Journal of Recreation and Tourism Research

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Journal of Recreation and Tourism Research"

Transkript

1 Journal of Recreation and Tourism Research Journal homepage: ISSN: TURİZM PERSONELİ MESLEK YASASI MÜMKÜN MÜ? Rahman TEMİZKAN a Ali ERBAŞ b Duran CANKÜL c a Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. b Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Prof. Dr. c Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Öğr. Gör. ÖZET Bu çalışma ile amaçlanan Türkiye deki turizm eğitimi ile ilgili rakamları ortaya koymak ve bu rakamlara dayalı olarak turizm diplomasının hak ettiği değeri alması için yapılması gerekenler hakkında bir değerlendirme yapmaktır. Çalışma literatüre dayalı teorik bir çalışmadır. Türkiye de turizm eğitimiyle ilgili okul, öğrenci, mezun ve öğretim elemanı sayıları sektörle birlikte büyümüştür ve sektörün her düzeyde ihtiyaç duyduğu diplomalı insan kaynağının yetiştirildiği ortaya çıkmıştır. Diplomalı insan kaynağının sektörde istihdam edilmesinin, diplomanın hak ettiği değere kavuşması ile mümkün olduğu görülmektedir. Bu noktada turizm personeli meslek yasasının çıkabilmesi için insan kaynağını temsil eden bir örgütlenmenin gerçekleştirilmesi bir gerekliliktir. TİYADER bu misyonu üstlenen ve ülke çapında örgütlenen bir sivil toplum kuruluşu olarak tüm turizm öğrencileri, akademisyenleri, çalışanları ve işletmeleri tarafından desteklenmesi gereken bir örgüttür. Anahtar sözcükler: Turizm Personeli Meslek Yasası, Tiyader, Turizm, İnsan Kaynakları ABSTRACT This study aims to put forward numbers of tourism education and depending on these, make an evaluation of things to be done about rendering the worth that tourism diploma deserves. The study is theoretical based on literature. School, student, undergraduate and instructor depending on Tourism education in Turkey has grown up with the sector and, it has come in view that the manpower has already been trained that sector needs. It is obvious that employing the qualified manpower is bound to rendering the worth that tourism diploma deserves. At this point, it is necessary to form an organisation which represents human resource in order to set the vocational regulation of tourism. Undertaking the mission TİYADER is a NGO that needs to be supported by tourism students, academicians, employees and firms. Key words: Vocational Regulation of Tourism Personnel, Tiyader, Tourism, Human Resources 22

2 GİRİŞ Eğitilmiş insan gücü turizm faaliyetlerinde yer alan fiziki elemanlara etkinlik ve anlam kazandıran bir unsurdur. Eğitilmiş insan unsurunun yeterliliği turistin beklediği düzeyde hizmet almasını sağlamaktadır. Diğer yandan turizmde uluslararası düzeyde bir kalite savaşı yaşanmaktadır. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı dünya turizm piyasalarına, standarda uygun ve kaliteli turistik mal ve hizmetle girebilmek için hem genel olarak toplumun turizmin önemini kavraması, hem de yeterli sayıda nitelikli personel gereklidir. Nitelikli personelin yetiştirilebilmesi ise kaliteli turizm eğitimi ile mümkündür (Olalı 1983; Christou 1998). Müşteri memnuniyeti, sunulan hizmetin kalitesiyle doğru orantılıdır. Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan bilgi, yetenek ve donanıma sahip işgücü ancak etkin ve kaliteli turizm eğitim ve öğretimiyle (Ünlüönen 2000) ve turizm okulları mezunlarının sektörde çalışmaları ile sağlanabilir (Kuşluvan ve Kuşluvan 2000). Türkiye turizm endüstrisi ciddi şekilde nitelikli personel kıtlığı ile karşı karşıya kalmıştır. Konaklama işletmelerinde çalışanların %89 u, yiyecek-içecek işletmelerinde çalışanların %95 i, seyahat acentalarında çalışanların ise %75 i turizm eğitimi almamış kişilerdir. Bu durumu doğrulayan bir araştırma ise Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Araştırma ve Geliştirme Merkezi Tarafından 2000 yılında yapılan çalışmada: konaklama işletmelerinde çalışanların %74 ü, yiyecek-içecek işletmelerinde çalışanların %80 i, seyahat acentalarında çalışanların ise %76 sı turizm eğitimi yada mesleki bir eğitim almamıştır (Yeşiltaş vd. 2010). Türkiye deki turizm işletmelerinde turizm diplomalı personelin çalışması gerektiği görülmekle birlikte, her düzeyde turizm diploması veren okulların sorunları ve bu okullar tarafından verilen eğitimin niteliğinin sektörün ihtiyacını tatmin edip etmediği önemli bir tartışma konusudur. Okulların sorunları Tablo 1 de gösterilmiştir (Okumuş ve Yağcı 2005). Tablo 1. Önlisans ve Lisans Turizm Eğitim Programlarının Problemleri Problemler Okulların bulunduğu konum Niteliksiz öğretim üyesi ve yetersiz eğitim, ekipman ve olanaklar Yönetim yapısı Müfredat sorunlar Öğrencilerin nitelikleri ve özellikleri Sektörel konum temelli Kaynak. Okumuş ve Yağcı (2005) Açıklamalar Okulların birçoğu kırsal alanda inşa edildiği için, öğrenciler ve öğretim görevlileri turizm yatırımcılarıyla çok nadir iletişime geçme olanağı bulmaktadır. Lisansüstü ve sektörel tecrübe eksikliği Birçok okul sektör tecrübesi olmayan yöneticiler tarafından yönetilmektedir. Bu da eğitim aşamasında yada sektör ile iletişimde sorun yaratmaktadır Müfredattaki derslerin yetersizliği, öğrencilere gerekli beceri ve gelişme imkanı güvencesi vermemektedir. Bu programları alan öğrenciler iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar turizm meslek lisesi öğrencileri ve normal lise öğrencileri olarak ikiye ayrılır. Bu iki grup birbirleriyle eğitim ve öğretim sebepli dengesizlikler yaşamaktadır. Bu iki grup eğitim alt yapılarından dolayı eşit sayılamamaktadır. Özellikle turizm meslek lisesi mezunları üniversiteye geçtiklerinde lisedeki aldıkları derslere benzer derslerle karşılaşmaktadırlar. Bu sebeple meslek lisesi öğrencileri normal lise öğrencilerine göre derslere ve pratik eğitimlere daha az ilgi göstermektedirler. Turizm sektöründe öğrencilerin iş bulmalarının zor olduğu bilinmektedir. Çünkü sektör ile ilişkilerin gerekli seviyeye ulaşmadığı bir gerçektir. Buna ek olarak akademik takvim turizm öğrencilerinin işlere yerleşmelerini zorlaştırmaktadır. Genellikle turizm işletmeleri Mayıs ve Eylül aylarında işçi alımı yapmaktadır. Fakat akademik takvime göre eğitim Eylül ayında başlayıp Haziran ayında bitmektedir. Tablo 1 de görüldüğü gibi, turizm alanında diploma veren eğitim kurumlarının bazı problemleri vardır. Ancak, bu çalışmanın konusu bu problemleri ve çözüm önerilerini tartışmak yerine bu problemler bahane edilerek yapılması engellenen diploma hakkının korunmasını tartışmaya açmaktır. Eğitimin, okulların, sektörün, siyasetin, ekonominin sorunlarının ve diğer yüzlerce sorunun çözülmesinin, herhangi bir alanda diploma hakkının korunması için yasal düzenlemeler yapmanın ön şartı olarak görülmesi o alanda diploma hakkının korunmak istenmemesi anlamına gelecektir. Bu açıdan bakıldığında aşağıdaki soruların cevaplanması gerekmektedir. 23

3 Türkiye de ve dünyada her alanda ve düzeyde eğitim veren kurumların sorunları olabilir. Tıp fakültelerinin veya mühendislik fakültelerinin sorunlarının olmadığını söylemek mümkün müdür? Bir eğitim alanında sorunların olması mezunların diploma haklarının çiğnenmesini meşrulaştırır mı? Tıp fakülteleri veya mühendislik fakülteleri istenilen düzeyde yeterli ve etkili uygulama eğitimi veremiyor gerekçesi ile, hekimlik ve mühendislik işlerinin ve hakkının 3-5 aylık sertifika programları ile herhangi bir lisans programı mezununa verilmesi uygun olur mu? Turizm söz konusu olduğunda, herhangi bir alanda diploma veren herhangi bir okulun yaşadığı sorunlara benzer sorunlara sahip olan turizm okulundan diploma almış on binlerce mezun mezunun yerine 3-5 aylık sertifika programı bitirmişlere diploma hakkı vermek neden uygun görülmektedir? Turizm işletmelerin on binlerce diplomalı varken personelinin önemli bir kısmını sertifikalı bile olmayan insanlardan seçme hakkına sahip olması doğru mudur? Yukarıdaki sorulara her okuyucu kendi çıkarlarına, gelecekle ilgili endişe ve beklentilerine göre farklı cevaplar verebilecektir. Bu çalışma ile amaçlanan Türkiye deki turizm eğitimi ile ilgili rakamları ortaya koymak ve bu rakamlara dayalı olarak turizm diplomasının hak ettiği değeri alması için yapılması gerekenler hakkında bir değerlendirme yapmaktır. Turizm Mezunlarının Sektördeki Yeri Birçok araştırmaya göre turizm mezunlarının çoğu turizm sektöründe çalışmak istememektedir. Nispeten eski bir çalışmada (Hacıoğlu 1985) öğrencilerin % 6 sı çalışmak üzere turizm sektörüne giderken kalan %94 ü diğer sektörlerde çalışmayı tercih etmişlerdir. Bir başka araştırmaya göre 4- yıllık turizm mezunlarının %33 ü turizm sektörü ile ilgilenmemektedir (Kuşluvan ve Kuşluvan 2003). Bu problem Türkiye ye has bir sorun değildir. ABD de yapılan bir çalışmada turizm ve ağırlama mezunlarının %20 si sektörde çalışmalarının daha ilk yılında ayrılmıştır. %33 ü ise çalışmaya başladıktan ilk beş yıl içinde ayrılmıştır (Pavesic ve Brymer 1990). Bu problemin turizm endüstrisinin çalışma koşullarından kaynaklandığı düşünülebilir. Birçok ülkede görüldüğü gibi turizm endüstrisinin karakterinde uzun çalışma saatleri, aileye vakit ayıramama, düşük maaş, stres, kalitesiz yaşam standardı, zayıf kariyer yapıları, işgücü devir hızının yüksek olması, ulusal derneklere kayıt olma oranının düşük olması turizm endüstrisinin sahip olduğu özelliklerdir. Birçok öğrenci turizm sektörü hakkında çok eğlenceli bir sektör olduğunu düşündüğü için turizm eğitimi almak istemektedirler. Fakat çalışma hayatının o kadar da kolay ve eğlenceli olmadığını çalışarak yada staj uygulamaları esnasında karşılaşmaktadırlar ve sonuç olarak maaşlarının ve çalışma imkanlarının arzu ettikleri gibi olmadığını görmektedirler (Duman, Tepeci ve Unur, 2006). Ek olarak öğrencileri bekleyen birçok gerçek dışı kariyer tecrübeleri ile karşılaşmaktadırlar. Örneğin mezun oldukları andan itibaren yönetim kadrosu dışındaki diğer pozisyonlarda çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Alt pozisyonlarda işler teklif edildiğinde ve kendi potansiyel gelişimlerinde operasyonel tecrübeleri önemini yitirmekte ve hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Bu durumla karşılaşmamak için öğrencilerin öğrenimleri esnasında turizm sektörü hakkındaki gerçekleri bilmeleri ve ona göre gelecekleri ile ilgili planlarını yapmalıdırlar. Mezunların beklentilerindeki ve kariyer imkanlarındaki problemlerin ana sebeplerinden birisi Türk turizm sektöründeki mülkiyet sahipliği yapılarının bozukluğudur. Türkiye deki turizm şirketlerinin çoğu küçük ve orta ölçekli girişimlerdir. Türkiye nin toplam otel sayısının %76 sı yani 1298 otel 3, 2 ve 1 yıldızlı otellerdir. Bu otellerin üst yönetim kadrolarında mülk sahipleri ve yakınları yönetmektedir. Sonuç olarak mezunların imkanları bu durumdan dolayı çok sınırlıdır (Yeşiltaş vd. 2010). Turizm sektörünün yukarıda sayılan zorluklarından dolayı mezunların sektörde çalışmak istememeleri gibi bir sonuca varılmaktadır. Ancak, turizm meslek yasası ile sadece diplomalıların çalışması sağlanır ise arz ve talebin dengesi sağlanacağı için düşük maaş, zayıf kariyer yapıları, işgücü devir hızının yüksek olması, iş tatminsizliği, işletmelerin mülk sahipleri ve yakınları tarafından yönetilmesi, örgütlenememe ve daha birçok problem ortadan kalkmış olacaktır. Bu noktada, sadece diplomalıların sektörde istihdam edilebilmesini zorunlu kılan bir turizm meslek yasasının çıkmasının etkileri hakkında endişelere sebep olabilir. Turizm Çalışanları Meslek Yasasının çıkması, işletmeleri diplomalı çalışan bulamamak gibi bir sorunla karşı karşıya bırakır mı? Bu durum sektörü olumsuz etkilemez mi? Bu soruları cevaplamak için Türkiye de turizm eğitiminin ve turizm işletmelerinin hacmini gösteren rakamları görmek gerekmektedir. Belgeli turizm işletmelerini turistlerin ve yerel halkın faydalandığı diğer hizmet işletmelerinden ayırt etmek gerekmektedir. Bu çalışmada söz konusu olan turizm işletmeleri, turizm işletme ve yatırım belgeli işletmelerdir. Türkiye de Turizm Eğitiminin ve Turizm İşletmelerinin Rakamsal Durumu Türkiye de turizm eğitimi ile ilgili yazılan çalışmalar incelendiğinde uluslar arası çalışmalardan bazı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Uluslararası literatürde turizm eğitimi mesleki turizm eğitimi (trainning) ve turizm öğretimi (education) (Zais 1976; Zagonari 2009) olarak ikiye ayrılmıştır. Türkiye de ise daha bütüncül bir yaklaşım ile örgün eğitim altında yer 24

4 alan orta öğretim ve yüksek öğretim bünyesindeki kurumların verdiği mesleki turizm eğitimi ve öğretiminin yanında yaygın eğitimi de kapsayan aynı zamanda mesleki turizm eğitimi ağırlıklı bir algının söz konusu olduğu söylenebilir (Yeşiltaş vd. 2010; Ünlüönen ve Boylu. 2005) Dünyada, turizm eğitimi önceleri ticaret eğitiminin bir parçası olarak verilirken (Jenkins 1996), turizm alanında yapılan akademik çalışma sayısının artması ile birlikte 1960 ların sonlarına doğru turizm eğitim programları ortaya çıkmaya başlamıştır. Türkiye de turizm eğitimi dünyadaki gidişata uygun olarak gelişme göstermiştir. Üniversite düzeyinde turizm eğitimi ilk olarak Ankara Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu na öğretim yılından itibaren turizm bölümünün ilave edilmesiyle kurulan Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu nda verilmeye başlanmıştır. Bu tarihten itibaren 1969 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde, 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde, 1980 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde, 1982 yılında Erciyes Üniversitesi bünyesinde önlisans ve lisans düzeyinde turizm eğitimi veren birimler kurulmuş ve zaman içerisinde sayıları artmış, isimleri değişmiş ve binlerce mezun vermişlerdir (Ünlüönen ve Boylu 2005) yılları arasında Türkiye de her düzeyde diploma veren turizm eğitim kurumlarının sayısı ve bunların öğrenci, mezun ve eğitici sayıları tablo 2 de görülmektedir. Tablo Öğretim Yılları arasında Turizm Eğitiminde Okul, Öğrenci, Eğitici ve Mezun Sayıları Eğitim türü Turizm meslek lisesi Turizm Ön lisans Progr. Turizm Lisans Turizm Lisansüs tü Prog. Toplam Yıllar Üni. sayısı Öğrenci sayısı Mezun Eğitici Kaynak: MEB, (2013) ; ÖSYM, (2013). Tablo 2 ye bakıldığında genel olarak turizm eğitiminin her basamağında eğitici, mezun ve öğrenci sayılarında artış söz konusudur eğitim yılı itibarıyla turizm eğitimi alan öğrenci sayısı bir önceki yıla oranla ciddi bir artış göstererek kişiye ulaşmıştır. Ön lisans düzeyinde turizm eğitimi Türkiye de 71 devlet, 16 vakıf toplam 87 üniversitede, 146 meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan 212 programda verilmektedir (Erdinç ve Yılmaz, 2012). Lisans düzeyinde turizm eğitimi ise Türkiye de 32 devlet, 13 vakıf toplam 45 üniversitede, 51 fakülte veya yüksekokulu bünyesinde yer alan 77 programda verilmektedir (ÖSYM 2012). Türkiye de turizm eğitimiyle ilgili genel bir değerlendirme yapılacak olursa, okul, öğrenci, mezun ve öğretim elemanı sayıları sektörle birlikte büyümüştür ve büyümeye devam etmektedir. Henüz açılmış ancak öğrenci alamamış her düzeyde birçok turizm okulu ve fakültesi verilen rakamların dışında kaldığı gibi açılması planlanan birçok turizm eğitim kurumu da vardır. Kısaca, sektörün her düzeyde ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmekte olan ve hacim olarak da sektörle birlikte büyüyen bir turizm eğitimi vardır. Asıl problemin diplomalıların sektörde çalışmak istememeleri olduğu görünmektedir. Diplomalının sektörü kendine kariyer alanı olarak görmemesinin en önemli sebeplerinden birisinin diplomanın kendisine bir fark oluşturmaması olduğu da inkâr edilemeyecek bir gerçektir. Tablo 3 te Turizm Bakanlığına bağlı belgeli konaklama tesislerinin sayısı yer almaktadır yılı itibariyle Türkiye yatırım ve işletme belgeli olarak toplamda 3830 tesis ve yatak kapasitesine sahiptir. Seyahat acentalarının sayısı ise a, b ve c grubu olmak üzere toplam 6912 dir. Tablo 3. Turizm Bakanlığı Belgeli Konaklama Tesisleri Yıl Yatırım Belgeli İşletme Belgeli Tesis Yatak Tesis Yatak Seyahat Acentaları Yıl A Grubu B Grubu C Grubu Toplam Kaynak: TTYD, 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve TÜİK verilerine göre; turizm sektöründe çalışanların sayısı, son yılda % 3,4 artışla 1 milyon 279 bin olurken, sigortalı olarak çalışanların sayısı da % 40 yükselerek 680 bine çıkmıştır (ARO 2013). Bu rakamlar turizm sektöründe çalışanların yaklaşık olarak yarısının işveren tarafından sigortasının bile yapılmadığını göstermektedir. Çalışanların sigortasız çalışmaya razı olmasının sebepleri de üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Yıllarca teorik ve uygulama eğitimi alarak, stajlarda çok düşük ücretlere veya ücretsiz alt düzeylerdeki zor 25

5 işleri yapmış diplomalıların sigortasız çalışmaya razı olmasını beklemek çok mantıklı değildir. Diplomalı bir meslek sahibi olabilmek için okul hayatı boyunca verilen emeğin, sarf edilen ekonomik kaynakların, ailenin emeklerinin ve umutlarının, ergenlik ve gençlik çağında en alt düzeylerdeki işleri yapmanın vermiş olduğu psikolojik sıkıntılarla mücadelenin karşılığında diplomalıların sigortasız çalışmaya veya vasıfsız işçi ücretine (asgari ücret) çalışmak istememesi gayet doğaldır. Çünkü, diploma için katlanılan zaman, ekonomik, psikolojik ve fırsat maliyetleri aslında yatırımdır ve bu yatırımın karşılığı hiçbir yatırım yapmamışlarla denk olmak olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektörde bu şartlarda çalışmayı kabul edebilecek olanlar ancak diplomasız turizm işçileri olabilirler. Bu durum, turizm işletme sahiplerinin ucuz işçi veya Yeşiltaş ve diğerlerinin (2010) belirttiği gibi akrabalarını çalıştırmayı tercih etmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. SONUÇ Türkiye de turistlerin ve yerel halkın hizmetlerinden faydalandığı ancak, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi olmayan, çok çeşitli hizmetler sunan işletmeleri turizm işletmesi tanımının dışında bırakmak gerekmektedir. Türkiye de turizm eğitiminin sektöre paralel olarak geliştiği, her düzeyde insan kaynağı yetiştirildiği görülmektedir. Bunu sağlayabilmek için milyarlarca Dollar lık ($) altyapı, üstyapı ve insan kaynağı yatırımı yapılmıştır. Üstelik bu yatırımların inşa edilmesi ve ürün vermeye başlamasının zaman maliyeti ise Türkiye için 50 yıldan uzun bir dönemi oluşturmaktadır. Kişisel veya birkaç kurumun menfaatlerinin maksimize edilmesi amacıyla bu yatırımların heba edilmemesi gerekmektedir. Turizm işletmelerinin ucuz insan kaynağı bulmak veya akrabaları insan kaynağı olarak kullanmak amacıyla turizm diploması olmayan insanları çalıştırabilme lüksü ortadan kaldırılmalıdır. Bunu gerçekleştirmenin yolu da Turizm Çalışanları Meslek Yasası nın çıkartılmasından geçmektedir (Erbaş, Cankül ve Temizkan, 2013). Böylece, turizm işletmelerinde her düzeyde turizm felsefesine sahip profesyoneller çalışma fırsatı bulacaklardır. Yalnızca turizm işletmelerinde değil aynı zamanda ilgili bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında da turizm eğitimi almış olanların istihdam edilmesi sağlanmış olacaktır. Ülke ve destinasyon bağlamında (makro düzeyde) ve turizm işletmeleri bağlamında (mikro düzeyde) pazarlama ve yönetim problemleri ortadan kaldırılmış olacaktır. Çünkü her düzeyde turizm eğitimi almış diplomalı turizm profesyonellerinin işlere yaklaşımı turizm felsefesine uygun olacaktır. Turizmin ülke ekonomisindeki payının yanında ülkenin diğer ürünlerinin ve ülke insanın imajının oluşmasındaki payı da dikkate alınmalıdır (Temizkan 2005). Turiste seçme şansı verilse, diplomasız turizm çalışanından hizmet almak yerine diplomalı turizm çalışanından hizmet almayı tercih edeceğini düşünmek mantığa daha uygundur. Turizm meslek yasası bir dönem için insan kaynağı maliyetlerini bir miktar arttırabilir. Ancak diplomalılar dışında işgücünün olmadığı bir turizm sektörüne sahip olmak Türkiye nin imajını ve Türkiye ye gelen turist profilini de değiştirebilir. Turizm meslek yasasının diğer ülkelerde de çıkartılmasına destek verilmesi ve model ülke olunması da önemlidir. Turizm çalışanları meslek yasasının çıkartılması ancak örgütlü bir mücadele ile gerçekleşebilir. Turist rehberleri bunun örneğini vermişlerdir. Turist rehberleri önce kurdukları derneklere hizmet içi eğitim seminerleri verme hakkını bakanlıktan aldılar. Böylece, bütün turist rehberleri faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki derneklere üye oldular. Turist Rehberleri Birliği (TUREB) oluşan bu sinerjiyi ve temsil yetkisini kullanarak meslek yasasını çıkarmak için bir baskı unsuru olarak kullanabilmiştir. Turizmle ilgili sivil toplum kuruluşlarına baktığımızda dünyada, Dünya Turizm Örgütü, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Dünya Seyahat Acenteleri Birliği, Uluslararası Otelciler Birliği, Dünya Turist Rehberleri Birlikleri Federasyonu gibi örgütler, Türkiye de ise Türkiye Seyahat Acentaları Birliği-TÜRSAB, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği- TTYD, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği-TUYED, Belek Turizm Yatırımcıları Derneği-BETUYAB, Turist Rehberleri Birliği-TUREB, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği- POYD, Konaklama Sektör Örgütü Platformu TUROB, Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED (Kozak vd. 2012) gibi örgütler turizm sektörü temsilcileri olarak kabul görmektedirler. Ancak, özellikle Türkiye de rehberler ile ilgili örgütler haricindekilerin, işveren örgütleri oldukları ve milyonlarca çalışanın temsilcisi bir sivil toplum kuruluşu olmadığı görülmektedir. Örneğin; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, seyahat acentaları sahipleri tarafından kurulmuş, seyahat acentası belgesine sahip olmayanların acentacılık işlerini ve faaliyetlerini yapmasını engellemek amacıyla kendi ismiyle anılan 1618 sayılı TÜRSAB kanununu 1972 yılında çıkartmayı başarmıştır. Dolayısıyla Turizm Çalışanları Meslek Yasasının çıkması hem gereklidir hem de mümkündür (Erbaş vd. 2013). TÜRSAB ve TUREB örnekleri, Turist Meslek yasasına giden yolun ilk adımının, - Turizm çalışanlarından üyelik yoluyla temsil yetkisi alacak, 26

6 - Ülke çapında mantıklı bir örgütlenme gerçekleştirecek, - Misyon ve vizyonu tüm turizm çalışanları tarafından benimsenmiş, bir sivil toplum kuruluşu ortaya çıkartmak olduğunu göstermektedir. Öneriler Turizm Çalışanları Meslek Yasasının çıkartılmasını ve diploma hakkının korunmasını kendisine misyon edinmiş, üye sayısı hızla artan, 26 kalkınma ajansı bölgesinde örgütlenen, AB ülkelerinde de örgütlenen bir turizm çalışanları sivil toplum kuruluşu olarak TİYADER (Turistik İşletme Yöneticileri, Personeli ve Avrupa Birliği Turizm Personeli İle İlişkiler Derneği) tüm turizm öğrenci, mezun, akademisyen, öğretmen ve çalışanlarını tek çatı altında toplanmaya davet etmektedir. TİYADER' e (2013) göre turizm; Türkiye için, ekonomik değerinin yanında, toplumlar üzerindeki etkisi ve ülkelerin olumlu imaj oluşturmasındaki etkili rolünden dolayı stratejik bir sektördür. Türkiye nin, Türk insanının, Türkiye de üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası alanda olumlu imaja sahip olmasını destekleyen bir sektördür. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan turizm personelinin yetiştirilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti milyarlarca liralık yatırımlar yapmıştır. Her düzeyde turizm eğitimi veren ve mezunlarını diploma sahibi yapan eğitim-öğretim kurumları kurmuştur. Bu kurumlarda her düzeyde turizm eğitimi almış olanların önemli bir bölümü, diploma haklarının korunmamasından dolayı, hak ettikleri maddi ve manevi değeri sektörde bulamadıkları için sektörü terk etmektedir. Bu durum, turizm sektörüne kalifiye insan kaynağı yetiştirmek için harcanan zamanın, paranın ve emeğin, boşa gitmesi, heba edilmesi anlamına gelmektedir. Sektörde faaliyet gösteren işletmeler, ucuz işçi çalıştırabilmek için diplomasız, eğitimsiz personeli tercih edebilmektedir. Sonuç olarak, ülke imajına onarılması güç zararlar verilmektedir. Bununla birlikte, turizm pazarlaması ve turizm işletmeciliği ile ilgili makro ve mikro düzeydeki sorunların temelinde de eğitimli, diplomalı turizm çalışan ve yöneticilerinin istihdam edilmemesi yatmaktadır. Turizm eğitimi almamış yöneticilerin ve çalışanların turizm felsefesinden uzak yaklaşımları Türkiye nin turizm hedeflerine ulaşmasının önündeki en büyük engeldir. Olumlu ülke imajı, olumlu işletme imajı, kayıt dışı çalıştırılmanın engellenmesi, adil ücrete ulaşmak, saygın bir meslek sahibi olabilmek ve diploma hakkının korunması için Türkiye Turizm Çalışanları Meslek Yasası nın çıkartılması hayati bir önem taşımaktadır (Erbaş vd. 2013). Turizmden sorumlu bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında da turizm diplomalıların istihdam edilmiyor olması, sektörde yaşanan problemlerin devlet bürokrasisinde de yaşanmasına sebep olmaktadır. Türk turizm diplomalıların yaşadığı sıkıntıların benzerlerini AB ülkelerindeki meslektaşlarımız da yaşamaktadır. TİYADER, sahip olduğu anlayış ve felsefeyi paylaşan insanlarla, misyonuna giden yolda ilerlemeye kararlıdır. Tiyader in Misyonu ; - Türkiye ve AB ülkelerindeki turizm öğrencileri, çalışanları ve eğiticilerini kapsayan bir örgütlenmeyle, turizm öğrenci, çalışan ve eğiticileri arasındaki bilginin ve deneyimin paylaşım platformu olmak, - Turizm öğrenci, çalışan ve eğiticileri arasında dayanışma ağı kurmak, üyelerin iş bulmalarında ve kariyer planlamalarında destek olmak, - Turizm ile ilgili projelere finansman sağlayan Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IMF, BM, UNWTO gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara ve Merkezi İhale ve Finans Birimi, Ulusal Ajans, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, Kalkınma Ajansları ve TÜBİTAK gibi ulusal kurumlara teklif edilen projelerde aranan ortak veya proje sahibi STK fonksiyonunu yerine getirmek, - Türkiye'de ve AB ülkelerinde "Turizm Çalışanları Meslek Yasaları"nın çıkartılmasını sağlamak (Erbaş vd. 2013), - Mevcut tüm turizm çalışanlarının haklarını ve çıkarlarını savunmak, - "Turizm Çalışanları Meslek Yasası" çıktıktan sonraki süreçte, turizm diplomalıların diploma haklarını korumak, - Meslek odası olarak mesleğe başlayacakların belgelendirmesini yapmak, turizm eğiticileri ile projeler yapmak, kurslar ve eğitimler vermek, - Turizm eğitimi veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının her türlü projelerini gerçekleştirmelerinde finansman ve insan kaynağı desteği sağlamaktır. Tiyader in Vizyonu; yılı sonuna kadar Türkiye'de 26 kalkınma ajansı bölgesinde 26 şube açmış olarak ülke çapında 50 bin üyeye ulaşmak, yılı sonuna kadar AB ülkelerinin en az 10 tanesinde şube açmış olarak 10 bin AB vatandaşı üyeye ulaşmak, 27

7 yılı sonuna kadar "Türkiye Turizm Çalışanları Meslek Yasası"nı çıkarmış olmak, Böylece, Türkiye'deki turizm çalışanlarını kayıt altına almış olmak, - Turizm çalışanlarını temsil eden, haklarını ve çıkarlarını, devlet bürokrasisi ve işverenler karşısında koruyan ve savunan bir meslek odası halini almaktır. Bu doğrultuda TİYADER Turizm Personeli Meslek Yasası sonrasında yeni bir turizm personeli sistemi işleyişi önermektedir (Ek 1). KAYNAKÇA Christou, E.S. (1999). Hospitality Management Education in Greece an Exploratory Study, Tourism Management, 20: Duman, T., Tepeci, M. ve Unur, K. (2006). Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1): Erbaş, A., Cankül, D. ve Temizkan, R. (2013). Turizm Personeli Meslek Yasası Girişimi: Tiyader Örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi Aralık 2013 Bildiri Kitabı İçinde ( ). Kayseri Erdinç, S.B. ve Yılmaz, G. (2012). Günümüzde Turizm Eğitiminin Yükseköğretim İçerisindeki Yeri. Turizm Eğitimi Konferansı Tebliğler Ekim 2012 Bildiri Kitabı İçinde (17-31). Ankara: MRK. Hacıoğlu, N. (1985). Is Tourism Education Enough, Milliyet Gazetesi, 6 May, p.8. Jenkins, C.I. (1996). Tourism Educational Systems, Institutions and Curricula: Standardisations and Certification. Proceedings of International Conferance Tourism Industry, The Human Capital in the Tourism Industry in the XXI Century Conferance Papers. Madrid. Kozak, N., Akoğlan Kozak, M. ve Kozak, M. (2012). Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık. Ankara. Kuşluvan, S. ve Kuşluvan, Z. (2000). Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students Towards Working İn The Tourism Industry in Turkey, Tourism Management (21), Kuşluvan, S. and Kuşluvan, Z. (2003). Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students towards Working in the Tourism and Hospitality Industry in a Developing Economy. In S. Kuşluvan (Ed.), Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry (pp ). NY: Nova Science Publishers. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi. (2000). Turizm Sektöründe Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacı ve Turizm Eğitimi Araştırması, Yayın No: 26, Ankara: METARGEM Yayınları. Okumuş, F. ve Yağcı, Ö. (2005). Tourism Higher Education in Turkey. Journal of Teaching in Travel & Tourism, Volume: 5, (1-27). Olalı, H. (1983). Dış Tanıtım ve Turizm, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. (2012) ÖSYS Yükseköğrenim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, , Ankara: ÖSYM. Pavesik, D.V. ve Breymer, R.A. (1990). Job Satisfaction: What is Happening to the Young Managers? Cornell Hotel and Restourant Administration Quarterly, 31(1): Temizkan, R. (2005). Turist Rehberlerinin Türkiye İmajını Algılamaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Hatay. Ünlüönen, K. (2000). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri Ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 3. Ünlüönen, K. ve Boylu, Y. (2005). Türkiye de Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12): Yeşiltaş, M. Öztürk, Y. ve Hemmington N. (2010). Tourism Education in Turkey and Implications for Human Resources. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research Volume 21, Number 1, pp Zagonari, F. (2009). Balancing tourism education and training: International Journal of Hospitality Management, 28,

8 Zais, R. (1976). Curriculum: Principles and Foundations. New York: Thomas Crowell. İnternet Kaynakları Antalya Rehberler Odası (2013) [URL:http://www.aro.org.tr/haber_detay.a sp?id=253] (Erişim Tarihi: ). MEB, 2013: Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Programları [URL:http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_ dosyalar/10/08/974486/dosyalar/2013_04/ _anadoluotelcilikveturizmmeslek liseleriasl.pdf] (Erişim Tarihi: ). MEB, 2013: Milli Eğitim İstatistikleri [URL:http://sgb.meb.gov.tr/www/milli- egitim-istatistikleri-orgun-egitim /icerik/79] (Erişim Tarihi: ). ÖSYM, 2012: Yükseköğretim İstatistikleri [URL:http://www.osym.gov.tr/belge/ / ogretim-yili yuksekogretimistatistikleri.html] (Erişim Tarihi: ). ÖSYM, 2013: Yükseköğretim İstatistikleri [URL:http://www.osym.gov.tr/belge/ / ogretim-yili yuksekogretimistatistikleri.html] (Erişim Tarihi: ). TİYADER (2013) Turistik İşletme Yöneticileri ve Avrupa Birliği Turizm Personeli ile İlişkiler Derneği, [URL:http://www.tiyader.org/ ](Erişim Tarihi: ). Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, (2012). Türkiye Turizmi İle İlgili Seçilmiş Veriler. [URL:http://www.ttyd.org.tr/userfiles/Mix/ file/datakitapcigi2012.pdf] (Erişim Tarihi: ) 29

9 Ek 1: Turizm Personel Sistemi Şeması ÖNGÖRÜLEN TÜRKİYE TURİZM (PERSONELİ) SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI VE İŞLEYİŞİ TURİZM İŞLETMELERİ (Turizm Belgeli) Mevcut Turizm Yöneticilerinin, Çalışanlarının ve Eğitimcilerinin Odaya İntibakı (Turizm Sektörünün Yönetsel, Hukuksal ve Diğer Sorunlarının Belirlenmesi) Turizm Personeli Meslek Yasası Konaklama Yiyecek-İçecek Seyahat Diğer Turizm İşl. TURİZM PERSONELİ ODALAR BİRLİĞİ Tespit Edilen Sorunların Çözülme (Standart Geliştirme) Nitelikli Yöneticiler A B C Yönetici Havuzu TURİZM TANIMINA GİRMEYEN İŞLETMELER Turizm Alanında Diplomaya Sahip Kişilerin ve potansiyel Eğitimcilerin odaya kaydı Nitelikli Personel Personel Havuzu Turizm Kapsamına Girmeyen Oteller Yiyecek İçecek İşl. Diğer işletmeler Turizm Lisans Üstü Diplomaları Tiyader Üyeleri a) Yönetim Kurulu Üyeleri: Turizm Önlisans, Lisans, Lisansüstü Öğrencileri b) Danışma Kurulu Üyeleri: Turizm Akademisyenleri ve Turizm Lisesi Öğretmenleri, Turizm Sektöründeki Yöneticiler ve Personeller, Turizm Alanındaki Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler ve Mezunlar Turizm Lisans Diplomaları Turizm Ön Lisans Diplomaları Turizm Lise Diplomaları Halihazırda turizm sektöründe çeşitli yönetim düzeylerinde çalışan genel müdür, gn. müdür yardımcısı ve diğer yöneticilerle her türlü personelin hakları müktesep hak olup tescil edilecektir Sektörde İş KRİTERLER Eğitim Seviyesi Sınav Unvan Tecrübesi A TİPİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ B TİPİ ORTA DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ C TİPİ ALT DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ Turizm-Lisans Turizm- Lisans Turizm- Önlisans Turizm- Lisans Turizm- Önlisans Turizm -Lise 3 Yıl Lisans-2 Yıl Önlisans- 4 Yıl Lisans- 6 Ay Önlisans- 2 Yıl Lise- 4 Yıl Meslek odası tarafından teorik ve uygulamalı sınav Meslek odası tarafından teorik ve uygulamalı sınav Meslek odası tarafından teorik ve uygulamalı sınav 5 yıldızlı otellerde üst düzey yönetici 5 Yıldızlı otellerde orta düzey yönetici, 4 yıldızlı otellerde üst düzey yönetici 5 yıldızlı oteller alt düzey yönetici, 3 yıldızlı otellerde üst düzey yönetici 30

TURİZM PERSONELİ MESLEK YASASI MÜMKÜN MÜ?

TURİZM PERSONELİ MESLEK YASASI MÜMKÜN MÜ? TURİZM PERSONELİ MESLEK YASASI MÜMKÜN MÜ? Rahman TEMİZKAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi E-posta: rahmantemizkan@hotmail.com.tr Ali ERBAŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği

Detaylı

-AKADEMİK PROGRAMLAR-

-AKADEMİK PROGRAMLAR- VARNA İŞLETME ÜNİVERSİTESİ (VARNA UNIVERSITY OF MANAGEMENT VUM ) Varna İşletme Üniversitesi, Bulgaristan ın Varna, Dobrich ve Sofya şehirlerinde kampüsleri olan bir yüksek öğrenim kurumudur. 1996 yılında

Detaylı

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YGS-6)

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YGS-6) Deneme Doç.Dr. Güner Gürsoy TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YGS-6) Turizm ve Otel İşletmeciliği Bu program; Türkiye ve Dünya Turizm sektörü için gerekli bilgi, beceri, tecrübe ve iş kültürüne sahip olan

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

ORGANİZASYON SORUMLUSU

ORGANİZASYON SORUMLUSU TANIM Kongre, panel, davet, düğün, toplantı, seyahat gibi ulusal ve bölgesel her türlü organizasyonu düzenlemek için proje geliştirme, mekân düzenleme, tasarlama, araştırma, planlama, tanıtım, uygulama

Detaylı

TÜRKĠYE DE ÖRGÜN TURĠZM EĞĠTĠMĠNĠN ÖNÜNDEKĠ ENGELLERLE MÜCADELEDE TĠYADER VE TURĠZM MESLEKLERĠ VE TURĠZM KONSEYĠ MESLEK YASASI TASLAĞI ÖZET

TÜRKĠYE DE ÖRGÜN TURĠZM EĞĠTĠMĠNĠN ÖNÜNDEKĠ ENGELLERLE MÜCADELEDE TĠYADER VE TURĠZM MESLEKLERĠ VE TURĠZM KONSEYĠ MESLEK YASASI TASLAĞI ÖZET TÜRKĠYE DE ÖRGÜN TURĠZM EĞĠTĠMĠNĠN ÖNÜNDEKĠ ENGELLERLE MÜCADELEDE TĠYADER VE TURĠZM MESLEKLERĠ VE TURĠZM KONSEYĠ MESLEK YASASI TASLAĞI Ali ERBAŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi E-posta:

Detaylı

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI TANIM Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanıdır. A- GÖREVLER - Turistlerin; ulaşım,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKULUMUZ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı (7. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan,

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBUNUN FAALİYETLERİ

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBUNUN FAALİYETLERİ SHGM YÖK SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU 7. TOPLANTISI - 15 EYLÜL 2015 - EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBUNUN FAALİYETLERİ ŞAHİN KARASAR 1 YÖK TARAFINDAN ONAYLANAN KOMİSYON KARARLARI - 1 - Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri

Detaylı

TÜRKĠYE TURĠZM KONSEYĠ VE TURĠZM MESLEKLERĠ KANUN TASLAĞI

TÜRKĠYE TURĠZM KONSEYĠ VE TURĠZM MESLEKLERĠ KANUN TASLAĞI TÜRKĠYE TURĠZM KONSEYĠ VE TURĠZM MESLEKLERĠ KANUN TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 - a) Bu Kanunun amacı; Türkiye Turizm Konseyi nin kurulmasına, il merkezi ve ilçe düzeyinde teşkilatlanmasına

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI TANIM Gümrük birliği sürecinde ve Türkiye nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğinde, tüm özel ve kamu kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları zorunlu yapısal değişiklikleri uygulamaya koyacak, Avrupa Birliğinin,

Detaylı

TÜBİDER Voc-Test Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi. Bilişim Sektörü Çalışan Ücretleri Araştırması ve Sonuçları

TÜBİDER Voc-Test Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi. Bilişim Sektörü Çalışan Ücretleri Araştırması ve Sonuçları Bilişim Sektörü Çalışan Ücretleri Araştırması ve Sonuçları Dünyanın karmaşıklığı ve eğitimde çoklu disiplin yaklaşımı, günümüzde gençlerin başarılı olabilmek için daha fazlasını bilmeye ve daha fazlasını

Detaylı

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; TANIM Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; - Çeviri yapacağı dilde

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

Süleyman TAŞKIN Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü. ststaskin@gmail.com

Süleyman TAŞKIN Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü. ststaskin@gmail.com Süleyman TAŞKIN Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü ststaskin@gmail.com 05056255679 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Genel Amaçları İş yerlerinin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Ticaret gemilerinin verimli bir biçimde işletilmesi ile limanların yönetimi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Deniz ulaştırma işletme mühendisi uzak yol vardiya zabiti veya uzak yol vardiya mühendisi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi 1993-1997 Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışların yapılmasını planlar.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : :

ÖZGEÇMİŞ. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Özdal DEĞİRMENCİOĞLU İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : : ahmetdegirmencioglu@beykent.edu.tr ozdald@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim

Detaylı

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümü hakkında SIKÇA SORULAN SORULAR

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümü hakkında SIKÇA SORULAN SORULAR Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümü hakkında SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde nasıl öğrenci olabilirim? CEVAP: AYAY Bölümüne Lise diploması ile başvurmak isteyenler,

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İşletme Fakültesi; 1992 yılında, Ege ve çevre bölgelerin alanında uluslararası tanınırlığa sahip, İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumu ihtiyacını karşılamak amacıyla

Detaylı

Journal of Recreation and Tourism Research

Journal of Recreation and Tourism Research Journal of Recreation and Tourism Research, 4 (1), 1-12 Journal of Recreation and Tourism Research Journal home page: www.jrtr.org ISSN:2148-5321 TURĠZM YÜKSEKÖĞRETĠMĠ VEREN KURUMLARDA GÖREVLĠ AKADEMĠSYENLERĠN

Detaylı

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER TANIM İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran

Detaylı

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi. Erkan AYYILDIZ Koor.Rehber Öğretmen

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi. Erkan AYYILDIZ Koor.Rehber Öğretmen 2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Erkan AYYILDIZ Koor.Rehber Öğretmen ÜNİVERSİTEYİ KAZANMADA 3 KURAL *YOLUNU KARARLI BİR ŞEKİLDE DOĞRU ÇİZ *ASLA KORKMA,UMUTSUZLUĞA DÜŞME *SENİ ENGELLEYEN

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı 10.08.2017 2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize göre: - Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950

Detaylı

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİKERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİKERİ TANIM Fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme birimlerinde mühendisin gözetimi altında ile bilgisayarla model tasarımı ve çizimi yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Yeni

Detaylı

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER TANIM Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin

Detaylı

YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI (Yat ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı)

YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI (Yat ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı) TANIM Gemi inşaat mühendisinin gözetimi altında yatların bakımının ve onarımının yapılmasını sağlayan, yatların sevk ve idaresini düzenleyen, yatların marinaya girip çıkmasında kılavuzluk yapan ve gezi

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

TİCARET VE YÖNETİM MESLEK ELEMANI

TİCARET VE YÖNETİM MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerde pazarlama, satış, finans yönetimi ve muhasebe alanlarında görev alan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Ticaret ve yönetim meslek elemanı; - Çalıştığı işyerinde ürünlerin

Detaylı

ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT

ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye 212867250-1055 Doğum

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI)

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI) TANIM Yerel yönetimler meslek elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mahalli

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

ULUSLARARASI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI TANIM Uluslararası pazarda faaliyet gösteren firmaların, farklı alanlardaki üretim, satış, satın alma ve nakliye işlerinde yöneticilerle birlikte çalışan kişidir. A-GÖREVLER - Uluslararası pazarları inceler,

Detaylı

DERİ TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

DERİ TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ TANIM Ham deri veya kürkün, çeşitli işlemlerle kullanıma hazır hale getirilmesinde deri ve lif teknoloğu ile deri işlemecileri arasında görev yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

Fotoğraf: Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İlyas Çapoğlu nun Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ziyareti

Fotoğraf: Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İlyas Çapoğlu nun Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ziyareti Ülkemizin turizm sektörüne kalifiye elemanlar yetiştirme amacıyla 2008 yılında kurulan Erzincan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, aynı yıl Turizm ve Otel İşletmeciliği programı, sonrasında

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

BAHÇE TARIMI TEKNİKERİ

BAHÇE TARIMI TEKNİKERİ TANIM Sebze ve meyve kısmen de süs bitkilerinin üretimi ve ürünlerin pazarlaması alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Bahçe teknikeri, bahçe tarımı alanında uzmanlaşmış

Detaylı

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği

Detaylı

Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminde Bilişim Teknolojileri Eğitiminin Yeri

Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminde Bilişim Teknolojileri Eğitiminin Yeri L o g o Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminde Bilişim Teknolojileri Eğitiminin Yeri Doç. Dr. Ömer DEPERLİOĞLU Öğr. Grv. Utku KÖSE Arş. Grv. Gür Emre GÜRAKSIN İçerik 1 GİRİŞ 2 TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİNİN

Detaylı

Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Amacı Büro Yönetimi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları,

Detaylı

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisadi ve Đdari Bilimler. Doçentlik Yönetim-Organizasyon YÖK 2009 Profesörlük

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisadi ve Đdari Bilimler. Doçentlik Yönetim-Organizasyon YÖK 2009 Profesörlük ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: MEHMET SARIIŞIK 2. Doğum Tarihi: 28 Eylül 1968 3. Ünvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi/ Mersin Turizm

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

EDEXCEL ULUSLAR ARASI SERTİFİKA PROGRAMI. International Qualifications

EDEXCEL ULUSLAR ARASI SERTİFİKA PROGRAMI. International Qualifications EDEXCEL ULUSLAR ARASI SERTİFİKA PROGRAMI International Qualifications Artık şirketler kıtaların ve ülkelerin sınırlarının kalktığı günümüzde Uluslararası yetkinliğe sahip Yönetici ve Liderlerini arıyor.

Detaylı

TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA MESLEK ELEMANI

TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA MESLEK ELEMANI TANIM Tarım işletmelerinde günümüz koşullarına göre, işletme ve pazarlama olanaklarını bilen ve bu doğrultuda verimliliğin arttırılması için çalışan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Duygu EREN * Arş. Gör. Eda ÖZGÜL ** Öğr. Gör. Neşe ÇULLU KAYGISIZ ***

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SUNUMU SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Dikey Geçiş Sınavı Nedir? Dikey Geçiş Sınavı, 4 senelik lisans öğrenimine geçiş yapmak için her sene ÖSYM tarafından

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri

EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri Yrd. Doç. Ayhan AYDIN Osmangazi Üniversitesi Bu araştırmada, eğitim bilimleri programlarından mezun elemanların istihdam edilebilecekleri

Detaylı

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Yaklaşık 800 milyon insanın seyahat ettiği dünyamızda, en çok gidilen 10 bölgeden birisi olan ülkemize nitelikli

Detaylı

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI _ TANIM Dış ticaret, gümrük ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda ithalat-ihracat hizmetlerini yürütmek için gerekli olan işlemleri takip eden, dış ticaret muhasebe kayıtlarını yapan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

Turizm Sektörü 1. MEVCUT DURUM

Turizm Sektörü 1. MEVCUT DURUM 226 Turizm Sektörü Turizm Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 1. MEVCUT DURUM Kültür ve Turizm Bakanlığı nın Türkiye Turizm Stratejisi 2. Eylem Planı Eğitim başlığı altında istihdama ilişkin iki tedbire yer verilmiştir.

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM TANIM Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI TANIM Gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun; bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan

Detaylı

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ TANIM İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik

Detaylı

Turizm ve Otelcilikte Pazarlama (TOUR 401) Ders Detayları

Turizm ve Otelcilikte Pazarlama (TOUR 401) Ders Detayları Turizm ve Otelcilikte Pazarlama (TOUR 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Turizm ve Otelcilikte Pazarlama TOUR 401 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gürkan AKDAĞ Doğum Tarihi: 14.01.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Seyahat İşletmeciliği Mersin Üniversitesi 2005 Y. Lisans

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur.

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri

Detaylı

GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU

GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU 1 GENEL SORUNLAR 1. Asgari Ücret Üzerindeki Yükler 2. Toplum Yararına Programlar 3. Meslek Liseleri 4. Zincir

Detaylı

Sürüdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü ve Turizm Kümelenmesi. Doç.Dr. Melih Bulu. 21.Şubat.2012, Mersin

Sürüdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü ve Turizm Kümelenmesi. Doç.Dr. Melih Bulu. 21.Şubat.2012, Mersin Sürüdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü ve Turizm Kümelenmesi Doç.Dr. Melih Bulu 21.Şubat.2012, Mersin URAK İşbirliği Platformu GYTE Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kredi Bankası Koç Holding

Detaylı

KAMUOYU ARAŞTIRMACISI

KAMUOYU ARAŞTIRMACISI TANIMI Toplumun öngördüğü araştırılmaya değer sosyal ve ekonomik konularda, müşterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaşılmasında rol oynayan

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama TANIM Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Mobilya ve Dekorasyon meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Mobilya ve dekorasyon meslek alanı ile ilgili

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı