YÖNETİM KURULU 20 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM KURULU 20 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ"

Transkript

1 Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 20 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. 2 Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 3 Konya Barosu Başkanlığı'nın tarihli gelen evrak sayılı,konya Barosu tarafından resmi kuruluşlarda avukatlara yürütme ile ilgili kurullarda görev verilmesi hakkında Konya'da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen suretin Konya Barosu Başkanlığı'nın tarihli gelen evrak sayılı,konya Barosu tarafından resmi kuruluşlarda avukatlara yürütme ile ilgili kurullarda görev verilmesi hakkında Konya'da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen suretin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Resmi kuruluşlarda avukatlara yürütme ile ilgili kurullarda görev verilmesine ilişkin olarak çalışma yapılmasına,hazırlanan yazının İzmir'de bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.KV İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonu tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile ilgili bilgi notunun görüşülmesi 4 Bilgi notu değerlendirildi.ilgili çalışmanın rapor haline dönüştürülmesi için İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Meriç KAPTAN ve Av. Anıl GÜLER'in görevlendirilmesine,hazırlanan rapor tamamlandıktan sonra web sitesinde yayımlanmasına O.B.K.V.

2 Av. Utku KILINÇ'ın tarihli İzmir Barosu İşyeri Risk Analizi ne ilişkin tekliflerin sunumunun Av. Utku KILINÇ'ın tarihli İzmir Barosu İşyeri Risk Analizi ne ilişkin tekliflerin sunumunun bildirimine ilişkin yazısı okundu tarihli Başkanlık Divanı'nda değerlendiirlmesine O.B.K.V. 6 Av.M. D.'nin tarihli gelen evrak sayılı,izmir 8.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2013/68 E. sayılı dosyanın hakimi tarafından tarihinde kendisi hakkında tutanak tutulduğunun bildirimine ilişkin yazısı. Av.M. D.'nin tarihli gelen evrak sayılı,izmir 8.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2013/68 E. sayılı dosyanın hakimi tarafından tarihinde kendisi hakkında tutanak tutulduğunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. İzmir 8.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tarihli ara kararında belirtilen ön inceleme tutanak örneğinin İzmir Barosu'na iletilmesi halinde hazırlanacak yazı cevabının Av. M. D.'nin dilekçesi ile değerlendirilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V. Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli 2013/ E. sayılıl adli yardım dosyasında başvurucu F. Ç.'in görevlendirilen avukat Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli 2013/ E. sayılıl adli yardım dosyasında başvurucu F. Ç.'in görevlendirilen tarafından mağduriyetinin avukat tarafından mağduriyetinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 7 Başvurucuya listeden yeni bir avukat görevlendirilmesine,avukat hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına,gereği için Adli Yardım Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.

3 Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli 2013/902 E. sayılı M. Ş.'nin adli yardım dosyasının yargılama giderinin ödenmesi talebinin Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli 2013/902 E. sayılı M. Ş.'nin adli yardım dosyasının yargılama giderinin ödenmesi talebinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 8 Adli Yardım Yürütme Kurulu'nun önerisi doğrultusunda vekaletname gideri,vekalet harcı ve tebliğ giderinin zorunlu gider olması ve başvurucunun Kadın Sığınma evinde kalması nedeni ile Adli Yardım fonundan ödenmesine,ödeme yapıldıktan sonra ödeme yapılan miktarın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na iletilmesine,gereği için Adli Yardım Birimi'ne tevdiine O.B.K.V. Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli 2013/1732 E. sayılı S. B.'a ait adli yardım dosyasında vekalet harcı ödenmesinde yaşanan sorunun Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli 2013/1732 E. sayılı S. B.'a ait adli yardım dosyasında vekalet harcı ödenmesinde yaşanan sorunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 9 Rapor hazırlamak üzere AV. Türkan KARAKOÇ'un görevlendirilmesine,rapor hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nda değerlendirilmesine O.B.K.V.

4 Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli,2013/1612 E. sayılı R. G.'e ait adli yardım dosyasında vekalet harcı ödenmesinde yaşanan sorunun Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli,2013/1612 E. sayılı R.G.'e ait adli yardım dosyasında vekalet harcı ödenmesinde yaşanan sorunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 10 Rapor hazırlamak üzere AV. Türkan KARAKOÇ'un görevlendirilmesine,rapor hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nda değerlendirilmesine O.B.K.V. Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. K. A.'ın cevabi yazısının değerlendirilmesi isteminin Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. K. A.'ın cevabi yazısının değerlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 11 İtiraz dilekçesinde belirtilen gerekçelerin İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun tarih ve 28/5 sayılı kararın geri alınmasını gerektirir nitelikte görülmediğinden itirazın reddi ile karar gereği gibi işlem yapılmasına,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V. Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. İ.A. G.'nin cevabi yazısının değerlendirilmesi isteminin Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. İ.A. G.'nin cevabi yazısının değerlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 12 İtiraz dilekçesinde belirtilen gerekçelerin İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun tarih ve 28/5 sayılı kararın geri alınmasını gerektirir nitelikte görülmediğinden itirazın reddi ile karar gereği gibi işlem yapılmasına,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.

5 Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. İ. Ö.'ün cevabi yazısının değerlendirilmesi isteminin Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. İ. Ö.'ün cevabi yazısının değerlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 13 İtiraz dilekçesinde belirtilen gerekçelerin İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun tarih ve 28/5 sayılı kararın geri alınmasını gerektirir nitelikte görülmediğinden itirazın reddi ile karar gereği gibi işlem yapılmasına,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V. Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. Y. N.'in kayıt durumunun yeniden değerlendirilmesi isteminin Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. Y. N.'in kayıt durumunun yeniden değerlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 14 Av. Y. N.'in kaydının Avukatlık Kanunu 72/c gereğince levhadan silinmesine,gereği için Ruhsat İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.

6 Av.Y. Y. T.'nın tarihli gelen evrak sayılı,stj.av. F. D.'i şikayetinin bildirimine ilişkin yazısı. 15 Av.Y. Y. TA.'nın tarihli gelen evrak sayılı,stj.av. F. D.'i şikayetinin bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı. Türkiye Barolar Birliği'nin tarihli gelen evrak sayılı,"icra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 21.Maddesi Hakkında İptal Davası Açılmasına" dair kararın bildirimine ilişkin yazısı. Türkiye Barolar Birliği'nin tarihli gelen evrak sayılı,"icra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 21.Maddesi Hakkında İptal Davası Açılmasına" dair kararın bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı. 16 İcra İflas Kanunu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 21.Maddesi hakkında iptal davası açılması yönünde Av. Türkan KARAKOÇ ve Hukuk İşleri Birimi tarafından çalışma ve süreler konusunda değerlendirme yapılmasına O.B.K.V.

7 Türkiye Barolar Birliği'nin tarihli gelen evrak sayılı,"ab Türkiye Katlılm Yardımlarının Etki Değerlendirilmesi Çalışması" başlıklı değerlendirme formunun Türkiye Barolar Birliği'nin tarihli gelen evrak sayılı,"ab Türkiye Katılım Yardımlarının Etki Değerlendirilmesi Çalışması" başlıklı değerlendirme formunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 17 Anketin doldurulması yönünde Av. Utku KILINÇ'ın görevlendirilmesine O.B.K.V. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün tarihli gelen evrak sayılı,kadın - Erkek Eşitliği Birimi'nin kurumların hizmetleri alanında cinsiyet temelli veri tabanı oluşturmaları için İzmir Barosu'ndan bilgi isteminin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün tarihli gelen evrak sayılı,kadın -Erkek Eşitliği Birimi'nin kurumların hizmetleri alanında cinsiyet temelli veri tabanı oluşturmaları için İzmir Barosu'ndan bilgi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 18 İlgi cevabi yazının Kadın Hakları Merkezi Sekreterya sorumlusu Av. Devrim CENGİZ AYGÜN tarafından hazırlanmasına O.B.K.V.

8 Av. Ö. A.ve Av. G. K.'nın tarihli gelen evrak sayılı, mesleki faaliyetleri sırasında bürolarında pos/kredi kartı cihazı ve hizmetinin kullanılmasında bir sakınca olup olmadığına dair bilgi isteminin Av. Ö. A. ve Av. G. K.'nın tarihli gelen evrak sayılı, mesleki faaliyetleri sırasında bürolarında pos/kredi kartı cihazı ve hizmetinin kullanılmasında bir sakınca olup olmadığına dair bilgi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 19 Genel Sekreterlikçe görüşülmesine O.B.K.V İzmir 4.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarihli gelen evrak sayılı,hükümlü C. K.'a vasi atanması isteminin bildirimine ilişkin yazısı. Av.M. E.'nin tarihli gelen evrak sayılı,iş yeri risk analizi fiyat teklifinin değerlendirilmesi isteminin İzmir 4.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarihli gelen evrak sayılı,hükümlü C. K.'a vasi atanması isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Listeden Av.Ş. A.'ün vasi olarak atanmasına,gereği için Yönetim Kurulu Sekreteryası'na tevdiine O.B.K.V. Av.M. E.'nin tarihli gelen evrak sayılı,iş yeri risk analizi fiyat teklifinin değerlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu tarihli Başkanlık Divanı'nda değerlendirilmesine O.B.K.V.

9 22 Stj.Av. P. K.'ın tarihli gelen evrak sayılı,adliye personeli tarafından stajyer avukatlara yapılan kötü muamelenin ve İzmir Adalet Komisyonu'na yaptığı şikayetin izlenmesi isteminin Stj.Av. P. K.'ın tarihli gelen evrak sayılı,adliye personeli tarafından stajyer avukatlara yapılan kötü muamelenin ve İzmir Adalet Komisyonu'na yaptığı şikayetin izlenmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Stj.Av. P. K. tarafından verilen dilekçeninde eklenerek sonuç ve akibetinin İzmir Barosu'na bildirilmesi istemli yazı yazılarak İzmir Adalet komisyonu Başkanlığı'na gönderilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V. 23 Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Kordon Vergi Dairesi'ne İzmir Barosu'nun yeni adresinin Yönetim Kurulu kararı ile bildirilmesi istemine ilişkin yazısı. Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Kordon Vergi Dairesi'ne İzmir Barosu'nun yeni adresinin Yönetim Kurulu kararı ile bildirilmesi istemine ilişkin yazısı okundu. İzmir Barosu Merkezi'nin 1456 sk.no:14 Alsancak KONAK İZMİR adresine taşındığının bildirilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V. 24 Av. A. D.nın tarihli gelen evrak sayılı,av. O. E. D. hakkında Av. K. 5/g maddesi uyarınca işlem yapılması isteminin Av. A. D.'nın tarihli gelen evrak sayılı,av. O. E. D. hakkında Av. K. 5/g maddesi uyarınca işlem yapılması isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Avukatlık Kanunu 5.mad g bendi uyarınca işlem yapılabilmesi için kesin aciz vesikası gerektiğinden geçici aciz vesikası ile 5/g uyarınca işlem yapılmayacağından talebin reddine,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.

10 109 SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Mustafa Ugranlı tarihli no lu dosya basım ücreti tl nin Baro bütçesine gider yazılması,2-kontrol P tarihli no lu afiş yapımı ve pil alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması,3-telekurye Dağıtım tarihli no lu bülten dağıtım bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,4-canan Evren Sigorta minibüs trafik sigortası bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,5-canan Evren Sigorta minibüs kasko bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,6-esat Tekeli tarihli 3929 no lu matbu evrak basımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması,7-deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı tarihli no lu cübbe ve masa örtüsü temizleme bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,8- Teknolojik Bilgisayar tarihli no lu duruşma salonları bakım SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Mustafa Ugranlı tarihli no lu dosya basım ücreti tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,2- bedeli tl nin Baro bütçesine gider Kontrol P tarihli no lu afiş yapımı ve pil alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,3-telekurye Dağıtım yazılması, tarihli no lu bülten dağıtım bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,4-canan Evren Sigorta minibüs trafik sigortası bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,5-canan Evren Sigorta minibüs kasko bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,6- Esat Tekeli tarihli 3929 no lu matbu evrak basımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,7-deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı tarihli no lu cübbe ve masa örtüsü temizleme bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,8-teknolojik Bilgisayar tarihli no lu duruşma salonları bakım bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V.

11 Analiz Dijital tarihli no lu ikram malzemesi alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması,10-analiz Dijital tarihli no lu ikram malzemesi alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması,11-analiz Dijital tarihli no lu toner,dvd,flaş bellek alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması,12-aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli 9.44 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,13- AB Temizlik tarihli no lu genel temizlik bedeli tl nin Baro bütçesinegider yazılması,14-ilhan Odabaşı,Nazlı Çimen katip kimlik ücreti iadesi 25 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,15-kontrol P tarihli no lu önlük için ödenen tl nin Baro bütçesine gider yazılması,16- Kontrol P tarihli no lu stajyer kimlik basımı tl nin Baro 9-Analiz Dijital tarihli no lu ikram malzemesi alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,10-analiz Dijital bütçesine gider yazılması,17-agc tarihli no lu ikram malzemesi alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,11-analiz Dijital tarihli Yazılım tarihli no lu no lu toner,dvd,flaş bellek alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,12-aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli 9.44 internet barındırma bedeli 295 tl nin tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,13-ab Temizlik tarihli no lu genel temizlik bedeli tl nin Baro bütçesinegider Baro bütçesine gider yazılması, yazılmasına,14-ilhan Odabaşı,Nazlı Çimen katip kimlik ücreti iadesi 25 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,15-kontrol P tarihli no lu önlük için ödenen tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,16-kontrol P tarihli no lu stajyer kimlik basımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,17-agc Yazılım tarihli no lu internet barındırma bedeli 295 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V. 18-Zülfikar Şimşek tarihli no lu servis bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,19- Metafor Elektronik tarihli no lu kamera kaydı için ödenen 90 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,20-anıl Doğa Kartal Doğrul tarihli 161 no lu stüdyo kirası için ödenen 708 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,21-anıl Doğa Kartal Doğrul İzmir Barosu cari hs.a 18-Zülfikar Şimşek tarihli no lu servis bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,19-metafor Elektronik tarihli no lu kamera kaydı için ödenen 90 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına20-anıl Doğa Kartal Doğrul tarihli 161 no lu stüdyo kirası için ödenen 708 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,21-anıl Doğa Kartal Doğrul İzmir Barosu cari hs.a mahsuben ödenen tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,22-taşlı Tüp tarihli no lu foça baro odası su alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,23-ptt Genel Müdürlüğü'nün tarihli AE no lu kargo bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,24-deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı tarihli no lu cübbe temizleme bedeli tl nin baro bütçesine gider yazılmasına,25-akıntürk Petrol tarihli B no lu yakıt bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V.

12 Teknolojik Bilgisayar tarihli no lu duruşma salonu bakım bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,27-ptt tarihli AE no lu kargo bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,28-soygül Gıda tarihli no lu çay kahve tüketim bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,29- Kontrol P tarihli no lu baskı ve sertifika bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,30-ptt tarihli AE no lu kargo bedeli 211 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,31-aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli tl nin baro bütçesine gider yazılması,32-aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,33-aras Kargo Teknolojik Bilgisayar tarihli no lu duruşma salonu bakım bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,27-ptt tarihli E no lu kargo bedeli tarihli AE no lu kargo bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,28-soygül Gıda tarihli no lu tl nin CMK bütçesine gider yazılması,34- çay kahve tüketim bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,29-kontrol P tarihli no lu baskı ve sertifika bedeli Aras Kargo tarihli E tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,30-ptt tarihli AE no lu kargo bedeli 211 tl nin Baro bütçesine gider no lu kargo bedeli tl nin Adli yazılmasına,31-aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli tl nin baro bütçesine gider yazılmasına,32-aras Kargo Yardım bütçesine gider yazılması, tarihli E no lu kargo bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,33-aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli tl nin CMK bütçesine gider yazılmasına,34-aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V. 35-Aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılması,36-teknolojik Bilgisayar tarihli no lu bakım bedeli 900 tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılması, Aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılmasına,36-teknolojik Bilgisayar tarihli no lu bakım bedeli 900 tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V.

13 AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ: AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ: 1-Av.S. D.'nın manevi tazminat davasında hukuksal destek talebinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 1-Av.S. D.'nın manevi tazminat davasında hukuksal destek talebinin 2-Av.H. B. H.'ın İzmir 6.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2013/506 E.sayılı dosyası ile açılan kamu davasına müdahil olunması istemine ilişkin 124 yazısı. Av.Ç. Ü. B.'nin tarihli gelen evrak sayılı,izmir 4.Ağır Ceza Mahkemesi 2013/103E. Sayılı dosya ile açılan davaya müdahil olunması talebinin 125 Konusu para olan hukuki uyuşmazlığa ilişkin olarak Avukat Hakları Merkezi'nin hukuki destek vermesinin ve avukat görevlendirilmesinin mümkün olmaması sebebi ile talebin reddine 2-Av.H. B. H.'ın İzmir 6.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2013/506 E.sayılı dosyası ile açılan kamu davasına müdahil olunması istemine ilişkin yazısı okundu. Avukat Hakları Merkezi'nin önerisinin kabulü ile Avukat Dayanışma Grubundan Av. E. A.'ın görevlendirilmesine,duruşma bilgilerinin Av. E. A.'a bildirilmesine,gereği için Avukat Hakları Merkezi'ne tevdiine O.B.K.V. Av.Ç. Ü. B.'nin tarihli gelen evrak sayılı,izmir 4.Ağır Ceza Mahkemesi 2013/103E. Sayılı dosya ile açılan davaya müdahil olunması talebinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Müdahil olunmasına,izmir 4.Ağır Ceza Mahkemesi 2013/103 E. sayılı dosyasının gün saat:10.00 duruşmasına Avukat Dayanışma Grubundan Av. Ö.Ç.'un görevlendirilmesine,gereği için Avukat Hakları Merkezi'ne tevdiine O.B.K.V Z. D.'in tarihli Av. A. G.'e ödediği vekalet ücreti ile kendisine teslim ettiği dava dosyalarının tarafına iade edilmesi isteminin İNSAN HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ Karşıyaka A. İlçe Teşkilatı binasına zarar veren şüphelilerden İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi'ne başvuruda bulunan sanık Barış Hakim'in avukat isteminin Z. D.'in tarihli Av. A. G.'e ödediği vekalet ücreti ile kendisine teslim ettiği dava dosyalarının tarafına iade edilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Şikayet giderinin yatırılması halinde şikayetin işleme konulacağının başvurucu Z. D.'e bildirilmesine,gereği için Yönetim Kurulu Disiplin İşleri Sekreteryası'na tevdiine O.B.K.V. Karşıyaka A. İlçe Teşkilatı binasına zarar veren şüphelilerden İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi'ne başvuruda bulunan sanık B. H.'in avukat isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Gönüllü avukat listesinden Av.Özkan YÜCEL tarafından görevlendirme yapılmasına O.B.K.V.

14 İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun tarihli 28/78 sayılı kararına istinaden Av.Özkan YÜCEL'in raporunun değerlendirilmesi. Bu durumda Ceza Muhakemesi Kanunu nun (CMK) hangi durumlarda ayağa kalkma yükümlülüğü getirdiğini tespit etmek gerekecektir. CMK incelendiğinde, duruşma esnasında ayağa kalkmanın Yemin e ilişkin 55/2. Madde ile Hükmün Tefhimi ne ilişkin 231/4. Madde olmak üzere iki yerde düzenlendiği görülmektedir. Nitekim CMK. nın Yemin e ilişkin 55/2. Maddesinde: (2) Yemin edilirken herkes ayağa kalkar. Hükmün Tefhimi ne ilişkin 231/4. Maddesinde ise: (4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir. düzenlemelerine yer verildiği ve söz konusu hükümler uyarınca hem yeminde hem de hükmün tefhiminde mahkeme hakimi dahil olmak üzere duruşma salonunda bulunan herkesin ayağa kalkması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece verilen ara kararların hüküm niteliği taşıyıp taşımadığının irdelenmesi gerekecektir. Hükümden ne anlamak gerektiği ise CMK. nın Duruşmanın sona ermesi ve hüküm başlıklı 223. Maddesinin 1. Fıkrasında açıkça yazılmıştır. Bu madde hükmüne göre de; (1) Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür. Yazı ekinde yer alan duruşma tutanağının incelenmesinden mahkemece verilen kararın ara karar olduğu ve CMK 223/1. madde anlamında hüküm olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim mahkemece de yazılan yazıda da.. kamu davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara kararı gereğince denilmek suretiyle söz konusu kararın hüküm niteliğinin bulunmadığının kabul edildiği açıktır. Yönetim Kurulumuzca başka kanunlarda yer alan düzenlemeler yönünden kıyasın gerekmediği ve CMK da yer alan açık düzenleme karşısında, kıyasın mümkün de olmadığı kanaatine varılmıştır. Ancak, Mahkemece gönderilen yazıda HMUK a da gönderme yapılmış olması ve HMUK hükümlerinin kıyasen uygulanması gerektiğinin ileri sürülmüş olması sebebiyle 6100 sayılı HMK açısından da konu irdelenmiş ve CMK da yer alan düzenlemeye paralel olarak HMK nın 294/5. maddesinde, "Hükmün tefhimini duruşmada bulunanlar ayakta dinler", Yine HMK'nın 258/2. Maddesinde ise; "Yemin eda edilirken hakim de dahil olmak üzere hazır olan herkes ayağa kalkar. hükmünün yer aldığı görülmüştür. Bu iki hüküm dışında HMK'da da ayağa kalkmayı düzenleyen başka bir hüküm bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu maddeler birlikte incelendiğinde, CMK da duruşmaya katılan vekil veya müdafiler açısından herhangi ayrık düzenleme bulunmadığı, ayağa kalkmayı düzenleyen her iki maddede de açıkça salonda bulunan herkesin ayağa kalkması gerektiğinin düzenlenmiş olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Avukatların uymak zorunda bulundukları TBB Meslek Kurallarının Yargı Organlarıyla Ve Adli Mercilerle İlişkiler başlıklı 17. maddesinde avukatların hakim savcılarla ilişkilerinde uymaları gereken kurallara yer verildiği anlaşılmaktadır. Anılan madde metni aynen şöyledir: 17- Hakim ve savcılarla ilişkilerinde avukat hizmetin özelliklerinden gelen ölçülere uygun davranmak zorundadır. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı esastır. Yargının kurucu unsurlarından olan avukatlar ile yargının diğer temsilcileri olan hakim ve savcılar arasında ki ilişkinin farklı görevleri yerine getiren eşitler arasında bir ilişki olduğunu unutmaksızın karşılıklı saygı temelinde davranılması gerektiği tartışmasızdır. Esasen yakınılan avukat tarafından gerçekleştirilen eylem tümüyle yasaya uygun bir eylem olmakla kalmayıp tutanağa geçen anlatıma göre de mahkemeye karşı saygısızlık içeren herhangi bir davranışta bulunmamıştır. Her ne kadar mahkeme tarafından yazılan yazıda Baki Kuru nun HMUK kitabında dile getirildiği söylenen görüşlere atfen ara kararlarda ayağa kalkmanın zorunlu olduğu sonucuna varılmak istenmişse de bu yorum zorlama bir yorum olmaktan öteye gidememektedir. Öncelikle CMUK ve daha sonra da HMUK un yürürlükten kaldırılmış olduğu unutulmamalıdır. O nedenle söz konusu görüşler olsa olsa mülga kanunlar kapsamında yapılmış ve artık geçerliliği kalmamış değerlendirmelerdir. öte yandan bu görüşler yazarını bağlayan görüşlerdir. Açık kanun hükümleri karşısında, Yargı pratiklerinin ve yargılamanın taraflarının davranışlarının/nasıl hareket etmeleri gerektiğinin akademisyenlerin aksi yöndeki görüşleriyle belirlenemeyeceği tartışmasızdır. Elbette ki; duruşma salonunun disiplinini sağlamak mahkeme hakiminin yetkisindedir. Ancak bu yetkinin sınırsız olmadığının da bilinmesi gerekir. Nitekim CMK'da duruşmanın düzen ve disiplini başlığı altında hakimin veya başkanın yetkisi açıkça düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; (2) Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın düzenini bozan kişinin, savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder." Görüleceği üzere hakimin disiplin yönünden karar verebilmesinin temel koşulu duruşmanın düzen ve disiplininin bozuluyor olmasıdır. Ara karar okunduğu esnada oturuyor olmak ise duruşma disiplinini bozan bir davranış olarak kabul edilemez. Kanunda düzenlemesi söz konusu olmayan bir davranışı gerçekleştirmediğini ileri sürmek ise disiplin uygulaması yapabilmek açısından yeterli değildir. CMK'da yer almayan bir davranışı meslektaşlarına dayatmak ve hatta yerine getirilmediği takdirde disiplin işlemi uygulanacağını belirtmek

15 (2) Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın düzenini bozan kişinin, savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder." Görüleceği üzere hakimin disiplin yönünden karar verebilmesinin temel koşulu duruşmanın düzen ve disiplininin bozuluyor olmasıdır. Ara karar okunduğu esnada oturuyor olmak ise duruşma disiplinini bozan bir davranış olarak kabul edilemez. Kanunda düzenlemesi söz konusu olmayan bir davranışı gerçekleştirmediğini ileri sürmek ise disiplin uygulaması yapabilmek açısından yeterli değildir. CMK'da yer almayan bir davranışı meslektaşlarına dayatmak ve hatta yerine getirilmediği takdirde disiplin işlemi uygulanacağını belirtmek yargılamanın diyalektiğine de uygun düşmeyen bir davranıştır. Keza yargılama esnasında Cumhuriyet savcılarınca da ara kararlar ve hatta bazen "hüküm" okunurken ayağa kalkılmadığı ve bu durumun hakimler tarafından mahkemeye saygısızlık olarak addedilmediği de yaşanan bir gerçekliktir. Konunun kanun tarafından açıkça düzenlenmiş olması nedeniyle yönetim kurulumuz tarafından yakınılan avukattan savunma istenmesine gerek görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle; ara kararı okunduğu esnada ayağa kalkmamak şeklinde gerçekleşen eylemde, Ceza Muhakemesi Kanunu na, Avukatlık Kanunu na ve TBB Avukatlık Meslek Kuralları'na aykırı bir yön bulunmadığından Av. Z. Ö. İ. hakkında herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına, karardan bir suretin İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne gönderilmesine, yazının gereği için Başkanlık ve Yönetim Kurulu Sekreteryası'na tevdiine, O.B.K.V.

16

YÖNETIM KURULU 12 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 12 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 12 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 2 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yemin

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 16 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 16 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 16 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin Konu CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: Karar CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: 1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G.,Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 07 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 07 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 07 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Konu Karar

Karar Tarihi Karar No Konu Karar Karar Tarihi Karar No Konu Karar 08.04.2014 2420 SAYMANLIK 1- Ayna Reklam 07.04.2014 tarihli 28069 no lu afis basimi 2.655 tl nin baro yazilmasi,2- Akintürk 15.03.2014 tarihli 107571 no lu yakit bedeli

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 09 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR YÖNETİM KURULU 09 NİSAN 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 19 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 19 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 19 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu.

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 02.01.2013 Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak sayılı,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 27.11.2012 tarihli 5/11 sayılı görevlendirme yazısının Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak

Detaylı

YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ. Yemin törenine katılım gerçekleşti.

YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ. Yemin törenine katılım gerçekleşti. YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi. Karar No Konu Karar PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı. PTT

Detaylı

YÖNETIM KURULU 01 EKI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 01 EKI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 01 EKI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.'nin 14.03.2014

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.'nin 14.03.2014 Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim 2297 Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2298

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 19.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda 2135 Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2136

Detaylı

dogrultusunda; Stajyer I. K.'nin Staj Listesi'nin 10648 sayisindan Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katilimi gerçeklesti.

dogrultusunda; Stajyer I. K.'nin Staj Listesi'nin 10648 sayisindan Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katilimi gerçeklesti. Karar No Konu Karar 2462 AVUKATLIK KANUNUNUN 23.MD.DEGISIK 1.FIKRASI uyarinc yaptigi stajin iptali, adinin staj listesinden silinmesi talebi 2471 Yemin Töreni dogrultusunda; Stajyer I. K.'nin Staj Listesi'nin

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 KASI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 KASI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 KASI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 4 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 4 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 4 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 22 OCAK 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 22 OCAK 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 22 OCAK 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

YÖNETIM KURULU 15 OCAK 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 15 OCAK 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 15 OCAK 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 04 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 04 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 04 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

YÖNETIM KURULU 14 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 14 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 14 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

YÖNETIM KURULU 20 AGUSTOS 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 20 AGUSTOS 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 20 AGUSTOS 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

kaldirildiginin bildirimine iliskin yazisi okundu.

kaldirildiginin bildirimine iliskin yazisi okundu. Karar No Konu Karar Av.O. S.'nin 17.02.2014 tarihli 5250 gelen evrak sayili,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 14.01.2014 tarihli 2/97 sayili kararina istinaden yazili beyanlarini sundugu anlasildi yazi okundu.

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 EYLÜL 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 EYLÜL 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 EYLÜL 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 17.12.2013 Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 12 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 12 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 12 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 26.11.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 NİSAN 2013 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 NİSAN 2013 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 02 NİSAN 2013 GÜNDEMİ GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu Karar No Konu Karar 3310 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3311 Yemin Töreni Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

YÖNETIM KURULU 17 EYLÜL 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 17 EYLÜL 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 17 EYLÜL 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 22 EKI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 22 EKI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 22 EKI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Karar No Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu 3180 bilgilendirmesi.

Karar No Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu 3180 bilgilendirmesi. Karar No Konu Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin Karar katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu 3180 bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 3181

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı okundu. 3510 Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

CMK Yürütme Kurulu'na gönderilmesi ile web sitesinde duyurulmasına O.B.K.V.

CMK Yürütme Kurulu'na gönderilmesi ile web sitesinde duyurulmasına O.B.K.V. 19.11.2013 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 14.11.2013 tarihli 31402 gelen evrak sayılı,cmk görevlendirilmeleri hakkındaki düzenlemenin bildirimine Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 14.11.2013

Detaylı

YÖNETIM KURULU 19 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 19 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 19 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 05.03.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4503 27/11/2012 4504 Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar'ın 21.11.2012 tarih 25621 gelen evrak sayılı, serbest çalışan avukatların gelirleriyle ilgili hazırlamak

Detaylı

YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K.

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K. 20/11/2012 4406 20/11/2012 4407 20/11/2012 4408 20/11/2012 4409 20/11/2012 4411 20/11/2012 4413 İzmir Barosu Dergisi ve Bülten için Yazı İşleri Müdürünün belirlenmesi. Yeminli Mali Müşavir Umman TÜMER'in

Detaylı

müdahale edilmesi istemi degerlendirildi.

müdahale edilmesi istemi degerlendirildi. Karar No Konu Karar Esi tarafindan 28 yerinden biçaklanan D. A. ile ilgili Izmir 6.Agir Ceza Mahkemesinin 2014/17 E sayili dosyasina müdahale edilmesi istemi degerlendirildi. 2728 2730 Yemin Töreni 2731

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 26.03.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 08 EKI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 08 EKI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 08 EKI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

Söz konusu dilekçenin ivedilikle Çocuk Haklari Komisyonuna gönderilmesine, O.B.K.V

Söz konusu dilekçenin ivedilikle Çocuk Haklari Komisyonuna gönderilmesine, O.B.K.V Karar No Konu Karar 2563 2566 I. Ö.'nin 21.04.2014 tarih 11736 gelen evrak sayili faks dilekçesi ile Izmir Fen Lisesi Demokrasi ve Insan Haklari Kulübü olarak 9. sinif (15 yas grubu) 90 ögrenciye çocuk

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13364) Karar Tarihi: 5/1/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucular

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE 33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B)

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B) 4.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir. 2 Ocak 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29936 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı