Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz (YİD-TB)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz (YİD-TB)"

Transkript

1 Şeref ÖZKARA Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Yaygın ilaç dirençli tüberküloz (YİD-TB), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Görev Grubu tarafından Ekim 2006 tarihinde tanımlanmıştır; izoniazid ve rifampisin direncine [çok ilaca direnç (ÇİD)] ek olarak bir kinolona ve bir de ikinci grup enjeksiyonla verilen ilaca (kanamisin, kapreomisin, amikasin) direnç olmasıdır. Bu direnç şekli olan hastalar, sayıca azdır. Fakat, hastaların sadece dörtte birinin tedavi edilebilir olması nedeniyle korkutucudur ve HIV pozitif hastalarda hızla ölümlere yol açmaktadır. DSÖ, ÇİD-TB yönetimini TB kontrolünün temel bir unsuru saymaktadır. YİD-TB nin ortaya çıkışı ile DSÖ, TB kontrolünü ve laboratuvarları güçlendirme, ÇİD-TB hastalarının tedavisine özen göstermek, ilaç temini, basil bulaşmasının önlenmesi konularına önem verilmesine, yeni ilaç ve tanı araçlarının geliştirilmesine çalışmaktadır. ANAHTAR KELİMELER: Yaygın ilaç dirençli, tüberküloz Geliş tarihi: 12 Haziran 2007 Düzeltme sonrası kabul tarihi: 25 Haziran 2007 SUMMARY EXTENSIVE DRUG RESISTANT TUBERCULOSIS (XDR-TB) Extensive drug resistant tuberculosis (XDR-TB) was defined by a World Health Organisation (WHO) Task Force in October 2006; resistance to isoniaside and rifampin [multi-drug resistance (MDR)] plus resistance to one fluoroquinolone and to one of the three injectabl second line drugs (amikacin, capreomycin and kanamycin). Patients with this resistance pattern is small in number. But it is frightening because only a quarter of the patients are curable and with HIV positivity it is a deadly disease in a short duration. WHO accepts MDR-TB management as one of the main components of TB control. With the emergence of XDR-TB, WHO recommends to give importance to the laboratory strenghtening, better MDR- TB case management, drug supply, infection control practices and produce new drugs and diagnostics. KEY WORDS: Extensive drug resistant, tuberculosis Received: June 12, 2007 Accepted after revision: June 25,

2 TÜBERKÜLOZ ve İLAÇ DİRENCİ Tüberküloz (TB) un ilaç tedavisi 1940 lı yılların sonunda başlamıştır. Tedavi ile birlikte, tedavide kullanılan ilaçlara da direnç gelişmeye başlamıştır. İlaç direnci, Mycobacterium tuberculosis in genlerindeki mutasyonlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu mutasyonlar, çok düşük oranlarda ortaya çıkmaktadır. Bir bakteri için bir hücre bölünmesindeki mutasyonların rifampisin için 3.32 x 10-9 ve izoniazid için 2.56 x 10-8 olduğu gösterilmiştir (1). Tedavinin yeterli sayıda ilaç içermemesi ve düzensiz olması gibi nedenlerle bu düşük orandaki dirençli suşlar seçilerek hakim suş haline gelmekte ve hastanın o ilaçlara dirençli olmasına yol açmaktadır. Dirençli basillerin belirgin oranlara çıkmasından sonra, bu hastanın bulaştırdığı kişiler de aynı ilaçlara dirençli hale gelmektedir. Yani, klinikteki ilaç direnci sorunu, kötü tedavinin, kötü TB programının bir sonucudur ve insan ürünüdür. Dirençli TB de daha uzun süreli, daha çok yan etkisi olan ve daha pahalı bir tedaviye gerek duyulmaktadır. Dirençli hastada düzensiz ve kötü tedavinin sonucu ise tedavi edilemez TB hastalarının ortaya çıkmasıdır. Bu hastalar nadiren ortaya çıkmakla birlikte, toplumda kendi basillerini yaymayı sürdürmeleri nedeniyle toplum için büyük bir tehdit oluştururken, hastaların da bir süre sonra kaybedilmesine yol açmaktadır. Tanımlar Yeni olguda ilaç direnci: Bir aydan daha kısa süre tedavi görmüş ya da hiç tedavi görmemiş hastadaki ilaç direncidir. Bu tanım daha önce primer ilaç direnci olarak adlandırılıyordu. Tedavi görmüş olguda ilaç direnci: Bir aydan daha uzun süre tedavi görmüş hastadaki ilaç direncidir. Bu ilaç direnci, ilk tedaviden önce varsa primer, eğer başlangıçta yok ve tedavi sonrası gelişti ise sekonder ilaç direnci olabilir. Çok ilaca dirençli tüberküloz (ÇİD-TB) [multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB)]: İzoniazid ve rifampisine dirençli TB dir. Bu iki ilaca ek başka ilaç direnci de olabilir. Yaygın ilaç dirençli tüberküloz (YİD-TB) [extensive drug resistant tuberculosis (XDR- TB)]: İzoniazid, rifampisine direnç ve bir kinolona direnç ve de parenteral kullanılan ilaçlardan (kanamisin, kapreomisin, amikasin) birisine direnç olması olarak tanımlanmaktadır. YAYGIN İLAÇ DİRENCİ (YİD-TB) TANIMININ ORTAYA ÇIKIŞI ve ÖNEMİ (GÜNEY AFRİKA DA YİD-TB) Bu tanım ilk olarak Kasım 2005 tarihinde kullanılmıştır (2,3). 24 Mart 2006 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ndeki Hastalık Kontrol Merkezleri [Centers for Disease Control and Prevention (CDC)] tarafından yapılan tanım, ÇİD-TB ye ek olarak ikinci grup TB ilaçlarından üçüne daha direnç olması idi (4). Bu tanım bırakılmıştır Ekim 2006 tarihinde DSÖ bir Görev Grubu oluşturarak bugün kabul edilen tanımı, ÇİD ye ek olarak bir kinolon ve bir enjeksiyonla verilen ilaca (kanamisin, kapreomisin, amikasin) direnç olması tanımını kabul etmiştir (5). YİD-TB, ikinci grup ilaç tedavilerinin kötü uygulanmasının bir ürünüdür. Özellikle ÇİD-TB tedavisinde, etkili tedavi rejimi oluşturmamak, tedaviyi düzenli kullanmamak, ilaçların bir kısmını kullanmak, tedaviyi erken kesmek gibi nedenlerle, kinolon ve enjeksiyonla verilen ilaçlara da direnç gelişmektedir. Bunun sonucunda tedavisi olanaksız hastalık ortaya çıkmaktadır. Güney Afrika da KwaZulu-Natal şehrinde, Tugela Ferry kasabasındaki YİD-TB salgını dünyada büyük bir etki yapmıştır (6). İskoçya Kilisesi Hastanesi nde saptanan 536 TB hastasından 221 inde ÇİD-TB ve bunlardan 53 ünde YİD-TB saptanmıştır. Ocak 2005 ile Mart 2006 tarihleri arasında izlenen bu 53 hastadan 52 si ölmüştür. Ölümlerin çoğu ilk 25 günde olmuştur. Elli üç hastadan test edilen 44 ünün tümünde insan immünyetmezlik virüsü (HIV) pozitif bulunmuştur. Bu hastalardan antiretroviral ilaç kullananların HIV ile ilgili tedaviden olumlu sonuçlar aldıkları fakat YİD-TB den öldükleri belirtilmektedir. KwaZulu Natal deki YİD-TB olgularının özellikleri Tablo 1 de sunulmuştur. DÜNYADA YİD-TB Dünya genelinde ulus-üstü TB laboratuvarları (UÖRL) ağı ile yapılan ilaç duyarlılık testi (İDT) çalışmaları üç ayrı rapor ile yayımlanmıştır. Bu çalışmalarda, döneminde ulus-üstü referans laboratuvarlarında çalışılan kültür pozitif olgudan (%20) ÇİD-TB ve 347 YİD-TB (ÇİD-TB lilerin %2 si) saptanmıştır. Dünyada YİD- 89

3 Özkara Ş. Tablo 1. KwaZulu Natal daki YİD-TB olgularının özellikleri*. Sayı % Tüberkülozun özellikleri (n= 53) Yalnız akciğer TB Akciğer ve akciğer dışı TB Balgam yayması pozitif Balgam yayması negatif Önceki tedavi bilgisi (n= 47) Daha önce TB tedavisi yok Önceki tedavi başarılı ya da kür Önceki tedavi başarısız ya da terk 7 15 HIV özelliği (n= 44) HIV infekte Retroviral tedavi alıyor *6 no lu kaynaktan alınmıştır. TB raporlanmış ülkeler şunlardır: ABD, Almanya, Arjantin, Bangladeş, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Hong Kong, Ekvator, Ermenistan, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, İngiltere, İran, İspanya, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Letonya, Meksika, Norveç, Peru, Portekiz, Rusya Federasyonu, Şili, Tayland (7). Kültür ile doğrulanmış TB hastalarının tümünde birinci ve ikinci grup ilaçlara duyarlılık testi çalışan üç ülke vardır: ABD, Letonya ve Güney Kore. ABD de hasta sayıları ve yüzdeleri ile Letonya daki tedavi sonuçları ile ilgili bilgileri gözden geçirmekte yarar vardır. ABD DE YİD-TB (Tablo 2) ABD de dönemini kapsayan İDT sonuçları Mart 2007 tarihinde yayımlandı (8). Bu yayımda, verilerin önemli bazı eksiklikleri/sınırlamaları olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, ABD nin tamamını yansıtan verileri içermesi bakımından anlamlıdır. On dört yıllık dönemde en azından izoniazid ve rifampisin için başlangıç İDT yapılan kültür ile doğrulanmış TB hastası sayısı dir. ÇİD-TB olanlar, (%2) bulunmuştur. En azından bir kinolon ve bir enjeksiyonla kullanılan ikinci grup TB ilacına karşı İDT yapılanlar (%57) ve bunlardan YİD-TB olanlar 49 (%3) olgudur. YİD-TB olan 49 hastanın dokuz eyalet ve bir şehirden olduğu, en fazla olgunun New York (19) ve Kaliforniya (11) kentlerinde olduğu görülmüştür. YİD-TB lilerden 29 unun HIV sonucu vardır ve 16 (%55) sı pozitiftir. ABD deki YİD-TB olgularının özellikleri Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2. ABD de döneminde saptanan YİD-TB olgularının özellikleri* Sayı % Sayı % İNH ve RİF için başlangıç İDT sonucu olan kültür pozitif TB olgu sayısı Başlangıç İNH ve RİF direnci (ÇİD) olan olgu sayısı (%) YİD yi değerlendirmeye uygun İDT sayısı (ÇİD-TB ye oranı) YİD yi dışlamaya uygun İDT sayısı (ÇİD-TB ye oranı) YİD-TB olan olgu sayısı (ÇİD-TB ye oranı) YİD-TB lilerden yabancı doğumlular (%) yaş grubundaki YİD-TB sayısı (%) yaş grubundaki YİD-TB sayısı (%) Tedaviyi tamamlayan YİD-TB Tedavide ölen YİD-TB Tedavi sonucu henüz belli olmayan Nakil, tedaviyi terk, diğer *8 no lu kaynaktan alınmıştır. İNH: İzoniazid, RİF: Rifampisin, ÇİD: Çok ilaca direnç, YİD: Yaygın ilaç direnci, TB: Tüberküloz, İDT: İlaç duyarlılık testi. 90

4 LETONYA DA YİD-TB Letonya da ÇİD ve YİD-TB hastalarında tedavi sonuçları Tablo 3 te sunulmuştur (9). Bunlar dönemi hastalarının tedavi sonuçlarıdır. Sunumda, toplam 820 hasta ile ilgili bilgilerinin verildiği belirtildi, fakat, bu tedavi kohortundaki grupların hasta sayıları sunulmadı. Letonya, dünyada en yüksek ÇİD-TB oranı olan ülkelerden birisidir ve bu ülkede doğrudan gözetimli tedavi stratejisi (DGTS) 1996 yılında, ÇİD-TB tedavisini de programa dahil eden DGTS-Artı 1997 yılında başlatılmıştır. Bu hastalarda 107 değişik tedavi rejimi, median 18 ay süreyle ve median altı ilaçla tedavi edilmiştir. Tablodaki tedavi sonuçlarından görüldüğü gibi, YİD-TB hastalarında tedavi başarısı düşük, tedavi başarısızlığı oranı ise çok yüksektir. HİNDİSTAN DA YİD-TB (10,11) Hindistan Mumbai de Hinduja Ulusal Hastanesi nde 2005 yılında incelenen laboratuvar örneğinden ünde M. tuberculosis üremiştir. Bunlardan 409 u ÇİD-TB (%32) ve 33 örnekte YİD-TB (ÇİD-TB lerin %8 i) saptanmıştır. Sadece örnek olarak balgam sonuçları incelendiğinde örnek çalışılmış, 724 kültür pozitif, 329 ÇİD-TB (%45) ve 32 YİD-TB (ÇİD-TB lilerin %9 u) bulunmuştur. YİD-TB olgularının tama yakını akciğer TB idi. YİD- TB hastalarında ölüm oranı %42 olarak bulunmuştur. Bu hastaların çoğu genç yaş grubunda (ortalama yaş 30) idi. YAPILMASI GEREKENLER DSÖ 2006 yılında Stop TB Stratejisi (12) ve Stop TB için Küresel Plan, (13) metinlerini yayımlamıştır. Her iki metinde de DSÖ, ÇİD-TB hastalarının tedavisini TB kontrolünün temel bir bileşeni olarak kabul etmiştir. YİD-TB nin ortaya çıkışı ile, hem TB hastalarının hem de dirençli TB hastalarının tedavisinin önemi daha çok artmıştır. Çünkü, tedavisiz bir hastalık tablosu ürkütücüdür. Konunun vahim yanı, bu tedavisiz hastalık tablosunun, insan ürünü olması ve iyi TB kontrolü ile önlenebilmesi gerçeğidir. DSÖ Eylül 2006 tarihinde Johannesburg da, TB ile ilgili kuruluşlarla birlikte büyük bir toplantı düzenleyerek YİD-TB için bir uygulama planı önermiştir. Bu plana göre YİD-TB nin gündeme getirdiği öneriler aşağıdadır (7). 1. En öncelikli konu ülkelerdeki TB kontrolünü hızla güçlendirmektir. 2. Laboratuvar kapasitesini artırmak (özellikle hızlı İDT olanağını oluşturmak). YİD-TB için hızlı sürveyans yapmak. 3. ÇİD-TB tedavisini gözetimli ve uygun şekilde yapmak ve bu hastaların ilaçlarını düzenli sağlamak. 4. YİD-TB salgınları ile baş edebilmek ve hastaları tedavi edebilmek için klinik ve halk sağlığı yöneticilerinin teknik kapasitelerini artırmak. 5. İnfeksiyon kontrolü önlemlerini uygulayarak bulaşmayı azaltmak. 6. Yeni anti-tb ilaçları ve hızlı tanısal testleri geliştirmek için araştırma desteğini artırmak. 7. Ortak TB/HIV kontrol uygulamalarının bir parçası olarak, antiretroviral ilaçlara evrensel ulaşma olanağının oluşturulması; bu hastalarda TB tedavisinin yeterli yapılmasını sağlamak. 8. Kamuoyu oluşturma, iletişim ve toplumsal seferberlik uygulamaları. Uygulama planı, aynı zamanda bütçe ve insan kaynakları sorunlarını da gündeme getirmektedir. Afrika daki 14 ülkede YİD-TB için DSÖ 95 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu açıklamıştır. Bu bütçe içinde, ikinci grup ilaçlar (40 milyon dolar), TB kontrolünü güçlendirme (35 milyon dolar), hızlı ilaç duyarlılık Tablo 3. Letonya da ÇİD ve YİD-TB hastalarının HIV pozitifliği ve tedavi sonuçlarını (%)*. Kür/tedaviyi Tedavi Direnç şekli HIV pozitifliği tamamlama Ölüm Tedaviyi terk başarısızlığı ÇİD-TB YİD-TB * 9 no lu kaynaktan alınmıştır. ÇİD: Çok ilaca direnç, YİD: Yaygın ilaç direnci, TB: Tüberküloz. 91

5 Özkara Ş. testleri (5 milyon dolar) ve teknik destek (15 milyon dolar) vardır (7). Sonuç olarak, 21. yüzyılın başında ortaya çıkan, YİD-TB, tedavisi olanaksız bir TB şeklidir. Kötü TB kontrolünün ve kötü tedavi uygulamalarının bir ürünüdür. Bulaşarak yayılması korkutucudur. Bugün, hem tıbbi çevrelerin, hem de kamuoyunun yeniden TB kontrolüne, TB tedavisinin doğru rejimlerle ve düzenli uygulanmasına dikkatini çekmiş, dirençli TB şekilleri için de gerekli uygulamaların hızla yapılmasını zorlayıcı olmuştur. Bu uygulamalar içinde, güvenilir İDT, iyi hasta tedavisi uygulamaları, ilaç temini ve basil bulaşmasının önlenmesi öne çıkmaktadır. KAYNAKLAR 1. David HL, Newman CM. Some observations on the genetics of isoniazid resistance in the tubercle bacilli. Am Rev Respir Dis 1971;104: Shah NS, Wright A, Drobniewski F, et al. Extreme drug resistance in tuberculosis (XDR-TB): Global survey of supranational reference laboratories for Mycobacterium tuberculosis with resistance to second-line drugs. Int J Tuberc Lung Dis 2005;9(Suppl 1): Holtz TH, Riekstina V, Zarovska E, et al. XDR-TB: extreme drug-resistance and treatment outcome under DOTS- Plus, Latvia, Int J Tuberc Lung Dis 2005; 9(Suppl 1): CDC. Emergence of Mycobacterium tuberculosis with extensive resistance to second-line drugs worldwide MMWR 2006;55: Report of the meeting of the WHO Global Task Force on XDR-TB, Geneva, Switzerland October 2006 (WHO/HTM/TB/ ). 6. Gandhi NR, Moll A, Sturm AW, et al. Extensively drugresistant tuberculosis as a cause of death in patients coinfected with tuberculosis and HIV in a rural area of South Africa. Lancet 2006;368: Extensively drug-resistant tuberculosis-united States, MMWR 2007;56: Vaira Leimane: MDR-TB and XDR-TB management and treatment outcome in Latvia (presentation in 37 th Union World Conference on Lung Health, November 2, 2006, Paris) The Stop TB Strategy. Geneva. World Health Organization, 2006 (WHO/HTM/TB/ ). 13. The Global Plan to Stop TB, Geneva. World Health Organization, 2006 (WHO/HTM/STB/ ). Yazışma Adresi Şeref ÖZKARA Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Keçiören-ANKARA 92

DÜNYA AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ, 2011, LİLLE, FRANSA

DÜNYA AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ, 2011, LİLLE, FRANSA DÜNYA AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ, 2011, LİLLE, FRANSA Dünya Akciğer Sağlığı Kongresi bu yıl Fransa nın Lille kentinde yapıldı. Kongrenin ana teması, partnership for scaling-up and care, yani, gelişme ve

Detaylı

Tüberküloz Tedavisinde Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT)

Tüberküloz Tedavisinde Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) Tüberküloz Tedavisinde Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) Şeref ÖZKARA*, Seren ARPAZ**, Süha ÖZKAN***, Zafer AKTAŞ*, Osman ÖRSEL*, Hamdi ECEVİT**** * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve

Detaylı

Prof. Dr. Hayati Bilgiç

Prof. Dr. Hayati Bilgiç 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜRKİİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU VE ERADİİKASYON ((KONTROL)) PROGRAMII Prof. Dr. Hayati Bilgiç GATA Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu. Tüberküloz Tedavisinde DOĞRUDAN GÖZETİMLİ TEDAVİ (DGT)

Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu. Tüberküloz Tedavisinde DOĞRUDAN GÖZETİMLİ TEDAVİ (DGT) Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu Tüberküloz Tedavisinde DOĞRUDAN GÖZETİMLİ TEDAVİ (DGT) Ankara, Kasım 2002 Yazanlar: Şeref Özkara*, Seren Arpaz**, Süha Özkan***, Zafer Aktaş*, Osman Örsel*,

Detaylı

UNION 2008 KONGRESİNDEN NOTLAR:

UNION 2008 KONGRESİNDEN NOTLAR: UNION 2008 KONGRESİNDEN NOTLAR: Doç. Dr. Şeref Özkara (ozkaraseref@yahoo.com) Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Giriş Bu yıl 39. IUATLD (Unyon) Dünya Akciğer Sağlığı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE DE VEREM SAVAŞI 2011 RAPORU Ankara, 2011 Sağlık Bakanlığı Yayın No: 845 ISBN: 978-975-590-383-5 Fersa Ofset Ostim 36. Sokak No: 5/C-D Yenimahalle

Detaylı

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C - 0 - Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Dostlar, Geçmişinde ANKEM ile ilgili bir anısı olmayan hekim arkadaşımız var mıdır, bilmiyorum. Zira 06-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Girne de düzenlenecek

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA TEDAVİ İLKELERİ, TEDAVİ VE TEDAVİNİN İZLENMESİ Doç. Dr. Şeref Özkara

TÜBERKÜLOZDA TEDAVİ İLKELERİ, TEDAVİ VE TEDAVİNİN İZLENMESİ Doç. Dr. Şeref Özkara TÜBERKÜLOZDA TEDAVİ İLKELERİ, TEDAVİ VE TEDAVİNİN İZLENMESİ Doç. Dr. Şeref Özkara TÜBERKÜLOZ TEDAVİ İLKELERİ Giriş Tüberküloz ilaçlarından ilk bulunanlar streptomisin (SM) ve para-amino salisilik asit

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması

442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması ARAŞTIRMA / Original Article TÜBERKÜLOZ / Tuberculosis Toraks Dergisi 7; 8(3): 174-178 442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması Özlem Bayraktar Saral

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr. 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr. ATTİLA SAYGI 1996-2008 YILLARI ARASI ÇOK İLACA DİRENÇLİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TÜBERKÜLOZ RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TÜBERKÜLOZ RAPORU Hazırlayanlar: TTB Tüberküloz Çalışma Grubu (alfabetik sırayla) Dr. Kemal Tahaoğlu Dr. Nilüfer Kongar Dr. Osman Elbek Dr. Özlen Tümer Dr. Zeki Kılıçaslan Türk Tabipleri Birliği Tüberküloz Raporu Birinci

Detaylı

TÜBERKÜLOZ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARINA PRATİK YAKLAŞIM ve ÖNEMİ

TÜBERKÜLOZ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARINA PRATİK YAKLAŞIM ve ÖNEMİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARINA PRATİK YAKLAŞIM ve ÖNEMİ Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

TÜBERKÜLOZ Dr. Özlen Tümer Süreyyapaşa Eğitim Hastanesi Epidemiyoloji: Tüberküloz, dünyada en sık ölüme neden olan bulaşıcı hastalıklar içinde HIV/AIDS enfeksiyonunun ardından ikinci hastalıktır. Dünya

Detaylı

Diyarbakır ilinde tüberküloz insidansını etkileyen faktörler

Diyarbakır ilinde tüberküloz insidansını etkileyen faktörler Diyarbakır ilinde tüberküloz insidansını etkileyen faktörler Abdullah Çetin TANRIKULU 1, Abdurrahman ABAKAY 2, Özlem ABAKAY 3, Adil ALP 4 1 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır. Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır. Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır 16 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J A. Abakay ve ark. Cilt/Vol 37, No 1, 16-20 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Tüberküloz hastalarında aile içi temas taraması yeterli midir? Köy taraması sonuçları Is household

Detaylı

erem Savaşı Türkiye de Dergisi Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı II 2011-2015 Stop TB Küresel Planı www.verem.saglik.gov.

erem Savaşı Türkiye de Dergisi Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı II 2011-2015 Stop TB Küresel Planı www.verem.saglik.gov. Yıl:2 Sayı:2 Ocak 2011 Türkiye de erem Savaşı ISSN: 1309-8551 Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı II 2011-2015 Stop TB Küresel Planı Robert KOCH Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Tüberküloz

Detaylı

Yeni Geliştirilen Tüberküloz İlaçları

Yeni Geliştirilen Tüberküloz İlaçları Yeni Geliştirilen Tüberküloz İlaçları Dr. Tülin SEVİM Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul H alen dünya nüfusunun üçte birinin yani yaklaşık 2 milyar

Detaylı

TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZ SORUNU : NE YAPMALI. Panel

TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZ SORUNU : NE YAPMALI. Panel TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZ SORUNU : NE YAPMALI Panel Moderatörler: Necdet Ünüvar, Ali Kocabaş 10.00 Açılış: Haluk Türktaş 10.15 11.00 Küresel bir sorun olarak tüberküloz ve kontrolu: DOTS Dermod Maher, WHO

Detaylı

EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014)

EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014) EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014) VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI Verem Eğitim ve Propaganda Haftası 1947 yılında kutlanmaya başlamıştır. Her yıl Ocak ayının

Detaylı

Tüberküloz Profilaksisi

Tüberküloz Profilaksisi Tüberküloz Profilaksisi Z. Müjgan GÜLER*, A. Berna DURSUN* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Gelişmekte olan ülkelerde halen toplum sağlığı sorunu

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2009: 8(1)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2009: 8(1) Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):75-82 Tüberküloz Kontrolünde Başlıca Sorunlardan Biri: Tedaviye Uyum [One of the Major Problems in Tuberculosis Control: Adherence to Therapy] ÖZET Tüberküloz

Detaylı

Mycobacterium Tuberculosis ve Direnç

Mycobacterium Tuberculosis ve Direnç Mycobacterium Tuberculosis ve Direnç Selin Yılmaz, Ayşe Şenol, Gülay Çandır, Bekem Güvenir Danışman: J. Sedef Göçmen ÖZET Tüberküloz(TB) dünya çapında hala çözülemeyen en eski sağlık sorunlarından biridir.

Detaylı

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K1. VEREM SAVAŞI ÖRGÜTLENMESİ * TB kontrolünde merkez birimi Verem Savaşı Daire Başkanlığı oluşturmaktadır. Verem Savaşı Daire Başkanlığı,

Detaylı

Ulusal Mikrobiyoloji Standartları

Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrolü Projesi (TR0802.16) ULUSAL TÜBERKÜLOZ TANI REHBERİ (UTTR) Tüberkülozun laboratuvar

Detaylı

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Yıl:2 Sayı:3 Mayıs 2011 Türkiye de erem Savaşı ISSN: 1309-8551 VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı Tüberküloz Epidemiyolojisi

Detaylı

Çocukluk Çağında Akciğer Tüberkülozu ve Yeniden Düzenlenmiş Tedavi Rejimleri

Çocukluk Çağında Akciğer Tüberkülozu ve Yeniden Düzenlenmiş Tedavi Rejimleri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 55-63/Ocak 2013 DERLEME Çocukluk Çağında Akciğer Tüberkülozu ve Yeniden Düzenlenmiş Tedavi Rejimleri Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi,

Detaylı

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Özgün Araşt rma / Original Article 11 HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of 36 HIV/AIDS Cases Selçuk Kaya, Gürdal Yılmaz, Şükrü Erensoy, Mustafa Arslan, İftihar Köksal Karadeniz

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüberküloz El Kitabı

ÖNSÖZ. Tüberküloz El Kitabı ÖNSÖZ Bilinen en eski hastalıklardan biri olan Verem Hastalığı (Tüberküloz), dünyada her yıl milyonlarca insanı tehdit eden, acil hareket planı gerektiren, ölümcül, ancak tedavi edilebilir; bulaşıcı bir

Detaylı