MİDE KANSERİ TARAMASI PROF.HİKMET AKGÜL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİDE KANSERİ TARAMASI PROF.HİKMET AKGÜL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014"

Transkript

1 MİDE KANSERİ TARAMASI PROF.HİKMET AKGÜL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014

2 AMAÇ Mide kanserini en erken aşamada yakalamak Cerrahi tedavisini erken gerçekleştirip, topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamak

3 YÖNTEM Ankara nın heterojen nüfus yapısının dağıldığı 6 ilçesini ( Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Çankaya, Keçiören, Gölbaşı) baz alan pilot çalışma yapmak İki yılda 15 bin gönüllüyü taramak İnsanları genelde erken kanser özelde erken mide kanseri konusunda eğitmek

4 YÖNTEM Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı nda endoskopi ünitesi kurmak Projede yer alan sağlık personelini (eğiticilerin eğitimi) eğitmek Gönüllüleri taşıma servisi oluşturmak Kayıt ofisi oluşturmak Moleküler onkoloji laboratuvarı kurmak

5 ALTYAPI Ankara nın 6 ilçesinde sağlık müdürlükleri ile ve Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı ve belediye başkanlıkları ile birlikte gönüllüleri eğitim mekanları ve birimleri oluşturuldu. Gönüllüleri taşıma noktaları belirlendi. Gönüllüleri taşıma servisleri hazır bulunduruldu.

6 ALTYAPI Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı nda endoskopi ünitesi (3 gastroskop + duedonoskop +ultrasonik endoskop, tüm enstrümanları ile birlikte ) kuruldu. PCR laboratuvarı kuruldu.

7 ALTYAPI Personel alt yapısı hazırlandı. 1 koordinatör 1 yönetici sekreter 1 anestezist 2 gastroenterolog 3 hemşire 1 hastabakıcı şoför Belediye başkanları, sağlık müdürlüğü, halk sağlığı koordine edildi. Projenin ekonomik risklerini ortadan kaldırmak için iki sivil toplum kuruluşu olan vakıftan destek alındı.

8 Akademik danışma kurulu kuruldu. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hikmet Akgül Cerrahi onkolog: Prof. Dr. Salim Demirci Cerrahi onkolog: Prof. Dr. Hilmi Kocaoğlu Cerrahi onkolog: Prof. Dr. Ali Ekrem Ünal Gastroenterolog: Prof. Dr. Necati Örmeci Halk sağlığı uzmanı: Prof. Dr. Recep Akdur Patolog: Prof. Dr. Arzu Ensari Biyoistatistik uzmanı Prof. Dr. Atilla Halil İlhan Moleküler onkolog: Doç. Dr. Hilal Özdağ

9 HEDEF KİTLE Projenin uygulamasında görev alacak ve projenin ihtiyaçları doğrultusunda eğitilecek sağlık personeli Projenin hizmet sunacağı bölgelerdeki insanlar eğitildi. Sağlık personeli Eğiticiler Gönüllüler

10 Tarama sayısı : günde hasta Tarama süresi : saat 09:00-19:00 arası Kayıt : tarama esnasında tüm bulgular hazırlanmış yazılım programına göre kaydedildi.

11 RİSK FAKTÖRLERİ Risk faktörü olarak 40 yaşın üstündeki gönüllüler esas alındı ve yaş arasındaki gönüllülerin taranması hedeflendi.

12 SONUÇLAR Projeye katılan gönüllü sayısı: 8300 Cinsiyet: kadın : 5703 (%68.7) Erkek : 2597 (%31.3) Yaş : 47.8 ( ortalama yaş)

13 Yıllara göre projeye katılan sayısı Yıllar Katılan sayısı % , , , ,8 Toplam ,0

14 Gönüllülerin yaş dağılımı Ortalama yaş: 47 (16-92)

15 Gönüllülerin öğrenim durumu Öğrenim durumu Sayı % okur yazar degil ,8 okur yazar 350 4,2 ilkokul ,6 ortaokul 716 8,6 lise ,8 yüksekokul 327 3,9 üniversite 623 7,5 yükseklisans doktora 41 0,5 Toplam ,0 Bildirmeyen 3 Toplam 8300

16 Endoskopi Sonuçları Endoskopi yapılan 7316 gönüllü Kadın 4957 (%67.8) Erkek 2359 (%32.2) Ortalama yaş: 47 (16-92)

17 Özofagus - endoskopik bulgular Endoskopik bulgu Gönüllü sayısı % Normal mukoza ,1 Grade A özofajit 646 8,8 Grade B özofajit 168 2,3 Grade C özofajit 22 0,3 Grade D özofajit 21 0,3 Barret özofagus? 9 0,1 malignite 1 0,0 Toplam ,0

18 Kardioözofageal bileşke - endoskopik bulgular Kardioözofageal bileşkenin endoskopik görünümü Gönüllü sayısı % Normal KÖ bileşke Minimal gevşeklik Orta derecede gevşek hiatus Hiatusta büyük defekt, hiatal herni Toplam , , , , ,0

19 Mide - endoskopik bulgular Endoskopik bulgu Gönüllü sayısı % Normal mide mukozası 340 4,6 Yüzeyel gastrit 364 5,0 Antral gastrit ,9 Proksimal gastrit 206 2,8 Pangastrit ,1 Ulser Tip I 68 0,9 Ulser Tip II 33 0,5 Ulser Tip III 68 0,9 Ulser Tip IV 2 0,027 Gastrik polip (1-2 adet polip) 3 0,041 Gastrik polipozis (çok sayıda polip) 2 0,027 Daha önce Gastroenterostomi yapılmış mide 16 0,2 Daha önce parsiyel rezeksiyon yapılmış mide 45 0,6 Malignite şüphesi 25 0,34 displazi şüphesi 1 0,013 Total ,0

20 Duodenum - endoskopik bulgular Endoskopik bulgu Gönüllü sayısı % Normal duodenum mukozası ,8 Aktif ülser 562 7,7 Kronik ülser 100 1,4 Bulbit ,2 Divertikül 7 0,1 Submukozal lezyon 4 0,054 2.kıtada enflamasyon 8 0,1 Malignite 1 0,013 Polip 3 0,041 Rezeksiyonlu mide, duodenum değerlendirilemedi 45 0,6 Toplam ,0

21 ENDOSKOPİ BULGULARI Endoskopi yapılırken saptanan malignite şüphesi: 26 olgu (%0.355) Bu hastaların patolojik incelemeleri de malign olarak saptandı.

22 Lokalizasyona göre biyopsi sayıları Özofagus 91 Kardia 28 Fundus 7 Korpus 251 Antrum 690 Duodenum 72

23 Özofagustan alınan biyopsi sonuçları Proksimal, Orta Özofagus Normal mukoza 1 4 Özöfajit 4 39 Ülser 1 6 Squamöz papillom 13 5 Leiomiyom 1 - Melanozis 2 - Foveolar metaplazi - 3 Kolumnar metaplazi - 7 Barret özofagus - 4 Malignite 1 - Toplam biyopsi Squamokolumnar bileşke

24 Mideden alınan biyopsi sonuçları Antrum Korpus Kardia Fundus Anastomo Toplam z hattı Sonuç Normal mukoza Hafif enflamasyon bulguları (erozyon, foveolar hiperplazi, rejenerasyon, minimal gastrit) Tümü Kronik non atrofik gastrit Premaling lezyonları olanlar, İntestinal metaplazi Kronik atrofik gastrit Tümü Premalign lezyonlar olanlar, İntestinal metaplazi Hafif Displazi Ağır dizplazi 2-2 Ülser Hamartamatöz Polipler Hiperplastik Enflamatuar 1 1 Fundik gland polibi Adenokarsinom Malignite Non Hogdkin Lenfoma 1-1 Nöroendokrin tümör GİST Toplam biyopsi

25 Duodenumdan alınan biyopsi sonuçları Bulbus Duodenum 2. kıta Normal mukoza 4 Minimal enflmasyon 4 10 Aktif peptik duodenit Ülser* 1 Gastrik heterotopi 2 - Lenfoid hiperplazi 2 5 Adenomatöz polip 1 Lipom 1 Glüten enteropatisi 5 Malignite (Nöroendokrin Tümör) 1 Toplam biyopsi * Duodenumda sadece şüpheli görünümlü lezyonlardan biyopsi alındı, benign görünümlü aktif ülserlerden biyopsi alınmadı, onun için ülser oranı düşük gözükmektedir.

26 PATOLOJİ BULGULARI Yapılan biyopsi: 1120/7316(%15.3) Malignite oranı: 26/1120 (%2,3) Erken mide adenokarsinomu 4/1120 (%0,35) Ağır displazi:2/1120(%0.178)

27 Malignite saptanan hastalar 26 hastanın midesinde malign lezyon yakalandı. Bunlardan 21'i mide adenokarsinomu, 3 NET (1 duodenal NET), 1 malign Non-Hodgkin lenfoma, 1 GİST. Ayrıca 1 prokimal özofagus adenokarsinom,

28 Malignite saptanan hastalar Mide Adenokarsinomu saptanan 21 hastanın ; Kadın/ Erkek oranı 1,1:1 (11 kadın, 10 erkek) Median yaş 58 (min 31, maks 77, ortalama 56,14). Tümör lokalizasyonu: antrum - 10, kardia - 5, korpus - 5, linitis plastika - 1

29 Erken mide kanseri prevelansı 4 Adenokarsinom 2 Ağır displazi 6/ %0.082 Prevelans 82/

30 ERKEN MİDE KANSERİ YAKALAMA ORANI 21 olgu adenokanser tanısı 2 olgu ağır displazi 21 olgunun 4 ünde erken mide kanseri %26 hastada erken evrede müdahale şansı saptandı (Mide kanseri nedeni ile operasyon planlanan hastalarda erken dönemde yakalanan hasta sayısı: (4+2/23 olguda)).

31 ADENOKANSER PREVELANSI 21 / %0,287 Prevelans 287/100000

32 HELİKOBAKTER PYLORİ 946 biyopsi değerlendirildi. 428/946 HP (-) % /946 HP (+) % 54.75

33 İNTESTİNAL METAPLAZİ 131/518 HP (+) (%25.2) p<0.05

34 DİSPLAZİ 13/518 HP(+) (%2.5) p>0.05

35 Adenokarsinomlu hastaların patolojik sonuçları (Evreleme AJCC 2010 sınıflamasına göre yapıldı) IA T1bN0M0 IA T1bN0M0 IA T1bN0M0 4 hasta (erken mide ca) IB T1bN1M0 IIA T2N1M0 1 hasta IIB T4aN1M0 IIB T4aN0M0 IIB T2N2M0 IIB T3N1M0 6 hasta IIB T3N1M0 IIB T3N1M0 IIIA T2N3aM0 IIIA T4aN1M0 2 hasta IIIC T4bNxM0 (inop) IIIC T4aN3M0 IIIC T4aNxM0 (inop) IIIC T4aNxM0 (inop) 7 hasta IIIC T4aNxM0 (inop) IIIC T4aN3aM0 IIIC T4bNxM0 (inop) IV T4bNxM1 (inop) 1 hasta

36 Erken Mide Adenokarsinom Saptanan Hastalar 4 hastada erken adenokarsinom saptandı IA T1bN0M0 Kardia IA T1bN0M0 Antrum I A T1bN0M0 Antrum IB T1bN1M0 Antrum (Evreleme AJCC 2010 sınıflamasına göre yapıldı)

37 Kardiada Erken Adenokarsinom (Patolojik Sonuç T1bN0M0) (Okla endoskopik olarak görünen erken kanser sınırları gösterilmiştir)

38 Antrum Prepilorik alanda Erken Adenokarsinom (Patolojik Sonuç T1bNoM0) (Okla endoskopik olarak görünen erken kanser sınırları gösterilmiştir)

39 Antrumda Erken Adenokarsinom (Patolojik Sonuç T1bN0M0) (Okla endoskopik olarak görünen erken kanser sınırları gösterilmiştir)

40 Antrum İnsisura Angularis üzerinde Erken Adenokarsinom (Patolojik Sonuç T1bN1M0) (Okla endoskopik olarak görünen erken kanser sınırları gösterilmiştir)

41 Diğer malignite saptanan hastalar 5 hastada adenokarsinom dışı malign lezyon saptandı. GİST Malign Non-Hodgkin Lenfoma kardia Antrum Olmadı (başka merkeze gitti) Kemoterapi İyi diferansiye NET kardia takip İyi diferansiye NET Korpus Subtotal rezeksiyon İyi diferansiye NET Duodenum Lokal eksizyon

42 Antrum İnsisura Angularis üzerinde Non Hodgkin Lenfoma (Lenfomaya bağlı gelişen ülser okla gösterilmiştir

43 Bulbusta Nöroendokrin TM

44 Proksimal Korpusta Nöroendokrin TM

45 Distal Korpusta ağır displazi alanı (Endoskopik Submukozal Diseksiyon yapıldı)

46 İnsisura Angulariste ağır displazi alanı (Başka merkeze gitti)

47 İSTATİSTİKSEL OLARAK ANLAMLI OLAN SONUÇLAR Buğday tohumlu besinler tüketenlerde mide kanseri daha az saptanmıştır (p=0.04). Mide kanseri saptanan hastalarda patolojik incelemede daha az rejenerasyon saptanmıştır (p=0.014). Atrofi ile mide kanseri arasındaki bağ istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Mide kanseri saptanan gönüllülerin 6 sı meme kanseri nedeni ile daha önce opere olmuştur, istatistiksel olarak anlamlıdır(p=0.013). kanser saptanan 26 olgunun 6 sı daha önce benzer şikayetler ile gastroskopi yaptırmıştır. Mide kanseri saptanan 26 gönüllünün 2 si daha önce dispeptik şikayetler ile doktora başvurmuş, fakat endoskopi yapılmadan ilaç tedavisi başlanmıştır. İştahsızlık, kilo kaybı ve mide kanseri arasında istatistiksel olarak anlamlı bağlantı saptanmıştır (p<0.05). Mide kanseri ve ailede mide kanseri öyküsü arasında istatistiksel olarak anlamlı bağlantı saptanmıştır(p<0.05)(1. ve 2. derece akraba).

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Kadir

Detaylı

GİS TRAKTUS KANSERLERİ. Prof. Dr. Murat KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

GİS TRAKTUS KANSERLERİ. Prof. Dr. Murat KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı GİS TRAKTUS KANSERLERİ Prof. Dr. Murat KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ÖZEFAGUS KANSERLERİ Sıklık sıralamasında 6. dır. SCC son 25 yılda azaldı SCC nin özefagus kanseri

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PATOLOJİSİ MAKROSKOPİK DEĞERLENDİRME KILAVUZU* Mart 2012 *Bu kılavuz;dr. Kemal Deniz, Dr. Berna Savaş, Dr.

Detaylı

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. A. Okan GÜRSEL FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL

Detaylı

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Değerli Meslektaşlarım, Bu eğitim modülü, Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu'nun (MHDF) Kanserle Savaş

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Şemsi ALTANER

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Şemsi ALTANER T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Şemsi ALTANER HELICOBACTER PYLORI GASTRİTİ VE NONSPESİFİK GASTRİTLERDE ERKEN İNTESTİNAL METAPLAZİDEKİ HÜCRESEL

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD -1- Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery SAH B ve ED TÖR / OWNER and EDITOR-in-CHIEF ELCD ad na / On behalf of ELCD Cavit AVCI YARDIMCI ED TÖRLER / CO-EDITORS Metin

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

meme sağlığı dergisi THE JOURNAL OF BREAST HEALTH

meme sağlığı dergisi THE JOURNAL OF BREAST HEALTH P 001 MEME KANSERLİ HASTALARDA ANJIOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM POLİMORFİZMİ VE PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ Arzu YAREN (5), Sebahat TURGUT (2), Raziye KURŞUNLUOĞLU (2), İlhan ÖZTOP (1), Gunfer TURGUT (2), Serkan

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 1 Cilt: Sayı: 1-6 MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCE OF GASTRECTOMY FOR GASTRIC CANCER Mefaret ŞAHİN, Yusuf TANRIKULU, Serap EREL, Kenan BAYRAKTAR,

Detaylı

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA DİSPEPSİ SEMPTOM ÖLÇEĞİNİN FONKSİYONEL-ORGANİK DİSPEPSİYİ AYIRMADAKİ DEĞERİ DR. OĞUZ CANAN PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ,

Detaylı

Barrett Özofagus: Tanı, Takip ve Tedavi

Barrett Özofagus: Tanı, Takip ve Tedavi güncel gastroenteroloji 17/2 Barrett Özofagus: Tanı, Takip ve Tedavi Kemalettin YILMAZ 1, Alpaslan TANOĞLU 2 Ankara Mevki Asker Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Kliniği, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi,

Detaylı

KOLOREKTAL KANSER PATOLOJİSİ HİSTOPATOLOJİK RAPOR, EVRELEME VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER

KOLOREKTAL KANSER PATOLOJİSİ HİSTOPATOLOJİK RAPOR, EVRELEME VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER 7 KOLOREKTAL KANSER PATOLOJİSİ HİSTOPATOLOJİK RAPOR, EVRELEME VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER Dr. Işınsu KUZU Dr. M. Ayhan KUZU Kolorektal kanser kadınlarda ve erkeklerde en sık gözlenen kanserlerden olmakla beraber,

Detaylı

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ HASTANEMİZİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER Temelden itibaren hastane

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

PRIMER GASTRİK LENFOMALAR

PRIMER GASTRİK LENFOMALAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 49, Sayı 4, 1996 243-183 PRIMER GASTRİK LENFOMALAR M. Hadi Yaşa Ahmet Bektaş Necati Örmeci ÖZET Mide, Non-Hodgkin lenfoma (NHL)'ların extranodal olarak en

Detaylı

ASTIMLI VE SAĞLIKLI ÇOCUKLAR ARASINDA HELİCOBACTER PYLORİ SIKLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

ASTIMLI VE SAĞLIKLI ÇOCUKLAR ARASINDA HELİCOBACTER PYLORİ SIKLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Doç.Dr. GÜLNUR TOKUÇ ASTIMLI VE SAĞLIKLI ÇOCUKLAR ARASINDA HELİCOBACTER PYLORİ

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

Gastroözofagial Reflü Hastalığı ve Teşhis ve Tedavide Karşılaşılan Sorunlar

Gastroözofagial Reflü Hastalığı ve Teşhis ve Tedavide Karşılaşılan Sorunlar İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

TÜRKİYE DE MEME KANSERİ TARAMA VE KAYIT PROGRAMLARI

TÜRKİYE DE MEME KANSERİ TARAMA VE KAYIT PROGRAMLARI TÜRKİYE DE MEME KANSERİ TARAMA VE KAYIT PROGRAMLARI Prof.Dr.Vahit Özmen İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ulusal Kanser Danışma Kurulu Üyesi 2 Nisan 2009 - ANKARA DÜNYADA MEME KANSERİ

Detaylı

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l: 15 - Say : 53 - www.avrasyahospital.com

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l: 15 - Say : 53 - www.avrasyahospital.com Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l: 15 - Say : 53 - www.avrasyahospital.com BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ HASTANEMİZİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER Temelden itibaren hastane

Detaylı

Akciğer Kanseri. Tanı Tedavi Takip. Editörler. Antakya Konsensusu. Prof.Dr. Adnan Aydıner - Prof.Dr. Turhan Ece - Prof.Dr.

Akciğer Kanseri. Tanı Tedavi Takip. Editörler. Antakya Konsensusu. Prof.Dr. Adnan Aydıner - Prof.Dr. Turhan Ece - Prof.Dr. Akciğer Kanseri Tanı Tedavi Takip Antakya Konsensusu Editörler Prof.Dr. Adnan Aydıner - Prof.Dr. Turhan Ece - Prof.Dr. Erkan Topuz AKCİĞER KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP Antakya Konsensus Raporu 2010 Editörler

Detaylı

GASTROÖZOFAGĠAL REFLÜ HASTALIĞI TEġHĠS VE TEDAVĠDE KARġILAġILAN SORUNLAR

GASTROÖZOFAGĠAL REFLÜ HASTALIĞI TEġHĠS VE TEDAVĠDE KARġILAġILAN SORUNLAR GASTROÖZOFAGĠAL REFLÜ HASTALIĞI TEġHĠS VE TEDAVĠDE KARġILAġILAN SORUNLAR Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Bu yazıda gastroözofagial reflü hastalığı ile ilgili olarak aģağıda sıralanan soruların yanıtları verilmeye

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOGENEZİSTE MİKRO RNA NIN ROLÜ

KOLOREKTAL KARSİNOGENEZİSTE MİKRO RNA NIN ROLÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOLOREKTAL KARSİNOGENEZİSTE MİKRO RNA NIN ROLÜ Dr. Ferda KÖKSAL UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Hikmet AKKIZ ADANA-2011 TEŞEKKÜR

Detaylı