Standart Lisans.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Standart Lisans. www.probina.com.tr"

Transkript

1 Standart Lisans Standart Lisans Paketi, Probina Orion entegre yazılımının başlangıç seviyesi paketidir. Özel yükleme ve modelleme gerektirmeyen, standart döşeme sistemlerine sahip bina türü yapıların analiz ve tasarımlarında bu paket kullanılabilir. Standart Lisans Paketi ile bina türü yapıların "Eşdeğer Statik Deprem Yükü" ve "Mod Birleştirme" yöntemleriyle deprem hesapları ve yönetmelik kontrolleri gerçekleştirilebilir. Aşamalı ve doğrusal olmayan analizler bu paketin kapsamı dışındadır. Ancak, ısı yüklemesi gibi analizler yapılabilir. TS500, Türk Deprem Yönetmeliği ve desteklenen diğer uluslararası yönetmeliklere göre betonarme eleman tasarımları yapılabilir. Döşemelerden kirişlere yük aktarımı, standart pakette sadece "Kırılma Çizgileri" yöntemiyle yapılır. Bu yöntemde alan yükü, çizgisel yük ve noktasal yük gibi hassas yükler taşımayan, büyük boşluklara sahip olmayan, nispeten daha düzgün geometriye sahip döşeme sistemlerinden yük aktarımı yapılabilir. Plak döşeme sistemlerinin eğilme hesapları "Moment Katsayıları Yöntemi" ile yapılır. Bu yöntem ile de alan yükü, çizgisel yük ve noktasal yük gibi hassas yükler taşımayan, büyük boşluklara sahip olmayan, nispeten daha düzgün geometriye sahip, komşu açıklıkları birbirine yakın döşeme sistemlerinin donatı hesapları yapılabilir. Nervür ve kaset döşeme sistemleri ise sadece analitik yöntemlerle (Moment Dağıtma Yöntemi) analiz edilerek donatılandırılabilir. Betonarme elemanların detay çizimleri ve metraj raporları tüm lisans paketlerinde yer almaktadır. Dolayısıyla standart paket ile kolon, perde, kat kirişleri, temel kirişleri, kat döşemeleri, temel döşemeleri, nervür kirişleri, tekil ve sürekli temellerin detay çizimleri oluşturularak CAD programlarıyla paylaşılabilir. Tekil temel, sürekli temel, kirişli ve kirişsiz radye temel sistemleri Analitik ve Sonlu Elemanlar yöntemleriyle analiz edilerek donatılandırılabilir. Lisans paketlerinin tamamı sonlu elemanlar yöntemiyle temel hesabı yapılmasına izin vermektedir. Standart Lisans Paketinde kazıklı temeller yer almamaktadır. Standart pakette, kolonların ve perdeleri sadece alt uçlarına kot farkı tanımlanmasına izin verilmiştir. Eğimli kolon, eğimli döşeme ve kirişler standart pakette desteklenmemektedir.

2 Perde duvar elemanları "Orta Kolon" modeliyle analize katılmaktadır. Bu modelde perde paneli ortasında aynı kesit özelliklerine sahip bir kolon elemanı ve çevreyle etkileşimini sağlayan göreceli rijit kirişlerle modellenir. Mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi bu lisans paketinin kapsamı dışındadır. Dolayısıyla, mevcut binaların güçlendirilmesi konularında çalışıyorsanız, en az "Komple" pakete sahip olmanız gereklidir. Komple Lisans Komple Lisans Paketi, Probina Orion serisindeki orta seviye pakettir ve standart paketteki tüm özellikleri içermektedir. Standart pakete ek olarak bulunan özellikler, Komple lisans paketinde, standart pakete ek olarak perde duvarlarda "Sonlu Elemanlar Kabuk" modeli kullanılabilir. Bu pakette ayrıca eğimli kolon, perde, kiriş ve döşemeler modellenebilir. "Elastik Bina Değerlendirme Yöntemi" ile mevcut bina değerlendirilmesi ve güçlendirmesi, komple lisans paketinin kapsamında yer almaktadır. Mevcut binalar güçlendirilirken hasır çelik ya da prefabrik panellerle güçlendirilmiş tuğla duvarlar kullanılabilir. Ayrıca, betonarme güçlendirme perdelerinin ankraj hesapları ve detay çizimleri de komple lisans paketi ile gelen özellikler arasındadır. Tekil temel, sürekli temel, kirişli ve kirişsiz radye temel sistemleri komple lisans paketinde de Analitik ve Sonlu Elemanlar yöntemleriyle analiz edilerek donatılandırılabilir. Lisans paketlerinin tamamı sonlu elemanlar yöntemiyle temel hesabı yapılmasına izin vermektedir. Komple lisans paketinde standart pakete ek olarak Kazıklı Tekil Temel ve Kazıklı Radye Temel sistemleri de analiz edilebilir. Komple Lisans paketinde, Otomatik Zemin Yayları kullanılarak Zemin-Yapı Etkileşimi dikkate alınabilir. Yapının mesneti olarak eksenel ve dönme yayları kullanılır. Bu yaylar oldukça detaylı hazırlanmış radye temel modelinden otomatik olarak hesaplanır.

3 Profesyonel Lisans Profesyonel Lisans Paketi, Probina Orion entegre yazılımının en üst seviye paketidir. Bu paket, standart ve komple lisans seviyelerindeki tüm özellikleri içerir. Komple pakete ek olarak bulunan özellikler, Profesyonel lisans paketinin komple ve standart lisans seviyelerinden en büyük farkı, plak, mantar, nervür ve kaset döşeme sistemlerinin sonlu elemanlar yöntemiyle çözülebilmesidir. Moment katsayıları yönteminin yeterli olmadığı geometri ve yükleme durumlarında sonlu elemanlar kullanımı gerekli olacaktır. Açıklık farkları büyük olan, büyük boşluklu, hassas noktasal, çizgisel ve alan yükleri taşıyan döşemeler bu kapsama girmektedir. Kaset kirişleri de sonlu elemanlar ile modellendiğinden, analitik yönteme göre yük aktarımı ve etkiler daha doğru şekilde hesaplanır. Nervür ve kaset döşemelerdeki kirişlerin bina modeline dahil edilmek üzere normal kirişlere çevrilmesi özelliği de Profesyonel pakette yer alır. Alışveriş merkezi, konferans salonu gibi büyük açıklıklı ve büyük kesitli kaset kirişleri olan yapılarda kaset kirişlerinin bina modeline dahil edilmesi taşıyıcı sistem içinde düşey yükler altında daha doğru bir kuvvet dağılımı meydana getirecektir. Mantar döşeme sistemleri de düşey yükler altında sonlu elemanlarla analiz edilerek donatılandırılabilir. Döşemeden elde edilen detaylı düşey yük analiz sonuçları bina analizinden elde edilen sonuçlarla birleştirilerek kullanılabilir. Döşemelerden kirişlere yükler aktarılırken, kırılma çizgileri yöntemiyle birlikte, "Sonlu Elemanlar Kiriş Yükü Hesabı" yöntemi de kullanılabilir. Bu yöntem de yine kırılma çizgisi yönteminin yetersiz kaldığı karmaşık mesnetlenme, geometri ve yüklemeye sahip döşemelerde kullanılmaktadır. Profesyonel lisans paketiyle düşey yükler altında "İnşaat Aşamaları Analizi" gerçekleştirilebilir. Özellikle yüksek katlı yapılarda çerçeve etkisi ve göreceli düşey deplasmanların farklılığından dolayı oluşan iç kuvvet bozulmalarının önüne geçilir. Mevcut yapıların deprem riski açısından değerlendirilmesi kapsamında, komple pakette yer alan Elastik Bina Değerlendirme Yöntemine ek olarak "Doğrusal Olmayan Artımsal İtme Analizleri" de bu paket dahilinde uygulanabilir. Analiz sonucunda eleman değerlendirme raporu oluşturularak binanın ve yapı elemanlarının performansı değerlendirilir. Müze, Terminal ve Hastane gibi depremden sonra hemen kullanılması ve deprem sırasında içerisindeki ekipmanların hasar görmemesi gereken binaların deprem izolatörleri ile sismik yalıtımının sağlanması da yine profesyonel paket ile yapılabilecekler arasında sayılabilir. Yapının

4 herhangi bir seviyesine deprem izolatörleri yerleştirilebilir, analiz sonucunda bu elemanlarda oluşan deplasmanlar bir rapor aracığıyla sunulur. Bu paket ile perde duvarlarda (özellikle tünel kalıp yapıların detaylandırılmasında) hasır çelik donatı kullanılabilir.temel sistemlerinde profesyonel paketin diğer paketlere göre önemli bir üstünlüğü de dilatasyonlu binaların ortak temel çözümü için birleştirilebilmesidir. Analizi yapılmış farklı blokların temel kolonları, ortak bir temel projesi içerisinde bir araya getirilerek temel sistemi tanımlanabilir. Orijinal blokların analizleri güncellendiği zaman temel projesindeki yükler de dinamik olarak güncellenir. Profesyonel lisans paketinde, üst-yapı ve temel modeli birleştirilerek Zemin-Yapı Etkileşimi gerçekleştirilebilir. Üst-yapıdaki kolon, kiriş, perde gibi yapısal elemanlarla birlikte, temelde kullanılan plak, temel kirişi gibi elemanlar da tüm yapıya dahil edilir. Yapının mesneti olarak zemin yayları kullanılır.

5 Lisans Karşılaştırma Tablosu S: Standart K: Komple P: Pro S K P Eleman Girişi ve Modelleme Araçları Kolon ve Perdelere Açıklık Yükü Tanımlanması 3-Boyutlu Editör ile Eleman Girişi Kolon ve Perdelere herhangi bir seviyede Deprem İzolatörleri Tanımlanması Eğimli Kolon/Perde/Kiriş/Döşeme Tanımlanması Yay Şeklinde Aksların ve Kirişlerin Tanımlanması Nervür/Kaset Kirişlerin Yapı Modeline Dahil Edilmesi Autodesk Revit Structure ile İki Yönlü Veri Transferi Analitik Model ve Yapısal Analiz Otomatik Zemin Yayları Kullanılarak Zemin-Yapı Etkileşimi Üst-Yapı ve Temel Bütünleşik Modeli İle Zemin Yapı Etkileşimi Perdelerin Shell (SE Kabuk) Elemanları ile Modellenmesi Perdelerin Orta Kolon (Çerçeve) İle Modellenmesi Eşdeğer Statik Deprem Analizi Dinamik Analiz (Mod Süperpozisyonu) Özdeğer (Eigenvalue) Analizi İnşaat Aşamaları Analizi Isı Yüklemesi Mevcut Bina Değerlendirme ve Güçlendirme Doğrusal Elastik Bina Değerlendirme Yöntemi Tek Modlu Artımsal İtme Yöntemi ile Bina Değerlendirmesi (Static Pushover) Adaptif Artımsal İtme Yöntemi ile Bina Değerlendirmesi (Adaptive Pushover) Çok Modlu Artımsal İtme Yöntemi ile Bina Değerlendirmesi (IRSA, Multi-Mode Pushover) Güçlendirilmiş Dolgu Duvarların Çubuk (Strut) Modellenmesi Döşeme ve Yük Analizi Analitik Yöntemle Nervür/Kaset Döşeme Çözümü Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Nervür/Kaset Döşeme Çözümü Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Kirişli/Kirişsiz Plak Sistemlerin Çözümü Tüm Katların Toplu olarak Sonlu Elemanlar Çözümü ve Sonuç Birleştirilmesi Döşeme Yüklerinin Kirişlere Sonlu Elemanlar ile Aktarımı Betonarme Hesaplar Kolon/Perde/Kiriş Donatı Hesapları Perdelerde Hasır Çelik ile Donatı Hesabı Plak Döşeme Donatı Hesapları Nervür/Kaset Döşeme Donatı Hesapları

6 Kat Kirişlerinde Tasarım Gruplaması ve Otomatik Tipleştirme Temeller Tekil Temel, Sürekli Temel ve Izgara Temellerin Analitik Yöntemle Hesabı Kazıklı Tekil Temel Çözümü Sonlu Elemanlar ile Kirişli/Kirişsiz Radye Temel Hesabı Gruplanmış Kolon/Perdelere Tekil/Sürekli/Radye Temel Tanımlanması Dilatasyonlu Binalarda Ortak Temel Çözümü İçin Model Birleştirilmesi Kazıklı Radye Temel Hesabı Tekil, Sürekli ve Izgara Temel Sistemlerinin Sonlu Elemanlar ile Analizi Detay Çizimleri Döşeme Kalıp ve Donatı Planları Temel Kalıp ve Donatı Planları Kolon/Perde Donatı Detay Açılımları Perdelerde Hasır Çelik Donatı Detay Çizimleri Kolon/Perde Aplikasyon Planı Çizimi Nervür ve Kaset Kiriş Donatı Detay Çizimleri Temel Kirişleri Donatı Detay Çizimleri Tekil Temel Donatı Detay Çizimleri Betonarme Güçlendirme Perdelerinin Ankraj Hesapları ve Detay Çizimleri Merdiven Detay Çizimleri Kazıklı Tekil Temel Donatı Detay Çizimleri Yönetmelik Desteği TS498 (Yapılara Uygulanacak Yükler Türkiye) Eurocode 1 (Actions on Structures Taban Kod, UK, IR, SG, MY Ekleri) BS6399 (Loading For Buildings İngiltere) TS (Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Türkiye) Eurocode 2 (Design Of Concrete Structures Taban Kod, UK, IR, SG, MY Ekleri BS (Structural Use Of Concrete İngiltere) CP65 (Structural Use Of Concrete Singapur) HK-2004 (Structural Use Of Concrete Hong Kong) TDY 2007 (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Türkiye) İngilizce Desteği İngilizce Arayüz ve Raporlama (Ek Ücretli)

Ocak 2009. Teknik Özellikler

Ocak 2009. Teknik Özellikler Ocak 2009 Teknik Özellikler Teknik Özellikler Tüm Hakları Saklıdır. Prota Yazılım Ltd. Şti. 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Detaylı

Yeni Versiyonda Neler Var?

Yeni Versiyonda Neler Var? Yeni Versiyonda Neler Var? Yeni Yönetmelikler ve İngilizce Desteği Merdiven Hesapları ve Detay Çizimleri Isı Farkı Yüklemesi Kolon ve Perdelere Açıklık Yükü Tanımlanması İnşaat Aşamaları Analizi Kazıklı

Detaylı

Yeni Özellikler. www.probina.com.tr. Bina Tasarım Sistemi 2013. Prota Yazılım Ltd. Şti.

Yeni Özellikler. www.probina.com.tr. Bina Tasarım Sistemi 2013. Prota Yazılım Ltd. Şti. Bina Tasarım Sistemi 2013 Yeni Özellikler [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd.

Kullanım Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

BiM / Building Information Modelling / Yapı Bilgi Sistemi

BiM / Building Information Modelling / Yapı Bilgi Sistemi BiM / Building Information Modelling / Yapı Bilgi Sistemi İnşaat mühendislerine yönelik bilgisayar yazılımı idecad Statik ile artık sorunlarınız çözüme kavuşuyor. Betonarme yapı sistemlerinin statik ve

Detaylı

Her şey hesapladığınız gibi! Betonarme

Her şey hesapladığınız gibi! Betonarme Her şey hesapladığınız gibi! Betonarme I n t e g r a t e d D e s i g n S y s t e m ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım Mühendislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalepaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10

Detaylı

STructural Analysis For Computer Aided Design

STructural Analysis For Computer Aided Design STructural Analysis For Computer Aided Design Sta4CAD Teknik Özellikleri Çok katlı yapıları, betonarme yapılara özgün davranışlarını dikkate alarak 3 boyutlu çözümü. Rijit diyafram tanımı ile kat yatay

Detaylı

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009 Ocak 2009 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Galyum Blok No: 20 ANKARA Tel: (312) 210 17 88 Fax: (312) 210 17 86 Email: probina@prota.com.tr

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO

Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO Süleyman YALÇIN * Ahmet TOPÇU ** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

Yeni Mühendislik Ça na Haz r m s n z?

Yeni Mühendislik Ça na Haz r m s n z? Yeni Mühendislik Ça na Haz r m s n z? Bina Tasar m Sistemi v15 probina.com.tr Prestij Blok Residence, stanbul P EM Mühendislik Hilton Otel, Liverpool, ngiltere Halcrow Yolles Süleyman Seba Hastanesi, stanbul,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İsmet Semih ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MEVCUT BİNALARIN DEPREME KARŞI PERFORMANS ANALİZİ İÇİN KULLANILAN ALTERNATİF YÖNTEM VE PAKET PROGRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

Eğitim Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr

Eğitim Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr Bina Tasarım Sistemi Eğitim Kılavuzu [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1 Giriş Genel Orion Bina Tasarım Sistemi, bina sistemlerinin 3-boyutlu analizi, kolon, perde, kiriş ve döşeme gibi yapı elemanlarının dizaynı ve donatı hesapları ile temel hesaplarının hazırlanması amacıyla

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Haluk ŞİK YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Structural Analysis for STeel Enhanced Enginering Laboratory

Structural Analysis for STeel Enhanced Enginering Laboratory Structural Analysis for STeel Enhanced Enginering Laboratory StaSteel Teknik Özellikleri Çok katlı çelik karkas yapıları ve vinçli hol tipi yapılların, çelik yapılara özgün davranışlarını dikkate alarak

Detaylı

Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Prota Yazılım Ltd.Şti.

Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Prota Yazılım Ltd.Şti. Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Prota Yazılım Ltd.Şti. Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Farklı Noktalardan Kiriş Bağlanan Kolonların Tanımlanması 1 PROBINA Orion (Bina Sistemleri

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

Yükleme ve Kurulum. www.probina.com.tr

Yükleme ve Kurulum. www.probina.com.tr İçindekiler Yükleme ve Kurulum... 2 Teşekkür... 3 Başlarken... 4 Kullanıcı Arayüzü... 4 İlk Adımlar... 6 Proje Parametreleri... 7 Pafta Çerçevesi Seçimi... 9 Kat Bilgilerinin Girilmesi... 9 Yeni Kat Ekleme...

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

Statik - Betonarme Tasarım için Türkiye de Kullanılan. Ticari Paket Yazılımların Farklı Sonuçları

Statik - Betonarme Tasarım için Türkiye de Kullanılan. Ticari Paket Yazılımların Farklı Sonuçları 1 Statik - Betonarme asarım için ürkiye de Kullanılan icari Paket Yazılımların Farklı Sonuçları Prof. Dr. dnan KUYUCULR * nşaat Yük. Müh. Ömer Ömür KNDK ** 1. Giriş Betonarme karkas yapı tasarımı için

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

Rasim TEMUR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2)

Rasim TEMUR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2) YAPILARIN HIZLI DURUM TESPİTİ İÇİN GELİŞTİRİLEN UZMAN BİLGİSAYAR PROGRAMI DURTES İLE GENEL AMAÇLI SONLU ELEMAN PROGRAMLARININ ENTEGRASYONU Rasim TEMUR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2) (1) İstanbul Üniversitesi

Detaylı

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ SEISMIC SAFETY OF THE REGIONAL SCHOOL BUILDING OF BİNGÖL Zekai Celep İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi İstanbul Özet Bu bildiride,

Detaylı