ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANINDA BANKALAR COŞKUN KANBEROĞLU 07/06/2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANINDA BANKALAR COŞKUN KANBEROĞLU 07/06/2012"

Transkript

1 ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANINDA BANKALAR COŞKUN KANBEROĞLU 07/06/2012

2 TSKB Hakkında Ortaklık Yapısı 9.5 milyar TL aktif büyüklüğü 350 çalışan, 3 şube 1.7 milyar TL MCAP Halka açık kısmın %50 si yabancı yatırımcılarda Başlıca İştirakler TSKB Kredi Ratingi (Mayıs 2011) Yatırım Finansman MD %96 TSKB Türkiye TSKB GYO %64 Fitch LTFC BB + BB+ İş Finansal Kiralama %29 Moody s LTIR Ba1 Ba2 TSKB Gayrimenkul Değerleme %100

3 Kısaca TSKB 2011 (mn TL) Likit Aktifler Krediler Aktif Büyüklüğü Kaynaklar Türkiye de özel sektöre ait ilk kalkınma ve yatırım bankası olup 1950 yılında Dünya Bankası ve T.C. Merkez Bankası desteğiyle kurulmuştur. Kuruluş Misyonu: Türk özel sektörüne, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan fonlar ile orta ve uzun vadeli finansman sağlamak. Özkaynak Net Kar 255

4 Fon Sağlanan Kuruluşlar Kaynak Bakiyeleri mn USD Dünya Bankası (IBRD) Avrupa Yatırım Bankası(EIB) Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) Alman Sanayileşme Fonu (KfW) Uzun Vadeli Kaynak Dağılımı IBRD EIB %31 %46 Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) CEB KFW AFD IFC EBRD %9 %6 %5 %2 %1 Uluslararası Finans Kurumu(IFC) Avrupa Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (EBRD)

5 Sürdürülebilir Kaynak Yapısı Uluslarüstü finans kuruluşları ile 2011 de imzalanan anlaşma tutarı; 660 mn USD 2009 dan itibaren imzalanan anlaşmalar toplamı; mn USD İmzalanan Kaynak Anlaşmaları Dünya Bankası (IBRD) 100 mn USD & 69 mn EUR Enerji ve Enerji Verimliliği 180 mn USD & 88 mn EUR İhracat Finansmanı Avrupa Yatırım Bankası(EIB) 75 mn EUR KOBİ Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 50 mn EUR Türkiye Tarım İşletmeciliği

6 Türkiye Ekonomisine Katkı Sektörlerine göre Krediler Son 9 yılda toplam MW kurulu güce sahip toplam 93 adet Hidroelektrik, Rüzgar, Jeotermal ve Biyokütle projesi finanse edildi. Bu projeler Türkiye nin Yenilenebilir Enerji kurulu gücünün %17 sini oluşturmaktadır. Son 7 yılda doğrudan ve dolaylı kredilerle yaratılan istihdam 30 bin kişi

7 Hedef Sektörler 2012 yılında öncelikli hedef sektörler olarak, Enerji Verimliliği, Altyapı, Lojistik, Turizm, Sağlık Çevre gibi alanlarda Türk sanayisine kesintisiz destek vermeye devam edeceğiz...

8 Environmental Ranking of Energy Sources Environmental Ranking of Energy Sources Enerji Verimliliği yatırımları sayesinde tüketim miktarı azaltılacağı ve bu sayede yeni elektrik enerjisi üretim yatırımları öteleneceği için çevresel açıdan en az olumsuz etkiye sahip yatırımlardır.

9 2007 Yılı- Kaynak -IEA Türkiye nin Enerji Yoğunluğu

10 Sanayi ve Yapı Sektörlerinde Enerji Verimliliği Potansiyeli Tasarruf Potansiyeli (%) Elektrik Yakıt Demir Çelik Çimento Tekstil Kağıt Toplam Sanayi 25 Konut Kamusal ve Ticari Yapı Toplam Yapı 30 Toplam Sanayi + Yapı 27 Kaynak:Turkey- Tapping the Potential for Energy Savings IBRD,2010

11 TSKB Enerji Verimliliği Kriterleri İlgili yatırımla yatırımın yapıldığı bölümde veya proje bazında en az % 20 oranında enerji tüketiminin azaltımı veya % 20 oranında sera gazı emisyonu azaltımı, Söz konusu yatırımla sağlanacak marjinal faydanın en az % 50 sinin sağlanacak enerji tasarrufundan oluşması, Komple yeni yatırım olmaması, karşılaştırma yapılabilmesi için mevcut bir tesis üzerinde yapılacak her türlü iyileştirme, modernizasyon veya dolaylı kapasite artırımı, Projenin asgari % 8 iç karlılık oranı sağlaması, Firmanın mevcut faaliyetleri ve yatırım projesi için her türlü çevresel izinlerin (çevre izni,işletme ruhsatı, ÇED, vs.)

12 TSKB nin Finanse Ettiği Enerji Verimliliği Projeleri Sürdürülebilir Finansman-EV TSKB EV Projelerin Sektörel Dağılımı 2009/6-2012/3 itibarıyla 21 proje finanse edilmiştir Demir-çelik 7 Otomotiv 3 Plastik 4 Çimento 2 Petro-kimya 2 Diğer (kojenerasyon, kağıt, vb.) 3 Listede yer alan 21 proje tamamlandığında 801 bin ton CO 2 e emisyon azalımı sağlanacaktır mega kalori enerji tasarrufu sağlanacaktır. Bu rakam yaklaşık hanenin bir yıllık ısı enerjisi ihtiyacına karşılık gelmektedir. Taahhüt edilen kredi tutarı 236 milyon Dolardır 14

13 TSKB Tarafından Finanse Edilen Yenilenebilir Enerji Projeleri Finanse Edilen Projeler Toplam Kapasitesi MW olan 93 proje finanse edilmiştir 80 Hydroelectric Total 2957 MW 8 Wind Total 267 MW 2 Geothermal Total 58 MW Bu projeler Türkiye nin Yenilenebilir Enerji kurulu gücünün %17 sini oluşturmaktadır. TSKB bu dönemde 250 adet yenilenebilir enerji projesini incelemiştir. 93 proje 59 u diğer bankalarla beraber finanse edilmiştir. 3 Others Total 37 MW Toplam yatırım tutarı 5,9 milyar dolar olan bu projeler için TSKB 1,7 milyar dolar tahsis etmiştir yılından bugüne enerjiüretim sektörüne milyon USD kredi kullandırımı yaptırılmıştır. TSKB nin finanse ettiği yenilenebilir enerji projeleri sayesinde Türkiye nin Sera Gazı emisyonu yıllık yaklaşık 6 milyon ton azaltılmıştır.

14 Proje Değerlendirme TSKB, kuruluşundan bu yana, yatırım projelerini teknik, iktisadi ve mali açıdan değerlendirmektedir. Proje değerlendirme, TSKB içinde bağımsız bir birim olan Teknik Hizmetler personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Projelerde, çevresel etkilerin değerlendirilmesi, artan bir yoğunlukla yapılmakta ve kredi sürecinde belirleyici koşullar arasında yer almaktadır.

15 Finansal Kurumlar için Çevre

16 Çevre Konusunu Düzenleyici Taraflar Government New Regulators Employees Suppliers Customers Local communities Financiers NGOs Media

17 Sürdürülebilir Bankacılık İlklerimiz; 2006 da ISO Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası aldık... Karbon Ayak İzimizi 2009 dan beri siliyoruz den bu yana Financial Times ve IFC tarafından 3 yıl üst üste Yılın Sürdürülebilir Bankası seçildik... UNEP - FI a üye ilk Türk kuruluşuyuz dan beri Sürdürülebilirlik Raporu yayınlıyoruz... Öncülüklerimiz; Kredi verdiğimiz yatırımların çevresel riskini ölçüyoruz... Çevre yatırımlarını destekliyoruz... Sosyal sorumluluk projeleri ile çevreye destek veriyoruz...

18 TSKB de Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Proje değerlendirmelerinde çevre öncelikli konulardan biri olarak ele alınmaktadır: Projenin ÇED Yönetmeliği kapsamındaki yerinin tespiti Firmanın üretim faaliyeti dikkate alınarak oluşmuş ve oluşacak çevresel etkilerinin yerinde (tesis ziyareti yoluyla) irdelenmesi * Prosesin incelenmesi * Tesis içi veya tesis dışı bertaraf yollarının ve kapasitelerinin tespiti * Firma yönetiminin çevresel duyarlılığı (arıtma ünitelerinin varlığı, çevre biriminin mevcudiyeti, ISO veya EMAS sertifikasyonu vb.) Çevresel Risk Değerlendirme Formu hazırlanması * TSKB, sahip olduğu EMS (Environmental Management System) kapsamında ERET i (Environmental- Social Risk Evaluation Tool) geliştirmiştir ve 2005 yılından beri tüm projelere uygulamaktadır. * Çevresel Risk Değerlendirme Formu nu hazırlayan Türkiye deki ilk bankadır. REL (Yenilenebilir Enerji) projelerinde (kurulu güce, baraj rezervuar alanı ve hacmine bağlı olarak) detaylı çevre analizi yapılmaktadır

19 Çevresel ve Sosyal Riski Değerlendirme Modeli 2 bölümden ve toplam 36 sorudan oluşan nümerik bazlı sorgulama modelidir. Bölümlerden birincisinde yatırımı yapan firmanın çevresel ve sosyal riski, ikincisinde ise yatırım projesinin oluşturabileceği çevresel ve sosyal riskler değerlendirilir. Her bir soru için verilen notlar sonucunda, model, firmanın ve projenin çevresel riski ile ilgili olarak A,B,C olmak üzere skorları üretir. Yapılan sorgulamalardan bazıları: Yatırımın yeri - etrafındaki yerleşim durumu, Yatırımın enerji ve kaynak tüketimi (yenilenebilir, fosil, diğer) Flora ve fauna üzerine etkisi, Çıkan atıklar, Hava emisyonları, Yatırımla doğal kaynaklara olası zararlar,

20 The gap between the EIA Regulation and TSKB s E&S approach The Turkish EIA Regulation TSKB EIA Report Requirement According to installed capacity Focus on the impact, Public Participation Meeting Requirement If EIA prepared According to the ERET Result Hydro install capacity with 25 MW and above Decides according to the ERET Result Wind Bio-mass Geothermal - only for the install capacity 300 MW above - Decides according to the ERET Result Decides according to the ERET Result Decides according to the ERET Result EMP - Dam Safety - Monitoring If EIA prepared

21 APEX Kredileri TSKB bu kredilerde aracı banka rolü oynamakta, krediyi ticari bankalar ve finansal kiralama şirketleri aracılığıyla kullandırmaktadır yılından itibaren kullandırılmaya başlanmıştır. Dünya Bankası EFIL-IV, AKKB Apex kapsamında kullandırılmaktadır. Başvuru aşamasında; kredi büyüklüğüne bakılmadan, her firmadan çevre koşullarına uyum raporu istenmektedir.

22 . Çevre Bankacılığı TSKB, TÜV Rheinland Uluslararası Denetim Firma sından tarafından yapılan denetim sonunda, 2007 yılı başında ISO Çevre Yönetim Standardı Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek Türk sermayeli banka olmuştur. Böylece, TSKB de 2005 yılında başlanılan Çevre Yönetim Sistemi kurmaya yönelik çalışma başarıyla sonuçlandırılmıştır. TSKB de TSKB, ISO kapsamında çevresel etkilerini iç ve dış çevresel etkiler olmak üzere tanımlamıştır. TSKB nin İç Çevresel Etkileri: (KPI: Key Performance Indicators) Binalarındaki ofis faaliyetlerinde kullanılan elektrik, su, doğalgaz gibi tükenebilir doğal kaynaklar, iş seyahatlerinden kaynaklanan CO 2 emisyonu, kağıt, plastik, metal, elektronik atıklar, pil vs. TSKB nin Dış Çevresel Etkileri: Kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan dolaylı çevresel riskler, kredi verilen firmanın çevre konusundaki yasal gereklilikleri yerine getirmemesi, önlem almaması vb.

23 Çevre Bankacılığı TSKB de iç etkilemizin boyutunu görmek ve sonrasında azaltabilmek için 2005 yılından itibaren elektrik, su, doğalgaz, yakıt, iş seyahatlerinden oluşan CO 2 emisyonları 6 aylık bazında ölçülmeye başlanmıştır. Banka içinde kağıt tüketimini azaltmak için mümkün olduğunca elektronik iş akışları ve raporlama sistemine geçilmiştir. Ayrıca, kağıt, plastik, metal, cam gibi tekrar kullanılabilir değerli atıklar ayrı toplanmaya başlanmıştır. Elektronik ve pil atıklarda ayrı ayrı toplanarak yetkili toplama noktalarına gönderilmektedir. KPI sonuçları yakından takip edilerek iyileştirme önlemleri sürekli alınmaktadır. Dış çevresel etkiler için ERET, Çevresel Risk Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir yılından itibaren kredilendirilen projeler için bu model uygulanmaktadır. Banka olarak, Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirme bilincinde uygulamaya devam ediyoruz, her yıl sonunda denetime tabi olmaktayız

24 TSKB ile Önceliğimiz Çevre Bugüne kadar hazırlanmış en geniş kapsamlı portal olması hedeflenen açıldı. konuya ilgisi olan tüm profesyonellerin araştırma, makale ve yazıları yer alıyor. Ayrıca, çevre dosyaları, çevre mevzuatları, mevzuata uyum için yapılması gerekenler, başarı hikâyeleri, ünlü doğa fotoğrafçılarının sanal fotograf sergileri, Türkiye'nin ve dünyanın çevre ajandası, çevresel yaklaşımları veya riskleri ölçen ve yapıcı öneriler getiren yaklaşımlar da yer almaktadır. Enerji verimliliği ile ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilmesini hedefleyen enerji verimliliği portalı

25 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Meclisi Mebusan Cad. 161 Fındıklı İstanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (212)

ÇEVRE YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI BURAK AKGÜÇ 05/12/2007

ÇEVRE YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI BURAK AKGÜÇ 05/12/2007 ÇEVRE YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMANI BURAK AKGÜÇ 05/12/2007 Kısaca TSKB Türkiye de özel sektöre ait ilk kalkınma ve yatırım bankası olup 1950 yılında Dünya Bankası ve T.C. Merkez Bankası desteğiyle kurulmuştur.

Detaylı

TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi

TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı Sonuç Bildirisi 5 Aralık 2007 de Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen TSKB İle Önceliğimiz Çevre Konferansı, uluslararası finans kuruluşları ile

Detaylı

ÇEVRESEL BANKACILIK ve TSKB

ÇEVRESEL BANKACILIK ve TSKB ÇEVRESEL BANKACILIK ve TSKB FUNDA GÜREL TSKB KURUMSAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ Kısaca TSKB Türkiye de özel sektöre ait ilk kalkınma ve yatırım bankası olup 1950 yılında Dünya Bankası ve T.C. Merkez Bankası desteğiyle

Detaylı

TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 2012 VİZYON VE MİSYONUMUZ 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 3 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 4 KURUMSAL PROFİL 6 TSKB NİN ORTAKLIK YAPISI 6 TSKB NİN İŞTİRAKLERİ 7 TSKB NİN ÜRÜN

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası www.tskb.com.tr

2012 Faaliyet Raporu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası www.tskb.com.tr 2012 Faaliyet Raporu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası www.tskb.com.tr B BÖLÜM I 26.03.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu. 2012 Faaliyet Raporu. Harekete Geçin!

2012 Faaliyet Raporu. 2012 Faaliyet Raporu. Harekete Geçin! 2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu Harekete Geçin! 26.03.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının

Detaylı

3. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,

3. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması, Faaliyet Raporu - 2011 26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış, Banka Ana Sözleşmesine göre Başkanlık Divanı teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı zaptının Başkanlık Divanınca

Detaylı

Bu ritmi, birlikte yarattık... 2009 Faaliyet Raporu

Bu ritmi, birlikte yarattık... 2009 Faaliyet Raporu Bu ritmi, birlikte yarattık... 2009 Faaliyet Raporu 25 Mart 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Ana Sözleşmesine göre Başkanlık Divanı teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

2008-2009 I. YARIYIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. İnsanlığın ve dünyanın geleceğine yatırım

2008-2009 I. YARIYIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. İnsanlığın ve dünyanın geleceğine yatırım 2008-2009 I. YARIYIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İnsanlığın ve dünyanın geleceğine yatırım İÇİNDEKİLER 4 Bu Rapor Hakkında 5 Giriş 6 Özetle TSKB 7 TSKB nin Misyonu, Vizyonu, Güç Kaynakları ve Hedefleri 8

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR Türkiye Kalkınma Bankası Yayını OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Metin PEHLİVAN Genel Müdür Vekili Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL Kurumsal İletişim ve Eğitim Daire

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 60 yıldır Türk ekonomisinin sürdürülebilirliği için çalışıyor... 25 Mart 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Ana Sözleşmesine göre Başkanlık Divanı teşkili

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. EKİM ARALIK 2012 Sayı : 66 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. EKİM ARALIK 2012 Sayı : 66 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR Türkiye Kalkınma Bankası Yayını EKİM ARALIK 2012 Sayı : 66 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Metin PEHLİVAN Genel Müdür Vekili Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL Kurumsal İletişim ve Eğitim Daire

Detaylı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD TÜRKİYE

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD TÜRKİYE Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD TÜRKİYE European Bank for Reconstruction and Development 2011 www.ebrd.com EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kimdir? AAA/Aaa kredi notuna sahip, çok uluslu kalkınma

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı Dokümanda Yer Alan Enerji Yatırımlarında Yararlanılacak Finansal Desteklere

Detaylı

AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 212 İçindekiler 1 Rapor Hakkında 2 Üst Yönetim Mesajı 4 Kurumsal Profil 12 Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 18 Çevre 3 Çalışanlarımız 44 İş Sağlığı ve Güvenliği 52 Tedarik

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

Emine ÖNER KAYA Gazi Üniversitesi emineoner@gazi.edu.tr

Emine ÖNER KAYA Gazi Üniversitesi emineoner@gazi.edu.tr İşletme Araştırmaları Dergisi 2/3 (2010) 75-94 Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Bankaların Rolü ve Türkiye de Sürdürülebilir Bankacılık Uygulamaları The Role of Banks In Process Of Sustainable Development

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda Enerji Verimliliği sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler Bu sayıda BOYNER BURSAGAZ COCA-COLA ECZACIBAŞI GARANTİ BANKASI SHELL TSKB UNILEVER VEN ESCO VODAFONE TÜRKİYE AKZO NOBEL ROCHE SCHNEIDER ELECTRIC Binalarda

Detaylı

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 GENEL BAKIŞ STRATEJİ VE YÖNETİM YEREL KALKINMA ODAKLI BANKACILIK İNSAN ODAKLI BANKACILIK İÇİNDEKİLER 02 Hayalden Doğan Banka 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank 06 Raporumuz Hakkında

Detaylı

Akenerjİ Sürdürülebİlİrlİk

Akenerjİ Sürdürülebİlİrlİk Akenerjİ Sürdürülebİlİrlİk Raporu 2012 RAPOR HAKKINDA AKENERJİ Sürdürülebilirlik Raporu 2012 Rapor Hakkında Akenerji olarak, piyasanın ve küresel trendlerin ışığında ihtiyaçları karşılamak adına kendimizi

Detaylı

Enerji Verimliliği. Tülin Keskin Yeşil Güç Enerji Ve Danışmanlık KOBI-ENVER. Kasım 2013

Enerji Verimliliği. Tülin Keskin Yeşil Güç Enerji Ve Danışmanlık KOBI-ENVER. Kasım 2013 Enerji Verimliliği Tülin Keskin Yeşil Güç Enerji Ve Danışmanlık KOBI-ENVER Kasım 2013 29 May 2014 ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ Enerji; Son 40 yılda dünya siyaset politikasını yönlendiren bir meta ve son 20 yılda

Detaylı

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu 2013 İçindekiler 02 04 12 22 28 34 40 49 57 58 Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Profil Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi Ürün ve Hizmet Sorumluluğu

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 2 Kısaca Halkbank 3 Sermaye Yapısı 3 2011 Yılı Ana Sözleşme Değişiklikleri 6 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 8 Halkbank ın Sektörel Konumu 10 Halkbank a Genel Bakış

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye

Detaylı

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY:

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Katılımcı Bankalar: 2 İçindekiler 5 6 8 9 16 EBRD nin Sürdürülebilir Enerji Girişimi TURSEFF,

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı