Finansal Kurumlar ve Çevre. Hülya Kurt Mühendislik Müdürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finansal Kurumlar ve Çevre. Hülya Kurt Mühendislik Müdürü 11.08.2010"

Transkript

1 Finansal Kurumlar ve Çevre Hülya Kurt Mühendislik Müdürü

2 Neden Çevre? 1950 li yıllardan itibaren sanayileşmeye paralel oluşmaya başlayan çevresel etkiler... İklim Değişikliği Asit Yağmurları Su, Hava, & Toprak Kirliliği Bio Çeşitlilik azalıyor... Tükenebilir Kaynaklar azalıyor... Ormanlar azalıyor, ve Çölleşme... Atıklar

3 Küresel Isınma Küresel ısınma, insan tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda, dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artışa verilen isimdir. Dünya'nın atmosfere yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyılda 0.6 (± 0.2) C artmıştır yılında yayınlanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Raporuna göre; Global sıcaklık 2100 yılına kadar o C artacağı, Deniz seviyesinin cm yükselebileceği, Olağanüstü doğa olaylarının (tayfun, kasırga, siklon, yoğun yağışlar) artacağı, Kuraklık artışları öngürülmektedir. ve iklim değişimi üzerindeki yaygın bilimsel görüş, son 50 yılda sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde fark edilebilir etkiler oluşturduğu" yönündedir. Bunu kanıtlayan örnekler: Güney kutbunda eriyen buzullar, 2003 yılındaki Avrupa daki sıcak hava dalgası ve bunu sonucu kişinin hayatını kaybetmesi, 2005 yılında Katrina Kasırga ve yarattığı hasar: 80 milyar ABD Doları, 2010, Pakistan da sel felaketi, 800 kişiden fazla kayıp,13 milyon kişiyi etkiliyor.

4 Çevresel Etkiler It's not choice between our environment and our economy; it's a choice between prosperity and decline - Barack Obama

5 Çevresel Duyarlılığın Dünyada Gelişimi 2006 Sorumlu Yatırımcı İlkeleri 2006 FT-IFC Sürdürülebilirlik Ödülü 2005 Kyoto Protokolü 2003 Ekvator Prensipleri 2002 Londra İlkeleri 2000, Yenibinyıl Hedefleri 2003 Karbon Saydamlık Projesi 1999 GRI İlkeleri 2000 Global Compact 1999 Dow Jones Sürdürülebilirlik 1994, A.B.D Çevreci Bankalar Endeksi Birliği UNEP FI İngiltere de Bankalar Birliği çevre , Almanya da banka/sigorta sektörlerinde çevresel yönetim

6 Uluslararası İnisiyatifler I UNEP FI, 1992 yılında, ekonomik gelişmelerle çevre arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla kurulmuştur, Amacı, finans dünyasında karar verme mekanizmalarında çevresel ve sosyal konuların gözetildiği altyapının kurulmasına destek olmaktır, 170 in üzerinde finansal kurum üyedir, Üyelerin % 70 i bankadır. IFC, IBRD, EBRD gibi bankalar çevre konusunda bireysel prosedürlerini oluşturmaya başladılar, IFC nin sosyal ve çevresel rehberlerini kabul eden bankalar 2003 yılında Ekvator İlkelerini oluşturmuştur, 10 milyon USD veya daha yüksek olan projelere uygulanmaktadır, hali hazırda 67 finansal kurum kabul etmiştir, Üye bankalar yıllık değerlendirme sonuçlarını açıklamak zorundadır.

7 Uluslararası İnisiyatifler II İş dünyası için ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere hazırlanan kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır, Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonominin gönüllülük ilkesiyle saplanması hedeflenir, İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele başlıklarında 10 ilkeden oluşmaktadır, 160 ın üzerinde finansal kurum üyedir. Kuruluşların ekonomik, sosyal ve çevresel performanslarının raporlamasında sistematik yapı vizyonuyla hazırlanmıştır, Hazırlanan sürdürülebilirlik raporlaması formatı 1999 yılından itibaren otomotiv, kimya, inşaat, finans, havacılık ve diğer sektörler tarafından kullanılmaktadır, Finans Sektöründe 2000 yılında sadece 4 kurum rapor hazırlarken, bu sayı 2009 yılında 187 dir. Kar amacı güdülmeden, özel sektör kuruluşlarının Kyoto Protokolü ve İklim Değişikliği konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla oluşan projedir. Bugüne değin 2500 kuruluş projeye katılmıştır.

8 Uluslararası İnisiyatifler III 1997 yılında imzalanan ve 2005 yılında uygulanmaya başlamıştır, Sözleşmenin ilk dönemi 2012 sonrasında tamamlanacaktır, Türkiye 2009 yılında Sözleşmeyi imzalamıştır, Türkiye AB Ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkelerle aynı listededir, 2012 sonuna kadar yükümlülük altında değildir, 2012 sonrasının nasıl şekilleneceği Kopenhag da netleşmeyip, Aralık ta Meksika da yapılacak toplantıya kalmıştır, Türkiye nin CO 2 emisyonu, sanayileşmeye paralel artmaktadır, Konu finans sektörünü de yakından ilgilendirmektedir. Yatırımcıların, uzun vadeli yatırım kararlarını verirken sosyal, çevre ve kurumsal yönetişim konularını dikkate alarak yatırım kararı almasına yardımcı olmak için oluşturulmuş bir inisiyatiftir, Birleşmiş Milletler öncülüğünde 2006 yılında kurulmuştur.

9 Çevre Konusunda Değişen Roller Devletler Yeni Kanun Yapıcılar Çalışanlar Tedarikçiler Müşteriler Yerel Halk Finans Kuruluşları STK Medya

10

11 Finansal Kurumlar için Çevresel Risk

12 STK lar ve Finansal Kurumlar

13 Türkiye de Gelişim 2010 Karbon Saydamlık Projesi 2009 TBB Çevre Çalışma Grubu 2008 Türk ÇED Yönetmeliği Rev. : Kyoto Protokolü 2003 Türk ÇED Yönetmeliği Rev. : Türk ÇED Yönetmeliği Rev. : Türk ÇED Yönetmeliği Rev. : Türk Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) Yönetmeliği

14 Finansmanda Çevresel Unsunlar Yeni yatırımlar için: ÇED Yönetmeliği kapsamında gerekliliklerin tamamlanması, ÇED Raporlarının kapsamlarının etüdü (özellikle çevresel boyutları büyük ve kompleks projelerde), Halkın Katılımı Toplantıları, Çevre Yönetim Planı hazırlanması ve izleme raporları (yatırım dönemi ve ilk işletme yılını kapsayan), Kamulaştırma konuları, yoğun arazi kullanımı gerektiren projelerde sosyal konuların takibi, İnşaat ve özel konstrüksiyon gerektiren özel projelerin takibi, Finanse edilen projelerin çevresel sonuçlarının paydaşlarla/kamuouyu ile paylaşılması. Mevcut tesisler için: Tesisin mevcut durumda ve yatırım sonrası tüm çevresel önlemlerini/izinlerini almış olmasının etüdü (deşarj izni, emisyon izni, katı atık depolama veya bertaraf izni gibi).

15 Finansal Kurumlarda Sürdürülebilir Bankacılık

16 TSKB de Çevre TSKB de çevre konusu 1980 li yıllardan itibaren dikkate alınmaktadır yılında konuya daha sistematik yaklaşmak üzere Çevre Yönetim Sistemi Projesine başlanmıştır. TSKB, ISO almaya hak kazanan ilk Türk sermayeli Banka olmuştur, Çevre Politikası oluşturulmuştur, TSKB Çevre Riskleri tanımlanmıştır: İç etkiler: ofis-bina kullanımından kaynaklı, kağıt, enerji, su ve diğer tüketimlerden kaynaklı çevresel etkiler, Dış etkiler: kredilendirme sebebiyle yatırım projelerinden oluşan çevresel etkiler ve riskler,

17 2005 yılında dizayn edildi ve 2007 yılından her projeye uygulanmaktadır, TSKB, Türkiye de bunu yapan tek bankadır, Toplam [35X5] sorunun yargısal yanıtlanmasından oluşmaktadır. ERET Çevresel Risk Gruplamasına göre; A yüksek, B orta, C düşük, çevresel ve sosyal riski ifade etmektedir. TSKB ERET Modeli Issue Impact of the issue (client perspective) Manageability of concerns and consequence of the issue Likelihood of occurrence of the issue Risk score Overall Priority Land use (forestry and agricultural) Business Liability Media Attn. How big is the impact of changes to natural environment resulting from the project, e.g. cutting down trees or use of agricultural land? Resource consumption Does the project make demands on natural resources? C B Waste Is hazardous waste being generated by the project? C Climate and meteorological conditions Is the project sensitive to weather conditions - sun, rainfall, snowfall, extreme temperatures? B

18 Örnek: Enerji Sektörü/HES Projeleri Çevresel raporlama Halkın katılımı toplantısı Hes TÜRK ÇED YÖNETMELİĞİ Kapasite/güç ile sınırlı 25 MW üstü veya çok yüksek rezervuarlı TSKB Kapasite değil, çevresel etki referans alınır ERET Sonucuna göre karar verilir Rüzgar - ERET Sonucuna göre karar verilir Bio-kütle sadece 300 MW üzeri için ERET Sonucuna göre karar verilir Jeotermal - ERET Sonucuna göre karar verilir Çevre Yönetim Planı - Baraj Güvenliği Paneli - Yatırım Süresince İzleme - Arazi kullanım etüdü -

19 TSKB de Sürdürülebilir Bankacılık Sadece doğrudan finansman modelinde değil, APEX Bankacılığında da çevre konusuna önem verilmektedir, TSKB de elektrik, su, doğal gaz, yapılan tüm seyahatlerin envanteri 2006 yılından beri takip edilmektedir. Bu veriler yardımıyla, TSKB karbon ayakizi 2006 yılından itibaren hesaplanmaktadır, Türkiye nin ilk karbon ayakizini silen bankasıdır, 2009 yılında karbon ayakizi %45, elektrik kullanımını %9,5, doğalgaz kullanımını %10 azalmıştır, Haziran 2009 tarihinden itibaren tüm TSKB binalarında yenilenebilir enerji kullanılmaktadır, 2009 da UNEP-FI a, 2010 da Global Compact a üye olunmuştur, 2010 yılı başında GRI onaylı ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan bankadır. Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği ve Çevre Yatırımlarının finansmanı TSKB nin öncelikli konularıdır.

20 Özetle TSKB de Sürdürülebilirlik GRI onaylı Sürdürülebilirlik Raporu hazırlayan ilk bankadır. Türkiye nin ilk karbon nötür bankasıdır Türkiye nin ISO sahip ilk bankasıdır. UNEP FI üye tek bankadır. Küresel İşbirliği imzalanmıştır Temiz Enerji Fonu ve Özel Sosyal Sorumluluk Projesi Karbon Saydamlık Projesine katılım cevreciyiz.com ve cevreciyiztv.com 2008 & 2009 & 2010 yıllarında IFC-FT Sürdürülebilirlik Ödülleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA&ÇEVRESEL RİSKLER Hülya Kurt. www.cevreciyiz.com www.tskb.com.tr

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA&ÇEVRESEL RİSKLER Hülya Kurt. www.cevreciyiz.com www.tskb.com.tr SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA&ÇEVRESEL RİSKLER Hülya Kurt Kısaca TSKB Türkiye de özel sektöre ait ilk kalkınma ve yatırımbankası olup 1950 yılında Dünya Bankası ve T.C. Merkez Bankası desteğiyle kurulmuştur.

Detaylı

ÇEVRESEL BANKACILIK ve TSKB

ÇEVRESEL BANKACILIK ve TSKB ÇEVRESEL BANKACILIK ve TSKB FUNDA GÜREL TSKB KURUMSAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ Kısaca TSKB Türkiye de özel sektöre ait ilk kalkınma ve yatırım bankası olup 1950 yılında Dünya Bankası ve T.C. Merkez Bankası desteğiyle

Detaylı

TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 2012 VİZYON VE MİSYONUMUZ 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 3 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 4 KURUMSAL PROFİL 6 TSKB NİN ORTAKLIK YAPISI 6 TSKB NİN İŞTİRAKLERİ 7 TSKB NİN ÜRÜN

Detaylı

ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANINDA BANKALAR COŞKUN KANBEROĞLU 07/06/2012

ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANINDA BANKALAR COŞKUN KANBEROĞLU 07/06/2012 ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANINDA BANKALAR COŞKUN KANBEROĞLU 07/06/2012 TSKB Hakkında Ortaklık Yapısı 9.5 milyar TL aktif büyüklüğü 350 çalışan, 3 şube 1.7 milyar TL MCAP Halka açık kısmın %50 si yabancı

Detaylı

TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi

TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi 5 Aralık 2007 de Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı, uluslararası finans kuruluşları ile

Detaylı

2008-2009 I. YARIYIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. İnsanlığın ve dünyanın geleceğine yatırım

2008-2009 I. YARIYIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. İnsanlığın ve dünyanın geleceğine yatırım 2008-2009 I. YARIYIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İnsanlığın ve dünyanın geleceğine yatırım İÇİNDEKİLER 4 Bu Rapor Hakkında 5 Giriş 6 Özetle TSKB 7 TSKB nin Misyonu, Vizyonu, Güç Kaynakları ve Hedefleri 8

Detaylı

AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 212 İçindekiler 1 Rapor Hakkında 2 Üst Yönetim Mesajı 4 Kurumsal Profil 12 Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 18 Çevre 3 Çalışanlarımız 44 İş Sağlığı ve Güvenliği 52 Tedarik

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu. 2012 Faaliyet Raporu. Harekete Geçin!

2012 Faaliyet Raporu. 2012 Faaliyet Raporu. Harekete Geçin! 2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu Harekete Geçin! 26.03.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası www.tskb.com.tr

2012 Faaliyet Raporu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası www.tskb.com.tr 2012 Faaliyet Raporu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası www.tskb.com.tr B BÖLÜM I 26.03.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

BUNU BĠLĠYOR MUSUNUZ?

BUNU BĠLĠYOR MUSUNUZ? Sayı 6 Ocak 2010 AİLEM VE ŞİRKETİM Bu sayıda; 1. Sorumlu Yatırım İlkeleri, Sayfa 2 2. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Küresel Problemler, Sayfa 2 3. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Un Global

Detaylı

ÇEVRE YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI BURAK AKGÜÇ 05/12/2007

ÇEVRE YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI BURAK AKGÜÇ 05/12/2007 ÇEVRE YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI BURAK AKGÜÇ 05/12/2007 Kısaca TSKB Türkiye de özel sektöre ait ilk kalkınma ve yatırım bankası olup 1950 yılında Dünya Bankası ve T.C. Merkez Bankası desteğiyle kurulmuştur.

Detaylı

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Adres: Mustafa Kemal Mah. 41. Sok. No.42 Eskişehir Yolu 7.km 06520 Çankaya, Ankara Web: www.kssd.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Adres: Mustafa Kemal Mah. 41. Sok. No.42 Eskişehir Yolu 7.km 06520 Çankaya, Ankara Web: www.kssd. 1 Mart Haber Bülteni ne Başlarken olarak sizlere Haber Bültenimiz in Mart sayısını sunuyoruz. Bültenimizde yer alan haberlerimizi eşzamanlı olarak yenilenen web sayfamızda da bulabilirsiniz: www.kssd.org

Detaylı

YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Eşref KULOĞLU Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara e-posta: esrefkuloglu42@hotmail.com Mert ÖNCEL Gazi

Detaylı

Emine ÖNER KAYA Gazi Üniversitesi emineoner@gazi.edu.tr

Emine ÖNER KAYA Gazi Üniversitesi emineoner@gazi.edu.tr İşletme Araştırmaları Dergisi 2/3 (2010) 75-94 Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Bankaların Rolü ve Türkiye de Sürdürülebilir Bankacılık Uygulamaları The Role of Banks In Process Of Sustainable Development

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU HİDROLİK ENERJİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU HİDROLİK ENERJİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU HİDROLİK ENERJİ

Detaylı

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI RAP RU İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI II. MESAJLAR a. YÖNETİM KURULU BAŞKANI b. GENEL MÜDÜR III. KURUMSAL PROFİL a. ÇİMSA HAKKINDA b. MİSYONUMUZ c. ÜRÜNLERİMİZ ve HİZMETLERİMİZ IV. İŞ YAPMA İLKELERİMİZ

Detaylı

Bu ritmi, birlikte yarattık... 2009 Faaliyet Raporu

Bu ritmi, birlikte yarattık... 2009 Faaliyet Raporu Bu ritmi, birlikte yarattık... 2009 Faaliyet Raporu 25 Mart 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Ana Sözleşmesine göre Başkanlık Divanı teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı

Detaylı

Bu ritmi, birlikte yarattık... 2009 Faaliyet Raporu

Bu ritmi, birlikte yarattık... 2009 Faaliyet Raporu Bu ritmi, birlikte yarattık... 2009 Faaliyet Raporu 25 Mart 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Ana Sözleşmesine göre Başkanlık Divanı teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı

Detaylı

2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. İÇİNDEKİLER 2 RAPOR HAKKINDA 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI 6 KURUMSAL PROFİL 8 Başlıca Finansal Göstergeler 10 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YÖNETİŞİM

Detaylı

3. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,

3. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması, Faaliyet Raporu - 2011 26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış, Banka Ana Sözleşmesine göre Başkanlık Divanı teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı zaptının Başkanlık Divanınca

Detaylı

-%10,8. milyon. milyon TL. bin. saat 01/2011-06/2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

-%10,8. milyon. milyon TL. bin. saat 01/2011-06/2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 52 milyon Finanse edilen faal durumdaki yenilenebilir enerji santrallerinin karbon azaltımına eşdeğer ağaç sayısı 52 milyon -%10,8 Karbon azaltım hedefi üzerinden 2011 yılı sonunda kaydedilen azalma %10,8

Detaylı

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 GENEL BAKIŞ STRATEJİ VE YÖNETİM YEREL KALKINMA ODAKLI BANKACILIK İNSAN ODAKLI BANKACILIK İÇİNDEKİLER 02 Hayalden Doğan Banka 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank 06 Raporumuz Hakkında

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 İçindekiler Rapor Hakkında Murahhas Aza Mesajı CCİ 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi 2011 Yılında Gerçekleşenler Sürdürülebilirlik

Detaylı

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu 2013 İçindekiler 02 04 12 22 28 34 40 49 57 58 Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Profil Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi Ürün ve Hizmet Sorumluluğu

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Iklım. Değişikliği. ve Türkiye

Iklım. Değişikliği. ve Türkiye Iklım Değişikliği ve Türkiye Her hakkı saklıdır. Kaynak belirtilmesi kaydıyla alıntılara izin verilir. Kaynakça Bilgisi: İklim Değişikliği ve Türkiye, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012 Ankara Önsöz

Detaylı