Türkiye nin Tecrübesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin Tecrübesi"

Transkript

1 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ Yabancı Terörist Savaşçılara Karşı Uluslararası İşbirliği: Türkiye nin Tecrübesi Haldun YALÇINKAYA Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya Kuleli Askeri Lisesi ile Kara Harp Okulu nda öğrenim görmüştür. Müteakiben İstanbul Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini Barışı Koruma ve doktora tezini ise Savaşın Dönüşümü üzerine yazmıştır. Doktorasını tamamladıktan sonra Oxford Üniversitesi, ABD Harp Okulu nda (West Point) ve Florida Üniversitesi nde akademik çalışmalar yapmıştır. Savaş konularında iki kitap ve çeşitli akademik makaleler yayınlamıştır. Kara Harp Okulu Dekanlığı nda on yılı aşkın süre görev yaptıktan sonra, 2013 yılından itibaren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanında, Doç. Dr. Yalçınkaya ORSAM da Güvenlik Çalışmaları Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Suriye ve Irak ta şiddet içeren aşırı ideolojilere sahip örgütlerin yarattığı tehdit, uluslararası güvenlik ve istikrar için bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Sorunlu alanlara coğrafi yakınlığı Suriye ve Irak ile uzun kara sınırına sahip olması nedeniyle Türkiye, birçok düzeyde artan güvenlik riski ve tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye ye yönelik güvenlik tehditlerinin biri yabancı terörist savaşçılar ve bu savaşçıların ülke üzerinden seyahat etmeleridir. Bu değerlendirme yazısı Türkiye nin bakış açısıyla yabancı terörist savaşçılar olgusuna ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu yazı yabancı terörist savaşçıların seyahatlerinin engellenmesinde uluslararası işbirliğinin önemini vurgulamaktadır. Yabancı terörist savaşçıların seyahatlerinin engellenmesinde Türkiye nin geliştirdiği iki yöntem incelenmektedir: giriş yasağı listesi ve Risk Analiz Grupları. Bu yazı ayrıca giriş yasaklarına ve sınır dışı edilmelere ilişkin son verileri coğrafi dağılıma göre incelemektedir. Yazı, yabancı terörist savaşçıların toplanması ve seyahat etmelerinin bir döngü içerdiği ve buna her seviyede müdahale etmenin etkili bir uluslararası işbirliğini gerektirdiği vurgulayarak sona ermektedir.

2 Yabancı Terörist Savaşçılara Karşı Uluslararası İşbirliği: Türkiye nin Tecrübesi 2 Suriye de 2011 yılından beri devam eden kriz ve Irak taki gelişmeler nedeniyle oluşan ortamda El Kaide ile ilişkili gruplar ve onların ideolojileri Suriye, Irak, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yayılmakta ve güç kazanmaktadır. Özellikle Irak Şam İslam Devleti (IŞİD/DAEŞ) ve Nusra Cephesi gibi örgütler tarafından oluşturulan tehdit sadece bölge ülkeleri için değil, bu örgütler tarafından yayılan şiddet dolu fikirlerin tetiklediği radikalleşme ve marjinalleşmenin görüldüğü dünyanın diğer bölgeleri için dahi endişe oluşturmaktadır. Türkiye söz konusu sorunlu bölgelere yakınlığı ve Suriye ve Irak ile olan uzun sınırı nedeniyle, güvenliğine yönelik farklı seviyelerde artan tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bahse konu riski artıran bir diğer faktör ise terörizmin yaygınlaştığı bu bölgelere olan yabancı terörist savaşçı (YTS) akışından kaynaklanmaktadır. Bu değerlendirme yazısı yabancı terörist savaşçı olgusuna Türkiye açısından ışık tutmak amaçlamaktadır. Yabancı terörist savaşçılar Irak ve Suriye deki sorunları derinleştirmenin yanı sıra dünyanın geri kalanı için ciddi problemler oluşturma potansiyeline sahiptir. Belirtilmelidir ki bu problemin tüm boyutlarının araştırılması şu aşamada oldukça güçtür. Çünkü diğer çatışma bölgeleriyle karşılaştırıldığında, hâlihazırda bu çatışma bölgesi IŞİD ve diğer terörist grupları araştırabilmek için erişilemez durumdadır. Sierra Leone de 1990 larda yaşanan iç savaşın günümüzde Irak ve Suriye de yaşanmakta olan çatışma ve radikal grupların katliamlarıyla bazı benzerlikleri bulunmaktadır. Benzer şekilde uluslararası toplum Sierra Leone deki çatışma bölgelerine bir süre ulaşamamıştı. Fakat bugün, çatışmanın dinamikleri ve

3 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ yabancı terörist savaşçı aktiviteleri hakkında genellemeler yapabilecek kısıtlı da olsa bilgiye sosyal medya ağları ve geri dönen yabancı terörist savaşçılar sayesinde ulaşılabilmek mümkün hale gelmiştir. Bu yazı söz konusu sorunun sadece iki yönünü ele almaktadır: Yabancı terörist savaşçıların Türkiye ye oluşturduğu tehdit ve Türkiye nin yabancı terörist savaşçıların geçişlerini engelleme çabası. Türkiye sadece bahse konu örgütlerden gelebilecek doğrudan tehditlere değil aynı zamanda yabancı terörist savaşçıların seyahatleri nedeniyle oluşacak tehditlere açıktır. Her şeyden önce, yabancı terörist savaşçıların Türkiye ye etkisini belirleyecek 3 faktör bulunmaktadır: 1. Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslümanlar oluşturmaktadır ve bu durum Türkiye yi Batılı müttefiklerine nazaran tehdide daha açık hale getirmektedir. 2. Türkiye, Suriye ve Irak ile uzun bir sınıra sahiptir. 3. Türkiye de yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacı yaşamaktadır. Özetle, hâlihazırdaki yabancı terörist savaşçı olgusu Türkiye için diğer birçok ülkeye nazaran daha büyük bir tehlike potansiyeli oluşturduğu varsayılmalıdır. Türkiye ve Yabancı Terörist Savaşçı Tehdidi Yakın zamanda literatürde ortaya çıkan yabancı terörist savaşçı modellemelerine göre bu tehdit Batılı toplumlar için sadece bir boyut taşırken, Türkiye için bu tehdit üç boyut taşımaktadır. Yabancı terörist savaşçı olgusu hala kavramlaştırılmaya çalışıldığı için, buna ilişkin değişik modelleme çabaları bulunmaktadır. Bunlardan birisi Lahey deki Uluslararası Terörle Mücadele Merkezi (ICCT) tarafından yabancı terörist savaşçıların gidişatları hakkındaki modeldir. Bu Türk otoriteleri önceliklerinin yabancı terörist savaşçıların Türkiye den geçişlerini ülkeye ilk giriş noktalarında durdurmak olduğunu belirtmektedirler. 3

4 Yabancı Terörist Savaşçılara Karşı Uluslararası İşbirliği: Türkiye nin Tecrübesi modele göre yabancı terörist savaşçılar ya çatışma bölgesinde ölmekte, ya çatışma bölgesinde kalmaya devam etmekte ya da çatışma bölgesinden ayrılmaktadır. İlginç bir şekilde, yabancı terörist savaşçıların dünyanın geri kalanına olan tehlikesi çatışma bölgelerini terk edip evlerine dönmeleriyle başlamaktadır. Çatışma bölgesinden ayrılmaya karar veren yabancı terörist savaşçıların önlerinde iki seçenek bulunmaktadır; kendi ülkelerine geri dönebilirler veya üçüncü bir ülkeye geçebilirler. İlk seçenekte barışçıl bir şekilde topluma entegre olabilirler veya başka çatışmalara katılmaya karar verebilirler. Üçüncü bir ihtimal ise eski yabancı terörist savaşçıların döndükleri ülkelerde terör eylemlerinde bulunmasıdır. Modelde yer alan bu son iki seçenek yabancı terörist savaşçıların dünyanın geri kalanına saldığı korkunun temelini oluşturmaktadır (Şekil1). Bu model Türkiye üzerine uygulandığında, endişeler diğer ülkelere nazaran üç kat artmaktadır. Bir Türk Şekil 1. Yabancı Terörist Savaşçıların Gidişatlarına İlişkin Model 1 Ölüm Kalım Çatışma Alanından Ayrılma Barışçıl Entegrasyon Terör Eylemine Karışma Eve Dönüş Üçüncü bir ülkeye gidiş Terör Eylemine Karışma Barışçıl Entegrasyon Başka Çatışmalarda yer alma Barışçıl Entegrasyon Terör Eylemine Karışma 4

5 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ yabancı terörist savaşçının Türkiye ye dönüp terörist aktivitelerde bulunması olasılığı Türkiye nin Batılı müttefikleriyle aynı derecede algıladığı bir tehdittir. Türkiye buna ilaveten iki boyutta daha tehdit algısıyla karşı karşıyadır. Esasen Türkiye nin güvenlik endişeleri herhangi bir yabancı terörist savaşçının çatışma bölgesini terk edip dönüş yoluna çıkmasıyla başlamaktadır. Örneğin; Mart 2014 tarihinde üç IŞİD li Suriye den yola çıkarak Türkiye üzerinden seyahat etmek istemişler ve bir trafik kontrolü esnasında biri polis biri asker üç Türk vatandaşını öldürmüştü. Ez cümle, yabancı terörist savaşçıların geri dönüş kararı dahi Türkiye için ek bir tehdit oluşturmaktadır. Aslında yabancı terörist savaşçıların Türkiye üzerinden olası seyahatlerini evlerinden çatışma bölgesine ve çatışma bölgesinden evlerine doğru iki yönlü olacağı düşünülmeli ve bunun yarattığı iki tarafı sivri bıçak etkisi göz ardı edilmemelidir. Üçüncü bir boyut olarak ise bir yabancı terörist savaşçının Türkiye nin nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olması ve batılı değerler ile teknolojiye sahip bu ülkede yaşamayı tercih etme ihtimalidir. Özellikle Batılı ülkelerde yabancı terörist savaşçılara karşı alınan bazı zorlayıcı tedbirler onları bu tercihe yönlendirebileceği göz ardı edilemeyecek bir durumdur. Sonuç olarak, modelin Türkiye açısından analizi bize yabancı terörist savaşçılardan kaynaklanan tehdidin derecesinin Türkiye nin Batılı müttefikleriyle karşılaştırıldığında iki ekstra boyuta sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye Ortadoğu daki bu çatışmanın yanı başında bulunan bir Batılı ülkedir. Şüphesiz ki bu gerçek yukarıda Türkiye söz konusu sorunlu bölgelere yakınlığı ve Suriye ve Irak ile olan uzun sınırı nedeniyle, güvenliğine yönelik farklı seviyelerde artan tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. 5

6 Yabancı Terörist Savaşçılara Karşı Uluslararası İşbirliği: Türkiye nin Tecrübesi Şekil 2. Yabancı Terörist Savaşçıların Gidişatlarına İlişkin Model ve Türkiye Ölüm Kalım Çatışma Alanından Ayrılma Barışçıl Entegrasyon Terör Eylemine Karışma Eve Dönüş Üçüncü bir ülkeye gidiş Terör Eylemine Karışma Barışçıl Entegrasyon Başka Çatışmalarda yer alma Barışçıl Entegrasyon Terör Eylemine Karışma 6 belirtilen tehditler dışında, Türkiye nin bir geçiş alanı olarak hassasiyetini artırmaktadır. Çok sayıda medya yayınında yabancı terörist savaşçıların Türkiye üzerinden geçişlerinin temel nedenleri olarak Türkiye nin uygulamakta olduğu liberal vize rejimi ve Türkiye nin Suriye sınırının denetlenmesinde meydana gelen aksaklıklar olduğu belirtilmektedir. Türkiye kara sınırları, limanları ve özellikle hava alanları aracılığıyla yılda yaklaşık 35 milyon turisti ağırlamaktadır. Türkiye nin liberal vize rejimi sadece turizmi artırmayı değil aynı zamanda ekonomik ve ticari faaliyetlerini etkinleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu, küresel ekonomik pencereden bakıldığında gayet anlaşılabilir bir durumdur. Açıkçası Türkiye son yıllarda geliştirdiği vize rahatlatma politikalarını uygulamaya koyarken daha önce görülmemiş derecede yabancı savaşçı akınını öngörememiştir. Ama bu mazur görülebilir bir durumdur; çünkü yabancı terörist savaşçılar tüm devletleri hazırlıksız yakalamıştır. Ayrıca, Türkiye nin 900 km uzunluğundaki Suriye sınırı tarihsel olarak problemli bir bölgedir. Kentsel

7 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ ve kırsal alanlardan geçen, şehirleri, aşiretleri, aileleri bölen bu sınır, uzun zamandır terörist grupların ve özellikle PKK nın sızmaları nedeniyle zaten Türkiye için başlı başına bir sorundu. Kaldı ki, Suriye sınırı boyunca yıllardır çok yoğun kaçakçılık faaliyetleri vardır. Esasen herhangi bir sınırı korumak başarısı garanti olmayan sürekli bir çabayı gerektirmektedir. Örneğin son yıllarda bazı devletler sınırlarını korumak için sınırlarına duvarlar inşa etmekte ve buna rağmen sınırdan geçişleri engelleyememektedirler. Türkiye nin Yabancı Terörist Savaşçı Geçişlerine Karşı Önlemleri Bu değerlendirme yazısında sınır kontrolüyle ilgili detaylara inmek amaçlanmamıştır, ancak bu konudaki gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek önem arz etmektedir. Suriye deki kriz ortaya çıktığından beri, Türk yetkililer sınır kontrollerindeki açıkların ve eksikliklerin farkında olduklarını ve bunların Türkiye ye sığınan Suriyelilerin güvenliklerini koruma politikasını tehlikeye atmadan düzeltilmeye çalışıldığını belirtmektedirler. 2 Türkiye, Suriye krizinin başlangıcı ve IŞİD in Suriye deki ilerlemesinden beri yaklaşık 2 milyon Suriye ve Irak lıya kapılarını açmıştır. Çoğu Suriyeli sığınmacının bu sınıra yakın bölgelerde yaşaması ve uluslararası yardımların bu sınır aracılığıyla sağlanması durumu biraz daha karmaşık hale getirmektedir. Sonuçta sınırın diğer tarafında IŞİD ve diğer örgütlerin artan varlığı ve çatışmaları bu sorunu alevlendirmektedir. Velhasıl kelam sınırdaki bu güçlüklerin yabancı terörist savaşçı akımının Türkiye üzerindeki yükünü ve güvenlik sorunlarını artıran ana nedenlerden biri olduğu belirtilebilir. Yabancı terörist savaşçıların Türkiye üzerinden olası seyahatlerini evlerinden çatışma bölgesine ve çatışma bölgesinden evlerine doğru iki yönlü olacağı düşünülmeli ve bunun yarattığı iki tarafı sivri bıçak etkisi göz ardı edilmemelidir. 7

8 Yabancı Terörist Savaşçılara Karşı Uluslararası İşbirliği: Türkiye nin Tecrübesi 8 Bu nedenle Türk otoriteleri önceliklerinin yabancı terörist savaşçıların Türkiye den geçişlerini ülkeye ilk giriş noktalarında durdurmak olduğunu belirtmektedirler. Türkiye nin yabancı terörist savaşçı girişlerini engellemek için kullandığı en önemli araç potansiyel yabancı terörist savaşçıları ihtiva eden ve devletlerarasında uluslararası işbirliği ile hazırlanmış bir giriş yasağı listesidir. Esasen bu liste uluslararası alanda devletlerarası bilgi paylaşımı ve INTERPOL aracılığıyla geliştirilen bir listedir. İkinci bir araç ise Türk güvenlik güçleri tarafından sınırlarda, limanlarda ve havaalanlarında potansiyel savaşçıları tespit etmek için oluşturulan Risk Analiz Gruplarıdır. 3 Teorik olarak, giriş yasağı listesinde yer alan veya risk analiz gruplarınca profile uygun olduğu tespit edilen herhangi bir kişinin ülkeye girişi engellenebilir ve ülkesine geri gönderilebilir. Anlaşılabilir bir şekilde seyahat özgürlüğünün engellenmesi veya kısıtlanması insan hakları bakımından ulusal ve uluslararası arenada hassas bir konudur. Diğer bir deyişle risk analiz grupları, Türkiye nin kişisel özgürlükler ve mahremiyet ile ilgili Avrupa Birliği ve evrensel değerlere olan bağlılığı göz önüne alındığında etkili olabilecek ama ve lakin hassas bir girişimdir. Hattızatında giriş yasağı listesi ve içeriği yayınlanmamaktadır. Bu nedenle bu liste kullanılarak Türkiye den yabancı terörist savaşçı geçişini analiz etmek mümkün değildir. Ama giriş yasağı listesindeki miktar konusunda kamuoyu bilgilendirilmekte olup, son açıklamalara göre söz konusu listedeki sayı e ulaşmıştır. Bu rakam 2014 yılının yaz aylarında 5000 ve sonbaharda ise 7000 civarındaydı. Söz konusu rakamlar giriş yasağı listesinde 2014 yılı içerisinde belirgin bir artış olduğunu

9 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ göstermektedir. Bu noktada giriş yasağı listesi için kaynak ülkelerden gelen bilgiler dördüncü yılında önemli ölçüde artmıştır. Bu listedeki büyümenin periyodik bir analizinin yapılması için gerekli verilerin olmamasına rağmen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nin 24 Eylül 2014 tarihinde aldığı yabancı terörist savaşçılar konulu ve 2178 sayılı kararı uluslararası farkındalığı artırmış ve devletler arasında bu yönde uluslararası bilgi paylaşımı etkin olma yolunda ilerlemektedir. Grafik 1). Bölgelere göre giriş yasağı listesine yapılan katkılar Grafik 2 de detaylı olarak verilmiştir. Bu grafik bize uluslararası işbirliğinin durumu ve yabancı terörist savaşçıların coğrafi dağılımı hakkında biraz ipucu sağlamaktadır. Buna rağmen son tahminlere göre Ocak 2015 tarihi itibariyle Irak ve Suriye deki yabancı terörist savaşçı sayısı a ulaşmıştır. Giriş yasağı Grafik 1. Yıllara Göre Giriş Yasağı Listesi ( ) 4 9

10 Yabancı Terörist Savaşçılara Karşı Uluslararası İşbirliği: Türkiye nin Tecrübesi listesindeki sayı ile yabancı terörist savaşçı sayısı tahminini karşılaştırmak mümkün olmamakla birlikte, giriş yasağı listesinin yetersiz olduğu aşikardır. 5 Grafik 2. Giriş Yasağı Listesi (Bölgelere Göre Dağılım ) 6 Uluslararası Radikalleşme Çalışmaları Merkezi nin (ICSR) Ocak 2015 te yayınlanan yabancı terörist savaşçı sayılarına ilişkin tahmini rakamı yüzdelik dilimlere dönüştürerek, giriş yasağı listesinin yüzdelik dilimlerini karşılaştırmak mümkündür. Böylece yabancı terörist savaşçı katılımlarının bölgelere göre dağılımını karşılaştırmalı biçimde analiz etmek mümkün olacaktır. ICSR ın verileri Tablo 1 de bölgesel ve yüzdelik dilimlerde sunulmuştur. 10

11 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ Tablo 1. ICSR in Ocak 2015 de Yayınlanan Çalışmasına Göre Yabancı Terörist Savaşçıların Yüzdeleri (Bölgelere göre) Bölge Tahmini Yüzdelik YTS Miktarı Avrupa Birliği Kuzey Afrika Asya-Pasifik Eski Sovyetler (BDT-Kafkaslar-Orta Asya) Körfez ve Ortadoğu AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri Amerika Kıtası Ülkeleri Devletsiz/İstatistiklere Dâhil Edilmeyen Ülkeler * TOPLAM ** 100 * ICSR 5 veya daha az teyit edilmiş vakaya sahip ülkeleri listeye almamıştır. ** ICSR çalışmasında Türkiye den yabancı terörist savaşçı sayısı 600 olarak gösterilmiştir ve giriş yasağı listesiyle karşılaştırma yapabilmek için bu rakama dâhil edilmemiştir. Grafik 3, ICSR ve giriş yasağı listesi verilerinin bölgelere göre dağılımının yüzdelik dilimlerinin karşılaştırmasını göstermektedir. Bu kapsamda Kuzey Afrika, Körfez ve Ortadoğu ile Avrupa ülkelerinin önde gelen yabancı terörist savaşçı toplama merkezleri olduğu varsayılabilir. Buna rağmen Körfez ve Ortadoğu ülkelerinin bilgi paylaşımı konusunda istenen seviyede işbirliğine ulaşamadıkları söylenebilir. Öte yandan, Avrupa Birliği ve Eski Sovyet bölgesinde giriş yasağı listesinin yüzdesindeki yükseklik yabancı terörist savaşçıları engelleme konusundaki göreceli verimliliğin göstergesidir. 11

12 Yabancı Terörist Savaşçılara Karşı Uluslararası İşbirliği: Türkiye nin Tecrübesi Grafik 3. ICSR ve Giriş Yasağı Listesine Göre Yabancı Terörist Savaşçıların Karşılaştırması (Bölgesel Dağılım ) 7 ICSR Verilerine Göre YTS lerin Yüzdesi Giriş Yasağı Listesine Göre YTS lerin Yüzdesi Şüpheli yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesi hakkındaki veriler aynı zamanda uluslararası kamuoyuna yönelik tehdidin bir göstergesidir. Eldeki veriler göstermektedir ki sınır dışı edilen şüpheli yabancı terörist savaşçı sayısı 3 yılda 1084 kişiye ulaşmıştır (Grafik 4). Açıkça belirtilmelidir ki, giriş yasağı listesindeki rakamların artması daha yüksek sayıda sınır dışı anlamına gelmesi beklenemez, ya da tam tersi. Ancak, bu grafik bize uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımının önemini göstermektedir. Çünkü her sınır dışı etme yeni bir yabancı terörist savaşçının çatışmaya dâhil edilmesini engellemek için atılan mütevazı bir adımdır. 12

13 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ Grafik 4. Yıllara Göre Sınır Dışı Edilen Bireylerin Giriş Yasağı Listesiyle Karşılaştırılması 8 Türkiye den sınır dışı edilenlerle ilgili rakamlar ve yüzdeler bölgelere göre yabancı terörist savaşçı dağılımının göstergesidir (Grafik 5). Sınır dışı edilmelere ve giriş yasağı listesinin birbirine paralel şekilde gelişmesi yabancı terörist savaşçıların engellenmesi adına devletler arası bilgi paylaşımının hayati öneme sahip olduğunu göstermektedir. Devletlerarasında daha fazla bilgi paylaşımı, daha fazla sınır dışı edilmeyi ya da başka bir ifadeyle yabancı terörist savaşçıların Türkiye den geçişinin ve çatışma bölgesine erişiminin daha etkili şekilde engellenmesini sağlar. 13

14 Yabancı Terörist Savaşçılara Karşı Uluslararası İşbirliği: Türkiye nin Tecrübesi Grafik 5. Bölgelere Göre Türkiye den Sınır Dışı Edilen Bireyler ( ) Sonuç 14 Türkiye den yabancı terörist savaşçı geçişi ile ilgili açıklanan veri tek başına tehlikenin boyutunu ve tam olarak yabancı savaşçı dağılımını gösterdiği iddia edilemez. Öncelikle belirtilmelidir ki kamuoyunda yabancı terörist savaşçıların sayısı hakkındaki tahminler ve kamuoyuna sunulan giriş yasağı listesine ilişkin yüzdeler dışında bir bilgiye sahip değiliz. İkincisi, yabancı terörist savaşçıların tahmini rakamına rağmen bu tahmin çatışma bölgesinden dönüşlerle ilgili bir veri sunamamaktadır. Son olarak ise özellikle kadınların katılımları ile ilgili son dönemdeki haberleri göz önünde bulundurduğumuzda yeni yabancı terörist savaşçıların eğilimleri bilinmemektedir. Bu kapsamda, Ocak 2015 deki tahminler sayının a yükseldiğini göstermektedir; ancak bu rakam kesin değildir. 9 Giriş yasağı listesinde kişi bulunmaktadır ve bu da göstermektedir ki uluslararası işbirliği IŞİD in

15 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ eleman toplama çabalarının oldukça gerisindedir. Kabul edilmelidir ki her yeni yabancı terörist savaşçının bölgeye erişimi uluslararası toplumun bir başarısızlığı daha şeklinde algılanmalıdır. Buna rağmen giriş yasağı listesi ve sınır dışı edilmedeki istikrarlı artış Türkiye üzerinden yabancı terörist savaşçı geçişini engelleme konusunda küçük de olsa umut vermektedir. Özet olarak, uluslararası toplum performansını yükseltmeli ve daha etkili bilgi paylaşımına başlamalıdır; çünkü yakın zamandaki tahminlere göre IŞİD her ay 1000 den fazla kişiyi saflarına katmakta, ama ve lakin giriş yasağı listesi bu sayıya yetişememektedir. Çok açıktır ki uluslararası toplum yabancı savaşçıların tehdit seviyesini anlamakta çok geride kalmıştır. Söz konusu durumun kısmi sebebi veri yetersizliğidir. Bunun yerine konuyla ilgili varsayımlar, tahminler ve zayıf genellemelerde bulunmaktadır. Özetle araştırmacılar şu an itibariyle bu olguyu kavramsallaştırmak için yeterli veriye sahip değildir. Ocak 2015 itibariyle Türkiye nin giriş yasağı listesi potansiyel yabancı terörist savaşçı olabilecek kişiyi kapsamaktadır ve sınır dışı edilenlerin sayısı da kişiye ulaşmıştır. Çatışma bölgelerine doğru devam eden yabancı terörist savaşçı akını, bunu engellemede uluslararası toplumun başarısızlığına işaret etmektedir. Çatışma bölgesindeki yabancı terörist savaşçı sayısı, çatışma bölgesinden dönenler ve ölümlerle ilgili eldeki bilgiler yeterli olmaktan çok uzaktadır. Hala bu olguyu kavramsallaştırmak için çok daha fazla veriye ihtiyaç duymaktayız. Bildiklerimiz yetersizdir, ancak görünen o ki yabancı terörist savaşçı olgusu bir döngü içermekte olup herhangi bir aşamada müdahale edebilmek için etkili uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ocak 2015 itibariyle Türkiye nin giriş yasağı listesi potansiyel yabancı terörist savaşçı olabilecek kişiyi kapsamaktadır ve sınır dışı edilenlerin sayısı ise kişiye ulaşmıştır. 15

16 Yabancı Terörist Savaşçılara Karşı Uluslararası İşbirliği: Türkiye nin Tecrübesi NOTLAR 1 Jeanine de Roy van Zuijdewijn ve Edwin Bakker, Returning Western Foreign Fighters: The Case of Afghanistan, Bosnia and Somalia, International Centre for Counter-Terrorism Background Note, Lahey, Haziran 2014, s Measures against Foreign Terrorist Fighters, TC Dışişleri Bakanlığı sunumu, the State of Affairs in Foreign Terrorist Fighters Research başlıklı ORSAM Çalıştayı 23 Ocak 2015, Ankara. 3 The State of Affairs in Foreign Terrorist Fighters Research başlıklı ORSAM Çalıştayı 23 Ocak 2015, Ankara. 4 Measures against Foreign Terrorist Fighters, TC Dışişleri Bakanlığı sunumu, ORSAM Çalıştayı. 5 Peter R. Neumann, Foreign Fighter Total in Syria/Iraq Now Exceeds 20,000; Surpasses Afghanistan Conflict in the 1980s, ICSR Insight, King s College London. Erişim tarihi Ocak Measures against Foreign Terrorist Fighters, TC Dışişleri Bakanlığı sunumu, ORSAM Çalıştayı. 7 Measures against Foreign Terrorist Fighters, TC Dışişleri Bakanlığı sunumu, ORSAM Çalıştayı. 8 Measures against Foreign Terrorist Fighters, TC Dışişleri Bakanlığı sunumu, ORSAM Çalıştayı. 9 Peter R. Neumann, Foreign Fighter Total in Syria/Iraq, ICSR Insight. ORSAM, Ortadoğu konusunda faaliyet gösteren tarafsız bir düşünce kuruluşudur. ORSAM Ortadoğu ile ilgili bilgi kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve bölge uzmanlarının düşüncelerini Türk akademik ve siyasi çevrelerine doğrudan yansıtabilmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda ORSAM, Ortadoğu ülkelerindeki devlet adamlarının, bürokratların, akademisyenlerin, stratejistlerin, gazetecilerin, işadamlarının ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin Türkiye de konuk edilmesini kolaylaştırarak, yerel perspektiflerin güçlü yayın yelpazesiyle gerek Türkiye gerek dünya kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamaktadır. ORSAM yayın yelpazesi içinde kitap, rapor, bülten, politika notu, konferans tutanağı ve ORSAM dergileri Ortadoğu Analiz ve Ortadoğu Etütleri bulunmaktadır. Bu metnin içeriğinin telif hakları ORSAM a ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kaynak gösterilerek kısmen yapılacak makul alıntılar ve yararlanma dışında, hiçbir şekilde önceden izin alınmaksızın kullanılamaz, yeniden yayımlanamaz. Bu raporda yer alan değerlendirmeler yazarına aittir. ORSAM ın kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır. 16 Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara Tel: 0 (312) Fax: 0 (312)

YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILAR VE TÜRKİYE:

YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILAR VE TÜRKİYE: ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ No.31, EKİM 2015 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILAR VE TÜRKİYE: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN 2178 SAYILI KARARI

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

DEVLE: TELAFERLİLERİN BİRÇOĞU HERŞEYLERİNİ BIRAKIP ŞEHRİ TERK ETTİLER.

DEVLE: TELAFERLİLERİN BİRÇOĞU HERŞEYLERİNİ BIRAKIP ŞEHRİ TERK ETTİLER. ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER söyleşileri DEVLE: TELAFERLİLERİN BİRÇOĞU HERŞEYLERİNİ BIRAKIP ŞEHRİ TERK ETTİLER. Hazım DEVLE Hazım Devle, 1962 Telafer doğumludur. Musul

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ. No.8, Temmuz 2014 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ: Bİlgay Duman

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ. No.8, Temmuz 2014 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ: Bİlgay Duman ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ: No.8, Temmuz 2014 IŞİD OPERASYONLARININ TÜRKMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Bİlgay Duman Bilgay Duman 1983 te Ankara da doğdu.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

oranları genel yapıyla benzerlik göstermekte ve yüzde 24,4 ile Orta Doğu dışındaki ülkelere göre oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır.

oranları genel yapıyla benzerlik göstermekte ve yüzde 24,4 ile Orta Doğu dışındaki ülkelere göre oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır. YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye de kadınların işgücüne katılımı 2008 yılı itibariyle yüzde 24 tür. Bu oranla Türkiye, Ortadoğu ülkeleriyle aynı grupta yer alırken Güney Avrupa ile Latin Amerika ülkelerinin, hatta

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

Terör Olayları ve Enerji Zinciri : İstatistiksel bir İnceleme

Terör Olayları ve Enerji Zinciri : İstatistiksel bir İnceleme Terör Olayları ve Enerji Zinciri : İstatistiksel bir İnceleme Giriş Dünyadaki terör olaylarının ne kadarının enerji kaynaklarına yönelik olduğu veya bu olayların temelinde kaynak kontrol etme kaygılarının

Detaylı

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği Merkez Strateji nstitüsü Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği 1 Türkiye-Rusya İlişkilerinin Tarihsel Seyri: Savaş-Kriz-İşbirliği Savaş Kriz İşbirliği 16. yy 1917 1940 1990 2011 2015 2 Türkiye-Rusya

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

EL-FAHDAVİ: TÜRKİYE IRAK TA DAHA ÇOK YATIRIM YAPILMASINI TEŞVİK ETMELİ

EL-FAHDAVİ: TÜRKİYE IRAK TA DAHA ÇOK YATIRIM YAPILMASINI TEŞVİK ETMELİ ORSAM bölgesel gelişmeler söyleşileri No.24, No.23, KASIM MART 2015 2015 ORSAM BÖLGELSEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ EL-FAHDAVİ: TÜRKİYE IRAK TA DAHA ÇOK YATIRIM YAPILMASINI TEŞVİK ETMELİ Kasım El-Fahdavi Ramadi

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için ÖN SÖZ Barış inşası, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Boutros Boutros-Ghali tarafından tekrar çatışmaya dönmeyi önlemek amacıyla barışı sağlamlaştırıp, sürdürülebilir hale getirebilecek çalışmalar

Detaylı

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Bakan, Değerli Konuklar, Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Forumun Türkiye hakkındaki genel

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

KÜRESEL DEKORATİF BOYA PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL DEKORATİF BOYA PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL DEKORATİF BOYA PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Dekoratif boyalar küresel anlamda 2011 yılı için, yaklaşık hacimce %56 ve değerce %44 lük oranla, dünyanın en büyük boya segmentidir.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ OKTAY VARLIER'İN, TÜSİAD - KKTC İŞAD KIBRIS EKONOMİSİ VE YATIRIM OLANAKLARI SEMİNERİ'NDE YAPTIĞI, "SANAYİ VE HİZMETLER SEKTÖRÜNDE BEKLENTİLER

Detaylı

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1.1. Mali Yapı ve Finans Ekonomik olarak tanımlanmış sınırlarda sermayenin yaygınlığı ve verimliliği genellikle mali ve finansal göstergelerle ölçülür. Bölgedeki bankaların durumu şube sayılarıyla, sermayenin

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULUNUN 28 OCAK 2014 TARİHLİ KARARLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DR. MEVLÜT TATLIYER

MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULUNUN 28 OCAK 2014 TARİHLİ KARARLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DR. MEVLÜT TATLIYER MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULUNUN 28 OCAK 2014 TARİHLİ KARARLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DR. MEVLÜT TATLIYER KIRKLARELİ-2014 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi MERKEZ

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER EUROSAI AFETLERDE KULLANILAN KAYNAKLARIN DENETİMİ ÇALIŞMA GRUBU 1. TOPLANTISI Arife COŞKUN * Berna ERKAN ** ARKA PLAN Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan birçok

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

AK PARTİ OY KAYBI ANALİZİ. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

AK PARTİ OY KAYBI ANALİZİ. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa AK PARTİ OY KAYBI ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa Araştırma; doğru, nitelikli bilginin üretildiği bir merkez olarak; deneyimli, araştırmacı, alanında uzman, akademik

Detaylı

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile Bandırma Ticaret Odası (BTO) tarafından Bandırma da faaliyet gösteren işletmelerin AB uyum sürecinde müktesebata

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

Fed İçin Geri Sayım Çıkış Programı ilk aşaması ikinci aşaması

Fed İçin Geri Sayım Çıkış Programı ilk aşaması ikinci aşaması Fed İçin Geri Sayım 26.07.2016 Küresel piyasalarda gündem hızla değişiyor. 2016 yılının ilk aylarında gündemin ilk sırasında olan Çin ekonomisi kaynaklı belirsizlikler ve Fed in faiz artırım sürecine ne

Detaylı

TÜYAK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM

TÜYAK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM TÜYAK HAKKINDA TÜYAK; Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma Derneği olmak üzere iki farklı tüzel kişilik altında fakat ayni amaçlara odaklanmış olarak faaliyette bulunmaktadır.

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

ÜLKEMİZDE HUZURU BOZMAK İSTİYORLAR

ÜLKEMİZDE HUZURU BOZMAK İSTİYORLAR Meslek odaları ve bazı sivil toplum kuruluşları, son günlerde yaşanan iç kargaşalarda meydana gelen ölümler, Türk Bayrağına ve Atatürk heykellerine yapılan saldırılar üzerine sağduyu çağrısında bulundu.

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

YELKENCİLİK OKULLARI VE KAPTANLIK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE KULLANIM ÖMRÜNÜN SONUNA GELMİŞ GEZİNTİ TEKNELERİNE İLİŞKİN KONULAR HAKKINDA REHBERLER

YELKENCİLİK OKULLARI VE KAPTANLIK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE KULLANIM ÖMRÜNÜN SONUNA GELMİŞ GEZİNTİ TEKNELERİNE İLİŞKİN KONULAR HAKKINDA REHBERLER YELKENCİLİK OKULLARI VE KAPTANLIK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE KULLANIM ÖMRÜNÜN SONUNA GELMİŞ GEZİNTİ TEKNELERİNE İLİŞKİN KONULAR HAKKINDA REHBERLER Tüm hakları saklıdır Bu doküman, BOAT DİGEST Konsorsiyumu nun

Detaylı

ALT BAŞLIKLAR DİPLOMASİ. -Sosyal Medya ve Diplomasi. -Kamu Diplomasisinin Gelişimi. - Diplomasinin 11 Eylülü : Wikileaks. -Önleyici Diplomasi

ALT BAŞLIKLAR DİPLOMASİ. -Sosyal Medya ve Diplomasi. -Kamu Diplomasisinin Gelişimi. - Diplomasinin 11 Eylülü : Wikileaks. -Önleyici Diplomasi Kongre Kapsamı Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, uluslararası ilişkiler ve diğer ilgili bölümlerde öğrenimlerini sürdürmekte olan lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 22.10.2014 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı IŞİD TERÖRÜ 2014 yılında; Batı dünyası krizle boğuşurken Kuzey ve Güney den de sıcak çatışma haberleri

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

Enerji Dışı İthalatımızın Petrol Fiyatları ile İlişkisi

Enerji Dışı İthalatımızın Petrol Fiyatları ile İlişkisi Enerji Dışı İthalatımızın Petrol Fiyatları ile İlişkisi Türkiye ithalatının en çok tartışılan kalemi şüphesiz enerjidir. Enerji ithalatı dış ticaret açığının en önemli sorumlusu olarak tanımlanırken, enerji

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Soru 1. Adli Bilişim Mühendisliği nedir? Cevap1: Günümüz dünyasında internetin yaygınlaşması, kişisel bilgisayarlarla akıllı cihazların kullanım oranının artması ve kişisel bilgilerin sayısal ortamlarda

Detaylı

DÜNYA TURİZMİNDE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER

DÜNYA TURİZMİNDE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER DÜNYA TURİZMİNDE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER İnsanoğlunun farklı amaçlarla turizm hareketlerine katılacağı ve yeni turizm türlerinin gelişeceğini söylemek mümkündür. Turizm hareketleri artarak ve çeşitlenerek

Detaylı

DÜNYA ÜRETİM RAPORU, 2014 YILI 1. ÇEYREK

DÜNYA ÜRETİM RAPORU, 2014 YILI 1. ÇEYREK 11/7/2014 DÜNYA ÜRETİM RAPORU, 2014 YILI 1. ÇEYREK (Çeviren:Şeyda YILDIZ, Aybüke Tuğçe KARABÖRK) MAKİNE ŞUBESİ Kaynak: Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) www.unido.org DÜNYA ÜRETİMİ 2014

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Güven KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Emin KÜÇÜK (Aksaray Üniversitesi)

Güven KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Emin KÜÇÜK (Aksaray Üniversitesi) Güven KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Emin KÜÇÜK (Aksaray Üniversitesi) Bilimsel İletişim Bilimsel iletişim, bilimsel araştırmalar sonucu üretilen bilginin paketlenmesi, kalite açısından onaylanması,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ. İkinci Komite

AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ. İkinci Komite AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ İkinci Komite C-II/PAM/DR-pre 12 Mart 2007 KARŞILIKLI YARAR İLKESİNE UYGUN OLARAK GÖÇ AKIŞLARI İLE EŞGÜDÜMLÜ KALKINMANIN ORGANİZE EDİLMESİ Murat YILDIRIM Akdeniz Parlamenter

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni 2010 I. YOİKK Toplantısı 11 Mart 2010 Saygıdeğer Üyeler, Çok Değerli Katılımcılar, Değerli Basın Mensupları, Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 2014 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ: Resmi

Detaylı

IŞİD İLE MÜCADELE, SINIR GEÇİŞLERİ VE TÜRKİYE

IŞİD İLE MÜCADELE, SINIR GEÇİŞLERİ VE TÜRKİYE ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ No.11, EYLÜL 2014 IŞİD İLE MÜCADELE, SINIR GEÇİŞLERİ VE TÜRKİYE Oytun ORHAN Oytun Orhan, 2009 yılından bu yana ORSAM da araştırmacı olarak görevine devam etmektedir.

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Suriye Krizi ne Cevap Verebilmek için ABD den Yeni İnsani Yardım. Bilgi Notu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü. Washington, D.C.

Suriye Krizi ne Cevap Verebilmek için ABD den Yeni İnsani Yardım. Bilgi Notu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü. Washington, D.C. Suriye Krizi ne Cevap Verebilmek için ABD den Yeni İnsani Yardım Bilgi Notu ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Washington, D.C. 25/06/2015 Bugün ABD, Suriye deki savaştan etkilenenler için 360 milyon ın

Detaylı

Rusya nın Yaptırımlarının Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri

Rusya nın Yaptırımlarının Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri Rusya nın Yaptırımlarının Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri Aralık 2015 Eren Demir Uzman Yardımcısı İktisadi Araştırmalar Bölümü 1 Rusya nın Yaptırımlarının Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri 24 Kasım

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Avrasya da Ekonomik İşbirliği İmkanları: Riskler ve Fırsatların Konsolidasyonu Mustafa Aydın Ankara, 30 Mayıs 2006 Avrasya Ekonomik

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

Eğitim Önerisi (Çalışmaları)

Eğitim Önerisi (Çalışmaları) Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014 Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Kısım 9:Kentsel Hasargörebilirlik Hesaplaması 9-97 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul

Detaylı

ABD'de Üniversite Eğitimi

ABD'de Üniversite Eğitimi ABD'de Üniversite Eğitimi Ana Hatlarıyla Amerikan Eğitim Sistemi: Amerikan eğitim sistemi, eğitimde yönetimi yerel yönetimlere (yani eyaletlere) devretmiş bir sistemdir. Her eyalet kendi eğitim sistemine

Detaylı