ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ"

Transkript

1 ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ

2 1

3 Adres: HKMO İstanbul Şubesi 19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sk. Onur Apt. No: 106 Kat: Şişli - İstanbul Tel: / Faks: web: 1. Baskı İstanbul, Şubat 2014 Baskı Adedi: 500 ISBN: Matbaa Sertifika No: Tasarım: Yayın Kurulu Baskıya Hazırlık: Orhan Demirbağ Baskı: Ezgi Matbaa Sanayi Cad. Altay Sk. No: 14 Çobançeşme/İstanbul Tel:

4 İÇİNDEKİLER Sunuş 7 Açılış Oturumu 9 15 Kasım 2012, Perşembe Birinci Oturum 25 Tematik Sunuş: Arazi Yönetimi Prof. Dr. Holger Magel, FIG (Uluslararası Harita Mühendisleri Federasyonu ) Onursal Başkanı 26 İkinci Oturum 35 Tematik Sunuş: Kentsel Dönüşüm; NEDEN, KİMİN İÇİN ve NASIL? Prof. Dr. Ruşen Keleş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Üçüncü Oturum 46 Uluslararası Deneyimler Prof. Dr. Rob Atkinson, Faculty of Environment and Technology University of the West of England 47 Dördüncü Oturum 54 Oturum Yürütücüsü: Mehmet Yıldırım, HKMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kentsel Dönüşümün Sosyo-Ekonomik Boyutu Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, M.S. Güzel Sanatlar Üniversitesi Bölge Planlama Anabilim Dalı Bşk. 56 Kentsel Dönüşümün Sosyolojik Boyutu Doç. Dr. Hatice Kurtuluş, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi 66 Kentsel Dönüşümün Planlama Boyutu Doç. Dr. Asuman Türkün, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi 70 Dönüşüm Maskeli Kentsel Yağma... Mustafa Sönmez, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı 74 Kentsel Dönüşümün Hukuksal Boyutu Av. Can Atalay 76 Kentsel Dönüşüm ve Yeni Mühendislik Projeleri Nihat Kandaloğlu, Y. Harita ve Kadastro Mühendisi 81 Beşinci Oturum 97 Oturum Yürütücüsü: Tores Dinçöz, Mimarlar Odası Anadolu 1. BKBT Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Kent Hareketleri Fener-Balat-Ayvansaray Bölge Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Şahin 99 Gaziosmanpaşa Sarıgöl Romanlar Derneği Şadi Çatı 104 Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği Şükrü Pündük 105 3

5 Kentsel Dönüşüm Konusuna Mahallelerden Bakış Velaaddin Kılıç, Sarıyer Mahalle Dernekleri Platformu ve Kooperatifi 108 Yıkımlara Karşı İstanbul Halk Komiteleri Deniz Sevük 111 Forum 116 Altıncı Oturum Kasım 2012, Cuma Oturum Yürütücüsü: Murat Gökdemir, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Tarihi Kent Kimliğinin Canlandırılmasında Kentsel Dönüşümün Etkisi: Antakya Kenti Örneği Aylin Salıcı- M. Faruk Altunkasa- Nur Karcıoğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü- Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü- Antakya Belediyesi 120 Kentsel Dönüşümde Akıl Tutulması ve Rant Çıldırısı Serdar Aydın, Çankaya Belediyesi-Harita Ve Kadastro Mühendisi 125 Türkiye de Kentsel Dönüşümü Kısıtlayan/Zorlaştıran Etkenler Dr. Erdal Köktürk, Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Üyesi, Beykoz Belediyesi Dönemi Başkan Yardımcısı 148 Yedinci Oturum 182 Oturum Yürütücüsü: Celal Beşiktepe, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Celal Beşiktepe 185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Burak Kaan Yılmazsoy 191 İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe 196 KENTLEŞME ve KENTSEL DÖNÜŞÜM İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Alev Seher Tuna 201 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, YASANIN TAŞIDIĞI RİSKLER Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu Ahmet Kıvanç Kutluca, Süleyman Balyemez 215 KENTSEL DÖNÜŞÜM ve SAĞLIK İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özyurt 218 Sekizinci Oturum 223 Tematik Sunuş: 2B Sorununun Kapsamı ve Boyutları Ferruh Atbaşoğlu, Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı 225 Dokuzuncu Oturum 233 Oturum Yürütücüsü: Prof. Dr. Beyza Üstün, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2B ve Orman Kadastrosuna Bakış Prof. Dr. Erol Köktürk- Dr. Erdal Köktürk, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 235 4

6 2B ve 6292 Sayılı Yasanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Açısından Getirdikleri Mehmet Yiğit, Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı 267 HARFLER, RAKAMLAR KARMAŞASINDA 36831, 2, B, 6292 NİN ANLAMI Besim Sertok, Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Eski Başkanı 272 Onuncu Oturum 286 Oturum Yürütücüsü: Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, İ.T.Ü Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Arazi Yönetimi ve Gereksinimi Prof. Hüseyin Erkan-S. Gökşin Seylam- Prof. Dr. Ahmet Yaşayan, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kadastro Komisyonu 288 Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Araziler (2B) ve Kentsel Dönüşüm: Orman Kadastrosu ve Mülkiyet Hukuku Bakımından Bir Değerlendirme Prof. Dr. Yusuf Güneş, Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 293 2B Öncesi-Sonrası Rana Arıbaş, Elektrik Mühendisleri Odası Üyesi-Ekoloji Aktivisti 301 Onbirinci Oturum 307 Oturum Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir, İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yabancıların Taşınmaz Ediniminin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Boyutu Erdal Dayıoğlu- Av.Tutku Ayan, Tapu ve Kadastro Gen. Md. Eski Başmüfettişi ve İç Denetim Uzmanı 309 Yabancılara Mülk Satışının Hukuki ve Siyasi Boyutları Prof. Dr. Yücel Sayman, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi 323 Türkiye de Yabancılara Toprak Satışı: Tarihsel Bir Değerlendirme Emel Karakaya, İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 328 Onikinci Oturum Kasım 2012, Cumartesi Tematik Sunuş: Almanya da İmar Uygulama Ve Eşdeğerlik Sistemi Prof. Dr. Hans Joachim Lınke- Prof. Dr. Nazmi Yıldız, Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie Technische Universität Darmstadt, Okan Üniversitesi İngilizce Geomatik Mühendisliği Bölümü 345 Onüçüncü Oturum 358 Oturum Yürütücüsü: Celal Beşiktepe, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 18. Madde Uygulamalarında Danıştay Kararlarına Yansıyan Sorunlar İsmet Can, Danıştay 6. Daire Tetkik Hakimi 360 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar Mehmet Sıtkı Çelik, Danıştay 6. Daire Tetkik Hakimi 374 Türkiye de Arsa Düzenlemelerinde Yaşanan Sorunlar Dr. Erdal Köktürk, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Üyesi, Beykoz Belediyesi Dönemi Başkan Yardımcısı 379 5

7 18. Madde Uygulamalarının Kadastro ve Tapu Müdürlüklerindeki Kabul ve Tescil Süreçlerinde Karşılaşılan Uygulama Sorunları Nevzat İhsan Sarı, Y. Harita Mühendisi-Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Müfettişi 407 Arsa Düzenlemesinin Kentsel Mekân Oluşumu Açısından İrdelenmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çağlar Meşhur, Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 424 Forum 432 Ondördüncü Oturum 441 Oturum Yürütücüsü: Prof. Dr. Erol Köktürk, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Almanya da Eşdeğerlik İlkesine Göre Arsa Düzenlemesi Prof. Dr. Hans Joachim Lınke - Prof. Dr. Nazmi Yıldız,Technische Universität Darmstadt Geodätisches Institut Fachgebiet Landmanagement, Okan Üniversitesi İngilizce Geomatik Mühendisliği Bölümü 443 Kentsel Dönüşüm Projelerinde Eşdeğerlik İlkesine Dayanan İmar Uygulama Yönteminin Gerekliliği Yrd. Doç. Dr. Duygu Çukur Gökçe- Öğr. Gör. Vuslat Salalı, SDÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü- SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Programı 453 Türkiye de Eşdeğerlik Modelinin Olabilirliği Cemal İşleyici, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Üyesi 467 Türkiye de Arsa Düzenlemelerinde Yeni Bir Model Arayışı Dr. Erdal Köktürk, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Üyesi, Beykoz Belediyesi Dönemi Başkan Yardımcısı 469 Türkiye de Eşdeğerlik Modelinin Olabilirliği Prof. Dr. Nazmi Yıldız, Okan Üniversitesi İngilizce Geomatik Mühendisliği Bölümü 490 Özel Makale Almanya Federal İmar Yasası (BBauG, ve BauGB, ) na Göre Taşınmaz Değeri Amaçlı Değerleme Kurullarının 50 Yılı Univ.-Prof. Dr.-Ing., Dr. sc. techn. h.c., Dr. agr. h.c. Erich WEIß 506 6

8 SUNUŞ Mesleğimizin, mekândaki var olan düzeni tespit edici ve düzenleyici faaliyetleri son yıllarda arazi yönetimi başlığı altında toplanmaktadır. Arazi yönetimi; kadastro, taşınmaz mülkiyeti ve tüzesi, orman kadastrosu, şehircilik, arsa düzenlemeleri, kırsal düzenlemeler, taşınmaz değerlemesi, kamulaştırma gibi alt başlıkları kapsamaktadır. Bu konular, başta siyaset kurumu olmak üzere, hukukun ve önemli kamu kurumlarının ilgi alanında yer alan konulardır ve meslektaşlarımızın yüzde inin de doğrudan bu alanlarda faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Arazi yönetimi olgusu, haritacılığın kendi model çevresinin fiziksel çevresiyle bütünleşmesini de sağlayan bir olgu olarak ayrıca önemlidir ve önemsenmesi gerekir. Tüm önemine karşın, konunun, başta eğitim kurumlarımız olmak üzere, meslek topluluğumuzda da yeterli yoğunlukta ve sistematik olarak tartışıldığından ve bu konularda bilgi ve belge üretiminde güçlü sektörel çabaların harcandığından ne yazık ki söz edilemez. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak düzenlediğimiz Arazi Yönetimi Günleri etkinliğimiz, meslektaşlarımızın önemli bir bölümünün uğraştığı, ama en az tartışmaların yaşandığı arsa düzenlemeleri başta olmak üzere, kentsel dönüşüm, 2B ve yabancılara mülk satışı konularında bir tartışma ve değerlendirme ortamının yaratılması amacıyla altı aylık yoğun bir emeğin sonucu olarak Kasım 2012 tarihlerinde 500 ün üzerinde katılımcının katkılarıyla 14 oturum ve 3 forum olarak gerçekleştirildi. Bu etkinlik, sadece bir etkinlik yapılmış olması için düşünülmedi ve tasarlanmadı. Ülkemizin gelişmekte olan sıcak gündemi karşısında, bir meslek odası olmanın sorumluluğuyla, gelişmeleri ele almak, tartışmak, yanlışların düzeltilmesi için uyarılar yapmak, eskiyen kurallarımızla ilgili önermeler geliştirmek, meslek uygulamalarını güncelleştirmek, disiplinler arası işbirliklerimizi daha da güçlendirmek için düzenlendi. Etkinliğin düzenlenme sürecinde ele alacağımız konularla ilgisi olan tüm kamu kurumlarıyla yazıştık, kendilerinden birikimlerini ve uygulamalarını bizlerle paylaşmalarını istedik. Ne yazık ki çok az kamu kurumu birimi bu çağrımıza olumlu yanıt verdi. Çoğu ise, kamu görevlisinin amiri izin vermedikçe konuşamaması gerekçesiyle, birikimlerini bu etkinliğin katılımcılarıyla paylaşmamayı yeğledi. İzin almak durumunda olmayan sayın yetkililerden de ne yazık ki olumlu geri dönüşler alamadık. Bunu anlamakta zorlandığımızı, kamu görevi yapmaları nedeniyle sağladıkları bilgilerin ve birikimlerin kamuya açık bu tür toplantılarda paylaşmamalarını doğru bulmadığımızı özellikle belirtmek istiyoruz. Etkinlik fikrini benimsediği ve süreç boyunca organizasyon çabalarını kesintisiz desteklediği için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu na, organizasyonun tüm yükünü üstlenmede gösterdikleri çabaları nedeniyle şubemiz çalışanlarına, şubemiz öğrenci üyelerine ve özel katkıları ve emekleri nedeniyle Nail Güler, Ahmet İpekçi, Hacı Kuru ve Birsen Çüm e ve değerli katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyoruz. 7

9 Omurgasını çağrılı bildiriler üzerine kurduğumuz bu etkinlik için kendilerine çağrı yaptığımız konuşmacıların çok azı özel koşullarından dolayı aramızda olamadı. Aramızda bulunanlardan, özellikle yurtdışından gelerek bizleri onurlandıran Sayın Prof. Dr. Holger Magel, Sayın Prof. Dr. Rob Atkınson ve Sayın Prof. Dr. Hans Joachim Linke e teşekkür ediyoruz. Ülkemiz şehirciliğinin duayen hocalarından sayın Prof. Dr. Ruşen Keleş e, Prof. Dr. Hans Joachim Linke nin yapacağı sunumların çevirilerini üstlenen, ama aynı zamanda yeni bir model tartışmasında tartışmacı olmayı kabul eden sayın Prof. Dr. Nazmi Yıldız a, Yargıtay 20. Dairesinin Onursal Başkanı Sayın Ferruh Atbaşoğlu na, Danıştay 6. Dairesi üyeleri Sayın İsmet Can a ve sayın Mehmet Sıtkı Çelik e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca çağrılı bildiri sunan diğer değerli konuşmacılara, meslek örgütlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin değerli temsilcilerine, öğretim üyelerine, uzmanlara, kendileri bildiriyle katılmak için başvuran değerli uzmanlara da içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ ETKİNLİĞİ YÜRÜTME KURULU Mehmet YILDIRIM (HKMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı) Ali Hasan BAKIR (HKMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi) Prof. Dr. Necla ULUĞTEKİN (HKMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK (HKMO İstanbul Şube Arazi Yönetimi Komisyonu Üyesi) Mehmet HIŞIR (HKMO İstanbul Şube Taşınmaz Değerleme Komisyonu Üyesi) Sinem YAVUZ (İTÜ Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Öğrencisi) 8

10 Açılış Oturumu 15 Kasım 2012, Perşembe 9

11 10

12 Sunucu (İTÜ Arş. Gör. Esra Tekdal) - Değerli milletvekilimiz, değerli konuklarımız; Arazi Yönetimi Günlerine hoş geldiniz. İlk olarak, Arazi Yönetimi Günleri açılış konuşmasını yapmak üzere, Yürütme Kurulu adına Sayın Prof. Dr. Erol Köktürk ü davet ediyorum. Prof. Dr. Erol Köktürk (Yürütme Kurulu Üyesi) - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının değerli yöneticileri, çok değerli hocalarımız, çok değerli konuklar, değerli milletvekilimiz, sevgili meslektaşlarım; Arazi Yönetimi Günleri Yürütme Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 6 aylık yoğun bir emeğin sonucu olarak bugüne ulaşan Arazi Yönetimi Günleri etkinliğinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Yürütme Kurulu olarak, öncelikle teşekkür görevimizi yerine getirmek isteriz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kuruluna, bu etkinlik fikrini benimsediği ve süreç boyunca organizasyon çabalarını kesintisiz desteklediği için çokça teşekkür ediyoruz. Şubemiz çalışanlarına, Şubemizdeki Öğrenci Komisyonuna, organizasyonun tüm yükünü üstlenmede gösterdikleri çabalar ve sabırlar için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin omurgasını çağrılı bildiriler üzerine kurduk. Kendilerine çağrı yaptığımız konuşmacıların çok azı özel koşullarından dolayı aramızda olamadı. Aramızda bulunanlardan, özellikle yurtdışından gelerek bizleri onurlandıran Sayın Prof. Dr. Holger Magel a, Prof. Dr. Rob Atkinson a teşekkür ediyoruz. 11

13 Ülkemiz şehirciliğinin duayen hocalarından, iki eli kanda olsa bize katkı vermeyi hiçbir zaman eksik etmeyen, bu nedenle de artık biraz da kendimizden saydığımız Prof. Dr. Ruşen Keleş hocamıza bir kez daha teşekkür etmenin zevkini yaşıyoruz. Bir konuğumuz, Prof. Dr. Hans Joachim Linke cuma günü İstanbul a gelecek. Kendisine şimdiden hoş gelişler dilerken; onun yapacağı sunumların çevirilerini üstlenen, ama aynı zamanda yeni bir model tartışmasında tartışmacı olmayı kabul eden, mesleğimizin kamu ölçmeleri alanının özellikle kentsel ve kırsal alanlar boyutunun yenilikçi hocalarından Prof. Dr. Nazmi Yıldız a da teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Yargıtay 20. Dairesinin Onursal Başkanı Sayın Ferruh Atbaşoğlu na, Danıştay 6. Dairesi üyeleri Sayın İsmet Can a ve Mehmet Sıtkı Çelik e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kuşkusuz, çağrılı bildiri sunacak diğer değerli konuşmacılara, meslek örgütlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin değerli temsilcilerine, öğretim üyelerine, uzmanlara, kendileri bildiriyle katılmak için başvuran değerli uzmanlara da içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu vesileyle şunu özellikle belirtmek isteriz: Arazi Yönetimi Günleri nde ele alacağımız konularla ilgisi olan tüm kamu kurumlarıyla yazıştık, kendilerinden bu etkinliğimize birikimlerini ve uygulamalarını taşımalarını istedik. Çok az kamu kurumu birimi bu çağrımıza olumlu yanıt verdi. Çoğu ise, kamu görevlisinin amiri izin vermedikçe konuşamaması gerekçesine sığınarak, birikimlerini bu etkinliğin katılımcılarıyla paylaşmamayı yeğledi. İzin almak durumunda olmayan sayın yetkililerden de ne yazık ki olumlu geri dönüşler alamadık. Bunu anlamakta zorlandığımızı, kamu görevi yapmaları nedeniyle sağladıkları bilgilerin ve birikimlerin kamuya açık bu tür toplantılarda 12

14 eksik edilmesini doğru bulmadığımızı özellikle belirtmek istiyoruz. Bu etkinlik kapsamında, yalnızca sunum yapacaklar değil, kuşkusuz, katılımcılar da bizim için çok çok önemli ve değerli. Sizlerden katılımcılar olarak bu etkinliğin etkili ve etkin katılımcıları olmanızı; eksikliklerin tamamlayıcısı, tartışmaların derinleştiricisi olmanızı rica ediyoruz. Bu etkinlik, bir etkinlik yapılmış olması için düşünülmedi ve tasarlanmadı. Ülkemizin gelişmekte olan sıcak gündemi karşısında, bir meslek odası olmanın sorumluluğuyla, gelişmeleri ele almak, tartışmak, yanlışların düzeltilmesi için uyarılar yapmak, eskiyen kurallarımızla ilgili önermeler geliştirmek, meslek uygulamalarını güncelleştirmek, komşu meslek alanlarıyla işbirliklerimizi daha da güçlendirmek için düzenlendi. Mesleğimizin mekândaki var olan düzeni tespit edici ve düzenleyici faaliyetleri son yıllarda arazi yönetimi başlığı altında toplanmaktadır. Arazi yönetimi, kadastro, taşınmaz mülkiyeti ve tüzesi, orman kadastrosu, şehircilik, arsa düzenlemeleri, kırsal düzenlemeler, taşınmaz değerlemesi, kamulaştırma gibi alt başlıkları kapsamaktadır. Bu konular, başta siyaset kurumu olmak üzere, hukukun ve önemli kamu kurumlarının ilgi alanında yer alan konulardır ve meslektaşlarımızın yüzde inin de doğrudan bu alanlarda faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Tüm önemine karşın, konunun, başta eğitim kurumlarımız olmak üzere, meslek topluluğumuzda da yeterli yoğunlukta ve sistematik olarak tartışıldığından ve bu konularda bilgi ve belge üretiminde güçlü sektörel çabaların harcandığından ne yazık ki söz edilemez. Arazi yönetimi olgusu, haritacılığın kendi model çevresinin fiziksel çevresiyle bütünleşmesini de sağlayan bir olgu olarak ayrıca önemlidir ve önemsenmesi gerekir. Tüm duyurularımızda belirttiğimiz gibi, Arazi Yönetimi Günleri kapsamında yalnızca dört konuyu ele alabileceğiz. Bunlar; kentsel dönüşüm, arsa düzenlemeleri, orman kadastrosu ve 2B, yabancılara mülk satışı konularıdır. Bilindiği gibi, bu konulardan üçü konusunda Nisan ve Mayıs aylarında yasal düzenlemeler yapıldı. Türkiye, şu an itibarıyla bir yerel yönetim seçimleri atmosferine girmiş durumdadır. Bu sürece yönelik olarak yapılan en son yasal düzenleme, Büyükşehir Belediye Yasasıyla ilgili değişikliğin önceki gün kavgalar gürültüler arasında Parlamentodan geçmiş olmasıdır. Üzerinde uzlaşılamayan bir Büyükşehir Yasa değişikliği Parlamentodan geçmiştir. 13 yeni il büyükşehir olmuştur, 14 büyükşehrin sınırları mülki sınırlarla örtüştürülmüştür, 16 bin köy mahalleye dönüştürülmektedir ve 29 ilde il özel yönetimleri kaldırılmıştır. Bu değişiklik, bu etkinlik kapsamında yer alan konularda yapılan, yerel yönetim seçimlerine yönelik düzenlemelerin en son bütünleyeni de olmuştur. Bu gelişmeler ışığında sözünü ettiğimiz dört başlık daha da önem kazanmaktadır. Bu konuların önemli boyutlarıyla ele alınması, uluslararası alandaki gelişmeler ve ülkemizde sağlanan birikimler doğrultusunda yeni model arayışlarının geliştirilmesi, bu etkinliğin temel hedefidir. Bu konulardan kentsel dönüşüm, kentlerimizin ve ülkemizin, bunlara bağlı olarak da mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceğini belirleyecek bir önem ve anlam taşımaktadır. Yapılan tartışmaları, bir yandan konunun önemi, kentlerimizin geleceği açısından taşıdığı stratejik önem üzerinde yoğunlaştırırken; öte yanıyla mesleğimize ve meslektaşlarımıza yükleyeceği görevler ve sunacağı açılımlar açısından da değerlendirmek gerekmektedir sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 5 Ekim günü doğrudan Başbakanın faaliyeti ve yıkımıyla uygulamaya başlatılan bir yasadır ve öncelikli olarak 5 ilimizde uygulanmaya başlanacaktır. Bu sürecin dikkatle izlenmesi gerekmektedir. 13

15 Neden bu vurguyu yaptığımız, dikkatli izleme zorunluluğu vurgusu yaptığımız, bu çatı altında yapacağımız kentsel dönüşüm tartışmalarından sonra çok daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü sözünü ettiğimiz yasa, kentsel dönüşümü kentsel dönüşüm yapan en temel öğeleri göz ardı ederek, süreci fiziksel boyuta indirgeyen ve insanı göz ardı eden bir öz taşımaktadır. Öte yandan orman kadastrosu ve 2B konusunda 6296 sayılı Yasayla yeni bir süreç başlamıştır. Başvurular yapılmaktadır ve başvuru süresi 3 ay uzatılmıştır. Nedenlerini konuşmak gerekmektedir. Gösterilmeyen ilgi, ama bu arada 2B alanlarında tefecilerin kapatmaya çalıştıkları 2B arazileri gerçeğini konuşmak gerekmektedir. Yasanın Anayasaya aykırı hükümlerini tartışmak gerekmektedir. Bu konuda da değerlendirilmesi gereken çok temel sorunların, ele alınması gereken başlıkların ve geleceğe dönük yapılması gereken önerilerin olduğunu vurgulamak gerekiyor. Yasa ve uygulamasının gerçek orman köylülerinin sıkıntılarını çözememe olasılığı çok yüksek görünmektedir. Yarın öğleden sonra tartışacağımız bir diğer önemli başlık, yabancılara mülk satışı konusudur. Tapu Yasasının 35. Maddesinde yapılan değişiklikle yabancılara mülk satışı konusunda yeni bir dönem başlatılmıştır. Karşılıklılık ilkesi kaldırılmış, eski düzenlemelerdeki kısıtlamalar kaldırılırken, satış limiti 2.5 hektardan 30 hektara çıkarılmış, bunun iki katına çıkarılması yetkisi de Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bir anlamda Anayasa Mahkemesinin kerelerce üstüne vurgu yaptığı ülkemizin egemenlik haklarıyla da doğrudan ilişkili olan bu konuyu sempozyum hedefleri içinde önemle ele almak ve tartışmak zorunluluğumuz vardır diye düşünüyoruz. Son gün olan cumartesi günü ele alacağımız başlık, ülkemizde 18. Madde uygulamaları ya da yaygın biçimde söylenilen adıyla şuyulandırma diye nitelendirilen, benim biraz da garipsediğim bir başlıkla nitelendirilen arsa düzenlemeleri konusunda da neredeyse bir tıkanma noktasına gelinmiştir. İmar Yasasının 18. Maddesinde ve Uygulama Yönetmeliğinde somutlanan yasal düzenlemelerdeki yetersizlik, uygulamaya yön vermesi gereken yönetmeliğin yürürlülüğünden bu yana geçen 27 yıl içinde çoktan eskimesi ve günün koşullarına uyarlanamaması, çok sayıda sorunun yargıya taşınmasına neden olmuştur ve olmaktadır. Türkiye, arsa düzenlemesini yeni bir model içinde yeniden düzenlemek zorundadır. Bu konu üçüncü gün, cumartesi günü önemle ele alınacaktır. Danıştay 6. Dairesinin iki önemli üyesi de bu tartışmalarda yer alacaklardır. Cumartesi günü Sayın Prof. Dr. Linke nin kuramsal sunuşundan sonra, örnekleme olarak anlatacağı eşdeğerlilik modelinin olabilirliği konusu Türkiye koşullarında tartışılacaktır. Bu tartışmayı da, ilk kez gerçekleşecek böyle bir tartışmayı da çokça önemsediğimizi vurgulamak istiyoruz. Değerli katılımcılar; bu etkinlik bağlamındaki belki tek sorunumuz, bu önemli konuları ve tartışmaları kısıtlı zamanlara sıkıştırma konusudur. Yürütme Kurulumuz, tüm sunuları ve tartışmaları dikkatle izleyecektir. Yapacağımız çıkarımlar, Şube Yönetim Kurulumuz tarafından kamuoyuna ve meslek topluluğumuza, ilgili makamlara ulaştırılacaktır. Bu görevi meslek odası olmanın sorumluluğuyla yerine getireceğiz. Sözlerime son vermeden önce bir konuyu daha sizlerle paylaşmak isterim. Bugün itibarıyla 2547 sayılı YÖK Yasasının 50. Maddesinin D Fıkrasına göre çalışan araştırma görevlilerinin sözleşmelerinin yenilenmemesini isteyen, bu nedenle, aralarında meslektaşlarımızın da yer aldığı onlarca araştırma görevlisinin üniversiteyle bağlarını koparmak üzere olan ve bugün itibarıyla koparan İTÜ Rektörlüğünün bu uygulamasını Yürütme Kurulu olarak kınıyoruz. Bugün öğle saatlerinde bu konuda İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılacak olan protesto göste- 14

16 risinde gönlümüzün bu gencecik, pırıl pırıl bilim insanlarıyla birlikte olduğunu özellikle vurgulamak ve belirtmek istiyoruz. Katılımlarınız ve katkılarınız için Yürütme Kurulu olarak bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyoruz. Arazi Yönetimi Günlerinin hepimiz için verimli, keyifli, yararlı geçmesini diliyor, saygılar sunuyoruz. Sunucu (Esra Tekdal) - Sayın Prof. Dr. Erol Köktürk hocama teşekkür ediyorum. İTÜ lü bir araştırma görevlisi olarak özellikle teşekkür ediyorum. Yanımız da olduğunuzu bilmek çok güzel. Şimdi, konuşmasını yapmak üzere Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Sayın Mehmet Yıldırım ı davet ediyorum. Mehmet Yıldırım (HKMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı) - Değerli konuklar, meslektaşlarım, sevgili öğrenciler; Arazi Yönetimi Günleri etkinliğimize hoş geldiniz. Uzun bir hazırlık ve geniş kapsamlı duyuru ve katılım için çağrı sürecini geride bırakarak, Arazi Yönetimi Günleri etkinliğinin birinci gününe gelmiş bulunuyoruz bugün. Mesleğimizi yakından ilgilendiren kentsel dönüşüm, 2B ve orman kadastrosu, yabancılara mülk satışı ve arsa düzenlemesi konuları enine boyuna üç gün boyunca burada tartışılacaktır. Ancak, bu üç günlük zaman zarfında her şeyin söyleneceğini, tartışılacağını ve sonuçlandırılacağını beklemek de gerçekçi olmayacaktır. Aslında burada konu başlıkları belli olan sorunları masaya yatırıp tartışmaya açarken, ülkemizde, yakın coğrafyada ve dünyada yaşanan olaylara duyarsız ve gelişmelerden habersiz olunduğu gibi bir sonuç da çıkarılmamalı. 15

17 Bu bağlamda, siyasi iktidarın, başta Suriye olmak üzere, hemen bütün komşularıyla sıfır sorun politikası yerine, komşularıyla savaş noktasına geldiğini görmek gerekiyor. Suriye konusunda başından itibaren mezhepsel temelde müdahil olunarak, Türkiye yeni bir krize sürüklenmiş durumdadır. Suriye de körüklenen mezhep çatışmasının Ortadoğu da, bölgede ve Türkiye de etnik ve dini çatışmalara yol açacağı endişesi yoğun olarak kamuoyunda yaşanmaktadır. Ortadoğu coğrafyasında ABD emperyalizminin başını çektiği ve Arap Baharı olarak sunulan bu politika her ülkede iç savaşa ve kaosa neden olmuştur aslında. Bugün aynı oyun Suriye de oynanmaktadır ve bu oyun devam etmektedir. Doğu ve Güneydoğu illerimizde çatışmalı ortam 30 yılı aşkın süredir devam ediyor, analar ağlıyor; ancak, çözüme yönelik adımlar her nedense atılmıyor ya da attırılmıyor. Konuşanlar bu bağlamda ya susturuluyor ya da içeri atılıyor. Bugün Doğu ve Güneydoğu da binlerce köy boşaltılmış ya da yasak bölge konumundadır. Bu bağlamda, tarım arazileri insansızlaştırılmış, meralarda hayvancılık yapılamaz durumda, topraklar atıl ve işlenemez durumdadır. İnsanların aslında mülkiyet hakkı ve kullanım hakları kısıtlanmış durumda ya da kimi bölgelerde de yasaklanmış durumdadır. Cezaevlerindeki tutukluların 65 gündür sürdürdükleri açlık grevi, kalıcı sakatlıkların ve ölümlerin beklendiği aşamaya çoktan gelmiştir. İnsan hayatını önemseyen ve duyarlı olan yazarların, aydınların, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, meslek örgütlerinin ve kamuoyunun çözüme yönelik çağrıları Hükümet tarafından her nedense bir türlü anlaşılamamış, görülememiş durumda. Tam da bu noktada Hükümet yetkililerinden, hepimizin çok yakından bildiği gibi, birbiriyle çelişen, talihsiz ve duyarsız açıklamalar gelirken, muhalefet cephesinde de bir suskunluğun devam ettiğini görmekteyiz. Bu noktada beklentimiz, Meclisin bir an önce bu konuya müdahil olup, bunu çözmesi şeklindedir. Diğer taraftan, ülke ekonomisi, dar gelirliler, işsizler, ücretli çalışanlar açısından her gün daha da kötüye giderken; bakıyorsunuz, borsa tavan yapıyor, AVM ler, rezidans inşaatları birbiriyle yarışır halde devam ediyor, yükseliyor. Bu bağlamda, bankaların ve sermaye gruplarının kârları krize rağmen katlanarak yükselmeye devam ediyor. Çalışma yaşamı, performansa dayalı esnek çalışma modeline terk edilirken, kurumsal denetimin de işlevsizleştirilmiş olmasıyla birlikte, güvencesizlik, kuralsızlık, insan emeğinin değersizleştirilmesi bir kural haline gelmiş durumdadır. Ardı ardına yaşanan iş cinayetlerindeki ölümler ve yaralanmalardaki artışlar da bunun bir göstergesidir. Zaten iş kazaları sıralamasında Türkiye nin Avrupa da birinci, dünyada üçüncü sırada yer alması da bunu gösteriyor. Yaşam alanlarına yönelik talancı-rantçı anlayış, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunla, hiçbir kayıt ve koşula bağlı kalmaksızın, yerleşim yerlerini, orman alanlarını, kıyıları, meraları, kültür ve tabiat varlıklarını, tarım arazilerini, zeytinlikler gibi özel koruma altında olan alanları rezerv yapı alanı yahut riskli alan yahut riskli yapı statüsüne sokup, tasfiye, dönüştürme, yeniden yerleştirme ve yıkım işlemlerine tabi tutmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılınmış durumdadır. Bu bağlamda, bu işin kaynağının çok büyük bir kısmını da aslında 2B alanlarından elde edilecek gelirin yüzde 90 ı oluşturmakta. Deprem gerekçe gösterilerek uygulamaya geçilen kentsel dönüşüm projelerinde yer seçiminde izlenen yol da aslında düşündürücüdür. Romanların kadim yerleşim alanı olan Sulukule den sürülmeleri; LGBT bireylerinin, yoksul yabancı ülke insanlarının, çatışmalı ortamı terk etmek zorunda kalmış Kürtlerin yoğunluklu olarak yaşadıkları Tarlabaşı ndan çıkartılarak ikinci bir sürgüne tabi tutulma girişimleri bunun bir göstergesi aslında. Bu örnekleri arka arkaya sıralayarak çoğaltmak da mümkün. 16

18 Bugün ülke ormanlarının yüzde2.3 üne karşılık gelen yaklaşık olarak 438 bin hektarlık orman alanı 2B kapsamına sokularak orman dışına çıkarılmış durumdadır arkadaşlar. Bu alanların sadece yüzde 5 i yapılaşma altındadır. Yani yüzde 95 i aslında tarım ve hayvancılık alanında kullanılıyor demektir. Yani söylendiği gibi, aslında 2B alanları yapılaşmayla işgal edilmiş, dolayısıyla da işgalcilere satılma noktasında değildir. Yine aynı şekilde, 2B alanlarının en fazla yer aldığı 10 ili sıralamaya soktuğumuz zaman; bunlar, Antalya, Mersin, Balıkesir, Ankara, Adapazarı, Muğla, İstanbul, Bolu, Samsun ve İzmir olup, aynı zamanda rantın da en yüksek olduğu kıyı illeri olduğunu görürüz. Ankara hariç. Öte yandan, işin diğer bir çelişkili yanı ise, Çavuşbaşı örneğinde olduğu gibi, aslında 2B alanlarının ev senetleriyle satılarak lüks konutlara dönüştüğünü; kıyı kesimlerinde de, rantın yüksek olduğu kesimlerde de aynı şeyin izlenmeye devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Yabancılara mülk satışının altında yatan gizli durum da tam bu noktada kendini ele vermektedir. Yabancı sermaye şirketleri ve şahısların mülk edinmeleri önündeki karşılıklılık şartının kaldırılması, mülk edinmedeki alan artışlarının sağlanmış olması; 2B alanlarının, kıyıların, tarihi ve doğal alanların, zeytinliklerin, tarım arazilerinin, meraların daha hızlı bir şekilde yok edilmesinin önünü açtığını da görmemiz gerekiyor. Hocamız bunlara ayrıntılarıyla değindi aslında, bugünkü etkinlikte de detaylı olarak ele alınacak bunlar. Sonuç olarak şunu söylemek gerekiyor: Bir ülkede eğer planlı ve dengeli, adil bir kalkınma isteniyorsa; kentler, kentlilerin insanca yaşayacakları alanlara dönüştürülecekse, öncelikle ülke genelinde bir fiziki planlamanın, bunu takiben de bölge planlamalarının, kent ve kasaba planlamalarının arka arkaya yapılıp sonuçlandırılması ve buna göre de Türkiye deki kentleşmenin projesinin çıkarılması gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Erol hocamız da Yürütme Kurulu adına konuşurken değindi, ama ben de bir kez daha değinmek istiyorum, üniversitedeki arkadaşlarımızla ilgili olarak. Biliyorsunuz, üniversitelerimizde görev yapan ve üyelerimizin de aralarında bulunduğu araştırma görevlilerinin özlük haklarına yönelik sorunları uzun süredir devam etmekte. Araştırma görevlileri, bağlı oldukları sendika veya dernekler aracılığıyla bu sorunlarla mücadele etmektedirler. Ancak, belirsiz iş tanımları, sözleşmeye dayalı, güvenceden yoksun çalışma koşulları asistanlık kurumunu zayıflatmış durumda. Sorunlar da büyüyerek devam ediyor. Son olarak YÖK, doktoralarını tamamlama aşamasında olanlarla ilgili, hukuki dayanağı tartışmalı olan görüş yazısını üniversitelerle paylaşmış durumda. Bu bağlamda, 2547 sayılı Kanunun 50/D Maddesine göre, çalışan araştırma görevlilerinin işlerine son vermeye başlanmıştır. İşine son verilecek araştırma görevlilerinin sayısı 80 civarında olarak bilinmekte. Bunların içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Bölümünden 3 meslektaşımızın olduğunu da biliyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlileri de bu nedenle bir süredir adı geçen üniversitemizde, Rektörlüğün önünde direniş çadırı kurmuş ve mücadelelerini sürdürmektedirler. Bugün biz burada bu etkinliğimizi gerçekleştirirken, onlar da İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampusunda bir yürüyüş ve bir basın açıklaması yapacaklardır. Etkinliğimiz nedeniyle bir arada olamamakla birlikte, onların bu hak mücadelelerini sonuna kadar desteklediğimizi ve yanlarında olmaya devam edeceğimizi ayrıca belirtmek istiyorum. Bu çerçevede, bu etkinliğe katkı koyan, emek veren, bugün burada olan bütün herkese teşekkür ederken; bu etkinliğin verimli, bilgi ve belge üreten, toplumun ve ülkenin sorunlarına ışık tutan, yol açıcı sonuçlar üreten bir düzlemde ilerleyeceği inancıyla sözlerime burada söz veriyorum. Teşekkür ediyorum. 17

19 Sunucu (Esra Tekdal) - Sayın Mehmet Yıldırım a da hem konuşması için, hem de yanımızda olduğu için araştırma görevlileri adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi, konuşmasını yapmak üzere, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sayın Ertuğrul Candaş ı davet ediyorum. Ertuğrul Candaş (HKMO Yönetim Kurulu Başkanı) - Değerli katılımcılar; hiç isim, sıfat ayrımı yapmadan hepinizi Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına, Genel Başkanı sıfatıyla, sevgi, dostluk ve saygıyla selamlıyorum. Oda Genel Merkezimizin katkı ve destekleriyle, Odamız İstanbul Şubesi nce düzenlenen Arazi Yönetimi Günleri etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinliğin hem ülkemize, hem mesleklerimize katkı sağlamasını diliyoruz. Birçoğunuzun da bildiği üzere, bilimi, teknolojiyi ve mühendisliği insanlık adına, ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde toplum yararı yönünde kullanmayı görev olarak benimsemiş olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, yaklaşık 60 yıldır, ya doğrudan kendisi ya da şubeleri eliyle bilimsel ve teknik etkinlikler gerçekleştirmektedir. Odamız bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel ve teknik etkinliklerin, değerlendirmelerin, tespitlerin ve yayınladığı her bir raporun her geçen gün gerekliliği, doğruluğu görülmektedir. Bugün sizlerin katkı ve destekleriyle gerçekleştirilmekte olan bu etkinlikle birçok sorun alanına dikkat çekilmiş olunacaktır. Bu etkinliğin, niteliği ve içeriği bakımından ülkemizde düzenlenen önemli bir etkinlik olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. 18

20 Mesleğimizin çok önemli bir alanı olan arazi yönetimi konusunda ülkemizde yapılan uygulamaları ve deneyimleri paylaşmak, uygulayıcıların karşılaştıkları sorunları ortaya koymak, üniversite ve uygulayıcı kurumların işbirliğini artırmak, yabancı ülkelerde bu konuda neler olduğunu anlamak amaçlarıyla düzenlenen bu etkinlik, söylediğim gibi, Odamız tarafından çok önemsenmiştir. Yabancılara toprak satışı, 2B alanlarının satışı, yağmalanması, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve ayrıca Büyükşehir Belediye Yasasının art arda çıktığı bu dönemde bu etkinlik daha da anlam kazanmıştır. Dolayısıyla, bu etkinlik için İstanbul Şubemize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu etkinliğe alanında uzman birçok akademisyen, kamu kurumu ve özel sektör temsilcileri, yurtdışından farklı ülkelerden konuk konuşmacılar katılmaktadır. Konunun ilgilisi olan, konuya ilgi duyan siz katılımcıların etkinlik sürecinde yapacağınız aktif bilgi paylaşımları, etkinliğin amacına ulaşmasında çok katkı sağlayacaktır. Ülkemizde arazi yönetimi konusu, sorunlu alanlarımızdan biridir. Daha çok araziler üzerinde rantsal amaçlı kararlar oluşturulmaktadır. Bu sorunlu alanda, becerikli olan, siyaseten güçlü olan her kesimden insan, tabir yerindeyse, cirit atmaktadır ve maalesef başarılı da olabilmektedirler. Belediyelerin yönetimine katılmakta, kamu kurumlarının üst yöneticilerini etkilemekte ve dolayısıyla birçok süreci rant amaçlı yönlendirmektedirler. Bu yaklaşım, bu şekilde sonuç almaya çalışmalar, sorunu çözmediği gibi, bu alandaki sorunları daha da büyütmüştür. Özetlemeye çalıştığım durumlar nedeniyle, arazi yönetimi konusunda karar veren kişi ve kurumlara (emlakçılar, belediyeciler, siyasiler, hepsi dahildir buna) toplumda yeterli güven duyulmamaktadır. Bunu gizlemek, bunu görmezden gelmek, söylememek yanlıştır. Bu nedenle, sorunların giderilmesi ve ihtiyaçlara cevap veren stratejiler geliştirilmesinde, arazi yönetimi sürecinde rol alan, alması gereken tüm aktörlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası da bu aktörlerden biridir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, bu alanın önemli bir ayağıdır ve sorumluluğunu çok iyi bilmektedir. Arazi yönetimi konusunu ele alırken, bizden ileride olan ülkelerin deneyimlerinden yola çıkmak ve sorunu çözecek, ülkemiz gerçeklerine uygun, doğru, gerçekçi perspektifler geliştirmek, standartlar oluşturmak, gerekli ve yararlı bir çalışma biçimidir. İşte tam da bu nedenle etkinliğimizde yurtdışından farklı ülkelerden konuk konuşmacılar bulunmaktadır. Bu konuşmacıların arazi yönetimi alanındaki deneyim ve birikimlerinden mutlaka yararlanmamız gereklidir. Ancak, şunu da belirtmek isterim: Sırf başka ülkelerde arazi yönetimi süreci bu ya da şu şekilde düzgün yürüyor diye, Biz de onların modellerini aynen alalım ve ülkemizde aynen uygulayalım anlayışını Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası reddetmektedir. Çünkü Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, hiçbir bilginin onu var eden kültürden bağımsız hareket etmeyeceğini ve her toplumun ancak ve ancak bilgiyi kendi kültürel değerleri üzerinden var edebileceğini, kullanabileceğini, yayabileceğini ve gerektiğinde de tüketebileceğini iyi bilmektedir. Bu nedenle, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası bu süreçte şunu önermektedir: Farklı ülkelerdeki bilgileri, birikimleri, yasaları, yönetmelikleri, kurdukları modelleri; kısaca, arazi yönetimi süreçlerinin tamamını öğrenmeye çalışmalı ve fakat ülkemize en uygun modeli kendi kültürel değerlerimiz, kurumsal birikimlerimiz üzerinden oluşturmaya çalışmalıyız. Ancak ve ancak bu anlayışla önümüzdeki süreç doğru yapılandırılabilir ve gerekli adımları bu yöntemle atmak mümkündür. Değerli dostlar; biz mühendisler, bu ülkenin aydın, çağdaş, yetişmiş inan gücü olarak, ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde ve toplumun mutluluğu yönünde mühendislik kimliğimizle yaşama 19

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi Kat Malikleri Bülteni - Ocak 2012

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi Kat Malikleri Bülteni - Ocak 2012 A PERPA BLOK bülten Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi Kat Malikleri Bülteni - Ocak 2012 Kat Maliklerimizin açtığı davalarda son durum... Sevgili Perpalılar, Göreve geldiğimiz günden bu yana 23 ay geçti,

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ

YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ BİLDİRİLER KİTABI YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ IV.ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI BİLDİRİLERİ EDİTÖRLER Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER 12-13 MAYIS 2014 KTÜ, Trabzon

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Eyidoğan dan, Ataköy ve Gaziosmanpaşa ile ilgili Araştırma Önergeleri Tarih : 17.01.2014 İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, Ataköy ve Gaziosmanpaşa ile

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

SEMİNER TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ. 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği

SEMİNER TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ. 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği 9 Ekim 2004 akşamı Diyarbakır Prestige Hotelde kalabalık bir katılımla yapıldı.gece/e meslektaşlarımız yanı sıra Diyarbakır beledi/e başkanları, yerel

Detaylı

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine,

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine, Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine, Mimarlık ortamında nesnel haberleşme olanağı sağlayan ve doğruları savunmak özbakışıyla önemli bir görevi üstlenen kuruluşunuzun internet sitesinde

Detaylı

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ Muğla Çevre Platformu nun (MUÇEP) Milas buluşmasına damgayı; arka arkaya gelen çevre, imar, tarım alanları konularında çıkarılan kararlar ve Okluk Koyu nda yıkılan Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan Tarihli Yazı

Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan Tarihli Yazı 10.4.1. Ekler 10.4.1.1. Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan 08.09.2008 Tarihli Yazı 08.09.2008 / 28.06.13273 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

SayınBakanım, Sayın Valim, Sayın TK Başkanım, Sayın Büyük Şehir Belediye başkanım, Sayın Rektörüm, DeğerliMeslektaşlarım Sayın Basın Mensupları, Ve Sevgili Konuklar, Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında

Detaylı

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için;

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için; SAYIN ÜYEMİZ, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda, 4650 sayılı Kanunla 24.04.2001 tarihinde değişiklik yapılıncaya kadar, il merkezleri için il, ilçe merkezleri için ilçe idare kurullarında kamulaştırma

Detaylı

2 3 4 5 6 2006 2007 2008 2009 2010 Antalya, Isparta, Burdur 3.996.228 4.537.170 4.742.685 5.210.194 7.465.360 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 4.711.300 4.924.994 6.127.161 6.408.674 7.107.187 Adana, Mersin

Detaylı

YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI

YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI tmmob makina mühendisleri odası YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI Yalova ARALIK 1997 mmo yayın no : 208 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:36/1-A Demirtepe-ANKARA

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 07-08 Mayıs 2016, Batman ve Hasankeyf En az 12 bin yıllık sürekliliği olan, doğa, kültür ve insanın bütünleştiği, dünyada eşi benzeri olmayan bir kültürel

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

4Baronun Taraf Olduğu Bazı Davalar

4Baronun Taraf Olduğu Bazı Davalar 4Baronun Taraf Olduğu Bazı Davalar ALKOLLÜ İÇKİLERE DAİR YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVA Baromuz, 07.01.2011tarihli 27808 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Y.T.Ü. Harita Mühendisliği Öğrencileriyle Tanışma Çayında Birlikteydik. Çerkezköy'deki Meslektaşlarımızla Kahvaltılı Toplantıda Bir Araya Geldik

Y.T.Ü. Harita Mühendisliği Öğrencileriyle Tanışma Çayında Birlikteydik. Çerkezköy'deki Meslektaşlarımızla Kahvaltılı Toplantıda Bir Araya Geldik Kasım Aralık 2012 Y.T.Ü. Harita Mühendisliği Öğrencileriyle Tanışma Çayında Birlikteydik Çerkezköy'deki Meslektaşlarımızla Kahvaltılı Toplantıda Bir Araya Geldik Yıldız Teknik Üniversitesi nde 2Kasım 2012

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dördüncü Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız!

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Havacılık sektörüne grev yasağı getiren yasa tasarısı mecliste onaylandı. Hava-İş Sendikası, yasa mecliste görüşülmeye başlanmadan

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU Balıkesir Hekim dergisi 21.Sayısı yayınlanarak üyelerimize dağıtılmıştır. Odamızın da destek verdiği Süslü Kadınlar Bisiklet turu yapılmıştır. Bato

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

4.22. Yerel Seçimlere Bir Buçuk Ay Kala Onaylanan İstanbul İl Çevre Düzeni Planı Uygulamaya Sokulmamalıdır

4.22. Yerel Seçimlere Bir Buçuk Ay Kala Onaylanan İstanbul İl Çevre Düzeni Planı Uygulamaya Sokulmamalıdır 4.22. Yerel Seçimlere Bir Buçuk Ay Kala Onaylanan İstanbul İl Çevre Düzeni Planı Uygulamaya Sokulmamalıdır 23.02.2009 / 29.08.15032 TMMOB ye bağlı meslek odalarınca açılan davalar sonucunda iptal edilmiş

Detaylı

Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dördüncü Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Son Dakika KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU: Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye tarafından

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

E-BÜLTEN Sayı 35 Temmuz ağustos 2017

E-BÜLTEN Sayı 35 Temmuz ağustos 2017 E-BÜLTEN Sayı 35 Temmuz ağustos 2017 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 HABERLER 4 EĞİTİM 9 YENİ ÜYELERİMİZ 10 TMMOB DEN HABERLER 11 İLETİŞİM 12 Mithatpaşa Cad., No:44/16 Kızılay/ANKARA Tel:0 312 431 5542, Fax:0 312

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden...

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği 27 Şubat 2010 günü Beykoz Kristal İş Sendikası Genel Merkez binasında, Beykoz'un mülkiyet sorunlarının tartışıldığı toplantı sonrasında da sorunun

Detaylı

Makale. AKP İktidarı, Yeni Bir Torba Yasa Tasarısı ile Kamusal Alanlara El Koyma ve Rant Süreçlerinin Önündeki Son Engelleri Kaldırma Hazırlığında.

Makale. AKP İktidarı, Yeni Bir Torba Yasa Tasarısı ile Kamusal Alanlara El Koyma ve Rant Süreçlerinin Önündeki Son Engelleri Kaldırma Hazırlığında. Makale AKP İktidarı, Yeni Bir Torba Yasa Tasarısı ile Kamusal Alanlara El Koyma ve Rant Süreçlerinin Önündeki Son Engelleri Kaldırma Hazırlığında. TMMOB ve Odalarımızın Ülkemizin Kentsel ve Doğal Değerlerinin

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI EDİRNE TEMSİLCİLİĞİ yılı 5. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunları Buluşması

TMMOB MİMARLAR ODASI EDİRNE TEMSİLCİLİĞİ yılı 5. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunları Buluşması 2017-2 2017 yılı 5. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunları Buluşması Mayıs 2017 2017-2 ÖNSÖZ Tarihi Kentimiz Edirne de Trakya Üniversitesi Mimarlık fakültesinden mezun olarak yurdumuzun dört

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

tespiti. yerleştirilmesi haritalar.

tespiti. yerleştirilmesi haritalar. alınan "Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Koordinasyon ve Planlama Kurulu Kurmaya Yönelik Yasal Dayanak ve Yönetmelik Taslağı Hazırlanması" çalışmalarında Odamız sekreterya görevini üstlendi, Komisyon

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi Kapanış Toplantısı Konuşması 11 Aralık 2007 SPK Ankara Sayın Bakanım, Değerli Büyükelçiler, Saygıdeğer Konuklar,

Detaylı

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler... TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMA METNİ 14 Ocak 2016 Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Detaylı

Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi

Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi Cem Ergun Araş. Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü E-posta: tusawi@hotmail.com Sulukule Çocuk Atölyesi İlanı Fotoğraf 1. Çocuk atölyesinin görünümü

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

MEHMET TİRE: BODRUM TRAFİĞİ NEFES ALACAK

MEHMET TİRE: BODRUM TRAFİĞİ NEFES ALACAK MEHMET TİRE: BODRUM TRAFİĞİ NEFES ALACAK Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Bodrum İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Tire, Bodrum Yarımadasına nefes aldıracak çözümleri basınla paylaştı. Bodrum İlçe Başkanlığı

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim Zirvesi ne hoş geldiniz.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim Zirvesi ne hoş geldiniz. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muharrem Yılmaz Zirve Açılış Konuşması 15 Ocak 2013, 09.30 09.45 Sermaye Piyasası Kurulumuzun Saygıdeğer Başkanı, Sayın İstanbul Menkul

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP ile, üniversitelerde okuyan gençlerin temsilcileri bir araya geldi, 15 sorun belirledi ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Tarih : 04.12.2014

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı