Kubbe Kamera Kullanıcı Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kubbe Kamera Kullanıcı Kılavuzu"

Transkript

1 Kubbe Kaera Kullanıcı Kılavuzu MODEL: LT303 Kaerayı kurup kullanadan önce, lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurak üzere saklayın. LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :31:40 PM

2 DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! AÇMAYIN DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN. Son kullanıcıdaki bu ürünün kablo girişlerinde uygun elektrik teli girişleri, irtibat kutusu kapağı veya salastra kutusu sağlanacaktır. Dikkat: Pil düzgün biçide değiştirilezse patlaa tehlikesi ortaya çıkar. Yalnızca üretici tarafından önerilen pil tipiyle veya eşdeğeriyle değiştirin. Kullanılış pilleri üreticinin taliatlarına göre atın. Yalıtılış tellerin geçtiği etaldeki deliklerin düz ve düzgün biçili yüzeyleri olacaktır veya anşonlarla birlikte sağlanacaktır. Üçgen içinde ok sebolüyle gösterilen bu yıldırı işareti, ürün içinde elektrik çarpası riski oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılaış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyarak aacıyla kullanılıştır. Üçgen içindeki ünle işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan öneli kullanı ve bakı (servis) taliatları hakkında kullanıcıları uyarak aacıyla kullanılıştır. FCC UYARILARI: Bu ekipan radyo frekans enerjisi üretebilir veya kullanabilir. Kullanı kılavuzunda açıkça belirtilediği sürece ekipanda değişiklikler, odifikasyonlar yapak ekipana zarar verecek girişilere neden olabilir. İzinsiz bir değişiklik ya da odifikasyon yapılası duruunda, ekipanı çalıştıra yetkisini kaybedebilirsiniz. YASAL BİLGİLER: FCC Bölü 15 Bu ekipanın, A sınıfı dijital cihazlar için belirleniş liitlere uygunluğu FCC Kuralları Bölü 15 e göre test ediliş ve onaylanıştır. Bu liitler, ekipanın ticari bir ortada çalıştırılası duruunda oluşabilecek zararlı girişilere karşı uygun bir korua sağlaak üzere tasarlanıştır. Bu ekipan radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanı kılavuzuna uygun olarak kurulaz ve kullanılazsa, radyo haberleşelerinde zararlı girişilere neden olabilir. Bu ekipanın bir yerleşi yerinde çalıştırılası zararlı girişilere yol açabilir ve bu duruda kullanıcının, girişii asrafları kendisine ait olak üzere düzeltesi gerekir. Uyarı: Ekipanı, kitaplık veya benzer bir biri gibi dar bir alana kurayın. Uyarı: Tel tertibatı yönteleri Ulusal Elektrik Kodu, ANSI/NFPA 70 ile uyulu olacaktır. Uyarı: Bu A sınıfı bir üründür. Bu ürün, ev ortaında radyo girişiine yol açabilir ve bu duruda kullanıcının uygun önleleri alası gerekebilir. Uyarı: Yangın ve elektrik çarpası tehlikesini azaltak için bu ürünü yağurun altında veya neli bir ortada bırakayın. Dikkat: Bu kurulu, nitelikli servis personeli tarafından yapılalıdır ve tü yerel kanunlara uygun olalıdır. Dikkat: Elektrik çarpasını önleek için böleyi açayın. Servis için yalnızca nitelikli personele başvurun. Dikkat: Cihaz suya (dalayan veya sıçrayan) aruz bırakılaalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne koyulaalıdır. LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :31:41 PM

3 Eski cihazınızı iha ete 1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sebolü bulunası, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsaında olduğu anlaına gelektedir. 2. Tü elektrikli ve elektronik ürünler, hüküet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanış toplaa erkezleri aracılığıyla belediye atık sisteinden ayrı olarak iha edilelidir. 3. Eski cihazınızın doğru şekilde iha edilesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olusuz sonuçları engelleenize yardıcı olur. 4. Eski cihazınızın iha edilesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinizle, atık iha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun. Bu ürün 2004/108/EC EMC Direktifi ve 2006/95/EC Düşük Voltaj Direktifine uyacak şekilde üretiliştir. Avrupa tesilcisi: LG Electronics Service Europe B.V.Veluwezoo 15, 1327 AE Alere, Hollanda (Tel : ) ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Bu taliatları okuyun. 2. Bu taliatları saklayın. 3. Tü uyarıları dikkate alın. 4. Tü taliatları izleyin. 5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanayın. 6. Yalnızca kuru bir bezle teizleyin. 7. Havalandıra deliklerini kapatayın. Üretici taliatlarına uygun bir biçide yerleştirin ve onte edin. 8. Radyatör, şöine, soba veya ısı üreten diğer cihazlar (aplifikatörler de dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştireyin. 9. Güvenlik aaçlı kullanılan kutuplu veya topraklı fişleri engelleeyin. Kutuplu fişin biri diğerinden daha geniş olan iki ucu vardır. Topraklı fişin iki ucu ve topraklı sivri bir üçüncü ucu vardır. Geniş uç veya üçüncü sivri uç sizin güvenliğiniz içindir.aldığınız fiş prizinize uyuyorsa, prizi değiştiresi için bir elektrikçiden yardı alın. 10. Özellikle fişlerde, duylarda ve cihazın çıkış noktasında güç kablosunun üzerine basılasını ve ezilesini engelleyin. 11. Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/ aksesuarları kullanın. 12. Sadece üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan araba, ayak, sehpa, destek veya asayı kullanın.araba kullanıldığında, araba/cihaz kobinasyonu hareket ettirilirken devrilerek yaralanalara neden olaası için dikkatli olun. 13. Yıldırı esnasında veya cihaz çok uzun süre kullanılayacağı zaan cihazın fişini prizden çekin. 14. Tü servis hizetleri için nitelikli servis personeline başvurun. Güç kablosu veya fişin zarar göresi, cihazın üzerine sıvı dökülesi veya bir nesnenin düşesi, cihazın yağura veya nee aruz kalası, noral bir şekilde çalışaası veya cihazın düşürülesi gibi nedenlerle cihazın zarar göresi duruunda servis gereklidir. 3 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :31:42 PM

4 İçindekiler Bilgi...29 Teknik Özellikler...29 Giriş...5 Kubbe Kaera Hakkında...5 Özellikler...5 Güvenlik Önleleri...6 Kaeranın Kiliği...7 Kurulu...8 Kurulula İlgili Uyarılar...8 Korua Bandını Çıkara...8 Kaera Montajı...9 Selektör Ayarı Caera ID (Kaera Kilik) Ayarı...12 Bağlantılar...15 Precautions...15 Bağlantı Önizlee...15 RS-485 Bağlantısı...15 Monitörü taka...15 Bağlayan güç kaynağı...15 ALARM IN (ALARM GİRİŞİ) Bağlantıları...15 LKD1000 kuandanın bağlanası...17 Siste Bağlantısı...18 İşlei...19 Ayar Menüsüne Genel Bakış...19 Menüde gezine...20 Genel Çalışa...21 Focus (Odak) Ayarı...21 Exposure (Pozlaa) Ayarları...23 Beyaz Dengesi Ayarları...24 Gündüz/Gece Ayarı...25 Motion Detection(Hareket Algılaa) Ayarı...25 Gizlilik Maskesi ayarı D-DNR Ayarı...26 Özel Menü Ayarları...26 Dil Ayarı...28 Sıfırlaa Ayarları LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :31:43 PM

5 Giriş Kubbe Kaera Hakkında Kubbe kaeralar, iç ve dış ekân video gözeti sisteinde kurulu için tasarlanıştır. Kaera, dijital sinyal işleticisini, yatay kaydıra/eğe ekanizasını, x27 zoo lensini ve RS-485 iletişi arabiriini de kopakt dış ekan ekinde birleştirir. Özellikler High Sensitivity Support (Yüksek Hassasiyet Desteği) Kaera, 1/4" EX-view HAD CCD ile yüksek resi kalitesi sunar. Preset Position (Ön Ayarlı Konu) Önayarlı konu kaera izlee konularını kayıt ete işlevidir (önayarlı konular). LKD1000 kuandasını kullanarak, önayarları konu sayısıyla kaydedebilirsiniz. En fazla 128 Ön ayar konuu bulunaktadır. Konu nuaralarını girerek kaeraları ön ayarlı konulara getirebilirsiniz. Hareket hızı ve beklete süresi ayarlanabilir. Preset Tour (Ön Ayarlarda Gezinti) Önayar Turu tü kayıtlı kaera izlee konularından geçe işlevidir (önayarlı konular). Present Group Tour (Ön Ayarlarda Grup Gezintisi) Önayarlı tur, çalıştıran kişinin belirli bir sırada progralayabileceği bir grup önayarlı konudan oluşaktadır. Bir ön ayarlı grubun en fazla 8 ön ayarlı konuu olalıdır. Şablon kaydı işlevi Manuel faaliyetlerin rutin bir faaliyeti tekrar edilerek saklanabilir ve yeniden üretilebilir. Şablon kaydı için Pan, Eği ve Yakınlaştıra kontrolleri bulunaktadır. Not: Kullanılabilir topla desen süresi, kaeranın çalışasına göre değişiklik gösterir. Şablon kaydete dolduğunda, şablon kaydı otoatik olarak duracaktır. Privacy Mask (Gizlilik Maskesi) Privacy zone (Gizlilik bölgesi) özelliği, kullanıcılara isteneyen bölgeleri gizlee ikânı sunar. İsteneyen bölgeleri askeleek, onitör ekranında görüntülenesini önleek için bu ayar kullanılır. En fazla 8 bölge kaydedilebilir. Auto Pan (Otoatik Yatay Kaydıra) Kaeradaki izleeye ön ayarlı olan Auto Pan (Otoatik Yatay Kaydıra) işlevi, belirli bir alanda eydana gelen her türlü detayın gözetiini sağlar. Kaera, ayarlayacağınız noktalar arasında en fazla 8 noktada yatay kaydıra yapabilir. Hareket hızı ve beklete süresi ayarlanabilir. Auto Flip (Otoatik Döndüre) Kaera 90 eğile çalıştırıldığında, ta ters yerleri yatay 180 Auto Flip (Otoatik Döndüre) ile izleyebilir. Optik Yakınlaştıra Optik yaklaştıra aralığı 1x ila 27x. Dijital Yakınlaştıra Dijital yakınlaştıra sistein yakınlaştıra aralığını 27x optik yakınlaştıra sınırının 12 katına çıkarabilir. Dijital yakınlaştıra işlevini kullanarak, topla siste yakınlaştıra aralığı 27x den (1x dijital yakınlaştıra) 324x e (12x dijital yakınlaştıra) çıkar. Sensör Bağlantısı Kaera bir dedektörle çalıştığında (anyetik, ışın, kızıl ötesi ışıklar) ve saptaa bölgesinde hareket eden subje bir dedektör tarafından saptandığında, kaera odağı subjeye hareket ederken, kaera 120 /sn. Oranında resi çekebilir. Alar In (Alar Girişi) İşlevi Alar giriş sinyalleri, önayara git işlevini etkinleştirek için ALARM IN konektörü yoluyla harici aygıtlar tarafından sağlanır. Genel Denetleyici İle Kontroller Kaera RS-485 ile kontrol edilebilir. Kaera genel RX teas sinyali ile denetlenebildiğinden, ükeel derecede aliyet tasarrufu sağlayan bir efekte sahiptir. Maksiu 256 kaera ile bağlanabilir Kaera aksiu 256 kaera ile bağlandıktan sonra kullanılabilir. Bu sebeple, büyük binalarda ve ağazalarda ükeel bir iş çıkarır. Giriş 5 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :31:43 PM

6 Day (Gündüz) ve Night (Gece) İşlevi Kaera, Color (Renk) veya Black (Siyah) ve White (Beyaz) olarak seçilebilir. Gündüz Color (Renk) ayarını, gece ise düşük ışık sebebiyle Black (Siyah) ve White (Beyaz) ayarını yapabilirsiniz. (Filtre Dönüşü tipi) DSS (Dijital Yavaş Deklanşör) işlevi DSS (Dijital Yavaş Deklanşör) işleviyle yüksek hassasiyette gözeti yapabilirsiniz. WDR (Geniş Dinaik Aralık) işlevi Kaera, güçlü arka ışıkta içeride ve dışarıda kolayca izlee ikanı sunar. Güç Kaynağı Bu kaera her zaan yalnızca DC 12V Sertifikalı/Listeleniş 2. sınıf bir güç kaynağı ile çalıştırılalıdır. Güvenlik Önleleri Kaerayı parçalara ayırayın. Elektrik çarpasını engelleek için vidaları veya kapakları çıkarayınız. Cihazın içinde kullanıcının servis uygulayabileceği bir parça yoktur. Servis hizeti için nitelikli servis personeline başvurun. Kaerayı doğrudan güneş ışığından koruyunuz. Kaerayı parlak nesnelere yönlendireyin. Kaera kullanıda olsa da olasa da, kaerayı doğrudan güneş ışığından veya diğer çok parlak nesnelerden koruyunuz. Aksi halde duan veya pas oluşabilir. Kaerayı dikkatli kullanın. Kaerayı hor kullanayın. Çarpa, sallana vb. durulardan sakının. Kaera uygunsuz kullanı veya saklaadan zarar görebilir. Güçlü çözücüler veya deterjanlar kullanayın. Kirlendiğinde kuru bir bezle kaerayı teizleyin. Eğer kaeranın üzerindeki kiri çıkarak zor ise, yuuşak bir deterjan kullanarak silin. Kaerayı baş aşağı kurayın. Bu kaera, tavana veya duvara ontaj edilek üzere tasarlanıştır. Eğer kaerayı baş aşağı kurarsanız, örneğin yere ontaj ederseniz, bozulabilir. Kaerayı aşağıda gösterilen yerlerde kullanayın. Kaera aşağıdaki şartlarda kullanıldığında, buğulanadan dolayı lens bulanıklaşabilir. Klianın açılıp kapatılasıyla hızlı sıcaklık dalgalanaları. Sıklıkla açılıp kapatılan kapı yüzünden hızlı sıcaklık dalgalanaları. Gözlüklerin duanlandığı bir ortada kaeranın kullanıı. Sigara duanı veya tozla kaplı bir odada kaeranın kullanıı. Buğulana sebebiyle lens bulanıklaştığında, kubbe kapağı çıkarın ve yuuşak bir bezle bütün neli yüzeyleri silin. Çalıştıradan önce lütfen uygun sıcaklık, nelilik ve güç kaynağı oranlarını kontrol ediniz. Kaerayı, sıcaklığın -10~50 C arasında ve neliliğin %80 in altında olduğu yerlerde kullanın. Girşi güç kaynağı DC 12V dir. Tüketilebilir parçalar Teas halindeki lensle çalışan otorlar ve kaera içindeki soğuta fanı gibi parçalar zaanla yıpranırlar. Bu parçaların değiştirilesi ve bakıı için lütfen en yakın servis hizet erkezine başvurun. 6 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :31:43 PM

7 Kaeranın Kiliği a Kaera ontaj desteği b Kubbe kaera gövdesi A d e f g c Do kapağı ontajı d BNC konektörlü video output (video çıkış) kablosu Monitörün video konektörüne bağlanır. e Güç kablosu (DC 12V) f Veri İletişi Bağlantı Noktası (RJ45) RS-485 ve Alar Input (Alar Girişi) Giriş g Veri İletişi Bağlantı Noktası (RJ45) RS-485 ve Alar Input (Alar Girişi) h Düşeyi Önlee Kablosu Düşeyi engelleyici kabloyu desteğe çengellediğinizden ein olun. Dikkat: a Kubbe kapağını kubbe kaeranın gövdesine taktığınızda, kabloyu kubbe kaera gövdesine takın. Aksi halde kablo kaeranın hareketini engelleyebilir. b A Güç ve veri kablolarını nee aruz bırakayın, bu uhafazaya sızıntıya neden olabilir ve kaeraya hasar verebilir. Yapanız gerekiyorsa, bağlantıların sıkıca kapandığından lütfen ein olun. Kaerayı kurduktan sonra, kabloları koruak için priz kutusunu kullanarak kabloları düzenleelisiniz. h c LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :31:45 PM

8 Kurulu Kurulula İlgili Uyarılar Aşağıdaki kurulu ve bağlantı işlerinin nitelikli servis personeli veya siste kurucuları tarafından yapılası ve bütün yerel kurallara uygun olası gerekektedir. Kaerayı kurup bağlaadan önce, gereken yan biri aygıtlarını ve kablolarını kontrol edin ve hazırlayın. Kaerayı bağlaadan önce, bu kaera ve DVR gibi bağlanacak olan tü aygıtları kapatın. Not: Kubbe kapağının penceresine dokunayın. Kaera Kurulu Yeri Kaeranın kurulacağı yeri bayiinizle görüşün, ve kurulu için yeterince güçlü olan bir yer seçin. Kaerayı tavana (beton, vs), onu yeteri derecede destekleyecek kadar güçlü bir yere kurun. Kaerayı binanın teelinin olduğu kısa veya yeterince taşıa gücüne sahip bölülerine kurun. Kaeraları asla aşağıdaki yerlere kurayın veya kullanayın Doğrudan güneş ışığı veya yağura aruz kalan bölgelere kurayın. Kaerayı bir klianın çıkış yolunun yakınına kurayın. Yüze havuzu veya kiyasalların kullanıldığı diğer bölgelerin yakınına. Geniş iktarda buhar ve yağın olduğu yeek hazırlaa alanları ve diğer bölgelere, yanıcı atosfere, diğer özel ortalara. Radyasyon, X-ışını, güçlü elektrik dalgaları veya anyetizin yaratıldığı bölgeler. Denizde, sahil bölgelerde, veya aşındırıcı gazların üretildiği bölgelerde. İzin verilen orta çalıştıra ısısı aralığının dışındaki bölgelerde Kaerayı yetersiz dayanıklılıkta tavana takarken,tavanı güçlendirin. Statik Elektriğin Kaldırılası Hakkında Kaerayı kuradan önce, vücudunuzdan statik elektriği dışarı atak için elinizle etal bir kasaya ya da diğer etalik parçalara dokunun. Yüksek iktarda ne veya toz içeren bölgelere kurayın. Böyle yapak dahili parçaların daha kolay hasar göresine veya bozulasına neden olabilir. Kabloları güç hattının kenarından çekeyin. Vidaları Sıka Vidalar, alzeeler ve kurulu yerinin yapısına uygun olarak yeterli derecede sıkılalıdır. Vidaları sıktıktan sonra, bir eşitsizlik oladığından ve her vidanın sıkı olduğundan ein olak için görsel olarak teftiş edin. Korua Bandını Çıkara Kaerayı kullanadan önce korua bandını çıkarın. İkaz: Korua bandını dikkatlice çıkarın. 1. Aşağıda gösterildiği gibi, vida sounu anahtarını kullanarak vidaları gevşetin ve kubbe kapağını çıkarın. 2. Korua bandını çıkarın ve kubbe kapağını takın. 8 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :31:46 PM

9 Not: Kaerayı tavan ontajına taktığınızda, sağda gösterildiği gibi kaera gövdesine bir delik açanız gerekir. (ø5.0) Askı ontajı (İsteğe bağlı) Boru ve kaerayı aşağıdaki gösterildiği gibi takın. Kurulu Kaera Montajı Reside yerel olarak tedarik ediliş bir direğe takılış bir kaera görülüyor. Not: Kaera, duvar veya tavan ontajı için değerlendiriledi. Yüzey ontajı 9 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :31:48 PM

10 (A) Duvar ontajı (İsteğe bağlı) Kaerayı aşağıdaki sırada takın. 1. Boruyu takak istediğiniz duvara delikler açın. 2. Boru ve kaerayı aşağıdaki gösterildiği gibi takın. Kurulu A Boru vida yolları teiz ve passız olalıdır. Vidalarda yapıştırıcı (Teflon şerit veya silikon yapıştırıcı) kullanın. Vida yapıştırıcı şerit ekleyin Not: Montaj boru ve destekleri ürünle verilez. Referans: LG Standart boru Teknik Özellikleri. (B) Not: Kaera gövdesi ile ontaj desteği arasındaki esafeyi (B) koruak için bloğu (A) çıkarayın. (A) (B) (A) 10 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :31:51 PM

11 Selektör Ayarı Kaerada protokolü ve veri iletişiinin baud hızını belirleyen bir adet 4 bit anahtar bulunaktadır. Kaera yeniden başlatıldığında ayarlar yüklenir. Kaerayı kapattığınızdan, selektör ayarlarını değiştirdiğinizden ein olun, sonra değişiklikleri yükleek için tekrar gücü açın. 1. Kaerayı kapatın. 2. Muhafazadan do kapağını çıkarın. 4. Değişiklikleri yükleek için kaeraya güç verin. SW101 Ayrılış 3 (ON OFF OFF ON) Ayrılış 4 (OFF OFF OFF ON) Ayrılış 5 (ON ON ON OFF) Ayrılış 6 (OFF ON ON OFF) Ayrılış 7 (ON OFF ON OFF) Ayrılış 8 (OFF OFF ON OFF) Ayrılış 9 (ON ON OFF OFF) Ayrılış 10 (OFF ON OFF OFF) Ayrılış 11 (ON OFF OFF OFF) Ayrılış 12 (OFF OFF OFF OFF) Ayrılış 13 Kurulu 3. Aşağıdaki tabloya uygun olarak uhafaza içindeki selektörleri ayarlayın. (OFF ON OFF ON) Not: Düğe konuu (SW101) Protokol (ON ON ON ON) Ayrılış 1 (ON OFF ON ON) LG Multix (OFF ON ON ON) Pelco D (OFF OFF ON ON) Pelco P (ON ON OFF ON) Ayrılış 2 Denetleyiciyi LG Multix kullanıyorsanız, işlev kontrolünde bazı kısıtlaalar olabilir. SW LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :31:57 PM

12 12 Düğe konuu (SW104) (OFF OFF OFF OFF) (OFF OFF OFF ON) (OFF OFF ON OFF) (OFF OFF ON ON) (OFF ON OFF OFF) (OFF ON OFF ON) (OFF ON ON OFF) (OFF ON ON ON) BAUD ORANI 9,600 BPS 1,200 BPS 2,400 BPS 4,800 BPS 19,200 BPS 38,400 BPS 57,600 BPS 115,200 BPS Caera ID (Kaera Kilik) Ayarı Birden fazla kaera kullanak isterseniz, her kaera için 8 bit Işık azalta düğesini kullanarak kaera kiliklerini farklı olarak ayarlaanız gerekir. Kaera Kilik ayarını resilere ve aşağıdaki tabloya göre ayarlayın. Kaera kiliğinin varsayılan ayarı 1 dır. SW102 Kaera kilik ayarı tablosu ID SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 0 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 1 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 2 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 3 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 4 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 5 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 6 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF 7 ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF 8 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF 9 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF 10 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF 11 ON ON OFF ON OFF OFF OFF OFF 12 OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF 13 ON OFF ON ON OFF OFF OFF OFF 14 OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF 15 ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF 16 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF 17 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF 18 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF 19 ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF 20 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF 21 ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF 22 OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF 23 ON ON ON OFF ON OFF OFF OFF 24 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF 25 ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF 26 OFF ON OFF ON ON OFF OFF OFF 27 ON ON OFF ON ON OFF OFF OFF 28 OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF 29 ON OFF ON ON ON OFF OFF OFF 30 OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF 31 ON ON ON ON ON OFF OFF OFF 32 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF 33 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF 34 OFF ON OFF OFF OFF ON OFF OFF 35 ON ON OFF OFF OFF ON OFF OFF 36 OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF 37 ON OFF ON OFF OFF ON OFF OFF 38 OFF ON ON OFF OFF ON OFF OFF 39 ON ON ON OFF OFF ON OFF OFF 40 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF 41 ON OFF OFF ON OFF ON OFF OFF 42 OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF 43 ON ON OFF ON OFF ON OFF OFF 44 OFF OFF ON ON OFF ON OFF OFF 45 ON OFF ON ON OFF ON OFF OFF 46 OFF ON ON ON OFF ON OFF OFF 47 ON ON ON ON OFF ON OFF OFF 48 OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF 49 ON OFF OFF OFF ON ON OFF OFF 50 OFF ON OFF OFF ON ON OFF OFF 51 ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF 52 OFF OFF ON OFF ON ON OFF OFF 53 ON OFF ON OFF ON ON OFF OFF 54 OFF ON ON OFF ON ON OFF OFF 55 ON ON ON OFF ON ON OFF OFF 56 OFF OFF OFF ON ON ON OFF OFF 57 ON OFF OFF ON ON ON OFF OFF 58 OFF ON OFF ON ON ON OFF OFF 59 ON ON OFF ON ON ON OFF OFF 60 OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF 61 ON OFF ON ON ON ON OFF OFF LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:4 PM

13 62 OFF ON ON ON ON ON OFF OFF 63 ON ON ON ON ON ON OFF OFF 64 OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF 65 ON OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF 66 OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF 67 ON ON OFF OFF OFF OFF ON OFF 68 OFF OFF ON OFF OFF OFF ON OFF 69 ON OFF ON OFF OFF OFF ON OFF 70 OFF ON ON OFF OFF OFF ON OFF 71 ON ON ON OFF OFF OFF ON OFF 72 OFF OFF OFF ON OFF OFF ON OFF 73 ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF 74 OFF ON OFF ON OFF OFF ON OFF 75 ON ON OFF ON OFF OFF ON OFF 76 OFF OFF ON ON OFF OFF ON OFF 77 ON OFF ON ON OFF OFF ON OFF 78 OFF ON ON ON OFF OFF ON OFF 79 ON ON ON ON OFF OFF ON OFF 80 OFF OFF OFF OFF ON OFF ON OFF 81 ON OFF OFF OFF ON OFF ON OFF 82 OFF ON OFF OFF ON OFF ON OFF 83 ON ON OFF OFF ON OFF ON OFF 84 OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF 85 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF 86 OFF ON ON OFF ON OFF ON OFF 87 ON ON ON OFF ON OFF ON OFF 88 OFF OFF OFF ON ON OFF ON OFF 89 ON OFF OFF ON ON OFF ON OFF 90 OFF ON OFF ON ON OFF ON OFF 91 ON ON OFF ON ON OFF ON OFF 92 OFF OFF ON ON ON OFF ON OFF 93 ON OFF ON ON ON OFF ON OFF 94 OFF ON ON ON ON OFF ON OFF 95 ON ON ON ON ON OFF ON OFF 96 OFF OFF OFF OFF OFF ON ON OFF 97 ON OFF OFF OFF OFF ON ON OFF 98 OFF ON OFF OFF OFF ON ON OFF 99 ON ON OFF OFF OFF ON ON OFF 100 OFF OFF ON OFF OFF ON ON OFF 101 ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF 102 OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF 103 ON ON ON OFF OFF ON ON OFF 104 OFF OFF OFF ON OFF ON ON OFF 105 ON OFF OFF ON OFF ON ON OFF 106 OFF ON OFF ON OFF ON ON OFF 107 ON ON OFF ON OFF ON ON OFF 108 OFF OFF ON ON OFF ON ON OFF 109 ON OFF ON ON OFF ON ON OFF 110 OFF ON ON ON OFF ON ON OFF 111 ON ON ON ON OFF ON ON OFF 112 OFF OFF OFF OFF ON ON ON OFF 113 ON OFF OFF OFF ON ON ON OFF 114 OFF ON OFF OFF ON ON ON OFF 115 ON ON OFF OFF ON ON ON OFF 116 OFF OFF ON OFF ON ON ON OFF 117 ON OFF ON OFF ON ON ON OFF 118 OFF ON ON OFF ON ON ON OFF 119 ON ON ON OFF ON ON ON OFF 120 OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF 121 ON OFF OFF ON ON ON ON OFF 122 OFF ON OFF ON ON ON ON OFF 123 ON ON OFF ON ON ON ON OFF 124 OFF OFF ON ON ON ON ON OFF 125 ON OFF ON ON ON ON ON OFF 126 OFF ON ON ON ON ON ON OFF 127 ON ON ON ON ON ON ON OFF 128 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON 129 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON 130 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF ON 131 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF ON 132 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON 133 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF ON 134 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF ON 135 ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON 136 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF ON 137 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF ON 138 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF ON 139 ON ON OFF ON OFF OFF OFF ON 140 OFF OFF ON ON OFF OFF OFF ON 141 ON OFF ON ON OFF OFF OFF ON 142 OFF ON ON ON OFF OFF OFF ON 143 ON ON ON ON OFF OFF OFF ON 144 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF ON 145 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF ON 146 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF ON 147 ON ON OFF OFF ON OFF OFF ON 148 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF ON 149 ON OFF ON OFF ON OFF OFF ON 150 OFF ON ON OFF ON OFF OFF ON 151 ON ON ON OFF ON OFF OFF ON 152 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF ON 153 ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON 154 OFF ON OFF ON ON OFF OFF ON 155 ON ON OFF ON ON OFF OFF ON 156 OFF OFF ON ON ON OFF OFF ON 157 ON OFF ON ON ON OFF OFF ON 158 OFF ON ON ON ON OFF OFF ON 159 ON ON ON ON ON OFF OFF ON 160 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF ON 161 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF ON 162 OFF ON OFF OFF OFF ON OFF ON 163 ON ON OFF OFF OFF ON OFF ON 164 OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON 165 ON OFF ON OFF OFF ON OFF ON 166 OFF ON ON OFF OFF ON OFF ON 167 ON ON ON OFF OFF ON OFF ON 168 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF ON 169 ON OFF OFF ON OFF ON OFF ON 170 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 171 ON ON OFF ON OFF ON OFF ON 172 OFF OFF ON ON OFF ON OFF ON 173 ON OFF ON ON OFF ON OFF ON 174 OFF ON ON ON OFF ON OFF ON 175 ON ON ON ON OFF ON OFF ON 176 OFF OFF OFF OFF ON ON OFF ON 177 ON OFF OFF OFF ON ON OFF ON 178 OFF ON OFF OFF ON ON OFF ON 179 ON ON OFF OFF ON ON OFF ON 180 OFF OFF ON OFF ON ON OFF ON 181 ON OFF ON OFF ON ON OFF ON 182 OFF ON ON OFF ON ON OFF ON 183 ON ON ON OFF ON ON OFF ON 184 OFF OFF OFF ON ON ON OFF ON 185 ON OFF OFF ON ON ON OFF ON 186 OFF ON OFF ON ON ON OFF ON 187 ON ON OFF ON ON ON OFF ON 188 OFF OFF ON ON ON ON OFF ON 189 ON OFF ON ON ON ON OFF ON Kurulu 13 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:9 PM

14 190 OFF ON ON ON ON ON OFF ON 191 ON ON ON ON ON ON OFF ON 192 OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON 193 ON OFF OFF OFF OFF OFF ON ON 194 OFF ON OFF OFF OFF OFF ON ON 195 ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON 196 OFF OFF ON OFF OFF OFF ON ON 197 ON OFF ON OFF OFF OFF ON ON 198 OFF ON ON OFF OFF OFF ON ON 199 ON ON ON OFF OFF OFF ON ON 200 OFF OFF OFF ON OFF OFF ON ON 201 ON OFF OFF ON OFF OFF ON ON 202 OFF ON OFF ON OFF OFF ON ON 203 ON ON OFF ON OFF OFF ON ON 204 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 205 ON OFF ON ON OFF OFF ON ON 206 OFF ON ON ON OFF OFF ON ON 207 ON ON ON ON OFF OFF ON ON 208 OFF OFF OFF OFF ON OFF ON ON 209 ON OFF OFF OFF ON OFF ON ON 210 OFF ON OFF OFF ON OFF ON ON 211 ON ON OFF OFF ON OFF ON ON 212 OFF OFF ON OFF ON OFF ON ON 213 ON OFF ON OFF ON OFF ON ON 214 OFF ON ON OFF ON OFF ON ON 215 ON ON ON OFF ON OFF ON ON 216 OFF OFF OFF ON ON OFF ON ON 217 ON OFF OFF ON ON OFF ON ON 218 OFF ON OFF ON ON OFF ON ON 219 ON ON OFF ON ON OFF ON ON 220 OFF OFF ON ON ON OFF ON ON 221 ON OFF ON ON ON OFF ON ON 222 OFF ON ON ON ON OFF ON ON 223 ON ON ON ON ON OFF ON ON 224 OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON 225 ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON 226 OFF ON OFF OFF OFF ON ON ON 227 ON ON OFF OFF OFF ON ON ON 228 OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON 229 ON OFF ON OFF OFF ON ON ON 230 OFF ON ON OFF OFF ON ON ON 231 ON ON ON OFF OFF ON ON ON 232 OFF OFF OFF ON OFF ON ON ON 233 ON OFF OFF ON OFF ON ON ON 234 OFF ON OFF ON OFF ON ON ON 235 ON ON OFF ON OFF ON ON ON 236 OFF OFF ON ON OFF ON ON ON 237 ON OFF ON ON OFF ON ON ON 238 OFF ON ON ON OFF ON ON ON 239 ON ON ON ON OFF ON ON ON 240 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 241 ON OFF OFF OFF ON ON ON ON 242 OFF ON OFF OFF ON ON ON ON 243 ON ON OFF OFF ON ON ON ON 244 OFF OFF ON OFF ON ON ON ON 245 ON OFF ON OFF ON ON ON ON 246 OFF ON ON OFF ON ON ON ON 247 ON ON ON OFF ON ON ON ON 248 OFF OFF OFF ON ON ON ON ON 249 ON OFF OFF ON ON ON ON ON 250 OFF ON OFF ON ON ON ON ON 251 ON ON OFF ON ON ON ON ON 252 OFF OFF ON ON ON ON ON ON 253 ON OFF ON ON ON ON ON ON 254 OFF ON ON ON ON ON ON ON 255 ON ON ON ON ON ON ON ON 14 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:13 PM

15 Precautions Bağlantılar Bağlantılar tü yerel yasalara uygun olarak yetkili servis personeli veya siste kura personeli tarafından yapılalıdır. DC 12V kullanılabilir. Not: Güç verildiğinde ünite kendini kontrol eder (bir yatay kaydıra, eğe, zoo yapa ve odaklana işlei). RS-485 Bağlantısı RS-485 site iletişii için aşağıda açıklanan kabloyu kullanın. Korualı, çift büklülü kablo Düşük epedans Tel kalınlığı en az AWG #22 ( ). Monitörü taka Kaera ve onitör arasındaki görüntü sinyali bağlantısı. Bağlantı Önizlee DC 12V Kaeranın DC 12V kablosu Video output (çıkışı) veri bağlantı noktası BNC fißi Ethernet kablosu Bağlantılar veri bağlantı noktası Ethernet kablosu Bağlayan güç kaynağı Güç girişi terinaline DC 12 V güç kaynağı bağlayın. ALARM IN (ALARM GİRİŞİ) Bağlantıları 8-pinli kablo konektörüne harici sensörler bağlayın. Harici sensörleri bu konektöre bağlayın. Her bir alar sensörü G (GND) ile bağlanalıdır. Giriş teknik özellikleri düşük-aktif, voltajsız teas (aktifken ON (AÇIK)) veya açık kolektörden (aktifken Low (Düşük)) oluşur. Dikkat edilecek noktalar Alar girişi bağlantısı, iki iletişi bağlantı noktasından yalnızca birine bağlanalıdır. Bir alar sensörünü, birkaç kaeranın alar girişi konektörüne bağlaayın. 15 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:15 PM

16 veri bağlantı noktası Adaptör Alar sensörlerine (1-4) Alar Input (Alar Girişi) işlevi Bu hızlı kubbe kaera, alar sinyallerini algıladığı bir terinale sahiptir. Eğer kapı, pencere, kasa vb. yerlere kurulan alar sensörü, dokuna veya sarsıntı algılarsa, alar sensörü alar sinyalini kaeraya gönderir ve kaera algılanan konuu izler. Alar Input (Alar Girişi) işlevi için Manual ode (Manuel od) ve Auto ode (Otoatik od) bulunur. Manual ode (Manuel od): İzle konuunu dokuna veya sarsıntıyı algılayan bir sensöre değiştirin ve algılanan konuu izleeye deva edin. (Alar Girdi Fonksiyonu Deva Süresini LKD 1000 kontrolörünü kullanarak 0 a ayarlayın.) <Örnek : Eğer bu ünite Alar 4 > den sinyal alıyorsa Alar girişi için veri yuvasının ve adaptörün bağlanası Hayır Açıklaa Renk 1 ALARM GİRİŞİ 1 Siyah 2 ALARM GİRİŞİ 2 Kahverengi 3 GND Kırızı 4 TRX D - Turuncu 5 TRX D + Sarı 6 GND Yeşil 7 ALARM GİRİŞİ 3 Mavi 8 ALARM GİRİŞİ 4 Beyaz Alar sinyalini gireden önce Ön Ayar 1 Alar sinyali girişi Ön Ayar 2 Ön Ayar 4 Alar 4 Ön Ayar 3 Alar 1 Alar 3 Alar 2 Hayır Açıklaa Renk 1 ALARM GİRİŞİ 1 Kahverengi 2 ALARM GİRİŞİ 2 Mavi 3 GND Sarı 4 TRX D - Yeşil 5 TRX D + Kırızı 6 GND Siyah 7 ALARM GİRİŞİ 3 Turuncu 8 ALARM GİRİŞİ 4 Beyaz Alar sensörlerine 4 Alar sensörlerine 3 Alar sensörlerine 2 Alar sensörlerine 1 İşlev konuu Belirli bir konuu izlerken. Present Tour (Ön Ayarlarda Gezinti) işlevini çalıştırırken. Manual (Manuel) odu İzlee pozisyonu alar pozisyonuna dönüştüğünde ve alar izlee oduna geçildiğinde kaerayı kontrol edeezsiniz. Kaerayı kontrol etek istediğinizde Alar Girdi Fonksiyonu Deva Süresini LKD 1000 kontrolörünü kullanarak 1 ila 255 arasında ayarlaanız gerekektedir. Ön Ayar gezintisini durdurun ve izlee konuunu alarlı konua değiştirin ve alarlı konuu izleeye deva edin. 16 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:17 PM

17 Auto (Otoatik) Yatay Kaydıra işlevini çalıştırırken. Desen işlevini çalıştırırken. Otoatik yatay kaydırayı durdurun ve izlee konuunu alarlı konua değiştirin ve alarlı konuu izleeye deva edin. Çalışan desen işlevini durdurun ve izlee konuunu alarlı konua değiştirin ve alarlı konuu izleeye deva edin. Auto (Otoatik) od: İzle konuunu dokuna veya sarsıntıyı algılayan bir sensöre değiştirin ve daha önce algılanan konua geri dönün.. Duration Tie of Alar Input (Alar Girişi Süresi) işlevini arasında bir değere ayarlayın. <Örnek : Eğer bu ünite Alar 4 > den sinyal alıyorsa Not: Ala Girişi 1 in Ön Ayarı 1, Alar Girişi 2 nin Ön Ayarı 2, Alar Girişi 3 ün Ön Ayarı 3, Ala Girişi 4 in Ön Ayarı 4. LKD1000 kuandanın bağlanası Kaerayı kontrol etek için LKD1000 kuandasını bağlaa. (Daha fazla ayrıntı için LKD1000 kuandanın kılavuzuna bakın). Veri Bağlantı Noktası Adaptör Alar sinyalini gireden önce Alar sinyali girişi Ön Preset Ayar 44 Ön Preset Ayar 1 1 Alar 1 Serbest bırakılan alar sinyali Ön Preset Ayar 3 3 Ön Preset Ayar 2 2 Alar 3 Alar 4 LKD1000 Denetleyicisi Bağlantılar Alar 2 İşlev konuu Belirli bir konuu izlerken. Present Tour (Ön Ayarlarda Gezinti) işlevini çalıştırırken. Auto (Otoatik) Yatay Kaydıra işlevini çalıştırırken. Desen işlevini çalıştırırken. Auto (Otoatik) odu İzlee konuunu alarlı konua değiştirin ve daha önce izlenen konua geri dönün. Ön Ayar gezintisini durdurun, izlee konuunu alarlı konua değiştirin ve ön ayar gezintisini yeniden başlatın. Otoatik yatay kaydırayı durdurun ve izlee konuunu alarlı konua değiştirin ve otoatik yatay kaydırayı yeniden başlatın. Çalışan desen işlevini durdurun ve izlee konuunu alarlı konua değiştirin ve desen işlevini yeniden başlatın. 17 TX- TX+ LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:19 PM

18 LKD1000 kuandalı veri yuvasının ve adaptörün bağlanası Hayır Açıklaa Renk 4 TRX D - Turuncu 5 TRX D + Sarı Siste Bağlantısı Not: Herhangi bir çevre aygıt kapatıldığında ve tekrar açıldığında, kaera da kapatılır ve yeniden açılır. Dikkat: Alar konektörlerini başka bir kaeranın alar konektörlerine bağlaayın. Denetleyici Hayır Açıklaa Renk 4 TRX D - Yeşil 5 TRX D + Kırızı veya TX- TX- TX+ TX+ Alar Girişi #2 Dikkat: Ürünle birlikte verilen adaptörü son kaeranın veri bağlantı noktasına bağlayarak RS-485 iletişi hatasını engelleyebilirsiniz. Alar Girişi #1 Alar Girişi #3 Alar Girişi #4 18 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:22 PM

19 İşlei Ayar Menüsüne Genel Bakış Aşağıdaki tablo enü addelerinin ve seçeneklerin listesini gösterir. Bu enülerdeki ilgili addeleri ayarlayarak kaerayı gereksinilerinize uyarlayabilirsiniz. Ana Menü Alt Menü İçerik FOCUS EXPOSURE WHITE BALANCE FOCUS MODE FOCUS DIST ZOOM START ZOOM END ZOOM SPEED ZTRK MODE INITIAL SET EXIT IRIS AGC WDR/BLC AUTO/ ONE PUSH/ ZOOM TRIG/ MANUAL 50c,1,3,5 x1~x26 x2~x324 SLOW/ MIDDLE/ QUICK AUTO/ MANUAL/ AUTO ONLY RET/TOP/END AUTO/MANUAL OFF/LOW/MIDDLE/HIGH OFF/WDR/BLC/HSBLC BRIGHTNESS 0~100 SHUTTER SENS-UP INITIAL SET EXIT ATW AUTO ONE PUSH MANUAL X512, ~, x2, AUTO, OFF, A.FLK, 1/160, ~, 1/90000 OFF, AUTO x2 ~ AUTO x128 RET/TOP/END COLOR TEMP INDOOR, OUTDOOR RED -100 ~ 100 BLUE -100 ~ 100 EXIT INITIAL SET RET/TOP/ END Ana Menü Alt Menü İçerik DAY/NIGHT MOTION DET PRIVACY MASK 3D-DNR AUTO DAY NIGHT OFF ON OFF ON OFF LOW MIDDLE HIGH D/N LEVEL DWELL TIME EXIT ZONE NUMBER INITIAL SET ZONE STATE WIDTH HEIGHT MOVE X MOVE Y SENSITIVITY EXIT MASK NUMBER INITIAL SET MASK STATE MASK COLOR WIDTH HEIGHT MOVE X MOVE Y RESET MASK EXIT INITIAL SET LOW/ MIDDLE/ HIGH 5, 10, 15, 30, 60 sec RET/TOP/ END ZONE1 ~ ZONE4 OFF, ON RET/TOP/ END MASK1 ~ MASK8 OFF, ON BLACK, GRAY, WHITE RET/TOP/ END İşlei 19 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:23 PM

20 Ana Menü Alt Menü İçerik SPECIAL RESET EXIT CAMERA ID 0~255 D-EFFECT COLOR FREEZE ON destekleniyor OFF COLOR LEVEL OFF/ ON SHARPNESS 0~68 STABILIZER OSD LANGUAGE INITIAL SET EXIT FACTORY RESET S/W VERSION REBOOT EXIT ON OFF/ ON OFF USER TITLE ZOOM MAG FUNCTION CAMERA ID ENG veya ENG/CHN RET/TOP/END RET/TOP/END Not: Present (Ön Ayar), Auto Pan (Otoatik Yatay Kaydıra), Pattern (Desen), Alar, Privacy Mask (Gizlilik Maskesi) işlevleri OSD enüsü üzerinde ayarlanaaz. Bu işlevleri ayarlaak için, LKD1000 kuandası kullanın. Menüde gezine LKD1000'in LG Do kaeranın gelişiş özelliklerinin tüünü kontrol edebile yeteneği sayesinde, bu kılavuzda LG Do kaeranın özelliklerini açıklaak için LKD1000 kuandası kullanacağız. (Ayrıntılı kuanda taliatları için, LKD1000 Kuanda kılavuzuna bakın) Düğeler Ca OSD tuşu ZOOM IN (YAKINLAŞTIRMA) tuşu ZOOM OUT (UZAKLAŞTIRMA) tuşu FOCUS NEAR (YAKINA ODAKLAN) tuşu FOCUS FAR (UZAĞA ODAKLAN) tuşu Open/Close (Enter) (Aça/Kapaa (Giriş)) tuşları İşlev Ayar enüsünü gösterir veya ayar enüsünün çalışasını iptal eder. Menü ekranında yukarı hareket etek için kullanın. Menü ekranında aşağı hareket etek için kullanın. Seçeneğin değerini arttırak için kullanın. Seçeneğin değerini azaltak için kullanın. Seçileri çalıştırır ve işaretli bir adde için bir altenü gösterir. 20 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :2:23 PM

21 Ayar enülerine erişe LKD1000 kuandasındaki tuşları kullanarak ayarlar enüsüne erişek için, aşağıdakileri yapın: 1. Ana enüde CAM (Kaera) ikonunu seçin ve ENTER (GİRİŞ) tuşuna basın. Kaera ID giriş enüsü gösterilir. CAM CAM Please Enter Caera ID Target CAM ID : _ Please Enter Caera ID Target CAM ID : _ 2. LKD1000 kuandasına bağlı kaerayı doğrudan kontrol etek için bağlı kaeraya girin ve ENTER (GİRİŞ) tuşuna basın. Kaera kontrol enüsü gösterilir. PRESET /CAM1 Genel Çalışa 1. Bir seçenek seçek için [In] veya [Out] tuşunu kullanın, sonra [Open] veya [Close] tuşuna b+asın. Monitörde altenü belirir. 2. Bir altenü seçeneği seçek için [In] veya [Out] kullanın. 3. Bir değer seçek için [Near] veya [Far] tuşlarını kullanın. 4. Ayar enüsünden çıkak için [EXIT] (ÇIKIŞ) seçeneğini seçin sonra [Open] veya [Close] tuşuna basın. Altenüde, [EXIT] (ÇIKIŞ) seçek için [In] veya [Out] tuşlarını, bir od seçek için [Near] veyar [Far] tuşlarını, ayar enüsünden çıkak için [Open] veya [Close] tuşlarını kullanın. RET: Öncekine döner. TOP: CAMERA SETTING (KAMERA AYAR) enü ekranına döner. END: Ayar enüsünden çıkar. Focus (Odak) Ayarı PRESET /CAM1 Focus Mode (Odak Modu) Ayarı 3. Kaera ayarı enüsünü gösterek için [Ca OSD] tuşuna basın. Bu noktada, kaera ayar enüsüne erişiiniz olacaktır. Kaera odağı, resin ortasını saptayarak otoatik olarak ayarlar. [FOCUS] (ODAK) enüsü üzerindeki [FOCUS MODE] (ODAK MODU) seçeneğini seçin ve aşağıdaki odu seçin. AUTO(OTOMATİK):Otoatik-odak otoatik olarak etkinleştirilir. ONE PUSH (TEK BASMA): Odak anuel olarak etkinleştirilir. Kaera otoatik-odak koutu alırsa, kaera Otoatik-odak odunda etkinleşir, ve odak otoatik olarak ayarlanır ve sonra odak odu otoatik olarak anuel oda değişir. İşlei 21 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:28 PM

22 ZOOM TRIG (YAKINLAŞTIRMA DEKLANŞÖRÜ): Odak anuel olarak etkinleştirilir. Yakınlaştırayı değiştirirseniz, odak otoatik olarak etkinleştirilir ve sonra odak odu otoatik olarak anuel oda değişir. MANUAL (MANUEL): Odak, yalnızca denetleyici üzerindeki FOCUS (NEAR veya FAR) [ODAK (YAKIN veya UZAK)] tuşları basılıysa etkinleşir. Focus Distance (Odak Mesafesi) ayarı Zoo End (Zoo Bitişi) ayarı Kaeranın yakınlaştıra bitii konuunu ayarlayabilirsiniz. Yakınlaştıra bitii konuunu ayarlarsanız, yakınlaştıra seçili yakınlaştıra bitii konuuna kadar çalıştırılır. [FOCUS] (ODAK) enüsü üzerindeki [ZOOM END] (ZOOM BİTİŞİ) seçeneğini seçin ve bir zoo bitiş konuu seçin. (Zoo Başlangıç konuu+1" ~ x324). Odak için iniu çeke esafesini seçer. Zoo Speed (Zoo Hızı) ayarı [FOCUS] (ODAK) enüsü üzerindeki [FOCUS DIST] (ODAK MESAFESİ) seçeneğini seçin ve bir Odak Mesafesi değeri seçin. (50CM, 1M, 3M, 5M). Zoo Start (Zoo Başlangıcı) ayarı Bir zoo hızı seçer. [FOCUS] (ODAK) enüsü üzerindeki [ZOOM SPEED] (ZOOM HIZI) seçeneğini seçin ve bir zoo hızı seçin. (SLOW, MIDDLE, QUICK) (YAVAŞ, ORTA, HIZLI) Kaeranın yakınlaştıra başlata konuunu ayarlayabilirsiniz. Yakınlaştıra işlevi çalıştırıldığında, yakınlaştıra her zaan seçili yakınlaştıra konuundan başlar. Zoo Tracking Mode (Zoo İzlee Modu) Ayarı [FOCUS] (ODAK) enüsü üzerindeki [ZOOM START] (ZOOM BAŞLANGICI) seçeneğini seçin ve bir zoo başlangıç konuu seçin (x1 - x26). Bir zoo izlee odu seçer. Zoo izlee, odaklanış zoo yapa duruudur. [FOCUS] (ODAK) enüsü üzerindeki [ZTRK MODE] (ZTRK MODU) seçeneğini seçin ve bir zoo izlee odu (AUTO, MANUAL) (OTOMATİK,MANUEL) seçin. FOCUS MODE (ODAK MODU) [AUTO] (OTOMATİK) olarak ayarlıysa, ZTRK MODE (ZTRK MODU) [AUTO] (OTOMATİK) e ayarlanır ve ZTRK MODE a (ZTRK MODE) geçeezsiniz. 22 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:31 PM

23 Exposure (Pozlaa) Ayarları Iris Ayarı 2. Bir od seçek için [Near] veya [Far] düğesini seçin ve [Open] veya [Close] düğesine basın. WDR: WDR sınırını ayarlayın. - BLC: BLC sınırını ayarlayın. - Kaera ışıklaa için istenen ercek iris değerini seçin. [EXPOSURE] (POZLAMA) enüsündeki [IRIS] (İRİS) seçeneğini seçin, ve bir değer seçin. (AUTO (OTOMATİK) veya MANUAL (MANUEL)). AUTO (OTOMATİK): Mercek irisi otoatik olarak ayarlanır. - Otoatik Kuvvetlendire Kontrolü (AGC) ayarı Eğer görüntüler çok koyuysa, görünütleri daha açık hale getirek için aksiu [AGC] değerini değiştirin [EXPOSURE] (POZLAMA) enüsündeki [AGC] seçeneğini seçin. - WDR/BLC ayarı BLC veya WDR kaera seçeneklerini ayarlaak için WDR/BLC seçeneğini kullanın. 1. [EXPOSURE] (Pozlaa) enüsündeki [WDR/BLC] seçeneğini seçin. AREA SETTING (ALAN AYARI): Bir alan seçek için [Near] veya [Far] düğesini kullanın ve ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) seçek için [In] veya [Out] düğesini kullanın. Alan ayarı enüsünden çıkak için [Open] veya [Close] düğesine basın. GRAY SCALE (GRİ ÖLÇÜ): Bir gri ölçü seçek için [Near] veya [Far] düğesini seçin. (GRAY (GRİ)yD.GRAY(KOYU GRİ)yBLACK(SİYAH)). HS LEVEL: Bir parlak düzey seçek için [Near] veya [Far] düğesini seçin. (5 düzey) MASK STATE: [ON] (AÇIK) veya [OFF] (KAPALI) olarak belirleek için [Near] veya [Far] düğesini kullanın. MASK i (MASKE) ON (AÇIK) olarak ayarlarsanız aske işlevi yalnızca, HSBLC otoatik od tarafından etkinleştirildiğinde etkinleştirilir. OFF (KAPALI): Kullanılaz. Brightness(Parlaklık) Ayarı İşlei 2. Bir od seçek için [Near] veya [Far] tuşlarını kullanın. (OFFy LOWyMIDDLEyHIGH) BLC LEVEL: LOW (DÜŞÜK) y MIDDLE (ORTA) y HIGH (YÜKSEK) HSBLC: Resin belirli bir alanının parlaklığını ayarlaak için kullanın. HSBLC odu yalnızca düşük aydınlatalı sahnelerde otoatik olarak etkinleştirilir. - MANUAL (MANUEL): DC İris seviyesini seçek için [Near] veya [Far] tuşlarını kullanın. WDR LEVEL: LOW (DÜŞÜK) y MIDDLE (ORTA) y HIGH (YÜKSEK) Karartılış videonun parlaklık ayarını arttırabilirsiniz. Parlaklığı daha düşük bir değere ayarlarsanız, görüntü kararır. Parlaklığı daha yüksek bir değere ayarlarsanız, görüntü parlaklaşır. 1. [EXPOSURE] (POZLAMA) enüsündeki [BRIGHTNESS] (PARLAKLIK) seçeneğini seçin. 2. Parlaklık düzeyini ayarlaak için [Near] veya [Far] düğesini seçin. 23 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:34 PM

24 SHUTTER (Deklanşör Hızı) ayarı Kaera ışıklaası için istenen deklanşör hızını seçin.görüntü daha koyu olasına rağen hızlı hareket eden özneleri yakalaak için deklanşör hızını yükseltebilirsiniz. 1. [EXPOSURE] (POZLAMA) enüsündeki [SHUTTER] (DEKLANŞÖR) seçeneğini seçin. Beyaz Dengesi Ayarları Bir ışık kaynağının rengini telafi etek için kaeranın çıkış rengini değiştirdiği yöntei seçin. 1. [CAMERA SET] (KAMERA AYARI) enüsündeki [WHITE BALANCE] (BEYAZ DENGESİ) seçeneğini seçin. 2. Deklanşör hızını ayarlaak için [Near] veya [Far] düğesini seçin. (x512~x2 y AUTO(OTOMATİK) y OFF(KAPALI) y A.FLK y 1/160 ~ 1/90000) SENSE-UP ayarı Karanlık yüzünden resiler net değilse, resin hassasiyetini arttırak için kullanın. 1. [EXPOSURE] (POZLAMA) enüsünden [SENS- UP] seçeneğini seçin. 2. SENS-UP sınırını ayarlaak için (OFF, AUTO x2 ~ AUTO x128) [Near] veya [Far] SENS-UP işlevini ayarlaak için, [SHUTTER] (DEKLANŞÖRDEKİ) [AUTO] (OTOMATİK) öğesini seçin. Not: Eğer [SHUTTER[ enüsünde AUTO (OTOMATİK) dışında bir SHUTTER (DEKLANŞÖR) seçeneklerinden birine ayarladıysanız, [SENS-UP] ayarı kullanılaaz ve [---] işareti görüntülenir. 2. Bir od seçek için [Near] veya [Far] düğesini seçin ve [Open] veya [Close] düğesine basın. ATW (Otoatik İzlee Beyaz Dengesi): Bu odda, düzgün beyaz denge için olan renk ısısı aralığı yaklaşık 1,800-10,500 K. Aşağıdaki koşullarda uygun beyaz dengesi elde edileeyebilir: - Renk sıcaklığı 1,800-10,500 K aralığının dışında olduğunda. - Sahne, avi gökyüzü veya güneşin batışı gibi çoğunlukla yüksek renk sıcaklığı olan nesneler içerdiğinde. - Sahne neli olduğunda. AUTO (OTOMATİK): Bu odda, beyaz dengesinin renk sıcaklığı aralığı yaklaşık 2,700-5,400 K tır. Aşağıdaki koşullarda düzgün beyaz ışık dengesi elde edileeyebilir: - Renk sıcaklığı 2,700-5,400 K aralığının dışında olduğunda. - Sahne, avi gökyüzü veya güneşin batışı gibi çoğunlukla yüksek renk sıcaklığı olan nesneler içerdiğinde. - Sahne neli olduğunda. ONE PUSH (TEK BASMA): ONE PUSH (TEK BASMA) odunu seçerseniz, [Open] veya [Close] tuşlarıyla Beyaz Dengeyi otoatik olarak ayarlayabileceksiniz. MANUEL: Beyaz dengesi seçeneklerini el ile ayarlayabilirsiniz. 24 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:36 PM

25 - COLOR TEMP (RENK SICAKLIĞI): Bir işlev seçek için [Near] veya [Far] düğesini kullanın. > INDOOR(İÇ MEKAN): Düzgün beyaz denge için renk sıcaklığı aralığı yaklaşık 3,200 K dır. > OUTDOOR(DIŞ MEKAN): Düzgün beyaz denge için renk sıcaklığı aralığı yaklaşık 5,100 K dır. - RED(KIRMIZI): İstenilen kırızı değerini ayarlayın. (-100~100) BLUE(MAVİ): İstenilen avi değerini ayarlayın. (-100~100) Gündüz/Gece Ayarı. 1. [CAMERA SET] (KAMERA AYAR) enüsündeki [DAY/NIGHT] (GÜNDÜZ/GECE) seçeneğini seçin. 2. Gündüz/gece işlevi için bir od seçek için [Near] veya [Far] düğesini seçin. AUTO(OTOMATİK): Gündüz/Gece odunu otoatik olarak değiştirebilirsiniz. - - D/N LEVEL: Bir düzey seçek için [Near] veya [Far] düğesini kullanın. (LOW (DÜŞÜK) y MIDDLE (ORTA) y HIGH (YÜKSEK)) DWELL TIME(BEKLETME ZAMANI): Bir beklete zaanı seçek için [Near] veya [Far] düğesini seçin. (5, 10, 15, 30 veya 60 san.) AGC [KAPALI] olarak ayarlanırsa, veya DEKLANŞÖR [EXPOSURE] enüsünde AUTO (OTOMATİK) dışında bir SHUTTER (DEKLANŞÖR) seçeneğine ayarlanırsa, DAY/NIGHT (GÜNDÜZ/GECE) işlevi için AUTO (OTOMATİK) odu bulunaz ve [---] işareti gösterilir. DAY(GÜNDÜZ): Renk odu etkin. NIGHT(GECE): Siyah-beyaz odu etkin. Motion Detection(Hareket Algılaa) Ayarı Hareket algılaa, parlaklık düzeyindeki değişiklikleri izleyerek sahnedeki nesneleri tespit edebilir. Hareket algılaa için 4 bölgeye kadar hassasiyet düzeyini seçebilirsiniz. 1. [CAMERA SET] (KAMERA AYARI) enüsündeki [MOTION DET] (HAREKET ALGI) seçeneğini seçin. 2. [ON] seçeneğini seçek için [Near] veya [Far] düğesini seçin ve [Open] veya [Close] düğesine basın. MOTION DETECTION (HAREKET ALGILAMA) enüsü görüntülenir. 3. Bir bölge nuarası (ZONE1~ZONE4) seçek için [ZONE NUMBER] üzerindeki [Near] veya [Far] düğesini kullanın. 4. ZONE STATE (BÖLGE KONUMUNDA) ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) seçeneğini seçek için [Near] veya [Far] düğesini seçin. Açık olarak ayarlarsanız, onitörün ortasında bölge çerçevesi çıkar. İşlei Not: 5. Bir seçeneği seçek için [In] veya [Out] düğesini kullanın ve seçeneği ayarlaak için [Near] veya [Far] düğesini kullanın. WIDTH(GENİŞLİK): Çerçevenin yatay boyutunu genişletin veya azaltın. HEIGHT(YÜKSEKLİK): Çerçevenin dikey boyutunu genişletin veya azaltın. MOVE X: Çerçevenin yatay konuunu hareket ettirir. 25 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:38 PM

26 MOVE Y: Çerçevenin dikey konuunu hareket ettirir. 6. [SENSITIVITY] seçeneğini kullanarak optiu düzeyde algılaa sağlayın. Gizlilik Maskesi ayarı MOVE X: Maske bölgesi kutusunun yatay konuunu hareket ettirir. MOVE Y: Maske bölgesi kutusunun dikey konuunu hareket ettirir. Notlar: Maske bölgesi konuunu sıfırlaak isterseniz, RESET MASK (MASKEYİ SIFIRLA) seçeneğini seçin ve [Open] veya [Close] tuşlarına basın. Bu işlevin aacı, ekran siyah bölesini seçerek ekranda görüntüleneesini sağlayarak kişisel gizliliği koruaktır. En fazla 8 bölge kaydedilebilir. 2. [ON] seçeneğini seçek için [Near] veya [Far] düğesini seçin ve [Open] veya [Close] düğesine basın. PRIVACY MASK (GİZLİLİK MASKESİ) enüsü çıkar. 3D-DNR Ayarı. 1. [CAMERA SET] (KAMERA AYAR) enüsündeki [PRIVACY MASK] (GİZLİLİK MASKESİ) seçeneğini seçin. 3. [MASK NUMBER] (MASKE NUMARASI) seçeneğinde (MASK1 ~ MASK8) bölge nuaralarından birini seçek için [Near] veya [Far] tuşlarını kullanın. 4. [MASK STATE] (Maske Duruu) seçeneğini ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) ayarlaak için [Near] veya [Far] tuşlarını kullanın. Maske bölgesini zaten kaydettiyseniz ve ON (AÇIK) olarak ayarlıysa, aske bölgesi onitörde belirir. 5. [MASK COLOR] (Maske Rengi) seçeneğindeki aske bölgesinin rengini seçek için [Near] veya [Far] tuşlarını kullanın. 6. [RESET MASK] (Maskeyi Sıfırlaa) öğesini seçin ve [Open] veya [Close] tuşlarına basın. Maske bölgesini ilk kez kaydediyorsanız, aske bölgesi onitörün ortasında belirir. Maske bölgesini zaten kaydettiyseniz, ilk duruuna geri döndürülür ve onitörün ortasında belirir. 7. Bir seçeneği seçek için [In] veya [Out] düğesini kullanın ve seçeneği ayarlaak için [Near] veya [Far] düğesini kullanın. WIDTH(GENİŞLİK): Maske bölgesi kutusunun yatay boyutunu genişletin veya azaltın. MASK1 ve MASK4 arasında kayıtlı aske nuaralarının kısıları aynı renge sahiptir. (Aynı şekilde MASK5 ile MASK8 arası da). Maskenin rengini değiştirirseniz, kayıtlı aske rengi her bir grup için aynı renge otoatik olarak değiştirilecektir (MASK1~4, MASK5~8). 1. [3D-DNR] seçeneğini seçin. Parlaklık yüzünden resiler net değilse, resin gürültüsünü azaltak için kullanın. 2. Bir seçenek seçek için [Near] veya [Far] düğesini kullanın. (OFF(KAPALI) y LOW(DÜŞÜK) y MIDDLE (ORTA) y HIGH (YÜKSEK)) Notlar: AGC yi [EXPOSURE] (POZLAMA) enüsünden [OFF] (KAPALI) ya ayarlarsanız, [3D-DNR] işlevi kullanılaaz. Bu işlevi kullanırken, ardıl görüntü oluşabilir. Özel Menü Ayarları Kaera Kilik Ayarı Yanlızca kaeranın ID sini gösterir. ID ayarlaak isterseniz dahili 8 bit-dip anahtarı kullanın. HEIGHT(YÜKSEKLİK): Maske bölgesi kutusunun dikey boyutunu genişletin veya azaltın. 26 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:40 PM

27 Sharpness(Netlik) Ayarı Görüntü hatlarını netleştirir. 1. [SPECIAL] enü üzerinde [SHARPNESS] seçeneğini seçin. D-EFFECT (Dijital efekt) ayarı Bu odel D-EFFECT (D-EFEKT) işlevini destekleez. COLOR (RENK) efektini ayarlaa Gösterilen resi gri tona veya renge değiştirebilirsiniz. 1. [SPECIAL] enü üzerinde [COLOR] seçeneğini seçin. 2. Bir seçeneği değiştirek ve ayarlaak için [Near] veya [Far] düğesini kullanın. Netliği daha yüksek bir değere ayarlarsanız, görüntü çıkışı daha net olur. Daha düşük değere alırsanız, görüntü donuk olur. Sabitleyici ayarı 2. Bir renk efektini değiştirek için [Near] veya [Far] düğesini kullanın. ON (AÇIK): Resi renkli gösterek için. Alt enüyü görüntüleek için ON u seçin ve [Open] veya [Close] basın. Renk ayarını yapak için [Near] veya [Far] butonuna basabilirsiniz. OFF (KAPALI): Resi gri tonlu gösterek için. 1. [SPECIAL] (Özel) enüsündeki [FREEZE] (Dona) seçeneğini seçin. Not: [STABILIZER] i ON konuuna getirirseniz, Dijital zoo otoatik olarak [x1.1] e ayarlanır. İşlei Dona ayarı Görüntü sabitleyici işlevi düşük frekanslı titreşiden kaynaklanan titrek görüntüleri en aza indirir. Bu işlev dış ekân gözetii için yararlıdır. [STABILIZER] seçeneğini seçin ve ON veya OFF konuuna getirin. OSD Ayarı [OSD] (OSD İŞLEVİ) enüsünü kullanarak İşlevi Ekranda Görüntülee seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Bu kaeradaki İşlevi Ekranda Görüntüle ayarı açılabilir veya kapatılabilir. 2. Açıp kapaak için [Near] veya [Far] tuşlarını kullanın. 1. [SPECIAL] enü üzerinde [OSD] seçeneğini seçin. 2. [ON] (AÇIK) seçek için [Near] veya [Far] tuşunu kullanın, sonra [Open] veya [Close] tuşuna basın. OSD enüsü çıkar. 27 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:43 PM

28 Dil Ayarı Ayar enüsü ve bilgi göstere için bir dil seçin. 3. Bir seçenek seçek için [In] veya [Out] tuşunu kullanın, sonra ayarı belirleek için [Near] veya [Far] tuşuna basın. ON(AÇIK): Ekranda İşlev OSD yi gösterir. OFF (KAPALI): İşlev OSD ekranda gösterilez. User title (Kullanıcı Başlığı) ayarı Kaera kiliğini kullanarak kaeraya bir sayı veya karakter atayabilirsiniz (0-9, A-Z, a-z). USER TITLE (KULLANICI BAŞLIĞI) ekranın sol üst köşesinde belirir. Kullanıcı başlığını kaybetek için [OFF] seçeneğini seçin. Sıfırlaa Ayarları 1. [RESET] seçeneğini seçin. 2. [Open] veya [Close] düğesine basın, RESET (SIFIRLAMA) enüsü belirecektir. 1. [SPECIAL] enü üzerinde [USER TITLE] seçeneğini seçin. 2. [ON] seçeneğini seçek için [Near] veya [Far] düğesini seçin ve [Open] veya [Close] düğesine basın. USER TITLE (KULLANICI BAŞLIĞI) enüsü belirir. A 3. Bir karakter veya sayı seçek için [In], [Out], [Near] veya [Far] düğesini seçin. - CLR (SİL): Yanlış kod girdiyseniz, CLR (SİL) seçeneğini seçin ve [Open] veya [Close] düğesine basın. 3. Bir seçenek seçek için [In] veya [Out] düğesini kullanın. FACTORY RESET (FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA): Belirli ayarları ve bilgileri teizle ve varsayılan fabrika ayarlarına geri dön. S/W VERSION (S/W SÜRÜMÜ): Monitördeki yazılı sürüünü gösterir. REBOOT (SIFIRLA): Kaera sisteini sıfırlar. 4. Seçiinizi doğrulaak için [Open] veya [Close] tuşuna basın. - POS (KONUM): [Near] veya [Far] düğesini kullanarak USER TITLE (KULLANICI BAŞLIĞI) konuunu ekranda hareket ettirebilirsiniz. - END (Bitiş): Seçiinizi onaylayın. - A (Boş): İleç konuuna bir boşluk ekler. - / : İleci sola veya sağa hareket ettirir. 28 LT303P-B.CTURALI_TUR_MFL :32:46 PM

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Modeller : LS501 Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu talimat kitapçığının tamamını dikkatlice okuyun. İkaz ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! AÇMAYIN

Detaylı

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRD5160 Serileri LRD5080 Serileri 1209 (V1.0)

Detaylı

D J TAL V DEO KAYDED C

D J TAL V DEO KAYDED C D J TAL V DEO KAYDED C KULLANICI KILAVUZU MODEL: LE2104 LE2104D Bu ürünü ba lamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanıcı kılavuzunun tamamını dikkatli bir biçimde okuyun. DİKKAT ELEKTRİK

Detaylı

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN840D Serileri 1404 (V5.0) Güvenlik Bilgileri 1

Detaylı

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN040N Serileri 1404 (V.0) 2 Güvenlik Bilgileri 1

Detaylı

12X HIZLI DOME KAMERA

12X HIZLI DOME KAMERA 12X HIZLI DOME KAMERA Kullanım Kılavuzu SCP-3120/3120V/3120VH 12X HIZLI DOME KAMERA Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2010 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co.,

Detaylı

Smart Dome Kamera. (Dış Mekan tipi) Kullanıcı Kılavuzu. olasılıkları hayal edin

Smart Dome Kamera. (Dış Mekan tipi) Kullanıcı Kılavuzu. olasılıkları hayal edin SCC-C7453P Smart Dome Kamera (Dış Mekan tipi) Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Bu Samsung ürününü aldığınız için teşekkürler. Daha ayrıntılı bir hizmet için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

Detaylı

12X HIZLI DOME KAMERA

12X HIZLI DOME KAMERA 12X HIZLI DOME KAMERA Kullanım Kılavuzu SCP-2120 emniyet bilgileri DİKKAT: DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA CİHAZIN ARKASINI) AÇMAYIN. KULLANICI

Detaylı

Yüksek Çözünürlüklü 37X Zum Renkli Kamera

Yüksek Çözünürlüklü 37X Zum Renkli Kamera Yüksek Çözünürlüklü 37X Zum Renkli Kamera Kullanım Kılavuzu SCZ-3370 Yüksek Çözünürlüklü Değişken Odaklı Dome Kamera Kullanım Kılavuzu Telif hakk 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm haklar sakldr. Ticari

Detaylı

HIZLI DOME KAMERA. Kullanım Kılavuzu SCP-2370/SCP-2370H/SCP-2370TH/ SCP-2330/ SCP-2330H/ SCP-2270/SCP-2270H/ SCP-3370/ SCP-3370H/SCP-3370TH

HIZLI DOME KAMERA. Kullanım Kılavuzu SCP-2370/SCP-2370H/SCP-2370TH/ SCP-2330/ SCP-2330H/ SCP-2270/SCP-2270H/ SCP-3370/ SCP-3370H/SCP-3370TH HIZLI DOME KAMERA Kullanım Kılavuzu SCP-2370/SCP-2370H/SCP-2370TH/ SCP-2330/ SCP-2330H/ SCP-2270/SCP-2270H/ SCP-3370/ SCP-3370H/SCP-3370TH HIZLI DOME KAMERA Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2011 Samsung Techwin

Detaylı

PD 40. Printed: 20.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5137547 / 000 / 01

PD 40. Printed: 20.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5137547 / 000 / 01 PD 40 Bedienungsanleitung Operating insuctions Mode d eploi Isuzioni d uso Manual de insucciones Manual de insuções Gebruiksaanwijzing Οδηγιες χρησεως Kulllana Taliatı de en fr it es pt nl el ar Printed:

Detaylı

Yüksek Çözünürlüklü Değişken Odaklı Dome Kamera

Yüksek Çözünürlüklü Değişken Odaklı Dome Kamera Yüksek Çözünürlüklü Değişken Odaklı Dome Kamera Kullanım Kılavuzu SCD-2080E Yüksek Çözünürlüklü Değişken Odaklı Dome Kamera Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Bu kurulum kalifiye bir kişi tarafından yapılmalı ve yerel tüm kodlara uyulmalıdır.

Bu kurulum kalifiye bir kişi tarafından yapılmalı ve yerel tüm kodlara uyulmalıdır. DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKASINI) ÇIKARTMAYINIZ. İÇİNDE KULLANICININ SERVİS YAPABİLECEĞİ PARÇALAR YOKTUR. SERVİS İÇİN KALİFİYE SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUNUZ. Ok başlığı

Detaylı

Yüksek Çözünürlüklü Darbelere Dayanıklı Dome Kamera

Yüksek Çözünürlüklü Darbelere Dayanıklı Dome Kamera Yüksek Çözünürlüklü Darbelere Dayanıklı Dome Kamera Kullanım Kılavuzu SCV-2060 Yüksek Çözünürlüklü Darbelere Dayanıklı Dome Kamera Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2010 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları

Detaylı

CKS623-A560. Yüksek Hızlı IR Dome Kamera KULLANIM KILAVUZU 1

CKS623-A560. Yüksek Hızlı IR Dome Kamera KULLANIM KILAVUZU 1 CKS823-A56O CKS723-A56O CKS623-A560 Yüksek Hızlı IR Dome Kamera KULLANIM KILAVUZU 1 2 CKS823-A56O CKS723-A56O CKS623-A560 Yüksek Hızlı IR Dome Kamera KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET

Detaylı

SAMSUNG ANTİ-VANDAL DOME KAMERA SCC-931T(P) Kullanma Kılavuzu

SAMSUNG ANTİ-VANDAL DOME KAMERA SCC-931T(P) Kullanma Kılavuzu SAMSUNG ANTİ-VANDAL DOME KAMERA SCC-931T(P) Kullanma Kılavuzu DİKKAT: DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ, AÇMAYIN ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞINI (VEYA ARKA KISMINI) AÇMAYIN. İÇİNDE KULLANICI

Detaylı

Yüksek Çözünürlüklü Gündüz ve Gece IR Kamera

Yüksek Çözünürlüklü Gündüz ve Gece IR Kamera Yüksek Çözünürlüklü Gündüz ve Gece IR Kamera SCO-2080R B d b t B u M d U k U Kamerayı çalıştırmadan önce kamera modelini ve doğru giriş gücü voltajını onaylayın. Bu kılavuzu iyice anlayabilmeniz için model

Detaylı

Düşük Işıklı, Yüksek Çözünürlüklü, Gündüz ve Gece Kamerası

Düşük Işıklı, Yüksek Çözünürlüklü, Gündüz ve Gece Kamerası Düşük Işıklı, Yüksek Çözünürlüklü, Gündüz ve Gece Kamerası Kullanım Kılavuzu SCB-1000 Düşük Işıklı, Yüksek Çözünürlüklü, Gündüz ve Gece Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2011 Samsung Techwin Co.,

Detaylı

Video Konferans Sistemi

Video Konferans Sistemi KULLANIM KILAVUZU Video Konferans Sistemi Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. MODEL RVF1000 1206 (V2.2) 2 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik

Detaylı

Üstün Çözünürlüklü GDA Kamerası

Üstün Çözünürlüklü GDA Kamerası Üstün Çözünürlüklü GDA Kamerası SCB-3000 SCB-3001 Kamerayı çalıştırmadan önce kamera modelini ve doğru giriş gücü voltajını onaylayın. Bu kılavuzu iyice anlamanız için model açıklamamızı sunacağız. SCB-3000/3001

Detaylı

2011-02. 5 Speed Dome Kamera Kullanım Kılavuzu V2.0.0

2011-02. 5 Speed Dome Kamera Kullanım Kılavuzu V2.0.0 2011-02 5 Speed Dome Kamera Kullanım Kılavuzu V2.0.0 Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Eğer herhangi bir soru veya isteğiniz varsa, lütfen satın aldığınız yer ile temasa geçmekte tereddüt

Detaylı

PANASONIC. GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu. WV Serisi Tüm Modeller BB Serisi Tüm Modeller

PANASONIC. GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu. WV Serisi Tüm Modeller BB Serisi Tüm Modeller PANASONIC GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu WV Serisi Tüm Modeller BL Serisi Tüm Modeller BB Serisi Tüm Modeller ÜRETİCİ FİRMA: PANASONIC CORPORATİON Panasonıc Way, Secaucus, New

Detaylı

Kompakt Yüksek Çözünürlüklü ATM Kamerası

Kompakt Yüksek Çözünürlüklü ATM Kamerası Kompakt Yüksek Çözünürlüklü ATM Kamerası Kullanım Kılavuzu SCB-3021 SCB-3020 SCB-2020 Kompakt Yüksek Çözünürlüklü ATM Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakk 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm haklar sakldr.

Detaylı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Modeller DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L tr Kullanım Kılavuzu_tr Dijital Video Kaydedici İçindekiler tr 1 İçindekiler 1 Güvenlik 3 1.1 Önemli güvenlik talimatları 3 1.2

Detaylı

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD6221 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SND-5011/SND-5061/ SND-7011/SND-7061

Kullanım Kılavuzu SND-5011/SND-5061/ SND-7011/SND-7061 Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu SND-5011/SND-5061/ SND-7011/SND-7061 Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd

Detaylı

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür

Detaylı

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543 KULLANIM KILAVUZU DVD Alıcı Sistemi Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543 MODELLER HT805PH (HT805PH,

Detaylı

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. MODEL LE1004 P/NO : COV30369303 2 Güvenlik Bilgileri

Detaylı

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNB-5001/SNB-7001

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNB-5001/SNB-7001 AĞ KAMERASI Kullanım Kılavuzu SNB-5001/SNB-7001 Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur

Detaylı