Depreme Dayanıklı Çelik Bina Tasarımının Temel İlkeleri Ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Depreme Dayanıklı Çelik Bina Tasarımının Temel İlkeleri Ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği"

Transkript

1 Depreme Dayanıklı Çelik Bina Tasarımının Temel İlkeleri Ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği Erkan ÖZER İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Tel: 0 (532) E-Posta: Öz Çelik yapı sistemlerinin deprem etkileri altındaki davranışlarına ilişkin yoğun araştırmaların sonuçları modern deprem yönetmeliklerinde yer almakta ve bu nedenle deprem yönetmelikleri belirli aralıklarla güncellenmektedir. Diğer taraftan, çelik binaların ve çelik-betonarme kompozit yapı elemanlarının ülkemizde giderek daha geniş bir uygulama alanına sahip olması, depreme dayanıklı çelik binaların modern tasarım yaklaşımlarına ve bunların pratik sonuçlarına Türk Deprem Yönetmeliği kapsamında da geniş oranda yer verilmesi gereksinimini doğurmaktadır. Bu bildiride, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği nin güncellenmesi çalışmaları kapsamında, depreme dayanıklı çelik ve kompozit elemanlı bina tasarımı alanında gerçekleştirilen bazı düzenlemelerin gerekçelerine ve temel uygulama prensiplerine yer verilmektedir. Bu kapsamda, çelik yapı elemanlarının boyutlandırılmasında dayanım esaslı modern tasarım yaklaşımlarının kullanılması, kapasite tasarımı ilkelerinin depreme dayanıklı çelik binaların boyutlandırılmasına uygulanması, moment aktaran çelik çerçevelerde birleşim ve ek detayları, çelik binaların deprem kuvveti taşıyıcı sistemlerinde kapasitesi korunan bölgeler, kat döşemelerinde yatay kuvvetlerin düşey taşıyıcılara aktarılması, çelikbetonarme kompozit kolonlar ve burkulması önlenmiş çelik çaprazlı sistemler gibi özel konular incelenmektedir. Anahtar sözcükler: Deprem yönetmeliği, Depreme dayanıklı çelik bina tasarımı, Dayanıma göre tasarım, Kapasite tasarımı ilkeleri. Giriş Aktif bir deprem kuşağında yer alan ve hızlı bir yapılaşma süreci içinde bulunan ülkemizde, özellikle son yıllarda çelik ve çelik-betonarme kompozit kolonlu yapı sistemlerinin giderek daha geniş bir uygulama alanına sahip olması, depreme dayanıklı çelik bina tasarımının önemini arttırmaktadır. Bu bağlamda, çelik bina taşıyıcı sistemleri, elemanları ve birleşimleri üzerinde gerçekleştirilen kuramsal ve deneysel çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak geliştirilen ve çelik binaların yeterli dayanım, rijitlik ve süneklik koşullarını sağlayacak şekilde boyutlandırılmasını öngören modern yönetmelik kurallarından yararlanılmaktadır, (EC 1998 (2004), DBYBHY (2007), ANSI/AISC (2010)). Diğer taraftan, pratik uygulamaların doğurduğu gereksinimlere ve çelik yapı sistemlerinin deprem etkileri altındaki davranışına ilişkin 277

2 araştırmaların sonuçlarına paralel olarak, ilgili yönetmeliklerin belirli aralıklarla güncellenmesi de gündeme gelmektedir. Bu bildiride, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği nin güncellenmesi sürecinde hazırlanmakta olan ve tamamlanma aşamasına gelmiş bulunan Yeni Türk Deprem Yönetmeliği nin depreme dayanıklı çelik bina tasarımı kapsamında yer alması planlanan başlıca kuralların gerekçeleri ve ana uygulama prensipleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yapı sistemlerinin depreme dayanıklı olarak tasarımını amaçlayan başlıca yaklaşımlar, dayanıma göre tasarım ve performansa göre tasarım olmak üzere ikiye ayrılmaktadır, (Özer, 2011). Dayanıma göre tasarım yaklaşımında, yapı sistemi tasarım depremi (50 yılda aşılma olasılığı %10, tekrarlanma periyodu 475 yıl) için doğrusal-elastik teoriye göre hesaplanmakta ve taşıyıcı sistemin doğrusal olmayan davranışının tasarıma etkileri ilgili deprem yönetmeliği kuralları ile gözönüne alınmaktadır. Dayanıma göre tasarım yaklaşımının ayrıntıları aşağıdaki bölümde açıklanacaktır. Performansa göre tasarım yaklaşımında, tasarım depremi altında yeterli bir dayanımı öngören performans kriterlerine alternatif olarak, ayrıca, farklı seviyedeki deprem etkileri altında doğrusal olmayan analiz sonucunda elde edilen şekildeğiştirme ve yerdeğiştirme istemleri yapı sisteminin şekildeğiştirme ve yerdeğiştirme kapasiteleri ile karşılaştırılmakta ve yapısal performans düzeyi belirlenmektedir. Daha sonra, bu performans düzeyi bina için öngörülen performans hedefi ile karşılaştırılarak bina güvenliği elde edilmektedir. Genel olarak şekildeğiştirme esaslı performans kriterlerinin esas alındığı bu yaklaşımda, ayrıca gevrek davranışa ilişkin iç kuvvetler altında yeterli bir dayanım da öngörülmektedir. Performansa göre tasarım yaklaşımı genel olarak üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada yapı sisteminin tasarım depremi altında ön boyutlandırması yapılmakta, daha sonraki aşamalarda servis depremi (30 yılda aşılma olasılığı %50, dönüş periyodu 43 yıl) ve en büyük deprem (50 yılda aşılma olasılığı %2, dönüş periyodu 2475 yıl) için eleman ve bina bazında performans değerlendirmeleri yapılmaktadır, Şekil 1. Performansa Göre Tasarım Deprem Etkileri Performans Hedefleri Ön Boyutlandırma Eleman ve Bina Bazında Değerlendirme Servis Depremi İçin Değerlendirme En Büyük Deprem İçin Değerlendirme Şekil 1 Performansa göre tasarımın temel bileşenleri. 278

3 Günümüzde performansa göre tasarım yaklaşımı, yüksek binalar, taban izolasyonlu binalar ve benzeri diğer özel binalar üzerinde, ve mevcut binaların performans değerlendirilmesinde uygulama alanı bulunmaktadır. Dayanıma Göre Tasarım - Deprem Yönetmelikleri Diğer ülkelerin deprem yönetmeliklerine benzer olarak, Türk Deprem Yönetmeliği nde de, depreme dayanıklı bina taşıyıcı sistemlerinin boyutlandırılması için dayanıma göre tasarım yaklaşımından yararlanılmaktadır. Bu yaklaşımın üç temel bileşeni, dayanım kriteri, rijitlik kriteri ve sistem sünekliği dir, Şekil 2. Dayanıma Göre Tasarım Dayanım Rijitlik Süneklik Kapasite Tasarımı İlkeleri Şekil 2 Dayanıma göre tasarımın temel bileşenleri. Dayanıma göre tasarımda, gözönüne alınan tasarım depremi için elastik davranış spektrumundan yararlanarak hesaplanan deprem yükleri, taşıyıcı sistemin türüne ve özelliklerine bağlı olarak belirlenen bir deprem yükü azaltma katsayısı ile bölünerek sisteme etkitilir. Yapı sistemi bu etkiler altında doğrusal-elastik teoriye göre analiz edilerek iç kuvvetler ve yerdeğiştirmeler elde edilir. Daha sonra, taşıyıcı sistemin elemanları ile birleşim ve ek detayları, güvenli taşıma kapasiteleri dış yükler ve azaltılmış deprem etkilerinden oluşan toplam iç kuvvetlere eşit veya daha büyük olacak şekilde boyutlandırılır. Böylece, dayanım kriteri sağlatılmış olur. Dış yükler ve deprem etkileri altında gerekli dayanım kriterlerini sağlayan taşıyıcı sistemin, binanın fonksiyonlarını aksatmadan gerçekleştirebilmesi için, aynı zamanda rijitlik kriterini de yerine getirmesi gerekmektedir. Bir yapı sisteminin yeterli rijitlikte olmasına çeşitli nedenlerle gereksinim vardır. Bunların başlıcaları a- normal kullanım koşullarında ve küçük depremler altında, bina kullanıcılarının konforunun sağlanması b- geometri değişimlerinin denge denklemlerine etkilerinin (ikinci mertebe etkilerinin) sınırlandırılması c- orta ve büyük depremler altında, yapısal bütünlüğün sağlanması ve taşıyıcı olmayan yapı elemanlarının aşırı şekildeğiştirmelerinin önlenmesidir. Bu koşulların sağlanabilmesi için, eşit yerdeğiştirme kuralı uyarınca, deprem yükü azaltma katsayısı ile bölünmemiş elastik deprem yüklerinden meydana gelen toplam yatay yerdeğiştirmeler ve göreli kat ötelemeleri hesaplanarak kendilerine ait sınır değerler ile karşılaştırılır ve gerekli rijitlik kriterlerinin sağlandığı kontrol edilir. 279

4 Yerdeğiştirme sınır değerleri, yukarıda belirtilen koşulları sağlatacak şekilde, yönetmelikler tarafından belirlenmektedir. Dayanıma göre tasarım yaklaşımında, öngörülen deprem yükü azaltma katsayısının uygulanabilmesi, bina taşıyıcı sisteminin bu katsayının gerektirdiği sistem sünekliğine sahip olması ile mümkün olmaktadır. Sistem sünekliği, deprem kuvveti taşıyıcı sistemin önceden belirlenen bazı kesitlerinin yeterli düzeyde plastik şekildeğiştirme kapasitesine sahip olması, böylece deprem enerjisinin bu kesitlerin plastik şekildeğiştirmeleri ile söndürülmesi ve deprem etkileri altında yapısal göçmenin önlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Sistem sünekliğinin sağlanmasının başlıca koşulları a- bina taşıyıcı sistemi için uygun bir mekanizma durumu seçilerek, doğrusal-elastik sınır ötesinde şekildeğiştirme yapması öngörülen plastik kesitlerin belirlenmesi b- plastik kesitlerin yeterli düzeyde plastik şekildeğiştirme kapasitesine sahip olması ve plastik şekildeğiştirmeleri sırasında, enkesit ve eleman düzeyinde stabilitenin (kararlılığın) sağlanması c- sistemin elastoplastik şekildeğiştirmesi sırasında, gevrek göçme meydana gelmemesi olarak sıralanabilir. Bu koşullar, kapasite tasarımı ilkeleri doğrultusunda belirlenen ve modern deprem yönetmeliklerinde yer alan tasarım kuralları ile sağlanabilmektedir, (Özer, 2007). Yeni Türk Deprem Yönetmeliği - Depreme Dayanıklı Çelik Binalar Bu bölümde, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği nin güncellenmesi sürecinde yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında, depreme dayanıklı çelik bina tasarımına yönelik olarak yönetmelikte yer alması planlanan başlıca güncel tasarım kurallarının gerekçeleri ve ana uygulama prensipleri hakkında bilgi verilecektir. İncelenecek güncel yönetmelik kurallarının başlıcaları a- tasarımda dayanım esaslı GKT (Güvenlik Katsayıları ile Tasarım) ve YDKT (Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım) yöntemlerinin uygulanması b- kapasite tasarımı uygulamaları c- moment aktaran çerçevelerde birleşim ve ek detayları d- deprem kuvveti taşıyıcı sistemlerde kapasitesi korunan bölgeler e- kat döşemelerinde yatay kuvvetlerin düşey taşıyıcılara aktarılması f- çelik-betonarme kompozit kolonlar g- burkulması önlenmiş çaprazlı çelik çerçeveler olarak sıralanmıştır. Tasarımda Dayanım Esaslı GKT ve YDKT Yöntemlerinin Uygulanması Gelişmiş ülkelerde, yapısal tasarım alanında meydana gelen gelişmelere paralel olarak, yapı güvenliğinin belirli kurallara dayandırılması gereği doğmuş ve bunun sonucunda tasarım yönetmelikleri giderek yenilenmiştir, (EC 1993 (2005), EC 1998 (2004), ANSI/AISC (2010), ANSI/AISC (2010)). Buna karşılık, ülkemizde yapısal çeliğin kullanımında son yıllarda gözlenen hızlı artışa karşın, TS 648 (1980) çelik yapılar standardında herhangi bir revizyon ve iyileştirme yapılmamıştır. 280

5 Bilindiği gibi, büyük bir bölümü yüksek deprem riski altında bulunan ülkemizde, depreme dayanıklı yapısal çelik tasarımını da içeren koşulların yer aldığı 2007 Türk Deprem Yönetmeliği nde yapılan revizyonlar ile, çelik binaların tasarım koşulları kuramsal alandaki gelişmeleri izleyecek ve uygulamadaki gereksinimleri karşılayacak düzeye getirilmeye çalışılmıştır. Ancak günümüzde bu revizyonların da yeterli olmadığı görülerek, hazırlanmakta olan yeni deprem yönetmeliğinin dayanıma göre tasarım felsefesi esas alınarak oluşturan Güvenlik Katsayıları ile Tasarım (GKT) ve Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım (YDKT) yaklaşımlarını içerecek şekilde düzenlenmesi öngörülmüştür. Güvenlik Katsayıları ile Tasarım (GKT) Güvenlik katsayıları ile tasarım, tüm yapısal elemanlar için, güvenli dayanımın bu tasarım yöntemi için öngörülen deprem etkili yük birleşimleri altında hesaplanan gerekli dayanıma eşit veya daha büyük olması prensibine dayanmaktadır. Buna göre, yapısal tasarım aşağıda verilen koşula uygun olarak gerçekleştirilecektir. R n Ra (1) Ω Burada R a : deprem etkili GKT yük birleşimi ile belirlenen gerekli dayanımı R n : karakteristik dayanımı Ω : güvenlik katsayısını R n /Ω : güvenli dayanımı göstermektedir. Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım (YDKT) Yük ve dayanım katsayıları ile tasarım, tüm yapısal elemanlar için, tasarım dayanımının bu tasarım yöntemi için öngörülen deprem etkili yük birleşimleri altında hesaplanan gerekli dayanıma eşit veya daha büyük olması prensibine dayanmaktadır. Buna göre, yapısal tasarım aşağıda verilen koşula uygun olarak gerçekleştirilecektir. R u φr (2) Burada R u : deprem etkili YDKT yük birleşimi ile belirlenen gerekli dayanımı R n : karakteristik dayanımı φ : dayanım katsayısını φr n : tasarım dayanımını göstermektedir. Bu Yönetmelik kapsamında, düşey yükler ve depremin ortak etkisi altında yapılacak kesit hesapları ile birleşim ve ek hesapları için gerekli olan tasarım kuralları GKT ve YDKT yöntemlerinin her ikisi için ayrı ayrı verilmiştir. Ancak, birleşim detaylarının hesabı ve kompozit kolonlu taşıyıcı sistemlerin deprem etkileri altında tasarımı sadece YDKT yöntemi ile sınırlandırılmıştır. Çelik yapı sistemlerinin ve elemanlarının analiz n 281

6 ve boyutlandırılmasında, dayanım esaslı tasarım kurallarının yeni deprem yönetmeliği kapsamı içine alınmasıyla, çelik yapı elemanlarının ve birleşimlerinin olası dayanımlarının hesabında gözönüne alınan göçme sınır durumuna bağlı olarak, sünek göçme sınır durumu (akma sınır durumu) ve sünek olmayan göçme sınır durumu (kırılma sınır durumu) için farklı güvenlik katsayıları ve dayanım katsayıları tanımlanmıştır. Tasarım kurallarındaki bu gelişme ile, doğrusal olmayan davranışın gerçekleşmesi beklenen elemanlarda malzeme dayanımındaki artışın daha gerçekçi bir şekilde gözönüne alınabilmesi sağlanmış ve göçme sınır durumlarına bağlı olarak arttırılmış dayanımlar ayrı ayrı tanımlanmıştır. Olası göçme sınır durumları için, karakteristik dayanım ifadelerinde karakteristik akma gerilmesi F y, ve karakteristik çekme dayanımı F u, yerine sırasıyla arttırılmış akma gerilmesi, D y F y ve arttırılmış çekme dayanımı, D t F u kullanılması koşulu getirilmiştir. Arttırılmış akma gerilmesi ve çekme dayanımının hesabında uygulanacak D y ve D t katsayıları, yapı çeliğinin sınıfına ve eleman türüne bağlı olarak verilmiştir. Tasarım depremi altında yapı sisteminin doğrusal-elastik sınır ötesindeki davranışının gözönüne alındığı kapasite tasarımı yaklaşımı, deprem kuvveti taşıyıcı sistem için öngörülen göçme durumu davranışıyla doğrudan ilişkilidir. Çelik yapı sistemlerinin ve elemanlarının analiz ve boyutlandırılmasında, dayanım esaslı tasarım kurallarının yeni deprem yönetmeliği kapsamı içine alınmasıyla, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği nde deprem yüklerinden oluşan iç kuvvetlerin, Ω o Büyütme Katsayısı ile arttırılarak gözönüne alındığı arttırılmış deprem etkileri de daha gerçekçi olarak değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle, doğrusal olmayan davranışın daha gerçekçi olarak gözönüne alınabilmesi amacıyla, bu davranışın gerçekleşmesi beklenen elemanlarda malzeme dayanımındaki artış ve pekleşme etkisi de gözönünde tutularak elde edilen mekanizma durumu için yapılacak sistem analizi ile, arttırılmış deprem etkilerini içeren iç kuvvetlerin belirlenmesi koşulu getirilmiştir. Kapasite Tasarımı Uygulamaları Dayanıma göre tasarım yaklaşımının uygulandığı çelik yapı sistemlerinin yeterli düzeyde sistem sünekliğine sahip olması, diğer bir deyişle, deprem yükü azaltma katsayısının gerektirdiği oranda doğrusal olmayan şekildeğiştirme yapabilmesi ve sistemin plastik şekildeğiştirmeleri sırasında, enkesit düzeyinde ve sistem genelinde gevrek göçme meydana gelmemesinin sağlanması öngörülmektedir. Bu koşullar, kapasite tasarımı ilkeleri doğrultusunda belirlenen ve modern deprem yönetmeliklerinde yer alan tasarım kuralları ile sağlanabilmektedir. Bu tasarım kurallarının başlıcaları a- enkesit koşulları b- kolonlarda eksenel göçme riskinin önlenmesi c- birleşim ve ek detaylarının yeterli dayanım ve plastik şekildeğiştirme kapasitesine sahip olmasının sağlanması d- güçlü kolon tasarımı e- plastik şekildeğiştirme mekanizmasının seçimi olarak sıralanabilir. 282

7 2007 Türk Deprem Yönetmeliği nin yenilenmesi çalışmaları kapsamında, kapasite tasarımı ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış olan tasarım kuralları da gözden geçirilerek güncellenmiş ve bazı ek tasarım kuralları getirilmiştir. Bu kapsamda, süneklik düzeyi yüksek ve normal olarak tanımlanan çelik yapı sistemlerinin elemanlarının enkesitlerinde başlık genişliği/kalınlık ve gövde yüksekliği/kalınlık oranlarını içeren enkesit koşulları, kompozit yapı elemanlarını da içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yönetmelikte, kolonlarda eksenel göçme riskinin önlenmesi, birleşim ve ek detaylarının yeterli dayanım ve plastik şekildeğiştirme kapasitesinin sağlanması amacıyla arttırılmış deprem etkili yük birleşimleri altında boyutlandırma öngörülmektedir. Ayrıca, süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çelik çerçevelerin kolon, kiriş ve birleşimlerinin, çapraz elemanların plastikleşmesine neden olan eksenel kuvvetlerin esas alındığı arttırılmış deprem etkili yük birleşimleri altında boyutlandırılması koşulu da yönetmelikte yer almaktadır. Süneklik düzeyi yüksek çerçeve türü sistemlerde veya perdeli-çerçeveli sistemlerin çerçevelerinde, plastik şekildeğiştirmelerin kirişlerde meydana gelmesini öngören güçlü kolon tasarımı uygulanmaktadır. Çerçevelerden oluşan çelik yapı sistemlerinin düğüm noktalarında, plastik şekildeğiştirmelerin kolonlar yerine kirişlerde meydana gelmesi iki bakımdan tercih edilmektedir. a- Plastik şekildeğiştirmelerin kirişlerde yoğunlaştığı çerçeve sistemlerde (Şekil 3(a)), tümsel göçme mekanizması çok sayıda plastik mafsal içermekte ve buna bağlı olarak her bir plastik mafsaldaki dönme istemi (talebi) sınırlı kalmaktadır. Buna karşılık, plastik mafsalların kolonlarda oluştuğu çerçevelerde (Şekil 3(b)), az sayıda plastik mafsal içeren bölgesel mekanizmada aynı yatay yerdeğiştirmeye karşı gelen plastik dönme istemleri çok daha büyük değerler almakta ve plastik dönme kapasitelerini aşarak sistemin göçme riskini arttırabilmektedir. b- Bir düğüm noktasında, plastik mafsalların kolonlar yerine kirişlerde meydana gelmesi bölgesel zayıf kat göçme mekanizması oluşumunu (Şekil 3(b)) önlemektedir. δ δ M pa M pj M pi M pü θ 1 θ 2 >> θ 1 zayıf kat (a) Tümsel mekanizma (b) Bölgesel kat mekanizması Şekil 3 Moment aktaran çerçevelerde olası mekanizma durumları. 283

8 Hazırlanmakta olan Yeni Türk Deprem Yönetmeliğinde, bu gerekçelere dayanarak, süneklik düzeyi yüksek çelik çerçeve sistemlerde ve perdeli-çerçeveli sistemlerin çerçevelerinde, düğüm noktalarındaki plastik mafsalların kirişlerde oluşumunu öngören güçlü kolon tasarımı öngörülmektedir. Buna karşılık, plastik şekildeğiştirme istemlerinin daha sınırlı olduğu süneklik düzeyi normal sistemlerde güçlü kolon tasarımı için özel koşullar bulunmamaktadır. Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çaprazlı çelik çerçevelerin sismik tasarımı, plastik şekildeğiştirme mekanizmasının seçiminin tipik bir örneğini oluşturmaktadır, Şekil 4. Bu sistemlerde, plastik mafsalların sadece bağ kirişlerinin uçlarında oluşması öngörülmektedir. Bunu sağlamak için, bağ kirişlerinin yeterli süneklik düzeyine sahip olması, plastik şekildeğiştirmeleri sırasında stabilitelerinin (kararlılıklarının) sağlanması ve plastik şekildeğiştirmelerden dolayı sistemde oluşan yerdeğiştirmelerin sınırlandırılması amacıyla gerekli önlemler alınır. Ayrıca, kapasite tasarımı ilkesi doğrultusunda, bağ kirişlerinin plastik şekildeğiştirmesi sırasında kolonların, çaprazların ve bağ kirişi dışındaki kiriş bölümlerinin doğrusal-elastik bölgede kalması sağlanacak şekilde boyutlandırılmasına yönelik kurallar oluşturulur. kiris bag kirisi kolon e capraz (a) Dışmerkez çelik çaprazlı perde (b) Plastik şekildeğiştirme mekanizması Şekil 4 Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çaprazlı çelik çerçevelerde oluşması öngörülen tipik plastik şekildeğiştirme mekanizması. Moment Aktaran Çerçevelerde Birleşim ve Ek Detayları Northridge depremi sonrasında, moment aktaran çerçeve sistemlerle ilgili olarak yürütülen yoğun araştırmalar sonucunda, birleşim bölgesi detayları tipleştirilerek, deprem yönetmeliklerinde tasarım ve uygulama sınırlarının verildiği yeterliliği kanıtlanmış birleşim detayları tanımlanmıştır. Ayrıca, bu çalışmaların günümüze kadar devam ettirilmesiyle, kiriş-kolon birleşimlerinin genişletilmiş uygulama sınırları deprem yönetmeliklerinin revizyonlarında yer almıştır. Bilindiği gibi, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği nin ekinde verilen çeşitli bulonlu ve kaynaklı birleşim detayı örnekleri süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çerçeveler ile sınırlı olup, en az 0.04 radyan göreli kat ötelemesi açısı nı (göreli kat ötelemesi / kat yüksekliği) sağlayabilecek kapasitede olduğu deneysel ve/veya analitik yöntemlerle kanıtlanmış olan detayları kapsamaktadır. Yapılan revizyonlar kapsamında, söz konusu 284

9 6. ÇELİK YAPILAR SEMPOZYUMU yönetmelik ekinde verilen mevcut kiriş-kolon birleşim detaylarının uygulama sınırları genişletilmiş, tasarım ve uygulamada gözönüne alınması gerekli ek koşullar verilmiştir. Ayrıca uygulamalarda ortaya çıkan gereksinimler değerlendirilerek, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği nin revizyonunda, bu birleşim detaylarının süneklik düzeyi normal çerçevelerin moment aktaran kiriş-kolon birleşimlerinde öngörülen 0.02 radyan göreli kat ötelemesi açısını sağlayabilmeleri için kendilerine ait uygulama sınırları çerçevesinde kullanılması koşulu getirilmiştir. Bu koşul ile, süneklik düzeyi normal moment aktaran çelik çerçevelerin deprem etkileri altındaki kiriş-kolon birleşimlerinin sınırlı miktarda doğrusal olmayan şekildeğiştirme yapabilmesini sağlayan birleşim detaylarının da uygulama sınırlarının tanımlanması amaçlanmıştır. Deprem Kuvveti Taşıyıcı Sistemlerde Kapasitesi Korunan Bölgeler Çelik binaların deprem kuvveti taşıyıcı sistemlerinin belirli bölgelerinde, ilgili elemanların doğrusal olmayan davranışlarını olumsuz yönde etkileyebilecek gerilme yığılmalarının oluşmaması istenmektedir. Kapasitesi korunan bölge adı verilen bu bölgeler moment aktaran çerçevelerin olası plastik mafsal bölgeleri, dışmerkez çaprazlı çelik çerçevelerin bağ kirişleri ile merkezi çelik çaprazlı çerçevelerin çapraz elemanlarının uç ve orta bölgelerini kapsamaktadır, Şekil 5. Kapasitesi korunan bölgeler (b) Dışmerkez çaprazlı çelik çerçeve (a) Moment aktaran çelik çerçeve Kapasitesi korunan bölgeler (c) Merkezi çaprazlı çelik çerçeve Şekil 5 Deprem kuvveti taşıyıcı sistemler için kapasitesi korunan bölgeler. Kapasitesi korunan bölgelerde olumsuz gerilme yığılmalarının ve süreksizliklerinin oluşmasını önlemek amacıyla, ani kesit değişikliklerine, deliklere, yapım kusurlarına, montaj amaçlı boşluklara ve eleman bağlantılarına (başlıklı kayma elemanları dahil) izin verilmemektedir. 285

10 Moment aktaran çerçevelerin kiriş-kolon birleşim yerlerinde kapasitesi korunan bölge genişliği, kolon yüzünden itibaren, kiriş enkesit yüksekliğinin yarısına eşit olarak alınabilir. Bu bölgede, kiriş ek detayı uygulanmamalı ve kiriş kesitine eleman bağlantıları yapılmamalıdır. Dışmerkez çaprazlı çelik çerçevelerin bağ kirişleri, kapasitesi korunan bölgeleri oluşturmaktadır. Merkezi çaprazlı çelik çerçevelerde, kapasitesi korunan bölgeler eleman boyunun orta 1/4 uzunluğundaki bölümü ile eleman uçlarındaki eleman enkesit yüksekliğine eşit uzunluktaki bölgelerdir. Kat Döşemelerinde Yatay Kuvvetlerin Düşey Taşıyıcılara Aktarılması Yeni deprem yönetmeliği taslağında, kat döşemelerindeki yatay kuvvetlerin düşey taşıyıcılara aktarılmasına yönelik kurallar yer almaktadır. Buna göre, çelik bina taşıyıcı sistemlerinin döşemeleri, katlardaki kütlelere etkiyen deprem kuvvetlerinin düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenle aktarılmasını sağlayacak dayanım ve rijitliğe sahip olmalıdır. Bu amaçla, döşeme sistemi içinde dikme (yük aktarma) elemanları ve diyafram başlıkları oluşturulmaktadır, Şekil 6. Diyafram dikmeleri (yük aktarma elemanları) ve birleşim detayları, deprem kuvveti taşıyıcı sistemin dışındaki yapı bölümlerine etkiyen atalet kuvvetlerinin deprem kuvveti taşıyıcı sistemin elemanlarına güvenle aktarılmasını sağlayacak şekilde boyutlandırılırlar. Diyafram başlıkları, döşeme düzlemindeki yatay kuvvetlerin düşey taşıyıcı sistem elemanlarına aktarılmasından doğan, döşeme düzlemi içindeki eğilme etkisi nedeniyle oluşan çekme ve basınç kuvvetleri gözönüne alınarak boyutlandırılır. Diyafram başlığı çekme kuvvetlerinin, betonarme döşeme içine yerleştirilecek ilave çekme donatısı veya yapısal çelik eleman tarafından güvenle taşınması sağlanır. Ayrıca, diyafram başlığı basınç kuvvetleri de kontrol edilir ve gerekirse güçlendirme uygulanır. Diyafram Başlığı A Diyafram Dikmesi Yatay Kuvvet Taşıyıcı Çerçeve Diyafram Dikmesi B Yatay Kuvvet Taşıyıcı Çerçeve Diyafram Dikmesi Yatay Kuvvet Taşıyıcı Çerçeve C Diyafram Başlığı Şekil 6 Tipik diyafram başlık ve dikme elemanları. 286

11 Çelik-Betonarme Kompozit Kolonlar Ülkemizde, özellikle deprem bölgelerindeki yüksek binaların ve büyük açıklıklı çelik yapıların tasarımında betona gömülü veya beton dolgulu çelik-betonarme kompozit kolonların kullanılması önemli yararlar sağlayabilmektedir. Çelik-betonarme kompozit kolonların sağladığı avantajlardan başlıcaları a- daha küçük boyutlu bir kolon enkesiti ile daha yüksek eksenel kuvvet dayanımının sağlanması b- kolonun süneklik kapasitesinin arttırılması c- çelik kesitin yerel burkulma riskinin azaltılması d- betona gömülü kompozit kolonlarda yüksek yangın dayanımı sağlanması olarak sıralanabilir. Bu gerekçelere dayanarak, çelik-betonarme kompozit kolonların depreme dayanıklı olarak tasarımının yeni deprem yönetmeliği kapsamına alınması öngörülmektedir. Bu bağlamda, çelik-betonarme kompozit kolonlarda a- minimum ve maksimum boyuna donatı oranları b- kolon enkesitindeki minimum yapısal çelik miktarı c- enine donatı koşulları d- kolon sarılma bölgelerine ilişkin koşullar e- yük aktarma elemanlarının tasarımı f- kolon içindeki yapısal çeliğin ekine yönelik kurallar yeni deprem yönetmeliğinde yer almaktadır. Burkulması Önlenmiş Çaprazlı Çelik Çerçeveler Merkezi çaprazlı çelik çerçeveler ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan deprem kuvveti taşıyıcı sistemler arasındadır. Ancak çaprazların, çekme ve basınç kuvvetleri altındaki simetrik olmayan çevrimsel davranışları ve basınç kuvveti etkisinde burkulma nedeniyle güç tükenmesine ulaşmaları, gelişen teknolojiyle birlikte yeni bir eleman türünün geliştirilmesine neden olmuştur. Böylece burkulması önlenmiş çaprazlar, merkezi çaprazlı sistemlerde tekrarlı yükler altında simetrik davranışın sağlanması amacıyla, geleneksel merkezi çelik çaprazların özel bir durumu olarak geliştirilmiştir, (Sabelli ve Lopez, 2004). Burkulması önlenmiş çaprazlı çelik çerçeveler, yüksek enerji tüketim kapasitesi ve yapı sistemi için büyük bir yatay rijitlik sağlamaları nedeniyle, günümüzde tercih edilen etkin deprem kuvveti taşıyıcı sistemlerdendir. Bu tür sistemlerin en temel özelliği, burkulmanın önlenmesi nedeniyle, çekme ve basınç kuvvetleri altında simetrik ve sünek bir davranış sergilemeleridir. Burkulması önlenlenmiş çelik çaprazların geleneksel merkezi çelik çaprazlara göre sağladığı avantajların başlıcaları a- hem basınç hem de çekme etkileri altında akma sınır durumuna ulaşabilmeleri b- burkulmadan kaynaklanan dayanım ve rijitlik kayıplarının oluşmaması c- özellikle kiriş açıklığı içinde teşkil edilen birleşim bölgelerinde, basınç etkisinde burkulma ile çekme etkisi altında akma nedeniyle meydana gelecek dengelenmemiş kuvvetlerin oldukça düşük düzeyde olması d- mafsallı uç birleşimlerinin kolay teşkil edilebilir olması 287

12 e- doğrusal olmayan davranışlarının analitik olarak daha kolay modellenebilir olması olarak sıralanabilir. Belirtilen bu avantajlara dayanarak, burkulması önlenmiş çaprazlı çelik çerçeveler yeni deprem yönetmeliği kapsamına alınmaktadır. Böylece, bu tür sistemlerin tasarımına ilişkin olarak a- burkulması önlenmiş çelik çaprazların dayanımı ve tasarım esasları b- özel çapraz düzenlerinin uygulama esasları c- çapraz uç birleşimleri ile kiriş-kolon birleşim bölgelerinin tasarım esasları yönetmelikte yer almaktadır. Sonuçlar 2007 Türk Deprem Yönetmeliği nin güncellenmesi çalışmaları çerçevesinde, ülkemizde giderek daha geniş bir uygulama alanına sahip olan çelik yapı sistemlerinin ve çelikbetonarme kompozit yapı elemanlarının depreme dayanıklı olarak tasarımını öngören araştırmaların sonuçlarının deprem yönetmeliğinde yer alması öngörülmektedir. Bu doğrultudaki çalışmaların özetlendiği bu bildiride, depreme dayanıklı çelik ve kompozit bina tasarımı alanında gerçekleştirilen bazı düzenlemelerin gerekçelerine ve temel uygulama prensiplerine yer verilmektedir. Bu kapsamda, deprem etkileri altında boyutlandırmada dayanım esaslı modern tasarım yaklaşımlarının kullanılması, kapasite tasarımı ilkelerinin depreme dayanıklı çelik bina tasarımına uygulanması, moment aktaran çerçevelerde birleşim ve ek detayları, çelik bina taşıyıcı sistemlerinde kapasitesi korunan bölgeler, kat döşemelerinde yatay kuvvetlerin düşey taşıyıcılara aktarılması, çelik-betonarme kompozit kolonlar ve burkulması önlenmiş çelik çaprazlı sistemler gibi özel konular incelenmektedir. Önümüzdeki yıllarda çelik ve kompozit elemanlı yapı sistemlerinin yüksek binaların ve özel binaların tasarımında giderek daha geniş bir uygulama alanına sahip olacağı gözönünde tutularak, depreme dayanıklı çelik binaların yerdeğiştirme ve şekildeğiştirme esaslı performansa göre tasarımının da deprem yönetmeliği kapsamı içinde yer alması beklenmektedir. Teşekkür Bildirinin yazarı, yeni Türk Deprem Yönetmeliği nin hazırlanması çalışmalarını başlatan ve destekleyen AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi ne, Yeni Deprem Yönetmeliği Çelik ve Kompozit Elemanlı Binalar İçin Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları Komisyonu üyelerine ve özellikle bu bildirinin hazırlanmasında önemli katkıları olan Prof.Dr. Cavidan Yorgun ve Y.Doç.Dr. Cüneyt Vatansever e en derin teşekkürlerini sunar. 288

13 Kaynaklar TS 648 (1980) Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. EC 1998 (2004) Design of Structures for Earthquake Resistance-Part 1, European Committee for Standardization, Brussels. Sabelli, R., Lopez, W. A., (2004) Design of Buckling-Restrained Braced Frames, The Steel Conference, Modern Steel Construction, March DBYBHY (2007) Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara. Özer, E. (2007) Kapasite Tasarımı İlkesi ve Türk Deprem Yönetmeliği, Çağrılı Bildiriler, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Ekim 2007, ANSI/AISC (2010) Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, American Institute of Steel Construction, Chicago, Il. ANSI/AISC (2010) Specification for Structural Steel Buildings, American Institute of Steel Construction, Chicago, Il. Özer, E. (2011) Depreme Dayanıklı Çelik Bina Tasarımında Modern Yaklaşımlar, Çağrılı Bildiriler, 7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, 30 Mayıs-3 Haziran 2011, Özer, E., Yorgun, C., Vatansever, C., (2015) Depreme Dayanıklı Çelik Bina Tasarımı ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği, Çağrılı Bildiriler, 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Mayıs 2015,

14

Çelik Bina Tasarımında Gelişmeler ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği

Çelik Bina Tasarımında Gelişmeler ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği Çelik Bina Tasarımında Gelişmeler ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği Prof. Dr. Erkan Özer İstanbul Teknik Üniversitesi ehozer@superonline.com Özet Çelik yapı sistemlerinin deprem etkileri altındaki davranışlarına

Detaylı

KAPASİTE TASARIMI İLKESİ VE TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİ

KAPASİTE TASARIMI İLKESİ VE TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey KAPASİTE TASARIMI İLKESİ VE TÜRK DEPREM

Detaylı

BÖLÜM I 4. DEPREM ETKĐSĐNDEKĐ ÇELĐK BĐNALAR

BÖLÜM I 4. DEPREM ETKĐSĐNDEKĐ ÇELĐK BĐNALAR BÖLÜM I 4. DEPREM ETKĐSĐNDEKĐ ÇELĐK BĐNALAR 4.1. GĐRĐŞ... 4/2 4.2. MALZEME VE BĐRLEŞĐM ARAÇLARI... 4/2 4.2.1. Yapı Çeliği... 4/2 4.2.2. Birleşim Araçları... 4/2 4.3. ENKESĐT KOŞULLARI... 4/3 4.4. ÇELĐK

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Mehmet Bakır Bozkurt Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS I Türkiye de Deprem Gerçeği Standart ve Yönetmelikler Analiz ve Tasarım Felsefeleri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik Türkiye de Deprem Gerçeği Standart ve Yönetmelikler

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya www.idecad.com.tr Konu başlıkları I. Çelik Malzeme Yapısı Hakkında Bilgi II. Taşıyıcı Sistem Seçimi III. GKT ve

Detaylı

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mehmet Sefa Orak 1 ve Zekai Celep 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul

Detaylı

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ 2016

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ 2016 ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ 2016 Prof. Dr. Cavidan Yorgun Y. Doç. Dr. Cüneyt Vatansever Prof. Dr. Erkan Özer İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Kasım 2016 GİRİŞ Çelik Yapıların

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM 1. Giriş Ülkemizde, özellikle 1999 Adapazarı-Kocaeli ve Düzce depremlerinin ardından, mevcut yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesine

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları Birleşimler Birleşim Özellikleri Birleşim Hesapları Birleşim Raporları Birleşim Menüsü Araç çubuğunda yer alan Çelik sekmesinden birleşimlerin listesine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda araç çubuğunda yer

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- Yrd. Doç. Dr. Güray ARSLAN Arş. Gör. Cem AYDEMİR 28 GENEL BİLGİ Betonun Gerilme-Deformasyon Özellikleri Betonun basınç altındaki davranışını belirleyen

Detaylı

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ Prof. Dr. Cem Topkaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Mekaniği Laboratuvarı İÇERİK Şartname ve Yönetmeliklere

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları Birleşimler Birleşim Özellikleri Birleşim Hesapları Birleşim Raporları Birleşim Menüsü Araç çubuğunda yer alan Çelik sekmesinden birleşimlerin listesine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda araç çubuğunda yer

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Ahmet DOĞAN ( ) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 14 Eylül 2007 Tezin Savunulduğu Tarih: 2 Ekim 2007

YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Ahmet DOĞAN ( ) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 14 Eylül 2007 Tezin Savunulduğu Tarih: 2 Ekim 2007 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLI ÇERÇEVELERİN TASARIM KURALLARININ 2007 DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Ahmet DOĞAN ( 501041002

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri

Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri Bora AKŞAR 1, Selçuk DOĞRU 2, Ferit ÇAKIR 3, Jay SHEN 4, Bülent AKBAŞ 5 1 Araş.Gör., Doktora Öğrencisi, Gebze Teknik Üniversitesi

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları KESİT TESİRLERİNDEN OLUŞAN GERİLME VE ŞEKİLDEĞİŞTİRMELERE GİRİŞ - MALZEME DAVRANIŞI- En Genel Kesit Tesirleri 1 Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği 2 Malzemelere Uygulanan

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Taner Uçar DEÜ, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Tınaztepe Kampüsü 35160, Buca İzmir Tel: (232) 412 83 92 E-Posta: taner.ucar@deu.edu.tr Mutlu Seçer DEÜ,

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI E. Namlı 1, D.H.Yıldız. 2, A.Özten. 3, N.Çilingir. 4 1 Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.,

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Süneklik, Rijitlik, Dayanıklık ve Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar 4. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü /

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

Prefabrik Çerçeve Kolonlarının Temel Birleşimlerinde Soketli Temellere Alternatif Bir Sistem-Kolon Pabuçları

Prefabrik Çerçeve Kolonlarının Temel Birleşimlerinde Soketli Temellere Alternatif Bir Sistem-Kolon Pabuçları Prefabrik Çerçeve Kolonlarının Temel Birleşimlerinde Soketli Temellere Alternatif Bir Sistem-Kolon Pabuçları ÖZET Prefabrik çerçeve kolonlarının temel birleşimlerinin çelik konstrüksiyon kolon pabuçları

Detaylı

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET: MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel 1, M. Palanci 2, A. Kalkan 3 ve Y. Yılmaz 4 1 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2) (2010) 123-138 Marmara Üniversitesi YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kasım Armağan KORKMAZ 1*, Taner UÇAR

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: s. -8 Ocak 6 BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ (EFFECT OF INFILL WALLS IN EARTHQUAKE BEHAVIOR

Detaylı

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake ELASTİK DEPREM YÜKLERİ

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake ELASTİK DEPREM YÜKLERİ TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design ELASTİK DEPREM YÜKLERİ ELASTİK

Detaylı

Yapma Enkesitli Çift I Elemandan Oluşan Çok Parçalı Kirişlerin Yanal Burulmalı Burkulması Üzerine Analitik Bir Çalışma

Yapma Enkesitli Çift I Elemandan Oluşan Çok Parçalı Kirişlerin Yanal Burulmalı Burkulması Üzerine Analitik Bir Çalışma Yapma Enkesitli Çift I Elemandan Oluşan Çok Parçalı Kirişlerin Yanal Burulmalı Burkulması Üzerine Analitik Bir Çalışma Mehmet Fatih Kaban, Cüneyt Vatansever Zümrütevler Mah. Atatürk Cad. İstanbul Teknik

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ. DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ

TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ. DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ 2 DEPREM YÖNETMELİĞİNDE DÜZENSİZLİKLER İKİ GRUPTA TANIMLANMIŞTIR A- PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMU (A-TİPİ DÜZENSİZLİK) B- DÜŞEY

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S. BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik ey=

Detaylı

ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU DÖŞEME SİSTEMLERİNDE DİYAFRAM DAVRANIŞI

ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU DÖŞEME SİSTEMLERİNDE DİYAFRAM DAVRANIŞI ÖNGERİLMELİ BOŞLUKLU DÖŞEME SİSTEMLERİNDE DİYAFRAM DAVRANIŞI Ümit ÖZKAN 1, Pınar İNCİ 2 ÖZET Döşemede diyafram davranışı döşemeyi oluşturan yapısal bileşenlere, deprem ve rüzgar gibi yatay yüklere direnç

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ÇELİK YAPILARIN SİSMİK DETAYLANDIRILMASI

ENDÜSTRİYEL ÇELİK YAPILARIN SİSMİK DETAYLANDIRILMASI ENDÜSTRİYEL ÇELİK YAPILARIN SİSMİK DETAYLANDIRILMASI Bülent AKBAŞ 1 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Deprem ve Yapı Mühendisliği Anabilim Dalı, 41400 Gebze - Kocaeli ÖZET Email: akbasb@gyte.edu.tr Endüstriyel

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME ÖZET: DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME İ. Keskin 1 ve Z. Celep 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem Müh. Programı, İstanbul Teknik

Detaylı

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi * Muharrem Aktaş, Naci Çağlar, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi

1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi 1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi Çelik yapıların en büyük dezavantajlarından biri yüksek ısı (yangın) etkisi altında mekanik özelliklerinin hızla olumsuz yönde etkilemesidir. Sıcaklık

Detaylı

26.5.2016. Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminal Binası Hakkında Genel Bilgiler

26.5.2016. Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminal Binası Hakkında Genel Bilgiler TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SEMİNERLERİ 31 Mayıs 2016 Bakırköy 1 Haziran 2016 Kadıköy 2 Haziran 2016 Karaköy Çelik Yapıların Depreme Dayanıklı Olarak Tasarımında Modern Deprem Yönetmelikleri

Detaylı

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul Fifth National Conference on Earthquake Engineering, 26-30 May 2003, Istanbul, Turkey Bildiri No: AT-124 BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA

Detaylı

K VE DİRSEK TİPİ EĞİK ELEMANLARLA RİJİTLEŞTİRİLMİŞ DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

K VE DİRSEK TİPİ EĞİK ELEMANLARLA RİJİTLEŞTİRİLMİŞ DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ K VE DİRSEK TİPİ EĞİK ELEMANLARLA RİJİTLEŞTİRİLMİŞ DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Özlem ÇAVDAR 1, Yusuf AYVAZ 2 ozlem_cavdar@hotmail.com, ayvaz@ktu.edu.tr

Detaylı

İNŞ 315 ÇELİK YAPILAR I DERS NOTLARI

İNŞ 315 ÇELİK YAPILAR I DERS NOTLARI İNŞ 315 ÇELİK YAPILAR I DERS NOTLARI İNŞ 315 ÇELİK YAPILAR I Ders İçeriği (Genel Başlıklar) BÖLÜM 1 ÇELİK YAPILAR 1.1. Gelişimi ve Tarihçe 1.2. Çelik Taşıyıcı Sistemlerinin Kullanım Alanları 1.3. Çelik

Detaylı

MOMENT YENİDEN DAĞILIM

MOMENT YENİDEN DAĞILIM MOMENT YENİDEN DAĞILIM Yeniden Dağılım (Uyum) : Çerçeve kirişleri ile sürekli kiriş ve döşemelerde betonarme bir yapının lineer elastik davrandığı kabulüne dayalı bir statik çözüm sonucunda elde edilecek

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temel Kavramlar Deprem Mühendisliği Deprem Yapı

Detaylı

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü GÜÇLENDĐRME YÖNETMELY NETMELĐĞĐ Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü YÖNETMELĐKTEKĐ BÖLÜMLER Ana metin 1 sayfa (amaç,kapsam, kanuni

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET: H. Tekeli 1, H. Dilmaç 2, K.T. Erkan 3, F. Demir 4, ve M. Şan 5 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010) Perde konumunun ve zemin sınıfının betonarme yapılardaki hasar oranına etkisi Erkut Sayın *, Burak Yön, Yusuf Calayır Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ, TURKEY

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR TABLALI KESİTLER Betonarme inşaatın monolitik özelliğinden dolayı, döşeme ve kirişler birlikte çalışırlar. Bu nedenle kesit hesabı yapılırken, döşeme parçası kirişin basınç bölgesine

Detaylı

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Kesit zoru olarak yalnızca eksenel doğrultuda basınca maruz kalan elemanlara basınç çubukları denir. Bu tip çubuklara örnek olarak pandül kolonları, kafes sistemlerin basınca çalışan dikme

Detaylı

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA EFİLOĞLU

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA EFİLOĞLU ÖĞR. GÖR. MUSTAFA EFİLOĞLU KAYNAKLAR KAYNAKLAR İÇERİK MALZEME BİLGİSİ BİRLEŞİMLER- KAYNAKLI BİRLEŞİMLER BİRLEŞİMLER- BULONLU BİRLEŞİMLER ÇEKME ELEMANLARI BASINÇ ELEMANLARI EĞİLME ELEMANLARI 18. Yy da İngiltere

Detaylı

ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR

ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR Çelik Yapılar Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çelik Yapılar Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS IV Dayanım Limit Durumu Enkesitlerin Dayanımı Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik Dayanım Limit Durumu Enkesitlerin Dayanımı Çekme Basınç Eğilme Momenti Kesme Burulma

Detaylı

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 11

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM412: BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ 2016 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU Koordinatör:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa TANSEL ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN 2007 DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE ANALİZ VE TASARIMI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1 Dinamik Etki: Deprem Etkisi Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Performansının Değerlendirmesi: İtme Analizi Yrd. Doç. Dr. Kutay Orakçal Boğaziçi Üniversitesi Yer sarsıntısı sonucu oluşan dinamik etki Yapı

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ

RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ ÖZET: RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ H.B. Aksoy 1 ve Ö. Avşar 2 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2 Doçent Doktor, İnşaat

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ Fuat DEMİR*, Sümeyra ÖZMEN** *Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl., Isparta 1.ÖZET Beton dayanımının binaların hasar görmesinde

Detaylı

D.ÖZHENDEKCİ. 17 Ocak 1994 Northridge depremi sonrasında yapılan saha çalışmalarından elde edilen bulgular-1

D.ÖZHENDEKCİ. 17 Ocak 1994 Northridge depremi sonrasında yapılan saha çalışmalarından elde edilen bulgular-1 Çok Katlı Çelik Yapılarda Kiriş-kolon Birleşimleri imleri 1994 Northridge Depremi nden çıkarılan dersler 17 Ocak 1994 Northridge depremi sonrasında yapılan saha çalışmalarından elde edilen bulgular-1 Deprem

Detaylı

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER:

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: SÜRTÜME ETKİLİ (KYM KOTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: Birleşen parçaların temas yüzeyleri arasında kaymayı önlemek amacıyla bulonlara sıkma işlemi (öngerme) uygulanarak sürtünme kuvveti ile de yük aktarımı sağlanır.

Detaylı

Öngerilmeli Boşluklu Döşeme Sistemlerinde Diyafram Davranışı

Öngerilmeli Boşluklu Döşeme Sistemlerinde Diyafram Davranışı Öngerilmeli Boşluklu Döşeme Sistemlerinde Diyafram Davranışı ÖZET Döşemede diyafram davranışı döşemeyi oluşturan yapısal bileşenlere, deprem ve rüzgar gibi yatay yüklere direnç gösteren bir yatay eleman

Detaylı

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU www.csiberkeley.com SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007 SAĞLAMA ÖRNEĞİ 2 Mart 2012, Rev. 0 ÖRNEK 2: SÜNEKLİK

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği * Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir Mühendislik Fakültesi, İnşaat

Detaylı

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi Eksenel çekme deneyi A-A Kesiti Kiriş eğilme deneyi A: kesit alanı Betonun çekme dayanımı: L b h A A f ct A f ct L 4 3 L 2 2 bh 2 bh 6 Silindir yarma deneyi f ct 2 πld Küp yarma deneyi L: silindir numunenin

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü İçerik Kapsam Binalardan

Detaylı

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL ESASLAR 1.1 Kapsam 1. İlkeler 1.3 İlgili Standart ve Yönetmelikler 1.3.1 Genel 1.3. Sıcak Haddelenmiş Kaynaklanabilir Yapısal

Detaylı

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI Nonlinear Analysis Methods For Reinforced Concrete Buildings With Shearwalls Yasin M. FAHJAN, KürĢat BAġAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ 27 DEPREM YÖNETMELİĞİ MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ODTÜ YÖNETMELİK KOMİSYONU (7/7/23 Tarih ve 8925 Sayılı Bakan Oluru) Nuray Aydınoğlu (BÜ) Nejat Bayülke

Detaylı

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 3. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Betonun Nitelik Denetimi ile İlgili Soru Bir şantiyede imal edilen betonlardan alınan numunelerin

Detaylı

BETONARME BİNALARDA PERDELERİN DAVRANIŞA ETKİLERİ

BETONARME BİNALARDA PERDELERİN DAVRANIŞA ETKİLERİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIII, Sayı:1, 2010 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIII, No:1, 2010

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇAPRAZLI ÇELİK YAPILARIN İNELASTİK BURULMALI DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ GÜLHAN DURMUŞ Danışman : Prof. Dr. Çetin YILMAZ II. Danışman:

Detaylı

Çelik Çaprazlı Çerçevelerde Farklı Performans Seviyeleri İçin Sismik Enerji İstemleri

Çelik Çaprazlı Çerçevelerde Farklı Performans Seviyeleri İçin Sismik Enerji İstemleri Çelik Çaprazlı Çerçevelerde Farklı Performans Seviyeleri İçin Sismik Enerji İstemleri Selçuk DOĞRU 1, Bora AKŞAR 2 Bülent AKBAŞ 3, Jay SHEN 4, Bilge DORAN 5 1 Doktora Öğrencisi, Gebze Teknik Üniversitesi

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Amaç Mevcut Yapılar için RBTE yönteminin farklı taşıyıcı

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

Çelik Yapılarda Doğrusal Olmayan Performans Analizleri Ve Viskoz Sönümleyiciler İle Güçlendirme Uygulamaları

Çelik Yapılarda Doğrusal Olmayan Performans Analizleri Ve Viskoz Sönümleyiciler İle Güçlendirme Uygulamaları Çelik Yapılarda Doğrusal Olmayan Performans Analizleri Ve Viskoz Sönümleyiciler İle Güçlendirme Uygulamaları Mustafa Deniz Güler mguler@miyamotointernational.com Doç. Dr. Filiz Piroğlu piroglu@itu.edu.tr

Detaylı