YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ"

Transkript

1 YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim kuruluna bilgilendirme yapıldı. 1 Yemin Töreni Yönetim Kurulu üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti. 2 TBB'nin tarihli,26837 gelen evrak sayılı,izmir Barosu kayıtlı avukat sayısı bildirilmesi istemli yazısı. TBB'nin yazısı okundu, yazıda istenilen bilgilerin verilmesine, gereği yapılmak için Yazı İşleri Servisi'ne gönderilmesine, tarihli gelen evrak sayılı,urla İlçe Baro Temsilcisi tutanağı bildirimine ilişkin yazısı. Tutanak okundu, Urla Adli Müzaheret Temsilcisi olarak Av. Mustafa Öndes'in atanmasına, ilgilisine ve diğer kurumlara durumun yazı ile bildirilmesine, gereği yapılmak üzere Yazı İşleri Servisi'ne gönderilmesine, 4 Av. A. S. A.'nın tarihli,26983 gelen evrak sayılı,mesleki ingilizce çalışma grubunun faaliyetinin ilanına ilişkin yazısı. Yazı okundu, talebi kabulüne, hazırlanan afişin Adliye 4. Kat Baro Biriminde ve Merkez Baroda asılmak sureti ile duyuru yapılmasına, gereği için Baro Müdürlüğüne afişin teslimine, avukata Başkanlık ve Yönetim Kurulu Sekretaryası tarafından bilgi verilmesine, 5 6 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarihli gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin Karşıyaka 1. Sulh Hukuk Mahkemesine bildirilmesine, gereği için Başkanlık ve Yönetim Kurulu Sekretaryasına gönderilmesine,

2 Av. E. D.'nin tarihli gelen evrak sayılı,izmir 4.Aile Mahkemesi'ndeki dosyasında yaşanan sorunlara ilişkin yazısı. 7 Yazı okundu, konunun İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Ümit Görgülü ve A. Türkan Karakoç tarafından takibinin sağlanmasına, yazının bir örneğinin görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerine teslimine, 8 Av. B. A.'nın tarihli gelen evrak sayılı,izmir Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden istenilen bilginin verilmemesi nedeniyle durumun değerlendirilerek gereğinin yapılması istemli hakkındaki yazısı. Yazı okundu, Av. B. A.'ya söz konusu durum için İçişleri Bakanlığı'ndan tarih ve sayılı yazı ile durumun bildirildiği ve yanıtın beklendiği konusunda bilgi verilmesine, söz konusu yazının bir örneğinin de ilgisine gönderilmesine,gereği yapılmak üzere Yazı İşleri Servisi'ne gönderilmesine, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 'nın tarih gelen evrak sayılı, meslekte 40 ve 50 yılını dolduran meslektaşların açık adresleri ve telefon numaralarının TBB'ye iletilmesi konulu yazısı. Yazı okundu, gereken bilgilerin verilmesi için yazının Yazı İşleri Servisi'ne gönderilmesine, 9 Av. E. E.'nin tarihli gelen evrak sayılı,belkahve Vergi Dairesi'nde personel görevlendirilmesine ilişkin yazısı. Yazı okundu, talebin yerine getirilmesi için Vergi Dairesi Başkanlığı ile görüşme yapılmasına ve yazılı talepte bulunulmasına, Vergi Dairesi Başkanlığı'na ve ilgilisine durumun bildirilmesi için gereği yapılmak üzere Baro Müdürlüğü'ne gönderilmesine, görüşme yapılabilmesi için evrakın Başkanlık ve YK Sekretaryası'na gönderilmesine ve Başkanlık Sekretaryası tarafından randevuların alınmasına, 10 Baro Müdürü Utku Kılınç tarafından Yönetim Kurulu'nun 27/11/2012 gün ve 5/23 sayılı kararı gereğince Av. H. K.'nin adres tespitine ilişkin hazırlanan tutanak ve Av. H. K.'nin adres bildirimine ilişkin tarihli yazısı. Tutanak ve yazı incelendi; H. K.'nin vermiş olduğu adreste mesleki faaliyetini sürdürmediği, İzmir içinde halen bir bürosunun bulunmadığı, Av. H. K. tarafından verilen dilekçede kendisinin Denizli'de ikamet ettiğini bildirmiş olması da dikkate alınarak, hakkında tarihinde verilen " YK.NUN 26/06/2012 GÜN VE 95/11 SAYILI KARARI İLE AV.KN.72/1-C MADDESİNE İSTİNADEN KAYDININ SİLİNMESİNE" şeklinde verilen ihraç kararının tebliğinin sağlanması amacı ile kararın bir örneğinin ve eklerinin Disiplin Kuruluna, Disiplin Sekretaryasına ve Ruhsat İşlerine gönderilmesine, 11 Baro Müdürü Utku KILINÇ'ın tarihli Av. S. Y.'nin tebligat ve basılı yayınların İstanbul'daki adresine gönderilmesi talebi hakkındaki yazısı. Yazı okundu, basılı yayın ve diğer ilgili tebligatların İzmir Barosu Levhasına kayıtlı büro adresine yapılması gerektiğinden ve aksi her durumun 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 72-c bendine aykırılık teşkil edeceğinden, talebin reddine, ilgilisine kararın yazılı olarak bildirilmesi için Yazı İşleri Servisi'ne gönderilmesine, 12

3 Av. S. G.'in tarihli gelen evrak sayılı,izmir Barosu bünyesinde Sağlık Hukuku Komisyonu kurulması istemli yazısı. Yazı okundu, komisyon kurma sürecinde talep yoğunluğu ve öncelikli mesleki sorunlar dikkate alınarak uygulama yapılması nedeni ile bugünkü şartlar içinde Sağlık Hukuku Komisyonu kurulmasının mümkün olmadığı kanaatine varılmış olup; talebin reddine, kararın ilgilisine yazı ile bildirilmesi için Yazı İşleri Servisi'ne gönderilmesine, İzmir Valilliği İl Özel İdaresinin tarihli gelen evrak sayılı,2013 yılı Terör ve Terörle Mücadele'den Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Zarar Tespit Komisyonunda görev alacak toplantılara katılma engeli olmayan İzmir Barosu avukatının Komisyon Başkanlığı bildirilmesi istemli yazısı. Yazı okundu, daha önceki dönemde görevlendirilmiş olan Av. A. A. A.'nın görevlendirilmesine, Komisyona ve ilgili avukata yazı ile bildirilmek üzere Yazı İşleri Servisi'ne gönderilmesine, bildirimlerin en geç tarihine değin yapılmasına, Av. N. Ö.'nün tarihli gelen evrak sayılı, günlü kamuoyunu ilgilendiren davalarda baro izleme raporunun kamuoyu ile paylaşılması ve digital sahtekarlık çeteleri hakında girişimde bulunulması istemli dilekçesi. Yazı okundu, yanıtın Genel Sekreterlik tarafından hazırlanarak tarihli YK toplantısında tekrar gündeme alınmasına, 15 Av. A. Ş.'nin tarihli gelen evrak sayılı,yeni Adliye binasındaki PTT veznesine para yatırma birimi açılması konusunda gerekli başvurunun yapılması istemli yazısı. Yazı okundu, PTT Bölge Müdürlüğüne yazı yazılarak PTT hizmetlerinin sağlanması açısından Yeni Ek Adliye binasına(ince Plaza) vezne açılması için girişimde bulunulmasına ve ilgili yazı ve karar hakkında Av. A. Ş.'ye bilgi verilmesine, gereği yapılmak üzere, Baro Müdürlüğüne gönderilmesine, tarihli gelen evrak sayılı,çeşme Adli Yardım Büro Temsilciliğine Av. Akgün ONUR'un seçildiğine ilişkin bildiriminde bulunduğu yazısı. Yazı okundu, Çeşme Adli Müzaheret Temsilciliği'ne Av. Akgün Onur'un atanmasına, ilgili kurumlar ve temsilciye bilgi verilmek üzere Yazı İşleri Servisi'ne gönderilmesine, tüm adli müzaheret temsilcilerinin web sitesinde güncellenmesi için Bilgi İşlem Servisi'ne gönderilmesine, 17

4 AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ 1- Av.L. K.'nin tarihli, İzmir 13.Asliye Ceza Mahkemesi'nin2012/1122 E. sayılı dosyasını incelemek istemesi karşısında duruşma salonunda hakim ile yaşadığı tartışma ve hakim hakkındaki şikayet dilekçesi. 2- Av. N. K.'nin yürütmekte oldukları dosyadaki kişilere ilişkin mahalle muhtarlarının adres bildirmemeleri hakkındaki yazısı. 1- Yazı okundu, başvuru dilkeçesi esas alınarak ve Baro Başkanlığı tarafından yapılmış tüm şikayet dilekçeleri eklenerek HSYK'ya şikayet yazısının hazırlanması için Avukat Hakları Merkezine gönderilmesine, 2- Okundu, bilgi alındı. 18 AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ 3- Av. M. G.'nin İzmir 13.Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi H. Ç. hakkında yaptığı şikayet üzerine M. G.N'e verilen karar yazısı ve itiraz dilekçesi yazısı. 4-İzmir Adliyesi ek binadaki PTT bölümüne vezne talebi yazısı. 3- Okundu,bilgi alındı. 4- Konuya ilişkin karar alınmış olması nedeni karar alınmasına gerek olmadığına, 19 Av. S. E.'nin tarihli gelen evrak sayılı,izmir Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde meslek edindirme kurslarında eğitmenlik yaptığı bildiriminde bulunduğu yazısı. Yazı okundu, 1136 Avukatlık Kanunu'nun 11. maddesindeki "Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez." hüküm gereği söz konusu durumun avukatlık mesleği ile birleşemeyeceği yönünde görüş bildirilmesi için Yazı İşleri Servisi'ne gönderilmesine, 20

5 SAYMANLIK ÖNERİLERİ: 1- Akıntürk Petrol'ün tarihli no lu yakıt gideri tl nin Baro bütçesine gider 2-Analiz Dijital Baskı tarihli no lu adliye 4.kat kağıt alımı tl nin Baro bütçesine gider 3-Saçaklı Organizasyon LTD.ŞTİ tarihli 3446 no lu izmir Arena Konser için organizasyon bedeli 944 tl nin Baro bütçesine gider 4- Analiz Dijital Baskı tarihli no lu merkez kağıt alım bedeli 540 tl nin Baro bütçesine gider 5- Analiz Dijital Baskı tarihli no lu merkez temizlik malzemesi alımı tl nin Baro bütçesine gider 6-Analiz Dijital Baskı tarihli no lı merkez ikram malzemesi alımı tl nin Baro bütçesine gider 7- Analiz Dijital Baskı tarihli no lu kırtasiye alım bedeli 356,76 tl nin Baro bütçesine gider SAYMANLIK ÖNERİLERİ: 1- Akıntürk Petrol'ün tarihli no lu yakıt gideri tl nin Baro bütçesine gider 2-Analiz Dijital Baskı tarihli no lu adliye 4.kat kağıt alımı tl nin Baro bütçesine gider 3-Saçaklı Organizasyon LTD.ŞTİ tarihli 3446 no lu izmir Arena Konser için organizasyon bedeli 944 tl nin Baro bütçesine gider, 4- Analiz Dijital Baskı tarihli no lu merkez kağıt alım bedeli 540 tl nin Baro bütçesine gider 5- Analiz Dijital Baskı tarihli no lu merkez temizlik malzemesi alımı tl nin Baro bütçesine gider 6-Analiz Dijital Baskı tarihli no lı merkez ikram malzemesi alımı tl nin Baro bütçesine gider 7- Analiz Dijital Baskı tarihli no lu kırtasiye alım bedeli 356,76 tl nin Baro bütçesine gider Analiz Dijital Baskı tarihli no lu merkez toner alımı tl nin Baro bütçesine gider 9- Analiz Dijital Baskı tarihli no lu disiplin için bilgisayar hoparlörü alım ücreti 34,22 tl nin Baro bütçesine gider 10- AGC Yazılım Elektrik ve TİC. LTD. ŞTİ tarihli no lu internet sitesi bakım bedeli 295 tl nin Baro bütçesine gider 11- Akıntürk Petrol tarihli no lu yakıt gideri ücreti tl nin Baro bütçesine gider 12-Litai Otel tarihli no lu Sema Pekdaş'ın konaklama bedeli 200 tl nin Baro bütçesine gider 13- Zafer Turizm ve İşletmecilik LTD. ŞTİ tarihli no lu Sefa Yılmaz araç kiralama bedeli 390 tl nin Baro bütçesine gider 14- Nida Özdemir tarihli no lu kütüphaneye mobilya alım ücreti tl nin Baro bütçesine gider 8- Analiz Dijital Baskı tarihli no lu merkez toner alımı tl nin Baro bütçesine gider 9- Analiz Dijital Baskı tarihli no lu disiplin için bilgisayar hoparlörü alım ücreti 34,22 tl nin Baro bütçesine gider 10- AGC Yazılım Elektrik ve TİC. LTD. ŞTİ tarihli no lu internet sitesi bakım bedeli 295 tl nin Baro bütçesine gider 11- Akıntürk Petrol tarihli no lu yakıt gideri ücreti tl nin Baro bütçesine gider 12-Litai Otel tarihli no lu Sema Pekdaş'ın konaklama bedeli 200 tl nin Baro bütçesine gider 13- Zafer Turizm ve İşletmecilik LTD. ŞTİ tarihli no lu Sefa Yılmaz araç kiralama bedeli 390 tl nin Baro bütçesine gider 14- Nida Özdemir tarihli no lu kütüphaneye mobilya alım ücreti tl nin Baro bütçesine gider 22

6 15- Deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı tarihli no lu masa örtüsü temizli k gideri tl nin Baro bütçesine gider 16- Foça Açık Cezaevi İşyurdu Müdürlüğü tarihli no lu Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru salon kira bedeli 500 tl nin Baro bütçesine gider 17-Ege Teta Elektronik no lu otomatik bariyer yer değişimi ücreti 590 tl nin Baro bütçesine gider 18- Kontrol P Dijital Baskı Sistemleri tarihli no lu yaka kartı basım ücreti 9.03 tl nin Baro bütçesine gider 19-Haluk Güzelaras tarihli 6334 no lu Adliye 4. kat Elektrik Malzemesi ve İşçilik ücreti 119,77 tl nin Baro bütçesine 20- Teknolojik Bilgisayar tarihli kütüphane bilgisayar alım ücreti no lu kütüphane bilgisayar alım ücreti tl nin Baro bütçesine gider 21- Esin Baycan tarihli 2378 no lu diş hekimi ücreti 800 tl nin Baro bütçesine gider 15- Deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı tarihli no lu masa örtüsü temizli k gideri tl nin Baro bütçesine gider 16- Foça Açık Cezaevi İşyurdu Müdürlüğü tarihli no lu Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru salon kira bedeli 500 tl nin Baro bütçesine gider 17-Ege Teta Elektronik no lu otomatik bariyer yer değişimi ücreti 590 tl nin Baro bütçesine gider 18- Kontrol P Dijital Baskı Sistemleri tarihli no lu yaka kartı basım ücreti 9.03 tl nin Baro bütçesine gider 19-Haluk Güzelaras tarihli 6334 no lu Adliye 4. kat Elektrik Malzemesi ve İşçilik ücreti 119,77 tl nin Baro bütçesine 20- Teknolojik Bilgisayar tarihli kütüphane bilgisayar alım ücreti no lu kütüphane bilgisayar alım ücreti tl nin Baro bütçesine gider 21- Esin Baycan tarihli 2378 no lu diş hekimi ücreti 800 tl nin Baro bütçesine gider Haluk Güzelaras tarihli 6333 no lu adliye 4. kat elektronik matbaave işçilik ücreti tl nin Baro bütçesine gider 23-Ömür Turizm tarihli D no lu konuşmacı konaklama bedeli 375,56 tl nin Baro bütçesine gider 24- Ömür Turizm tarihli D no lu konuşmacı konaklama bedeli tl nin Baro bütçesine gider 24-Ömür Turizm tarihli D no lu konuşmacı konaklama bedeli tl nin Baro bütçesine gider 26-Nuriye Çınar tarihli 5029 no lu şarj ünitesi kablo alım ücreti 295 tl nin Baro bütçesine gider 27- Teknolojik Bilgisayar tarihli no lu adliye bilgisayar programı yazılımı ücreti tl nin Baro bütçesine gider 28-Kontrol P Dijital tarihli no lu yaka kartı basım ücreti tl nin Baro bütçesine gider 22- Haluk Güzelaras tarihli 6333 no lu adliye 4. kat elektronik matbaave işçilik ücreti tl nin Baro bütçesine gider, 23-Ömür Turizm tarihli D no lu konuşmacı konaklama bedeli 375,56 tl nin Baro bütçesine gider 24-Ömür Turizm tarihli D no lu konuşmacı konaklama bedeli tl nin Baro bütçesine gider, 24-Ömür Turizm tarihli D no lu konuşmacı konaklama bedeli tl nin Baro bütçesine gider 26-Nuriye Çınar tarihli 5029 no lu şarj ünitesi kablo alım ücreti 295 tl nin Baro bütçesine gider 27- Teknolojik Bilgisayar tarihli no lu adliye bilgisayar programı yazılımı ücreti tl nin Baro bütçesine gider 28-Kontrol P Dijital tarihli no lu yaka kartı basım ücreti tl nin Baro bütçesine gider

7 25 29-Süleyman Yapıcı tarihli no lu baro odaları su,bardak,çöp poşeti,temizlik eldiveni alım ücreti tl nin Baro bütçesine gider 30-Deniz Ceylan Gümüş ve ortağı tarihli no lu masa örtüsü temizlik bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması 29-Süleyman Yapıcı tarihli no lu baro odaları su,bardak,çöp poşeti,temizlik eldiveni alım ücreti tl nin Baro bütçesine gider, 30-Deniz Ceylan Gümüş ve ortağı tarihli no lu masa örtüsü temizlik bedeli tl nin Baro bütçesine gider Av.Y. Ö.'nün tarihli gelen evrak sayılı,müşterek hareket ile trafik suç ve cezalarını bilinçlendirme projesi taslağına ilişkin yazısı. Yazı okundu, konuya ilişkin olarak Başkanlık Divanı tarafından bütçe olankları doğrultusunda değerlendirme yapmak üzere, Başkanlık divanı'na sevkine, 26 Av.E. D.'nin tarihli gelen evrak sayılı,danıştay ilgili dairesi başkanlığına sunulmak üzere İzmir 3.İdare Mahkemesi başkanlığına gönderilen temyiz talebine ilişkin yazısı. Gerekli ödemenin yapılmasına 27 Avukat Hakları Merkezi Komisyonu'nun Avukat Sekreterliği kursu öneri yazısı. Yazı okundu, ilgili kurumlarla protokolünn imzalanmasına, klima ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasına, gereği yapılmak üzere AHM sorumlu YK üyelerine, AHM'ye ve Bilgi İşlem Servisi'ne kararın bir örneğinin gönderilmesine, 28

YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu Karar No Konu Karar 3310 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3311 Yemin Töreni Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda 2135 Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2136

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

YÖNETIM KURULU 14 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 14 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 14 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından meslek sorunlarının çözümü noktasında yapılan temaslar ve gelişmeler hakkında bilgi verildi. Yargıtay ve Danıştay kanunlarında yapılan

Detaylı

2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü.

2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü. Stratejik Hedef : Hizmetler Faaliyetler/Projeler Sabit Maliyetler Alt Faaliyetler : İDARİ İŞLEMLER 2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI No Yapılan İş Başlangıç Bitiş Performans Göstergesi

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ 1 İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç, kapsam, dayanak Madde 1 - (1) Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

Stajyer Avukatın Hak ve Yükümlülükleri

Stajyer Avukatın Hak ve Yükümlülükleri Stajyer Avukatın Hak ve Yükümlülükleri 1 2 İstanbul Barosu Yayınları Genel Yayın Sıra No: 210 2012 / 12 ISBN No: 978-605-5316-19-8 Yayına Hazırlayan Av. Filiz SARAÇ - Av. Burcu ÖZTOPRAK Tasarım / Uygulama

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

İzmir Defterdarlığı Birim Yönergesi

İzmir Defterdarlığı Birim Yönergesi İzmir Defterdarlığı Birim Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık Birim Yönergelerine yönelik 1.3.7, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.4.2,

Detaylı

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2, 11.1.3 no lu

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu Yayınları 2011 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2011 Tüm hakları saklıdır. ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... BAROSU Merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle,. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davasının takibi için Baromuzdan 2 18026 AV.... görevlendirme talep eden... talebinin

Detaylı

ANKARA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ANKARA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ANKARA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ankara Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Erzincan Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı