HEDEF ĐZLEYEN PC TABANLI HAREKETLĐ ROBOT TARGET FOLLOWING PC BASED MOBILE ROBOT ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEDEF ĐZLEYEN PC TABANLI HAREKETLĐ ROBOT TARGET FOLLOWING PC BASED MOBILE ROBOT ÖZET"

Transkript

1 HEDEF ĐZLEYEN PC TABANLI HAREKETLĐ ROBOT TARGET FOLLOWING PC BASED MOBILE ROBOT L. Özlem KARACA, Taner AKKAN, Hakan ÇELĐK, Tolga OLCAY, Necbettin ÇOLAK, Ertuğrul Özkan, Ali Mert YAMAN, Emre BOZAN Dokuz Eylül Üniversitesi Đzmir Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı, ĐZMĐR ÖZET Günümüzde mekatronik alanında savunma sanayi teknolojisi ile ilgili robotik uygulamaların sayısı gittikçe artmaktadır. Bu alanda önemli bir yer tutan araştırma robotları insanların gidemeyeceği uzay araştırmaları başta olmak üzere aynı zamanda endüstriyel üretim ve medikal sektörde de kullanılmaktadırlar. Bu projenin asıl amaçlarından biri, savunma sanayi için bir mobil robot ilk örneğini gerçekleştirmektir. Bu çalışmada, bir mobil robotu hareket ettirme işlevine ek olarak görüntü işleyip robotu etrafındaki cisimlerle ilgili bilgilendirme ve belirlenen hedefleri algılama işlemi yapılmıştır. Robot uzaktan bir PC ile kablosuz ağ üzerinden kontrol edilmektedir. Gerçeklenen araştırma robotu sağlam mekanik tasarımı, özgün elektronik tasarımı ve yazılımı ile geliştirilmeye açık bir platformdur. Anahtar Kelimeler: Hareketli Robot, Görüntü Đşleme, Kablosuz Haberleşme ABSTRACT Nowadays, robotic applications related to defense industry technology in mechatronics field increase more and more. Mobile search robots in this area can be used in space exploration that human can t go as well as in industrial production and medical sector. One of the main aims of this project is to develop mobile robot prototype for defense industry. In this study, informing the robot with surrounding objects using image processing and sensing the defined targets were done in addition to moving the mobile robot. Robot is controlled by remotely by a PC via wireless network. Realized research robot is an open platform for developing with robust mechanical design, novel electronics design and the software. Keywords: Mobile Robot, Image Processing, Wireless Communication. 1. GĐRĐŞ Görüntü işleyebilen ve çevresindeki değişimleri algılayabilen araştırma robotları günümüzde oldukça önemli kullanım alanları bulmaktadır. Bu tür robotlar engebeli arazilerde araştırma robotu olarak kullanılabileceği gibi savunma sanayine yönelik izleme etkinliklerinde de kullanılabilmektedir. Çalışmada öncelikle sağlam mekaniğe sahip paletli bir araştırma robotu tasarlanmış, motor sürmek ve uzaklık algılayıcıları değerlendirebilmek için mikrodenetleyici tabanlı bir elektronik sistem tasarlanmıştır. Uzaktan kablosuz ağ yardımıyla yönetebilmek ve görüntü işleme gibi karmaşık işlevleri yerine getirebilmek üzere robotun üzerine bir PC sistemi yerleştirilmiştir. PC üzerinde kablosuz ağ yardımıyla başka bir taşınabilir bilgisayardan yönetebilen bir kontrol yazılımı ile hedefe yönelmeyi sağlayan MATLAB tabanlı bir yazılım koşturmaktadır. Araştırma robotunun sistem diyagramı Şekil 1 de gösterilmektedir. 1

2 2. Materyal ve Metot 2.1. Mekanik Sistem Şekil 1. Araştırma robotunun sistem diyagramı Robotun şasesi üzerine ada şeklinde isimlendirilen kamera ve lazerin konumlandırıldığı bir döner platform yerleştirilmiştir. Adayı döndüren servo motor haricinde üzerinde iki tane daha servo motor mevcuttur. Bu servo motorlarında biri kamerayı kontrol eder diğeri ise lazeri kontrol etmekle görevlidir. Kameranın açısal serbestliği 68 derece olup lazerinki ise 130 derecedir. Lazerin en doğru pozisyonda konumlandırılabilmesi için adanın üzerine monte edilmiş plastik çubuktan yardım alınır. Son olarak bir yüksek çubuk platformu üzerinde ultrasonik algılayıcı bulunmaktadır. 180 derece dönebilen bir servo üzerinde ultrasonik sistem tüm açıları tarayabilmektedir. Robotun şase, ada ve çubuk platformunun Solidworks çizimi Şekil 2 de görünmektedir. Şekil 2. Robotun Şase,ada ve çubuk platform tasarımlarının Solidworks çizimleri Sekiz adet trigger dişlisi ve iki adet trigger kayışı ile bir paletli yapıyı süren iki adet redüktörlü DC motor şaseyi hareketlendirmektedir. Dört adet Mini DC servo motor ise kamera, lazer, ultrasonik ve adanın açılı hareket edebilmelerini ve bu hareketlerle hedef takibini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. 2

3 2.2. Elektronik Sistem Araştırma robotu üzerinde güçlü bir PC platformu yer almaktadır. Burada operatörün robotu yönetmesi ve robotun hedef resmi bulabilmesi için Intel D510M0 Atom Mini-ITX Ana kart [1] kullanılmıştır. PC üzerinde 80 GB boyutlu bir Hard disk vardır. 12V DC-DC çevirici ana kartı beslemektedir. Anakart üzerinde ayrıca bir kablosuz haberleşme kartı ve anten bulunmaktadır. Robotun bilgisayarı ile DC motorlar, ultrasonik devre ve servo motorlar arasında köprüyü sağlamak için PIC 16F877 [2] mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Bir 555 zamanlayıcı robotun üzerinde ışıklandırmayı sağlamaktadır. Ultrasonik algılayıcı devresi engelleri bulmak için konumlandırılmıştır. Mini bir web kamerası hedef algılamak için PC ye bağlanmıştır. Lazer devresi hedefi işaretlemek için mikrodenetleyici ile sürülmektedir. DC motorlar güçlü olduğundan sürücü devre olarak röleli bir sistem kullanılmıştır Yöntem PC ve devrelerin aç-kapa anahtarları açma durumuna getirilir. Radar kulesi 180 derece açı ile ileri geri dairesel bir hareket yaparak etraftaki duvar, hedef, canlı vb. nesneleri arar. Bir cisme rastlayana kadar bu işlem sürekli olarak tekrarlanır, robotta kendisi belirlenen veya belirlenmeyen bölgede gezinerek taramaya zemin hazırlar. Bi nesne algılandığında robot adasını nesne yönüne gerekiyorsa komple kendini nesne yönüne çevirir. Bu durumda robot ultrasonik devresi ile sabitlenmiş uzaklıkta durur, kamera aşağı yukarı yaparak hedef resmi arar. Bu arama işlemi için PC devreye girer açık olan MATLAB programında gelen görüntü çerçevelere bölünerek hafızasındaki hedef resim ile karşılaştırılır. Eğer hedef resim kamera görüş açısında yani robotun yönelip baktığı yönde ise MATLAB gerekli kodları üretir, seri port üzerinden PIC mikrodenetleyicisine aktarır PIC işlemcide lazer servo motoru lazeri hedefi işaretlemesi için gerekli hareketi yaptırır tamamladığında lazer yanarak işaretleme işlemi yani genel olarak istenen hedef bul ve işaretle işlemi gerçekleştirilir. Eğer hedef bulunduktan sonra harekete geçerse yine MATLAB ve PIC aracılığı ile hedef takibi an ve an gerçekleştirilir. Bu aşamadan sonra hedef kaybolunca robot ilerleyerek arama-tarama işlemine devam eder. Fakat bu kamera ile taranan bölgede ki nesne veya nesneler hedef resim değilse(örn: duvar) robot ilerleyerek arama/tarama işlemine devam eder. 3. DENEYSEL ÇALIŞMA Tüm sistemin Solidworks çizimi ve PhotoRender ile işlenmiş son hali Şekil 3 te gösterilmiştir. Şekil 3. Robotun Solidworks çizimi ve PhotoRender ile işlenmiş görünümü 3

4 Öncelikle netbook yardımıyla robotun üzerindeki yazılımın kontrolünü uzak kontrole almak için uzak masaüstü programı kullanılmıştır. Sunucu programı Robot üzerindeki PC ye kurulmuştur. Netbook üzerinde ise müşteri programı yer almaktadır. Sistemin uzaktan kontrolü ve görüntü işleme için iki farklı yazılım geliştirilmiştir. C# dilinde yazılan ilk yazılım sadece robotun tüm kontrollerini ele almakta ama görüntü işleme yapmamaktadır. Şekil 4 te bu yazılımın ana ekranı görünmektedir. Şekil 4. C# dilinde geliştirilmiş yazılımın ana ekranı Đkinci yazılım hem kontrolü hem de görüntü işleme işlevini görmektedir. MATLAB grafik ara yüzü (GUI) tabanlı bir yazılım yazılmıştır. Hedef resminin şekli ve MATLAB ara yüz yazılımının ana ekranı Şekil 5 te verilmiştir. Şekil 5. Hedef resminin şekli ve MATLAB Ara yüz yazılımının ana ekranı Robotu kontrol etmek için PC den komutlar seri kanal yardımıyla yine robot üstündeki PIC mikrodenetleyicisine aktarılmaktadır. Görüntü işleme yazılımı ise öncelikle web kamerasının bir resim yakalaması işlemini tetikler. Yakalanan resim RGB formatından gri tonlama haline dönüştürülür. Resim sadece siyah ve beyaz renk formatında bir resme eşik değeri yardımıyla geçirilir. Resmin negatifi alınır. 30 pikselden küçük boyuttaki resim bileşenleri temizlenir. Bölgeler birbirinden ayrıştırılır. Yuvarlaklık indeksine göre hedef resmi tanınmaya çalışılır. 4

5 Araştırma robotunun tamamlanmış halinin fotoğrafı Şekil 6 da gösterilmiştir. 4. SONUÇLAR Şekil 6. Araştırma robotunun tamamlanmış halinin fotoğrafı Sağlam güçlü paletli bir mobil robot sistemi başarıyla yapılmıştır. Sistemin kendi üzerinde güçlü bir PC yapısı barındırması özellikle işlemci gücü isteyen görüntü işleme yazılımlarına olanak tanımaktadır. Örnek olarak yapılan hedef işareti tanıma sistemi robotu otomatik olarak hedef işaretine yöneltmekte ve robot hedefi lazeriyle işaretleyebilmektedir. 360 derece ultrasonik tarayıcı ünite çevresinin uzaklık haritasını çıkarmamızda ve robotun engelleri tanımasında kolaylık sağlamaktadır. Sistem üzerine sonradan eklenebilecek bir robot kolu araştırma robotunun çevresindeki nesnelerle etkileşimde bulunmasını sağlayacaktır. Sistemin şu andaki en büyük dezavantajı ağırlığıdır. Ağırlık dolayısıyla batarya ömrü kısıtlanmaktadır. Ayrıca PC normal bir mikrodenetleyicili kontrolcüye göre daha fazla güç tüketmektedir. Đlerideki çalışmalarda robotun ağırlığının azaltılmasına çalışılacaktır. Ayrıca ARM işlemcili Linux işletim sistemi tabanlı daha hafif bir mobil PC yapısı işlemci gücünden ödün verilmesine karşı hem ağırlık hem de batarya ömründe iyileştirme yapmamızı sağlayabilecektir. KAYNAKÇA [1] Erişim Tarihi : Mart [2] Erişim Tarihi: Mart

BLUETOOTH KUMANDA KONSOLU ĐLE KONTROL EDĐLEN ROBOT KOLLU PALETLĐ MOBĐL ARAŞTIRMA ROBOTU

BLUETOOTH KUMANDA KONSOLU ĐLE KONTROL EDĐLEN ROBOT KOLLU PALETLĐ MOBĐL ARAŞTIRMA ROBOTU BLUTOOT KUMANDA KONSOLU ĐL KONTROL DĐLN ROBOT KOLLU PALTLĐ MOBĐL ARAŞTIRMA ROBOTU CRAWLR MOBIL SARC ROBOT WIT ROBOTIC ARM CONTROLLD BY BLUTOOT JOYSTICK Tolga OLCAY, Dokuz ylül Üniversitesi Đzmir Meslek

Detaylı

BĐLGĐSAYAR KONTROLLU CNC SĐSTEMĐ PC CONTROLLED CNC SYSTEM

BĐLGĐSAYAR KONTROLLU CNC SĐSTEMĐ PC CONTROLLED CNC SYSTEM BĐLGĐSAYAR KONTROLLU CNC SĐSTEMĐ PC CONTROLLED CNC SYSTEM L. Özlem KARACA, Taner AKKAN, Tolga OLCAY, Hakan ÇELĐK, Recep Can BAŞKURT, Đsmail YALÇINER, Mehmet BAYSARI Dokuz Eylül Üniversitesi Đzmir Meslek

Detaylı

ÇĐZGĐ ĐZLEYEN OTONOM ĐSTĐFLEME ROBOTU LINE FOLLOWER WITH AUTONOMOUS HANDLING ROBOT

ÇĐZGĐ ĐZLEYEN OTONOM ĐSTĐFLEME ROBOTU LINE FOLLOWER WITH AUTONOMOUS HANDLING ROBOT ÇĐZGĐ ĐZLEYEN OTONOM ĐSTĐFLEME ROBOTU LINE FOLLOWER WITH AUTONOMOUS HANDLING ROBOT Taner AKKAN, Hakan ÇELĐK, Tolga OLCAY, Çağlar YILDIRIM, Hüseyin GÖKTÜRK, Orçun KALYONCU Dokuz Eylül Üniversitesi MYO,

Detaylı

Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif

Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif Onur Çelik 1 Erkan Yiğiter 2 Herman Sedef 3 1,2,3 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: onurcel@yahoo.com

Detaylı

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM Fatih

Detaylı

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA 210257 İsmail GÜLLÜPINAR Danışman Prof.Dr. İsmail HAKKI ÇAVDAR

Detaylı

FPGA TABANLI 5 EKSENLİ MOBİL ROBOT KOLU TASARIMI VE UYGULAMASI

FPGA TABANLI 5 EKSENLİ MOBİL ROBOT KOLU TASARIMI VE UYGULAMASI FPGA TABANLI 5 EKSENLİ MOBİL ROBOT KOLU TASARIMI VE UYGULAMASI Hasan KARCI 1, Ali TANGEL 2 1 Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi hsnkarci06@hotmail.com

Detaylı

3G TABANLI UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ

3G TABANLI UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 1, 135-142, 2012 Vol 27, No 1, 135-142, 2012 3G TABANLI UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN ARAÇ

Detaylı

Web Üzerinden Labview Kullanarak Altı Eksenli Robot Kolu Kontrolü

Web Üzerinden Labview Kullanarak Altı Eksenli Robot Kolu Kontrolü Web Üzerinden Labview Kullanarak Altı Eksenli Robot Kolu Kontrolü * 1 Selim KAYA, 2 Barış BORU, 3 Eren Safa TURHAN, 4 Gökhan ATALI Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

GÖRÜNTÜ, KONUM VE VERİ TRANSFERİNE SAHİP BİR AKILLI NESNE TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ. Naser Rouzeh SHAHRAK

GÖRÜNTÜ, KONUM VE VERİ TRANSFERİNE SAHİP BİR AKILLI NESNE TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ. Naser Rouzeh SHAHRAK GÖRÜNTÜ, KONUM VE VERİ TRANSFERİNE SAHİP BİR AKILLI NESNE TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ Naser Rouzeh SHAHRAK Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Abdulsamet HAŞILOĞLU 2014 Her hakkı

Detaylı

PROJE ÖZETLERİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI

PROJE ÖZETLERİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006-2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI PROJE ÖZETLERİ 2007 İSTANBUL

Detaylı

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 1-16 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ İbrahim

Detaylı

İNSANSIZ ASKERİ KARA ARACI TASARIMI

İNSANSIZ ASKERİ KARA ARACI TASARIMI İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 1, 36-45, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 1, 36-45, 2013 İNSANSIZ ASKERİ KARA ARACI TASARIMI Köksal GÜNDOĞDU 1 Ali ÇALHAN 2* 1 Düzce

Detaylı

Anahtar kelimeler:otomasyon Yönetimi, Sayısal Görüntü İşleme, Veri Matris Kodu Teknikleri, Deney Seti Tasarımı

Anahtar kelimeler:otomasyon Yönetimi, Sayısal Görüntü İşleme, Veri Matris Kodu Teknikleri, Deney Seti Tasarımı Bir Otomasyon Prosesinin Veri Matris Kodu Teknikleri Kullanılarak Yönetilmesi: Hareketli Bant İçeren Bir Otomasyon Prosesinin Bir Deney Seti Olarak Tasarlanması Örneği * 1 İsmail Öylek, 2 Metin Varan,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR İÇİN GERÇEK ZAMANLI HAREKET TANIMA Anıl BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos-2013 KONYA Her Hakkı

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ AC VE DC SERVO SĐSTEM EĞĐTĐM SETĐNĐN GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ Fahrettin Hakan YILMAZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRĐK- ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya,

Detaylı

Gerçek Zamanlı Olarak, Anfis İle Renk Tabanlı Nesne Tespit Ve Motorlu Sistem İle Takip Edilmesi

Gerçek Zamanlı Olarak, Anfis İle Renk Tabanlı Nesne Tespit Ve Motorlu Sistem İle Takip Edilmesi S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 2007-2008 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI Hazırlayanlar Mert Turanlı Sercan Arslan Ahmet Arda Özdemir Danışman

Detaylı

Görüntü İşleme Tabanlı Nesne Tespiti Kullanarak Eğik Atış Mekanizmalı Uzaktan Vuruş Sistemi Geliştirilmesi

Görüntü İşleme Tabanlı Nesne Tespiti Kullanarak Eğik Atış Mekanizmalı Uzaktan Vuruş Sistemi Geliştirilmesi Görüntü İşleme Tabanlı Nesne Tespiti Kullanarak Eğik Atış Mekanizmalı Uzaktan Vuruş Sistemi Geliştirilmesi Murat Özdemir 1, Coşku Kasnakoğlu 1 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi

Detaylı

Uzaktan Robotik El Kontrolü

Uzaktan Robotik El Kontrolü T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Uzaktan Robotik El Kontrolü 228574 Hilal ALTUN 228598 Fulya AKDENİZ 228600 Neşe ÜNVER Yrd. Doç. Dr. Kadir

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

Uzaktan Kontrollü Prototip Mobil Bomba İmha Robotu Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

Uzaktan Kontrollü Prototip Mobil Bomba İmha Robotu Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Uzaktan Kontrollü Prototip Mobil Bomba İmha Robotu Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Remote Controlled Prototype Mobile Bomb Disposal Robot Design and Application Ali ÜNLÜTÜRK 1, Ömer AYDOĞDU 2, Ufuk GÜNER

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ AĞUSTOS 2010 ANKARA

YÜKSEK LİSANS TEZİ AĞUSTOS 2010 ANKARA TEK BAKIŞ AÇISI DERİNLİK KESTİRİMİ YÖNTEMİ İLE ROBOT DENETİMİ ENGİN KARATAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞUSTOS

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

PROJE TABANLI MEKATRONİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (MKT 2014) 22-24 MAYIS 2014 SİNOP

PROJE TABANLI MEKATRONİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (MKT 2014) 22-24 MAYIS 2014 SİNOP PROJE TABANLI MEKATRONİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (MKT 2014) 22-24 MAYIS 2014 SİNOP İÇİNDEKİLER SAYFA SÖZLÜ SUNUMLAR 1 Akıllı Baston Projesi 2 Ambulansa Öncelik Veren Trafik Lambaları 3 Amfibik (Kara-Deniz) Taşıma

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ DÖRT ROTORLU UÇAN ROBOT DENGE VE YÖNELİM ANALİZİ İLE UYGULAMASI

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ DÖRT ROTORLU UÇAN ROBOT DENGE VE YÖNELİM ANALİZİ İLE UYGULAMASI DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 No: 1 Sayı: 46 sh. 25-41 Ocak 2014 DÖRT ROTORLU UÇAN ROBOT DENGE VE YÖNELİM ANALİZİ İLE UYGULAMASI (BALANCING AND ORIENTATION ANALYSIS AND

Detaylı

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı Fuat OCAK 1, Levent GÖKREM 2* 1 Fatsa Vocational and Technical Anatolian High School,52400,Ordu,Turkey 2 Gaziosmanpasa University, Faculty of Engineering

Detaylı

KAMERA YARDIMI İLE GEZGİN ROBOTUN ÇİZGİ TAKİBİ UYGULAMASI

KAMERA YARDIMI İLE GEZGİN ROBOTUN ÇİZGİ TAKİBİ UYGULAMASI KAMERA YARDIMI İLE GEZGİN ROBOTUN ÇİZGİ TAKİBİ UYGULAMASI Osman Parlaktuna 1, Metin Özkan 2 and Ahmet Yazıcı 3 1 Osmangazi Universitesi, Elektrik-Elektronik Müh.Böl., Meşelik, Eskişehir. email: oparlak@ogu.edu.tr

Detaylı

OPC KullanılarakGerçek Zamanlı Haberleşen Matlab ve PLC Kontrollü Sistem

OPC KullanılarakGerçek Zamanlı Haberleşen Matlab ve PLC Kontrollü Sistem OPC KullanılarakGerçek Zamanlı Haberleşen Matlab ve PLC Kontrollü Sistem Zeynep Tekinalp 1, Sıtkı Öztürk 2, Melih Kuncan 3 1,2 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi, İzmit/Kocaeli

Detaylı