ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA KIBRIS MESELESİ VE GELECEĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA KIBRIS MESELESİ VE GELECEĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA KIBRIS MESELESİ VE GELECEĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE CYPRUS ISSUE AND ITS FUTURE WITH INTERNATIONAL ASPECTS ARALIK / DECEMBER 2014 AÇILIŞ / OPENING 11 ARALIK / DECEMBER / a.m. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MUSTAFA AFŞİN ERSOY SALONU EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY MUSTAFA AFŞİN ERSOY HALL

2 SEMPOZYUM KURULLARI / COMMITTEES OF THE SYMPOSIUM DÜZENLEYEN KURUMLAR / ORGANIZING INSTITUTIONS T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı / Higher Institution of Ataturk Culture, Language and History, Ataturk Research Center Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi / Eastern Mediterranean Universitiy Atatürk Research Center DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Nihat BÜYÜKBAŞ Prof. Dr. Halil BAL Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN Prof. Dr. Çağrı ERHAN Prof. Dr. Mehmet TEMEL Prof. Dr. Ömer Osman UMAR Doç. Dr. / Assoc Prof. Dr. Hasan CİCİOĞLU Hüseyin TOSUN 2

3 BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMMITTEE Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU Nihat BÜYÜKBAŞ Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ Prof. Dr. Hayati AKTAŞ Prof. Dr. Mehmet TEMEL Prof. Dr. Tuğrul ARAT Prof. Dr. Mustafa TURAN Prof. Dr. Halil BAL Prof. Dr. Ömer TURAN Prof. Dr. Sertaç BAŞEREN Prof. Dr. Ömer Osman UMAR Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN Prof. Dr. Selma YEL Prof. Dr. İsmail COŞKUN Prof. Dr. Mustafa YILMAZ Prof. Dr. Çağrı ERHAN Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Sibel AKGÜN Prof. Dr. Melek FIRAT Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Kemal ÇELİK Prof. Dr. Bedri GENCER Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Kudret ÖZERSAY Prof. Dr. Mehmet HASGÜLER Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Hamit PEHLİVANLI Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Uğur ÜNAL Prof. Dr. Ulvi KESER Prof. Dr. Selami KILIÇ Prof. Dr. Neşe ÖZDEN Prof. Dr. Salahi R. SONYEL SEKRETERYA / SECRETARIAT Duygu TÜRKER Arzu GÜVENÇ SAYGIN 3

4 11 ARALIK / DECEMBER 2014 MUSTAFA AFŞİN ERSOY SALONU / MUSTAFA AFŞİN ERSOY HALL Kayıt / Registration Açılış: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı / Moment of Silence and National Anthem of Turkey Açılış Konuşmaları / Opening Speeches Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Hasan CİCİOĞLU Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı / President of Atatürk Research Center of Eastern Mediterranean University Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı / President of Ataturk Research Center Prof. Dr. Derya ÖRS Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı/ President of Higher Institution of Ataturk Culture, Language and History Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı (Teşrifleri halinde) / Deputy Prime Minister (In case he graces us with his presence) Dr. Derviş EROĞLU KKTC Cumhurbaşkanı (Teşrifleri halinde) / President of TRNC (In case he graces us with his presence) 4

5 11 ARALIK / DECEMBER 2014 MUSTAFA AFŞİN ERSOY SALONU / MUSTAFA AFŞİN ERSOY HALL AÇILIŞ PANELİ / OPENING PANEL Johnson Mektubunun 50. Yılında Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Gelişmeleri/ Turkish Foreign Policy and Developments in Cyprus on the 50th Anniversary of Johnson s Letter Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Derya ÖRS Mustafa Sıtkı BİLGİN, Prof. Dr. Johnson Mektubu ve Türk-İngiliz İlişkileri / Johnson s Letter and TurkishBritish Relations Çağrı ERHAN, Prof. Dr. Johnson Mektubunun Türk-Amerikan İlişkilerine Etkisi / The Influence of Johnson s Letter upon Turkish-American Relations Melek FIRAT, Prof. Dr. Johnson Mektubunun Türk-Yunan İlişkilerine ve Kıbrıs Sorununa Etkisi/ The Influence of Johnson s Letter upon Turkish-Greek Relations and the Cyprus Issue Erel TELLAL, Prof. Dr. Johnson Mektubunun Türk-SSCB İlişkilerine Etkisi / The Influence of Johnson s Letter upon Turkish-USSR Relations Tartışma / Discussion : Öğle Yemeği / Lunch 5

6 11 ARALIK / DECEMBER 2014 MUSTAFA AFŞİN ERSOY SALONU / MUSTAFA AFŞİN ERSOY HALL I.OTURUM / SESSION I Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Mehmet TEMEL N. Selcen KORKMAZCAN, Öğr. Gör. Dr. / Lecturer Johnson Mektubu nun Dayanağı: 12 Temmuz 1947 Tarihli Türk-Amerikan Yardım Anlaşması / The Basis of Johnson s Letter: The Turkish-American Assistance Agreement dated July 12, Turgay Bülent GÖKTÜRK, Dr. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ceride Kayıtlarında Johnson Mektubu ve Sonrası / Johnson s Letter and the Aftermath in the Registry Books of the Grand National Assembly of Turkey Sabit DUMAN, Prof. Dr. Johnson Mektubunun Türk Solu Üzerinde Etkisi / The Influence of Johnson s Letter on Turkish Left Ulvi KESER, Prof. Dr. Gökhan AK, Dok. Öğr. / Postgraduate Kanlı Noel den Johnson Belgelerine Amerikan Belgelerinde Kıbrıs Sorunu / The Cyprus Issue in the American Documents from the Bloody Christmas to Johnson Documents Tartışma / Discussion : Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break 6

7 11 ARALIK / DECEMBER 2014 PROF. DR. MEHMET TAHİROĞLU SALONU / PROF. DR. MEHMET TAHİROĞLU HALL I. OTURUM / SESSION I Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Çağrı ERHAN Mehmet KAYA, Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. Atatürk Dönemi ( ) Türkiye-Kıbrıs İlişkileri / Turkey Cyprus Relations in the Ataturk Period ( ) Zehra ARSLAN, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Tek Parti Döneminde Türkiye nin Kıbrıs Politikasına Bakışı / Turkey s Perspective on Cyprus Policy in the Single-Party Period Işıl TUNA, Dok. Öğr. / Postgraduate Yıllarında Türkiye nin Kıbrıs Politikaları / Turkey s Cyprus Policies in the Years of Hasan Tahsin FENDOĞLU, Prof. Dr. Türk Dış Politikasında Kıbrıs / Cyprus in the Foreign Policy of Turkey Tartışma / Discussion : Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break 7

8 11 ARALIK / DECEMBER 2014 KÜTÜPHANE AUDİTORİUM / AUDITORIUM OF THE LIBRARY I. OTURUM / SESSION I Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Ömer Osman UMAR Sinan ÇULUK, Araş. / Research Asst. Musa İrfan Efendi ye 1921 Kavanin Meclisi Seçimlerinde Gönderilen Destek Mektupları / Letters of Support Sent to Musa İrfan Efendi for the 1921 Kavanin Assembly Elections Saime YÜCEER, Prof. Dr. Kıbrıs Türklerinin Kendi Kaderini Tayin Etme Mücadelesinde İlk Büyük Olay: Ocak Halk Hareketi / The First Great Event in the Struggle of Turkish Cypriots Determining their Own Fate: January Civil Movement Sadık SARISAMAN, Prof. Dr. Anadolu dan Kıbrıs Türk Halkına Yapılan Yardımlar ( ) / The Aid Provided by Turkish People for the Cypriot People ( ) Tartışma / Discussion : Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break 8

9 11 ARALIK / DECEMBER 2014 MUSTAFA AFŞİN ERSOY SALONU / MUSTAFA AFŞİN ERSOY HALL II. OTURUM / SESSION II Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Mustafa KÜÇÜK, Dr. Uzman / Expert Sultan İkinci Abdülhamid Dönemi nde Kıbrıs ta Ermeni Çetelerinin Faaliyetleri/ The Activities of the Armenian Gangs in Cyprus in the Period of Abdul Hamid II Recep ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. Kıbrıs ın İngiltere ye Kiraya Verilme Süreci ve Sonrası / The Process of Renting Cyprus to England and the Aftermath Muzaffer ALBAYRAK, Araş. / Research Asst. İngiliz İdaresi Altında Kıbrıs Maarif Teşkilatı / The Ministry of Education of Cyprus under the British Rule Mehmet Ali ÜNAL, Prof. Dr. Girit ve Kıbrıs Meseleleri: Mukayeseli Tahlil/ Crete and Cyprus Issues: A Comparative Analysis Tartışma / Discussion : Akşam Yemeği / Dinner 9

10 11 ARALIK / DECEMBER 2014 PROF. DR. MEHMET TAHİROĞLU SALONU / PROF. DR. MEHMET TAHİROĞLU HALL II. OTURUM / SESSION II Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Melek FIRAT Mehmet Akif ERDOĞRU, Prof. Dr. Yunanistan ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine Gönderdiği 1958 Tarihli İki Rapor: Prof. Alejandro Alvarez ve Prof. Maurice Bourquin in Raporları / Two Reports Dated 1958 Sent by Greece to the Secretary-General of the United Nations: The Reports of Prof. Alejandro Alvarez and Prof. Maurice Bourquin Resul BABAOĞLU, Okut. / Instuctor Kıbrıs Cumhuriyeti nin Kurulması ve Makarios un Türkiye Ziyareti (22 Kasım 1962) / The Establishment of the Republic of Cyprus and Makarios Visit to Turkey (November 22, 1962) Dinçer BAYER, Öğr. Gör. Dr. / Lecturer ABD nin Kıbrıs Politikasının Müttefiklik İlişkileri Bağlamında Değerlendirilmesi ( ) / The Evaluation of the Cyprus Policy of the USA within the Context of Alliance Relations ( ) Tartışma / Discussion : Akşam Yemeği / Dinner

11 11 ARALIK / DECEMBER 2014 KÜTÜPHANE AUDİTORİUM / AUDITORIUM OF THE LIBRARY II. OTURUM / SESSION II Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Turgut TURHAN Bülent ARI, Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. Âşıkların Dilinden Kıbrıs Barış Harekatı / The Cyprus Peace Operation in the Words of Minstrels Koray ÜSTÜN, Araş. Gör. / Research Asst. Anılara Yansıyan Yönleriyle Kıbrıs Barış Harekâtı / The Cyprus Peace Operation with the Aspects Reflected in the Memories Fatih TUĞLUOĞLU, Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. Büyükelçi, Diplomat Mahmut DİKERDEM in Gözüyle Kıbrıs Meselesi / The Cyprus Issue Through the Eyes of Ambassador Mahmut DİKERDEM Oğuz KARAKARTAL, Prof. Dr. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı nın Görsel Belge ve Objelere Yansıması Üzerine Bir İnceleme / An Analysis on the Reflection of the Cyprus Peace Operation Dated July 20, 1974 in the Visual Documents and Objects Tartışma / Discussion : Akşam Yemeği / Dinner 11

12 12 ARALIK / DECEMBER 2014 MUSTAFA AFŞİN ERSOY SALONU / MUSTAFA AFŞİN ERSOY HALL III. OTURUM / SESSION III Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. Kudret ÖZERSAY Bülent ŞENER, Dr. Kıbrıs Barış Harekâtı nın Meşruiyeti ve Uluslararası Hukuk Açısından Bir Değerlendirmesi / The Legitimacy of the Cyprus Peace Operation and an Evaluation in terms of International Law Cihat GÖKTEPE, Prof. Dr. Bilgehan ÖZTÜRK, Araş. Gör. / Research Asst. Kıbrıs Sorununun Uluslararasılaşması: Zürih Londra Anlaşmalarının Etkisi / The Internationalization of the Cyprus Issue: The Effect of the London and Zurich Agreements Sadi ÇAYCI, Prof. Dr. Kıbrıs Uyuşmazlığının Niteliği ve Çözümünde Uygulanacak Hukuk / The Nature of the Cyprus Conflict and the Law to be Applied in the Resolution Mahmut DUMANCI, Öğr. Gör. / Lecturer BM Andlaşması Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Barışçı Yöntemlerle Çözülmesi: Kıbrıs Sorunu / Resolving the Conflicts by Peaceful Means in the Framework of UN Treaty: The Cyprus Issue Tartışma / Discussion : Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break 12

13 12 ARALIK / DECEMBER 2014 PROF. DR. MEHMET TAHİROĞLU SALONU / PROF. DR. MEHMET TAHİROĞLU HALL III. OTURUM / SESSION III Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Salih KATIRCIOĞLU Fatma TÜRKOĞLU, Yük. Lis. Öğr. / Postgraduate Kuzey Kıbrıs ta Sanayileşme Denemesi: Kıbrıs Türk Sanayi Holding İşletmeleri LTD. Şirketi ( ) / Industrialization Trial in Northern Cyprus: Turkish Cypriot Industry Holding Enterprises Inc. ( ) Meltem KESKİN KÖYLÜ, Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. Kuzey Kıbrıs ın Uluslararası Ticaretini Artırmak için Kaynakların Verimli Kullanımı ve Ekonomik Genişlemenin Önemi / Efficient Use of Resources to Icrease the International Trade of Northern Cyprus and the Importance of Economic Expansion Aşkın İnci SÖKMEN, Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Kıbrıs / Eastern Mediterranean Geopolitics and Cyprus Ceyhun Can ÖZCAN, Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. Ada Ülkelerinde Turizm Talebi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği / Tourism Demand in Island Countries: The Case of the Turkish Republic of Northern Cyprus Tartışma / Discussion : Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break 13

14 11 ARALIK / DECEMBER 2014 KÜTÜPHANE AUDİTORİUM / AUDITORIUM OF THE LIBRARY III. OTURUM / SESSION III Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN İsmail ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. İngiliz Kabinesinde Kıbrıs Darbesi ve Barış Harekatı Tartışmaları / The Debates about the Cyprus Coup and Peace Operation in the British Cabinet Cavid QASIMOV, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Sovyet Azerbaycan ı Basınında Kıbrıs Barış Harekâtı / The Cyprus Peace Operation in the Press of Soviet Azerbaijan Gafar MEHDİYEV, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Ermenistan Basınında Kıbrıs Sorunu / The Cyprus Issue in the Armenian Press Tartışma / Discussion : Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break 14

15 12 ARALIK / DECEMBER 2014 MUSTAFA AFŞİN ERSOY SALONU / MUSTAFA AFŞİN ERSOY HALL IV. OTURUM / SESSION IV Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. / Assco. Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR C. Uğur ÖZGÖKER, Doç. Dr. / Assoc. Prof.Dr. Hüseyin ÇELİK, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Kıbrıs ta Enerji Politikaları ve İngiltere İlgisi / Energy Policies in Cyprus and the UK Interest Turgut TURHAN, Prof. Dr. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nin Avrupa Enerji Piyasasının Merkezine Oturma Hayali / The Dream of Getting in the Center of the European Energy Market of the Greek Cypriot Administration Yakup ŞAHİN, Dok. Öğr. / Postgraduate Elif ŞİMŞEK, Araş. Gör. / Research Asst. Doğu Akdeniz Enerji Kaynakları Kıbrıs ı Birleştirmeye Yetecek mi? AB NormYapıcılığının istisnai örneği Kıbrıs Açmazı / Will the Eastern Mediterranean Energy Resources be Enough to Unite Cyprus? The Cyprus Dilemma, the Exceptional Example of EU Norm-making Tartışma / Discussion : Öğle Yemeği / Lunch 15

16 12 ARALIK / DECEMBER 2014 PROF. DR. MEHMET TAHİROĞLU SALONU / PROF. DR. MEHMET TAHİROĞLU HALL IV. OTURUM / SESSION IV Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Erel TELLAL Yegana GEZALOVA, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Rusya Tarih Bilimciliğinde Kıbrıs Problemi nin Araştırılma Derecesi / The Level of Research into the Cyprus Conflict in Russian Historiography Ahmet GÜLEN, Dok. Öğr. / Postgraduate Türk- Sovyet İlişkileri Bağlamında Kıbrıs Sorunu ( ) / The Cyprus Issue in the Context of Turkish-Soviet Relations ( ) Hayat ŞAMIYEVA, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Sovyetler Birliği nin Dış Politikasında Kıbrıs Meselesi ( ) / The Cyprus Issue in the Foreign Policy of the Soviet Union : Öğle Yemeği / Lunch 16 Tartışma / Discussion

17 12 ARALIK / DECEMBER 2014 MUSTAFA AFŞİN ERSOY SALONU / MUSTAFA AFŞİN ERSOY HALL V. OTURUM / SESSION V Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Hayati AKTAŞ Ahmet Zeki BULUNÇ, Dr. Büyükelçi / Ambassador Kıbrıs Uyuşmazlığının Tarihsel Boyutu Kapsamında Siyasi ve Hukuki Temelleri ve Uyuşmazlığın Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Yansıması / The Political and Legal Bases of the Cyprus Conflict in the Context of its Historical Dimension and the Reflection of the Conflict on the Turkey-EU Relations Rafet AKGÜNAY, Dr. Büyükelçi / Ambassador Annan Planı ndan Günümüze Uzanan Müzakere Sürecinin Değerlendirilmesi / An Evaluation of the Negotiation Process which has Lasted until Today since the Annan Plan for Cyprus İsmail KÖSE, Yrd. Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nin AB Üyelik Süreci ve Kıbrıs Sorununda Çözümsüzlük Modeli / The EU Accession Process of the Republic of Cyprus and the Model of Deadlock in the Cyprus Conflict Esengül AYAZ AVAN, Öğr. Gör. Dr. / Lecturer Turkey s Cyprus Policy and its Impact on the European Security and Defence Policy (ESDP) / Türkiye nin Kıbrıs Politikası ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasına Etkisi Vahit GÜNTAY, Araş. Gör. / Research Asst. Uluslararası İlişkiler Bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ada Güvenliği Açısından Siber Güvenlik ve Kritik Altyapılar Üzerine Bir Değerlendirme / The Turkish Republic of Northern Cyprus within the context of International Relations and Cyber Security in terms of Island Safety and an Evaluation on Critical Infrastructures Tartışma / Discussion : Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break 17

18 12 ARALIK / DECEMBER 2014 PROF. DR. MEHMET TAHİROĞLU SALONU / PROF. DR. MEHMET TAHİROĞLU HALL V. OTURUM / SESSION V Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Hasan CİCİOĞLU Mukaddes ARSLAN, Uzman / Expert Kıbrıs ta Tarihi, Manevi ve Kültürel Ortak Miras Değeri Olarak Hala Sultan ve Hz. Ömer Türbeleri / The Tombs of Hala Sultan and Umar as Historical, Spiritual and Cultural Common Heritage Value in Cyprus Erdem ÇANAK, Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr Tarihli Bir Rapora Göre Kıbrıs Türkleri / Turkish Cypriots according to a Report Dated Birol ERTAN, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. KKTC de Ekonomik, Sosyal, Siyasal, Kültürel Bölünme ve Kıbrıs Sorunu / Economic, Social, Political, Cultural Division in TRNC and the Cyprus Issue Emine BALCI, Öğr. Gör. / Lecturer Kıbrıslı Türkler ile Türkiye den Gelen Göçmenler Arasında Uyum / The Harmony Between Turkish Cypriots and the Refugees from Turkey Sülün Evinç TORLAK, Prof. Dr. Şenol BATI, Dok. Öğr. / Postgraduate Özge DİRLİK, Öğr. Gör. / Lecturer KKTC Örneği Çerçevesinde - Kültürel Değerlerin Sürdürülebilirliği KKTC Örneği / The Sustainability of Cultural Values within the Framework of TRNC Example Tartışma / Discussion : Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break 18

19 12 ARALIK / DECEMBER 2014 MUSTAFA AFŞİN ERSOY SALONU / MUSTAFA AFŞİN ERSOY HALL DEĞERLENDİRME OTURUMU / REMARKS AND EVALUATION SESSION Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Prof. Dr. Halil BAL Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN Prof. Dr. Çağrı ERHAN Prof. Dr. Melek FIRAT Prof. Dr. Ömer Osman UMAR Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Hasan CİCİOĞLU : Akşam Yemeği / Dinner 19

20 13 ARALIK / DECEMBER 2014 SOSYAL PROGRAM / SOCIAL PROGRAM : Kültür Gezisi / Cultural Tour 20

21 ADRES LİSTESİ ADI SOYADI E-POSTA GÖREV YERİ ŞEHİR/ÜLKE Prof. Dr. Derya ÖRS Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa / KKTC Prof. Dr. Necdet OSAM Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Nihat BÜYÜKBAŞ Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Büyükelçi Dr. Rafet AKGÜNAY ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Güzelyurt / KKTC Büyükelçi Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Hayati AKTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon / TÜRKİYE Prof. Dr. Tuğrul ARAT TOBB Üniversitesi Prof. Dr. Halil BAL İstanbul Üniversitesi İstanbul / TÜRKİYE Prof. Dr. Sertaç BAŞEREN Ankara Üniversitesi 21

22 Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN Prof. Dr. İsmail COŞKUN İstanbul Üniversitesi İstanbul / TÜRKİYE Prof. Dr. Sadi ÇAYCI Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Sabit DUMAN İnönü Üniversitesi Malatya / TÜRKİYE Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOĞRU Ege Üniversitesi İzmir / TÜRKİYE Prof. Dr. Çağrı ERHAN Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU RTÜK Başkan Vekili Prof. Dr. Melek FIRAT Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Bedri GENCER Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul / TÜRKİYE Prof. Dr. Cihat GÖKTEPE Uluslararası Antalya Üniversitesi Antalya / TÜRKİYE Prof. Dr. Mehmet HASGÜLER 22 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çanakkale / TÜRKİYE

23 Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ Dumlupınar Üniversitesi Kütahya / TÜRKİYE Prof. Dr. Oğuz KARAKARTAL Girne Amerikan Üniversitesi Girne / KKTC Prof. Dr. Salih KATIRCIOĞLU Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa / KKTC Prof. Dr. Ulvi KESER Girne Amerikan Üniversitesi Girne / KKTC Prof. Dr. Selami KILIÇ Atatürk Üniversitesi Erzurum / TÜRKİYE Prof. Dr. Neşe ÖZDEN Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Sadık SARISAMAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar / TÜRKİYE Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Salâhi R. SONYEL Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ Prof. Dr. Erel TELLAL İNGİLTERE Erzincan Üniversitesi Erzincan / TÜRKİYE Ankara Üniversitesi 23

24 Prof. Dr. Mehmet TEMEL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla / TÜRKİYE Prof. Dr. Sülün Evinç TORLAK Pamukkale Üniversitesi Denizli / TÜRKİYE Prof. Dr. Mustafa TURAN Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Ömer TURAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa / KKTC Prof. Dr. Ömer Osman UMAR Fırat Üniversitesi Elazığ / TÜRKİYE Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL Pamukkale Üniversitesi Denizli / TÜRKİYE Prof. Dr. Selma YEL Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa YILMAZ Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Saime YÜCEER Uludağ Üniversitesi Bursa / TÜRKİYE Prof. Dr. Turgut TURHAN Doç. Dr. Sibel AKGÜN 24 Sakarya Üniversitesi Sakarya / TÜRKİYE

25 Doç. Dr. Zehra ARSLAN com Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize / TÜRKİYE Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa / KKTC Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul / TÜRKİYE Doç. Dr. Kemal ÇELİK Başkent Üniversitesi Doç. Dr. Birol ERTAN Doç. Dr. Yegana GEZALOVA Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa / KKTC Doç. Dr. Hasan GÜNGÖR Doç. Dr. Gafar MEHDİYEV Bakü Devlet Üniversitesi Bakü / AZERBAYCAN Erciyes Üniversitesi Kayseri / TÜRKİYE Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa / KKTC Doç. Dr. Kudret ÖZERSAY Doç. Dr. C. Uğur ÖZGÖKER ugurozgoker arel.edu.tr İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul / TÜRKİYE Doç. Dr. Hamit PEHLİVANLI Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale / TÜRKİYE 25

26 Doç. Dr. Cavid QASIMOV Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Bakü / AZERBAYCAN Doç. Dr. Hayat ŞAMIYEVA Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Bakü / AZERBAYCAN Doç. Dr. Uğur ÜNAL Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bülent ARI 26 Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay / TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Erdem ÇANAK Çukurova Üniversitesi Adana / TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELİK Yalova Üniversitesi İstanbul / TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA Niğde Üniversitesi Niğde / TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Meltem KESKİN KÖYLÜ Aksaray Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. İsmail KÖSE Erciyes Üniversitesi Kayseri / TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Can ÖZCAN Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya / TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Aşkın İnci SÖKMEN Gelişim Üniversitesi İstanbul / TÜRKİYE

27 Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞAHİN Karabük Üniversitesi Karabük / TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Fatih TUĞLUOĞLU Aksaray Üniversitesi Aksaray / TÜRKİYE Öğr. Gör. Dr. Esengül AYAZ AVAN Hacettepe Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Dinçer BAYER Piri Reis Üniversitesi İstanbul / TÜRKİYE Dr. Turgay Bülent GÖKTÜRK Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimagusa / KKTC Öğr. Gör. Dr. N. Selcen KORKMAZCAN edu.tr İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul / TÜRKİYE Dr. Uzman Mustafa KÜÇÜK Başbakanlık Osmanlı Arşivi İstanbul / TÜRKİYE Dr. Bülent ŞENER Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon / TÜRKİYE Okut. Resul BABAOĞLU Siirt Üniversitesi Siirt / TÜRKİYE Öğr. Gör. Emine BALCI Sakarya Üniversitesi Sakarya / TÜRKİYE Öğr. Gör. Özge DİRLİK Pamukkale Üniversitesi Denizli / TÜRKİYE 27

28 Öğr. Gör. Mahmut DUMANCI Kara Harp Okulu Araş. Gör. Vahit GÜNTAY Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon / TÜRKİYE Araş. Gör. Bilgehan ÖZTÜRK edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Antalya / TÜRKİYE Araş. Gör. Elif ŞİMŞEK Erciyes Üniversitesi Kayseri / TÜRKİYE Araş. Gör. Koray ÜSTÜN Hacettepe Üniversitesi Araş. Muzaffer ALBAYRAK com Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İstanbul / TÜRKİYE Uzm. Mukaddes ARSLAN com Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Araş. Sinan ÇULUK Başbakanlık Osmanlı Arşivi İstanbul / TÜRKİYE Dok. Öğr. Gökhan AK Hacettepe Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Denizli / TÜRKİYE Dok. Öğr. Şenol BATI Dok. Öğr. Ahmet GÜLEN 28 İstanbul Üniversitesi İstanbul / TÜRKİYE

29 Dok. Öğr. Yakup ŞAHİN Ankara Üniversitesi Dok. Öğr. Işıl TUNA Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul / TÜRKİYE Yük. Lis. Öğr. Fatma TÜRKOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hüseyin TOSUN Atatürk Araştırma Merkezi Bilimsel Çalışmalar Müdürü Atatürk Araştırma Merkezi Strateji Geliştirme Müdürü Aynur KÖKSOY Arzu GÜVENÇ SAYGIN Atatürk Araştırma Merkezi Uzman Yardımcısı Duygu TÜRKER Atatürk Araştırma Merkezi Uzman Yardımcısı 29

30 30

Açılış / Opening 23 Ekim 2013 / 23 October 2013 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi I Numaralı Salon

Açılış / Opening 23 Ekim 2013 / 23 October 2013 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi I Numaralı Salon PROGRAM KURULUŞUNDAN 90. YILINA TÜRKİYE CUMHURİYETİ FROM THE ESTABLISHMENT TO THE 90th ANNIVERSARY-THE REPUBLIC OF TURKEY INTERNATIONAL SYMPOSIUM 23-25 Ekim 2013 / 23-25 October 2013 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

Detaylı

100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE WORLD WAR I ON ITS CENTENARY

100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE WORLD WAR I ON ITS CENTENARY T.C. Başbakanlık Hacettepe Üniversitesi Karoli Gaspar Üniversitesi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Araştırma Merkezi 100. YILINDA I. DÜNYA

Detaylı

100. YILI MÜNASEBETİYLE I. DÜNYA SAVAŞI NDA KAFKAS (DOĞU) CEPHESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

100. YILI MÜNASEBETİYLE I. DÜNYA SAVAŞI NDA KAFKAS (DOĞU) CEPHESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU ERZURUM VALİLİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 100. YILI MÜNASEBETİYLE I. DÜNYA SAVAŞI NDA KAFKAS (DOĞU) CEPHESİ

Detaylı

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bartın Üniversitesi Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu 16-18 Nisan

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİRİ REİS VE TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF PİRİ REİS AND TURKISH MARITIME

Detaylı

26 EYLÜL 2013 / 26 SEPTEMBER 2013

26 EYLÜL 2013 / 26 SEPTEMBER 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF PİRİ REİS AND TURKISH MARITIME HISTORY 1.GÜN / PRESENT DAY 26-29 SEPTEMBER 2013 / İSTANBUL/TURKEY --- 26 EYLÜL 2013 / 26 SEPTEMBER 2013 BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ KONGRE SALONU

Detaylı

SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU SULTAN ABDÜLAZİZ AND HIS ERA SYMPOSIUM

SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU SULTAN ABDÜLAZİZ AND HIS ERA SYMPOSIUM T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAMME 12-13 ARALIK/ DECEMBER 2013 2 GÜN PARALEL OTURUMLAR

Detaylı

SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU

SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU Yer: TÜRK TARİH KURUMU KONFERANS SALONLARI/ANKARA www.sempozyum.ttk.gov.tr 12-13 ARALIK

Detaylı

V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI. Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası

V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI. Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası 11-12 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ METE CENGİZ KÜLTÜR MERKEZİ BURSA/TÜRKİYE KONFERANS PROGRAMI SAAT: 09: 00-09: 15 SAAT:

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kıbrıs Kaynakçası

Geçmişten Günümüze Kıbrıs Kaynakçası Geçmişten Günümüze Kıbrıs Kaynakçası Efe, H. (2009). "Evaluation of English Language Teaching Syllabuses Introduced in The First Year of Secondary Schools in Northern Cyprus / Kuzey Kıbrıs Orta Okulları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Eser içerikleri için) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil ERDEMİR Doğum Tarihi ve yeri : 1970 ANTALYA Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doçent Siyasi Tarih Üniversitelerarası

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL PROF. DR. MEHMET AYDIN ARMAĞANI Dergisi, üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com Adı Soyadı (Unvanı) Ramazan Gözen (Prof. Dr.) Doktora Reading Üniversitesi, Siyaset Bölümü (Department of Politics), İngiltere, 1994 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası ---- rgozen@hotmail.com Santral No

Detaylı

ULUSLARARASI OSMANLI DEVLETİ NDE NEHİRLER VE GÖLLER SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI OSMANLI DEVLETİ NDE NEHİRLER VE GÖLLER SEMPOZYUMU ULUSLARARASI OSMANLI DEVLETİ NDE NEHİRLER VE GÖLLER SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RIVERS AND LAKES IN THE OTTOMAN EMPIRE 02-03 MAYIS/ MAY 2013 KAYSERİ PROGRAM KİTAPÇIĞI PROGRAM 02 Mayıs 2013, Perşembe

Detaylı

Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Kamu Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1980-84

Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Kamu Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1980-84 Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi: 15.09.1961 Öğrenim Durumu: İlkokul: Elazığ Namık Kemal İlkokulu Ortaokul, Lise: Sakarya Ozanlar Lisesi, 1974-1980 TR85 0006 2000 6520

Detaylı

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ GÜNCEL KONULAR, EĞİLİMLER VE GÖSTERGELER KONGRE PROGRAMI CONGRESS SHEDULE 28-30 MAYIS 2015 MAY 28-30, 2015 DEDEMAN KONYA HOTEL & CONVENTION CENTER KONYA-TURKEY 28

Detaylı

TÜGİK GENEL BAŞKANI NIN MESAJI - 6. YÖNETİM KURULU ORGANİZASYON ŞEMASI FEDERASYON VE GİAD BAŞKANLARIMIZ 2010 YILI FAALİYETLER - 2010 ACTIVITIES

TÜGİK GENEL BAŞKANI NIN MESAJI - 6. YÖNETİM KURULU ORGANİZASYON ŞEMASI FEDERASYON VE GİAD BAŞKANLARIMIZ 2010 YILI FAALİYETLER - 2010 ACTIVITIES ÇALIŞMA RAPORU 2014 1 İçindekiler 2 8 10 21 41 59 61 TÜGİK GENEL BAŞKANI NIN MESAJI - THE MESSAGE OF PRESİDENT OF BOARD MANAGEMENT 6. YÖNETİM KURULU ORGANİZASYON ŞEMASI FEDERASYON VE GİAD BAŞKANLARIMIZ

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL TARİH SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL TARİH SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL TARİH SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi nde yayınlanan

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Süleyman YILMAZ Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Süleyman YILMAZ Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı ÖNSÖZ Değerli Katılımcılar, Kamu ve Vakıf olmak üzere 180 civarındaki üniversiteden oluşan Yüksek Öğretim Sistemimiz hızla değişen ve gelişen küresel ölçekte kendisini değerlendirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

KIBRIS TAKİ SİYASAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE JEOPOLİTİK UNSURLARIN ROLÜ ÖZET

KIBRIS TAKİ SİYASAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE JEOPOLİTİK UNSURLARIN ROLÜ ÖZET KIBRIS TAKİ SİYASAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE JEOPOLİTİK UNSURLARIN ROLÜ Turgay Bülent GÖKTÜRK ÖZET Tarihi MÖ 3000 e uzanan Kıbrıs ın, İngiltere Başbakanı Disraeli nin Kraliçe Victoria ya 5 Mayıs 1878 tarihinde

Detaylı

BİLGE STRATEJİ Cilt 3, Sayı 4, Bahar 2011

BİLGE STRATEJİ Cilt 3, Sayı 4, Bahar 2011 BİLGE STRATEJİ Cilt 3, Sayı 4, Bahar 2011 BİLGE STRATEJİ Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi Cilt 3, Sayı 4, Bahar 2011 ISSN: 1309-212X İmtiyaz Sahibi: Bilge Adamlar Stratejik

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA SEMPOZYUMU 17-20 Ekim 2012, Erzurum

ULUSLARARASI KATILIMLI BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA SEMPOZYUMU 17-20 Ekim 2012, Erzurum ULUSLARARASI KATILIMLI BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA SEMPOZYUMU 17-20 Ekim 2012, Erzurum INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON REGIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT 17-20 October 2012, Erzurum BİLDİRİLER KİTABI /

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Academic Social Science Studies dergisi yılda altı defa yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Academic Social

Detaylı

EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU IMPERIALISM AND THE ARMENIAN ISSUE INTERNATIONAL SYMPOSIUM

EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU IMPERIALISM AND THE ARMENIAN ISSUE INTERNATIONAL SYMPOSIUM EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU IMPERIALISM AND THE ARMENIAN ISSUE INTERNATIONAL SYMPOSIUM 18-19 Nisan/April Rixos Grand Ankara Otel İmtiyaz Sahibi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar

Detaylı

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 İÇİNDEKİLER TASAM IN PROFİLİ... 1 KURUMSAL YAPI... 2 TASAM WORLD... 15 ENSTİTÜLER... 15 PLATFORMLAR... 15 PROGRAM VE PROJELER... 15 FAALİYET ALANLARI... 18 KITALAR... 18

Detaylı

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Coğrafya Communicating Geography: Serving Our World

Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Coğrafya Communicating Geography: Serving Our World COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı