş, içerideki basıncı azaltır. Dışarıdaki açık ava basıncı, şişenin içindeki basınçtan fazla

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R - - ŞUBT KMPI SINVI--I. Grup. İçi dolu omojen yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında açısal ızı ile döndürülüyor e topun en alt noktası zeminden yükseklikte iken serbest bırakılıyor. Top zeminden

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme ve Çizgisel Momentum. Ünite 7. Konu (İtme ve Çizgisel Momentum) A nın Çözümleri. Eğik

Detaylı

3.1. Basınç 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ

3.1. Basınç 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ (Ağustos 2011) 3.1. Basınç Bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvete basınç denir Basınç birimi N/m 2 olup buna pascal (Pa) denir. 1

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 1 2 3 4 YÜZEN CİSİM Bir cisim eğer sıvının içinde şekilde görüldüğü gibi bir kısmı sıvının içinde bir kısmı sıvının üstünde olacak şekilde dengede duruyorsa buna yüzen cisim

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin Hünerli, F.Buket HIZARCI, Rıdvan Meriç, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri 37 Işığın Tanecikli Özelliği 1 Test 1 in Çözüleri 1. Fotoeletronların katottan ayrıla ızı, kullanılan ışığın frekansı ile doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu elektronların anado doğru giderken ızlanaları

Detaylı

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri 0 Mercekler Test in Çözümleri.. Mercek gibi, ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde ava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında avaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 9 Eylül 00 Resmi Sınavı (Prof Dr Ventsislav Dimitrov) Konu: Termodinamik ve Enerji koruma yasası Soru Kütlesi m=0g olan suyu 00 0 C dereceden 0 0 C dereceye kadar soğuturken çıkan ısıyı tamamen işe çevirirsek,

Detaylı

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5 BÖLÜM 2 UVVET MODEL SORU - 1 DEİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. F net =5N 1. = 30N =20N =10N = 40N yatay düzlem = 30N yatay düzlem yatay düzlem I = 40N uvvetler cisme aynı yönde uygulandığında bileşke kuvvet maksimum,

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Dalgalar. Ünite. 3. Konu. Ses Dalgası. Test Çözümleri. Sismograf

10. Sınıf. Soru Kitabı. Dalgalar. Ünite. 3. Konu. Ses Dalgası. Test Çözümleri. Sismograf 10. Sınıf Soru Kitabı 3. Ünite Dalgalar 3. Konu Ses Dalgası Test Çözümleri Sismograf 2 3. Ünite Dalgalar Test 1 in Çözümleri 1. Ses dalgalarının hızı ortamı oluşturan moleküllerin birbirine yakın olmasına

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. Sıvı basıncı, kapta bulunan sıvının hacmine, kabın şekline

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları İÇERİK Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları Boyle Yasası Charles Yasası Avogadro Yasası Gaz Davranışları ve Standart Koşullar İdeal ve Genel Gaz Denklemleri Gaz Karışımları Gaz Yasalarına

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1'in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam

Detaylı

Hidrolik ve Pnömatik Sistemler

Hidrolik ve Pnömatik Sistemler Hidrolik ve Pnömatik Sistemler Doç. Dr. Davut KARAYEL 1 GİRİŞ Hidrolik ve pnömatik sistemler her geçen gün uygulama alanını genişletmektedir. Günümüzde en az elektronik ve bilgisayar kadar endüstride yerini

Detaylı

KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ]

KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] KUVVET ve HAREKET Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] Sıvıların kaldırma kuvveti : Bütün sıvılar, içerisine atılan cisimlere kaldırma kuvveti uygulayarak cisimleri yukarıda tutmaya çalışırlar.

Detaylı

Ses Dalgaları. Test 1 in Çözümleri

Ses Dalgaları. Test 1 in Çözümleri 34 Ses Dalgaları 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. 1 Y I. Sonar II. Termal kamera 2 Z 3 Sesin yüksekliği ile sesin frekansı aynı kavramlardır. Titreşen bir telin frekansı, telin gerginliği ile doğru orantılıdır.

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-8 SIVI AKIŞKANLARDA BASINÇ. Akışkanlar sıvı ve gaz olarak ikiye ayrılırlar.

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-8 SIVI AKIŞKANLARDA BASINÇ. Akışkanlar sıvı ve gaz olarak ikiye ayrılırlar. Bölüm-8 SIVI AKIŞKANLARDA BASINÇ 8.1. Sıvı Akışkanlarda Basınç Akışkanlar sıvı ve gaz olarak ikiye ayrılırlar. Sıvı akışkanlar sıkıştırılamayan, gaz akışkanlar ise sıkıştırılabilen akışkanlar olarak isimlendirilirler.

Detaylı