ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 ADANA 1

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Balcalı/ADANA 2

3 3

4 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 5 I- GENEL BİLGİLER... 6 A- MİSYON VE VİZYON... 6 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı ve Teşkilat Şeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları a- Akademik Personel b- İdari Personel Sunulan Hizmetler a- Eğitim-Öğretim Hizmetleir h- Diğer Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- DİĞER HUSUSLAR II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Stratejik Amaç ve Hedefler B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- DEĞERLENDİRME V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER EK-1 HARCAMA YETKİLİSİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

5 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Yükseköğretim Kurulu Yürütme kurulunun tarih ve 1800 sayılı kararıyla kurulan Yüksekokulumuzda Anestezi, Radyoloji ve Tıbbi Laboratuvar programları açılarak eğitim-öğretim yılında 51 öğrenci ile eğitime başlanmıştır. Yüksekokulumuz her geçen yıl büyüyerek akademik yılından itibaren 4 bölüm altında 9 normal öğretim, 4 ikinci öğretim programı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksekokulumuzda 2 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 8 Öğretim Görevlisi olmak üzere 13 akademik personel, 16 idari personel bulunmaktadır eğitim-öğretim yılında normal öğretimde 993, ikinci öğretimde ise 450 olmak üzere toplam 1443 öğrenci eğitim görmektedir. Yüksekokulumuzun en büyük şansı öğrencilerimizin uygulama derslerini bölgemizin en büyük ve donanımlı hastanesinde yapıyor olmasıdır. Başta Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversitemizin birçok biriminden görevlendirilen öğretim elemanları tarafından eğitimin destekleniyor olması öğrencilerimizin mesleki yetkinliğe sahip olarak yetişmesinde önemli rol oynamaktadır. Yüksekokulumuz kuruluşundan bu yana 2610 u normal öğretim, 604 ü ikinci öğretim olmak üzere toplam 3214 mezun vererek alanları ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip donanımlı sağlık teknisyenlerini ülkemizin hizmetine sunmuştur. Saygılarımla. Prof. Dr. Neslihan Boyan Müdür 5

6 I-GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Misyon Evrensel değerler ışığında, bilim ve teknolojiden yararlanarak, bölgemizde ve ülkemizde sağlık sektörünün yardımcı sağlık hizmetleri eleman ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip nitelikli sağlık teknisyeni yetiştirmektir. Vizyon Sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu, yardımcı sağlık hizmetleri elemanı yetiştirilmesinde tercih edilen, çağın gereklerine uygun, uyguladığı girişimci, yenilikçi eğitimöğretim yöntemleriyle, bölgemizde ve ülkemizde model bir meslek yüksekokulu olmaktır. B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2547 sayılı Yasa ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği hükümlerine göre Yüksekokulun yönetiminden Yüksekokul Müdürü yetkili ve sorumlu olup, kendisine yardımcı olmak üzere iki müdür yardımcısı bulunmaktadır. Yüksekokul Müdürü 5018 Sayılı Yasa gereğince Yüksekokulun Harcama Yetkilisi olup, mali kaynakların amaca uygun olarak kullanımını sağlamaktadır. Yüksekokul idari örgütünün başında Yüksekokul Sekreteri görev yapmakta, idari büroların tüm faaliyetleri ile 5018 Sayılı Yasa gereğince Yüksekokulda Harcama Yetkilisinin direktifleri doğrultusunda hareket ederek Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali kaynakların harcanması için hazırlık yapmak, gerekli belgeleri düzenlemek, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Yetkilisine bildirilmesini sağlamakla yükümlüdür. C-İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Tıp Fakültesi birimleri ile ortak kullandığımız binanın giriş katı ve üçüncü katının bir bölümü Yüksekokulumuza ayrılmıştır. Giriş katta (1600 m 2 ) yönetim büroları (4 oda), idari personel büroları (4 oda), akademik personel dinlenme odası, toplantı salonu, fotokopi odası, 1 adet amfi, 1 adet derslik, kantin, öğrenci dinlenme ve okuma salonu, akademik ve idari personel dinlenme alanı, depo, teknik oda, kazan dairesi, temizlik odası ve tuvaletler bulunmaktadır. 6

7 Üçüncü katta (800 m 2 ) ise, 5 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, arşiv, temizlik odası ve tuvaletler bulunmaktadır. Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri ile ortak kullandığımız ek binamızın giriş katında (800 m 2 ) 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 2 adet derslik, 2 adet Diş Protez Laboratuvarı, 1 adet Diş Protez Alçı Laboratuvarı, 1 adet Diş Protez Döküm Laboratuvarı, 1 adet Diş Protez Porselen Laboratuvarı, tuvaletler bulunmaktadır. Ek binanın birinci katında (800 m 2 ) ise 1 adet İlk ve Acil Yardım Uygulama Salonu, 1 adet Yaşlı Bakımı Uygulama Salonu, yönetim büroları (2 oda), akademik personel büroları (7 oda), idari büro (1 oda), çay odası ve tuvaletler bulunmaktadır. Yüksekokulumuzun kapalı alanı ana bina 2400 m 2, ek bina ise 1600 m 2 olmak üzere toplam 4000 m 2 dir. Her iki binada da bulunan amfi, derslik, uygulama salonlarımızda bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Merkezi sistem kalorifer ile ısınan Yüksekokulumuzun, büroları, eğitim ve dinlenme alanları klimalıdır. Yüksekokulumuzun eğitim alanları, derslikleri, sosyal ve diğer alanları kapasitelerine göre Tablo 1-3 de gösterilmiştir. Tablo 1. Eğitim alanları ve derslikler. KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE EĞİTİM ALANI (0-50 m 2 ) (51-75 m 2 ) ( m 2 ) ( m 2 ) TOPLAM Amfi Derslik Bilgisayar Laboratuvarı Laboratuvar Uygulama Salonu Toplam

8 Tablo 2. Sosyal alanlar. KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE SOSYAL ALANLAR (0-50 m 2 ) (51-75 m 2 ) ( m 2 ) ( m 2 ) TOPLAM Kantin Öğrenci Dinlenme Odası Akademik Personel Dinlenme Odası Akademik ve İdari Personel Dinlenme Alanı Çay Odası Toplam Tablo 3. Diğer alanlar. KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE DİĞER ALANLAR (0-50 m 2 ) (51-75 m 2 ) ( m 2 ) ( m 2 ) TOPLAM Yönetim Bürosu Akademik Büro İdari Büro Toplantı Odası Arşiv Fotokopi Odası Teknik Oda Depo Kazan Dairesi Toplam

9 2- Örgüt Yapısı ve Teşkilat Şeması a-akademik Yapı Yüksekokulumuz organizasyon şemasında Müdür ve Müdüre bağlı olarak iki müdür yardımcısı görev yapmaktadır. Müdür yardımcılarımızdan biri idari diğeri ise eğitimden sorumludur. Yüksekokulumuzdaki bölüm başkanları, bölümlerdeki eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerden sorumludur. Program koordinatörleri ise bağlı oldukları bölüm başkanlıkları ile koordineli olarak görev yaparlar. Akademik personel ise program koordinatörleri, bölüm başkanları, müdür yardımcıları ve müdür ile koordinasyon halinde çalışmaktadır. Yüksekokulumuz akademik ve idari teşkilat şeması Şekil 1 de gösterilmiştir. b-idari Yapı Yüksekokulumuzdaki idari ve yardımcı hizmet personelinin bağlı bulunduğu Yüksekokul Sekreteri, okulumuzun idari, mali, teknik ve yardımcı hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur (Şekil 1). 9

10 Şekil 1. Yüksekokulumuz akademik ve idari teşkilat şeması. 10

11 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yüksekokulumuz mevcut teknolojik alt yapısı Tablo 4-6 de gösterilmiştir. Tablo 4. Ağ cihazları. AĞ CİHAZLARI SAYISI Modemler (Erişim Cihazları) (ADSL) - Switchler (Anahtarlar) 3 Routerlar (Yönlendirici Cihazlar) - İletişim Ağ Cihazları - Çok Fonksiyonlu Network Cihazları - Diğer - TOPLAM 3 Tablo 5. Yüksekokulumuz hizmetine sunulan yazılımlar. Yazılım Açıklama Kaspersky Anti virüs Mdaemon Mail Microsoft İşletim Sistemi vb. Dmis Otomasyon Say 2000 Otomasyon KBS Otomasyon Bilgi İşlem Dairesince Yazılım Edinim Şekli Satın alma Kiralama Tablo 6. Diğer bilgi ve teknoloji kaynakları ve kullanım amaçları. DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İDARİ AMAÇLI (ADET) EĞİTİM AMAÇLI (ADET) Masaüstü Bilgisayar Projeksiyon 13 Slayt Makinesi 2 Tepegöz 2 Episkop - Barkot Okuyucu - Baskı Makinesi 2 Fotokopi Makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf Makinesi - Kamera - Televizyon - Yazıcı 9 14 Tarayıcı 2 Müzik Seti 1 Mikroskop 5 DVD - ARAŞTIRMA AMAÇLI (ADET) 11

12 4-İnsan Kaynakları a- Akademik Personel Yüksekokulumuzda akademik kadroda fiilen görev yapan 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 8 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Doçentlerden biri Yüksekokulumuz kadrosunda olup, 2547 sayılı Yasanın 13. maddesinin b/4 fıkrasınca Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezinde, doçent unvanı almış ancak yardımcı doçent kadrosunda bulunan diğer öğretim üyemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 13/b-4 maddesine göre Ç.Ü.Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında, 1 Yardımcı Doçent 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 13/b-4 maddesine göre Balcalı Hastanesi Kemik İliği Transplantasyon ünitesinde, 1 Öğretim Görevlimiz 2547 sayılı kanunun 13. maddesinin b/4 maddesine göre Ç.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında, 1 Öğretim Görevlimiz 2547 sayılı kanunun 13. maddesinin b/4 maddesine göre Ç.Ü. Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapmaktadır. Öğretim Görevlilerimizden biri Ç.Ü. İmamoğlu Meslek Yüksekokulu kadrosunda olup 2547 sayılı kanunun 13. maddesinin b/4 maddesine göre Yüksekokulumuzda görev yapmaktadır (Tablo 7-11). Yüksekokulumuzda 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 20-b maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 12-b maddesine göre görevli 1 profesör, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 13/b-4 maddesi ile görevli 5 profesör ve 2 doçent bulunmaktadır (Tablo 11). Yüksekokulumuzdaki dersler kendi öğretim elemanlarımızın yanı sıra, başta Tıp Fakültesi olmak üzere, Diş Hekimliği Fakültesi ile diğer birimlerde görevli öğretim elemanlarınca yürütülmektedir. Akademik Personel Tablo 7. Yıllara göre akademik personel sayısı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Toplam

13 Tablo 8. Hizmet sürelerine göre akademik personel sayısı. Personel 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Toplam Akademik Personel Tablo 9. Akademik personel yaş dağılımı. Personel Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Toplam Akademik Personel Tablo 10. Akademik personel kadro durumu. Unvan Dolu Kadro Boş Kadro Toplam Kadro Profesör Doçent 1-1 Yardımcı Doçent 4-4 Öğretim Görevlisi 8-8 Toplam Tablo 11. Akademik personel sayısı. Akademik Personel Yüksekokulumuz Kadrosundaki Görevlendirme Toplam Kadro Profesör - 6 (1 * + 5**) 6 Doçent 1 2** 3 Yardımcı Doçent 4-4 Öğretim Görevlisi 8-8 Toplam *: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 20-b maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 12-b maddesine göre Yüksekokulumuzda görevli. **: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 13/b-4 maddesi ile Yüksekokulumuzda görevli. 13

14 b- İdari Personel mukadder bey tablolara eklenecek tablo 7 ve 12 için 2009 verileri istenmiş Yüksekokulumuzda 14 adet idari personel, 3 adet temizlik şirketi elemanı görev yapmaktadır. İdari personel olarak; 1 yüksekokul sekreteri, 1 ayniyat saymanı, 1 VHKİ, 2 bilgisayar işletmeni, 2 teknisyen, 1 hemşire, 2 memur, 1 teknisyen yardımcısı, 1 hizmetli görev yapmaktadır (Tablo 12-16). Ayrıca 1 teknisyen yardımcısı Yüksekokulumuz kadrosunda olup, 2547 sayılı kanunun 13. maddesinin b/4 fıkrasına göre Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde, 1 bilgisayar işletmeni 2547 sayılı kanunun 13. maddesinin b/4 fıkrasına göre Ç.Ü. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında görev yapmaktadır. Bir Şube Müdürü Ç.Ü. Kütüphane Daire Başkanlığı kadrosunda, 1 bilgisayar işletmeni Ç.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı kadrosunda olup 2547 sayılı kanunun 13. maddesinin b/4 fıkrasına göre Yüksekokulumuzda görev yapmaktadır. Tablo 12. Yıllara göre idari personel ve geçici işçi sayısı. Personel İdari Personel Geçici İşçi Toplam Tablo 13. İdari personel ve geçici işçi eğitim durumu. Eğitim Durumu İdari Personel (Kişi) Geçici İşçi (Kişi) Toplam İlköğretim 2-2 Ortaöğretim Ön Lisans Lisans 2-2 Yüksek Lisans 1-1 Doktora 1-1 Toplam

15 Tablo 14. Hizmet sürelerine göre idari personel ve geçici işçi sayısı. Personel 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Toplam İdari Personel Geçici İşçi Toplam Tablo 15. İdari personel yaş dağılımı. Personel Yaş Toplam Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Üzeri İdari Personel Geçici İşçi Toplam Tablo 16. İdari personel kadro durumu. Unvan Dolu Kadro Boş Kadro Toplam Kadro Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Yardımcı Sınıfı Hizmetler Toplam

16 5-Sunulan Hizmetler a- Eğitim-Öğretim Hizmetleri Yüksekokulumuzda Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri, Dişçilik Hizmetleri, Terapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Bakım Hizmetleri olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümüne bağlı 5 normal öğretim programı (Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, İlk ve Acil Yardım), 4 de ikinci öğretim programı (Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik) bulunmaktadır. Dişçilik Hizmetleri Bölümünde 2 program (Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknolojisi), Terapi ve Rehabilitasyon Bölümüne bağlı 1 program (Fizyoterapi), Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümünde ise 1 program (Yaşlı Bakımı) bulunmaktadır. Yüksekokulumuz bölümleri ve programları Tablo 17 de gösterilmiştir. Tablo 17. Yüksekokulumuz bölümleri ve programları. BÖLÜM PROGRAM (NORMAL ÖĞRETİM) PROGRAM (İKİNCİ ÖĞRETİM) Anestezi Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Görüntüleme 1. Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sekreterlik İlk ve Acil Yardım 2. Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Diş Protez Teknolojisi 3. Terapi ve Fizyoterapi Rehabilitasyon 4. Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı 16

17 Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim yılı programlara göre öğrenci sayıları Tablo 18 de gösterilmiştir. Tablo eğitim-öğretim yılı programlara göre öğrenci sayısı. PROGRAM NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM TOPLAM Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ağız ve Diş Sağlığı Fizyoterapi İlk ve Acil Yardım Diş Protez Teknolojisi Yaşlı Bakımı TOPLAM Öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından 4702 sayılı Yasa çerçevesinde sınavsız olarak Yüksekokulumuza yerleştirilmekte, kontenjan açığı bulunduğu takdirde, diğer lise öğrencileri de tercih edebilmektedir. Yüksekokulumuzdaki programların ÖSS kontenjanları ile normal ve ikinci öğretime yerleşen öğrenci sayıları Tablo 19 gösterilmiştir. 17

18 Tablo 19. Yıllara göre programlarımızın kontenjanları ve yerleşen öğrenci sayıları. PROGRAM **ÖSS KONTENJA NI * ÖSS SONUCU YERLEŞEN BOŞ KALAN DOLULU K ORANI (%) (*/**) Anestezi (NÖ) Anestezi (İÖ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (NÖ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (NÖ) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (NÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Fizyoterapi İlk ve Acil Yardım Diş Protez Teknolojisi Yaşlı Bakımı TOPLAM

19 h- Diğer Hizmetler Yüksekokulumuz akademik personeli tarafından 2014 bilimsel çalışmalar Tablo 20 de gösterilmiştir. Tablo yılı ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayın sayısı. YAYIN SAYI Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler 9 Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler 3 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 4 Uluslararası Hakemli Dergilerde (SCI-SCI-Expanded) Yayımlanan Makaleler 6 Kitap Bölümü - Kitap Basımı - TOPLAM 22 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yüksekokul örgütünün başında Yüksekokul Müdürü bulunmaktadır. Biri idari işlerden diğeri de eğitimden sorumlu iki Müdür Yardımcısı bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda Bölüm Başkanlıkları ile Program Koordinatörlüklerinin uyumlu çalışmasıyla eğitim ve öğretim sorunsuz bir şekilde yürütülmektedir. Yüksekokul idari örgütünün başında Yüksekokul Sekreteri görev yapmakta olup, tüm idari büroların sevk ve idaresinden Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 15 inci maddesinde; Merkezi yönetim bütçe kanununun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanun olduğu, aynı maddenin ikinci fıkrasında ise Merkezi yönetim bütçe kanununda; yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerinin yer alacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda, 2014 yılı Merkezi 19

20 Yönetim Bütçe Kanununda yer alması planlanan Yüksekokulumuzun gelir tahminleri yıllara göre yapılmaktadır. Bu kanunla kamu mali yönetiminde yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Yeni sistemle, harcama yapan tüm birimlerin yöneticileri harcama yetkilisi olarak belirlenmiştir. Böylece mali yetkiler paylaştırılırken yetkililerin sorumlulukları da aynı oranda arttırılmış ve iç denetim sistemi daha etkin hale getirilmiştir. D-Diğer Hususlar Yüksekokulumuz şehir merkezine 8 km. uzaklıkta olup, sağlık, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler açısında geniş imkânlara sahip Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde bulunmaktadır. II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri Okul-sağlık sektöründeki işbirliğini geliştirmek sektöre dayalı eğitim sistemlerini uygulamak, Ders materyali olarak kitap ve diğer basılı materyali geliştirmek ve basımını sağlamak, Eğitimde toplam kalite ilkelerini dikkate alarak, Yüksekokul eğitim programlarını geliştirmek ve uygulamak, Laboratuvar ve diğer uygulama olanaklarını artırmak, 1. Stratejik Amaçlar ve Hedefler Stratejik planlama ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun misyon ve vizyonu doğrultusunda, yıllarına ait strateji ve hedeflerinin oluşturulması, takip edilmesi, değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yüksekokulumuz stratejik amaç ve hedefleri Tablo 21 de gösterilmiştir. 20

21 Tablo 21. Stratejik amaçlar ve hedefler. AMAÇ A.1. EĞİTİM-ÖĞRETİMDE VERİMLİLİK VE KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ A.2. AKADEMİK PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK A.3. İDARİ PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK A.4. KURUM KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ A.5. FİZİKSEL ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK A.6. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK A.7. ÖĞRENCİ YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ A.8. BİLİMSEL YAYIN VE PROJELERİN NİCELİĞİNİN VE NİTELİĞİNİN ARTTIRILMASI HEDEF H.1.1. Eğitim-öğretim programların açılması, iyileştirilmesi ve güncellenmesi H.1.2.Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğinin geliştirilmesi H.2.1.Akademik personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması H.2.2.Akademik personel niteliğinin arttırılması H.2.3.Ulusal ve uluslararası akademik personel hareketliliğinin geliştirilmesi H.3.1.İdari personelin memnuniyetinin arttırılması H.3.2.İdari personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması H.4.1. Çalışanların kurum kültürü ve motivasyonunun arttırılması, bu konuda eğitim seminerleri vs. gibi faaliyetlerin olması H.5.1. Eğitim-öğretim alt yapısının güçlendirilmesi H.5.2. Akademik ve idari birimlerde hizmet ve çalışma ortamları ve koşullarının iyileştirilmesi H.6.1. Elektronik belge ve bilgi yönetim sistemleri ve servislerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi H.7.1. Eğitim-öğretim programlarımızın tercih edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi H.7.2.Öğrencilerimizin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'nde (TYYÇ) tanımlanan yetkinlikleri kazanmasının sağlanması H.8.1.Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel proje sayılarının arttırılması H.8.2.Bilimsel yayın sayısının arttırılması A.9. TOPLUMLA ETKİLEŞİM, İLETİŞİM VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ H.9.1. Topluma yönelik eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi H.9.2. Sağlık ve sosyal sorumluluk projelerinin yapılması A.10. STRATEJİK PLANIN KURUMSALLAŞTIRILMASI H Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi 21

22 B-Temel Politikalar ve Öncelikler Evrensel değerler ışığında, bilim ve teknolojiden yararlanarak ülkemiz ve bölgemizde sağlık sektörünün talep ettiği nitelikli ara eleman gereksiniminin karşılanması, İç ve dış paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretilmesi, Bilimsel araştırmaların arttırılması için teşvik sağlanması, Kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlenmesi, Bilimsel toplantılara katılımın arttırılmasının sağlanması. III-FAALİYETLERLE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Bilindiği üzere 5437 Sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2005 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01/01/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yüksekokulumuza anılan Bütçe Kanunu ile 2014 yılında ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Harcama Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ile Başbakanlık Tasarruf Genelgeleri dikkate alınarak harcama yapılmaktadır. 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Tablo yılı temel mali tablolara ilişkin açıklamalar. EKO KOD (Ocak-Aralık Aylarına Ait) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI (harcama/ serbest) 01.1 Personel Giderleri , , ,00 %98, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Pirim Gid , , ,00 %94,61 Mal Ve Hizmet Alımları Giderleri , , ,00 %64,56 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , ,00 %56, Yolluklar 6.000, , ,00 % 52, Hizmet Alımları 2.000, , ,00 %92, Menkul Mal,Gayri Maddi Hak, Bakım Ve Onarım Giderleri 8.000, , ,00 Gayri Menkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 2.000, , , Tedavi Ve Cenaze Giderleri %89,72 %60,00 GENEL TOPLAM , , ,00 %95,59 22

23 Tablo yılı temel mali tablolara ilişkin açıklamalar (ikinci öğretim gelirleri) EKO KOD (Ocak-Aralık aylarına ait) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA 01.1 Personel Giderleri , , ,00 Mal Ve Hizmet Alımları 03 Giderleri , , ,00 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak, 03.7 Bakım Ve Onarım Giderleri , , ,00 Gayrımenkul Mal Bakım Ve 03.8 Onarım Giderleri , , ,00 HARCAMA ORANI (harcama/ serbest) %53,65 %71,01 %74,94 %65,31 GENEL TOPLAM , , ,00 %58,34 3-Mali Denetim Sonuçları Yapılan harcamalarla ilgili Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisince gerekli ön kontroller yapılmakta, her bir harcama belgesi üzerinde Kontrol Edilmiştir ve Uygun Görülmüştür kaşesi ile bu durum teyit edilmektedir (Tablo 22-23). 4-Diğer Hususlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Yetkililerince ayrıca iç denetim yapılmakta, Yüksekokulumuzun harcamaları ile ilgili düzenlenen belgeler yeterli ve geçerli görülmektedir. B-Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri Yüksekokulumuzun ihtiyacı olan derslikler ve laboratuarların tahsis edilen ek binada faaliyet göstermesi için 2014 yılında çalışmalar yapılmıştır Ek binadaki derslikler için gerekli sıra, yazı tahtası, projeksiyon, bilgisayarlar alınarak derslikler daha rahat ve modern hale getirilmiştir. Böylece öğrencilerin ders esnasında teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanması sağlanmıştır Diş Protez Programı laboratuvarları için gerekli cihaz montajları yapılarak eğitime uygun hale getirilmiştir. 23

24 Ek binada görev yapacak akademik ve idari kadrodaki personel için çalışma ofisleri oluşturularak gerekli büro malzemeleri alınmıştır. Yüksekokulumuz ek binasının girişine danışma ofisi yaptırılmış ve bir güvenlik görevlisi görevlendirilerek binanın güvenliği sağlanmıştır. Ayrıca binanın güvenliği için güvenlik kamera sistemi kurularak 24 saat görüntü kaydı almaya başlanmıştır. HEDEF NUMARASI 2-Performans Sonuçları Tablosu Yüksekokulumuza ait performans göstergesi Tablo 24 de sunulmuştur. Tablo 24. Performans göstergeleri. GÖSTERGELER Yüksekokulumuz 2014 Yılı Gerçekleşme Düzeyi HEDEF 1.1 AKTS ye uygun ders tanımlarının tüm derslere oranı (%) 100 HEDEF 1.1 Açılacak program sayısı - HEDEF 1.2 Gelecek ve gidecek öğrenci oranları (%) - HEDEF 2.1 Akademik personel sayısında gerçekleşecek artış oranı (%) 20 HEDEF 2.1 Akademik personel (Yüksekokulumuz kadrosundaki) başına düşecek öğrenci sayısı Akademik personel (Yüksekokulumuz kadrosundaki ve diğer birimlerden görevlendirilen) başına düşecek öğrenci sayısı HEDEF 2.2 Düzenlenecek eğitim sayısı 1 HEDEF 2.2 Yurt içi ve yurt dışında görevlendirilecek akademik personel sayısı 3 HEDEF 2.3 Gelecek ve gidecek akademik personel oranları (%) - HEDEF 3.1 İdari personel memnuniyet yüzdesi (%) 80 HEDEF 3.2 İdari personel sayısında gerçekleşecek artış oranı (%) 10 HEDEF 4.1 Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 4 HEDEF 5.1 İyileştirme oranı (%) 30 HEDEF 5.1 Engelsiz erişim sağlanan düzenleme oranı (%) - HEDEF 5.2 İyileştirme oranı (%) 30 HEDEF 6.1 Yenilenecek bilgi ve teknoloji sistemlerinin toplam sisteme oranı (%) 10 HEDEF 7.1 Program taban puanlarındaki artış oranı (%) - HEDEF 7.2 Geliştirilecek ve uygulanacak program sayısı - HEDEF 8.1 Proje sayısı - HEDEF 8.2 Bilimsel yayın sayısı 22 HEDEFF 9.1 Düzenlenecek etkinlik sayısı - HEDEFF 9.1 Gerçekleştirilecek proje sayısı - HEDEF 10.1 Stratejik plan sayısı 1 HEDEF 10.1 Yıllık toplantı sayısı

25 3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 1- Erasmus programlarından yararlanan öğretim elemanı halen mevcut değildir. 2- Erasmus programlarından yararlanan öğrenci halen mevcut değildir 3- Yüksekokuldaki tüm bürolar en verimli şekilde işletilmiş, çalışan personelden azami ölçüde yararlanılmıştır. 4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Arzu edilen ölçülerde amacına ulaşılmıştır. 5-Diğer Hususlar Yüksekokulumuzda ilgili birimlerde görev yapan personelin, Rektörlüğümüzce düzenlenen gerek mali, gerek idari konularla ilgili bilgilendirme toplantılarına ve seminerlerine katılımı sağlanmıştır. IV-KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler Öğrencilerin bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel açıdan güçlü altyapıya sahip bir kampus ortamında eğitim görüyor olması, Fiziksel ve teknolojik altyapısının iyi olması, Tüm akademik ve idari personelin bilgisayarının olması, Öğrencilerin uygulamalı derslerin eğitimini Güney ve Güneydoğu bölgelerinin en büyük hastanesi olan Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinden alıyor olması, Öğrencilerin uygulamalı dersleri Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi ninin uluslararası (JCI) akreditasyon belgesine sahip merkez laboratuvarından alıyor olması, Öğrencilerin uygulamalı dersleri İSO 9001: 2008 Kalite yönetim sistemi Belgesi olan Diş Hekimliği Fakültesinden alıyor olması, Mezun olan öğrencilerin istihdam alanlarının geniş olması ve kolay iş bulabilmeleri, Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz yönetiminin yapıcı ve yeniliğe açık olması, 25

26 Personel arasındaki işbirliği ve yardımlaşma anlayışı, Yüksekokulda huzurlu bir ortamın bulunması. B-Zayıflıklar Kadrolu akademik personel eksikliği, Bilgi işlem ve öğrenci işleri ile ilgili idari personel eksikliği, Öğretim elemanlarının büyük bir kısmının dışarıdan gelmesi, Sınavsız geçiş ile gelen öğrenciler ile üniversite sınavıyla gelen öğrenciler arasında temel bilgi ve donanım açısından farklılık olması, Fiziki yapı yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan bazı programların açılamaması, Yüksekokulumuz mevcut laboratuvarlarının yetersiz olması, Yüksekokulumuz idari personelinin bilgisayar kullanımı gibi teknik konularda yetersiz olması. C-Değerlendirme Üstünlüklerin arttırılması için gerekli çaba gösterilecektir. V-ÖNERİ VE TEDBİRLER Yüksekokulumuzda nitelikli öğrenci yetiştirilmesi maksadıyla akademik ve idari personel ihtiyacının giderilmesi, en azından her program için 5 öğretim elemanının bulunması, her büroda en az iki elemanın çalışacak şekilde istihdamı gereklidir. EKLER: 1-İç Kontrol Güvence Beyanı (1 adet) 26

27 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (Harcama Yetkilisinin) Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim ve benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (ADANA - 23 /01/2015) Prof. Dr. Neslihan BOYAN Müdür Ç.Ü.Sağlık Hizmetleri MYO. Balcalı Kampusu-Sarıçam/ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2017 ADANA 1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Balcalı/ADANA http://shmyo.cukurova.edu.tr

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRETEJİK PLANI http://shmyo.igdir.edu.tr İÇİNDEKİLER

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI http://shmyo.cukurova.edu.tr Çukurova

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI http://shmyo.cukurova.edu.tr Çukurova

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER : SAYFA NO: BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I GENEL BİLGİLER.

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 Adana BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Balcalı

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: Doç.Dr.Zeki DEMİR İletişim: 0532 742 57 50 / 0380 681 73 14-7400 e-posta: zekidemir@duzce.edu.tr Düzenleyen:

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki...

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu OCAK, 2016 -ANKARA i BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler..

İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler.. İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler.. 5 1-Fiziksel Yapı...... 5 2-Örgüt Yapısı... 9 3-Bilgi

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1[2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yüksek lisans ve doktora eğitiminin gerektirdiği

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 SAMSUN 2011 YILI HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 ADANA BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ 1 Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Balcalı /ADANA http://imamoğlumyo.cu.edu.tr

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015 yılı birim faaliyet raporunu düzenlemiştir. Faaliyet raporunun hazırlan

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015 yılı birim faaliyet raporunu düzenlemiştir. Faaliyet raporunun hazırlan HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ŀnevşehir KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1.Misyon (Özgörev)... 3 2.Vizyon (Özgörüş)... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki... 3 2.Görev...

Detaylı

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU TERME MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3 2.

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yılı Birim Faaliyet Raporu. Doğudan Yükselen 1 Işık

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yılı Birim Faaliyet Raporu. Doğudan Yükselen 1 Işık AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Doğudan Yükselen 1 Işık İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 4 6- Taşınır

Detaylı

2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Unvanı Adı Soyadı İletişim Bilgileri Üst Yönetici: : Doçent : İsmail Hakkı ERASLAN : hakkieraslan@duzce.edu.tr

Detaylı

2014 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Ağrı 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ....1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....2

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ağrı İbrahim ÇeçenÜniversitesi 2016 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

2007 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEK OKULU 2007 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER...3 I.A. MİSYON VE VİZYON... 3 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.C. İDAREYE

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER KURULUŞ VE TARİHÇE Bakanlar Kurulunun 13.08.2012 tarihli kararına göre, Bartın Üniversitesinde İslami ilimler

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Rize 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Bartın Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki iki bölüm ve bu bölümler altında

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. Dahili:127 Düzenleyen: (Ali ATA- Bilgisayar İşletmeni Dahili 208) 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2016 YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2016 YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2016 YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 0 İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon.. 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar......4 C- Birime İlişkin Bilgiler.5 1- Fiziksel

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMAMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2014 2018) Mart 2014 Adana 1 Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu İmamoğlu /ADANA http://imamoglumyo.cu.edu.tr/ 2 Bilim ve

Detaylı