4. SINIFLAR BÜLTEN 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. SINIFLAR BÜLTEN 3"

Transkript

1 4. SINIFLAR BÜLTEN 3

2

3 ONDALIK KESİRLER Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğu belirtildi. Ondalık kesirler virgül kullanarak yazılıp, ondalık kesirlerin tam kısmı, kesir kısmı ve basamak adları belirtildi. Ondalık kesirler karşılaştırılarak, aralarındaki ilişki büyük, küçük ve eşit sembolleriyle gösterildi. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ Açıların kenar ve köşeleri belirtilerek, açılar isimlendirildi. Standart açı ölçü biriminin gerekliliği açıklandı. Açılar; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirlendi. Ölçüsü verilen açılar çizilerek, bazı açıların da ölçüleri tahmin edildi.. 01

4 ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenar ve köşeleri isimlendirildi. Kare ve dikdörtgenin kenar ve açı özellikleri ile köşegenleri belirtildi. Üçgenler kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırılıp, iç açılarının toplamı belirtildi. UZUNLUKLARI ÖLÇME Atatürk ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliği nedenleriyle açıklandı. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanları belirtildi. Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre kilometre arasındaki ilşkiler açıklandı 02

5 ENGLISH MATH CLASS ETKİNLİKLERİ Ocak 1. HAFTA: Öğrencilerimizin problem çözme becerilerini İngilizce konuşulan ortamlarda da etkin ve hızlı kullanabilmeleri için çalışma kağıtlarımız üzerinde çalıştık. Ocak 2. HAFTA: Öğrencilerimizin model çizerek ve plan yaparak problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptık. Ocak 3. HAFTA: Kesirler ile ilgili İngilizce kavramların öğrenilmesi için interaktif sınıf içi etkinlikler uyguladık. Ocak 4. HAFTA : Kesir çeşitleri ile ilgili İngilizce kavramları öğrendik ve ilgili bingo oyunu ile bu terimleri pekiştirdik. Şubat 2. HAFTA: Kesirlerle toplama işlemleri ile ilgili İngilizce terim ve ifadelerin aktarıldığı çalışma kağıtlarımız üzerinde çalıştık. Şubat 3. HAFTA: Kesirlerle çıkarma işlemleri ile ilgili İngilizce terim ve ifadelerin aktarıldığı çalışma kağıtlarımız üzerinde çalıştık. Şubat 4. HAFTA: Kesir problemlerini anlama ve çözmeye yönelik çalışmalar uyguladık. 03

6 Mart 1. HAFTA: Ondalık sayıları sıralama ile ilgili İngilizce kavramları gözden geçirdik ve ondalık sayıları karşılaştırdık. Mart 2. HAFTA: Pi günü kapsamında, pi sayısı ezber yarışması ve boyama çalışması yaptık. Mart 3. HAFTA: Açı çeşitleri ile ilgili İngilizce terimleri öğrendik. Sınıf içi açı ölçme etkinliğimiz ile eğlenceli anlar yaşadık. Mart 4. HAFTA : Geometrik şekiller ve çokgenlerin İngilizce karşılıklarını öğrendik. Öğrencilerimizin hayal dünyalarındaki nesneleri geometrik şekiller yardımıyla resmetmeye yönelik çalışmanın ardından, yeni öğrenilen terimleri cümle içinde kullandık. Nisan 1. HAFTA: Açılarına ve kenarlarına göre üçgen çeşitleri ile ilgili çalışma kağıtları yaptık ve bilgisayar oyunu oynadık. 05

7 Matematik dersinde yaptığımız çeşitli etkinlikler. 06

8

9 KUVVET VE HAREKET Cisimlerin itilerek ve çekilerek hareket ettirilebileceği, hareket eden cisimlerin ise itilip çekilerek yavaşlatılıp durdurulabileceği sonucuna ulaşıldı. Hareket eden bazı cisimleri durdurmanın tehlikeli olabileceği vurgulandı. Bir cisme kuvvet uygulandığında, kuvvetin cisim üzerinde bazen şekil değişikliği yarattığı belirtildi. Cisimlere kuvvet uygulandığında bazı cisimlerin eski şekline döndüğü, bazılarının ise dönmeyip şekil değişikliğine uğradığı deneylerle gösterildi. Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerinde etkileri örneklerle açıklandı. IŞIK VE SES. IŞIK Varlıkların karanlıkta net olarak görünemeyeceği, görebilmek için ışığın gerekli olduğu ifade edildi. Farklı ışık kaynaklarına örnekler verilerek, bu kaynaklar doğal/yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırıldı. Işığın bir enerji türü olduğu sezdirilerek, geçmişten günümüze çeşitli tekniklerle geliştirilen aydınlatma araçlarına örnekler verildi Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın, aydınlatma araçlarını tasarruflu kullanmanın aile ve ülke ekonomisi bakımından önemli olduğu vurgulandı. Işık kirliliğinin ne olduğu ifade edilerek, kirlilik probleminin çözümüne yönelik düşünceler üretildi. 08

10 IŞIK VE SES SES Çeşitli ses kaynaklarına örnekler verildi. Her sesin bir kaynağı olduğu, bu kaynakların doğal ve yapay kaynaklar olarak sınıflandırıldığı belirtildi. Çeşitli cisimler kullanarak farklı sesler üretildi. Ses üreten cisimlerin titreştiği açıklanarak, titreşen her cismin ses üretebileceği ifade edildi. Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceği açıklandı. Sesi duyabilmemizi sağlayan özelliğinin sesin şiddeti olduğunu ifade edildi. Aynı sesin değişik uzaklıklardan dinlendiğinde şiddetinin değiştiği belirtilerek, ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişki açıklandı. Ses şiddetini değiştirmeye ve işitme yetimizi geliştirmeye yarayan araçlara örnekler verildi. Düzensiz ve şiddeti yüksek seslerin, ses kirliliğine (gürültüye) neden olacağı belirtildi. Yakın çevre gözlemlenerek ses kirliliğinin yoğun olduğu mekânlar tespit edildi. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkileri açıklandı. 09

11 GEZEGENIMIZ DÜNYA Dünya nın şeklinin küreye benzediği ifade edildi. Dünya nın şeklinin küreye benzediğini gösteren örnekler verildi. Geçmişte, insanların Dünya nın şekliyle ilgili çeşitli görüşlere sahip oldukları fark ettirildi. Dünya nın yapısında bulunan maddeler ve bu maddelerin önemi hakkında öğrenciler; karalar, sular ve bunları saran hava tabakasının Dünya nın gözlemlenebilir katmanlarını oluşturduğunu öğrendiler. Dünya yüzeyinde kara ve suların kapladığı alanları karşılaştırıldı. Dünya daki karaların taş küre (yer kabuğu), suların su küre ve bunları çevreleyen havanın hava küre adı verilen bilimsel bir modelle temsil edildiği ifade edildi. Dünya yüzeyinin derinliklerindeki katmanları temsil eden ateş küre ve ağır kürenin (çekirdek) belirgin özellikleri anlatıldı. 10

12 GEZEGENIMIZ DÜNYA Dünya nın yapısındaki katmanlar genel özelliklerine göre karşılaştırıldı. Dünya nın katmanlarını gösteren özgün bir model oluşturuldu. Karaların kayaçlardan oluştuğu anlatıldı. Kayaçların minerallerden oluştuğu bilgisi verildi. Ekonomik değeri olan mineral veya kayaçları maden olarak tanımandı. Mineral, kayaç ve maden arasında ilişki kuruldu. Toprağın nasıl oluştuğu açıklandı. Erozyonla toprak kaybı arasında ilişki kuruldu. Hava, toprak ve suyun yaşam için önemi üzerinde duruldu. Hava, toprak ve su kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemler araştırılıp sunuldu. 11

13 Çeşitli materyallerle sesin oluşumunu deneyimledik. 12

14

15 OKUMA Metinde ortaya konan sorunlar belirlendi ve onlara farklı çözümler bulundu. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arandı. Ekleri kullanarak kelimeler türetildi. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapıldı. Eş sesli kelimelerin anlamları ayırt edildi. Metnin türü dikkate alınarak okundu. Anlama teknikleri kullanıldı. Okunan metindeki öznel ve nesnel yargılar ayırt edildi. Bilgi edinmek için okuma yapıldı. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kuruldu. Serbest okuma yapıldı. Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okuma yapıldı. Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeler saptandı. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili sorular cevaplandırıldı. Kelimelerin eş ve zıt anlamlıları bulundu. Okuduklarında karşılaştırmalar yapıldı. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat edildi. 14

16 DİNLEME Dinlediklerinde dil, ifade ve bilgi yanlışlıkları belirlendi. Dinledikleri konulara ilişkin sorular soruldu ve sorulara cevap verildi. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin ederek çalışma yapıldı. Dinlediği şiirin ana duygusu belirlendi. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapıldı. GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimler resim, şekil, sembol ve renkler kullanılarak görselleştirildi. Grafik ve tablo ile verilenler yorumlandı. Resim ve fotoğraflar yorumlandı. 15

17 YAZMA Eksik bırakılan metin yazılarak tamamlandı. Hikâye yazıldı. Yeni öğrenilen kelimeler yazılarında kullanıldı. Olaylar, oluş sırasına göre yazıldı. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazıldı. Yazılarında önem belirten ifadeler kullanıldı. Yazısına uygun başlık belirlendi. Sorular yazıldı. Davetiye ve tebrik kartı yazıldı. 16

18 YAZMA Duyuru, afiş vb. yazıldı. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazıldı. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanıldı. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazıldı. Şiir yazıldı. Yazılarında söz varlığından yararlanıldı. Yazılarında noktalama işaretleri doğru ve yerinde kullanıldı. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş ve düşünceler yazıldı. Mektup yazıldı. KONUŞMA Kelimeler yerinde ve anlamlarına uygun kullanıldı. Konu dışına çıkmadan konuşuldu. Konuşmalarında ana fikir vurgulandı. Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögeleri vurgulandı. 17

19 Okulca okunup incelenmesi hedeflenen Küçük Kara Balık kitabı ile ilgili pano çalışmaları yapıldı. 18

20

21 Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağı oluşturuldu. İhtiyaçlarla meslekler ilişkilendirildi. Çevresindeki teknolojik ürünler, kullanım alanlarına göre sınıflandırıldı. İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçları ve zamanı belirleme yöntemleri tanıtıldı. Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimi kavratıldı. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugünü karşılaştırıldı. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugün karşılaştırıldı. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlandı. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanması açıklandı. İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmi kurum ve grupları fark eder Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütler ilişkilendirildi. 20

22 Türk toplumunda aile ve aile bireyleri arasındaki dayanışmanın önemi belirtildi. Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime örnekler verildi. Okulunda ve yakın çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinliklere karar verildi. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel-sosyal etkinlikler önerildi. Yaşadığı yerin yerel yönetim birimleri tanıtıldı. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklandı. 21

23 Sosyal Bilgiler dersinde yaptığımız kurum ve kuruluşlarla ilgili öğrenci çalışmalarımız. 22

24

25 ŞUBAT 2. Hafta: How the Grinch stole Christmas adlı film izlendi. Filmle ilgili olarak kağıt çalışması yapıldı. Filmdeki karakter değerlendirildi, filmdeki olaylar beyin fırtınasıyla öğrencilerle tartışıldı. İlk dönem işlenen gramer konuları kağıt ve poster çalışmalarıyla tekrarlandı. Sınıf içinde oluşturulan gruplara farklı ülkeler verildi. Öğrencilerden bu ülkeleri araştımaları istendi. Sınıf içinde bu ülkeler tanıtıldıktan sonra öğrencilertarafından karşılaştırma cümleleri yazılarak ülke posterleri hazırlandı. 3. Hafta: Magic Finger adlı kitap okunmaya başlandı. Kitapta geçen yeni kelimelerle alıştırmalar yapıldı. Kitaptaki karakterler incelendi. Spotlight kitabından The World Around Us isimli ünite işlenmeye başladı. Öğrencilerle gezegenler üzerine beyin fırtınası gerçekleştirildi. Ünitenin konusu ile paralel Fox and Mole adlı hikaye okundu. Hikayenin dramatizasyon çalışmaları yapıldı. 4. Hafta: Magic Finger adlı kitap okunmaya devam edildi. Kitap ile ilgili poster çalışması yapıldı. Kitaba paralel okuma anlama soruları cevaplandırıldı. Fox and Mole hikyasine yönelik yazı çalışmaları yapıldı. Öğrenciler hikayenin kahramanları arasında geçebilecek diyaloglar yazdılar. Hikayeye farklı sonlar yazıldı. 24

26 MART 1. Hafta: Farklı mevsimler ve hava durumları üzerine sınıfta beyin fırtınası yapıldıktan sonra her mevsimde yapılabilecek aktiviteler konuşuldu. Daha sonrasında öğrenciler en sevdikleri mevsimi gerekçeleri ve o mevsimde yaptıkları aktiviteler ile belirttiler. Write Right kitabından I Like Winter ünitesi işlendi. Verilen belli yapılarla En Sevdiğim Mevsim adlı yazı çalışması yapıldı. Magic Finger kitabının kuması sınıf içinde bitirildi. 2. Hafta: Magic Finger adlı kitap üzerine yazı çalışmaları yapıldı. Write Right kitabından Wonderful Sundays adlı hikaye işlendi. Hikayeye paralel olarak sıklık zarfları işlendi ve öğrencilerin belirli aktiviteleri ne kadar sıklıkla yaptığı konuşuldu. 3. Hafta: Spotlight kitabımızdan The Natural World adlı ünite işlenmeye başlandı.konuyla ilgili olarak The Bull and The Eartworms adlı hikaye işlenmeye başlandı.the Magic Finger kitabına yönelik yazı çalışması yapıldı. Kitabın ana karakterine yeni bir aile yaratıldı Hafta: The Bull and The Earthworms adlı hikaye işlendi. Hikayeye yönelik dramatizasyon çalışmaları yapıldı.

27 NİSAN 1. Hafta: The Monster Of The Deep adlı kitap okundu. Kitaba yönelik ön çalışmalar yapıldı. Yeni kelimelerle alıştırmalar yapıldı. Kitaba yönelik dramatizasyon çalışmaları yapıldı. Kitaba yönelik okuma anlama soruları içeren kağıt çalışmaları yapıldı. Kitabı tanıtan poster çalışması yapıldı. Selections kitabından Nothing Like A Honeybee adlı hikaye işlendi. Konuya öğrencilerin bildiği böcekler ile ilgili beyin fırtınası yapılarak başlandı daha sonra bal arılarının üstünde duruldu. Öğrenciler ile bal arılarının yararları, kendilerini nasıl savundukları tartışıldı. Öğrenciler bal arılarına yönelik araştırma yaptıktan sonra onları tanıtan posterler hazırladı. 2. Hafta: Dönem boyu işlenen gramer konuları çeşitli çalışma kağıtları, oyunlar ve yazı çalışmaları ile tekrarlandı. The Monster Of The Deep adlı kitap okundu. Hikayeye yönelik yazı çalışmaları yapıldı. Save Nature adlı poster çalışması yapıldı.. 26

28 NİSAN 3. Hafta:Spotlight kitabından Heroes and Landmarks adlı ünite işlenmeye başlandı. Tarihteki önemli insanlar hakkında beyin fırtınası yapıldıktan sonra öğrenciler tarafından bu kişiler hakkında araştıma yapıldı ve sınıf içinde yapılan sunumlarl bu kişiler daha ayrıntılı bir şekilde tanıtıldı. Konuya paralel olarak Ida Lewis To The Rescue adlı hikaye işlendi. 4. Hafta: The Masked Cleaning Ladies Of Om adlı kitap okundu. Bu kitaba yönelik yazı çalışmaları, dramatizasyon çalışmaları yapıldı. Ida Lewis To The Rescue adlı hikayeye devam edildi. Hikayeye yönelik sorular cevaplandı. 27

29 Ülkeler ve Save Nature posterlerimizden örnekler. 28

30

31 ŞUBAT Taşıtlara biniş ve inişlerde dikkat etmesi gereken kurallar açıklandı. Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçeleri sıralandı. Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçeleri sıralandı. MART Yolculuk sırasında yapılan yanlış davranışların kendisinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atacağı farkına vardırıldı. Toplu taşıma araçlarına zarar vermemesi kavratıldı. NİSAN Yolculuk sırasında oluşabilecek trafik kazalarında yapılan yanlış ilk yardım uygulamalarının sebep olacağı tehlikelerin farkına vardırıldı. Araçlarda bulunan ilk yardım çantasındaki malzemeler tanıtıldı. 30

32

33 ŞUBAT MART - NİSAN Hz. Muhammed in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından örnekler verildi. Kevser suresi ve anlamı okundu. Kur an ın, Allah tarafından insanlara gönderilen son ve evrensel bir kitap olduğu ifade edildi. Kur an ın Hz. Muhammed e indiriliş süreci hakkında bilgi verildi. Kur an ın kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılması ile ilgili süreci açıklandı. Kur an ın iç düzenine ilişkin ayet, sure ve cüzün anlamlarını kavrayarak Kur an dan bunlara ilişkin örnekler gösterildi. Hz. Lokman ın öğütlerinden çıkarımlarda bulunuldu. Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark ettirildi. Sevginin Allah tarafından insanlara verilen bir nimet olduğunu kavratıldı. Allah ın yarattıklarını sevdiğine dair örnekler verildi. Sevginin, dostluk ve kardeşlik bakımından önemini irdelendi. 32

34

35 ŞUBAT 1. Hafta: Ara yıl Tatili. 2. Hafta: İkinci dönem resim yarışmalarına ağırlık verilerek birçok konu ile ilgili resimler yaptırıldı. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek adlı konu verildi öğrencilerin bununla ilgili kompozisyon oluşturmaları sağlandı. Daha sonra bu çalışmaların renklendirilmesine geçildi. 3. Hafta: Yeşilay ile ilgili resim çalışmasına devam edildi ve çalışmalar renklendirilerek yarışmaya gönderildi 4. Hafta: Çeşitli konularla ilgili resim yarışması çalışmaları yapıldı. Ayrıca Öğrenelim Öğretelim etkinliği kapsamında Empresyonizm konusu öğrencilere araştırma yapmaları için verildi. Empresyonizm nedir? Önde gelen tensilcileri kimlerdir? Akılm ile ilgili kısa bilgi verin. 34

36 MART 1. Hafta: Empresyonizm konusu sınıf ortamında işlendi soru- cevap yöntemiyle öğrencilerin katılımı sağlandı. Anlatımlar bitirildikten sonra kısa özet bilgi tahtaya yazıldı. Elde edilen bilgileri öğrencilerin okul ortamında ve evde paylaşmaları istendi. 2. Hafta: Yarışmalar ile ilgili resim çalışmalarına devam edildi. Duyguları ifade edici kompozisyonlar gerçekleştirildi. Polis Haftası,Mimarlar Odası, Gemi ve Çocuk, Hayallerim, bu konulardan bazılarıydı 3. Hafta: Hayal gücünü geliştirici çalışma Masal Dünyası Öğrencilere hayallerinde canlandırdıkları bir masalı görselleştirerek anlatmaları istendi Kurgu çalışması yapıldı Daha sonra pastel boya ile çizip içini sulu boya ile boyamaları istendi. 4. Hafta: Projelerle ilgili çalışmalarda ön görüşmeler yapıldı ve çalışmaların sunumu yapıldı. NİSAN Hafta: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı ile ilgili resim çalışmasına başlandı.

37 Mimarlar Odasının düzenlediği Kentte Paylaşım konulu resim yarışmasında Ayşegül Berfin TEZCAN Türkiye genelinde üçüncü olmuştur. 03

38 NİSAN 2. Hafta: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı ile ilgili Kompozisyonlar oluşturuldu. Daha sonra pastel boya ve suluboya kullanarak çalışmalara devam edildi. Tamamlanan çalışmalar fuaye alanında sergilendi. 3. Hafta: Guaj boya tekniğini kavramak ve alıştırmak için ön çalışmalar yapıldı. Hayvan ve çiçek desenlerinden oluşturulan kompozisyonlar kağıt yüzeyine aktarıldı. 4. Hafta: Çanakkale gezisi nedeniyle çalışmalara ara verildi. 03

39 Gemi Mühendisleri Odsası nın düzenlediği resim yarışmasında Ozan Mert MERTOĞLU İstanbul üçüncüsü olmuştur. Yeşilay Cemiyetinin düzenlediği resim yarışmasında 4A sınıfı öğrencimiz Duru UÇAR yukarıdaki resimle İlçe birincisi olmuştur. 03

40

41 4..SINIF BÜLTENİ Şubat Mart Nisan ŞUBAT 1. Hafta: YARIYIL TATİLİ 2. Hafta: Dinlediği müziklerle ilgili, duygu ve düşüncelerini,farklı anlatım yollarıyla ifade ederek yaratıcılıklarının gelişmesi sağlandı. Do- ince do aralığındaki sesler melodikada çalışıldı. Bu konuyla ilgili «Macar dansı» adlı şarkı öğretildi. Melodika ve piyano eşliğinde çalındı. 3. Hafta: Bildiği müziklerde aynı ve farklı ezgi cümleleri dansa dönüştürüldü. Do- ince do aralığındaki sesler melodikada çalışıldı. «Müzik» ve «Hey dum diddleley dum» «Macar dansı» tekrar edildi.. Melodika ve piyano eşliğinde çalındı. Öğrenciler sınıfça ve bireysel olarak dinlenildi. 4. Hafta: Sınıfta arkadaşları ile birlikte ortak bir müzik arşivi oluşturuldu. Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşünceleri farklı anlatım yollarıyla ifade edildi. «Meeting here tonight» adlı ingilizce şarkı öğretildi. 01

42 4.SINIF BÜLTENİ Şubat Mart Nisan MART 1. Hafta: Farklı ritmik yapıdaki ezgiler harekete dönüştürüldü. El ile ritm çalışmaları yapıldı. Basit ölçülerin yanında, aksak ölçüler de kullanıldı. «Hey Onbeşli» türküsü öğretildi. 2. Hafta: İstiklal Marşı nın tarihçesi, bestecisi ve şairinden bahsedilerek törenlerde nasıl davranılması gerektiği vurgulandı. Anlamına uygun bir şekilde, bağlara ve söz yapısına dikkat edilerek söylendi. 3. Hafta: Belirli gün ve haftalarla ilgili çalışma yapıldı. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma haftası nedeniyle «Allı turnam» ve «Hey Onbeşli» türküsü öğretildi. Türkülerin hikayeleri anlatıldı ve piyano eşliğinde çalındı. 4. Hafta: Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürü geliştirilmeye çalışıldı.. «Meeting here Tonight» adlı İngilizce şarkı tekrar edildi. Türküler ve Marşlar dinletildi. NİSAN 1. Hafta: Müzik çalışmaları sergilendi. Derslerde yapılan ritm ve ezgi çalışmalarını,melodika ile çalarak arkadaşlarıyla paylaştılar.bireysel ve sınıfça öğrenilen bilgiler tekrar edildi. 2. Hafta: 2.ARA TATİL 3. Hafta: Belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmalara başlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle «Sevgi çiçekleri» şarkısı öğretildi. Piyano eşliğinde söylendi. 4. Hafta: Marşlar aracılığıyla milli bilinç kazandırılmaya çalışıldı. Atatürk ve Vatan konulu marşlar öğretildi dinletildi. Değerlendirme yapıldı. 5.Hafta: Marşlar aracılığıyla milli bilinç kazandırılmaya çalışıldı. Atatürk ve Vatan konulu marşlar öğretildi dinletildi. «İzmir Marşı» öğretildi ve melodika ile çalındı. 01

43 4.SINIF BÜLTENİ Şubat Mart Nisan Notalarını öğrendiğimiz parçaları melodika ile çaldık. 18 Mart ile ilgili marşlar öğrendik. 01

44

45 ŞUBAT 2. Hafta: Kasaya çıkış-iniş ve yan geçiş çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz kasa geçişlerinde vücutlarını nasıl kullanmaları gerektiğini öğrendiler. 3. Hafta: Voleybolda temel duruş ve parmak pas çalışmaları yapıldı. Parmak pas yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Öğrencilerimiz voleybol sporuna özgü oyun kuralları ve voleybola ait saha ölçüleri hakkında bilgi sahibi oldular. 4. Hafta Voleybolda temel duruş ve parmak pas çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz manşet pas yaparken neden dizlerini bükmeleri gerektiğini uygulayarak kavradılar. MART 1. Hafta: Öğrencilerimiz voleybolda alttan ve raket servis çeşitlerini uygulayarak öğrendiler. 2. Hafta: Öğrencilerimiz yapılan çalışmalarla sportif organizasyonların önemini kavradılar. Fiziksel etkinliklerde başarıyı takdir etmeyi ve katılımcı olma konusunda olumlu tavır sergilemeyi öğrendiler. 3. Hafta: Hentbolda temel duruş, top atma ve tutma çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz hentbol sporuna özgü oyun kuralları ve hentbola ait saha ölçüleri hakkında bilgi sahibi oldular. 4. Hafta: Hentbolda pas çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz hentbolda temel pas, sıçrayarak pas ve yerden sektirme pas çeşitlerini uygulayarak öğrendiler. 03

46 ŞUBAT 2. Hafta: Kasaya çıkış-iniş ve yan geçiş çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz kasa geçişlerinde vücutlarını nasıl kullanmaları gerektiğini öğrendiler. 3. Hafta: Voleybolda temel duruş ve parmak pas çalışmaları yapıldı. Parmak pas yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Öğrencilerimiz voleybol sporuna özgü oyun kuralları ve voleybola ait saha ölçüleri hakkında bilgi sahibi oldular. 4. Hafta Voleybolda temel duruş ve manşet pas çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz manşet pas yaparken neden dizlerini bükmeleri gerektiğini uygulayarak kavradılar. 03

47 MART 1. Hafta: Öğrencilerimiz voleybolda alttan ve raket servis çeşitlerini uygulayarak öğrendiler. 2. Hafta: Öğrencilerimiz yapılan çalışmalarla sportif organizasyonların önemini kavradılar. Fiziksel etkinliklerde başarıyı takdir etmeyi ve katılımcı olma konusunda olumlu tavır sergilemeyi öğrendiler. 3. Hafta: Hentbolda temel duruş, top atma ve tutma çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz hentbol sporuna özgü oyun kuralları ve hentbola ait saha ölçüleri hakkında bilgi sahibi oldular. 4. Hafta: Hentbolda pas çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz hentbolda temel pas, sıçrayarak pas ve yerden sektirme pas çeşitlerini uygulayarak öğrendiler. 03

48 NİSAN 1. Hafta: Öğrencilerimiz hentbolda top sürme ve şut tekniğin eğlenceli çalışmalarla kavradılar, 7 metre atışı ve sıçrayarak atış yaptılar. 2. Hafta: Basit kurallı hentbol maçı yapıldı. 3. Hafta: Olimpiyat oyunlarında başarılı olmuş sporcular hakkında bilgi verildi. 4. Hafta: Badmintonda temel duruş ve forehand vuruşu çalışmaları yapıldı. 03

49 Beden Eğitimi derslerinde yapılan spora hazırlık çalışmalarımız. 03

50

51 ÇALISÜPÜRGESİ'NİN MACERALARI: NEHİR BÖCÜĞÜ YAZARI : SABINE BOHLMANN YAYINLAYAN : KELİME YAYINLARI Çalısüpürgesi'nin Maceraları: Nehir Böcüğü Çalısüpürgesi, yüzen eviyle birlikte, bir aşağı bir yukarı, nehir boyunca yol alır. Anlayışlı tavuğu Çilli ile dünyada gülümsemeyi becerebilen tek keçi olan Vanilya da bu yolculukta ona eşlik eder ve hep birlikte, her kitapta yeni maceralara doğru yelken açarlar. Çalısüpürgesi, Pikdori Nehri nin kıyısında, iki iyi arkadaş olan Stella ve Luna ile karşılaştı. Kızlar ne yapacaklarını bilemez hâldeydi; çünkü Luna nın ailesi Avustralya ya göç edecekti. Sanki çok gerekliymiş gibi! Peki, aradaki büyük mesafeye rağmen bu iki kız hâlâ birbirlerinin en yakın arkadaşı olabilecekler miydi? Aslında Çalısüpürgesi nin açısından bakılınca durum gayet açıktı: Stella ve Luna, Ruh Kardeşi olmak zorundaydı! Onları ancak bu bağ kurtarabilirdi. Ama bunun gerçekleşmesi için üstesinden gelmeleri gereken sınavlar onları bekliyordu. 03

52 MASAL İÇİNDE MASAL YAZARI : GIANNI RODARI YAYINLAYAN : CAN YAYINLARI Masallar mutlu sonla mı biter? Rodari'nin masallarında şehri istila eden araçlar kaval çalan bir gencin peşinden giderken, yalan söylediği için burnu uzayan Pinokyo bir kereste tüccarına dönüşür. Rodari, eski ve yeni masalların birden fazla sonu olabileceğini vurguluyor. Masallar mutlu sonla mı biter? Rodari'nin masallarında şehri istila eden araçlar kaval çalan bir gencin peşinden giderken, yalan söylediği için burnu uzayan Pinokyo bir kereste tüccarına dönüşür. Rodari, eski ve yeni masalların birden fazla sonu olabileceğini vurguluyor. 03

53 FREUD'A NE YAPTIK DA ÇOCUKLARIMIZ BÖYLE OLDU? YAZAR : CATHERINE MATHELIN YAYINLAYAN : KİTAP YAYINEVİ 20.yüzyıl, çocuk haklarının ilanına tanık oldu; çocukluğun tanımı değişti. Üstelik Mayıs 1968'de "yasaklamanın yasaklanması" anlayışı da ortaya çıkmıştı. Ana babalar bu köklü değişimler karşısında şaşkınlığa düştü. Çoğu itaat anlayışıyla yetiştirilmişti. Şimdi çocuklarını nasıl yetiştireceklerdi? Artık her şeyi yeni baştan düşünmeleri gerekiyordu. Çocuklarına her konuda kendilerine eşitmiş gibi davrandılar. Onları kendileriyle bir tutmaları kadar, bizzat kendilerinin çocuklaşması da sorunlar yarattı. Hiçbir şey çocuk gibi davranan bir ana baba kadar güven sarsıcı olamazdı. Çünkü çocuklar yetişkinlerden kendilerine yol göstermelerini bekler ve örneklere gereksinim duyarlar. Neyi yapıp neyi yapamayacağı konusundaki sınırların eksikliği çocuğu şaşkına çevirir. Oysa çocuk en başka güvence aramaktadır; "Merak etme canım, her şeyi isteyebilirsin. Ben tehlikeli olanı yapmana izin vermemek için buradayım" diyen bir ana babaya gereksinimi vardır. Psikanalist Catherine Mathelin, bu kitabında bütün bunlardan yola çıkarak yapay bir mutluluk arayışı içinde olan iki "modern" aileyi hayali bir sahnede kurguluyor. 03

54 Bülten Sorumlusu TUBA DURUCU SERAP TOMBULOĞLU Sınıf Öğretmenleri FUNDA DEMİR CANNUR PEHLİVANOĞLU NİHAL ARMAĞAN SEMRA TANYILDIZ ÇİLEM DOĞAN Branş Öğretmenleri AYLİN BAŞAR CANA KOÇAK İPEK KANBUROĞLU BURCU TEZCAN JOHN THOMPSON PAOLA GÜVENÇ BENGÜ MUTLU MUSTAFA KEMAL YAVUZ ÖMER KILIÇSAL DUYGU BALIKÇI FİLİZ GÜREL ALPER KORKMAZ UTKU ÇELİK NURŞEN ABDİOĞLU Kütüphane Sorumlusu SEZİ ARI

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler - EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME LARI KONU VE KAZANIM TABLOSU. TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 1 1-4 KASIM - Seslerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden cümle

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ 3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Kim Olduğumuz ÜNİTE ADI Bütünün Parçasıyım TARİH 28 Ekim 6 Aralık 2013 SORGULAMA HATLARI Ait Olduğumuz Gruplar İnanç ve Değerler İnanç ve Değerlerin Davranış

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE HAYAL GÜCÜ TEMASINDA -Masal Perisi -Okula Giden Robot -Neden Rüya Görürüz? metinlerini işledik.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ Sevgili Velimiz; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin kapılarını ilk kez açtığı gün olan 23 Nisan ı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Detaylı

2. SINIFLAR BÜLTEN 1

2. SINIFLAR BÜLTEN 1 2. SINIFLAR BÜLTEN 1 DOĞAL SAYILAR Deste ve düzine örneklerle açıklanmıştır. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayılar yazılmış ve okunmuştur.

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL Öğrencilerimiz kendilerini tanıtan oyuncaklar, giysiler, sevdiği eşyalarını anlatarak paylaşımlarda bulundular. Öğrenciler

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ Sevgili Velimiz; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin kapılarını ilk kez açtığı gün olan 23 Nisan ı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

1. SINIFLAR BÜLTEN 1

1. SINIFLAR BÜLTEN 1 1. SINIFLAR BÜLTEN 1 Örüntü ve Süslemeler Bir örüntüdeki ilişki belirlendi. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeler belirlenerek tamamlandı. Geometrik Cisimler Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir,

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

1. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

1. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 1. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ TÜRKÇE DERSİ TEMA: SAĞLIK, SPOR VE OYUN SÖZLÜ İLETİŞİM: Dinlediği şiiri düz yazıdan ayırt edebilecek. OKUMA Metinle birlikte sunulan görsel ögeleri anlamlandıp ve ilişkilendirebilecekler.

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

2/A SINIFI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

2/A SINIFI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ DERS ADI: HAYAT BİLGİSİ TEMA ADI: OKUL HEYECANIM KAZANIMLAR : 2/A SINIFI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1.Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunur. 2.Okul kurallarının

Detaylı

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI EKİM 19-0 EKİM 015 4.-5. HAFTA EKİM EYLÜL 8 EYLÜL / 16 EKİM 015 1... HAFTA AY TARİH HAFTA SAAT YARIMBAĞ İLKOKULU 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR

Detaylı

ÖZEL ÜLKEM ANAOKULU OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİ 3 YAŞ

ÖZEL ÜLKEM ANAOKULU OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİ 3 YAŞ ÖZEL ÜLKEM ANAOKULU OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİ 3 YAŞ Ocak Ayında Temamız MASALLAR Şubat Ayında Temamız TAŞITLAR Ocak ayında masallar, Şubat ayında taşıtlar temalarımızı işledik. Çeşitli masallar sunumlarımızı

Detaylı

4. SINIFLAR BÜLTEN 4

4. SINIFLAR BÜLTEN 4 4. SINIFLAR BÜLTEN 4 4.SINIF BÜLTENİ eylül-ekim-kasım DOĞAL SAYILAR 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar okundu ve yazıldı. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölükleri ve basamakları, basamaklardaki rakamlarının

Detaylı

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ YUNUS GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ Bildiğimiz meslekleri ifade ederek akıl haritası oluşturduk. Meslekleri görevlerine göre grupladık. Hangi mesleklerde hangi araç ve gereçleri kullanıldığını

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI Şubat Ayı E-Bülteni 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğum günü Olan Yıldızlarımız 2. Mihver Dersler 3. Branş Dersler 4. Kulüpler 2 DOĞUM GÜNÜ OLAN YILDIZLARIMIZ

Detaylı

Doğal sayıları karşılaştırarak, sembol kullanarak büyükten küçüğe yada küçükten büyüğe sıralama,

Doğal sayıları karşılaştırarak, sembol kullanarak büyükten küçüğe yada küçükten büyüğe sıralama, Sayfa 1 Sayfa 2 TÜRKÇE Atatürk, temasından dinleme metni ve serbest okuma metinleri okutularak etkinlikleri yapıldı. Tema sonu çalışmaları üzerinde duruldu. Hayal Gücü, temasında bulunan Ağacım, Eskiyen

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eş ve Zıt Anlam, Eş Seslilik Kelime Grupları ve Deyimler Karşılaştırma, Sebep-Sonuç ilişkisi Öznel ve Nesnel Yargı, Atasözleri Genelden Özele, Özelden

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UTKU KOLEJİ İLKOKULU 1.,2. 3. VE 4. SINIFLARIMIZIN UYGULAMALI DERSLER EKİM AYI ETKİNLİK PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UTKU KOLEJİ İLKOKULU 1.,2. 3. VE 4. SINIFLARIMIZIN UYGULAMALI DERSLER EKİM AYI ETKİNLİK PROGRAMI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UTKU KOLEJİ İLKOKULU 1.,2. 3. VE 4. SINIFLARIMIZIN UYGULAMALI DERSLER EKİM AYI ETKİNLİK PROGRAMI 1. SINIFLAR EKİM AYI UYGULAMALI DERSLER BÜLTENİ DERSLER MÜZİK OYUN VE SPOR

Detaylı

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? ANNELER GÜNÜ TRAFİK VE TAŞITLAR DÜNYA SÜT GÜNÜ MÜZELER HAFTASI 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ FEN ETKİNLİĞİ NİSAN 2015

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ FEN ETKİNLİĞİ NİSAN 2015 Sevgili Velimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada hiçbir ülkede bulunmayan iki farklı unsuru bir araya getiren milli bayramdır. Bu bayram bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti nin temellerinin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 6-20 Ekim 207 ( 5. Hafta) EKİM 09-3 Ekim 207 ( 4. Hafta) FARKLI MÜZİK TÜRLERİ 02-06 Ekim 207 ( 3. Hafta) DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL 8-22 Eylül 207 (. Hafta) İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2 2015-2016 DENEME SINAVLARI KDS - 1 TEOG - 1 26-30 Ekim 2015 KDS - 2 14-18 Aralık 2015 TEOG - 2 KDS - 3 TEOG - 3 KDS - 4 TEOG - 4 KDS - 5 TEOG - 5 2. Sınıf HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM İşlerimi

Detaylı

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL 2013-2014 EĞİTİM YILI KELEBEK GRUBU ARALIK AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL Uzay ve gökyüzü panosu hazırlama

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI Öğretim Yılı 3.SINIF. Kendimizi Organize Etme Biçimimiz

ÖZEL VEGA OKULLARI Öğretim Yılı 3.SINIF. Kendimizi Organize Etme Biçimimiz ÖZEL VEGA OKULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı 3.SINIF Kendimizi Organize Etme Biçimimiz KONU BAŞLIĞI: Kaynakların Kullanımı ANA FİKİR: Ekonomik faaliyetler sınırlı kaynakların kullanımını etkiler TARİH : 28.03.2016-09.05.2016

Detaylı

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 29. kazanımlar Okul Heyecanım 30 34. Benim Eşsiz Yuvam 1 15. kazanımar Benim Eşsiz Yuvam 16

Detaylı

Nükhet YILMAZ İlkokul Akademik Koord. Değerli Velilerimiz,

Nükhet YILMAZ İlkokul Akademik Koord. Değerli Velilerimiz, Değerli Velilerimiz, Nükhet YILMAZ İlkokul Akademik Koord. Değerli Velilerimiz, Bu hafta, Dünya Çocuk Hakları gününü ve Öğretmenler Gününü kutladık. Bu günlerin anlam ve önemi için farklı etkinlikler yaptık.

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

CEVDET ŞAMIKOĞLU İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI MART - NİSAN AYLARI FAALİYET RAPORU

CEVDET ŞAMIKOĞLU İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI MART - NİSAN AYLARI FAALİYET RAPORU CEVDET ŞAMIKOĞLU İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI MART - NİSAN AYLARI FAALİYET RAPORU KONU: VATAN SEVGİSİ 1.1. ANA SINIFLARI ETKİNLİK 1 DEĞER SINIF : VATAN Sevgisi : OKUL Öncesi 1- Atatürk

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU 2016-2017 EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KaLELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları Cumhuriyet

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM 7-2 EKİM (5. Hafta) EKİM 0-4 EKİM (4. Hafta) FARKLI MÜZİK TÜRLERİ EKİM 03-07 EKİM (3.Hafta) DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA EYLÜL 26-30 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 9-23 EYLÜL (. Hafta) İSTİKLÂL MARŞI MIZI DOĞRU

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

ÖZEL ANAKENT İLKOKULU EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI DEĞERİ ZAMANI, SAĞLIĞI, NİMETLERİ VERİMLİ KULLANMA VE

ÖZEL ANAKENT İLKOKULU EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI DEĞERİ ZAMANI, SAĞLIĞI, NİMETLERİ VERİMLİ KULLANMA VE ÖZEL ANAKENT İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI DEĞERİ ZAMANI, SAĞLIĞI, NİMETLERİ VERİMLİ KULLANMA VE ÇANAKKALE ZAFERİ 1.SINIFLAR Öğrencilere zaman, sağlık ve nimet kavramlarının

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 1/B SINIFI KASIM AYI E-BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Mihver Dersler 2.Branş Dersler 3.Kulüpler 2 TÜRKÇE Kasım ayında Türkçe dersinden harfleri öğrenmeye

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ,neleri edemez KIZILAY HAFTASI DÜNYA SİNEMA GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ÖĞRETMENLER GÜNÜ 10 KASIM ATATÜRKÜ ANMA HAFTASI SONBAHAR-RÜZGÂR-ŞEMSİYE

Detaylı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

4.SINIF KASIM ARALIK BÜLTENİ MÜZİK İNGİLİZCE ALMANCA OVFE SOSYAL BİLGİLER REHBERLİK GÖRSEL SANATLAR

4.SINIF KASIM ARALIK BÜLTENİ MÜZİK İNGİLİZCE ALMANCA OVFE SOSYAL BİLGİLER REHBERLİK GÖRSEL SANATLAR 4.SINIF KASIM ARALIK BÜLTENİ SOSYAL BİLGİLER GÖRSEL SANATLAR MÜZİK İNGİLİZCE ALMANCA OVFE REHBERLİK TÜRKÇE İŞLEDİĞİMİZ METİNLER Güzel Sanatlar ve Atatürk (Bilgilendirici Metin) İnsan ve Atatürk (Dinleme

Detaylı

4. SINIFLAR BÜLTEN 3

4. SINIFLAR BÜLTEN 3 4. SINIFLAR BÜLTEN 3 4.SINIF BÜLTENİ şubat mart - nisan METİN ÇALIŞMALARI Güzel Ülkem Ülkemin Renkli Haritası Kralın Altın Saçlı Kızı Turizm Cenneti Güzel Yurdum Türkiye m Arkadaşım Bilgisayar Biz Yoğun

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU YILDIZ GRUBU MART AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU YILDIZ GRUBU MART AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU YILDIZ GRUBU MART AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ SU- BİTKİLER Su ile ilgili bildiklerimiz kavram haritası oluşturduk. Su çeşitlerini listeledik. Suyu kullandığımız yerlere göre grupladık.

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR NİSAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR NİSAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR NİSAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE Nisan ayında iki yazarımızı Sayın Almıla Aydın ve Sayın Aytül Akal ı okulumuza davet ettik. Yazarlarımız

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ OKULA UYUM OKULUM, BEN VE ARKADAŞLARIM Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Sayın Velilerimiz, Bu hafta kütüphane etkinlikleri kapsamında karikatürist Turgut Yüksel i konuk ettik. Karikatür atölyesi öğrencilerimizi çok mutlu etti.

Detaylı

ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ. DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını inceledik. Taşıtlar konusunda

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Sayın Velilerimiz merhabalar, Okan Koleji İlkokulu olarak; Mayıs ve Haziran aylarında planlanan konuları işldik ve belirlenen etkinlikleri gerçekleştirdik.

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik Sonbahar

Detaylı

Sevgili Velimiz, SINIF İÇİ ETKİNLİKLER

Sevgili Velimiz, SINIF İÇİ ETKİNLİKLER Sevgili Velimiz, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamladık. Birbirimizi tanıyalım, kaynaşalım, öğrenelim ve öğrendiklerimizi pekiştirelim derken bir dönem hızla geçti. Dolu dolu geçirdiğimiz

Detaylı

ARI- ÇİÇEK- TAVŞAN GRUPLARI 2011 MAYIS AYI BÜLTENİ 2010

ARI- ÇİÇEK- TAVŞAN GRUPLARI 2011 MAYIS AYI BÜLTENİ 2010 ARI- ÇİÇEK- TAVŞAN GRUPLARI 2011 MAYIS AYI BÜLTENİ 2010 NELER ÖĞRENDİK? Anne Sevgisi Anneler gününün önemi. Mustafa Kemal ATATÜRK ÜN devrimleri Kurtuluş Savaşından sonra ülkemizde neler değişti? Taşıt

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 )

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ANA SINIFI B AYLIK BÜLTEN - 1 SANAT

ANA SINIFI B AYLIK BÜLTEN - 1 SANAT ANA SINIFI B AYLIK BÜLTEN - 1 SANAT Ekim 2016 Anahtarların kenarından kalemle çizdik ve anahtarların şeklini çıkardık. Her anahtarın girinti ve çıkıntılarının farklı olduğunu gördük. Aile bireylerimizi

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI

DERS YILI 4.SINIF SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI Kitapçığı 2013-2014 DERS YILI 4.SINIF SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Tarih:07/05/2014 MATEMATİK SORULARI Soru 1. 236,469 sayısında 3 rakamının basamak değeri kaçtır?

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 4. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 4. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER 06.02.201 ON DOKUZUNCU ETKİNLİKLER 555. ÜNİTE İYİ Kİ VAR 1.HATIMIZDAKİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER(1/3-2/3) 5.TEMA DEĞERLERİMİZ İNSAN VE SÖZ(BİL.MET) (Ö.M) DK: 64-66 ÇK : 82 SIVILARIN MİKTARINI TAHMİN RTME DK:98-99

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER ARALIK 2014 Sevgili Veliler; Bizler Aralık ayını da dolu dolu yaşadık. Önemli gün ve haftaları büyük bir coşku, sevinçle yaşadık. Sınıf içi etkinliklerimize tüm çocuklarımız keyifle katıldılar. Etkinliklerimizle

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Sayın Velilerimiz merhabalar, Okan Koleji İlkokulu olarak; Mayıs ve Haziran aylarını da planlanan konular ve belirlenen etkinlikleri gerçekleştirerek geçirdik.

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ 00.GÜN SEVGİ GÜNÜ GÜLEN DİŞLER TAŞITLAR-MESLEKLER Okulumuzun 00. Günü için ailemizle 00 parçalı ürünler hazırladık. Okulumuzda 00.gün sergimizi

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER ŞUBAT- MART 2015 Sevgili Velimiz, Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim- 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı