Latince taş Petra ile yağ manasında kullanılan Oleum Eski Latince de Taş Yağı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Latince taş Petra ile yağ manasında kullanılan Oleum Eski Latince de Taş Yağı"

Transkript

1 Latince taş Petra ile yağ manasında kullanılan Oleum Eski Latince de Taş Yağı Petrol rafinasyonu, tüketicinin daha kaliteli ve daha çok sayıda ürün taleplerine göre şekillenmiş ve geliştirilmiştir. İlk rafinasyon, balina yağından daha hafif ve daha ucuz olan gazyağı elde edilmesine yönelik olmuş, iç yanmalı motorların keşfedilmesiyle de benzin ve dizel yakıtı üretimi başlamıştır. Uçak yakıtı ihtiyacı yüksek-oktanlı benzin ve jet yakıtı üretiminin başlamasına yol açmıştır Ticari ilk sondaj kuyusunun 1859 da açılması ve iki yıl sonra da petrolden gazyağı elde edilmesiyle başlar 1

2 Petrol Rezervi (İlk On Ülke) Suudi Arabistan İran Irak Kuveyt BAE Venezuella Rusya Kazakistan Libya Nijerya Milyar Varil 2

3 Petrol Üretimi (İlk On Ülke) BAE 2,751 Norveç 2,969 Venezuella 3,007 Kanada 3,047 Çin 3,627 Meksika 3,759 İran 4,049 ABD Rusya Suudi Arabistan 6,830 9,551 11, Bin Varil / Gün Petroller nasıl sınıflandırılır 3

4 %43 benzin, %18 fuel oil ve motorin, %11 LPG (propan veya propan-bütan) %9 jet yakıtı, %5 asfalt ve %14 diğer ürünler elde edilmektedir. Varil Ham petrolün dünyada ticaretini kolayca sağlamak için, uluslararası antlaşmaya göre, hacim ölçüsü American Standard Oil Company blue barrel (mavi varil) birimi kullanılır. Blue barrel (1 bbl) = 159 litre (42 gallona) Gravite nedir? API Petrolün yoğunluk değeri gravite ile ölçülür. Uluslararası anlaşmalara göre American Petroleum Institu (API) gravitesi kullanılır. API gravite değeri büyüdükçe petrolün de piyasa değeri artar. Dünyada genelde API değerinde petrole rastlanmaktadır. IPE Brent diye bilinen petrol 38 API dır. Dünyada bulunmuş en ağır petrol 5-7 API ve en hafif petrol ise 57 API olarak kayıtlara geçmiştir API = 141,5 Özgül Ağırlık 131,5 4

5 Condensate? Yüksek API değerine (düşük yoğunluğa) sahip hidrokarbon karışımına denir. Çok hafiftir, yoğunluğu API arasındadır. Isıtıldığında sıvı fazdan gaz fazına geçer. Jet yakıtı gibi özel alanlarda kullanılan oldukça değerli bir üründür. Nafta Nafta ham petrolün atmosferik koşullarda damıtılması sırasında elde edilen ( C ) renksiz, uçucu ve yanıcı sıvı. Bakü ve İran da yeryüzüne kadar ulaşan bir tür hafif petrol sızıntısını adlandırmak için kullanılmış. Nafta kimyasal olarak parafinik, naftenik ve aromatik hidrokarbonlardan oluşur. Nafta yaygın olarak solvent (çözücü) ve diğer maddelerin üretildiği bir ara ürün olarak kullanılır. Teknik açıdan arabalarımızda kullandığımız benzin ve kerosen nafta gurubu karışımlar arasında yer alır. Neft Yağı??? Parafin genel formülleri(c n H 2n+2, ) Renksiz, kokusuz bir mum çeşidi. Petrolün bir yan ürünü. Ham petrolün, parafininin giderilmesi gerekir. Ham petrolün rafinasyonunda yan ürün olarak elde edilen yağlı parafin önce sıcakta eritilir, sonra da soğutularak yalnız parafinin donması sağlanır ve donan posa şeklindeki parafin yağlı kısımlarından süzülerek ayrılır. Yeni metodlara göre yapılan parafin mumları % 20 kadar yağ ihtiva eder. Bazı durumlarda yağ miktarı % 3'e kadar düşürülür. Saflaştırma işleminde sülfat asidi ve kil kullanılır. Parafin mumları, Pennsylvania ham petrolü gibi parafin esaslı petrol türlerinden elde edilir. Ham parafin mumunun erime noktası 37 ile 48 C tam rafine edilmiş parafin mumunun ergime noktası ise, 48 ile 66 C arasında değişir. Erime noktası yüksek olan parafin mumu çoğunlukla karbonlu alkanlardır. Fischer-Tropsch tekniğiyle elde edilebilir, ham madde kömürdür. Kömürden elde edilen karbon monoksit ve H2 karışımından manyetik demirin katalitik etkisiyle hidrokarbonlara dönüşür. Elde edilen ürünlerden bir kısmı parafin mumudur. Bunlar çok beyaz olup, petrolden yapılan parafin mumlarından daha serttir karbon bulunur. Parafin mumları kolay reaksiyona girmez. Mum imalatında balmumunun yerini almıştır. 5

6 Naftenik hidrokarbonları; Sikloparafinlerde denir, bunlar aromatik olmayan kapalı kafes birleşmelerdir Genel formülleri(cnh2n) dir (C 3 ) Bunlar; bir halkalı, iki halkalı ve çok halkalı naftenlerdir. Petrolün içeriğinde bu hidrokarbonların miktarı %-olarak %25-%27 arasında. İki halkalı naftenler (disikloparafinler) nafta ürününün ağır fraksiyonunda bulunur. Aromatik Hidrokarbonlar Naftenik hidrokarbonlarda olduğu gibi aromatik bileşiklerde de bazı karbon atomları bir halka şeklinde. fakat birbirlerine tek bağla değil, aromatik bağlarla bağlanmışlar. Aromatik yapının genel formülü CnH2n-6 dır; en basit aromatik bileşik benzenin formülü C6H6 dır. 6

7 Aromatik Hidrokarbonlar En kompleks aromatikler olan polinükleer (veya polisiklik aromatik hidrokarbonlar, PCA veya PAH) aromatik bileşikler ham petrolün oldukça ağır fraksiyonlarında bulunur. Aromatik hidrokarbonlar grubundan olan bu sınıfının önemli bir özelliği çözünürlüğüdür. Asfaltenler karbon disülfürde (veya DMSO gibi sülfürlü hidrokarbonlarda) çözünür fakat n-pentan ve n-heptan gibi hafif hidrokarbonlarda çözünmez. Birbirlerine yapışık aromatik halkalar içerir. Halkaların kenarlarında alifatik ve/veya naftenik zincirler, aromatik halkalarda nitrojen, sülfür, oksijen atomları ve vanadyum ve nikel kompleksleri bulunabilir. Olefinler: Genel formülleri CnH2n olan mono-olefinlerdir ve zincirde tek karbonkarbon çift bağı içerir. En basit alken etilende, çift bağla bağlanmış iki karbon atomu ile dört hidrojen atomu vardır. Parafinlerde olduğu gibi dört veya daha fazla karbon atomu içeren olefinler yapısal izomerler oluşturur. Olefinler ham petrolde çok azdır, çoğunlukla termal ve katalitik kraking işlemleriyle meydana gelir. Dienler ve Alkinler: Dienler diolefinlerdir, iki karbon-karbon çift bağları vardır. Diğer bir doymamış hidrokarbonlar grubu da alkinlerdir, molekül içinde karbon-karbon üçlü bağ içerir. CnH2n-2 her iki hidrokarbon serisinin de genel formülüdür. 1,2-bütadien ve 1,3- bütadien gibi diolefinler 7

8 8

9 1. Atmosferik Distilasyon Ünitesi Ham petrol; tuzu giderildikten sonra LPG, Hafif Nafta (LSRN), Ağır Nafta ( HSRN ),Özel Nafta, Kerosen, Hafif Dizel, Ağır Dizel ve Atmosferif Dip e ayırıp gerekli ünitelere şarj olarak vermektir. Bunlardan; *LPG; Direkt olarak Aminle Muamele ve LPG Ünitesine, *LSRN; Benzin paçalı yapmak üzere tanka ve İzomerizasyon Ünitesine *HSRN; Direkt olarak Nafta Hidrojenle Muamele Ünitesine, *Özel Nafta; Nafta Hidrojenle Muamele Ünitesine, *Kerosen; Direkt olarak Kerosen-Dizel desülfürizasyon Ünitesine ve dizel hazırlanmasında paçallamak üzere tanka, *Hafif Dizel; Dizel hazırlamak üzere tanka ve kükürdü giderilmek üzere Kerosin- Dizel Desülfürizasyon Ünitesine, *Ağır Dizel; Hafif vakum dizeli ile karıştırılıp kükürdü giderimek üzere Kerosen-Dizel Desülfürizasyon Ünitesine, dizel ve kalorifer yakıtı hazırlamak üzere tanka, *Atmosferik Dip; Vakum Distilasyon Ünitesine ve/veya Fuel oil hazırlamak üzere tanka gönderilir. Atmosferik Distilasyon Ünitesi aşağıdaki bölümlerden bölümleri ihtiva etmektedir: Şarj girişi ve Ön ısıtma Tuz ayırma ( Desalting ) Fırınlar Fraksiyonlandırma ve Sıyırma Splitter kolonu Debütanizer Kolonu 9

10 ŞARJ GİRİŞİ ve ÖN ISITMA: 20 C deki ham petrol tanklardan pompalarla üniteye basılır. 1. gurup eşanjör serisinden geçirilen ham petrol 130 C ye kadar ön ısıtılır. TUZ AYIRMA (DESALTİNG ): Ham petrol 1. Gurup eşanjör çıkışında 130 C de Desalter a girer. Girişte hacimce % 5 suyla karıştırılıp desalter de tuzlarından arındırılır. Ham petrol, içerdiği tuzlar nedeniyle atmosferik damıtma kolonu tepe sistemi için son derece korozif olup düzgün bir şekilde tuz giderme operasyonu uygulanmaması hâlinde, korozyondan ötürü ısı değişicilerinde tüp delinmesi, donanımların yüzeylerinde ortaya çıkan kirlilik ve birikimler sonucu ham petrol ünitelerinin program dışı devreden çıkması gibi sorunlara neden olabilir. Bu olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için tüm rafinerilerde tuz giderme üniteleri kurulu olup rafinelerin entegre parçası olarak çalışmaktadır. Ham petrolde tuz giderme işlemi, tuz gidericilerde (desalter) yapılmaktadır. Desalter, yeterli hacimde ve ısıtılan sıcaklıktaki petrolün buhar basıncına dayanabilecek şekilde yapılmış, yatay-silindirik teknelerdir. Orta kısmında iki elektrot bulunur. Desalter ların en önemli görevi, ham petrole karıştırılan su ile içerisindeki eriyen tuzları (NaCl, MgCl2, CaCl2 vb) sistemden uzaklaştırmaktır. Ham petrol, öncelikle su ile yıkanıp emülsiyon hâline getirilir ve daha sonra ilave edilen su desalter da uzaklaştırılır. Bu işlem sırasında inorganik kirlilikler de ham petrol damıtma işlemine tabi tutulmadan önce uzaklaştırmış olur. 10

11 Desalter çeşitleri şunlardır: Elektriksel Desalterlar: Ham petrol ve su karışımı içerisindeki su damlarının bir araya getirilmesinde alternatif akım (AC) veya doğru akımla (DC) üretilen elektrik alanının kullanıldığı desalter lar (emülsiyon fazının kırılması işlemi). Kimyasal Tuz Giderme: Su damlacıklarının bir araya gelmesini yani emülsiyonun kırılmasını sağlayan kimyasalların yardımcı olarak sisteme verildiği desalter lar. Kimyasal ve Elektriksel Tuz Giderme: Elektrik alan ve emülsiyon kırıcı kimyasalların beraber uygulandığı sistem. Yoğunluk Farkıyla Ayrıştırma (Gravitational Separation): Su ve ham petrolün genişçe bir tank ya da dram içerisindeki yoğunluk farkıyla ayrıştırıldığı sistem Su, petrol ve tuzun elektrik iletkenliklerinin farkıyla titreşim yaptırarak ayrışımını sağlayan saçakların olduğu desalterin iç görünümü Desalter iç görünüşü ve korozyon önleyici alüminyum alaşımlı korozyon topları Rafineriye gelen ham petrol, yaklaşık saat boyunca özel tanklarda dinlendirilir. Bu sürede petrolün içindeki deniz suyu, çamur vb) yabancı maddeler tankın dibinde ikinci bir faz oluşturarak ayrışır. Bu süre sonunda tankın dibindeki atık vanası (drain valve) ile su ve istenmeyen maddeler atılır. Ancak bu işlemden sonra tanktan sağlıklı bir ölçüm alınabilir. Ham petrol desalter a girmeden önce belirli miktarda su ile seyreltilir. Bu arada sıcaklık sürekli kontrol edilir. Ham petrol su ile seyreltilince içindeki tuzlar bu suda erir ve desalter da ayrışması mümkün olur. Suyun ham petrolden ayrışmasını sağlamak ve çabuklaştırmak için desalter içerisine yerleştirilmiş kafes tipi iki elektroda yüksek gerilim uygulanır. Bu işlemin esası, daha önceden ham petrole karıştırılan suyu, elektriksel alanda ham petrolden ayırmak ve ortamdan uzaklaştırmaktır. API yıkama suyu % si sıcaklık oC oC 11

12 Endüstriyel elektrostatik iki aşamalı desalter (tuz giderici) ünitesi Endüstriyel elektrostatik tek aşamalı desalter (tuz giderici) ünitesi 12

13 FIRINLAR : Tuzundan arındırılmış ham petrol Desalter çıkışı 2. gurup eşanjör serisinden geçer ve 220 C ye kadar ısıtılır. 220 C ye kadar ısınan hampetrol A:B fırınlarına dörder kol halinde girer Hampetrol fırınlardan C de çıkar FRAKSİYONLANDIRMA ve SIYIRMA : Fırınlardan 350 C de çıkan ham petrol Atmosferik Distilasyon Kolonuna alttan iki kol halinde girer ve bu kolonda fraksiyonlandırma sonucu fuel gas, LPG, LSRN, HSRN, Special Nafta, Kerosen, Light Dizel, Heavy Dizel, Atmosferik Dip elde edilir. Kolon boyunca yüklemeyi dengelemek ve kolon tepesindeki buhar yükünü azaltmak için bir miktar ısı, kolondan nafta ve kerosen, reflux yapmak suretiyle azaltılır. Special Nafta, Kerosen, Hafif Dizel, Ağır Dizel gravite akışı ile Stripping Kolonuna gelir. Burada stimle sıyrılan ürünler eşanjörlerde 40 C ye soğutulup tanklara gönderilir. SPLITTER KOLONU: Atmosferik Distilasyon Kolon tepesinden ayrılan buhar fazı ( HSRN, LSRN, LPG ve su buharları ) havalı soğutucu da kondense olup Stripping Reflux Dramında toplanır. Dramda toplanan kondensenin bir kısmı kolona reflux olarak geri verilirken diğer kısmı Splitter Kolonuna şarj olarak verilir. Kolon dipten stabilize HSRN pompa emişine gelir buradan eşanjörlere gönderilip soğutulup 40 C tanka gönderilir. Kolon tepeden ayrılan buhar fazı ise havalı soğutucuda kondense olup Stripping reflux dramında toplanır. DEBÜTANİZER KOLONU: Kolonun dibinden LSRN çekilir, eşanşöjerlerde soğutuşup tankına gönderilir. Kolon tepesinden alınan ürün LPG olup kondenserde yoğunlaştıktan sonra Debütanizer Reflux Dramında toplanır. Dramdan pompalara çekilen LPG nin bir kısmı reflux olarak kolona verilirken diğer kısmı eşanşörde soğutulup Aminle Muamele Ünitesine gönderilir. 13

14 Dram (DRUM) Proses ekipmanları arasında en basit olanı dramlardır. Genel anlamda stok tankı, gaz-sıvı, sıvı-sıvı ayrıştırma kapları, dinlenme tankı vb. dram olarak bilinmektedir. Petrol rafinerilerinde taşıdığı anlam ve gördüğü iş bakımından reflüks dramı, knock-out dramı gibi değişik isimler almaktadır. Uygun şekilde tasarımı yapılmış bir zenginleştirme reflüks dramı şu kısımlardan oluşmuştur: Buhar-sıvı madde girişi, buhar çıkışı, hidrokarbon çıkışı, (riser) rayzer, alçak seviye sıvı alarmı, yüksek seviye sıvı alarmı, sıcaklık basınç kontrolleri, emniyet ventili vs. Dramın içinde ayrışmanın iyi sağlanabilmesi için karışımın olmamasına, hidrokarbonların alındığı rayzerin yüksekliğinin uygun ölçüde olmasına, seviyelerin kontrolüne dikkat edilir Dram içinde karışımı önlemek için beslemenin (şarj) dik olarak verilmesi yerine 900 lik bir dirsekle yan taraftan verilmesi uygundur Giriş nozulu ile su, hidrokarbon ve buhar çıkışları arasındaki mesafe dram boyutları içinde maksimum olmalıdır. 14

15 Dik knock-out (nakavt) dram her gaz akıntısı ile kaçan sıvı damlalarını tutmaya yarar. Amaç, gazın hızını yeterince azaltarak sıvı damlalarının dramın dibine düşmesini sağlamaktır. Bu durumda da tutulamayan sıvı damlacıkları üst bölmedeki buhar, sis gidericide (demister) tutulur. 2- VAKUM DİSTİLASYON ÜNİTESİ Vakum distilasyon ünitesi; Atmosferik Distilasyon Ünitesinde işlenen hampetrolden elde edilen dip ürünü işleyebilecek şekilde dizayn edilmiştir. aşağıdaki ürünler elde edilir: *Hafif vakum gaz yağı ( LVGO ) *Ağır vakum gaz yağı (HVGO ) *Vakum dip ürünü vakum distilasyondan elde edilen ürünler diğer ünitelere şarj olarak verilmektedir. LVGO: Atmosferik distilasyon ünitesinden elde edilen Ağır Dizel ile paçallanarak Desülfirizasyon ünitesine kükürdü giderilmek üzere yollanır ve dizel ürün yapılır. HVGO: Çeşitli tip fuel oil hazırlanmasında kullanılır. Ayrıca bu ürün F.C.C. ( Fluid Catalitic Convertion ) ve Hydrocraker Ünitesine şarj olarak kullanmaktadır. VAKUM DİP ÜRÜN: Vakum Dip Ürünü direkt Asfalt Üfleme Ünitesine veya Fuel Oil-6 hazırlamak üzere tanka gönderilir. 15

16 Vakum Distilasyon Ünitesi Şarzın Sağlanması Ön Isıtma ve Isıtma Ürünlere Ayırma Stim Üretimi ve Ürünlerin Nihai Soğutulması dan meydana gelir Şarzın Sağlanması Ön Isıtma ve Isıtma Atmosferik Distilasyon Ünitesinden 190 C de alınan şarj drama alınır ve pompalarla üniteye pompalanır. Eşanjörlerde 250 C ye kadar ön ısıtıldıktan sonra, Vakum Distilasyon Kolonundan 370 C de çekilen ağır distilatların bir kısmıyla birleşerek fırına gönderilir. Fırında 410 C ye kadar ısıtılan şarj Vakum Distilasyon Kolonunun alt kısmından ( Sıyırma Bölümünden ) kolona verilir. Ürünlere Ayırma Stim Üretimi ve Ürünlerin Nihai Soğutulması: Vakum kolonuna şarjla birlikte kolona dipten sıyırma stimi verilir ve proses sonucu aşağıdaki ürünler elde edilir. Kolon tepesinden ; stim, yoğunlaşmayan gazlar ve sürüklenen hidrokarbonlar iki hat halinde vakum jet sistemine girer. Burada ortaya çıkarılan vakum 10 mmhg mutlak seviyesindedir. Her kademede paralel olarak çalışan iki vakum jeti vardır. Toplam 4 kademe vardır. Son kademe kondensörde yoğunlaşmayan gazlar atmosfere ( flair bacasına ) atılırlar. Kondensörlerde yoğunlaşmış olan mayiler bir beton havuzda toplanır. Havuz 3 bölümden oluşmuştur: Birinci bölme kondenser mayileri toplama kısmı, ikinci bölme su ayırma, üçüncü bölme ise hidrokarbon mayisi ( slop oil ) kısmıdır. Kondense su pompalar ile Atmosferik Distilasyon Ünitesine, Hidrokarbon Mayisi ise pompalarla slop a veya ham petrol pompa emişine gönderilir. 16

17 LVGO ( Light Vakum Gas Oil ) : 198 C de kolondan çekilir. Bir kısmı eşanjörlerde soğutulduktan sonra soğuk reflux olarak kolon tepeye geri verilirken diğer bir kısmı da yine eşanjörlerde soğutulup tankına gönderilir. HVGO (Heavy Vakum Gas Oil) : 310 C de kolondan çekilir, eşanjörlerde soğutulur bir kısmı sıcak reflux olarak kolona verilir, diğer ise Stim jeneratöründe Stim Üretir. Daha sonra akım tekrar iki kola ayrılarak kollardan birisi eşanjörde 200 C ye kadar soğutulup soğuk reflux kolona verilirken diğer kolda eşanjörlerde 80 C ye soğutulup tankına gönderilir. Ağır Distilatlar: 370 C de kolondan çekilir ve iki kola ayrılır. Kolun birisi şarjla birleşirken diğeri kolonun en altında bulunan dolgular üzerinden kolona geri verilir. Vakum Dip: 382 C de kolon dipten alınır. Stim jeneratöründe HP Stim üretir ve iki kola ayrılır. Kolun birisi kolon dibe geri verilirken diğer kol eşanjörlerde soğutulup tankına ve asfalt Üfleme Ünitesine gönderilir. 3- İZOMERİZASYON ÜNİTESİ İzomerizasyon ünitesi LSRN nin oktanını yükseltmek amacı ile kurulmuştur. Bu ünitede üretilecek yüksek oktanlı ( RON ) izomerat, yine yüksek oktanlı ( 96 RON )Reformate ile karıştırılmasından elde edilecek benzin paçalının oktanı; sadece LSRN kullanılarak yapılan paçala göre daha yüksek olacaktır. Böylece benzin paçalına oktan artırmak amacı ile ilave ediken Kurşun Tetra Etil ( TEL ) kullanılmasını azalttığı gibi kurşunsuz benzin üretimi için gerekli kompenentlerden birisi İzomerate üretiminde gerçekleşmiş olacaktır. Prosesin avantajı; dönüşüme uğramayan normal parafinlerin izomerlerinden ayrılıp tekrar dönüşüme uğratılmak üzere ana şarjla birleştirildiği başka bir proses ile birbirine bağlandığı ve böylece tamamen izomerlerine dönüşmüş hidrokarbonlardan oluşan bir ürün elde edilmesidir. Oktan Sayısı? Dizelde setan benzinde oktan 17

18 İzomerizasyon prosesi hidrokarbonun AlCl 3 veya platin katalizörleriyle temasıyla yürür. Dönüşüm parafinler ile oda sıcaklığında bile gerçekleşir. İzomerleşme karbenyum iyonları üzerinden yürür. Zincir başlatıcı R + iyonu, karışıma safsızlık olarak katılan olefinlere asit katalizörden proton aktarılması veya parafinlerin dehidrojenasyonu ile oluşur. Petrol rafinasyonunda, izomerleşme ile n-bütan alkillenebilen ve benzinin kaynama aralığına denk gelen izobütana dönüştürülür. Böylece n-parafinler izomerleştirilerek benzinin oktan sayısı arttırılır. Olefinler kolayca izomerleşirler. Bunlarda izomerleşme, ya çift bağ kayması veya metil gruplarının yer değiştirmesi ile olur. Böylece cis/trans izomerleri de meydana gelir. Örneğin, 1-büten cis ve trans bütene dönüşür. Burada metil gruplarının çift bağa göre uzaysal konumu değişmiş olur. Çift bağı zincirin sonunda olan olefinler daha az stabildir ve kolayca izomerleşirler. Diğer taraftan, siklik bileşiklerin izomerizasyonu sonucu olefinler oluşur. İzomerizasyonProsesi Safe Cat TIP (Total Izomerization Process) a)izomerizasyon b)adsorbsiyon İzomerizasyon ünitesine şarj olarak verilen LSRN nin İzomerizasyon katalistinin aktivitesini azaltan kükürdünün (merkaptanlar )giderilmesi gereklidir.bu amaçla Safe Cat sistemi TIP ile entegre edilmiş halde çalıştırılır. Safe Cat sistemi paket bir sistem olup, organik kükürt bileşiklerinin hidrojenli ortamda ve Co, Mo katalist içeren bir reaktörde H2S e dönüştürülmesi ve oluşan H2S içinde Safe cat adsorbenti olan adsorber dramlarında adsorblanarak kükürdünden arındırılmış şarjın Tıp kısmına gönderilmesini sağlamaktır. Adsorblerde tutulan H2S daha sonra TIP kısmından gelen buhar fazındaki izomerat ve hidrojenden oluşan bir akım tarafından desorbe edilir. Desorbsiyon çıkışı; izomeratın H2S,LPG ve diğer hidrokarbonlardan ayrıştırılması için Stabilizer Kolonuna gönderilir. 18

19 Şarj Özellikleri : İzomerizasyon ünitesine şarj olarak ham petrol ünitesinden elde edilen LSRN ile Hydrocracker ünitesinden elde edilen Light Nafta verilir. Ürünlerin Özellikleri : İzomerat : İzomerizasyon ünitesinin ana ürünü olan izomerat hacimce en çok %1.4 C ve ağırlıkça 1 ppm kükürt bulunan oktanı en az 86.3 RON olan bir üründür. LPG : LPG bir yan ürün olarak elde edilir ve değerlendirilmek üzere aminle muamele ünitesine gönderilir. Üretilen LPG içerisinde C5+ miktarı hacimce en fazla %2 olacaktır. Fuel Gaz : Ünitede elde edilen kondanse elde edilemeyen faz Fuel gaz olarak değerlendirilmek üzere aminle muamele ünitesine gönderilir. Ünitenin Tanımı : izomerizasyon ünitesi genel anlamda iki kısımdan meydana gelmiştir. Birinci kısım LSRN nin içindeki kükürdün giderildiği Safe Cat kısmı, ikinci kısım kükürdünden arındırılmış şarjın içindeki hidrokarbonların izomerlerine dönüştürüldüğü izomerizasyon kısmıdır. Safe Cat Prosesinin Tanımı: Safe Cat prosesi hidrokarbon karışımlarında bulunan organik kükürdü parçalamak için seçilmiş bir katalist ve hidrojence zengin gazları kullanan katalitik bir rafineri prosesi ile bu prosesten elde edilen karışım içindeki H2S i ayıran bir swing bed adsorbsiyon prosesinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Safe Cat kısmından çıkan şarj İzomerizasyon reaktörlerinde bulunan platin içerikli katalist açısından zehirleyici etki gösteren kükürtten temizlenmiş olur. Safe Cat kısmında kükürtten başka şarjda bulunan bazı organo-metalik, oksijen ve azot bileşikleri de giderilir ve olefinik hidrokarbonlar doyurulur. Safe Cat reaktöründe; 1. Kükürt giderme, 2. Azot giderme, 3. Oksijen giderme 4. Olefin doyurma 5. Metal giderme 19

20 4- HAFİF NAFTA TATLILAŞTIRMA (BENDER SWEETİNG) ÜNİTESİ Bender tatlılaştırma ünitesinin amacı, Atmosferik Distilasyon ünitesinde elde edilen LSR Nafta da bulunan merkaptanları disülfürlere dönüştürmektir. bu ünitenin yerine izomerizasyon ünitesi kurulduğu için kullanılmamaktadır. Şarjın Özellikleri: Aşağıda verilen özellikler Kerkük ham petrolü göz önünede bulundurularak verilmiştir. Spesifik gravite : 0,646-0,650 İlk kaynama noktası : 32 C Son kaynama noktası : 69 C Kükürt : 200 ppm % ağ. Merkaptan kükürt : 200 ppm % ağ. Ünite Limit Şartları: Girdi Basınç (kg/cm 2 ) Sıcaklık ( C) LSR Nafta 1100den 5 40 Çıktı LSR Nafta benzin paçalına 4 40 LSR Nafta tanka

21 5-NAFTA HİDROJENLE MUAMELE (UNIFINER) ÜNİTESİ ÜniteAtmosferik distilasyon ünitesinde elde edilen HSR ile special nafta'yı içermektedir. HSR Naftayı desülfürize etmek, azotlu bileşiklerden ayırmak, oksijenli bileşiklerden ayırmak, metal-organik bileşiklerden ayırmak, olefinleri doyurmak amacıyla kurulmuştur. Şarjın Özellikleri: İlk kaynama noktası: 96 C Son kaynama noktası: 170 C Spesifik gravite d15 : 0,75 Kükürt % Ağ. : 0,092 ppm Azot % Ağ. : 1 ppm Ürünlerin Özellikleri: Tahmini kükürt miktarı : Tahmini su miktarı : C4 miktarı: 0,5 ppm % Ağ. (max 1 ppm) 5 ppm % Ağ. %1 hac. Ünite limit Şartları: Basınç (kg/cm 2 ) Sıcaklık ( C) Girdi şarj 3,5 80 Tankdan şarj 3,5 40 Katalitik reformerden H 2 gazı Absorbere katalitik reformer gazları 13,5 38 Katalitik reformerden reformeyt 4 38 Çıktı Katalitik reformere nafta 13,9 86 Kero-dizel desülfürüzasyon ünitesine H 2 ce zengin gazlar Amin-gaz muamele ve LPG 6 38 ünitesine H 2 ce zengin gazlar Amin-gaz muamele ve LPG 14,2 38 ünitesine C3-C4 katı ünitesine atık su

22 Ünite şarjı Atmosferik distilasyon ünitesinden yada doğrudan tanktan.. Nafta katalitik reformer ünitesinden gelen H 2 ce zengin gaz ile karışarak Reaktör Eşanjörlerinin shell kısmına basılır. Şarj, fırında reaktör giriş sıcaklığı olan 280 C a kadar ısıtılır. fırını dört geçişli radyasyon ve konveksiyon bölmeleri olan silindirik tip bir fırındır. Konveksiyon bölgesinin yanma havasının ön ısıtılması için bir koil vardır. Hava 250 C a kadar ısınır. Fırından çıkan buhar halindeki şarj reaktöre girerek burada Kobalt-Molibden sülfürlü yüksek saflıkta Akzo ketjenfine 752 katalisti üzerinde prosese özel bazı reaksiyonlarda yer alır. Burada prosese özel desülfürüzasyon ve denitrifikasyon reaksiyonları meydana gelir. Reaktörü C da terk eden ürün (H 2 S, H 2 ce zengin gazlar, nafta) eşanjörlerde ısı verip soğutulur ve yüksek basınç seperatörüne dökülür. Seperatör dizayn basıncı 28 kg/cm 2 dir. Sıyırma Kısmı (Stripping): Sıvı faz C3 ve C4 leri geri kazanmak için stripper ve reformer stabilizör kolonundan gelen buhar distilatlarla karıştırılır. Bu akım sulu soğutucuda 53 C den 38 C ye kadar soğutulduktan sonra orta basınç seperatörüne gönderilir. Buhar gazı sıvı gazdan ayrılır. Ayrılan buhar gazı hederine oradan da Amin-Gaz ve LPG ünitesine gönderilir. Sıvı gaz hidrojenle muamele edilmiş naftanın ısısını alarak C ye kadar ısıtılır. Kısmen buharlaşmış olan ürün stripper kolonuna şarj olarak verilir. Stripper kolonunun tepesinden H 2, H 2 S ve C1den C5 e kadar olan hidrokarbonları içeren hafif bir ürün alınır. Bu ürün tepeden 59 C de çıkar. Havalı soğutucularda 50 C ye ve sulu soğutucularda da 38 C ye soğutulduktan sonra tepe reflux dramına gelir. Bu dizimde gaz fazı sıvı fazdan ayrılır. Gaz fazı eşanjörlere gider, ayrılan sıvı fazın bir kısmı kolona geri döngü akımı olarak geri verilir. Kolon tepe hattına korozyonu önlemek için inhibitör enjeksiyonu yapılır.. 22

23 5-NAFTA HİDROJENLE MUAMELE (UNIFINER) ÜNİTESİ R SH H R S R 2H R SOS R' 3H 2 RH H 2 S ' RH R H H 2 2 R' H 2H 2 S 2 S Merkaptanlar, sülfürler, disülfürlerin hidrojenle doyurma ve H 2 S oluşmasını içerir. Aromatiklerde ise ana reaksiyon heterosiklik halkanın açılması ve nihai ürün olarak ya fenil merkaptan yada daha yaygın olarak hidrojen sülfür meydana gelmesini kapsar. Desülfürüzasyon reaksiyonları ekzotermik olup tüketilen 1 mol hidrojen başına kcal enerji açığa çıkar S + 4H 2 C 4 H 10 + H 2 S + 5H 2 + H 2 S S 23

24 R NH 2 H 2 R H NH 3 24

25 6-REFORMER ÜNİTESİ Ünitenin kuruluş amacı nafta hidrojenle muameleden gelen şarjın oktanının dolayısıyla aromatik miktarını yükseltmektir. 1)Reaksiyon Kısmı 2)Stabilizasyon Kısmı 3)WHB (Atık Isı Geri Kazanım) Sisteminden oluşmaktadır. Şarjın Özellikleri: Ünite Nafta hidrojenle muamele ve atmosferik distilasyon ünitesinden aldığı şarjı Kaynama aralığı: C İlk kaynama noktası: 98 C Son kaynama noktası: 180 C Spesifik gravite d16 : 0,75 Kükürt %Ağ. : 0,092 Azot % Ağ.: 1 ppm Unifiner ünitesinde hidrojenle muamele edilmiş ve stripper kolonundan sıyrılmış nafta iki hat halinde reformer ünitesinin reaksiyon kısmına girer. Şarj burada ısıtmaya tabi tutulur. İki hat halinde eşanjörlerin tüp kısmından geçen akım birleşerek tek hat halinde fırına girer. İlk reaktörden çıkan akım ikinci fırına ve ikinci reaktöre buradan da üçüncü fırına ve üçüncü reaktöre girer. Reaksiyonlar sonucunda (çoğunluğu ısı alan reaksiyonlardır.) reaktör çıkış sıcaklığı düşmektedir. Reaktör Giriş Sıcaklıları (Design) : 1.Reaktör 2. Reaktör 3. Reaktör Bu sıcaklıklar operasyon durumuna göre değişiklik göstermektedir. 25

26 Üçüncü reaktörden çıkan gazlar iki paralel kola ayrılırlar.havalı soğutucularla ve sulu soğutucularıyla soğutulduktan sonra yüksek basınç seperatörüne girerler. Burada gaz ve sıvı fazlar birbirinden ayrılırlar. Gaz fazı kompresör ile ünitenin takviye hidrojeni olarak basılmaktadır. Stabilizasyon sistem basıncı reflux dramı üzerinden kontrol edilir. Reflux dramından Unifiner haricinde fuel gaz sistemi ve flayere de gaz çıkış imkanı bulunmaktadır. Stabilizasyon kısmında bütanı ayırmak için gerekli ısı girdisi reboiler fırını ile sağlanır. Kolon dipten alınan bir kısım reformate A/B pompaları ile fırına basılır, oradan da tekrar kolona döner. Kolon dip özelliklerini, reformate için istenilen değere göre ayarlanır. Kolon dip ürünü olan reformate ısısını eşanjörlerde bıraktıktan sonra tankına gönderilir. Kolonda 30 adet tepsi olup, çalışma basıncı 15.0 kg/cm 2 'dir. 26

27 Prosesin Kimyasal Yönü: Ünifiner ünitesindeki gelen şarjın oktan sayısı çok düşüktür. Oktan sayısı düşük olduğu için ihtiva ettiği aromatik miktarı da daima % 20 den azdır. Bu nedenle katalitik reformer ünitesinin amacı ya yüksek oktanlı benzin üretmek yada benzindeki aromatik miktarını arttırmaktır. Amaç aynıdır. Çünkü oktanı arttırmak için aromatik üretimini arttırmak gerekir. Şarj naftanik, parafanik ve aromatik hidrokarbonlardan oluşmaktadır. Bunların şarj içindeki bulunuş miktarları işletme şartlarını da etkileyen önemli bir faktördür. Ana Reaksiyonlar: Aşağıdaki reaksiyonlar yüksek oktan sayısının olmasını da arttırıcı yöndeki reaksiyonlardır. Bu reaksiyonlar sonucunda hidrojen oluşmaktadır. Parafinlerin aromatik yapıya dönüştürülmesi reaksiyonu: Bu reaksiyon oktan sayısında önemli artışa neden olacaktır. Her bir mol parafinik hidrokarbon 4 mol hidrojen üretecektir. Bu reaksiyon endotermik olup, her bir mol parafinik hidrokarbon için 60 kcal ısıya ihtiyaç vardır. Naftaninlerin benzen halkası yapısına dönüştürülmesi: Bu reaksiyonda oktan sayısının önemli miktarda artışına sebep olmaktadır. Burada her bir naften için 3 mol hidrojen üretilir. Bu reaksiyonda oldukça endotermiktir. Her bir mol naftenik hidrokarbonu aronatik yapıya dönüştürmek için 60 kcak ısıya ihtiyaç vardır. Parafinlerin izomerizasyonu: İzomerleşme olayı sonucunda moleküllerin karbon sayısı değişmeden farklı fiziksel ve kimyasal özellikte bileşiklerden oluşur. Bu reaksiyonlar sonucunda oktan sayısı artmaktadır. Çünkü parafin molekülleri dallandırılmakta, bu suretle düz moleküllere göre oktan sayısı fazla olan moleküller elde edilmektedir. Reaksiyon sonucunda hidrojen üretimi olmamaktadır. Her bir mol parafinik hidrokarbon için 2 kcal sı açığa çıkmaktadır. 27

28 Yan Reaksiyonlar: a) Cracking (parçalanma): Moleküllerin parçalanması sonucu meydana gelen reaksiyonlardır. Hiçbir zaman istenilmezler. Cracking reaksiyonları hidrokraking ve hidrojenolisis reaksiyonları olmak üzere iki şekilde olur. Hidrokraking reaksiyonları sonucunda C3 ve C4 oluşumu ile naftanik ve aromatik yapı bozulur. Reformer katalistinin asitliğinin normalden fazla olması, normalden fazla su enjeksiyonuna devam edilmesi sonucunda asit reaksiyonları birinci plana çıkar. Bunun sonucunda da yüksek LPG verimi elde edilir. Katalistin verimliliğini muhafaza edebilmek için sürekli bir şekilde dikkatli olarak su ve CCl4 enjekte etmek gerekir. Hidrojenolisis reaksiyonları sonucunda ise C1, C2, C3 gibi hafif hidrokarbonlar oluşur, parafinlerin tamamlanması gerçekleşir. C H 7 C H H H 2 2 C H 3 CH 4 8 C H 6 4 C H ( Hidrokracking )...( Hidrojenolisis ) Hidrokracking ve hidrojenolisis reaksiyonları her ne kadar istenilmsede proses sırasında oluşmaktadır. Burada iyi bir su-klor dengesi ve stable bir basınçta hidrojenolisis reaksiyonlarını minimum'a indirmek mümkündür. Bunlar ekzotermik reaksiyonlardır. b) Diğer reaksiyonlar; Dialkilasyon gibi istenilmeyen reaksiyonlardır. Hidrojen tüketimine neden olurlar. 28

PETROL ÜRÜNLERİ KİTABI

PETROL ÜRÜNLERİ KİTABI PETROL ÜRÜNLERİ EL KİTABI Yaşar ÇİFTÇİ İstanbul Gümrük Laboratuvar Müdürü (Kimya Yüksek Mühendisi) 1 PETROL RAFİNERİSİ Petrol rafinerileri; Petrolün temizlenip fraksiyonlu destilasyon (ayrımsal damıtma)

Detaylı

İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 3 A. İş Etüdü A.1) Metod Etüdü..4 A.2) Zaman Etüdü.5

İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 3 A. İş Etüdü A.1) Metod Etüdü..4 A.2) Zaman Etüdü.5 Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi Sayfa No. 2 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 3 A. İş Etüdü A.1) Metod Etüdü..4 A.2) Zaman Etüdü.5 B. Ergonomi ve İş Güvenliği B.1) Çalışma Ortamı Analizi..7 B.2) İş Güvenliği Teknikleri...9

Detaylı

PETROLE DAİR MERAK EDİLENLER

PETROLE DAİR MERAK EDİLENLER PETROLE DAİR MERAK EDİLENLER Ham petrol nedir? Yerküre içerisinde organik materyalin başkalaşımı ile oluşmuş ve gözenekli kayaçlar içerisinde depolanmış sıvı haldeki hidrokarbonlara ham petrol adı verilir.

Detaylı

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler Yakıt olarak kullanılan sıvı maddelere akaryakıt adı verilir. Akaryakıtlar genel olarak iki grupta toplanırlar. Bunlar; 1. Doğal akaryakıtlar: Ham petrolün

Detaylı

MONOGLİSERİD İÇİNDEKİLER. KİMYASAL TEKNOLOJİLER II 084240011 Esra KAZAN 104240036 Gizem BAYRAKTAR 104240037 Elif ÖZDEMİR 21.05.

MONOGLİSERİD İÇİNDEKİLER. KİMYASAL TEKNOLOJİLER II 084240011 Esra KAZAN 104240036 Gizem BAYRAKTAR 104240037 Elif ÖZDEMİR 21.05. MONOGLİSERİD KİMYASAL TEKNOLOJİLER II 084240011 Esra KAZAN 104240036 Gizem BAYRAKTAR 104240037 Elif ÖZDEMİR İÇİNDEKİLER Mono ve Digliseritler Monogliseritlerin Üretimi Zararları Kullanım Alanları Mono

Detaylı

MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Kemal ÇOMAKLI HEDEFLER YAKITLAR VE YANMA

MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Kemal ÇOMAKLI HEDEFLER YAKITLAR VE YANMA YAKITLAR VE YANMA İÇİNDEKİLER Giriş Yakıtlar Katı yakıtlar Sıvı yakıtlar Gaz yakıtlar Yanma Yanma çeşitleri Yanma için gerekli olan hava miktarı HFK ve adyabatik alev sıcaklığı MAKİNA VE TEÇHİZAT Doç.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

Yakıtların Kullanım Alanları

Yakıtların Kullanım Alanları YAKITLAR Yandığı zaman dışarıya ısı veren ve bu amaçla kullanılan maddelere yakıt denir. Yakıtlar üçe ayrılır: 1-) Katı yakıtlar ( odun, kömür ) 2-) Sıvı yakıtlar ( benzin, gazyağı, mazot ) 3-) Gaz yakıtlar

Detaylı

CO 2 Tutumu. ÇEVİRİ (translation into Turkish LAnguage) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com

CO 2 Tutumu. ÇEVİRİ (translation into Turkish LAnguage) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com 3 CO 2 Tutumu ÇEVİRİ (translation into Turkish LAnguage) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com Özet CO 2 tutumunun amacı, CO 2 depolama sahasına kolaylıkla taşınabilecek konsantre akım

Detaylı

KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI VE GAZLAŞTIRICILAR

KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI VE GAZLAŞTIRICILAR 835 KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI VE GAZLAŞTIRICILAR Hayati OLGUN Murat DOĞRU Colin R. HOWARTH ÖZET Bu çalışmada; kurutulmuş her türlü organik atıkları (odun parçaları, hayvansal atıklar,

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİZEL MOTOR İLE ÇALIŞAN BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN İNCELENMESİ VE EMİSYON ENVANTERLENMESİ BİTİRME TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şeref SOYLU

Detaylı

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ PETROL Petrol sözcs zcüğü, Latince de taş anlamına na gelen petra ile yağ anlamına na gelen oleum sözcüklerinden oluşmu muştur (Petra( oleum= Petrol). Petrol halk arasında, yalnız

Detaylı

HİDROKARBON PROSES ÖZETLERİ VE AKIM ŞEMALARI

HİDROKARBON PROSES ÖZETLERİ VE AKIM ŞEMALARI 1 HİDROKARBON PROSES ÖZETLERİ VE AKIM ŞEMALARI (Ref. e_makaleleri) AKRİLONİTRİL (SOHIO PROSESİ, THE BADGER COMPANY, INC.) Absorber Asetonitril Geri Kazanma Kolonu Ürün Kolonu atık gaz ham asetonitril ham

Detaylı

1. ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 2. TİCARİ ÜRÜNLER

1. ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 2. TİCARİ ÜRÜNLER 1 EDÜSTRİ PLİMERLERİ Polimerler 1. ÜRETİM TEKLJİLERİ 2. TİARİ ÜRÜLER Polietilen Plastikler Polipropilen Elastomerler Poli(Vinil Klorür), Pvc Fiberler Polistiren Akrilik Polimerler 3. İŞLEME TEKİKLERİ Stiren-Akrilonitril

Detaylı

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROJESİ DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı: Yasemin TANK Projeyi Yöneten:

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI PROJE SAHĠBĠ RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC SIVI YÜK YÜKLEME VE BOġALTMA TERMĠNALĠ PROJESĠ Çevresel Etki Değerlendirme Raporu PROJE YERĠ

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Y. ÇINAR, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KATI OKSİT YAKIT PİLİ KOJENERASYON SİSTEMLERİNİN KONUTLARDA UYGULANMASI YUSUF ÇINAR NİĞDE

Detaylı

Benzin USA 1970. a ~ (Kömür)GFR» 7000 O o Kcal/Kg

Benzin USA 1970. a ~ (Kömür)GFR» 7000 O o Kcal/Kg 3 700 H â -600 o 600 >» 500 g 500- J400-400 î 300-300 ' 200-200 100-100 Benzin USA 1970 Benzin GFR 1970 Fiso hertropsch -^»Sentezi Hidrojenleme (sıvılaştırma) Benzin GFR-Ocak 1974 0.002 0004 0.006 0.008

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEV 346. Yakıt Pilleri. Ders Notları. Prof. Dr.

T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEV 346. Yakıt Pilleri. Ders Notları. Prof. Dr. T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEV 346 Yakıt Pilleri Ders Notları Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM 011 1. Giriş Kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar sanayi

Detaylı

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI. RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI. RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ PROJE SAHĠBĠ RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ Çevresel Etki Değerlendirme Raporu PROJE YERĠ Yeşilyurt - Lefke RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

SOĞUTMA İLKELERİ MUHAFAZA USULLERİ SOĞUTMA USULLERİ SOĞUTMANIN TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ SOĞUTMANIN TANIMI VE TARİHİ

SOĞUTMA İLKELERİ MUHAFAZA USULLERİ SOĞUTMA USULLERİ SOĞUTMANIN TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ SOĞUTMANIN TANIMI VE TARİHİ SOĞUTMANIN TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ SOĞUTMA İLKELERİ Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirmek ve orada muhafaza etmek üzere ısının alınması işlemine soğutma

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ GİRİŞ... 2 FOSİL YAKIT DÖNEMİ... 2 Küresel Isınma (Sera etkisi Greenhouse effect)... 3 FOSİL YAKITLARIN SALIMLARI... 4 Hava Kirliliği... 4 Kükürt... 4 Partiküller

Detaylı

2.1 TERMİK SANTRAL NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

2.1 TERMİK SANTRAL NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR? 14 2.1 TERMİK SANTRAL NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR? Yanmayla ortaya çıkan ısı enerjisinden elektrik enerjisi üreten merkez. Yanma, bir kazan yada buhar üretecinde gerçekleştirilir ve suyun buhara dönüştürülmesini,

Detaylı

ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR

ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR 1.BĠTKĠSEL YAKITLARLA ÇALIġAN MOTORLAR Dizel motorlarda yakıt olarak kullanılan ve yenilenebilir biyolojik maddelerden üretilen yakıtlar biodizel veya biomotorin olarak

Detaylı

Endüstriyel Gazlar. Kriyojenik?

Endüstriyel Gazlar. Kriyojenik? Endüstriyel Gazlar Su gazı Sentez Gazı Jenerator gazı Kükürt dioksit Karbondioksit Amonyak Oksijen Azot Argon Asetilen Helyum Hidrojen Gıda Gazları; Dalış gazları Kriyojenik? Havanın Sıvılaştırılması Gazların

Detaylı

Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR?

Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR? Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR? Su normal sıcaklıkta maddenin üç halinde (katı, sıvı ve gaz) bulunabilen tek maddedir. Aynı derecede ısıyı

Detaylı