2012 Stuttgart Parti Kongresi Nihai Kararı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Stuttgart Parti Kongresi Nihai Kararı"

Transkript

1 2012 Stuttgart Parti Kongresi Nihai Kararı 1. Tüm parti üyelerinin yoğun hazırlıklarından sonra, MLPD Stuttgart 2012 Parti Kongresi büyük başarıyla sonuçlanmıştır. Parti tabanı bir yıl boyunca Merkez Komitesi nin çalışma raporu üzerine tartışıp, öneriler hazırlamış, merkezi kurullar için adaylarını titizlikle belirlemiştir. Teori organımızın REVOLUTİONÄRER WEG in Uluslararası Sosyalist Devrimin Strateji ve Taktiği başlıklı sayılarının eleştiri ve özeleştiri temelinde öğrenilip benimsenmesi ve yaratıcı bir şekilde uygulanması eşliğinde, parti kongremiz günümüzün can alıcı sorunlarına kısa ve özlü, esaslı ve iyimser cevaplar vermiştir. Kongreye sunulan 1640 ı aşkın öneri, 139 yazılı konuşma metni ve 411 sözlü konuşma, bütün yoldaşların kongreye ne kadar yüksek ideolojik-politik seviyede hazırlandıklarının göstergesiydi. Kendiliğindencilik önünde eğilmek mi, Uluslararası Sosyalist Devrime ileri mi tartışmasındaki mücadele IX. Parti Kongresi nde başarıyla yürütülmüştür! 2. MLPD devrimci bir işçi partisidir, gençliğin partisidir, kadının kurtuluşu partisidir, proleter enternasyonalizmin, radikal çevre korumanın, barış mücadelesinin, tutarlı anti-faşist mücadelenin ve demokratik hak ve özgürlükler için mücadelenin partisidir emperyalizm tarafından bütün sömürülen ve ezilenlerin kurtuluşunun partisidir. Kongre delegeleri partinin tüm bu özelliklerini temsil ediyorlardı. Delegelerin sınıfsal konumuna göre yüzde 78 i proleterdi. Yüzde 59 u sendika görevlerinde yer alıyorlardı. Delegelerin yüzde 40 ı kadın, yüzde 6,5 u yabancı kökenliydi. 3. Parti kongresinde, dünyanın karmaşık ekonomik durumu üzerine yoğun tartışma yapıldı. Dünya ekonomisinde 2008 yılında yaşanan derin düşüşten daha bir yıl sonra Başbakan Merkel, Ekonomide yeni canlanma yaşayacağız diye büyük konuşuyordu. Canlanma, durgunluğa düşmüş dünya ekonomisinin cılız kalan kendini iyileştirme güçlerini canlandıracakmış. Daha iki yıl geçmeden dünya ekonomisinin motoru yeniden tutukluk yapmaya başladı. Süregelen dünya ekonomik ve mali krizi derinleşti ve büyük bir hızla fırlayan devlet borçları, daha birçok ülkelerde ödenemeyecek boyutlara ulaştı. Parti kongresi, burjuva ekonomi polikasının, kaba (bariz) şarlatanlıktan ibaret olduğunu kanıtladı. Uluslararası kriz yönetimi, dünya ekonomik ve mali krizini ancak geçici olarak frenleyebilmiştir. Kriz yönetimi, krizi devlet bütçelerine yönlendirdi ve birçok Avrupa ülkelerinin ekonomilerini daha derin krize itmiştir. Dünya ekonomisinin sonuç olarak gösterdiği aşırı dengesiz gelişme, değişiklikler dolu bir dönemin ön belirtisidir. Bununla dünya ekonomisinin ağırlık merkezi, ABD/Avrupa ekseninden ABD ile Asya ülkelerini kapsayan Pasifik eksenine kaymıştır. Mutlak egemenliğe sahip uluslararası mali-sermaye, devletlerin kurtarma şemsiyeleri yardımıyla gücünü yeniletirken, kriz yüklerini tekelci olmayan burjuvaziye, yeni-sömürgeciliğe bağımlı ülkelerin ekonomilerine ve özellikle işçiler ve geniş kitlelere yükletti. Artık ufukta, dünya ekonomisinin yeniden bir derin düşüşünün şimşekleri çakmaya başlamıştır. Bu düşüş de birikmiş çelişkilerin patlak vermesine yol açacaktır. 4. Dünya devrimci bunalımı potansiyeli yüzeyde görülmese de, daha da artmıştır. Ekonomik ve politik kitlesel grevler, özellikle Güney Avrupa nın kriz ile sarsılan ülkelerinde, 2010/2011 yıllarında Arap ülkelerinde yaygınlaşan demokratik ayaklanma hareketleri, bir de Güney Afrika dan İspanya ya kadar varan madenci grevleri sınıf mücadelesinin uluslararası canlanmasının belirtisidir. Uluslararası sanayi proletaryası uyanmıştır. Avrupa da ve bilhassa Güney Avrupa daki ekonomik ve politik kitlesel mücadeleler fırtınası, artık sınıf mücadelesinin uluslararasılaşmasında ilk önemli adımların atıldığını göstermektedir. Uluslararası sanayi proletaryası, gitgide daha artan bir şekilde bu kitlesel grev ve yürüyüşlerin en ön saflarına geçtikçe, bu eylemlerin kapitalizm karşıtı yönü her geçen gün daha da belirginleşmektedir. Halk mücadeleleri ve gençlik isyanları uluslararası çapta bir canlanma göstermektedir. Bu eylemler ağırlıklı olarak, emperyalizmin kitlelere yönelik daha geniş çaplı ve çok yönlü baskılarına karşı kendiliğinden gelişen bir tepkidir. Parti kongresi, partimizin, sınıf mücadelesinin uluslararasılaşması ve sınıf mücadelesinin ilk aşama-

2 sından ikinci aşamaya ve devrimci akut duruma kadar yükselmesi için elinden geleni yapacağının altını çizmiştir. MLPD, işçi ve halk mücadelelerinin ortaklaşa koordine edilip birbirini devrimcileştirmesinin emperyalizme karşı ve sosyalizm için bir mücadeleye yükselmesi için elinden geleni yapacaktır. Bunun için partimiz, uluslararası sanayi proleteryasının Almanya kısmının belirleyici çoğunluğunu kazanma çabalarını yoğunlaştıracak, işçi sınıfının ve halk yığınlarının mücadelesini geliştirip ona enternasyonalist bir yön verecek ve ilerici göçmen örgütleriyle işbirliğini artıracaktır. Parti, kitlelere, küçük-burjuva milliyetçi ve küçük-burjuva enternasyonalist düşünce tarzının üstesinden gelmelerinde yardımcı olacaktır. 5. Parti kongresinin bir odak noktası, partinin çevre sorununda kendi görüşlerini belirlemesiydi. Parti kongresi, uluslararası süper-tekellere milyarlarca kâr sağlayıp kamu kaynaklarıyla destek verilmesiyle çevre politikasında başlatılan geri dönüşü şiddetle kınadı. Mutlak egemenliğe sahip uluslararası mali-sermaye, kendi kâr hırsına doğal çevreyi kurban etmektedir. Böylece küresel bir çevre felaketine dönüşmeye başlayan çevre bunalımı, yavaşlatılmak yerine daha da hızlandırılmaktadır. Parti kongresi, Kim ki insan-doğa birliğini koruyup geliştirmek istiyorsa, çevrenin kâr ekonomisi ile tahrip edilmesinden kurtarmayı amaçlayan uluslararası bir direniş cephesinin kurulmasına katılmalıdır. tespitinde bulundu. Parti kongresi, MLPD nin çalışmasında geçmişte çevre sorunu hakkında yer yer ortaya çıkan küçümseme eğilimlerinin aşılacağına karar verdi. Marksist-leninist çevre çalışmaları, partinin mücadelesinin ana cephesi olan işletme ve sendika çalışması yanında önemli ikinci mücadele cephesi olup, parti çalışmalarının tümünün bölünmez bir parçası olmalıdır. MLPD, şimdiden itibaren kararlılıkla çevre birimleri oluşturacaktır. Partimiz, bir partilerüstü çevre sendikası kurulması önerisini benimsemekte, onun inşasını yoğun bir şekilde desteklemektedir. Ve işçi ve halk hareketi içinde meydana gelen strateji tartışmasında, çevre hareketinin yeni bir niteliğe kavuşmasının gerekliliğini savunacaktır. Bu yeni niteliğin özellikleri şunlar olmalıdır: (1) hareketin gittikçe artan bir şekilde toplumu temelden değiştirici niteliğe kavuşması. Çünkü çevrenin tahripten kurtarılması, yalnız kapitalizmin yerine sosyalizmin geçmesiyle mümkündür; (2) çevreyi tahrip eden kâr ekonomisinden daha üstün bir güç oluşturabilmek için daha iyi örgütlenmesi; (3) işçi sınıfının, hareket içinde önder güç konumuna çıkması ve küçük-burjuva ara tabakalardan tekelci olmayan burjuvazinin bazı kısımlarına kadar mücadeleci çevre hareketi yelpazesinin çok değişik güçleriyle sıkı bağlar kurması; (4) hareketin, ülkeler aşan bir hareket haline gelmesi, dünyanın değişik ülkelerinde yürütülen faaliyetleri koordine edip, birbirini güçlendirmelerini sağlaması. Parti kongresi, insan-doğa birliği sorununu geri plana iten ekonomist bir vurdumduymazlığı eleştirdi. Uluslararası devrimci ve işçi hareketindeki bu eğilim, ideolojik bakımdan, Marx ın Gotha Programının Eleştirisinin kamuoyuna sunulmasının reformistler tarafından engellenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu görüşe göre, bütün servetlerin kaynağı yalnızca emekmiş; oysa Marx, var olan tüm kullanım değerlerinin zenginliğinin ana sını doğa, emeği ise onların baba sı diye nitelendirmiştir. Parti kongresi, Merkez Komitesi ni, insanlığın esas yaşam temellerinin koruma mücadelesinin ideolojik-politik temelinin oluşturulması için, Revolutionärer Weg [ Devrimci Yol ] dizisinin Sınıf mücadelesi ve insan-doğa birliğini koruma mücadelesi başlıklı 35. sayısının hazırlanmasını hızlandırmakla görevlendirdi. 6. Parti kongresi, mücadelelerin dünya çapında koordine edilmesi ve devrimcileştirilmesinin sadece kendiliğinden gelişmediğini vurguladı. Parti kongresinin çıkardığı en önemli sonuç, 2010 yılında kurulan devrimci dünya örgütü ICOR un inşasının ve geliştirilmesinin kararlı ve güçlü bir şekilde desteklenmesidir. Parti kongresi, özellikle ICOR üyelerinin, birbirini daha yoğun bir şekilde parti inşasında karşılıklı desteklemelerinin önemini vurguladı. Aynı zamanda parti, 2013 yılında yapılacak Birinci Uluslararası Madenci Konferansı nda olduğu gibi, işçi ve kitle hareketlerinin bir

3 çok alan ve yönde dünya çapında koordine edilmesi ve devrimcileştirilmesini desteklemektedir. Bugüne değin MLPD'nin hiç bir Parti Kongresi, IX. Parti Kongresindeki kadar uluslararası marksist-leninist ve işçi hareketinde bu kadar çok ilgi toplamamıştı. Bu büyük ilgi, 23 marksist-leninist parti ve örgütün delegasyonlarının aktif katılımında ve bunun yanında dünyanın her yöresinden 46 parti ve orgütün gönderdiği mesajlarda ifadesini buldu. Parti kongresi öncesinde, MLPD nin üyeleri ve dostlarının yürüttükleri bir bağış kampanyasında MLPD nin enternasyonalizm alanındaki çalışmaları için Euro dan fazla bağış toplamışlardı; meblağın yüzde 10 u ise bağış olarak ICOR a aktarıldı. IX. Parti Kongresi nin masraflarının tamamıyla karşılanması için MLPD içinde Euro bağış toplandı. Bu meblağ, partinin sağlam olduğunu, üyelerinin bilincinin de ne kadar yüksek bir düzeye ulaştığını, onların ne kadar yüreklendirici bir iyimserliğe sahip olduğunun ifadesidir. ICOR un güçlendirilmesi için daha fazla kadronun ayrılması, örgütün kitleler arasında sağlam kök salması gerekmektedir. Parti kongresi, partinin çeşitli alanlarındaki çalışmalarının yeni bir proleter enternasyonalizm niteliğine kavuşturulması için kararlı mücadele vereceğine dair karar verdi. 7. Egemenler, başlattıkları modern antikomünizm kampanyasını günden güne daha da çılgınlaştırmaktadırlar; çünkü burjuva ideolojisinin kitleleri olumlu bağlayıcı gücü gittikçe azalıyor. Hedef, daha çok insanların kapitalizmin sömürü ve baskısının olmadığı bir toplumsal alternatif aradıkları bir zamanda, marksizm-leninizmi aforoz etmek ve MLPD nin göreli izolasyonunu pekiştirmektir. Buna MLPD IX. Parti Kongresinin verdiği cevabı, modern antikomünizme karşı ve gerçek sosyalizm için bir atılıma geçmektir. Biz, gerici, demokratik olmayan ve kısmen faşist nitelikli antikomünizmin maskesini düşürüp, ona saldıracağız. Biz kitlesel biçimde ve gururla marksist-leninist özgürlük ideolojisini kitleler arasında yayacağız ve böylelikle onlara yeni bir toplumsal perspektif sunacağız. Modern antikomünizm darkafalı önyargılarla beslenirken, marksizm-leninizm ise özgürlük ruhuyla, özgün düşünme, duygular ve hareket etme ruhuyla beslenir. 8. Bu durumda, küçük-burjuva aydın ara tabakalar arasında daha geniş ölçüde tekellerin diktatörlüğünden kopmaları süreci yaşanmaktadır. Dolayısıyla MLPD nin ittifak hazırlık çalışmalarının yoğunlaşıp sistematikleşmesi gerekmektedir. 9. MLPD, kendisini yeni tip parti olarak görüyor. O, uluslararası işçi hareketinin en derin yenilgisinden önceleri sosyalist olan ülkelerin tümünün revizyonist yozlaşmalarından ders çıkarmıştır. Bu sürecin en önemli sonuçlardan biri, yalnız parti kongresine karşı çalışma raporu vermekle yükümlü ve Merkez Komitesi ni de bağımsız olarak denetleyen bağımsız kontrol komisyonlarının oluşturulmasıydı yılında Merkez Kontrol Komisyonu nda derin bir bunalım ortaya çıkmıştı. Bu nedenle MLPD nin birinci Olağanüstü Parti Kongresi yapılması gerekiyordu. Hiç görülmedik bir olaydı; çünkü Merkez Kontrol Organı, aslında partinin revizyonist yönde yozlaşma tehlikesini önlemesi gerekirken, bu yozlaşma tehlikesinin kaynağı bizzat kendisi olmuştu. Tüm parti eşi görülmedik bir biçimde seferber edilerek, üyeler, Merkez Komitesi ve Merkez Kontrol Komisyonundaki yoldaşların kendileri de Merkez Kontrol Komisyonu için mücadele ettiler. Aradan geçen yıllarda kadrolara yönelik katıyürekli muamele olayları son derece dürüst ve açık bir biçimde gözden geçirilip tartışılmış, çok ciddi hatalar ve yanlış gelişmeler açığa çıkarılıp düzeltilmişti. MLPD, insanları yaptıkları hatalara göre değil, kendi hataları karşısındaki tutumlarına göre değerlendirdiğinden gurur duymaktadır. Sonuçta sürece katılanların tümü, sorunları gerekli açık yüreklilikle düşünüp halletmek ve kendilerini değiştirmek için kazanılabildiler. Merkez Kontrol Komisyonu üyeleri, parti üyelerinin hak ve görevleri konusunda MKK için ayrıcalık tanınması yoluna kapıldıkları kontrolcü kibirlilik ten kendilerini kurtarmayı başardılar. Parti kongresi derin etki bırakan bir şekilde, üyelerimizin partinin efendileri olduklarını ispat etmiştir. Proleter kontrol ve kendi kendini kontrol ilkesi, kontrol ve kendi kendini kontrolün burjuva ve küçük-burjuvacı uygulanmasının etkilerine karşı üstünlük kazandı. Küçük-burjuvacı eğilim MKK nin bağımsızlığı konusunda, MKK partinin kendi kendini kontrol sistemi dışında durur anlamından hareket eder.

4 Zaten VIII. Parti Kongresi de Merkez Kontrol Komisyonu nun bunalımının sona erdiğini tespit etmişti. Merkez Kontrol Komisyonu nun bu IX. Parti Kongresi ne sunduğu çalışma raporu ve üzerine yapılan tartışmalar gösterdi ki, MKK nin proleter düşünce tarzı temelinde bağımsızlığını adım adım tekrar kazandığı, kendi kendini kontrol sistemindeki yerini aldı ve doğru yoldadır. Bu gelişme, yoldaşların açık ve samimi eleştiri ve özeleştirilerinden ve parti üyeleriyle eşit düzeyde bulunmalarında kendini gösterdi. Partimiz, Merkez Kontrol Komisyonu bunalımından şöyle bir ders çıkardı: Partinin küçük-burjuva düşünce tarzının üstesinden gelmesi, yalnızca partinin tam bir kendi kendini kontrol sistemi yardımıyla mümkündür. Bu sistemde, Merkez Kontrol Komisyonu nun yukarıdan ve üyelerin tabandan gerçekleştirdikleri kontrol, her tek kadronun kendi kendine yaptığı kontrol ile diyalektik birlik olarak etkilidir. Ve parti tabanı kendi kendini kontrol sisteminin temelini ve partinin kendi kendini değiştirmesinin esas etkenidir. Proleter düşünce tarzı, kendi kendini kontrol sistemi sayesinde küçükburjuva düşünce tarzına karşı mücadelede belirleyici üstünlüğü elde eder. Parti kongresi, kendi kendini kontrol sistemini örnek olacak bir şekilde uygulayarak, parti çalışmalarında son yıllarda oluşan birçok sorunları proleter bir tartışma kültürüyle tartışıp çözümleyebildi. Partinin, Stuttgart 21 projesine yönelik ve şimdiye kadar benzeri olmayan kitle hareketi içindeki çalışmaları üzerine sürdürülen geniş tartışmalar yaratıcı bir şekilde çözüldü: MLPD nin görevi, böylesi görevleri üstlenmek, kitlelerden öğrenmek, işçi ile halk hareketinin birliğini sağlamak ve böyle mücadeleleri sınıf mücadelesinin eğitim alanı olarak yürütmektir. Emperyalizmin genel bunalımlılığı, proleter düşünce tarzı ile küçük-burjuva düşünce tarzı arasındaki mücadeleyi genişletip sertleştirmektedir; bundan dolayı parti kongresi devrimci uyanıklığı keskinleştirdi. Modern antikomünizm yalnız toplumsal, bir ideoloji sistemi değildir. O, işçi sınıfı ve partiye sürekli sarsma etkisi yapar. Kendi kendini kontrol sistemi, küçük-burjuva antikomünist düşünce tarzına karşı verilen mücadelede yeni bir devrimci özgüvenin oluşmasını ve pekişmesini örgütler. Onun esas içeriği, küçük-burjuva antikomünist düşünce tarzının tüm etkilerinin üstesinden gelmektir. IX. Parti Kongresi, kendi kendini kontrol sistemini beyin yıkama ve baskıyla boyun eğdirme olarak karalayan modern antikomünizme karşı, düşünce tarzı öğretisinin çok önemli bir zaferiydi. Bizim için o, rüşvetçi olmayan ve özverili bir biçimde işçi sınıfının hedefine bağlı kalmanın ve onun gerçekleştirilmesinin bir özgürleşme aracıdır. 10. Parti Kongresi, MLPD nin son yıllarda çok karmaşık şartlar altında olumlu gelişme yaptığı, sağlamlaştığı ve çalışmalarını yeni alanlara genişlettiği tespitinde bulundu. Bilhassa taban kadınlarının 1. Dünya Kadın Konferansıyla ilişkili marksist-leninist kadın çalışmaları çok başarılıydı. Bu gelişme, düşünce tarzı öğretisinin en mükemmel sonuçlarından biridir. Düşünce tarzı öğretisi, parti çalışmalarının daima kitlelerin özörgütlenmeleriyle yoğun ilişkiler içinde yapılması gerektiğinin altını çizer. Böylelikle parti çalışmaları, çok değişik kitle özörgütlenmeleriyle karşılıklı ilişkiler geliştirmektedir. Stuttgart Parti Kongresi delegelerinin yüzde 75 i MLPD üyeliği dışında partiler üstü kadın, yerel politika, çevre veya enternasyonalizm konuları üzerinde faaliyet gösteren özörgütlenmelerde, yüzde 89 u da sendikalarda çalışmaktalar. MLPD ileride enternasyonalist özörgütlenmeleri daha da teşvik edecek ve enternasyonalizmin mücadeleci yanının bütün kitle özörgütlenmelerinde etkili olması için çaba gösterecektir. 11. MLPD, bankaların ve ekonomik boykot saldırılarının artırılmasına rağmen, mali bağımsızlığını savunup geliştirebilmiştir. Bu mali-politik saldırılara karşı mücadele, modern antikomünizme karşı düzenlediğimiz atılımın özünü oluşturmaktadır. 12. Almanya da, örgütü MLPD gibi pratik ve düşünce birliği içinde olan hiç bir parti yoktur. Bu birlik, kendini Merkez Komitesi nin ve Merkez Kontrol Komisyonu nun çalışma raporlarının oy birliğiyle kabul edilmesi ve maliye sorumlusunun aklanmasında göstermiştir. Oportünistler yılgınlık, egemenlere uyma sıkıntısı ve nostalji içinde hapis kalırken, MLPD ilkelere bağlı, perspektifli ve başarılı parti inşasına değer veriyor. MLPD, 2013 yılındaki Federal Parlamen-

5 to seçimine Almanya genelinde katılırken, çalışmalarını parti inşasının kitle özörgütlenmelerinin teşvikiyle ilişkili olarak ve yaratıcı ve çaba gösteren bir şekilde ilerletilmesi üzerine yoğunlaştıracaktır. Amaç, partinin özenli günlük çalışma sisteminin çok yönlü geliştirilmesi ve kalıcı olarak genişletilmesi ve güçlenmesini sağlamaktır. Bunun için IX. Parti Kongresi, partinin son yıllarda topladığı zengin tecrübeleri, farklarını titizlikle dikkate alarak, özenli bir şekilde değerlendirdi ve genelleştirdi. 13. Parti kongresi, marksist-leninist ittifak çalışmalarında, marksist-leninist çevre politikasında ve benzeri konularda henüz çözülmeyen sorunlar üzerine de hiçbir şeyi süslemeksizin tartıştı, sorunları çözme yolları gösterdi. Bu parti kongresi, Berlin deki tekelci partilerin kongrelerinden alışıldığı gibi, ileri gelenleri alkışlama ve kutlama şenliği değildi. Bu parti kongresi, ilkeli eleştiri ve özeleştiri ve yaratıcılık ve dostluk içinde geçen tartışmaların yaşandığı bir parti kongresi idi. Buradan da, karşılıklı derin saygı ve sarsılmaz dayanışma temeline dayalı olarak, büyük geleceğe ve zafere kesin güven ortamı kaynaklanıyordu. Dış ülkelerden gelen misafirlerden birisi, tartışmaların içeriği ve ruhunu kısaca, Parti kongresi, MLPD nin büyük bir atılımın arifesinde bulunduğunu göstermiştir diye nitelendiriyordu. 14. Partinin başarılı gelişimi, partinin sağlam temeli olan teori çalışmaları ve ideolojik-politik olgunlaşma sürecine dayanmaktadır. Teori organımız REVOLUTİONÄRER WEG in Uluslararası Sosyalist Devrimin Strateji ve Taktiği başlıklı sayıları çıkarıldıktan sonra, tüm partiyi ve birçok dostumuzu kapsayan mükemmel bir etüd ve eğitim hareketi düzenlendi. Bu, partinin karmaşık ve bazen fırtınalı zamanlarda da rotadan sapmamasının bir garantisidir. 15. Stuttgart Parti Kongresi nde eleştiri ve özeleştiri temelinde üye gelişmesindeki duraklama tartışıldı. Bu duraklama, öncelikle son yıllardaki krizi hafifletici politikaların ve modern antikomünizm kampanyasının etkileriyle ilişkiliydi. Parti kongresi, sonuç olarak, MLPD nin örgütsel politikasının ağırlığının derhal, parti inşasının kitle taktiği olarak, proleter enternasyonalizm bağlamında gençlik çalışmalarının olması gerektiğini kararlaştırdı. Gençliği kazanan, geleceği kazanır! Parti kongresi, bu kitle taktiğinin gerçekleştirilmesi için gerekli şartların mevcut olduğunu tespit etti: Gençlik çalışmaları üzerine başarıyla yürütülen eleştiri ve özeleştiri kampanyası, partinin gençlik çalışmalarında bir canlanma gerçekleştirdi. Rebell ve Rotfüchse gençlik ve çocuk örgütleri olumlu bir gelişme gösterdiler. Bu gelişmenin bir göstergesi, MLPD, Rebell ve Rotfüchse arasındaki birlik ve beraberliktir. Merkezi parti organlarıyla ilgili seçimlerde, Rebell in, partinin başlıca kadro kaynağı olmaya tekrar başladığı belirginleşti. 16. Parti kongresi yüksek bir kültür seviyesini gerçekleştirdi; proletarya kültürünün düşünce-duygu-eylem birliği için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Gerçekleştirilen ilerleyişin ve zamanın can alıcı sorularına ileriki cevaplar bulmanın anahtarının, diyalektik yöntemi düşünce tarzı öğretisi ve sistemli düşünme seviyesinde uygulayabilmek olduğu görüldü. Parti kongresinin gelişmiş proleter tartışma kültürü, bilhassa da yazılı olarak hazırlanmamış konuşmalar, diyalektik yöntemin bilinçli olarak uygulanmasının tüm parti çalışmalarının ana çizgisi haline geldiğini göstermektedir. 17. Parti kongresi, etkileyici fikir birliğiyle 8. Merkez Komitesi nin, 8. Merkez Kontrol Komisyonu nun ve 8. Merkez Maliye Denetleme Komisyonu nun iyi çalıştığına dair onay verdi. Aynı zamanda Merkez Komitesi kadrosu, birçok genç yoldaş ve bilhassa kadın yoldaşların seçilmesi ile yenilenip gençleşti. Partinin ileride büyümesinin sağlam temeli ve geleceğin büyük görevlerini başaracağının güvencesi olan canlılığının ve mükemmel kadro gelişmesinin bir göstergesi, seçilecek organlar için adaylığını koyan kadroların sayısının büyüklüğüydü. Merkez komitesine seçilebilecek üye sayısından yüzde 33 aday fazlalığı bulunuyordu. Yeni merkez komiteye seçilenlerin yüzde 84 ü işçi sınıfından, yüzde 34 ü kadın ve yaş ortalaması 48 dir. Stuttgart Parti Kongresi bütün MLPD ve REBELL üyelerine ve bütün dostlara şu çağrıda bulun-

6 maktadır: Modern antikomünizme karşı ve gerçek sosyalizm için bir atılıma geçelim! Federal Parlamento seçim kampanyasını büyük bir parti inşa girişimi olarak gerçekleştirelim! MLPD, kitleler arasında radikal sol, devrimci ve gerçek bir sosyalist alternatif olarak kök salacaktır! MLPD nin kitlelerin partisi ve REBELL örgütünün gençlik kitle birliği olması için ileri! Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz! Bütün ülkelerin işçileri ve ezilenler birleşiniz! ICOR ile ileri! Uluslararası Sosyalist Devrimin hazırlanışında ileri!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN Somut Olmayan Kültürel Miras İrem ALPASLAN Sunum Planı Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşme Öncesinde Önemli Süreçler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Sözleşme Madde 2: Tanımlar Listeler

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor Reel Sektörün Çarkı Faktoring, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin in katıldığı sempozyumda değerlendirildi. Faktoring sektörü

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani:

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Plani: Entegrasyon Ulusal Entegrasyoun siyasetinin Plani motoru Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Stand

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LdV PROJELERİ VE İTALYA UYGULAMALARI DOÇ. DR. İ. SEDAT BÜYÜKSAĞİŞ EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim Programı) NEDİR? Leonardo da Vinci i

Detaylı

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar Tarihte, Günümüzde ve ERÝÞ YAYINLARI Bu broþüre yer alan yazýlardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayýsýnda; " " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Avrupa da ulusötesi işçi sendikası eğitimi için niyet bildirisi

Avrupa da ulusötesi işçi sendikası eğitimi için niyet bildirisi Avrupa da ulusötesi işçi sendikası eğitimi için niyet bildirisi İşçi sendikaları eğitiminin Avrupa boyutu kazanmasıyla birlikte sekiz ülkenin işçi sendikaları ve eğitim vasıtaları 2011-2012 dönemi boyunca

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

SGK nın Uluslararası Başarısı

SGK nın Uluslararası Başarısı SGK nın Uluslararası Başarısı Dünya Sosyal Güvenlik Forumu nda Başkan Yadigar Gökalp İlhan, Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı nın en üst yürütme organı olan BÜRO ya üye seçildi. Kurumumuz ayrıca ISSA

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.5 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.5 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.5 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ 2 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ 3 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri

Detaylı

Tüzük. Madde 1: Konfederasyon Adı ve İdare Merkezi:

Tüzük. Madde 1: Konfederasyon Adı ve İdare Merkezi: ATİK Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa Confederation Workers from Turkey in Europe La Confédération des Travailleurs de Turquie en Europe Confederatie

Detaylı

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Prof. Dr. Reiner Staubach ve Tülin Kabis-Staubach (Planerladen

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Fatma YÜCEL Toplumsal

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

1929-1932 VE 2007/2008 DÜNYA KRİZLERİ KARŞILAŞTIRMASI

1929-1932 VE 2007/2008 DÜNYA KRİZLERİ KARŞILAŞTIRMASI 1929-1932 VE 2007/2008 DÜNYA KRİZLERİ KARŞILAŞTIRMASI 13 Haziran 2009 / Cumartesi İbrahim Okçuoğlu Yaşanan ekonomik krizle 1929-1932 dünya ekonomik krizinin karşılaştırılması son birkaç ay içinde sıklaştı.

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU A. 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ... 3 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri... 3 TBMM nin Açılması... 4 Bağımsız

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor TOPLUMSAL RAPORLAR 15 YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor 10 yıllık dönemler itibariyle teşvik sisteminin istihdama etkisi Yıllık Yıllık Yıllık Yıl

Detaylı

INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ

INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER INTOSAI Kapasite Geliştirme Komitesinin Faaliyetleri Uluslararası Kara Para Aklama ile Mücadele Sempozyumu INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ Kapasite

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Avrupa'da Ezilen Göçmenlerin Örgütlü Gücü. AvEG-Kon

Avrupa'da Ezilen Göçmenlerin Örgütlü Gücü. AvEG-Kon AvEG-Kon Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu Konfederasyona Koçberên Bindest ên Ewropayê European Confederation of Oppressed Immigrants Europäische Konfedaration der unterdrückten Migranten Confédération

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL. A.A Nursel Gürdilek. İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği

13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL. A.A Nursel Gürdilek. İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği 13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL A.A Nursel Gürdilek İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği Türkiye ile İsrail arasında bir yılı aşkın süredir devam eden "işitme engelli çocuklara daha iyi bir

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu 1. IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 27-29 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul da icra edilmiş ve son derece yapıcı ve samimi bir ortam içerisinde

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

UNESCO TÜRKİYE MİLLî KOMİSYONU BAŞKANLIĞI NA ANKARA. Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi UNESCO

UNESCO TÜRKİYE MİLLî KOMİSYONU BAŞKANLIĞI NA ANKARA. Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi UNESCO UNESCO TÜRKİYE MİLLî KOMİSYONU BAŞKANLIĞI NA ANKARA Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi UNESCO Sözleşmesi nin kabul edilmesinin beşinci yıldönümü münasebetiyle, uluslararası

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

ÖZEL ANAKENT İLKOKULU. 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ MART NİSAN FEDAKARLIK FEDAKARLIK BİLİNCİ

ÖZEL ANAKENT İLKOKULU. 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ MART NİSAN FEDAKARLIK FEDAKARLIK BİLİNCİ ÖZEL ANAKENT İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ MART NİSAN FEDAKARLIK FEDAKARLIK BİLİNCİ FEDAKARLIK & YARDIMSEVERLİK 02.05.2014 3K Yardım Kampanyamızla Kardeş Okulumuza

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu Sayın Başkan, Değerli Meclis Başkanları, Değerli Katılımcılar, Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nu sunmak

Detaylı

TÜSİAD ve Almanya daki muadil kuruluşu BDI ortaklığında oluşturulan Türk-Alman CEO Forum u Ankara da gerçekleşti

TÜSİAD ve Almanya daki muadil kuruluşu BDI ortaklığında oluşturulan Türk-Alman CEO Forum u Ankara da gerçekleşti 25 Şubat 2013 TS/Mİ-BÜL/13-12 TÜSİAD ve Almanya daki muadil kuruluşu BDI ortaklığında oluşturulan Türk-Alman CEO Forum u Ankara da gerçekleşti TÜSİAD ve TÜSİAD ın Almanya daki muadil kuruluşu BDI (Bundesverband

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

İşletmelerin Büyüme Şekilleri

İşletmelerin Büyüme Şekilleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İŞLETMELERİN BÜYÜMESİ İşletmelerin Büyüme Nedenleri Optimum büyüklüğe ulaşma Piyasalarda etkinliği arttırarak kar elde etme olanaklarını arttırma

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

Baskı: Estet Ajans Matbaacılık Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4. Zer San. Sit. No: 16/26 Topkapı / İstanbul Tel: 212 565 17 74

Baskı: Estet Ajans Matbaacılık Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4. Zer San. Sit. No: 16/26 Topkapı / İstanbul Tel: 212 565 17 74 Devrimin GEZMİŞ Önsözü DENİZ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 2 Kitabın Adı: Devrimin Önsözü Deniz Gezmiş Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Mayıs 2010 İSBN: 978-605-61008-5-7 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi Kapanış Toplantısı Konuşması 11 Aralık 2007 SPK Ankara Sayın Bakanım, Değerli Büyükelçiler, Saygıdeğer Konuklar,

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Altın Ayarlı İslâmi Finans

Altın Ayarlı İslâmi Finans Altın Ayarlı İslâmi Finans 09 Ağustos 2011 Salı Uluslararası platformlarda paranın İslâmileştirilmesi konusu epeydir gündemde. Paranın İslâmileştirilmesinden kasıt para ile ilgili ne varsa, ekonomik faaliyetlerden

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Bu çalışmada Devrimci İşçi Sendikaları

Bu çalışmada Devrimci İşçi Sendikaları TEZ ÖZETLERİ HAZIRLAYANLAR: ASLI KAYHAN MERVE MENEKŞE ÖZER TÜRKİYE'DE SENDİKA SİYASET İLİŞKİSİ: DİSK ÖRNEĞİ (1967-1975) YAZAR: SÜREYYA ALGÜL DANIŞMAN: Prof. Dr. DENİZ VARDAR Marmara Üniversitesi Sosyal

Detaylı