TMS YE GEÇİŞTE YOL HARİTASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS YE GEÇİŞTE YOL HARİTASI"

Transkript

1 TMS YE GEÇİŞTE YOL HARİTASI

2 Uluslararası Finansal Raporlama Standarları, finansal tabloların ulusal bazda hazırlanıp sunulmasına ilişkin bir politikadır. Bu standartlar, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, IASB tarafından yayınlanmaktadır. UFRS nin Türkiye de yayımlanma hakkı Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu TMSK ya aittir. TMS (Türkiye Muhasebe Standartları), UFRS nin Türk muhasebe sistemine uyumlu halidir. Tam set ve Kobi TFRS olarak ikiye ayrılmıştır.

3 Dünyada ekonomik faaliyetlerin sınırları aşması, uluslararası yapılan antlaşmalar, teknolojide meydana gelen gelişmeler beraberinde küreselleşmeyi getirerek ülkelerin yaşamını düzenleyen hukuk kuralların değişmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Değişim sürecinde de günümüzü yakalayan AB nin hukuk sistemi dikkate alınarak muhasebe uygulamalarında birliği sağlamak, mali tablolara ulusal düzeyde geçerlilik kazandırmak için UFRS ile yeni bir açılım getirilmiştir.

4 Dünya ile aynı muhasebe dilini konuşmak Raporlamada geliştirilmiş kalite Finansman sermayesine daha rahat ulaşım Sınır ötesi ticarette kolaylık Mali tablo kullanıcılarının ihtiyacına uygunluk Denetim ve verimliliğin artması Büyüme ve rekabette avantaj Borçlanma maliyetlerinde düşüş Doğru ve etkin mali raporlar Şirket içi disiplin Kaynakların etkin kullanımı Yeni ticari ilişkiler ve yeni yatırımlar için fırsatlar Daha kolay muhasebeleştirme ve daha kolay ölçüm Uluslar arası rakiplerle karşılaştırılabilirlik İç ve dış raporlama arasında karşılaştırılabilirlik Uluslar arası piyasalara erişimde artış Planlama, yönetim ve performans değerlemesinin kalitesinde artış

5 Bankalar ve Kreditasyon Şirketleri Teşvik alınacak birimlere İthalat ve ihracat şirketlerinde yabancı firmalara Bağımsız Denetçilere Kamu Gözetim Kurumuna Vergi veya Mali işlemler dışı ticari karın kanıtlanması gereken her mevkiye Ortaklara Güvenilirlik için istek halinde tedarikçilere

6 6335 no lu 6102 sayılı TTK kanuna yapılan düzeltmede geçen madde: MADDE sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir. MADDE sayılı Kanunun 88 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. VII- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisi MADDE 88- (1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorundadır. 514 ilâ 528 inci maddeler ile bu Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır. (2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara milletlerarası pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla, uluslararası standartlara uyumlu olacak şekilde, yalnız Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenir ve yayımlanır.

7 V.U.K.'NA GÖRE UYGULANMAKTA OLAN MEVZUAT UFRS'NA GÖRE UYGULANACAK OLAN MEVZUAT 1.Ertelenmiş vergi diye bir kavram yoktu. 2. Pazarlama ve pormosyon ürünleri DİĞER STOKLAR hesabında tutulmaktaydı. 3.Tek düzen hesap planında canlı varlıklar diye bir kalem yoktu. 4. Çekler vadesine bakılmadan tek bir hesapta izlenmekteydi. 5. Alacaklar kayıtlı değer üzerinden değerlenmekteydi.reeskont işlemi sadece senetli alacaklarda isteğe bağlı olarak uygulanmaktaydı. 6. Şüpheli bir alacağa karşılık ayırmak için alacağın dava veya icra safhasında olması gerekiyordu. 7. Duran varlıklar Maliye Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu faydalı ömürler doğrultusunda amortismana tabi tutulmaktaydı. 8. Kıdem tazminatı için ayrılan karşılıklar kanunen kabul edilemeyen gider niteliğindeydi,sadece iş akdi son bulunca gider olarak yazılabilmekteydi. 9. Bütün satışlar hasılata eklenmekteydi. 1.Ertelenmiş vergi diye bir kavram var. 2. Pazarlama ve promosyon ürünleri direk olarak giderleştirilmelidir. 3.Tek düzen hesap planına canlı varlıklar diye bir kalem var oldu. 4. Çekler vadesine göre ayrılacaktır. 5. Bütün alacaklar reeskonta tabi olacaktır. 6. Tahsilatında zorluk yaşanabileceği düşündüğümüz hertürlü alacak için karşılık ayrılabilecektir. 7. Duran varlığın gerçek kullanım ömrü sektörel bazda ne kadar faydalı ise o kadar yıl amorti edilecektir. 8. Kıdem tazminatı için ayrılan karşılıklar direk gider olarak yazılabilecektir. 9. Eğer vadeli satış yapılıyorsa peşin satış fiyatı ile vadeli satış fiyatı arasındaki fark faiz geliri olarak kayıtlara alınacaktır.

8 01/07/2012 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI ATANMASI GEREKİR. TİCARET ÜNVANININ, İŞLETMENİN GÖRÜLEBİLECEK BİR YERİNE YAZILMASI GEREKİR.AKSİNE DAVRANIŞ TL CEZA GEREKTİRİR. 15/07/2012 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETİN TEK ORTAĞI OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN, BU DURUMU YÖNETİCİLERE NOTER ARACILIĞI İLE BİLDİRMESİ GEREKİR 01/09/2012 YENİ TTK UYARINCA WEB SİTESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILMALI VE E-İMZA GİBİ ELEKTRONİK İŞLEMLERE BAŞLANILMALIDIR. 01/10/2012 ŞİRKETLERDE, TÜZEL KİŞİNİN TEMSİLCİSİ OLARAK SEÇİLMİŞ GERÇEK KİŞİLERİN İSTİFA ETMESİ VE BAŞKASININ SEÇİLMESİ GEREKİR. CARİ HESAP SÖZLEŞMELERİNİN YENİ TTK İLE UYUMLU HALE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR. 31/12/2012 İKİNCİL MEVZUAT YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖZLEMİNDE STOK SAYIMLARI YAPILMALIDIR. 31/12/2012 TARİHLİ KAPANIŞ MALİ TABLOLARI SON KEZ VUK'A GÖRE HAZIRLANMALIDIR. 01/01/2013 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER FİNASAL TABLOLARINI DÜZENLERKEN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA UYMAK VE BUNLARI UYGULAMAK ZORUNDADIR. BUNA AYKIRI DAVRANANLAR TL İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILACAKLARDIR.

9 14/02/2013 TİCARET ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLER İSTERLERSE BU TARİHE KADAR ESKİ TÜRLERİNE DÖNEBİLİRLER. HAKİM ŞİRKET VE BAĞLI ŞİRKETLERİN OY HAKLARINA DAİR SINIRLAMALAR YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. 31/03/2013 BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇMEYENLER İÇİN SON TARİHTİR. AKSİ TAKTİRDE BAĞIMSIZ DENETÇİLER MAHKEMECE ATANACAKTIR. BAĞLI ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU, BU TARİHE KADAR ŞİRKETİN HAKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERLE İLİŞKİLERİ HAKKINDA BİR RAPOR DÜZENLEMEK ZORUNDADIR. RAPOR DÜZENLEMEYENLER 200 GÜNDEN AZ OLMAYAN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILIRLAR. 01/07/2013 ŞİRKET ANA SÖZLEŞMELERİNİN YENİ TTK İLE UYUMLU HALE GETİRİLMESİ İÇİN SON TARİHTİR. ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ KURMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. OY HAKLARI VE İMTİYAZ HAKLARINA İLİŞKİN TTK HÜKÜMLERİ YÜRÜLÜĞE GİRECEKTİR. 01/01/ /02/2014 TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK BU TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. TACİRİN İŞLETMESİYLE İLGİLİ OLARAK DÜZENLEDİĞİ TÜM BELGELERDE, SİCİL NUMARASINI, TİCARET ÜNVANINI, İNTERNET SİTESİ ADRESİNİ GÖSTERMESİ GEREKİR. BU YÜKÜMLÜLÜKLERE AYKIRILIK TL İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR. ŞİRKETLERİN, BU TARİHE KADAR SERMAYELERİNİ YENİ TTK'DAKİ ASGARİ TUTARLARA ÇIKARMALARI GEREKMEKTEDİR. AŞ'LER SERMAYELERİNİ TL'YE, LTD ŞTİ.'LER DE TL'YE ÇIKARMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE İNFİSAH ETMİŞ SAYILIRLAR. İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN ESAS SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN, BU TARİHE KADAR YENİ TTK İLE UYUMLU OLMASI GEREKİR. 01/07/2014 BAĞLI ŞİRKETİN UĞRAMIŞ OLDUĞU ZARARLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ İÇİN SON TARİHTİR.

10 UFRS dönüşümü bir proje olarak ele alınmalıdır. Böylelikle, başarılı bir proje yönetimi ile geçiş sorunsuz sağlanacaktır. Projenin aşamaları aşağıda ki gibidir; BAŞLANGIÇ Anonim ve limited şirketler finansal tablolarını tarihinden itibaren TMS ye göre hazırlayacaklardır. PLANLAMA VE TEŞHİS UYGULAMA VE ÇÖZÜM SONUÇ Öncelikle planlamının amacı, bu değişimin şirketler üzerindeki etkisini saptamaktadır. Bu etkiler oluşabilecek maliyetleri, insan kaynakları, eğitim ve IT ihtiyaçlarını kapsamaktadır Her şirket bu kriterleri düşünerek kendisini UFRS sürecine adapte etmelidir. Bu aşama başlangıç ve planlama aşamasının hayata geçirilmesidir. Mevcut muhasebe yazılımları UFRS uyarlı olmalıdır Personele yol gösterecek kişi ve kaynak ihtiyaçları karşılaşnmalı, eğitim ile ilgili gereken destekler verilmelidir. Kullanmakta olduğumuz yasal mevzuat ile UFRS arasındaki farklar tespit edilecek ve buna göre finansal tablo ve dipnotları ayrıntılı bir şekilde oluşturulacaktır. ERP sisteminin geçişi için uygun taban hazırlanacaktır. Doğru bilgiye ulaşılacağı için finansal analiz ve stratejik muhasebe kavramlarının temeli oluşturulacaktır.

11 TÜM İLGİLİ BİRİMLERİN GEREKLİ EFFORU GÖSTERMESİ MALİYET HAZIRLIĞI TEKNOLOJİK ALTYAPININ OLUŞTURLMASI TMS YE GEÇİŞ UZMANLARDAN DANIŞMANLIK VE EĞİTİM ALMA DENETİM VE KONTROL MEKANİZMALARINI N KURULUMU TÜN PERSONELİ KONUDA EĞİTİME TABİ TUTMA PROJE GELİŞTİRME VE PLANLAMA

12 Standartların anlaşılmasının zor ve karmaşık olması İlk defa uygulanacak standartlar için yeterli izahat bulunmaması Değişime karşı engelleyici muhasebe sistemlerinin varlığı Standartların sık aralıklarla güncellenmesi Tüm alacak ve borçlar için reeskont hesaplama zorunluluğu Reeskont uygulamasının VUK dan farklı bir formülle hesaplanması Kullanıcıların kendi muhasebe standartlarından memnun olmaları Standartların ağır bir dil kullanması ve bunu getirdiği tercüme zorlukları UFRS ye uygun finansal tablo hazırlamanın daha fazla çaba gerektirmesi İşletme sahip ve yöneticilerinin UFRS yi uygulamada isteksiz oluşu UFRS ye göre şeffaflığın gerekliliği olarak tüm gizli bilgilerin yayımlanması İşletmelerde kurumsal yönetim kültürünün eksik olması VUK uygunluğu açısından aynı anda iki standartta muhasebe takibinin yapılması Ertelenen vergilerin hesaplanması Standartlara adaptasyon sürecinde, bilgi esikliğinden kaynaklanan karışıklıklar İşletmelerde mali tabloları doğru okuyabilecek, bağımsız denetim komitelerinin olmaması İşletmelerin yazılı muhasebe politikalarının olmaması

13 Standartların uygulanmasında kültürel farklılıklardan dolayı ortaya çıkan güçlükler UFRS ye göre gerçeğe uygun değer hesaplamasının karışıklıklara yol açması UFRS uygulamalarının tüm işletmelere yüksek maliyetler getirmesi Yeni hesap planının gelmesiyle, muhasebecilerin alışık olduğu sistemin değişmesi Standartların öneminin işletmelerce anlaşılması için yeterli çalışmanın bulunmaması UFRS lere yönelik olarak yeterli yorum ve uygulama örneklerinin bulunmaması Standartların herkese aynı uygulamayı getirmesi nedeniyle, farklı büyüklükteki işletmelerin standartlara ayak uyduramaması İşletmelerin ve uygulayıcıların henüz standartlardan ve içeriklerinden haberdar olmamaları Standartların henüz hazırlık sürecinde olması nedeniyle, işletmelerin belirtilen tarihe kadar uygulama zorunluluğu hissetmemeleri İşletmeler ve uygulayıcılar açısından alışılmış uygulamaların terk edilmesinin zaman alması KOBİ lerin kayıt düzenin yeterli olmaması nedeniyle, standartları uygulamak için yeterli verilerinin bulunmaması Firma yöneticilerin ve çalışanların yeterli bilgi akışı sağlayamamaları Şirketlerde iç kontrol ortamının kurulmasının ek bir maliyet getirmesi

14 Ön muhasebeye elemanına UFRS eğitimi TMS / UFRS ye Uygun Program Yeni TTK da belirtilen maddelerin uygulaması (bunun için yapılacak bir çalışma) Expertise Raporunun hazırlanması UFRS de belirtilen konu maddelerinin check list yöntemiyle değerlendirilmesi Mali Müşavir doğrultusunda kesin yol haritasının çıkarılması Yöneticilerin UFRS konusunda bilgilenmesi Süreklilik sağlanacak bir işleyiş yaratma

15 Türkiye Muhasebe Standartları Danışmanlık Hizmetleri Kurumsal Yönetim İç Denetim Risk Yönetimi Girişimcilik Danışmanlık Hizmetleri Stratejik Muhasebe ve Finansal Tablo Analizleri İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol Maliyet Muhasebesinin Karar Mekanizmalarında Kullanımı

16 İSKENDERPAŞA MAHALLESİ FEYZULLAH EFENDİ SOKAK SARIKONAK APT NO:15 FATİH İSTANBUL

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER. İlker Kefe 1 ÖZET

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER. İlker Kefe 1 ÖZET 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER İlker Kefe 1 ÖZET Bilgi, işletmeler için yadsınamayacak ölçüde önem arz etmektedir. İşletmeler sahip oldukları

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 1-34 Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Ali İhsan Akgün * Özet:

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU 9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra UMS/UFRS ve TMS/TFRS kapsamında aşağıdaki bilgi ve becerilere

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır.

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. CEM YILMAZ, SMMM 1 KOBİ STANDARTLARI KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. Tam Set TFRS ye göre daha basit ve anlaşılabilir niteliklere sahip olup, Kasım 2010

Detaylı

Yeni TTK ve UFRS uyumlu TMS ye geçiş

Yeni TTK ve UFRS uyumlu TMS ye geçiş Yeni TTK ve UFRS uyumlu TMS ye geçiş Türkiye de neler oluyor? 14 Şubat 2011 tarihinde yasalaşan TTK ile beraber, gerek anonim gerekse limited ortaklıklar için finansal tabloların 1 Ocak 2013'ten itibaren

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası Başarının Anahtarı Değişimi Doğru Yönetmektir Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası Yaklaşık 55 yıldır ülkemizdeki ticari yaşamı düzenleyen Türk

Detaylı