ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ"

Transkript

1 ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ

2 1

3 Adres: HKMO İstanbul Şubesi 19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sk. Onur Apt. No: 106 Kat: Şişli - İstanbul Tel: / Faks: web: 1. Baskı İstanbul, Şubat 2014 Baskı Adedi: 500 ISBN: Matbaa Sertifika No: Tasarım: Yayın Kurulu Baskıya Hazırlık: Orhan Demirbağ Baskı: Ezgi Matbaa Sanayi Cad. Altay Sk. No: 14 Çobançeşme/İstanbul Tel:

4 İÇİNDEKİLER Sunuş 7 Açılış Oturumu 9 15 Kasım 2012, Perşembe Birinci Oturum 25 Tematik Sunuş: Arazi Yönetimi Prof. Dr. Holger Magel, FIG (Uluslararası Harita Mühendisleri Federasyonu ) Onursal Başkanı 26 İkinci Oturum 35 Tematik Sunuş: Kentsel Dönüşüm; NEDEN, KİMİN İÇİN ve NASIL? Prof. Dr. Ruşen Keleş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Üçüncü Oturum 46 Uluslararası Deneyimler Prof. Dr. Rob Atkinson, Faculty of Environment and Technology University of the West of England 47 Dördüncü Oturum 54 Oturum Yürütücüsü: Mehmet Yıldırım, HKMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kentsel Dönüşümün Sosyo-Ekonomik Boyutu Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, M.S. Güzel Sanatlar Üniversitesi Bölge Planlama Anabilim Dalı Bşk. 56 Kentsel Dönüşümün Sosyolojik Boyutu Doç. Dr. Hatice Kurtuluş, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi 66 Kentsel Dönüşümün Planlama Boyutu Doç. Dr. Asuman Türkün, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi 70 Dönüşüm Maskeli Kentsel Yağma... Mustafa Sönmez, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı 74 Kentsel Dönüşümün Hukuksal Boyutu Av. Can Atalay 76 Kentsel Dönüşüm ve Yeni Mühendislik Projeleri Nihat Kandaloğlu, Y. Harita ve Kadastro Mühendisi 81 Beşinci Oturum 97 Oturum Yürütücüsü: Tores Dinçöz, Mimarlar Odası Anadolu 1. BKBT Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Kent Hareketleri Fener-Balat-Ayvansaray Bölge Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Şahin 99 Gaziosmanpaşa Sarıgöl Romanlar Derneği Şadi Çatı 104 Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği Şükrü Pündük 105 3

5 Kentsel Dönüşüm Konusuna Mahallelerden Bakış Velaaddin Kılıç, Sarıyer Mahalle Dernekleri Platformu ve Kooperatifi 108 Yıkımlara Karşı İstanbul Halk Komiteleri Deniz Sevük 111 Forum 116 Altıncı Oturum Kasım 2012, Cuma Oturum Yürütücüsü: Murat Gökdemir, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Tarihi Kent Kimliğinin Canlandırılmasında Kentsel Dönüşümün Etkisi: Antakya Kenti Örneği Aylin Salıcı- M. Faruk Altunkasa- Nur Karcıoğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü- Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü- Antakya Belediyesi 120 Kentsel Dönüşümde Akıl Tutulması ve Rant Çıldırısı Serdar Aydın, Çankaya Belediyesi-Harita Ve Kadastro Mühendisi 125 Türkiye de Kentsel Dönüşümü Kısıtlayan/Zorlaştıran Etkenler Dr. Erdal Köktürk, Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Üyesi, Beykoz Belediyesi Dönemi Başkan Yardımcısı 148 Yedinci Oturum 182 Oturum Yürütücüsü: Celal Beşiktepe, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Celal Beşiktepe 185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Burak Kaan Yılmazsoy 191 İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe 196 KENTLEŞME ve KENTSEL DÖNÜŞÜM İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Alev Seher Tuna 201 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, YASANIN TAŞIDIĞI RİSKLER Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu Ahmet Kıvanç Kutluca, Süleyman Balyemez 215 KENTSEL DÖNÜŞÜM ve SAĞLIK İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özyurt 218 Sekizinci Oturum 223 Tematik Sunuş: 2B Sorununun Kapsamı ve Boyutları Ferruh Atbaşoğlu, Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı 225 Dokuzuncu Oturum 233 Oturum Yürütücüsü: Prof. Dr. Beyza Üstün, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2B ve Orman Kadastrosuna Bakış Prof. Dr. Erol Köktürk- Dr. Erdal Köktürk, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 235 4

6 2B ve 6292 Sayılı Yasanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Açısından Getirdikleri Mehmet Yiğit, Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı 267 HARFLER, RAKAMLAR KARMAŞASINDA 36831, 2, B, 6292 NİN ANLAMI Besim Sertok, Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Eski Başkanı 272 Onuncu Oturum 286 Oturum Yürütücüsü: Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, İ.T.Ü Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Arazi Yönetimi ve Gereksinimi Prof. Hüseyin Erkan-S. Gökşin Seylam- Prof. Dr. Ahmet Yaşayan, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kadastro Komisyonu 288 Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Araziler (2B) ve Kentsel Dönüşüm: Orman Kadastrosu ve Mülkiyet Hukuku Bakımından Bir Değerlendirme Prof. Dr. Yusuf Güneş, Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 293 2B Öncesi-Sonrası Rana Arıbaş, Elektrik Mühendisleri Odası Üyesi-Ekoloji Aktivisti 301 Onbirinci Oturum 307 Oturum Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir, İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yabancıların Taşınmaz Ediniminin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Boyutu Erdal Dayıoğlu- Av.Tutku Ayan, Tapu ve Kadastro Gen. Md. Eski Başmüfettişi ve İç Denetim Uzmanı 309 Yabancılara Mülk Satışının Hukuki ve Siyasi Boyutları Prof. Dr. Yücel Sayman, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi 323 Türkiye de Yabancılara Toprak Satışı: Tarihsel Bir Değerlendirme Emel Karakaya, İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 328 Onikinci Oturum Kasım 2012, Cumartesi Tematik Sunuş: Almanya da İmar Uygulama Ve Eşdeğerlik Sistemi Prof. Dr. Hans Joachim Lınke- Prof. Dr. Nazmi Yıldız, Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie Technische Universität Darmstadt, Okan Üniversitesi İngilizce Geomatik Mühendisliği Bölümü 345 Onüçüncü Oturum 358 Oturum Yürütücüsü: Celal Beşiktepe, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 18. Madde Uygulamalarında Danıştay Kararlarına Yansıyan Sorunlar İsmet Can, Danıştay 6. Daire Tetkik Hakimi 360 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar Mehmet Sıtkı Çelik, Danıştay 6. Daire Tetkik Hakimi 374 Türkiye de Arsa Düzenlemelerinde Yaşanan Sorunlar Dr. Erdal Köktürk, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Üyesi, Beykoz Belediyesi Dönemi Başkan Yardımcısı 379 5

7 18. Madde Uygulamalarının Kadastro ve Tapu Müdürlüklerindeki Kabul ve Tescil Süreçlerinde Karşılaşılan Uygulama Sorunları Nevzat İhsan Sarı, Y. Harita Mühendisi-Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Müfettişi 407 Arsa Düzenlemesinin Kentsel Mekân Oluşumu Açısından İrdelenmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çağlar Meşhur, Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 424 Forum 432 Ondördüncü Oturum 441 Oturum Yürütücüsü: Prof. Dr. Erol Köktürk, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Almanya da Eşdeğerlik İlkesine Göre Arsa Düzenlemesi Prof. Dr. Hans Joachim Lınke - Prof. Dr. Nazmi Yıldız,Technische Universität Darmstadt Geodätisches Institut Fachgebiet Landmanagement, Okan Üniversitesi İngilizce Geomatik Mühendisliği Bölümü 443 Kentsel Dönüşüm Projelerinde Eşdeğerlik İlkesine Dayanan İmar Uygulama Yönteminin Gerekliliği Yrd. Doç. Dr. Duygu Çukur Gökçe- Öğr. Gör. Vuslat Salalı, SDÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü- SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Programı 453 Türkiye de Eşdeğerlik Modelinin Olabilirliği Cemal İşleyici, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Üyesi 467 Türkiye de Arsa Düzenlemelerinde Yeni Bir Model Arayışı Dr. Erdal Köktürk, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Üyesi, Beykoz Belediyesi Dönemi Başkan Yardımcısı 469 Türkiye de Eşdeğerlik Modelinin Olabilirliği Prof. Dr. Nazmi Yıldız, Okan Üniversitesi İngilizce Geomatik Mühendisliği Bölümü 490 Özel Makale Almanya Federal İmar Yasası (BBauG, ve BauGB, ) na Göre Taşınmaz Değeri Amaçlı Değerleme Kurullarının 50 Yılı Univ.-Prof. Dr.-Ing., Dr. sc. techn. h.c., Dr. agr. h.c. Erich WEIß 506 6

8 SUNUŞ Mesleğimizin, mekândaki var olan düzeni tespit edici ve düzenleyici faaliyetleri son yıllarda arazi yönetimi başlığı altında toplanmaktadır. Arazi yönetimi; kadastro, taşınmaz mülkiyeti ve tüzesi, orman kadastrosu, şehircilik, arsa düzenlemeleri, kırsal düzenlemeler, taşınmaz değerlemesi, kamulaştırma gibi alt başlıkları kapsamaktadır. Bu konular, başta siyaset kurumu olmak üzere, hukukun ve önemli kamu kurumlarının ilgi alanında yer alan konulardır ve meslektaşlarımızın yüzde inin de doğrudan bu alanlarda faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Arazi yönetimi olgusu, haritacılığın kendi model çevresinin fiziksel çevresiyle bütünleşmesini de sağlayan bir olgu olarak ayrıca önemlidir ve önemsenmesi gerekir. Tüm önemine karşın, konunun, başta eğitim kurumlarımız olmak üzere, meslek topluluğumuzda da yeterli yoğunlukta ve sistematik olarak tartışıldığından ve bu konularda bilgi ve belge üretiminde güçlü sektörel çabaların harcandığından ne yazık ki söz edilemez. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak düzenlediğimiz Arazi Yönetimi Günleri etkinliğimiz, meslektaşlarımızın önemli bir bölümünün uğraştığı, ama en az tartışmaların yaşandığı arsa düzenlemeleri başta olmak üzere, kentsel dönüşüm, 2B ve yabancılara mülk satışı konularında bir tartışma ve değerlendirme ortamının yaratılması amacıyla altı aylık yoğun bir emeğin sonucu olarak Kasım 2012 tarihlerinde 500 ün üzerinde katılımcının katkılarıyla 14 oturum ve 3 forum olarak gerçekleştirildi. Bu etkinlik, sadece bir etkinlik yapılmış olması için düşünülmedi ve tasarlanmadı. Ülkemizin gelişmekte olan sıcak gündemi karşısında, bir meslek odası olmanın sorumluluğuyla, gelişmeleri ele almak, tartışmak, yanlışların düzeltilmesi için uyarılar yapmak, eskiyen kurallarımızla ilgili önermeler geliştirmek, meslek uygulamalarını güncelleştirmek, disiplinler arası işbirliklerimizi daha da güçlendirmek için düzenlendi. Etkinliğin düzenlenme sürecinde ele alacağımız konularla ilgisi olan tüm kamu kurumlarıyla yazıştık, kendilerinden birikimlerini ve uygulamalarını bizlerle paylaşmalarını istedik. Ne yazık ki çok az kamu kurumu birimi bu çağrımıza olumlu yanıt verdi. Çoğu ise, kamu görevlisinin amiri izin vermedikçe konuşamaması gerekçesiyle, birikimlerini bu etkinliğin katılımcılarıyla paylaşmamayı yeğledi. İzin almak durumunda olmayan sayın yetkililerden de ne yazık ki olumlu geri dönüşler alamadık. Bunu anlamakta zorlandığımızı, kamu görevi yapmaları nedeniyle sağladıkları bilgilerin ve birikimlerin kamuya açık bu tür toplantılarda paylaşmamalarını doğru bulmadığımızı özellikle belirtmek istiyoruz. Etkinlik fikrini benimsediği ve süreç boyunca organizasyon çabalarını kesintisiz desteklediği için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu na, organizasyonun tüm yükünü üstlenmede gösterdikleri çabaları nedeniyle şubemiz çalışanlarına, şubemiz öğrenci üyelerine ve özel katkıları ve emekleri nedeniyle Nail Güler, Ahmet İpekçi, Hacı Kuru ve Birsen Çüm e ve değerli katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyoruz. 7

9 Omurgasını çağrılı bildiriler üzerine kurduğumuz bu etkinlik için kendilerine çağrı yaptığımız konuşmacıların çok azı özel koşullarından dolayı aramızda olamadı. Aramızda bulunanlardan, özellikle yurtdışından gelerek bizleri onurlandıran Sayın Prof. Dr. Holger Magel, Sayın Prof. Dr. Rob Atkınson ve Sayın Prof. Dr. Hans Joachim Linke e teşekkür ediyoruz. Ülkemiz şehirciliğinin duayen hocalarından sayın Prof. Dr. Ruşen Keleş e, Prof. Dr. Hans Joachim Linke nin yapacağı sunumların çevirilerini üstlenen, ama aynı zamanda yeni bir model tartışmasında tartışmacı olmayı kabul eden sayın Prof. Dr. Nazmi Yıldız a, Yargıtay 20. Dairesinin Onursal Başkanı Sayın Ferruh Atbaşoğlu na, Danıştay 6. Dairesi üyeleri Sayın İsmet Can a ve sayın Mehmet Sıtkı Çelik e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca çağrılı bildiri sunan diğer değerli konuşmacılara, meslek örgütlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin değerli temsilcilerine, öğretim üyelerine, uzmanlara, kendileri bildiriyle katılmak için başvuran değerli uzmanlara da içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ ETKİNLİĞİ YÜRÜTME KURULU Mehmet YILDIRIM (HKMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı) Ali Hasan BAKIR (HKMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi) Prof. Dr. Necla ULUĞTEKİN (HKMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK (HKMO İstanbul Şube Arazi Yönetimi Komisyonu Üyesi) Mehmet HIŞIR (HKMO İstanbul Şube Taşınmaz Değerleme Komisyonu Üyesi) Sinem YAVUZ (İTÜ Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Öğrencisi) 8

10 Açılış Oturumu 15 Kasım 2012, Perşembe 9

11 10

12 Sunucu (İTÜ Arş. Gör. Esra Tekdal) - Değerli milletvekilimiz, değerli konuklarımız; Arazi Yönetimi Günlerine hoş geldiniz. İlk olarak, Arazi Yönetimi Günleri açılış konuşmasını yapmak üzere, Yürütme Kurulu adına Sayın Prof. Dr. Erol Köktürk ü davet ediyorum. Prof. Dr. Erol Köktürk (Yürütme Kurulu Üyesi) - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının değerli yöneticileri, çok değerli hocalarımız, çok değerli konuklar, değerli milletvekilimiz, sevgili meslektaşlarım; Arazi Yönetimi Günleri Yürütme Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 6 aylık yoğun bir emeğin sonucu olarak bugüne ulaşan Arazi Yönetimi Günleri etkinliğinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Yürütme Kurulu olarak, öncelikle teşekkür görevimizi yerine getirmek isteriz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kuruluna, bu etkinlik fikrini benimsediği ve süreç boyunca organizasyon çabalarını kesintisiz desteklediği için çokça teşekkür ediyoruz. Şubemiz çalışanlarına, Şubemizdeki Öğrenci Komisyonuna, organizasyonun tüm yükünü üstlenmede gösterdikleri çabalar ve sabırlar için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin omurgasını çağrılı bildiriler üzerine kurduk. Kendilerine çağrı yaptığımız konuşmacıların çok azı özel koşullarından dolayı aramızda olamadı. Aramızda bulunanlardan, özellikle yurtdışından gelerek bizleri onurlandıran Sayın Prof. Dr. Holger Magel a, Prof. Dr. Rob Atkinson a teşekkür ediyoruz. 11

13 Ülkemiz şehirciliğinin duayen hocalarından, iki eli kanda olsa bize katkı vermeyi hiçbir zaman eksik etmeyen, bu nedenle de artık biraz da kendimizden saydığımız Prof. Dr. Ruşen Keleş hocamıza bir kez daha teşekkür etmenin zevkini yaşıyoruz. Bir konuğumuz, Prof. Dr. Hans Joachim Linke cuma günü İstanbul a gelecek. Kendisine şimdiden hoş gelişler dilerken; onun yapacağı sunumların çevirilerini üstlenen, ama aynı zamanda yeni bir model tartışmasında tartışmacı olmayı kabul eden, mesleğimizin kamu ölçmeleri alanının özellikle kentsel ve kırsal alanlar boyutunun yenilikçi hocalarından Prof. Dr. Nazmi Yıldız a da teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Yargıtay 20. Dairesinin Onursal Başkanı Sayın Ferruh Atbaşoğlu na, Danıştay 6. Dairesi üyeleri Sayın İsmet Can a ve Mehmet Sıtkı Çelik e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kuşkusuz, çağrılı bildiri sunacak diğer değerli konuşmacılara, meslek örgütlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin değerli temsilcilerine, öğretim üyelerine, uzmanlara, kendileri bildiriyle katılmak için başvuran değerli uzmanlara da içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu vesileyle şunu özellikle belirtmek isteriz: Arazi Yönetimi Günleri nde ele alacağımız konularla ilgisi olan tüm kamu kurumlarıyla yazıştık, kendilerinden bu etkinliğimize birikimlerini ve uygulamalarını taşımalarını istedik. Çok az kamu kurumu birimi bu çağrımıza olumlu yanıt verdi. Çoğu ise, kamu görevlisinin amiri izin vermedikçe konuşamaması gerekçesine sığınarak, birikimlerini bu etkinliğin katılımcılarıyla paylaşmamayı yeğledi. İzin almak durumunda olmayan sayın yetkililerden de ne yazık ki olumlu geri dönüşler alamadık. Bunu anlamakta zorlandığımızı, kamu görevi yapmaları nedeniyle sağladıkları bilgilerin ve birikimlerin kamuya açık bu tür toplantılarda 12

14 eksik edilmesini doğru bulmadığımızı özellikle belirtmek istiyoruz. Bu etkinlik kapsamında, yalnızca sunum yapacaklar değil, kuşkusuz, katılımcılar da bizim için çok çok önemli ve değerli. Sizlerden katılımcılar olarak bu etkinliğin etkili ve etkin katılımcıları olmanızı; eksikliklerin tamamlayıcısı, tartışmaların derinleştiricisi olmanızı rica ediyoruz. Bu etkinlik, bir etkinlik yapılmış olması için düşünülmedi ve tasarlanmadı. Ülkemizin gelişmekte olan sıcak gündemi karşısında, bir meslek odası olmanın sorumluluğuyla, gelişmeleri ele almak, tartışmak, yanlışların düzeltilmesi için uyarılar yapmak, eskiyen kurallarımızla ilgili önermeler geliştirmek, meslek uygulamalarını güncelleştirmek, komşu meslek alanlarıyla işbirliklerimizi daha da güçlendirmek için düzenlendi. Mesleğimizin mekândaki var olan düzeni tespit edici ve düzenleyici faaliyetleri son yıllarda arazi yönetimi başlığı altında toplanmaktadır. Arazi yönetimi, kadastro, taşınmaz mülkiyeti ve tüzesi, orman kadastrosu, şehircilik, arsa düzenlemeleri, kırsal düzenlemeler, taşınmaz değerlemesi, kamulaştırma gibi alt başlıkları kapsamaktadır. Bu konular, başta siyaset kurumu olmak üzere, hukukun ve önemli kamu kurumlarının ilgi alanında yer alan konulardır ve meslektaşlarımızın yüzde inin de doğrudan bu alanlarda faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Tüm önemine karşın, konunun, başta eğitim kurumlarımız olmak üzere, meslek topluluğumuzda da yeterli yoğunlukta ve sistematik olarak tartışıldığından ve bu konularda bilgi ve belge üretiminde güçlü sektörel çabaların harcandığından ne yazık ki söz edilemez. Arazi yönetimi olgusu, haritacılığın kendi model çevresinin fiziksel çevresiyle bütünleşmesini de sağlayan bir olgu olarak ayrıca önemlidir ve önemsenmesi gerekir. Tüm duyurularımızda belirttiğimiz gibi, Arazi Yönetimi Günleri kapsamında yalnızca dört konuyu ele alabileceğiz. Bunlar; kentsel dönüşüm, arsa düzenlemeleri, orman kadastrosu ve 2B, yabancılara mülk satışı konularıdır. Bilindiği gibi, bu konulardan üçü konusunda Nisan ve Mayıs aylarında yasal düzenlemeler yapıldı. Türkiye, şu an itibarıyla bir yerel yönetim seçimleri atmosferine girmiş durumdadır. Bu sürece yönelik olarak yapılan en son yasal düzenleme, Büyükşehir Belediye Yasasıyla ilgili değişikliğin önceki gün kavgalar gürültüler arasında Parlamentodan geçmiş olmasıdır. Üzerinde uzlaşılamayan bir Büyükşehir Yasa değişikliği Parlamentodan geçmiştir. 13 yeni il büyükşehir olmuştur, 14 büyükşehrin sınırları mülki sınırlarla örtüştürülmüştür, 16 bin köy mahalleye dönüştürülmektedir ve 29 ilde il özel yönetimleri kaldırılmıştır. Bu değişiklik, bu etkinlik kapsamında yer alan konularda yapılan, yerel yönetim seçimlerine yönelik düzenlemelerin en son bütünleyeni de olmuştur. Bu gelişmeler ışığında sözünü ettiğimiz dört başlık daha da önem kazanmaktadır. Bu konuların önemli boyutlarıyla ele alınması, uluslararası alandaki gelişmeler ve ülkemizde sağlanan birikimler doğrultusunda yeni model arayışlarının geliştirilmesi, bu etkinliğin temel hedefidir. Bu konulardan kentsel dönüşüm, kentlerimizin ve ülkemizin, bunlara bağlı olarak da mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceğini belirleyecek bir önem ve anlam taşımaktadır. Yapılan tartışmaları, bir yandan konunun önemi, kentlerimizin geleceği açısından taşıdığı stratejik önem üzerinde yoğunlaştırırken; öte yanıyla mesleğimize ve meslektaşlarımıza yükleyeceği görevler ve sunacağı açılımlar açısından da değerlendirmek gerekmektedir sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 5 Ekim günü doğrudan Başbakanın faaliyeti ve yıkımıyla uygulamaya başlatılan bir yasadır ve öncelikli olarak 5 ilimizde uygulanmaya başlanacaktır. Bu sürecin dikkatle izlenmesi gerekmektedir. 13

15 Neden bu vurguyu yaptığımız, dikkatli izleme zorunluluğu vurgusu yaptığımız, bu çatı altında yapacağımız kentsel dönüşüm tartışmalarından sonra çok daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü sözünü ettiğimiz yasa, kentsel dönüşümü kentsel dönüşüm yapan en temel öğeleri göz ardı ederek, süreci fiziksel boyuta indirgeyen ve insanı göz ardı eden bir öz taşımaktadır. Öte yandan orman kadastrosu ve 2B konusunda 6296 sayılı Yasayla yeni bir süreç başlamıştır. Başvurular yapılmaktadır ve başvuru süresi 3 ay uzatılmıştır. Nedenlerini konuşmak gerekmektedir. Gösterilmeyen ilgi, ama bu arada 2B alanlarında tefecilerin kapatmaya çalıştıkları 2B arazileri gerçeğini konuşmak gerekmektedir. Yasanın Anayasaya aykırı hükümlerini tartışmak gerekmektedir. Bu konuda da değerlendirilmesi gereken çok temel sorunların, ele alınması gereken başlıkların ve geleceğe dönük yapılması gereken önerilerin olduğunu vurgulamak gerekiyor. Yasa ve uygulamasının gerçek orman köylülerinin sıkıntılarını çözememe olasılığı çok yüksek görünmektedir. Yarın öğleden sonra tartışacağımız bir diğer önemli başlık, yabancılara mülk satışı konusudur. Tapu Yasasının 35. Maddesinde yapılan değişiklikle yabancılara mülk satışı konusunda yeni bir dönem başlatılmıştır. Karşılıklılık ilkesi kaldırılmış, eski düzenlemelerdeki kısıtlamalar kaldırılırken, satış limiti 2.5 hektardan 30 hektara çıkarılmış, bunun iki katına çıkarılması yetkisi de Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bir anlamda Anayasa Mahkemesinin kerelerce üstüne vurgu yaptığı ülkemizin egemenlik haklarıyla da doğrudan ilişkili olan bu konuyu sempozyum hedefleri içinde önemle ele almak ve tartışmak zorunluluğumuz vardır diye düşünüyoruz. Son gün olan cumartesi günü ele alacağımız başlık, ülkemizde 18. Madde uygulamaları ya da yaygın biçimde söylenilen adıyla şuyulandırma diye nitelendirilen, benim biraz da garipsediğim bir başlıkla nitelendirilen arsa düzenlemeleri konusunda da neredeyse bir tıkanma noktasına gelinmiştir. İmar Yasasının 18. Maddesinde ve Uygulama Yönetmeliğinde somutlanan yasal düzenlemelerdeki yetersizlik, uygulamaya yön vermesi gereken yönetmeliğin yürürlülüğünden bu yana geçen 27 yıl içinde çoktan eskimesi ve günün koşullarına uyarlanamaması, çok sayıda sorunun yargıya taşınmasına neden olmuştur ve olmaktadır. Türkiye, arsa düzenlemesini yeni bir model içinde yeniden düzenlemek zorundadır. Bu konu üçüncü gün, cumartesi günü önemle ele alınacaktır. Danıştay 6. Dairesinin iki önemli üyesi de bu tartışmalarda yer alacaklardır. Cumartesi günü Sayın Prof. Dr. Linke nin kuramsal sunuşundan sonra, örnekleme olarak anlatacağı eşdeğerlilik modelinin olabilirliği konusu Türkiye koşullarında tartışılacaktır. Bu tartışmayı da, ilk kez gerçekleşecek böyle bir tartışmayı da çokça önemsediğimizi vurgulamak istiyoruz. Değerli katılımcılar; bu etkinlik bağlamındaki belki tek sorunumuz, bu önemli konuları ve tartışmaları kısıtlı zamanlara sıkıştırma konusudur. Yürütme Kurulumuz, tüm sunuları ve tartışmaları dikkatle izleyecektir. Yapacağımız çıkarımlar, Şube Yönetim Kurulumuz tarafından kamuoyuna ve meslek topluluğumuza, ilgili makamlara ulaştırılacaktır. Bu görevi meslek odası olmanın sorumluluğuyla yerine getireceğiz. Sözlerime son vermeden önce bir konuyu daha sizlerle paylaşmak isterim. Bugün itibarıyla 2547 sayılı YÖK Yasasının 50. Maddesinin D Fıkrasına göre çalışan araştırma görevlilerinin sözleşmelerinin yenilenmemesini isteyen, bu nedenle, aralarında meslektaşlarımızın da yer aldığı onlarca araştırma görevlisinin üniversiteyle bağlarını koparmak üzere olan ve bugün itibarıyla koparan İTÜ Rektörlüğünün bu uygulamasını Yürütme Kurulu olarak kınıyoruz. Bugün öğle saatlerinde bu konuda İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılacak olan protesto göste- 14

16 risinde gönlümüzün bu gencecik, pırıl pırıl bilim insanlarıyla birlikte olduğunu özellikle vurgulamak ve belirtmek istiyoruz. Katılımlarınız ve katkılarınız için Yürütme Kurulu olarak bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyoruz. Arazi Yönetimi Günlerinin hepimiz için verimli, keyifli, yararlı geçmesini diliyor, saygılar sunuyoruz. Sunucu (Esra Tekdal) - Sayın Prof. Dr. Erol Köktürk hocama teşekkür ediyorum. İTÜ lü bir araştırma görevlisi olarak özellikle teşekkür ediyorum. Yanımız da olduğunuzu bilmek çok güzel. Şimdi, konuşmasını yapmak üzere Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Sayın Mehmet Yıldırım ı davet ediyorum. Mehmet Yıldırım (HKMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı) - Değerli konuklar, meslektaşlarım, sevgili öğrenciler; Arazi Yönetimi Günleri etkinliğimize hoş geldiniz. Uzun bir hazırlık ve geniş kapsamlı duyuru ve katılım için çağrı sürecini geride bırakarak, Arazi Yönetimi Günleri etkinliğinin birinci gününe gelmiş bulunuyoruz bugün. Mesleğimizi yakından ilgilendiren kentsel dönüşüm, 2B ve orman kadastrosu, yabancılara mülk satışı ve arsa düzenlemesi konuları enine boyuna üç gün boyunca burada tartışılacaktır. Ancak, bu üç günlük zaman zarfında her şeyin söyleneceğini, tartışılacağını ve sonuçlandırılacağını beklemek de gerçekçi olmayacaktır. Aslında burada konu başlıkları belli olan sorunları masaya yatırıp tartışmaya açarken, ülkemizde, yakın coğrafyada ve dünyada yaşanan olaylara duyarsız ve gelişmelerden habersiz olunduğu gibi bir sonuç da çıkarılmamalı. 15

17 Bu bağlamda, siyasi iktidarın, başta Suriye olmak üzere, hemen bütün komşularıyla sıfır sorun politikası yerine, komşularıyla savaş noktasına geldiğini görmek gerekiyor. Suriye konusunda başından itibaren mezhepsel temelde müdahil olunarak, Türkiye yeni bir krize sürüklenmiş durumdadır. Suriye de körüklenen mezhep çatışmasının Ortadoğu da, bölgede ve Türkiye de etnik ve dini çatışmalara yol açacağı endişesi yoğun olarak kamuoyunda yaşanmaktadır. Ortadoğu coğrafyasında ABD emperyalizminin başını çektiği ve Arap Baharı olarak sunulan bu politika her ülkede iç savaşa ve kaosa neden olmuştur aslında. Bugün aynı oyun Suriye de oynanmaktadır ve bu oyun devam etmektedir. Doğu ve Güneydoğu illerimizde çatışmalı ortam 30 yılı aşkın süredir devam ediyor, analar ağlıyor; ancak, çözüme yönelik adımlar her nedense atılmıyor ya da attırılmıyor. Konuşanlar bu bağlamda ya susturuluyor ya da içeri atılıyor. Bugün Doğu ve Güneydoğu da binlerce köy boşaltılmış ya da yasak bölge konumundadır. Bu bağlamda, tarım arazileri insansızlaştırılmış, meralarda hayvancılık yapılamaz durumda, topraklar atıl ve işlenemez durumdadır. İnsanların aslında mülkiyet hakkı ve kullanım hakları kısıtlanmış durumda ya da kimi bölgelerde de yasaklanmış durumdadır. Cezaevlerindeki tutukluların 65 gündür sürdürdükleri açlık grevi, kalıcı sakatlıkların ve ölümlerin beklendiği aşamaya çoktan gelmiştir. İnsan hayatını önemseyen ve duyarlı olan yazarların, aydınların, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, meslek örgütlerinin ve kamuoyunun çözüme yönelik çağrıları Hükümet tarafından her nedense bir türlü anlaşılamamış, görülememiş durumda. Tam da bu noktada Hükümet yetkililerinden, hepimizin çok yakından bildiği gibi, birbiriyle çelişen, talihsiz ve duyarsız açıklamalar gelirken, muhalefet cephesinde de bir suskunluğun devam ettiğini görmekteyiz. Bu noktada beklentimiz, Meclisin bir an önce bu konuya müdahil olup, bunu çözmesi şeklindedir. Diğer taraftan, ülke ekonomisi, dar gelirliler, işsizler, ücretli çalışanlar açısından her gün daha da kötüye giderken; bakıyorsunuz, borsa tavan yapıyor, AVM ler, rezidans inşaatları birbiriyle yarışır halde devam ediyor, yükseliyor. Bu bağlamda, bankaların ve sermaye gruplarının kârları krize rağmen katlanarak yükselmeye devam ediyor. Çalışma yaşamı, performansa dayalı esnek çalışma modeline terk edilirken, kurumsal denetimin de işlevsizleştirilmiş olmasıyla birlikte, güvencesizlik, kuralsızlık, insan emeğinin değersizleştirilmesi bir kural haline gelmiş durumdadır. Ardı ardına yaşanan iş cinayetlerindeki ölümler ve yaralanmalardaki artışlar da bunun bir göstergesidir. Zaten iş kazaları sıralamasında Türkiye nin Avrupa da birinci, dünyada üçüncü sırada yer alması da bunu gösteriyor. Yaşam alanlarına yönelik talancı-rantçı anlayış, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunla, hiçbir kayıt ve koşula bağlı kalmaksızın, yerleşim yerlerini, orman alanlarını, kıyıları, meraları, kültür ve tabiat varlıklarını, tarım arazilerini, zeytinlikler gibi özel koruma altında olan alanları rezerv yapı alanı yahut riskli alan yahut riskli yapı statüsüne sokup, tasfiye, dönüştürme, yeniden yerleştirme ve yıkım işlemlerine tabi tutmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılınmış durumdadır. Bu bağlamda, bu işin kaynağının çok büyük bir kısmını da aslında 2B alanlarından elde edilecek gelirin yüzde 90 ı oluşturmakta. Deprem gerekçe gösterilerek uygulamaya geçilen kentsel dönüşüm projelerinde yer seçiminde izlenen yol da aslında düşündürücüdür. Romanların kadim yerleşim alanı olan Sulukule den sürülmeleri; LGBT bireylerinin, yoksul yabancı ülke insanlarının, çatışmalı ortamı terk etmek zorunda kalmış Kürtlerin yoğunluklu olarak yaşadıkları Tarlabaşı ndan çıkartılarak ikinci bir sürgüne tabi tutulma girişimleri bunun bir göstergesi aslında. Bu örnekleri arka arkaya sıralayarak çoğaltmak da mümkün. 16

18 Bugün ülke ormanlarının yüzde2.3 üne karşılık gelen yaklaşık olarak 438 bin hektarlık orman alanı 2B kapsamına sokularak orman dışına çıkarılmış durumdadır arkadaşlar. Bu alanların sadece yüzde 5 i yapılaşma altındadır. Yani yüzde 95 i aslında tarım ve hayvancılık alanında kullanılıyor demektir. Yani söylendiği gibi, aslında 2B alanları yapılaşmayla işgal edilmiş, dolayısıyla da işgalcilere satılma noktasında değildir. Yine aynı şekilde, 2B alanlarının en fazla yer aldığı 10 ili sıralamaya soktuğumuz zaman; bunlar, Antalya, Mersin, Balıkesir, Ankara, Adapazarı, Muğla, İstanbul, Bolu, Samsun ve İzmir olup, aynı zamanda rantın da en yüksek olduğu kıyı illeri olduğunu görürüz. Ankara hariç. Öte yandan, işin diğer bir çelişkili yanı ise, Çavuşbaşı örneğinde olduğu gibi, aslında 2B alanlarının ev senetleriyle satılarak lüks konutlara dönüştüğünü; kıyı kesimlerinde de, rantın yüksek olduğu kesimlerde de aynı şeyin izlenmeye devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Yabancılara mülk satışının altında yatan gizli durum da tam bu noktada kendini ele vermektedir. Yabancı sermaye şirketleri ve şahısların mülk edinmeleri önündeki karşılıklılık şartının kaldırılması, mülk edinmedeki alan artışlarının sağlanmış olması; 2B alanlarının, kıyıların, tarihi ve doğal alanların, zeytinliklerin, tarım arazilerinin, meraların daha hızlı bir şekilde yok edilmesinin önünü açtığını da görmemiz gerekiyor. Hocamız bunlara ayrıntılarıyla değindi aslında, bugünkü etkinlikte de detaylı olarak ele alınacak bunlar. Sonuç olarak şunu söylemek gerekiyor: Bir ülkede eğer planlı ve dengeli, adil bir kalkınma isteniyorsa; kentler, kentlilerin insanca yaşayacakları alanlara dönüştürülecekse, öncelikle ülke genelinde bir fiziki planlamanın, bunu takiben de bölge planlamalarının, kent ve kasaba planlamalarının arka arkaya yapılıp sonuçlandırılması ve buna göre de Türkiye deki kentleşmenin projesinin çıkarılması gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Erol hocamız da Yürütme Kurulu adına konuşurken değindi, ama ben de bir kez daha değinmek istiyorum, üniversitedeki arkadaşlarımızla ilgili olarak. Biliyorsunuz, üniversitelerimizde görev yapan ve üyelerimizin de aralarında bulunduğu araştırma görevlilerinin özlük haklarına yönelik sorunları uzun süredir devam etmekte. Araştırma görevlileri, bağlı oldukları sendika veya dernekler aracılığıyla bu sorunlarla mücadele etmektedirler. Ancak, belirsiz iş tanımları, sözleşmeye dayalı, güvenceden yoksun çalışma koşulları asistanlık kurumunu zayıflatmış durumda. Sorunlar da büyüyerek devam ediyor. Son olarak YÖK, doktoralarını tamamlama aşamasında olanlarla ilgili, hukuki dayanağı tartışmalı olan görüş yazısını üniversitelerle paylaşmış durumda. Bu bağlamda, 2547 sayılı Kanunun 50/D Maddesine göre, çalışan araştırma görevlilerinin işlerine son vermeye başlanmıştır. İşine son verilecek araştırma görevlilerinin sayısı 80 civarında olarak bilinmekte. Bunların içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Bölümünden 3 meslektaşımızın olduğunu da biliyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlileri de bu nedenle bir süredir adı geçen üniversitemizde, Rektörlüğün önünde direniş çadırı kurmuş ve mücadelelerini sürdürmektedirler. Bugün biz burada bu etkinliğimizi gerçekleştirirken, onlar da İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampusunda bir yürüyüş ve bir basın açıklaması yapacaklardır. Etkinliğimiz nedeniyle bir arada olamamakla birlikte, onların bu hak mücadelelerini sonuna kadar desteklediğimizi ve yanlarında olmaya devam edeceğimizi ayrıca belirtmek istiyorum. Bu çerçevede, bu etkinliğe katkı koyan, emek veren, bugün burada olan bütün herkese teşekkür ederken; bu etkinliğin verimli, bilgi ve belge üreten, toplumun ve ülkenin sorunlarına ışık tutan, yol açıcı sonuçlar üreten bir düzlemde ilerleyeceği inancıyla sözlerime burada söz veriyorum. Teşekkür ediyorum. 17

19 Sunucu (Esra Tekdal) - Sayın Mehmet Yıldırım a da hem konuşması için, hem de yanımızda olduğu için araştırma görevlileri adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi, konuşmasını yapmak üzere, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sayın Ertuğrul Candaş ı davet ediyorum. Ertuğrul Candaş (HKMO Yönetim Kurulu Başkanı) - Değerli katılımcılar; hiç isim, sıfat ayrımı yapmadan hepinizi Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına, Genel Başkanı sıfatıyla, sevgi, dostluk ve saygıyla selamlıyorum. Oda Genel Merkezimizin katkı ve destekleriyle, Odamız İstanbul Şubesi nce düzenlenen Arazi Yönetimi Günleri etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinliğin hem ülkemize, hem mesleklerimize katkı sağlamasını diliyoruz. Birçoğunuzun da bildiği üzere, bilimi, teknolojiyi ve mühendisliği insanlık adına, ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde toplum yararı yönünde kullanmayı görev olarak benimsemiş olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, yaklaşık 60 yıldır, ya doğrudan kendisi ya da şubeleri eliyle bilimsel ve teknik etkinlikler gerçekleştirmektedir. Odamız bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel ve teknik etkinliklerin, değerlendirmelerin, tespitlerin ve yayınladığı her bir raporun her geçen gün gerekliliği, doğruluğu görülmektedir. Bugün sizlerin katkı ve destekleriyle gerçekleştirilmekte olan bu etkinlikle birçok sorun alanına dikkat çekilmiş olunacaktır. Bu etkinliğin, niteliği ve içeriği bakımından ülkemizde düzenlenen önemli bir etkinlik olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. 18

20 Mesleğimizin çok önemli bir alanı olan arazi yönetimi konusunda ülkemizde yapılan uygulamaları ve deneyimleri paylaşmak, uygulayıcıların karşılaştıkları sorunları ortaya koymak, üniversite ve uygulayıcı kurumların işbirliğini artırmak, yabancı ülkelerde bu konuda neler olduğunu anlamak amaçlarıyla düzenlenen bu etkinlik, söylediğim gibi, Odamız tarafından çok önemsenmiştir. Yabancılara toprak satışı, 2B alanlarının satışı, yağmalanması, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve ayrıca Büyükşehir Belediye Yasasının art arda çıktığı bu dönemde bu etkinlik daha da anlam kazanmıştır. Dolayısıyla, bu etkinlik için İstanbul Şubemize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu etkinliğe alanında uzman birçok akademisyen, kamu kurumu ve özel sektör temsilcileri, yurtdışından farklı ülkelerden konuk konuşmacılar katılmaktadır. Konunun ilgilisi olan, konuya ilgi duyan siz katılımcıların etkinlik sürecinde yapacağınız aktif bilgi paylaşımları, etkinliğin amacına ulaşmasında çok katkı sağlayacaktır. Ülkemizde arazi yönetimi konusu, sorunlu alanlarımızdan biridir. Daha çok araziler üzerinde rantsal amaçlı kararlar oluşturulmaktadır. Bu sorunlu alanda, becerikli olan, siyaseten güçlü olan her kesimden insan, tabir yerindeyse, cirit atmaktadır ve maalesef başarılı da olabilmektedirler. Belediyelerin yönetimine katılmakta, kamu kurumlarının üst yöneticilerini etkilemekte ve dolayısıyla birçok süreci rant amaçlı yönlendirmektedirler. Bu yaklaşım, bu şekilde sonuç almaya çalışmalar, sorunu çözmediği gibi, bu alandaki sorunları daha da büyütmüştür. Özetlemeye çalıştığım durumlar nedeniyle, arazi yönetimi konusunda karar veren kişi ve kurumlara (emlakçılar, belediyeciler, siyasiler, hepsi dahildir buna) toplumda yeterli güven duyulmamaktadır. Bunu gizlemek, bunu görmezden gelmek, söylememek yanlıştır. Bu nedenle, sorunların giderilmesi ve ihtiyaçlara cevap veren stratejiler geliştirilmesinde, arazi yönetimi sürecinde rol alan, alması gereken tüm aktörlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası da bu aktörlerden biridir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, bu alanın önemli bir ayağıdır ve sorumluluğunu çok iyi bilmektedir. Arazi yönetimi konusunu ele alırken, bizden ileride olan ülkelerin deneyimlerinden yola çıkmak ve sorunu çözecek, ülkemiz gerçeklerine uygun, doğru, gerçekçi perspektifler geliştirmek, standartlar oluşturmak, gerekli ve yararlı bir çalışma biçimidir. İşte tam da bu nedenle etkinliğimizde yurtdışından farklı ülkelerden konuk konuşmacılar bulunmaktadır. Bu konuşmacıların arazi yönetimi alanındaki deneyim ve birikimlerinden mutlaka yararlanmamız gereklidir. Ancak, şunu da belirtmek isterim: Sırf başka ülkelerde arazi yönetimi süreci bu ya da şu şekilde düzgün yürüyor diye, Biz de onların modellerini aynen alalım ve ülkemizde aynen uygulayalım anlayışını Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası reddetmektedir. Çünkü Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, hiçbir bilginin onu var eden kültürden bağımsız hareket etmeyeceğini ve her toplumun ancak ve ancak bilgiyi kendi kültürel değerleri üzerinden var edebileceğini, kullanabileceğini, yayabileceğini ve gerektiğinde de tüketebileceğini iyi bilmektedir. Bu nedenle, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası bu süreçte şunu önermektedir: Farklı ülkelerdeki bilgileri, birikimleri, yasaları, yönetmelikleri, kurdukları modelleri; kısaca, arazi yönetimi süreçlerinin tamamını öğrenmeye çalışmalı ve fakat ülkemize en uygun modeli kendi kültürel değerlerimiz, kurumsal birikimlerimiz üzerinden oluşturmaya çalışmalıyız. Ancak ve ancak bu anlayışla önümüzdeki süreç doğru yapılandırılabilir ve gerekli adımları bu yöntemle atmak mümkündür. Değerli dostlar; biz mühendisler, bu ülkenin aydın, çağdaş, yetişmiş inan gücü olarak, ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde ve toplumun mutluluğu yönünde mühendislik kimliğimizle yaşama 19