TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) (İSTANBUL İLİ, KADIKÖY İLÇESİ) ANKARA ŞUBAT 2010

2 154 kv KADIKÖY GIS TRAFO MERKEZİ Proje sahibi Adresi Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler 06490, Ankara Telefonu +90 (312) Faks no +90 (312) Proje adı Proje için Seçilen Yerin Adı, Mevkii 154 kv Kadıköy GIS Trafo Merkezi (TM) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi 3

3 İÇİNDEKİLER İçindekiler...4 Tablolar Listesi...5 Şekiller Listesi...6 Ekler Listesi PROJENİN TANIMI 1.1. Projenin Genel Tanımı Projenin Amacı Projenin Kapsamı Proje Alanı ÖNLEMLER PLANI İZLEME PLANI KURUMSAL DÜZENLEME PROJEDEN ETKİLENECEK GRUPLAR ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR (NGO) İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER...34 EKLER RAPORUN HAZIRLANMASINDA GÖREV ALANLAR 4

4 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1. Önlemler Planı...14 Tablo 3.1. İzleme Planı...21 Tablo 4.1. Organizasyon Tablosu

5 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1. İş Akım Şeması...10 Şekil 4.1. Çevresel Bilgi Akışı

6 EKLER LİSTESİ EK A EK B EK C EK D EK E Uydu Görüntüsü Proje Alanı Vaziyet Planı Fotoğraflar Halkın Katılımı Toplantısı Kurum/Kuruluş Yazışmaları 7

7 BÖLÜM - I PROJENİN TANIMI 8

8 1. PROJENİN TANIMI 1.1. Projenin Tanımı Bu proje, İstanbul İli Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mahallesi sınırları içerisinde 154 kv geriliminde Kadıköy (Söğütlüçeşme) Gaz İzoleli Sistem (GIS) Trafo Merkezi nin tesis edilmesi ve işletilmesi işlerini kapsamaktadır Projenin Amacı 154 kv Kadıköy GİS Trafo Merkezi, Marmaray Projesi, Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi Tüneller ve İstasyonlar ı (Sözleşme BC1) kapsamında bulunmakta olup, anılan projenin amacı Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci Halkalı Banliyö Hatlarının iyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişinin (Marmaray Projesi) enerji ihtiyacını karşılamaktır. Planlanan trafo merkezinin, 380/154 kv Küçükbakkalköy GIS TM ile yeraltı kablosu vasıtasıyla bağlantısı yapılacak olup, 154 kv (Selimiye-Göztepe) Yeraltı Kablosu ile de giriş-çıkış yapılacaktır. 9

9 1.3. Projenin Kapsamı Önerilen projenin Trafo Merkezi İş Akım Şeması Şekil 1.1 de gösterilmektedir. 154 kv KADIKÖY GIS TRAFO MERKEZİ İŞ AKIM ŞEMASI Kurum Kuruluşlardan Gerekli izinlerin alınması Kazı, Dolgu, Topraklama, Drenaj vb. Primer teçhizat ve çelik konstrüksiyon temel hazırlıkları Çelik konstrüksiyonun malzeme temini ve montajı Primer teçhizatın malzeme temini ve montajı Kontrol ve kabul Şekil kv Kadıköy GIS TM İş Akım Şeması 1.4. Proje Alanı Proje Alanı Yeri Öngörülen proje alanı; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Öngörülen Kadıköy GIS TM alanı ve yakın çevresinin uydu görüntüsü EK.A da, proje alanı vaziyet planı Ek.B de ve proje alanı ve yakın çevresini gösteren fotoğraflar Ek.C de verilmektedir. 10

10 Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi Proje için seçilen alan, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mahallesi nde T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunmakta olup TEİAŞ a devredilecektir. Şu an, 252 ada, 13, 24 ve 25 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alan 154/33 kv Kadıköy GIS Trafo Merkezi için planlanmakta olup (Fotoğraf.1/Ek.C) boş arazidir. Söz konusu alan için T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH ı Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmıştır (Ek.E). Söz konusu 154 kv Kadıköy GIS TM için planlanan alanın kuzeyinden trafiğin yoğun olduğu Dr. Eyüp Aksoy Caddesi geçmekte olup cadde E5 karayoluna bağlanmaktadır. Planlanan alanın güneybatısında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Halil Türkan İlköğretim Okulu, güneyinde park ve konutlar, güneydoğusunda ise Türkan Spor Tesisleri ve akaryakıt istasyonu bulunmaktadır. Önerilen proje alanının doğusundan E5 Karayolu geçmekte olup alanın doğu bitişiğinde park, batı bitişiğinde ise bina (yerleşim yeri) bulunmaktadır. Proje alanının yakın çevresinde Siyami Ersek Hastanesi (kuzey tarafında) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Haydarpaşa Öğrenci Yurdu (batı tarafında) yer almaktadır. Söz konusu proje alanı çevresi ağırlıklı olarak konut bölgelerinden oluşmaktadır Peyzaj Değeri Yüksek Yerler, Rekreasyon ve Koruma Alanları ÇED Yönetmeliği EK V deki duyarlı yöreler listesi dikkate alındığında, önerilen proje alanı ve yakın çevresini içeren trafo merkezi merkezde olmak üzere 250 metre yarıçaplı bir daireyi içeren inceleme alanı içerisinde herhangi bir sulak alan, kıyı kesimi, dağlık ve ormanlık alan, tarım alanı, tabiat parkı, özel koruma alanı, tarihsel, kültürel, arkeolojik ve benzeri önemi olan 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun gereğince korunması gereken herhangi bir akifer, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanı bulunmamaktadır. Ayrıca proje alanı ve yakın çevresinde kırsal peyzaj değeri yüksek yerler bulunmamaktadır. 11

11 BÖLÜM 2 ÖNLEMLER PLANI 12

12 1. ÖNLEMLER PLANI Bu bölümde, 154 kv Kadıköy GIS TM projesinin olası olumsuz etkilerini önlemek, kabul edilebilir seviyelere indirmek ya da telafi etmek için alınacak yapılabilir (fizibil) ve maliyet-etkin önlemler sunulmaktadır. Kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla, projenin her aşamasında alınacak etki azaltıcı önlemler tablo formatında (Tablo 2.1) sunulmaktadır. Önlemler Planı aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir: 13

13 Tablo 2.1. Önlemler Planı Aşama Konu Alınacak Önlemler** Maliyeti Sorumlu Kurum* Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi TESİS Kültürel ve tarihi değerler Herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde inşaat durdurulacak ve ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları na haber verilecektir. Tesis alanına ait koruma kurulundan cevap beklenecek. Bu sırada herhangi bir inşaat çalışmasında bulunulmayacaktır. Alınacak olumlu cevabın ardından inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Ek maliyet yok Yüklenici çalışmalarının başlaması çalışmalarının tamamlanması Toz partikül madde Toz ve partikül madde emisyon değeri olan 3 mg/nm 3 (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği) aşılmayacaktır. Bunu sağlamak için; Kuru mevsimlerde sulama yapılacaktır. Savurma yapılmadan doldurma ve boşaltma yapılacaktır. Savurma olmasını engellemek için doldurma ve boşaltma işlemleri bu iş için ayrılmış belli bir alanda yapılacaktır. İşlem sırasında tozumayı engellemek amaçlı su serpme işlemi uygulanacaktır. Ayrıca, çalışanlar, doldurma ve boşaltma sırasında dikkatli davranmaları konusunda uyarılacaktır. Tozuma yapan malzemelerin limit bir yükseklikten doldurulup boşaltılması sağlanacaktır. Yükleme ve boşaltma yaparken rüzgar yönü ve şiddeti dikkate alınacaktır. Doldurma/boşaltma işlemleri için mümkün olursa rüzgarlı havalar tercih edilmeyecektir. Kamyonların üstü örtülecek ve hız sınırı getirilecektir. Proje sahasında hız sınırı 30 km/s iken şehiriçinde 50 km/s tir. Kullanılacak tüm araçların egzoz emisyon izinleri olacaktır Şantiye alanında çalışan kamyonların lastikleri, alan dışına (cadde) çıkmadan önce yıkanacaktır. Yüksek değil Yüklenici Hafriyat başlangıcı Hafriyat sonu

14 Tablo 2.1. Önlemler Planı Sorumlu Başlangıç Aşama Konu Alınacak Önlemler** Maliyeti Bitiş Tarihi Kurum* Tarihi Gürültü Çalışmalar gündüz 07:00 ve akşam 19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Eğer bu saatler dışında çalışma olacaksa yerel otorite ve vatandaşlar daha önceden bilgilendirilecektir Yakın yerleşimlerde oturanlar inşaat süresi boyunca bilgilendirilecektir Sürekli şantiye gürültüsü (gündüz) 70 dba (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği) sınır değerine uyulacaktır. Bunun sağlamasına yönelik; Trafo Merkezi etrafı beton koruyucu duvar ve fens ile çevrilecektir. Ayrıca, gürültü seviyesinin artması durumunda iş makinelerinin aynı anda çalıştırılmaması (mümkün olan durumlarda), araçların eskimesi ile neden oldukları gürültü seviyesi de artacağından inşaat çalışmalarında mümkün olduğunca yeni araç kullanılması gibi önlemler alınacaktır Ek maliyet yok Yüklenici çalışmalarının başlaması çalışmalarının tamamlanması Şantiyeden kaynaklanacak atıksu Şantiyeden kaynaklanacak atıksular mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sistemine verilecektir. Yüksek değil Yüklenici çalışmalarının başlaması çalışmalarının tamamlanması Şantiyeden kaynaklanacak hafriyat, katı ve tehlikeli atıklar Hafriyat atıkları, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden izin belgesi alan döküm yerlerinden en yakın olanına dökülecektir. Katı atıklar (metal ahşap gibi inşaat malzemesi kullanımından kaynaklanacak) ve ambalaj atıkları (cam, kağıt, plastik vb) ayrı ayrı toplanacak Kadıköy Belediyesi veya lisanslı bir geri kazanım firması tarafından alınmaları sağlanacaktır. Personelden kaynaklanacak evsel nitelikte olan organik atıkların Kadıköy Belediyesi tarafından alınması sağlanacak ve Karakiraz Köyü nde bulunan Kömürcüoda Düzenli Katı Atık Depolama Sahasına gönderilecektir. Yağ, boya vb. gibi atıklar sızdırmasız, metal ve etiketli konteynırlarda ayrı olarak toplanıp lisanslı bir geri kazanım firması tarafından alınmaları sağlanacaktır Belediye ve/veya lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil Yüklenici çalışmalarının başlaması çalışmalarının tamamlanması 15

15 Tablo 2.1. Önlemler Planı Sorumlu Başlangıç Aşama Konu Alınacak Önlemler** Maliyeti Bitiş Tarihi Kurum* Tarihi Araç Parkından Kaynaklanacak Atıklar Mümkün olduğunca, araçların bakımları inşaat sahasında yapılmayacaktır. makine ve araçlarından kaynaklanacak atık yağlar, gresler vb. paslanmaz varillerde biriktirilerek yüklenici tarafından lisanslı firmalara verilmesi sağlanarak bertaraf edilecektir. Varillerin geçirimsiz bir zeminde yağmur ve güneşten korunması için üstü kapalı bir alanda depolanması ve burada yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Varillerin bulunduğu alanın etrafı uyarı şeritleriyle çevrilecek ve yangın söndürme aleti bulunacaktır. Makine ve araçların işletmesinden kaynaklanacak akü, lastik ve benzeri malzemeler lisanslı firmalara teslim edilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Yüksek Değil Yüklenici çalışmalarının başlaması çalışmalarının tamamlanması Trafo Yağları Trafo yağları hiçbir şekilde şantiye alanında geçici olarak depolanmayacaktır. Depolanması gerekmesi durumunda paslanmaz variller içerisinde bulunan trafo yağları geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilecektir. Yağmur ve güneşten korunması için üstleri kapatılacak ve alanın etrafının çevrilerek uyarı levhaları asılacaktır. Yüksek Değil Yüklenici Trafo Yağının depolanmaya başlanması Yağın trafoya nakline kadar TESİS Sağlık ve Güvenlik Çalışanlara tüm gerekli koruyucu ekipman (baret, emniyet kemeri, iş güvenliği elbisesi, gözlük, eldiven, önü zırhlı ayakkabı vb.) sağlanacaktır. Çevre halkının güvenliğini sağlamak amacıyla Dikkat, Girmek Yasaktır, vb. gibi uygun levhalar konulacaktır. Çalışanlara, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilecektir. Proje bütçesi kapsamında Yüklenici çalışmalarının başlaması çalışmalarının tamamlanması Peyzaj Şantiye alanı eski haline getirilecektir TM alanı içinde tehlikeli, katı, sıvı, inşaat vb. atık bırakılmayacaktır Proje bütçesi kapsamında Yüklenici çalışmalarının tamamlanması TM nin işletmeye alınması 16

16 Tablo 2.1. Önlemler Planı Aşama Konu Alınacak Önlemler** Maliyeti Sorumlu Kurum* Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Gürültü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ne bağlı kalınarak yönetmelikte tanımlanan L gündüz :65 dba, L gece :55 dba sınır değerler aşılmayacaktır. Trafo merkezini oluşturan teçhizat, International Electric Commission (IEC) Standartlarına ve diğer uluslararası standartlara (154 kv Trafo 60 dba/kaynakta, 380 kv Trafo 70 dba/kaynakta) uygun olarak temin edilecektir. Ancak söz konusu GIS merkezinin, yoğun trafik akışının bulunduğu Dr. Eyüp Aksoy Caddesine cepheli ve E5 Karayolu kavşağına yakın olması nedeni ile trafo merkezinin oluşturacağı gürültü seviyesinin mevcut arka plan gürültüsünün altında kalacağı beklenmektedir. TM etrafı, koruyucu duvar ile çevrilecektir. İşletme bütçesi kapsamında TEİAŞ TM nin işletmeye alınması TM nin ekonomik ömrünü tamamlaması İŞLETME Elektrik ve Manyetik Alanlar (EMA) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) de tanımlanan (elektrik alan için 5 kv/m (halk için), manyetik alan için 1000 mg 24 saat/gün; elektrik alan için 10 kv/m (çalışanlar için), manyetik alan için 5000 mg 8 saat/gün) limit değerlere uyulacaktır. TM ye ait bütün teçhizat (trafo, kesici, ayırıcı, parafudur, akım gerilim trafosu vb.) IEC ye veya diğer uluslararası standartlara göre alınacaktır. Bu bazda kontroller ve yenileme ile güçlendirme yapılacaktır. TM etrafına duvar ve fens yapılarak bu alana giriş, yaklaşım, yerleşim ve, böylece olası olumsuz etki önlenmiş olacaktır. TM binası, teçhizat, duvar ve fens topraklanacaktır. Herhangi bir belirti durumunda (cihazların hatalı çalışması, temas akımlarının artması, elektriksel ark, lokal ısınma vb.) bu topraklama direnci ölçülerek uygun olmayanların toprağı, lokal yenileme, bağlantıların kesintisizliğinin sağlanması vb. ile güçlendirilecektir. İşletme bütçesi kapsamında TEİAŞ TM nin işletmeye alınması TM nin ekonomik ömrünü tamamlaması Sağlık ve güvenlik TM nin işletme, bakım ve onarımını yapacak ekipler, elektrik güvenliği, yangınla mücadele, yüksekte çalışma ve ilk yardım gibi konularda eğitim almış kişilerden oluşacaktır. TM civarında uyarı levhaları ve tırmanma engelleri olacaktır. Yüksek değil (İşletme bütçesi kapsamında) TEİAŞ TM nin işletmeye alınması TM nin ekonomik ömrünü tamamlaması 17

17 Tablo 2.1. Önlemler Planı Aşama Konu Alınacak Önlemler** Maliyeti Sorumlu Kurum* Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi SF6 Gazı SF6 gazı ısıya dayanıklı basınç cihazıyla sürekli izlenecek ve gaz kaçakları kontrol edilecektir. Gaz kaçaklarının olması durumunda (SF6 gaz yoğunluğunun kritik seviyenin altına düşme öncesinde) sistem otomatik olarak açılacak ve blok kapama olacaktır. Çalışanlar, güvenli kullanım konusunda bilgilendirilecektir. Yüksek değil (İşletme bütçesi kapsamında) TEIAS TM nin işletmeye alınması TM nin ekonomik ömrünü tamamlaması İŞLETME Yangın riski Trafo Yağı Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği nde belirlenen yangın güvenliği esaslarına göre tesis edilecek TM, düzenli olarak kontrolden geçirilerek, tüm teçhizatının kontrol, test, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır (bushing, SF6, izolasyon yağı, kablo başlıkları ve gaz kaçakları gibi). Tüm teçhizat ark ve kıvılcımlara karşı ulusal ve uluslararası standartlara göre test edilmektedir Yağların düzenli olarak fiziksel ve kimyasal analizleri yapılacak Yağın yaşlanması durumunda, yağ yenisi ile değiştirilecek. Atık yağ, kategorisinin belirlenmesi için testlere tabi tutularak test sonucuna göre uygun şekilde bertarafı sağlanacaktır. Yüksek değil (İşletme bütçesi kapsamında) Yüksek değil (İşletme bütçesi kapsamında) TEİAŞ TEİAŞ TM nin işletmeye alınması TM nin işletmeye alınması TM nin ekonomik ömrünü tamamlaması TM nin ekonomik ömrünü tamamlaması Katı-Sıvı ve Tehlikeli Atıklar Katı atıklar, hurda malzeme ve inşaat atıkları ayrı ayrı toplanacak belediye veya lisanslı bir geri kazanım tesisi tarafından alınmaları sağlanacaktır. Yağ, boya vb. gibi atıklar sızdırmasız, metal ve etiketli konteynırlarda ayrı olarak toplanıp lisanslı bir geri kazanım tesisi tarafından alınmaları sağlanacaktır. Belediye ve veya lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil TEİAŞ TM nin işletmeye alınması TM nin ekonomik ömrünü tamamlaması * Söz konusu işlerin herhangi bir Yüklenici ye (Taşerona) devredilmesi durumunda geçerlidir. Aksi halde Yüklenici olarak tanımlanan sorumluluklar TEİAŞ a ait olacaktır. ** Söz konusu önlemler alınırken ilgili tüm Yönetmeliklere (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Hafriyat Toprağı, ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, vb.) uyulacaktır. 18

18 BÖLÜM 3 İZLEME PLANLARI 19

19 3. İZLEME PLANLARI Çevresel izleme, projenin uygulanması aşamasında, anahtar çevresel hususlar hakkında, özellikle alınmış önlemlerin etkinliği ve projenin çevresel etkileri konusunda bilgi sağlar. Bu bilgiler ise, proje sahibi ve denetim mekanizması için, proje denetiminin bir parçasını oluşturan önlemlerin başarısını değerlendirmeye ve gerekli olduğu zamanlarda doğru eylemlere izin verebilmeye imkan tanır. Böylece ÇYP, izlemenin amaçlarını ve izlemenin tiplerini, proje önlem ölçütleri ile bağıntı kurarak tanımlar. 20

20 Tablo 3.1. İzleme Planları Aşama Konu İzlenecek parametreler Nedir? Nerelerde izlenecek? Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri? Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklığı / sürekli ölçüm? Neden izlenecek? Maliyet Kontrol eden Kurum Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kültürel ve tarihi değerler Proje alanında rastlanabilecek yeni kültür varlıkları Alanı Görsel izlemeler Kültür varlığına rastlanılması durumunda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Yetkilileri tarafından izlenecektir. Kültür varlıklarının korunması ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu na uyumun sağlanması Herhangi bir kültür varlığına zarar verilmemesi durumunda yüksek değil İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışmaları nın başlaması çalışmalarının tamamlanması TESİS Toz partikül madde Hafriyat ve inşaat makinelerinin hareketinden ve egzozundan kaynaklanacak toz (mg/nm 3 ) Halkın şikayetleri alanında Görsel izlemeler Yakın yerleşimlerde yapılacak görüşmeler Hafriyat sırasında /inşaatın yoğun olduğu zamanlarda, haftalık/şikayet üzerine Sanayil Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek maliyet yok (Proje bütçesi kapsamında) TEİAŞ çalışmaları nın başlaması çalışmalarının tamamlanması Gürültü Gürültü seviyesi Halkın şikayetleri inşaat alanında Gürültü ölçer (ses düzeyi ölçer) ile gürültü seviyesi ölçümü Yakın yerleşimlerde yapılacak görüşmeler Haftalık görsel izlemeler Halkın şikayeti üzerine Çevresel Gürültünün Değerlendirilme si ve Yönetimi Yönetmeliği Yüksek değil TEİAŞ çalışmaları nın başlaması çalışmalarının tamamlanması 21

21 Tablo 3.1. İzleme Planları Aşama Konu İzlenecek parametreler Nedir? Nerelerde izlenecek? Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri? Ne Zaman izlenecek- Kontrol eden Başlangıç Neden Maliyet Bitiş Tarihi ölçümlerin Kurum Tarihi izlenecek? sıklığı / sürekli ölçüm? TESİS Şantiyelerde n kaynaklanac ak atıksu Kanalizasyon sistemine bağlantı TM alanında su ve toprakta oluşacak kirlilik, bulanıklık, koku Kanalizasyon sistemi bağlantısı TM alanı Görsel (Atıksuların izin verilmeyen alanlara deşarj edilip edilmediğinin, atıksuyun kanalizasyon sistemine bağlanarak deşarj edilip edilmediğinin belgelerle, görsel olarak izlenmesi) Haftalık (ani kontroller) Su Kirliliği Kontrolü ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne uyumun sağlanması Ek maliyet yok (Proje bütçesi kapsamında) TEİAŞ Kadıköy Belediyesi çalışmaları nın başlaması çalışmalarının tamamlanması 22

22 Tablo 3.1. İzleme Planları Aşama Konu İzlenecek parametreler Nedir? Nerelerde izlenecek? Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri? Ne Zaman izlenecek- Kontrol eden Başlangıç Neden Maliyet Bitiş Tarihi ölçümlerin Kurum Tarihi izlenecek? sıklığı / sürekli ölçüm? TESİS alanlarından ve şantiyeden kaynaklanac ak hafriyat, katı ve tehlikeli atıklar Koku, Görsel kirlilik ve şantiye alanlarında ve döküm sahasında Görsel Haftalık (ani kontroller) Habitatların korunması ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne uyumun sağlanması Belediye ve veya lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil Lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil TEİAŞ Yüklenici Kadıköy Belediyesi çalışmaları nın başlaması çalışmalarının tamamlanması 23

23 Tablo 3.1. İzleme Planları Aşama Konu İzlenecek parametreler Nedir? Nerelerde izlenecek? Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri? Ne Zaman izlenecek- Kontrol eden Başlangıç Neden Maliyet Bitiş Tarihi ölçümlerin Kurum Tarihi izlenecek? sıklığı / sürekli ölçüm? TESİS Araç Parkından kaynaklanac ak atıklar Atık yağlar, aküler, ömrünü tamamlamış lastikler ve hurda elektronik araç malzemesi Araç parkında Araç Muayene belgelerinin incelenmesi ve kontrolü Arıza veya periyodik bakım sırasında Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü, Atık Pil ve Akümülatörlerim kontrolü, Ömrünü Tamamlamış lastiklerin kontrolü yönetmeliklerine uygun olarak atıkların bertarafının sağlanması Lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil Yüklenici çalışmaları nın başlaması çalışmalarının tamamlanması Trafo Yağları Trafo yağlarının saklandığı varillerden oluşan sızıntılar, kullanılan variller (nerede depolandığı, firmalara nasıl gönderildiği) Depolama yapılacaksa depo alanında Görsel Depolama süresi boyunca Yağların depolandığı alanda herhangi bir kaçak ve sızmanın önüne geçmek için Yüksek değil TEİAŞ Depolama Başlangıcı Depolama Sonu 24

24 Tablo 3.1. İzleme Planları Aşama Konu İzlenecek parametreler Nedir? Nerelerde izlenecek? Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri? Ne Zaman izlenecek- Kontrol eden Başlangıç Neden Maliyet Bitiş Tarihi ölçümlerin Kurum Tarihi izlenecek? sıklığı / sürekli ölçüm? Sağlık ve güvenlik eğitimine ait belgeler Her iş aşaması başında Sağlık ve Güvenlik Eğitim katılım belgeleri alanında işçiler tarafından kullanılan güvenlik ekipmanları (baret, eldiven, ayakkabı, güvenlik kemeri, vb.) alanlarında Görsel Günlük İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği ne uyumun sağlanması Ek maliyet yok (Proje bütçesi kapsamında) TEİAŞ çalışmaları nın başlaması çalışmalarının tamamlanması TESİS Peyzaj Atıklar (hafriyat, katı, sıvı, tehlikeli vb.) Kazılan yollar/alanlar TM alanında Görsel Şantiyenin kapatılması sırasında Çevre kanunu ve yönetmeliklere uyumu sağlamak Ek maliyet yok (Proje bütçesi kapsamında) TEAİŞ çalışmaları nın tamamlanm ası TM nin işletmeye alınması 25

25 Tablo 3.1. İzleme Planları Aşama Konu İzlenecek parametreler Nedir? Nerelerde izlenecek? Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri? Ne Zaman izlenecek- Kontrol eden Başlangıç Neden Maliyet Bitiş Tarihi ölçümlerin Kurum Tarihi izlenecek? sıklığı / sürekli ölçüm? Gürültü Gürültü seviyesi Halkın şikayeti Trafo merkezi sınırında Yakın yerleşim yerlerinde Yakın yerleşimlerde oturanlarla yapılan görüşmeler Şikayet olması durumunda (gerektiğinde) Yönetmelikte tanımlanan değerlerin sağlanıp sağlanmadığının kontrolü Yüksek değil TEİAŞ TM nin işletmeye alınması TM nin ekonomik ömrünü tamamlaması İŞLETME EMA TM nin duvar/fens uzaklıkları TM teçhizat alım belgeleri Topraklama direnci (ohm) TM içi ve alanında Görsel izlemeler Yakın yerleşimlerde oturanlarla yapılan görüşmeler Topraklama ölçümü TM işletmeye alınmadan önce Topraklamada sorun olduğunda Ulusal ve uluslar arası referans değerleri sağlanıp sağlanamadığını n kontrolü Yüksek değil TEAİŞ 4. Bölge Müdürlüğü TM nin işletmeye alınması TM nin ekonomik ömrünü tamamlaması Sağlık ve güvenlik Teknik eğitim (İşletme ve bakım) Koruyucu ekipman ve giysiler (çalışanlar tarafından kullanılıp kullanılmadığı) TM alanında Görsel İşletme süresince (uygun periyotlarda) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yönetmeliklere uyumun sağlanması Ek maliyet yok (İşletme bütçesi kapsamında) TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü TM nin işletmeye alınması TM nin ekonomik ömrünü tamamlaması 26

26 Tablo 3.1. İzleme Planları Aşama Konu İzlenecek parametreler Nedir? Nerelerde izlenecek? Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri? SF6 Gazı SF6 gaz basıncı Tüm bölümlerde Basınçölçer ile Ne Zaman izlenecek- Kontrol eden Başlangıç Neden Maliyet Bitiş Tarihi ölçümlerin Kurum Tarihi izlenecek? sıklığı / sürekli ölçüm? İşletme süresince (sürekli) Çevre Mevzuatı ve işletme gereği Ek maliyet yok (İşletme bütçesi kapsamında) TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü TM nin işletmeye alınması TM nin ekonomik ömrünü tamamlaması İŞLETME Yangın riski SF6 gaz basıncı, Kablo başlıkları, İzolatörler, Kablo bağlantı noktaları Primer ve sekonder kontroller TM alanında Kontrol ekipleri tarafından yapılan teknik testler ve standart bakım çalışmaları ile Altı ayda bir/arıza-hata olması, elektrik sisteminin gerekliliği durumlarında Yangın riski nedeniyle Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yön. nde belirlenen yangın güvenliği esaslarına uyulması, bozulan, yıpranan bölümlerin onarımı, kaza riskini azaltmak ve kesintileri önleyebilmek için Ek maliyet yok (İşletme bütçesi kapsamında) TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü TM nin işletmeye alınması TM nin ekonomik ömrünü tamamlaması 27

27 Tablo 3.1. İzleme Planları Aşama Konu İzlenecek parametreler Nedir? Nerelerde izlenecek? Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri? Ne Zaman izlenecek- Kontrol eden Başlangıç Neden Maliyet Bitiş Tarihi ölçümlerin Kurum Tarihi izlenecek? sıklığı / sürekli ölçüm? İŞLETME Trafo Yağları Yağın karakteristik özellikleri (yoğunluk, asitlik, akışkanlık, parlama noktası, aşındırıcı sülfür, PCB, renk) Transformatörle rde Test Yöntemi 2 yılda bir/oluşan bir arıza nedeniyle günlük, haftalık aylık Yağ kalitesinin kontrolü Ek maliyet yok (İşletme bütçesi kapsamında) TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü TM nin işletmeye alınması TM nin ekonomik ömrünü tamamlaması 28

28 Tablo 3.1. İzleme Planları Aşama Konu İzlenecek parametreler Nedir? Nerelerde izlenecek? Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanlarının çeşitleri? Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklığı / sürekli ölçüm? Neden izlenecek? Maliyet Kontrol eden Kurum Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İŞLETME İşletme aşamasında kaynaklanac ak katı ve tehlikeli atıklar (akü, atık yağ) TM alanı içerisinde oluşan kirlilik (atıklar, koku vb.) Arızalı teçhizat atıkları TM Alanında Görsel İşletme süresince Teçhizat arızalandığında, bozulduğunda, ekonomik ömrünü tamamladığında Habitatların korunması ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne uyumun sağlanması Belediye ve veya lisanslı bir geri kazanım tesisine bağlı olarak değişmekle birlikte yüksek değil TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü Kadıköy Belediyesi TM nin işletmeye alınması TM nin ekonomik ömrünü tamamlaması Atık trafo yağlarında kirleticiler (Arsenik, Kadmiyum, Kurşun, Toplam Halojenler, PCB, parlama noktası) Test yöntemi Trafo yağları ekonomik ömrünü tamamladığında Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne uyumu sağlamak Ölçüm yapacak firmaya bağlı olmakla birlikte yüksek değil 29

29 BÖLÜM 4 KURUMSAL DÜZENLEMELER

30 4. KURUMSAL DÜZENLEMELER Bu bölümde, alınacak önlemler ve izleme ile ilgili kurumsal düzenlemeler ve prosedürler, bunların çevre yönetimi ile olan bağlantıları, çevresel bilgi akışı, çevre yönetimi ile ilgili karar verme hiyerarşisi hakkında bilgi verilecek ve güvenilir bir çevresel performans sağlanması için izleme verilerinin nasıl ve ne şekilde kullanılacağından bahsedilecektir. 4.1 Alınacak önlemler ve izleme ile ilgili kurumsal düzenleme ve prosedürler, bunların çevre yönetimi ile bağlantıları 154 kv Kadıköy GIS TM projesinin inşaat ve işletme aşamalarında yürütülecek faaliyetlerden kaynaklanması olası olumsuz etkilerin önlenmesi veya en aza indirgenebilmesi için alınacak önlemleri kapsayan Önlemler Planı Bölüm II de, Önlemler Planı nda belirtilen esas ve prosedürlerin uygulama koşullarının kontrol edilebilmesi amacıyla oluşturulan İzleme Planı ise Bölüm III de sunulmuştur. Alınacak önlemlerden ve önlemlerin izlemelerinden sorumlu olacak kurum ve kuruluşlar Önlemler Planı ve İzleme Planı tablolarında belirtilmiştir. 4.2 Çevresel Bilgi Akışı (Raporlandırma, Raporların kimden kime ve ne sıklıkta sunulacağı vb) İyi işleyen bir çevresel yönetim planının oluşturulması ve uygulanması için, izleme verilerine uygulanacak esaslar çok iyi belirlenmelidir. Bu kapsamda genel olarak, yayımlanmış ulusal yönetmelik ve tebliğlerde belirlenmiş hususlara bağlı kalınmaktadır. Türkiye de çevre yönetimi konusunda, 17 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri esas olarak alınmaktadır. Bu yönetmeliğe göre 32. Madde doğrultusunda, uzunluğu 5 km altında kalan 154 kv üzeri gerilimdeki enerji iletim tesisleri (iletim hattı, trafo merkezi, şalt sahaları), ÇED kapsamı dışında tutulmaktadır. Böylece, 154 kv Kadıköy GIS TM projesi Türk ÇED Yönetmeliğine tabii değildir. 31

31 kv Kadıköy GIS TM Çevresel Bilgi Akışı Tesisi planlanan 154 kv Kadıköy GIS TM için oluşturulmuş çevresel bilgi akışı Şekil 4.1 de ve organizasyonu gösteren tablo Tablo 4.1 de sunulmuştur. Dünya Bankası nın talebi üzerine Çevre Yönetim Planının (ÇYP) proje sahibi (TEIAS) tarafından hazırlanması Hazırlanan Çevre Yönetim Planı nın TEIAS tarafından Dünya Bankası na sunulması Sunulan ÇYP ye göre yüklenici tarafından hazırlanan/hazırlatılan ÇYP uygulama (izleme) raporlarının TEİAŞ a sunulması TEİAŞ tarafından onaylanan ÇYP Uygulama Raporlarının Dünya Bankasına sunulması (*) Sunulan raporların Dünya Bankası tarafından kontrol edilip onaylanması (**) Şekil 4.1. Çevresel Bilgi Akışı (*): Önerilen projenin, inşaat aşamasına geçmesinin ardından Proje Sahibi (TEİAŞ) Bölge Müdürlükleri ile birlikte, ÇYP de belirtilen hükümlere uymak konusundaki yüklenicinin performansını denetleyecektir. Bu kapsamda yüklenici, Önlemler ve İzleme Plan larında belirtilen hususlara uymakla yükümlü olup, inşaat faaliyetlerini periyodik raporlar (3 aylık) halinde TEİAŞ a sunacaktır. (**): Gerekli görülmesi durumunda proje alanı Dünya Bankası yetkilileri tarafından yerinde tetkik edilerek denetlenir ve onaylanır. 32

32 Tablo 4.1 Organizasyon Tablosu Faaliyet İzleme Verilerinin Toplanması Veri Analizi Yönetim Kurumsal Sorumluluk Çevre Yönetim Planı nda yer alan önlemlerin izlemesi, yüklenici veya yüklenici tarafından görevlendirilen bir çevre danışman firması tarafından yapılacaktır. İzleme verileri toplanarak oluşturulacak izleme raporları, proje sahibine (TEİAŞ) 3 ayda bir sunulacaktır. TEIAS İlgili Bölge Müdürlüğü (4. Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü), sunulan raporlardaki verilerin doğruluğunu kontrol eder (verilerin geçerliliğini yerinde inceleyerek). Daha sonra, kontrol edilen raporları TEIAS Genel Müdürlüğü ne (Ankara) kontrol ve onay için sunar. Rapor TEIAS Genel Müdürlüğü (Çevre, Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı) tarafından onay görürse, Dünya Bankası na sunulur. Eğer yasal olmayan ya da yönetmeliklere aykırı bir durum gözlemlenirse, Çevre ve Orman Bakanlığı nın faaliyeti durdurma veya işletmede değişiklik yapma yetkisi vardır. 33

33 BÖLÜM 5 PROJEDEN ETKİLENECEK GRUPLAR VE GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR (NGO) İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER 34

34 5. PROJEDEN ETKİLENECEK GRUPLAR ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR (NGO) İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER Önerilen projeden çevresel olarak etkilenmesi muhtemel yöre halkı GIS Trafo Merkezi inceleme alanı esas alınarak belirlenmiş ve 13 Ocak 2010 saat da Kadıköy İlçesi Acıbadem Mahallesinde bulunan Dr. Sait Darga İlköğretim Okulu Toplantı Salonunda Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Anılan toplantının ilanı tarihinde ulusal TAKVİM gazetesi ile yerel HÜRSES gazetesinde yayımlanmıştır. Söz konusu toplantıya projenin inceleme alanı içerisinde yer alan tüm yerleşim birimlerinde ikamet eden yöre halkı, ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar, muhtarlar vb. davet edilmiştir. Aşağıda söz konusu toplantıya ilişkin detaylı bilgiler verilecektir. Toplantı Yeri ve Tarihi: Anılan toplantı tarihinde saat da Dr. Sait Darga İlköğretim Okulu nda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların Değerlendirilmesi: Gerçekleştirilen toplantıya ilişkin fotoğraflar, katılımcı listesi ve toplantıya katılanlara dağıtılan bilgilendirme broşürleri Ek.C de verilmiştir. Görüşmelerin yapıldığı tarihler Proje alanının bağlı olduğu Kadıköy İlçesi nde bulunan Koşuyolu Mahalle Muhtarı ile 17 Kasım 2009 ve 12 Ocak 2010 tarihlerinde görüşmeler yapılmıştır (Fotoğraf.12/Ek C). Ayrıca, toplantı tarihinden önce de, 12 Ocak 2010 tarihinde toplantının gerçekleştirileceği Dr. Sait Darga İlköğretim Okulu na gidilerek okul yönetimi ile görüşülmüştür. Söz konusu görüşmelerin ardından, 13 Ocak 2010 saat da İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi Dr. Sait Darga İlköğretim Okulu Toplantı Salonunda Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 35

35 Görüşmelerin yapıldığı yerler Koşuyolu Mahalle Muhtarı ile bizzat makamlarında iki farklı ziyaretle görüşmeler yapılmıştır. Görüşme(ler)ye kimlerin davet edildiği Söz konusu toplantıya proje sahası ve yakın çevresinde, önerilen GIS TM inceleme alanı içinde yer alan tüm yerleşim birimlerinde yaşayan ve projeden etkilenmesi beklenen insanlar davet edilmiştir. Söz konusu kişiler ilgili mahalle muhtarlıklarına yapılan yazışmalar (Fotoğraf.13/Ek.C), yerel ve ulusal gazete ilanı vasıtası ile davet edilmişlerdir (01.Ocak.2010 tarihinde TAKVİM Gazetesi Türkiye Baskısı, 01.Ocak.2010 tarihinde İstanbul İli Yerel Gazetesi olan Hürses Gazetesi, EK C) Görüşme(ler)ye kimlerin katıldığı Proje sahibi (TEİAŞ) ve projeden etkilenmesi muhtemel mahallelerde ikamet edenler, Koşuyolu Mahallesi muhtarı görüşmelere katılmış olup ilgili fotoğraflar EK C de sunulmaktadır. Toplantı Programı /Takvimi Öncelikle projenin yeri ve olası çevresel etkileri ile alınması planlanan önlemleriyle ilgili olarak bir sunum yapılarak katılımcılara bilgi verilmiştir. Daha sonra katılımcıların soruları alınarak ilgili TEİAŞ personeli tarafından cevaplanmıştır. Ayrıca, katılımcılara proje ve elektromanyetik alan ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılarak herhangi bir soru ya da sorunları ile ilgili başvurabilecekleri TEİAŞ Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ ilgili grup müdürlüğünün iletişim bilgileri verilmiştir. Özel Toplantı Tutanağı (Görüşler, sorular ve Sunum Yapanların Cevapları) Toplantıya katılan şahıslardan gelen sorular ve sorulara verilen cevaplar aşağıda bulunmaktadır. 36

36 Soru: Planlanan GIS Trafo Merkezinin yapılacağı yer tam olarak neresidir? Cevap (TEİAŞ):Halka yapılan sunumdaki harita üzerinde gösterilerek GIS merkezinin Dr. Eyüp Aksoy Caddesi ile E5 Karayolu Kavşağı arasında kalan parselde inşa edileceği anlatılmıştır (Fotoğraf.9/Ek.D). Soru: Anılan trafo merkezinden dolayı bir gürültü oluşması söz konusu mudur? Gürültü hissedilir mi? Cevap (TEİAŞ): Anılan trafo merkezini oluşturan teçhizat, uluslararası standartlara uygun alınmakta olup gürültü seviyesi 60 dba değerinin altındadır (Trafo merkezleri 60 dba, diğer teçhizatın gürültüsü oluşmamaktadır). Ayrıca, kesici ve ayırıcı gibi teçhizatların (çok az sayıda olan) açma-kapamasından kaynaklı anlık bir ses seviyesi artışı dışında teçhizatın çalışmasından kaynaklanan herhangi bir gürültü oluşmayacağı ifade edilmiştir. Soru: Anılan GIS Trafo Merkezinin Elektromanyetik Alan etkileri neler olabilir? Elektromanyetik Alan zararlı mıdır? Cevap(TEİAŞ): Elektromanyetik Alan oluşumu, etkileri ve uluslararası limit değerleri örneklerle detaylı olarak anlatılmıştır. TEİAŞ ın TÜBİTAK ile yaptığı, uluslararası limitlerin altında olan, ölçüm örnekleri verilmiştir. Diğer maruz kalınan elektromanyetik etkileşimlere de değinilmiştir. Radyasyon çeşitleri hakkında, kolay anlaşılır olması açısından günlük hayatta kullandığımız elektrikli aletlerle örneklendirilerek bilgi verilmiştir. Soru: Evimin yakınındaki trafo bu yapılması planlanan GIS merkezi ile ilgili mi? Cevap(TEİAŞ): Söz konusu trafonun Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne (AYEDAŞ) ait dağıtım trafosu olduğu ve yapılması planlanan GIS merkezi ile bir ilgisinin bulunmadığı anlatılmıştır. 37

37 EKLER

38 EK-A UYDU GÖRÜNTÜSÜ - 2 -

39 Uydu Görüntüsü (1) - 3 -

40 EK-B PROJE ALANI VAZİYET PLANI - 4 -

41 EK-C FOTOĞRAFLAR (Proje Alanı) - 5 -

42 Fotoğraf.1 (Proje Sahası) Fotoğraf.2 (Dr. Eyüp Aksoy Caddesi) - 6 -

43 Halil Türkkan İlköğretim Okulu Proje Alanı Fotoğraf.3 (Halil Türkan İlköğretim Okulu) Spor Tesisi / Yerleşim Yerleri Fotoğraf.4 (Spor Tesisi/Konut Bölgesi) - 7 -

44 Proje Alanı Bitişik Bina Fotoğraf.5 (Proje Sahası Bitişik Bina) Fotoğraf.6 (TSK Haydarpaşa Öğrenci Yurdu) - 8 -

45 Fotoğraf.7 (Siyami Ersek Hastanesi) - 9 -

46 EK-D HALKIN KATILIMI TOPLANTISI Gazete İlanı El Broşürleri Katılımcı Listesi Fotoğraflar

47 Gazete İlanı (1) Yerel Gazete

48 TEİAŞ Gazete İlanı (2) Ulusal Gazete

49 Broşür (1-a)

50 Broşür (1-b)

51 Broşür (2-a)

52 Broşür (2-b)

53 Halkın Katılımı Toplantısı Katılımcı Listesi (1)

54 Halkın Katılımı Toplantısı Katılımcı Listesi (2)

55 154 kv KADIKÖY GIS TRAFO MERKEZİ HALKIN KATILIMI TOPLANTISI FOTOĞRAFLARI 13 Ocak 2010 / Dr. Sait Darga İlköğretim Okulu Toplantı Salonu / İSTANBUL Fotoğraf 8. Fotoğraf

56 Fotoğraf 10. Fotoğraf

57 Fotoğraf 12. (Muhtarlarla yapılan görüşmeler) Toplantı Duyurusu Fotoğraf 13. (Toplantı duyurusu/mahalle Muhtarlık Duyuru Panosu)

58 EK-E KURUM/KURULUŞ YAZIŞMALARI

59 154 kv Kadıköy GIS TM Çevre Yönetim Planını Hazırlayan Personel Proje Sahibi: TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) Genel Müdürlüğü Projenin Mevkii: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi Proje Adı: 154 kv Kadıköy GIS Trafo Merkezi Adı Soyadı Mesleği İmzası Gül MISIRLI Mimar Dilek KESKİN Jeoloji Mühendisi, Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Mustafa GÖKHARMAN Elektrik Mühendisi Gözde TEZCE Çevre Mühendisi Murat GÜRSOY Kimya Mühendisi

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv YAKUPLU GIS TM (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) ÇEVRE YÖNETİM PLANI İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ ANKARA MAYIS 2014 Proje Sahibinin Adı: Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 154 kv YAKUPLU GIS TM (GAZ İZOLELİ SİSTEM

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ümraniye GIS TM-Dudullu TM Yeraltı Kablosu ÇEVRE YÖNETİM PLANI İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ ANKARA MAYIS 2014 Proje Sahibinin Adı: Türkiye Elektrik

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ümraniye GIS TM Dudullu Metro GIS TM Dudullu TM Yeraltı Kablosu ÇEVRE YÖNETİM PLANI İstanbul ili, Ümraniye ilçesi ANKARA AĞUSTOS 2015 Proje Sahibinin

Detaylı

TEĠAġ TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEĠAġ TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEĠAġ TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv LAPSEKĠ-SÜTLÜCE DENĠZALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETĠM PLANI (Çanakkale Ġli, Lapseki ve Gelibolu Ġlçeleri) Ocak 2012 PROJEYĠ HAZIRLAYAN Türkiye Elektrik

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv (Paşalar Kestel) Brş. Yenişehir TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BURSA İLİ) (BURSA) ANKARA

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar-Kazan EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar- Kazan EİH (154 kv Hisar- Kazan Enerji İletim Hattı) ÇEVRE YÖNETİM PLANI (ANKARA İLİ ) ANKARA ANKARA HAZİRAN 2009 1 154

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BALIKESİR- BURSA İLLERİ) ( BALIKESİR- BURSA ) ANKARA

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (YOZGAT İLİ ) YOZGAT ANKARA MAYIS 2009 1 154 kv Sorgun-

Detaylı

İZMİR İLİ Zertifikat: 01 100 032814

İZMİR İLİ Zertifikat: 01 100 032814 İZMİR İLİ Zertifikat: 01 100 032814 PROJE SAHİBİ Proje Sahibinin Adı : TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Adresi : İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler 06100/ANKARA Telefonu : 0 312 215 98

Detaylı

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması Türkiye de Dünya Bankası nca Finanse Edilecek Enerji İletim Tesisi Projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Uygulama Esasları (Revize Tarihi: 09.07.2010) 1. Giriş ECSEE (daha önce SEEREM) kapsamında

Detaylı

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi)

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi) Güney Rüzgarı Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:19 Maslak Şişli/İstanbul Tel : (212) 340 2760 Faks : (212) 286 3985 MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

GOK HES CEVRE YONETIM PLANI

GOK HES CEVRE YONETIM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GOK HES CEVRE YONETIM PLANI İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TANITIMI 2. ÖNLEMLER PLANI 3. İZLEME

Detaylı

Şenköy Rüzgar Enerjisi Santralı Halkın Katılımı ve Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Sonuçları

Şenköy Rüzgar Enerjisi Santralı Halkın Katılımı ve Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Sonuçları Şenköy Rüzgar Enerjisi Santralı Halkın Katılımı ve Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Sonuçları Giriş: 11/04/2011 tarihinde Saat: 15:00-17:00 arasında proje alanına en yakın yerleşim yeri olan Şenköy Beldesi

Detaylı

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESİ. 0..-..-.. Onay A.S.Y. / B.E. / E.M.T. Z.H.G. M.Ş. C.A. / H.A.

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESİ. 0..-..-.. Onay A.S.Y. / B.E. / E.M.T. Z.H.G. M.Ş. C.A. / H.A. Public Disclosure Authorized TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA PROJESİ Public Disclosure Authorized 0..-..-.. Onay A.S.Y. / B.E. / E.M.T. Z.H.G. M.Ş. C.A. / H.A. Public Disclosure Authorized F 18-02-13

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MUGLA BELEDİYESİ Seyh Mahallesi Belediye Sokak MUGLA Phone : +90 (252) 214 1846 Fax : +90 (252) 212 0718 MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd.

Detaylı

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. DEMİRCİLİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI İzmir İli, Urla ilçesi Demircili Akçahisar-Cumaliköy-Gızıligediği mevkii SELİN İNŞAAT TURİZM

Detaylı

Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye

Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye 14 Eylül 2011 Rapor No.: TR-R459-01-01

Detaylı

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ KAHRAMANMARAŞ İLİ, AFŞİN-ELBİSTAN-GÖKSUN İLÇELERİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ANKARA, EKİM 2007 Proje Sahibinin Adı ERE Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Adresi

Detaylı

MERSIN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ

MERSIN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ MERSIN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇSED RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ HAZİRAN 2014 ANKARA MERSIN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇSED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ Versiyon Revizyon Tarih Hazırlayan Kontrol

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com.

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com. TEİAŞ TÜRKİYE İ ELEKTRİK İ İLETİM İ A.Ş. 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM 380 kv SİİRT TM-PERVARİ HAVZA TM ENERJİ İ İLETİM İ HATTI Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri ÇED Raporu

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı