YÖNETİM KURULU 20 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM KURULU 20 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ"

Transkript

1 Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 20 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. 2 Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 3 Konya Barosu Başkanlığı'nın tarihli gelen evrak sayılı,konya Barosu tarafından resmi kuruluşlarda avukatlara yürütme ile ilgili kurullarda görev verilmesi hakkında Konya'da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen suretin Konya Barosu Başkanlığı'nın tarihli gelen evrak sayılı,konya Barosu tarafından resmi kuruluşlarda avukatlara yürütme ile ilgili kurullarda görev verilmesi hakkında Konya'da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen suretin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Resmi kuruluşlarda avukatlara yürütme ile ilgili kurullarda görev verilmesine ilişkin olarak çalışma yapılmasına,hazırlanan yazının İzmir'de bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.KV İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonu tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile ilgili bilgi notunun görüşülmesi 4 Bilgi notu değerlendirildi.ilgili çalışmanın rapor haline dönüştürülmesi için İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Meriç KAPTAN ve Av. Anıl GÜLER'in görevlendirilmesine,hazırlanan rapor tamamlandıktan sonra web sitesinde yayımlanmasına O.B.K.V.

2 Av. Utku KILINÇ'ın tarihli İzmir Barosu İşyeri Risk Analizi ne ilişkin tekliflerin sunumunun Av. Utku KILINÇ'ın tarihli İzmir Barosu İşyeri Risk Analizi ne ilişkin tekliflerin sunumunun bildirimine ilişkin yazısı okundu tarihli Başkanlık Divanı'nda değerlendiirlmesine O.B.K.V. 6 Av.M. D.'nin tarihli gelen evrak sayılı,izmir 8.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2013/68 E. sayılı dosyanın hakimi tarafından tarihinde kendisi hakkında tutanak tutulduğunun bildirimine ilişkin yazısı. Av.M. D.'nin tarihli gelen evrak sayılı,izmir 8.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2013/68 E. sayılı dosyanın hakimi tarafından tarihinde kendisi hakkında tutanak tutulduğunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. İzmir 8.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tarihli ara kararında belirtilen ön inceleme tutanak örneğinin İzmir Barosu'na iletilmesi halinde hazırlanacak yazı cevabının Av. M. D.'nin dilekçesi ile değerlendirilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V. Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli 2013/ E. sayılıl adli yardım dosyasında başvurucu F. Ç.'in görevlendirilen avukat Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli 2013/ E. sayılıl adli yardım dosyasında başvurucu F. Ç.'in görevlendirilen tarafından mağduriyetinin avukat tarafından mağduriyetinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 7 Başvurucuya listeden yeni bir avukat görevlendirilmesine,avukat hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına,gereği için Adli Yardım Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.

3 Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli 2013/902 E. sayılı M. Ş.'nin adli yardım dosyasının yargılama giderinin ödenmesi talebinin Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli 2013/902 E. sayılı M. Ş.'nin adli yardım dosyasının yargılama giderinin ödenmesi talebinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 8 Adli Yardım Yürütme Kurulu'nun önerisi doğrultusunda vekaletname gideri,vekalet harcı ve tebliğ giderinin zorunlu gider olması ve başvurucunun Kadın Sığınma evinde kalması nedeni ile Adli Yardım fonundan ödenmesine,ödeme yapıldıktan sonra ödeme yapılan miktarın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na iletilmesine,gereği için Adli Yardım Birimi'ne tevdiine O.B.K.V. Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli 2013/1732 E. sayılı S. B.'a ait adli yardım dosyasında vekalet harcı ödenmesinde yaşanan sorunun Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli 2013/1732 E. sayılı S. B.'a ait adli yardım dosyasında vekalet harcı ödenmesinde yaşanan sorunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 9 Rapor hazırlamak üzere AV. Türkan KARAKOÇ'un görevlendirilmesine,rapor hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nda değerlendirilmesine O.B.K.V.

4 Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli,2013/1612 E. sayılı R. G.'e ait adli yardım dosyasında vekalet harcı ödenmesinde yaşanan sorunun Av. Türkan KARAKOÇ'un tarihli,2013/1612 E. sayılı R.G.'e ait adli yardım dosyasında vekalet harcı ödenmesinde yaşanan sorunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 10 Rapor hazırlamak üzere AV. Türkan KARAKOÇ'un görevlendirilmesine,rapor hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nda değerlendirilmesine O.B.K.V. Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. K. A.'ın cevabi yazısının değerlendirilmesi isteminin Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. K. A.'ın cevabi yazısının değerlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 11 İtiraz dilekçesinde belirtilen gerekçelerin İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun tarih ve 28/5 sayılı kararın geri alınmasını gerektirir nitelikte görülmediğinden itirazın reddi ile karar gereği gibi işlem yapılmasına,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V. Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. İ.A. G.'nin cevabi yazısının değerlendirilmesi isteminin Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. İ.A. G.'nin cevabi yazısının değerlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 12 İtiraz dilekçesinde belirtilen gerekçelerin İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun tarih ve 28/5 sayılı kararın geri alınmasını gerektirir nitelikte görülmediğinden itirazın reddi ile karar gereği gibi işlem yapılmasına,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.

5 Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. İ. Ö.'ün cevabi yazısının değerlendirilmesi isteminin Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. İ. Ö.'ün cevabi yazısının değerlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 13 İtiraz dilekçesinde belirtilen gerekçelerin İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun tarih ve 28/5 sayılı kararın geri alınmasını gerektirir nitelikte görülmediğinden itirazın reddi ile karar gereği gibi işlem yapılmasına,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V. Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. Y. N.'in kayıt durumunun yeniden değerlendirilmesi isteminin Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Av. Y. N.'in kayıt durumunun yeniden değerlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 14 Av. Y. N.'in kaydının Avukatlık Kanunu 72/c gereğince levhadan silinmesine,gereği için Ruhsat İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.

6 Av.Y. Y. T.'nın tarihli gelen evrak sayılı,stj.av. F. D.'i şikayetinin bildirimine ilişkin yazısı. 15 Av.Y. Y. TA.'nın tarihli gelen evrak sayılı,stj.av. F. D.'i şikayetinin bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı. Türkiye Barolar Birliği'nin tarihli gelen evrak sayılı,"icra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 21.Maddesi Hakkında İptal Davası Açılmasına" dair kararın bildirimine ilişkin yazısı. Türkiye Barolar Birliği'nin tarihli gelen evrak sayılı,"icra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 21.Maddesi Hakkında İptal Davası Açılmasına" dair kararın bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı. 16 İcra İflas Kanunu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 21.Maddesi hakkında iptal davası açılması yönünde Av. Türkan KARAKOÇ ve Hukuk İşleri Birimi tarafından çalışma ve süreler konusunda değerlendirme yapılmasına O.B.K.V.

7 Türkiye Barolar Birliği'nin tarihli gelen evrak sayılı,"ab Türkiye Katlılm Yardımlarının Etki Değerlendirilmesi Çalışması" başlıklı değerlendirme formunun Türkiye Barolar Birliği'nin tarihli gelen evrak sayılı,"ab Türkiye Katılım Yardımlarının Etki Değerlendirilmesi Çalışması" başlıklı değerlendirme formunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 17 Anketin doldurulması yönünde Av. Utku KILINÇ'ın görevlendirilmesine O.B.K.V. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün tarihli gelen evrak sayılı,kadın - Erkek Eşitliği Birimi'nin kurumların hizmetleri alanında cinsiyet temelli veri tabanı oluşturmaları için İzmir Barosu'ndan bilgi isteminin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün tarihli gelen evrak sayılı,kadın -Erkek Eşitliği Birimi'nin kurumların hizmetleri alanında cinsiyet temelli veri tabanı oluşturmaları için İzmir Barosu'ndan bilgi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 18 İlgi cevabi yazının Kadın Hakları Merkezi Sekreterya sorumlusu Av. Devrim CENGİZ AYGÜN tarafından hazırlanmasına O.B.K.V.

8 Av. Ö. A.ve Av. G. K.'nın tarihli gelen evrak sayılı, mesleki faaliyetleri sırasında bürolarında pos/kredi kartı cihazı ve hizmetinin kullanılmasında bir sakınca olup olmadığına dair bilgi isteminin Av. Ö. A. ve Av. G. K.'nın tarihli gelen evrak sayılı, mesleki faaliyetleri sırasında bürolarında pos/kredi kartı cihazı ve hizmetinin kullanılmasında bir sakınca olup olmadığına dair bilgi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 19 Genel Sekreterlikçe görüşülmesine O.B.K.V İzmir 4.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarihli gelen evrak sayılı,hükümlü C. K.'a vasi atanması isteminin bildirimine ilişkin yazısı. Av.M. E.'nin tarihli gelen evrak sayılı,iş yeri risk analizi fiyat teklifinin değerlendirilmesi isteminin İzmir 4.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarihli gelen evrak sayılı,hükümlü C. K.'a vasi atanması isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Listeden Av.Ş. A.'ün vasi olarak atanmasına,gereği için Yönetim Kurulu Sekreteryası'na tevdiine O.B.K.V. Av.M. E.'nin tarihli gelen evrak sayılı,iş yeri risk analizi fiyat teklifinin değerlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu tarihli Başkanlık Divanı'nda değerlendirilmesine O.B.K.V.

9 22 Stj.Av. P. K.'ın tarihli gelen evrak sayılı,adliye personeli tarafından stajyer avukatlara yapılan kötü muamelenin ve İzmir Adalet Komisyonu'na yaptığı şikayetin izlenmesi isteminin Stj.Av. P. K.'ın tarihli gelen evrak sayılı,adliye personeli tarafından stajyer avukatlara yapılan kötü muamelenin ve İzmir Adalet Komisyonu'na yaptığı şikayetin izlenmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Stj.Av. P. K. tarafından verilen dilekçeninde eklenerek sonuç ve akibetinin İzmir Barosu'na bildirilmesi istemli yazı yazılarak İzmir Adalet komisyonu Başkanlığı'na gönderilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V. 23 Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Kordon Vergi Dairesi'ne İzmir Barosu'nun yeni adresinin Yönetim Kurulu kararı ile bildirilmesi istemine ilişkin yazısı. Av. Utku KILINÇ'ın tarihli Kordon Vergi Dairesi'ne İzmir Barosu'nun yeni adresinin Yönetim Kurulu kararı ile bildirilmesi istemine ilişkin yazısı okundu. İzmir Barosu Merkezi'nin 1456 sk.no:14 Alsancak KONAK İZMİR adresine taşındığının bildirilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V. 24 Av. A. D.nın tarihli gelen evrak sayılı,av. O. E. D. hakkında Av. K. 5/g maddesi uyarınca işlem yapılması isteminin Av. A. D.'nın tarihli gelen evrak sayılı,av. O. E. D. hakkında Av. K. 5/g maddesi uyarınca işlem yapılması isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Avukatlık Kanunu 5.mad g bendi uyarınca işlem yapılabilmesi için kesin aciz vesikası gerektiğinden geçici aciz vesikası ile 5/g uyarınca işlem yapılmayacağından talebin reddine,gereği için Yazı İşleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.

10 109 SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Mustafa Ugranlı tarihli no lu dosya basım ücreti tl nin Baro bütçesine gider yazılması,2-kontrol P tarihli no lu afiş yapımı ve pil alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması,3-telekurye Dağıtım tarihli no lu bülten dağıtım bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,4-canan Evren Sigorta minibüs trafik sigortası bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,5-canan Evren Sigorta minibüs kasko bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,6-esat Tekeli tarihli 3929 no lu matbu evrak basımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması,7-deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı tarihli no lu cübbe ve masa örtüsü temizleme bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,8- Teknolojik Bilgisayar tarihli no lu duruşma salonları bakım SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Mustafa Ugranlı tarihli no lu dosya basım ücreti tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,2- bedeli tl nin Baro bütçesine gider Kontrol P tarihli no lu afiş yapımı ve pil alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,3-telekurye Dağıtım yazılması, tarihli no lu bülten dağıtım bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,4-canan Evren Sigorta minibüs trafik sigortası bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,5-canan Evren Sigorta minibüs kasko bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,6- Esat Tekeli tarihli 3929 no lu matbu evrak basımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,7-deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı tarihli no lu cübbe ve masa örtüsü temizleme bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,8-teknolojik Bilgisayar tarihli no lu duruşma salonları bakım bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V.

11 Analiz Dijital tarihli no lu ikram malzemesi alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması,10-analiz Dijital tarihli no lu ikram malzemesi alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması,11-analiz Dijital tarihli no lu toner,dvd,flaş bellek alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılması,12-aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli 9.44 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,13- AB Temizlik tarihli no lu genel temizlik bedeli tl nin Baro bütçesinegider yazılması,14-ilhan Odabaşı,Nazlı Çimen katip kimlik ücreti iadesi 25 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,15-kontrol P tarihli no lu önlük için ödenen tl nin Baro bütçesine gider yazılması,16- Kontrol P tarihli no lu stajyer kimlik basımı tl nin Baro 9-Analiz Dijital tarihli no lu ikram malzemesi alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,10-analiz Dijital bütçesine gider yazılması,17-agc tarihli no lu ikram malzemesi alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,11-analiz Dijital tarihli Yazılım tarihli no lu no lu toner,dvd,flaş bellek alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,12-aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli 9.44 internet barındırma bedeli 295 tl nin tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,13-ab Temizlik tarihli no lu genel temizlik bedeli tl nin Baro bütçesinegider Baro bütçesine gider yazılması, yazılmasına,14-ilhan Odabaşı,Nazlı Çimen katip kimlik ücreti iadesi 25 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,15-kontrol P tarihli no lu önlük için ödenen tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,16-kontrol P tarihli no lu stajyer kimlik basımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,17-agc Yazılım tarihli no lu internet barındırma bedeli 295 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V. 18-Zülfikar Şimşek tarihli no lu servis bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,19- Metafor Elektronik tarihli no lu kamera kaydı için ödenen 90 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,20-anıl Doğa Kartal Doğrul tarihli 161 no lu stüdyo kirası için ödenen 708 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,21-anıl Doğa Kartal Doğrul İzmir Barosu cari hs.a 18-Zülfikar Şimşek tarihli no lu servis bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,19-metafor Elektronik tarihli no lu kamera kaydı için ödenen 90 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına20-anıl Doğa Kartal Doğrul tarihli 161 no lu stüdyo kirası için ödenen 708 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,21-anıl Doğa Kartal Doğrul İzmir Barosu cari hs.a mahsuben ödenen tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,22-taşlı Tüp tarihli no lu foça baro odası su alımı tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,23-ptt Genel Müdürlüğü'nün tarihli AE no lu kargo bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,24-deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı tarihli no lu cübbe temizleme bedeli tl nin baro bütçesine gider yazılmasına,25-akıntürk Petrol tarihli B no lu yakıt bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V.

12 Teknolojik Bilgisayar tarihli no lu duruşma salonu bakım bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,27-ptt tarihli AE no lu kargo bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,28-soygül Gıda tarihli no lu çay kahve tüketim bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,29- Kontrol P tarihli no lu baskı ve sertifika bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,30-ptt tarihli AE no lu kargo bedeli 211 tl nin Baro bütçesine gider yazılması,31-aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli tl nin baro bütçesine gider yazılması,32-aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması,33-aras Kargo Teknolojik Bilgisayar tarihli no lu duruşma salonu bakım bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,27-ptt tarihli E no lu kargo bedeli tarihli AE no lu kargo bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,28-soygül Gıda tarihli no lu tl nin CMK bütçesine gider yazılması,34- çay kahve tüketim bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,29-kontrol P tarihli no lu baskı ve sertifika bedeli Aras Kargo tarihli E tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,30-ptt tarihli AE no lu kargo bedeli 211 tl nin Baro bütçesine gider no lu kargo bedeli tl nin Adli yazılmasına,31-aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli tl nin baro bütçesine gider yazılmasına,32-aras Kargo Yardım bütçesine gider yazılması, tarihli E no lu kargo bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına,33-aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli tl nin CMK bütçesine gider yazılmasına,34-aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V. 35-Aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılması,36-teknolojik Bilgisayar tarihli no lu bakım bedeli 900 tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılması, Aras Kargo tarihli E no lu kargo bedeli tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılmasına,36-teknolojik Bilgisayar tarihli no lu bakım bedeli 900 tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V.

13 AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ: AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ: 1-Av.S. D.'nın manevi tazminat davasında hukuksal destek talebinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 1-Av.S. D.'nın manevi tazminat davasında hukuksal destek talebinin 2-Av.H. B. H.'ın İzmir 6.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2013/506 E.sayılı dosyası ile açılan kamu davasına müdahil olunması istemine ilişkin 124 yazısı. Av.Ç. Ü. B.'nin tarihli gelen evrak sayılı,izmir 4.Ağır Ceza Mahkemesi 2013/103E. Sayılı dosya ile açılan davaya müdahil olunması talebinin 125 Konusu para olan hukuki uyuşmazlığa ilişkin olarak Avukat Hakları Merkezi'nin hukuki destek vermesinin ve avukat görevlendirilmesinin mümkün olmaması sebebi ile talebin reddine 2-Av.H. B. H.'ın İzmir 6.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2013/506 E.sayılı dosyası ile açılan kamu davasına müdahil olunması istemine ilişkin yazısı okundu. Avukat Hakları Merkezi'nin önerisinin kabulü ile Avukat Dayanışma Grubundan Av. E. A.'ın görevlendirilmesine,duruşma bilgilerinin Av. E. A.'a bildirilmesine,gereği için Avukat Hakları Merkezi'ne tevdiine O.B.K.V. Av.Ç. Ü. B.'nin tarihli gelen evrak sayılı,izmir 4.Ağır Ceza Mahkemesi 2013/103E. Sayılı dosya ile açılan davaya müdahil olunması talebinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Müdahil olunmasına,izmir 4.Ağır Ceza Mahkemesi 2013/103 E. sayılı dosyasının gün saat:10.00 duruşmasına Avukat Dayanışma Grubundan Av. Ö.Ç.'un görevlendirilmesine,gereği için Avukat Hakları Merkezi'ne tevdiine O.B.K.V Z. D.'in tarihli Av. A. G.'e ödediği vekalet ücreti ile kendisine teslim ettiği dava dosyalarının tarafına iade edilmesi isteminin İNSAN HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ Karşıyaka A. İlçe Teşkilatı binasına zarar veren şüphelilerden İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi'ne başvuruda bulunan sanık Barış Hakim'in avukat isteminin Z. D.'in tarihli Av. A. G.'e ödediği vekalet ücreti ile kendisine teslim ettiği dava dosyalarının tarafına iade edilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Şikayet giderinin yatırılması halinde şikayetin işleme konulacağının başvurucu Z. D.'e bildirilmesine,gereği için Yönetim Kurulu Disiplin İşleri Sekreteryası'na tevdiine O.B.K.V. Karşıyaka A. İlçe Teşkilatı binasına zarar veren şüphelilerden İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi'ne başvuruda bulunan sanık B. H.'in avukat isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Gönüllü avukat listesinden Av.Özkan YÜCEL tarafından görevlendirme yapılmasına O.B.K.V.

14 İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun tarihli 28/78 sayılı kararına istinaden Av.Özkan YÜCEL'in raporunun değerlendirilmesi. Bu durumda Ceza Muhakemesi Kanunu nun (CMK) hangi durumlarda ayağa kalkma yükümlülüğü getirdiğini tespit etmek gerekecektir. CMK incelendiğinde, duruşma esnasında ayağa kalkmanın Yemin e ilişkin 55/2. Madde ile Hükmün Tefhimi ne ilişkin 231/4. Madde olmak üzere iki yerde düzenlendiği görülmektedir. Nitekim CMK. nın Yemin e ilişkin 55/2. Maddesinde: (2) Yemin edilirken herkes ayağa kalkar. Hükmün Tefhimi ne ilişkin 231/4. Maddesinde ise: (4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir. düzenlemelerine yer verildiği ve söz konusu hükümler uyarınca hem yeminde hem de hükmün tefhiminde mahkeme hakimi dahil olmak üzere duruşma salonunda bulunan herkesin ayağa kalkması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece verilen ara kararların hüküm niteliği taşıyıp taşımadığının irdelenmesi gerekecektir. Hükümden ne anlamak gerektiği ise CMK. nın Duruşmanın sona ermesi ve hüküm başlıklı 223. Maddesinin 1. Fıkrasında açıkça yazılmıştır. Bu madde hükmüne göre de; (1) Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür. Yazı ekinde yer alan duruşma tutanağının incelenmesinden mahkemece verilen kararın ara karar olduğu ve CMK 223/1. madde anlamında hüküm olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim mahkemece de yazılan yazıda da.. kamu davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara kararı gereğince denilmek suretiyle söz konusu kararın hüküm niteliğinin bulunmadığının kabul edildiği açıktır. Yönetim Kurulumuzca başka kanunlarda yer alan düzenlemeler yönünden kıyasın gerekmediği ve CMK da yer alan açık düzenleme karşısında, kıyasın mümkün de olmadığı kanaatine varılmıştır. Ancak, Mahkemece gönderilen yazıda HMUK a da gönderme yapılmış olması ve HMUK hükümlerinin kıyasen uygulanması gerektiğinin ileri sürülmüş olması sebebiyle 6100 sayılı HMK açısından da konu irdelenmiş ve CMK da yer alan düzenlemeye paralel olarak HMK nın 294/5. maddesinde, "Hükmün tefhimini duruşmada bulunanlar ayakta dinler", Yine HMK'nın 258/2. Maddesinde ise; "Yemin eda edilirken hakim de dahil olmak üzere hazır olan herkes ayağa kalkar. hükmünün yer aldığı görülmüştür. Bu iki hüküm dışında HMK'da da ayağa kalkmayı düzenleyen başka bir hüküm bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu maddeler birlikte incelendiğinde, CMK da duruşmaya katılan vekil veya müdafiler açısından herhangi ayrık düzenleme bulunmadığı, ayağa kalkmayı düzenleyen her iki maddede de açıkça salonda bulunan herkesin ayağa kalkması gerektiğinin düzenlenmiş olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Avukatların uymak zorunda bulundukları TBB Meslek Kurallarının Yargı Organlarıyla Ve Adli Mercilerle İlişkiler başlıklı 17. maddesinde avukatların hakim savcılarla ilişkilerinde uymaları gereken kurallara yer verildiği anlaşılmaktadır. Anılan madde metni aynen şöyledir: 17- Hakim ve savcılarla ilişkilerinde avukat hizmetin özelliklerinden gelen ölçülere uygun davranmak zorundadır. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı esastır. Yargının kurucu unsurlarından olan avukatlar ile yargının diğer temsilcileri olan hakim ve savcılar arasında ki ilişkinin farklı görevleri yerine getiren eşitler arasında bir ilişki olduğunu unutmaksızın karşılıklı saygı temelinde davranılması gerektiği tartışmasızdır. Esasen yakınılan avukat tarafından gerçekleştirilen eylem tümüyle yasaya uygun bir eylem olmakla kalmayıp tutanağa geçen anlatıma göre de mahkemeye karşı saygısızlık içeren herhangi bir davranışta bulunmamıştır. Her ne kadar mahkeme tarafından yazılan yazıda Baki Kuru nun HMUK kitabında dile getirildiği söylenen görüşlere atfen ara kararlarda ayağa kalkmanın zorunlu olduğu sonucuna varılmak istenmişse de bu yorum zorlama bir yorum olmaktan öteye gidememektedir. Öncelikle CMUK ve daha sonra da HMUK un yürürlükten kaldırılmış olduğu unutulmamalıdır. O nedenle söz konusu görüşler olsa olsa mülga kanunlar kapsamında yapılmış ve artık geçerliliği kalmamış değerlendirmelerdir. öte yandan bu görüşler yazarını bağlayan görüşlerdir. Açık kanun hükümleri karşısında, Yargı pratiklerinin ve yargılamanın taraflarının davranışlarının/nasıl hareket etmeleri gerektiğinin akademisyenlerin aksi yöndeki görüşleriyle belirlenemeyeceği tartışmasızdır. Elbette ki; duruşma salonunun disiplinini sağlamak mahkeme hakiminin yetkisindedir. Ancak bu yetkinin sınırsız olmadığının da bilinmesi gerekir. Nitekim CMK'da duruşmanın düzen ve disiplini başlığı altında hakimin veya başkanın yetkisi açıkça düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; (2) Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın düzenini bozan kişinin, savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder." Görüleceği üzere hakimin disiplin yönünden karar verebilmesinin temel koşulu duruşmanın düzen ve disiplininin bozuluyor olmasıdır. Ara karar okunduğu esnada oturuyor olmak ise duruşma disiplinini bozan bir davranış olarak kabul edilemez. Kanunda düzenlemesi söz konusu olmayan bir davranışı gerçekleştirmediğini ileri sürmek ise disiplin uygulaması yapabilmek açısından yeterli değildir. CMK'da yer almayan bir davranışı meslektaşlarına dayatmak ve hatta yerine getirilmediği takdirde disiplin işlemi uygulanacağını belirtmek

15 (2) Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın düzenini bozan kişinin, savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder." Görüleceği üzere hakimin disiplin yönünden karar verebilmesinin temel koşulu duruşmanın düzen ve disiplininin bozuluyor olmasıdır. Ara karar okunduğu esnada oturuyor olmak ise duruşma disiplinini bozan bir davranış olarak kabul edilemez. Kanunda düzenlemesi söz konusu olmayan bir davranışı gerçekleştirmediğini ileri sürmek ise disiplin uygulaması yapabilmek açısından yeterli değildir. CMK'da yer almayan bir davranışı meslektaşlarına dayatmak ve hatta yerine getirilmediği takdirde disiplin işlemi uygulanacağını belirtmek yargılamanın diyalektiğine de uygun düşmeyen bir davranıştır. Keza yargılama esnasında Cumhuriyet savcılarınca da ara kararlar ve hatta bazen "hüküm" okunurken ayağa kalkılmadığı ve bu durumun hakimler tarafından mahkemeye saygısızlık olarak addedilmediği de yaşanan bir gerçekliktir. Konunun kanun tarafından açıkça düzenlenmiş olması nedeniyle yönetim kurulumuz tarafından yakınılan avukattan savunma istenmesine gerek görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle; ara kararı okunduğu esnada ayağa kalkmamak şeklinde gerçekleşen eylemde, Ceza Muhakemesi Kanunu na, Avukatlık Kanunu na ve TBB Avukatlık Meslek Kuralları'na aykırı bir yön bulunmadığından Av. Z. Ö. İ. hakkında herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına, karardan bir suretin İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne gönderilmesine, yazının gereği için Başkanlık ve Yönetim Kurulu Sekreteryası'na tevdiine, O.B.K.V.

16

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu Karar No Konu Karar 3310 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3311 Yemin Töreni Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 14 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 14 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 14 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

Stajyer Avukatın Hak ve Yükümlülükleri

Stajyer Avukatın Hak ve Yükümlülükleri Stajyer Avukatın Hak ve Yükümlülükleri 1 2 İstanbul Barosu Yayınları Genel Yayın Sıra No: 210 2012 / 12 ISBN No: 978-605-5316-19-8 Yayına Hazırlayan Av. Filiz SARAÇ - Av. Burcu ÖZTOPRAK Tasarım / Uygulama

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İÇİNDEKİLER NOTER HARÇLARI VE DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ İDARI YARGI KARARLARI Sayfa 1- Genelgelerin Yargı Denetimi, Bu Konudaki Kararların

Detaylı

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi Ankara Barosu Başkanlığı ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhıye/ANKARA

Detaylı

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu Yayınları 2011 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2011 Tüm hakları saklıdır. ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA

Detaylı

2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU 15. 04. 2013 2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu çalışmaları, Av. Mithat KARA ve Av. Abdullah HIZAL tarafından yürütülmektedir. Hukuk Bürosu çalışmaları

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I-2247 SAYILI KANUN UN 1., 14. ve 27. MADDELERİ GEREĞİNCE VERİLEN (BAŞVURU RED) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2015/226 KARAR NO : 2015/241 KARAR

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :2014/2810 KARAR TARİHİ:04/12/2014 KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI ŞİKAYETÇİ : A.A. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : 1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (re'sen) 2) Tarım

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. : N.B :Av. Y.P

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. : N.B :Av. Y.P T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013/1691 KARAR TARİHİ:20/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ VEKİLİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : N.B :Av. Y.P : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2006/15 Karar No : 2007/1 DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda 2135 Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2136

Detaylı

Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri leri- Av. Aykut OKUR Av. Mehmet KALAY TAKDĐM U zun zamandır gündemimizde bulunan CMUK Uygulamaları ve Sorunları ile birlikte Adli Yardım Sorunları ve Çözüm Önerileri

Detaylı

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

TÜRKĐYE BAROLAR BĐRLĐĞĐ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE BAROLAR BĐRLĐĞĐ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE BAROLAR BĐRLĐĞĐ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELĐĞĐ RG: 19/12/2001-24615 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı avukatlık stajının hukuk bilgilerini bilimsel verilerden ayrılmaksızın

Detaylı

SANIK MÜDAFİLİĞİ, MAĞDUR, ŞİKAYETÇİ VE KATILAN VEKİLLİĞİ MESLEK İÇİ TEMEL EĞİTİM SEMİNERİ KİTAPÇIĞI

SANIK MÜDAFİLİĞİ, MAĞDUR, ŞİKAYETÇİ VE KATILAN VEKİLLİĞİ MESLEK İÇİ TEMEL EĞİTİM SEMİNERİ KİTAPÇIĞI İSTANBUL BAROSU CMK UYGULAMA, ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ SANIK MÜDAFİLİĞİ, MAĞDUR, ŞİKAYETÇİ VE KATILAN VEKİLLİĞİ MESLEK İÇİ TEMEL EĞİTİM SEMİNERİ KİTAPÇIĞI 2015 CMK Uygulama Servisi İrtibat ve İletişim

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) ŞİKAYET NO : 03.2014/2832 KARAR TARİHİ : 03/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : F.D ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Adalet Bakanlığı ŞİKAYETİN KONUSU : Mahkemece hakkında

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

Staj, Avukatlık Kanunu nun Dördüncü Bölümünde düzenlenmiştir.

Staj, Avukatlık Kanunu nun Dördüncü Bölümünde düzenlenmiştir. I. STAJ EĞİTİMİNE İLİŞKİN KURALLAR 1. AVUKATLIK KANUNU NA GÖRE STAJ Staj, Avukatlık Kanunu nun Dördüncü Bölümünde düzenlenmiştir. Genel olarak Madde 15 - (Değişik: 30/1/1979-2178/4 md.) Avukatlık stajı

Detaylı

KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI

KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI ŞİKÂYET NO: 03.2013/223 KARAR TARİHİ: 09/01/2014 KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI ŞİKÂYETÇİ :...... ŞİKÂYET EDİLEN İDARE :1- Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Ziya Gökalp Cad. No: 64 06600 ANKARA 2- Milli

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Konu ve kapsam AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı