Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi AMAÇ Bireyin sağlık durumunun değerlendirilmesi, gerçek ve olası sağlık bakım gereksinimlerinin ve problemlerinin tanımlanması ve tanımlanan gereksinimlerin karşılanması amacıyla hemşirelik sürecinin veri toplamaya yönelik faaliyetlerinin yürütülmesidir. TEMEL BİLGİLER Tanımlar Hastanın sağlık durumunun değerlendirilmesi hemşirelik sürecinin tüm aşamaları boyunca yürütülen sürekli bir faaliyettir. Genel sağlık durumunun değerlendirilmesi; mevcut sağlık sorunlarının saptanması veya sağlık sorunları olma olasılığı yüksek bireylerin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan anamnez alma, gözlem, fiziksel değerlendirme, yaşam bulgularını değerlendirme ve sistem değerlendirmesini kapsar. Hastanın genel durumunun değerlendirilmesi uygun veri toplama aracı ile (hemşirelik öyküsü formu, hemşirelik hasta ön değerlendirme formu vb.) beş aşamalı olarak gerçekleştirilir. a. Fiziksel değerlendirme; görme (inspeksiyon), dokunma (el parmakları veya ayası ile palpasyon), işitme (oskültasyon ve perküsyon) duyularından yararlanarak, hastaya doğrudan temas ile veya yaşam bulguları ölçme araçları ile vücut, sistem ve organları hakkında bilgi edinmektir. b. Yaşam bulgularının değerlendirilmesi; vücut sıcaklığı, nabız sayısı, solunum sayısı, kan basıncı ve ağrının değerlendirilmesi ve hastanın yaşamını tehdit edebilecek en temel fonksiyonlarının izlenmesidir. 13

2 Hemşirelik Bakım Standartları c. Duyu organları ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi; ağız içi, işitme, görme ve koku fonksiyonlarının değerlendirilmesidir. d. Cinsel yapı ve organların değerlendirilmesi; genital organların değerlendirilmesidir. e. Sistemlerin değerlendirilmesi; solunum, dolaşım, sindirim, üriner ve sinir sistemi vb. sistemlerin değerlendirilmesidir. Dikkat Edilecek Noktalar Hastanın değerlendirilmesi hastanın hastaneye yatmasını izleyen ilk 24 saat içinde yapılmalıdır. Değerlendirme ile ilgili tüm aşamalar ve elde edilen bilgiler ilgili hemşire gözlem formlarına tarih ve paraf bilgileri ile kaydedilmelidir. İŞLEM BASAMAKLARI Not: İşlem sırasında kullanılacak malzemelere kitap sonu Ek-1 de yer verilmiştir. Fiziksel Değerlendirme Amaç bireyin sağlık durumu ile ilgili ilk verilerin toplanmasıdır. Fiziksel değerlendirmenin yapılabilmesi için muayene ortamının ve sıcaklığın uygun hale getirilmesi, muayene masa/ koltuğunun temizlik ve ergonomisinin ayarlanması gerekir. Hastanın mahremiyetine her aşamada dikkat edilir. Fiziksel değerlendirmede muayene öncesi; a. Hastanın tüm kayıtları incelenir ve değerlendirilir (epikriz, reçete, rapor, röntgen, laboratuvar sonuçları vb.). b. Hastanın kullandığı ilaçlar, allerjisi, özgeçmişi ve soygeçmişi sorgulanır. Var olan kronik hastalıkları, geçirdiği hastalıklar sorgulanır. c. Hastanın sigara ve diğer tütün ürünleri, alkol ve madde bağımlılığı ve ne sıklıkla, ne kadar süredir kullandığı ile ilgili bilgiler sorgulanır. d. Hastanın var olan şikayetleri dinlenir. Şikayetlerin ne zaman, ne sıklıkla ortaya çıktığı, ne kadar süredir devam ettiği değerlendirilir. Özellikle ağrının lokalizasyonunun, karakterinin, ne zaman başladığının, süresinin, sıklığını arttıran ve azaltan faktörlerinin net olarak sorgulanması gerekir. e. Hastanın muayene öncesi yaptığı girişim ve tedavileri etkileyebilecek aktiviteleri değerlendirilir (yemek yeme, sıcak/ soğuk içme, hareket vb.). 14

3 Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi A: Palpasyon B: Perküsyon C: Oskültasyon Resim 1. Palpasyon, Perküsyon ve Oskültasyon Örnekleri Kaynak: Fitzpatrick E. (2005). Brunner and Suddarth s Textbook of Medical-Surgical Nursing. Lippincott Williams Wilkins, 10th Edition, p DeLaune SC, Ladner PK. (2002).Fundamentals of Nursing Standarts & Practise, Delmar & Thomson Learning, Second Edition, p Fiziksel muayene; inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyondan oluşan dört ana muayene yöntemi ile yapılır (Bkz. Resim 1, Tablo 1). Tablo 1. Fiziksel Muayene Yöntemleri (1, 3, 4) Muayene Yönteminin Tanımı ve Uygulanışı İNSPEKSİYON İnspeksiyon; hastayı gözlemleyici ve sorgulayıcı tarzda gözle muayene etmek ve değerlendirmektir. Hasta muayene koşullarına uygun bir ortama alınır, rahatsız olmayacağı şekilde soyunması ve gerekirse önlük giymesi sağlanır. Özel bir muayene odası yoksa, paravan/ perde gibi araçlardan yararlanılır. Hastanın dış görünüşü ve giyim tarzı değerlendirilir. Sağlıklı bir bireyin temiz, bakımlı ortam ve mevsime uygun şekilde giyinmesi gereklidir. Ayrıca hipotroidi, hipertroidi, ateş ve bazı metabolik hastalıkların hastanın giyim tarzında değişikliklere yol açabileceği göz önüne alınır. Hastanın oturuşu, etrafı gözlemesi, reaksiyonları ve cevapları, özgüven, korku, anksiyete vb. emosyonel durumu hakkında değerlendirme yapılır. Ayrıca hastanın istemli/ istemsiz hareketleri ve koordinasyonu bu aşamada değerlendirilebilir. Hastanın anomali, yapısal ve fonksiyonel bozukluğu olup olmadığı değerlendirilir. Dik duruş, dik oturma ve aksamadan yürümesi gerektiği göz önünde bulundurulur. Hastanın cildinin görünümü, rengi, tırnak ve kıl yapısı cilt lekeleri ve terlemesi değerlendirilir. Sarılık, siyanoz, solukluk, kanama vb. hastalık belirtileri bu aşamada gözlenir. Normal ten renginin pembeye yakın ve canlı olduğu göz önünde bulundurulur. 15

4 Hemşirelik Bakım Standartları PALPASYON PERKÜSYON Palpasyon; el ve parmaklarla yapılan muayene yöntemidir. El hijyeni muayene öncesi sağlanır. Yüzeyel palpasyon ile vücut sıcaklığı, derinin yapısı, kalınlığı ve nemine ait bilgiler, deri altı durumu, ulaşılabilen organların büyüklüğü ve pozisyonu değerlendirilirken; derin palpasyon ile karın içi organların değerlendirilmesi yapılır. Palpasyon sırasında kalp sesleri, kalp ve damarlara ait üfürümler, perikard ve plevraya ait anormal sesler teşhis edilebilir. Palpasyon sırasında hastanın ağrı, hassasiyet ve kasılma reaksiyonları göstermesine dikkat edilir, muayene sırasında nazik ve yavaş hareket edilir, ellerin sıcak ve tırnakların kısa olmasına özen gösterilir. Organ ve sistemlerin palpasyon teknikleri kendine has özellikler taşıdığından sisteme özgü palpasyon tekniklerinin kullanılması gerekir. Perküsyon; vücudun değişik bölümlerine parmak, el veya küçük cihazlarla vurma-çarpma hareketlerinin yapılması yöntemidir. Perküsyon sırasında oluşan sesler veya reaksiyonlar (ağrı, irkilme, refleks vb) ile organ ve yapıların büyüklüğü, yoğunluğu, sınırları, dokusunun karakteri (solid yapıda, içerisinde sıvı veya gaz bulunması durumu) ve ağrılı olup olmadığı değerlendirilir. Karaciğer ve kas gibi içi dolu organ ve yapılarında mat ses (dullness), karın boşluğunda ve hava dolu organ yapılarında davul sesi (timpan ses), akciğerler gibi içerisinde gaz ve katı doku bulunan organlarda mat ve timpan seslerin karışımı kabul edilen sonor sesi (rezonans/sonorite) duyulması normal kabul edilir. Patolojik durumlarda normal seslerin dışında sesler duyulur. (Örneğin; karında asit birikmesinde mat ses, pnömotorakste tipman ses, amfizemde hiperrezonans ve hipersonorite sesleri ve pnömonide submat seslerin işitilmesi vb.). Perküsyon işlemi öncesi hastaya bilgi verilir ve el hijyeni sağlanır. Hasta muayene koşullarına uygun bir ortama alınır, rahatsız olmayacağı şekilde soyunması ve gerekirse önlük giymesi sağlanır. Özel bir muayene odası yoksa, paravan/ perde gibi araçlardan yararlanılır. Eldiven seslerin değişmesine neden olabileceğinden muayene çıplak elle yapılır. Bir el (sağ elini kullananlar için sol, sol elini kullananlar için sağ el) orta parmağı muayene edilecek alana bastırılarak yerleştirilir. Diğer elin parmak ucu ile (bir ya da iki parmakla) bir kez veya ard arda eşit kuvvette iki kez vurulur. Vurma sırasında el bilekten hareket etmelidir. Vurma dokuda titreşime neden olarak ses oluşturur, gelen sesler değerlendirilir ve kayıt edilir. (devamı) 16

5 Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi OSKÜLTASYON Oskültasyon; organların çalışması sırasında oluşan seslerin dinlenmesine dayalı bir muayene yöntemidir. Oskültasyon işlemi öncesi hastaya bilgi verilir ve el hijyeni sağlanır. Hasta muayene koşullarına uygun bir ortama alınır, rahatsız olmayacağı şekilde soyunması ve gerekirse önlük giymesi sağlanır. Özel bir muayene odası yoksa, paravan/ perde gibi araçlardan yararlanılır. Oskültasyon işlemi için genellikle steteskop kullanılır. İşlem öncesi stetoskop muayene yüzeyi ve kulaklık uçları alkol ile silinerek dezenfeksiyonu sağlanır. Steteskop muayene yüzeyi çok soğuksa avuç içi ile ısıtılır. Hasta soluk alıp vermesi gereken durumlar hakkında bilgilendirilir. Steteskopun muayene yüzeyi iki parmak ile kenarlarından tutulur ve muayene edilecek vücut bölgesi üzerine yerleştirilir, sesler değerlendirilir. Fiziksel Muayene Sonrası Değerlendirme Fizik muayene sonrasında bireye uygun ve anlayacağı bir dilde açıklama yapılır. Bireyin muayene sonrasında stresi ve kaygısı konuşularak azaltılır. 1. Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi Hastanın yaşam bulguları yaşam bulguları ölçüm standardına göre uygun şekilde değerlendirilir. Elde edilen veriler hemşire gözlem formlarına düzenli olarak kayıt edilir. 2. Duyu Organları ve Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Ağız içinin değerlendirilmesi; ağız içindeki ülserler, tümörler, glossit, diş ve diş eti hastalıkları, mukozal değişiklikler, ağız kokusu vb. değerlendirmeler yapılır. Muayene öncesinde geçirilmiş travma öyküsü, sigara, alkol ve beslenme alışkanlıkları, diş yapısı, ağız kokusu sorunu sorgulanır. Muayene için dil basacağı, ışık, eldiven ve gaz bezi gibi malzemeler kullanılır. Muayane sırasında hastanın dudak, yanak, diş, dil, damak, farenks ve tonsillaları değerlendirilir. İşitmenin değerlendirilmesi; muayene işlemi için ışık kaynağı ve kulak spekulumu gereklidir varsa otoskopta kullanılabilir. 17

6 Hemşirelik Bakım Standartları Muayene sırasında kulak kepçesi, dış kulak yolu, işitme değerlendirilir ve lezyon, yabancı cisim, şişme, akıntı ve işitme kaybı gibi bulgulara dikkat edilir. Görmenin değerlendirilmesi; muayene öncesi hastanın görme ile ilgili hastalık ve şikayetleri sorgulanmalıdır (diyabetes mellitus, hipertansiyon, kaşıntı, çift görme, bulanık görme, lekeli ve parıltılı görme vb.) Patolojik durumlarda göz hekiminin değerlendirmesi sağlanmalı ve hastanın görme keskinliği, görme alanı, göz küresi hareketleri, pupilla refleksi değerlendirilmelidir. Kokunun değerlendirilmesi; hastada çeşitli hastalıkların özelliklerine göre değişkenlik gösteren kokular değerlendirilir (ketoasidozda aseton kokusu, alkol kullanımında alkol kokusu, idrar ve dışkının anormal kokusu vb.). 3. Cinsel Yapı ve Organların Değerlendirilmesi Meme muayenesi; meme muayenesi yapılırken kendi kendine meme muayenesinin hastaya öğretilmesi gerekmektedir. Hasta kendi kendine meme muayenesini biliyorsa muayenesini yapması konusunda teşvik edilir, muayene yeterliliği hemşire tarafından değerlendirilmelidir. a. Muayene öncesi hastaya bilgi verilir ve el hijyeni sağlanır. b. Hasta muayene koşullarına uygun bir ortama alınır, rahatsız olmayacağı şekilde soyunması ve gerekirse önlük giymesi sağlanır. Özel bir muayene odası yoksa, paravan/ perde gibi araçlardan yararlanılır. Odada muayene ile ilişkili olmayan kişilerin dışarı çıkması sağlanır. c. Hastanın omuzları dik ve eller kalçada duruyor iken iki memenin simetrik olup olmadığı ve büyüklükleri arasında fark olup olmadığı değerlendirilir. d. Meme başında çekilme, akıntı ve cilt yüzeyinde düzensizlik (portakal kabuğu görünümü) olup olmadığı gözlenir. e. Dışarıdan seçilebilen kitle ve şişlik olup olmadığı değerlendirilir. f. Hastadan ellerini başının üzerinde bağlaması istenir ve patolojik bir yapı olup olmadığı gözlenir (çekilme, şişlik vb.). g. Her iki meme ucu nazikçe sıkılarak akıntı yönünden değerlendirilir. h. Hastadan sırt üstü uzanması istenir ve muayene edilecek meme tarafındaki omuzun altına ince bir yastık/ havlu konur. i. Elin birkaç parmağı düz tutularak ve birleştirilerek meme sabit bir basınç altında dışarıdan içeriye ve yukarıdan aşağıya doğru muayene edilir ve aynı işlem diğer meme içinde tekrarlanır. 18

7 Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi j. Lenf bezleri hasta yatar pozisyonda ya da otururken palpe edilerek patoloji varlığı değerlendirilir. k. Hastaya 20 yaş ve üzeri ise her ay düzenli kendi kendine meme muayenesi yapması konusunda hemşire tarafından bilgilendirilmelidir. l. Elde edilen tüm bilgiler hemşire gözlem formuna kayıt altına alınır. Erkek ve kadın genital organlarının değerlendirilmesi; a. Genital organ muayenelerin değerlendirilmesi genellikle hastanın utanmasına, çekinmesine neden olan bir muayene yöntemidir. Erkek hastalar muayenelerinin kendi hem cinsleri tarafından yapılmasını talep edebilirler. Bireyin mahremiyetine bu aşamada özen gösterilmeli ve öykü alma işlemi muayene öncesi yapılmalıdır. b. Patolojik durumlarda ilgili hekiminin değerlendirmesi sağlanmalı ve muayene yapılmalıdır. c. Erkeklerde genital organlar; kıllar, pubis üzeri kızarıklık, döküntü, lezyon, skrotum simetrisi, kasık fıtığı, meatus akıntısı ve ödemi yönünden değerlendirilir. d. Kadınlarda genital organlar; uygun pozisyon verilerek, akıntı, ödem, kızarıklık, yara, döküntü ve diğer tüm patolojiler yönünden değerlendirilir. e. Elde edilen tüm bilgiler hemşire gözlem formunda kayıt altına alınır. 4. Sistemlerin Değerlendirilmesi Hemşirelik öyküsünün alınması; a. Hastanın şikayetleri sorgulanır (ne zaman, nerede, nasıl başladığı, sıklığı, süresi, yayılımı, azaltan/ arttıran faktörler, kullandığı tedavinin etkileri vb.). b. Hastanın özgeçmişi sorgulanır. Geçirilen çocukluk hastalıkları (difteri, tifo, kızıl, suçiçeği vb.), ameliyatlar, kaza ve yaralanmalar, alerji varlığı, hastalık geçirme öyküsü, kronik hastalık varlığı (diyabetes mellitus, hipertansiyon, böbrek/ kalp yetmezliği, akciğer hastalıkları vb.), alışkanlıkları (tütün, alkol ve madde kullanımı) vb. bilgiler değerlendirilir. c. Hastanın soygeçmişi sorgulanır (anne baba ve kardeşlerin yaşayıp yaşamadığı, ölüm nedenleri, kronik hastalıkları vb.). Solunum sisteminin değerlendirilmesi; solunum sisteminin değerlendirilmesi sırasında; öksürük, solunum sıkıntısı, balgam, wheezing, göğüs ağrısı, göğüs kafesi deformiteleri, her iki hemitoraksın solunuma eşit katılımı, oskültasyonda patolojik seslerin duyulması, sık üst solunum yolu enfeksiyonları ve solunum sayısı, derinliği ve ritmi değerlendirilir. 19

8 Hemşirelik Bakım Standartları Solunum sisteminin fizik muayenesi Tablo 2 deki aşamalara uyarak yapılmalıdır. Hastanın değerlendirilmesi ile ilgili tüm aşamalar ve elde edilen bilgiler ilgili formlara tarih ve paraf bilgileri ile birlikte hemşire gözlem formuna kaydedilmelidir. Tablo 2. Solunum Sisteminin Fizik Muayenesi (1, 3, 4) İNSPEKSİYON PALPASYON PERKÜSYON Hastanın üşümemesine dikkat edilmeli ve hemşire aşağıdaki bulgulara yönelik sorulara yanıt aramalı ve kayıt tutmalıdır. Yüz ifadesi normal mi (solunum sırasında acı ifadesi)? Ağız/ burun solunumu mu yapıyor? Dudaklar büzük olarak mı nefes alıyor? Burun kanatları genişliyor mu? Pozisyonu/ postürü nasıl? Yardımcı solunum kaslarını kullanıyor mu? Ortopne var mı? Göğüs kafesinin şekli nasıl, bozukluk var mı? Solunum hızı ve şekli nasıl (sayı, ritm, derinlik, öksürme, hırıltı, iç çekme vb.)? Toraks yüzeyi nasıl (kollateral dolaşımlar, ödem, zona lezyonları, supraklavikular çukur)? İnspeksiyonla elde edilen bulguları tamamlayıcı bir yöntemdir. Aşağıdaki sıra ile yöntem izlenir: Hastadan Eeee demesi istenir. Hemşirenin elleri daima göğüs duvarı üzerinde olur, nefes sesleri dinlenir ve hissedilir. Bütün göğüs ve göğüs hareketleri kontrol edilir, simetrik olup olmadığı değerlendirilir. Steteskop ile akciğer sesleri dinlenir. Fısıltılı ses artışının şiddeti değerlendirilir ve karşılaştırılır. Ayrıca muayene sırasında; toraks kas ve kemik yapıları, göğüs genişlemesi (göğüs duvarı genişliğinde azalma plevral efüzyon, pnömotoraks, atelektazi kitle varlığını gösterir), toraks yüzeyindeki hassas noktalar, kitle varlığı, krepitasyon alanları (subkunatöz amfizem), fluktuasyon/ fistuizasyon alanları (ampiyem necessitatis), her iki hemitoraksın hareketi, trakeanın durumu, prekardium ve toraks titreşimleri, adenopati varlığı ve boyun yapıları değerlendirilmelidir. Akciğerlere ait rezonans (sonorite), hiperrezonans (hipersonorite), mat sesler (Bkz. Tablo 1) değerlendirilir. (devamı) 20

9 Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi OSKÜLTASYON Solunumla ortaya çıkan normal ve patolojik sesler değerlendirilir. Wheezing; yüksek dereceli, devamlı ıslık şeklinde ve genellikle ekspiryumda duyulan sestir. Astma, tümör ve yabancı cisim bulunmasında duyulur. Stridor; hem ekspiryum hem de inspiryumda duyulur. Larenks ve trakeanın daralmasında duyulur. Ronküsler; bronşların daralmasına bağlı olarak, sonor ses benzeri ve daha çok ekspiryumda duyulan sestir. Bronşit, ödem, malignite ve sekresyon birikmesinde duyulur. Crakles ve raller; kaba raller bronş sekresyonuna hava çarpmasından kaynaklanır ve çıtırtı şeklinde duyulur. Hem ekspiryum hem de inspiryumda ses alınır. İnce raller ise kollabe alveoller ve bronşial damarların inspirasyonunda duyulur. Plevral sürtünme sesi; plevranın inflamasyonunu gösterir, inspiryum ve ekspiryumda duyulur. Dolaşım sisteminin değerlendirilmesi; dolaşım sisteminin değerlendirilmesi tüm vücudun muayenesi (postür, dispne, ödem, venöz dolgunluk, siyanoz) anlamına gelmekle birlikte, ayrıntılı olarak kalbin değerlendirilmesini içermektedir. Dolaşım sisteminin fizik muayenesi Tablo 3 deki aşamalara uyarak yapılmalıdır. Hastanın değerlendirilmesi ile ilgili tüm aşamalar ve elde edilen bilgiler ilgili formlara tarih ve paraf bilgileri ile birlikte kaydedilmelidir. 21

10 Hemşirelik Bakım Standartları Tablo 3. Dolaşım Sisteminin Fizik Muayenesi (1, 3, 4) OSKÜLTASYON PERKÜSYON PALPASYON İNSPEKSİYON Hastanın postürü ve yürüyüşü gözlenir. Dispne, ödem, venöz dolgunluk ve siyanoz varlığı, göğüs deformitesi, göğüs duvarında ve boyunda pulsasyonlar olup olmadığı tespit edilir (apeks pulpasyonu dışında hareket saptanması patolojktir). Muayene sırasında epigastrik bölge de incelenir. Kalp hareketleri, nabız ve ödemin değerlendirilmesi gerekir. Sağlıklı bir insanda kalp tepesi vurumları, parmak ucu ile dar alanda hissedilir. Bunun dışında kalp hareketleri hissediliyorsa patolojiktir. Kalp sınırlarının ve boyutlarının değerlendirilmesini sağlayan bir yöntemdir. Kalp bölgesinde, perküsyonla mat bir ses duyulur. Kalbin bittiği yerde ise akciğer bulunduğundan bu alanlarda rezonans sesi alınır. Ses değişimlerinin olduğu bölgeler kalbin boyutları hakkında fikir verir. Kalp perküsyonu sol göğüste, sol omuz seviyesinden sternuma doğru yıldızvari, sağ göğüste interkostal aralıklarda sternuma doğru, paralel hatlar şeklinde yapılır. Böylelikle sol ve sağ sınırlar saptanmış olur. Kalp siklusu sırasında oluşan kalp seslerinin, varsa ek patolojik seslerin ve üfürümlerin dinlenmesini sağlar. Dinleme sırasında kalp hızı ve kalp atışlarının gücü hakkında değerlendirme yapılabilir. Aortda, pulmoner damarlarda ve triküspit ve mitral kapaktaki kalp odaklarından yapılan dinleme bulguları değerlendirme açısından önemlidir. Sindirim sisteminin değerlendirilmesi; sindirim sisteminin fizik muayenesi Tablo 4 deki aşamalara uyarak yapılmalıdır. Hastanın değerlendirilmesi ile ilgili tüm aşamalar ve elde edilen bilgiler ilgili formlara tarih ve paraf bilgileri ile birlikte kaydedilmelidir. Üriner sistemin değerlendirilmesi; hasta urgency (sıkışma), dizüri (ağrılı ve zor idrar yapma), pollaküri (sık idrara çıkma), poliüri (idrar miktarının bir günde ml den fazla olması), oligüri (idrar miktarının bir günde 400 ml den az olması), anüri (idrar miktarının bir günde 100 ml den az olması), inkontinans, retansiyon, rezidüel idrar, hematüri, pyüri (idrarda lökosit bulunması), enürezis (uykuda istemsiz idrar kaçırma) bulguları gibi anormal bulgular yönünden sorgulanır. Hastanın inspeksiyonla muayenesinde kosta vertebral bölgede hafif çukurluk görülebilir, bu çukurluğun kaybolması veya bir kabarıklığın olması perirenal abse, büyük böbrek tümörleri ve polikistik böbreği akla getirir. 22

11 Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Tablo 4. Sindirim Sisteminin Fizik Muayenesi (1, 3, 4) OSKÜLTASYON PERKÜSYON PALPASYON İNSPEKSİYON Hastanın üşümemesine dikkat edilmeli ve hemşire aşağıdaki bulgulara yönelik sorulara yanıt aramalı ve kayıt tutmalıdır. Ağrı nerede? Nasıl bir ağrı? Ağrı ne zaman başladı? Ağrı herhangi bir yere yansıyor mu? Ağrı ne zamanda beri var? Bulantı-kusma var mı? İdrar yapma ve barsak alışkanlıklarında değişiklik var mı? Menstruasyon siklusu ne zaman? Hastanın duruşu ve genel görünümü değerlendirilir (örneğin peritonitte hastada hareket kısıtlılığı, renal kolikte acı ile kıvranma, akut pankreatitte diz-dirsek pozisyonu vb.). Sklerada ve ciltte sarılık olup olmadığı değerlendirilir. Abdomenin görüntüsü ve distansiyon değerlendirilir. Cilt üzerinde ameliyat izi, cilt lezyonları ve karnın solunuma eşlik edip etmediği değerlendirilir. Terleme ve dehidratasyon bulguları değerlendirilir. Karın muayene edilir. Muayene sırasında ele gelen sertlik, ağrı ya da hassasiyet patolojik bir durumun varlığını gösterir (örneğin; müsküler rijite; peritonit, lokal defans; akut kolesistit, apandisit, divertikülit). Karın üzerinde oluşturulan titreşim sonucu duyulan sesler özellikle organlar hakkında bilgi verir (örneğin; organ perforasyonunda karaciğerden duyulması beklenen mat sesin kaybolması vb.) Steteskop bastırılmadan en az iki-üç dakika bağırsak sesleri dinlenir. Barsak seslerinin azalması ya da yok olması patolojik durumun varlığını gösterir (örneğin; peritonit ve paralitik ileusta barsak sesleri yoktur, aktivitenin fazla olması; barsak tıkanıklığını gösterebilir). Palpasyonla muayenede; el sağ üst kadranda rektus kasına lateral ve paralel durumda iken, derin palpasyon durumunda tutulur. Diğer el ile böbrek yukarı itilmeye çalışılır. Büyümüş bir böbrek durumunda böbreğin ön kısmı el ile palpe edilebilir. Bu işlem diğer böbrek içinde tekrarlanır. Perküsyon ve oskültasyon ile muayene yönteminde hasta ayakta iken kostavertebral bölge nazikçe palpe edilir ve kasların tonusu değerlendirilir. Sinir sisteminin değerlendirilmesi; hemşirelik öyküsü; ağrı, kasılma, denge bozuklukları, baş dönmesi, güçsüzlük, uyuşma, kullanılan nörolojik ilaçlar, görme ve konuşma bozukluklarını belirleyici soruları içermelidir. 23

12 Hemşirelik Bakım Standartları Hastanın mental (yaş, eğitim ve öğretim durumu, zihinsel fonksiyonlardaki değişiklikleri antidepresan ve analjezik kullanma öyküsü vb.), emosyonel (duygulardaki uyumsuzluğu, öfori, depresif tavırları vb.), bilinç (oryantasyonu, zamansal uyumu, dikkat ve konsantrasyonu), zeka ve davranışa (fiziksel görünümü, temizliğe özen gösterip göstermediği vb.) yönelik değerlendirmesi yapılır. Muayeneye özel bazı testler ve nörolojik muayene yöntemleri sinir sisteminin değerlendirilmesinde kullanılabilir (Glaskow Koma Skalası (GKS), sıcak algısı, ağrı algısı, vibrasyon algısı muayeneleri, iki noktanın ayırt edilmesi testi vb.). Kaynaklar 1. Akça Ay F. (2013). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. Nobel Tıp Kitabevleri, 5. Baskı, İstanbul, s , , An Evidence-Based Approach to the Clinical Examination gov/pmc/articles/pmc / (Erişim Tarihi: ). 3. Lynn P, LeBon M. (2011). Skill Checklists for Taylor s Clinical Nursing Skills A Nursing Process Approach. Lippincott Williams and Wilkens, Third Edition, p Physical Examination Protocol/2011 (Erişim Tarihi: ). 5. Physical Examination Protocol/ _2protocolfysengpdf.pdf. (ErişimTarihi: ). 6. Sabuncu N, Akça Ay F. (2010). Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi. Nobel Tıp Kitabevleri, 1. Baskı, İstanbul, s Hazırlayan Uzm. Sevil ERKEN (İzmir İli Güney Genel Sekreterliği Sağ. Bak. Hiz. Koor.) Danışman Yrd. Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL (İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği A.D.) 24

Çocuklarda solunum sisteminin muayenesi. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Çocuklarda solunum sisteminin muayenesi. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Çocuklarda solunum sisteminin muayenesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Solunum sistemi ÜST SOLUNUM YOLLARI: Ağız içi, boğaz, tonsiller, kulaklar, paranazal sinüsler ve larinks. ALT SOLUNUM YOLLARI: Trakea, bronşlar,

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02.

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015) KADIN HASTALIKLARINDA UYGULANAN MUAYENE METOTLARI Slayt No: 25 JİNEKOLOJİK MUAYENE 1.) Anamnez 2.) Genel Fizik Muayene

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Beyin Tümörü Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanabilir ya da vücudun başka bir yerindeki habis tümörün genellikle kan yolu

Detaylı

Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama

Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama AMAÇ İlacın hastaya doğru ve uygun teknikle subkutan yoldan uygulanmasıdır. TEMEL İLKELER Subkutan enjeksiyon irrite olmayan ve sadece küçük hacimdeki (0,5-1 ml) suda

Detaylı

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI Yrd. Doç.Dr. Vesile ŞENOL Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Böl. Bşk Paramedik Program Koordinatörü E.Ü. H.B.S.H.M.Y.O 1 Bilinç Bozukluğu/Bilinç Kaybı Beynin normal

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü AMAÇ Bebeğin/ çocuğun boyunun doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve sonucun çocuğun ayına/yaşına göre değerlendirilmesidir. TEMEL İLKELER Bebekte/ çocukta boy ölçümü yapılan

Detaylı

Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı

Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı AMAÇ Yatağa bağımlı hastanın hemşirelik bakım ve girişimlerinin yürütülmesidir. TEMEL BİLGİLER Tanımlar Yatağa bağımlılık; bireyin kendi gereksinimlerini karşılayabilme ve topluma

Detaylı

Elektrokardiyografi (EKG) Çekilmesi

Elektrokardiyografi (EKG) Çekilmesi Elektrokardiyografi (EKG) Çekilmesi AMAÇ Hastanın kalp ritminin, kalp atım sayısının ve yapılan kardiyolojik tedavinin gelişiminin takip edilmesidir. TEMEL İLKELER Tanımlar EKG: Kalbin atriyum ve ventriküllerinin

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI DOÇ.DR.CEMŞİT KARAKURT İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİM DALI Üfürüm: Kalp ve damarsal yapılardaki yapısal veya hemodinamik

Detaylı

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 KANSER NEDİR? Kanser; Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak

Detaylı

Çocuklarda Vücut Ağırlığı Ölçümü

Çocuklarda Vücut Ağırlığı Ölçümü Çocuklarda Vücut Ağırlığı Ölçümü AMAÇ Çocuğun vücut ağırlığının doğru olarak ölçülmesi, sonucun çocuğun yaşına göre değerlendirilmesi ve değişikliklerin izlenmesidir. TEMEL BİLGİLER Sağlıklı çocuklarda

Detaylı

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ. 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 )

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ. 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 ) 9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 ) NABIZ 2 Kalbin sol ventrikülünün kasılmasıyla aorta gönderilen kanın neden olduğu basınç artışına karşı,

Detaylı

Ödem İzlemi ve Bakımı

Ödem İzlemi ve Bakımı AMAÇ Ödemin tanımlanması, izlenmesi, uygun bakımın verilmesi ve olası komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Tanımlar Ödem: Ekstraselüler (hücrelerarası) bölmede sıvının aşırı derecede birikmesidir.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Oksijen Uygulama. Doğru ve uygun teknikle oksijen uygulanması ve olası komplikasyonların önlenmesidir. <% 90 olması durumunda uygulanır.

Oksijen Uygulama. Doğru ve uygun teknikle oksijen uygulanması ve olası komplikasyonların önlenmesidir. <% 90 olması durumunda uygulanır. Oksijen Uygulama AMAÇ Doğru ve uygun teknikle oksijen uygulanması ve olası komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Hipoksiye neden olan durumlarda; PaO 2

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Tarih:../ /.. Adı Soyadı: KİMLİK BİLGİLERİ Doktorun Adı, Soyadı: Hasta ID No: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl):.../.../... Yaşı:. Anne Adı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Baba Adı: Sosyal Güvence: GSS Ücretli Özel Sağlık

Detaylı

Meme Kanseri: Uyarıcı işaretler, memede herhangi bir sertlik veya kitle ve meme uçlarından gelen akıntı veya kan.

Meme Kanseri: Uyarıcı işaretler, memede herhangi bir sertlik veya kitle ve meme uçlarından gelen akıntı veya kan. Kanserde erken tanı için, vücudumuzun verdiği uyarıcı belirtileri gözlemlemenin, olası risk faktörlerini göz ardı etmemenin önemli olduğunu belirten uzmanlar, kanser oluşumunun önceden yakalanması için

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İşe Giriş Muayeneleri Aralıklı kontrol muayeneleri (periyodik muayeneler) Sağlık Eğitimi 1 İşe Giriş

Detaylı

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMA Kırık: Kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Çeşitleri: Kapalı kırık: Deri bütünlüğünün bozulmadığı, çevre dokularının ve organların çok fazla zarar görmediği kırıklardır.

Detaylı

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2012 Renk kodlaması yerine (Kırmızı, Sarı, Yeşil) numaratik 01 (1-2-3) triyaj kodlaması olarak belirlendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd.

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

FİZYOTERAPİNİN PREOPERATİF ve POSTOPERATİF BAKIMDA YERİ Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

FİZYOTERAPİNİN PREOPERATİF ve POSTOPERATİF BAKIMDA YERİ Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı FİZYOTERAPİNİN PREOPERATİF ve POSTOPERATİF BAKIMDA YERİ Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 PREOPERATİF BAKIM ve Hazırlık 2 Genel olarak, planlanmış ameliyat için hazırlık üç aşamada uygulanır: Hastanın

Detaylı

Diyabetik Ayak Ülserleri Yara Bakımı ve Hemşirelik Yaklaşımı İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma

Diyabetik Ayak Ülserleri Yara Bakımı ve Hemşirelik Yaklaşımı İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Diyabetik Ayak Ülserleri Yara Bakımı ve Hemşirelik Yaklaşımı İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Uzm.Hem.Alev Kahraman DİYABETLİNİN AYAĞININ KORUNMASINDA

Detaylı

AYAK BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

AYAK BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE HASTA GELİYOR

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE HASTA GELİYOR YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE HASTA GELİYOR Yoğun bakım ünitesine hasta geliyor hazırlıklara başlayalım. Yoğun bakım üniteleri kritik hastaların günün 24 saati devamlı bu konunun uzmanı olan doktor ve hemşireler

Detaylı

VİTAL BULGULAR. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

VİTAL BULGULAR. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı VİTAL BULGULAR Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Vital? vital Lat. Canlı, hayati, yaşamsal, yaşamla ilgili. Kalp tepe atımı O2 Satürasyonu Kan basıncı Solunum

Detaylı

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem hastalığı; verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir

Detaylı

YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI. Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi

YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI. Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi AMAÇ Bireyin beden ısısının, uygun ölçüm yolunu kullanarak doğru bir şekilde

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KANAMALARDA İLKYARDIM BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Kanama

Detaylı

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Ad-Soyad: Doğum Yeri/Tarihi: Adres: Telefon: Şikayet: Tanı: Başvuru Tarihi: Öykü:. Özgeçmiş: Prenatal: istekli gebelik:

Detaylı

İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI

İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI Göze İlaç Uygulama Buruna İlaç Uygulama Kulak Bakımı ve Kulağa İlaç Uygulama Oral Yolla İlaç Hazırlama ve Uygulama Nebulizatör İle İlaç Uygulama İnhalasyon Yolu İle İlaç

Detaylı

Bebek Masajı Uygulama

Bebek Masajı Uygulama AMAÇ Bebek masajının doğru, uygun teknikle yapılarak bebeğin rahatlatılması ve düzenli yapılarak bebeğin büyüme, mental ve motor gelişimine olumlu katkı sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER Bebek masajı yüz, göğüs,

Detaylı

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni 44 yaş Erkek (İşçi) Şikayeti: Sağ Bacağında Şiddetli

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK 31.8.2015 08:30 Gögüs ağrısı ATsp Ömer GÖKTEKİN Angina pektoris T A K Ömer GÖKTEKİN 09:30 Koroner arter hastalığı ÖnT

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Mart 2014 BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM KANAMA NEDİR? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN 2005 DEN 2030 A DÜNYADA KANSER 7 milyon ölüm 17 milyon 11 milyon yeni vaka 27 milyon 25 milyon kanserli kişi

Detaylı

Sporcu Sağlık Belgesi Spor Dalı:... Federasyon Lisans No :...

Sporcu Sağlık Belgesi Spor Dalı:... Federasyon Lisans No :... T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sporcu Sağlık Belgesi Spor Dalı:... Federasyon Lisans No :... Adı Soyadı :... Baba Adı :... Anne Adı :... Doğum Yeri ve tarihi :... -.../.../... Uyruğu

Detaylı

İNSAN VÜCUDU TEMEL BİLGİLER

İNSAN VÜCUDU TEMEL BİLGİLER İNSAN VÜCUDU TEMEL BİLGİLER Vücudu Oluşturan Sistemler Nelerdir? Hareket sistemi Dolaşım Sistemi Sinir Sistemi Solunum Sistemi Boşaltım sistemi Dolaşım Sistemi Hareket sistemi: Vücudun hareket etmesini,

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. KOMA UYKU

Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. KOMA UYKU Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. UYKU KOMA 03.01.2013 10:18 1 Bilinç Bozukluğuna Neden Olan Durumlar? Bayılma, Ateşe bağlı Havale

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI KODU: KLN.TL.12 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Bu

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 1) Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir? a) Spor ve iş kazaları b) Şeker hastalığı c) Otomobil kazaları d) Yıkıntı

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR TANIM Ödem sık karşılaşılan ve vücutta sıvı birikimi olarak tanımlanan ve bazen de bazı ciddi hastalıkların belirtisi olan klinik bir durumdur. Ödem genellikle

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİNDE HİKAYE

SOLUNUM SİSTEMİNDE HİKAYE SOLUNUM SİSTEMİNDE HİKAYE Int. Dr. Gamze Ünlüer Nisan 2014 Tıbbın her dalında olduğu gibi göğüs hastalıklarında da klinik değerlendirmenin doğru yapılabilmesi için şu üç koşulun bir arada bulunması gerekir;

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 1 İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU EK-2 İŞYERİNİN : Unvanı: SGK Sicil No: Adresi: Tel No: Faks No: E-posta: İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene

Detaylı

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü adı verilir. Birden çok divertikülün yer aldığı durumlara

Detaylı

Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan

Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan ilaç dışında- kullanabilecekleri güvenilir bir antibiyotik

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunum ile hasta

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık Nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adınız: Soyadınız: Doğum Tarihi: Doğum Yeri: Adres: (Ev) (İş) Telefon:(Ev): (İş) (Cep) E-mail: Eğitim Durumunuz: Mesleğiniz: KİLO

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunum ile hasta

Detaylı

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM 5- YARALANMALARDA İLKYARDIM YARALANMALARDA İLKYARDIM Yara nedir? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir.

Detaylı

Adı Soyadı: Yatış Tarihi:../../20.. Prot. No: Yatış Saati:..:.

Adı Soyadı: Yatış Tarihi:../../20.. Prot. No: Yatış Saati:..:. 1 /6 Adı Soyadı: Yatış Tarihi:../../20.. Prot. No: Yatış Saati:..:. Bölüm: Cinsiyeti: K E Kullandığı Lisan: Yaş: Eğitimi: Kilo: Mesleği: Boy: Çıkış Tarihi: Geldiği Yer: Ev Yoğun Bakım Acil Kliniği Diğer

Detaylı

Hastanemizde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümlerinde SGK anlaşması geçerli olup, diğer bölümlerimizde özel sağlık sigortanızı kullanabilir veya bireysel ödeme yapabilirsiniz. Özel TOBB ETÜ Hastanesi

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM Yanık nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak

Detaylı

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM Yanık nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yara Nedir? Bir travma sonucu deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Mayıs 2014 BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Kırık nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

KLİNİSYEN/ÖĞRENCİ HEMŞİRE VE EBELER İÇİN FİZİK MUAYENE. Editör. FUNDA KUYURTAR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Emekli Öğretim Görevlisi

KLİNİSYEN/ÖĞRENCİ HEMŞİRE VE EBELER İÇİN FİZİK MUAYENE. Editör. FUNDA KUYURTAR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Emekli Öğretim Görevlisi KLİNİSYEN/ÖĞRENCİ HEMŞİRE VE EBELER İÇİN FİZİK MUAYENE Editör FUNDA KUYURTAR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Emekli Öğretim Görevlisi NOBEL TIP KİTABEVLERİ 2013 Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. KLİNİSYEN/ÖĞRENCİ

Detaylı

ENGELLİ HASTALARDA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

ENGELLİ HASTALARDA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI ENGELLİ HASTALARDA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI Hazırlayan: Yasemin KAYA Acıbadem Kayseri Hastanesi Poliklinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 20/03/2012 yasemin.kaya@acibadem.com.tr ENGELLİ HASTA; u Doğuştan

Detaylı

GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ ve GEBE BAKIMI

GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ ve GEBE BAKIMI 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ VE GEBE BAKIMI Slayt No: 11 GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ ve GEBE BAKIMI 2 Doğum öncesi bakım şu amaçlara yönelik

Detaylı

Sperm Bozuklukları Sperm Testi: Sperm testi nasıl yapılır, gerekli koşullar nelerdir?

Sperm Bozuklukları Sperm Testi: Sperm testi nasıl yapılır, gerekli koşullar nelerdir? Sperm Bozuklukları Sperm Bozuklukları Çocuk sahibi olamayan çiftlerin yaklaşık yarısında neden erkeğe bağlı olabilir. Dünya Sağlık Örgütü nün yaptığı araştırmalar doğrultusunda dünya genelinde erkeklerde

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 6. Kadın Doğum Günleri 9-11 Aralık

İstanbul Üniversitesi 6. Kadın Doğum Günleri 9-11 Aralık İstanbul Üniversitesi 6. Kadın Doğum Günleri 9-11 Aralık İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI Habituel Abortus OLGU SUNUMU Uzm. Hemşire SELDA ALTIPARMAK Kazananlar, sadece

Detaylı

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Doç. Dr. Nurullah OKUMUŞ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ. Ve Hast. Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği ANKARA HASTANEMİZDE EVDE SAĞLIK HİZMETİ Hastanemizde,

Detaylı