ENDODONTİDE KULLANILAN KANAL PATLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDODONTİDE KULLANILAN KANAL PATLARI"

Transkript

1 T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı ENDODONTİDE KULLANILAN KANAL PATLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Mehmet DÜNDAR Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Oğuz AKTENER İZMİR-2014

2 ÖNSÖZ Endodonti de kullanılan kanal patları konulu bitirme tezinde bana yardımlarından dolayı değerli hocam Prof. Dr. Oğuz AKTANER e teşekkürü borç bilirim. İzmir-2014 Stj. Diş Hekimi MEHMET DÜNDAR

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ KANAL PATLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Adeziv Özellikler Akıcılık Film Kalınlığı Çözünürlük ve Absorbsivon İDEAL BİR KANAL PATINDA ARANAN ÖZELLİKLER KANAL PATLARININ SINIFLANDIRILMASI Çinko Oksit-Öjenol(Zoe) İçerikli Kanal Patları: Kalsiyum Hidroksit İçerikli Kanal Patları Cam İyonomer İçerikli Kanal Patları Plastik Esaslı Kan Al Patları SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ... 26

4 1. GİRİŞ Başarılı bir endodontik tedavi; kök kanallarının uygun bir şekilde kemo mekanik yöntemlerle genişletilip, irrigasyon ve dezenfeksiyonundan sonra, boyutsal olarak stabil ve biyo uyumlu bir kanal dolgu materyali ile sızdırmayacak şekilde üç boyutlu olarak doldurularak yapılmasıyla sağlanır. Bu ise ancak kök kanallarının üç boyutlu olarak preperasyonu ve doldurulması arasında yıkama solüsyonları ve kanal medikamentleri ile dezenfekte edilmesi ile sızdırmaz bir şekilde doldurulması halinde sağlanabilir. Kök kanal tedavilerinde mekanik temizlik ne kadar çok önem taşısa da, mekanik temizliğin ardından kullanacağımız kanal dolgu maddelerinin de istenilen özellikte olması çok önemlidir. Bu nedenle kanal dolgu maddelerinin özelliklerini iyi bir şekilde bilmemiz ve bunları ideal bir kanal patında olması gereken özellikler yönünden değerlendirmemiz gerekir.

5 2. KANAL PATLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Kanal patlarının fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili sınırlı sayıda çalışma vardır; fakat az da olsa bu bilgilerin hatırlanması gerekmektedir. Patların fiziksel ve kimyasal özellikleri şu şekilde incelenebilir (1,2). Öncelikle patın adeziv özellikleri, akıcılığı, film kalınlığı, absorbsiyonu gibi özellikleri incelenmelidir. A) Adeziv özellikler B) Akıcılık C) Film kalınlığı D) Çözünürlük ve Absorbsiyon 2.1. Adeziv Özellikler Endodontik tedavilerin başarısız olmasının en önemli nedenlerinden biri sızıntıdır. Dişin koroner ve/veya apikal mikrobiyal sızıntısının önlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken temel faktör adezyondur. Tanım olarak adezyon; iki farklı maddenin moleküller arası çekim kuvvetlerinin etkisi ile birbirlerine tutunmalarını sağlayan kuvvettir. Bu bağlantı, kimyasal ve fiziksel olmak üzere iki türlüdür. Kimyasal adezyonda primer yani intra moleküler bir bağlantıdan söz ederken, fiziksel adezyonda ise Vander Walls kuvvetleri rol oynar ve inter moleküller bir bağlantı söz konusudur. Bu moleküler seviyedeki iki bağlantının dışında bütünüyle restorasyona dayalı mekanik bağlantıdan da söz edilir. Birçok durumda kimyasal, fiziksel ve mekanik bağlantıların çeşitli kombinasyonları ile karşılaşabiliriz (3). İki katlı yüzeyin birbirine adezyon göstermeleri çok zordur. Yüzeyleri ne kadar düz görünürse görünsün 2

6 anatomik ve/veya moleküler anlamda hala pürüzlüdürler. Bu iki madde temas ettikleri de yalnızca yüzeydeki çıkıntılar birbirine değer ancak bu değim alanları toplam yüzeyin çok küçük bir bölümünü oluşturduğundan gerçek bir adezyon ortaya çıkmaz. Yapılan araştırmalarda, birbirini çeken maddelerin yüzey molekülleri arasındaki mesafe 7A dan fazla olduğundan adezyonun gerçekleşmediği gösterilmiştir. İki katı madde arasında geniş bir temas yüzeyi oluşturmak için mikroskobik düzensizliklerin arasına işleyecek akışkan madde kullanmak gerekir. Akışkan bir maddenin bu davranışına ıslatma özelliği denir. Islatmanın miktarını akışkan ile katı madde arasındaki temas açısının derecesi belirler. Adezivin molekülleri, katı maddenin molekülleri tarafından intramoleküler bağlantıdan daha büyük bir kuvvetle çekiliyorsa, adeziv katı madde üzerinde tamamen yayılacak ve temas açısı sıfır derece olacaktır. Eğer yüzeyde herhangi bir kontaminasyon varsa veya katı maddenin yüzey enerjisi çok düşükse, temas açısı gittikçe büyüyecek ve ıslatma gerçekleşmeyecektir. Sonuç olarak, temas açısı ne kadar küçükse akışkan maddenin katı madde üzerindeki düzensizlikleri bütünüyle doldurması o kadar kolay olacaktır (3). Mesleğimizde CİS ve polikarboksilat simanların tüm diş dokularına kimyasal bağlanması dışında gerçek bir adezyon örneği yoktur. Bu nedenle adezyon deyimiyle daha çok mekanik bağlantıyı kastetmek daha doğru olacaktır. Çünkü kök kanal tedavisinde yüzeydeki düzensizliklere çoğunlukla kapiller bir penetrasyon söz konusudur. Katı dolgu maddesi olan gütaperkanın kanal duvarlarına penetrasyonu çok yetersiz olduğundan, hermetik kapatma amacıyla kanal patlarını kullanmak gerekmektedir. Bu yüzden, kullanılan kanal patlarının dentini ıslatma yeteneğinin adezyon özelliklerinin iyi olması, sızdırmazlığın sağlanmasında yardımcı olacaktır. Fakat sızdırmazlık ve adezyon arasındaki ilişki in vitro şartlarda bile 3

7 saptanamamıştır(4). İdeal sızdırmazlığın sağlanamaması bir çok etkene bağlıdır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: Dentin, homojen olmayan bir yapıdadır. Organik ve inorganik dokuların varlığı moleküler etkileşimleri bozmaktadır. İnorganik tabakaya affinitesi çok olan su moleküllerinin varlığında kanal duvarlarının yüzey enerjisi azalmaktadır. Kanalların genişletilmesi sırasında oluşan smear tabakası, stabil ve homojen olmadığı için adaptasyonun kalitesini bozmaktadır. Sertleşme sırasında ortaya çıkan büzülme kuvvetleri, patın dentine olan mekanik bağlanma kuvvetlerinden daha büyükse, oluşan adaptasyon sonradan ortadan kalkmaktadır. Kanal patı doku likitlerinde eriyorsa, uzun dönemde adaptasyon tekrar bozulmaktadır. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurularak kanal patlarının adeziv Özelliklerine yönelik fiziksel değerlerinin klinik ve laboratuar ortamlarda saptanması ve standartların belirlenmesi, kanal tedavisinin uzun dönemdeki başarısına katkıda bulunabilir Akıcılık Akıcılık; kanal patının, genişletme işlemlerinden sonra kanal duvarları üzerinde oluşabilecek düzensizlikleri doldurmasını sağlayan özelliktir. Kanal patı akıcı değilse, patın bu girintilere girmesi oldukça zordur. Akıcılığın fazla olduğu durumda ise apikal foramenden periapikal dokulara taşma olasılığı ortaya çıkmaktadır. Kanal patı için bu çok önemli bir özellik olmasına rağmen, kanal patları 4

8 için ideal bir akıcılık değeri saptanamamış ve bu konu ile ilgili çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir (5,6). Weisman ın akıcıklarının oldukça az olduğunu bildirdiği bir takım ticari preparatlar farklı araştırmacılar tarafından oldukça akışkan bulunmuştur. Bu farklı sonuçlara değişik yorumlar getirilmeye çalışılmıştır. Kanal patının tozundaki partiküllerin küçülmesiyle akıcılığın artacağı öne sürülmüşse de, bu iki özellik arasında bir ilişki olmadığı deneysel olarak ispatlanmıştır. Ancak toz partiküllerinin boyutu küçüldükçe, patın matrisi daha homojen hale gelirken; boyut büyüdükçe tozun yüzey alanı, reaktivitesi ve çözünürlüğünün azaldığı bildirilmiştir (7-8). Kanal patlarının akıcılık ve kıvamı arasında doğrusal bir ilişki bulunmadığını iddia eden Grossman ın aksine, Bennatti ve ark ile Orstavik, patın toz/likit oranının akıcılık üzerine kesin bir etkisi olduğunu çalışmalarında göstermişlerdir. Bir patın akıcılık özellikleri toz/likit oranıyla birlikte kısmen bileşenlerinin kimyasal aktiviteleriyle sertleşme süresine,kısmen de ısı ve ortamdaki neme bağlıdır (9) Film Kalınlığı Film kalınlığı kanal patının belli bir yük altında gösterebileceği minimal kalınlıktır. Teorik olarak bu kalınlık tozun maksimal partikül boyutuna eş değer olmalıdır. Ancak gerçek film kalınlığı partikül kalınlığından daha da az olabilmektedir. Toz partikülleri karıştırma sırasında likit faz ile eriyerek küçülmekte ve kondansasyonu sırasında da ezilmektedir. Partikül boyutları yaklaşık 75 mikrometre olan bir patın film kalınlığı 35 mikro metre olarak Philips in (9) 1982 yılında yaptığı çalışmada ispatlanmıştır. 5

9 Patın film kalınlığı ne kadar az ise, ıslatma yeteneği o kadar fazla olacaktır. Bu faktörün gütaperka konlarının kanal içerisindeki miktarlarını arttıracağı ve bu yolla apikal sızıntıyı azaltacağı iddia edilmektedir, Ancak sızdırmazlık ve film kalınlığı arasında bir ilişki saptanamamıştır. Benzer şekilde, Orstavik tozun partikül boyutu ile patın film kalınlığı arasında bir ilişki saptayamamıştır. Fakat film kalınlığının fazla olmasının kanal boşluğuna yerleştirilen gütaperka miktarını azaltacağını belirtmiştir(10) Çözünürlük ve Absorbsivon Çözünürlük; bir maddenin bir sıvıda moleküllerine ayrılabilme özelliği olarak tanımlanır. Belli miktardaki çözücü içinde ve belli bir sıcaklıkta çözünebilecek madde miktarının bir üst sınırı vardır. Buna da maddenin çözünürlük katsayısı denir. Değişik kimyasal maddelerin doğal olarak çözünürlük sınırları da birbirinden farklıdır. Kök kanal patlarındaki toz kısımlar oldukça farklı kimyasal maddelerden oluşmuştur. Toz likitle karıştırıldıktan sonra kısmen eriyerek matrise bağlanır ve belli bir zaman aralığında kanal patının sertleşmesi ile matris içinde asılı kalır (2). Fakat kanal dolgu maddeleri koronel dolgunun yetersizliği, ilgili dişte kırık /çatlak meydana gelmesi veya periapekste akutlaşan bir patolojinin varlığı ile tükürük, serum gibi fizyolojik doku sıvıları veya asidik özellikte pürülan sıvılar ile karşı karşıya kalabilir. Bundan sonra kanal patının çözünürlüğü gündeme gelecektir(11). Eğer ki, çözünen maddelerin yüzde olarak miktarları, ana kitle içerisindeki yüzdelerinden farklıysa, buna aykırı çözünme denir. Diş hekimliğinde kullanılan siman ve benzeri birçok materyalin davranışları bu kategoriye girer. Bu bağlamda bir 6

10 teorik model üretilmiş ve çözünmenin üç ayrı bölgeden oluştuğu ortaya konmuştur. Şöyle ki; a) Yüzeyel erezyon: sımanın en üst tabakasında yıkanma tarzında çözünme şeklinde meydana gelir. b) Oluşan çatlaklardan erime zamana bağlı olarak difuzyon ile oluşur. c) Ana kitleden erime olarak karşımıza çıkan difuzyonla çözünme söz konusudur. Çözünmenin oluşması çok zaman sonra ortaya çıkabilir. Ortaya çıktığında ise kesin bir dağılma mevcuttur. Kanal patlarının çözünürlüğünün düşük olmasını şu nedenlerle isteriz: Kanal dolgularından çözünebilecek maddeler, çevre dokular üzerinde istenmeyen biyolojik yan etkilere neden olabilir. Kanal patlarını içeriklerinde sıklıkla bulunan paraformaldehit, baryum, sülfür, kurşun, çinko ve gümüş hem çevre dokularda hemde dolaşımda gösterilmiştir. Çözünme ile kanal dolgusunun bütünlüğü bozulur ve mekanik direnç ile adaptasyon kaybı ortaya çıkar. Böylece kanal dolgusu ile sağlanan hermetik örtücülüğün kalitesi bozulacak ve materyalin stabil kalması gerçekleşmeyecektir. Tronstad ve arkadaşları, farklı kanal patlarıyla dolu teflon tüplerini bağ dokusu içine implante ederek kanal patlarının çözünürlüklerini ve toksisitelerini incelemişlerdir. Sealapex in doku içinde daha fazla çözündüğünü; buna karşın kalsiyum hidroksit içeren CRCS ve ZOE kökenli Roth801' in stabil olduğunu, ancak doku likitlerinin bu patların yüzeysel tabakalarına penetre olabildiğini saptamışlardır (5,12,14). Sonuçta, bir kanal patının çözünürlüğüne etki eden faktörler şöyle açıklanabilir: 7

11 Toz partiküllerinin matrise bağlanma yüzdesi ne kadar yüksek ise çözünürlük o kadar az olacaktır. Burada önemli olan likidin bağlanabileceği maksimal toz miktarını ayarlamaktır. Süre ve ortamın hidrojen iyonu konsantrasyonu arttıkça çözünürlükte artmaktadır. Absorbsiyon ise, likidin difüzyon yolu ile katı maddelere penetre olmasıdır. Madde ne kadar poröz yapılı ise absorbe edilen likidin miktarı göreceli olarak artacaktır. Katı maddede bir takım volumetrik değişiklikler ortaya çıkacaktır (15). Şen B.H/nin toz/likit komponentli kök kanal dolgu maddelerinin, değişik toz/likit oranlarında kullanılması ile fiziksel ve kimyasal özelliklerinde ki değişimlerin incelenmesi başlıklı doktora tezinde 1994 yapılan araştırmada, Diaket, Endomethasone ve CRCS kanal patının akıcılık, film kalınlığı, çözünürlük ve absorbsiyon gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri ile, kök kanalındaki sızdırmazlık ve dentin kanallarına penetrasyonu ve toz/likit oranının tüm bu özelliklere etkisini araştırmalı olarak değerlendirmiştir (2). Bu çalışmasının sonuçlarını aşağıdaki şekilde özetlemiştir: Adeziv özellikler; kanal patlarının likitleri tozlarıyla karıştırıldıklarında adeziv özellikleri değişmektedir. Diaket, farklı toz/likit oranlarında Endomethosone ve CRCS den daha fazla akıcılık göstermektedir. Ayrıca genel olarak kıvam koyulaştıkça akıcılık değeri azalmaktadır. Film kalınlığı; kanal patları film kalınlığı açısından değerlendirildiğinde Diaket kıvam değişikliklerinden hiç etkilenmezken, Endomethasone ve Crcs nin film kalınlıkları film koyulaştıkça artmaktadır. Kanal patlarının akıcıkları artarken, film kalınlıkları azalmaktadır. Çözünürlük ve abrosbsiyon;tüm kanal patlarında süre arttıkça ve kıvam inceldikçe çözünürlük artmaktadır. Endomethasone en fazla çözünürlüğe sahip kanal 8

12 patıdır. Tüm kanal patlarında süre arttıkça ve kıvam koyulaştıkça absorbsiyon artmaktadır. Kanal patlarının absorbsiyonları arttıkça çözünürlükleri de artmaktadır. Dentin kanallarına penetrasyon ve mikro sızıntı; kanal patları arasında mikro sızıntı açısından bir fark bulunamamıştır. CRCS diğer kanal patlarından daha fazla mikro sızıntı göstermektedir. Diaket, en düşük mikro sızıntı ve en yüksek penetrasyon değerlerini göstermektedir. 3. İDEAL BİR KANAL PATINDA ARANAN ÖZELLİKLER Alaçam, bir kanal patında (sealer) olması gereken özellikleri şöyle belirtmiştir: 1. Kanalı kolaylıkla doldurabilmeli. Yeterli çalışma zamanı tanımalı, gerektiğinde de kanaldan kolaylıkla çıkartılabilmelidir. 2. Kanal içerisine konmadan önce sıvı veya yarı katı olmalı, sonradan kanal içerisinde genleşerek katılaşmalıdır. 3. Dişe ve periapikal dokulara zararı olmamalı. 4. Periapikal dokulara taştığında rezorbe olabilmeli, 5. Mutajenik ve karyojenik olmamalı, 6. Periapikal dokularda immun cevap oluşturmamalı. 7. Steril olmalı veya sterilize edilebilmeli ve bakteriyostatik olmalı. 8. Büzüşmemeli, stabil olmalı, kanal içerisinde rezorbe olmamalı ve nemden etkilenmemeli, 9. Pöröz olmamalı. 10. İmpermeabl olmalı, geçirgenliği olmamalı. 11. Post/pre operasyonun apikal tıkanması bozulmamalı. 9

13 12. Kanal duvarlarına yapışmalı, kök kanalını yandan ve apikal alanından 3 boyutlu olarak iyice kapatmalı ve dentin kanalcıklarına derin penetrasyoıı göstermelidir. 13. Radyoopak olmalı, dişi boyamamalı. uzun süre bozulmadan saklanabilmelidir. Endodontik patların, genel olarak gütaperka ile birlikte kullanıldıklarında tıkama görevini sağlayacak fiziksel özellikleri konusunda yukarıda saydıklarımız kesin bir bilgi verememektedir. Preperasvonu yapılan kanal duvarı ile kanal dolgu maddesi arasında sıkı bir adaptasyon olması, sızdırmazlık için gereken faktörlerden biridir. Bu adaptasyonun kalitesini belirleyen etkenler ise; kanal patının akıcılığı, çözünürlüğü, boyutsal kararlılığı ve adeziv (yapışma )özellikleridir. 4. KANAL PATLARININ SINIFLANDIRILMASI Bu sınıflandırmalar daha önceleri kök kanalı patlarının içerdikleri maddeler, sertleşme, fiziksel özellikleri ya da rezorbe olabilmelerine göre yapılmıştır. Farklı yazarlar ve araştırmacılar değişik sınıflandırmalar yapmıştır. Alaçam, kanal patlarını içeriklerine göre; ZOE içerenler, kalsiyum hidroksit içerikliler, paraformaldehit içerenler, plastik esaslılar, cam iyonomer esaslılar ve rezorbe olanlar olarak 6 grup olarak sınıflandırmıştır yılında Schmalz tarafından yayımlanan yayında kanal patları ZOE, poliketon, epoksi rezin, cam iyonomer ve kalsiyum hidroksit içerikli kanal patları olarak 5 grup halinde sınıflandırılmıştır. Bunun yanında dentin bonding içerikli kompozit rezin, kalsiyum fosfat siman, silikon gibi patları ayrıca inceler. 10

14 Günümüzde kanal patları 4' e ayrılır: 1. Çinko oksit - öjenol (ZOE) içerikli kanal patları 2. Kalsiyum hidroksit içerikli kanal patları 3. Cam iyonomer içerikli kanal patları 4. Plastik içerikli kanal patları 4.1. Çinko Oksit-Öjenol (Zoe) İçerikli Kanal Patları 1. Wach Patı İlk bilinen ZEO esaslı kanal patı olan Wach simanının 1925 yılında piyasaya sürüldüğü fakat yeterli ilgi görmediği bilinmektedir. Toz:Çinko oksit %61 Likit:Kanada balsamı %75 Bizmut nitrat %12-21 Clove yağı %22 Kalsiyum fosfat %12 Okaliptol %2 Magnezyum oksit % Ricket s patı 1931 de kloroperka ve öperka simanlarına alternatif olarak geliştirilmiştir. 3. Grossman patı Günümüzde en çok kullanılan kök kanal dolgu maddelerinden biridir. Toz ve likitten oluşmaktadır. Grossman ın kök kanal simanı, İngiltere'de pat olarak biraz farklı bir formülle kullanılır ve Grossman Patı olarak adlandırılır. Patın formülü; Toz: Çinko oksit Stabilite resin Bizmut subkarbonat 40 birim 30 birim 15 birim 11

15 Baryum sülfat Likit: ojenol Badem yağı 15 birim 5 birim 1 birim Grossmamı kendi adıyla bilinen bu patı 1936' da kullanıma sokmuş ve 1974 e kadar çinko oksiti ve ojenolü sabit tutarak formülü değiştirmiştir (2). Simanın foramen apikaleyi geçmesi halinde periapikal dokular için irrite edici özelliği yoktur. Toksisite ve dezenfektan etkisinin araştırıldığı çalışmalarda patın minimum derecede tahriş edici ve yüksek antimikrobiyal etkisinin bulunduğu gösterilmiştir (17). Kullanılacağı zaman toz ve likit karıştırılarak pat haline getirilir. Yavaşça sertleşir. Cam üzerinde 6-8 saatte sertleşir. Dentin kanalcıklarındaki nem nedeniyle sertleşme 10 saniyede başlar ve 90 dakikada katılaşır (18). 4. Kerr Root Canal Sealer Dixon ve Richer tarafından 1958 yılında bulunmuştur yılında diş hekimlerinin kullanımına sunulmuştur. Karıştırılması kolay, boyama özelliği olmayan, lübrikasyon özelliği fazla bir materyaldir. Apikal cerrahi uygulanacak vakalarda beyaz renkli olması ve çabuk donması nedeniyle tercih edilir. Birinde baz, diğerinde katalizör bulunan iki tüp halinde satılır. Bu iki maddenin karıştırılmasıyla krem kıvamında pat oluşur.1938 de geliştirilen Richerts patının dişi boyaması nedeniyle içeriğinde bazı küçük değişiklikler yaparak 1961 de Tubliseal patı geliştirilmiştir (2,19). Tubliseal in çalışma zamanı 30 dakikadan azdır ve nemli ortamlarda bu süre daha da azalır.bu nedenle dolgu esnasında kanalın iyice kuru olması önemlidir. Tubliseal periapikal dokularda duyarlılık ve irritasyona neden olabilmektedir. 12

16 Ancak bu irritan potansiyel, bazı hekimlerce geniş peri apikal lezyonların tedavisinde avantaj olarak görülmekte ve kullanılmaktadır (19). 5. N2 patları Üç başlık altında toplanırlar. a) N2 normal b) N2 medikal c) N2 Universal Her üç formülde sıvının esas bileşeni öjenoldür. Toz esası olarak çinko oksit Paraformaldeehit, kurşun bileşikleri ve diğer metallerdir (20). Vital pulpalı dişler için kullanılanı N2 Normal dir. N2 Normal ile yapılan çalışmalarda elde edilen histolojik çalışmalar göstermiştir ki; kök kanalının üstü fibröz doku ile dolmuş, altında ise pulpa vitalitesini korumıuş, enflamasyon hücreleri ile ilgili her hangi bir belirti görülmemiştir. Hatta kanal duvarlarında sekonder dentin yapımı görülmüştür.n2 Medikal ise nekroze pulpalı dişlerde antiseptik olarak kullanılır. N2 materyalleri paraformaldehit içerirler. Apikal foramenin dışına taştıkları zaman büyük olasılıkla periapikal irritasyona neden olurlar. Radyoopasiteyi sağlamak için karışıma baryum sülfat eklenir (20). 6. Endomethazone Toz: Deksomethazone 0-0,1gr Likit:Ojenol Hidrokortizon asetat Driodotimol Trioksimetilen 1gr 25gr 2-20gr 13

17 Çinko oksit Timol-iyadür Baryum sülfat Magnezyum stereat Minimum 41-79gr 25gr 15gr 10gr 1gr Endomethazone uygun bir tıkama oluşturmasına rağmen deney hayvanlarındaki implantasyon çalışmalarında devamlı doku nekrozlarına neden olduğu gösterilmiştir. Bazen Endomethazone, kök dolgusu yerleştirilmesinden 6-8 hafta sonra ağrıya ve rahatsızlığa neden olur. Bunun nedeni, kortikosteroidlerin aynı çabuklukla rezorbe olmaması ve iltihabi reaksiyonun semptomlarım belirgin hale getirmesidir (18). Toz kısmına çinko oksite ilave olarak değişik oranlarda paraformaldehit, timol iyodür,nitrofıırazon. deksametazon, hidrokortizon asetat ilave edilmiş olan patlara paraformaldehit içeren patlar olarak isim verilmiştir. Bunların en çok tanınmış olanları Endomethasone (Septodont, Paris. Fransa). N2 dır; ayrıca Estezone. Merpazone. Propylor adlı patlar da vardır. 7. Kloroperka N-Q Patı: Çoğunlukla İskandinavya ülkelerinde kullanılan patın içeriği: Toz: Çinko oksit %49 Likit: Kloroform Gütaperka %20 Kanada balsamı %19 Rezin klororoform % 12 14

18 ZOE patlarının dentine adezyonunu arttırmak için reçine ve Kanada balsamı, antibakteriyel ve mumufıye edici etki için paraformaidehit; antiseptik etki için dezenfektan ve enflamasyonu baskılamak için kortikosteroid eklenmiştir (21). Wesselink, çinko oksit içeren kanal patlarının özelliklerini şöyle özetlemiştir (22): Kabul edilebilir bir örtüleme Likitlerde erimesi Uzun ve kalıcı sitotoksik etkisi 4.2 Kalsiyum Hidroksit İçerikli Kanal Patları İlk kez diş hekimliğinde kalsiyum hidroksit 1938 yılında Nygren tarafından kullanılmış olmasına rağmen uzun süre gereken ilgiyi görememiştir (20). Kimyasal içerik olarak incelendiğinde toz halindeki kalsiyum oksit kalsiyum hidroksit patlarının ana maddesidir. Bu toz halindeki kalsiyum hidroksit steril saf suyla karıştırıldığında beyaz renkli kalsiyum hidroksit patı elde edilmiş olur. Eğer patta radyoopasite istenirse ki endodontik kullanım için gereklidir, pata 1/4oranında baryum sülfat eklenir. Kalsin isimli madde ise saf kalsiyum hidroksit, baryum sülfat ve gliserin içermekte ve kliniğimizde başarı ile yıllardır kullanılmaktadır. Kalsiyum hidroksitin endodontideki önemli etkileri; reperatif dentin oluşumunu sağlamak, kök rezorbsiyonlarında kalsifik bir engel oluşturmak, apeksifikasyonu gerçekleştirmek, iltihabi kök rezorbsiyonlarını kontrol altına alabilmek, anti bakteriyel etki oluşturmak olarak sıralanabilir (2). Kalsiyum hidroksit patı rezorbe olduğundan kanal bölümü boşalıp sıvıların değişimine neden olabilir, kalsiyum hidroksit ile hızlı bir iyileşme de görülebilir. 15

19 Ancak uzun süreli klinik takiplerin yapılması da gerekir. Bu durum göz önünde bulundurularak rezorbe olmayan kalsiyum hidroksit içerikli patlar üretilmiştir. Sealapex (Kerr, Ramulus), CRCS (Hygenik, Akron), Apexit (Vivadentschaan) Kalsiyum hidroksit kökenli patların genel ana bileşenleri Baz kısmı: Kalsiyum hidroksit %32 Colophony %32 Silikon dioksit %8 Kalsiyum oksit %6 Çinko oksit %6 Diğerleri % 6 Katalizör kısmı: Di salisilat %36 Bizmut karbonat % 8 Silikon dioksit % 15 Colophony %5 Trikalsiyum fosfat %5 Diğerleri %21 Bu patlardan Sealapex %25, Calcibiotie Root Canal Sealer ise % 14 oranında kalsiyum hidroksit içerirken, CRCS'nin likidinde ojenole ek olarak okaliptol de bulunmaktadır. Kalsiyum hidroksitli patlar kolaylıkla hazırlanır, uygulanır, yeterli radyoopasiteleri vardır. Kök kanalından döner aletlerle çıkarılabilir. 16

20 4.3. Cam İyonomer İçerikli Kanal Patları Chembond, ASPA, Fuji İyonomer, Ketac-Endo ve Vitrebond Cam iyonomer simanlar ilk defa 1972 de Wilson ve Kent (23) tarafından geliştirilmiştir. Özel cam partikülleri ve poliakrilik asit arasındaki reaksiyonla donarlar. Mine ve dentinin hidroksiapatitine kimyasal olarak bağlanırlar ve flor iyonları açığa çıkarırlar. Biyolojik tolerans, doku uyumluluğu ve adeziv özellikleri ön plandadır. Ketac-Endo uzun süredir kanal patı olarak kullanılmaktadır. Bu patın ağız sıvılarında düşük çözünürlülük göstermesi ve yedi dakika çalışma verdiği; ayrıca 24 saat gibi bir sürede ise donma süresi olduğu bildirilmiştir. Toz kısmı silikat parçacıklarından; likit kısmı ise poliakrilik, maleik, tartarik asitlerden oluşmuştur(24). Ketac-Endo geleneksel cam iyonomerlere göre daha uzun bir çalışma süresi ve daha yüksek bir radyoopasiteye sahiptir. Dentine kimyasal adezyonu ve iyi adaptasyonu bu patların kullanımını artırmıştır. Cam iyonomer içerikli patların genel sorunu sızıntıdır. Sızıntının nedeni sertleşme sırasında neme hassas hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Baran 1997 yılındaki çalışmasındaki CRCS, Diaket ve Ketac-Endo gibi üç farklı tipte kanal patını karşılaştırmıştır. Apikal mikrosızıntı yönünden en az Diaket apikal mıkrosızıntı gösterirken; sonrasında CRCS gelmektedir ve en fazla apikal mikrosızıntıyı ise Ketac - endo göstermiştir (29). Ayrıca cam iyonomer içerikli patların diş yapılarına kimyasal olarak bağlanma özelliklerinden dolayı, kökleri kırıklara karşı fiziksel olarak da desteklediği ileri sürülmektedir. 17

21 4.4. Plastik Esaslı Kan Al Patları a. Farklı tipteki polimerlerden oluşan kanal patları endodontide kullanılmaktadır. Poliketon kaynaklı: Diaket - A (Espe, premier, Norristovvn, PA, USA ) b. Epoksi rezin kaynaklı: AH26 ve AHPlus (DeTrev De nispi y. Konstanz. Germany ) c. Metakrilat bazlı patlar: Polihidroksi - etil metakrilatlı: Hydron (NPD Dental System NJ, USA ) Polimetilsiloksanlı : Roeko - Seal ( Langenau, Germany ) Ayrıca Endo - fiil, Forfenan ve Spad patı da bu gruptandır. Diaket Diaket, ilk kez Avrupa'da kullanılmıştır. Tozu, likiti ve ayrı bir eriticisi olan likitindeki copolimerler nedeniyle eski dolgu maddelerinden ayrılan bir dolgu materyalidir. Toz, esas olarak çinko oksit içerir. Eritici madde gerektiğinde dolgunun sökülmesinde ve kanal doldurulmadan önce antiseptik olarak kullanılır. Kanal antiseptiğidir (2, 20). Diaketin içeriği: Toz: Çinko oksit %97 Bizmut fosfat %3 Likit: Propionilasetofenon %76 Vinil koplimer %23 Diklorofen %0,5 Trietanolamin %0,2 18

22 Eriticisi; diklorofen ve trietilen glikol asetattan oluşur. Diaket kanal içinde rezorbe olmaz; fakat periapikal dokulara taşan kısım çok yavaş rezorbe olur. Diaket üzerine yapılan 3-5 yıllık uzun araştırmalardan çıkan sonuçlar: 1.Normal kanal dolgusu yapıldığında %94 e kadar yükselen başarı elde edilmiştir. 2. Periapikal lezyonlu dişlerde %88 e kadar başarı bulunmuştur. 3. Vital ekstirpasyondan sonra taşkın dolgu olmuşsa ağrı meydana gelmiş; fakat bu ağrı bir hafta içinde geçmiştir. 4. Taşkın diaket kısmı kanal içindeki parçadan, tam kök ucundan koparak ayrılmış ve etfrafı bağ dokusu ile çevrilmiştir. 5. Taşkın diaket parçası 3-5 sene gibi uzun bir süre sonra hastaya rahatsızlık vermeden rezorbe olmuştur. Yine yapılan bir çalışmanın sonucu diaket in Streptoccocus Mutans için en fazla inhibitör olduğu bulunmuştur (5). Günümüzde kullanılmamaktadır. AH26 İlk defa Schröder tarafından 1954 yılında bulunan AH26 Patı 1957 yılında piyasaya sunulmuştur.ah26 kök kanal dolgu maddesi, rezin grubu bir preparattır. Epoksi rezin bazı içeren bir kanal dolgu maddesidir. İçeriği: Toz: Hekzometilen tetramin Bizmut oksit Titanyum dioksit Gümüş 19

23 Likit: Bisfenol diglisidileter Bu pat sertleşme esnasında bir miktar formaldehiti açığa çıkarır. Açığa çıkan bu formaldehit antiseptik etki gösterir. Kitle hacminin sabit kalması, nemli ortamda bile polimerize olabilmesi, dentine yüksek adaptasyon özelliği bu patın bazı önemli özelliklerindendir. Toz ve likit karıştırılarak, pat haline getirilerek kullanılır. Formaldehit içeriği nedeniyle Avrupa' da kullanımı yasaklanmıştır (19). Altı adet kanal dolgu maddesinin (Canala. Neadyn, FR.AH26, Tubliseal, Nogenol). Nakumura ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada bu kanal dolgu maddelerinin sitotoksisitesi doku kültüründe incelenmiştir. Çalışma sonucunda AH26 nm deney periyodu boyunca şiddetli toksisite gösterdiği ileri sürülmüştür(25). Smear tabakasının varlığı AH26 ile doldurulmuş dişlerdeki apikal sızıntıyı arttırmaktadır. ZOE kanal patıyla doldurulmuş dişlerde ise bu gözlenmemektedir(26). Epoksi rezin kökenli patların en eskisi olan AH26, bugün yerini daha gelişmiş AHPlus ve Topseal gibi patlara bırakmıştır. Hydron; hidroksimetil metakrilat yapıda, hızla sertleşen hidrofılik jeldir. Nemle karşılaştığında suyu emer ve şişmeye başlar. Çalışma süresinin kısalığı ve klinik kullanımının tatmin edici olmaması nedeniyle popülerliğini kaybetmiştir. Endofil;enjekte edilebilen, plastik esaslı bir kanal patıdır. Slikon esaslı bir katalizör ile bizmut subnitrat destekleyiciden oluşur. Düşük viskozitesi, kök kanallarına iyi adaptasyon ve penetrasyon göstermesi ve düşük sitotoksisitesine rağmen yaygın kullanılmamaktadır. Metakrilat rezin esaslı endodontik kanal patları, yakın geçmişte piyasaya sürülmüştür. Bunlardan Fibre-fill in (Wallingfort, CT)ana bileşenleri 20

24 UDMA PEGDMA HDPMA BİS-GMA rezinlerinin karışımı işlenmiş baryum borosiklat camları, baryum sülfat, silika kalsiyum hidroksit, kalsiyum fosfatlar, inisiyatör, stabilize ajanlar, pigmentler ve benzoil peroksittir. Adeziv sistemler ve dentin arasındaki bağlanma monomerlerinin dentine penetrasyonu ve dentin kollagenleri ve resin arasındaki mikro-makro mekanik bağlanma ile gerçekleşir. 21

25 5. SONUÇ Sonuç olarak kanal tedavisi yapmanın günümüz diş hekimliğinde önemini hepimiz biliyoruz, Bir kanal tedavisinin başarılı olabilmesi için en önemli aşamalardan biri de kanalın genişletildikten sonra sızdırmaz bir şekilde doldurulmasıdır. Bu kök kanal dolgu maddelerini ve kök kanal patlarını iyi tanımalı ve yenilikleri yakından takip etmeliyiz. 22

26 6. KAYNAKLAR 1. Nguyen NT, obturation of root canal systera in: Cohen, S, Burns RC, eds, pathways of the pulp, 6th Edn, Mosby.1994, s: Şen, B.H. Toz likit komponentli kök kanal dolgu maddelerinin değişik toz/likit oranlarında kullanılması ile fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki değişimlerin incelenmesi, doktora tezi, İzmir, Combe EC. Notoson Dental materials 5th ed, Newyork, Churchill, Livingstone, Orstavik, D.et al. Adhesive proporties and leakege of root kanal sealers in vitro.int endod J 16,1990, Mc Comb D, Smith PC. Comparison of phsical proporties of policarboxylatebased and convertional root canal sealers.j.endod 2,1976, s: Weisman MI.A.study of the flow rate ten root canal sealer.oral surg oral med oral pathol 29,1970, Fragola A,et al,the effect of varying particle size of the component of the Grossman s cement.j.endod 5,1979, s: Grossman LI. Phsical proporties of root canal cements. J. Endod 2,1976, s: Phlips RW. Skinners sciense of dental material 8th ed. Tokyo Igaku Shain/sawndors Orstavik,D.Seating of the gütta percha points:effects of sealers with varing film thickness. J Endod 8,1982, s: Kuhn AT, Wilson A.The dissolution mechanisms of silicate and glass iyonomer dental cements biomater 6,1985, s:

27 12. Orstavik,D.Weight of loss endodontic sealers cements and pastes in water.scand J Dent Res 9,1983, s: Trostad L. Et al. Solubility and biocompactibilitiy of calcium hydroxide containing root canal sealers.endod Dent traumatol 4,1988, Higginbotham TL.A.comparative study of the phsical porporties of five commonly used root canal sealers.oral Surg Oral Med Oral Pathol 24,1967, s: Marzouk MA,et al. Operative Dentistry.Mdern theory and practice.ıst ed. Tokyo, Ishıyaku, Euro,America Orstravik, D.Endodontic materials, Adv Dent Res 2,1988, Tezel, H. Kanal dolgu maddeleri ve röntgen opaklıkları bakımından karşılaştırılması bitirme tezi,izmir, Bayırlı. G. kanal dolgu maddeleri, İstanbul üniversitesi D.H.F Dergisi,1970,cilt:1 sayı:3, s: Alaçam, T. Endodonti, Ankara Gazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, yayın no:11,1990, s: Bayırlı, G. Pratik Endodonti, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yayın no.3587/72,1990, s: Hauman CHJ, Love RM. Biocampability of dental materyals used in contemporary endodontic therapy. A. Review.part 2.Root canal filling materyals in Endod j 36, 2003, Wesselink P. Root filling techinique. In:Bergenholtz G,et al.eds textbook of Endodontology. Blackwel Munksgaard, Oxford, 2003, pp, Wilson AD, Kent BV. A new translucent cement for dentistry. Br Dent J 1972,

28 24. Schmalz G. Root canal filling materyals. In:Bergenholtz G, et al eds. Text book of endodontology. Blackwel Munksgaard,Oxford 2003, p: Nakamura, H.Sakalibora F. Matsumoto, Y. Hayakova, H. Sokai, K. And Yip, M:study of sytotoxicity of root kanal filling materials, J Endod,6,1980, s: Economides, N,et al Long term evaluation of the influence of smear layer removal on the sealing ability of different sealers. J. Endod 25,1999, s: Oguntebi BR,Shen C.Effect of different sealers on thermoplastized gütta-percha root canal obturation, J Endod 18,1992, s: Ata, P. Konservatif Diş Tedavisi, İstanbul:Yeni basımevi,1982, s: Baran, N değişik güta perca obturasyon tekniklerinin apikal sızdırmazlık yönünden araştırılmalı olarak incelenmesi, Ege Üniversitesi Sağ. Bil. Enst. Doktora tezi, İzmir Cengiz, T. Endodonti, İzmir. Barış yayınları fakülteler kitap evi,1990, s: , s:

29 7. ÖZGEÇMİŞ 1 Ocak 1989 da Dicle de doğdum. İlkokulu ve ortaokulu Huzurevleri İlköğretim okulunda okudum. Lise öğrenimimi ise Nafiye Ömer Şevki Cizrelioğlu Lisesi nde Diyarbakır da tamamladım 2008 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandım. 26

Endodontik Materyaller

Endodontik Materyaller Endodontik Materyaller Endodontik materyaller, kök kanal dolgu maddeleri, geçici restorasyon maddeleri ve retrograd dolgu maddeleri olmak üzere 3 başlık altında incelenebilir. Kök kanal dolgu maddeleri

Detaylı

KANAL PATLARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

KANAL PATLARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Konservatif Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Endodonti Bilim Dalı KANAL PATLARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gökhan ATAY Danışman

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI 1. Kendiliğinden polimerize olacak ışık uygulaması gerektirmeyecektir. 2. Florid salınımı yapacaktır. 3. Dentine bağlanma kuvveti en az 3 Mpa olacaktır. 4. Diş sert dokuları

Detaylı

Geçici dolgu maddeleri

Geçici dolgu maddeleri (Prof. Dr. Osman Gökay) 3.SINIF-MADDELER-BİLGİSİ (2015)- Dolgu maddeleri kullanım sürelerine göre daimi dolgu maddeleri ve geçici dolgu maddeleri olmak üzere ikiye ayrılır. Daimi dolgu maddeleri ise kullanım

Detaylı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı FENOL VE ALDEHİTLER Bu sunumun amacı, fenol veya aldehit içeren maddelerin kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek komplikasyonlar ve yan etkiler konusunda

Detaylı

ÜÇ FARKLI KÖK KANAL DOLGU PATININ AKICILIKLARI, FİLM KALINLIKLARI VE YAPAY LATERAL KANALLARI DOLDURMA ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

ÜÇ FARKLI KÖK KANAL DOLGU PATININ AKICILIKLARI, FİLM KALINLIKLARI VE YAPAY LATERAL KANALLARI DOLDURMA ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ FARKLI KÖK KANAL DOLGU PATININ AKICILIKLARI, FİLM KALINLIKLARI VE YAPAY LATERAL KANALLARI DOLDURMA ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2)

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Asitleme ve yıkamadan sonra, bağlayıcı ajan nemli dentine uygulanmalı. Kollagen fibriller arasında 15-20nm aralığı koruyup

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

KANAL DOLGU PATLARI TARAFINDAN OLUŞTURULAN DOKU REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ

KANAL DOLGU PATLARI TARAFINDAN OLUŞTURULAN DOKU REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ KANAL DOLGU PATLARI TARAFINDAN OLUŞTURULAN DOKU REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ Arş. Gör. Kürşat ER* Doç. Dr. Eray BULUT** Arş. Gör. Mete VURAL* Yrd. Doç. Dr. Kerem Engin AKPINAR* ÖZET Çalışmamız, kök kanal

Detaylı

ARTİKÜLASYON KAĞIDI U FORMU

ARTİKÜLASYON KAĞIDI U FORMU AİRFLOW TOZU 1. Airflow cihazı ile dental temizleme işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır. 2. İnce granüllü ve beyaz renkte olmalıdır. 3. 300 gramlık şeffaf plastik şişelerde olmalıdır. 4. Son kullanma

Detaylı

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN CAM İYONOMER SİMANLAR Prof. Dr. L. Şebnem Türkün 1972 de Wilson ve Kent tarafından bulundu ve 1974 de Mc Lean ve Wilson tarafından geliştirildiler. Toz ve likitten oluşurlar. İlk geliştirilenler, Alüminyum

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD HAYVAN TESTLERİ Genellikle memeli hayvanlar üstünde yapılan biyouyumluluk testleridir fare, kedi, köpek, koyun, maymun bu testler değişkenleri kontrol etmek zordur etik açıdan tartışmalı, uzun süreli ve

Detaylı

CAM İYONOMER SİMANLAR ŞEBNEM TÜRKÜN. Prof. Dr. L. Şebnem Türkün

CAM İYONOMER SİMANLAR ŞEBNEM TÜRKÜN. Prof. Dr. L. Şebnem Türkün CAM İYONOMER SİMANLAR Prof. Dr. L. Şebnem Türkün 1972 de Wilson ve Kent tarafından bulundu ve 1974 de Mc Lean ve Wilson tarafından geliştirildiler. Toz ve likitten oluşurlar. İlk geliştirilenler, Alüminyum

Detaylı

KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL DOLGU PATLARI ÜZERİNE

KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL DOLGU PATLARI ÜZERİNE KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL DOLGU PATLARI ÜZERİNE İKİ FARKLI ÇÖZÜCÜ SOLÜSYONUN ETKİSİNİN İN VİTRO DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Funda KONT ÇOBANKARA* Dr. Hasan ORUÇOĞLU Prof. Dr. Sema BELLİ* ÖZET

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1970 Doktora Diş Hast.ve Tedavisi Hacettepe Üniversitesi 1974

Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1970 Doktora Diş Hast.ve Tedavisi Hacettepe Üniversitesi 1974 1. Adı Soyadı: İBRAHİM TİMUR ESENER 2. Doğum Tarihi: 25.09.1947 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1970 Doktora Diş

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD BİYOUYUMLULUK (BIO-COMPATIBILITY) 10993-1 Bir materyalin biyo-uyumluluğunun test edilmesi için gerekli testlerin tümünü içerir. (Toksisite, Hemoliz, sitotoksisite, sistemik toksisite,...vs.) Hammaddelerin

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977.

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Taşdemir T, Aydemir H, İnan U, Ünal O. Canal preparation with Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand K-file

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile

Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile Su Kimyası Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile canlılık için gerekli ortamı sunar. Canlıların

Detaylı

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı (2010-2) KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

Detaylı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı Devitalizan Maddeler Ağrılı bir pulpayı, devital hale getirmek için çeşitli maddeler kullanılagelmiştir. Hızlı bir etki göstererek pulpayı birkaç gün içinde

Detaylı

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ Belli bir ortam içinde bulunan metalik yapının korozyonunu önlemek veya korozyon hızını azaltmak üzere alınacak önlemleri üç ana grup altında toplanabilir. Korozyondan Korunma

Detaylı

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir.

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Anahtar Kavramlar Çözelti çözücü çözünen homojen hetorojen derişik seyreltik Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Solduğumuz hava;

Detaylı

KARŞILAŞTIRILMASI. Dr. Ömer GÖRDUYSUS*, Dr. Nilüfer ÜNLÜ**, Dt. Özlem TULUNOĞLU***, Dr. İbrahim TULUNOĞLU****

KARŞILAŞTIRILMASI. Dr. Ömer GÖRDUYSUS*, Dr. Nilüfer ÜNLÜ**, Dt. Özlem TULUNOĞLU***, Dr. İbrahim TULUNOĞLU**** G.Ü. Dishek. Fak. Der. Cilt XIII, Sayı 1, Sayfa 33-39, 1996 KALSİYUM HİDROKSİTLİ ALTI DEĞİŞİK PATIN KARŞILAŞTIRILMASI ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN Dr. Ömer GÖRDUYSUS*, Dr. Nilüfer ÜNLÜ**, Dt. Özlem TULUNOĞLU***,

Detaylı

02 Kompozitler 02 i-xcite LC 03 i-light 04 i-flow 05 i-xcite CC. 07 Fissür Örtücü ve Kaideler 07 i-seal LC, i-liner

02 Kompozitler 02 i-xcite LC 03 i-light 04 i-flow 05 i-xcite CC. 07 Fissür Örtücü ve Kaideler 07 i-seal LC, i-liner ÜRÜN KATALOĞU İçindekiler www.i-dental.lt RUIER TPC 02 Kompozitler 02 i-xcite LC 03 i-light 04 i-flow 05 i-xcite CC 06 Bonding Adezivler 06 i-bonding LC i-bonding LC SELF ETCH 07 Fissür Örtücü ve Kaideler

Detaylı

1-2. çimentolar hidratasyon. Paki Turgut

1-2. çimentolar hidratasyon. Paki Turgut çimentolar hidratasyon 1-2 Paki Turgut Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdoğan, Beton 2) İlker Bekir Topçu, Beton Teknolojisi, 2006. 3) Domone P, Illston J, Construction aterials, 4th Edition 4) indess S et al.,

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU 1. Keskin undercut ve revetman modelleri ile tüm seramik tekniklerinde güdük dublikasyonu için kullanılmalıdır. 2. Yüksek derecede akışkan olmalıdır. 3. 24 saat sonraki sertliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VASFİYE IŞIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: vasfiye.isik@okan.edu.tr 2.

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları GC Türkİye Kış Kampanyaları 2012-2013 G-ænial G-ænial Bond Görünmez Estetik restorasyonlar yaratma sanatı Tek aşamalı, çift seçenekli bonding ister mineyi asitle, ister direkt uygula Eşsiz Bir kompoziyon:

Detaylı

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Doğal bir denge için Apexit Plus ApexCal Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Geçici dezenfektan pansuman için kremsi kalsiyum hidroksit patı Apexit Plus Kalsiyum

Detaylı

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır.

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. Meta Biomed METACEM için Kullanım Talimatları Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. ENDİKASYONLAR: - Kron ve köprüler (Seramik, kompozit, porselen metali)

Detaylı

KEIM Soldalit. Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu

KEIM Soldalit. Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu KEIM Soldalit Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu KEIM Soldalit Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu Üstün özellikleri ile silikat ürünler Silikat kaplamanın tartışmasız avantajları son derece uzun kullanım

Detaylı

DAİMİ DOLGU MADDELERİNDEN KAVİTE VERNİK VE KAVİTE LİNER LARININ KLİNİK UYGULAMA YÖNTEMLERİ (Restoratif Tedavisi Dersi)

DAİMİ DOLGU MADDELERİNDEN KAVİTE VERNİK VE KAVİTE LİNER LARININ KLİNİK UYGULAMA YÖNTEMLERİ (Restoratif Tedavisi Dersi) DAİMİ DOLGU MADDELERİNDEN KAVİTE VERNİK VE KAVİTE LİNER LARININ KLİNİK UYGULAMA YÖNTEMLERİ (Restoratif Tedavisi Dersi) Prof. Dr. Nuran Ulusoy KAVİTE VERNİKLERİ VE KAVİTE LİNER LARI Koruyucu gereksinimler,

Detaylı

SENTETİK POLİMER ESASLI BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE REZİN ESASLI BİR KANAL PATININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SENTETİK POLİMER ESASLI BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE REZİN ESASLI BİR KANAL PATININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI SENTETİK POLİMER ESASLI BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE REZİN ESASLI BİR KANAL PATININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

SOĞUK AKIŞKAN GÜTA-PERKA İÇERİKLİ YENİ BİR KANAL DOLGU PATININ SIZDIRMAZLIK ÖZELLİKLERİNİN İN VİTRO İNCELENMESİ

SOĞUK AKIŞKAN GÜTA-PERKA İÇERİKLİ YENİ BİR KANAL DOLGU PATININ SIZDIRMAZLIK ÖZELLİKLERİNİN İN VİTRO İNCELENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOĞUK AKIŞKAN GÜTA-PERKA İÇERİKLİ YENİ BİR KANAL DOLGU PATININ SIZDIRMAZLIK ÖZELLİKLERİNİN İN VİTRO İNCELENMESİ Tolga Han EDEBAL ENDODONTİ

Detaylı

2. Kimyasal adezyon, primer ve sekonder kimyasal bağların etkisi ile olur.

2. Kimyasal adezyon, primer ve sekonder kimyasal bağların etkisi ile olur. 3. SINIF TEDAVİ DERS NOTLARI / PROF.DR.OSMAN GÖKAY Temel Adezyon Prensipleri Diş sert dokuları ile restoratif materyaller arasında güçlü ve kalıcı bağların oluşması oldukça önemlidir. Bu nedenle, dolgu

Detaylı

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ İLERİ SOL JEL PROSESLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Kaplama ve İnce Filmler Sol-jel kaplamalar birçok fonksiyona sahiptir. Bunlardan en belli başlı olanı, görünür ışık dalga boyunda transparan oksitlerin

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

FARKLI KÖK KANAL DOLGU SİSTEMLERİ KULLANILARAK DOLDURULAN KÖK KANALLARININ HOMOJENİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI KÖK KANAL DOLGU SİSTEMLERİ KULLANILARAK DOLDURULAN KÖK KANALLARININ HOMOJENİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI i TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI KÖK KANAL DOLGU SİSTEMLERİ KULLANILARAK DOLDURULAN KÖK KANALLARININ HOMOJENİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Elif Delve BAŞER ENDODONTİ

Detaylı

Jotamastic Smart Pack

Jotamastic Smart Pack ENDÜSTRĐYEL ÜRÜNLER PERAKENDE SERĐSĐ Jotamastic Smart Pack Mükemmel penetrasyon, yapışma ve nem toleransı Fırça ve rulo ile kolayca uygulanır. Đki bileşen hızlı ve kolay bir şekilde karıştırılır. - 10

Detaylı

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dişhekimliğinde MUM Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MUM Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

Detaylı

TEK BİLEŞENLİ SELF-ETCH BONDİNG

TEK BİLEŞENLİ SELF-ETCH BONDİNG FOSFORİK ASİT JELİ 1. Kavitelerde tabanı ve duvar kısımlarını asitleme amacıyla kullanılmalıdır. 2. Fosforik asit oranı %36 olmalıdır. 3. Jel kıvamında olmalıdır. 4. Şırınga bazında olmalı ve şırıngalar

Detaylı

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir 01 YÜZEY ÖZELLİKLERİ İmplant uygulaması bir cerrahi müdahale olduğu için akabinde iflamasyon tepki eşlik eder. Bu tepkinin kısa ya da uzun sürmesi kullanılan materyal, implantın konulduğu yer ve üzerine

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: DR.ÖZNUR TUNCAY Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Selçuk Üniversitesi 2004 Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler ENDODONTİ Program Koordinatörü: Doç. Dr. Atakan Kalender, atakankalender@gmail.com Ders Sorumluları: Prof.Dr. Nuran Ulusoy nuranulusoy@gmail.com Prof. Dr. Meltem Dartar Öztan, Meltem.Dartar@dentistry.ankara.edu.tr

Detaylı

İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kendiliğinden yayılan şap uygulamaları; İşçilik maliyeti düşük Hızlı sertleşen Yüksek mukavemetli

Detaylı

SİSTEM B VE LATERAL KOMPAKSİYON KANAL DOLGU TEKNİKLERİNİN İN VİVO VE İN VİTRO KOŞULLARDA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

SİSTEM B VE LATERAL KOMPAKSİYON KANAL DOLGU TEKNİKLERİNİN İN VİVO VE İN VİTRO KOŞULLARDA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİSTEM B VE LATERAL KOMPAKSİYON KANAL DOLGU TEKNİKLERİNİN İN VİVO VE İN VİTRO KOŞULLARDA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Detaylı

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit.

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M Oral Care 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M post ve kor çözümleri. RelyX Fiber Post 3D nin sağladığı faydalar. Daha kısa sürede öngörülebilir sonuçlar. Biliyoruz ki endodonti

Detaylı

FARKLI KÖK KANAL DOLGU MADDELERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI KÖK KANAL DOLGU MADDELERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI KÖK KANAL DOLGU MADDELERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Emre BAYRAM ENDODONTİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

Farklı Retrograd Dolgu Materyallerinin Çözünürlükleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Farklı Retrograd Dolgu Materyallerinin Çözünürlükleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma ARAŞTIRMA EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_3: 28-32 Farklı Retrograd Dolgu Materyallerinin Çözünürlükleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Solubility Of Different Retrograde Filling Materials: A Comparative Study

Detaylı

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom KASET Röntgen filmi kasetleri; radyografi işlemi sırasında filmin ışık almasını önleyen ve ranforsatör-film temasını sağlayan metal kutulardır. Özel kilitli kapakları vardır. Kasetin röntgen tüpüne bakan

Detaylı

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Farmakokinetik vücudun ilaca ne yaptığını inceler. İlaçlar etkilerini lokal veya sistematik

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİ UYGULANMIŞ DİŞLERDE KORONAL SIZINTININ ÖNLENMESİNDE COROSEAL İN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDODONTİK TEDAVİ UYGULANMIŞ DİŞLERDE KORONAL SIZINTININ ÖNLENMESİNDE COROSEAL İN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİK TEDAVİ UYGULANMIŞ DİŞLERDE KORONAL SIZINTININ ÖNLENMESİNDE COROSEAL İN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Berkan ÇELİKTEN ENDODONTİ

Detaylı

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal İğne Açısının Diş Kök Kanalı İçindeki İrigasyon Sıvısının Akışına Etkisinin Sayısal Analizi A.

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİNLERDE LİKİT LİMİT DENEYİ

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN . TEKNİK SEÇİMLİ DERS I TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN SİNTERLEME Sinterleme, partiküllerarası birleşmeyi oluşturan ısıl prosestir; aynı zamanda ham konumda gözlenen özellikler artırılır. . Sinterlemenin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

Teknik Data Boydur M12 Ultra MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar:

Teknik Data Boydur M12 Ultra MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar: Teknik Data MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar: Tanım: İki bileşenli, MMA (Metilmetakrilat)esaslı, mekanik ve kimyasal etkilere, atmosfer

Detaylı

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Mum örneğin metal yapıya dönüştürülmesi için kullanılan yardımcı madde

Detaylı

IŞINLAMA PARAMETRELERİNİN KANAL PATLARININ RADYOOPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

IŞINLAMA PARAMETRELERİNİN KANAL PATLARININ RADYOOPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ IŞINLAMA PARAMETRELERİNİN KANAL PATLARININ RADYOOPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF EXPOSURE PARAMETERS ON THE RADIOPACITY OF ROOT CANAL SEALERS Erinç ÖNEM 1 B. Güniz BAKSI 2 Bilge Hakan ŞEN 3 ÖZET

Detaylı

SIVILAR YÜZEY GERİLİMİ. Bir sıvı içindeki molekül diğer moleküller tarafından sarılmıştır. Her yöne eşit kuvvetle çekilir.daha düşük enerjilidir.

SIVILAR YÜZEY GERİLİMİ. Bir sıvı içindeki molekül diğer moleküller tarafından sarılmıştır. Her yöne eşit kuvvetle çekilir.daha düşük enerjilidir. SIVILAR YÜZEY GERİLİMİ Bir sıvı içindeki molekül diğer moleküller tarafından sarılmıştır. Her yöne eşit kuvvetle çekilir.daha düşük enerjilidir. Yüzeydeki molekül için durum farklıdır Her yönde çekilmediklerinden

Detaylı

KİREÇ. Sakarya Üniversitesi

KİREÇ. Sakarya Üniversitesi KİREÇ Sakarya Üniversitesi KİREÇ Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde (850-1450 C) pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren,

Detaylı

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY FORMÜL %0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir. Bir püskürtme 0.15 ml dir ve 0.0003 g klorheksidin glukonat içerir.

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 8.Kolloid Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Çapları 10-6 mm 10-3 mm ( 0.001-1μm) arasındadır. Kil, kum, Fe(OH) 3, virusler (0.03-0.3μm) Bir maddenin kendisi için

Detaylı

EGETEK. Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri

EGETEK. Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri EGETEK Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri Zeminlere sadece üzerinde yürünen bir alan olarak bakılmamalıdır, zira onlar operasyonel altyapının temel elemanıdır. Bunlardan dolayı zemine üretim hattının

Detaylı

Doku Takibi Süreçleri

Doku Takibi Süreçleri DOKU TAKİBİ Prof.Dr.Erdener ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı EPD Kursu, Mayıs 2010, İzmir Daha iyi bir doku takibi için gereken faktörler: Dokuya ait faktörler Doku porları

Detaylı

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı Asfalt yüzeyler için dekoratif renkli kaplama Genel Bilgi : KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı asfalt ve beton yüzeylere uygulanan, dekoratif renkli yüzey kaplama sistemidir. Paket

Detaylı

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi ELEKTROLİTİK PARLATMA VE DAĞLAMA DENEYİN ADI: Elektrolitik Parlatma ve Dağlama DENEYİN AMACI: Elektrolit banyosu içinde bir metalde anodik çözünme yolu ile düzgün ve parlatılmış bir yüzey oluşturmak ve

Detaylı

Etrenjit Oluşum Koşullarının Üçlü Sistem Performansına Etkisi

Etrenjit Oluşum Koşullarının Üçlü Sistem Performansına Etkisi Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 Kalsiyum Alüminat çimentoları normalde sülfat ve türevi madde içermemektedirler. Alçı ve ya anhidrit ile karıştırılan kalsiyum alüminat çimentoları;

Detaylı

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET EL HİJYENİ EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET GÜNÜMÜZDE NOZOKOMĐAL ENFEKSĐYONLARIN ÖNLENMESĐNDE EN ÖNEMLĐ TEK PROSEDÜR EL YIKAMADIR* EL YIKAMA El Florasi Kalici flora (koagülaz negatif stafilokok, difteroid,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ESRA PAMUKÇU GÜVEN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Ege Üniversitesi 1999 Doktora Endodonti Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006).

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006). ESERLER LİSTESİ A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Erten, H., Z. Zafersoy Akarslan ve E. Bodrumlu, Dental fear and anxiety levels of patients attending a dental clinic, Quintessence

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE

REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE Ali Çağın YÜCEL * Ebru ÖZSEZER * Eda GÜLER * Elif KALYONCUOĞLU * Ahmet Umut

Detaylı

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprakta bulunan katı (mineral ve organik madde), sıvı (toprak çözeltisi ve bileşenleri) ve gaz fazları sürekli olarak etkileşim içerisindedir. Bunlar

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları

Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları Lab Cihazları Dersi Çalışma Soruları Nasıl Olacak? 8 tane soru verdim bunları direk soracam. Cevapları da var zaten. Son 3 slayttaki okuma parçalarından da sorular gelecek. Dolayısıyla bu parçalardan gelebilecek

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı