2012 Stuttgart Parti Kongresi Nihai Kararı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Stuttgart Parti Kongresi Nihai Kararı"

Transkript

1 2012 Stuttgart Parti Kongresi Nihai Kararı 1. Tüm parti üyelerinin yoğun hazırlıklarından sonra, MLPD Stuttgart 2012 Parti Kongresi büyük başarıyla sonuçlanmıştır. Parti tabanı bir yıl boyunca Merkez Komitesi nin çalışma raporu üzerine tartışıp, öneriler hazırlamış, merkezi kurullar için adaylarını titizlikle belirlemiştir. Teori organımızın REVOLUTİONÄRER WEG in Uluslararası Sosyalist Devrimin Strateji ve Taktiği başlıklı sayılarının eleştiri ve özeleştiri temelinde öğrenilip benimsenmesi ve yaratıcı bir şekilde uygulanması eşliğinde, parti kongremiz günümüzün can alıcı sorunlarına kısa ve özlü, esaslı ve iyimser cevaplar vermiştir. Kongreye sunulan 1640 ı aşkın öneri, 139 yazılı konuşma metni ve 411 sözlü konuşma, bütün yoldaşların kongreye ne kadar yüksek ideolojik-politik seviyede hazırlandıklarının göstergesiydi. Kendiliğindencilik önünde eğilmek mi, Uluslararası Sosyalist Devrime ileri mi tartışmasındaki mücadele IX. Parti Kongresi nde başarıyla yürütülmüştür! 2. MLPD devrimci bir işçi partisidir, gençliğin partisidir, kadının kurtuluşu partisidir, proleter enternasyonalizmin, radikal çevre korumanın, barış mücadelesinin, tutarlı anti-faşist mücadelenin ve demokratik hak ve özgürlükler için mücadelenin partisidir emperyalizm tarafından bütün sömürülen ve ezilenlerin kurtuluşunun partisidir. Kongre delegeleri partinin tüm bu özelliklerini temsil ediyorlardı. Delegelerin sınıfsal konumuna göre yüzde 78 i proleterdi. Yüzde 59 u sendika görevlerinde yer alıyorlardı. Delegelerin yüzde 40 ı kadın, yüzde 6,5 u yabancı kökenliydi. 3. Parti kongresinde, dünyanın karmaşık ekonomik durumu üzerine yoğun tartışma yapıldı. Dünya ekonomisinde 2008 yılında yaşanan derin düşüşten daha bir yıl sonra Başbakan Merkel, Ekonomide yeni canlanma yaşayacağız diye büyük konuşuyordu. Canlanma, durgunluğa düşmüş dünya ekonomisinin cılız kalan kendini iyileştirme güçlerini canlandıracakmış. Daha iki yıl geçmeden dünya ekonomisinin motoru yeniden tutukluk yapmaya başladı. Süregelen dünya ekonomik ve mali krizi derinleşti ve büyük bir hızla fırlayan devlet borçları, daha birçok ülkelerde ödenemeyecek boyutlara ulaştı. Parti kongresi, burjuva ekonomi polikasının, kaba (bariz) şarlatanlıktan ibaret olduğunu kanıtladı. Uluslararası kriz yönetimi, dünya ekonomik ve mali krizini ancak geçici olarak frenleyebilmiştir. Kriz yönetimi, krizi devlet bütçelerine yönlendirdi ve birçok Avrupa ülkelerinin ekonomilerini daha derin krize itmiştir. Dünya ekonomisinin sonuç olarak gösterdiği aşırı dengesiz gelişme, değişiklikler dolu bir dönemin ön belirtisidir. Bununla dünya ekonomisinin ağırlık merkezi, ABD/Avrupa ekseninden ABD ile Asya ülkelerini kapsayan Pasifik eksenine kaymıştır. Mutlak egemenliğe sahip uluslararası mali-sermaye, devletlerin kurtarma şemsiyeleri yardımıyla gücünü yeniletirken, kriz yüklerini tekelci olmayan burjuvaziye, yeni-sömürgeciliğe bağımlı ülkelerin ekonomilerine ve özellikle işçiler ve geniş kitlelere yükletti. Artık ufukta, dünya ekonomisinin yeniden bir derin düşüşünün şimşekleri çakmaya başlamıştır. Bu düşüş de birikmiş çelişkilerin patlak vermesine yol açacaktır. 4. Dünya devrimci bunalımı potansiyeli yüzeyde görülmese de, daha da artmıştır. Ekonomik ve politik kitlesel grevler, özellikle Güney Avrupa nın kriz ile sarsılan ülkelerinde, 2010/2011 yıllarında Arap ülkelerinde yaygınlaşan demokratik ayaklanma hareketleri, bir de Güney Afrika dan İspanya ya kadar varan madenci grevleri sınıf mücadelesinin uluslararası canlanmasının belirtisidir. Uluslararası sanayi proletaryası uyanmıştır. Avrupa da ve bilhassa Güney Avrupa daki ekonomik ve politik kitlesel mücadeleler fırtınası, artık sınıf mücadelesinin uluslararasılaşmasında ilk önemli adımların atıldığını göstermektedir. Uluslararası sanayi proletaryası, gitgide daha artan bir şekilde bu kitlesel grev ve yürüyüşlerin en ön saflarına geçtikçe, bu eylemlerin kapitalizm karşıtı yönü her geçen gün daha da belirginleşmektedir. Halk mücadeleleri ve gençlik isyanları uluslararası çapta bir canlanma göstermektedir. Bu eylemler ağırlıklı olarak, emperyalizmin kitlelere yönelik daha geniş çaplı ve çok yönlü baskılarına karşı kendiliğinden gelişen bir tepkidir. Parti kongresi, partimizin, sınıf mücadelesinin uluslararasılaşması ve sınıf mücadelesinin ilk aşama-

2 sından ikinci aşamaya ve devrimci akut duruma kadar yükselmesi için elinden geleni yapacağının altını çizmiştir. MLPD, işçi ve halk mücadelelerinin ortaklaşa koordine edilip birbirini devrimcileştirmesinin emperyalizme karşı ve sosyalizm için bir mücadeleye yükselmesi için elinden geleni yapacaktır. Bunun için partimiz, uluslararası sanayi proleteryasının Almanya kısmının belirleyici çoğunluğunu kazanma çabalarını yoğunlaştıracak, işçi sınıfının ve halk yığınlarının mücadelesini geliştirip ona enternasyonalist bir yön verecek ve ilerici göçmen örgütleriyle işbirliğini artıracaktır. Parti, kitlelere, küçük-burjuva milliyetçi ve küçük-burjuva enternasyonalist düşünce tarzının üstesinden gelmelerinde yardımcı olacaktır. 5. Parti kongresinin bir odak noktası, partinin çevre sorununda kendi görüşlerini belirlemesiydi. Parti kongresi, uluslararası süper-tekellere milyarlarca kâr sağlayıp kamu kaynaklarıyla destek verilmesiyle çevre politikasında başlatılan geri dönüşü şiddetle kınadı. Mutlak egemenliğe sahip uluslararası mali-sermaye, kendi kâr hırsına doğal çevreyi kurban etmektedir. Böylece küresel bir çevre felaketine dönüşmeye başlayan çevre bunalımı, yavaşlatılmak yerine daha da hızlandırılmaktadır. Parti kongresi, Kim ki insan-doğa birliğini koruyup geliştirmek istiyorsa, çevrenin kâr ekonomisi ile tahrip edilmesinden kurtarmayı amaçlayan uluslararası bir direniş cephesinin kurulmasına katılmalıdır. tespitinde bulundu. Parti kongresi, MLPD nin çalışmasında geçmişte çevre sorunu hakkında yer yer ortaya çıkan küçümseme eğilimlerinin aşılacağına karar verdi. Marksist-leninist çevre çalışmaları, partinin mücadelesinin ana cephesi olan işletme ve sendika çalışması yanında önemli ikinci mücadele cephesi olup, parti çalışmalarının tümünün bölünmez bir parçası olmalıdır. MLPD, şimdiden itibaren kararlılıkla çevre birimleri oluşturacaktır. Partimiz, bir partilerüstü çevre sendikası kurulması önerisini benimsemekte, onun inşasını yoğun bir şekilde desteklemektedir. Ve işçi ve halk hareketi içinde meydana gelen strateji tartışmasında, çevre hareketinin yeni bir niteliğe kavuşmasının gerekliliğini savunacaktır. Bu yeni niteliğin özellikleri şunlar olmalıdır: (1) hareketin gittikçe artan bir şekilde toplumu temelden değiştirici niteliğe kavuşması. Çünkü çevrenin tahripten kurtarılması, yalnız kapitalizmin yerine sosyalizmin geçmesiyle mümkündür; (2) çevreyi tahrip eden kâr ekonomisinden daha üstün bir güç oluşturabilmek için daha iyi örgütlenmesi; (3) işçi sınıfının, hareket içinde önder güç konumuna çıkması ve küçük-burjuva ara tabakalardan tekelci olmayan burjuvazinin bazı kısımlarına kadar mücadeleci çevre hareketi yelpazesinin çok değişik güçleriyle sıkı bağlar kurması; (4) hareketin, ülkeler aşan bir hareket haline gelmesi, dünyanın değişik ülkelerinde yürütülen faaliyetleri koordine edip, birbirini güçlendirmelerini sağlaması. Parti kongresi, insan-doğa birliği sorununu geri plana iten ekonomist bir vurdumduymazlığı eleştirdi. Uluslararası devrimci ve işçi hareketindeki bu eğilim, ideolojik bakımdan, Marx ın Gotha Programının Eleştirisinin kamuoyuna sunulmasının reformistler tarafından engellenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu görüşe göre, bütün servetlerin kaynağı yalnızca emekmiş; oysa Marx, var olan tüm kullanım değerlerinin zenginliğinin ana sını doğa, emeği ise onların baba sı diye nitelendirmiştir. Parti kongresi, Merkez Komitesi ni, insanlığın esas yaşam temellerinin koruma mücadelesinin ideolojik-politik temelinin oluşturulması için, Revolutionärer Weg [ Devrimci Yol ] dizisinin Sınıf mücadelesi ve insan-doğa birliğini koruma mücadelesi başlıklı 35. sayısının hazırlanmasını hızlandırmakla görevlendirdi. 6. Parti kongresi, mücadelelerin dünya çapında koordine edilmesi ve devrimcileştirilmesinin sadece kendiliğinden gelişmediğini vurguladı. Parti kongresinin çıkardığı en önemli sonuç, 2010 yılında kurulan devrimci dünya örgütü ICOR un inşasının ve geliştirilmesinin kararlı ve güçlü bir şekilde desteklenmesidir. Parti kongresi, özellikle ICOR üyelerinin, birbirini daha yoğun bir şekilde parti inşasında karşılıklı desteklemelerinin önemini vurguladı. Aynı zamanda parti, 2013 yılında yapılacak Birinci Uluslararası Madenci Konferansı nda olduğu gibi, işçi ve kitle hareketlerinin bir

3 çok alan ve yönde dünya çapında koordine edilmesi ve devrimcileştirilmesini desteklemektedir. Bugüne değin MLPD'nin hiç bir Parti Kongresi, IX. Parti Kongresindeki kadar uluslararası marksist-leninist ve işçi hareketinde bu kadar çok ilgi toplamamıştı. Bu büyük ilgi, 23 marksist-leninist parti ve örgütün delegasyonlarının aktif katılımında ve bunun yanında dünyanın her yöresinden 46 parti ve orgütün gönderdiği mesajlarda ifadesini buldu. Parti kongresi öncesinde, MLPD nin üyeleri ve dostlarının yürüttükleri bir bağış kampanyasında MLPD nin enternasyonalizm alanındaki çalışmaları için Euro dan fazla bağış toplamışlardı; meblağın yüzde 10 u ise bağış olarak ICOR a aktarıldı. IX. Parti Kongresi nin masraflarının tamamıyla karşılanması için MLPD içinde Euro bağış toplandı. Bu meblağ, partinin sağlam olduğunu, üyelerinin bilincinin de ne kadar yüksek bir düzeye ulaştığını, onların ne kadar yüreklendirici bir iyimserliğe sahip olduğunun ifadesidir. ICOR un güçlendirilmesi için daha fazla kadronun ayrılması, örgütün kitleler arasında sağlam kök salması gerekmektedir. Parti kongresi, partinin çeşitli alanlarındaki çalışmalarının yeni bir proleter enternasyonalizm niteliğine kavuşturulması için kararlı mücadele vereceğine dair karar verdi. 7. Egemenler, başlattıkları modern antikomünizm kampanyasını günden güne daha da çılgınlaştırmaktadırlar; çünkü burjuva ideolojisinin kitleleri olumlu bağlayıcı gücü gittikçe azalıyor. Hedef, daha çok insanların kapitalizmin sömürü ve baskısının olmadığı bir toplumsal alternatif aradıkları bir zamanda, marksizm-leninizmi aforoz etmek ve MLPD nin göreli izolasyonunu pekiştirmektir. Buna MLPD IX. Parti Kongresinin verdiği cevabı, modern antikomünizme karşı ve gerçek sosyalizm için bir atılıma geçmektir. Biz, gerici, demokratik olmayan ve kısmen faşist nitelikli antikomünizmin maskesini düşürüp, ona saldıracağız. Biz kitlesel biçimde ve gururla marksist-leninist özgürlük ideolojisini kitleler arasında yayacağız ve böylelikle onlara yeni bir toplumsal perspektif sunacağız. Modern antikomünizm darkafalı önyargılarla beslenirken, marksizm-leninizm ise özgürlük ruhuyla, özgün düşünme, duygular ve hareket etme ruhuyla beslenir. 8. Bu durumda, küçük-burjuva aydın ara tabakalar arasında daha geniş ölçüde tekellerin diktatörlüğünden kopmaları süreci yaşanmaktadır. Dolayısıyla MLPD nin ittifak hazırlık çalışmalarının yoğunlaşıp sistematikleşmesi gerekmektedir. 9. MLPD, kendisini yeni tip parti olarak görüyor. O, uluslararası işçi hareketinin en derin yenilgisinden önceleri sosyalist olan ülkelerin tümünün revizyonist yozlaşmalarından ders çıkarmıştır. Bu sürecin en önemli sonuçlardan biri, yalnız parti kongresine karşı çalışma raporu vermekle yükümlü ve Merkez Komitesi ni de bağımsız olarak denetleyen bağımsız kontrol komisyonlarının oluşturulmasıydı yılında Merkez Kontrol Komisyonu nda derin bir bunalım ortaya çıkmıştı. Bu nedenle MLPD nin birinci Olağanüstü Parti Kongresi yapılması gerekiyordu. Hiç görülmedik bir olaydı; çünkü Merkez Kontrol Organı, aslında partinin revizyonist yönde yozlaşma tehlikesini önlemesi gerekirken, bu yozlaşma tehlikesinin kaynağı bizzat kendisi olmuştu. Tüm parti eşi görülmedik bir biçimde seferber edilerek, üyeler, Merkez Komitesi ve Merkez Kontrol Komisyonundaki yoldaşların kendileri de Merkez Kontrol Komisyonu için mücadele ettiler. Aradan geçen yıllarda kadrolara yönelik katıyürekli muamele olayları son derece dürüst ve açık bir biçimde gözden geçirilip tartışılmış, çok ciddi hatalar ve yanlış gelişmeler açığa çıkarılıp düzeltilmişti. MLPD, insanları yaptıkları hatalara göre değil, kendi hataları karşısındaki tutumlarına göre değerlendirdiğinden gurur duymaktadır. Sonuçta sürece katılanların tümü, sorunları gerekli açık yüreklilikle düşünüp halletmek ve kendilerini değiştirmek için kazanılabildiler. Merkez Kontrol Komisyonu üyeleri, parti üyelerinin hak ve görevleri konusunda MKK için ayrıcalık tanınması yoluna kapıldıkları kontrolcü kibirlilik ten kendilerini kurtarmayı başardılar. Parti kongresi derin etki bırakan bir şekilde, üyelerimizin partinin efendileri olduklarını ispat etmiştir. Proleter kontrol ve kendi kendini kontrol ilkesi, kontrol ve kendi kendini kontrolün burjuva ve küçük-burjuvacı uygulanmasının etkilerine karşı üstünlük kazandı. Küçük-burjuvacı eğilim MKK nin bağımsızlığı konusunda, MKK partinin kendi kendini kontrol sistemi dışında durur anlamından hareket eder.

4 Zaten VIII. Parti Kongresi de Merkez Kontrol Komisyonu nun bunalımının sona erdiğini tespit etmişti. Merkez Kontrol Komisyonu nun bu IX. Parti Kongresi ne sunduğu çalışma raporu ve üzerine yapılan tartışmalar gösterdi ki, MKK nin proleter düşünce tarzı temelinde bağımsızlığını adım adım tekrar kazandığı, kendi kendini kontrol sistemindeki yerini aldı ve doğru yoldadır. Bu gelişme, yoldaşların açık ve samimi eleştiri ve özeleştirilerinden ve parti üyeleriyle eşit düzeyde bulunmalarında kendini gösterdi. Partimiz, Merkez Kontrol Komisyonu bunalımından şöyle bir ders çıkardı: Partinin küçük-burjuva düşünce tarzının üstesinden gelmesi, yalnızca partinin tam bir kendi kendini kontrol sistemi yardımıyla mümkündür. Bu sistemde, Merkez Kontrol Komisyonu nun yukarıdan ve üyelerin tabandan gerçekleştirdikleri kontrol, her tek kadronun kendi kendine yaptığı kontrol ile diyalektik birlik olarak etkilidir. Ve parti tabanı kendi kendini kontrol sisteminin temelini ve partinin kendi kendini değiştirmesinin esas etkenidir. Proleter düşünce tarzı, kendi kendini kontrol sistemi sayesinde küçükburjuva düşünce tarzına karşı mücadelede belirleyici üstünlüğü elde eder. Parti kongresi, kendi kendini kontrol sistemini örnek olacak bir şekilde uygulayarak, parti çalışmalarında son yıllarda oluşan birçok sorunları proleter bir tartışma kültürüyle tartışıp çözümleyebildi. Partinin, Stuttgart 21 projesine yönelik ve şimdiye kadar benzeri olmayan kitle hareketi içindeki çalışmaları üzerine sürdürülen geniş tartışmalar yaratıcı bir şekilde çözüldü: MLPD nin görevi, böylesi görevleri üstlenmek, kitlelerden öğrenmek, işçi ile halk hareketinin birliğini sağlamak ve böyle mücadeleleri sınıf mücadelesinin eğitim alanı olarak yürütmektir. Emperyalizmin genel bunalımlılığı, proleter düşünce tarzı ile küçük-burjuva düşünce tarzı arasındaki mücadeleyi genişletip sertleştirmektedir; bundan dolayı parti kongresi devrimci uyanıklığı keskinleştirdi. Modern antikomünizm yalnız toplumsal, bir ideoloji sistemi değildir. O, işçi sınıfı ve partiye sürekli sarsma etkisi yapar. Kendi kendini kontrol sistemi, küçük-burjuva antikomünist düşünce tarzına karşı verilen mücadelede yeni bir devrimci özgüvenin oluşmasını ve pekişmesini örgütler. Onun esas içeriği, küçük-burjuva antikomünist düşünce tarzının tüm etkilerinin üstesinden gelmektir. IX. Parti Kongresi, kendi kendini kontrol sistemini beyin yıkama ve baskıyla boyun eğdirme olarak karalayan modern antikomünizme karşı, düşünce tarzı öğretisinin çok önemli bir zaferiydi. Bizim için o, rüşvetçi olmayan ve özverili bir biçimde işçi sınıfının hedefine bağlı kalmanın ve onun gerçekleştirilmesinin bir özgürleşme aracıdır. 10. Parti Kongresi, MLPD nin son yıllarda çok karmaşık şartlar altında olumlu gelişme yaptığı, sağlamlaştığı ve çalışmalarını yeni alanlara genişlettiği tespitinde bulundu. Bilhassa taban kadınlarının 1. Dünya Kadın Konferansıyla ilişkili marksist-leninist kadın çalışmaları çok başarılıydı. Bu gelişme, düşünce tarzı öğretisinin en mükemmel sonuçlarından biridir. Düşünce tarzı öğretisi, parti çalışmalarının daima kitlelerin özörgütlenmeleriyle yoğun ilişkiler içinde yapılması gerektiğinin altını çizer. Böylelikle parti çalışmaları, çok değişik kitle özörgütlenmeleriyle karşılıklı ilişkiler geliştirmektedir. Stuttgart Parti Kongresi delegelerinin yüzde 75 i MLPD üyeliği dışında partiler üstü kadın, yerel politika, çevre veya enternasyonalizm konuları üzerinde faaliyet gösteren özörgütlenmelerde, yüzde 89 u da sendikalarda çalışmaktalar. MLPD ileride enternasyonalist özörgütlenmeleri daha da teşvik edecek ve enternasyonalizmin mücadeleci yanının bütün kitle özörgütlenmelerinde etkili olması için çaba gösterecektir. 11. MLPD, bankaların ve ekonomik boykot saldırılarının artırılmasına rağmen, mali bağımsızlığını savunup geliştirebilmiştir. Bu mali-politik saldırılara karşı mücadele, modern antikomünizme karşı düzenlediğimiz atılımın özünü oluşturmaktadır. 12. Almanya da, örgütü MLPD gibi pratik ve düşünce birliği içinde olan hiç bir parti yoktur. Bu birlik, kendini Merkez Komitesi nin ve Merkez Kontrol Komisyonu nun çalışma raporlarının oy birliğiyle kabul edilmesi ve maliye sorumlusunun aklanmasında göstermiştir. Oportünistler yılgınlık, egemenlere uyma sıkıntısı ve nostalji içinde hapis kalırken, MLPD ilkelere bağlı, perspektifli ve başarılı parti inşasına değer veriyor. MLPD, 2013 yılındaki Federal Parlamen-

5 to seçimine Almanya genelinde katılırken, çalışmalarını parti inşasının kitle özörgütlenmelerinin teşvikiyle ilişkili olarak ve yaratıcı ve çaba gösteren bir şekilde ilerletilmesi üzerine yoğunlaştıracaktır. Amaç, partinin özenli günlük çalışma sisteminin çok yönlü geliştirilmesi ve kalıcı olarak genişletilmesi ve güçlenmesini sağlamaktır. Bunun için IX. Parti Kongresi, partinin son yıllarda topladığı zengin tecrübeleri, farklarını titizlikle dikkate alarak, özenli bir şekilde değerlendirdi ve genelleştirdi. 13. Parti kongresi, marksist-leninist ittifak çalışmalarında, marksist-leninist çevre politikasında ve benzeri konularda henüz çözülmeyen sorunlar üzerine de hiçbir şeyi süslemeksizin tartıştı, sorunları çözme yolları gösterdi. Bu parti kongresi, Berlin deki tekelci partilerin kongrelerinden alışıldığı gibi, ileri gelenleri alkışlama ve kutlama şenliği değildi. Bu parti kongresi, ilkeli eleştiri ve özeleştiri ve yaratıcılık ve dostluk içinde geçen tartışmaların yaşandığı bir parti kongresi idi. Buradan da, karşılıklı derin saygı ve sarsılmaz dayanışma temeline dayalı olarak, büyük geleceğe ve zafere kesin güven ortamı kaynaklanıyordu. Dış ülkelerden gelen misafirlerden birisi, tartışmaların içeriği ve ruhunu kısaca, Parti kongresi, MLPD nin büyük bir atılımın arifesinde bulunduğunu göstermiştir diye nitelendiriyordu. 14. Partinin başarılı gelişimi, partinin sağlam temeli olan teori çalışmaları ve ideolojik-politik olgunlaşma sürecine dayanmaktadır. Teori organımız REVOLUTİONÄRER WEG in Uluslararası Sosyalist Devrimin Strateji ve Taktiği başlıklı sayıları çıkarıldıktan sonra, tüm partiyi ve birçok dostumuzu kapsayan mükemmel bir etüd ve eğitim hareketi düzenlendi. Bu, partinin karmaşık ve bazen fırtınalı zamanlarda da rotadan sapmamasının bir garantisidir. 15. Stuttgart Parti Kongresi nde eleştiri ve özeleştiri temelinde üye gelişmesindeki duraklama tartışıldı. Bu duraklama, öncelikle son yıllardaki krizi hafifletici politikaların ve modern antikomünizm kampanyasının etkileriyle ilişkiliydi. Parti kongresi, sonuç olarak, MLPD nin örgütsel politikasının ağırlığının derhal, parti inşasının kitle taktiği olarak, proleter enternasyonalizm bağlamında gençlik çalışmalarının olması gerektiğini kararlaştırdı. Gençliği kazanan, geleceği kazanır! Parti kongresi, bu kitle taktiğinin gerçekleştirilmesi için gerekli şartların mevcut olduğunu tespit etti: Gençlik çalışmaları üzerine başarıyla yürütülen eleştiri ve özeleştiri kampanyası, partinin gençlik çalışmalarında bir canlanma gerçekleştirdi. Rebell ve Rotfüchse gençlik ve çocuk örgütleri olumlu bir gelişme gösterdiler. Bu gelişmenin bir göstergesi, MLPD, Rebell ve Rotfüchse arasındaki birlik ve beraberliktir. Merkezi parti organlarıyla ilgili seçimlerde, Rebell in, partinin başlıca kadro kaynağı olmaya tekrar başladığı belirginleşti. 16. Parti kongresi yüksek bir kültür seviyesini gerçekleştirdi; proletarya kültürünün düşünce-duygu-eylem birliği için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Gerçekleştirilen ilerleyişin ve zamanın can alıcı sorularına ileriki cevaplar bulmanın anahtarının, diyalektik yöntemi düşünce tarzı öğretisi ve sistemli düşünme seviyesinde uygulayabilmek olduğu görüldü. Parti kongresinin gelişmiş proleter tartışma kültürü, bilhassa da yazılı olarak hazırlanmamış konuşmalar, diyalektik yöntemin bilinçli olarak uygulanmasının tüm parti çalışmalarının ana çizgisi haline geldiğini göstermektedir. 17. Parti kongresi, etkileyici fikir birliğiyle 8. Merkez Komitesi nin, 8. Merkez Kontrol Komisyonu nun ve 8. Merkez Maliye Denetleme Komisyonu nun iyi çalıştığına dair onay verdi. Aynı zamanda Merkez Komitesi kadrosu, birçok genç yoldaş ve bilhassa kadın yoldaşların seçilmesi ile yenilenip gençleşti. Partinin ileride büyümesinin sağlam temeli ve geleceğin büyük görevlerini başaracağının güvencesi olan canlılığının ve mükemmel kadro gelişmesinin bir göstergesi, seçilecek organlar için adaylığını koyan kadroların sayısının büyüklüğüydü. Merkez komitesine seçilebilecek üye sayısından yüzde 33 aday fazlalığı bulunuyordu. Yeni merkez komiteye seçilenlerin yüzde 84 ü işçi sınıfından, yüzde 34 ü kadın ve yaş ortalaması 48 dir. Stuttgart Parti Kongresi bütün MLPD ve REBELL üyelerine ve bütün dostlara şu çağrıda bulun-

6 maktadır: Modern antikomünizme karşı ve gerçek sosyalizm için bir atılıma geçelim! Federal Parlamento seçim kampanyasını büyük bir parti inşa girişimi olarak gerçekleştirelim! MLPD, kitleler arasında radikal sol, devrimci ve gerçek bir sosyalist alternatif olarak kök salacaktır! MLPD nin kitlelerin partisi ve REBELL örgütünün gençlik kitle birliği olması için ileri! Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz! Bütün ülkelerin işçileri ve ezilenler birleşiniz! ICOR ile ileri! Uluslararası Sosyalist Devrimin hazırlanışında ileri!

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Sayı: 203 I Haziran 2009 I Masrafı: 2 Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Almanya da bu yılın sonunda 30 bin kişi sınırdışı edilecek. Sol Parti nin soru önergesine hükümet tarafından verilen

Detaylı

4. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

4. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU tilted. 4. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU haziran 19

Detaylı

Baskı: Estet Ajans Matbaacılık Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4. Zer San. Sit. No: 16/26 Topkapı / İstanbul Tel: 212 565 17 74

Baskı: Estet Ajans Matbaacılık Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4. Zer San. Sit. No: 16/26 Topkapı / İstanbul Tel: 212 565 17 74 Devrimin GEZMİŞ Önsözü DENİZ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 2 Kitabın Adı: Devrimin Önsözü Deniz Gezmiş Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Mayıs 2010 İSBN: 978-605-61008-5-7 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

SOSYALİZMİN TEK YANLI ÖRNEĞİ Kapitalizmin dünya bunalımı bir süre önce Asya ve Latin Amerika da belirginleştikten sonra, giderek dünyanın bütün

SOSYALİZMİN TEK YANLI ÖRNEĞİ Kapitalizmin dünya bunalımı bir süre önce Asya ve Latin Amerika da belirginleştikten sonra, giderek dünyanın bütün SOSYALİZMİN TEK YANLI ÖRNEĞİ Kapitalizmin dünya bunalımı bir süre önce Asya ve Latin Amerika da belirginleştikten sonra, giderek dünyanın bütün kıtalarında belirginleşmeye başladı. Bu bunalımın, kapitalizmin

Detaylı

İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR

İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR Umut Yayımcılık Nisan 20 İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ KÜÇÜK GRUPLAR VE BÜYÜK CÜRETLER 2003 yılının yaz aylarında bir grup yolcu, Malatya nın köylerinden arabayla geçerken, yol

Detaylı

Kobanê halkının yanındayız!

Kobanê halkının yanındayız! Sayı / Hejmar: 168 Kasım / Sermawez 2014 Fiyatı / Biha: 2 TL Kobanê halkının yanındayız! KAHROLSUN BARBAR, FAŞİST, ŞERİATÇI IŞİD İN KOBANÊ HALKINA SALDIRISI! İÇİNDEKİLER 3 KAHROLSUN BARBAR, FAŞİST, ŞERİATÇI

Detaylı

Gençlik hareketi ve partinin güncel sorumlulukları

Gençlik hareketi ve partinin güncel sorumlulukları Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ Merkez Yayın Organı sayı: 216, Temmuz 00 Gençlik hareketi ve partinin güncel sorumlulukları Geçmiş konumunu yitiren gençlik hareketi

Detaylı

İçindekiler ARALIK 2009 SAYI: 41

İçindekiler ARALIK 2009 SAYI: 41 İçindekiler ARALIK 2009 SAYI: 41 1. Bu Sayı... 3 PGB Sosyalizm 2. Genel Karar... 7 IV. Enternasyonal 7. Dünya Kongresi 3. Kürt Açılımı nın Açılımı ve Kurucu Meclis... 25 Kamil KARAAĞAÇ 4. İran Devrimi

Detaylı

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır.

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır. Program GİRİŞ İnsanlığın sosyalizme ve komünist topluma doğru tarihsel ilerleyişi sürmektedir. Eşitlik ve özgürlüğe, sömürünün yeryüzünden silineceği bir düzene doğru dev adımlar atılan 20. yüzyılın, bu

Detaylı

Konfederalizmin inşa sürecini başlatmak, tarihsel bakımdan oldukça ileri, özgürleştirici ve heyecan verici yeni bir adım olmaktadır.

Konfederalizmin inşa sürecini başlatmak, tarihsel bakımdan oldukça ileri, özgürleştirici ve heyecan verici yeni bir adım olmaktadır. Önsöz Tarihin insanlık için büyük gelişme imkanları ile ciddi tehlikeleri iç içe barındırdığı, Ortadoğu da Üçüncü Dünya Savaşı olarak adlandırılan ciddi bir kaos ve çatışma durumunun yaşandığı, Kürdistanın

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

LEN N ZM N SORUNLARI J. V. STAL N

LEN N ZM N SORUNLARI J. V. STAL N J. V. STAL N LEN N ZM N SORUNLARI Bu kitap, J. Stalin'in "Fragen Des Leninismus" özgün adıyla "Dietz Verlag-Berlin" 1950 baskısından Türkçeye çevrilmiştir. Birinci Basım : Ekim 1997 Dizgi : Dönüşüm (0212)

Detaylı

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt/Volume IV Sayı/Number 1 Nisan/April 2011 Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences 1 YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ İÇİNDEKİLER / CONTENTS Berker Bank Bilal Savaş Rusya da 1905-1920 Yılları

Detaylı

Enternasyonal Komünist Akım. Dünyanın bütün işçileri, birleşin! tr.internationalism.org turkiye@internationalism.org. 19. Dünya Kongresi: Belgeler

Enternasyonal Komünist Akım. Dünyanın bütün işçileri, birleşin! tr.internationalism.org turkiye@internationalism.org. 19. Dünya Kongresi: Belgeler Enternasyonal Komünist Akım Dünyanın bütün işçileri, birleşin! tr.internationalism.org turkiye@internationalism.org 19. Dünya Kongresi: Belgeler E n t e r n a s y o n a l K o m ü n i s t A k ı m 1 9. D

Detaylı

EKİM 3. Genel Konferansı Bildirisi

EKİM 3. Genel Konferansı Bildirisi İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! Sayı: 119, 15 Nisan '95 EKİM 3. Genel Konferansı Bildirisi Mart ayı içinde toplanan EKÎM 3. Genel Konferansı çalışmalarını

Detaylı

Bir dönemin sonuna doğru

Bir dönemin sonuna doğru Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! Sayı: 285, Aralık 2012 TKİP IV. Kongresi Kapanış Konuşması... Bir dönemin sonuna doğru TKİP IV. Kongresi nin kapanışında Cihan yoldaşın yaptığı konuşmanın kayıtlarıdır.

Detaylı

ATİK Program Tartışma Taslakları Broşürü -I-

ATİK Program Tartışma Taslakları Broşürü -I- ATİK Program Tartışma Taslakları Broşürü -I- 2 ATİK Program Tartışma Taslakları Broşürü -I- ÖNSÖZ Değerli ATİK aktivistleri, sevgili dostlar; Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK), 2011 yılı sonunda

Detaylı

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER Sevgili Tarım Orman Emekçileri, Fotoğraf: Yasemin MİRİK Merhaba Dostlar / Hamit KURT...1 Tarım Ekonomisi ve Kapitalizmle Mücadele / Özkan YORGUN...2 Sendikal Hareketin

Detaylı

KONGREMİZ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ... PARTİ PROGRAMI KARARA BAĞLANDI!

KONGREMİZ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ... PARTİ PROGRAMI KARARA BAĞLANDI! Sayı / Hejmar: 157 ªubat / Sebat 2010 Fiyatı / Biha: 2 YTL KONGREMİZ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ... PARTİ PROGRAMI KARARA BAĞLANDI! İÇİNDEKİLER 3 KONGREMİZ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ... PARTİ PROGRAMI KARARA

Detaylı

Yeni Kadın 13. Kongresi; Birlik, Mücadele, Zafer Şiarıyla Gerçekleştirildi!

Yeni Kadın 13. Kongresi; Birlik, Mücadele, Zafer Şiarıyla Gerçekleştirildi! ATiK EMPERYALİZME, FAŞİZME ve HER TÜRDEN GERİCİLİĞE KARŞI Sayı: 249 15 Şubat 2015 ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) Yayın Organı İnternet: www.atik-online.net Yeni Kadın 13. Kongresi; Birlik,

Detaylı

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu Programı

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu Programı Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu Programı Önsöz: Elinizdeki, ATİK Programı, 20. Genel Konsey ve Program Komisyonu işbirliğince hazırlanmış ve 22 23 24 Nisan 2011 tarihlerinde Frankfurt ta gerçekleştirilen

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

Dostun düşmanın önünde yükseklere çekilmiş bayrak!

Dostun düşmanın önünde yükseklere çekilmiş bayrak! Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ Merkez Yayın Organı Sayı: 213, Mart '00 Parti programımızın yayını üzerine... Dostun düşmanın önünde yükseklere çekilmiş bayrak! Partimizin

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 21 / Sayı: 246 / Haziran 2002

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 21 / Sayı: 246 / Haziran 2002 SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 21 / Sayı: 246 / Haziran 2002 Özgür Yaflamda Israr ve Aç l m Kongresi ni özümseyip yaflamsallaflt ral m BAfiKAN APO NUN ÖZGÜRLÜK Ç ZG S YLE

Detaylı

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org İçindekiler - Burjuva Siyasetin Yeniden Dizaynı ve Seçimler...1 - Toplumsal ve Siyasal Gündem den,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...7 - Örgütlenme Sorunları, Yerel Çalışma ve Hedefler - İ.Can...17

Detaylı

Kasım 2006/10 FİYATI 2 YTL (KDV DAHİL) ISSN 1302-692X105

Kasım 2006/10 FİYATI 2 YTL (KDV DAHİL) ISSN 1302-692X105 AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! l l l l l l SA Dünyaya yeni Ekimler gerek! Irak-Güney Kürdistan: Bağdat tan

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 21 / Sayı: 246 / Haziran 2002

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 21 / Sayı: 246 / Haziran 2002 Kürt sorununun demokratik birlik içerisinde ÇÖZÜMÜNÜN ZAMANI GELM fit R PKK nin gerçekleştirdiği demokratik değişim ve dönüşümü, geride bıraktığımız on yıllık süre içerisindeki en ciddi hazırlık olarak

Detaylı

sosyalizm uğruna mücadelede 61 yıl

sosyalizm uğruna mücadelede 61 yıl sosyalizm uğruna mücadelede 61 yıl dördüncü EntErnasyonal İn uluslararası komitesi Kasım 2014 Bu broşürdeki belgeler ve yazılar, Toplumsal Eşitlik in web sitesi www.toplumsalesitlik.org dan alınmıştır.

Detaylı

ÖNDER DOLUTAŞ A ÖZGÜRLÜK

ÖNDER DOLUTAŞ A ÖZGÜRLÜK Sayı: 201 Ekim 2008 Masrafı: 2 ÖNDER DOLUTAŞ A ÖZGÜRLÜK 8 Eylül den beri Açlık Grevinde olan Önder Dolutaş ın Türkiye ye iadesini durdurmak için duyarlı herkesi dayanışmaya çağırıyoruz! Federal Almanya

Detaylı

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır.

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı